česky Deutsch English
Novinky
 • 4.7.2023

  OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE V ULICÍCH PIONÝRŮ A GORKÉHO

  OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE V ULICÍCH PIONÝRŮ A GORKÉHO

  V období od 11. července do 28. července 2023 budou probíhat rozsáhlé opravy komunikací na ulicích Pionýrů a Gorkého. Budou spočívat v odfrézování vrchní části vozovky, opravě kanálů, obrub, retardérů, následném napenetrování asfaltovým postřikem, pokládce nového asfaltu a lajnování. Cílem těchto oprav je zlepšení stavu silniční infrastruktury a zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na těchto komunikacích.

  číst pokračování článku

 • 4.7.2023

  Parkování u Městského koupaliště

  Parkování u Městského koupaliště

  V současné době probíhá rekonstrukce ulice Slovenská. Dělníci tam pracují na nové dešťové kanalizaci a také na úpravách stávajícího parkoviště, které je proto až do září tohoto roku uzavřené. Chápeme, že tato situace může představovat nepříjemnosti pro návštěvníky koupaliště, kteří v této ulici parkovali. Město proto připravilo náhradní řešení v podobě parkovací plochy v blízké ulici Lipová. Ta je pro veřejnost ode dneška otevřená a návštěvníci koupaliště ji tak můžou využívat. Kromě toho je k dispozici také parkoviště za „Dialýzou“.

  číst pokračování článku

 • 3.7.2023

  Plánované úpravy autobusových zálivů

  Plánované úpravy autobusových zálivů

  Město Sokolov připravuje na léto úpravu dvou autobusových zálivů. První z nich se nachází v ulici Sokolovská pod kinem Alfa. Současná zastávka MHD je vzhledem k intenzitě dopravy na komunikaci nevhodná, proto se rozhodlo o jejím přemístění na samostatný zastávkový pruh. Ten se zrealizuje v místě stávající autobusové zastávky MHD na místě, kde je dnes chodník. Chodník se nově přesune až za zastávkový pruh. Součástí úprav je také připojení plochy pro osazení přístřešku a kryt chodníku z nové betonové dlažby. Zastávka je navržená pro 1 autobus.  

  číst pokračování článku

 • 3.7.2023

  STAVEBNÍ PRÁCE V OKOLÍ STARÉHO NÁMĚSTÍ

  STAVEBNÍ PRÁCE V OKOLÍ STARÉHO NÁMĚSTÍ

  V průběhu letních prázdnin proběhnou v centru města stavební práce spojené s pokládkou optických kabelů. Budou zahrnovat ulice Kostelní, Růžové náměstí a Wolkerova. Výkopy pro umístění kabelů povedou v místech zeleně a tam, kde vedou silnice a chodníky, bude pokládka kabelů řešena protlakem. Tato technika minimalizuje zásah do povrchu a snižuje potřebu oprav po dokončení prací. Výjimkou je Kostelní ulice, kde z technických důvodů nejsou protlaky možné.

  číst pokračování článku

 • 3.7.2023

  ZÁSTUPCI VEDENÍ MĚSTA ŘEŠILI PROBLÉMY V OKOLÍ OBCHODNÍCH DOMŮ

  ZÁSTUPCI VEDENÍ MĚSTA ŘEŠILI PROBLÉMY V OKOLÍ OBCHODNÍCH DOMŮ

  Zástupci vedení města se sešli se zástupci obchodních center, aby diskutovali o možnostech, jak eliminovat výtržnosti a nepořádek v okolí sokolovských obchodních domů. Ty se totiž staly místem setkávání nejen zákazníků, ale i různých skupin mládeže a bezdomovců. To způsobuje konfliktní situace mezi nimi a zákazníky, které samotná ochranka obchodního domu není vždy schopná zvládnout.

  číst pokračování článku

 • 30.6.2023

  Setkání podnikatelů Sokolovska. Bez spolupráce samospráv s podnikateli by se region nemohl rozvíjet správným směrem.

  Setkání podnikatelů Sokolovska. Bez spolupráce samospráv s podnikateli by se region nemohl rozvíjet správným směrem.

  Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) uspořádala setkání podnikatelů Sokolovska. Akce se konala ve spolupráci s vedením města Sokolov a zúčastnili se jí i zástupci kraje, místního finančního úřadu, úřadu práce a společnosti CzechInvest. Podnikatelé uvítali možnost dozvědět se množství zajímavých informací během jediného dne a ocenili také příležitost seznámit se mezi sebou navzájem.

  číst pokračování článku

 • 29.6.2023

  ZŠ Pionýrů se v létě dočká nové environmentální zahrady

  ZŠ Pionýrů se v létě dočká nové environmentální zahrady

  Na ZŠ Pionýrů začnou o prázdninách řemeslníci s úpravami zahrady a výstavbou skleníků. Jedná se především o úpravu terénu, dodávku dřevin nebo dodávku a zabudování technického vybavení jako vyvýšené záhony, kompostéry, meteorologická zahrádka, nádrže na dešťovou vodu, geologická stezka, broukoviště, sluneční hodiny, čmelín aj. Stavební práce začnou 10. července a potrvají zhruba 2 měsíce. Město za ně zaplatí 1 158 921 Kč.

  číst pokračování článku

 • 29.6.2023

  Memorandum potvrdí společný postup Sokolovska na cestě k rozvoji území

  Memorandum potvrdí společný postup Sokolovska na cestě k rozvoji území

  Ve čtvrtek 29. června 2023 podepsali zástupci města Sokolova, Karlovarského kraje, společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP a společnosti Synthomer Memorandum o společném postoji k podpoře transformace a rozvoji regionu Sokolovska. Signatáři chtějí tímto krokem deklarovat svůj aktivní postoj ke změnám, které přicházejí v souvislosti s postupným ukončením těžby a zpracování hnědého uhlí. K memorandu se připojuje také 20 dotčených obcí v oblasti. Cílem dokumentu je závazek připravit a realizovat aktivity v oblasti přechodu na nové energetické zdroje, zlepšit životní prostředí, podpořit projekty ve sféře zaměstnanosti, bydlení, zdravotnictví, vzdělávání a další.

  číst pokračování článku

 • 29.6.2023

  O pohár starosty města

  O pohár starosty města

  1. července se uskuteční již XIV. ročník silničního závodu v časovce jednotlivců o „Pohár starosty města Sokolova“, jehož pořadatelem je oddíl CYKLO TEAM KILLI Sokolov, za finanční podpory města Sokolova.

  číst pokračování článku