česky Deutsch English

Školy a školská zařízení

18.9.2014 (aktualizováno: 24.11.2023 10:42), Úsek školství

Město Sokolov zřizuje celkem 7 mateřských škol, 5 základních škol, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu. Jako sídlo úřadu obce s rozšířenou působností zajišťuje ve školách a školských zařízeních výkon státní správy v rozsahu školského zákona.

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných Sokolovem (296 kB, pdf)

Školy a školská zařízení (obec III.)

 Odkaz na vyhlašované soutěže a přehlídky

Základní školy

Organizace školního roku (237 kB, pdf)

Školské spádové obvody - Vyhledávání (202 kB, pdf)

Školské spádové obvody (300 kB, pdf)

Mateřské školy

Do mateřských škol zřízených městem Sokolov jsou přijímány i děti mladší tří let dle „Kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“.

Informace pro zákonné zástupce - povinný poslední ročník předškolního vzdělávání:

Od školního roku 2017/2018 byla nově uzákoněna předškolním dětem povinnost navštěvovat poslední rok mateřské školy. Povinnost rodičům nechat své děti zapsat do mateřské školy přinesla novela školského zákona, která říká, že "Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak." K zápisu k předškolnímu vzdělávání se tedy v květnu 2023 musí mj. dostavit děti, které v období od ledna do srpna 2023 oslaví svoje páté narozeniny.

V souvislosti s výše uvedenou povinností vydalo Zastupitelstvo města Sokolov na svém zasedání dne 8. 12. 2016 usnesením č. 21/16ZM/2016 obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Sokolovem.

Školské obvody mateřských škol (201 kB, pdf)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (216 kB, pdf)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (204 kB, pdf)

Omezení provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin 2024 (57 kB, pdf)

Omezení provozu mateřských škol zřízených městem Sokolov v době vánočních prázdnin: v době od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023 budou mateřské školy uzavřeny za předpokladu prokazatelně provedeného průzkumu zájmu mezi zákonnými zástupci o umístění dítěte v mateřské škole a zároveň s podmínkou, že pokud bude zájem rodičů trvat, příslušná mateřská škola zajistí v daném termínu omezený provoz.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Sokolov pro školní rok 2024/2025 byl stanoven na 6. 5. 2024 od 8:00 do 12:00 hod. Náhradní termín: 13. 5. 2024 od 10:00 do 12:00 hodin.

Statistika

Počty žáků v základních školách Sokolov

Počty dětí v mateřských školách Sokolov

Školské rady

Školské rady (196 kB, pdf)