česky Deutsch English

Oddělení registru vozidel

19.9.2014 (aktualizováno: 2.11.2017 12:05), Odbor dopravy
Zuzana Bezděkovská
vedoucí oddělení
telefon: 354 228 217
e-mail: zuzana.bezdekovska@mu-sokolov.cz
Rozsah činností plněných oddělením registu vozidel:

K vyřízení svých záležitostí je také možno využít přepážku INFORMACE (bez pořadového čísla), kde se vyřizují tyto úkony:  vyřazení vozidla, zánik vozidla, zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využití,  potvrzení o vlastnictví dopravního prostředku  pro Úřad práce, pojišťovnu atd.  a poskytují  se informace.

1. Provádí kontrolu správnosti předložených dokladů k registraci vozidla.

2. Provádí zápis vozidel do registru, přiděluje registrační značky s kontrolními nálepkami technické způsobilosti vozidla.

3. Provádí lustraci motorových vozidel.

4. Provádí přihlašování a vyřazování vozidel z registru vozidel.

5. Provádí změny v dokladech vozidel, zápis vozidel do registru, přiděluje registrační značky s kontrolními nálepkami technické způsobilosti vozidla.

6. Vede evidenci tiskopisů - tj. technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, známky TK a vede početní přehled o jejich vydání.

7. Provádí schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel.

8. Provádí ve správním řízení schvalování a povolování přestaveb vozidel a schvalování technické způsobilosti.

9. Veškeré činnosti provádí i pro zvláštní a přípojná vozidla.

10. Provádí schvalování technické způsobilosti po přestavbě vozidla.

11. Vydává technický průkaz motorového vozidla a přípojného vozidla a osvědčení o registraci vozidla.

12. Zahajuje a vede správní řízení a schvaluje technickou způsobilost u vozidel dovezených z ciziny.

13. Schvaluje výcviková vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání.

14. Vydává ve správním řízení registrační značky na přání a značky na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu.