česky Deutsch English

Formuláře

31.10.2016 (aktualizováno: 31.5.2023 13:38), Odbor kanceláře tajemníka

Název formuláře

Program VČA - žádosti a přílohy platné pro žádosti na rok 2022 a následující
Logo (23 kB, pdf) Realizováno za podpory města Sokolova
Příloha č.1 (57 kB, docx)
Příloha č.1 (29 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na konkrétní projekt (akci)
Příloha č.2 (60 kB, docx)
Příloha č.2 (32 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na činnost
Příloha č.3 (36 kB, docx)
Příloha č.3 (24 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu
Příloha č.4 (42 kB, docx)
Příloha č.4 (22 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele o celoroční činnost
Příloha č.6 (33 kB, docx)
Příloha č.6 (17 kB, odt)
Formulář posouzení dotace
Příloha č.7 (35 kB, docx)
Příloha č.7 (18 kB, odt)
Pověření k provedení kontroly
Příloha č.8 (78 kB, docx)
Příloha č.8 (27 kB, odt)
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
Příloha č.9 (369 kB, pdf) Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov

Název formuláře

Individuální dotace - žádosti a přílohy
Logo (23 kB, pdf) Realizováno za podpory města Sokolova
Příloha č.1 (68 kB, docx)
Příloha č.1 (28 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na konkrétní projekt (akci)
Příloha č.2 (61 kB, docx)
Příloha č.2 (31 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na činnost
Příloha č.3 (47 kB, docx)
Příloha č.3 (24 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu
Příloha č.4 (55 kB, docx)
Příloha č.4 (22 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele o celoroční činnost
Příloha č.5 (36 kB, docx)
Příloha č.5 (29 kB, odt)
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha č.6 (33 kB, docx)
Příloha č.6 (17 kB, odt)
Formulář posouzení dotace
Příloha č.7 (35 kB, docx)
Příloha č.7 (18 kB, odt)
Pověření k provedení kontroly
Příloha č. 8 (54 kB, docx)
Příloha č.8 (26 kB, odt)
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
Příloha č.9 (101 kB, pdf) Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov

Název formuláře

Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb
Logo (23 kB, pdf) Realizováno za podpory města Sokolova
Příloha č.2 (70 kB, docx)
Příloha č.2 (30 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na činnost
Příloha č.3 (36 kB, docx)
Příloha č.3 (24 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu
Příloha č.5 (36 kB, docx)
Příloha č.5 (29 kB, odt)
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha č.6 (33 kB, docx)
Příloha č.6 (17 kB, odt)
Formulář posouzení dotace
Příloha č.7 (35 kB, docx)
Příloha č.7 (18 kB, odt)
Pověření k provedení kontroly
Příloha č. 8 (54 kB, docx)
Příloha č.8 (26 kB, odt)
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
Příloha č.9 (190 kB, pdf) Pokyny k vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Sokolov – sociální služby