česky Deutsch English

Formuláře

6.10.2016 (aktualizováno: 9.2.2024 8:29), Odbor finanční a školství

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

- Místní poplatek ze psů (poplatník fyzická osoba)
- Místní poplatek ze psů (poplatník právnická osoba)
- Hazardní hry
- Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
- Znak města a logo města
- Vítání občanků
- Ohlášení o konání kulturní, sportovní a jiné společenské akce

Název formuláře Popis
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ (poplatník fyzická osoba)

Přihlášení psa - FO (451 kB, pdf)

ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

Změna údajů v žádosti o přihlášení psa - FO (462 kB, pdf)

oznamovací povinnost při změně údajů uvedených v žádosti o přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů

Odhlášení psa - FO (610 kB, pdf)

oznamovací povinnost k odhlášení psa od místního poplatku ze psů
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ (poplatník právnická osoba)

Přihlášení psa - PO (448 kB, pdf)

ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

Změna údajů v žádosti o přihlášení psa - PO (458 kB, pdf)

oznamovací povinnost při změně údajů uvedených v žádosti o přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů

Odhlášení psa - PO (440 kB, pdf)

oznamovací povinnost k odhlášení psa od místního poplatku ze psů

HAZARDNÍ HRY

Žádost o povolení k umístění herního prostoru Povolení k umístění herního prostoru k provozování hazardní hry se vydává na základě zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
Ohlášení hazardní hry Ohlášení se podává:
1. Při pořádání tomboly s herní jistinou vyšší než 200 000,00 Kč
2. Při pořádání turnaje malého rozsahu
MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství - zábor (167 kB, pdf)

Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství - zábor

ZNAK MĚSTA A LOGO MĚSTA

Žádost o užití znaku města (269 kB, pdf)

Městský znak se užívá pro slavnostní, pamětní a prezentační tiskoviny: oficiální listiny, partnerské smlouvy, dopisy vrcholných představitelů a podobně.
Užívá se též pro označení tiskovin a jiných nosičů, u kterých to předepisuje zákon.
O všech ostatních případech užití rozhoduje Rada města Sokolova.

Žádost o užití loga města (348 kB, pdf)

Žádosti zasílají žadatelé na adresu: Město Sokolov, odbor finanční a školství, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, e-mail: romana.cernikova@mu-sokolov.cz

VÍTÁNÍ OBČANKŮ

Vítání občánků - přihláška (209 kB, pdf) Přihláška k vítání občánků

OHLÁŠENÍ O KONÁNÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A JINÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

Ohlášení akce (315 kB, pdf) Ohlašovací povinnost v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2023 o omezení požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství