česky Deutsch English

Oddělení registru řidičů

19.9.2014 (aktualizováno: 15.11.2023 9:28), Odbor dopravy
Bc. Veronika Vlášková
vedoucí oddělení
telefon: 354 228 179
e-mail: veronika.vlaskova@mu-sokolov.cz
Rozsah činností plněných oddělením registru řidičů:
 1. Vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů - výpis z evidenční karty řidiče a bodového hodnocení řidiče.
 2. Vydává a vyměňuje řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy a potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu.
 3. Vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství a řidičské průkazy vydané cizím státem.
 4. Zapisuje profesní způsobilost řidiče do řidičského průkazu a vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče, pokud řidič není držitelem řidičského průkazu České republiky.
 5. Vydává paměťové karty v systému Digitální tachograf - karty řidiče, podniku a servisní karty.
 6. Eviduje přestupky spáchané proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a za tyto přestupky eviduje příslušný počet bodů v bodovém hodnocení řidiče.
 7. Zapisuje exekuce ve věci pozastavení řidičských oprávnění.
 8. Zadržuje řidičské průkazy.
 9. Projednává námitky proti záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče a provádí odečet bodů po absolvování školení bezpečné jízdy.
 10. Uděluje, podmiňuje, omezuje a odnímá řidičská oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění.
 11. Nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti a přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění.
 12. Rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění.
Ministerstvo dopravy České republiky spustilo Portál dopravy, který umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy. Na Portálu dopravy je možné zjistit údaje o svém řidičském průkazu, podat si e-žádost o vydání řidičského průkazu, získat výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení, údaje o profesní způsobilosti řidiče, údaje o zákazech řízení motorových vozidel apod. Více informací na www.portaldopravy.cz