česky Deutsch English

Zkušební komisaři, autoškoly

19.9.2014 (aktualizováno: 2.11.2017 12:07), Odbor dopravy

Pracoviště zkušebních komisařů naleznete v 2. patře budovy "A" městského úřadu.

Miloš Simon
zkušební komisař
Vilém Szabo
zkušební komisař
Rozsah činností plněných zkušebními komisaři:
 1. Provádí přezkoušení žadatelů o získání řidičského oprávnění.
 2. Provádí přezkoušení opravných zkoušek žadatelů o získání řidičského oprávnění.
 3. Kontrola žádostí o vydání řidičského oprávnění, kontrola lékařských prohlídek, kontrola dokumentace autoškoly ve vztahu k předvedeným žákům, seznámení žáků s průběhem zkoušek, práva a povinnosti žadatelů.
 4. Vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 5. Rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí.
 6. Schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho používání k výcviku v autoškole a změny v jeho užívání.
 7. Zařazuje žadatele o řidičská oprávnění k závěrečným zkouškám.
 8. Provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění.
 9. Provádí přezkušování z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 10. Projednává správní delikty fyzických a právnických osob, pokud jsou spáchány porušením zákona č. 247/2000 Sb.
 11. Vyhodnocování zpráv autoškol o konání jednotlivých kurzů.
 12. Metodické vedení autoškol ve vztahu k prováděným zkouškám, kontrolní činnost nad autoškolami.
 13. Vydávání rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění při zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
 14. Vydávání rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění při zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel.
 15. Registrace autoškol.