česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta, příslušný útvar městského úřadu, případně rada, nebo zastupitelstvo města.

Dotazy a odpovědi jsou průběžně zveřejňovány níže na této stránce webových stránek města Sokolov. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen v minulosti. Odpověď zároveň s uveřejněním zašleme na vámi uvedený e-mail. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, uveďte tuto informaci v textu dotazu. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 11.10.2017

  PONIČENÁ SILNICE K. H. BOROVSKÉHO

  dotaz:
  Hezký den pane starosto, velmi by mne zajímalo, jestli se v dohledné době chystá oprava ulice K. H. Borovského, až po kruhový objezd k Městskému úřadu? Nezlobte se na mne, ale tomu už se ani silnice pomalu nedá říkat. Na to, že tato silnice vede centrem města, je to ostuda. Auto schytává neuvěřitelné rány a nejsem určitě sama, komu se to nelíbí. Vím, že silnice není města, ale určitě se při jednáních můžete zasadit o to, aby se s tím něco udělalo. Děkuji a přeji hezký den
  ~ Oršulová

  odpověď:
  Dobrý den, stav spodní části ulice K. H. Borovského byl hlavním tématem při jednání vedení našeho města a pana náměstka Hurajčíka, který má v gesci právě dopravu. Stejně tak i vybudování přechodu pro chodce, který chybí zejména dětem z MŠ v této ulici. Věřím, že pan náměstek na naše jednání nezapomněl a udělá vše proto, aby se rekonstrukce stala položkou v rozpočtu na rok 2018.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 11.10.2017

  ODSTRANĚNÉ RETARDÉRY U ŠKOLY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěl bych se zeptat na důvod odstranění retardérů u 8. ZŠ v Sokolově. Považuji se za normálního člověka, ale tohle nemůžu pochopit. Retardéry tam byly, aby chránily děti. Teď už Vám na dětech nezáleží? Děti tam totiž nepřecházejí jen na přechodech (i když by měly), ale chodník, co vede ze školy k silnici, je mezi retardéry (bývalými). Takže 90% přechází tam. Teď, když jste je odstranili, zase tam většina jezdí jako idioti a je jim jedno, jestli přecházejí nebo ne. Nebezpečné to ale není jenom tam, ale i u přechodů. Teď nemají důvod přibrzdit, dostali od vás „zelenou“. Postavte se tam na hodinu a uvidíte, o čem mluvím. Kdysi tam byly i kamery, ty jste taky odstranili. Snad nehrajete ruskou ruletu. Hezký den
  ~ Jozef Miskolczi Sr.

  odpověď:

  „Dobrý den, retardéry z ulice Závodu Míru byly demontovány dočasně a přibližná doba jejich opětovné instalace je jaro 2018. Důvodem je stavební rekonstrukce prodejny automobilů. Právě z tohoto důvodu totiž dochází k tomu, že ulicí Závodu Míru jezdí nákladní doprava potřebná pro stavbu. Nákladní automobily by tak svými přejezdy zpomalovací prahy ničily a správce komunikace by je musel velmi často obnovovat. Samozřejmě, že si uvědomujeme skutečnost, jak nebezpečný úsek pro naše školáky právě u ZŠ Křižíkova je, a tak zde byly nově nainstalovány dopravní značky „POZOR DĚTI“. Dnes jsem se s odborem dopravy shodl také na tom, že tyto značky ještě opatříme reflexním podkladem, který zdůrazní nebezpečnost úseku. Právě proto, že nám není lhostejná bezpečnost našich dětí (opak je pravdou), spustili jsme 1. 10. opětovně úsekové měření rychlosti a jeden ze dvou úseků je právě v ulici Závodu Míru. Věříme, že tak přibrzdíme bezohledné řidiče překračující povolenou rychlost směrem od koupaliště. Předpokládám samozřejmě také, že na toto zvýšené riziko budou děti upozorňovány více než kdy jindy ve vyučovacích hodinách. Díky za Váš podnět a za to, že nejste lhostejný k tomu, co se v našem městě děje. S pozdravem“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  „Děkuji Vám za odpověď a vysvětlení. Teď už to chápu a omlouvám se za některé výroky, ale byl jsem zaskočený i pohoršený. Hezký zbytek dne“
  ~ Jozef Miskolczi Sr.

 • 9.10.2017

  AZYLOVÝ DŮM: aktualizováno 20. 10. 2017

  dotaz:

  „Dobrý den, děkuji za odpověď, i když bohužel nechápu, proč mi odpovídá pan velitel MP Procházka, když dotaz byl adresován panu starostovi. Ano, konkrétně Vámi prošetřený telefonát byl můj, kdy jsem volala MP, z důvodu házení odpadků na mé a sousedky auto, takže není nutno mi to zde připomínat, mé jméno si lze ze záznamů ověřit. Opět jste krásně zamluvili pravý účel mého příspěvku a odklonili fikaně problém stranou. To mi vadí více, než samotná nečinnost ve věci správy azylového domu! MP již osobně nevolám, nic se nevyřešilo a bývalý pan strážník mě ujišťoval, že velmi problematická rodina bude vyřazena z azylového domu, to si také můžete, ověřit. Volal mi to zpět na mobil. Proto si také dohledejte oznámení na fyzické útoky na PČR, které jsem avizovala! Situace je vyhrocená a nevím, kolik zde prochází asistentů. Já je tady viděla opravdu projít jen jednou, ale vy vážně věříte, že je to k něčemu? Zatím se ukázalo (zde na Šenvertu), že nepomohli v ničem, vzhledem k tomu, že je tady veselo každý den.  Už jsem velmi naštvaná na nečinnost města ve věci problematiky azylového domu, pořád samé chlácholení, výmluvy, hezké řeči, ale věci se nemění. Jistě obyvatelé azylového domu budou čekat na jednodenně projíždějící hlídku, aby před ní mohli vyvádět lumpárny, nebo zde mlátit sousedovy kluky. Aby se vlk nakrmil a koza zůstala celá. Z Vaší strany se neděje nic, dle Vás zvýšené hlídky nic nemění, větší vliv na to má počasí, s přicházející zimou nastane větší klid a zjara po volbách to opět zapadne do šuplíku s nápisem „děláme, co můžeme, ale Vy si zvykejte“.  Pane starosto, odpusťte a prosím bez urážky, ale já Vám nevěřím ani slovo. Kdo chce, hledá možnosti, kdo nechce, hledá výmluvy. S pozdravem“ 
  Takáčová

  „Dobrý den, reaguji na stížnost paní Takáčové, týkající se situace kolem azylového domu. Musím se připojit a souhlasit. Situace se stále zhoršuje. Na obyvatele azylového domu se nabalují často podivné existence, shlukují se kolem domu, často nevybíravě reagují na kolemjdoucí. Občas si opravují u dětského hřiště auta, když jdou jako „doprovod“ na hřiště s dětmi, pokřikují tam, kouří a chovají se vulgárně. A to se bavím teprve o dospělých obyvatelích a jejich návštěvách. V posledním půlroce jsme řešili několikrát konflikt s dětskými obyvateli domu - slovně napadali šenvertské děti cestou domů, při jedné vyhrocenější situaci na ně plivali a hrozili kameny. Dalším konfliktem bylo již opravdové napadení, kdy jeden romský kluk udeřil mého syna pěstí. Vše bylo nahlášeno na PČR, přijela zásahovka, následovalo vyšetření v nemocnici a výslech u PČR. Domnívám se, že takovéto věci my, jako stálí obyvatelé Šenvertu, opravdu nemáme zapotřebí. Máme se bát každý den, když jdou děti samy do školy a ze školy, nebo když si chtějí jít hrát ven? Když se bojí chodit kolem azylového domu, protože tam (samozřejmě, že ne stále) postávají hloučky nepřizpůsobivých? Nejvíce to „odnáší“ opravdu Dvořákova ulice, protože je to přímá cesta k nádraží. Je sice pravda, že se od napadení, které jsem zmínila, zvýšil výskyt policejních hlídek, ale toto nepokládám za řešení. Vezměte si, kolik obyvatel na Šenvertu žije (minimálně v přilehlém okolí) vzhledem k počtu obyvatel azylového domu, kteří nám život v tomto místě znepříjemňují. Ano, opravdu máme problém s nepřizpůsobivými menšinami.“
  ~ Kamila Bartůšková

  odpověď:

  „Dobrý den, jak už jsem odepisoval v jedné ze svých odpovědí, situace kolem azylového domu není vedení města rozhodně lhostejná. V tomto týdnu jsem se společně s paní místostarostkou sešel s ředitelkou tohoto azylového domu a celou nepříjemnou situaci jsme opět diskutovali. Bylo nám sděleno, že problémová rodina, která zde našla své útočiště, díky svému nezodpovědnému chování o právo pobytu v azylovém domě přišla a již se odstěhovala. S paní místostarostkou jsme se velice zajímali o to, jaká kritéria všichni, kteří jsou v azylovém domě ubytování, musí splňovat, a kterými pravidly se musí řídit. S paní ředitelkou jsme se také shodli na tom, že budeme v častějším spojení, a to proto, abychom podobným nepříjemným situacím předcházeli.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  Odpověď panu starostovi: Děkuji za Vaši odpověď, je milé, že Vás znepokojuje dění kolem azylového domu, ale proč je tedy městem Sokolov finančně podporován? Tato informace je veřejná na stránkách organizace Pomoc v nouzi, o. p. s. Ano, problematická rodina je pryč, ale je jich zde více, to problém neřeší. Vypakováni byli ne díky slavné řiditelce, ale díky iniciativním obyvatelům Šenvertu. Ale je prima, že si paní řiditelka přisuzuje zásluhy. Proč jsem se nedozvěděla za minimálně dvouměsíční korespondování, kdy bude provoz azyláku zrušen? Nechceme zvýšené hlídky už tak vytížené městské policie, nechceme zvýšené hlídky Policie ČR, ty mají spousty práce po celém Sokolově. Chceme zrušit azylové domy na ŠENVERTU a nepodporovat vznik nových, kdekoli v Sokolově!!! Děkuji Vám.“
  ~ S pozdravem Takáčová

  „Dobrý den, celou záležitost jsem nově konzultoval s ředitelem této o. p. s. panem Robertem Pisárem a požádal jsem jej o zvýšený dohled v sokolovském azylovém domě. Píši sokolovském, neboť kromě tohoto domu tato o. p. s. provozuje ještě domy v Kynšperku a Nebanicích. Toto uvádím proto, abych odpověděl i na jinou část Vaší připomínky. Pomoc v nouzi má rozpočet na provoz azylových domů v letošním roce 8,5 milionu korun a město Sokolov na tuto konkrétní službu - nepřispívá (jinak tomu je u jiných služeb). Ještě dodám, že jedna ze dvou budov je v našem majetku a o. p. s. platí tržní nájem a druhou budovu má společnost pronajatu od soukromé osoby. Jinými slovy, pokud bychom vypověděli smlouvu organizaci Pomoc v nouzi, zůstane na tomto místě stejně. Věřím, že přijatá opatření opravdu povedou k viditelné nápravě.  Pan Robert Pisár také nabízí osobní jednání v případě, že by se podobné problémy mohly opakovat, a to se všemi, kteří o takové jednání budou mít zájem."
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  Odpověď panu starostovi:  Dobrý den, děkuji za brzkou odpověď. Já a všichni obyvatelé si uvědomujeme, jak problematický boj to je. Věřte ale, že tady se poslední dobou nedá klidně žít, pokud vůbec, jedna rodina se odstěhuje, druhá se nastěhuje a fluktuace problémových osob se zvyšuje. Azylové domy zde jsou řadu let a problémy spojené s jejich provozem se stupňují, proto to již se sousedy řešíme radikálněji, ale opravdu mě nebaví neustále hlídat za oknem, jako osoba s kompulzivní poruchou, co se děje, zda mi, nebo sousedům někdo neprovádí lumpárny. Nemluvím o strachu z osob umístěných v bývalé ubytovně Baník, kde je vysoké procentuální zastoupení osob se schizofrenní poruchou, s tím spojenou narkomanií, jedno ráno si ,,pošuk,, nevezme své léky a nechci domýšlet následky, nechci tady žít a vychovávat své děti ve strachu. Prosím, bez ironie, se Vás ptám, jaké máme šance na to, že se provoz zruší, ať už s přičiněním města, či naší invencí a jednáním se soukromým provozovatelem, nebo dokonce s ops pomoc v nouzi? Jsme rozhodnutí se odstěhovat a věřte, že ať si pana Pisára vážím, jako slušného a empatického člověka, tak nevěřím, že se něco změní, vážím si i Vás, ale důvěra v město opadá, neboť jsme neustále přesvědčováni, že není cesta, jak provoz zrušit. Ubytovaní nemají respekt z pravidel, která stávající paní ředitelka, dle našeho názoru ani nemá zájem je vymáhat, paní Putzová tam nedávno byla řešit problém s verbální potyčkou, které byl účasten syn p. Červeňákové a paní v kanceláři byla velice neochotná a nepříjemná. Další a další příhody Vám nejsem oprávněna vykládat, ale klidně přijeďte na kávu, obejdu s Vámi všechny sousedy a sám bez cenzury a nadsázky uslyšíte, jak zde žijeme. Věřím, že cesta existuje, ale osobně se neorientuji v oblasti práva, abych mohla navrhovat řešení, nezbývá mi a sousedům, než to řešit s Vámi a neustále Vás otravovat. Život zde je peklo, ulice Dvořákova je permanentně na stráži, i když s přicházející zimou je větší klid. Bez vytáček a upřímně již hledáme jiné město, kde bychom našli domov a mohli žít v klidu. Jediná výhoda bydlení této čtvrti je, že zde máme nadprůměrné, výborné sousedské vztahy a situace na téma azylové domy nás ještě více všechny stmeluje, toť vše. Vím, že problémy jsou po celém městě, zde však býval život harmonický. Město se krásně rozvíjí kupředu, rekonstrukce silnic, chodníků, nádraží, chemičáku, město se opravdu zazelenalo, za čož jsem moc ráda a v tomto směru nelze nic vytknout. Bohužel můj syn a jiné místní děti, když chodí ven, tak teď již pouze k sousedům na zahrady, či domů a max. na školní oplocené hřiště živnostenské střední školy. Takhle tady nikdo ale žít nechce."
  - S pozdravem Radka Takáčová

 • 6.10.2017

  ZÁJEM O KOUPI BYTU

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych zájem o koupi městského bytu. Bydlím v Německu, ale rád bych si koupil v Sokolově byt. Rád bych si s Vámi, pane starosto, domluvil termín schůzky, je-li to možné.
  ~ Miroslav

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš zájem. V současné době město Sokolov své byty neprodává.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V CENTRU

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, jen se chci zeptat, jestli město neplánuje vybudovat nějaké dětské hřiště někde buď v parku za řekou, nebo v okolí Křížové ulice, nebo Lidického nábřeží? Na sídlišti Michal je mnoho možností kam s dětmi jít, ale ve městě prakticky žádná. Na dětské hřiště za Billou chodí převážně občané z Divadelní ulice, na dětské hřiště na Rokycanově ulici u 2. ZŠ zase jen mladiství, ale pro mrňata dole ve městě skoro nic není. Předem moc děkuji za odpověď.
  ~ Lucie

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu. Pro oblast Starého náměstí je nejbližší využitelné dětské hřiště v parku u krytého bazénu. Rozumím tomu, že tato docházková vzdálenost, na rozdíl od mnoha jiných míst v Sokolově, není úplně komfortní, a tak budeme hledat řešení s odborem rozvoje města. Přiznávám, že varianta za řekou na tzv. Jižním lomu se mi moc nelíbí, a to z toho důvodu, že by to bylo hřiště, které by bylo jen velmi těžce hlídané. Budeme tedy spíše hledat řešení, které bude v oblasti bytové zástavby.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  NÁM. BUDOVATELŮ, ZÁMKOVÁ DLAŽBA AJ.

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, měl bych několik dotazů. 1) Proč je parkoviště na náměstí Budovatelů odděleno od plochy náměstí nevzhlednými betonovými bloky a ještě květináči? Nestačilo by oddělit tyto dvě plochy pouze květináči? A to z obou stran? Myslím, že by to výrazně vylepšilo vzhled náměstí. 2) Zámková dlažba v centru. Jedná se zejména o pěší zónu v centru města od náměstí k potoku a vlastně téměř každá zámková dlažba, která je v centru. Plochy jsou samé propadliny, a pokud vydatněji zaprší, není pro samou louži kam šlápnout. Všiml jsem si, že to není problém jen Sokolova. To se dnes všude tak moc šetří nebo jsou tu jen samé neschopné firmy, které neumí udělat zámkovou dlažbu pořádně? Tj. správný technologický postup, správně provedené podloží apod., tak aby k propadání nedocházelo? 3) Souvisí trochu s druhým dotazem. Není v plánu oprava komunikace K. H. Borovského? Zejména úsek od soudu směrem na "Chemičák". Když více zaprší, tak se v prohlubních drží voda a vytváří velmi velké kaluže. Zrovna dnes, kdy jsem šel tím směrem po pravém chodníku podél domů (po celonočním dešti), tak ačkoliv jsem šel nalepený až na zdi domů, tak projíždějící automobily rozstřikovaly vodu v několika místech téměř až na zeď domu. Nemáte se kam schovat, kam uhnout. S tím souvisí také dotaz, zda by na zmíněný úsek nešel umístit radar? Většina automobilů tam ani náhodou nedodržuje povolenou rychlost. Pokud šel umístit do ulice Karla Čapka, jistě by šel umístit také na tuto hlavní sokolovskou tepnu. 4) Dále bych měl dotaz k bezdomovcům a jiným narušitelům pořádku. Má město zjištěno, zda jsou tito lidé trvale hlášeni v městě Sokolově? Určitě všichni nebudou. Mám za to, že existuje zákon, podle kterého mohou města a obce za určitých podmínek tyto lidi vyhostit z města. Pokud zákaz poruší, jedná se o maření výkonu úředního rozhodnutí, s možným trestem "natvrdo". Neuvažuje město o uplatňování tohoto zákona na známé firmy? Děkuji za Vaše odpovědi
  ~ Šťastný

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se postupně zodpovědět zaslané dotazy. 1) Také my jsme původně uvažovali o tom, že bychom vzniklou parkovací plochu oddělili lavičkami a květináči. Bohužel, museli jsme respektovat vyjádření, jak odboru dopravního, tak dopravního inspektorátu, jejichž souhlas jsme potřebovali. Parkovací city bloky jsou nutným kompromisem a my jsme je nechali osadit květinovou výzdobou s cílem alespoň trochu zpříjemnit pohled na tuto část náměstí. Výhodou těchto city bloků je také to, že v případě potřeby plochy celého náměstí se tyto city bloky mohou celkem snadno přemístit a po skončené akci vrátit zpět. 2) Souhlasím s Vámi, také vidím nemálo míst v našich městech, kde dochází k propadu chodníků, a to zejména těch, které jsou zhotoveny z betonové dlažby. Nechci spekulovat o možných příčinách, ale je pravděpodobné, že mezi ně může patřit nekvalitní zhutnění podloží, někdy možná nepříliš kvalitní materiál, ale jistě také to, že na mnoho takových chodníků vyjíždí i osobní automobily, které zde nemají co dělat. Co se týče pěší zóny, tam jsem optimističtější. Důvody jsou hned dva. Samozřejmě si přes stavební dozor město Sokolov pohlídá to, aby podloží bylo provedeno kvalitně. Mnohem významnější je ale fakt, že jsme se rozhodli povrchovou úpravu nedělat již z betonové dlažby, ale půjdeme cestou nákladnější, ale jistě trvanlivější, tj. žulovou dlažbou. To samozřejmě s vědomím, že v tomto povrchu budeme pokračovat i v dalších přilehlých ulicích a samozřejmě také v nějaké kombinaci na samotném novém náměstí. 3) Tady si dovolím připojit podobný dotaz (Hezký den pane starosto, velmi by mě zajímalo, jestli se v dohledné době chystá oprava ulice K. H. Borovského, až po kruhový objezd k Městskému úřadu. Nezlobte se na mě, ale tomu už se ani silnice pomalu nedá říkat. Na to, že tato silnice vede centrem města, je to ostuda. Auto schytává neuvěřitelné rány a nejsem určitě sama, komu se to nelíbí. Vím, že silnice není města, ale určitě při jednáních se můžete zasadit o to, aby se s tím něco udělalo.) a připojit následující odpověď: Co se týče špatného stavu povrchu ulice K. H. Borovského, v tomto musím souhlasit. Je potřeba také dodat, že tato ulice není v majetku našeho města, ale jde o majetek Karlovarského kraje. V předchozích letech byla provedena rekonstrukce horní poloviny vozovky ulice, tzn. od kruhového objezdu s ulicí Sokolovská až po odbočku nad zahradnictvím Smaragd. Vědomi si toho, že i spodní část je ve špatném technickém stavu, byla případná rekonstrukce prvním bodem jednání mezi vedením města Sokolova a nově zvoleným náměstkem hejtmanky kraje panem Hurajčíkem. Věřím, že i tato část úseku bude v dohledné době (samozřejmě nejlépe v roce 2018) zrekonstruována. Co se týče radarového úsekového měření, byl to jeden z úseků, který jsme také chtěli tímto měřením osadit, bohužel jsme však nedostali souhlas dopravního inspektorátu Policie ČR, který je pro toto nezbytný. 4) Pokud jde o osoby bez přístřeší, mohu potvrdit Váš názor, že většina z nich nemá trvalé bydliště v Sokolově. U velké části z nich jde o negativní dopad toho, že v našem městě je provozována protialkoholní záchytná stanice (PZA). Jednoduše řečeno, opilou osobu bez přístřeší přivezou právě na PZA a někdy se prostě stane, že se tento člověk v našich ulicích usadí na delší dobu, než je nám všem příjemné. Máte také naprosto správné informace o tom, že za určitých podmínek se tyto osoby mohou dopouštět trestného činu maření úředního rozhodnutí. Bohužel nepřesná tato informace je v tom, že je tomu tak i v současné době. K naší velké lítosti poslanecká sněmovna a následně senát tuto část zákona zrušily a vzaly tak městu Sokolov jediný nástroj, který jsme jako jedno z mála měst využívali. Jen na závěr dodám, že díky dobré spolupráci odboru sociálních věcí, Policie ČR, městské policie, státního zastupitelství i soudu jsme takto do nápravného zařízení dostali minimálně tři osoby. Je nutno konstatovat, že to je také jediné opatření, kterého se osoby bez přístřeší obávaly.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  VYUŽITÍ HŘIŠTĚ U ŠESTÉ ZŠ

  dotaz:
  Hezký den, mám dotaz ohledně užívání sportovního hřiště u 6. ZŠ Sokolov. Se synem chodíme na hřiště docela pravidelně. A až na malý problém s jedním místním hlídačem, kdy si během prázdnin otvíral a zavíral, kdy chtěl, jsem byla maximálně spokojená - už jen proto, že je zde v blízkosti domova možnost sportovního vyžití. Avšak včera jsem byla mírně šokována, když mi zdejší dozor oznámil, že od teď je zakázáno využívat dvě oplocená hřiště - jedno děti využívaly na vybíjenou a na druhém se celé prázdniny hrál basketbal. Využívat prý nadále můžeme pouze vnitřní hřiště, kde se shodou okolností nacházelo více dětí, které běhaly, kopaly do míče a my jsme se pokusili se synem využít jeden z košů. Nemluvím o tom, že se nám neustále pletl pod nohy míč od nedalekých dětí, což bylo chvílemi dost nebezpečné. Dále basketbalové boty na tomto povrchu opravdu nepříjemně kloužou - na oploceném hřišti se to vzhledem k jinému povrchu nestávalo. A dále při každém driblinku nám do očí létaly malé kamínky, které na druhém hřišti také nebývaly. Na dotaz, proč je toto najednou zakázáno, mi bylo stručně řečeno, že je to příkaz zdejší ředitelky školy. A to už nemluvím o tom, že pro menší děti známý vytvořil menší koše, které se dají nastavit na koše umístěné uvnitř oploceného hřiště a i malé děti si mohou vyzkoušet kouzlo basketbalu, naučit se sportovat a netrávit čas jen doma. Neumím si představit hřiště v létě, kdy je na tomto místě mnohem více dětí různých věkových kategorií.
  ~ K. L.

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět, který jsem ihned prověřoval, jak s paní ředitelkou 6. ZŠ, tak s pracovnicí městské policie, která řídí pracovníky dozoru na hřištích. Mohu konstatovat, že zde došlo k nedorozumění, které spočívá v tom, že byl zakázán pouze vstup na doskočiště (skok do dálky a skok vysoký), a to z toho důvodu, že jej 6. ZŠ využívá ke své výuce. Co se týče zákazu vstupu na hřišťátka, která uvádíte, žádný takový vydán nebyl, a tak netuším, proč se dotyčný pracovník, který v současné době již na této pozici nepracuje, jím zaštiťoval. Stále platí to, že vedení města chce v maximální možné míře umožnit našim dětem sportovní vyžití, neboť si plně uvědomujeme, že to je nejlepší zdravotní a společenská prevence.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  STAVEBNÍ PARCELY NA HRUŠKOVÉ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, rád bych se Vás dotázal na zasíťování parcel na Hruškové. Vím, že parcel na Sokolovsku je málo, a zajímalo by mne, zda je nějaká studie, kde ty parcely budou a zda vzniká nějaký pořadník na parcely. Jestli ano, kde se popřípadě žádost odevzdá? Děkuji za odpověď. S pozdravem
  ~ Šmíd Jiří

  odpověď:
  Dobrý den, momentálně se pracuje na projektové dokumentaci pro vodovod a kanalizace vedoucí na Hruškovou. Lokalitu, ve které s parcelami počítáme, Vám rádi ukážou pracovnice odboru rozvoje města (doporučuji tedy návštěvu tohoto odboru). Co se týče jakéhosi pořadníku, ten u žádné parcely nevzniká a předpokládám, že budeme postupovat i v tomto případě stejně, jako u jiných nabízených pozemků. Tedy, že bude znalcem stanovena minimální cena, a pak bude jistě brán zřetel na výši nabízené ceny od jednotlivých zájemců.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  CESTA U GARÁŽÍ V SOKOLOVSKÉ ULICI

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, cca před 30 lety byla mezi řadovými garážemi v ul. Sokolovská zhotovena provizorní obslužná cesta, a to v každé řadě. V současné době je v poslední mezeře mezi garážemi situace taková, že si o vyčnívající kaménky propíchnete i podrážky na botě. Bude s tím město něco dělat? Předpokládám, že cesty jsou v majetku města. Pro upřesnění mám garáž čp. 1963, kde je na konci cesty stav zcela katastrofální. Předem děkuji za informaci. S pozdravem
  ~ Karel Zimmel st.

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu, i tyto cesty jsou v majetku města a město se o jejich údržbu musí starat. Vaši připomínku přeposílám na společnost Sotes Sokolov, s. r. o. a jsem přesvědčený, že dojde ke kontrole a k případné nápravě. Dlouhodobým záměrem města Sokolov je dávat i tyto cesty do komfortnějšího stavu, v současné době tak činíme u garáží v ulici Karla Čapka. Nemohu slíbit termín, kdy se novým asfaltovým povrchem opatří také cesty garáží v ulici Sokolovská, nicméně jsem přesvědčen, že i zde bude město pokračovat stejně, jako v ulici Karla Čapka.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  PROPADAJÍCÍ SE KANÁL

  dotaz:
  Dobrý den, podle dohody na Radě starších připomínám poznámku o propadajícím se kanálu v místě u Billy, přímo v křižovatce Pionýrů a Karla Čapka. Zdraví
  ~ Holman

  odpověď:
  Dobrý den, díky za připomenutí. Právě se dokončuje plán oprav pro rok 2018 a věřím, že se v něm najde prostor i pro opravu kanálu, o kterém mluvíte. Musím však také dodat, že jsem se byl na místě podívat a tento úsek silnice nepatří v našem městě zdaleka k nejhorším.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.10.2017

  PROBLÉMOVÍ SPOLUOBČANÉ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se optat, jak to bude dál tady v Sokolově? Bydlím nahoře na Michalu (ul. Heyrovského) a je to čím dál horší. Romští obyvatelé jsou venku od rána do noci a neskutečně řvou, dělají bordel, který neuklízejí, děti jsou drzé a sprosté, jako jejich rodiče. Jsem na mateřské dovolené s malou a bojíme se někdy i vyjít ven, kolik je mezi nimi narkomanů. Jenom ve vchodu máme rodinu, která to prodává a denně se jich tady vystřídá 30. No, fakt hrůza. Byla bych moc ráda, kdybyste se alespoň jednou projel odpoledne naší ulicí a viděl ten humus. Platíme si tady za byty a pan Berka na nich vydělává. Nejhorší je, že máme i nedoplatky a oni přeplatky a ještě dávky od státu. Musela jsem vám to napsat, protože jsem v koncích. Prosím dejte mi odpověď.
  ~ Jiřina

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel mi nezbývá, než s Vámi souhlasit a věřte mi, že vedení města si plně uvědomuje problémy, kterým musí obyvatelé Sokolova čelit. Nechci již psát o opatřeních, která jsme udělali a dále děláme, neboť bych jen opakoval to, co jsem jménem vedení města psal do tisku, na stránky města, na facebook apod. Věřte také, že nejednou v týdnu, ale mnohdy i častěji, a to jak v dopoledních, tak i odpoledních a podvečerních hodinách (bydlím na Vítězné a rodiče ve Slavíčkově ulici) vždy z návštěvy zcela záměrně projíždím problémovými lokalitami a vidím v ulicích to, co popisujete. Nezřídka se také stává, že kontaktuji MP a žádám o kontrolu míst, kde dochází k porušování městské vyhlášky (nepovolený zábor chodníků, pití alkoholu na veřejnosti apod.). Chci také věřit, že v co možná nejkratší době vystaví zákonodárci STOPKU obchodu s chudobou, a tak se i v Sokolově situace dostane tzv. do normálu. Máte pravdu také v tom, že p. Berka je největším vlastníkem bytů, ve kterých bohužel své zázemí našli zejména ti, kteří pravidla respektují minimálně, ne-li vůbec, a jejichž životní úroveň se odvíjí od sociálních dávek, které dlouhodobě a často nezaslouženě čerpají. V mých očích je tento pán opravdu v současné době největším škůdcem našeho města. Musím ale také s lítostí dodat, že není jediným, kdo jakousi společenskou odpovědnost a přístup k městu vymění bez mrknutí oka za osobní prospěch. Možná by stál za zvážení seznam všech (a divila byste se, jaké společenské vážnosti se tito lidé mnohdy těší), kteří tu v menší, tu ve větší míře byty pronajímají s jasným úmyslem: „Je mi úplně jedno komu byt pronajmu, a jak se v domě a okolí bude chovat. Důležité přeci je, jak vysoký nájem můžu chtít.“ Moc mě mrzí, že pro Vás v tomto okamžiku nemám příznivější odpověď.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Parkovací místa na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Vážený pane starosto, dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhrazeného parkovacího místa pro invalidy na sídlišti Vítězná. Parkovací místo se nachází v nejvzdálenější části od panelových domů, a to na veřejném parkovišti naproti dětskému zábavnímu centru Sluníčko. Bydlím na Vítězné a téměř denno-denně se ve večerních hodinách potýkám s problémem, kam vůz zaparkovat. Toto místo vyhrazené pro invalidy zůstává denně neobsazené (pouze dvakrát jsem se setkala, že na parkovišti stálo auto, ovšem bez parkovací karty pro ZTP). Můj dotaz zní, zda má toto parkovací místo vůbec smysl? Osobně se domnívám, že ne. Bylo by možné u tohoto parkovacího místa zrušit vyhrazení pro invalidy, když není využíváno? Předem Vám děkuji za odpověď.
  ~ Daniela

  odpověď:
  Dobrý den, pokud jsem Váš dotaz správně pochopil, jedná se o parkoviště před dětským centrem Sluníčko a dalšími provozovnami. Dovolte mi, abych vše uvedl na pravou míru. Podle zákona o dopravních komunikacích, pokud někdo buduje nové parkoviště, je povinen (dle počtu parkovacích míst) vyčlenit také parkovací místa, která jsou výhradně určena pro ZTP. Tato vyhrazená místa nejsou opatřena žádnou SPZ, neboť slouží jakémukoliv držiteli průkazky ZTP. Pokud, jak píšete, zde několikrát parkovalo vozidlo, které takto označeno nebylo, jeho majitel se dopouští dopravního přestupku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Úklid cyklostezky

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně úklidu cyklostezky podél řeky Ohře v Sokolově směrem na Citice a směrem na Královské Poříčí. Je tato cyklostezka v tomto období, kdy už je plná listí a větví, uklízena nebo se na to kašle? Protože to tak vypadá. Co se týče jízdy na kole, procházky, tak je to určitě v pořádku, ale má čerstvá zkušenost na inline bruslích je upřímně o zabití.
  ~ Lucie

  odpověď:
  Dobrý den, zmiňované úseky jsou ve správě Krajské údržby a správy silnic. Telefonicky jsem se obrátil s tímto problémem na příslušný odbor Krajského úřadu a bylo mi sděleno následující: „Cyklostezka, a v tom máte bohužel pravdu, je určena primárně pro jízdu na kole a procházky, což i její současný stav umožňuje.“Já neumím posoudit, jestli je údržba těchto částí dostatečná, neboť nemám k dispozici smlouvu mezi krajem a KSÚS v níž je dáno, jak často a jakým způsobem má být cyklostezka udržována. Dodávám, že jiná situace je u naší cyklostezky, kdy údržbu zajištuje společnost SOTES, a stejně tak udržujeme samozřejmě ovál na „Bohemce“, který je určen právě pro inline brusle.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Likvidace větví po prořezu

  dotaz:
  Vážený pane, s potěchou jsem na jaře sledovala prořez stromů kolem chodníku od bývalého kulturního domu Akryl ke hřbitovu. Jelikož tam chodím skoro denně, měl jsem možnost sledovat postup prací. Dosti mne zarazilo, že specializovaná firma nechávala větve válet všude i na chodníku. Silné ruce, ale asi už nefiremní, je pak odstraňovaly z cesty, kde leží dodnes. Sekat se kolem chodníku z tohoto důvodu nedá a tak se pod upravenou strání, která se už také pomalu mění v porost "šervůdového" typu, neb pařezy se asi nelikvidovaly, vytvořila další neupravená lokalita. Dotazuji se, zda měla firma provádějící prořez ve smlouvě i následnou likvidaci větví, či kdo nese odpovědnost za takto nekvalitně odvedenou práci.
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, jak jsem zjistil, nejedná se o prostor ošetřený smlouvou se zhotovitelem akce. Úklid tohoto prostoru je zahrnut v celoroční smlouvě se společností Sotes Sokolov. Budu požadovat zjednání nápravy.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Zákaz stání v ulici Heyrovského

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu jsou v ulici Heyrovského instalované dopravní značky zákaz stání? Jedná se o obytnou čtvrť bez obchodů. A kvůli zásobování do večerky to asi nebude, že? Ano, uznávám, že dokud je dopravní značka instalovaná, je platná, a to i přes její diskutabilní důvod.
  ~ Helena Pollnerová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Po jednání s odborem dopravy na MÚ Vám mohu sdělit následující: Dopravní značení bylo stanoveno před rokem 2008, v roce 2010 byla na žádost města Sokolov doplněna dodatková tabulka E13 s textem „7-15 hodin“. Tato dodatková tabulka, která částečně uleví dopravní situaci v této ulici, bude neprodleně doplněna správcem komunikace.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Přechod pro chodce v ulici Dobrovského

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zda by se nemohl zřídit přechod pro chodce, alespoň na znamení, na silnici č. 210 u ul. Dobrovského? Jsou tam zastávky MHD č. 6. Když jedete z terminálu, tak je to v pořádku, ale v opačném směru, když musím jet do města, musím přejít velice frekventovanou silnici č. 210 a nikde není přechod. Je jen otázkou času, kdy tady dojde k neštěstí. Děkuji za odpověď.
  ~ Zuzana Kalabzová

  odpověď:
  Dobrý den, o této nebezpečné dopravní situaci víme a je to jedna z priorit, které město společně s vedením Karlovarského kraje v současné době řeší. Zasílám také bližší informace od odboru, ke kterému tato problematika spadá: Dobrý den, na realizaci požadovaného přechodu je již zpracovaná projektová dokumentace řešící možný způsob přecházení na tomto frekventovaném místě. Pokud dovolí klimatické podmínky, realizoval by vlastník komunikace stavbu ještě v letošním roce. (Luboš Pravec, oddělení přípravy a realizace staveb, odbor rozvoje města)
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Vyřazená klepadla v ulici Jednoty

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, ve dvoře ulice Jednoty se teď předělává parkoviště. Občas již tudy někdo projde, i děti. Vyřazené klepače na koberce firma opřela o blízké garáže. Je možné je co nejdříve odstranit? Kdyby spadly na dítě, může se stát velké neštěstí.
  ~ Jitka Primasová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět, vše jsem projednal s příslušným odborem a domluvili jsme se na tom, že tato nebezpečně stojící klepadla odvezou. Podle informací, které mám, se tak již stalo.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Azylový dům

  dotaz:
  Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsem se doposud nedočkala odpovědi na můj e-mail, snad z července, píši opět touto cestou. Za poslední dva měsíce se musela MP a PČR opravdu otáčet, neboť byli opakovaně voláni na Šenvert. Dvakrát ve věci napadení romským osazenstvem vůči malým dětem, to třetí si zde včera vyřešil jeden rodič sám a mohu pokračovat do upadnutí končetiny. Prosím o umístění kamerového systému do ulice Dvořákova (více se dočtete v e-mailu, který jsem Vám adresovala v létě). Žádám o řešení, a to rozvázáním nájemní smlouvy s neziskovou organizací, která provozuje ten „bordel“ zvaný azylový dům pro matky s dětmi, už toho máme dost! Věci se zhoršují a lidé berou věci do svých rukou. Každý den je něco, každý týden je zde policie, již dvakrát zbili stejného chlapce, který musel být ošetřen na chirurgii! Pane starosto, prosím, zrušte azylový dům na Šenvertu. Vhodné by byly místo toho městské byty. Normálních potřebných lidí je plný Sokolov. Ztrácím slušné chování a nadhled, už máme všichni těch parazitů dost.
  ~ Takáčová

  odpověď:
  Dobrý den, provedl jsem kontrolu IS Polixis - událost a Městská policie Sokolov v období od 1 .7. 2017 do 19. 9. 2017 vyjížděla do této lokality pouze v jednom případě a to dne 8. 7. 2017 na rušení nočního klidu ze stran romských dětí a pohazování odpadků, kdy to bylo uklizeno a projednáno s jejich matkou. Na jiné oznámení Městská policie Sokolov nevyjížděla. Protože již nějaké signály jsem měl od pana starosty, tak do této lokality dochází 4krát denně Asistenti prevence kriminality a pravidelně sem jezdí k Azylovému domu a na dětské hřiště i hlídka MP Sokolov. V případě, že zde bude nadále docházet k přestupkovému jednání, je nutno volat na bezplatnou linku 156 MP Sokolov nebo 158 PČR, aby mohlo být na toto ihned reagováno.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 21.9.2017

  ZPOPLATNĚNÁ D6

  dotaz:
  Pane starosto, co si myslíte o tom, že by naše slavná D6 nebyla zpoplatněna, není to opět předvolební bluf a oblbování nás lidí z Karlovarského kraje? Jistě si vzpomínáte na hejtmana pana Novotného, ten taky toho nasliboval a skutek utek. Děkuji
  ~ Milan

  odpověď:
  Milane, dobrý den, nedovolím si předjímat, jestli bezplatná D6 je „pouze“ předvolební téma, ale samozřejmě Vám rád sdělím svůj názor na poplatky a nepoplatky za její části. Ostatně tento názor jsem také prezentoval panu ministru Ťokovi, když se mě na D6 ptal. Patřím rozhodně k těm, kteří jsou přesvědčeni o tom, že by trasa D6 (mezi Chebem a Karlovými Vary) měla být bez poplatku. Navíc placený úsek dálnice mezi Sokolovem a Karlovými Vary se po poslední změně „smrsknul“ podle mého odhadu na pouhých 4-5 km, což je opravdu nelogické. Také jsem od pana ministra dostal otázku, zda toto zvýšení úseků bez poplatku má nějaký pozitivní dopad na obyvatele Sokolova. Na to jsem odpověděl, že podle mého názoru je pozitivní dopad pro obyvatele našeho města minimální. Snad tato změna pomůže obyvatelům okolních obcí, kteří se jednodušeji dostanou do Sokolova za nákupy, do školy, za kulturou, sportem, na úřady apod. Sokolováci však potřebují za obdobnými potřebami pohodlněji cestovat do Karlových Varů, do Chebu, nebo do Německa a pro ně existence nových bezplatných úseků nic neřeší. Pana ministra při jeho návštěvě vedení města seznámilo také s naším pevným přesvědčením, že je samozřejmě stále potřebné propojit západní cíp republiky s naším hlavním městem, ale kromě toho je také stejně důležité realizovat dálniční napojení na německou dálniční síť. Pohodový podzim
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 21.9.2017

  ODVOLÁNÍ ŘEDITELE SOTESU A PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ

  dotaz:
  Tato otevřená rubrika na oficiálních stránkách města Sokolov měla možná nějaký smysluplný cíl, kde občané vysloví názory a dotazy a pan starosta jim pravdivě a otevřeně odpoví. O tom, že ale skutečnost je bohužel úplně jiná, mě přesvědčily odpovědi na dotazy z 1. 9. 2017. Ta první, která mě zaujala, byla odpověď panu Korbelovi, který se ptal, zda může veřejně znát důvody odvolání ředitele Technických služeb. A přišla odpověď - je to v kompetenci jednatelů. Přesně ve stylu "zeptej se mě, na co chceš, a já odpovím, co chci". Pan Korbel se neptal na kompetence, a kdo odvolání provedl, ale na důvody proč k tomu došlo!! Na totéž se ptali zaměstnanci v petici a další občané na následném jednání zastupitelstva. Marně. Také se nic nedozvěděli. On nějaký důvod jistě bude (nic na světě se neděje bezdůvodně), ale evidentně není určen pro veřejnost. A tak se pan starosta a radní schovávají za jednatele, které jaksi mimochodem sami jmenovali. A asi je jejich konání a chování ve společnosti nyní nezajímá a neptají se po důvodech. A to ani v případě, kdy se mění ředitel společnosti, který firmu fakticky řídí. Anebo s postupem jednatelů souhlasí, ale poté musí umět veřejně říci proč. Při tomto způsobu řízení městských společností je třeba připomenout, že jednatelé mají i další, mnohem větší, nikým neomezené kompetence, jako například zadlužení firmy, vyhlášení úpadku, nebo prodej. A kdyby k tomu došlo, tak i pak pan starosta sdělí občanům - je to v kompetenci jednatelů, my za nic nemůžeme? Druhá odpověď hodná pozornosti byla ta, kterou dal pan starosta ve stejný den paní Navrátilové. Ta se týkala způsobu přidělování městských bytů. Zde pan starosta ubezpečil, že výběr probíhá pečlivě a uvážlivě. Všichni členové rady se snaží, aby se do městských bytů nedostávali neplatiči, nebo občané, kteří by svým chováním mohli rušit ostatní v jejich řádném užívání městských bytů. No, to pan starosta napsat klidně může, protože ověřit si toto tvrzení objektivně nelze. Jednání a podklady pro jednání rady města jsou neveřejné. Ale jeden příklad, že to asi není tak docela pravda, co píše pan starosta, bych si dovolil uvést: Jak je možné, že při tak pečlivém výběru, posuzování a prověřování všech uchazečů o městský byt, se do domu s pečovatelskou službou dostal člověk, který nejen přidělený byt, ale celý dům během krátké doby zamořil štěnicemi? Vždyť přidělení bytu v takovém domě podléhá ještě přísnějším kritériím a výběru, než do běžného bytu v bytovém domě. Jak si to vysvětlit? Že by rada nedostala od úředníků veškeré podklady, nebo dostala špatné, či neúplné podklady? Nebo rozhodují jiné aspekty? Nebo někdo něco přehlédl? Pak je třeba se ptát, pane starosto, kdo nese za toto přidělení odpovědnost? Zvláště, když likvidace tohoto obtížného hmyzu v tak velkém domě šla jistě do statisíců. Jako občanovi města mně trochu dost vadí, že nejvyšší představitel města podává informace na oficiálních stránkách nepřesné, obecné, vyhýbavé a zkreslené. V takovém případě je lepší takovou rubriku zrušit. Anebo naopak odpovědi typu - zaměříme se na tento problém, zvýšíme kontrolu, projednáme s někým apod., pečlivě sledovat. Protože slibem neurazíš, ale také nic nevyřešíš.
  ~ Vladimír H.

  odpověď:
  Dobrý den, snad se shodneme na tom, že starosta není tiskovým mluvčím kteréhokoli jednatele. Na zastupitelstvu, o které se zde opíráte, bylo řečeno (a bohužel ne zcela jasně a jednoznačně), že o výběrovém řízení bylo rozhodnuto ze dvou důvodů. Tím prvním byl fakt, že Ing. Dvořák neprošel výběrovým řízením, ale byl do funkce jmenován přímo. Druhým důvodem byla nespokojenost jednatelů se způsobem vedení společnosti. Můžeme s tímto odůvodněním třeba i nesouhlasit, ale co rozhodně musíme, to je respektovat kompetence, ale také i odpovědnost jednatelů. Mimochodem jsou to právě oni, kdo ručí za svá rozhodnutí i svým majetkem. Starosta a kolegové v radě mohou jmenovat a třeba i odvolat jednatele městských společností, ale rozhodně jim nesmějí zasahovat do jejich kompetencí. Nikdy jsem to nedělal a dělat nebudu! Pojďme k druhému dotazu. Stále trvám na tom, že každé přidělení bytu pečlivě zvažujeme a chceme pro naše rozhodnutí všechny dostupné informace. Nájemník, o kterém mluvíte, žádosti předkládal velice často a mnohokrát. Rada města o přidělení rozhodla až na doporučení některých neziskových organizací a odboru a byt tomuto nájemníkovi přidělila (zde dodávám, že je to zase pro změnu její kompetence a samozřejmě také pouze její odpovědnost). Je potřeba také dodat, že se skutečně cca rok a půl tento pán choval řádně a nebyl s ním nějaký zásadní problém. Pak si ale bohužel našel "ty správné kamarády" a bylo zle. Samozřejmě nás následná situace mrzí a je to pro nás všechny velké ponaučení. Smysl tohoto rozhodnutí byl ovšem jasný. Pomoci člověku, který je ve špatné životní situaci a svým dosavadním chováním si pomoc zaslouží. Navrhujete také, že je lepší tuto rubriku zrušit. Přiznám se, že mě to již několikrát trochu napadlo a určitě by post starosty byl alespoň v tomto lehčí. Ale navzdory Vašemu doporučení budu i nadále odpovídat všem, kteří o to mají zájem. Dotazy na starostu, besedy se seniory, dveře ke starostovi jsou kdykoliv otevřené. To jsou všechno způsoby jak komunikovat s obyvateli našeho města a já je chci využívat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.9.2017

  PŘEDSTAVITELÉ KRAJE NA SETKÁNÍ S MINISTREM

  dotaz:
  Prosím o informaci od kdy je krajským náměstkem Karel Jakobec a Martin Hurajčík? Nenašel jsem je na stránkách Krajského úřadu uvedené v této pozici. Je před volbami a chtěl bych mít v tomto jasno. Prý se účastnili setkání s ministrem dopravy u nádraží v Sokolově. Děkuji za velmi stručné vysvětlení jejich postavení, je-li to možné. Pan Jakobec je veden jako radní KK. Pana Hurajčíka jsem nenašel.
  ~ Horník

  odpověď:
  Dobrý den, oba pánové jsou představiteli našeho kraje ode dne sestavení a podpisu krajské koalice. Jen s malým upřesněním. Zatímco p. Hurajčík je náměstkem, Ing. Jakobec je radním. Co se týče přesnějšího, doporučuji hledat v zápisu z ustavujícího krajského zastupitelstva. Máte pravdu, oba se účastnili jednání s ministrem dopravy Danem Ťokem. Pan Hurajčík jako náměstek mající ve své gesci dopravu a vše s ní související, p. Jakobec jako krajský radní pro životní prostředí (ekologické zátěže) a zároveň jako uvolněný místostarosta Sokolova (rozvoj města). Na tomto pracovním jednání jsme řešili: nákup pozemků od ČD a případné ekologické zátěže, pokračující plot oddělující koleje od silnice (tak, abychom chodce opravdu přesměrovali na silniční most, nebo nádražní podchod), vybudování přechodu na krajské silnici do Dolního Rychnova apod. Vzhledem k probíraným tématům byla účast obou vítána (bez ohledu na blížící se volby a stranická trika). Požadavkem zástupce BESIPU byla i návštěva našeho DDM a prezentace preventivních projektů zaměřených na bezpečnost v dopravě. Asi nemusím dodávat, že jsme rádi vyhověli, neboť naše DDM se má čím chlubit. Pohodový den
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.9.2017

  LAVIČKY POD ROZHLEDNOU

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěla bych Vás požádat, zda by nešly odstranit lavičky z tzv. chemičáku? Vím, že mají sloužit lidem k posezení a odpočinku při výšlapu kopce, apod., ale od té doby, co sem byly nainstalovány, tak je zde obrovské smetiště (rozbité flašky, obaly od potravin, atd.). Nicméně chodit kolem narkomanů z řad nepřizpůsobivých, kteří zde užívají drogy, také není moc bezpečné a příjemné. Mrzí mě, že Sokolov díky těmto lidem upadá, neboť jste zde odvedl veliký kus práce.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, také mě mrzí, že jsou zde lidé, a nejde jen o skupiny, které uvádíte. Snažíme se dle našich sil řešit veškeré situace, které, a v tom Vás plně chápu, nejsou z pohledu bezpečnosti města příliš pozitivní. Co se týče laviček, které popisujete, dejte mi prosím nějaký čas na to, abych si nechal ověřit jejich využitelnost. Pokud by opravdu sloužily pouze těmto konfliktním osobám, pak máte samozřejmě moji podporu v tom, že bychom je demontovali. Nerad bych ovšem kvůli těmto závadným osobám vzal možnost odpočinku také slušným lidem. Co mohu slíbit je to, že do této oblasti bude město Sokolov vysílat častěji strážníky a asistenty. Byť i zde musím přiznat, že městská policie má podstav.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.9.2017

  HLUK U PARKOVIŠTĚ NA VÍTĚZNÉ

  dotaz:
  Dobrý den, v letošním roce město vybudovalo odstavné parkoviště cca pro 200 aut v blízkosti "Malého náměstí" na Vítězné. Na můj vkus zde vzniklo něco nevzhledného a hlučného (každé ráno slyším startovat auta a další hluky spojené s provozem parkoviště). Je to celkem velké parkoviště v blízkosti obytných domů. Nestálo by za to, zabudovat zde nějakou vhodnou vegetaci kolem a v blízkosti parkoviště, která by případné nežádoucí jevy eliminovala? Takových ploch k osázení dřevin na Vítězné je jistě mnohem víc.
  ~ Karlík

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Jak jsem již několikrát odpovídal, s finálním řešením musíme ještě počkat, neboť takto využívaná plocha je pouze plochou odstavnou, a to po dobu trvání oprav komunikací na sídlišti Vítězná. Vedení města se velice vážně zabývá myšlenkou výstavby parkovacích domů a do rozpočtu pro rok 2018 budeme navrhovat finanční částku potřebnou pro vypracování projektových dokumentací. Jedno z míst, kde podle nás musí být postaven parkovací dům, je právě tato plocha.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.9.2017

  TŘÍDĚNÍ PLASTŮ NA BANÍKU

  dotaz:
  Dobrý den, velmi často se pohybuji se svými dětmi v areálu sokolovského "Baníku". Cestou nelze přehlédnout přeplněné kontejnery na plast a papír, které jsou pravděpodobně vyváženy jednou za 14 dní. S ohledem na velkou "produkci" plastového odpadu, kdy sportovci spotřebují nemálo PET lahví, se přimlouvám za to, aby v areálu bylo umístěno více větších kontejnerů na plasty a případně i na papír. Jedná se o "tenis" a fotbalové kabiny. Pro svozové vozidlo bude snad následně vyšší výtěžnost zpracovatelných a dále prodejných surovin a následně lze snížit počet kontejnerů na směsný odpad.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, Váš požadavek jsem řešil s vedoucím střediska správy sportovních zařízení a domluvili jsme se na tom, že v budově s šatnami fotbalového klubu bude postaven další žlutý kontejner. Pokud toto řešení nebude dostatečné, k záležitosti se samozřejmě vrátíme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.9.2017

  ÚDRŽBA ZELENĚ A KOMUNIKACÍ NA NOVINĚ

  dotaz:
  Dobrý den, cesta na Novinu u Sokolova je opět rozbitá. Krajnice cesty jsou popraskané a odlupuje se i asfalt. V místech kde jsou hluboké příkopy (cca 56 cm) se trhá krajnice cesty. Je to po celé nově opravené silnici. V obci je dále štěrk a větší kamenivo naplavené po srpnových bouřkách. Dále u zahrádek opět mladé stromy a keře rostou do silnice a ničí lak auta. Nad vjezdem na Novinu opět stíny mladé letorosty olše a vrby výhledu do zatáčky. U vjezdu a výjezdu na Novinu nejde vidět pořádně na hlavní silnici. Výhled je cca 50 metrů a to je dost riskantní odbočování.
  ~ Josef Baborovský

  odpověď:
  Dobrý den, dle odpovědného pracovníka odboru rozvoje města byl provedeným místním šetřením stanoven rozsah vzniklých škod na uvedeném úseku cesty na Novinu. Po dohodě se správcem komunikace se budeme snažit zajistit opravu poškozené části v nejbližším možném termínu, dle volných kapacit a s ohledem na klimatické podmínky. Zeleň kolem komunikace byla dne 14.9.2017 zastřižena pro dostatečný bezpečný výhled v křižovatkách i proti zásahu do vozovky pro její pohodlné využívání. Děkujeme za Váš podnět.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.9.2017

  K PARKOVIŠTI NA VÍTĚZNÉ A HERNY

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o vysvětlení, proč při realizaci (rozšíření) nového "parkoviště" na sídlišti Vítězná se nepočítalo s napojením na stávající "parkoviště", a dále proč součástí celé zakázky nebyla úprava zeleně v okolí této veliké plochy? Je to tam zarostlé a neupravené a navázáním na stávající plochu by vzniklo více, tolik potřebných parkovacích míst. Nemusel by tam být nevzhledný pás mezi plochami a podél silnice. Dále, jak je možné, že v bývalé "zapomněnce" v ul. Jiřího z Poděbrad je herna? Tato adresa byla také již "schválena"? Vždyť, jen když kolem MŠ na Vítězné jsou tři herny a pivnice, tak to je moc hezké tam vodit malé děti.
  ~ Szokolaiová

  odpověď:
  Dobrý den, k Vašemu prvnímu dotazu. Nově zbudovaná parkovací plocha vznikla jako dočasná stavba pro odstavení vozidel po dobu stavebních úprav v ulici Spartakiádní a jako taková byla vizuálně oddělena od stávající plochy a pouze propojena za účelem průjezdu. Po skončení její funkce je zde v plánu vybudovat parkovací dům. Podél hlavní komunikace ulice Vítězná se nachází topný kanál, kde jeho vlastník nesouhlasil se stáním vozidel, jelikož by mohlo dojít k porušení statiky kanálu a zároveň stanovil odstup 2 m, jako nutnou vzdálenost pro ochránění svého zařízení. Z těchto důvodu nebylo možné odstavnou plochu více rozšířit. Dále dovolte, abych odpověděl na Váš druhý dotaz. Od rozhodnutí zastupitelstva před několika lety skutečně nedošlo k povolení žádného nového místa, kde je možné provozovat hernu. Co se týče Vámi uváděného objektu, musím konstatovat, že na tomto č. p. již herna povolena byla a tak došlo „pouze“ k rozšíření herny ve stávajícím objektu. Nejedná se tedy o nové místo pro výherní automaty. Co se týče Vašeho postesku, že je nepříjemné chodit kolem heren, myslím, že mnohdy ne právě příjemný pohled na venku stojící osoby musíme přičíst spíše protikuřáckému zákonu, než hernám jako takovým. Také mě tento pohled mrzí, zejména pokud jde o tzv. předzahrádky, které spočívají v několik starých židlích a stolech, kam usedají kuřáci se svým oblíbeným pitím. (např. ul. Alšova, Mánesova apod. ).
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.9.2017

  NEŘÁDI U TRŽNICE

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, mám problém s bezdomovci a znečišťováním části parků u tržnice, kde si dělají toaletu a s jejich počínáním usychají rododendrony. Představení, které jsme viděli, by vyrazilo dech asi každému, když tam chodí i slovenský zelinář, který prodává před tržnicí. To je hygiena. Sokolov má krásné parky, zeleň upravenou květinami, měl by zmizet ještě tento nedostatek. Chválím pracovníky ze Sotesu, kteří upravili ty keře, šikovní lidé. Děkuji
  ~ Monika Lisá

  odpověď:
  Dobrý den, nejdříve mi dovolte, abych Vám poděkoval i za pochvalná slova pro pracovníky společnosti Sotes Sokolov, s.r.o. a rád je budu tlumočit právě v této organizaci. Nyní k tomu méně příjemnému. Máte naprostou pravdu a věřte, že stejně jako Vás, nás velice zlobí chování některých obyvatel našeho města, bezdomovce z toho nevyjímaje. Situaci, kterou popisujete, řešíme dnes a denně, a to o to více, že se toto prostranství nachází nejen v krásném zámeckém parku, ale v těsném sousedství knihovny a městského úřadu. Tedy budov, mezi nimiž se pohybuje velká spousta lidí. Bohužel, a Vy jste toto slovo již také použila, jde o bezdomovce. Tedy jakýkoli postih za toto nehygienické chování, tzn. řešit jej jako přestupek, je naprosto neúčinný. Městská policie Sokolov a Policie ČR může samozřejmě tyto osoby pokutovat, ale všichni víme, kde udělené pokuty končí. Proto se spíše zaměřujeme na jiné řešení, které spočívá v tom, že tam posíláme asistenty prevence, strážníky a tyto osoby z těchto míst (neboť je jich v našem městě několik) vykazujeme. Musím přiznat, že bez patřičné opory v legislativě, kterou město Sokolov nemůže ovlivnit, jde spíše o boj s větrnými mlýny. I nadále však tento boj budeme podstupovat a budeme doufat v lepší oporu v zákonech.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.9.2017

  VĚTŠÍ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

  dotaz:
  Dobrý den, velmi často se pohybuji se svými dětmi v areálu sokolovského "Baníku". Cestou nelze přehlédnout přeplněné kontejnery na plast a papír, které jsou pravděpodobně vyváženy jednou za 14 dní. S ohledem na velkou "produkci" plastového odpadu, kdy sportovci spotřebují nemálo PET lahví, se přimlouvám za to, aby v areálu bylo umístěno více větších kontejnerů na plasty a případně i na papír. Jedná se o "tenis" a fotbalové kabiny. Pro svozové vozidlo bude snad následně vyšší výtěžnost zpracovatelných a dále prodejných surovin a následně lze snížit počet kontejnerů na směsný odpad.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za podnět, který předávám společnosti Sotes Sokolov, s.r.o. O to více, že areál Baníku Sokolov spravuje správa sportovního zařízení, která je již součástí spol. Sotes. Věřím, že vedení společnosti přijme takové opatření, aby zde neplatilo ono české „kovářova kobyla chodí bosa.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.9.2017

  ZNAČENÍ PARKOVACÍCH MÍST

  dotaz:
  Pane starosto, již poněkolikáté tu byl příspěvek ohledně lajnování parkovacích míst. Nikdy nedáte za pravdu pisateli. Jste přesvědčen jen o svojí pravdě, i když, jak psal jeden z minulých příspěvků, je nějaká studie, která zjistila, že lajnováním míst "přibude". Myslím si to i já, stačí se mi podívat z okna na parkoviště a představit si, že by tam byly čáry, pak by se většinou místo 4 aut zaparkovaných nadivoko, vešlo 5 do chlívečků. Tímto by se zvýšila kapacita těchto parkovišť o 10 - 20%. Stačilo by, obrazně řečeno, vzít křídu a namalovat čáry a možná byste se divil, že my, řidiči, je budeme respektovat. Bohužel kvůli stále dokonalejším předpisům, byrokracii a úřadům, takové jednoduché způsoby neexistují. Podle normy je těch rozměrů "chlívečků" několik, byli bychom vděčni i za ty nejmenší. Děkuji že "stěžovatelna" "Napište starostovi" existuje a že věnujete čas odpovědím.
  ~ Navrátil Ludvík

  odpověď:
  Dobrý den, opravdu ve svých vyjádřeních týkajících se lajnování nových parkovacích míst vycházím ze zkušeností svých a mých předchůdců. Nicméně dávám Vám za pravdu v tom, že nejlepším řešením bude konzultovat tuto záležitost s odborníky, tedy nejlépe s odborem dopravy. Slibuji tedy nejen Vám, že si s paní vedoucí nad touto problematikou v nejbližší době sednu a pečlivě zvážíme, zda v příštím roce nenavýšit rozpočet města, a to v kapitole, která je určena vodorovnému značení.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.9.2017

  Překážející křoví u Kauflandu

  dotaz:
  Dobrý den, mám prosbu. Možná, že už se s ní někdo na vás obrátil. Jde mi o to, že jak vede chodník od hlavní silnice dolů ke Kauflandu, chtělo by prostříhat to křoví, co tam je. Když jdou lidé po chodníku, musí se vyhýbat, aby do sebe nevrazili. Děkuji. A ještě prosím jedna prosba. Na sídlišti Michal ve Slavíčkově ulici naproti vchodům 1678 a 1679 jsou dvě obrovské břízy a ty se za velkého větru naklánějí dost tak, aby praskly. Nešlo by je, prosím, odstranit? Děkuji.
  ~ Karel

  odpověď:
  Dobrý den, dovoluji si odpovědět na váš dotaz ohledně zeleně ve městě Sokolov. Chodník, který vede od hlavní silnice dolů ke Kauflandu není v majetku města o jeho údržbu se stará majitel pozemku p.č. 1486/6, tedy Immo-Log-CZ Alpha Beta s.r.o. Při terénní kontrole dne 1.9.2017 bylo zjištěno, že keře jsou ostříhané s hranou chodníku, což je pro pohodlné využívání chodníku dostačující. Co se týká bříz ve Slavíčkově ulici, tyto jsou předmětem návrhu na kácení, jež bude komise životního prostředí a rada města projednávat na svých nejbližších jednáních.
  ~ Veronika Krbová, DiS., odbor správy majetku

 • 1.9.2017

  Nezpůsobné přehrabování popelnic dělá hluk a nepořádek

  dotaz:
  Dobrý den, vadí mi různá individua, co prolézají popelnice / kontejnery. Chodí ve dne v noci a dělají hluk práskáním vík, rozbíjením nalezených věcí, trhají a prohrabují pytle s odpadky čímž se šíří nepříjemný odér, okolo kontejneru po nich zůstává nepořádek. Myslím, že toto není dovolená činnost. Nemohla by to těmto "hrabošům" připomenout městská policie? Děkuji.
  ~ Ludvík Navrátil

  odpověď:
  Dobrý den, tato individua stejně jako Vám, vadí také nám a jsem si jist, že drtivé většině našeho města. MP se při svých pochůzkách samozřejmě zaměřuje také na ně, a to zejména s ohledem na nepořádek, který v některých případech po sobě zanechávají. Problém je v tom, že pokud tento jedinec na základě napomenutí (neboť pokuty jsou bohužel nevymahatelné) od tohoto jednání upustí, po odjezdu hlídky se na stejné místo vrací, nebo se přesune k jiným kontejnerům. Na úplný závěr je také potřeba dodat, že přehrabování se v popelnicích, byť je opravdu velmi nechutné, zákon prostě nijak neřeší.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Práce na silnici Kraslická komplikují dopravu

  dotaz:
  Dne 28. 8. 2017 v 9:50 jsem měl nezaviněnou dopravní nehodu na mostě přes řeku Ohři (ul. Kraslická) v Sokolově. Při brždění u překážky do mne zezadu narazil dodávkový automobil. Podle mne svůj podíl viny na nehodě měla firma, která v té době řezala mostní vozovku na několika místech najednou, přičemž řídila dopravu poměrně chaoticky, bez potřebných prostředků (bez zastavovacích terčů). Provedené výkopy nebyly vůbec označené, i když byly široké víc než 20 cm a velmi hluboké, s hranami po řezačce asfaltu tak ostrými, že se osobním vozem jenom těžko přejížděly. Takovéto díry měly být ihned po vykopání překryty přejezdy z plechu, popřípadě měl být tento úsek komunikace řízen světelnou signalizací a ne jen označen výstražnou dopravní značkou A 07 a - nerovnost vozovky a to zejména pro to, že šlo o omezení provozu v dopravní špičce, v pondělní dopoledne. Zajímalo by mne, jakou povinnost regulace dopravy uložil správní orgán stavební firmě, která úpravy vozovky prováděla.
  ~ Vladimír Cabalka

  odpověď:
  Dobrý den, povolení přechodné úpravy provozu pro rok 2017 bylo firmě ÚSKK (předpokládám, že opravu prováděla tato firma) vydáno opatřením obecné povahy pod čj.83678/2016/OD/LATO dne 19. 11. 2016. Jednou z podmínek vydaného opatření je, že "provedení a umístění přenosného dopravního značení musí být v souladu s ustanovením zákona o silničním provozu, vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a splňovat požadavky zvláštních předpisů TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
  ~ Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

 • 1.9.2017

  Zákaz zastavení u Českého domu

  dotaz:
  Dobrý den. Od 24. 8. 2017 je v části Nádražní ulice u bývalého hotelu "Český dům" směrem k řece zákaz zastavení. Tento zákaz způsobuje nemalé komplikace lidem, kteří v této lokalitě potřebují zaparkovat - jde o obyvatele této části města, zaměstnance okolních firem a klienty pojišťovny. Do dnešního dne však žádné práce v tomto místě nezačaly. Překvapuje mne bezohlednost kompetentních lidí a je mi líto bezmocnosti všech, kterých se to týká. Pokud došlo k posunutí termínu prací, proč nebyl včas odstraněn zákaz zastavení?
  ~ J. Slaninková

  odpověď:
  Dobrý den. Na základě žádosti zhotovitele TIMA, spol. s r. o. , se souhlasem města, jsme vydali rozhodnutí "Povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace" s platností od 21. 8. 2017 do 30. 9. 2017 - výměna středotlakého plynovodu. Prosím, obraťte se na odpovědnou osobu zhotovitele p. Pavla Hytycha tel.č. 723 627 538.
  ~ Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

 • 1.9.2017

  Žádost o městský byt

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Mám velký problém. Jsem samoživitelka, dvě děti ve věku téměř 17 a 9 let. Syn studuje na ISŠTE a dcera půjde do čtvrté třídy ZŠ Švabinského, Sokolov. Pracuji pro kolonádu KV, ale jsem dlouhodobě nemocná. V září mám absolvovat operaci štítné žlázy. V současné době bydlím s dětmi v pronajatém bytě, kdy nájemní smlouva je na moje rodiče. Ti se rozhodli, že se v říjnu odstěhují na Šumavu a majitelka bytu nechce nájemní smlouvu přepsat na mne. Byt chce prodat. Rodiče opakovaně podávali žádost o městský byt, ale nikdy neuspěli, přestože byli oba dlouhodobě zaměstnaní, nyní jsou v důchodu. Já sama jsem se snažila marně sehnat si nějaký slušný podnájem. Rodiče jsou ochotni zaplatit nájem na tomto bytě do konce roku a já pak s dětmi skončím na ulici. Díky tomu, že moji rodiče marně podávali žádost o městský byt, tak já sama jsem se nesnažila. Mohl byste mi poradit?
  ~ Lenka Javorská

  odpověď:
  Dobrý den, mohu odpovědět pouze to, co odpovídám na ostatní obdobné dotazy. Spojte se s paní Mikešovou z odboru správy majetku, která má bytové záležitosti v gesci. O každém přidělení bytu rozhoduje devíti členná rada města, která samozřejmě bere při svém rozhodování v potaz všechny okolnosti. Životní situace a poměry žadatele jsou samozřejmě jedněmi z těchto okolností.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Cizinka hledá svou rodinu

  dotaz:
  Dobrý den. Jsem z Ukrajiny a hledám svoji rodinu Gerlasinských, která bývala v Lokti Údolí, č. d. 29. Telefonní číslo, které máme na vnučku Zuzannu Svedovou už není správné.Prosím, pomozte v hledání anebo poraďte, na koho se mám obrátit. Děkuji.
  ~ Janna Lupir

  odpověď:
  Dobrý den. Vážená paní, s politováním Vám sděluji, že k podávání Vámi požadovaných informací nejsem kompetentní. Kompetence k poskytování osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel na dožádání osoby ze zahraničí má přímo Ministerstvo vnitra ČR. Poskytování těchto údajů se řídí zákonem o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Hluk před Hamburkem

  dotaz:
  Dobrý den, opětovné rušení nočního klidu o víkendu v ulici Závodu míru před disko Hamburk.
  ~ Jan

  odpověď:
  Dobrý den, využijte prosím možnosti i anonymně na jakékoliv rušení nočního klidu telefonicky upozornit a to buďto PČR nebo MP.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Vymezení parkovacích míst v ulici Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych se zeptat, jestli by šlo nalajnovat parkoviště v ulici Švabinského před 6. základní školou? Po 17. hodině se zde již nedá zaparkovat, a když ještě minimálně 6 lidí stojí přes dvě místa z důvodu, že nevidí čáry, tak je to ještě horší. Lidé tu hledají místo k parkovaní, žádné "normální" nenajdou, takže to postaví, kde je zrovna místo. Pak přijede Městská policie a začne rozdávat pokuty. Dále bych se chtěl zeptat, zda by šlo za panelovým domem v ul. Švabinského č.p. 1722 - 1717 vytvořit příčná místa na parkování místo podélných? Vešlo by se tam tak 2x tolik aut. Děkuji za odpověď.
  ~ Olda

  odpověď:
  Pokud máte na mysli parkoviště přímo před základní školou Švabinského, je potřeba zároveň dodat, že každé lajnování už je považováno za vodorovné dopravní značení a jako takové musí samozřejmě splňovat určité rozměrové normy. Ze zkušenosti víme, že právě proto vždy dojde k úbytku jednotlivých parkovacích míst. Sám bydlím na sídlišti Vítězná, a tak Vám samozřejmě musím dát za pravdu, že stejně jako vy se mnohdy nestačím divit, jak někteří z řidičů parkují. Nicméně pro výše napsané nejsem přesvědčený o tom, že nalajnování míst je tím nejlepším řešením.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Parkoviště u Tesca bez osvětlení

  dotaz:
  Dobrý den, nevím na koho se mám obrátit, od 11. 8. 2017 je část parkoviště u Tesca potmě.
  ~ Jana

  odpověď:
  Dobrý den. Veřejné osvětlení u obchodního centra Michal, parkoviště u Tesca není ve vlastnictví města ani v jeho správě. S pozdravem,
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového

 • 1.9.2017

  Autobus v ulici Lipová

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych podat stížnost na MHD Sokolov z důvodu stání a točení u baráku v ulici Lipová. Děkuji
  ~ Míra

  odpověď:
  Dobrý den, podle informací, které mám, nedochází k porušování pravidel silničního provozu, a tudíž tam autobus na určitou dobu stát může. Potom se otočí kolem ostrůvku a jede na pravidelnou linku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Pohoršující stav MHD v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den a hezkou dovolenou. No vlastně už po. Také jsem byla na dovolené, v Rumburku. Zjistila jsem, že tam obsluhuje autobusovou dopravu ČSAD Karlovy Vary, jako u nás. Záviděla jsem, jak jejich občané cestují v pěkných autobusech a podle mne i za lepší ceny. Mají ve vozech informační monitory a zastávky jsou ve voze hlasově obsluhované. Proč tady máme smetiště všech nepotřebných autobusů z celé republiky? Minulý týden jsem si v autobusu roztrhla nohavici o vykukující překližku, mám to vyfocené. 15. 8. jsem jela linkou 485003/45 ze Sokolova a řidič topil. Jedna cestující se ptala řidiče, proč topí, když je venku horko a on jí odpověděl, že by mu jinak nejel autobus. Prosím, až budete dělat nové výběrové řízení, tak nezapomeňte na cestující. Také se bude od 1. září realizovat nový jízdní řád. Mělo by se přihlédnout k tomu, že cestující z vlaků musí jít podchodem od vlaku a po schodech opět nahoru. Jestliže máte francouzské hole a autobus jede za 2-3 minuty, no tak máte pěknou honičku to stihnout. A v sobotu nebo v neděli je to o čekání přinejmenším půl hodiny. Ten kdo dělá tyto rozpisy, asi vlakem a autobusem moc nejezdí. No tak jsem si postěžovala, a malinko doufám v nápravu. Vím, že se snažíte dělat pro své občany to nejlepší, a děkuji Vám za to. Sokolov je hezké místo pro lidi, ale mohlo by být ještě lepší.
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, v mnohém s Vámi souhlasím a stejně jako Vy věříme, že co se týče MHD, dojde k pozitivním změnám. V současné době připravujeme vše pro výběrové řízení nového dopravce, které proběhne v roce 2018 a to tak, aby nový provozovatel navázal na končící koncesní smlouvu, která končí 31. 12. 2018. Přípravě výběrového řízení se opravdu poctivě věnujeme a vedeme hned několik konzultací, a to právě s jediným cílem - aby cestující veřejnost byla spokojená. Co set týče návaznosti autobusů na vlakové spojení, budeme při našem dalším jednání tuto záležitost konzultovat s vedením provozovatele MHD v Sokolově.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Pronajímání bytů nepřizpůsobivým občanům

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, už tu bylo několik podnětů na téma nepřizpůsobivých občanů v nájemních bytech pana Berky. Mám nad sebou tento případ. Jsou hluční, ničí společný majetek vchodu, neberou žádné ohledy na ostatní. Když se ozvete, jestli to má na svědomí a víte, že má, jen ho nechytíte při činu, spustí na vás sérii vulgárních výrazů a chybí krok k napadení. Existuje nějaké řešení ze strany města jak tento problém eliminovat? V části sídliště Michal, se už asi nejen já necítím bezpečně. Nemám vůbec nic proti panu Berkovi, ale spíš proti skupině lidí, které si obsazuje do nájemních bytů. To, kolik si vybírá, musí řešit město. Člověk si chce po práci doma odpočinout, ale spíš chodí domů s pocitem, co se bude zase odehrávat. Tento dojem mají i ostatní nájemníci. Věčně vykopnutých dveří vchodu, především předního, zadní občas. Domlácený výtah po rekonstrukci za 1 100 000 Kč, před dvěma lety. Dříve celkem frekventované vytápění po koupání či sprchování (asi měli dojem, že jsou někde v bazénu), dnes se tato situace již zlepšila. Co se týká oblasti sídliště Michal, začíná pomalu aspirovat na Rovnou, která skončila, jak skončila. Bylo by fajn, kdyby na téhle problematice město nějak zapracovalo. Jistě se obklopujete lidmi, kteří jsou vzdělaní a na svém místě. Jestli v tomto problému hraje otázku nějaká diskriminace, tak mi věřte, že zde je to jistě opačný případ, protože ONI mají ve svém jednání téměř volnou ruku a nejen já trpím jejich bezohledným chováním. Na nátlaky EU bych jim doporučil je k nim nastěhovat, aby se ukázala realita. Jsem rád, že myslíte na město a postupně se zvelebuje, a toho si vážím, i akcí, které pořádáte, ale aby bylo časem vůbec pro koho. Budu rád, a nejen já, za každou podanou ruku ze strany města. Děkuji předem za odpověď a přeji Vám mnoho úspěchů.
  ~ Milan

  odpověď:
  Dobrý dne, věřte nám, že hledáme každou možnost, jak chování pana Berky, ale i ostatních podobně podnikajících majitelů bytů, zamezit, nebo jej alespoň co možná nejvíce ztížit. Shodneme se také jistě na tom, že naší snahou není komplikovat život těm majitelům, kteří naopak byty pronajímají slušným lidem, kteří ctí a dodržují obecně závazná pravidla. Naším cílem musí být ti majitelé, kteří zhoršují skladbu obyvatelstva našeho města a to tím, že do svých bytů stěhují nájemníky, kteří nerespektují nic.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Současný stav bývalé 4. základní školy

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Chtěla jsem se zeptat, jak to pokračuje s bývalou IV. Základní školou?
  ~ Růžková

  odpověď:
  Dobrý den, momentálně je projednávána naše žádost o dotaci na zařízení pro seniory a podle informací, které máme, o přidělení dotace bude rozhodnuto v nejbližších dnech. Těsně před dokončením je také projektová dokumentace tohoto zařízení a jsme pevně rozhodnuti, pokud nebudeme úspěšní v tomto roce, o dotaci požádat opětovně v roce 2018.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Zhoršení podmínek na Starém náměstí

  dotaz:
  Celému zastupitelstvu města Sokolov: Nejdříve bych chtěl požádat o řešení neustálého rušení nočního klidu na Starém náměstí. Viz. Batkovo hospoda a spol. Dále chci poděkovat za úspěšné založení nového romského ghetta u věžáků u Výběru a za pravidelné obtěžování mně velmi nesympatickou hudbou kulturního léta. Kdo se Vás o to prosil? Dejte si to před vaše baráky. A celkově za snížení hodnoty mého bytu díky těmto vašim opatřením. Vždy jsem chtěl bydlet v neustálém rámusu. Děkuji. Volit vás nebudu.
  ~ wntomas

  odpověď:
  Dobrý den, kulturní léto patří již dlouhá léta k jedné z možností, jak oživit Staré náměstí a nabídnout (kromě podpory podnikatelů), také možnost kulturního vyžití obyvatelům našeho města, kteří prázdninové dny tráví ve městě. Oproti počátkům, kdy na Starém náměstí rezonovala rocková hudba, byla od roku 2008 nahrazena žánrem jiným v podobě folku, country nebo tanečních melodií. Domnívám se, že hudba od 17. do 19. hodiny, a to pouze několik dnů v průběhu prázdnin, nemůže zásadním způsobem rušit obyvatele okolních domů. Co se týče, jak píšete, vzniku ghetta v okolí Růžového náměstí, uvědomte si prosím, že město nemá možnost jakkoliv zasahovat do práv vlastníků domů či bytů. To znamená, že nemůže nařizovat vlastníkům bytů, komu a za jakých podmínek byty pronajme. Dodávám, že v mnoha případech je tomu tak, bohužel. Co se týče voleb v roce 2018, je samozřejmě na Vás, koho volit budete či nebudete. Mnohem důležitější je k volbám vůbec jít a na tom se jistě shodneme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Otevření Antonínského mostu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy bude otevřen Antonínský most? Děkuji S pozdravem
  ~ Lucie Staňková

  odpověď:
  Dobrý den, k otevření dojde počátkem září.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Hluk v ulici Křižíkova

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, můj dotaz se týká ulice Křižíkova. Ve chvíli, kdy píši, je zhruba 22:00hodin. Když pohlédnu s manželem z okna, napočítám minimálně čtrnáct našich nepřizpůsobivých spoluobčanů sedících na židlích. Včetně dětí, které si myslím mají dávno spát, stejně jako naše děti. Je zde hluk. A tím mám na mysli projíždějící troubící auta, je zřejmě těžké, vylézt a zazvonit. Posléze se píská a řve do oken. Srocují se zde větší a větší "party" lidí, kteří zřejmě nemají co na práci. S manželem vstáváme ráno v pět hodin do práce a vězte, že když ještě ve dvě ráno nemůžeme spát, jsme skutečně naštvání. Dále by mne zajímalo, jak je možné, že každý tento spoluobčan, vlastní vůz a ne jeden, když je posléze slyším hovořit o tom, zda již přišly dávky? Bohužel je nelze přeslechnout, jelikož nemluví, nýbrž křičí. Jsou to vozy, na které kupříkladu já s manželem nikdy nevyděláme! Tyto vozy jsou také bez značek, a pokud již nějakou mají tak jedině "U". Bydlíme zde dvacet let, nikdy by nás nenapadlo se odstěhovat. Ovšem nyní, a mluvím minimálně za osm sousedů bydlících v našem vchodě, o tom přemýšlíme. Mám strach poslat děti vynést koš. Už takhle jsme daleko. Rádi bychom zažili opět klid a pohodu. Preventisté zde chodící, se vesele vybavují a posedávají s nimi. Co na ně tedy zabere? Velice se omlouvám za rozsáhlé psaní, ale skutečně už to nelze vydržet. Děkuji za pochopení.
  ~ Obyvatelka Křižíkovy ulice

  odpověď:
  Dobrý den, věřte, že stav, který popisujete, vedení města zlobí ještě snad více než Vás. Věřte také, že hledáme každý možný způsob, jak tomuto jednání když ne úplně zabránit, tak mu alespoň nějak předcházet. Do vybraných lokalit posíláme mnohem častěji hlídky Městské policie, o totéž jsem požádal také Policii České republiky a asistence prevence kriminality. Stejně jako pro Vás tak i pro nás je únavný boj s legislativou a právní nevymahatelností, která bohužel v našem městě prozatím má navrch. Nechci ani popisovat jednání, která jsme absolvovali s našimi zákonodárci, při nichž jsme je upozorňovali na reálnou situaci. Bohužel zatím jsme v tomto boji sami a musím smutně dodat, že samospráva má možnosti, jak bojovat s jevy které popisujete, velmi omezené.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Jak ochránit nově vysazené jabloně a jak je to s vedením Sotesu

  dotaz:
  1) Dobrý den, v areálu sokolovského "Baníku" u nového dětského hřiště jsou vysázené nové stromky, jabloně. V případě, že ovoce dozraje, tak zde budou ve větším počtu včely, vosy a možná i sršáni. To v tom lepším případě. V současné době však dochází k vandalismu ze strany mládežnictva a děti se věší na větve a ovoce strhávají. Jde v těchto prostorách také umístit ceduli, že jde o monitorovaný úsek? Děkuji. 2) Dobrý den, věřím, že po návratu z dovolené bude pan starosta plný sil na zvládnutí všech dotazů na jeho osobu. Možná by nebylo od věci při příští dovolené přesunout kompetenci na některého ze 3 místostarostů. Ale nyní k dotazu. Je možné veřejnost seznámit s důvody, proč dochází k personální změně na postu ředitele SOTES? Vypsané podmínky pan ing. Dvořák splňuje, v hospodaření společnosti nejsou nedostatky, plní doporučení rady společnosti. Nebyl sic vybrán ve výběrovém řízení, ale to mohlo být napraveno již po nástupu koalice v roce 2014, nebo? Děkuji.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  1) Dobrý den, přiznám se, že nepatřím k zastáncům informací, které nejsou pravdivé a v tomto případě by tomu tak bylo. Cedule by samozřejmě musela být doplněna alespoň maketou kamery, která by se tvářila, že prostor opravdu monitoruje. Mnohem účelnější podle mého je to, když každý z návštěvníků tohoto areálu mládež na nevhodné chování upozorní. 2) Co se týče dotazů na starostu, berte tuto rubriku prosím jako komunikaci starosty s občany, to ale neznamená, že po dobu nepřítomnosti starosty Vám nikdo na Váš případný dotaz neodpoví. Stačí se obrátit na statutárního zástupce, kterým je paní místostarostka, nebo přímo na vedoucí příslušného odboru. Co se týče personálních změn, ať už ve společnosti Sotes nebo Sokolovská bytová, jsou v kompetenci jednatelů společnosti.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Sídliště Michal a vandalství potřetí

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych reagovat na odpovědi k dotazům "Soustavné vandalství na sídlišti Michal" a "SÍDLIŠTĚ MICHAL, OPILCI A KUŘÁCI NA ULICI". Bohužel musím potvrdit skutečnosti popisované v dotazech. Dovolím si však tvrdit, že největší podíl na současné koncentraci nevychovaných, hlučných a problémových spoluobčanů má skutečnost, že v současné době je mnoho městských bytů ve věžácích naproti nákupnímu centru "U Plase" těmto lidem pronajímáno. Pan Berka vlastnil mnoho bytů i předtím, než jste tyto lidi do městských bytů začali stěhovat a situace taková nebyla. Samozřejmě tomu přispěla i větší koncentrace náleven. Okolí je opravdu odporné. A paradoxně, tak vítaný zákaz kouření v restauracích tyto asociály vystavil na chodnících, kolem kterých každý den chodíme do práce a děti do školy. Nevím, proč se těmto lidem říká alibisticky "nepřizpůsobiví", oni se naopak dokáží přizpůsobit až příliš snadno. Myslím, že není spravedlivé všechny problémy házet na hlavu pana Berky. Přeji všem zastupitelům, kteří si dokázali vynutit zvýšený dohled nad klidem okolo svých bytů a domů, hezký den.
  ~ Navrátilová

  odpověď:
  Dobrý den, nemohu rozhodně souhlasit s Vaším názorem, že největší podíl na současné koncentraci nevychovaných, hlučných a problémových spoluobčanů má skutečnost, že v současné době je mnoho městských bytů ve věžácích naproti nákupnímu centru "U Plase" těmto lidem pronajímáno. Město ve své minulosti nepronajímalo, a samozřejmě ani v současné době, nepronajímá byty lidem, jejichž chování nám oběma tolik vadí. Navíc, jak jste možná zaznamenala, jsme se v radě města shodli na potřebě věnovat zvýšenou pozornost všem (a již v některých případech došlo k neprodloužení smlouvy, či prodloužení za zpřísněných podmínek), kteří budou město žádat o prodloužení nájemní smlouvy a nebude tak k jejímu prodloužení přistupováno automaticky, jak se dělo v minulosti. Jinými slovy - každý, kdo má městský byt jej musí užívat s vědomím, že pokud se nejen v bytě samotném, ale také v domě a jeho okolí, nebude chovat řádně, s velkou pravděpodobností přijde o možnost užívat jej i nadále. Představa, že město by do svých bytů stěhovalo nájemníky, kterým byl např. exekučně zabaven byt (a je to právě jeden ze způsobů, jak někteří "podnikatelé" koupili byt a to za účelem tzv. obchodu s chudobou), je naprosto mylná. Nezadluženost je totiž jednou z prvních podmínek pro všechny nové žadatele o městský byt. Vámi zmiňovaný p. Berka vlastní v Sokolově cca 100 bytů a v naprosté většině je pronajímá právě těm, kteří jsou dlouhodobě na sociálních dávkách. Pokud tedy nepoužiji Vaši větu, že nelze všechny problémy přičítat chování tohoto pána, dovolím si tvrdit, že je zodpovědný za drtivou většinu z nich. Nevím také, a považuji tuto větu za zbytečně zlou, co Vás vede k přesvědčení, že někteří zastupitelé si dokázali vynutit zvýšený dohled nad klidem okolo svých domů. Věřte, že pokud by nějaký takový zaručený recept existoval, budou to právě všichni zastupitelé, kteří by jej předepsali pro celé město.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Upozornění na hluboké koleje na vozovce

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych město upozornit na hluboké koleje na autobusových zastávkách. Zvláště na Michalu ale i jinde jsou tyto koleje pro motorky a cyklisty již nebezpečné. Dále bych se chtěl zeptat, proč město tolik zanedbává vodorovné dopravní značení? Pravda, přechody se malují, i když to leckdy není ještě ani potřeba ale většina křižovatek a ostatní silnice neviděly bílou barvu už léta. Přitom zvláště za snížené viditelnosti je středová i ostatní tzv. čáry velkým pomocníkem.
  ~ Čeněk Červenka

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. O vyjetých kolejích na autobusových zastávkách víme. Jakákoliv oprava (frézování, záplatování) na těchto komunikacích nic neřeší, je nutná rozsáhlá oprava na základě projektové dokumentace. Pokud budou schváleny finanční prostředky, bude možné v následujících letech tuto opravu realizovat. Co se týče vodorovného dopravního značení, to obnovujeme v průběhu celého roku v závislosti na klimatických podmínkách. Přechody a křižovatky se obnovují každý rok, ostatní lajnování (parkoviště, krajnice a středové čáry) se obnovuje podle aktuálního stavu čar. Dovoluji si upozornit, že ne všechny silnice v Sokolově patří městu – například silnice Karla Havlíčka Borovského není v našem majetku.
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 1.9.2017

  Možnosti koupě stavebních pozemků na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nejdříve bych Vám chtěl poděkovat za Vaši práci pro naše město. Je vidět, že patříte k těm málo politikům, kteří se opravdu snaží dělat něco pro lidi, kteří ho zvolili jako svého zástupce! Dále Vám píšu z důvodu mého dotazu - doslechl jsem se, že by se v ulici Vítězná měly realizovat stavební pozemky - je toto pravda a bude možné si zde koupit pozemek a za jakou cenu? Existuje již nějaká studie s rozparcelováním? Plánuje město ještě nějaké jiné pozemky pro výstavbu RD? Předem Vám děkuji a jsem s pozdravem.
  ~ Radek Černý

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za pochvalu, rád ji budu tlumočit nejen kolegům ve vedení města, ale všem pracovníkům Městského úřadu. Opověď na Váš dotaz jsem konzultoval s příslušným odborem a přijměte, prosím, toto vyjádření: V ulici Vítězná budou zahájeny demoliční práce na odstranění objektů po bývalém železničním vojsku. V současné době probíhá řízení na projektanta, který by zhotovil projektovou dokumentaci na rozdělení pozemku na jednotlivé parcely vč. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Předpokládám, že město bude nabízet pozemky formou veřejné soutěže. Pro výstavbu rodinných domů má město pozemky v lokalitě Hrušková, kde se v současné době čeká na povolení stavebního úřadu a rádi bychom požádali o dotaci. Dále je velký prostor v lokalitě Šenvert, kde bohužel v současné době nelze stavět do doby vytěžení uhelného lomu. Připravuje se napojení pozemků v lokalitě Husitská – Vítězná vedle podnikatelských inkubátorů a prostor pod advokátní poradnou v ulici Karla Čapka. Zde se nyní řeší problematické dopravní napojení. Jsou i pozemky na Staré Ovčárně, které jsou z větší části v majetku jiné osoby. Bude nabízena i ulice Lipová.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 1.9.2017

  Potkani v parku vyhánějí děti

  dotaz:
  Dobrý den, často chodíme do parku do města s dětmi na procházku a odpočinek. Bohužel tam děti chodit už moc nechtějí, jelikož jsou všude po parku zejména u rybníků docela dost velcí potkani. Běhají tam a zpátky a mám o děti strach. A nejsem sama. Jsou obří a je to nepříjemné. Dá se s tím prosím a doufám něco dělat? Děkuji mockrát za odpověď a přeji hezký den.
  ~ Michaela Sándorová

  odpověď:
  Vážená paní Sándorová, odbor správy majetku zajišťuje deratizaci majetku města průběžně. O problému u rybníků víme a věnujeme mu zvýšenou pozornost, avšak občané, v dobrém úmyslu, krmí vodní ptactvo – a tím pádem současně i potkany. Nakladené nástrahy pak nemají takovou účinnost, neboť hlodavci nakrmení pečivem pak již nesežerou takové množství nástrahy, aby byl splněn účel, pro který zde byla umístěna.
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 1.9.2017

  Zamítnuté žádosti na koupi stavebních parcel v ulici Lipová

  dotaz:
  Vážený pane starosto, proč město odmítá zájemce o koupi stavebních parcel podél ulice Lipová určených v územním plánu k zástavbě, aniž by zájemci v informaci o zamítnutí sdělilo důvod takového rozhodnutí? Považujete takové jednání úřadu za správné? Děkuji za odpověď.
  ~ Černík

  odpověď:
  Dobrý den, pokud máte na mysli parcely, které jsou vedle již v současné době vystavěného domu, musím říci, že město zájemce neodmítá. Naopak jsme rádi, že o tyto pozemky je zájem a věřte, že vedení města právě naopak provedlo jakousi revizi pozemků, kde se stavět dá a to právě s cílem, abychom uspokojili co nejvíce zájemců. Bohužel prodej těchto parcel blokuje zásadní věc a tou je prasklá protipovodňová zeď oddělující parcely od Lobezského potoka. V současné době řešíme otázku, zda město tuto zeď opraví (a bohužel jde o investici milion a výše) a následně nabídne parcely k prodeji, nebo nabídneme parcely k prodeji ihned s tím, že na opravě by se podíleli noví majitelé parcel. Co se týče nekomunikace s případnými zájemci, tuto věc projednám s příslušným odborem, neboť komunikaci s občany řadí vedení města mezi své priority.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Nové parkoviště vnitrobloku v ulici Jednoty

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně parkoviště ve vnitrobloku ulice Jednoty Sokolov. Bydlím v ulici Jednoty 1433. Po prohlédnutí plánku k návrhu parkoviště mám dotaz ohledně zelené plochy. Máme sice ve vnitrobloku neudržovanou, ale přeci jenom velkou plochu zeleně, na které si hrají naše děti. Po zřízení parkoviště si budou hrát na betonu mezi auty? Chci se zeptat, počítáte s vytvořením hřiště nebo s relaxační plochou? A co stromy, které ve vnitrobloku rostou desetiletí? Zůstanou zachovány? Předem děkuji za odpověď.
  ~ Petr Primas

  odpověď:
  Dobrý den, věřím, že se shodneme na tom, že opravené komunikace a také parkoviště je přínosem nejen pro majitele aut bydlících v přilehlých domech, ale zvyšuje také bezpečnost dětí. I přes určité rozšíření komunikace zůstala zelená plocha z velké části zachována a o výsadbě nové zeleně se vážně uvažuje a chtěli bychom ji realizovat v roce 2018. Dětské hřiště zde neplánujeme, neboť strategie města (díky nákladům na údržbu a zejména splnění všech bezpečnostních standardů) je taková, že se zaměřujeme spíše na větší centrální hřiště. Ve Vašem případě je to hřiště v parku u krytého bazénu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.9.2017

  Kdy bude zpřístupněno jezero Medard?

  dotaz:
  Vážený pane starosto, měl bych dotaz ohledně jezera Medard. Jezero stále není přístupné veřejnosti z důvodu rekultivace. Momentálně chybí veškeré informace. A to nejen o časovém harmonogramu zpřístupnění. Oficiální stránky jsou zrušené (www.medard-lake.eu). Poslední zmínka na stránkách Sokolovské uhelné je 26. 10. 2012 (https://www.suas.cz/index.php/aktuality/jezero-medard). Chtěl bych se tedy zeptat, jak to s jezerem momentálně vypadá? Kdy by jezero mělo být zpřístupněno veřejnosti? Momentální stav je takový, že v sousedství se opět zahajuje těžba a k jezeru je zakázaný vstup (hlídáno soukromou bezpečnostní agenturou) s odůvodněním "rekultivace" - nyní mi toto slovo už však přijde jen jako účelový argument, než vůle k dokončení tohoto projektu. Celý projekt vnímám i z hlediska cestovního ruchu = atrakce Karlovarského kraje, jak do celého regionu přilákat více turistů. Souběžně s jezerem Medard vzniká i Mostecké jezer o, které již momentálně je dál a které má být dokončeno na přelomu let 2018/2019. Je mi jasné, že projekt musí být nejprve dokončen a potom otevřen. Mě to však připadá, že se celý projekt zastavil, což je opravdu škoda. Na jezero se můžeme koukat pouze z dálky a může nás těšit, že je tam křišťálově čistá voda - cituji reportáž Českého rozhlasu. Děkuji za odpověď.
  ~ Ladislav Böhm

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za dotaz. Bohužel Vám nejsem schopen říci přesné datum, kdy bude pro veřejnost jezero Medard zpřístupněno. Jak také uvádíte, jedná se o pozemek společnosti Sokolovská uhelná, a tak se s případným dotazem obraťte na vedení společnosti. Já mohu pouze dodat, že dnes 1. 9. 2017 dochází k opětovnému otevření opraveného Antonínského mostu, který jak cyklisté tak pěší využívají k výletům do této oblasti.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.8.2017

  Práce ve Spartakiádní ulici a pozemky po kasárnách

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak pokračují práce v ulici Spartakiádní? Dnes jsem tam neviděl žádné dělníky (21. 8.). Dále bych se chtěl zeptat, zda se budou prodávat pozemky na místě zbouraných kasáren a za kolik? Děkuji za odpověď.
  ~ Malinovský Jan

  odpověď:
  Dobrý den, práce na opravách komunikace ul. Spartakiádní pokračují. V těchto dnech byly prováděny nezbytné zkoušky. Po odstranění budov po bývalém železničním vojsku je záměrem města pozemky stavebně napojit na dopravní a inženýrskou infrastrukturu, a následně nabízet k prodeji za účelem výstavby rodinných domů. V tuto chvíli probíhají demoliční práce a připravuje se nezbytná projektová dokumentace k zasíťování pozemků. Cena pozemků bude stanovena vyhotoveným znaleckým posudkem.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 2.8.2017

  ŽÁDOST O ZMĚNU V JÍZDNÍM ŘÁDU LINKY Č. 3 ?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by nebylo možné v rámci efektivity opozdit o 5 minut odjezd spoje č. 121 linky č. 3 MHD v Sokolově z ul. Závodu míru? Důvodem je to, že v nedávné době byly přidány spoje linky č. 7 (konkrétně spoj č. 7 linky č. 7) a dochází tak k celkem zbytečnému téměř souběhu obou spojů v celé trase ul. Závodu míru - Terminál. Dle stávajícího jízdního řádu jsou odjezdy autobusů ze zastávky ul. Závodu míru v inkriminované době 16.20 (linka č. 3), 16.26 (linka č. 7), 16.30 (linka č. 3), 16.45 (linka č. 3). Opožděním spoje č. 121 linky č. 3 o 5 minut na čas odjezdu 16.35 by došlo k lepšímu rozložení odjezdů na časy 16.20, 16.26, 16.35, 16.45 a tak i lepšímu rozložení intervalů odjezdů jednotlivých autobusů. Na obrat autobusu, obsluhující spoj č. 121 linky č. 3, by to nemělo mít vliv. Děkuji za zamyšlení.
  ~ Jan Novák

  odpověď:
  Dobrý den, Váš požadavek na opoždění spoje 121 linky 485003 lze realizovat pouze o 2 minuty. A to z důvodu zachování bezpečnostních přestávek u následných spojů daných rozpisem práce. Zapracování do jízdního řádu bude realizováno od 1. září 2017 v souvislosti s rozšířením provozu spojů do zastávky Sokolov, Stará ovčárna. S pozdravem
  ~ Zdeněk Sokol, Vedoucí dopravního útvaru společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 31.7.2017

  Divočáci a neudržovaná zeleň

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s prosbou o to, aby se město lépe staralo o své pozemky. Konkrétně na Šenvertu město Sokolov vlastní parcelu č. 675, o jejíž zeleň ani oplocení se město nestará. Bodláčí, kopřivy i tráva tam již minimálně druhým rokem nebyly sekány a k nám do zahrady odtud létají semena plevele. Prosím, abyste ji okamžitě posekali, a zabezpečili její pravidelnou údržbu. Parcela č. 675 kdysi bývala oplocena, nyní je plot již značně poškozen a divoká prasata tudy téměř denně pronikají na naši zahradu a působí tam nemalé škody. Denně opravujeme náš plot a snažíme se instalovat další "zátarasy", což je naprosto neúnosné. Prosím, abyste situaci rázně vyřešil. Údajně mělo město Sokolov v úmyslu umístit do okolí pachové ohradníky, pokud se tak stalo, jsou naprosto neúčinné. Věřím v brzkou nápravu a předem za ni děkuji. S pozdravem
  ~ Jana Ivaničová

  odpověď:
  Vážená paní Ivaničová, pozemek p.č. 675 v k.ú. Sokolov byl pronajat nájemci, který měl tuto zahradu udržovat a zajišťovat pravidelnou údržbu. Z důvodu, že tento nájemce své povinnosti nekonal, byla nájemní smlouva vypovězena. V současné době proběhlo výběrové řízení na nového nájemce a v srpnu se bude uzavírat nová nájemní smlouva. Věříme, že nový nájemce zajistí řádnou péči o pozemek. Pokud by nedošlo k nápravě, budeme Vám vděčni, když nás na tento problém opět upozorníte.
  ~ Petra Němečková, odbor správy majetku

 • 28.7.2017

  Jak město blahopřeje jubilantům

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu vedení města změnilo hranici osobního blahopřání občanům představiteli města z 80 na 90 let, a proč na své narozeniny mají upozorňovat město sami nebo jejich přátelé? Jsem si vědoma toho, že průměrný věk se stále zvyšuje, přesto si však myslím, že dožití se 80 let je úctyhodné a že by si občané města Vaše osobní přání zasloužili. I v menších obcích jako je např. Svatava nebo Březová, si občané o přání říkat nemusejí a zástupci obce přijdou sami. Myslím, že říkat si o přání je pro staršího člověka, který celý život pracoval a něco pro město udělal, nedůstojné a ponižující. Předem děkuji za Vaši odpověď.
  ~ Alena Veithová

  odpověď:
  Dobrý den, od 70ti let, a pak vždy po 5 letech, posíláme dopis s gratulací. Od 90. roku života pak každý rok dopis s gratulací a s nabídkou návštěvy, v níž prosíme o potvrzení, zda si návštěvu přejí. Hranici změnilo vedení města 22. 12. 2016, na základě toho, že v roce 2016 vzrostl počet návštěv o více než 100% oproti roku 2015. Vedení zvýšilo hranici z navrhovaných 85 na 90 let, aby mohli všechny návštěvy zvládnout sami, což také po celý rok 2017 činí. Pokud jde o žádost o gratulaci, oslavenci museli oslovovat město před 1. 7. 2016, neboť vyhledávat jubilanty v registru obyvatel bylo předpisy zakázáno. Předpis se změnil k uvedenému dni, na což jsme ihned reagovali a přání s nabídkou osobní návštěvy začali ihned posílat. Na rozdíl od Svatavy či Březové má Sokolov jubilantů jen ve věku 80 let pro rok 2017 v počtu 143 lidí. Osobní návštěvu u všech je pro představitele vedení města kapacitně nemožné zvládnout. Je nutno podotknout, že ne všichni jubilanti mají o návštěvu, především ze zdravotních důvodů, zájem a proto je dopisem oslovujeme, zda nás mohou kontaktovat v případě zájmu o návštěvu. Našich jubilantů si vážíme a z toho důvodu je s nabídkou osobní návštěvy oslovujeme. Nedůstojnou a ponižující byla varianta předchozí, kterou nám nařizoval zákon, kdy rodiny, nebo oslavenci museli o návštěvu volat na úřad, což naštěstí již neplatí.
  ~ Ing. Barbora Bardonová, vedoucí odboru školství

 • 27.7.2017

  Frekventovaná spojka mezi ulicemi Heyrovského a Křižíkova

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, píši vám ohledně průjezdu u obchodního centra. Jedná se o spojku mezi ulicemi Heyrovského a Křižíkova. S dětmi jsem se nikdy nemusel bát tam chodit. Současně když jedu na invalidním vozíku, musím být hodně opatrný, přičemž do otevření obchodního centra byl klid, ale po otevření centra se vše změnilo. Jaká opatření se tu udělají? Myslím si, že by tam postačilo dát nějaký zátaras, aby to nebylo průjezdné. A i když jsou tam dopravní značky, všichni je ignorují. Řidič řekne, že jede do garáže, ale je to jen výmluva.
  ~ Thomas

  odpověď:
  Dobrý den. Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově posoudil námi předloženou žádost o stanovisko ke změně místní úpravy provozu na místní komunikaci spojující ulici Heyrovského a Křižíkovu v Sokolově. Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR: „Vozovka místní komunikace spojující ulice Heyrovského a Křižíkova v Sokolově je šíře 6 m, bez chodníků, na vjezdech jsou umístěny svislé dopravní značky B 32 „Průjezd zakázán“. Z pohledu dopravních nehod zde dopravní inspektorát neeviduje za 5 let zpětně dopravní nehody. Umístění zátarasu není řešením situace, jelikož místní komunikace vznikla v minulosti s daným šířkovým uspořádáním tak, aby uspokojila dopravní poptávku. Komunikace se stala součástí dopravního vybavení daného sídelního útvaru. Vzhledem ke své poloze je využívána především místními obyvateli. Pokud je nám známo, město Sokolov zpracovává projektovou dokumentaci řešící nová kolmá parkovací stání v přilehlé zeleni, kdy se parkovací stání budou napojovat na stávající komunikace. Po vytvoření parkovacích stání dojde k přesunutí vozidel stojících v současné době na vozovce a tímto dojde k zpřehlednění stávající dopravní situace.“ Kolmá parkovací stání v této lokalitě plánuje odbor rozvoje města vybudovat nejpozději do konce příštího roku.
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 26.7.2017

  Rušení nočního klidu u Kauflandu

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych prosím věděla, jak je možné, že v půl jedenácté v noci u Kauflandu stále něco brousí? Bydlíme nad supermarketem a je fo hrůza. A je to skoro každou noc. A to NENÍ rušení nočního klidu??? Děkuji
  ~ Anna Charvátová

  odpověď:
  Vážená paní Charvátová, ihned po obdržení Vašeho e-mailu stavební úřad jednal v této záležitosti s manažerem Kauflandu, který přislíbil zjednání nápravy. V případě, že se situace bude opakovat obraťte se na stavební úřad. S pozdravem
  ~ Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 20.7.2017

  Nabídka městských bytů

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy budou v nabídce městské byty? Jsem nájemnicí jedním z městských bytů už dva roky a ráda bych zažádala o výměnu bytu 2+1 za větší. Předem děkuji za odpověď.
  ~ Kristýna Švajcrová

  odpověď:
  Dobrý den, doporučuji obrátit se na Janu Mikešovou z odboru správy majetku. Jistě Vám ráda poradí, jak dále postupovat a kde si případně hlídat nabízené městské byty.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.7.2017

  Proč nepokračuje stavba obchvatu

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto mám dotaz, proč se dál nedělá na dokončení obchvatu Sokolova? Mám informace o tom, že se to tam propadá. Můžete mi na tuto otázku dát odpověď? Děkuji.
  ~ Pavel

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov není investorem stavby, ani jejím realizátorem a tento obchvat ani není v našem majetku. Přesto se však, díky kontrolnímu dnu na stavbě, k občasným informacím dostáváme. Bohužel Vás nepotěším, ale asi nejen Vás, neboť informace z kontrolního dne, který proběhl 18. července 2017, hovoří o tom, že původní termín pro dokončení stavby (03/2018) byl zásadně odsunut (11/2019). Práce byly pozastaveny kvůli jednomu z nosných sloupů estakády. Namísto pilotu, který byl nestabilní, je zde nově navrženo celoplošné zakládání tak, aby stavba nesedala a mohla se zdárně dokončit. Termín zahájení pozastavené stavby je 09/2017. Trochu optimismu na závěr. V definitivním termínu jsou započítány i nevhodné klimatické podmínky, což znamená, že stavba může být dokončena i dříve.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.7.2017

  Parkoviště v ulici Jednoty

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, měl bych pár dotazů. Při chystané výstavbě parkoviště v ulici Jednoty vnitroblok, jsem nikde na plánku neviděl žádné dětské hřiště, nebo alespoň náznak nějakého dětského vyžití. Podle plánku zabere parkoviště značnou část zeleně a to v době, kdy se tu zase po letech schází plno dětí a tuto zeleň využívají pro své hry. Dále se tímto parkovištěm sníží kapacita míst ve dvoře a to je pro stávající majitele bytů problém. Město neuvažovalo o závoře a nabídnutí míst majitelům bytů? A poslední dotaz, jak to bude se sušáky na prádlo, které tu jsou stále využívány? Jde hlavně o ten, kde bude pět míst pro auta v zadní části dvora. Děkuji za odpověď. S pozdravem
  ~ Martin Džačovský

  odpověď:
  Dobrý den pane Džačovský, zpracovaná projektová dokumentace řeší úpravy komunikace a parkovacích míst, kdy je nutné dodržovat platné zákony, prováděcí vyhlášky a normy. Zřejmě vycházíte z návrhové studie vnitrobloku umístěné na stránkách města. Tato dokumentace byla v minulosti projednána s obyvateli bytových domů, kdy byl kladen důraz na zachování zeleně. Dále je nutné dodržet podmínky platného územního plánu města Sokolov, zejména index zastavěnosti, podle kterého území nelze více zastavět. Narážíme zde i na stávající podzemní inženýrské sítě, kdy jejich případné přeložky musí hradit město. Jsme rádi, že se podařilo v letošním roce získat finanční prostředky na realizaci stavby. Sušáky na prádlo budeme řešit v průběhu provádění stavby. Co se týče požadavků na dětské hřiště. Váš požadavek předáme sl. Veronice Krbové, odbor správy majetku, která má na starosti dětská hřiště ve městě. Závora byla v minulosti již řešena, ale vzhledem k finančním prostředkům města zamítnuta. Přesto však budeme její osazení opakovaně řešit s dopravní policií a vedením města. Novým řešením bude také nutnost napojení závory na elektrickou energii. Dodávám, že v případě napojení na obytný dům je nutný souhlas všech spoluvlastníků nemovitosti. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 17.7.2017

  Soustavné vandalství na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych upozornit na trvalé porušování zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, dále OZV města Sokolov v lokalitě Mánesova 1673-1676 a protilehlé Slavíčkově ulici. V odpoledních hodinách zde na lavičkách posedávají lidé popíjející alkohol zakoupený buď v místní herně nebo ve večerce, čímž porušují OZV č. 2/2015 o omezení požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. U herny zase porušují OZV č. 4/2016 o ochraně veřejného pořádku, zejména článek 2. a 4. Tato část města byla jedna z nejklidnějších částí města. Tímto, a zároveň pronájmem bytů sociálně nepřizpůsobivým občanům, se z ní začíná stávat gheto. To platí pro celé sídliště Michal. Pevně věřím, že dojde k nápravě a opět to bude klidné sídliště. Zároveň zasláno Městské policii Sokolov. Děkuji. S pozdravem
  ~ Karel Dolejš

  odpověď:
  Dobrý den, s Vaším postupem nelze než samozřejmě souhlasit. Souhlasím také s tím, že sídliště Michal patřilo skutečně k nejklidnějším částem našeho města a zcela správně jste také popsal hlavní důvod, proč tomu již tak není. Jen si dovolím dodat, že Váš dopis měl být směrován také na Policii České republiky, oddělení v Sokolově, a zcela jistě měl být na adrese také napsán p. Pavel Berka. Právě on totiž vlastní v našem městě mnoho bytových jednotek (bohužel i na sídlišti Michal) a z velké části je obsazuje právě lidmi, kteří v našem městě, pro své nespolečenské chování, nejsou vedením města (ale určitě nejen jím) pozitivně vnímáni. Stejně jako vy chci věřit, že dojde k nápravě situace a to zejména tím, že již konečně budou zredukovány nesmyslně vysoké a mnohdy neadresné doplatky na bydlení. Řešení města v tomto je dlouhodobě jednoznačně stejné. Když doplatky na bydlení, tak maximálně ve výši nájemného v městských bytech, tedy 50, resp. 65 Kč (to v případě nově zrekonstruovaných bytů). Jen dodám, že např. ke každé smlouvě o prodloužení nájemného v městských bytech už jsou nově požadovány informace vypovídající o tom, jak se nájemník chová v samotném bytě, ale také ve svém okolí a městě (udělené pokuty, oprávněné stížnosti sousedů apod.). Za samozřejmost považuji, že se situací budu zabývat při pravidelných schůzkách s městskou i státní policií a kopii posílám také na odbor živnostenského úřadu. Je to několik týdnů, co jsem byl okolím a vnitřními prostory tohoto kdysi skvělého nákupního centra, natolik zhnusen (omlouvám se za výraz, ale jiné slovo by tak výstižně nepopsalo můj pocit), že jsem inicioval velkou kontrolu objektu. Je patrné, že se bude muset v dohledné době opakovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.7.2017

  Rušivý zvonek ve Spartakiádní ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s prosbou ohledně pečovatelského domu na Vítězné, v ulici Spartakiádní. Už několik let nás ruší vyzvánění zvonku u vchodu domu. Budí nás tu v noci a mě bohužel i po noční směně. Proto se na Vás obracím za celou rodinu s prosbou, zda by se nenašlo nějaké řešení, které by vedlo k odstranění těchto rušivých zvuků? Předem Vám moc děkuji, s pozdravem
  ~ Pavel Tkáč

  odpověď:
  Dobrý den, o problému jsem informoval vedení Sokolovské bytové, s.r.o. (správce domu) a domluvili jsme se na tom, že bytový technik začne neprodleně hledat technické řešení situace. Věřím, že se vše podaří vyřešit k oboustranné spokojenosti.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.7.2017

  Reklama na dětské centrum láká na pivo

  dotaz:
  Prosím vás o rozřešení malého sporu. Při venčení pejsků jsme s kamarádkou zabloudily až k městskému koupališti a při tom jsme si všimly reklamní tabule dětského centra Bambino. Na této reklamní ceduli toto centrum inzeruje že prodává točené pivo. Kamarádka tvrdí, že tím město porušuje zákon neboť podle ní je to v rozporu s protikuřáckým zákonem. Já zas tvrdila, že město určitě nemá zapotřebí takto porušovat zákon. Že to zřejmě proti zákonu není. Dohadovaly jsme se až z toho vznikla drobná sázka. Rozsoudíte nás?
  ~ Milena H.

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se po konzultaci s právním odborem odpovědět. Jsem přesvědčený o tom, že pokud někdo porušuje zákon, nebude to město Sokolov. Zmiňovaná tabule jistě nepatří městu, ale provozovateli dětského centra a tak jen on odpovídá za obsah textu na ní. Pokud jde o samotnou podstatu "sporu", tedy porušení zákona, je dotaz bohužel položen příliš obecně na to, abych se mohl relevantně vyjádřit k tomu, zda by v daném případě mohl být skutečně porušen a jakým jednáním. Ptáte-li se na můj osobní názor, pak bych pozvánku na pěnivý mok rozhodně umístil na jinou tabuli. Příjemné léto.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.7.2017

  Za kolik se rekonstruovala křižovatka nad DDM

  dotaz:
  Dobrý den, je možné prosím zveřejnit částky, za které byla provedena opakovaná rekonstrukce (podzim 2016 a letos v červnu/červenci) křižovatky nad DDM a jaký zde byl problém?
  ~ Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, stavba není převzatá od zhotovitele. Přejímací řízení není ukončeno. Jedním z důvodů byl nekvalitní povrch zejména ve zmiňované křižovatce. Nejedná se o reklamaci a ani nebude hrazeno z rozpočtu města Sokolov.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.7.2017

  Soubory ke stažení na webu

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Mám dotaz, proč si mohu přečíst "Usnesení a jednání orgánů města" pouze když mám v PC nainstalovaný Windows 10 a vyšší.
  ~ Marta

  odpověď:
  Hezký den, paní Marto, usnesení jste otevírala z odkazu, který je v rámci publicity opatřen i úvodní informací, kde se dozví, že je doporučeno používat Internet Explorer v10 a vyšší. Nikoliv tedy Windows 10 a vyšší. Shodou okolností nebyl odkaz dostupný a tak jste se nejspíš domnívala, že bez W10 se do usnesení nedostanete. Jde opravdu jen o prohlížeč, stejně tak dokument otevřete i v jiném prohlížeči (Firefox, Chrome,…). Je možné, že v rámci nějakého servisního okna nebyla agenda dostupná, a proto jste se domnívala, že je to způsobeno její verzí operačního systému.
  ~ Ing. Jiří Krotil, vedoucí oddělení informatiky

 • 14.7.2017

  Veřejné zdroje a správné používání tohoto slovního spojení

  dotaz:
  Vážený pane starosto, měla jsem možnost zhlédnout vysílání TV Západ a jsem znepokojena nekompetentností a neznalostí představitelů města. Když jsem poprvé někde v médiích slyšela 1. místo-starostku říkat, že hospicová péče NENÍ hrazená z veřejných zdrojů, domnívala jsem se, že to bylo jen přeřeknutí. Bohužel nebylo. I ve shora zmíněné reportáži se paní Oulehlová vyjadřuje úplně stejně. Hospicová péče podle ní není hrazena z veřejných zdrojů, ale přispívají na ni města, kraj. Po třech letech v městské radě nevědět, že právě veřejné zdroje jsou také prostředky obcí a krajů, je tristní nebo účelová manipulace. Nechce se mi věřit ani jednomu. Pokuste se prosím zvýšit povědomí svých kolegů. Děkuji,
  ~ Lucie Švojgrová

  odpověď:
  Dobrý den, samozřejmě jsem si dobře vědoma významu slov „veřejné zdroje“. Trvám ovšem na tom, že hospicová péče je v první řadě péče o umírající, tedy zdravotní, není bohužel placena z veřejného zdravotního pojištění.
  ~ Renata Oulehlová, místostarostka města

 • 14.7.2017

  Noční rušení klidu z baru na bývalém autobusovém nádraží

  dotaz:
  Dobrý den, docela by mě zajímalo, jak je možné, že všechny restaurace a hospody v Sokolově dle vyhlášky, musí své hosty po 22h zahnat z venkovních zahrádek dovnitř restaurací, či hospod a jediná Maska u autobusového nádraží toto dodržovat nemusí??? O víkendech se zde "paří" opravdu dost hlasitě až do rána, opilci vysloveně hulákají a hudbu jde slyšet až do 4h rána. Nebudu neustále volat městskou policii, jelikož už mi přijde, že funguje jen na udání občana na občana, myslím si, že by na toto, měla policie dohlížet bez udávání lidí. Začínám být jako občan Sokolova, žijící v lokalitě Nádraží, dost vyčerpán.
  ~ obyvatel Sokolova

  odpověď:
  Dobrý den, nevím samozřejmě nic o tom, že by některá z restaurací měla výjimku týkající se provozu předzahrádek. Bohužel ne všichni provozovatelé restaurací řádně plní své povinnosti a dodržování městské vyhlášky pro ně také není samozřejmostí. Jinou cestu, než telefonicky upozornit na porušování vyhlášky (zde však podotýkám nejen MP, ale využít také policii státní) nevidím. Je pak na provozovateli, jak se bude vypořádávat se sankcemi, které z jeho chování vyplynou.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.7.2017

  Kde nahlásit přestupek?

  dotaz:
  Dobry den, můj soused pěstuje na balkóně konopí, kvůli nesnesitelnému zápachu nemohu otevírat okna, je možné s tímto něco udělat?
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, vaši připomínku jsem konzultoval s příslušnými orgány a dovolím si doporučit spojit se s PČR, klidně můžete vaše podezření zavolat i anonymně na bezplatnou linku 158.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.7.2017

  Žádost o nový zákaz stání

  dotaz:
  Dobrý den, vážený pane starosto, mám dotaz a prosbu. Bylo by třeba umístit značku zákazu stání ve vjezdu k domům na ulici Švabinského 1706 až 1700? Je to jediný vjezd a stále tam parkují vozy. Je to jediné místo, kudy může normálně vjet auto hasičů a RZP. Děkuji za odpověď.
  ~ Brossmannová Helena

  odpověď:
  Umístění dopravní značky č. B29 „Zákaz stání “ není třeba osazovat, neboť v návaznosti na ustanovení § 25 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.“ Řidič nesmí zastavit a stát v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti.
  ~ Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

 • 4.7.2017

  OPRAVA DĚTSKÉ PROLÉZAČKY V PARKU

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych věděla, kdy budou dodělány úpravy prolézačky "pavučina" na dětském hřišti u krytého bazénu? Je smutné, že již několik týdnů je provoz tohoto hřiště omezen, atrakce je obehnaná červenou páskou a přístup je zakázán. To se opravdu nedalo s úpravami povrchu začít dříve, nebo rozplánovat opravy lépe? Děkuji předem za odpověď.
  ~ Muras Aneta

  odpověď:
  Dobrý den, podle informací, které jsem před několika málo minutami zjistil, by prolézačka pavučina měla být zprovozněna v druhém červencovém týdnu. Jen dodám, že jsme přistoupili ke změně dopadové plochy, a teprve následně byl zjištěný problém s ukotvením této prolézačky. V současné době jsou již objednány „kotvící dlaždice“, které budou v nejbližších dnech dodány, a celková plocha bude dokončena. Přiznávám, že i já souhlasím s Vaší oprávněnou námitkou, že opravy mohly být naplánovány tak, aby prolézačka byla k dispozici již na začátku prázdnin. Na omluvu společnosti Sotes Sokolov, s. r. o. však odkazuji na již popsaný problém s ukotvením.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠKY O NEPOVOLENÉM ZÁBORU VEŘEJNÝCH PROSTOR

  dotaz:
  Pěkný den, jste statečný, mlčíte. Netvrdím, že se to malinko nezlepšilo, ale stále se pokoušejí. A nemělo by se to tolerovat. Co myslíte? Děkuji
  ~ Emil

  odpověď:
  Dobrý den, moc nerozumím Vaší poznámce o mém mlčení. Jak jsem Vám již odpovídal, město Sokolov opravdu přijalo vyhlášku, která velice silně omezuje vysedávání na volných prostranstvích. Také jsem Vám psal, že porušení vyhlášky bude pokutováno, a to se také děje. Bohužel již není v pravomoci starosty a vedení města dbát na to, aby pokuty byly opravdu důsledně hrazeny. Ujišťuji Vás však, že i nadále trvá naše přesvědčení o tom, že přijatá změna vyhlášky byla potřebná a rušit ji, či měnit v tomto ohledu nebudeme. Závěrem mi dovolte ještě poznámku, jak i Vy píšete, situace se přeci jen, byť pomalinku, zlepšuje. A já věřím, že jejím důsledným dodržováním tomu tak bude i nadále.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  OHŇOSTROJE RUŠÍ OBYVATELE

  dotaz:
  Dobrý den, nebudu okecávat svojí stížnost a přejdu rovnou k věci. Nechápu smysl desetiminutového ohňostroje na Hornické pouti v době, kdy už polovina Sokolova a vedlejších vesnic spí. Otravný, hlasitý zvuk, který ne a ne přestat, psí štěkot a vytí. To všechno zaručuje to, že spousta lidí nemůže spát. Myslím si, že pětiminutový, ne-li kratší ohňostroj by bohatě stačil. Děkuji
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, přiznám se, že nechápu souvislost ohňostroje po Dni horníků s nedávno proběhlou Mezinárodní soutěží ohňostrojů, ale snad alespoň rámcově odpovím. Spíše než délka ohňostroje (dle mého mezi 5 a 10 minutami není podstatný rozdíl) je některými obyvateli kritizováno konání ohňostroje jako takového. Vždy je, s pochopením jejich připomínek, žádáme o určitou toleranci. Jsou to totiž pouhé tři dny v roce, kdy ohňostroje realizujeme. Pálení čarodějnic v dubnu, Mezinárodní soutěž ohňostrojů na konci června a Den horníků v září. Město Sokolov se pak nepřipojuje k obcím a městům, která střílí ohňostroje při dalších příležitostech, jako je například příchod nového roku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  HERNA U KOMERČNÍ BANKY

  dotaz:
  Dobrý den, jsou tomu už možná 2 roky, co naproti Komerční bance ještě fungovala oblíbená restaurace stejného názvu s příjemnou letní zahrádkou a neméně příjemným personálem, která tuto část města zásadním způsobem oživovala. Zajímalo by mne, jak se slučuje se zastupiteli tolikrát proklamovaným bojem proti hernám a hazardu ve městě skutečnost, že na tomto atraktivním místě nyní občan vidí jen zatemněná okna baru „U orla“ a blikající automaty za pootevřenými dveřmi, do kterých zabloudí jen občas nějaká podivná existence? To opravdu není v silách zastupitelů takové excesy korigovat v zájmu města a jeho obyvatel?
  ~ Jiří

  odpověď:
  Dobrý den, slučuje se a hned vysvětlím proč. Zastupitelstvo města přijalo usnesení, že takzvaně zamrazíme stávající adresy, chcete-li čísla popisná, kde jsou v současné době herny provozovány. Budova, kterou popisujete, byť menší částí, již v tomto seznamu figurovala a tudíž nejde o novou adresu. Považuji za nutné také dodat, že stejně jako vy, tak i já jsem byl přístupem majitele objektu velmi zklamán a plně souhlasím s tím, že vyměnit fungující restauraci v příjemném prostředí a s příjemným personálem za výherní automaty, rozhodně není ku prospěchu města. Bohužel také v tomto případě, protože jde o objekt nepatřící městu, nemá město jakoukoli šanci do rozšíření herny (protože o toto se jedná) zasáhnout.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  NEPŘIZPŮSOBIVÍ KOLEM NÁDRAŽÍ

  dotaz:
  Dobrý den, nešlo zůstat bez povšimnutí, jak se rozrůstají řady nepřizpůsobivých kolem nádraží a v „soukromých“ pronájmech směrem po staré cestě na Královské Poříčí. Ten cirkus, bordel kolem nádraží je politováníhodný, nemluvím o poplivaných zdech, odpadcích a zničených malbách žáčků ZŠ v podchodu na Šenvert. Nevím, kdo platí pány security firmy, ale jsou tam platní jako rybě kožich. Též mi uniká instalace kamerového systému v již zmiňovaném podchodu, kudy nám na Šenvert proudí početné tlupy analfabetů za svými soukmenovci do azylového domu. Opravdu radost zde bydlet. Nedávno zde policie řešila napadení malých dětí obyvateli domu pro matky s dětmi. Ptám se, co si musí lidé nechat vše líbit, než se něco pohne k jejich prospěchu?
  ~ Takáčová

  odpověď:
  Dobrý den, také Vám děkuji za popsání situace, kterou samozřejmě známe a  vnímáme ji stejně negativně jako Vy. Již jsem zde několikrát popisoval boj vedení města proti nepřizpůsobivým občanům, proti obchodníkům s chudobou, proti bezdomovcům, jejichž finanční postih je pouhým a zbytečným vyplněním papíru. Nebudu se tedy již opakovat. Zeptám se naopak já Vás, a podotýkám bez jakékoliv ironie, jaký by byl Váš postup?
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  PANELKA V ULICI SLOVENSKÁ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, bydlíme v Sokolově ve Slovenské ulici 1946 - 1948. Tyto domy byly postaveny v roce 1986 a od té doby je zde používána stávající betonová komunikace. Tato "silnice" je dost vytížená a místy se již propadá (u kanalizace). Také chodníky mezi domy vyhotovené při stavbě jsou ve špatném stavu. Schody u našeho domu se také rozpadají. Když procházím naším městem, vidím, že jsou některá místa hezky opravená. O to víc mě mrzí, že ta naše ulice je tak nějak zapomenutá. Děkuji Vám za odpověď a doufám, že také za dobrou zprávu pro obyvatele naší ulice. S pozdravem
  ~ Pfisterová Irena

  odpověď:
  Dobrý den, panelová komunikace od křižovatky ulic Slovenská – Sokolovská – Boženy Němcové vyžaduje stavební úpravy, kde je nutné předchozí zpracování projektové dokumentace. Je zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2018. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 4.7.2017

  SÍDLIŠTĚ MICHAL, OPILCI A KUŘÁCI NA ULICI

  dotaz:

  „Dobrý den, pane starosto, vím, že se již podobný příspěvek řešil, ale přeci jen. Na sídlišti Michal na prostranství před Duklou, kde jsou venku stoly a židle před hospodou, od rána posedávají občané vcelku pod vlivem alkoholu. V odpoledních hodinách ani nemluvím. Pokřikují na kolemjdoucí, plivou kolem, obtěžují. A to mám chodit s dětmi ze školky kolem, jo? Vedle posedávají bezdomovci, jako vždy. Močí všude, popíjejí. Městskou policii, nebo prevenci kriminality tu člověk potká minimálně. Tato oblast je tím známá a stále je slibovaná náprava a zvýšený dohled. Bohužel nic. Vím, že je to soukromý pozemek atd., a město s tím může málo dělat. Proč ale nechodí častěji městská policie a preventisté? Vím, že se snažíte, ale oblast Michalu je čím dál horší. Jedna politická strana měla tuším ve volebním programu heslo "aby tu chtěli žít i naše děti", bohužel za mě a mé přátele musím říct velké zklamání. Jinak Vás, jako starostu uznáváme. Ale sakra už s tím něco udělejte. Sokolov a sídliště Michal bude za chvíli druhá Nádražní ulice.“
  ~ Jindřich

  „Dobrý den, od doby platnosti nové vyhlášky ohledně zákazu kouření v restauracích se okolo bývalého nákupního centra Plas objevily jak před Duklou, tak i před hernou a stánkem s občerstvením, stoly se židlemi, popelníky atd. To vše už od otevírací doby, kdy naši těžce nemocní sociální spoluobčané předvádějí svoje vulgarity, obtěžování a jít okolo nich (třeba jen na zastávku), je opravdu stezka odvahy. Nevěřím, že město vydalo povolení pro takovéto zahrádky. A dále u stánku s občerstvením chybí sociální zařízení, takže všichni celodenně sedící občané chodí vykonávat své potřeby k plotu nedaleké mateřské školy a pod okna Vašich městských bytů. Tato poslední věc se děje již několik let a stále nikdo nezakročil. Vaše hlídky chodí občas okolo a ještě s nimi vesele se smíchem konverzují. Na Michalu bydlím už od narození a poslední roky musím říct, že to zde jde od desíti k pěti. Nikdy zde nebylo tolik nepřizpůsobivých občanů, nepořádku. Spoustu lidí se stěhuje pryč a stejně tak uvažuji i já s celou svojí rodinou.  Za chvíli Vám zde vznikne další ghetto.“
  ~ Lucie

  odpověď:

  „Dobrý den, musím s Vámi bohužel souhlasit, a to v tom, že sídliště Michal již dávno není tím, čím bývalo. Sám jsem na tomto sídlišti žil od svých šesti let až do osmadvaceti. A tak mohu porovnávat. Ke zhoršení situace přispěl zejména fenomén obchodu s chudobou, kdy se do slušných domů, díky některým spekulantům (zejména jednomu) přistěhovali také nepřizpůsobiví občané. Stejně jako Vy, také my si uvědomujeme, že nejhorší situace je právě kolem bývalé prodejny „Plas“. Několikrát jsem s městskou policií i asistenty prevence kriminality okolí této prodejny kontroloval a bohužel ve většině případů jsem zjistil to co Vy, že se zde srocují lidé, které ve svém městě žádné vedení města příliš nevítá. Inicioval jsem také velkou kontrolu všech provozoven v tomto objektu (stavební odbor, živnostenský odbor, hygiena apod.) a chtěl jsem tak majitele donutit k tomu, aby se více zaměřili na všechny povinnosti plynoucí z vedení provozovny. K mému nepříjemnému překvapení však tato kontrola našla jen menší pochybení. Jak správně píšete, část chodníku před tímto objektem je soukromým majetkem, a tudíž město nemá příliš možností situaci změnit. To však již neplatí o porušování jakýchkoli hygienických předpisů a nepsané slušnosti všech, kteří si z přilehlých pozemků dělají veřejné toalety. I přes nedostatek strážníků (do plného stavu chybí čtyři lidé) budu jednat s velitelem městské policie o tom, aby se do této oblasti naše hlídky podívaly častěji.“
  Bc. Jan Picka, starosta 

  „Dobrý den, jak píšete, situace kolem nákupního střediska Plas je neuspokojivá. Hlídky MP Sokolov, zde mají několikráte za den kontrolní body a provádějí kontrolu osob. Povolení pro tzv. předzahrádky nebylo vydáno a tyto se nacházejí na soukromém pozemku. Pokud zde dochází k přestupkovému jednání, neváhejte a zavolejte na linku 156, aby strážníci Městské policie Sokolov mohli na místě věc posoudit a v případě přestupkového jednání zjednat nápravu, aby nedocházelo k obtěžování kolemjdoucích.“
  Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 4.7.2017

  SÍDLIŠTĚ U KINA ALFA

  dotaz:
  Dobrý den, dnes jsem se dočetl, že zastupitelstvo neschválilo odkup vyhlášeného sídliště u kina Alfa. Cena vybydlených nemovitostí je vysoká, tudíž neakceptovatelná. Musím říct, že jiný výsledek jsem ani nečekal a slyšel názory z MÚ už dva roky nazpět, že město to nikdy neodkoupí. Přijde mi, že je to nové lákadlo do nadcházejících voleb, kdy si nový starosta vytkne za cíl sídliště odkoupit a opravit. A co tedy bude dál? Počkáme, až to odkoupí nějaký nový, nebo sám p. Berka a nastěhuje tam sociálně slabé? Starousedlíky tam necháme smažit s nově příchozími nájemníky? Cena pozemků dle mě vysoko přesahuje cenu oněch vybydlených baráků. Bude v tom asi něco jiného. V podstatě tato lokalita v minulosti patřila k nejhezčí části města než..., všichni víme. A sídliště Michal k tomu vzhledu nemá daleko. Měl by se tím už vážně někdo zabývat, za pár let to bude nezvladatelný problém.
  ~ Jiří Studený

  odpověď:
  Dobrý den, pane Studený, dovolte mi pár vět k zásadnímu tématu, kterému se věnujete. Předně bych chtěl naprosto upřímně a se vší vážností prohlásit, že já osobně jsem nevěděl ani minutu před samotným hlasováním o koupi objektů od pana Kendíka, jak hlasování dopadne. Každé z obou rozhodnutí totiž má výhody, nevýhody a rizika. Vůbec nepochybuji o tom, že pokud by zastupitelé schválili koupi, odpovídal bych nyní na připomínku, jak jsme mohli vynaložit tak velkou částku, zda si uvědomujeme, kolik nás čeká dalších investic do těchto bytů apod. S panem Kendíkem jsme od začátku našeho volebního období vyjednávali věcně. Nicméně si myslím, že i dostatečně „tvrdě“ (tedy co se oboustranných argumentů týče). Protože ani já jsem do poslední chvíle nebyl přesvědčený o tom, která varianta je pro mě a Sokolov přijatelnější, nemohl jsem argumentačně ovlivňovat názory ostatních zastupitelů. Chtěl bych Vás však ubezpečit o tom, že tím, že zastupitelé se přiklonili k řešení objekty nekupovat, naše práce v této záležitosti nekončí. Právě proto, že stejně jako Vy máme obavy z dalšího osudu těchto objektů, usilovně pracujeme na krocích (některé samozřejmě z taktických důvodů prozrazovat nemohu a nechci), které povedou ve výsledku k tomu, že se nenaplní scénář, který naznačujete. A ještě k Vaší poslední připomínce. Věřte, že vedení města, a rád dodávám, že i vedení kraje, dělá vše co může (tedy v rámci svých kompetencí a možností), aby si vážnost situace uvědomili Ti, kteří tvoří a hlavně schvalují zákony. Počínaje zákony vztahující se např. k nepřiměřeným doplatkům na bydlení a konče třeba zákony, které by byly nápomocny při vymáhání práva, a to i za běžné, obyčejné, ale život komplikující - přestupky. S přáním příjemného léta
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  SOKOLOV PROKOUKL A ZKRÁSNĚL

  dotaz:
  Dobrý den, byl jsem odkázán do této rubriky "Napište starostovi", abych mohl vyjádřit své dojmy. Jsem pravidelný návštěvník města Sokolov, mám zde část svého příbuzenstva. Současné město Sokolov nepoznávám. Doslova prokoukl a zkrásněl. Sice musí být finančně i časově náročné udržovat takovou čistotu a úpravu parků, zeleně aj., ale je vidět, že úsilí stojí za to. Koukal jsem, že už i na Starém náměstí došlo ke zkrášlení a opravě některých budov. Některá lázeňská města ve vašem kraji, která také navštěvuji, nejsou zdaleka tak upravená a čistá jako vaše město. Je tu hezky a rád se sem vždy vrátím, dokud to mé zdraví dovolí.
  ~ S úctou J. Lehner

  odpověď:
  Dobrý den a velké díky za pochvalná slova o našem městě. Poděkování patří samozřejmě nejen současnému vedení města a zastupitelům Sokolova, ale především také našim předchůdcům. Věřím, že i k nim Vaše slova chvály doputují. Pohodové léto.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.7.2017

  VYPRODANÉ DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem si letos opět zakoupit abonentku do divadla na příští sezonu, a opět jsou všechny rozebrány již před zahájením prodeje, který mimochodem nebyl ani nikde zveřejněn. A protože opět nejsem předplatitel, mám smůlu. Ale jak se jím mám za takovéto situace stát? Připadá mi dost nefér, že malá skupina předplatitelů má vstupenky jisté rok co rok, zatímco drtivá většina obyvatel nemá šanci. Zřejmě to asi mají doživotně a my ostatní budeme zajíždět do okolních divadel, kde takovéto praktiky nejsou. Nebylo by na čase tento postup prodeje změnit a dát šanci všem?
  ~ I. Denková

  odpověď:
  Vážená paní Denková, divadelní předplatné nabízíme každým rokem od začátku června a primárně skutečně stávajícím předplatitelům, kteří mají možnost si obnovit svá dosavadní místa i v nové sezóně. Je to seriózní standardní postup, který odpovídá praxi všech divadel. Letos měli tuto možnost do 16. června, od 19. června měl začít prodej ostatním zájemcům. Ovšem stávající předplatitelé měli všichni zájem, a tak se opakovala situace z loňského roku, žádná volná místa již nebyla k dispozici. Mrzí nás, že nemůžeme vyhovět všem zájemcům o předplatné, ale není pravda, že by tato možnost byla jen pro „vyvolené“. Ještě v roce 2016 jsme neměli zcela zaplněnou kapacitu divadla, poprvé jsme předplatné vyprodali až v roce 2017. Těší nás, že tento zájem svědčí o kvalitní nabídce a odpovídá zájmu našich diváků. Věřím, že ti ostatní, na které se v tuto chvíli nedostalo, využijí titulů mimo předplatné, které i v následující sezóně nabídneme k volnému prodeji.
  ~ PhDr. Jana Fefferová, dramaturg, zástupce ředitele MDK Sokolov

 • 4.7.2017

  VNITROBLOK V ULICI VÍTĚZNÁ A ZÁZEMÍ PRO DĚTI

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na možnost postavení několika laviček ve dvoře na Vítězné. Bydlíme na Vítězné 2008 a ve dvoře už není ani stůl, ani lavičky, ani dětské prolézačky. Pochopili jsme, že dětské hřiště bude o kus dál, bohužel ze tří stran obklopené nepřehledným parkovištěm a silnicí. Vzhledem k tak komplikovanému přístupu na hřiště tam bohužel děti nebudeme moci pouštět, protože jsou na tuto dopravní situaci ještě malé. A protože ve dvoře je dětí každý den spousta, mluvím i za ostatní rodiče. Určitě by bylo příjemnější, kdyby děti nemusely sedět na schodech. Eventuelně by nebyl špatný ani nějaký stůl. Škoda, že se dvůr nedá více využít pro rodinný život. Je to bezpečný prostor, na děti vidíme z oken a nehrozí jim tam žádné nebezpečí od aut. Děkuji, hezký den.
  ~ Andrea Volfová

  odpověď:
  Vážená paní Volfová, děkujeme za Vaši připomínku. Vnitroblok v ulici Vítězná je opravdu velmi dobře na očích maminek z okolních domů a na hraní by tak byl možná bezpečnější. Ovšem ne každý z okolních domů má malé dítě a stojí o rušné hraní ve vnitrobloku, kde se mezi domy zvuk o to více rozléhá, proto bylo hřiště přesunuto o pár metrů dál, kde otevřený prostor nabízí mimo to i větší možnosti pro hry. Toto řešení bylo veřejnosti představeno již v roce 2015, kdy vznikla studie celého sídliště a veřejnost se k ní mohla vyjádřit.
  ~ Veronika Krbová, DiS., odbor správy majetku

 • 4.7.2017

  Neprůchozí chodníky u hlavní pošty: aktualizováno

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se optat, jak máme chodit po chodníku u hlavní pošty? Do půlky jsou keře a na zbytku chodníku jsou ,,zadky " aut. Dnes jsme tam šli a 5 letý syn tam horko těžko prošel. Chudáci starší lidi a maminy s kočárky. Tento nešvar je na více místech, hlavně okolo rodinných domků, kde jsou keře a stromy, o které se nikdo nestará. Přeji pěkný den.
  ~ Šinkovicova K.

  odpověď:
  „Dobrý den, děkujeme za upozornění, Vaši připomínku předávám na odbor správy majetku s tím, že bude samozřejmě nutné zjistit, které dřeviny jsou na pozemcích města (a pak se o ně samozřejmě musíme zodpovědně starat), nebo které dřeviny jsou na pozemku jiných vlastníků, a ty můžeme pouze vyzvat k tomu, aby učinili nápravu.“
  Bc. Jan Picka, starosta

  „Vážená paní Šinkovicova, děkujeme za připomínku. Byla předána správci městské zeleně, společnosti SOTES Sokolov, spol. s r. o. a keře jsou již ořezány. Pokud jde o další lokality s keři a stromy, prosíme o upřesnění. Ne všechny pozemky ve městě jsou v jeho vlastnictví, zejména pak ty u rodinných domů.“
  Veronika Krbová, DiS., odbor správy majetku

 • 4.7.2017

  ÚDRŽBA U SVATAVSKÉHO MOSTU: aktualizováno

  dotaz:
  Dobrý den, všude po městě se řeší nepořádek a sekání trávy. Máme stejný problém. Jedná se o spojovací pěšinu mezi soutokem Svatavy a Ohře, až ke starému svatavskému mostu (pod kraslickým mostem). Je to schovaná cesta a bohužel hojně využívaná jako skládka. A není upravená. Přitom by stačilo ji občas posekat. Průchod k parku na Jižním lomu, nebo procházka do Svatavy by byly rázem schůdnější. Nyní se to nedá. Jinak tedy chválím a děkuji za úpravu stezky (podchodu) od již zmíněného starého svatavského mostu směr do Svatavy! Paráda! Jen ten úsek od soutoku je hrůza. Děkuji
  ~ Petra Cimbalová

  odpověď:

  „Dobrý den, děkujeme za pochvalu, která patří také společnosti Sokolovská uhelná, a. s. a městysu Svatava, neboť naše část realizace byla v tomto případě ta nejmenší. Co se týče Vaší připomínky k posekanému úseku, přeposílám ji na odbor správy majetku, a to s tím, aby zjistil, zda jde o pozemky patřící městu, nebo je majitelem těchto pozemků někdo jiný. V některých případech se totiž stává, že se na město obracejí obyvatelé s připomínkami na neposekanou trávu, nebo neupravený pozemek, ale nemohou samozřejmě vědět, že pozemek nespravuje město Sokolov. V samotném městě, je mnoho pozemků, které opravdu mají jiného majitele.“
  Bc. Jan Picka, starosta

  „Vážená paní Cimbalová, děkujeme za Váš podnět. Odbor správy majetku provedl šetření v terénu a porovnal situaci s leteckým snímkem. Vyšlapaná pěšina je na pozemku p. č. 11, k.ú. Sokolov, který je v majetku České republiky, právo hospodařit s ním má Povodí Ohře, státní podnik. Informaci o nepořádku jsme sdělili společnosti Sotes Sokolov, spol. s r. o. a již je uklizen.“
  Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 27.6.2017

  NECHCEME NOVÉ PARKOVIŠTĚ U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, mám dotaz ohledně zeleného pásu mezi vchody Jiráskova 1284-1288 a zahradami rodinných domů v ulici K. H. Máchy. V nedávné době zde byla vybudována nová klouzačka a opraveno pískoviště, za což velice děkujeme. Nyní jsem zaslechl od sousedů, že město zde údajně zamýšlí vybudovat nová parkovací místa? Doufám, že je to pouze "informační" šum a nic se na tomto místě budovat nebude?! Je to jediné volné místo, kde si mohou hrát děti z přilehlého domu i z domu na ul. Jednoty 1298/99, aniž by museli překonávat hlavní silnici a byli na dohled rodičům. Místo využívají i senioři, kteří si sem chodí odpočinout a popovídat se sousedy. Chápu, že je ve městě nedostatek parkovacích míst, ale budovat je za "každou" cenu mi také nepřijde správné. Děkuji za odpověď.
  ~ S pozdravem Jíra

  odpověď:
  Dobrý den, nejde úplně o informační šum a pozemek, o kterém mluvíte, byl vytipován jako případné místo pro vznik nových parkovacích míst, a to na základě pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo místa pro nová parkoviště tipovat. Město Sokolov mělo v úmyslu pořídit studii i této lokality, nicméně mezitím k nám dorazilo negativní stanovisko mnoha obyvatel této oblasti, kteří si vybudování parkoviště nepřejí. Město Sokolov nikdy nebudovalo parkoviště tam, kde zejména obyvatelé, jimž by mělo sloužit, si parkoviště nepřejí a stejně budeme postupovat také v tomto případě. Znamená to tedy, že projektovou dokumentaci na vybudování tohoto parkoviště zadávat nebudeme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 27.6.2017

  REAKCE NA NEPRŮCHODNOST CHODNÍKŮ U HLAVNÍ POŠTY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, rád bych se připojil k paní Šinkovicové a jejímu dotazu: „Neprůchozí chodníky u hlavní pošty“. Problém je nejen v keři, který nebyl letos ještě stříhaný, ale také v autech, která parkují na parkovišti v místech, kde je stání zakázáno žlutou čarou na silnici (u "propojovacího" chodníku k domu č.1298/99). Bydlím v tomto domě a auta tam takto stojí každý den. Několikrát jsem v minulosti psal i do této rubriky a posílal tam hlídku jak městské, tak i státní policii, ale situace je stále stejná. Řidiči toto značení buď nerespektují, či ho vůbec nechápou?!
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, jak píšete, nejenom Vy, ale také Městská policie Sokolov a Policie České republiky se problému věnují, a samozřejmě budou věnovat. Bohužel není ojedinělým případem, že řidiči dopravní značení nerespektují, a to i přes hrozbu opakujících se pokut. Bohužel jiné řešení, než postupovat dle platných předpisů a zákonů město Sokolov nemá, přesto se i této oblasti budeme nadále věnovat a budeme se snažit tuto situaci v rámci svých možností řešit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 27.6.2017

  JEŠTĚ K JÍZDNÍM ŘÁDŮM MHD

  dotaz:

  „Dobrý den, odpověď pana ředitele Suchana na podnět paní Nedělové ve věci nečitelných jízdních řádů MHD považuji za bezpředmětnou, nic neřešící. Problém vyškrábaných spojů v jízdních řádech, vylepených v čekárnách autobusových zastávek se neustále opakuje. Přitom by stačilo málo: domluvit se s majiteli obchodů a umístit aspoň 2 strategické jízdní řády (spoje č. 3 a nově č. 7), tištěné v minimálním formátu, za sklo výlohy (i za cenu rozumné úplaty), ev. do zasklených skříněk v majetku města. Dále: Odpudivé, poničené, zaplivané zastávky, polepené čímkoli, kazící obraz našeho jinak upraveného města, nahradit pouze zastřešením, bez možnosti výlepu. Nemohlo by se v tomto město nějak angažovat? Přepravce tento problém - jak dlouhodobě pozoruji - příliš nepálí. Děkuji a zdravím.“
  ~V. Kodýdek

  „Vážený pane starosto, obrátila jsem se na Vás ohledně nečitelných jízdních řádů městské dopravy v Sokolově. Je zřejmé, že jste tento problém hodili na hlavu firmě Autobusy Karlovy Vary, a. s. Ty samozřejmě napsaly, jak dělají průběžné kontroly a reagují na stížnosti občanů. Jak na zastávce Stadion i Jednota byly jízdní řády nečitelné nejméně půl roku. Já sama jsem 3x upozornila řidiče. Představovala jsem si, že situaci projednáte s partnerem s dohodou na krátkých termínech kontrol a odstranění problémů a zároveň i vy budete dělat kontroly. Obyvatel či návštěvník, který jede pouze výjimečně, tak zaplatí nehorázné jízdné ve výši 20,- Kč a ještě vůbec neví, kdy se dočká autobusu. Může čekat i půl hodiny. Takto si veřejnou dopravu opravdu nepředstavuji a jsem zklamaná, jak jste můj první dopis vyřešil.“
  ~Nedělová

  odpověď:

  „Dobrý den, pane Kodýdku, o vyjádření k první části Vašeho příspěvku jsem požádal Zdeňka Suchana, ředitele Dopravního podniku Karlovy Vary, a. s., který pro Sokolov provozuje MHD. Dále, děkuji za návrh řešení, jak zkvalitnit služby dopravce, např. výlepem, který uvádíte. Váš návrh řešení mu také přeposílám. Co se týče vzhledu zastávek, v současné době se vedení města zamýšlí nad možností celkové výměny zastávek v našem městě. Zrovna včera při zasedání Mikroregionu Sokolov Východ, jehož je naše město členem, jsem manažera požádal, aby zkusil vyhledat dotační titul, ze kterého bychom čerpali finanční prostředky na výměny zastávek nejen v našem městě, ale také v okolních obcích. Je samozřejmé, že také náš příslušný odbor bude hledat zaměřenou výzvu.“

  „Paní Nedělová, co se týče jízdného, máte možnost využít tzv. karet, kde je jízdné daleko příznivější. Jízdné, o kterém se zmiňujete Vy, je spíše pro náhodné cestující, takže bych určitě využil řešení v podobě dobíjecích karet. Co se týče konzultací s dopravcem, tak ty, věřte, provádíme pravidelně a v poslední době ve zvýšené intenzitě a v nejbližší době dojde k rozšíření MHD na Starou ovčárnu, a to na základě požadavků firem, které zde sídlí.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 27.6.2017

  UKAZATEL U KRÁLOVSKÉHO POŘÍČÍ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, jezdím poslední dobou často z Michalu do Královského Poříčí a všiml jsem si, zřejmě chybějících, dopravních ukazatelů. Proč například v ulici K. H. Borovského není ukazatel na Těšovice (odbočka do ul. Mičurinova)? V Těšovicích tímto směrem je následně v zatáčce ukazatel na Královské Poříčí, ale vyjede se z Těšovic, začne Sokolov (ul. Tovární) a hned na první křižovatce opět chybí ukazatel doprava na Královského Poříčí, kudy se ke všemu odbočuje na vedlejší silnici. Takže pokud jede neznalý a neví, že na zmíněné křižovatce má odbočit vpravo, projede celou Tovární ulicí a místo v Královském Poříčí vyjede v centru Sokolova. S pozdravem 
  ~ Novotný

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět. Máte pravdu, mnozí z nás mohou trpět tzv. provozní slepotou. Tzn., že zatímco místním je situace známá i bez chybějících ukazatelů, návštěvníci našeho města se mohou dostat do zbytečných obtíží. Vaši připomínku přeposílám na odbor dopravy s tím, aby hledali možné řešení.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Neadekvátní práce policie

  dotaz:
  Vážení, bydlím v ulici Pionýrů 1293 v Sokolově. Dnes 16. 6. 2017 dopoledne jsem byla svědkem zřejmě osvětové činnosti policie, kdy se naší ulicí prohnalo policejní auto se zapnutým majákem a houkačkou. Padlo několik výstřelů a poté i zásah policistů na nějakého člověka. Toto probíhalo ve chvíli, kdy jsem pomáhala své dvaasedmdesátileté mamince z auta. Možná si dokážete představit, jak bylo nejen mě, ale hlavně co se odehrává v hlavě starému člověku, který se pohybuje na rušné ulici uprostřed města, je dennodenně krmen zprávami o útočnících. A najednou je toho svědkem přímo uprostřed akce. Zatímco maminka seděla v autě a odmítla vystoupit, jsem zjistila, že se jedná o ukázkovou akci policie. Překvapujeme mne velice, že přestože zde trvale bydlím, o tom, co se zde bude konat za běžného dne a provozu, jsem neměla vůbec tušení. Velice mě tento zážitek vykolejil. Prosím, bylo by možné o takové akci předem informovat občany? Ušetřili byste tím rozhodně pocuchané nervy mé i mých sousedů. Berte prosím v potaz, že v naší ulici bydlí spousta seniorů, kteří jsou na tom zdravotně tak, že nemají šanci zjistit, co se to tady zrovna odehrává a rozhodně jim to na klidu nepřidá. Dost kuriózní mi připadá, že větší večerní posezení na zahradě po 22. hodině je potřeba dopředu oznámit na příslušné úřady a to, že se byť "jako" střílí přímo v ulicích města v dopoledních hodinách kousek od mateřské školy a supermarketu, nikdo neřeší. Pokud má policie potřebu demonstrovat svou akceschopnost, prosím, čiňte tak někde, kde budou občané alespoň obeznámeni s touto skutečností předem. Pokud je tedy tak těžké nalézt místo, kde byste nikoho neděsili a divadlo se musí odehrávat nedaleko centra. Ušetřili bychom si hodně nepříjemný zážitek a skutečně fyzickou nevolnost nejen mé matky.
  ~ Hana Nováková

  odpověď:
  Vážená paní Nováková, k Vašemu příspěvku v této rubrice Vám sděluji, že dne 16. 6. 2017 se v době od 08.30 hodin do 11.30 hodin konala preventivní akce složek Integrovaného záchranného systému nazvaná „Den s Ajaxem“. Tato akce se konala jako mnoho dalších obdobného charakteru v areálu lesoparku Bohemia v Sokolově, konkrétně na pískovém parkovišti situovaném u řadových garáží. Konala se pod záštitou Obvodního oddělení Policie České republiky Sokolov – město. Smyslem této akce byly ukázky ať již statické, tak i dynamické práce složek Integrovaného záchranného systému v našem kraji. Na akci byli pozváni žáci 4. tříd sokolovských škol a 4. třídy základní školy Lomnice. Součástí této akce byla i dynamická ukázka, kterou provedli policisté zdejšího útvaru proti nebezpečnému pachateli, která byla realizována na zmiňovaném místě. Nedílnou součástí této ukázky byl i varovný výstřel ze strany zasahujícího policisty, a to cvičnou služební zbraní s akustickými náboji mimo obydlenou oblast, resp. na místě k tomu určeném, řádně označeném a vymezeném pro danou ukázku. Po dobu jízdy služebním vozidlem ulicí Pionýrů od OD Billa při pronásledování pachatele nedošlo k žádnému výstřelu ze služební zbraně. Samozřejmě součástí této preventivní akce byla i mimo jiné statická ukázka práce Policie České republiky, představení práce policie, ukázka služebního vozidla, přednáška o zásadních pravidlech první pomoci a mnoho dalších. Datum a místo konání této preventivní akce bylo řádně označeno dopravním značením s informační tabulkou s názvem akce, datem akce a organizátorem akce. Dopravní značky zde byly umístěny po dobu jednoho týdne před konáním akce. Tedy akce byla označena řádným a zákonným způsobem, užívání uvedené komunikace a uvedené pískové plochy – parkoviště v inkriminovanou dobu bylo řádně ohlášeno a následně povoleno Městským úřadem v Sokolově. Obdobné akce se na uvedeném místě konají již několik let a jsou opravdu pozitivně vnímány přítomnou veřejností. Vaše vnímání této preventivní akce mne mrzí a v případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat, ať již osobně nebo telefonicky na tel. č. 974 376 666.
  ~ Bc. Tomáš Strnad, vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky Sokolov

 • 19.6.2017

  Rozšíření parkoviště v ulici Mičurinova

  dotaz:
  Dobrý den. Bydlím v ulici Mičurinova (1918 až 1925). V této ulici je delší dobu problém s parkovacími místy. Chtěl bych se zeptat, zda by se tento problém nedal vyřešit rozšířením stávajícího parkoviště na konci ulice o parcelu s číslem 1672/2 v katastru nemovitostí. Tato parcela je delší dobu nevyužita a krom přemnožených divokých prasat, která tu potkávám, by se snad s trochou snahy dala využít jako parkovací plocha, popřípadě s pár kamerami, aby se zabránilo vyhazování odpadu v jejím okolí a krádežím. Vím, že parkovací plochy se řeší po celém městě a mnohdy už není jak navýšit kapacity některých parkovišť, ale v pozdních hodinách je problém zaparkovat i v okolí, nejbližší parkování je pak už jen parkoviště Tesca. Děkuji za pozornost.
  ~ Václav

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za tip na další možné navýšení parkovacích míst v našem městě. Váš návrh předám k posouzení odboru rozvoje města, je potřeba si ovšem uvědomit, že ne vždy musíme jít cestou zlikvidování zeleně. Podle mého názoru také současné vedení města musí udržet rovnováhu mezi vznikem parkovacích míst a množstvím zeleně, na které jsme tak pyšní. Co se týče kamerových bodů, zde již musím být také obezřetný. Současný stav kamerových bodů je totiž takový, že další nové kamerové body by nezaručovaly potřebný dohled obsluhou kamerového systému.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Požární zabezpečení budov

  dotaz:
  V současné době hoří 24 patrový bytový dům Grenfell Tower v širším centru Londýna a je již téměř jisté, že nehoda se neobejde bez ztrát na životech. Ve zprávách se spekuluje o tom, že požár vznikl na zateplení a že budova nebyla řadu let požárně kontrolována. V této souvislosti mám dotaz, jak jsou protipožárně zabezpečeny nájemní věžové domy, tedy vyjma běžných rozvodů požární vody, které většinou nikdo neumí ovládat? Také mne zajímá, zda se zvýšily nároky na požární zabezpečení budov v majetku města po jejich zateplení? Nezajímají mne obecné informace, jako citace z norem a projektů, ale skutečné - praktické kroky směřující ke zvýšení bezpečnosti obyvatel, pokud se tím v dnešní době na úřadě vůbec někdo zabývá.
  ~ Vladimír Cabalka

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov patří mezi města, která prevenci řadí na jedno z předních míst. Samozřejmě také nás nenechala chladnými tragická událost v Londýně a ihned se vedení města této problematice začalo věnovat. Na pravidelné poradě IZS, kterou svolávám vždy poslední středu v měsíci, budeme problematiku zateplení budov diskutovat a to i společně s ředitelem Sokolovské bytové a velitelem HZS v Sokolově. Jsem ale pevně přesvědčený o tom, že v bytech patřících městu Sokolov, je, co se požární prevence týče, vše v naprostém pořádku. Je nutno však přiznat, že přetrvává stálý problém, který spočívá v tom, že auta parkují na tzv. nástupových plochách.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Omezení rychlosti na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, měla bych dotaz ohledně ulice Spartakiádní a nově vznikajícího dětského hřiště. Byla by možnost snížení povolené rychlosti z 50km/hod na 30km/hod, nebo zpomalovací retardér? Jde o to, že tam bude běhat více dětí na hřiště a z hřiště, tak aby se nestalo nějaké neštěstí. Předem děkuji za odpověď.
  ~ Důnovská Pavla

  odpověď:
  Dobrý den, zpomalovací retardéry v této ulici neplánujeme. Důvody jsou minimálně dva. Tím prvním je fakt, že podle našich zkušeností jej někteří řidiči berou naopak jako zpestření jízdy a ve velké rychlosti tyto retardéry přeskakují. Druhým důvodem je opět ověřená zkušenost, že zvyšují svojí hlučností zátěž obyvatelů okolních domů. Diskutovat samozřejmě můžeme o snížené rychlosti, nicméně jsem přesvědčený také o tom, že plánovaná rekonstrukce bezpečnost ulice Spartakiádní zvýší a to s vědomím toho, že jak správně píšete, díky novému hřišti dojde k většímu pohybu dětí v této lokalitě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Za kým jít s podezřením na týrání zvířete?

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě na koho se obrátit, když je podezření na týrání zvířete.
  ~ Helena Pollnerová

  odpověď:
  Pokud existuje podezření na týrání zvířete, doporučujeme podnět (i neformální) předat přímo Krajské veterinární správě pro Karlovarský kraj - tel. 353 434 052 , e-mail: epodatelna.kvsk@svscr.cz, adresa: Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary. Je možné obrátit se i na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který projednává správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání a rozhoduje o mimořádných opatřeních - v Sokolově je to odbor životního prostředí, paní Jindřiška Rychnová, tel. 359 808 177. Tyto případy vždy po odborné stránce musí posoudit zmiňovaná krajská veterinární správa (KVS), která je zároveň kontrolním orgánem a může zvíře fyzicky u chovatele zkontrolovat. Pokud je podnět podán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je následně předán KVS. V případě závažnějšího týrání zvířete, kdy by týrání mohlo být trestným činem, lze týrání oznámit Policii ČR.
  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí

 • 19.6.2017

  Prořezání keřů v ulici Jelínkova

  dotaz:
  Dobrý den, mohl bych poprosit o prořezání keře pod okny u vchodu Jelínkova ulice 1897? Děkuji předem.
  ~ Jiří Novotný

  odpověď:
  Dobrý den, na místo jsem se byl podívat s příslušnou úřednicí MÚ a shodli jsme se na tom, že důvody prořezávky chápeme a bude v nejbližších dnech provedena.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Nepořádek u nákupního centra Plas

  dotaz:
  Dobrý den, od doby platnosti nové vyhlášky ohledně zákazu kouření v "restauracích" se okolo bývalého nák. centra Plas objevili jak před Duklou, tak i před hernou a stánkem s občerstvením stoly se židlemi, popelníky atd. To vše už od otevírací doby, kdy naši těžce nemocní sociální spoluobčané předvádějí svoje vulgarity, obtěžování a jít okolo nich (třeba jen na zastávku) je opravdu stezka odvahy. Nevěřím, že město vydalo povolení pro takovéto "zahrádky". A dále u stánku s občerstvením chybí sociální zařízení, takže všichni celodenně sedící "občané" chodí vykonávat své potřeby k plotu nedaleké mateřské školy a pod okna Vašich městských bytů. Tato poslední věc se děje již několik let a stále nikdo nezakročil. Vaše hlídky chodí občas okolo a ještě s nimi vesele se smíchem konverzují. Na Michalu bydlím už od narození a poslední roky musím říct, že to zde jde od 10 k 5. Nikdy zde nebylo tolik nepřizpůsobivých občanů, nepořádku. Spoustu lidí se stěhuje pryč a stejně tak uvažuji i já s celou svojí rodinou. Za chvíli Vám zde vznikne další ghetto.
  ~ Lucie

  odpověď:
  Dobrý den, o problému víme a stejně jako vás také vedení města netěší obrázek, který je k vidění. Problém ovšem spočívá v tom, že konkrétně místo před těmito restauracemi je soukromý pozemek (majitele restaurace) a město Sokolov zde nemůže činit opatření vedoucí například k nepovolení takto řešených „předzahrádek“. Provádíme však časté kontroly před tímto objektem a to proto abychom co nejvíce zabránili negativním jevům, na něž často a bohužel právem upozorňují obyvatelé okolních domů a kolemjdoucí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Průjezd u obchodního centra

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, píši vám ohledně průjezdu u obchodního centra. Jedná se o spojku mezi ulicemi a to Heyrovského a Křižíkovou ulicí. S dětmi jsem se nikdy nemusel bát tam chodit a i současně když jedu na invalidním vozíku, musím být hodně opatrný, přičemž do otevření obchodního centra byl klid, ale po otevření centra se vše změnilo. Jaké opatření se tu udělá? Myslím si, že by tam postačilo dát nějaký zátaras aby to nebylo průjezdně i když jsou tam dopravní značky. To jest ignorováno. Řidič řekne, že jede do garáže, ale je to jen výmluva.
  ~ Thomas

  odpověď:
  Dobrý den, situaci na úseku, který popisujete, jsem osobně prověřil a při několika návštěvách, kdy jsem zde byl, porušování dopravního značení nedošlo. Jediné řešení, které mě napadá a budu jej konzultovat s příslušným odborem města a dopravním inspektorátem ČR, je to, že dopravní značka Průjezd zakázán bude nahrazena dopravní značkou Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou pro dopravní obsluhu. Ještě jednou však dodávám, že celou věc musím konzultovat s příslušnými orgány.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2017

  Puklina ve vozovce v ulici Atletická

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, na parkovišti vyhrazeném domům Atletická 2221, 2222 se vedle jednoho víka kanalizace objevila zřejmě po nedávných deštích propadlá puklina ve vozovce. Nezdá se příliš hluboká, ale nikdo neví, jak to vypadá pod vozovkou. Chtělo by to tam poslat nějaké odborníky, aby to prohlédli, případně opravili, aby nedošlo k nějakému velkému propadu například automobilu nebo zvědavého dítěte. Do pukliny teď při každém větším lijáku může vnikat voda a vozovku dále podemílat. Pokud někde dohledám váš mail, zašlu vám foto.
  ~ Stanislav Krákora

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Váš podnět jsem přeposlal příslušnému odboru k řešení a podle mých informací bude komunikace opravena v nejbližších dnech (pokud se tak již nestalo).
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.6.2017

  Ruch od stavebních strojů v brzkých ranních hodinách

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych informovat o rušení nočního klidu u městského koupaliště při stavbě přilehlého parkoviště, dnes ráno 8. 6. 2017 po čtvrt na 6 nás celou rodinu vzbudilo bourání asfaltu bagrem a nakládání na nákladní auta, pípání při couvání atd. Pohybují se tam pracovníci v montérkách SOTES - je to realizováno městem? Myslím, že máme právo alespoň v týdnu se vyspat, když už se každý víkend nevyspíme z důvodu pořádání diskotéky Hamburk. A majitel ani město není schopno zajistit pořádek. A žádné stížnosti nepomáhají. Zajímalo by mne, jestli by to takhle bylo, kdyby se to vše odehrávalo pod okny někoho z vedení města.
  ~ Jan

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši stížnost jsem projednával se společností SOTES. Dle jejich vyjádření přistoupili ve dvou dnech k rekonstrukci v časných hodinách, tak jak píšete. Důvodem byl fakt, že odpoledne se někteří návštěvníci dětského hřiště a koupaliště chovali bezohledně a nerespektovali zákaz vstupu na staveniště, a tím celou rekonstrukci komplikovali. Společnost SOTES tedy, neboť termín na dokončení je opravdu aktuální, využila i ranních hodin k tomu, aby práce provedla co možná nejbezpečněji. V dalších dnech by se již tato situace opakovat neměla. Obyvatelům okolních domů se omlouvám. Snad se mi podařilo dostatečně popsat důvody, které k této situaci vedly. Našim cílem je, co možná nejrychleji se připravit na letní sezónu a čilý ruch na koupališti samotném i v jeho okolí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.6.2017

  Nepořádek v Hornické ulici

  dotaz:
  Dobrý den, dovoluji si zareagovat na dotaz, uveřejněný 2. 6. 2017 v této rubrice s titulkem „Problém s hernou v Hornické ulici.“ Bohužel nemohu souhlasit ani s jednou odpovědí, které pod tímto dotazem navazují. Pokud někdo pozorně sleduje zde uveřejněné články a zavzpomíná, určitě mu dojde, že problém zvaný Hornická ulice se zde vyskytuje v jakýchsi periodách již několik let zpětně, a přesto je situace v podstatě stále stejná. Čas plyne jako voda v Ohři a slibované pozitivní změny, ke kterým se upínala většina zde bydlících, se stále nekonají. Tak se ptám - např. slibovaná novela městské vyhlášky o zákazu seskupování skupinek vytvářejících tzv. zábory, boj a snaha potírat obchod s chudobou a "handlem" s byty, již zmiňovaná problematická herna, distribuce omamných látek a mnoho dalších nešvarů, to vše v poklidu a za bílého dne? Možná by chtělo si touto ulicí projít nebo projet, ale ne jen jednou informativně, ale pravidelně, několikrát za den a nastavit si to správné zrcadlo života zde, protože i slepý by viděl ten „bordel“, který se tady děje. Služební automobily PČR zde projíždějí s absolutním klidem, MP zde není vidět, a když už, většinou je pozdě, protože se vše stačí poschovávat, uklidit, popř. ujet, přeparkovat apod. Kamerový systém je sice do ulice, ale nejspíš svůj účel nesplňuje, jinak by to v ulici nevypadalo tak, jak vypadá. Výsledek je potom takový, že orgány, které by se tímto měly zabývat a potírat tohle vše, vystupují s klapkami na očích, nebo dělají, že nic nevidí. Je to smutné a do očí bijící, ale bohužel problém zvaný Hornická ulice se již několik let nezlepšuje, ba naopak, bobtná a rozrůstá se do stále větších rozměrů, což by mělo být dostatečně varující, než bude pozdě.
  ~ hornický občan

  odpověď:
  Dobrý den, protože jsem se již k Vámi popisované problematice vyjadřoval nejednou, ale s vědomím, že každý dotaz má být zodpovězený, dovolím si reagovat, byť jen v krátkosti. 1.) Novela městské vyhlášky - zastupitelstvo tuto novelu schválilo na podzim loňského roku a MP má za úkol (a o totéž jsem požádal i PČR) její dodržování vymáhat a věřte, že tomu tak i je. Je bohužel patrné a dalo se to očekávat, že Ti, kteří veřejné plochy (zejména chodníky a zeleň u domů) bezohledně zabírali, se budou muset smířit s tím, že již toto chování není možné. Nečekejme ale, prosím, že se vše změní mávnutím proutku, v tomto případě v podobě aktualizované vyhlášky. Věřte však, že situaci řešíme a dodávám, že při projížďkách městem se ani já nerozpakuji na nepřípustné vysedávání „kdekoliv“ MP telefonicky upozornit. 2.) Obchod s chudobou - velký problém, který se nebojíme medializovat a pro přijetí např. tzv. cenových map, který by dle našeho tento problém razantně řešil, děláme všichni (na městě i na kraji), co je v našich silách. 3.) Chtělo by to Hornickou projet - projíždím nejen já, ale i ostatní kolegové z vedení a rady města, často a úmyslně. Opět jsou to v mnoha případech právě naše telefonáty upozorňující na porušování vyhlášky o pití alkoholu na veřejnosti, o nedovoleném záboru a v posledním případě také o prodeji drog.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta