česky Deutsch English

Oddělení informatiky

3.10.2016 (aktualizováno: 11.4.2019 12:37), Odbor kanceláře tajemníka

Ing. Jiří Krotil
vedoucí oddělení informatiky
Náplň činnosti oddělení informatiky
 1. Zajišťuje správu a organizaci informačních a komunikačních technologií (ICT) a systémů MěÚ s využitím výpočetní techniky (VPT) a komunikačních a reprodukčních technologií (telefonie, copyright). Zajišťuje správu sítě MěÚ (LAN) a propojování na další sítě.
 2. Metodicky usměrňuje (vytváří směrnice) uživatele v používání HW, definuje jejich problémy a současně i jejich řešení se všemi účastníky správy systému, správy operačních systémů, databází, sítí a s dodavateli, stanovuje systémová opatření.
 3. Zajišťuje monitorování a diagnostiku ICT. Zajišťuje lokalizaci a odstraňování poruch speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů, profylaxi a běžnou údržbu těchto zařízení. Provádí jednoduché opravy HW.
 4. Zajišťuje agendy zálohování dat, včetně jejich bezpečného uložení mimo objekt městského úřadu.
 5. Spolupracuje s Městskou policií Sokolov na správě a rozvoji ICT Městské policie Sokolov a zajišťuje správu a rozvoj kamerového systému. Zajišťuje jeho integraci do ICT MěÚ.
 6. Zajišťuje technické zabezpečení (HW) internetových stránek města Sokolova.
 7. Zajišťuje propojení vnitřní komunikační infrastruktury s externími zdroji a to jak na úrovni technické, tak i koncepční.
 8. Zajišťuje kontrolu plnění činností vyplývající ze servisních smluv u agend, jejich vypořádání a předání podkladů k další administraci.
 9. Zajišťuje softwarovou podporu uživatelů výpočetních systémů na úrovni jednotlivých aplikací.
 10. Provozuje a spolupracuje na správě software v externích sítích (MVČR, MDČR, MPSV, Czech Point, eGON, centrálních registrů atd.).
 11. Zajišťuje školení ICT. Vytváří studijní materiály a připravuje nástroje pro samovzdělání uživatelů. Zajišťuje školení uživatelů vlastní silou.
 12. Zajišťuje kompletní agendu zásobování uživatelů ICT technologiemi.
 13. Zajišťuje nepřetržitý monitoring požadavků v HelpDeskovém systému, dohlíží na jejich vyřizování a komunikuje s uživateli za účelem jejich úplného vyřízení.
 14. Navrhuje a realizuje koncepci GIS. Zajišťuje podporu uživatelů v oblasti GIS.
 15. Spolupracuje s vedoucími odborů MěÚ při řešení  jejich požadavků v oblasti GIS, soustřeďuje tyto požadavky a navrhuje jejich řešení.
 16. Technicky zajišťuje zasedání zastupitelstva města, obsluhuje hlasovací zařízení.
 17. Zajišťuje správu a podporu zvacího zařízení.
 18. Zajišťuje administraci WF.