česky Deutsch English

Formuláře

31.10.2016 (aktualizováno: 28.12.2017 11:44), Odbor kanceláře tajemníka

Název formuláře

Popis
Loga
Logo - Akce (čb) (315 kB, bmp) Akce: věta o finanční podpoře a logo města - černobílá verze
Logo - Akce (barva) (315 kB, bmp) Akce: věta o finanční podpoře a logo města - barevná verze
Logo - Činnost (barva) (330 kB, bmp) Činnost: věta o finanční podpoře a logo města - barevná verze
Logo - Činnost (čb) (330 kB, bmp) Činnost: věta o finanční podpoře a logo města - černobílá verze
Žádost o grant
Příloha č. 1 (69 kB, pdf) Formulář posouzení grantu
Příloha č. 2 (87 kB, pdf) Pověření ke kontrole
Příloha č. 3 (87 kB, pdf) Čestná prohlášení a udělení souhlasu (povinná příloha k žádosti o grant)
Příloha č. 4 (74 kB, pdf) Identifikace právnické osoby (povinná příloha k žádosti o grant)
Příloha č. 5 (386 kB, pdf) Žádost o grant na jednotlivou akci
Příloha č. 6 (816 kB, pdf) Žádost o grant na celoroční činnost
Příloha č. 7 (503 kB, pdf) Přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu (povinná příloha k žádosti o grant na celoroční činnost) - PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O CELOROČNÍ ČINNOST Č. 1A
Příloha č. 8 (68 kB, pdf) Přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele (povinná příloha k žádosti o grant na celoroční činnost) - PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O CELOROČNÍ ČINNOST Č. 1B
Příloha č. 9 (458 kB, pdf) Projekt reagující na veřejnou zakázku města (žádost)
Příloha č. 10 (256 kB, pdf) Formulář vyúčtování grantu
Příloha č. 11 (74 kB, pdf) Čestné prohlášení o hospodářském výsledku projektu (povinná příloha vyúčtování))
Příloha č. 12 (128 kB, pdf) Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov

Archivní žádosti o grant
Z - 1 Čestné prohlášení dokumentaci zadavatele (159 kB, pdf)
Z - 2 Čestné prohlášení (veřejná podpora) (159 kB, pdf)
Z - 3 Udělení souhlasu k práci s daty (164 kB, pdf)
Z - 4 Čestné prohlášení k zádosti o grant (193 kB, pdf)
Z - 5 Čestné prohlášení k podnikání a působení v oblasti sportu (161 kB, pdf)
Z - 6 Pokyny k vyúčtování (232 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 1 (111 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 2 (205 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 3 (813 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 4 (110 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 5 (108 kB, pdf)
Z - 12 Vyúčtování grantu (256 kB, pdf)
Z - 13 Kontrola (72 kB, pdf)
Z - 14 Pověření ke kontrole (116 kB, pdf)
Z - 15 Formulář Posouzení žádosti o grant (65 kB, pdf)
Z - 16 Čestné prohlášení k vyúčtování (78 kB, pdf)
Z - 17 Identifikace právnické osoby (158 kB, pdf)
Z - přílohy k žádosti o grant 1-5 + 17 (89 kB, pdf)
Z - Výše finančních prostředků vyčleněných na dotace (204 kB, pdf)
Z - Grantový systém města Sokolov (znění ze dne 28.1.2016) (140 kB, pdf)