česky Deutsch English

Oddělení organizační

3.10.2016 (aktualizováno: 19.12.2018 9:26), Odbor kanceláře tajemníka

pozice prozatím neobsazena
vedoucí oddělení organizační

Náplň činnosti oddělení organizační

 1. Zajišťuje jednání ZM a RM, vč. zápisů a usnesení z jednání, jejich evidenci, a sledování plnění usnesení.
 2. Zajišťuje přípravy a průběh voleb do orgánů všech stupňů, příp. vyhlášeného referenda  na území města.
 3. Vykonává činnost pověřeného obecního úřadu na úseku voleb do orgánů všech stupňů a referend.
 4. Zajišťuje zpracování rozpočtu příjmové a výdajové části na spravovaném a zpracovává rozbory na tomto úseku.
 5. Vypracovává roční výroční zprávu o poskytování informací.
 6. Spravuje program pro poskytování dotací - Grantový systém města Sokolov.
 7. Zajišťuje partnerské vztahy v oblasti oficiálních návštěv představitelů a zástupců zahraničních obcí a jejich organizací.
 8. Zajišťuje spisovou a archivní službu v rozsahu dle spisového a skartačního řádu MěÚ a vede evidenci úředních razítek.
 9. Zajišťuje provoz podatelny a elektronické podatelny MěÚ.
 10. Spravuje úřední desku a elektronickou úřední desku MěÚ podle zvláštní vnitřní směrnice.
 11. Eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům MěÚ a provádí konverze dokumentů na žádost i z moci úřední.
 12. Odesílá dokumenty připravené k vypravení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 13. Zabezpečuje agendu nálezů a ztrát.
 14. Vydává potvrzení občanům o délce zaměstnání u státních podniků po likvidaci, jejichž zřizovatelem byl ONV a OkÚ Sokolov.
 15. Provozuje recepci, jejíž pracovníci zajišťují poskytování základních informací o kompetencích jednotlivých orgánů města a odborů MěÚ a pravidlech pro vyřizování podnětů a vydávání výpisů z  informačních systémů veřejné správy (Czech Point) pro veřejnost.
 16. Provádí identifikaci a sepisuje veřejnou listinu o identifikaci podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
 17. Zajišťuje vidimaci a legalizaci dle zákona o ověřování.
Informace pro občany:

 1. Doručování občanům s úřední adresou Sokolov, Rokycanova 1929 (373 kB, pdf)