česky Deutsch English

Oddělení registru řidičů

19.9.2014 (aktualizováno: 7.9.2018 7:13), Odbor dopravy
Bc. Veronika Vlášková
vedoucí oddělení
telefon: 354 228 179
e-mail: veronika.vlaskova@mu-sokolov.cz
Rozsah činností plněných oddělením registru řidičů:
  1. Příjem žádostí k vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, výdej řidičských průkazů.
  2. Výdej potvrzení při ztrátě, odcizení, zničení či poškození řidičského průkazu.
  3. Příjem žádostí k zapsání profesní způsobilosti řidičů do řidičského průkazu, záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů.
  4. Tisk výpisů z evidenční karty řidiče a bodového hodnocení.
  5. Evidence spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
  6. Bodový systém – záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů.
  7. Zadržení řidičského průkazu.
  8. Odnímání a navracení řidičských oprávnění.
  9. Zápis exekucí ve věci pozastavení řidičských oprávnění.
  10. Vydávání paměťových karet v systému Digitální tachograf.