česky Deutsch English

Školy a školská zařízení

18.9.2014 (aktualizováno: 4.1.2021 9:23), Úsek školství

Město Sokolov zřizuje celkem 7 mateřských škol, 5 základních škol, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu. Jako sídlo úřadu obce s rozšířenou působností zajišťuje ve školách a školských zařízeních výkon státní správy v rozsahu školského zákona.

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných Sokolovem (296 kB, pdf)

Školy a školská zařízení (obec III.)

 Odkaz na vyhlašované soutěže a přehlídky

Základní školy

Organizace školního roku (526 kB, pdf)

Školské spádové obvody - Vyhledávání (202 kB, pdf)

Školské spádové obvody (300 kB, pdf)

Mateřské školy

Do mateřských škol zřízených městem Sokolov jsou přijímány i děti mladší tří let dle „Kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“.

Informace pro zákonné zástupce - povinný poslední ročník předškolního vzdělávání:

Od školního roku 2017/2018 byla nově uzákoněna předškolním dětem povinnost navštěvovat poslední rok mateřské školy. Povinnost rodičům nechat své děti zapsat do mateřské školy přinesla novela školského zákona, která říká, že "Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak." K zápisu k předškolnímu vzdělávání se tedy v květnu 2019 musí mj. dostavit děti, které v období od ledna do srpna 2019 oslaví svoje páté narozeniny.

V souvislosti s výše uvedenou povinností vydalo Zastupitelstvo města Sokolov na svém zasedání dne 8. 12. 2016 usnesením č. 21/16ZM/2016 obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Sokolovem.

Školské obvody mateřských škol (201 kB, pdf)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (216 kB, pdf)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (204 kB, pdf)

--------

Informace pro školy a školská zařízení obce III. typu o povýšení škol na orgány veřejné moci

V souvislosti s registrací agendy A3082 Školský zákon, budou školy a školská zařízení ve smyslu § 50 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vedeny v základním registru práv a povinností jako orgány veřejné moci. Pro usnadnění aktivace datové schránky orgánu veřejné moci a provedení dalších nezbytných úkonů lze nalézt podrobné návody na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-zverejnuje-informace-o-datovych-schrankach-pro-skoly.

--------

Statistika

Počty žáků v základních školách Sokolov

Počty žáků v mateřských školách Sokolov

Školské rady

Školské rady (197 kB, pdf)