česky Deutsch English

Formuláře

31.10.2016 (aktualizováno: 6.1.2021 13:44), Odbor kanceláře tajemníka

Název formuláře

Program VČA - žádosti a přílohy
Logo (23 kB, pdf) Realizováno za podpory města Sokolova
Příloha č.1 (53 kB, docx)
Příloha č.1 (28 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na konkrétní projekt (akci)
Příloha č.2 (70 kB, docx)
Příloha č.2 (30 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na činnost
Příloha č.3 (36 kB, docx)
Příloha č.3 (24 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu
Příloha č.4 (42 kB, docx)
Příloha č.4 (22 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele o celoroční činnost
Příloha č.6 (33 kB, docx)
Příloha č.6 (17 kB, odt)
Formulář posouzení dotace
Příloha č.7 (35 kB, docx)
Příloha č.7 (18 kB, odt)
Pověření k provedení kontroly
Příloha č.8 (54 kB, docx)
Příloha č.8 (26 kB, odt)
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
Příloha č.9 (101 kB, pdf) Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov

Název formuláře

Individuální dotace - žádosti a přílohy
Logo (23 kB, pdf) Realizováno za podpory města Sokolova
Příloha č.1 (68 kB, docx)
Příloha č.1 (28 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na konkrétní projekt (akci)
Příloha č.2 (61 kB, docx)
Příloha č.2 (31 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na činnost
Příloha č.3 (47 kB, docx)
Příloha č.3 (24 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu
Příloha č.4 (55 kB, docx)
Příloha č.4 (22 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele o celoroční činnost
Příloha č.5 (36 kB, docx)
Příloha č.5 (29 kB, odt)
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha č.6 (33 kB, docx)
Příloha č.6 (17 kB, odt)
Formulář posouzení dotace
Příloha č.7 (35 kB, docx)
Příloha č.7 (18 kB, odt)
Pověření k provedení kontroly
Příloha č.8 (54 kB, docx)
Příloha č.8 (26 kB, odt)
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
Příloha č.9 (101 kB, pdf) Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov

Název formuláře

Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb
Logo (23 kB, pdf) Realizováno za podpory města Sokolova
Příloha č.2 (70 kB, docx)
Příloha č.2 (30 kB, odt)
Žádost o poskytnutí dotace - na činnost
Příloha č.3 (36 kB, docx)
Příloha č.3 (24 kB, odt)
Příloha žádosti na činnost - přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu
Příloha č.5 (36 kB, docx)
Příloha č.5 (29 kB, odt)
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha č.6 (33 kB, docx)
Příloha č.6 (17 kB, odt)
Formulář posouzení dotace
Příloha č.7 (35 kB, docx)
Příloha č.7 (18 kB, odt)
Pověření k provedení kontroly
Příloha č.8 (54 kB, docx)
Příloha č.8 (26 kB, odt)
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
Příloha č.9 (190 kB, pdf) Pokyny k vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Sokolov – sociální služby

Archivní žádosti o grant
Logo - Akce: věta o finanční podpoře a logo města - černobílá verze (315 kB, bmp)
Logo - Akce: věta o finanční podpoře a logo města - barevná verze (315 kB, bmp)
Logo - Činnost: věta o finanční podpoře a logo města - barevná verze (330 kB, bmp)
Logo - Činnost: věta o finanční podpoře a logo města - černobílá verze (330 kB, bmp)
Formulář posouzení grantu (69 kB, pdf)
Pověření ke kontrole (87 kB, pdf)
Čestná prohlášení a udělení souhlasu (povinná příloha k žádosti o grant) (87 kB, pdf)
Identifikace právnické osoby (povinná příloha k žádosti o grant) (74 kB, pdf)
Žádost o grant na jednotlivou akci (386 kB, pdf)
Žádost o grant na celoroční činnost (816 kB, pdf)
Přehled vývoje základních ukazatelů rozpočtu (povinná příloha k žádosti o grant na celoroční činnost) - PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O CELOROČNÍ ČINNOST Č. 1A (503 kB, pdf)
Přehled akcí zařazených do rozpočtu žadatele (povinná příloha k žádosti o grant na celoroční činnost) - PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O CELOROČNÍ ČINNOST Č. 1B (68 kB, pdf)
Projekt reagující na veřejnou zakázku města (žádost) (458 kB, pdf)
Formulář vyúčtování grantu (256 kB, pdf)
Čestné prohlášení o hospodářském výsledku projektu (povinná příloha vyúčtování) (74 kB, pdf)
Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu města Sokolov (128 kB, pdf)
Z - 1 Čestné prohlášení dokumentaci zadavatele (159 kB, pdf)
Z - 2 Čestné prohlášení (veřejná podpora) (159 kB, pdf)
Z - 3 Udělení souhlasu k práci s daty (164 kB, pdf)
Z - 4 Čestné prohlášení k zádosti o grant (193 kB, pdf)
Z - 5 Čestné prohlášení k podnikání a působení v oblasti sportu (161 kB, pdf)
Z - 6 Pokyny k vyúčtování (232 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 1 (111 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 2 (205 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 3 (813 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 4 (110 kB, pdf)
Z - 11 Vzor veřejnoprávní smlouvy 5 (108 kB, pdf)
Z - 12 Vyúčtování grantu (256 kB, pdf)
Z - 13 Kontrola (72 kB, pdf)
Z - 14 Pověření ke kontrole (116 kB, pdf)
Z - 15 Formulář Posouzení žádosti o grant (65 kB, pdf)
Z - 16 Čestné prohlášení k vyúčtování (78 kB, pdf)
Z - 17 Identifikace právnické osoby (158 kB, pdf)
Z - přílohy k žádosti o grant 1-5 + 17 (89 kB, pdf)
Z - Výše finančních prostředků vyčleněných na dotace (204 kB, pdf)
Z - Grantový systém města Sokolov (znění ze dne 28.1.2016) (140 kB, pdf)