česky Deutsch English

Logo a znak města

18.9.2014 (aktualizováno: 12.1.2021 9:16), Odbor finanční a školství
Znak města

Městský znak, jehož autorem, jakož i autorem vlajky města Sokolov, je p. Vladimír Prokop st. a dne 7. 5. 1992 byla jejich podoba schválena usnesením předsednictva České národní rady, se užívá pro slavnostní, pamětní a prezentační tiskoviny: oficiální listiny, partnerské smlouvy, dopisy vrcholných představitelů a podobně.
Užívá se též pro označení tiskovin a jiných nosičů, u kterých to předepisuje zákon.
O všech ostatních případech užití rozhoduje Rada města Sokolova.

Formulář žádosti: Žádost o užití znaku města

Logo města a jednotný vizuální styl města Sokolov

Manuál: Manuál jednotného vizuálního stylu města Sokolov (stručný) (779 kB, pdf)

Logotyp: Logotyp Sokolov (barevný) (236 kB, jpg), Logotyp Sokolov (černobílý) (242 kB, jpg)

Formulář žádosti: Žádost o užití loga města