česky Deutsch English

Formuláře

31.10.2016 (aktualizováno: 15.7.2020 10:00), Odbor kanceláře tajemníka

Název formuláře

Program VČA - žádosti a přílohy
Logo (23 kB, pdf) Realizováno za podpory města Sokolova
Příloha č.1 (53 kB, docx)
Příloha č.1 (28 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na konkrétní projekt (akci)
Příloha č.2 (70 kB, docx)
Příloha č.2 (30 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na činnost
Příloha č.3 (36 kB, docx)
Příloha č.3 (24 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu
Příloha č.4 (42 kB, docx)
Příloha č.4 (22 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele o celoroční činnost
Příloha č.6 (33 kB, docx)
Příloha č.6 (17 kB, odt)
Formulář posouzení dotace
Příloha č.7 (35 kB, docx)
Příloha č.7 (18 kB, odt)
Pověření k provedení kontroly
Příloha č.8 (54 kB, docx)
Příloha č.8 (26 kB, odt)
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků

Název formuláře

Individuální dotace - žádosti a přílohy
Logo (23 kB, pdf) Realizováno za podpory města Sokolova
Příloha č.1 (68 kB, docx)
Příloha č.1 (28 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na konkrétní projekt (akci)
Příloha č.2 (61 kB, docx)
Příloha č.2 (31 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na činnost
Příloha č.3 (47 kB, docx)
Příloha č.3 (24 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu
Příloha č.4 (55 kB, docx)
Příloha č.4 (22 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele o celoroční činnost
Příloha č.5 (36 kB, docx)
Příloha č.5 (29 kB, odt)
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha č.6 (33 kB, docx)
Příloha č.6 (17 kB, odt)
Formulář posouzení dotace
Příloha č.7 (35 kB, docx)
Příloha č.7 (18 kB, odt)
Pověření k provedení kontroly
Příloha č.8 (54 kB, docx)
Příloha č.8 (26 kB, odt)
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
Příloha č.9 (101 kB, pdf) Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov

Archivní žádosti o grant
Logo - Akce: věta o finanční podpoře a logo města - černobílá verze (315 kB, bmp)
Logo - Akce: věta o finanční podpoře a logo města - barevná verze (315 kB, bmp)
Logo - Činnost: věta o finanční podpoře a logo města - barevná verze (330 kB, bmp)
Logo - Činnost: věta o finanční podpoře a logo města - černobílá verze (330 kB, bmp)
Formulář posouzení grantu (69 kB, pdf)
Pověření ke kontrole (87 kB, pdf)
Čestná prohlášení a udělení souhlasu (povinná příloha k žádosti o grant) (87 kB, pdf)
Identifikace právnické osoby (povinná příloha k žádosti o grant) (74 kB, pdf)
Žádost o grant na jednotlivou akci (386 kB, pdf)
Žádost o grant na celoroční činnost (816 kB, pdf)
Přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu (povinná příloha k žádosti o grant na celoroční činnost) - PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O CELOROČNÍ ČINNOST Č. 1A (503 kB, pdf)
Přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele (povinná příloha k žádosti o grant na celoroční činnost) - PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O CELOROČNÍ ČINNOST Č. 1B (68 kB, pdf)
Projekt reagující na veřejnou zakázku města (žádost) (458 kB, pdf)
Formulář vyúčtování grantu (256 kB, pdf)
Čestné prohlášení o hospodářském výsledku projektu (povinná příloha vyúčtování) (74 kB, pdf)
Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov (128 kB, pdf)
Z - 1 Čestné prohlášení dokumentaci zadavatele (159 kB, pdf)
Z - 2 Čestné prohlášení (veřejná podpora) (159 kB, pdf)
Z - 3 Udělení souhlasu k práci s daty (164 kB, pdf)
Z - 4 Čestné prohlášení k zádosti o grant (193 kB, pdf)
Z - 5 Čestné prohlášení k podnikání a působení v oblasti sportu (161 kB, pdf)
Z - 6 Pokyny k vyúčtování (232 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 1 (111 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 2 (205 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 3 (813 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 4 (110 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 5 (108 kB, pdf)
Z - 12 Vyúčtování grantu (256 kB, pdf)
Z - 13 Kontrola (72 kB, pdf)
Z - 14 Pověření ke kontrole (116 kB, pdf)
Z - 15 Formulář Posouzení žádosti o grant (65 kB, pdf)
Z - 16 Čestné prohlášení k vyúčtování (78 kB, pdf)
Z - 17 Identifikace právnické osoby (158 kB, pdf)
Z - přílohy k žádosti o grant 1-5 + 17 (89 kB, pdf)
Z - Výše finančních prostředků vyčleněných na dotace (204 kB, pdf)
Z - Grantový systém města Sokolov (znění ze dne 28.1.2016) (140 kB, pdf)