česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starostka města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 14.3.2016

  Vyhrazená parkovací místa

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně placených parkovacích míst v Sokolově. Chápu, že vlastníci pozemku (parcelní číslo 2379/3 v Rooseveltově ulici pronajímají parkovací místa místním obyvatelům. Byl to určitě dobrý podnikatelský záměr. Uvažuje město dále prodávat taková místa? Na další vyhrazené parkovací místo jsem narazil v ulici Smetanově před bytovým domem č.p. 891. Je toto místo v pronájmu od vlastníka, čímž je podle výpisu z katastru Město Sokolov?
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět, ke kterému lze sdělit následující. Parcela č. 2379/3 ve Slovenské ulici, nikoliv v Rooseveltově ulici, jak uvádíte, není v majetku města, a proto se k ní správa majetku nemůže vyjadřovat. Je otázkou každého vlastníka, jak svůj majetek využije, pokud je to v souladu s obecně platnými předpisy. Dále bylo na základě podnětu přešetřeno umístění dopravního značení na parcele č. 508 - Smetanova ul. Vyhrazené parkovací místo ve Smetanově ulici u čp. 891 bylo označeno dopravním značením neoprávněně bez souhlasu města a bez jeho stanovení ze strany odboru dopravy na základě administrativní chyby na straně firmy zajišťující projekci. Stavebník byl vyzván k okamžitému odstranění tohoto dopravního značení. Odstranění dopravní značky bylo provedeno ihned po vyzvání a následně ověřeno dne 14.3.2016. Děkujeme ještě jednou za upozornění. S pozdravem

  Dobrý den, město v současné době neuvažuje o tom, že by parkovací místa, která jsou k dispozici, prodávalo či pronajímalo.

  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku, Bc. Jan Picka, starosta města

 • 14.3.2016

  Parkování u obchodního domu Perla

  dotaz:
  Dobrý den, žádám Vás tímto o laskavé sdělení, jak je to s parkováním před obchodním domem Perla v Sokolově. Při odbočení z Kraslické do ulice J.K.Tyla se zde nenachází žádné označení a ani ceník placeného parkoviště, přesto občas se zde kdosi parkovné pokouší vybírat, a tak vlastně ani netuším, proč bych měl vytáhnout z peněženky byť jen několik korun za kousek papírku bez razítka a ceny. Navíc se tento samozvaný výběrčí honosí jakousi cedulkou úřadu města Sokolov a k řidičům, kteří jej na neoprávněnost výběru parkovného upozorní, je velmi vulgární. S přáním hezkého dne
  ~ Karel Novotný, Karlovy Vary

  odpověď:
  Dobrý den, parkoviště před OD Perla v Sokolově je soukromé, přesněji 2/3 jsou přímým majetkem tohoto podnikatele a 1/3 má pronajatu od města. Včera jsem se byl osobně přesvědčit o pravém stavu věci a potvrdil jsem si, že parkoviště je placené (10,-Kč/hodinu) a to v době od 8 do 18 hodin. Pracovník, který poplatek vybíral byl skutečně označen cedulkou, ale na ní nebyla ani zmínka o tom, že by nějakým způsobem patřil pod MÚ Sokolov. Naopak z ní bylo možné vyčíst veškeré údaje o tom, že je zaměstnancem majitele OD Perla a vlastníka přilehlého parkoviště. Mluvil jsem s ním také na téma označení parkoviště a sdělil mi, že na problém s nevýrazným označením tohoto placeného parkoviště upozorňoval majitele a údajně jsou na "pořadu dne" informační tabule. Co se týká případné vulgarity pracovníků na parkovišti, tu samozřejmě nemohu potvrdit a ani vyvrátit, nicméně pokud se s nevhodným chováním setkání, informujte majitele OD Perla. Jsem přesvědčený o tom, že je i v jeho zájmu, aby nakupující právě v tomto OD byli spokojeni se všemi službami, ty nabízející pohodné parkování, nevyjímaje.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.3.2016

  Poškozený chodník ve Slavíčkově

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěl bych upozornit na přímo katastrofální stav chodníku v zadní části domu Slavíčkova 1386-1693. Co tento dům stojí se tento chodník ještě nikdy neopravoval, jsou zde ještě původní panely které se již značně rozpadají, na dvou místech je rozkopán a v dešti je nutno obcházet bláto až na trávník, osvětlení je také již z poloviny zrušeno, zůstala již lampa jen na začátku a konci chodníku. Chci upozornit na fakt že kočárkárny v těchto vchodech jsou ve sklepě a přístupné proto právě z tohoto chodníku neboť zadní vchody jsou oproti předním vchodům níže až na úrovni terénu a přímo proti kočárkárně. Ženy z kočárkem jsou tedy nuceny použít právě tento chodník. Chodník není využíván pouze k vjezdu do sklepa ale také těmi kteří nemají auto a chodí pěšky, neboť do většiny obchodů (mimo Penny) to mají blíže právě pokud použijí zadní vchod. Pokud vím tak už to je jediný dům na celém Michalu který ještě nemá opravený zadní chodník. S vysokým podpadkem je to zde přímo hazard se zdravím, zvláště pak za tmy bez osvětlení. Předem děkuji za odpověď.
  ~ František Macků

  odpověď:
  Dobrý den, na základě Vašeho podnětu jsme provedli se společností SOTES místní šetření. V ul. Slavíčkova u čp. 1686 - 1693 v zádní části traktu se jedná o "vyžilý" betonový chodník, místy zcela rozbitý a bahnitý, tak jak uvádíte. Domy jsou přístupné především z prostoru od hlavní komunikace. Dle informace tazatele je tento chodník využíván k výjezdu s kočárky ze zadních vchodů objektu. Vzhledem k celkovému stavu však nelze bohužel lokálně opravit. Je nutné provést celkovou rekonstrukci včetně odvodnění, chodníčky ke vchodům a schody na jeho konci. Chodník je i vzhledem k celkovému jeho dnešnímu stavu málo využívaný – některé vstupy do domu jsou zcela zarostlé trávou. Vzhledem k rozsahu nezbytných prací je nutné připravit práce a zařadit rekonstrukci do návrhu plánu oprav na rok 2017 (pro rok 2016 jsou již prostředky rozděleny dle schváleného plánu oprav na rok 2016). Bude pak záležet na objemu potřebných finančních prostředků a rozhodnutí orgánů města, které akce vyhodnotí jako prioritní pro celé město. Bohužel nemohu v tuto chvíli vzhledem k výše uvedenému přislíbit rychlejší řešení. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 14.3.2016

  Poškozený chodník ve Sportovní

  dotaz:
  Dobrý den, bylo by možné opravit poškozený chodník v ulici Sportovní mezi č.p. 2023 a 2024? Je poškozený již pár let a stále se oprava nekoná. Dále bych se chtěl zeptat, jestli se bude konat revitalizace na Vítězné, konkrétně výstavba nového hřiště atd., jak bylo městem navrženo a plánováno již na rok 2015. Předem děkuji za odpověď
  ~ M.

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět, na jehož základě odbor se společností SOTES provedl místní šetření. Vyzvali jsme ihned správce vodohospodářské infrastruktury k neprodlenému odstranění zjištěných závad na vodovodu a kanalizace v místě propadu chodníku a vodovodního šoupěte. S pozdravem

  Dobrý den, zpracovaná studie revitalizace sídliště Vítězná, která prošla připomnkami jak ve vedení města, tak zejména v diskusi s občany sídliště Vítězná při jejím představování, bude postupně realizována. V současné době intenzivně hledáme případné dotační tituly, které by nám pomohly s jejím financováním. Protože jsem dlouholetým obyvatelem právě sídliště Vítězná a vím, že toto sídliště si revitalizaci zaslouží, budu všemožně přesvědčovat kolegy v zastupitelstvu, aby se realizace, byť postupnými kroky, uskutečnila. Prvním krokem by měla být stavba nového dětského hřiště.

  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku, Bc. Jan Picka, starosta města

 • 14.3.2016

  Ježdění aut po trávě v Majerové

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Marie Majerové 1639 v Sokolově, ve dnech 22.02. byli zavezeny vyježděné koleje na trávníku od aut čerstvou hlínou. Hned druhý den stačilo aby projelo pár aut, včetně svoz popelnic a kolejnice byly ještě větší, nehledě na bláto které je teď v ulici. Nevím jaký to mělo smysl ale bláto které je v ulici je opravdu vcelku nepříjemné. Nehledě na to, že přibívá stále více kamenů na krajnici, aby auta asi neparkovala v trávě a nenajížděla do trávy. Bohužel pokud někdo zaparkuje kombíkem, tak je pak velice těžké ho objíždět. Vím že tato lokalita je problémová, co se týče parkování, ale řešit to zasypáním kolejí hlínou a nacpat všude kameny. Chtěla bych poprosit, zda by nešlo udělat nějakou lepší nápravu.
  ~ Eva Siymonková

  odpověď:
  Dobrý den, lokalita je dlouhodobě problémová, jak sama uvádíte. Drobná realizovaná opatření jsou opravdu jen dílčími "kapkami" pro potřeby zajištění nezbytného provozu a parkování v tomto prostoru. Kameny chrání mělce uložené sítě v travnatém pásu, aby nedošlo k jejich poškození najíždějícími vozidly a současně k rozjíždění trávníků. Vzhledem k celkovému stavu lokality bude zpracován projekt revitalizace této komunikace, tak aby byly ošetřeny inženýrské sítě a zajištěno parkování a průjezd. Bohužel vozidla se prodlužují (více vozidel typu kombi) a těm stávající délka stání nedostačuje. Bohužel ještě nějaký čas tak budeme muset řešit závady pouze provizorně a operativně.
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 8.3.2016

  Ježdění aut po trávě na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych se zeptat, zda se bude nějak řešit jízda po trávě přes chodník, poškozování chodníku a bláto na chodníku od vozidel, která vyjíždějí na pozemní komunikaci u bazaru "Za Babku" v Sokolově na ul. Vítězná (viz přiložené foto). Nyní se pozemní komunikace pěkně zrekonstruovala, ale takto to dlouho nevydrží. Děkuji za řešení situace. S pozdravem
  ~ Ing. Čestmír Wackenreuther

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujeme za připomínku, kterou se budeme zabývat. Městská policie bude provádět častější kontrolu zmíněné části města. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.3.2016

  Úspora Sotes, bývalá škola v Sokolovské

  dotaz:
  Dobrý den, v Sokolovském deníku byla zveřejněna zpráva, že SOTES má něco málo ušetřených peněz. Je k dispozici analýza, ze které by bylo zřejmé, za co pracovníci SOTESu ušetřili? Napadá mne např. možná úspora za méně uloženého odpadu na skládku nebo výdělek za prodané předtříděné sklo, plasty, papír apod. Je možné zveřejňovat údaje, kolik odpadu se vytřídilo a mohla by nám třeba dozorčí rada SOTES zveřejnit, kolik jsme my občané zaplatili za uložení odpadu na skládku? Snad to nejsou obchodní tajemství. Další dotaz se týká bývalé školy 4.ZŠ. Diskuse kolem arabské návštěvy víří vášně a mne zajímá, jestli zájemci již představili svůj záměr v obecné rovině nebo jej představí až při schůzce se starostou? Věřím, že krajská samospráva bude v této záležitosti již také aktivně nápomocná i mimo tuto schůzku při hledání využití budovy.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den pane Korbeli. Co se týče otázky financí, rozpočtu, jeho čerpání a hospodaření firmy SOTES, musíte se obrátit přímo na ni. Co se týče "čtvrté" základní školy. Rád bych upozornil na to, že způsob jejího dalšího využití je nyní plně v kompetenci zastupitelstva města. Ale vzhledem k našemu přesvědčení o správném využití objektu pro sociální účely, a to v souvislosti se seniory, jsme v častém kontaktu s představiteli Krajského úřadu Karlovy Vary a ve věci dále jednáme. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.3.2016

  Odkupování domů nad kinem

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, můj dotaz je velice stručný. V jakém stádiu je jednání s panem Kendikem ohledně neobydlených ( spíše totálně zdevastovaných ) domů nad kinem Alfa. Je pravda, že už se město s vlastníkem dohodlo na odkoupení a bude tyto domy bourat nebo proběhne celková rekonstrukce domů? Děkuji za odpověď
  ~ Jiří Studený

  odpověď:
  Dobrý den pane Studený. V minulých dnech proběhlo druhé osobní jednání s majitelem těchto objektů, panem Kendíkem. Stále platí jak jeho záměr na prodej, tak náš záměr na koupi objektů. Bohužel však ani na tomto jednání nedošlo k posunu v otázce prodejní ceny, která je příliš vysoká. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.3.2016

  Louže, nádraží

  dotaz:
  Zdravím pane starosto,mám dva dotazy,chodíte někdy pěšky po Sokolově?Jestli ano,věřím tomu,tak proč se nic neděje s loužemi u přechodů,na kruháčích,je to hrozné, a za druhé,jezdím do práce autobusem a vlakem,není se na nádraží kde schovat před větrem,sněhem,deštěm,ano mohu stát v podchodu,kde hrozně táhne,proč není otevřená hala,je to ohledně bezdomáčů či jiných lidí?jak k tomu přijdeme mi cestující?,divím se,že jste vybudovali terminál,ale na lidi jste zapomněli a to krutě,žijeme v 21 století,ale tam se zastavil čas,není Vám to hloupé?Děkuji za odpověď s pozdravem
  ~ Hana Högerová

  odpověď:
  Dobrý den, louže u přechodů a kruhových objezdů jsou v převážně většině na silnicích ve správě Krajské správy a údržby silnic. Pokusíme se vyzvat správce těchto komunikací, aby zajistil nápravu. U komunikací ve vlastnictví města provedeme po dešti kontrolu s pracovníky SOTES a budeme se snažit tam, kde to bude technicky a ekonomicky reálné, tento problém odstranit. Co se týče druhé části dotazu. V nejbližší době proběhne jednání mezi Správou železniční dopravní cesty, tedy společností, která s největší pravděpodobností převezme do majetku České dráhy. Osobně budu trvat na dodržení ústní dohody, kdy nám bylo slíbeno, že dojde k celkové rekonstrukci budovy nádraží ČD. Cílem této rekonstrukce bude i vytvoření společného zázemí pro cestující jak vlakového, tak autobusového nádraží. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.3.2016

  Divočáci ve městě

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás podle mého názoru se závažným problémem, který nikdo neřeší ačkoli je všeobecně znám. Jsem držitelem psa, kterého několikrát denně venčím v parku Husových sadů. Již v pěti případech, během posledního měsíce v parku potkáváme divočáka. Když jsem při prvním setkání s ním informoval telefonicky městskou policii bylo mi sděleno, že je jim to známo a divočák běhá v parku minimálně měsíc. Ve dvou případech jsem se s ním setkal na velmi blízkou vzdálenost cca. 10 a 5 m. Včera 6.3. kolem 21. 45 hod. jsem se s ním setkal opět při venčení psa u hlavní silnice proti budově polikliniky. Protože byl z části skrytý jehličnatým porostem zahlédl jsem ho ve vzdálenosti cca. 5 m, odkud nás cca, 20 sek. pozoroval. Naštěstí v té době přicházel od polikliniky další " pejskař", který divočáka také viděl a odvolával psy. Když pak začal štěkat i můj pes ( což zřejmě pomohlo), divočák odběhl do parku směrem k potoku. Toto není první případ kdy někoho znatelně vyděsil. Byl jsem svědkem zděšeného útěku maminky s kočárkem, kolem které zvíře probíhalo na vzdálenost tak 30 m. Jedná se o divoké zvíře u, kterého nikdo nemůže předvídat jeho reakce a neboť v těch místech denně prochází desítky lidí, dětí a majitelů psů a není možno vyloučit ani případný střet s vozidly na hlavní silnici jsem přesvědčený, že by se tímto měl někdo zabývat. Předpokládám, že po domluvě s mysliveckým svazem by byl možný eventuální odchyt a jeho převezení na jiné, bezpečné místo. Děkuji za odpověď
  ~ Karel Pugner

  odpověď:
  Dobrý den pane Pugnere, dovolte mi, abych odpověděl na Vaši připomínku. Ano, máte pravdu v tom, že problém s přemnožením divočáků v okolí našeho města (ale nejen něho) je všeobecně znám a souhlasím s Vámi také v tom, že může jít o setkání velice nemilé a někdy i nebezpečné. Musím však hned dodat, že není pravdou, že by tento problém nebyl řešen. Naopak. Je to již téměř rok, co město Sokolov a Městská policie tzv. bije na poplach. A to jak na Krajském úřadě, tak i na mysliveckém svazu. Situace se stala o to nebezpečnější, že někteří obyvatelé našeho města podlehli dojmu, že divočák je vlastně krotké zvíře, a tak jim začali připravovat krmení na místech, která by nikdo z nás nečekal. Ano, výsledkem je téměř zdomácnění nejednoho divočáka, ale situaci vnímám v tomto ohledu o to nebezpečněji. Jak už jsem uvedl, téměř po ročním intenzívním vyjednávání jsme ve spolupráci s myslivci a Sokolovskou uhelnou došli ke shodě, že počet přemnožených divočáků bude regulován odstřelem v příslušném mysliveckém revíru. Jsem přesvědčený o tom, že alespoň na nějakou dobu díky tomu nebude docházet k nemalým škodám na městském porostu, ale zejména se budou minimalizovat možné nebezpečné situace, to v případě, že se divočák pohybuje ve městě a může tak být ohrožením pro jeho obyvatele.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.3.2016

  Chodník za domem Slavíčkova 1386-1693

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěl bych upozornit na přímo katastrofální stav chodníku v zadní části domu Slavíčkova 1386-1693. Co tento dům stojí se tento chodník ještě nikdy neopravoval, jsou zde ještě původní panely které se již značně rozpadají, na dvou místech je rozkopán a v dešti je nutno obcházet bláto až na trávník, osvětlení je také již z poloviny zrušeno, zůstala již lampa jen na začátku a konci chodníku. Chci upozornit na fakt že kočárkárny v těchto vchodech jsou ve sklepě a přístupné proto právě z tohoto chodníku neboť zadní vchody jsou oproti předním vchodům níže až na úrovni terénu a přímo proti kočárkárně. Ženy z kočárkem jsou tedy nuceny použít právě tento chodník. Chodník není využíván pouze k vjezdu do sklepa ale také těmi kteří nemají auto a chodí pěšky, neboť do většiny obchodů (mimo Penny) to mají blíže právě pokud použijí zadní vchod. Pokud vím tak už to je jediný dům na celém Michalu který ještě nemá opravený zadní chodník. S vysokým podpadkem je to zde přímo hazard se zdravím, zvláště pak za tmy bez osvětlení. Předem děkuji za odpověď.
  ~ František Macků

  odpověď:
  Dobrý den. V minulých letech byla udělána celá komunikace s přiléhajícími parkovišti v této lokalitě a další práce v roce 2016 nejsou v plánu. Tento chodník se pokusíme zařadit do oprav na rok 2017. S pozdravem
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES

 • 8.3.2016

  Kontrola vibrací a hluku

  dotaz:
  Dobrý den, v jednom vašem strategickém dokumentu se píše: ,,Hluk a vibrace jsou nehmatatelnými znečišťovateli životního prostředí. Zdrojem hluku ve městě Sokolov je především doprava, a to silniční včetně provozu na parkovacích a odstavných plochách a doprava železniční. Přes město Sokolov vede budovaná rychlostní silnice R6, která vykazuje vysokou hlučnost. Dále je území protkáno sítí komunikací II. a III. třídy. Hlučnost byla měřena pouze na komunikaci II. třídy na ulici Kraslická se zaměřením na chráněný venkovní prostor rodinného domu č.p. 946 Sokolov, což je úsek Sokolov – Svatava, který byl dotčen obchvatem v souvislosti s budováním silnice R6. Měření provedl Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech na základě zadání Krajské hygienické stanice v Karlových Varech v roce 2009 a pro srovnání také v roce 2010. První měření dne 08.09.2009 vykázalo hodnotu 69,8 dB/A/ |(limit 70db/A/) pro denní dobu a 62,2 dB/A/ (limit 60 dB/A/) pro noční dobu. Výsledek druhého měření ze dne 27.05.2010 prokázal hodnotu 70,0 dB/A/ ve dne a 64,3 dB/A/ v noci. U druhého měření již je patrné výrazné navýšení hluku v nočních hodinách, což může nepříznivě ovlivnit zdravotní stav obyvatel zájmového území (viz územní plán). Hlukovou zátěž nastiňuje také následující obrázek 1.13.4, kde jsou zřejmé hlavní zdroje hlukové zátěže (při silnici R6 a silnici II. třídy č. 210 procházející městem Sokolov)." Tato informace mi přijde neúplná. Kde přesně tato měření probíhala? Jak často? Během jednoho dne? V průběhu týdne? Jsou uvedená čísla průměrná? Jistě tyto informace znáte,když se jedná o Vaše město. Děkuji za odpověď
  ~ Rolníková

  odpověď:
  Dobrý den. Byl vznesen dotaz na Krajskou hygienickou stanici v Karlových Varech, jejíž odpověď zasíláme. Odpověď (Ing. Edita Novotná, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Sokolov, ze dne 26.02.2016): - Měření hluku z dopravy byla provedena na základě objednávek Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary pro vnitřní potřeby orgánu ochrany veřejného zdraví v rámci monitoringu hluku z dopravy, místo bylo vytipováno náhodně, v úvahu byla vzata plánovaná výstavba nového obchvatu. - Měření provedl Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech, Centrum hygienických laboratoří, Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary (zkušební laboratoř č. 1385, akreditovaná ČIA). - První měření proběhlo dne 8.9.2009 se závěrem, že s ohledem na nejistotu měření nelze jednoznačně stanovit překročení či nepřekročení stanovených hygienických limitů pro denní i noční dobu. - Sčítání intenzit dopravy bylo provedeno 8.9.2009 (denní) a 15.10.2009 (noční). - Druhé měření proběhlo dne 27.5.2010 se závěrem, že s ohledem na nejistotu měření nelze jednoznačně stanovit překročení či nepřekročení stanovených hygienických limitů pro denní dobu, pro noční dobu byl hygienický limit překročen. - Sčítání intenzit dopravy bylo provedeno 3.5.2010 (noční) a 27.5.2010 (denní + noční). - Hodnocení hluku bylo provedeno podle dnes již neplatného nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb., v platném znění. - Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích se ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanoví pro celou denní dobu LAeq,16h 06.00 až 22.00 hodin a pro celou noční dobu LAeq,8h 22.00 až 06.00 hodin. - Měření a výpočet hluku z dopravy na pozemních komunikacích v ulici Kraslická v Sokolově byl proveden pro chráněné venkovní prostory obytných domů, se zaměřením na dům č.p. 946, v jehož chráněném venkovním prostoru stavby bylo provedeno kontrolní kalibrační měření hluku. Mikrofon zvukoměru byl při kontrolním měření umístěn ve vzdálenosti 1,5 m od fasády domu, ve výšce 3,2 m nad terénem – úrovní vozovky. Stativ s mikrofonem byl postaven na dlážděném chodníku u fasády domu č.p. 946; chodník bezprostředně navazuje na silniční komunikaci ulice Kraslická. - Do výpočtu byl zahrnut vliv automobilové dopravy v ulici Kraslická a části obchvatu obce Královské Poříčí – silnice 181. Vliv dopravy na ostatních komunikacích nebyl uvažován. Pro zpřesnění výpočtu byl zvolen kalibrační bod – u fasády domu Kraslická č.p. 946, ve kterém bylo v denní době dne 8.9.2009 v čase 12:30 – 14:40 provedeno měření ekvivalentní hladiny hluku a sčítání intenzity dopravy s rozdělením na nákladní a osobní. Zjištěná intenzita dopravy byla přepočtena na průměrnou denní hodinovou intenzitu dopravy a průměrnou noční hodinovou intenzitu dopravy. Průměrná noční hodinová intenzita dopravy byla zpřesněna dalším sčítáním v noční době provedeným 15.10.2009. Dále byla pro denní i noční dobu sečtena intenzita dopravy na obchvatu Královského Poříčí. Hodnoty denní a noční intenzity dopravy byly zadány jako základní vstup pro hodnocený liniový zdroj hluku. - Podmínky výpočtu v roce 2010 byly obdobné jako při výpočtu provedeném v roce 2009. Avšak oproti podzimu 2009 došlo k vybudování kruhového objezdu v místě křižovatky silnic 210 a 181 (odbočka na obchvat obce Královské Poříčí). Silnice I/6 v úseku Sokolov – odbočka na Nové Sedlo byla oproti podzimu 2009 zcela uzavřena v obou směrech (doprava mezi Sokolovem a Karlovými Vary byla svedena po silnici II/181 – obchvat Královského Poříčí a po silnici 2099 – přes Loket). To byl z největší pravděpodobností pravý důvod nárůstu ekvivalentních hladin hluku v měřeném místě. Z podkladů vyplývá, že i intenzita dopravy na silnici II/181 v této době extrémně narostla. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 8.3.2016

  Cesta ke garážím v Tovární

  dotaz:
  Dobry den, mam dotaz ohledne upravy prijezdove cesty ke garazim v ul. Tovarni pred novym parkovistem pro kamiony. Pri stavbe parkoviste byla provedena uprava jen zadni casti komunikace. Vsechny auta jezdi predem a pred garazema se vytvorily vymoly. Vjezdy do garazi a "parkovaci mista" jsou v blate. Nebyla by nejaka moznost upravy treba recyklatem? Predem dekuji za odpoved.
  ~ Saša T.

  odpověď:
  Dobrý den, prověřili jsme s pracovníky společnosti SOTES stav Vašeho podnětu na místě. Místo mezi dvěma řadami garáží je rozježděné zřejmě od těžších vozidel. SOTES v termínu dle klimatických podmínek zajistí nezbytnou opravu odstraněním bahna, závozem recyklátu a zhutněním. Nicméně povrch i takto upravený je určen pouze pro provoz osobních vozidel. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 8.3.2016

  Špatně vyvážený kontejner v Jelínkově

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych upozornila na to že se nám vrací na stání(Jelínkova ul. uprostřed) zčásti nevysypaný kontejner. Už jsem na to upozorňovala v prosinci. Pan Dvořák slíbil že zjednají nápravu. Bohužel se tak nestalo. Před 14.dny jsem zastavila řidiče a upozornila jej na to, a on mi odpověděl že za to nemůže. Nevím proč by se měl odpad vozit sem a tam. Minulý týden jsem opět nakoukla do kontejneru a opět nebyl zcela vysypán. Možná by stačilo kontejner otáčet, tak aby nebyl na autě pořád stejnou stranou ke kabině auta(protože na této straně je to pořád plné). Děkuji
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, k problematice neúplně vysypaného kontejneru (zbylého odpadu je opravdu minimum - u čelní strany kontejneru) uvádím, že v zimním období je toto skutečně problém, jelikož je odpad přimrzlý ke dnu a bokům kontejneru. Pracovníci přesto byli poučeni a provádí při výsypu vyškrabávání kontejneru. Jakmile teplotní poměry dovolí, provedeme i vymytí kontejneru (nejen tohoto), čímž se stav ještě zlepší. Zdravím Vás
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění, SOTES Sokolov

 • 8.3.2016

  Zavádění bezbariérových autobusů

  dotaz:
  Vážený pane starosto, už delší dobou mi vrtá v hlavě následující. Zajímalo by mě zda Vy a nebo někdo z Vašeho úřadu jezdí v tomto městě MHD. Pokud vím, tak společnost která zde provozuje MHD tak měla splnit následující: Všechny autobusy být bezbariové - není tomu tak!!! Všechny autobusy měli být označeny tabulemi které ukazuji danou linku - opět tomu není tak!! A určitě by se toho našlo mnohem více. Člověk aby se nebál pomalu tím odpadem co tu jezdí svést. Nedávno se mi stalo následující : Jel jsem linkou 33 kolem nemocnice na sídliště. Přijel malý minubus který samozřejmě nedokázal pobrat všechny cestující. Takže jsme se mačkali společně s důchodci jako sardinky! Navíc mě nejvíc dostalo to, že během cesty se mu otevírali přední dveře a cestující je musel držet. Toto je podle mě naprosto šílené, navíc když to město dotuje nemalým penízem. A to nemluvím o tý špíně a prachu co v autobusech je. Proto by mě zajímalo do kdy toto bude trvat. Zkuste se jet podívat do Karlových Varů - tam je to úplně něco jiného než v Sokolově.
  ~ Jiří J.

  odpověď:
  Dobrý den. Reaguji tímto na stížnost obdrženou 20.2. Provoz MHD v Sokolově je zabezpečován 12 autobusy včetně záložních vozových prostředků. Přestože není smlouvou specifikován počet bezbariérových autobusů, je obsluha jednotlivých linek a spojů zajištěna 8 bezbariérovými autobusy z uvedeného počtu. Při obnově vozového parku je prováděn nákup pouze vozidel výše uvedeného typu. Co se týká obsluhy linky 33 nevhodným typem autobusu, jednalo se vyjímečný případ. V současnosti již uváděný málokapacitní autobus není do provozu nasazován. Od 29.2. byl zaveden nový systém odbavovací systém při odbavování cestujících, který přispěje k rychlejšímu odbavování s rozšířením dalších možností placení jízdného i pomocí bezkontaktní platební karty. Současně byl proveden kompletní úklid a vyčištění všech vozových jednotek. Ze strany naší společnosti je prováděna intenzivnější kontrola se zaměřením na zlepšení všech aspektů(označení autobusů, dodržování jízdních řádů…) týkajících provozu MHD v Sokolově. S pozdravem
  ~ Zdeněk Sokol, vedoucí dopravního útvaru Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 4.3.2016

  Jak to bude letos na koupališti

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, prosím o informaci, jestli se řeší, či bude řešit,aby se v letošní sezóně neopakovalo to, co se dělo na městském koupališti Sokolov v loňském roce. Konkrétně: Nadměrná návštěvnost romských spoluobčanů a obtěžování ostatních návštěvníků částí rómů. V Sokolově vždy žila velká populace rómů,ale taková návštěvnost na koupališti nikdy nebyla, proto si myslím, že tento exes nemůže být odůvodněn masivním přistěhováním. Podle názoru velké části občanů i mně došlo k vymknutí se kontrole vstupu rómských rodin, například - předávání si povolenky k doprovodu tělesně postižené osoby a dále volné vpuštění jejich části z důvodu strachu oprávněných osob,neboť jim rómové vyhrožovali, že si je venku "podají". Ze stejného důvodu docházelo i k obtěžování,znečišťování vody a okolí bazénů a časté plivání v bazénu a ojediněne i k vykonání potřeby ve vodě. Zdůrazňuji, že nepatřím mezi lehkomyslné rasisty, žiji v tomto městě od narození již 58 let a vím dobře, že mnozí rómové se již začlenili do společnost a dodržují pravidla slušnosti a ohledu k okolí. Ale ta druhá část zůstává nepřispůsobivá a můj příspěvek je jeden z faktů,kdy na tento nešvar doplácí slušní občané. Já sám navštěvuji uvedené koupaliště od dětství,vždy jsem se tam cítil plně uspokojen,ale vloni to byla " studená sprcha". Po dvou návštěvách jsme se rezolutně s manželkou rozhodli tam více nechodit, jezdili jsme celé léto na Jesenici. Ale co lidé, kteří nemají auta?? Myslím, že v každé demokracii by měli využívat práv a svobod lidé, kteří dodržují zákony a pravidla soužití ve společnosti a ti ostatní by měli být úměrně jejich chování o tyto práva kráceni. Jinak jde o anarchii. Myslím, že mohu za velkou část obyvatel Sokolova říci,že nám moc záleží, aby Městské koupaliště bylo zase tím, čím vždy bylo a mohli jsme ho plně využívat,jako všechny klady našeho města, děkuji.
  ~ Václav Vlk

  odpověď:
  Dobrý den pane Václave, jsem přesvědčený o tom, že situace na našem koupališti se v záležitostech, které zmiňujete, zlepší. Ostatně ono se tak již stalo v průběhu loňské sezony, kterou komplikovalo hned několik okolností. Byl to jakýsi zkušební provoz po rekonstrukci, spíše zavřené koupaliště Michal a v neposlední řadě také abnormálně krásné léto. Také my jsme byli tak trochu zaskočeni velkou návštěvností našeho koupaliště a v neposlední řadě také neodpustitelným chováním některých skupinek návštěvníků. Situaci jsme řešili, a domnívám se, že poté došlo k jejímu zklidnění, častými hlídkami nejen Městské policie, ale také častou přítomností asistentů prevence kriminality. Zvýšil se také důraz na hygienu návštěvníků ze strany plavčíků a já věřím, že každý, kdo neví, jak se chovat na městské plovárně, pochopil, že takové chování je nepřípustné a nebude tolerováno. Několikrát jsem se o zmiňovaných opatřeních osobně přesvědčil a nejinak tomu bude v letošní sezóně. Nemám samozřejmě žádné informace o tom, že by docházelo ke zneužívání povolenek k doprovodu tělesně postižené osoby a stejně tak se ke mně nedostala informace o tom, že by byl někdo vpuštěn proto, že by vyhrožoval personálu. Stejně tak jsem již několikrát vyvracel ničím nepodložené fámy o tom, že návštěvníci ze sociálně slabých rodin mají vstup zdarma. Stejně jako Vám, tak také vedení města záleží na tom, aby naše nové koupaliště nabízelo příjemné relaxační chvíle všem, kteří je přišli navštívit, a jednoznačně budeme trvat na tom, aby byli vykázáni lidé, kteří se neumějí nebo nechtějí umět chovat. Budu rád, pokud spolu budeme komunikovat i v letní sezóně a vězte, že Vaše podněty a připomínky nikam nezapadnou.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.3.2016

  Ad: Parkoviště na náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, píši Vám v reakci na poslední zveřejněný dotaz ohledně parkování na náměstí Budovatelů před Hornickým domem. Samozřejmě bych mohl nejdříve chválit za provedené rekonstrukce a budování sportovišť, obchvatů, za provedení více a méně zdařilých akcí a dalších investic. Nicméně, mým cílem je spíše upozornit na to, co se mi ve městě nelíbí. Jak jsem již předeslal v úvodu, jedná se především o Váš záměr zbudovat v části náměstí parkoviště. Vcelku by mě zajímalo, jestli bourání „rabátka“ nebyla již příprava k provedení tohoto záměru, či jestli za tím nestála pouze stavba pódia k provedení Hornické poutě jedenkrát v roce. Dále bych ocenil zveřejnění plánovaného počtu vzniknuvších míst a na způsob provedení „technického“ oddělení parkoviště od zbývající části náměstí. K tomu mě napadá další kacířská myšlenka. V odpovědi Zoře Klusoňové, kterou osobně ani jinak neznám, jste uvedl, že z důvodu zatraktivnění lokality v okolí ulice Bezručova v rámci její rekonstrukce ubude počet parkovacích míst. Znamená to snad na jedné straně zatraktivnění jedné části města na úkor druhé? Navíc se domnívám, že cca 15 nových míst nevyřeší problém parkování v centru města stejně jako ve všech jiných městech. Zaparkoval jste snad někdy v Praze na Staroměstkém náměstí nebo v centru Karlových Varů? Řešením by mohla být osvěta zcela jistě inteligentního obyvatelstva našeho maloměsta, že nejlepším dopravním prostředkem jsou naše nohy a při rozloze Sokolova se z jedné strany na druhou dá pro občany ve věku od 13 do 60 let přejít do pětadvaceti minut, zkuste si to. Čas dosažení centra města jízdou vozem včetně jeho zaparkování se mnoho lišit nebude. Rodinné nákupy na náměstí Budovatelů rozhodně nejsou na denním pořádku a lidé, kteří vozem jet musí, si parkovací místo, tak jako nyní, jistě najdou. Parkoviště před OD URAL má vždy nějaké to místo volné. V mimopracovní době pak parkování nečiní problém. Doufám tedy, že ať již provedení parkoviště bude vypadat jakkoliv (třeba se nezřídí), nebude se opakovat situace s parkováním v ulicích přilehlých k nemocnici, kde nově vzniklý parkovací dům rovněž mnoho nepomohl. Zároveň doufám ve zdravý rozum všech a přeji si, aby nevznikaly stavby typu informační zvonkohry před Hornickým domem. Tato slavobrána, či jak „to“ pojmenovat, neinformuje prakticky o ničem. Jedině jednostranná plachta čtvrtroku hlásající tu konání plesové sezóny tu zas jiných akcí něco napoví, leč bez aktuálních podrobností. Můžete namítnout, že se díky ní dovím o přesném času či o teplotě, nebo si mohu přečíst něco z historie, pokud lze písmo vůbec rozluštit, protože způsob znázornění je vskutku nešťastný. Nesmí se však stát, že se přiblížíte v celou hodinu. Elektronicky řízená zvonkohra se záhy rozezní a všichni dychtivci po „informacích“ se v mžiku rozutečou. Vůbec pak nemluvím o lidech bydlících v blízkosti, těch se zkuste zeptat na názor. Celou slavobránu nakonec korunuje bílé „i“ na zelené kostce mající za úkol nasměrovat návštěvníky do infocentra. Myslíte, že dorazí díky této kostce? Nebýt tu rezidentem, spíš se ztratím a chodím okolo „brány“ do již zmíněné celé. Navíc zde máme „krásnou“ televizi, která však čas od času informuje o akcích s datem konání dva roky nazpět (chápu, jedná se o chybu lidského faktoru). Informací tedy přehršel, čím ještě náměstí vylepšit? Tímto bych ukončil vše, co se týká náměstí Budovatelů. Jen se odvážím pozeptat, kam se ztratil nápad na revitalizaci náměstí dle studie zpracované v roce 2013 (http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/revitalizace-namesti-budovatelu-sokolov-154)? Náhrada mnohokrát překopávaného asfaltu by jistě stála za to. Zdá se mi, že vše dějící se v poslední době na uvedeném náměstí jeho vzhled spíše kazí včetně vánočního stromu nutně stojícího v prostředku se stometrovými kabely třepotajícími se nad hlavami všech návštěvníků a kolemjdoucích. Nápad přes nápad. Další negativní jev dějící se s v našem městě a v rozporu s heslem „Sokolov čisté město“ je nepořádek, kam oko dohlédne. Nevím co se s tímto děje, ale domnívám se, že neustálých podnětů dostáváte přehršel. Místa s vyskytujícími se volně polétávajícími a válejícími odpadky se neustále opakují a dle mého názoru navíc přibývají. Někdo by měl nejspíše vyvodit důsledky, možná dokonce předat svou funkci na kterou nestačí, co já vím… Jestli Vám již obyvatelé města nehlásí místa výskytu nepořádku (ani se jim nedivím, hlásit něco obden), pomohlo by opuštění vozidel a malá procházka městem. Jestli na to není čas, městská policie jistě ráda v každém svém okrsku provede zmapování stavu. Odpovědná osoba (zřejmě ředitel SOTES) rozhodne kdy, kdo a jak úklid zabezpečí, samozřejmě si nechá doložit jeho provedení a následně zkontroluje splnění úkolu svých podřízených… Na tom se, hádám, shodneme. Další připomínka je směřována k projektu „Sokolov zelené město“. Jistě, je zelené. Často až moc, neposekaná tráva, či posekaná v podivných pruzích, nesesbírané listí… To již jen připomínám dřívější připomínky a komentáře. Jestli jste mé psaní dočetl až na jeho konec, děkuji Vám za Váš čas a věřím, že se postaráte o nápravu a zlepšení stavu v našem městě. S pozdravem
  ~ Vratislav Louda

  odpověď:
  Dobrý den, pane Vratislave, dovolte mi, abych odpověděl na Váš dopis a dodávám, ano - dočetl jsem jej až do konce. V první řadě mi dovolte, abych vyjádřil trochu lítosti nad tím, jak píšete, "mohl bych chválit... nicméně mým cílem je spíše...". Víte, já bych chtěl poprosit nejen Vás, ale i ostatní pisatele, aby v sobě našli i chuť chválit věci, které se jim líbí a které se ve městě povedly. Za každou z nich totiž stojí obrovský kus práce úředníků, vedoucích odborů, kolegů zastupitelů atd. A zejména v dnešní hektické době je slovo uznání velice nedostatkovým artiklem a přeci si je mnozí zaslouží. Ale nyní již k Vašim připomínkám. Bourání rabátka před MDK bylo v první řadě z důvodu konání Hornické pouti, která se opravdu koná pouze jednou za rok, nicméně návštěvnost hlavního programu je vždy několikatisícová a zmiňované rabátko bylo pro návštěvníky limitující a mnohdy i nebezpečné. Bez zastírání také k tomuto dodávám, že hned vzápětí se objevila myšlenka využít takto vzniklého prostoru pro parkování. Mimochodem, podle prezentace studie na řešení Nového náměstí, které jsem byl osobně přítomen, zaznělo, že rabátka jsou již přežitkem a že naopak trendem doby jsou otevřená náměstí. Parkovacích míst by mělo být cca 20 a budou na tzv. parkovací kotouče, tedy bezplatně na daný časový úsek. Jsem přesvědčený o tom, že mnozí motoristé tuto šanci využijí, neboť se v blízkosti nachází hned několik úřadů, banka, restaurace atd. Technické oddělení od zbývající části náměstí bude provedeno tzv. city bloky, a to samozřejmě tak, aby nemohlo dojít ke střetu s lidmi na náměstí samotném. Co se týče zatraktivnění ulice P. Bezruče, je to jeden z důvodů úpravy této části města. Tím důvodem dalším je skutečnost, že cca 50 parkujících aut v ulici P. Bezruče stojí na místech, která jsou mnohdy propadlá a v neposlední řadě takto parkující auta v mnoha případech porušují vyhlášku týkající se provozu na pozemních komunikacích. Chceme tedy, jak se říká, zabít dvě mouchy jednou ranou. Vybudovat oficiální parkovací místa (byť jich pro dodržení norem bude méně) a zatraktivnit oba břehy Lobezského potoka. Není to tedy zatraktivnění jednoho místa na úkor druhého. Ulice P. Bezruče si, a na tom se jistě shodneme, celkovou opravu povrchu komunikace zaslouží, a takto divoké stání vozů by již nebylo příslušnými orgány tolerováno. V čem se dále jistě shodneme, to je skutečnost, kterou jste výstižně popsal. Docházková vzdálenost (tj. cesta od vozu na místo jednání) by měla být běžně do 500 metrů a já osobně nemám sebemenší problém tam, kam potřebuji, dorazit pěšky. Bohužel však stále často zjišťuji, že pro mnohé motoristy je toto nepochopitelné a naopak považují za téměř normální to, že si dojedou všude svým vozem. Opět narážím na studii, kterou také zmiňujete, kdy její autoři se na nás udiveně dívali, když jsme se zeptali, kdeže se bude na nově zrekonstruovaném náměstí parkovat. Bohužel, přestože bychom si oba přáli zmiňované, realita je jiná. Co se týká parkovacího domu v nemocnici, tak vím, že se situace s na jedné straně nevyužitým parkovištěm a na straně druhé zaplněnými uličkami začíná řešit. Podle čerstvé informace, kterou mám, došlo k uvolnění části parkovacího domu pro potřeby nemocenského personálu. Na řadě je zvonkohra, či, jak píšete, slavobrána. Bez mučení se přiznávám, že jsem autorem tohoto nápadu, a to z doby, kdy jsem byl ředitelem MDK. V krátkosti popíši. Častým problémem návštěvníků našeho města byl fakt, že nemohli nalézt to pro ně nejpodstatnější, tedy infocentrum. Při řešení problému jsme narazili na to, že z ROP by bylo možné označení provést, a tak jsme šli do projektu, kdy 85 % nákladů hradil právě ROP (realizovány byly: účasti na veletrzích, nákupy propagačních materiálů, směrové tabule a zvonkohra). Nevím, jestli díky vybudované zvonkohře narostl počet návštěvníků, ale vím, že již infocentrum pohodlně naleznou. Domnívám se také, že údaje o teplotě, přesném čase a některé akce mohou být pro někoho i užitečné. Bohužel, z důvodu udržitelnosti se zde zatím ve formě baneru nesmí prezentovat soukromé aktivity, ale do budoucna to může být také zajímavý příjem pro MDK. Tím ale neříkám, že bych dnes udělal vše stejně. Zřejmě bych šel spíše cestou elektronické zvonkohry, která nabízí širší škálu hlasitosti a jednodušší nahrávání melodií a rozhodně, a to máte naprostou pravdu, bych jiným způsobem řešil podobu informací o našem městě. Na námitky obyvatel z okolí jsme reagovali tak, že zvonkohra je na 30 % kapacity a hraje od 8 do 17 hodin (tuším) a v neděli jen v pravé poledne. Věřím, že po skončení udržitelnosti se uvedou také technické úpravy týkající se čitelnosti textu. Nicméně jsem stále přesvědčený o tom, že zvonkohra si již našla své místo před MDK a stala se jedním z prvků zpestřujících náš každodenní život. Obrazovka, kterou zmiňujete, je již za svou životností a bylo rozhodnuto, že město nebude financovat náročnou opravu a že se nechá tzv. skutečně dožít. Nápad na revitalizaci Nového náměstí dle vypracované a, podle mého, velice vydařené studie se nikam neztratil. Pouze, jak už to bývá, zatím na něj město nemá bohužel finance. Samozřejmě ale, že se pracovníci na MÚ pečlivě pídí po různých vypsaných dotačních titulech a pokud někde bude sebemenší šance sehnat nějaký významný spolupodíl na revitalizaci Nového náměstí, budeme se mu plně věnovat. A pomalu se dostávám ke konci své odpovědi na Vaše připomínky. Mohu Vás informovat o tom, že jsme úklid ve městě a údržbu zeleně řešili v rámci valné hromady nejen s ředitelem společnosti SOTES, ale také s jednateli této firmy, a věřím, že po nastavení důkladnějších kontrolních mechanismů a v neposlední řadě také vyřčených výtkách, dojde ke zlepšení situace, a to ke spokojenosti nejen vedení města, ale zejména Vás, obyvatel našeho města. S přáním pohodového dne
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.3.2016

  Poděkování představitelům města

  dotaz:
  Přesvědčila jsem se ,že naši zástupci na radnici nám občanům naslouchají, a snaží se připomínky a podněty občanů pro zlepšení života v našem městě brát vážně a zodpovědně. Před dvěma roky jsem požádala o zařazení do rozpočtu města opravu chodníku kolem výměníku /ze Švabinského ul.na autobus.zastávku U školy, který by po 45 letech potřeboval rekonstrukci a rozšíření. Dnes je chodník už asi půl roku rozšířený a schody celé nové. Mám radost a příjemný pocit za všechny občany, kteří tudy chodí ,a věřím,že jim bude sloužit alesponˇ 45 let, jako sloužil ten předešlý. Dále bych ráda poděkovala za zhotovení madel ke schodům z ulice Gagarinova /kolem plotu hřiště 8.ZŠ/.Vítám jejich oporu ,i když chodím bez hůlky. V Sokolově 29. 2. 2015 Spokojená občanka
  ~ Marta Merglová

  odpověď:

 • 22.2.2016

  Parkoviště na náměstí a u bývalého hotelu Ohře

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na článek v Sokolovském deníku o revitalizaci parkování v centru města. Vůbec se mi nelíbí parkování na náměstí před Hornickým domem. Ta takzvaná rabátka tam byla daleko lepší a člověk se mohl na jaře pokochat kvetoucími narciskami. Jediné, kdy překážela, byla Hornická pouť, kdy lidé neměli kde stát.Teď tam chcete dělat parkoviště, po náměstí běhají děti, chodí maminky s kočárky, je tam krásné posezení a teď parkoviště. Komu patří bývalý sklad zeleniny, tam jsou veliké prostory i s odvětráním by nebyl problém, kdysi to tam fungovalo, proč tam neudělat podzemní garáže? A parkování u bývalého hotelu Ohře taky katastrofa, když chcete jít k lékaři, tak kolikrát parkuji až u kláštera. Jen proto, že tam parkují studenti z ISŠTE. Proč tam neudělat parkovací hodiny? Děkuji za odpověď
  ~ Zora Klusoňová

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov má značný nedostatek parkovacích míst. Další místo, které nás napadlo k parkování, je právě zmiňované místo na náměstí Budovatelů po bývalém rabátku. Budeme jím také kompenzovat úbytek parkovacích míst v ulici Bezručova, kde proběhne rozsáhlá rekonstrukce, která povede k zatraktivnění této lokality. Bohužel touto rekonstrukcí počet parkovacích míst v ulici ubude. Vzniklé parkování před Hornickým domem bude technicky odděleno od zbývající části náměstí tak, aby nedocházelo k vjíždění aut mimo vyhrazené parkoviště. Co se týče lékařského domu Ohře. Bohužel jsme v současné době museli zamítnout i žádost lékařů o vyhrazená parkovacích místa, neboť si uvědomujeme, že velkou část zaparkovaných aut tvoří automobily patřící studentům ISŠTE. Parkovací hodiny jsou možným řešením, nicméně se domnívám, že pro studenty by bylo daleko méně obtížné (než pro pacienty a lékaře) si parkovací hodiny aktuálně posouvat. Co se týče skladu zeleniny. Tento není z technického hlediska vhodný (nosné pilíře, stěny). S přáním pěkného dne
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 22.2.2016

  Nejspíš v Rotavě by se měl otevřít výrobní závod na disky kol

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda víte o téhle informaci: "Prvním konkrétním výsledkem jednání pracovní skupiny zastupitelů Karlových Varů na misi v provincii Hebei, kterou ČSOK připravila na základě podepsaného memoranda, bylo jednání Czech Industry Group s čínským investory, které zajistila partnerská organizace komory GRAND EUROPE ASSOCIATION projektu výstavby a otevření výrobního závodu na disky kol pro automobily, který by měl stát v západočeském Sokolově. V sobotu 30. ledna čeští a čínští partneři podepsali memorandum, které přinese do regionu 1500 nových pracovních míst." A kde by měl tento výrobní závod v Sokolově stát? Děkuji. S pozdravem a s přáním krásného dne
  ~ Antonín Laslop

  odpověď:
  Dobrý den, podle mých neoficiálních informací se jedná o pracovní příležitosti v Rotavě. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 22.2.2016

  U hřiště se staví poslední bytový dům

  dotaz:
  Dobrý den, mám otázku ohledně výstavby na Vítězné. Zajímalo by mne, co se staví u hřiště Domu dětí a mládeže v proluce mezi bytovými domy. Stavbu provádí ISSO. Díky.
  ~ Gabriela Zoubková

  odpověď:
  Dobrý den, stavební povolení je na poslední bytový dům. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 22.2.2016

  Vypnutí obrazovky na náměstí přes noc

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zda by nebylo možné velkoplošnou obrazovku na náměstí Budovatelů v nočních hodinách vypínat. Světlo z ní je dost jedovaté, a i když se to nezdá, tak je dost rušivé a dokáže osvítit půl pokoje, a to bydlíme v pátém patře. Kolikrát běží i přes noc nebo brzy ráno, kdy se na ni stejně nikdo nedívá. Děkuji
  ~ Michal Appelt

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za připomínku. Bude nastaveno, vypnuta bude od 22,00 hodin do 7,00 hodin. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 14.2.2016

  Nelíbí se mi kácení stromů

  dotaz:
  Dobrý den, mám několik dotazů. První dotaz se týká kácení stromů u TJ-Baníku (Lobzský potok). Pokud jsem pochopila, týká se toho velkého stromu nebo jich bude víc. Ten strom je vysoký, nebo nemocný?? Druhý dotaz se týká celkového kácení stromu po Sokolově - ano, překousla jsem, že se jich několik desítek musí pokácet, ale chtěla bych vědět, jestli se na jejich místě nebo v okolí vysází něco nového. Víte, já se chci dívat na stromy a ne na parkoviště, hospodu a jiný hnus před oknem. Miluji přírodu a tímto kácením se mi okolí čím dál tím víc hnusí. Poslední dotaz: proč se tak hnusně prořezávají stromy, je to strašné, nedá se na to ani dívat. Třeba nechápu za Kreinerem, tam to přece nikomu nevadí a nyní to tam vypadá děsně. Přesně podle amerického stylu jako všechno jiné. Díky za odpověď. S pozdravem
  ~ Gabriela B.

  odpověď:
  Dobrý den, u brány borců se jedná o kácení jednoho kusu javoru mléče, který roste přímo pod korunou mohutného topolu. Má deformovaný růst, je nakloněný a jedná se o prořez méně perspektivní dřeviny pro možnost růstu perspektivnějších. Za každé kácení, o které město žádá, navrhuje náhradní výsadbu. Orgán ochrany přírody tento návrh poté zahrne do rozhodnutí a žadatel jej musí splnit spolu s kácením. Prořezávky za Kreinerem nebo jiné se provádí pro regulaci podjezdové nebo podchozí výšky. Dále se jedná o výchovný řez u mladých jedinců a nebo se také nyní odstraňují výmladky.
  ~ Veronika Krbová, DiS., odbor rozvoje města

 • 14.2.2016

  O pokácení topolu rozhodl odbor životního prostředí

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mne, z jakého důvodu byl 18.12.2015 pokácen veliký topol v ulici Vítězná na parcele č. 2517. Podle mne k tomu nebyl žádný důvod a strom byl v dobrém stavu. Děkuji za odpověď.
  ~ David Mika

  odpověď:
  Dobrý den, zmíněný topol byl pokácen na základě rozhodnutí vydaného odborem životního prostředí jako orgánu ochrany přírody vydaného dne 21.2.2007. Jednalo se o topol, který byl z části poškozen vichřicí. S pozdravem
  ~ Veronika Krbová, DiS., odbor rozvoje města

 • 14.2.2016

  Jezdí autobusy dříve, než je uvedeno v jízdním řádu?

  dotaz:
  Dobrý den, po dlouhém uvážení jsem se rozhodla napsat stížnost na MHD Sokolov. Konkrétně ohledně dodržování jízdních řádů. Autobusovou dopravu v Sokolově nepoužívám nijak zvlášť moc, ale zatím téměř pokaždé, když jsem se rozhodla ji použít, jsem byla velmi zklamaná. Zatím se nestalo, aby autobus přijel tak, jak je napsáno v jízdním řádu. Vždy přijel dříve. Možná se divíte, proč s tím mám problém, když se tím pádem na místo dostanu dříve, ale o to mi nejde. Když se na zastávku náhodou dostanu dříve a náhodou autobus, který jede o 3 minuty dříve stihnu, tak to mně velký problém nedělá, ale co ti, kteří důvěřují jízdním řádům? Přijdou na zastávku minutu před a spoje už se bohužel nedočkají. Přijde mi to velmi neohleduplné k zákazníkům, kteří za dopravu platí podle mě celkem dost. Ještě před pár lety lístek nestál tolik ani v Plzni. Když už jsem u té Plzně, dovolila bych si jedno srovnání. Když se v Plzni stane, že autobus/trolejbus/tramvaj přijede na zastávku dříve, než je napsáno v jízdních řádech, stojí na té zastávce a čeká na odjezd podle jízdního řádu. Chvíli jsem přemýšlela, proč u vás každý spoj jezdí takhle brzo. (A kdyby se jednalo o 3 minuty.. Někdy je to i 10 minut, nebo spoj třeba vůbec nejede.) A asi jsem na to přišla. Řidiči nestaví na každé zastávce, staví pouze tam, kde někdo stojí nebo kde někdo požádá o zastavení. Proč by tam také měl stavět, když na zastávce nikdo nečeká, že? Pravda je ale taková, že kdyby zastavil a počkal těch pár minut, o které přijel dříve, možná by se někdo ukázal. Abych nebyla moc obecná, uvedu příklad. Dnes (3.2.2016) jsem chtěla jet autobusem č. 3 od banky na autobusové nádraží, odkud jsem odjížděla ze Sokolova. Podle jízdního řádu měl autobus od banky vyjíždět ve 13.42. Odjel ve 13.40. Já autobus těsně nestihla. Když odjížděl, teprve jsem se blížila k zastávce. Na autobusové nádraží jsem tedy musela jít pěšky a málem jsem tedy nestihla ani ten další autobus, kterým jsem odjížděla ze Sokolova. Doufám, že si tuto zprávu přečtete a zamyslíte se nad tím. Věřím, že nejsem jediná, komu toto vadí. Děkuji a těším se na odpověď!
  ~ Anna Š.

  odpověď:
  Dobrý den, odpovídám na stížnost ohledně MHD. V první řadě odpovím na konkrétní uvedený příklad, dle kontroly se bohužel nedá s přesností určit v kolik hodin řidič odjížděl z uvedené zastávky, protože zde nebyl zaznamenán žádný cestující, další cestující byl odbaven na následující zastávce ve 13:42:38. Mezi těmito zastávkami je světelná křižovatka. V optimálním případě je dojezd mezi zastávkami půl minuty. Po vyzpovídání řidiče si neuvědomuje, že by odjel ze zastávky dříve, a ani neví, zda v uvedenou dobu projížděl volně křižovatkou. Řidič se řídil daným časem na odbavovacím přístroji a je možné, že čas se lišil od skutečnosti, a to již jak na naší straně, tak i na straně korespondentky. Dále k všeobecným podnětům. Píšete, že každý spoj jezdí dříve. Tento fakt se nezakládá na pravdě. Mohlo se stát u některých spojů, ale u všech opravdu ne. Dle zjišťování situace - řidiči, pokud projíždí zastávku na čas a nevidí-li cestující a nikdo nechce vystoupit, zpomalují, zkontrolují situaci a pokračují v jízdě. Na dodržování jízdní doby budeme v následujících dnech dělat namátkové kontroly, abychom mohli situaci řádně zmonitorovat. Řidiči byli s Vašimi podněty seznámeni a upozorněni na nutnost důsledného dodržování jízdních řádů. Doufám, že se situace zlepší a nebude již třeba dalších stížností. S pozdravem
  ~ Radek Zelenka, dispečer divize Sokolov, Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 14.2.2016

  Před budovou Úřadu práce v ulici 5. května může auto stát jen na jedné straně

  dotaz:
  Dobrý den, včerejšího dne jsem navštívil kurz tance pořádaný v Městském domě kultury v Sokolově. Jelikož v okolí náměstí Budovatelů nebylo volné místo, zaparkoval jsem na ulici 5. května před budovou Úřadu práce, kde již stálo další vozidlo. Po ukončení kurzu jsem se vrátil k vozidlu a zde jsem našel nainstalované zařízení proti odjetí, tzv „botičku“ Městské policie v Sokolově. Než hlídka přijela, tak jsem zjišťoval, z jakého důvodu mi byla tato zábrana proti odjetí instalována. V této části v protisměru bylo označeno cedulí Parkoviště, před MDK byla cedule s označením parkoviště s hodinami. Až po dlouhém pátrání v šeru žlutých lamp jsem objevil, že na okraji chodníku je namalované vodorovné značení žluté barvy, což na první pohled v případě parkování za šera a neznalosti místa není viditelné. Nechci si stěžovat na postup MP Sokolov, ani na jednání, kdy přijela hlídka MP následně po telefonickém oznámení a věc byla vyřešena blokovou pokutou, ale možná by stála za úvahu instalace cedule označující zákaz parkování a ne jenom neznatelná žlutá čára pod žlutým osvětlením pouličních lamp, i když v případě po 17. hodině v pracovní dny si nemyslím, že musí být před státním úřadem zákaz parkování. Je na zvážení, zda by nešlo posunout ceduli parkování s hodinami na celou tuto ulici 5. května tak, jak je před MDK.
  ~ Libor Šmíd

  odpověď:
  Dobrý den, na komunikaci 5. května v uváděném úseku není možno stát po obou stranách již z titulu zákona o pozemních komunikacích, neboť komunikace nesplňuje při stání vozidel na obou stranách nezbytné šířkové parametry pro obousměrný provoz. Z tohoto důvodu nelze ani posouvat značky, jak navrhujete, které by zde umožnily parkování vozidel na obou stranách ulice. Uvedená žlutá čára je již prakticky duplicitní dopravní značení, které má pouze zajistit, aby bylo jasně určeno na které straně auta mohou stát. Dokud toto vymezení nebylo jasně stanovené tímto dopravním značením, mohl by zde vzniknout při řešení sporné situace výklad, že řidič zaparkoval na daném místě v okamžiku, kdy naproti nikdo nestál a tudíž uvedené pravidlo ze zákona neporušil on, ale řidič na protější straně. Vodorovná dopravní značka V12c tak jasně vymezuje stranu, na které není možné v tomto úseku stát. Současně svislá dopravní značka IP11 c na vjezdu do daného úseku jasně stanovuje stranu určenou pro podélné stání vozidel. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 14.2.2016

  Parkoviště a cesta na Areál zdraví

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz, jestli už se bude něco dělat s parkovištěm a cestou na Areál zdraví u Alexe? V takovém období je to tam rozježděné, všude bláto, člověk, aby si vzal holinky. Jděte se tam podívat, je to hrůza a ostuda města, když máme tak hezký Areál zdraví. Děkuji za odpověď.
  ~ Josef S.

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, zkusil bych ho rozdělit do dvou bodů: 1/ parkoviště - v současné době město projekčně připravuje druhou půlku komunikace v této lokalitě (měla by se ubrat zeleň a u garáží se bude moci po realizaci parkovat). Vámi uvedené parkoviště by se mělo udělat pořádně (nové vrstvy, včetně asfaltu) 2/ cesta k zahrádkám - tato cesta se pravidelně opravuje (naposledy v roce 2015!), ale díky její konstrukci tato oprava vydrží vždy jen několik měsíců. V místě stávající nezpevněné stezky pro pěší ve svahu mezi sídlištěm Michal a Areálem zdraví je plánována stavba víceúčelové městské stezky Sokolov, která propojuje areál Bohemia s Areálem zdraví. Stezka bude mít asfaltový povrch a bude sloužit pro pěší i cyklisty. V současné době připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionální operačního programu, v rámci výzvy č. 18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Žádosti budou předkládány v dubnu 2016. V případě získání dotačních prostředků předpokládáme realizaci této stavby v letech 2016 – 2018.
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku, Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.2.2016

  Sokolov se proměňuje k nepoznání

  dotaz:
  Vážený pane starosto, koncem léta roku 2015 jsem se přistěhovala po několika letech zpět do Sokolova a musím se s Vámi podělit o své dojmy. Při procházkách Sokolovem s údivem pozoruji, jak se město zvelebilo a jak je o město pečováno. Je zde krásná udržovaná zeleň, překrásné parky a odpočinkové zóny a čisto v ulicích. Některé lokality se proměnily téměř k nepoznání. Líbí se mi, že je vidět denně aktivita uklízecích čet, techniky a i městské policie. Je tu vidět velký kus práce a snahy udělat Sokolov klidným a pěkným městem. Jsem ráda, že mohu být opět obyvatelkou Sokolova. Se srdečným pozdravem
  ~ Věra

  odpověď:

 • 14.2.2016

  Návrh na umístění zrcadla do ulice J. z Poděbrad

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné osazení zrcadel do ulice Jiřího z Poděbrad (výjezd z parkoviště), od povolení parkování vozidel na chodníku je rozhled přes vozidla velmi nebezpečný (pokud stojí na prvním místě dodávka, tak se jedná doslova o ruskou ruletu). Myslím, že pokud bude osazení možné, budou vděční nejen obyvatelé zde parkující, ale i ohrožení projíždějící. Jsem velmi rád, že v napojení ulice Jiřího z Poděbrad a Spartakiádní již zrcadla jsou.
  ~ Daniel Jablonský

  odpověď:
  Dobrý den, uvedená plocha je zařazená do připravovaných stavebních úprav parkovišť, neboť obecně zde parkují vozidla velmi nevhodným způsobem. Váš návrh projednáme s DI Policie ČR a pokusíme se řešit. Děkuji s pozdravem.
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetky

 • 14.2.2016

  Poděkování za příjemné prostředí na Růžovém náměstí a zlepšení vzhledu hřbitova

  dotaz:
  Chtěla bych touto cestou poděkovat za krásné prostředí na Růžovém náměstí, kde jste napomohli díky celoroční květinové výzdobě a zeleni vytvořit opravdu nádherný prostor k odpočinku. Totéž platí i o úpravách v parku. Mé velké poděkování platí i za zlepšení vzhledu našeho hřbitova, kde došlo konečně k prořezání starých stromů. Ještě mě trápí jedna věc, že někteří majitelé hrobů vysazují u hrobů stromy a pak se o ně nestarají, jsou přerostlé a nevypadá to dobře. Děkuji, že budete i nadále pořádek na našem hřibově sledovat. Děkuji
  ~ Hana Zemanová

  odpověď:

 • 14.2.2016

  O pokácení lípy v Luční ulici rozhodl orgán ochrany přírody

  dotaz:
  Dobrý den, dne 20.1.2016 v ulici Luční nechalo město pokácet jednu krásnou vzrostlou lípu. Nechápu, proč v dnešní době se kácí stromy, místo toho, aby se zachraňovaly. V ulici je krásná alej, která stojí za zachování. Nemluvím jen za sebe, když jsem proti případnému dalšímu kácení. A chtěla bych se ještě zeptat, co město bude dělat s pozemkem, který na podzim nechalo srovnat se zemí. Původně to měl být park. Děkuji za odpověď.

  Dobrý den, děkuji za odpověď. Jen bych chtěla podotknout, že lípa byla zahrnuta vinou města. Firma, kterou si město najalo, způsobila zahrnutí lípy, tudíž její poškození. Chtěla bych se ještě zeptat, zda-li se dá ještě nějakým způsobem ovlivnit schvalování změny č. 1 platného územního plánu ve prospěch parku. Myslím si, a nejen já, že zeleně je ve městě málo a my všichni jsme povinni udělat vše pro zachování zelené plochy, a to někdy i na úkor výdělku. Děkuji

  ~ Šárka Krotká

  odpověď:
  Dobrý den, lípa byla pokácena na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody, a to z důvodu jejího poškození. Na místě bylo zjištěno, že byla dřevina do 2/3 výšky kmene zahrnuta zeminou, dále došlo k odlomení větve, čímž vznikla na kmeni stromu rozsáhlá rána, která může být vstupní branou pro patogeny. Lípa byla navíc z této strany nedostatečně zavětvená. V důsledku těchto negativních zásahů orgán ochrany přírody shledal závažné důvody k pokácení dřeviny. Jednalo se o lípu rostoucí v nevhodném prostoru příkopu v ulici Luční. Pokácena byla pouze tato jedna dřevina a o žádném dalším kácení se momentálně neuvažuje. Stávající lipová alej není určená ke kácení. Snahou města je ji co nejdéle zachovat. V současném platném územním plánu města je funkční využití "park". V současné době však probíhá schvalování změny č.1 platného územního plánu, kdy je namísto parku navrženo "území pro výstavbu rodinných domů". S pozdravem

  Dobrý den, za Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování sděluji, že vámi zmiňované území, na kterém se lípa nacházela, je v platné územně plánovací dokumentaci vedeno jako „veřejné prostranství – zeleň“. V rámci pořizování Změny č. 1 územního plánu Sokolov (dále jen změna) město uplatnilo mimo jiné i požadavek na vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení, a proto je toto „veřejné prostranství – zeleň“ vymezeno ve změně pro „bydlení individuální“, t.z. bydlení v rodinných domech. K této změně již nelze podat stanoviska, námitky a připomínky. Termín k uplatnění stanovisek, námitek a připomínek byl do 16.12.2015. S pozdravem

  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města, Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování

 • 14.2.2016

  Špatný stav pěšin v areálu Bohemie bude napraven

  dotaz:
  Dobrý den, dnes jsem byla v areálu Bohemie. Překvapil mne velice špatný stav pěšin. Nevím jestli se to tam propadá, nebo čím jsou způsobeny velké díry v písku. Mělo by se to tam vysypat pískem a dobře upěchovat.
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, avizovaný problém s pěšinami v areálu Bohemie je nám znám a plně s Vámi souhlasíme. Vzniká občasným provozem automobilů. Tyto pěšiny každoročně společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. opravuje a opraví je i letos na novou sezónu. Bohužel stav vždy vydrží velmi krátce. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 14.2.2016

  Popelnice sjíždějí do komunikace

  dotaz:
  Dobrý den, mám spíš takovou prosbu než dotaz, bydlím přímo naproti katastrálnímu úřadu v Sokolově a máme před domem umístěné popelnice na tříděný odpad, nicméně tyto nejsou směrem do silnice nijak jištěné a již opakovaně se stalo, že sjeli z vyhrazeného stání přímo do komunikace, a to naposledy dnešního dne. Nešlo by tedy nějak zařídit, aby pracovníci SOTES k popelnicím umístili nějaké zábrany, tedy například řetěz, který by zabránil tomu, aby popelnice sjížděli díky silnému větru do silnice? Současný stav ohrožuje provoz na pozemní komunikaci a já osobně jsem musel popelnice několikrát vracet na původní místo, díky za odpověď
  ~ Petr Volf

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Požádal jsem SOTES o nalezení vhodného řešení (zábrany), která by však nebránila vývozu kontejnerů. Bude se snažit najít řešení. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 14.2.2016

  Nepořádek v Nádražní ulici

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v Nádražní ulici 844 a 843 a zajímalo by mne, kdo má na starosti údržbu této ulice? Co se týká teď v zimě sněhu a jinak propadání se na určitých místech. Je to dosti nebezpečné, jak pro chodce, tak pro ježdění autem. Dále zde v této lokalitě dochází dosti často k nechtěným skládám, lidé zde neprovozují třídění odpadu, odpadky se povalují i mimo normální popelnice, je možné s tím něco udělat? Také by bylo vhodné tuto ulici navštěvovat častěji strážníky městské či státní policie, jelikož je tu po setmění docela rušno, jelikož se sem stěhuje spousta opravdu nepřizpůsobivých občanů a mnohdy je zde i dosti nebezpečno. Omlouvám se, ale nebudu uvádět své jméno. Děkuji

  Pane Dvořáku, já ale neupozorňuji na nepořádek před domem 844 a 843, ale v jeho okolí, my si kolem svého domu uklízíme! Ale co ti ostatní? V okolí našeho domu, na to jsem upozorňovala, že se zde tvoří nechtěné skládky. Odpadky okolo popelnic jsou zde dosti často, jak tedy tyto lidi pokutujete? Já měla na mysli, zda by bylo možné sem občas poslat úklidovou četu, která by tento nepořádek občas uklidila.

  ~ H.

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. V krátkosti odpovím na vaše dotazy: 1/ údržbu ulic má na starosti vlastník! Ve vašem případě to není město, ale jsou to České dráhy; 2/ odpadky a třídění (Nádražní 844, 843) - tyto nemovitosti vlastní Bytové družstvo, které má objednané kontejnery, a ty jsou řádně vyváženy. Pokud si družstvo objedná více nádob, tak je firma SOTES s.r.o. ráda přistaví. Pokud někdo odhodí odpadky mimo popelnici, hrozí mu pokuta. Problémy v této lokalitě firma SOTES s.r.o. ve spolupráci s Městskou policií Sokolov řeší velmi často, naposledy dne 18.1.2016. S pozdravem

  Dobrý den, dle sdělení firmy SOTES jer lokalita uklízena stejně jako jiné části města. Pokud dochází v této lokalitě k jejímu zvýšenému znečištění jejími obyvateli, je třeba se obracet na městskou policii. V případě potřeby pak volejte přímo na společnost SOTES s.r.o. S pozdravem

  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o., Bc. Jan Picka, starosta města Sokolova

 • 14.2.2016

  Jeden svozový vůz začíná být nedostatečný

  dotaz:
  Dobrý den, můžete nechat instalovat minimálně dva odpadkové koše na prostranství kolem mateřské školy a dětské hřiště na sídlišti Vítězná? Jde o prostor mezi ulicemi Spartakiádní a Jiřího z Poděbrad. Zkuste se vžít do role pejskaře, který jde od hasičárny, a až k potravinám nemáte kde vyhodit pytlík s exkrementy. Tímto nás nutíte to raději nechat v trávě než shánět, kam to vyhodit. Děkuji.
  ~ L.Szokolaiová

  odpověď:
  Dobrý den, celkovou situací kolem četnosti vývozu a množství umístěných odpadových nádob se zabývalo vedení města a bude se jí i zabývat rada města. V současnosti se ukazuje, že jeden svozový vůz začíná být nedostatečný, a řeší se tedy nákup dalšího. To však povede logicky k nárůstu nákladů týkajících se úklidu a čistoty města. Stejně tak se budeme zabývat rozmístěním a případným navýšením počtu nádob. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.1.2016

  Ad: Funkčnost kamerového systému

  dotaz:
  Děkuji za informaci. Je 20.23 hodin dne 27.1.2016, mám na obrazovce mapu kamer, kde není zobrazena kamera u parkoviště Mánesova, zatím nefungující kamera na K raslické, a ty, které "fungují" ukazují denní záběry za slunečního svitu. Pokud nejsou pro veřejnost přístupné, mělo by se to zveřejnit. Proč se stále ukazuje stejný obrázek neodpovídající skutečné době a sdělujete, že systém je funkční ?? Nebo dělám chybu při ťuknutí na příslušnou kameru? Dík za odpověď.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Hezký den, přesný odkaz z dynamického webu na kamery parkoviště Mánesova nelze poslat, ale stačí když kliknete na odkaz http://bezpecne.sokolov.cz/www/script/main.php a v levém horním menu si kliknete na ikonu kamery. Dostanete se na mapu, kde si vyberete Vámi požadované místo a kliknutím na ikonu kamery si zobrazíte „přímý přenos“ z místa. Možná by nám pomohlo, kdybyste mohl popsat, jakým způsobem se na mapu kamer dostáváte, nebo nám alespoň pošlete odkaz z adresního řádku Vašeho prohlížeče.
  ~ Ing. Jiří Krotil, vedoucí odboru informatiky, Městský úřad Sokolov

 • 29.1.2016

  Kdo bude přednášet v muzeu

  dotaz:
  Bude přednášet o kamenech v Sokolově opravdu biolog Petr Rojík? Děkuji za informaci.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den. Váš dotaz musíte směřovat na Muzeum Sokolov, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 27.1.2016

  Rodný list

  dotaz:
  DOBRÝ DEN MÁM DOTAZ OHLEDNĚ ZASLÁNÍ RODNÉHO LISTU
  ~ Jolana

  odpověď:
  Dobrý den. Dotaz na zaslání rodného listu je nutno blíže specifikovat a to především o podrobnosti: - zda se jedná o vlastní matriční doklad, nebo doklad rodinného příslušníka - zda dokument bude použit v České republice, nebo v cizině a k jakému účelu bude sloužit Dle specifikace Vám bude sděleno, jak dále v žádosti postupovat a zda bude nutno uhradit nějaký správní poplatek. V této záležitosti doporučujeme se přímo obrátit na pracovnici matričního úřadu: dana.holla@mu-sokolov.cz S pozdravem
  ~ Hana Kokošková, vedoucí oddělení matrik zástupkyně vedoucí odboru správních agend

 • 27.1.2016

  Kontejner před vývěskou turistů

  dotaz:
  Vážený pane starosto! Prosím o vysvětlení, proč před vitrínou Klubu českých turistů na nábřeží Petra Bezruče u lávky přes Lobezský potok je černý kontejner na komunální odpad. Dříve tomu tak nebylo a tento stav trvá již asi 7 měsíců. Nedošlo ke změně územního plánu, který by počítal s umístěním kontejneru před klubovou vitrínou? Zrovna tak mohl být na protější straně ulice, nebo u zbývajících popelnic na druhém břehu potoka. Zájemci o informace o akcích našeho turistického klubu tak musí prolézat kolem kontejneru, který je mnohdy přeplněný odpadem, který se do něj nevešel. Nehledě na to, že v létě zapáchá. Myslím si, že náš klub KČT i za podpory města Sokolova pořádá mnoho turistických akcí i pro veřejnost. Tak se snažíme zájemce o turistiku informovat prostřednictvím této vitríny. Prostě se mi nelíbí, že je kontejner právě na tomto místě. Nepřipadá mi to příliš důstojné. S pozdravem
  ~ Jana Tichová

  odpověď:
  Dobrý den paní Tichová, kontejner, který je předmětem vašeho dotazu, byl historicky umístěn v místě, kde se nachází dnes, a to do doby cca před dvěma lety. Tehdy byl, vzhledem k problematickému vývozu ulice Nábřeží Petra Bezruče, umístěn na společné stanoviště s kontejnerem, sloužícím lékárně (cca 20 metrů vedle po směru jízdy). Asi za půl roku (v srpnu 2014) byl však na žádost společenství, jež si jej platí, přemístěn zpět na původní místo, a to z důvodu, že jej využívaly v hojné míře i další subjekty v domě s lékárnou. Tolik z historie, a teď lepší zpráva. Dnes se mi telefonicky ozval zástupce uvedeného společenství s tím, že si kontejner chtějí zamykat, jelikož mají pocit, že jej využívají v nepřiměřené míře tentokrát zase kolemjdoucí, procházející kolem přes most. Dohodli jsme se na režimu zamykání a odemykání kontejneru, a zároveň jsem s pánem projednal možnost přemístění před lékárnu, kde budou opět oba dva vedle sebe. Slíbil mi v této věci e-mailem sdělit kladné stanovisko. Jakmile jej obdržím, dám pokyn k přemístění nádoby na jedno společné stanoviště s lékárnou a budu doufat, že se zas neozve někdo, komu toto nebude vyhovovat. Pakliže výše uvedené uskutečníme, bude učiněno za dost i vašemu spolku, který bude mít nástěnku přístupnou bez jakékoli nevzhledné bariéry (pokud ji někdo nezablokuje tentokrát parkujícím autem). Zdravím Vás, přeji pěkný den a jarním kilometrům zdar.
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění

 • 26.1.2016

  Parcely po bývalých kasárnách n Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, před nějakým časem jsem četla v Sokolovském deníku, že na místě bývalých kasáren by měly vzniknout nové stavební parcely pro RD. Chtěla bych se zeptat, zda opravdu vzniknou, popř. kdy a jakým způsobem budou občané Sokolova informováni o prodeji, aby mohli případní zájemci parcelu odkoupit? Děkuji za informace.

  odpověď:
  Dobrý den, dle platného územního plánu města Sokolov je území určené pro zástavbu rodinnými domy. Nicméně tak, jak je území rozděleno na funkční využití, se ukázalo v praxi jako nevyhovující. Proto se mění jeho funkční využití, a to v současně stavebním úřadem projednávané změně územního plánu, kterou očekáváme cca v polovině roku 2016. Záměrem města je zastavět lokalitu např. řadovými domky. Předpokládáme, že případné parcely budou nabízeny veřejnou soutěží, což bude uveřejněno na stránkách města. Další blízka lokalita (dole u valu v Luční ulici), kde byl v minulosti navržen parčík (tzv.Gsteinigt II.), rovněž čeká na změnu č.1 územního plánu města. Zde se domníváme, že budou pozemky nabízeny k individuální výstavbě rod. domků. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 26.1.2016

  Pokácení lípy v Luční ulici

  dotaz:
  Dobrý den, dne 20.1.2016 v ulici Luční nechalo město pokácet jednu krásnou vzrostlou lípu. Nechápu, proč v dnešní době se kácí stromy místo toho, aby se zachraňovaly. V ulici je krásná alej, která stojí za zachování. Nemluvím jen za sebe, když jsem proti případnému dalšímu kácení. A chtěla bych se ještě zeptat, co město bude dělat s pozemkem, který na podzim nechalo srovnat se zemí. Původně to měl být park. Děkuji za odpověď.
  ~ Šárka Krotká

  odpověď:
  Dobrý den. Lípa byla pokácena na základě rozhodnutí Orgánu ochrany přírody, a to z důvodu jejího poškození. Na místě bylo zjištěno, že byla dřevina do 2/3 výšky kmene zahrnuta zeminou, dále došlo k odlomení větve, čímž vznikla na kmeni stromu rozsáhlá rána, která může být vstupní branou pro patogeny. Lípa byla navíc z této strany nedostatečně zavětvená. V důsledku těchto negativních zásahů orgán ochrany přírody shledal závažné důvody k pokácení dřeviny. Jednalo se o lípu rostoucí v nevhodném prostoru příkopu v ulici Luční. Pokácena byla pouze tato jedna dřevina a o žádném dalším kácení se momentálně neuvažuje. Stávající lipová alej není určená ke kácení. Snahou města je ji co nejdéle zachovat. V současném platném územním plánu města je funkční využití "park". V současné době však probíhá schvalování změny č.1 platného územního plánu, kdy je namísto parku navrženo "území pro výstavbu rodinných domů". S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 26.1.2016

  Údržba Nádražní ulice

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v Nádražní ulici 844 a 843 zajímalo by mne, kdo má na starosti údržbu této ulice? Co se týká teď v zimě sněhu a jinak propadání se na určitých místech. Je to dosti nebezpečné, jak pro chodce, tak pro ježdění autem. Dále zde v této lokalitě dochází dosti často k nechtěným skládám, lidé zde neprovozují třídění odpadu, odpadky se povalují i mimo normální popelnice, je možné s tím něco udělat? Také by bylo vhodné tuto ulici navštěvovat častěji strážníky městské či státní policie, jelikož je tu po setmění docela rušno, jelikož se sem stěhují spousta opravdu nepřizpůsobivých občanů a mnohdy je zde i dosti nebezpečno. Omlouvám se, ale nebudu uvádět své jméno. Děkuji
  ~ H.

  odpověď:
  Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. V krátkosti odpovím na vaše dotazy: 1/ údržba ulic - údržbu ulic má na starosti vlastník! Ve vašem případě to není město, ale jsou to "České Dráhy"; 2/ odpadky a třídění (Nádražní 844, 843) - tyto nemovitosti vlastní "Bytové družstvo", které má objednané kontejnery a ty jsou řádně vyváženy. Pokud si družstvo objedná více nádob, tak je firma SOTES s.r.o. ráda přistaví. Pokud někdo odhodí odpadky mimo popelnici, hrozí mu pokuta. Problémy v této lokalitě firma SOTES s.r.o. ve spolupráci s městskou policií Sokolov řeší velmi často, naposledy dne 18.1.2016. S pozdravem
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 26.1.2016

  Koaliční smlouva sokolovských zastupitelů

  dotaz:
  Vážený pane bakaláři, po komunálních volbách mj. do sokolovksého městského zastupitelstva v loňském roce jsem se na několika místech dočetl, že "vítězné" volební strany uzavřely koaliční smlouvu. Stejně tak se psalo, že tato smlouva bude po podpisu všech stran zveřejněna. Mohl byste mě, prosím, odkázat na místo, kde je koaliční smlouva publikována, popř. na místo, kde je možné do této smlouvy nahlédnout? Děkuji. S pozdravem
  ~ Jiří Kvasnička

  odpověď:
  Dobrý den. Zasílám odkaz na koaliční smlouvu, která je nyní umístěna na webových stránkách jedné z volebních stran, a to ČSSD. Koaliční partneři taktéž hledají způsob zveřejnění. Odkaz na koaliční smlouvu - je zde a na dodatek č. 1 - je zde S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka starosta

 • 26.1.2016

  Hlášení zániku vozidla

  dotaz:
  Dobrý den,měl bych takovou malou připomínku.Potřeboval jsem vyřadit automobil z registru vozidel.Jelikož sem pracovně mimo Sokolov tak sem zjišťoval podmínky.Poctivě jsem se tedy objednal přes rezervační systém,kde mě tedy zarazily časy na které se dá objednat.Trvale zablokovány časy 10:00-13:00hod pro neobjednané návštěvníky což mi bylo potvrzeno několika obyvateli města a doporučeno,že mám úřad navštívit bez objednání.Přiznávám,že pro mě tyto sou nevyhovující.Pokud se do Sokolova nedostanu dříve jak v 10hod,sem nucen čekat minimálně až do 13hod.Dal sem na radu známých a šel přímo po příjezdu na úřad.Vzal si pořadové číslo.Při čekání sem zjistil,že odhlášení- zánik vozidla je bez pořadového čísla.Tak jsem přistoupil k přepážce a během 5 minut odcházel.Mohu vám poděkovat za velice příjemný a ochotný přístup paní úřednice.Ale přesně oč mi jde.Kdybych na stránkach úřadu dočetl,že zánik vozidla je bez objednáni,nezablokoval bych vlastně 2 místa a tyto časy mohli využít další.Pokud bych čekal až na objednaný čas,tak bych u přepážky zjistil,že sem čekal zbytečně a odeslali by mně stejně jinam bez objednáni.Chybí vám tyto informace na stránkách úřadu.Dost by to ulevilo spoutstě lidem a i vám.
  ~ Kozoroh

  odpověď:
  Dobrý den, informaci o této službě uveřejníme na našich webových stránkách. Děkujeme velmi za upozornění.
  ~ Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

 • 26.1.2016

  Funkčnost kamerového systému

  dotaz:
  Dobrý den. Dne 14.1. bylo p. MARKOVI sděleno na stránkách Napište starostovi, že kamerový systém je opět funkční. Dnes 22.1.16 jsem se snažil systém prohlédnout. Všude se zobrazovaly zelené a nezasněžené plochy. Žádám o sdělení, existuje - li jiný způsob přístupu veřejnosti do kamerového systému než ten, který nabízí internetové stránky města. Obrázky nebyly aktuální. Proč??? Děkuji za informování.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den, on-line obrazy z kamer jsou plně funkční. K obrazům je možné se dostat dvěma způsoby. Jedna z možností je přes stránky města Sokolova na adrese www.sokolov.cz, kde v části město Sokolov naleznete sekci bezpečnost a pod ní odkaz na kamerový systém. Další možný přístup je přímo přes webové stránky www.bezpecne.sokolov.cz, kde naleznete odkaz na kamerový systém. S pozdravem,
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 21.1.2016

  Podmínky pro získání karty pro seniory

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na definici "Důchodce nad 70 let" uvedeném v tarifech pro MHD. Protože často jezdím do nemocnice, na sídliště Michal nebo na hřbitov rád bych využíval roční tarif na čipové kartě (300,-Kč/rok). Nikde jsem ale nenašel informaci, jestli je podmínkou např. trvalé bydliště v Sokolově (já jsem z Rotavy). Děkuji
  ~ Jiří Pecha

  odpověď:
  Vážený pane Pecho, podmínkou získání čipové karty pro důchodce nad 70 let je pouze dosažení věku 70 let, žádné další podmínky stanoveny nejsou. Veškeré informace k vydání karty Vám poskytne přepravní a informační kancelář v Sokolově, provozní doba: Pondělí, úterý, středa 7,30 hod. -16,00 hod. polední přestávka 11,45 – 12,30 hod. Čtvrtek, pátek 6,30 hod. – 15,00 hod. polední přestávka 11,45 – 12,30 hod. Provoz je zveřejněn na budově Dopravního terminálu; kontakt: ul. Nádražní 2245, 356 01 Sokolov, tel.: +420 352 604 232, e-mail: info.so@autobusy-kv.cz. S pozdravem a přáním příjemného dne
  ~ Ing. Hana Mertlová, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 21.1.2016

  Stav Jiráskovy ulice

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na Vás s problémem, který se týká rozbité komunikace v Jiráskově ulici. Již několik roků je v naprosto nevyhovujícím stavu. Bydlí zde většinou starší lidé, kterým dělá chůze po tak rozbité komunikaci potíže. Chtěla bych vědět, zda oprava této komunikace je zahrnuta do plánu oprav v tomto roce nebo jestli se najde nějaké jiné vhodné řešení. Děkuji.
  ~ Veithová

  odpověď:
  Dobrý den, komunikace Jiráskova není zařazena do plánu oprav na rok 2016. Omezené finanční prostředky byly směrovány do oprav, kde je nezbytná součinnost s opravami inženýrských sítí nebo jsou ve výrazně horším stavu a více dopravně zatížené. Plně však chápeme Váš požadavek a komunikaci Jiráskova zařadíme do návrhu plánu oprav komunikací na další období. Bohužel nelze opravit ve městě vše najednou. Lituji, že Vám v tuto chvíli nemohu dát příznivější odpověď. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 17.1.2016

  Dostupnost televizního signálu ve městě Sokolov

  dotaz:

  odpověď:
  Na základě dotazů občanů města, kteří se obraceli na město Sokolov o pomoc při řešení problémů s dostupnosti televizního signálu, se starosta města Sokolov obrátil na Český telekomunikační úřad a dne 7.1.2016 obdržel přiloženou odpověď. Z ní vyplývá, že obyvatelé lokalit, ve kterých je problém s nedostupností televizního signálu, se musí obracet přímo na provozovatele konkrétních televizních programů. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 14.1.2016

  Chodník, pejskaři, strážníci a nesmetená odpověď pod stůl

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, měl bych na Vás dva dotazy: 1) V ulici Spartakiádní podél vchodů 1960 až 1965 ze strany poštovních schránek (bližší strana u mateřské školky) . Přijde mi, že je tam nekvalitně udělaný chodník. Nejsem žádný stavař, ale chodník, který je pod úrovní trávníku, mi přijde jako nekvalitně udělaná práce. Obrubníky jsou zároveň s chodníkem a místy pod úrovní chodníku. Čili když zaprší, tak na chodníku je bordel z trávníku a bahno. 2) Druhá otázka se jedná ohledně pejskařů. Pejskové zde běhají puštění na volno a myslím si, když je pes puštěn na volno, tak by měl mít alespoň "náhubek". Nikdy jsem neviděl tudy projít strážníka městské policie nebo APK. V blízkosti je dětské pískoviště a myslím si, že by mělo býti alespoň oplocené, ohrazené. Dále navazuji na první dotaz. Když zaprší, tak fekálie od psů stečou na chodník (to samé platí, i když neprší. Psi tu kálí na chodník a pejskaři si to neuklidí. Za tu dobu, co tu bydlím, jsem nikoho neviděl, že by si uklidil po pejskovi). Pak to na chodníku vypadá jako "minové pole". Pane starosto, byl bych velice rád, kdybyste se vydal na průzkum a přesvědčil se sám. Děkuji Vám za Váš čas a za předem "smetenou" odpověď z Vašeho stolu, jako u 90 % všech dotazů, co tu obyvatelé píšou. Děkuji
  ~ Dr. Solfernus

  odpověď:
  Dobrý den. 1)Tento chodník firma SOTES v minulosti opravovala a nemohla danou niveletu měnit. Tato práce byla osobně kontrolována ředitelem společnosti za přítomnosti vedoucích pracovníků odboru správy majetku a žádné pochybení nebylo konstatováno. Pokud bude potřeba, rád s Vámi budu záležitost řešit osobně na tel. čísle 724007818. Ing. Jaromír Dvořák, ředitel firmy SOTES 2) Dobrý den, svoji odpověď začnu druhou částí, kdy píšete, že jste na sídlišti Vítězná neviděl projít strážníka. Nemohu s Vámi souhlasit, neboť městská policie provádí zejména pěší výkon služby. Předkládám zde přehled za měsíc prosinec, kde jsou uvedené časy, kdy měli strážníci plánovanou pěší službu na sídlišti Vítězná v Sokolově: 1. 12. 2015 08.30 – 09.30, 15.30 – 16.30 2. 12. 2015 15.30 – 16.30, 19.00 – 20.30 3. 12. 2015 06.00 – 06.30, 15.30 – 16.30 4. 12. 2015 - 5. 12. 2015 08.30 – 09.30, 14.00 – 15.00 6. 12. 2015 10.30 – 11.30, 15.30 – 16.30 7. 12. 2015 15.30 – 16.30 8. 12. 2015 15.30 – 17.00 9. 12. 2015 16.00 – 16.30, 19.30 – 20.30 10. 12. 2015 06.00 – 06.30, 16.00 – 16.30, 19.30 – 20.30 11. 12. 2015 16.00 – 17.00 12. 12. 2015 09.30 – 10.30 13. 12. 2015 09.30 – 10.30 14. 12. 2015 21.00 – 21.30 15. 12. 2015 06.00 – 06.30, 16.00 – 16.30, 21.00 – 21.30 16. 12. 2015 06.00 – 06.30, 15.30 – 16.30 17. 12. 2015 09.30 – 10.00, 16.00 – 17.00 18. 12. 2015 15.30 – 16.30 19. 12. 2015 - 20. 12. 2015 - 21. 12. 2015 08.30 – 09.30, 16.00 – 17.00, 21.30 – 22.30 22. 12. 2015 16.00 – 16.30, 21.00 – 22.00 23. 12. 2015 16.00 – 16.30 24. 12. 2015 16.00 – 16.30 25. 12. 2015 16.00 – 16.30 26. 12. 2015 16.00 – 16.30 27. 12. 2015 09.00 – 10.00, 16.00 – 16.30 28. 12. 2015 19.30 – 20.30 29. 12. 2015 16.00 – 17.00, 19.30 – 20.30 30. 12. 2015 15.30 – 16.30, 22.00 – 23.00 31. 12. 2015 13.30 – 14.30, 17.00 – 18.00, 21.30 – 22.30 Problémy, které popisujete, jsou samozřejmě v celém městě, a proto není možné být na sídlišti Vítězná nepřetržitě. K první části otázky uvádím, že volný pohyb psů na území města je řešen Obecně závaznou vyhláškou města Sokolova o pohybu psů na území města Sokolova č. 5/2005, kde jsou stanoveny místa, kde se mohou psi pouštět tzv. na volno. Vítězná zde uvedena není. Pokud chovatel psa pustí v této lokalitě na volno, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku, kde může být uložena bloková pokuta na místě až do výše 5.000,- Kč. Mgr. Petr Kubis velitel Městské policie Sokolov A na závěr: Větu o zametání odpovědí ze stolu považuji za zbytečnou a hlavně nepravdivou. Dotazy na starostu nejsou v mnoha městech pravidlem. Tento způsob komunikace s občany města míním zachovat. Jak sám vidíte - odpovídat chci a ne házet něco pod stůl. Zdravím Bc. Jan Picka starosta
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel firmy SOTES, Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov, Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.1.2016

  Firma SOTES pracovala při kalamitě na sto procent

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, a je to tady opět jako loni - neprotažené chodníky. Na náměstí Budovatelů se ještě v 9.30 hodin nedalo projet s kočárky a pro pěší to bylo nemlich to samé. To SOTES nemají pohotovosti? Stačilo by, kdyby pracovníci trochu dříve vstávali, když to nestíhají, ať začnou dříve. Přál bych vám slyšet, jak ženský s kočárky nadávaly, to byste si za klobouk nedal. My se ženou byli pouze pěší, a to jste dostali jmen. Děkuji za odpověď.
  ~ naštvaný občan Petr Holas

  odpověď:
  Dobrý den, je mi líto, že nejste spokojen se zimní údržbou, ale věřte mi, že firma SOTES v současné kalamitě dělala na 100%!! Několik informací : 1/ v noci od 3 - 7 hod vyjelo 10 strojů, 2/ od 18 hod - 23 hod vyjelo také 10 strojů a je samozřejmé, že během dne pracovali všichni pracovníci firmy.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 14.1.2016

  Bajkeři budou jednat s městem o spolupráci

  dotaz:
  Dobrý den, jsme skupina lidí (nazýváme se „bajkeři“) a jsme zastánci tzv. gravity disciplín na MTB (horské kolo). Náš port spočívá v tom, že si budujeme tzv. Bikepark, ve kterém máme postavené speciální skoky pouze z přírodních materiálů. Bikepark, ve kterém jezdíme a o který se vlastně jedná, se nachází na baníku nad nově vybudovaném běžeckém okruhu. V roce 2012 zde prošel bikepark pod vedením pana Jaroslava Hájka a jeho partou, značnou renovací a rekonstrukcí, byly zde vybudovány nové lávky a tzv. "wolrajdy" (nakloněná plocha v úhlu cca 50°, po které se jezdí). Ale jak šel čas, tak se nám bikepark začal rozpadat a rozkrádat, neznámo kam zmizely kubíky dřevěných prken a trámů, v bikeparku se ve velké míře ve večerních hodinách konzumuje alkohol a užívají jiné návykové látky, což nám vadí, a vznikají díky tomu zcela nemilé situace, kdy nás napadají (naštěstí prozatím jen slovně) narkomani, přespávají tu bezdomovci, na denním pořádku máme uklízení nádob od alkoholu, injekčních stříkaček, prezervativů. A tak jsme si řekli, že je na čase po čtyřech letech dát zase náš "plácek" dohromady, a touto žádostí vás chci požádat o příspěvek v podobě materiálu a nářadí, třešnička na dortu by byla kamera napojená na oddělení Městské policie. Abyste viděli, že to myslíme vážně a nebereme to na lehkou váhu, tak se chystáme založit klub, který bude obsahovat až na 30 členů, možná i více. Poté si necháme na zakázku udělat dresy, na kterých bude naše jméno, číslo, a pokud se s městem Sokolov podaří vybudovat spolupráci, rádi bychom měli na dresech logo města, případně dalších organizací, které by nás v naší činnosti podpořily. Nechceme, a ani nečekáme nijak závratnou částku v řádu milionů, ale spíše pár tatrovek vhodné hlíny a několik dřevěných trámů a kotev pro jejich uzemnění, dále pak nějaká prkna (stačí ořezky, které se dají sehnat celkem levně). Rádi bychom byli i za nějako budku, kde bychom si mohli uskladňovat nářadí, případně nějakou místnost kdekoliv v Sokolově, kde bychom si mohli udělat svou dílničku, kde bychom si mohli případně přivydělávat na podporu naší činnosti. V našem týmu máme amatérského mechanika, který ale dokáže udělat téměř cokoliv, co se týká nejen kol. Ale my jsme převážně studenti a nemůžeme si dovolit takové investice. Rádi bychom se zúčastnili nějakých závodů např. KV Downtown, kde bychom dělali alespoň nějakou reklamu pomocí dresu s logem města. A nějaké závody bychom rádi také pořádali zde v Sokolově.
  ~ Jednatel: Michal Talpaš, nám. Budovatelů 1404, Sokolov, tel: 730 650 679, e-mail: talpasm@gmail.com

  odpověď:
  Dobrý den, o celé záležitosti víme a byl vám již odeslán dopis vyzývající ke schůzce se zástupci odborů správy majetku a rozvoje města na den 18.01.2016. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.1.2016

  SOTES umístí na stránky plánované rozmístění mobilních sběrných dvorů

  dotaz:
  Prosím o aktualizaci dokumentu na stránkách SOTES, který obsahuje plánované rozmístění mobilních sběrných dvorů v roce 2016. Vím, že budou změny a někteří z nás by je potřebovali vědět včas, aby si mohli naplánovat práci a dovolenou. Také by bylo velice vhodné, kdyby tyto mobilní sběrné dvory byly k dispozici celý den a nikoliv jen do 13:00. Někteří z nás pracují i o víkendu a nemají šanci se k mobilnímu dvoru dostat. Ano, je tu i velký dvůr v areálu SOTES, ale ne všichni jsou mobilní, nebo mají prostředky velké věci odvézt. Co třeba nechat mobilní dvůr celý víkend a průběžně ho dvakrát za den vyvézt? Poslední akci mobilních dvorů jsem stihl jen tak tak, když jsem ve 12:45 utíkal ke kontejneru, kde už netrpělivě přešlapoval řidič připravený k odjezdu. I tak jsem bohužel nemohl vyhodit vše kvůli jeho odjezdu ve 13:00.
  ~ Jan

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Aktualizaci dokumentu na stránkách SOTES, který obsahuje plánované rozmístění mobilních sběrných dvorů v roce 2016, společnost zajistí. S pozdravem
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 14.1.2016

  Na pozemku s bývalou klubovnou skautů nelze stavět dům

  dotaz:
  Dobrý den, na Staré Ovčárně byla klubovna skautů, ta se odstranila. Co s nevyužitým pozemkem? Byl by možný odkup? Děkuji za odpověď.
  ~ Bc. Martin Homolka

  odpověď:
  Dobrý den, ano, nájemní smlouva byla ukončena a stavba klubovny skautů odstraněna. Funkční využití pozemku je dle platného územního plánu "rekreace kolektivní" stejně jako celý areál zdraví. To znamená, že zde v současné době nelze vystavět např. rodinný dům, ale jsou zde umožněny pouze aktivity pro rekreaci a sport. Pozemek je navíc zatížen kanalizací. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.1.2016

  Nepříjemnosti při rozkopání sídliště energetickou společností

  dotaz:
  Dobrý den, bohužel tak špinavý a zanedbaný Sokolov jako je poslední rok si pamatuji tak před deseti lety. Mluvím zejména o oblasti sídliště Michal. Již úklid po oslavách Nového roku 2015 ukázal, že to nebude dobré. Sídliště bylo uklizeno asi až dva nebo tři týdny po oslavách. Přerostlá tráva se sekala pravidelně v dešti, aby plocha byla co nejvíce 'zubatá' a rozježděná. Při 'akci' nejmenované energetické společnost, která byla nejen co do pořádku hrozná, byl velký úspěch na sídlišti úklidový vůz nejen vidět, ale když už přijel, tak vidět i výsledek. Ještě dnes je jejich 'práce' znát už jenom v tom, že bláto je všude. Minulý týden byly na trávě před ulicí Alšova složeny modré trubky. Opět zbyl rozježděný trávník a bláto je všude. Kdo to dovolil? Kdo hlídal ty, co tam ty trubky složili? Po posledním 'velkém úklidu' zbyla na chodníku u přechodu hromádka kamení, je tam stále. Je skvělé, že se staví a opravuje, ale myslím, že by si město mělo lépe ohlídat jejich průběh a hlavně uvedení do původního stavu, včetně kvalitního travního semínka. Je to stejné jako úžasné 'stavební dílo' u rozhledny. Hlína je všude. V posledních třech letech byl vidět velký posun v čistotě a udržování travnatých ploch. V tomto roce se to opravdu nepovedlo.
  ~ Eva Marková

  odpověď:
  Dobrý den paní Marková, dovolím si zaslat své vyjádření, které rozdělím do dvou bodů: 1/ Celé sídliště bylo rozkopáno energetickou společností a firma SOTES s touto firmou měla řadu nepříjemností (špatně položené asfalty, nepořádek...). Vzniklý problém jsme několikrát ve spolupráci s městem řešili a souhlasím s Vámi, že tyto práce občany zmiňované lokality obtěžovaly. Jenom podotýkám, že tato firma není SOTESU podřízená! 2/ Jsem rád, že je za poslední tři roky vidět posun, co se týče sekání a úklidu území. Pokud nastaly nebo nastanou jakékoliv nedostatky v této činnosti, je mou povinností je okamžitě řešit! Věřím, že v roce 2016 se nám podaří práce dále zlepšit, a pokud uvidíte jakékoliv nedostatky a sdělíte nám je, tak je rádi napravíme (tel. 724 007 818). S pozdravem
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 14.1.2016

  Tříděný odpad vyváží SOTES s.r.o. pravidelně podle smlouvy

  dotaz:
  Dobrý den, připojuji se k panu Marešovi. Bydlíme v Jelínkově ulici. Co nám tady udělali stání na sběrné kontejnery, tak si tady připadám jak na smetišti. Naučili jste lidi třídit odpady, a tak byste měli udělat podmínky, aby smetí tady nepoletovalo, a častěji kontejnery vyvážet nebo přidat zvláště žluté a modré. Škoda, že nemáte kolonku na fotky (posílám je na "čisté město"). Také bych chtěla upozornit na vyvážení kontejnerů na směsný odpad. Vrací se nám z jedné strany nevysypaný. Nevím, jak se to vysypává, ale není prázdný když jej vrátí na stání. Děkuji za pochopení a doufám, že nám pomůžete tuto záležitost vyřešit.
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den paní Marto, pokusím se na Váš podnět reagovat postupně: 1/ Tříděný odpad vyvážíme pravidelně dle smlouvy s městem a 25.12. byl proveden mimořádný vývoz. 2/Směsný odpad vyvážíme dle smlouvy, a pokud v kontejnerech zůstane jakýkoliv odpad, tak je to špatně a sjednáme nápravu.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 14.1.2016

  Omluva za nepořádek na hřbitově na Štědrý den

  dotaz:
  Dobrý den, pozastavuji se nad nepořádkem na městském hřbitově. Na Štědrý den, kdy chodí na hroby pozůstalých mnoho lidí, byl na hřbitově značný nepořádek, ořezané větve ležely na pěšinách mezi hroby, takže méně pohybliví občané přes ně jen obtížně přelézali, pěšiny mohly být alespoň shrabané od listí a drobných větviček. Stav v tento den byl nedůstojný, naprostý opak byl například na hřbitově ve Svatavě, který byl jako vždy vzorně uklizený. Technické služby zřejmě zaspaly.
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den, za tento nepořádek se za firmu hluboce omlouvám a věřte mi, že se tento stav již nebude opakovat!!! Děkuji za Váš podnět.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 14.1.2016

  Uzavírka na Královské Poříčí je jen dočasná

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu byl na kruhovém objezdu v ulici Kraslická (u benzinky EuroOil směr na Svatavu) uzavřen výjezd na Královské Poříčí - Karlovy Vary a zda se jedná o uzavírku trvalou, či dočasnou. Děkuji za odpověď.
  ~ Jan Procházka

  odpověď:
  Dobrý den, jedná se o dočasnou uzavírku. Bude provedena úprava na výjezdu. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.1.2016

  Kontakty na přepravní a informační kancelář v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na definici "Důchodce nad 70 let" uvedeném v tarifech pro MHD. Jelikož často jezdím do nemocnice, na sídliště Michal nebo na hřbitov, rád bych využíval roční tarif na čipové kartě (300,-Kč/rok). Nikde jsem ale nenašel informaci, jestli je podmínkou např. trvalé bydliště v Sokolově (já jsem z Rotavy). Děkuji.
  ~ Jiří Pecha

  odpověď:
  Vážený pane Pecho, podmínkou získání čipové karty pro důchodce nad 70 let je pouze dosažení věku 70 let, žádné další podmínky stanoveny nejsou. Veškeré informace k vydání karty Vám poskytne přepravní a informační kancelář v Sokolově, provozní doba: PO - PÁ: 7:00 - 11:45 h. a 12:30 - 16:00 h.; kontakt: ul. Nádražní 2245, 356 01 Sokolov, tel.: +420 352 604 232, e-mail: info.so@autobusy-kv.cz. S pozdravem a přáním příjemného dne
  ~ Ing. Hana Mertlová, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 14.1.2016

  Město jednalo o odkupu Českého domu

  dotaz:
  Dobrý den, jelikož jsme se mohli dočíst, že se město snaží vykoupit zpět zdemolované bytovky u kina Alfa, dělající akorát ostudu, chci se tak rovnou zeptat, zda město neplánuje i nějaký krok k záchraně nebo alespoň k pomoci budovy bývalého hotelu Český dům? Jsem si vědom, že budova je podobně jako výše zmíněné bytovky v osobním vlastnictví a město tak o jejím osudu moc rozhodovat nemůže, ale z důvodu, že se jedná o památkovou stavbu patřící k historii Sokolova, na což by měl být brát velký zřetel, myslím, že by tak byla velká škoda budovu nechat stále chátrat, až by nakonec přišla na řadu i demolice. Děkuji za odpověď.
  ~ Petr Pokorný

  odpověď:
  Dobrý den, osobně jsem jednal s majitelem o možném odkupu torza Českého domu, nicméně k dohodě zatím nedošlo, a to z důvodů vysokých finančních požadavků majitele. Ani druhý návrh, který spočíval v založení společného subjektu, nebyl městem akceptován. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.1.2016

  Kamerový systém je opět funkční

  dotaz:
  Dobrý den, kdy bude opět v provozu kamerový systém? Děkuji za odpověď.
  ~ p. Marko

  odpověď:
  Dobrý den, dle sdělení velitele městské polici je kamerový systém opět funkční. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 14.1.2016

  Důvodem nejsou špatné povětrnostní podmínky

  dotaz:
  Vážený pane starosto, rád bych se Vás zeptal, jak hodnotíte kvalitu práce Technických služeb Sokolov, když na dušičky je hřbitov zasypán listím a na Vánoce plný poházených větví. K tomu pak je na hřbitově umístěný omluvný nápis, který uvádí, že nemohlo být uklizeno z důvodu špatných povětrnostních podmínek. Zajímalo by mě, jaké podmínky by pro úklid mohly být lepší, než ty, které v roce 2015 panovaly. Rád bych pak také věděl, jak jsou zodpovědné osoby Technických služeb za takovou práci ohodnoceny (ne-li snad odměněny). Děkuji Vám předem za odpověď.
  ~ Občan Sokolovska

  odpověď:
  Dobrý den, podle informací, které mám, nebyla zpráva o špatných povětrnostních podmínkách přesná, spíše se jednalo o chybné rozhodnutí jednoho z vedoucích pracovníků. Jako starosta města se přidávám k omluvě ředitele firmy SOTES s.r.o. s tím, že jsem přesvědčen, že se tato situace již nebude opakovat. Případné postihy zodpovědných pracovníků jsou v kompetenci ředitele společnosti nebo případně jejich jednatelů. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.12.2015

  Poděkování za adventní koncerty a trhy na náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, nyní bych ráda poděkovala za adventní koncerty. Povedl se výběr a byly to pěkné zážitky. Také s tím vstupným to bylo dobré, že se za všechny zaplatilo najednou. Také trhy v neděli na Starém náměstí byl asi dobrý nápad. Jenom bych měla připomínku k předávání kytičky paní Nálepkové. Ona v dlouhém a kytku předává pán v džínách a v šále (a to si nejsem jistá, jestli neměl kšiltovku). Tohle ještě určitě vychytají pracovníci MDK. Jinak velké díky za práci pro město (určitě nic lehkého) a do roku 2016 jen to nejlepší všem. Marta
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za vaši pochvalu i za připomínku a slibujeme, že se bude snažit dotahovat i takové detaily. S přáním krásného prožití vánočních svátků
  ~ Bc. Ladislav Sedláček, ředitel MDK Sokolov

 • 17.12.2015

  Chybí kontejnery na tříděný odpad

  dotaz:
  Modré kontejnery na papír Předem děkuji spoluobčanům města za třídění odpadu, rok od roku je znát, že jsme se to naučili. Tím ale vzniká problém v počtu kontejnerů a nepořádku kolem nich. Já bydlím na hranici ulic Plzeňská, Slezská a Jednoty, kde máme na travnatém ostrůvku dva na plast, jeden na papír a jeden na sklo. Papír se vyváží tuším v úterý, ale již v pátek se vám nemusí podařit do něj papírový odpad přidat. A to ani v okolí (u pošty, restaurace "U Nohy"). Potom se okolo povalují kartony a igelitky nahrazující samotný kontejner do doby, než zafouká vítr. Volal jsem na Sotes, zda by nebylo možné jeden modrý na papír přidat či ho vyvážet dvakrát týdně - bohužel prý nejsou peníze. Věřím, že podobný problém je místy ve městě více, proto prosím o kontrolu postižených míst a variantu jejich řešení.
  ~ Lukáš Mareš

  odpověď:
  Dobrý den, v lokalitách, kde se začne více třídit odpad, se situace nejprve monitoruje, pokud vyplyne zvýšená potřeba odpadových nádob, přistaví se další kontejner.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 17.12.2015

  Policisté hlídají na celém území města

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli by nemohlo být město častěji hlídano policisty. Ráno chodím v 5.15 na autobus, o víkendu není vidět člověka, jen opilce a feťáky. Slyšela jsem, že se tady přepadává, takže mám docela strach. Už tady není bezpečno jako dříve. Já nepamatuji, že by se přepadávalo tak často, jak teď. Z bezpečnostních důvodu jsem se radši nepodepsala a napsala jen Božka, protože se bojím. Děkuji za pochopení a přeji pěkný den
  ~ Božka

  odpověď:
  Dobrý den, nemám informaci o tom, že by se v Sokolově více "přepadávalo". Naopak, podle statistik Policie ČR se oproti roku 2014 opět snížil nápad trestných činů na území města Sokolova. Policie ČR i městská policie v nočních hodinách vykonává hlídkovou činnost na celém území města. Pokud máte obavy v určitě lokalitě, napište mi, kde se necítíte bezpečně (kudy chodíte na autobus), a pokud nebude nutné plnit jiné úkoly, není problém tam poslat hlídku městské policie nebo si sama přivolejte hlídku na lince 156, kdykoliv budete mít nějaké obavy. S pozdravem a příjemné prožití vánočních svátků
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 17.12.2015

  Nepojízdná auta jsou z komunikací odstraněna

  dotaz:
  Dobrý den, 1. otázka - jak město zjišťuje stav nepojízných aut (např. na sídlišti Vítězná na parkovišti naproti prodejně ELEX stojí minimálně 3 dlouhodobě nepojízdná auta). 2. otázka - je zajištěn a sledován odklon nebezpečných nákladů vyjíždějících z chemičky? A na konec spíše poznámka k dopravní situaci u benzínky ONO. Je tak těžké požádat Karlovarský kraj o vyhodnocení situace, kdy došlo k nárůstu dopravy po otevření obchvatu Svatavy? Za svoji osobu jsem poslal panu hejtmanovi skromný dotaz, ale pochybuji, že má takovou váhu jako hlas města Sokolova.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, odpovím Vám na první otázku. Pokud je na pozemní komunikaci odstaveno vozidlo, které je vrakem ("silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu") - zákon o pozemních komunikacích, nebo autovrakem ("je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem") - zákon o odpadech, strážník takové vozidlo označí upozorněním pro vlastníka, aby vozidlo nejpozději do dvou měsíců odstranil z pozemní komunikace. Pokud tak neučiní, bude takové vozidlo vlastníkem komunikace (ve většině případů městem Sokolov) odtaženo. Náklady se budou následně vymáhat po vlastníkovi vozidla, pokud bude zjištěn. V případě, že dochází k znečištění okolí vozidla z důvodu unikáním kapalin, je takové vozidlo odstraněno ihned. Do Vámi uvedené lokality vyšleme strážníky, aby vyhodnotili situaci, zda se jedná o vraky nebo autovraky a budeme postupovat podle popsaného postupu. S pozdravem Na druhou otázku pak jen stručná odpověď. Podle našich informací městská policie a státní policie provádí náhodné kontroly. Na třetí otázku pak to, že při nejbližší příležitosti se vedení Karlovarského kraje pozeptám, zda by nebylo nápomocno situaci řešit. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov, Bc.Jan Picka, starosta

 • 17.12.2015

  Na Vítězné chybí další obchody - pokračování

  dotaz:
  Dobrý den, Vaše odpověď na můj dotaz mě velice překvapila! Odpovědět jednou větou na problém obyvatel Sokolova je opravdu silná káva, ať už se týká čehokoliv. Čekali jsme alespoň náznak nějakého zájmu. Nakonec, pan starosta je od toho, aby se staral o město a občany. Pokud mu jejich problémy připadají nepodstatné, asi by měl zvážit své působení. Nejsme jen nějaké hloupé stádo, které obtěžuje vedení města, chceme také důstojně žít! Na řetězec Lidl jsem se obrátila sama, ale těžko něco zmůžu, když nemám ani náznak nějaké podpory. S pozdravem
  ~ Lenka Fojtíková

  odpověď:
  Dobrý den paní Fojtíková, především mi dovolte, abych se vyjádřil k Vašemu nařčení, že se mi problémy občanů zdají nepodstatné. Není tomu tak. O tom, že vedení města názory obyvatel zajímají, svědčí probíhající diskuze např. na pravidelných setkáních se seniory, diskuze v rámci městských akcí, výměnu názorů realizujeme také přes noviny, Patriot, stránky města, facebook atd. Možnost komunikace díky "Napište starostovi" není v mnoha městech obvyklá, nicméně u nás tento způsob chceme i dále zachovat. Věřte tedy, že komunikace s občany probíhá, byť pravda někdy v odpovědi stručné, ale pravdivé a vystihující danou problematiku. Nesouhlasím také s Vámi v tom, že obyvatelé Vítězné nemají kde nakupovat (podotýkám, že na Vítězné bydlím 23 let). V první řadě je to Penny market (případnou nespokojenost musí nakupující samozřejmě řešit s vedením prodejny), dále jsou to nové potraviny na Malém náměstí a v neposlední řadě základní potraviny nabízí původní potraviny za vysokým věžovým domem, menší potraviny v ulici Jiřího z Poděbrad a několikrát jsem již něco málo, co jsem zapomněl, nakupoval i v zapomněnce. Také dodávám, že v Sokolově jezdí Seniorexpres, a tak mohou senioři za symbolický poplatek (1 jízda = 15 korun) vyrazit pohodlně kamkoliv (Lídl, Tesco, Kaufland ..). Ano, starosta je od toho, aby řešil problémy obyvatel města, a věřte, že pokud by sídliště Vítězná nenabízelo možnost nákupu, snažil bych se najít řešení. Jak ale uvádím, těch možností je hned několik. Na závěr jen dodám, že ani tak by to nebylo řešení snadné, protože Vámi zmiňovaný pozemek v územním plánu není určen pro OC, v případně vypsané soutěži by vůbec nebylo jasné zda vyhraje právě společnost Lídl atd. atd. A to jsem se nezmínil o městech, kde některé řetězce měly více než jednu prodejnu a v současné době vedení měst neví, co má dělat s objektem, který je opuštěný, protože právě tento řetězec se rozhodl, že dvě prodejny ve městě provozovat nebude …….
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.12.2015

  Lékárny na stránkách města již nejsou

  dotaz:
  Dobrý den, proč v sekci Lékárny nejsou uvedeny všechny lékárny v Sokolově (chybí DrMax). Tím, že tam nejsou uvedeny všechny, si myslím, že můžeme narážet na nedovolenou veřejnou podporu. Proč daný seznam Lékáren není přímo v záložce zdraví, ale musí se hledat přes fulltextové vyhledávání, alespoň já jej nenašel? Děkuji a jsem s pozdravem
  ~ Radim A.

  odpověď:
  Hezký den, právě z důvodů možné nedovolené veřejné podpory a zároveň neexistujícího smluvně - servisního stavu (informace o provozní době, kontaktech atp.) bylo rozhodnuto, že seznam lékáren bude ze sekce zdraví odstraněn. To že jste jej našel, je způsobeno tím, že nedošlo k okamžitému přegenerování obsahu webu. Lékárny již na stránkách města nenajdete.
  ~ Ing. Jiří Krotil, vedoucí odboru informatiky

 • 14.12.2015

  Lékárny již nejsou na stránkách města

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych upozornil na chybu na stránkách Sokolova, v sekci lékáren, je u lékárny Tilia špatně uvedena pracovní doba, otevírají v 8:00 ne v 7:30. S pozdravem
  ~ David L.

  odpověď:
  Hezký den, z důvodů možné nedovolené veřejné podpory a zároveň neexistujícího smluvně - servisního stavu (informace o provozní době, kontaktech atp.) bylo rozhodnuto, že seznam lékáren bude ze sekce zdraví odstraněn.
  ~ Ing. Jiří Krotil, vedoucí odboru informatiky

 • 14.12.2015

  Na Vítězné chybí další obchody

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, obracím se na Vás nejen za sebe, ale i za spoustu obyvatel sídliště Vítězná. V poslední době zde přibývají obytné i rodinné domy, ale obchod zde zůstal jediný, malý Penny market (Vietnamce a zapomněnky nepočítám), navíc mizerně zásobovaný s neochotným personálem. Je mi velice líto těch staroušků z blízkého penzionu, kteří nikam jinam nedojdou, ale i ostatních, kteří nemají možnost dojet si nakoupit autem na Michal, kde je soustředěno plno velkých obchodů. I my bychom uvítali ještě alespoň jeden obchod, nedávno jsem četla, že řetězec Lidl hodlá v ČR investovat miliardy, což se nad tím zamyslet? Vždyť místo by se určitě našlo, je zde například louka pro psy, kam nikdo nechodí. Jsem ráda, že se tímto způsobem mohou vyjádřit občané města, a věřím, že Vám na jejich názorech záleží. Děkuji.
  ~ Lenka Fojtíková

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel město jako takové vám nemůže s umístěním obchodního domu nijak pomoci. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.12.2015

  U pekařství v Závodu míru se hromadí auta

  dotaz:
  Dobrý den, každý den ráno jezdím ul. Závodu míru v Sokolově okolo pekařství. Je jen otázka času, kdy tam dojde k nehodě či zranění. Lenost lidí způsobuje, že se auta nahromadí v místě pekařství (o dodržení 3m pruhu pro každý směr jízdy nemůže být řeč) a mezi nimi pobíhají lidé. Do toho ještě zastávka MHD, a když prší a je tma - na malér zaděláno. Občas je místo i neprůjezdné. Co s tím?
  ~ M. Roubek

  odpověď:
  Dobrý den, na koordinační bezpečnostní poradě v lednu 2016 na tento problém upozorním a požádám městskou i státní policii, aby se na situaci zaměřily. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.12.2015

  O adventních nedělích budou přístupné toalety

  dotaz:
  Dobrý den, včera jsme se byli se synem podívat na vánoční trh na Starém náměstí. Moc pěkná akce, příjemná atmosféra, spousta dobrého jídla a pití ... ale bohužel žádné WC. Opravdu mne překvapilo, že veřejné WC poblíž Starého náměstí bylo uzavřeno a žádnou mobilní "chemickou" toaletu jsme poblíž této akce také nenašli. Museli jsme tedy se čtyřletým synem využít ochoty servírky z přilehlé restaurace, která nás pustila na WC, ačkoli to samozřejmě není její povinností. Předem děkuji za Vaše vyjádření a případné zjednání nápravy. Hezký den. :-)
  ~ Lenka Altschulová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za připomínku. Máte pravdu, veřejné WC mělo být přístupné. Další dva ADVENTY již bude veřejné WC otevřeno. S pozdravem
  ~ Mgr. Sedláček Ladislav, ředitel MDK Sokolov

 • 14.12.2015

  Rodiče nerespektují značku zákaz zastavení

  dotaz:
  Dobrý den, dávám ke zvážení, zda by nebylo vhodné, zabývat se dopravní situací: 1. Před budovou 1. ZŠ: u budovy školy vysazují před začátkem vyučování rodiče děti bez ohledu na dopravní značku Zákaz zastavení (za přihlížení Městské policie Sokolov), čímž dochází ke kolapsu v ulici Jednoty, kdy odbočující vozidla jsou nucena náhle zastavit v křižovatce a zablokují dopravu ve všech směrech (dopravní značka zde není respektována). Problém jak rodičů žáků, tak i ostatních účastníků dopravy. 2. Zřízení objízdně jednosměrky ve směru od č.p. 1678 Slavíčkově ulici k č.p. 1673 v ulici Mánesově: zde se mi stalo, že nepřizpůsobivý občan - řidič mne donutil couvat při výjezdu od večerky až k č.p. 1676 s odkazem, že ulice není jednosměrná a může najíždět z obou stran (dvě vozidla se zde ovšem nevyhnou). Děkuji za informaci a přeji hezký den.
  ~ Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, dovolujeme si odpovědět v krátkosti na váš email: K bodu 1) Městská policie Sokolov provádí v pracovní dny dohled na přechodech pro chodce u ZŠ v ul. Pionýrů a u ZŠ v ul. Rokycanova, a to v době od 07:30 do 08:00 hodin. U ZŠ v ul. Pionýrů se zaměřujeme zejména na bezpečné přecházení dětí na přechodu přes ulici Jednoty a na hlavním přechodu v ul. Pionýrů. Je pravdou, že MP Sokolov v rámci této činnosti zaregistrovala Vámi popisované nerespektování dopravního značení B-28, a pokud to vytíženost strážníků na přechodech v danou chvíli umožňuje, snaží se přestupky na místě řešit, což však ale s ohledem na velký pohyb dětí na přechodech není vždy možné. Situací se budeme zabývat. K bodu 2) Děkujeme Vám za zaslaný podnět, svoláme jednání s dopravní policií a projednáme Vámi navrhované řešení. S pozdravem
  ~ Bc. Jiří Novák zástupce velitele městské policie, Ing. Martina Hubaty, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 14.12.2015

  Značka na cyklostezce je asi obráceně

  dotaz:
  Opět jen malá připomínka - jedná se o značku na cyklostezce v Rooseveltové ulici (kousek od klenot). Na jedné straně je správné značení, kde mají jít chodci a jet cyklisté, ale když jedu zpět směrem od kostela, je tam značka obrácená (cyklisté vlevo - chodci vpravo). Asi se vloudila chybička - nebo se pletu. To, že některým lidem ani značky nepomůžou, je jiná věc. Děkuji
  ~ Ivana Vlková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, situaci prověříme, případně zjednáme nápravu. Přeji příjemný den.
  ~ Ing. Martina Hubaty, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 10.12.2015

  Výstavba dokrývače 3. multiplexu

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, mám dotaz, zda by mohlo město nechat vybudovat dokrývač televizního signálu 3. multiplexu DVB-T. Tento je vysílán z televizního vysílače Plzeň - Krašov na K52 ( 722 MHz) a v řadě míst města je signál 3. multiplexu DVB-T zcela nedostupný (centrum města - ul. K.H.Máchy, K.Čapka, K.H.Borovského, Jednoty, Tovární, novostavby a sídliště Vítězná, Alšova, Poláčkova atd. Dříve býval analogový televizní dokrývač nad vodárnou (Hornická ul. GPS: 50°10'35.980"N 12°39'26.512"E). Tuto drobnou investici zcela určitě obyvatelé města ocení velice kladně. Český telekomunikační úřad, pokud město požádá, zcela určitě vydá kladné stanovisko a nebude klást překážky pro vybudování dokrývače. Děkuji za Váš čas. S pozdravem
  ~ Ing. Lubomír Zámečník

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se zkontaktovat Český telekomunikační úřad a zjistit situaci. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.12.2015

  Výstavba dokrývače 3. multiplexu

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, měla bych dotaz zda by bylo možné, aby město zafinancovalo výstavbu dokrývače 3. multiplexu? Žádost je plně v kompetenci města, dle sdělení ČTÚ. S ohledem na zprávy, které proběhly veřejnými periodiky o tom, jak město úspěšně odvrátilo hrozící pokutu v rámci rekonstrukce zimní haly Baník a minimalizovalo ji a s ohledem na to, že 10.12.2015 má proběhnout schválení rozpočtu na rok 2016, předpokládám, že načasování mého dotazu je relevantní. Velice děkuji a zdravím
  ~ Lucie Zemková

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se zkontaktovat Český telekomunikační úřad a zjistit situaci. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.12.2015

  Proč nejde naladit multiplex č. 3?

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně pokrytí televizním signálem, multiplex č. 3 . Ve městě není možné tento multiplex naladit ani za použití nejmodernějších STA. Bylo by možné, kdyby město zafinancovalo výstavbu dokrývače 3. multiplexu, jako tomu bývalo v dřívějších letech na vodárně? Jsem předseda SVJ v ulici Pionýrů a stále narážím na dotazy majitelů, proč nemáme v STA multiplex č.3. a jeho programy. Po konzultaci s odbornou firmou, která se nám stará o STA, bohužel nelze. Děkuji za odpověď.
  ~ David Tomaschko, předseda SVJ Pionýrů 1289-1291

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se zkontaktovat Český telekomunikační úřad a zjistit situaci. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.12.2015

  Jaké používat plavky do bazénu?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdy bude možné se v sokolovského bazénu vykoupat v montérkách. Soudím, že již brzy, protože koupací úbory návštěvníků, zejména mužské části, se začínají přibližovat těm pracovním. Hezký den
  ~ Zdeněk Řezníček

  odpověď:
  Vážený pane, Váš dotaz beru trochu jako nadsázku. Pravda je taková, že když jsme do roku 2012 v provozním a návštěvním řádu měli ustanovení, že koupat se lze pouze v plavkách a v žádném jiném oděvu, tak zejména uživatelé koupacích šortek psali starostovi stížnosti, že jsme sto let za opicemi, že kvůli tomuto nařízení přestávají chodit v Sokolově do bazénu, a podobně. Řešili jsme stížnosti a konfliktní situace, když plavčíci vyváděli návštěvníky, kteří neměli plavky. Hlavním důvodem tohoto stavu byla obava, že mladí návštěvníci, a to zejména v letním období, budou do vody chodit v krátkých kalhotách (běžné nikoliv koupací šortky), které budou špinavé a nevyčištěné, a my pak neudržíme předepsanou kvalitu vody. Na základě kritiky jsme se rozhodili však vyjít vstříc širšímu okruhu návštěvníků, a tak jsme v úpravně vody učinili taková opatření (nákladem cca 300.000 Kč), abychom i zvýšené znečištění vody eliminovali. Dnes jsme schopni vyčistit vodu, i kdyby tam opravdu skočil někdo v montérkách. Návštěvní řád jsme upravili tak, že lze do bazénu chodit i v koupacích šortkách. Tedy jsme názoru veřejnosti vyhověli. A vida, opět špatně, už se objevují opět negativní reakce. Takže asi vyhovět všem opravdu nelze. Dovolím zacitovat z platného návštěvního řádu: Každý návštěvník je povinen, v souladu s čl. III., odst. 5, návštěvního řádu krytého bazénu, mít slušný a čistý koupací oděv (plavky) a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti. V trenýrkách, slipech, šortkách nebo v kalhotkách je vstup do bazénu zakázán. Uvedené opatření je průběžně kontrolováno pracovníky areálu a v případě, že je zjištěno porušení uvedeného ustanovení, sjednají nápravu a návštěvníka z vody vykážou. Bohužel se stává, že někteří návštěvníci z nevědomosti nebo neochoty, nedodržují základní hygienické zásady vstupu do plaveckého areálu, a to nejen s ohledem na vhodnost plavek. Naši pracovníci mají za úkol, se na tuto problematiku zaměřit, neboť je naší snahou, zajistit co nejkvalitnější poskytování služby. Ale někdy „módní“ trendy koupacích oděvů opravdu na první pohled dávají za pravdu názoru, že se jedná o oděv nevhodný a návštěvnímu řádu odporující. Protože chceme v bazénu vytvářet také klidné relaxační prostředí, tak se snažíme návštěvníky co nejméně omezovat, obtěžovat případně vytvářet konfliktní situace nějakými striktními příkazy, i když je situace ohledně oděvu sporná. Ale v pracovním oděvu do bazénu skutečně nelze.
  ~ Ing. Karel Rambousek, ředitel Sokolovská bytová s.r.o.

 • 2.12.2015

  Cena domů u kina Alfa

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, za kolik korun se prodaly domy u kina Alfa panu Kendikovi. Také by mne zajímalo, za kolik korun je pan Kendik ochoten je prodat zpět. Děkuji.
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov prodávalo domy u kina Alfa za 10 mil. Kč. Náklady spojené s údržbou a rekonstrukcí některých domů vyčíslil p. Kendík na 26 mil. Kč. První jednání, které jsem ohledně těchto domů v Liberci vedl, začínalo tedy na částce 36 mil. Kč (hovoříme celkem o 200 bytech, z nichž několik je i v ulici Divadelní). Samozřejmě jde pouze o první cenu a nyní budou následovat, alespoň udělám vše proto, aby tomu tak bylo, další jednání. V současné době příslušné odbory města pracují na "naší" ceně, tedy na ceně, kterou je město ochotno na odkoupení domů uvolnit. Částku 36 mil. Kč považujeme za příliš vysokou.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.12.2015

  Ošetření námrazy na můstcích, intervaly na semaforu a kruhový objezd pod benzínkou ONO

  dotaz:
  Dobrý den: 1) Jakým způsobem je zajištěno ošetření námrazy na můstcích přes Lobezský potok? Po nedávném sněžení vznikla mezi PENNY a sídlištěm Vítězná námraza, která nebyla po 2 dny vůbec ošetřena. 2) Lze upravit intervaly na semaforu od hlavní pošty? Směr odbočení vlevo je velmi krátký a pokaždé hrozí srážka s auty z ostatních směrů. 3) Neuvažuje vedení města podpořit myšlenku vzniku rondelu pod benzínkou ONO? Vlastníkem komunikace je Karlovarský kraj. S pozdravem
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den: 1) Ošetření námrazy na můstcích, schodech a jiných místech, kde není možné strojové čištění, se dělá tzv. ručním čištěním. Po kontrole jsem osobně zjistil, že Vámi zmiňovaný můstek ošetřen nebyl a za tento nedostatek se omlouvám. Věřím, že tento nedostatek se již nebude opakovat. Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o. 2) Každá úprava intervalu musí být řešena v širších souvislostech, tj. musí být brán zřetel na dopravu okolních křižovatek a na kruhových objezdech. Intervaly byly v minulosti již několikrát diskutovány jak s policií, tak odborem dopravy a byly shledány jako dostačující. 3) Město Sokolov by kruhový objezd také uvítalo, jde však o silnici v majetku kraje. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.12.2015

  Potvrzení, že chodníky jsou plné listí

  dotaz:
  Dobrý den, využívám příležitosti, prostřednictvím Vás, pane starosto, sdělit panu Dvořákovi ze Sotesu, že v odpovědi dne 22.11.2015 ( Úklid listí na podzim), vědomě lže !! Už 11.11.2015 si pan Milan stěžuje na chodníky plné listí a já to mohu jen potvrdit - v tu dobu jsem procházel několikrát parkem v Husových sadech a místy byla na cestách vrstva listí snad 10 cm vysoká !! Bylo by proto vhodné, občas vystoupit ze služebních vozů a po městě se projít - nebudete muset čekat na připomínky občanů Sokolova, tak jako to bylo uvedené 11.11.2015. Děkuji za pochopení
  ~ Frantas

  odpověď:
  Dobrý den, situaci kolem sběru listí jsem také řešil s ředitelem firmy SOTES s.r.o.. Domluva byla taková, že práce spojené s úklidem listí budou zintenzivněny a příští rok bude této činnosti věnována zvýšená pozornost. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.12.2015

  Návrh na přeměnu domů u kina Alfa

  dotaz:
  Vážený pane starosto, dočetl jsem se, že jednáte o možném odkupu bytových domů nad kinem a že město připravuje variantní řešení, jak s domy naložit v případě jejich získání. Dovoluji si předložit můj subjektivní názor nepodložený žádnou kalkulací, průzkumem či čímkoli jiným. Domy bych neboural, byla by jich škoda, představují určitý urbanistický vývoj (zrovna dneska jsem znovu obdivoval ostrovskou sorelu, i když to je jiná kategorie). Jejich technický stav určitě nebude nejhorší, domy jsou orientované k jihu, nepozbývají zeleně v okolí, pod okny nejsou rušné silnice, atd. Dokázal bych si představit přeměnu domů na luxusnější bytové bydlení ve větších bytech (100-120 m2), z části řešené jako atraktivně mezonetové, ať nájemní nebo výsledně vlastněné. Toto jsou byty, které Sokolovu velmi chybí, rozvojové plochy chybí, investoři také, přes 75 % bytů je malometrážních, velkých je jen pár procent. Takto revitalizované ucelené území dokáže vytvořit zajímavou nabídku na bydlení určité skupině obyvatel (třeba jako byt. dům Ohře, kdysi také ruina a dnes kvalitní bydlení), třeba dokáže nabídnout místo k bydlení profesně přínosným obyvatelům a zároveň tak vytvoří území s vyšší kvalitou ... I za popřemýšlení děkuji. S pozdravem
  ~ Petr Krása

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za inspiraci. Situaci budeme řešit postupnými kroky. Tím prvním a nejdůležitějším je odkup domů zpět do vlastnictví města. Od tohoto nejdůležitějšího kroku se odvíjí další řešení využití lokality, přičemž je zcela zásadní právě cena prodejní. Osobně si umím představit varianty - jak opravu domů a jejich následné využití, tak demolici všech nebo části objektů s následným využitím parcel. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.12.2015

  Kruhové objezdy jsou dobrým navigačním bodem

  dotaz:
  Vážený pane starosto, možná stejně často jako vy, velmi často popisuji přes telefon a podobně návštěvníkům cestu skrz nebo na určité místo autem v Sokolově. Napadlo mě - Sokolov je plný kruhových objezdů, které by mohly sloužit jako výborné orientační body!!! Například, kdyby se šedé "patníky" nebo zábrany, které tvoří kruh uprostřed křižovatky, namalovaly pastelovou barvou. Kdyby měl každý kruhový objezd svou specifickou barvu, bylo by velmi snadné i pro ty, co navštíví Sokolov poprvé, se ve spleti silnic a odboček vyznat. Kdyby se i počítalo s tím, že by se orientační mapy, které vydává město, vytiskly s těmito užitými barvami, byla by orientace velmi snadná. Předem děkuji za zvážení tohoto námětu :o)
  ~ Jaroslav Mudra

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za přínosný podnět. Naprosto souhlasím s tím, že kruhové objezdy jsou dobrým navigačním bodem. O to více, že se naskýtá výborná možnost využití jeho volných betonových ploch. Ještě jednou děkuji za nápad, vedení města se jím bude zabývat. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.12.2015

  Parkovací místa se budují podle platných technických norem, pochvala za opravu ulice

  dotaz:
  Dobrý den, minulý týden byla dokončena rekonstrukce zadní části Švabinského ulice, po letech drncání je to úleva a chtěl bych za to nejen jménem svým poděkovat. Práce byla provedena rychle a kvalitně. Pouze jednu připomínku: šikmá stání byla nakreslena zbytečně široká, mezi vozy jsou mezery cca 120 cm, tak paradoxně rozšířením parkovací plochy místa nepřibyla, spíše naopak, a to je škoda.
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu, bohužel se každé nové parkovací místo musí budovat podle platných technických norem a tím dochází k úbytku počtu stávajících parkovacích míst na daném místě. Pokud bychom tyto normy nedodrželi, vystavili bychom se případným postihům jak ze strany dopravního inspektorátu, tak ze strany ostatních institucí, které se k realizaci vyjadřují. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 30.11.2015

  Rušná ulice Karla Čapka s rychle a nebezpečně projíždějícími auty

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, letos během léta jsme Vás s manželkou navštívili, abychom Vás informovali o situaci dopravy v ulici Karla Čapka (hlavní silnice od bývalé VS směrem k Bille). Vylíčili jsme Vám, jak je obtížné zde žít a pracovat, jak hustá zde doprava je, jak rychle a nebezpečně tudy auta projíždějí. My jsme Vám sdělili náš názor a také jsme ústně předložili nějaké návrhy na řešení. Vy jste nám vyjádřil pochopení a naše názory jste kvitoval. Zároveň jste přislíbil pomoc ke zlepšení v této věci, samozřejmě v rámci Vašich možností, což chápeme. Jako první a také poslední odezva po naší návštěvě byla, že jste nás informoval, že PČR přislíbila časté měření rychlosti v této lokalitě. Tak Vám dnes píši, abych Vás a ostatní členy vedení města informoval o tom, co se změnilo. Nezměnilo se vůbec nic, k měření rychlosti zde nedošlo ANI JEDNOU a ani jiné opatření zde nebylo učiněno. Já si stále budu stát za názorem, že pokud by zde bydlel jakýkoliv vysoký představitel města, PČR, nebo MěP, tak bychom se asi všichni divili, jak rychle jde situace vyřešit, jelikož ten dotyčný by snad ani jeden den nevydržel to, jak se mu ráno v 5 hodin otřásá dům, ten rachot, kdy Vám projíždí náklaďák jeden za druhým, traktory, tahače, a co teprve tu hustou kamionovou dopravu ..... Co může nebo musí udělat občan pro to, aby mohl v tomto městě důstojně žít? Pane starosto, neberte tohle moje sdělení jako rýpání, já i moje rodina máme svých starostí a práce dost, jen jsme absolutně bezradní a možná že i úplně malinkaté zlepšení by bylo alespoň nějaké zlepšení... S pozdravem Dobrý den, pane starosto, děkuji za rychlou odpověď. Já Vám především psal, abych se připomněl, protože se vůbec nic nezměnilo a vidím, že to nějaké ovoce možná přinese :). Věřte, že chápu Vaši pozici, kdy nejste všemocný, ale i tak věřím tomu, že nám pomůžete. Kvituji tu tabuli oznamující aktuální rychlost. Ještě jednou děkuji za ochotu, s pozdravem P.S. Spartakiádní ulici na Vítězné také nepokládám za oázu klidu, ale myslím, že je to spíše o lidech než o husté dopravě. Určitě tam neprojíždí kamióny, bagry, traktory apod. Také frekvence OA je rezidentní, ale u nás je to jako tah-průjezd a to je jiné kafe, věřte.
  ~ Pavel Tavali

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu a na jednání s Vámi si dobře vzpomínám. A samozřejmě také na sliby, které jsem Vám dal. Moc mě mrzí, pokud tomu tak je, že PČR měření neprovádí. Domluvili jsme se totiž na tom na koordinační poradě. Samozřejmě, že paní vedoucí DI PČR tuto domluvu při nejbližší příležitosti připomenu. Stejně tak se poptám na další návrh, tedy že do vaší ulice umístíme tabuli oznamující okamžitou rychlost. Já vím, že když nebude následovat pokuta, možná budou mnozí řidiči jezdit stále po svém, ale třeba na ně zafunguje to, co v jiných obcích. Když uvidí, že jedou rychleji, tak přibrzdí. Nemohu se však ztotožnit s názorem, že kdyby ve vaší ulici bydlel vysoký představitel města, je postup ráznější. Starosta města bydlí v ulici Spartakiádní na Vítězné a není to také klidná a bezpečností oáza :-).
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 30.11.2015

  Mikroregion nechal zhotovit projekt na rekonstrukci koupaliště

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, můj dotaz se týká Mikroregionu Sokolov-východ. Dle rozpočtů města Sokolova - na stránkách Sokolova - lze snadno zjistit, že od roku 2011 bylo tomuto sdružení poskytnuto z rozpočtu města Sokolova bezmála 1.800.000 Kč včetně aktuálně prominuté půjčky. Můj dotaz zní: Co jsme jako občané Sokolova za bezmála 2 miliony dostali?? Dotaz 2. Tato organizace vypsala vyběrové řízení na studie za 1,6 milionu - dle internetu realizované subdodavatelem, jehož jednatel a vlastník je též předseda Mikroregionu. Nespatřujete zde minimálně střet zájmů, či přímo znaky možného protiprávního jednání?? Dotaz 3. Pokud máme jako město smluvního partnera, který si půjčuje, dluhy nevrací, proč mu opět, dle návrhu rozpočtu 2016, budeme platit příspěvek ve výši 168.000 Kč?? Prosba č. 1. Prosím, až město Sokolov bude zase půjčovat sta tisíce, a pokud nebude vyžadovat úroky, a potažmo ani vrácení samotného dluhu, dejte nám vědět...my občané Sokolova si rádi přilepšíme.
  ~ Richard Frecer

  odpověď:
  Dobrý den, jak odpovědět v krátkosti, ale zodpovědně na dotaz, který se probíral nejméně na 4 veřejných zastupitelstvech a kde bylo položeno mnoho otázek a zaznělo mnoho odpovědí (škoda, že jste některé ze zastupitelstev, kde samozřejmě je prostor i pro dotazy a připomínky od veřejnosti, nenavštívil) ....ale zkusím to. Na Vaši první otázku mohu s klidným svědomím odpovědět, že to bylo například zrekonstruované koupaliště. Z celkové částky více než 51 milionů korun jsme z ROP Severozápad dostali částku cca 42 milionů korun! Městskou kasu pak tato akce stála 9 milionů korun. A vidíte, právě díky této "půjčce" jsme finance mohli čerpat. Byl to právě Mikroregion Sokolov, kdo nechal zhotovit projekt (Mikroregion dotaci bohužel nedostal), a díky tomu, že byl hotov a následně poskytnut Sokolovu, mohli jsme koupaliště realizovat. Pokud by projekt nebyl, nebylo by v daném časovém období podání žádosti a realizaci akce stihnout. Ještě dodám, že město Sokolov by samozřejmě muselo soutěžit projektanta, a to za stejných podmínek a předpokládám se stejným výsledkem také. Toto vše mě vede k uvozovkám ve slově půjčka. Zastupitelé, kteří "půjčku" odpustili, prostě našli shodu v tom, že spíše než o půjčku šlo o koupi projektu, který jak uvádím, bychom stejně museli hradit. Samozřejmě, že akcí, které realizoval Mikroregion je víc, a jistě by Vám je popsal manažer Mikroregionu. Jen považuji za nutné dodat, že smyslem Mikroregionu je mimo jiné i gesto solidarity velkého města s okolními městečky a obcemi. Nezapomínejme prosím také na skutečnost, že i projekty, které nejsou nutně realizovány v našem městě, jsou využívány občany Sokolova (cyklostezky, běžecké trasy, kulturní akce v okolí apod.). K druhému dotazu jen dodám, že nové vedení Mikroregionu (předseda - starosta města Chodov, místopředseda - starosta města Sokolov) bude více než jindy dbát na dodržovaní platných zákonů. Navíc bude nově jmenována dozorčí rada společnosti. Tento orgán dosud vytvořen nebyl a je mimo jiné i podmínkou, kterou si při odpouštění "dluhu" dalo sokolovské zastupitelstvo. Zvýší se tím nejen kontrola hospodaření, ale také budou více diskutovány plány do budoucna. K bodu 3 jen krátce, Sokolov je členem Mikroregionu, a tak se jej samozřejmě týkají roční příspěvky. Jsme přesvědčení, že Mikroregion Východ má své opodstatnění. Samozřejmě se nebráním ani Vaší osobní návštěvě a třeba i s panem předsedou, kde bychom Vám zodpověděli všechny Vaše další dotazy. Na Vaši prosbu jsem již také odpověděl a vězte, že návštěvnost koupaliště a ohlasy na jeho novou podobu mě utvrzují v přesvědčení, že občané Sokolova si přilepšili a město ušetřilo.
  ~ Bc.Jan Picka, starosta

 • 29.11.2015

  Pochvala a kritika za odpovědi v rubrice Napište starostovi

  dotaz:
  Po zkušenostech s reakcemi na dotazy ke stavu věcí v Sokolově jsem se o to, co je ve veřejném nepořádku nebo co se neřeší, pružně přestal zajímat, dodnes jsem se nedozvěděl, kdo to způsobuje. Nevěřím, že je to osobně pan starosta. Přesto Napište starostovi sleduji a jsem nucen reagovat. Odpověď pana ing. Rambouska, ředitele Sokolovské bytové, na "Dotazy ohledně koupaliště v Sokolově z 22.11.2015", bych doporučil jako vzor reakce zodpovědného pracovníka odměňovaného z veřejných prostředků na "kritiku" od občana. Důvod je jednoznačný. Odpověděl na vše, konkrétně, se znalostí věci a bez náznaku, že je to práce pracovníka navíc, jak jsem byl v jednom z dopisů od "pana starosty" informován, když jsem chtěl vědět, proč trvala odpověď dva měsíce, samozřejmě jako mnohé jiné neúplná, nekonkrétní. Na "školení" pracovníků města by uvedená odpověď měla být zveřejněna jako příkladná a příslušné útvary městského úřadu by ji měly používat jako vzor. A k úrovni odpovědí, podle čeho lze u PERLY poznat, že jde o soukromé parkoviště??? Za celý rok tam nikdo nevybíral, dobrý návod, vezmu si brašničku, pár lístků a bude na ježíška???
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den, musím s Vámi v obou případech souhlasit. Také já jsem si všiml opravdu profesionální odpovědi ředitele Sokolovské bytové a také jsem mu napsal, že jeho odpověď byla opravdu velmi dobrá. Co se týče odpovědi na parkování u OD Perla konstatoval jsem, že byť je pravdivá, mohla být rozhodně obšírnější a snad se v tomto ohledu odpovědi odpovědných pracovníku zlepší.. Nicméně dodávám, že viditelně označit parkoviště, včetně provozního řádu a vybíraných částek (to již ani nemluvím o jejich skutečném a pravidelném vybírání) je určitě v zájmu a odpovědnosti soukromého vlastníka. S pozdravem, tentokráte opravdu, starosta :-)
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 22.11.2015

  Parkoviště u OD Perla je soukromé

  dotaz:
  Dobrý den, včera (18.11.2015) jsem parkovala u OD Perla a "hlídač parkoviště" po mně chtěl 10,- Kč za hodinu parkování. Ráda bych věděla, z jakého důvodu je zde parkování dražší než např. u polikliniky, kde za hodinu zaplatím 5,- Kč? A dále by mne zajímalo, proč se na tomto parkovišti raději nezřídí parkovací hodiny? Podle mého názoru je to lepší varianta než u parkoviště hledat jakéhosi pána, který ani není žádným způsobem označený (např. vestou Město Sokolov). Děkuji za odpověď.
  ~ Daniela Sýkorová

  odpověď:
  Dobrý den, parkoviště u OD Perla je soukromé a nespravuje jej město Sokolov. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 22.11.2015

  Úklid listí na podzim

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat,kdy se zapojí Sotes do úklidu města. Pamatuji hodně, ale takový nepořádek na podzim s úklidem listí ještě nepamatuji. Je vidět, že je někde asi chyba. Asi na Sotesu někdo čeká, až listí rozfouká vítr ven z města.
  ~ Honz k Miloš

  odpověď:
  Dobrý den, každý den se uklízí listí na chodnících (2-3 zametací stroje) a v trávnících pracují desítky lidí včetně mechanizmů! Je mi osobně líto, že nejste spokojen s úklidem, ale díky ohromnému větru a počasí děláme opravdu maximum.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 22.11.2015

  Dotazy ohledně koupaliště v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mne, co opravdu vězí za ohraničení (rozpůlení) koupaliště novým plotem. Kdo toto investuje a kolik to stálo. To odsouhlasilo zastupitelstvo města? Či to bude dolní království? Zase to lapí Makroinvest s.r.o za nájem 1,- Kč, jak už to chodí dlouhá léta v tak zvané "VEŘEJNĚ" vypsané soutěži? Kdyby se radši (když je k dispozici tolik peněz) postavilo filtrační zařízení na vodu (což už tu jednou bylo) a pro bazény se odebírala voda z potoku místo deseti tisíců litrů pitné vody v době, kdy začíná pitná voda být v celé republice a ve světě nedostatkem. Kolik stoji naplnění bazénu? Dotazů je ještě hodně, ale nechtějme vše najednou, abych zodpovědné osoby pracovně nepřetěžoval. Díky předem za též obsáhlou odpověď.
  ~ Rudík

  odpověď:
  Vážený pane, dovolím si Vám odpovědět na Vaše dotazy směřující ke koupališti v Sokolově. Odpovědi jsou řazeny chronologicky za sebou tak, jak jste dotazy pokládal: 1) Za ohraničením (rozpůlením) areálu koupaliště „opravdu vězí“ eminentní a trvalý zájem registrovaných i neregistrovaných sportovců, zejména pak vyznavačů plážové odbíjené o to, aby mohli zde umístěná hřiště využívat i v období, kdy letní koupaliště není v provozu. Z bezpečnostních důvodů není samozřejmě možné, aby se v době, kdy vodní plocha není střežena, zde pohybovali nekontrolovatelně osoby. Takže se nebuduje nic nového, ale obnovil se plot, který zde již byl, ale byl neúplný, poškozený a tedy nefunkční.. A navíc byl i nedobře vypadající. 2) Opravu hradí majitel areálu město Sokolov, technicky stavbu zajišťuje Sokolovská bytová s.r.o správce areálu. Obnova plotu stojí 80.000 Kč bez DPH. 3) Opravu plotu jako akci schválila Rada Města svým usnesením č.406/15/15R/2015, zastupitelstvo města pak schválilo rozpočet kapitoly, kde je tato akce uvedena. 4) Celý areál, včetně „dolního království“ je majetkem města Sokolova. 5) Nevím, co „lapí“ Makroinvest, za nájem, ale jak už výše uvedeno, tak celý areál byl dán do správy městské společnosti Sokolovská bytová s.r.o. Toto je smluvně zakotveno, a správce nemá v této smlouvě právo dále podnajímat tento areál nebo jeho části někomu dalšímu. Jakým způsobem bude řešen provoz sportovišť mimo dny, kdy bude koupaliště otevřeno, není zatím stanoveno. Zde je dán termín 31.3.2016 dle usnesení RM č. 350/13/15/R. Zcela určitě to nebude pronájem a zcela určitě na to nebude vypsána žádná veřejná soutěž. 6) Váš podnět jakou vodou napouštět koupaliště, je jistě zajímavý, ale, existují závazná pravidla a normy, které museli jak projektant, tak i prováděcí firma respektovat. Jinak by nebylo možno koupaliště uvést do provozu. Jen pro Vaši informaci, tak od napouštění z potoka bylo ustoupeno v devadesátých letech. Napouštění z potoka se ukázalo již tehdy jako nevyhovující pro splnění hygienických požadavků na kvalitu vody. Voda nedosahovala požadovaných parametrů ani při nasazení úpravny vody a filtrace. Takže koupaliště bylo převážně uzavřené. Z tohoto důvodu se tehdy poprvé celé koupaliště rekonstruovalo, včetně výstavby nové strojovny a úpravny, postavené již na přívod pitné vody. A nemyslím si, že od té doby se kvalita vody v potoce zlepšila tak, aby bylo dosaženo předepsaných parametrů vody, jak je požadováno. 7) První – celkové napouštění bazénu stojí vyjádřeno v penězích cca 53.000 Kč Pokud máte další dotazy není problém na ně odpovědět. Nikoho z naší strany tím pracovně, ani mimopracovně nepřetěžujete. Je naopak dobře, když se občané ptají a mají zájem o to co se ve městě děje. Jenom z mojí strany malá poznámka. Dotazovat se lze jistě též zcela normálně slušně, bez těch neopodstatněných a zbytečných narážek.
  ~ Ing. Karel Rambousek, ředitel Sokolovská bytová s.r.o.

 • 22.11.2015

  Poděkování za dobrou práci dělníků na mostě u koupaliště

  dotaz:
  Dobrý večer, úplně nejvíc palec nahoru - dneska dělali most přes potok u zahrádek (u koupaliště). Přes nepříznivé počasí "kluci" makali i po pracovní době, aby bylo vše dneska hotové, práce "odsejpala", vypadá to moc hezky. Prostě práce - radost pohledět a dělníci vůbec nebyli protivové, i když museli lidem říkat, ať jdou jinudy. Jim i jejich mistrovi veliký dík a obdiv, dík i tomu, kdo je tam poslal, mostek to už potřeboval.
  ~ MT

  odpověď:

 • 14.11.2015

  Nově vylepené jízdní řády

  dotaz:
  Dobrý den, včera jsem chtěl i s ostatními cestujícími (5) jet městským spojem č. 3 z Dolního Rychnova do Sokolova v 16 hodin od Báňských staveb. Tento spoj byl vynechán - nejel. Na této zastávce je stržený jízdní řád pro městský spoj č. 1 a ani dnes zde nebyl vylepen, přestože byl pan Závorka o této situaci informován. Děkuji za vyřízení, s pozdravem
  ~ Lukáš Horváth

  odpověď:
  Dobrý den, v 16 hodin přes Báňské stavby linka 485003 nejezdí, a proto ani nemohla přijet, projíždí zde v 15:10 a pak až v 18:10. V uvedenou dobu nejbližší spoj na této zastávce je v 16:08 linka 485001 spoj 89, který tento den projížděl a dle výpisu, zde i nastupovali cestující. Co se týče vyvěšení jízdního řádu na této zastávce, dnes bude problém vyřešen a jízdní řád bude vylepen. Omlouváme se za vzniklé potíže.
  ~ Radek Zelenka, dispečer divize Sokolov

 • 14.11.2015

  Odkaz na kamerový systém nového parkoviště

  dotaz:
  Dobrý den, v několika článcích informujících o otevření nového parkoviště na sídlišti Michal bylo uvedeno, že je prostor sledován kamerovým systémem, který je dostupný z internetu. Odkazy na kamery ale nikde uvedeny nebyly, na stránkách bezpecne.sokolov.cz také nejsou. Prosím o zveřejnění funkčního odkazu na tyto kamery. Děkuji. Dobrý den, na uvedeném odkazu ale kamera s parkovištěm na sídlišti Michal není, to jsem psal již v prvním mailu. Takže je ta kamera někde dostupná (potom mě zajímá kde) nebo dostupná není a v těch novinových článcích byla zveřejněna mylná informace? Děkuji.
  ~ František Tomeš

  odpověď:
  Dobrý dne, on-line obrazy z kamer umístěných na záchytných parkovištích v současné době naleznete na adrese: http://bezpecne.sokolov.cz/www/script/main.php?ac=ds_mapa&menu=218. Celý systém se v současné době předělává, aby byl pro občany lépe přístupný a obrazy byly kvalitnější. V této souvislosti může docházet k výpadkům nebo ztrátě obrazu. Nová podoba náhledů na kamery by měla být spuštěna v nejbližších dnech, o čemž budeme občany města informovat všemi dostupnými prostředky. S pozdravem Dobrý den, jak jsem již odpovídal, celý systém se nově předělává. V současné době jsou na webových stránkách městské policie přidány tři kamery monitorující parkoviště v ulici Mánesova. Nastal problém s prohlížečem, neboť nelze videa zobrazit, pokud použijete internetový prohlížeč Internet explorer. Na odstranění této závady se intenzivně pracuje. Odkaz na novou stránku s kamerami: http://bezpecne.sokolov.cz/www/script/main.php?ac=uvod&oblast=bezp. Stránka bude doplněna o přehledovou tabulku a postupně budeme přidávat další kamerové body. Omlouvám se za komplikace. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 11.11.2015

  Sokolovské školky umisťují děti od dvou let věku dítěte

  dotaz:
  Dobrý den, není to tak dlouho, co se město Sokolov chlubilo, že je konečně ve městě vítaná změna pro rodiče - a to školky, ve kterých mohou být umístěny děti od dvou let. Jelikož se chci brzy vrátit k zaměstnání, mám také dvouletou rodičovskou. Jaké bylo ale mé zjištění, když jsem pátrala po školce, kterou by má dcera mohla navštěvovat. Jediná státní školka v ulici Pionýrů, kde mohou chodit děti mladší tří let, nám sdělila, že dítě musí mít dva roky v době zápisu (bývají někdy brzy z jara). To znamená, že nejmladšímu dítku při přijetí musí být minimálně dva a půl roku!! A nyní, aby tomu nebylo málo, skončila provoz jediná soukromá školička s jesličkami v parku u zámečku. Pokud chce matka hledat hlídání u soukromé osoby, tak sokolovský okres je asi jediný, kde nenajdete vůbec nic. Ocitla jsem se nyní v bezvýchodné situaci. Stát nabízí možnost rychlého návratu k zaměstnání, ale bohužel nikde takto malé děti neumístíte. Co radíte rodičům v takové situaci? Děkuji za odpověď.
  ~ Hana Vandrovcová

  odpověď:
  Dobrý den,není pravdou, že pouze MŠ Pionýrů přijímá děti mladší tří let. Všechny mateřské školky zřízené městem Sokolov mají jednotná kritéria pro přijímání dětí, blíže viz: http://www.sokolov.cz/assets/urad/odbory/odbor_skolstvi_a_kultury/usek_skolstvi/kriteria-pro-prijimani-deti-k-predskolnimu-vzdelavani.pdf Z nich je patrné, že dítě musí do 31.8. daného roku (nikoliv v době zápisu) dovršit věk 2 let, rozhodující je tedy vždy datum narození dítěte. Z toho vyplývá, že starší děti mají přednost. Samozřejmě je potřeba, aby se zákonný zástupce dostavil v jarním termínu k zápisu na následující školní rok. Děti mladší 3 let jsou v současnosti umístěny ve všech školských zařízeních, pro bližší informaci v příloze zasílám čerstvě zpracovanou statistiku o počtech dětí mladších 3 let navštěvující tento rok naše mateřské školky. V letošním roce nebyla zamítnuta žádná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud byste potřebovala umístit dítě ještě v tomto roce, jedno volné místo je v MŠ Sokolov, M. Majerové 1650, a to právě ve třídě pro nejmenší děti. Zasílám kontakt: 359 808406, jitkapodlipska@seznam.cz. Dále pro Vaši informaci ještě sděluji, že v Sokolově je provozována soukromá mateřská školka - Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova, kde jsou přijímány i děti mladší dvou let, takže alternativa existuje i pro opravdu malé děti. Věřím, že Vy i Vaše dcera budete se službami mateřské školky spokojené. S pozdravem
  ~ Mgr. Simona Randová, vedoucí odboru školství a kultury

 • 11.11.2015

  Nové stání kontejnerů bude po kolaudaci komunikace a parkovišť

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zda se neplánuje do Mánesovy ulice poblíž čísla 1667 umístění popelnic na tříděný odpad, například na kraj nového parkoviště. Popelnice se přesunuly o ulici výše a tím pádem nejsme vůbec motivováni ke třídění, protože jiné baráky to mají mnohem blíže. Děkuji za odpověď.
  ~ Eliška Burianová

  odpověď:
  Dobrý den, kontejnerové stání na separovaný odpad se předpokládá umístit k parkovišti, za dům čp. 1667 a předpokládané zřízení tohoto nového stání bude po kolaudaci nové komunikace a parkovišť. Zdravím vás
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění SOTES s.r.o.

 • 11.11.2015

  Rada města schválí termíny svatebních obřadů pro rok 2016 18.11.

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdy budou zveřejněny termíny svatebních obřadů pro rok 2016? Termíny pro tento rok byly zveřejněny již v září 2014 a letos stále nic... Přestože jsem několikrát volala na úřad, bylo mi sděleno, že termíny stále nejsou oficiálně schválené a čeká se. Jenže dokud nejsou termíny schválené městem, nemohu vyřídit potřebné formality, a tím pádem ani potvrdit a zařizovat další záležitosti, které se svatbou souvisí... Což je celkem velká komplikace. Děkuji za odpověď.
  ~ Mgr. Jitka Bartošová

  odpověď:
  Vážená paní Mgr. Bartošová, termíny svatebních obřadů pro rok 2016 budou zveřejněny po schválení radou města. Na programu rady města je schvalování obřadních termínů dne 18. listopadu 2015. Pro doplnění uvádím, že v roce 2014 byly schváleny obřadní termíny pro rok 2015 radou města dne 2. prosince 2014. S pozdravem
  ~ Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend manažer integrovaného systému řízení

 • 11.11.2015

  Hledá se vedoucí oddělení registru řidičů, anglický jazyk výhodou

  dotaz:
  Tak jsem si přečetl podmínky Výběrového řízení na vedoucího odboru dopravy, jedna z podmínek je aktivní znalost AJ. Zajímalo by mne, kolik současných vedoucích odborů tuto podmínku splňuje ?
  ~ Bc. Miroslav Žák

  odpověď:
  Dobrý den, výběrové řízení není vypsáno na vedoucí/ho odboru dopravy, ale na obsazení místa vedoucí/ho oddělení registru řidičů na odboru dopravy Městského úřadu Sokolov. Aktivní znalost anglického jazyka je výhodou, nejedná se o podmínku. S pozdravem
  ~ Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

 • 11.11.2015

  Sokolov pracuje na bezbariérovém zpřístupnění města

  dotaz:
  Mám dotaz, zda bude nebo byla provedena studie o tom, jak je Sokolov dostupný ke kultuře, lékařům, obchodům apod. z hlediska invalidních občanů a zejména vozíčkářů. Jsou lokality, které dělají městu ostudu a výše uvedeným lidem činí veliké obtíže dostupnosti. Děkuji za Vaši reakci

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov má zpracovaný dokument - Naše město – Bezbariérové město, jehož cílem je zpřístupnění města osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové přístupy i celkové bezbariérové řešení staveb realizujeme již v rámci jednotlivých investičních akcí. Bezbariérové vstupy do objektů, které jsou v majetku jiných vlastníků, jsou realizovány v rámci stavebních úprav těchto jednotlivých objektů (ISŠTE, Česká pošta, Úřad práce Sokolov, Finanční úřad Sokolov, poliklinika atd.). V letošním roce byl vybudován bezbariérový přístup do kina Alfa. Co se týče MDK v současné době je zde zajištěn přístup do divadla. Město Sokolov má projektovou dokumentaci na stavební úpravy objektu MDK vč. bezbariérového řešení uvnitř celé budovy, nicméně finanční částka je velmi vysoká a vzhledem k tomu, že se dosud se nepodařilo získat žádné finanční prostředky z EU, stavební úpravy probíhají po jednotlivých etapách. Chápeme, že se jedná o výraznou komplikaci pro život lidí, zejména na vozíku. Ovšem není v silách města zajistit přístupy na pozemky a objekty cizích vlastníků. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 11.11.2015

  Chodníky zapadané listím

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěl bych se zeptat, jestli existuje v tomhle městě něco jako technické služby? Když vidím ty chodníky zapadlé listím, tak se musím smát tomu logu: Čisté město. Jednou za týden, možná déle, projede zametací vůz, a co po něm zůstane za nepořádek, tak je lepší, když nepojede a bude šetřit palivo. Vy určitě děláte svou práci na sto procent, jak Vás znám. Tak by technické služby mohly zabrat a zasloužit si ty nemalé peníze. V tom listí je takových psích exkrementů a ani nechci domýšlet, co by tam ještě mohlo být od těch individuí z Dukly.
  ~ Milan

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět, záležitost projednáme s firmou SOTES s.r.o. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 11.11.2015

  Kdy bude nová lávka přes řeku Ohři?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak to bude s tzv.Krejcarovou lávkou přes řeku Ohře. Je sice pěkné, že je tam krásný park, ale cesta teď pěkně nepraktická. Děkuji

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době byl odstraněn nefunkční parovod do Svatavy, který byl přeložen v rámci stavby " Západní obchvat". Město Sokolov má připravenou projektovou dokumentaci na stavbu nové lávky a čekáme na vyhlášení dotačního titulu. Do té doby se snažíme zajistit bezpečný chod chodců po lávce, a to osazením zábradlí. K tomu je nutné odborné stanovisko zda a jak lze osadit zábradlí na lávku (byť provizorně). Termín pochůzky na místě stavby s odborníkem je stanoven pro nemoc až za 14 dní. Do té doby prosíme o trpělivost. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města