česky Deutsch English

Ostatní informace

14.9.2014 (aktualizováno: 8.12.2022 10:07), Odbor finanční a školství
Organizace vítání občánků

Městský úřad Sokolov změnil způsob organizace vítání nově narozených dětí mezi občany města. Rodiče již nebudou k vítání zváni, ale v případě zájmu se mohou přihlásit vyplněním níže umístěného formuláře, kde jsou také informace o termínech a dalších kontaktech.
Slavnostní akt se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů do 1 roku s trvalým pobytem na území Sokolova.
Bližší informace poskytne Romana Černíková, odbor finanční a školství, 4. patro, kancelář č. A.4.07, telefon 354 228 188, email: romana.cernikova@mu-sokolov.cz.

Informace:

Přihláška k vítání: Vítání občánků - přihláška

Udělování pamětní plakety „Město Sokolov“

Plaketa se uděluje jednotlivci, kolektivu nebo organizaci za uznání mimořádných zásluh, výjimečných úspěchů nebo výkonů, jako ocenění přátelských vztahů, k výročí dlouholeté činnosti organizace, nebo k životnímu jubileu významné osobnosti města. Návrh na udělení plakety lze předkládat kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

Více informací naleznete v pravidlech pro udělování pamětní plakety „Město Sokolov“.

Válečné hroby a pietní místa

Město Sokolov jako obec III. typu vede centrální evidenti válečných hrobů a pietních míst na základě zákona č. 122/2004 Sb.
Více informací o těchto místech naleznete v souboru: Válečné hroby a pietní místa města Sokolova (70 kB, pdf)

Další informace můžete nalézt na stránkách Ministerstva obrany ČR o evidenci válečných hrobů v ČR.