česky Deutsch English

NOMINUJTE OSOBNOST ROKU 2018

28.12.2018 (aktualizováno: 7.1.2019 10:48), Oznámení

NOMINUJTE OSOBNOST ROKU 2018

Rada města Sokolov vyhlašuje veřejnou anketu pro udělování čestných ocenění v  anketě „Osobnost města Sokolova“ pro uplynulý rok 2018. Smyslem každoročního vyhlášení nejlepších osobností, nebo kolektivů je veřejně vyslovit uznání za aktivity mládeže i dospělých v nejrůznějších oblastech života, které chce město podporovat. Jedná se zejména o oblast sportu, kultury, školství, mimoškolní aktivity mládeže, dále za podání mimořádného výkonu, nebo za dosažení významných úspěchů ve svém oboru, za činnosti představující pro Sokolov výjimečný přínos, za celoživotní dílo apod.

Podnět k  nominaci může podat každý občan Sokolova, dále zájmové organizace, společnosti, školy na území Sokolova a komise Rady města Sokolova. Podněty k  nominaci musí obsahovat – jméno a příjmení, příp. titul navrženého, jeho adresu bydliště nebo jiný kontakt, důvod a popis aktivit navrženého ve vztahu k vyhlášení, kontakt na navrhovatele. Trvalé bydliště nominovaného na území Sokolova není podmínkou.

Pro navržení použijte vystřižený anketní lístek otištěný v  Sokolovském Patriotu, případně hlasujte pomocí elektronické pošty zaslané na odbor finanční a  školství Městského úřadu Sokolov, nebo dopisem adresovaným městskému úřadu.

Všechny zasílané návrhy musí být označeny heslem „Osobnost města Sokolova“.

Další informace najdete zde.

Uzávěrka pro příjem nominací je 15. února 2019.

Stáhněte si anketní lístek pro nominaci Osobnosti města Sokolov pro rok 2018 zde.

(ps)