česky Deutsch English

Oddělení organizační

3.10.2016 (aktualizováno: 20.2.2018 11:29), Odbor kanceláře tajemníka

pozice prozatím neobsazena
vedoucí oddělení organizační

Náplň činnosti oddělení organizační

 1. Zajišťuje jednání ZM a RM, vč. zápisů a usnesení z jednání, jejich  evidenci, a  sledování plnění usnesení.
 2. Zabezpečuje komplexní administrativní a organizační agendu pro vedení města.
 3. Zajišťuje přípravy a průběh voleb do orgánů všech stupňů, příp. vyhlášeného referenda  na území města.
 4. Vykonává činnost pověřeného obecního úřadu na úseku voleb do orgánů všech stupňů a referend.
 5. Zajišťuje zpracování rozpočtu příjmové a výdajové části oddělení.
 6. Organizuje kontakt vedení MěÚ s médii, vedoucí oddělení je tiskový mluvčí MěÚ.
 7. Zajištuje servis pro oficiální návštěvy Vedení MěÚ.
 8. Vypracovává roční výroční zprávu o poskytování informací.
 9. Je správcem programu poskytování dotací města Sokolov, tzv. Grantového systému města Sokolov“.
 10. Zabezpečuje oblast oficiálních návštěv představitelů a zástupců zahraničních měst a představitelů jejich dalších institucí.
 11. Zajišťuje spisovou a archivní službu v rozsahu dle spisového a skartačního řádu MěÚ.
 12. Zajišťuje provoz podatelny a elektronické podatelny MěÚ.
 13. Spravuje úřední desku a elektronickou úřední desku MěÚ a zajišťuje vyvěšování a snímání dokumentů na úřední desce MěÚ.
 14. Eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům MěÚ a provádí konverze dokumentů na žádost i z moci úřední.
 15. Odesílá dokumenty připravené k vypravení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 16. Zabezpečuje agendu nálezů a ztrát.
 17. Vydává potvrzení občanům o délce zaměstnání u státních podniků po likvidaci, jejichž zřizovatelem byl ONV a OkÚ Sokolov.
 18. Provozuje recepci, jejíž pracovníci zajišťují kopírování, distribuci formulářů, vidimaci a legalizaci dle zákona o ověřování, poskytování základních informací o kompetencích jednotlivých orgánů města a odborů MěÚ a pravidlech pro vyřizování podnětů a vydávání výpisů z informačních systémů veřejné správy (Czech Point) pro veřejnost.

Informace pro občany:
 1. Doručování občanům s úřední adresou Sokolov, Rokycanova 1929 (373 kB, pdf)