česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta, příslušný útvar městského úřadu, případně rada, nebo zastupitelstvo města.

Dotazy a odpovědi jsou průběžně zveřejňovány níže na této stránce webových stránek města Sokolov. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen v minulosti. Odpověď zároveň s uveřejněním zašleme na vámi uvedený e-mail. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, uveďte tuto informaci v textu dotazu. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 2.3.2018

  Nefunkční semafor na přechodu u Perly

  dotaz:
  Dobrý den, vážený pane starosto, dne 23. 2. 2018 jsem byl vyzvedávat svoji dceru po škole z 2. ZŠ, kde jsme zkoušeli, aby sama dcera přešla přes přechod u Perly. Sledovali jsme s manželkou, jak to zvládne. Byl jsem překvapen, že moje dítě čekalo na semaforu a zelená na přejití pro chodce se neukázala! Ani po projetí aut třemi směry! Dcera má 7 let a pořád svítilo červené světlo na semaforu, až se najednou rozešla! Jelikož jsme byli daleko, tak jsem nemohl zareagovat. Řidič, co stál na křižovatce u Perly ve směru z města do Lomnice, poradil dceři - přejdi, protože auta v našem směru mají červenou. Díky tomuto pokynu přešla naše dcera na stále svítící červenou. Což nám v tom okamžiku hodně zatrnulo. Tuto skutečnost jsem okamžitě oznámil na Městské policii Sokolov, kde jsem se dozvěděl, že nejsem první, a že tuto informaci už volali v měsíci únoru minimálně třikrát! Chtěl bych pochválit paní z městské policie, že tuto událost bude okamžitě řešit a zpětným zavoláním mě tímto ujistila, že tuto informaci předala firmě Sotes Sokolov, s.r.o. k zajištění správné funkce semaforu. Trošku mě zarazilo, že jsem již několikátý tento měsíc a že při dnešních technologiích se semafor nepřepne do nouzového stavu! To znamená, že někdo dostane informaci o nesprávné funkci semaforu! Což v dnešní době funguje třeba na železnici. Děkuji za vyřešení vzniklé situace.
  ~ Petr Sitař

  odpověď:

  "Petře, dobrý den, hned na úvod velké díky za Váš příspěvek. Bezpečnost dětí je naprostou prioritou současného vedení města a každá informace týkající se dopravní situací u základních škol u nás hned rozsvítí výstražné světlo. Neprodleně po Vaší informaci jsme také my kontaktovali společnost SOTES a požadovali okamžitou nápravu. Jsem rád, že mohu konstatovat, že v současné době je již vše v pořádku. Pro lepší a zejména rychlejší komunikaci posílám nejen odpověď společnost SOTES, ale také přímý kontakt na odpovědného pracovníka. Věřím, že se společnost spravující semafory v Sokolově, bude také zabývat pořízením techniky, která funguje na železnici, a o které se zmiňujete. Ještě jednou velké díky a přání pohodového dne."

  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  "Dobrý den, Městská policie Sokolov průběžně kontroluje dopravní značení a semafory ve městě a jak bylo sděleno podněty předává přímo správci komunikací v tomto případě na SOTES Sokolov. Pěkný den přeji."

  - Bc. Petr Procházka, velitel městské policie

  "Dobrý den, pane Sitaři, děkuji za nahlášení poruchy semaforu u Perly, závada je odstraněna. V případě zjištění jakékoliv závady na semaforech a veřejném osvětlení volejte 728 277 258. Přeji příjemný den."

  - Stanislav Strnad, Sotes Sokolov

 • 2.3.2018

  Způsob výběru lokalit bez nároku na doplatek

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, z jakého důvodu nebyly do lokality bez nároku na doplatek zahrnuty i přilehlé domy v Sokolovské ulici č.p. 1443-1449 a 1570-1576? Netuším, co vás na úřadě vedlo k tomu, je vynechat, nebo jak jste osobně seznámeni se zdejší situací, ale já v této lokalitě žiji již nějakou dobu a s jistotou Vám mohu říct, že ty vynechané domy rozhodně bezproblémové nejsou. To tzv. kšeftování s chudobou v nich posledních letech probíhalo a probíhá dále. Už jen i tím, že v nich má byty známý p. Berka, ale nejen on. Netvrdím, že jsou ty domy problémové celé, jsou to, ostatně jako u většiny domů, jednotlivé byty. Velmi bych ocenila, jistě ne ze zdejších starousedlíků a slušně žijících sama, kdyby došlo, a pokud možno co nejdříve, k nápravě. Děkuji, s pozdravem
  ~ Dostálová

  odpověď:
  Dobrý den, k Vašemu dotazu si dovoluji uvést následující: O oblastech, ve kterých platí opatření obecné povahy, jsme rozhodovali na základě informací od agentury pro sociální začleňování Městské policie a především PČR. Opatření i dle dodatků k zákonu muselo být spíše specifické jako určité územní celky, a to s tím, že právě v tomto územním celku dochází k nárůstu sociálních problémů. Je logické, že to je především v oblastech, kde má koupeno nejvíce bytů pan Berka a jiní obchodníci s chudobou. Samozřejmě víme o tom, že také v ostatních oblastech města jsou takto pro nás nepřijatelně pronajímány i ostatní byty. Nicméně pokud bychom tyto oblasti jasně nevymezili, zavdávali bychom zbytečnou příčinu k tomu, aby opatření obecné povahy v daných lokalitách nebylo legislativně schváleno. Pokud jakékoliv opatření ohraničíte blokem domů, ulicí apod., vždy se najdou nájemníci, kteří tvrdí, že by právě tato hranice měla být posunuta. Nebráníme se však tomu, a taky jsme to dopředu avizovali, že v budoucnu budou oblasti, kde opatření obecné povahy platí, rozšířeny. Musím také dodat, že podle našich informací právě toto opatření funguje a již v několika případech i díky nevyplacenému doplatku na bydlení město Sokolov nebylo tou správnou adresou pro nepřizpůsobivé občany z jiných míst republiky.
  ~ Jan Picka, starosta

 • 1.3.2018

  KÁCENÍ STROMŮ, OPRAVY A DALŠÍ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, velice rozhořčená a zároveň smutná usedám k počítači a píši Vám tuto stížnost. Dnes v dopoledních hodinách došlo na louce směrem na Areál zdraví za blokem domů na konci ulice Švabinského ke kácení cca 10 zdravých, krásných stromů. Absolutně nechápu důvod, či komu stromy vadily. Se sousedy jsme jen nevěřícně koukali z oken a kroutili hlavami. Přišlo mi, že ani vedoucí této demoliční akce sám nevěděl, které stromy kácet a prostě jen šel a některé z nich označil. Stromy tu byly vysázeny obyvateli těchto domů v 80. letech, máme díky nim krásný výhled z okna a zároveň nám tu v letních měsících, kdy jsou olistěné, slouží jako protihluková zástěna k nedaleké dálnici. Proto Vás, ne prosím, ale žádám, aby na místě těchto padlých stromů, byly vysázeny nové, protože mi přijde, že zdravý rozum a láska k přírodě musí v poslední době ustoupit financím, vykazování činnosti a nesmyslným rozhodnutím. Ještě bych chtěla poukázat na vulgární chování pracovníků firmy Sotes, kteří se velmi hrubě chovali k paní, která se jich přišla zeptat, proč stromy kácejí. Jeden z jich jí odpověděl, že zda má problém, má k němu přijít blíže a on jí dá takovou facku, a pak na ní začal kvokat... Myslím, že něco takového je v dnešní době nepřípustné...

  Dále bych se Vás chtěla zeptat na dvě věci:

  - bylo by možné nechat opravit fasádu na teplovodním výměníku vedle pivnice Alex? V létě jsme se radovali, když bylo kolem výměníku postaveno lešení. Jenže jsme zjistili, že byla natřena pouze část a zbytek zůstal v původním stavu, což upřímně nepochopil nikdo z nás. Mám pocit, že všechny výměníky v Sokolově již prošly rekonstrukcí fasády a na náš krásně šedivý "pografitovaný" se tu jaksi zapomnělo.

  -zajímalo by mě, zda město neplánuje postavit pořádné parkoviště u pivnice Alex a zároveň zrekonstruovat silnici za domy na konci Švabinského ulice? Silnice i parkoviště jsou tu v katastrofálním stavu. Nehledě na to, že by parkoviště potřebovala vyznačit stání, neboť jsou tu mezi námi bezohlední lidé, kteří při parkování nechávají obrovské rozestupy a člověk tu pak nemá šanci zaparkovat.

  Za odpovědi děkuji a přeji Vám příjemný den


  ~ Mgr. Jitka Srbová

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych své odpovědi začal v obráceném pořadí. Tedy nejdříve vyjádřením Sokolovské bytové, s.r.o. k výměníku a také stavem vozovek u pivnice Alex. Přidávám slibované vyjádření.

  „Dobrý den, s opravou fasády výměníkové stanice VS 21 na ulici Švabinského určitě počítáme. Aktuálně ale posíláme veškeré investice do modernizace technologií, kdy musíme připravit všechny výměníky a rozvody na plánovanou změnu topného média, rovněž také významně snižujeme tepelné ztráty. Veškeré investice a opravy plánujeme tak, abychom nemuseli zvyšovat cenu tepla v Sokolově. Opravy fasád výměníkových stanic plánujeme v horizontu 2 - 3 let. Ještě pro doplnění, lešení bylo postaveno kvůli opravě střechy, kterou už kvůli odstranění možnosti vzniku dalších škod na budově nešlo odložit.“

  Ing. Erik Klimeš – ředitel společnosti, Sokolovská bytová, s.r.o.

  „A nyní k parkovišti. V nedávné době jsme rekonstruovali a rozšířili parkovací plochy právě mezi domy v ulici Švabinského, tedy jen několik desítek metrů od plochy, kterou popisujete. Musím přiznat, že nemám pocit, že by pivnice Alex "pořádné" parkoviště potřebovala. Vždyť již z povahy provozovny se to tak trochu vylučuje, byť jsem si samozřejmě vědom toho, že pivnici navštěvují také Ti, kteří nutně nemusí pít alkoholické nápoje. Ale je třeba si uvědomit, že výstavbu každého nového parkoviště musí umožňovat technické a prostorové podmínky. V tomto případě, podle mého, tomu tak není a mohu se opřít o činnost pracovní skupiny, která se hned na začátku našeho volebního období věnovala vytipování vhodných pozemků na parkoviště, a tento pozemek v jejich seznamu nikdy nefiguroval. A věřte mi, že se svého úkolu tato skupina zhostila velice zodpovědně a pečlivě. Jiná je situace, a v tom s Vámi souhlasím, týkající se stavu vozovky a vyznačení stání na nedalekém parkovišti za domem. Určitě budu situaci konzultovat s příslušným panem místostarostou a vedením společnosti SOTES Sokolov, s.r.o., která má komunikace ve správě. Pro rok 2018 je již plán oprav schválen, ovšem nic nebrání tomu, aby se situace řešila v roce následujícím. Nyní ke kácení stromů, tak jak jej popisujete. Z požadovaných informací jsem zjistil, že:

  - důvodem pro kácení byly opakované stížnosti a žádosti občanů z této lokality.

  - výběr byl proveden za účasti odborníka - dendrologa a vybrány byly stromy nevhodně rostlé, či s různým poškozením. Dle informací se jednalo, mimo uvedené, také o tzv. výchovnou probírku. Co se týče nevhodného chování pracovníků SOTESu, věřím, že alespoň takto nepřímo dotyčná dáma přijme mou upřímnou omluvu a slib, že při nejbližší příležitosti budu věc řešit taktéž s vedením společnosti a jistě se s nimi shodnu na tom, že podobné jednání je nepřípustné. Dovolte mi také, abych tuto příležitost využil k tomu, že se vyjádřím k celkové situaci kolem kácení stromů. Město Sokolov bylo, je a vždy bude městem zeleně, městem, kde si také stromů samozřejmě moc vážíme. Pokud již nějaký strom musíme pokácet, pak vězte, že to je pouze z nutných důvodů (rekonstrukce vozovky, nemocný strom, výchovná prořezávka, několikrát opakované žádosti občanů apod.) a nikoliv z rozmaru, či necitlivosti. Dodávám také s naprostou zodpovědností, že o každém jednotlivém stromu je rozhodováno celkem ve čtyřech posouzeních. Nejdříve požadavek prověřuje komise životního prostředí (složená z obyvatel města a jejich práce si ohromně vážím). Několikrát jsem měl možnost se přesvědčit o tom, že zmiňovaný strom opravdu vidí a přímo na místě jej posuzují. Další prověření je na pracovnicích odboru správy majetku, a to s konzultací odborníka - dendrologa (pořízena je i fotodokumentace), následně se každému stromu věnuje Rada města (má 9 členů a také zde se názory mnohdy liší a rozhoduje hlasování) a poslední rozhodnutí je na státní správě, a to na odboru životního prostředí. Naprostou samozřejmostí pro nás je dodržování náhradní výsadby (např. kolem dětského hřiště na Vítězné bylo vysázeno 14 nových stromů a další přibydou u MŠ Vítězná) a tak pokácené stromy nahrazujeme novými. Je jasné, že také tyto stromy budou potřebovat nějaký čas na to, aby plnohodnotně nahradily své předchůdce. Momentálně pracujeme s odbory na tom, abychom uměli informace o zamýšleném kácení stromů včas a co možná nejvíce dostat mezi obyvatele našeho města. A na úplný závěr krátký dovětek. Mnoho stromů v našem městě naopak pokáceno nebylo, a to proto, že jsme nepřistoupili a nepřistoupíme na požadavky některých SVJ nebo jednotlivých obyvatel, aby stromy ustoupily výstavbě parkovišť (i za cenu dramatického úbytku zeleně), rozšíření vozovky či chodníku apod. Zkrátka platí, že kácíme jen stromy, které musíme, a to musíme, si samozřejmě poctivě ověřujeme.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 27.2.2018

  NOVÁ ÚŘEDNÍ DESKA

  dotaz:
  Dobrý den, nešla by prosím upravit elektronická úřední deska? Je dost nepřehledná a najít třeba pronájem nemovitosti je složité a dlouhé. Ve staré úřední desce jsem rozklikl, co jsem potřeboval a bylo hotovo.Vím, je tam odkaz na starší verzi, ale ta mi už tři dny nejde otevřít. Děkuji
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, nová elektronická úřední deska se prakticky v ničem neliší od původní. Ovládání je možné formou listování, anebo je možné použít "vyhledávač" umístěný na horní liště úřední desky. Pokud je hledaný výraz uveden v názvu zveřejněného dokumentu, tento se Vám nabídne. Výraz "pronájem nemovitosti" není obsahem názvu žádného zveřejněného dokumentu, proto se žádná nabídka neobjeví. Na úřední desce jsou v současné době zveřejněny pouze pronájmy pozemků. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka

 • 27.2.2018

  JÍZDNÉ AUTOBUSU

  dotaz:
  Dobrý den, prosila bych vysvětlení. Bydlím v Habartově. Zajímá mě ceník jízdného: Kluč-Habartov stojí 16 Kč. Kluč-Sokolov 26 Kč. Habartov-Kluč 16 Kč. Habartov-Sokolov 26 Kč. Je to tak správně? Myslím, že ne. Prosím vysvětlit.
  ~ Horváthová

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínku jsem projednával s výkonným ředitelem společnosti Autobusy KV a ten mi sdělil, že ceny jízdného jsou takto správné a je to v souladu s platným ceníkem a daným kilometrickým pásem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  LEDABYLÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU

  dotaz:
  Dobrý den, už několikrát se mi stalo, že když jsem si potřeboval v Sokolově něco zařídit v okolí nového náměstí, tak jsem v oné době nenašel místo k zaparkování. Samozřejmě jsem vždy zaparkoval dál od náměstí a pěšky se vrátil k vyřízení svých záležitostí. Jenže už několikrát jsem si všiml cestou od křižovatky u soudu, že podél náměstí někteří řidiči parkují velmi ledabyle. Dnes kolem 11:15 jsem zběžně vyhodnotil situaci tak, že na východní straně by se vešla ještě dvě auta a na protější straně tři. Nechápu, proč nejsou vyznačená stání pro jednotlivá auta? Někteří řidiči tak blokují zbytečně místa k parkování.
  ~ M. Pokorný

  odpověď:
  Dobrý den, musím s vámi souhlasit. Vedení města Sokolova dělá vše proto, abychom přidali jakékoli parkovací místo, zejména ve frekventovaných oblastech, jakou je i okolí nám. Budovatelů. O to víc nás mrzí pohled, kdy řidiči bezohledně zaparkují tak, že mezi sebou například nechávají zbytečně velké mezery a tím snižují kapacitu místa pro zaparkování. Stejně jako v jiných případech, i toto bude námětem našich rozhovorů se společností SOTES Sokolov, s.r.o., která je správcem komunikací a velice vážně se budeme zabývat otázkou, zda řešením není vodorovné značení – lajnování. Ostatně za dobrou praxi můžeme považovat parkování na ploše nám. Budovatelů, kdy nedávno vzniklé parkoviště je nalajnováno a řidiči svá auta parkují tak, jak mají.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  NEFUNKČNÍ SVĚTELNÝ PŘECHOD

  dotaz:
  Dobrý den, na silnici mezi 4. ZŠ a autoservisem Schöner je světelný přechod, který již není funkční. Potřeboval by opravit. A pak ješte: před umělou ledvinou (nad koupalištěm) je u silnice už dva roky suchý strom. Na podzim tam v okolí ořezávali stromy. U tohoto suchého stromu ořezali větve a nechali ho tam. Asi na okrasu, jinak nevím proč. Dělá tam akorát ostudu.
  ~ Krenžálková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za vaše připomínky, které předáváme k vyřízení společnosti SOTES Sokolov, s.r.o. Předpokládám, že se stromem, který zmiňujete, si poradí v co možná nejkratší době. Malinko složitější však vidím výměnu světélek upozorňující chodce na přechodu. Obávám se, že výměna těchto světel nebude jednoduchá, pokud je vůbec možná. Nicméně, jak jsem již napsal, situací se bude společnost Sotes zabývat. A dovolte mi, abych, stejně jako vy, také já ocenil skutečnost, kdy na přechod pro chodce světelně upozorňují právě zabudované ledkové body.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  PARKOVÁNÍ A POKUTOVÁNÍ U STARÉHO NÁMĚSTÍ

  dotaz:
  Dobrý den, můžu vědět, z jaké hlavy pomazané se opět vyklubal nápad, aby městští strážníci kasírovali v sobotu v šest hodin večer v ulici Rooseveltova (u řetězů při vjezdu na Staré náměstí)? Celé roky se tam dá parkovat při kraji domu podélně a nyní je to najednou problém? Přijde Vám, že je náměstí přebujelé životem a proto je třeba začít místní ruch korigovat? Nebo Vám přijde, že je tu zbytečně hodně parkovacích míst a proto jste se rozhodli, neustále je ubírat? Proč rovnou nepřejmenujeme městskou policii na výběrčí parkovného a místo pistolí jim můžeme na blůzku připnout čtečku čárkových kódů a bankovní terminál na platby kartou? Už v minulosti, když vzpomenu na místního "šerifa" p. Šlaise, který mi dával pokuty na naší trávě před rodinným domem a pak, když je potřeba, aby se něco vyřešilo (krádež, vandalismus atp.), tak je najednou všechno problém a nejde to řešit kvůli předpisům atd., mi přijde městská policie pouze jako skupinka výběrčích parkovného, to jediné je dostatečně právně ošetřeno k tomu, aby "pachatel" nemohl uniknout zaslouženému trestu. Opět se při sobotním večeru klepu vzteky při představě kam to tady spěje a kdo to tady řídí! Nutí mne to připomenout slavnou hlášku z filmu Černí baroni - "chce se mi zvracet!" PS: Lidi, pojďte k volbám a myslete hlavou.
  ~ Marek Kroha

  odpověď:

  „Dobrý den, ulice Rooseveltova je obousměrná komunikace, kdy vlevo je chodník o šíři 2,5 m, samotná komunikace je široká 5,8 m a vpravo je parkoviště, nejprve podélné a následuje kolmé. Vše je od sebe odděleno pouze jinou barvou dlažebních kostek. V ulici Rooseveltova je po pravé straně při vjezdu parkovací automat a značka Parkoviště s parkovacím automatem. Za touto značkou je 7 parkovacích míst, označených vodorovnou značkou V10a „Stání podélné“. Dále je tam parkoviště pro 13 aut označených vodorovnou značkou V 10b „Stání kolmé.“ Celé toto parkoviště je v určitých dnech zpoplatněno a stát se může pouze na těch vyhrazených místech. Je pravda, že ta místa jsou poměrně nevýrazně vyznačena pouze jinou barvou dlažby, nahrazující jinak standardně používané bílé čáry. Po levé straně při vjezdu směrem ke Starému náměstí je podél budov chodník. Ten je široký 2,5 m a opět je oddělen od komunikace pouze jinak barevnou dlažbou. Ovšem chodník to je a je tak i vyznačen v pasportu dopravy v Marushce. Často se stávalo, že auta stála po levé straně až na tom chodníku a pak si lidé stěžovali, že tam nemohou projít. Pak si stěžovali zase ti, co zaplatili za parkování a vidí, že vedle stojí auta bez placení. Na chodníku je stání zakázáno (až na výjimky). Stáli tam zejména podnikatelé, kteří tam mají provozovny a nechtěli platit za stání na parkovišti. Dále tam auta stojí v protisměru (vlevo), tedy pokud stojí čelem směrem ke Starému náměstí. Ale i pokud stojí čelem ke kruhovému objezdu, pořád tam zůstávají pro průjezd sotva necelé čtyři metry. Na to, že značení parkovacích míst je nevýrazné jsme upozorňovali, ovšem dle odboru dopravy při MěÚ je tato situace v naprostém pořádku.“
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

  „Dobrý den, dovolte mi, abych i já přidal několik řádků za sebe. Opravdu jsem byl mnohdy svědkem situace (neboť odvádím dceru do ZUŠ), že auta po levé straně stála doslova nalepena na stěny budov a tudíž prakticky znemožňovala jakýkoli pohyb v případě, že by někdo chtěl jít do některého z obchodů. Nechápu také váš zlomyslný a kritický tón na činnost Městské policie, neboť ta „pouze“ plní své povinnosti. Nemohu souhlasit s vaším názorem, že cílem MP je pouze vybírání pokut. Mnoho přestupků, a vy sám nejlépe víte, že v tomto mám pravdu, řeší domluvou. Pokud chcete poznat rozmanitost a náročnost práce městského policisty, nabízím vám absolvování jedné noční směny s naší hlídkou. Já jsem se společně s kolegy z vedení města několika výjezdů zúčastnil a musím vám říci, že je obdivuji. Pokud na mou nabídku přistoupíte, připravte si zejména pevné nervy a silný žaludek.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli se někde v Sokolově budou do budoucna ještě stavět samostatné rodinné domy, popř. řadové domy? Např. v Těšovicích, které budou možné k odkoupení. Děkuji
  ~ Denisa

  odpověď:
  Dobrý den, v letošním roce a v roce příštím město Sokolov bude nabízet cca 15-20 stavebních parcel, a to v oblasti mezi sídlištěm Vítězná a tzv. podnikatelskými inkubátory s již stávající rodinnou výstavbou. V minulých měsících jsme dokončili demolici objektů, které v minulosti využívala armáda a děláme vše proto, abychom právě tyto pozemky nabídli zájemcům o bydlení. K prodeji chystáme také tři stavební parcely v oblasti města zvané Šenvert a velice vážně uvažujeme o tom, že bytové domy postavíme také na ploše bývalého dopravního hřiště a na ploše sousedící s ulicí Karla Čapka. Stále jsme přesvědčeni o tom, že největší rozvoj, co se týče rodinné výstavby, bude v oblasti části Sokolova-Hrušková, kde plánujeme několik desítek stavebních parcel a nyní děláme kroky, jejichž cílem je zajistit zásobování vodou a odkanalizování této oblasti. Zde se však pohybujeme v řádu několika let.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  NEVYUŽÍVANÉ ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ V UL. MÁNESOVA

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych požádat o informaci, proč městská policie začala po novém roce pokutovat parkující automobilisty v části ulice Mánesova (kolem večerky)? Bydlím zde 25 let a doposud se tak nedělo. Při dotazu na zasahujícího strážníka mi bylo odpovězeno, že reagují na udání našich uvědomělých spoluobčanů. Vrátili jsme se zpět v čase, nebudete rozdávat pásky PS VB? Velké procento parkujících každý den porušuje dopravní předpisy ohledně parkování na sídlišti Michal: stání na chodníku, v zákazu stání - Soukromá škola, obecně stání podél chodníků 3,5 m jízdní pruh, stání v křižovatkách atd. Ale doposud mi připadalo, že se používal zdravý selský rozum. Sídliště a jeho komunikace naprosto nevyhovují současnému náporu automobilového provozu. Kdyby policie postupovala všude jako kolem večerky, tak nám nové záchytné parkoviště nestačí (i já ho využívám). Nedej Bože, aby další ulice měly také své udavače, co mají levný telefonní tarif. Já osobně jsem pokutu nedostal, ale tato změna pravidel během hry mi nepřipadá férová. Děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem
  ~ Luděk Urban

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Přestože řízením Městské policie je zastupitelstvem pověřen Mgr. Petr Kubis, dovolím si vyjádřit svůj názor. Jakási tolerance byla možná pouze v době, kdy zde řidiči v docházkové vzdálenosti opravdu neměli možnost bezpečného a bezproblémového parkování. Tato situace se změnila otevřením nově vybudovaného parkoviště v ulici Mánesova, které nebývá kapacitně plně využito. V současné době reagujeme na nemalý počet žádostí o vybudování jakéhosi sypaného chodníčku, který by spojil právě toto parkoviště, zejména s panelovými domy u zapomněnky. Také je nutno dodat, že pokud na Městskou policii přijde upozornění na porušení dopravních předpisů, musí ze zákona MP konat a není zde ani milimetr prostoru pro jakousi benevolentnost.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  PRÁZDNÝ STÁNEK HYZDÍ OKOLÍ

  dotaz:
  Dobrý den, v roce 2014 byla rekonstruována křižovatka ulic Boženy Němcové a Slovenská. Došlo k úpravě zelených ploch a vysázení stromů. Vzhled křižovatky se výrazně zlepšil. Estetický dojem však kazí léta nepoužívaný stánek bývalé trafiky. Chápu, že se jedná pravděpodobně o soukromou movitost, ale na jiných místech ve městě již byly nepoužívané stánky odstraněny. Lze vyřešit i tento případ? Děkuji za odpověď.
  ~ Ilsa Zbíralová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za připomenutí. Na poslední poradě vedoucích odborů jsem, i díky Vám, tuto situaci diskutoval a v současné době hledáme řešení, jak tuto bývalou trafiku odstranit. Stejně jako vy jsme přesvědčeni, že zmiňovaná trafika toto místo hyzdí a osobně jsem přesvědčený, že právě v tomto místě již nikdy trafika obnovena nebude.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  ZÁVORA DO VNITROBLOKU: AKTUALIZOVÁNO

  dotaz:

  „Vážený pane starosto, jsem majitelka bytu v ulici Jednoty a bydlím zde již 58 let. Zajímalo by mě, kdo na městském úřadě na žádost jednoho člověka odsouhlasil instalaci vjezdové závory do našeho vnitrobloku bez vědomí ostatních majitelů bytů a ještě za tak tvrdých podmínek? Já sama auto nevlastním, ale jezdí za mnou děti (nákupy, odvozy k lékařům atd.), jsem již starší člověk a takových je nás tady víc. A jak je to řešeno s vjezdem sanitky nebo hasičů? Nejedná se mi o stálé parkovací místo, ale o možnost vjezdu pro výše zmiňované případy. Podle mého názoru bych měla mít nárok na kartu pro vjezd kteréhokoliv vozidla mých blízkých.“
  Jana Kubalová

  „Dobrý den, v našem vnitrobloku ul. Jednoty, Brněnská, Plzeňská a Slezská byla instalována u vjezdu závora (zatím není funkční). Dozvěděli jsme se o tom tak, že se začalo s pracemi a nikdo nás (SVJ, kterých se to dotýká) neinformoval o tom, že se něco takového bude realizovat. Ani se nás, kterých se to přímo dotýká, nikdo na nic neptal. Při mém telefonickém dotazu na MÚ mi bylo řečeno, že je to údajně proto, že si někteří stěžovali na situaci s parkováním a že jde o majetek města a město tak rozhodlo. Zajímalo by mne, kolik bylo oněch stěžovatelů, když dle mého zjištění z našeho SVJ 1486 až 1489 nikdo nic o této věci nevěděl a SVJ domů 1480 až 1483, podle vyjádření jeho předsedy, je na tom podobně. Tento vnitroblok zahrnuje přes 70 bytových jednotek a tak si myslím, že není správné, aby někteří (4; 5 nebo i 12 –zbývající SVJ má 12 jednotek) stěžovatelé takto rozhodovali společně s městem o takovémto zásahu do života obyvatelů tohoto vnitrobloku.  Městský úřad tu je snad pro občany tohoto města a tak si myslím, že postup v tomto případě by měl být jiný a hlavně bychom měli být dopředu informováni, jakým způsobem tato závora bude provozována a kdo bude oprávněn k vjezdu a parkování. Na základě těchto informací bychom se měli k této věci vyjádřit. Na telefonický dotaz na MÚ bylo sděleno jen to, že závoru bude spravovat Sokolovská bytová, s.r.o. a tam se vše dovíme. Na SB nám bylo řečeno, že závoru zatím nepřevzali a k podmínkám jejího provozu se zatím vyjadřovat nebudou. Omezením vjezdu do vnitrobloku budou nejvíce postiženi obyvatelé domů 1480; 1481 a 1489, kde je vchod do domu jen z vnitrobloku. Ostatní domy mají vchody i z druhé strany. Nejde totiž jen o parkování, ale i o spoustu dalších věcí, které mohou nastat, a závora bude komplikací. Chápu, že pro někoho je závora řešením některých problémů, ale přinese problémy jiné, se kterými by se mělo počítat dopředu a podmínky provozu by je měly nějak řešit a minimalizovat.“
  Jiří Vodrážka

  odpověď:
  Dobrý den, rozhodně se nejednalo o žádost jednotlivce a o instalaci závory rozhodovalo město Sokolov společně se Sokolovskou bytovou, s.r.o. Tímto opatřením jsme naopak chtěli zvýšit parkovací komfort pro vás všechny, kteří bydlíte v tomto domě. Nepříjemnou skutečností se stále častěji stávala situace, kdy ve vašem vnitrobloku parkovali návštěvníci nebo zaměstnanci nemocnice, občas zde automobil zaparkoval i některý z návštěvníků krytého bazénu a konec konců i ti, kteří si potřebovali v okolí něco zařídit. Strategie města je taková, že za jednu vjezdovou kartu majitel zaplatí spíše symbolický poplatek, při nákupu druhé a každé další karty je logicky tento poplatek vyšší. Věřte, že mnoho obyvatel našeho města by rádo platilo za možnou celoroční rezervaci parkovacího místa, a to samozřejmě i vyšší částky. Toto vedení města odmítá a výjimkou jsou opravdu a pouze jednotlivé vnitrobloky. Věřím, že samotný provoz a zajištění parkovacího místa pro nájemníky v budoucnu prokáže oprávněnost tohoto záměru. Co se týče vozidel IZS je vše samozřejmě ošetřeno tak, aby se tam tyto vozy bez problému dostaly.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.2.2018

  PŘETÍŽENÁ PARKOVIŠTĚ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, ráda bych se zeptala, zda se Město nezabývá myšlenkou, že by vznikla placená parkovací stání? Bydlíme na konci ulice Švabinského, a přesto, že jste vybudovali v nedávné době spousty nových parkovacích stání, nemám možnost v týdnu již okolo 18.30 zaparkovat. Jedním z důvodů je rozhodně to, že není nalajnováno a dalším pak také bohužel to, že těch aut stále přibývá a je vidět, že třeba za naším domem stojí spousty aut jen tak a někdy celou zimu nezmění svojí pozici. Parkují zde auta i větších rozměrů, která používají lidi k zaměstnání, např. ve stavebnictví, pak je to opravdu těžké, když rodina má 2 osobní auta a pak ještě k zaměstnání "minináklaďák ". Určitě bych byla ráda, kdybych si mohla parkovací stání od Města Sokolov pronajmout za nějakou částku a nemusela bych pak večer objíždět půl Sokolova. Děkuji za Vaši odpověď.
  ~ Monika Dlabačová

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov v minulosti a také v současné době neuvažuje o tom, že by se jednotlivá parkovací místa dala pronajmout. Důvodem je fakt, a také vy jej zmiňujete, že v našem městě za posledních deset let přibyly tisíce aut. Není tedy možné, abychom případným pronájmem uspokojili všechny zájemce o parkování a logicky bychom pak úplně znemožnili zaparkování zbývajícím majitelům aut, na které by se místo nedostalo, nebo by neměli finance na jeho pronájem. Současné vedení města je toho názoru, který spočívá v tom, že nastal čas dopravní situaci v našem městě řešit i vybudováním parkovacích domů. V takovém parkovacím domě pak samozřejmě bude nutné si parkovací místo za úplatek zarezervovat. Počítáme s tím, že z příjmů od parkujících řidičů by nebyla samozřejmě hrazena samotná výstavba parkovacího domu, ale z velké části by vybrané poplatky pokryly provozní náklady. Příznivou zprávou nejen pro vás je, že mezi vytipovanými místy jsou i dvě místa ve vaší docházkové vzdálenosti. Konkrétně je to ve vrchní části ulice Slavíčkova.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.2.2018

  OPRAVA ULICE KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO

  dotaz:
  Vážený pane starosto, informujete o opravách komunikací v Sokolově. Škoda, že nejsou peníze také na rozbitou ulici Karla Havlíčka Borovského, vždyť je to jedna z hlavních příjezdových a průjezdních tras nejen pro návštěvníky do Sokolova (a naše ostuda). Když už se našly miliony na výzdobu kruhových objezdů, to co čeká přijíždějící za nimi, by nemělo zkazit dojem.
  ~ S úctou Ladislav Zoubek

  odpověď:
  Dobrý den, k vaší poznámce mám dvě připomínky. První je, že ulice K. H. Borovského není ve vlastnictví města Sokolov a tudíž nemůžeme z našich prostředků zajistit opravu komunikace. Ta druhá připomínka je mnohem příznivější. Samozřejmě, že stav komunikace nám není lhostejný a naprosto s Vámi souhlasím v tom, že se jedná o páteřní komunikaci našeho města a proto jsme jednali s vedením Karlovarského kraje. Výsledkem je skutečnost, že v současné době probíhají projektové práce na rekonstrukci této silnice a věřím, že v roce 2019 bude zrealizována rekonstrukce od odbočky do ulice Tovární (k Chemickým závodům) až po kruhovou křižovatku u městského úřadu. Věříme, že při plánované rekonstrukci bude vyslyšen i další požadavek Sokolováků, a to na vybudování přechodu pro chodce u bývalé vojenské správy.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.2.2018

  HLUČNÍ SOUSEDÉ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, mám dotaz na hlučné sousedy. O vyhlášce samozřejmě vím, ale jde mi o to, jak jednat s problémovými sousedy, zda mi případně pomůže Městská policie? Velmi často si pouští hlasitou hudbu, tuto sobotu už to bylo opravdu neúnosné. Stěny opravdu duněly. Manžel na ně zvonil, ale ani mu neotevřeli, jen slyšel, že přes dveře křičí "neotvírej a pusť to ještě hlasitěji". Máme malé miminko, o kterém samozřejmě vědí, a přesto se takto chovají. Jednalo se o hodiny mezi 20:00-22:00. Co navrhujete, abychom v takových situacích, které se opakují čím dál častěji, dělali? Jak se mají slušní lidé bránit? Děkuji za odpověď.
  ~ Barbora Matúšková

  odpověď:
  Dobrý den, především mi dovolte, abych po téměř čtyřletém období na pozici starosty vám sdělil, že obrana slušných lidí před neurvalci a bezohlednými sousedy je čím dál složitější. Městská policie konat na vaše zavolání samozřejmě může a bude, nicméně problém je v tom, že ke zmiňovanému hluku nedochází po 22. hodině, tedy v době nočního klidu. Tím samozřejmě nezpochybňuji váš názor, že úmyslně pouštět hlasitou hudbu po 22. hodině, a to s vědomím, že v sousedství jsou malé děti, je přinejmenším bezohlednost a, promiňte mi ten výraz, křupanství. Bohužel z vašeho popisu situace netuším, jestli se tak děje v domě, který je v majetku města Sokolova, což by bylo příznivější skutečností, protože zde jakési pravomoci město Sokolov má, nebo se jedná o objekt v soukromém vlastnictví. Přesto bych vás rád požádal o to, abyste mi na můj služební e-mail jan.picka@mu-sokolov.cz situaci včetně adresy blíže popsala a já se poradím, co se s tímto konkrétním případem a sousedem dá dělat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.2.2018

  KNIHOVNA A OPRAVY

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se, pane starosto, zeptala, zda můžete zhruba říct, kdy bude nová knihovna na Starém náměstí a zda se konečně připravuje nějaký program na obnovu bývalého hotelu-hotel Český dům? A také by mě zajímalo, zda se i zničené domy naproti dopravnímu terminálu dočkají nějakých oprav? Jinak musím říct, že se ve městě stále něco děje a je hezčí a hezčí. Držím Vám palce v dalších aktivitách.
  ~ Miluše K.

  odpověď:
  Dobrý den, příznivou zprávou je, že stavební práce na realizaci nové knihovny by mohly začít na přelomu let 2018/2019. Znamená to tedy, že opravdu na dohled je doba, kdy město Sokolov bude mít svou knihovnu v nových a moderních prostorách na Starém náměstí. Co se týče rekonstrukce budovy bývalého Českého domu, jednali jsme se současným majitelem objektu dvakrát. Bohužel však musím konstatovat, že k posunu v jednání nedošlo a stále tak trvá buďto vysoký finanční požadavek majitele za případný prodej objektu, nebo rozhodnutí o založení nějaké společné organizace. Což je pro město nepřijatelné. Co se týče budov u dopravního terminálu, jejich estetický a technický stav nás mrzí stejně jako vás, nicméně bohužel i v tomto případě město nemá žádnou páku, kterou by majitele donutilo k lepší starostlivosti o tento majetek. Výjimkou mohou být pouze situace, kdy díky špatnému statickému stavu, kdy může dojít k ohrožení bezpečnosti chodců, v tomto případě se obracíme na stavební odbor a ten z pozice státní správy vstoupí do jednání s majitelem objektu a může jej donutit k nutným úpravám. My jsme velice rádi, že se po letech odkladů již stavebně realizuje oprava vlakového nádraží a že díky jednání vedení města a vedení společnosti SŽDC bude mít Sokolov důstojné vlakové nádraží.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.2.2018

  KÁCENÍ LIP

  dotaz:
  Dobrý den, právě si čtu, že již 170 let považujeme lípu za národní strom. Nejvíce jich bylo vysazeno v roce vzniku ČSR, pak v roce 1928,1968 atd. 100 let výročí ČSR oslaví Sokolov vykácením zbývajících lip kolem Lobezského potoka, aby se tak završila nepochopitelná likvidace vzrostlých lip, které rostly kolem celého břehu. Zejména zavrženíhodné bylo vykácení krásných, zdravých lip u ISŠTE. Už tenkrát jsem protestovala a bývalý starosta p. Berka sliboval, že žádné další se kácet nebudou. Je mi to líto. Jsem sokolovský rodák a odmalička jsem kolem těch lip chodila. Vždyť stromy jsou živé a dávají nám tak mnoho. Necháte vysadit místo nich nějaké vzrostlé lípy, nebo to budou zase taková ošklivá, neduživá košťata jako kolem "Horňáku? Na závěr Vám chci říci, že jsem ráda za dnešní Sokolov. V posledních 3 desetiletích se proměnil k nepoznání. O to víc mě mrzí, že není úcta ke stromům, které tu rostly, když většina obyvatel Sokolova ještě nebyla na světě.
  ~ Bc. Alena Matěchová

  odpověď:
  Dobrý den, v první řadě mi dovolte, abych Vám poděkoval za příznivé hodnocení práce našich předchůdců, a věřím i současného osazení městského úřadu. Co se týče kácení stromů, věřte, že každý strom, který je navržen ke kácení, je pečlivě zkoumán a toto rozhodnutí prochází mnoha posouzeními. Počínaje komisí životního prostředí, následně odborníky z příslušného odboru, a to včetně odborných posouzení a konečné rozhodnutí, co se týče samosprávy, je učiněno radou města. Opravdu je běžnou praxí, že o každém stromě je pečlivě diskutováno a nezřídka se stává, že i hlasování rady není jednotné. To vše s vědomím toho, že každý z nás má stromy v našem městě opravdu rád a vážíme si jich. Co se týče vykácení lip na břehu Lobezského potoka, je zde několik důvodů. Tyto stromy byly odborníkem označeny jako stromy nemocné a do budoucna neudržitelné, dále jsme museli vyslyšet již několikeré upozornění povodí Ohře, které nás upozorňovalo na fakt, že kořenový systém těchto stromů velice vážně poškozuje opěrnou zeď Lobezského potoka. Dalším důležitým faktorem pro naše rozhodnutí je to, že na mnoha místech tento kořenový systém trhá také sousedící komunikaci a vzhledem k tomu, že zde bude realizována finančně náročná, nicméně nutná, rekonstrukce nábřeží Petra Bezruče je samozřejmé, že i tomuto stavu se chceme do budoucna vyvarovat. Město Sokolov samozřejmě pečlivě dbá na náhradní výsadbu, a tu také realizujeme. Ukázka náhradní výsadby zde.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.2.2018

  ÚZEMNÍ PLÁN KOMUNIKACÍ

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych skromný dotaz. Je někde uzemní plán s rozdělením silnic a účelových komunikací? Našel jsem územní plán, kde byly vyobrazeny některé pozemní komunikace, ale nebyly tam všechny. Ostatní byly vedeny jako veřejné prostranství. Jedná se mi třeba o "křižovatku" u bývalé večerky u Gondiku na Mánesově ulici, kde známý dostal pokutu za stání v křižovatce (nejde o pokutu, policisté byli slušní a nechtěli moc), ale zarazilo mě to, protože jsem to měl celou dobu za účelovou pozemní komunikaci. Nikdo mi ani v tu chvíli nedává přednost zprava, když odtamtud vyjíždím. Vím, že tam dávali i pokuty za stáni v protisměru (proti tomu nic nemám, neni to jednosměrka), ale jak říkám, známý dostal za stání v křižovatce a stál i ve svém směru. Přesná adresa je Mánesova 1769. A takových komunikací je víc, třeba na Švabině naproti 6. ZŠ. Děkuji za odpověď.
  ~ Tomáš Fridrich

  odpověď:
  Dobrý den, město eviduje místní komunikace v tzv. pasportu komunikací, tento pasport však není veřejný. Komunikace v ul. Slavíčkova, kterou zmiňujete, je zařazena v pasportu města jako místní komunikace II. třídy, nejde o komunikaci účelovou, křížení s ul. Mánesova je tedy křižovatkou a pokuta byla oprávněná. Stejně tak i pokuty za stání v ul. Slavíčkova. Nejedná se sice o jednosměrnou komunikaci, ale nelze tu parkovat podél chodníku ani podél zeleně a to v obou směrech, protože komunikace potom nesplňuje podmínku zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (§ 25 odst. 3), že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy. Co se týče přednosti zprava, máte pravdu a patřičný odbor již učinil kroky k doplnění dopravního značení. S pozdravem
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 23.2.2018

  PARKOVÁNÍ V ULICI MÁNESOVA

  dotaz:
  Dobrý den, mám prosbu, zda by bylo možné opravit parkoviště u domu Mánesova 1652? Jsou zde velké díry, zejména v zadní části parkoviště. Parkují zde i lidé, kteří si jezdí nakoupit do Lidlu, takže je zde vysoká frekvence. Druhá prosba se týká parkování. Parkují zde i lidé, kteří nemají možnost parkování u věžových domů, takže v odpoledních hodinách zde jen málokdy najdete volné místo. Možná by tento problém trochu vyřešilo "nalajnování" parkovacích míst. Jsou totiž i tací, kteří parkují přes dvě místa. Děkuji za odpověď
  ~ Malinkovičová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Tuto celou záležitost budeme řešit se společností Sotes Sokolov, s.r.o., co by se správcem komunikací. Protože pro letošní rok je již plán oprav zpracován, nemohu slíbit, že k opravám těchto děr dojde ještě v roce 2018. Výjimkou samozřejmě jsou díry ve vozovkách, které mohou způsobit poškození vozidla. A proto i z tohoto důvodu věřím, že společnost Sotes provede na tomto parkovišti kontrolu. Rovněž tak tuto společnost požádám o zvážení případného lajnování a naprosto souhlasím s Vámi, že někteří řidiči parkují přinejmenším bezohledně.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  BAHNITÉ SCHODY U LIDLU

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, možná se už tady někdo ptal, komu patří schody, které jsou mezi Lidlem a panelákem? Jsou ve svahu. Věčně jsou mokré a zabahněné, vůbec se neudržují. Chápal bych, že se neudržují v zimě, když je sníh. Ale asi berou vlhkost ze svahu, protože jsou věčně mokré i v létě. Nešlo by je nějak odvodnit a vyspravit? Děkuji
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Vámi zmiňované schody nejsou v majetku našeho města, ale jsou majetkem společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Vaši připomínku vedení tohoto obchodního domu samozřejmě pošleme a je na nich, jestli nápravu zjednají vlastními silami anebo smluvně s jinou společností.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  ČERNÉ SKLÁDKY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Delší dobu dělám předsedu SVJ v Mičurinově ulici. Poslední dobou se ale mezi cestou Mičurinova směrem k Tovární stává obrovská skládka odpadu, který je vytahán z popelnic a shromažďován pod kopcem a za výměníkem. Další se stává na energetickém přívodu směrem od CHZ, kde si někteří lidé, kteří dovedou celé noci a dny svým hlučným chováním obtěžovat okolí vybudovali obydlí. Již jsem dával na toto téma stížnost na město z podnětů nájemníků, neboť někteří z nich se bojí během dne chodit v ulici Mičurinova po chodníku na straně popelnic z důvodů napadání těmito lidmi, když jsou upozorněni na nepořádek, který zde neustále vytvářejí. Když jsem toto podal, tak se zde občas objevila hlídka policie, ale tím to taky skončilo. Chtěl jsem se teda zeptat, zda by nešlo s tímto problémem něco udělat? Například výměnou popelnic za uzavřený kontejner. Dále, co je možné udělat s obyvateli, kteří si budují vlastní sídliště pod výměníkovou stanicí? Více méně názor lidí je, co se týče postoje městské správy, že pokud toto není za mým domem, tak se mě to netýká a nemá cenu se tím zabývat.
  ~ Marcel Tesák

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych odpověděl na Váš podnět. Včera tj. 31. 1. jsem na poradě IZS požádal o zvýšený dohled v této lokalitě jak státní policii, tak i Městskou policii Sokolov a požádal jsem rovněž Odbor správy majetku MěÚ, aby zaurgoval majitele pozemku a požadoval úklid. Samozřejmě, že na úklidu se může podílet spol. SOTES, s.r.o., ovšem je potřeba, aby se s ní majitel pozemku spojil.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  KONTEJNEROVÝ OSTRŮVEK V ULICI PIONÝRŮ

  dotaz:
  Vážený pane starosto! Bydlím v ulici Pionýrů 1293. V posledních dnech nám pod okny probíhají stavební práce. Domnívám se, že se staví zřejmě ostrůvek na odpadkové kontejnery. Aniž by se nás, obyvatel, kdokoliv zeptal, zda s tímto souhlasíme nebo ne. To znamená, že přímo pod okny a balkony, za které jsme si nemálo připlatili při koupi bytu, nám od jara do podzimu budou páchnout odpadky, obtěžovat hmyz, budit nás randál při svozu odpadů a samozřejmě i hluk vyhazovaného skla a jiného těžkého odpadu v jakýchkoliv denních či večerních hodinách? Doufám, že se ve svém předpokladu mýlím a budovaný vydlážděný ostrůvek vzniká pro jiné účely. Pokud ne, obrátím se s ostatními obyvateli našeho domu na Krajskou hygienickou stanici a budeme bojovat za to, aby nám odpadky (jejichž svoz se uskutečňuje jednou do týdne) nesmrděly přímo do oken, balkonů a teras. Prosím Vás o informaci, co se to u našeho domu děje a zda je pro Vás problém nás občany o této záležitosti informovat a eventuálně diskutovat o tom, jak to vidíme my, co zde bydlíme. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
  ~ Hana Nováková

  odpověď:
  Dobrý den, Kontejnery na odpad v ul. Pionýrů byly dosud umístěny na místní komunikaci, kde tvořily pevnou překážku a zabíraly místa k parkování. Odbor správy majetku zaznamenal v posledním roce také mnoho stížností na umístění kontejnerů na místě, které je ve špatném technickém stavu. V současnosti odbor rozvoje města zpracovává projektovou dokumentaci úprav lokality tak, aby zde byl zajištěn bezpečný provoz, mimo jiné proto, že jde o přístup k mateřské škole. Z dosud rozpracovaného stupně projektové dokumentace je již nyní zřejmé, že dosavadní umístění kontejnerového stání by bylo v rozporu s bezpečností dopravního provozu. Úpravami dojde ke změně parkování a komunikace v této lokalitě (dojde k navýšení parkovacích míst). Z výše uvedených důvodů bylo nutné kontejnerové stání přesunout. Pokud budete mít další dotazy v dané záležitosti, neváhejte kontaktovat přímo odbor rozvoje města, který zajišťuje akci stavebně (Hana Špičková), nebo správy majetku, který má v gesci odpadové hospodářství (Ing. Hana Mertlová, Ing. Alžběta Kubalíková). Pro úplnost uvádíme, že Vaše společenství vlastníků má prostřednictvím Sokolovské bytové s.r.o. zajištěn od společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. odvoz odpadu 2x týdně, svoz separovaného odpadu je uskutečňován rovněž 2x týdně. S pozdravem
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 1.2.2018

  DOTAZ

  dotaz:
  Vzorně jste provedli demolice a úpravu prostoru mezi ulicemi Šlikova a Vítězná, ale v současnosti je tam opět navezen „bordel“, tj. stavební suť, cihelné a betonové bloky?
  ~ Vladislav Jelen

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době jsou tyto zbytky po demolici již odvezeny. Trvalo to poněkud déle, a to z důvodu, že realizátor demolice čekal na laboratorní testy, které vyžadoval provozovatel skládky.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  ZÁZEMÍ VZPĚRAČŮ

  dotaz:
  Dobrý den, moje dcera už rok trénuje a závodí za Oddíl vzpírání TJ Baník Sokolov v krytu na 8. Základní škole v Sokolově. Minulý týden jsem jel pro ni odvézt ji z tréningu a měl jsem čas, tak jsem se šel podívat do prostor, kam jsem před cca 25 lety docházel (s Kulim) cvičit. Krásné vzpomínky vystřídal pocit úzkosti, když jsem viděl zázemí sportovců – šatny a zejména sprchy. Představě, že se tam sprchuje moje dcera, nebo jiné dítě z oddílu, se raději vyhnu. Připadá mi, že se tam za těch 25 let nic moc k lepšímu nezměnilo. A to je obrovská škoda. Nedovedu si představit, co by dělali páni fotbalisti nebo hokejisti, kdyby se měli v takovýchto podmínkách sprchovat. Jako otec členky a reprezentantky oddílu vzpírání bych Vás chtěl moc poprosit o investici do rekonstrukce sprch a zázemí pro sportovce na 8. ZŠ. Děkuji
  ~ Miroslav Šulc

  odpověď:
  Dobrý den, k situaci týkající se zázemí vzpěračů již toho bylo zveřejněno mnoho. Ať už při facebookových diskusích, tak při oficiálních vyjádření města. Proto mi dovolte, abych v tomto případě byl stručný. Město Sokolov vyčlenilo ve svém rozpočtu 1 milion korun, a to právě na rekonstrukci sociálního zařízení v bývalém krytu, které využívají vzpěrači. Je možné, že z této částky nějaké finance zbydou i na případné další opravy. Musím však dodat, že s oddílem vzpírání je složitá komunikace. Město Sokolov se v předchozí době snažilo například o domluvu, zda budou vzpěrači chtít své zázemí pro tréninky a závody ve sportovní hale, která by měla být v nejbližších letech nově zrekonstruována. Jen pro názornost situace dodám, že zhruba před čtyřmi měsíci nám vzpěrači měli oznámit a spojit se s ředitelem ISŠTE Sokolov, zda o tuto možnost mají zájem a do dnešního dne jsme od nich žádné vyjádření neobdrželi.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  VENČENÍ PSŮ KOLEM SPARTAKIÁDNÍ ULICE

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás nejdříve s dotazem ohledně nové cedule, které jsem si včera při venčení všimla. Bydlíme v ulici Spartakiádní. Držím se správného způsobu venčení/vodítko, sběr výkalů v trávě atd., všude kudy chodíme i do jiných ulic, tak se chci zeptat na informace, které jsem si včera na této ceduli přečetla. Jedná se konkrétně o menší plochu, hned vedle školky. Je zde prostor, kde jsou dvě nová zařízení pro menší děti. Zajímá mne, jak se uvádí na ceduli, jestli je tedy nyní vstup s pejskem na tuto plochu skutečně zakázán? Protože to jako hřiště, jak se uvádí na ceduli, není nijak ohraničené, tak jako na nedalekém místě, kde je pro děti a rodiče areál s pravidly/nejnovější moderní plocha/. Ptám se proto, abych případně na toto, je-li tam od nynějška tedy vstup s pejskem skutečně zakázán, upozornila i syna, manžela, maminku, abychom se nesetkali s tím, že na nás někdo zavolá Městskou policii za porušení nového nařízení. Jsem člověk, který dovede respektovat řád, slušně se chovat a dbát i na udržování pořádku v okolí bydliště atd. Jen mne upřímně zaskočilo, že je toto místo považováno /pokud správně chápu/, jako hřiště, ale není to nijak ohraničené. Proto Vám píši tento dotaz a prosím o zpětné informace, pokud možno v co nejkratším termínu. Dále mne ještě zajímá, neboť se velmi často setkáváme při venčení, že spousta lidí tady bohužel "stále" chodí venčit své pejsky /často už i více než jednoho/ s rukama v kapsách, nebo vyjdou z domu, pes volně!! A na ústní upozornění, vzhledem k předejití "nevyzpytatelného chování zvířat", dovedou být lidé i slovně agresivní a člověk raději i z bezpečnostních důvodů vlastních a i zvířete, okolí svého bydliště opouští a chodíme už raději tak i na plochy mimo ulici, kde si předem vyhlížíme prostory tak, aby byl náš pes v bezpečí, aby nedošlo ke konfliktům jak zvířat, tak i lidí, kteří nedodržují povinnost mít své pejsky na vodítku! Musím konstatovat, že se s tím setkáváme opravdu bohužel velice často. Je to skutečně nezodpovědnost lidí, a když nám řeknou, že mají psa vychovaného, tak stejně se stalo, že se náhle toto zvíře rozeběhlo a psa nám napadlo. A stalo se to víckrát nejen mně. Velice mne zaskočila pak reakce tohoto člověka, že místo toho, aby se zamyslel nad sebou, tak svého psa udeřil "pěstí" přes čumák, že mu tekla krev!! To byl vrchol všeho a já pánovi jen řekla, že pes za toto nemůže, aby ho netrestal a už vůbec ne takto, ale aby pochopil, že psi-samci, i feny to tak prostě mají a mohou být vychovaní, jak chtějí. Kapala mu z čumáku krev, než ho křikem zahnal domů!! Prostě nechápu!! Je to z mého pohledu už za hranicí rozumu, ne-li týrání zvířete!! Můj pes na vodítku byl napaden, já ho vytáhla do vzduchu za popruhy a přitom jsem ještě litovala to ubohé zvíře, které odneslo "nerozum" jeho páníčka!!! Upřímně by si tou pěstí zasloužil potrestat právě dotyčný člověk. Ale jsem žena, tak jen říkám, co si myslím, a co bych rozhodně neudělala. A toto byl jen jeden z nepochopitelných příkladů chování člověka ke zvířeti. Špatných zkušeností při napadení našeho psa jiným máme bohužel již dost. I v jiných místech sídliště. Tímto si tedy vlastně takto stěžuji na lidi, kteří se prostě nezamyslí a chodí si takto nadále a nám nezbývá, než se jim vyhýbat, nebo chodit daleko od místa, kde bydlí "tito" lidé. I z tohoto důvodu už raději nepouštím našeho mladšího syna se psem ven a jsem z této situace už opravdu zoufalá. Zajímá mne tedy také, jak se vlastně v tomto případě správně zachovat tak, aby nakonec při řešení konfliktu nebyl napaden ještě člověk, který se snaží rozumně situaci řešit? Lidé jsou dnes bohužel čím dál více agresivnější, jak slovně, tak mohou být i fyzicky a to nemáme tedy zapotřebí a už vůbec ne naše děti. Děkuji za reakci a případné rady jak se vlastně máme chovat, abychom se ušetřili případných potíží. Hezký den a zdravím.
  ~ Eva Tetourová

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínku jsem projednával jak s příslušným odborem, tak Městskou policií Sokolov a zjistil jsem následovné. Vámi zmiňované dětské hřišťátko bude v jarních měsících osazeno dopadovou plochou, která jasně vymezí prostor tohoto hřiště. Zvažovat budeme i jeho oplocení. Co se týče majitelů, kteří nerespektují městskou vyhlášku a pouští psy na volno i na místech, kde to není povoleno, je řešení v kompetenci městské policie. Doporučuji s těmito majiteli se nějak nedohadovat a na jejich počínání telefonicky upozornit městskou policii, která zjedná nápravu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  PARKOVÁNÍ V OKOLÍ NÁM. BUDOVATELŮ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěl bych se zeptat, kde budeme parkovat my, obyvatelé města, kteří bydlíme přímo na nám. Budovatelů? Po opravě nábřeží Petra Bezruče bude parkování také zpoplatněno. Ve všední den to byla jedna z posledních možností, kam si člověk mohl auto zaparkovat. Jinak je vše kolem náměstí placené nebo zdarma na hodinu. V okolních ulicích je parkování také beznadějně plné (ulice k Bille, ulice k poště, parkoviště u centrálky), všechna ostatní parkoviště jsou placená (před Uralem, před tržnicí, před úřadem práce). Pro dlouhodobé stání tak zbývá pouze parkování kolem náměstí, kde je zázrak přes den chytit volné místo. Teď chcete zpoplatnit desítky parkovacích míst, která už se pro dlouhodobé stání nebudou moci využít. Nemám problém si k autu kousek dojít, ale bohužel ani v okolních ulicích tato možnost většinou není. Bohužel jediný náš dům na náměstí (č.p. 1421-1428) nemá vjezd do dvora chráněn závorou, takže si tam jezdí a parkuje kde kdo a my residenti nemáme kde stát a nemáme ani možnost si stání zaplatit. Děkuji za Vaše vyjádření.
  ~ Michal A.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych v krátkosti odpověděl na Váš dotaz. Město Sokolov si samozřejmě uvědomuje, a také jsme to zveřejnili hned po vypracovaném projektu, že rekonstrukcí nábřeží Petra Bezruče dojde k úbytku parkovacích míst. Jedním opatřením, které jsme realizovali, bylo vzniklé parkoviště na ploše nám. Budovatelů a v současné době se vážně zabýváme myšlenkou (a činíme již nutná opatření), že bychom toto parkoviště ještě o několik míst rozšířili s tím, že nově vzniklá parkovací místa nebudou časově omezena. V budoucnu také chceme pískovou plochu u obchodu Billa opatřit takovým povrchem, aby zde bylo vytvořeno celoročně využívané parkoviště, a doufám také v to, že velkým záchytným parkovištěm se v budoucnu stane plocha bývalého autobusového nádraží.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  VLOUPÁNÍ DO OPUŠTĚNÉHO DOMU

  dotaz:
  Dobrý den, včera odpoledne (10. 1. 2018) při procházení ulicí Heyrovského kolem domu 1381-2 (dům by měl být zabezpečen proti vniknutí) jsem viděla dva chlapce. Jeden byl v druhém nadzemním podlaží domu a druhý na ulici a sbíral to, co mu první chlapec z domu házel. Bylo by možné s majitelem domu projednat větší bezpečnost a popřípadě znovu a lépe dům zabezpečit proti vniknutí? Kolem těchto domů je neustálý nepořádek a jsou terčem různých průzkumných akcí. Děkuji a přeji hezký den.
  ~ Weberová Věra

  odpověď:
  Dobrý den, majitele těchto domů samozřejmě upozorňujeme na to, že dochází k vniknutí do jeho domu, a to s tím, že zde může být působena škoda na majetku. Z pohledu města nás tato situace zajímá s ohledem na bezpečnost chodců a v případě problémů i toto s ním řešíme. Musím také dodat, že současnou situaci komplikuje skutečnost, že dochází k prodeji těchto objektů jinému majiteli. Podle informací, které mám, je prodejní smlouva těsně před podpisem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.1.2018

  PARKOVÁNÍ VE VNITROBLOCÍCH K. H. BOROVSKÉHO A ODBOJE

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěla bych se informovat ohledně cen parkovacích karet. Na oficiálních webových stránkách společnosti Sokolovská bytová, s.r.o. jsou uvedeny nové ceny za parkovací karty do vnitrobloků K. H. Borovského a Odboje. Jedná se o velmi výrazné zdražení. Mimo jiné je zde uvedeno, že o nové výši cen rozhodlo město Sokolov. To je velice nekonkrétní informace. A nelze se na základě tohoto sdělení obrátit na konkrétní osobu s žádostí o vysvětlení, proč k takovému výraznému nárůstu cen za parkovné došlo. Je možné mi prosím sdělit, kdo konkrétně toto rozhodnutí učinil? Mám tím na mysli, zda to bylo rozhodnutí jednotlivce, pak prosím o uvedení jména, nebo kolektivního orgánu a zde prosím o informaci, který orgán to byl a nejlépe pak i číslo usnesení. Nejen já budu ráda za poskytnuté informace. Děkuji
  ~ Dana V.

  odpověď:
  Dobrý den, k navýšení cen za parkovací karty došlo po vzájemné dohodě provozovatele systému – Sokolovské bytové, s.r.o. a vlastníka – Města Sokolov. Smyslem zřízení závory je zabezpečit možnost parkování pro vlastníky či nájemníky bytů a podnikatele s provozovnami v dané lokalitě. Každý rok bylo vydáno několikrát více karet, než je parkovacích míst, nemalé množství těchto karet je zneužíváno. Někteří „oprávnění“ držitelé jednu ze svých karet přeprodali osobám, které na parkování nemají nárok, nebo i za poplatek takové osoby do vnitrobloku pouštěli. Sokolovská bytová pak opakovaně řešila stížnosti občanů a systém, který měl parkování zjednodušit, naopak zatěžoval nás a Městskou policii. Navýšení ceny, které je výrazné hlavně u druhé karty, má odradit od jejího nákupu ty, kteří ji chtějí plánovaně zneužít. Toto opatření by také mělo zvýšit pravděpodobnost zaparkování pro řádné držitele karet. Samozřejmě chápeme, že to pro ně znamená vyšší výdaj za možnost parkování, ale nějakým způsobem se stanovenému záměru blížit musíme. Bohužel jenom blížit, protože každé další opatření (například loni zavedené karty do vozidel) se někteří snaží stále obcházet.
  ~ Ing. Erik Klimeš, ředitel společnosti Sokolovská bytová, s.r.o.

 • 17.1.2018

  LÍSTKY NA PLES MĚSTA

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že hodinu a půl po zahájení prodeje lístků na ples města jsou všechny kompletně vyprodané? Je mi jasné, že sponzoři dostali lístky v rámci jejich sponzorství, ale nedokážu si představit vyprodat celý zbytek kapacity plesu, včetně lístků na stání, za necelé dvě hodiny. Nebo je to jenom obsluhou infocentra MDK, která postarší dámu několikrát rychle odbyla s tím, že je vyprodáno a pokaždé, když se vrátila s tím, jestli by nebyly ještě nějaké lístky jinam v rámci plesu, tak následovalo to stejné, jelikož se mezi tím prý vyprodaly, místo toho, aby jí někdo poradil hned na začátku, že je volno tam a tam, v tom a tom počtu míst? Děkuji za Vaše vyjádření, popřípadě radu, jakým způsobem příští roky pořídit lístky, jelikož čekat na začátek prodeje nemá moc smysl. Dají se tedy lístky sehnat někde "pod rukou" v dřívějším čase?
  ~ Bc. Václav Krtek

  odpověď:
  Dobrý den, o ples města je každoročně velký zájem. První zástupy lidí se začaly tvořit již v 6:30 hodin, samotný předprodej jsme proto zahájili již v 7:45 hodin. V 9:00 hodin opadla první vlna zájemců. Paní, která je zmiňována v emailu, si přišla zakoupit 8 vstupenek na ples přibližně v 10:30 hodin. Dožadovala se vstupenek na sál, doprostřed k oknům, proto jsem jí s kolegyní vysvětlila, že bohužel v tomto prostoru již žádné vstupenky k zakoupení nejsou. Nabídly jsme paní vstupenky v kavárně (loutková scéna), ovšem rozděleně ke třem různým stolům, neboť opravdu již nebyla jiná možnost, jak uspokojit požadavek zákaznice. Paní byla roztržitá a velmi nerozhodná, chodila neustále pryč telefonovat. Vstupenky jsem ji tedy nechala bokem a neprodala dalšímu zájemci. Po několikátém samovolném dlouhodobějším odchodu z prostor infocentra jsem vstupenky prodala, neboť nebylo zřejmé, jestli se paní rozhodla pro nákup vstupenek ani zda se do infocentra vůbec vrátí. Po opětovném příchodu jsem se s její vnučkou telefonicky domluvila a ta mi zanechala svůj telefonní kontakt na případné spojení ohledně vstupenek na stání. U tohoto nedorozumění byly 2 pracovnice infocentra a paní vrátná. Vstupenky na stání nemohou být vyprodané, neboť nejsou ani vytištěné. Tato informace tedy nemohla v infocentru vůbec zaznít. V případě takto velkého zájmu se vedení Městského domu kultury Sokolov, příspěvková organizace rozhodne, zdali a v jakém množství se vstupenky na stání budou vydávat. Zajistit si sponzorské vstupenky na Reprezentační plesy města můžete také v předstihu u vedení Městského domu kultury Sokolov, příspěvková organizace, konkrétně u Mgr. Ladislava Sedláčka, ředitele organizace. Email: sedlacek.lad@seznam.cz, telefonní kontakt: +420 777 010 826.
  ~ Kamila Heráková, vedoucí Sokolovského infocentra

 • 17.1.2018

  K VÝZDOBĚ KRUHOVÝCH OBJEZDŮ

  dotaz:
  Dobrý den, nestačím se divit, jak se rozhazují peníze, výzdoba kruháčů vozíky, sokolem a kdoví čím ještě. To budou pozlacené, že bude stát jeden kruháč 2 miliony? Z hlediska dopravního to může odpoutávat pozornost, což asi není správné. Myslím, že byste měli používat peníze na potřebnější věci. Děkuji za odpověď veřejnou, jestli nějaká bude.
  ~ Radek

  odpověď:
  Dobrý den Radku, na úvod mi dovolte jen podotknout, že za dosavadní období, kdy mám tu čest být ve funkci starosty, jsem v této rubrice odpověděl doslova na stovky dotazů. A ne vždy se jednalo o dotazy a připomínky pozitivní. Stalo se, a to ve výjimečných případech, že dotaz zůstal bez odpovědi. To když chyběl podpis a naopak nechyběly vulgární výrazy. Občas se stalo se také, že pisatel nechtěl dotaz uveřejnit, nebo se ptal na vysloveně osobní věci. Tolik jen k Vámi napsané nedůvěře, že byste na odpověď čekal marně. Nyní už k věci samotné. Naprosto respektuji Váš názor, nicméně jsem přesvědčený o tom, že jakékoliv zatraktivnění města není rozhazování peněz. Je snad vánoční výzdoba rozhazování peněz? Byly investice do úprav zeleně kolem a pod rozhlednou Hard promarněné? V současné době restaurujeme 2 sochy, které dříve stály před hotelem Ohře a chceme je vrátit zpět do města - je to zbytečné? Byla parková úprava za řekou Ohře včetně altánu a laviček nadbytečná? A tak bych samozřejmě mohl pokračovat dál. Víte, když mluvím s návštěvníky našeho města, nebo s těmi, kteří se k nám vracejí po delší době, slyším slova chvály o tom, jak se Sokolov změnil k lepšímu. Jsem přesvědčený, že je to i místy, která byla opravena, upravena či jinak zatraktivněna. Jsme přesvědčeni, že kruhové objezdy (a samozřejmě neplatí, že je budou vnímat pouze projíždějící řidiči) je potřeba brát jako další šanci své město prezentovat. A prezentovat jej tak, že ukážeme jeho historii nebo naopak budoucnost. Logicky by tedy jeden objezd měl zdobit náš znak. A vytesaný sokol by mohl být jedním z takových bodů (mimochodem třeba i orientačním). Vězte, že cena 2 mil. Kč, přestože jde zatím o opravdový odhad tohoto uměleckého díla, není přemrštěná. Co se týče důlních vozíků tak je odkaz jednoznačný. Sokolov a těžba uhlí jedno jest a dodám, že vozíky nám daruje společnost Sokolovská Uhelná, a.s. V čem s Vámi ale budu souhlasit je to, že každý kruhový objezd musí být přehledný. Je samozřejmé, že případné provedení bude konzultováno s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Nechci s Vámi polemizovat o potřebnějších věcech. Tato rozhodnutí musíme dělat vždy před každým sestavováním rozpočtu a při řešení potřeb a zájmů v našem městě. Např. kdo preferuje parkování, chce tak učinit na úkor zeleně. Milovníci přírody chtějí zase auta na okraje města. A těch nutných rozhodování je samozřejmě mnohem víc. Činíme je vždy s nejlepšími úmysly a s přesvědčením, že Sokolovu prospějí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.1.2018

  PLES TŠ MACHÁČKOVÝCH

  dotaz:
  Vážený pane starosto, včera jsem se zúčastnil závěrečného plesu základních tanečních kurzů manželů Macháčkových v MDK Sokolov. Plný Velký sál i balkon - vyprodáno. Lidé se náramně bavili. Co mě však zarazilo na této akci byla úroveň obsluhy, resp. neobsluhy!! Není přece možné, že se na sále neobsluhuje, že absolventi a jejich rodiče stojí v dlouhé frontě u bufetu!! Použité sklenice se nesbírají, takže po skončení plesu to na sále vypadá jako ve "chlévě"!! (Škoda, že jsem to nevyfotil a neposlal do novin! K jídlu není nic, ani chlebíčky :/ Kaněra se musí v hrobě obracet). Vymlouvat se na to, že za to nezodpovídáte (to dělá Láďa Sedláček) je blbost. Proč učíme společenskou výchovu, stolování a stolničení? Nebo to tak bude vypadat i na plese města? Styďte se!! Na vyjádření se těší
  ~ Ing. Miloslav Hubáček, učitel tance

  odpověď:

  „Dobrý den pane inženýre, v úvodu mé odpovědi mi dovolte, abych se ohradil proti Vašemu nařčení na mou případnou výmluvu. Já se nikterak vymlouvat nehodlám, ale chci jasně sdělit, že dle mého názoru NENÍ v kompetenci starosty zasahovat do smluv, které mají mezi sebou uzavřeny MDK Sokolov a subjekty, které jsou v něm v podnájmu. A ukončení Vašeho emailu nerozumím a přikládám jej spíše tomu, že jste jej psal značně rozezlen. Naopak si dovolím tvrdit, že vedení města (a píši to s plným vědomím toho že, a Vy to víte, jsem ředitelem MDK, který byl na určité období Horňákem "zapůjčen" na post ve vedení města) za uplynulé 3 leté období svým rozhodováním udělalo mnohé proto, aby samotná budova nabízela stále lepší a kulturnější prostředí. Ve spolupráci s panem ředitelem Ladislavem Sedláčkem jsme investovali do vybavení a technického zázemí milionové prostředky a ne jinak tomu bude ještě v roce letošním. Považuji tedy Vaše odsouzení za zbytečné, nepodložené a hlavně nezasloužené. Co se týče plesu města tak věřím, že obsluha bude na stejně vysoké úrovni, jako tomu bylo v předchozích letech. Nikoliv však proto, že bychom si mysleli, že jde o prestižnější akci, než tomu bylo při Vámi zmiňovaném závěrečném kurzu (to prosím v ŽÁDNÉM případě a dodám, že si aktivit manželů Macháčkových a jejich nasazení velice vážím), ale proto, že si veškeré služby smluvně zajistíme. V tomto případě, ale opravdu pouze v tomto, se vedení města informuje u pořadatele plesu, zda je vše správně zajištěno a na samotnou přípravu plesu města tak trochu dohlíží. Samozřejmě, že mě Váš email nenechal lhostejným a tak jsem o vyjádření požádal i zástupce obsluhy a níže Vám jej přikládám.“
  Bc. Jan Picka, starosta

  „Dobrý den, reaguji krátce na e-mail pana Hubáčka. Na základě informace, že bude 350 hostů, jsme otevřeli 2 bary, hostů ovšem bylo 450. U jednoho baru fronta skutečně byla, druhý byl prázdný, proto jsme průběžně lidem ve frontě říkali, ať jdou také na druhý bar. Já jsem na akci byl do 21:30 a skutečně u druhého baru stálo maximálně 5 hostů. Občerstvení na tuto akci si může pan Macháček kdykoliv objednat. Já jej tam nedávám, jelikož přesto, že z toho nejsem nadšen, tak v minulosti měli na této akci jídlo své (svůj rautový stůl). S panem Macháčem jsem domluven, že když mi řekne týden předem, tak tam jídlo buďto na raut či na prodej zajistíme.“
  Pavel Lahučký, ředitel společnosti SOKOREST

 • 12.1.2018

  LOUŽE NA BOHEMII

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné opravit písčitou cestu směrem z bývalého autobusového nádraží k obchodu Bill na areálu Bohemia? Jakmile trochu zaprší tvoří se velké až souvislé louže, takže není možné projít. V zimě samozřejmě namrzají a je to nebezpečné. A když už jsme u toho, všechny cesty na areálu Bohemia jsou potřeba opravit. Také prostor dětského hřiště, to je jedna velká louže. Děkuji.
  ~ Dana Šimsová

  odpověď:
  Dobrý den, na opravu se rozhodně chystáme. Máte pravdu, jde o velmi využívanou komunikaci a musím s Vámi souhlasit také v tom, že její stav není dobrý. Využitelnost tohoto chodníku nás dokonce vedla k úvahám o tom, že bychom jej vyasfaltovali a osadili veřejným osvětlením, nicméně tento náš úmysl brzdí předpoklad, že právě tudy povede uvažovaný horkovod. Je tedy logické, že bychom neradi realizovali nový nákladný povrch a po krátkém časovém období, bychom jej rozkopávali. K opravě písčitých cest ovšem rozhodně dojde, rovněž tak dojde k prověření možného řešení pro zmiňované dětské hřiště. Děkuji Vám za vaše připomínky a přeji pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 12.1.2018

  VÝTAH NA NÁDRAŽÍ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych touto cestou požádat o častější mytí výtahu na nádraží, který vede na Šenvert a měl by údajně patřit pod město. Bohužel ho skoro denně musím s kočárkem využívat, jelikož na Šenvert vedou z města pouze dvě přístupové cesty - po Kraslickém mostě a podchodem na nádraží. Výtah bývá často pomočený, poplivaný a zapáchá. Kdybych nemusela, vůbec ho s dětmi nepoužívám! Dokonce se mi jednou večer poštěstilo přivolat spícího bezdomovce. Nebylo to nic příjemného. A má další prosba by směřovala k urychlení oprav výtahu. Pokud přestane jezdit, bývá mimo provoz dlouhou dobu. (Naposledy to bylo tři týdny, možná měsíc). Myslím si, že když je nepojízdný, na dveřích by měl být telefonický kontakt na osobu, která mamince s kočárkem (popř. lidem na invalidním vozíku, lidem se sníženou pohyblivostí, atd.) ze schodů/do schodů pomůže. Na Šenvert nechodí mnoho lidí a pravděpodobnost, že Vám kolemjdoucí pomůže je velice nízká. Ano, je možnost se obrátit a celé to po Kraslickém mostě obejít, ale občas musíte být někde na čas (autobus, vlak, školka, doktor, apod.). Předem Vám děkuji za odpověď.
  ~ Dana Šimsová

  odpověď:
  Dobrý den, výtah na vlakovém nádraží nepatří pod město, ale pod vlastníka nádraží - společnost SŽDC. Město se ovšem finančně podílí na úklidu podchodu a zmiňovaného výtahu. Jedním z důvodů je fakt, a jakási výjimečnost, která se podařila naším předchůdcům, že nádražní podchod nekončí u nástupiště, ale je bezpečnou spojnicí s částí našeho města. Neprodleně po obdržení vašeho emailu jsem se spojil se zodpovědnou pracovnicí SŽDC a situaci s ní řešil. Bylo mi přislíbeno, že dojde k nápravě stavu. Neprodleně bude úklid podchodu a výtahu řešen s firmou, která toto zajišťuje a od 1.4. dojde na základě probíhajícího výběrového řízení na úklidovou firmu také k tomu, že podchod nebude jako doposud uklízen pouze 1x za den, ale minimálně 2x. S odpovědnou pracovnicí jsme se domluvili také na tom, že spolu budeme situaci kolem výtahu a podchodu častěji komunikovat. Věřme tedy, že dojde k nápravě a já jsem i nadále připraven okamžitě Vaše připomínky řešit, a to nejen na emailové adrese, ale i na telefonu 723 058 306. Stejný postup je také u oprav samotného výtahu. Poslední oprava se časově velmi táhla, vím o tom, neboť jsem opravu výtahu osobně urgoval, a to z důvodu dodání potřebného náhradního dílu. Stejně jako Vy jsme si vědomi významu výtahu a jsem přesvědčený o tom, že i společnost SŽDC. Pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 11.1.2018

  INVESTICE DO TENISOVÉHO KLUBU

  dotaz:
  Pane starosto, v posledním čísle měsíčníku Sokolovský Patriot jste hovořil mj. o investicích města pro rok 2018. Je tam uvedena investice v částce 8 milionů korun na výstavbu zázemí pro Tenisový klub. Můžete sdělit, kdy budou práce zahájeny, zda je to částka konečná a kdy se uvažuje s dokončením prací? Děkuji
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz a dovolím si přidat požadované odpovědi. V současné době odbor rozvoje města připravuje projektovou dokumentaci k možnosti výstavby nového zázemí Tenisové klubu. Jedná se o I. etapu (studii si lze prohlédnout na zmiňovaném odboru). V II. etapě se plánuje úprava tenisových kurtů vč. zastřešení. Částka 8 milionů korun je na realizaci I. etapy. Tu bychom rádi zahájili ještě v letošním roce. Ukončení výstavby bude záviset na průběhu samotné realizace (výběrové řízení, odvolací lhůty, samotná výstavba apod.). A tak přiznávám, že termín ukončení v tomto okamžiku opravdu neznám a mohl bych jej pouze odhadovat. Investice na zmiňovanou II. etapu je odhadována ve výši 7 milionů korun. Také považuji za nutné dodat, že celý tento projekt (ostatně v jiných případech postupujeme stejně) byl od samotného počátku pečlivě konzultován se zástupci tenisového klubu. Jsme přesvědčeni, že právě přímé zapojení těch, kterých se investice přímo týká, je předpokladem nejlepšího řešení.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 11.1.2018

  ÚDRŽBA CYKLOSTEZEK

  dotaz:
  Jel jsem na kole po cyklostezce - to je paráda. Uhnilé lavice se stoly (srubovky) jsou vyměněné za nové, trvanlivější + koše a stojany. Ať už se o to stará kdokoli, je to moc prima. Potkal jsem cestou hůlkaře a běžce, stezka poměrně uklizená a opravdu využitá. Kdyby každý uživatel poděkoval, měli byste zahlcenou schránku. Všem děkuji a jen houšť.
  ~ MKt

  odpověď:
  Dobrý den, protože jste neuvedl(a) konkrétní úsek cyklostezky o který se jedná, dovolím si nejdříve poděkovat za Váš postřeh a možná podrobněji popsat konkrétní odpovědnost za cyklostezku. Pokud jde o cyklostezku na území Sokolova a kolem jezera Michal, stará se o její údržbu město resp. společnost SOTES Sokolov, s.r.o. Úseky mezi obcemi jsou ve správě kraje, resp. Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. (byť v jednom případě, a to těsně u Sokolova, zajistilo výměnu mobiliáře město). Ať již vaše poděkování míří na kraj nebo na naše město věřím, že udělá radost všem, kteří se o cyklostezky starají. Ať již vaše poděkování míří na kraj nebo na naše město věřím, že udělá radost všem, kteří se o cyklostezky starají.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Parkování u domu v ulici Alšova

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych si stěžovat na parkování u domu Alšova 1735-1738. Jedná se o parkování u chodníku a převážně o vjezd či výjezd z parkoviště. Při výjezdu není vidět na horizont, protože zde stojí celá řada aut až k horizontu, zda jede vozidlo či ne. Dnes sem zrovna zajíždělo větší policejní auto a mělo co dělat, aby se sem dostalo. Co bychom dělali, kdyby sem měli přijet hasiči? Je to dennodenní obtíž, hlavně v noci - měly by probíhat častější kontroly.
  ~ Hornová

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych spíše než oficiální odpověď Vám v tomto případě napsal svůj osobní názor. Zmiňovaná situace je nám velice dobře známa a věřte, že podobná otázka nás znepokojuje stejně jako Vás. Zabýváme se jí vždy poslední středu v měsíci, kdy si svolávám na poradu všechny složky IZS společně s vedoucími příslušných odborů MěÚ. Na jedné z těchto porad, a je tak již několik let realizováno, bylo domluveno, že minimálně jednou v měsíci dojde k jakési kontrolní jízdě. To znamená, že hasiči společně s MP či PČR se pokusí dle svého uvážení projet nejvíce zatíženými lokalitami. Opravdu se tak děje a my poté hledáme řešení právě s ohledem na příjezd hasičů v případě, že by bylo potřeba jejich zásahu. Blokovou pokutou je na místě řešen každý „nejkřiklavější“ přestupek a samozřejmě samotný příjezd těžké techniky a složité dostávání se k domu upozorňuje obyvatele na určité nebezpečí. Také se snažíme v našem městě vybudovat nová parkoviště, která by tuto kritickou situaci alespoň částečně odlehčila. Již několikrát jsme prezentovali naše přesvědčení o tom, že opravdu nastal čas pro parkovací domy v těch nejzatíženějších lokalitách a projektově na tomto rozhodnutí již pracujeme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Žádost o pomoc při hledání příbuzných

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto města Sokolov. Jsem vnuk pana Rudolfa Čermáka, který pochází ze Sokolova a měl zde kamaráda, který se jmenuje pan Věroslav Mašek. Mám na Vás prosbu, zdali mi ho nemůžete pomoci najít a prosím Vás, dejte mi na sebe telefonní číslo. My Vám zavoláme a podáme více informací. Předem děkuji.
  ~ Matuš Batromij

  odpověď:
  Dobrý den, rád Vám pomohu, ale až po prověření, zda takovou informaci s ohledem na ochranu osobních údajů můžeme podávat. Telefon na sebe Vám samozřejmě rád předám: 723 058 306.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Omezení pyrotechniky v zimním období

  dotaz:
  Vážený pane starosto, budu stručná. Prosím zamyslete se nad samotným používání petard, buďte od té dobroty a vážně o tomto problému pouvažujte. Vánoční svátky včetně oslav příchodu Nového roku jsou v našem městě čím dál větší stres, a to teď píši o zhruba šesti až sedmi týdnech nepřetržitého bouchání. Já se se svým stresem nějak vypořádám, ale ta zvířata bohužel ne. S přátelským pozdravem a přáním všeho nejlepšího do Nového roku.
  ~ Kateřina Poborská

  odpověď:
  Dobrý den, nad touto problematikou se město Sokolov zamyslelo, a to již před několika lety. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že město Sokolov nepořádá žádný oficiální ohňostroj spojený s příchodem Nového roku, a navíc již několik let platí městská vyhláška zakazující používání petard, rachejtlí a podobných předmětů s výjimkou 31. 12. Znamená to tedy, že „pouze jeden den v roce“ je používání této drobné pyrotechniky v našem městě povoleno. Bohužel, a vadí mi to stejně jako Vám, již v průběhu měsíce prosince dochází k tomu, že někteří nedočkavci předvádí své pyrotechnické umění. Pokud je někdo takový přistižen Městskou policií (a chci věřit, že Policie ČR postupuje stejně), je s ním řešen tento přestupek a může mu být udělena pokuta. Stejně tak se snažíme přistupovat k lidem, kteří si v průběhu roku zpestří například svoji zahradní párty malým ohňostrojem. To vše s vědomím, jak píšete, že domácím zvířatům tyto efekty velmi vadí a mnoho obyvatel našeho města si nepřeje být podobným způsobem obtěžováno. Na úplný závěr je ale také potřeba přiznat, že vyhláška zakazující používání pyrotechniky je jedna věc a chytit někoho při jejím používání je věc druhá, a to s ohledem na rozlohu našeho města a počet hlídek v jeho ulicích.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Nepořádek po stavebních pracích v ulici P. Bezruče

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, pěší zóna je pěkně opravená, ale firma, která prováděla opravu, ještě mohla spláchnout vodou to bláto a špínu z nábřeží P. Bezruče. Je to možná jen maličkost, ale mohli by po sobě alespoň uklidit, zejména v tomto vlhkém počasí. Je to nešvar u téměř všech stavebních firem. Všude roztahané bahno a špína. Ať už městská nebo státní policie by si toho měla více všímat, když už jezdí auty po zdejších silnicích. Hodně se v tomto porušuje Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu § 23 Vjíždění na pozemní komunikaci (3) Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, máte naprostou pravdu. Bohužel s Vámi musím souhlasit, že ne každá stavební firma si své povinnosti plní bezezbytku. Mimochodem já osobně jsem musel urgovat stavební firmu provádějící opravu ulice Spartakiádní a tyto povinnosti jim připomínat. Slibuji Vám, že také na základě vašeho podnětu při nejbližší příležitosti opětovně upozorním příslušené odbory MěÚ, MP a společnost Sotes, aby se na porušování daného zákonu při svých cestách po našem městě jejich zaměstnanci zaměřili. Ještě jednou děkuji za připomínku a pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Čísla orientační a popisná v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, chci se jen tak ze zajímavosti zeptat, proč po městě v ulicích, jako např. Jednoty, K. H. Borovského, Mičurinova nebo Sokolovská, jsou některé domy označeny i číslem orientačním, ačkoli Sokolov úředně eviduje jen čísla popisná? Děkuji.
  ~ Horáček

  odpověď:
  Dobrý den, dotazoval jsem se na stavebním odboru a dovolím si Vám sdělit, že dle zákona o obcích musí být budovy označeny číslem popisným a stavby pro rodinnou rekreaci a stavby dočasné musí být označeny číslem evidenčním. Tato čísla přiděluje obecní úřad. K usnadnění orientace mohou být dle výše citovaného zákona v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla nebo evidenčního čísla ještě číslem orientačním. Toto označení budov číslem orientačním se provádělo v Sokolově v dřívějším období. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zákonnou povinnost, město od tohoto označení upustilo a v současné době se již budovy orientačním číslem neoznačují.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Oprava ulice M. Majerové

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Chtěl bych Vám nejdříve poděkovat za velmi dobrou péči o město a jeho okolí. Popřát Vám a všem kolegům krásné a pohodové Vánoce. A teď k dotazu, četl jsem plány na rok 2018 na různé opravy, přestavby a nové stavby v Sokolově. Můj dotaz směřuje k úpravě ulice M. Majerové, zda je počítáno i s úpravou této ulice. Pravidelně je tu rozježděn trávníkový pás vedle silnice. Špína a bláto poté i na chodníku, hlavně v této době. Nešlo by udělat něco podobného jako ve Slavíčkově ulici, kde je udělán vyhýbací pás. Špatně se tu parkuje, vyhýbá delším autům atd. Děkuji s pozdravem Brzobohatý.
  ~ Milan Brzobohatý

  odpověď:
  Dobrý den, moc děkuji za Vaše slova chvály, nejen pro vedení města, ale všechny zastupitele a ostatní, kteří se o naše město starají. Co se týče ulice M. Majerová, tak o této nepříjemné situaci víme, a stejně jako Vás i nás velice znepokojuje. Řešení jsme chtěli nalézt v mechanických zábranách (kameny, zábradlí, zídka), nicméně jsme narazili na to, že v přilehlé zeleni je velké množství komunikačních sítí. Ze stejného důvodu, tedy pro velké množství přeložek, zatím nemůžeme jít cestou, kterou popisujete. Nicméně i doprava v této lokalitě nám není lhostejná a v našem plánu je také vybudování parkoviště, a to na ploše bývalého asfaltového hřiště – mezi školkou a objektem, kde kdysi bývala restaurace (tuším, že se jmenovala U Karkulí). To, že v současné době je hledání řešení situace složité, neznamená, že na něj budeme rezignovat, ale naopak, příslušné odbory dále hledají vhodné řešení této situace.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Pochvala čertovského průvodu

  dotaz:

  Dobrý den, opět jako loni děkuji za hezký zážitek na průvodu čertů. Jen tak dále a více takových akcí :-).

  - Karel Sándor

  Poděkování za famózní show - průvod čertů.

  - Seidl Heinz

  odpověď:
  Děkujeme za pochvalu, kterou samozřejmě budu rád tlumočit zastupitelům za uvolněné prostředky a zejména pak MDK Sokolov coby organizátoru akce. Jsme rádi, že událost je rok od roku bohatší a organizačně se vše daří zvládat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Odstraňování napadaného sněhu

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o konkrétní informace (ne typu co všechno děláte a jak je to složité), z jakého důvodu nebyly v neděli 10. 12. 2017 uklizené chodníky v Sokolově, i když poslední spad sněhu byl před více jak 12 hodinami. Popsaná situace byla cca v 8.30, ani cca v 17 hodin nedošlo k nápravě. Vypadá to, že změna na postu ředitele SOTES nepomohla (i když byla zcela transparentní).
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsem konzultoval se společností Sotes a bylo mi odpovězeno, že chodníky a vozovky se v sobotu i v neděli průběžně uklízely, a to dle stanovené vyhlášky. „Situace byla ovšem taková, že byla místa, kde sníh napadl a vlivem předchozího posypu roztál. Bohužel byla také místa, ke kterým se musela technika vracet několikrát.“ Dovolte mi také několik slov z osobního pohledu na věc podpořené skutečností, že jsem 17 let pracoval na společnosti Sotes a v zimním období také jako vedoucí směny zimní hotovosti. Společnost Sotes se vždy snažila a bude snažit v co nejkratším čase ošetřit komunikace a to tak, aby nedošlo k úrazu nebo dopravní nehodě. Je třeba si ovšem uvědomit, že vzhledem k množství kilometrů silnic a chodníků není vždy jednoduché daný úkol splnit. Často i pro bezohledně parkující řidiče. Jsem také přesvědčený o tom, že 99 % komunikací je vždy ošetřeno v souladu s danými předpisy a společnost Sotes také reaguje na telefonáty občanů, kteří upozorní na neošetřená místa. Samozřejmě nechci vyloučit ani některá opomenutí pracovníků Sotes provádějících údržbu, ale jsem přesvědčený o tom, že se sněhové kalamity či náledí (černá můra každého vedoucího zimní hotovosti) daří zvládat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Most za cyklostezkou do Citic

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na dotaz ze 7. 4. 2017. Stav mostu je opravdu v zoufalém stavu. Asfalt vylámaný, místy velké rezavé plochy, místy velké díry. Chodí tu studenti do školy a ze školy, senioři na procházku. Zítra se tady běží čtvrtmaraton. Pořadatelé asi most neviděli. Dnes ve večerních zprávách ukazovali, jak se v Praze zřítil most. Upřesnění - jde o Krejcarovou lávku.
  ~ Věra Bubliková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upřesnění a dovolím si dodat následující: před několika dny byly na tomto mostě realizovány společností Sotes nutné opravy, a to v takovém rozsahu, aby tuto důležitou spojnici bylo možné i nadále využívat. Velice rád připojím ještě jednu pozitivní zprávu. Před několika týdny měla v Sokolově své zasedání republiková meziresortní komise, která rozhoduje o tom, které projekty bude možno zařadit do financování z prostředků ze zahlazování důlní těžby. Jsme velice rádi, že právě Krejcarová lávka toto doporučení komise dostala a znamená to, že zde bude postaven úplně nový a moderní most. Jelikož projekt již město Sokolov nechalo vypracovat a k uvolnění financí by měl dojít v co nejkratším termínu, věřím, že již v roce 2019, nejpozději v roce 2020, bychom se přes Ohři měli dostávat všichni nejen po bezpečném, ale také krásném moderním mostě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.12.2017

  Poděkování od klubu důchodců

  dotaz:
  Klub důchodců v ulici Komenského děkuje MěÚ v Sokolově za zájem a finanční příspěvky pro naši činnost. Velký dík patří též dětem a učitelkám MŠ Vrchlického. Vždy přijdou potěšit pěkným vystoupením a připravenými dárečky. Přejeme všem hodně radosti, klidu, úspěchů v novém roce a těšíme se na další spolupráci.
  ~ M. Volfová

  odpověď:
  Dobrý den, také my děkujeme a to vám za slova uznání. A rovněž tak se přidáváme k poděkování dětem a učitelkám MŠ Vrchlického. Velice rád dodávám, že město Sokolov rádo využije každé příležitosti (a pořádané kulturní akce jsou jednou z nich), kdy může lidem dříve narozeným poděkovat za jejich celoživotní práci pro naše město. Ještě jednou děkuji a přeji vše dobré.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.12.2017

  Poděkování za Průvod čertů

  dotaz:
  Dobrý den, opět, jako v loni, děkuji za hezký zážitek na průvodu čertů. Jen tak dále a více takových akcí.
  ~ Karel Sándor

  odpověď:

  Dobrý den, také já Vám děkuji za pozitivní hodnocení celé akce. Jak vidno, průvod čertů se v našem městě zabydlel a Sokolov se tak i díky němu mohl prezentovat tisícovkám návštěvníků. Vaše řádky si s radostí jistě přečte také hlavní organizátor akce, tedy Městský dům kultury v Sokolově a s ním také všichni ostatní, kteří se na bezproblémovém zajištění akce podíleli. Nepochybuji o tom, že je (stejně jako nás) Vaše poděkování potěší. Přeji pohodové vánoční svátky a vše dobré do roku 2018.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Podpora projektu na obnovu hradu Hartenberg

  dotaz:
  Vážený pane starosto, rádi bychom Vás a město Sokolov požádali o pomoc s naší kampaní na hradě Hartenberg. Nedávno jsme spustili kampaň na HITHIT, kde cílem je podpořit stavbu hradní krčmy. Chceme tím zvýšit jak návštěvnost hradu, tak služby pro návštěvníky a rozkvět území. Hrad se začíná díky své obnově těšit aktivní návštěvnosti, koná se zde celoročně mnoho nadregionálních akcí. Sokolovsko najisto zatraktivňuje i pro přespolní a další turisty. Práce máme mnoho, financí se moc nedostává. Proto zkoušíme oslovit lidi, firmy i touto cestou. Na osobní schůzky v tento předvánoční čas není moc prostoru, což ale kdykoliv můžeme dohnat a rádi. Přispět do kampaně lze pouze přes internet, přes zmíněný server, ten zajištuje oficialitu sbírky. Pokud se cílová částka do termínu nepovede vybrat, peníze se vrátí zpět přispěvovatelům. Rádi bychom to zvládli, jako už jsme zvládli jiné nemožné věci. Prosíme o zvážení možnosti přispět, a také možnosti sdílet na sociálních sítích nebo webu města. https://www.hithit.com/cs/project/4213/krcma-na-hrade-hartenberg-s-bylinnou-zahradkou-a-infocentrem
  ~ Martina Vavřínová, Hartenberg z. s.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi nejdříve, abych Vám poděkoval za vše, co pro obnovu hradu děláte. A velice dobře si uvědomujeme, že Vaše práce je střípkem oživení našeho regionu. Bohužel musím ale také dodat, že finanční prostředky našeho města do obdobných záležitostí dáváme jen ve výjimečných případech, nicméně děje se tak. Jen pro informaci, v letošním roce jsme finančním darem pomohli spolku, který pracuje na zachování hutě v Šindelové. Doporučuji tedy, abyste mi poslala písemný požadavek s konkrétní částkou a konkrétním účelem. Já jej samozřejmě předložím radě města či našemu zastupitelstvu a o výsledku Vás budeme informovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Ucpané vpusti v ulici U divadla

  dotaz:
  Dobrý den, mám na Vás dotaz. V ulici U Divadla se dělaly různé úpravy a problém je v tom, že některé vpusti kanalizační jsou ucpané. Ve vpusti se dělají kaluže, místo aby odtékaly. Je-li to možné, aby firma, která to zapříčinila, také odstranila tyto závady. Jedná se o vpust směrem od Kooperativy a dál.
  ~ Beňo

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za námět a nechám tuto situaci nejen prověřit, ale zejména budu chtít znát řešení tohoto problému. Věřím, že v dohledné době bude vše opraveno.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Znečištěné ovzduší z lomu Jiří

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chci se zeptat, zda Město Sokolov má k dispozici nějakou statistiku, jaká je u nás ve městě kvalita ovzduší? Domnívám se, že ta obrovská a nevzhledná díra pojmenovaná lom Jiří, která původně začínala u Nového Sedla a dnes sahá až na okraj našeho města, musí mít vliv na zdejší vzduch. Respektive, že tu musíme dýchat čím dál více prachu. A vlastně ne jen my, ale všechny přilehlé obce. Tím bych se rovnou zeptala, kdy má tento lom konečně zaniknout (jestli je to už vůbec známo), a co má případně následně na jeho místě vzniknout? Děkuji za odpověď.
  ~ Dostálová

  odpověď:
  Dobrý den, odpovědi na Váš dotaz se určitě nevyhnu, nicméně požádám o chvíli strpení, neboť se na toto téma setkám s pracovníky odboru životního prostředí a budu se pídit po informacích.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Spojnice ulic Mičurinova a Tovární ve špatném stavu

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Každé ráno chodím spojnicí mezi ulicemi Mičurinova a Tovární, kde snad dříve byly schody a cesta. Již delší dobu tu svítí jen snad třetina veřejného osvětlení. Po deštích nebo při náledí je to o to nebezpečnější, že nevíte, kam pořádně šlápnout. Bylo by prosím možné osvětlení opravit a do budoucna možná i opravit "cestu", která kdysi byla chodníkem? Děkuji
  ~ Petr Pavlis

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych odpověděl na Vaši oprávněnou připomínku. Oprávněnou proto, že situaci známe a musím s Vámi souhlasit v tom, že chodci to zde mají velmi složité. Již nějakou dobu hledáme přijatelný kompromis, neboť jak toto osvětlení, tak zmiňovaná cesta není majetkem našeho města, a tudíž není úplně jednoduché investovat do těchto oprav. Pokud jsem odkazoval na to, že zmiňované není naším majetkem, je potřeba také hned dodat, že je v zájmu každého vedení města to, aby se jeho občané dostali do zaměstnání bez komplikací, nemluvě o možném úrazu. Z tohoto důvodu samozřejmě budou pokračovat naše jednání s majitelem osvětlení i cesty a věřím, že přijatelné řešení nalezneme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Poděkování za adventní koncert

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Musím poděkovat za včerejší kulturní zážitek. Je nás partička a chodíme na koncerty na Staré náměstí – dostavníky, léto a Hornickou pouť. Nejen proto, že se nevybírá vstup, ale proto, že je to vynikající nápad a je to pohodový den při poslouchání písniček, které nejsou tak časté v rozhlasu. A tak si ušetříme na adventní koncerty v klášteře. Chodíme pravidelně už 5 let na všechny. Ale včera to bylo něco, co se nedá popsat. Nádhera, ale taková, že nám tekly slzy a nejen nám, nýbrž i lidem kolem nás. Překrásné vystoupení Roháčů a pana Raka bylo něco nádherného. Takový koncert jsme ještě nezažili. Do rána mi znělo jejich vánoční zpívání. Založte tradici, a každý první advent ať zahajují oni. Poděkujte paní z kultury za vynikající nápad spojit Roháče a pana Raka. FANTASIE, děkujeme.

  - skorodůchodci

  "Děkujeme za koncert pana Raka a Roháčů byla to fantasie."


  ~ P. Z.

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za vaše pochvalná slova, která přeposílám pořadateli adventních večerů u nás v Sokolově, a tím je Městský dům kultury Sokolov. Přeji si, aby se Vám, pokud půjdete, stejně líbily i ostatní adventní koncerty, případně aby Vás předvánočně naladily také ostatní zbývající kulturní akce v našem městě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Zatarasení cesty naproti Dukle

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, je hezké že se zatarasila cesta kamenem na sídlišti Michal naproti hospodě Dukla, ale chtělo by to zatarasit i druhou stranu. Jezdí tam totiž zásobování obchodů přes chodník, i když tam chodí lidé. Je tam jakoby natažen řetěz, ale ten se minul účinkem, takže za chvíli tam budou určitě hluboké jámy.
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Situaci prověřím s odborem správy majetku a budeme hledat další opatření. Jen dodám, že mě, stejně jako Vás, zlobí bezohlednost některých lidí, kteří se ke svému městu chovají způsobem, který popisujete.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Koncert Hudby Hradní stráže

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, zajímalo by mě, proč koncert Hudby Hradní stráže proběhl opět v divadle, a ne například na velkém sále MDK? O koncert je velký zájem, na řadu lidí se lístky ani nedostanou.
  ~ Kateřina Oršulová

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsem konzultoval s pořadatelem akce a shodli jsme se na tom, že místo konání bylo opravdu pečlivě voleno. Stalo se tak na základě dohody s PČR, ale zejména se samotným orchestrem, který má své požadavky na zázemí, ozvučení, osvětlení apod. Musím bohužel konstatovat (a mrzí mě to), že velký sál svým charakterem těmto požadavkům neodpovídá. Je velmi pravděpodobné, že při tzv. divadelním uspořádání velkého sálu by velká část diváků dostatečně neviděla a stali bychom se terčem zasloužené kritiky. Také si dovolím zmínit další fakt, a to je ten, že tento koncert, který je svým způsobem ojedinělý, žádá důstojné prostředí, což divadlo splňuje. Rozumím tomu, že mnoho návštěvníků by rádo navštívilo vystoupení Petry Janů, a proto věřím, že MDK Sokolov tento zájem zaznamenal a v budoucnu i s touto oblíbenou zpěvačkou bude jednat o možném samostatném koncertu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Kruhový objezd mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, jsem ráda, že se konečně řeší situace chodců mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem - Vítězná. Nejsem však přesvědčená, že pouze přechod pro chodce jízdu aut zmíněnou křižovatkou zpomalí. Již nyní jsou zde instalovány dopravní značky s omezenou rychlostí na 50 km, ale téměř nikdo to nedodržuje. Navíc i přejet tuto křižovatku autem z Vítězné do Rychnova nebo naopak, je ráno a odpoledne (jízda do zaměstnání a zpět) také docela riskantní. Ptám se, proč i zde není naplánován kruhový objezd, který by dle mého názoru mnohé vyřešil, a jakým způsobem bude řešena bezpečnost chodců přes nový přechod pro chodce, když značky omezující rychlost už nyní selhávají? Děkuji za odpověď a do nového roku Vám přeji mnoho sil a úspěchů.
  ~ Alena Červenková

  odpověď:
  Dobrý den, věřte, že nás nemalé úsilí stálo konečné rozhodnutí o tom, že mezi Sokolovem a Dolním Rychnovem na silnici, která patří Karlovarskému kraji, bude realizován přechod pro chodce. Jsem za to velmi rád a děkujeme společně s Dolním Rychnovem vstřícnému přístupu vedení Karlovarského kraje a KSÚS. Nechci úplně zpochybňovat Vaše tvrzení o tom, že jsme tímto přechodem vyřešili bezpečnost chodců, nicméně jsem přesvědčený o tom, že jsme dosáhli maxima možného. Každá kruhová křižovatka kromě finanční náročnosti má také určité rozměrové parametry, a ty by se v tomto místě složitě zařizovaly. Při prvním jednání o zvýšení bezpečnosti byla diskutována také možnost vybudování podchodu či nadchodu, nicméně jsme dospěli k názoru, že by mnoho chodců tuto možnost nevyužívalo a dávalo, stejně jako doposud, přednost přecházení přes vozovku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Plánuje se oprava Lidického nábřeží?

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, bude předmětem oprav komunikací i ulice Lidické nábřeží? Nemyslím nějaké záplatování, ale celkový nový povrch. Často tudy jezdím, a je to čím dál horší - výmoly a propadající se kanály. Je to poměrně dost frekventovaná ulice kolem Starého náměstí a myslím si, že by již potřebovala řádnou opravu, stejně tak ul. K. H. Borovského, zejména od MěÚ až po odbočku do ulice Tovární (ale tu má na starosti spíš KSÚS). Křižovatka u okresního soudu se musí vždy doslova přeskákat. Děkuji a přeji hezký den,
  ~ Robert M.

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel Vás zklamu, ale v posledním roce našeho volebního období celková rekonstrukce ulice Lidické nábřeží zařazena není. Tím samozřejmě neříkám, že její stav je bezvadný, nicméně v prioritách ji „předběhly“ jiné ulice našeho města. Je samozřejmě možné, že nové zastupitelstvo Vaši ulici do rekonstrukce zařadí. Dodávám také, že pracovní komise pro dopravu ve městě jedno z možných parkovišť umístila i k Vám mezi panelové domy a věřím, že i ono bude výhledově realizováno.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Reakce na dotaz ohledně prací v ulici Spartakiádní

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za odpověď ohledně dokončení opravy části Spartakiádní ulice. Při rozhodování, jak budou práce pokračovat, prosím myslete na to, že již čtyři měsíce jsou lidé odsouzeni "obcházet" několik stovek metrů, nežli se dostanou například na nákup. V zimním období to bude obzvláště nepříjemné, a to zejména pro starší obyvatele domů, kterých tu není málo. Pokud to jen trochu půjde, šlo by alespoň pro pěší udělat průchod k nejbližšímu obchodu?
  ~ Radek Plechatý

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Vaši připomínku, kterou také díky tomu, že na Vítězné bydlím, mohu potvrdit. Na schůzce s příslušným odborem jsme se domluvili, že budou jednat s realizátorem stavby, a to v tom smyslu, aby při samotné realizaci bylo i na toto myšleno. Naprosto rozumím posteskům některých obyvatel ulice Spartakiádní na zhoršené podmínky bydlení. Jistě mi však dáte za pravdu, že ulice Spartakiádní rekonstrukci, a to nejen kvůli navýšení počtu parkovacích míst, nutně potřebovala. Jsem rád, že zatím převládají při hodnocení již realizované části pozitivní názory.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  INZERCE KULTURNÍHO PROGRAMU BĚHEM ADVENTU

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, obdržel jsem Komerční přílohu západočeských Deníků – Vánoční města. Hledal jsem kalendář kulturních a společenských adventních akcí v Sokolově. Na 56 stránkách slovo Sokolov nenajdete. Abych to upřesnil, jedna zmínka tu je - inzerát prodejny - TECHMOBIL CHEB A SOKOLOV! I vesničky jako Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic, Lomnice, Vintířov atd. Mají zde přáníčko obyvatelům a rozpis plánovaných adventních akcí. Jsou snad větší a důležitější, než Sokolov? Nebo tam jen působí akčnější zastupitelé, jimž nejsou obyvatelé lhostejní?
  ~ Vladimír Žahour

  odpověď:
  Dobrý den, na úvod mé odpovědi mi dovolte, abych vám napsal, že občan našeho města je pro nás stejně důležitý, stejně tak jako občané vesniček vámi zmiňovaných pro jejich starosty. Pokud jsme se neobjevili ve vámi zmiňované příloze, pak je to pouze proto, že těch informačních kanálů, jak dostávat tipy na kulturní akce, je velké množství a je vždy na příslušném organizátorovi, který z nich využije. Město Sokolov jako prostředek využívá například stránky města Sokolova, internetové stránky MDK, Sokolovské infocentrum, sociální sítě, a to mj. i turistický portál Kam po Sokolovsku, K- Servis, Kamelot, výlepové plochy ve městě a v neposlední řadě měsíčník radnice Sokolovský Patriot. Snad mi dáte za pravdu, že těch prostředků skutečně není málo.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  K OPRAVĚ UL. SEIFERTOVA

  dotaz:
  Dobrý večer, v ulici Seifertova, započala spol. Sotes, s.r.o. s opravou chodníku, ještě letos ale nejspíš neskončí. Měl by tedy někdo odstranit značky zákazu zastavení nebo je doplnit dodatkovou tabulkou, kdy tento zákaz platí.
  ~ Honzík Miloš

  odpověď:
  Dobrý den, zmiňovaný chodník, podle mých informací, ještě v letošním roce dodělán bude. Momentálně je připraven pro konečnou asfaltovou vrstvu, nicméně společnost Sotes má rozdělány ještě dvě akce v Sokolově a z organizačních a ekonomických důvodů je vždy výhodné vše zabalit naráz. Protože obalovna je v provozu do 10. prosince, jsem přesvědčený o tom, že toto je rovněž nejpozdější termín pro konečnou realizaci.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  DARUJEME VÁNOČNÍ STROM

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, nejdříve bych Vám chtěla popřát hezký den. Můj dotaz je vlastně dotazem mých rodičů (nemají internet, tak nemají možnost napsat touto cestou). Rodiče bydlí na Krásné Lípě u obce Šindelová a na zahradě mají tři vzrostlé jehličnaté stromy. Rádi by alespoň jeden z nich věnovali jako vánoční strom. Na internetu jsem se dočetla, že některé obce žádají o tento dar občany, tak mne to napadlo. Bohužel pro letošní Vánoce je to už pozdě, ale kdybyste měl zájem, určitě bychom se mohli domluvit na příští rok. Předem děkuji.
  ~ Jitka Grigarová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za nabídku, kterou pro vánoční výzdobu v roce 2018 rádi využijeme. Zároveň s touto odpovědí ji přeposílám také společnosti SOTES, s.r.o. (tato společnost realizuje vánoční výzdobu) a MDK Sokolov (co by organizátorovi adventních oslav). Dovolte mi také, abych vás požádal o kontakt na Vás, aby se s vámi spojil příslušný pracovník, který stromy posoudí. Případně se obracejte rovnou: Sotes - www.sotessokolov.cz, MDK Sokolov - www.mdksokolov.cz. Děkujeme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  HŘIŠTĚ MÁNESOVA A POPADANÉ STROMY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, před časem bylo zrušeno hřiště v ulici Mánesova. Zajímá mne, co se zde nyní plánuje? Nedá se říci, že by nebylo využíváno. Skoro ob den tam chlapci hráli nohejbal, anebo pozemní hokej. Jedna parta si tam nosila ze starších školních lavic rámy, na kterých měli našity ze záclonoviny jakoby síť a používali je jako branky. Jedna taková branka je i u nás ve sklepě. Po té, co došlo k odstranění zábran, aby míč nepadal ze svahu na parkoviště, tak jsem tam zahlédl chlapce, jak se zde snaží si zahrát, ale po několika pokusech, kdy jim míč skončil pod svahem, to vzdali. Také zde byl odstraněn odpadkový koš. Často jsem jej využíval, když zůstal po dětech na louce či v lesíku ležet odpad, teď to musím nosit až na druhou stranu bloku ke kontejnerům. I tento koš byl často tak plný, že jsem musel dokonce dvakrát volat na Sotes, aby ho vyvezli, neboť došlo z jejich strany k opomenutí. Také mne zajímá, kdy budou odstraněny popadané stromy v lesíku mezi parkovištěm a protihlukovou stěnou? Co se týče lesíku na druhé straně nedaleko Chráněného bydlení ani nehovořím, neboť tam je několik vyvrácených stromů a jeden dokonce šikmo přes cestu, vzhledem k tomu, že si tu často hrají i děti hrozí, že by mohlo dojít i k vážnému úrazu.
  ~ Framac

  odpověď:

  „Dobrý den, reaguji na konečnou část ohledně spadlých stromů.  Vývraty v lesíku u protihlukové stěny (velké parkoviště za ul. Mánesova) budou odstraněny, v této části jsou jen spadlé stromy a některé leží na lesní cestičce. Lesík za Chráněným bydlením, parcela č.: 4046/2 k.ú. Sokolov, je v majetku Lesů České Republiky, s.p. Pán má pravdu, jsou tam vývraty opřené o stromy nad cestou. Proto by bylo vhodné zažádat majitele pozemku o odstranění.“
  ~ Martin Talíř, vedoucí střediska Veřejná zeleň, SOTES Sokolov

  „Dobrý den, chtěl bych Vám také poděkovat za Vaši dobrou zkušenost se zmiňovaným hřišťátkem za ulicí Mánesova. Domlouval jsem se  s příslušným odborem, že budeme hledat cestu k tomu, abychom toto hřišťátko opětovně oplotili, a to tak, aby se zde míčové sporty mohly provozovat.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  VÝROČÍ BITVY O SOKOLOVO

  dotaz:
  Dobrý den 8. 11 jsem byla na oslavách Dne válečných veteránů na Praze 2. Paní Jana Černochová ho pořádala už třetím rokem. Kromě jiného, tam byla delegace z Charkovské oblasti z města Zmijiv. Když jsem řekla, že pocházím ze Sokolova a máme u nás pomník bojovníka u Sokolova a že pod ním je zem od Sokolova, byla nadšena a pozvala mne na oslavy 75. výročí bitvy o Sokolovo v březnu 2018. Já tedy určitě nepojedu, jen mne napadlo, jestli byste, jako město neměli zájem. Pokud ano, mohu vás zkontaktovat s paní Černochovou, nebo se zkontaktujete sami. To už je jedno, jen jsem chtěla pozvání tlumočit.
  ~ Soňa Kollárová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme nejen za tlumočení pozvání, ale samozřejmě také za zájem o naše město a jeho historii. Město Sokolov skutečně bylo přejmenováno také v souvislosti s bitvou o Sokolovo. Pokud bude městu adresována pozvánka na jubilejní oslavy, jistě se jí vedení města bude zabývat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  ODSTRANĚNÉ RETARDÉRY U ŠKOLY

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici Závodu Míru před školou byly odstraněny oba retardéry u přechodů pro chodce, které byly nejspíše nahrazeny vetší dopravní značkou. Dříve vozidla alespoň zpomalila, ale nyní už ani chodcům nezastavují a propálí v plné rychlosti. Bydlím tam a přes retardéry jsem také jezdila a nevadily mi. Určitě byly bezpečnější než nynější řešení. Zůstane to takto? Děkuji
  ~ Soňa Hillerová

  odpověď:
  Dobrý den, nezůstane to takto. Zvýšení rizika úrazu našich dětí vedení města velice citlivě vnímalo a vnímá a tak ihned po zjištěné informaci o odstranění retardérů jsme vyvolali jednání a požadovali instalaci dopravního značení upozorňující na zvýšený pohyb dětí. Tyto značky jsme požadovali instalovat včetně reflexního zvýraznění, požádali jsme vedení školy o preventivní informování mezi žáky a o zvýšený dohled jsme požádali Policii ČR a městskou policii. Samozřejmě také pokračovala naše snaha o to, aby rozhodnutí o odstranění retardérů bylo napraveno. Výsledek poslední schůzky je, že retardéry se co možná nejdříve vrátí zpět, a to i za cenu jejich zničení projíždějícími nákladními auty, přičemž nově osazené dopravní značení zachováme. Rád dodávám, že vstřícně se choval jak realizátor stavby (na jeho náklady bylo provedeno dopravní značení), tak i majitel autosalonu, který se rekonstruuje, protože se zavázal, že nové retardéry, které nahradí stávající zničené, z velké části uhradí. Pro nás pak poučení (a již jsme vydali patřičné pokyny), že k podobným nařízením, zejména u našich školských zařízení, musíme přistupovat mnohem citlivěji a lépe spolu v rámci úřadu komunikovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  ZABEZPEČENÍ ŠKOL

  dotaz:
  Dobrý den, je to už řada let, co se po medializovaných kauzách, kdy někdo napadl ve školském zařízení děti, školy a jejich zřizovatelé zavedly hlídané vstupy do škol a školek. V Sokolově se tak stalo pouze částečně a příkladem může být vstup do 2. části budovy bývalé 3. ZŠ. Je zde jídelna i pro cizí strávníky, je zde však i družina umístěná v patře. Existuje nějaké rozumné vysvětlení, proč je tento vstup do družiny volně přístupný? Děkuji.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, naprosto s Vámi souhlasím v tom, že bezpečnost našich dětí na školách je pro nás velmi důležitá a vedení města ji řadí mezi priority. Svědčí o tom i realizovaný projekt „Bezpečná škola“, který se postupně dotkne všech základních škol v našem městě. Jedním z důležitých bodů tohoto projektu je i takzvaná dohledová služba, tedy pracovník, který po celou vyučovací dobu dohlíží na pořádek v samotné škole, dbá na bezpečnost dětí, preventivně působí proti nežádoucím vlivům jako je šikana apod. a samozřejmě mezi jeho úkoly patří také to, aby se po škole nepohybovala osoba bez jakéhokoli doprovodu. U školy, kterou zmiňujete, je však situace komplikovaná, a to v tom, že je zde více pavilonů, a navíc si škola hospodaření vylepšuje také tím, že obědy prodává i veřejnosti. Protože město velice oceňuje dohledovou službu, učinili jsme rozhodnutí, že každý pracovník dohledové služby nebude financován z prostředků školy, ale z prostředků městského rozpočtu. Bohužel i my jsme svým způsobem limitováni, a tak nemůžeme opravdu hradit více než jednoho pracovníka na jednu ZŠ. Momentálně se na našich školách pohybuje specializovaná společnost, která pro naše potřeby zpracovává bezpečnostní audit. Aniž bychom ovšem čekali na výsledek zmiňovaného auditu, máme v rozpočtu na rok 2018 oddělení prostoru pro strávníky ze strany veřejnosti a samotné školní družiny, a to zamykatelnými dveřmi.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  OPRAVA TRUHLÁŘSKÉ ULICE

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych se zeptat, jestli v plánu na rok 2018 je oprava Truhlářské ulice? Již 4 roky je nám slibováno, že se ulice bude dělat, ale stále se to odkládá. Prašnost a stav chodníků (po zavedení elektřiny do země kdy se udělalo provizorní zasypaní z důvodu následné opravy celé ulice) je téměř neúnosný. Děkuji za odpověď
  ~ Jan Vokáč

  odpověď:
  Dobrý den, v příštím roce máme v rozpočtu plánovanou částku na zhotovení projektové dokumentace. Pevně věřím, že při schvalování rozpočtu na rok 2018 tato částka v rozpočtu zůstane, a to s tím, že následně by se přistoupilo k samotné realizaci. Termínově to vidím na rok 2019, ovšem při dobrém hospodaření města je možné, že nějakou finanční částku bude zastupitelstvo ochotno uvolnit již v roce příštím.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  MOST PRO VEVERKY AJ. INVESTICE

  dotaz:
  Dobrý den, včera jsem po delší době navštívil Staré náměstí, kde jsem zjistil, že po stromech ve velkých květináčích už není ani památky - vlastně zbyly alespoň mohutné květináče. Rozhodnutí o tomto nesmyslném zkrášlení Starého náměstí sice padlo ještě za starého vedení města, ale přesto Vás žádám, abyste nedovolil další plýtvání městských peněz za zbytné investice, bez kterých se obejdeme. Připomínám např. „VEVERKOVOD“ tehdejšího starosty p. Jakobce přes silnici v parku. Slyšel jsem, že mohutné květináče se stromy stály městský rozpočet cca 600 000 Kč (jeden za 30 000 Kč a bylo jich asi 20 ks). Děkuji za pochopení a přeji Vám, abyste při rozhodování o investicích měl vždy šťastnější ruku, než Vaši předchůdci v uvedených příkladech.
  ~ Sokolovák

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za váš podnět. Samozřejmě se vždy snažíme postupovat tak, abychom s městskými prostředky nakládali účelně. Dovolím si jen malou poznámku k mostu pro veverky. Byť jsem u tohoto rozhodování nebyl, vím, že dotační titul byl městu přidělen právě pro nápad zřídit tzv. most pro veverky, ale již málo se mluví o tom, že z tohoto dotačního titulu, byla zainvestována např. i zeleň po obou stranách ulice Rokycanova. Touto optikou měřeno rozumím tomu, proč tehdejší vedení města dalo této žádosti takto specifický název a je jasné, že dotace městu byla přidělena i pro svoji originalitu. Stejně jako Vy se mohu leckdy usmát nad mostem pro veverky (a stejně jako Vy, také já vnímám), že zde k veverkové tlačenici nedochází, ale je třeba toto vidět v širších souvislostech.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  OPRAVA SPARTAKIÁDNÍ ULICE

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat jaký je přibližný termín dokončení oprav komunikace v ulici Spartakiádní? Původní byl 31. 10. Také by mne zajímalo, proč byl rozsah oprav zvětšen, oproti původnímu nákresu, který byl vyvěšen na vchody domů? Děkuji za odpověď
  ~ Radek Plechatý

  odpověď:
  Dobrý den, proběhlo další jednání se zhotovitelem a dle jeho vyjádření, je nejzazší termín 10. 12. 2017. Od skutečného ukončení stavby se bude odvíjet i následně vyčíslené penále. V současné době vedení města nechává zpracovávat posouzení, zda budeme trvat na konečné vrstvě asfaltu, či celou ulici necháme tzv. zabalit. Buď na jaře 2018, nebo celou ulici v červnu 2018. Vše s ohledem na to, že bychom rádi předešli případným reklamacím a tím také komplikacím v dopravě na sídlišti.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  OTEVŘENÍ ATLETICKÉ DRÁHY

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je atletická dráha nějakým způsobem přístupná veřejnosti? Protože z práce chodím až v pozdějších odpoledních hodinách a je již brzy tma, jediné místo, kde se můžu proběhnout bez čelovky, je stezka na Areál. Kolikrát jsme si chtěli s dětma zatrénovat, Bohužel „zelený ovál“ je bez osvětlení a na atletickém stadionu jsou branky uzamčené. Děkuji za odpověď.
  ~ Hejnicová

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel Vás zklamu. Atletická dráha s ohledem na její údržbu a případně dodržování bezpečnosti, není veřejnosti přístupná. Naprosto také chápu Vaše rozladění nad tím, že si nemáte v tomto období, kde rekreačně zaběhat. Váš podnět zasílám spol. SOTES, s.r.o., resp. správě sportovního zařízení, a to s tím, že jej jistě budou brát jako podnět k zamyšlení. Osobně bych preferoval nějaké nasvícení běžeckého oválu kolem zadního travnatého hřiště, a to tak, aby se zde například do 20. hodiny večerní dalo běhat v jakémkoli ročním období.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  LIŠKA U SÍDLIŠTĚ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych upozornit na výskyt lišky, byla viděna několikrát, a to kolem ulic Vítězná, Běžecká a Malého náměstí, vždy zašla do náletového lesíku na louce u školy Běžecká. Je možné, že tam má noru. Děkuji.
  ~ Zuzana

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za váš podnět, který jsem neprodleně řešil s odborem životního prostředí a jejich stanovisko si dovoluji přeposlat:

  - Bc. Jan Picka, starosta

  "Dobrý den, po prošetření, které provedl orgán státní správy na úseku myslivosti, uvádíme: Výskyt lišky byl zaznamenán na nehonebním pozemku (okolí ulic Vítězná, Běžecká a Malé náměstí) a po konzultaci s mysliveckými hospodáři sousedních honiteb, bylo zjištěno, že v místě nálezu lišky nelze střílet a provést odchyt se nedoporučuje (pasti by musely být umístěny na veřejně přístupných místech, kde se pohybují nejen dospělí, ale také děti, a pohled na odchycené zvíře by pro ně mohl být traumatizující). V posledních letech se vzteklina na území České republiky nevyskytuje. Liška je plaché a ostražité zvíře, proto zde nebezpečí nehrozí."
  ~ Bc. Kateřina Brandlová, odbor životního prostředí

 • 24.11.2017

  ÚDRŽBA CHODNÍKŮ V CENTRU

  dotaz:
  Vážený pane starosto, velice se mi nelíbí zanedbaný úklid chodníku a ulice Jednoty, zejména v části od mostu přes Ohři k Úřadu práce. Leží zde spadané listí, které se delší dobu neodstraňuje. Technické služby zřejmě čekají na to, až spadne poslední lupínek, aby nemusely zde zametat dvakrát. Ulice Jednoty je hlavní přístupovou cestou od autobusového i vlakového nádraží do města a je tedy vizitkou čistoty. Každý návštěvník, který nejede autem, zpravidla tuto trasu projde. A první dojem není dobrý. Je mi líto, že jinak pěkné město je v téhle trase takhle zanedbáváno. Vřele doporučuji navštívit město Rotavu, která je považovaná za vyloučenou lokalitu a uvidíte, jak je toto město čisté a udržované. Ptala jsem se paní starostky, jak se jim podaří udržet čistotu na tak vysoké úrovni a ona mi vysvětlila, jak vše záleží na organizaci práce a důsledném dohledu nad personálem, který za čistotu odpovídá. Takže jako vždy, je to jen v lidech. Myslím, že by bylo dobré občas si město projít pěšky, nejen ho projíždět v autě. Určitě byste to tak nemohl nechat být. S pozdravem
  ~ Marie Trsková

  odpověď:

  „Dobrý den, stav chodníků i vozovek v uvedeném úseku, co se znečištění týče, je v pořádku a je úměrný této roční době a frekvenci úklidu lokality. Uvedený úsek se zametal (právě s vědomím toho, že jde o přístupovou cestu do centra města) ihned po silném větru v pondělí minulý týden. Bylo zde mnoho spadaného listí a jehličí ze stromů před ISŠTE (nejhorší úsek byl v okolí autobusové zastávky). Od té doby se zametal tento úsek ještě jednou, hned následující den. Stav chodníků i vozovky je v pořádku. Přeji pěkný den.“
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění

  „Dobrý den, dovolím si tak trochu nesouhlasit s vyjádřením zástupce spol. Sotes, s.r.o. Právě proto, že město Sokolov dost často procházím pěšky (bydlím na Vítězné), tak vím, že zejména v podzimním období, je potřeba úklidu chodníků a silnic věnovat zvýšenou pozornost. Kromě společnosti Sotes se na úklidu ve městě podílejí pracovníci, na které dohlíží městská policie, a v neposlední řadě jsme ve spojení se soukromou společností, která také zaměstnává pracovníky, a to za účelem úklidu města. Všechny zmiňované požádám o to, aby se na úklidu frekventovaných lokalit, ale nejen jich, maximálně zaměřili.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  PŘECHOD PRO CHODCE U KOMERČNÍ BANKY

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, proč cyklostezka a pěší stezka nemá přes silnici u Komerční banky přechod pro chodce, ale jen přejezd pro cyklisty, kde řidič nemusí dávat přednost? Děkuji za odpověď
  ~ Jakub Havlena

  odpověď:
  Dobrý den, po konzultaci s Dopravním inspektorátem Policie ČR Sokolov musím konstatovat, že dle platných norem není v tomto místě možno zřídit přechod pro chodce. Neodpovídají zde rozhledové poměry pro řidiče přijíždějící ve směru od ulice Vítězná, a to z důvodu umístění zábradlí na mostě přes potok. Přechod pro chodce by tak nebyl bezpečný.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  ÚDRŽBA CESTY U SÍDLIŠTĚ MICHAL

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se připojit k připomínce p. Berana, který upozorňuje na špatnou dostupnost pro pěší ze sídliště Michal do ulice Tovární. Plně s ním souhlasím, neboť bydlím v Tovární ulici a velice často chodíme na Michal zmiňovanou lesní cestou. Cesta a les kolem ní jsou neudržované, plné odpadků, nefungujících světel. Začíná to tu být nebezpečné, ale nemáme na výběr! Víme, že majitelem lesa není město, ale doufáme, že v této věci lze něco podniknout i s Vaší pomocí. Děkuji za odpověď
  ~ J. Abrhámová

  odpověď:
  Dobrý den, situaci jste popsala naprosto přesně. Bohužel i s tím, že tento pozemek není ve vlastnictví města, a proto je pro nás velmi složité do něj jakkoli investovat. Nicméně i přes to vedeme jednání s vedením chemických závodů a ostatních majitelů pozemků a věřím, že přijatelné řešení nalezneme. Protože však nemáme rozhodující pravomoc v tomto ohledu, nemohu Vám napsat bližší termín realizace. Slibuji však, že na tento podnět nezapomenu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  AKTUALIZOVÁNO: Zavedení kontejnerů na bioodpad

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá mne, zdali a jak je Město Sokolov připraveno na zákaz skládkování v roce 2024. Je nebo bude vytvořen postup, jak ve městě snižovat odkládání často dále využitelného odpadu do směsného odpadu? Příkladem by měly jít školy a jídelny, ale ty stále přistupují často velmi laxně k třídění např. při nakládání s obaly od mléka je to problém. Města zavádějí třídění bioodpadu, tedy kontejnery v ulicích a tím nemám logicky na mysli možnost odvozu do sběrného dvora. Podle mého laického názoru by situaci určitě prospělo rozšíření stanovišť pro tříděný odpad a zároveň zavedení tzv. pytlového systému. Osvěta jakási v patriotickém periodiku proběhla, ale není vůle ji přizpůsobit našemu městu. To, že výkupní ceny plastového odpadu je jednou nahoře a nyní dole, je tržní ekonomika a nelze se na ní vymlouvat, jestliže řadu jiných věcí dotujeme. Odpad je možné využít energeticky, jak se tomu děje ve světě. Určitě by se našla řada studentů, kteří by rádi pomohli, jen jim dát prostor. Je samozřejmě na každém z nás, jak si nakládáme s vlastními financemi, najdou se lidé, kterým je zcela jedno, že jim před domem stojí "barevné" kontejnery a stejně nebudou třídit. Nesmíme se však potom divit, že příroda se k nám jako "pánům" tvorstva zachová macešsky.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:

  Dobrý den, město Sokolov spolu s firmou Sotes samozřejmě bedlivě pozoruje všechny změny ve vyhláškách, které se i této oblasti dotýkají. A to tak, abychom na ně mohli včas reagovat. Co se týče nádob na bioodpad, zabývali jsme se aktuální potřebou tyto nádoby umisťovat do ulic našeho města. Musím však také dodat, že poptávka ze strany občanů našeho města po těchto kontejnerech je minimální. Zvažujeme však i nadále, jestli již nenastala doba tyto kontejnery umístit alespoň do oblastí, kde se nachází větší počet rodinných domů. Co se týče třídění jako takového, snad se mnou budete souhlasit, že město Sokolov jde v tomto ohledu nahoru (i když oba dva si umíme představit lepší čísla týkající se třídění).
  Bc. Jan Picka, starosta

  Děkuji za opravdu rychlou odpověď. On ten dotaz nebyl apriori o kontejnerech na bioodpad, ale je právo moderátora jej nazvat, jak jej nadepsal. Já bych jej např. nadepsal "Netřídění obalů od mléka" ve školních jídelnách. Upřímně řečeno, něco jiného je sledovat změny ve vyhláškách a něco jiného je dělat něco nepovinně nad rámec zákona a nabídnout lidem něco navíc. Každotýdenní zkušenost se svozem papíru je taková, že kontejnery jsou na víkend plné, kdy to lidi opravdu odradí třídit. V odpovědi se vyhýbáte tématice obalů na mléko a přístupu městských jídelen. Pytlový systém také zákon nenařizuje, ale mnohá města v ČR jdou touto cestou. Jen Sokolov je závislý na tom, jestli je či není svozový vůz provozuschopný či nikoli. Nemohu s Vámi souhlasit, že Sokolov "jde nahoru". Občané nemají jednak přístup k těmto informacím a hlavně okolní města jdou také "nahoru", proto Sokolov může v porovnání s nimi stagnovat nebo jít dokonce dolů. Chápu, že mnohým lidem je jedno, kolik zaplatí za svoz odpadu, jsou možná natolik bohatí, že se ani nepodívají do evidenčního listu, kde je napsaná měsíční platba za svoz odpadu. Nebo jim to zaplatí stát na sociálních dávkách, a to je mnohem smutnější.  Zkuste nás informovat pravidelně, jak se umístilo naše město v soutěži Křišťálová popelnice, kolik se vytřídilo odpadu, kolik peněz se utržilo jejich prodejem, kolik činila odměna od EKOKOMu, který shromažďuje peníze od výrobců a distributorů obalů. Pokud je toto vše obchodní informace, tak to nelze požadovat, to je jasné. Není to také nařízeno žádnou vyhláškou MŽP, tak se snad najde politická vůle. PS: Pokud jdeme podle Vás nahoru, je tedy možné jít s cenou za svoz směsného odpadu dolů? Nebo nabídnout společenstvím úpravu počtu svozů, jelikož se vozí placený vzduch. Jsem rád, že radnice zveřejnila informace, jak by mohlo, mělo či nemělo vypadat nakládání s již nechtěnými věcmi, tedy odpady. Jak jsem ve své reakci psal, Vaše odpověď nebyla k "jádru pudla" a denně se mi to potvrzuje. Obyvatelé našeho města mají velmi omezený přístup k informacím, jak město nakládá s penězi za vykázané plasty, papír, sklo a tetrapaky (např. obaly od mléka). Ne však za plechovky, které nevykazujete, jelikož je to nad rámec zákona a vyhlášek, jak píšete, že vždy město čeká na znění zákona a striktně jej dodržuje. Nic víc, nic míň. Proč jsem zmiňoval ve svém dotazu především školy a ne bioodpad? Školy jsou základem vzdělanosti, té celostátní i městské. Město jako zřizovatel má jít příkladem. To se mnou snad souhlasíte. Před lety jsem upozornil, že školy a jídelny netřídí, v systému byl chaos. To se již částečně změnilo, ale ne na 100%. Ani na tolik, aby se naplňovala litera zákona. Děti pracně soutěží ve sběru papíru a tím vlastně město obírají o peníze. Tedy o příspěvek od EKOKOM. Lze namítnout, že školy také papír prodají. To ano, ale tento papír se již nezapočítá do výkazu pro EKOKOM a o tyto peníze všichni přicházíme. Nepočítaje energii, kterou je třeba vynaložit do sběru, odnosu, přenosu, odvozu. Dále prosím o informaci, proč se ve školách vyhazují obaly od pitíček, mléka (do škol) do směsného odpadu? Možná, že naše děti ani neví, že je to také cenná surovina.Děkuji.
  Jiří Korbel

  Ke striktnosti zákona o odpadech a zejména bioodpadu ještě podstatná věc, kterou jsem zapomněl. Také město Sokolov vyslyšelo nabídku možnosti dotace na pořízení kompostérů na bioodpad a tak do rozpočtu na rok 2018 alokujeme částku (schvalovat ji bude zastupitelstvo v rámci rozpočtu) 2,5 milionu korun na pořízení 500 ks takových kompostérů. Ty pak budeme zapůjčovat zájemcům. Omlouvám se za opomenutí v mé předchozí odpovědi. Proč se ve školách vyhazují obaly od pitíček netuším, nicméně Váš dotaz i s mou odpovědí zasílám v kopii také vedoucí OŠK a věřím, že při nejbližší příležitosti bude nutnost a prospěšnost třídění v našich školách opět patřičným způsobem připomenuta.    
  Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  POSPREJOVANÉ CHODNÍKY

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zda se rozkopou ulice Gorkého a J. K. Tyla? Všude po zemi jsou sprejem udělané značky. Bylo by fajn, kdyby se „akce“ tohoto typu objevovaly na stránkách města. Děkuji
  ~ Robert

  odpověď:

  „Dobrý den, jedná se o provádění vytyčování a zaměřování stávajících sítí nízkého napětí, které si zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s. Ulice se nerozkopou, jde pouze o zanesení skutečného a zpřesňujícího stavu stávajících sítí do databáze společnosti.“
  S pozdravem
  Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

  „Dobrý den, dovolím si dodat, že postup spol. ČEZ, pro kterou se toto značení realizovalo, nás roztrpčil.  Spojili jsme se touto spol. a chtěli vysvětlení s tím, že není možné, aby kdokoli počmáral majetek města z uvedených důvodů. Bylo nám vysvětleno, že tyto nastříkané barvy do několika týdnů samy zmizí. Vše budeme sledovat.“
  Bc. Jan Picka, starosta
   

 • 13.11.2017

  HLÁŠENÍ POPADANÝCH STROMŮ

  dotaz:
  Dobrý den, kam lze nahlásit popadané stromy v důsledku vichřice z 29. 10. 2017? Jedná se o "lesík" u parkoviště naproti čerpací stanici OMV až po zahrádky (hluková bariéra). Je zde mnoho polámaných a popadaných stromů. Tato lokalita je hojně využívána pejskaři k venčení psů.
  ~ Děkuji Těšínská

  odpověď:
  Dobrý den, určitě na společnost SOTES Sokolov, s. r. o., nebo na Městský úřad, kde můžete kontaktovat Veroniku Krbovou - odbor správy majetku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Jak se dovolat na Městskou policii?

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, rád bych věděl, jak mám postupovat ohledně problému s odvozem komunálního odpadu. Stala se situace, že před popelnici se postavilo vozidlo, které bránilo k vývozu popelnice. Můj postup byl, že jsem na stránkách města našel číslo na Městskou policii. Tam mi bylo řečeno, že volám někam jinam, abych volal na konci 156 a tak jsem učinil a výsledek byl, že jsem se dovolal na tísňovou linku na Vysočině. Tak to jsem byl překvapen, kam jsem se to dovolal a dispečerka mi dala číslo 352 352 156, že to jsou sokolovští policisté. Opět jsem volal a zjištění, kam jsem se to dovolal, mi vyrazilo dech. Ozvalo se Městská policie města Chodov. Opět jsem se představil, sdělil problém a slušně jsem požádal, zdali by nemohl zavolat na sokolovskou Městskou policii, načež mi bylo sděleno, abych zavolal tísňovou linku 158. Tím pádem jsem ztratil pomalu chuť vše opakovat, ale nakonec jsem tam zavolal, vše sdělil a po příjezdu motorové hlídky bylo zjištěno, že motorové vozidlo již není na místě. Co v tomto případě dělat, když je plná popelnice a okolo ní stojí auta? A na rovinu píši, že po obvolání všeho jsem ztratil chuť volat na Sotes. Děkuji za odpověď
  ~ Tomáš

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych upřesnil postup, jak se dovolat na MP. Pokud se nacházíte kdekoliv v našem městě, volejte prosím linku 156, ale pozor, pouze toto číslo, bez jakékoliv předvolby. Po vytočení čísla 156 se Vám ozve automat s tím, že jste se dovolal na MP a Vy stisknete 2 pro Sokolov. Co se týče v rozporu s vyhláškou zaparkovaného auta, je to ve svozových dnech řešeno společností Sotes. Ta by měla postupovat tak, že auto, které tvoří překážku, nahlásí MP, a to proto, aby nezodpovědnému řidiči mohl být odvoz mimo svozový den fakturován. Samozřejmě, že odpadová nádoba se vyveze, je to však za cenu toho, že svozový vůz se na toto místo musí vrátit (buďto v ten den ze svého rajonu, nebo v jiný den rajonu jiného).
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Rekonstrukce na nábřeží Petra Bezruče

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, mám dotaz k rekonstrukci nábřeží P. Bezruče a parkování. V současné době se zde opravuje vodovod, poté by měla nastat rekonstrukce. Tím, že je celé nábřeží zavřené, jsme přišli cca o 50 parkovacích míst, která citelně chybí. A teď nemyslím na návštěvu centra, ale především nám, kteří bydlíme v centru, konkrétně na nám. Budovatelů. Již dříve zde bylo celkem složité najít místo k parkování a dnes je to téměř nadlidský úkol. Je tu problém zaparkovat v současné době i v časných ranních hodinách. Přes den vůbec. A to ani v okolních ulicích. Nebylo by možné alespoň dočasně po dobu rekonstrukce a oprav zrušit placené parkování např. v části parkoviště před OD Ural? Nebo vymyslet jinou vhodnou alternativu? Padesát parkovacích míst je docela dost. Dříve, když nebylo místo přímo na náměstí nebo v nejbližším okolí, vždy se nějaké našlo právě na Nábřeží. Dnes už nikoliv. A jiná vhodná místa jsou většinou placená a na dlouhodobější stání nevhodná. Náměstí je v centru vlastně jedinou plochou, kde není parkování placené (alespoň částečně), nebo kde není závora. A zrovna náš dům tedy č. p. 1421 - 1428 má dvůr bez závory, takže tam parkuje kde kdo a rezidenti pak nemají možnost kde stát. Nemám problém stát s autem dál od domu a dojít to, ale ono to ani tak nejde. S tím souvisí i můj další dotaz, zda se konkrétně v tomto dvoře (tedy za domem č. p. 1421 - 1428) neuvažuje o rekonstrukci. Místo nevyužívané travnaté plochy by se mohlo udělat parkoviště. Myslím, že takových dvacet míst by se tam pohodlně vešlo. Pejskaři mohou své miláčky venčit v areálu Bohemia, který je od nás nějakých čtyři sta metrů.
  ~ Šťastný

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době již skončily nutné opravy v ulici Petra Bezruče a parkování by se mělo vrátit do původního režimu. Jak už jsem uváděl, projekt na rekonstrukci je hotový a je pouze na zastupitelích města Sokolova, a to těch současných nebo těch, co budou zvoleni příští rok, kdy k plánované rekonstrukci dojde. V oblasti, kterou popisujete, by ještě k výstavbě menšího parkoviště mělo dojít a je to výsledkem pracovní skupiny, kterou jsme vytvořili hned po volbách v roce 2014. Jejím cílem bylo nalézt všechny plochy, kde lze ještě parkoviště realizovat. Samozřejmě musíme brát v potaz fakt, že naše město je velice pozitivně hodnoceno návštěvníky jako město plné zeleně, a proto ke každému rozhodnutí týkající se právě zeleně, postupujeme velmi obezřetně.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Tetování u budoucích strážníků

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli bych mohl mít na pozici strážníka tetování na ruce - takzvaný rukáv. Děkuji za odpověď.
  ~ František

  odpověď:
  Dobrý den, tetování, které popisujete není důvodem pro nepřijetí k MP.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Rozježděný chodník naproti Dukle

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, mám stížnost. A to, že na sídlišti Michal naproti hospodě Dukla je pruh trávníku rozježděný až na hluboké díry, a když se náhodou jde po chodníku a je zapotřebí uhnout, tak je to nebezpečné. Je to rozjeté od aut, které tam zásobují obchody vietnamských obchodníků. Nešlo by, prosím, dát tam nějaké zátarasy, třeba nějaké velké balvany, ty jsou i hezké. Děkuji,
  ~ Karel

  odpověď:
  Děkuji za Váš podnět. Umístění pevných překážek, které by měly ochránit trávníky, budu určitě konzultovat s příslušnými odbory a budeme hledat přijatelné řešení. Stejně jako Vám, i mně vadí bezohledné najíždění řidičů na travnaté pásy a musím přiznat, že mám nepříjemný pocit i z provozoven samotných.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Parkování u večerky v ul. Heyrovského

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na připomínku "Zákaz stání v ul. Heyrovského". Bydlím přímo proti večerce a vím tedy, že zásobování je vždy provedeno pouze jedním vozidlem, a to někdy i v době povoleného stání pro ostatní vozidla. Domnívám se, že i když je značka opatřena dodatkovou tabulkou, není nutné blokovat pro zásobování cca 5 parkovacích míst. Řešením této situace by bylo jedno stálé místo pro jedno zásobovací vozidlo, a to i bez dodatkové tabulky, aby nedocházelo k pokutování řidičů, pokud včas své vozidlo nepřeparkují. 
  ~ Jiří Tkáč

  odpověď:
  Dobrý den, po předchozí konverzaci bych dodal následující: Na místě, které popisujete, se uskutečnila schůzka, které se zúčastnil i zástupce dopravního inspektorátu PČR, dále bylo komunikováno přímo s provozovatelem obchodu, kterému je parkovací místo vyhrazeno. Výsledek jednání se neliší od toho, co jsem Vám již psal. Obchod je ve většině případů zásobován z dodávkového auta, nicméně pravidelně sem zajíždí také automobil s vykládací plošinou. Právě takto velký prostor potřebuje. Opravdu tak předcházíme situaci, kdyby auto kvůli zásobování blokovalo celou ulici.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Přechod u 8. ZŠ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěl bych se Vás zeptat, jestli by bylo možné udělat přechod pro chodce k 8. ZŠ směrem od garáží vedle bývalého dopravního hřiště. Jeden přechod je u autosalonu a děti, které jdou z druhé strany, tak chodí přes silnici, protože přechod mají z ruky. Děkuji Vám za odpověď.
  ~ Trávníček

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Musím ale přiznat, že pro vybudování dalšího přechodu nevidím důvod. Pokud se stejně jako já na danou oblast podíváte, tak zjistíte, že jak na začátku ulice Křižíkova, tak na jejím konci přechody jsou a každý, kdo chce bezpečně po chodníku dojít do školy, tu možnost má. Je pravda, že poněkud složitější to mají ti, kteří jdou propojkou od Tesca, ale také oni se po chodníku dostanou k přechodu, který je na křižovatce Křižíkova - Švabinského. Cestou musí přejít přes vjezd ke garážím a do areálu prodejny aut, ale i tak si myslím, že cesta do školy je bezpečná.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Zákaz heren v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zdali vedení města má v plánu připravit vyhlášku o zákazu veřejného hazardu tak, jako to udělalo vedení města Cheb. I když na podruhé, tak vyhlášku odsouhlasili. Myslím si, že pokud jsme schopni bojovat proti negativním vlivům v Sokolově, tak zrovna herny jsou jedním z hlavních faktorů. Vím, že v našem městě došlo k omezení určitých heren. A i když ze zbytku heren je určitý zisk i pro státní kasu, tak si myslím, že tyto finance nám za to nestojí a měli bychom takové podniky úplně vypudit z našeho města.
  ~ Dominik

  odpověď:
  Dobrý den, stávající zastupitelstvo neuvažuje o tom, že by plošně zakázalo herny v našem městě. Stále ale platí naše rozhodnutí o tom, že počet heren se nenavýší ani o jedinou a naopak v případě, že bude zaznamenán bezpečností problém u jedné z nich, bude tato adresa odebrána ze seznamu adres, kde herny provozovat lze. A ještě krátký dodatek, jsem přesvědčený o tom, že pokud by město Sokolov mělo vhodnou lokalitu na hranicích svého města stejně jako je tomu v Chebu, bylo by rozhodování možná jiné.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Parkování na nábřeží Petra Bezruče

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici nábřeží Petra Bezruče nyní není možné parkovat, a ještě nějakou dobu to možné nebude. Pro nás, kteří v okolí bydlíme, to znamená, že i ve večerních hodinách obtížně parkujeme (dříve to bylo běžné v odpolední špičce, ale k večeru už vždy volná místa byla). Mezi ulicí Wolkerova a Rokycanova je kromě dětského hřiště také několik parkovacích míst. Je zde zákaz vjezdu a parkovat by zde měli pouze lidé, kteří zde bydlí. Děje se tomu ale bohužel naopak, parkuje tu kdekdo a zákaz vjezdu je úspěšně ignorován. A tak bych se chtěla zeptat - je možné toto nějak hlídat? Nebo instalovat závoru na nějaké rezidenční karty jako je tomu v jiných "dvorech"? Případně je možné si tady parkovací místo rezervovat, zaplatit v případě, že tu mám vlastní byt s trvalým pobytem? Děkuji za odpověď a přeji hezký den,
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel si neumím představit, jak bychom mohli uhlídat fakt, že na zmiňovaných místech parkují pouze ti, kteří v této lokalitě bydlí. Městský policista či státní policista by v takovém případě museli mít u sebe jakýsi seznam všech majitelů osobních automobilů a vždy v něm pracně hledat, jestli právě to auto, které kontroluje, patří někomu ze zde bydlících občanů. Musím také přiznat, že jsme zatím neuvažovali o tom, že bychom Váš vnitroblok opatřili závorami, které by vpouštěli pouze majitele karet. Nejen, že jde o finančně vcelku náročnou akci, navíc je potřeba mít i souhlas dopravního inspektorátu PČR. Co se týče nábřeží Petra Bezruče, v současné době jsou již nutné opravy zrealizovány a předpokládám, že se zde opět bude parkovat dle zavedeného režimu. Jak jsme již také veřejnost informovali, je zhotovený projekt na celkovou rekonstrukci tohoto nábřeží a bude na zastupitelích města, kdy se rekonstrukce bude realizovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Parkovací karty pro residenty

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, otevřel jsem teď čajovnu v městské tržnici v Sokolově. Trápí mě jediná věc, a to parkování u tržnice. Nevadí mi zaparkovat a zaplatit za to. Jen vzhledem k tomu, že se snažíme vše mít co nejčerstvější, tak se dá říct, že neustále přijíždím, odjíždím a chodím pro parkovací lístečky na hodinu, dvě, tři. Chtěl jsem se zeptat, poprosit, jestli je nějaká možnost získat například měsíční/roční kartu. Jak říkám, nevadí mi zaplatit, chápu systém, jen jestli by byla nějaká šance zaplatit najednou větší částku a parkovat v ulici Rooseweltova bez lístečku z automatů, pouze s parkovací kartou. Hezký den,
  ~ Petr Fiala

  odpověď:
  Bohužel Vás musím zklamat. Jakýsi dlouhodobý pronájem parkovacího místa v našem městě není možný. Stejným způsobem jsem již odpovídal i mnoha majitelům osobních automobilů, kteří také projevili zájem o to, aby si ve městě parkovací místo mohli zaplatit a tím bylo parkovací místo vyhrazeno pro ně. Vaše zdůvodnění chápu, nicméně parkovacích míst v našem městě je velký nedostatek, a pokud bychom místo vyhradili každému majiteli provozovny (a tak bychom pak museli postupovat), tento velký nedostatek parkovacích míst by se samozřejmě prohloubil.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Nefunkční veřejné osvětlení

  dotaz:
  Dobrý den, na Novině nesvítí 2 lampy veřejného osvětlení.
  ~ Josef Baborovský

  odpověď:
  Děkujeme za podnět, který předáváme správci veřejného osvětlení, tedy společnosti Sotes. Rád bych Vám navrhl, abyste jakoukoliv závadu, ať už na veřejném osvětlení nebo v souvislosti s odpadovými nádobami, řešil se společností Sotes, neboť takto dochází ke zbytečné prodlevě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Nepřístupný chodník k Synthomeru

  dotaz:
  Vážený pane starosto, píši Vám ve věci nedostupnosti Tovární ulice pro pěší. Z ulice K. H. Borovského směrem k Tovární ulici vede zničený a neudržovaný chodník, např. dnes ráno na něm nesvítila jedna třetina světel a je pokryt vysokou vrstvou listí. Ano, u vstupu na chodník je cedule, že se cesta neudržuje, ale nechápu proč? Po chodníku nechodí jen pracovníci chemičky, ale i žáci střední živnostenské školy na praxi. Chápu, že město dotuje autobusovou dopravu, takže se dnes může člověk prakticky dostat kamkoliv, ale v 21. století by mělo být možné se dostat kamkoliv i pěšky bez nebezpečí podvrknutí nohy. A v dnešní době se do chemičky ze sídliště Michal pěšky prakticky nedostanete. Můžete jít buď zablácenou cestou z Mičurinovy ulice, kde je neskutečný nepořádek, nebo neudržovaným chodníkem, o kterém jsem už psal. V chemičce jsou navíc lékaři, ke kterým nechodí jen zaměstnanci, ale i další občané města, důchodci, postižení a tak by alespoň jeden bezpečný a udržovaný chodník z Michalu do Tovární ulice byl velkým přínosem.
  ~ Josef Beran

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínku jsem předal odboru správy majetku, který ve spolupráci se společností Sotes každoročně připravuje plán nutných oprav či budování nových chodníků. Nemohu samozřejmě zaručit, že pro rok 2018 se váš návrh bude realizovat, neboť míst, která jsou potřeba opravit, je samozřejmě v našem městě víc.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Pochvala úřednice Ivany Černíkové

  dotaz:
  Dobrý večer, měla jsem dnes docela zapeklitý problém. Na finančním úřadu jsem neuspěla a u vás jsem se dověděla, že už tu nemáme ani ČOI a ani zástupce. Nakonec jsem u vás na úřadě našla velice ochotnou úřednici, paní Ivanu Černíkovou a ta mi i přes rámec svých povinností ochotně pomohla. Já jsem ji poděkovala, ale myslím, že by zasloužila pochválit i od vedení, opravdu si to zaslouží. Tak ochotné lidi na úřadě nepotkáte moc často.
  ~ Krenžálková Vlasta

  odpověď:
  Dobrý den, ani nevíte, jak rád každý starosta čte věty o vstřícném přístupu zaměstnanců svého úřadu. Paní Černíkové jsem za její příkladný přístup osobně poděkoval. Dovolte mi také, abych poděkoval i vám a to za to, že jste ochotna se podělit i o pozitivní přístup úředníků ke klientům. Osobně jsem přesvědčen o tom, že mnohdy slovy chvály a díků příliš šetříme. Jsem rád, že tomu tak v tomto případě nebylo a přeji pohodový podzim.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Městský byt pro zdravotníky

  dotaz:
  Dobrý den, s přítelkyní si žádáme už rok o městský byt. Poprvé jsme byli vybráni jako náhradníci a poté už nic. Děláme oba dva ve zdravotnictví, myslel jsem, že zdravotníci mají přednost. Děkuji za odpověď.
  ~ Petr Herák

  odpověď:
  Dobrý den, odkazuji vás opět na odpověď, kterou jsem zdůvodňoval již několikrát. Jen si dovolím dodat, že pracovník ve zdravotnictví není pro priority města to samé co lékař či zdravotní sestra. Tím v žádném případě nechci snižovat vaši potřebnou práci pro naši nemocnici, jen tak vysvětluji možné nedorozumění. Pro úplnost dodávám, že při posledním přidělování městských bytů byly dva byty přiděleny právě zdravotním sestrám sokolovské nemocnice a my tak naplňujeme deklaraci o tom, že město Sokolov chce v rámci svých možností svým nemocnicím pomáhat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Nefunkční náhledy kamer na webu Bezpečné město

  dotaz:
  Dobrý den, už několik týdnů neběží náhled kamer na webu "Bezpečné město". Bylo by prosím možné s tím něco udělat? Také prosím o informaci, zdali by bylo možné přidat náhled na kameru v ulici Jelínkova, která v seznamu dlouhodobě chybí i přes to, že je instalována na čp. 1874.
  ~ Jan Pichrt

  odpověď:
  "Dobrý den, velká aktualizace kamerového systému proběhla 27. 9. 2017, což by odpovídalo termínu "několik týdnů", aktualizoval se včetně "publikačního" serveru. Na stránkách samotných se nic neměnilo. Zkoušeli jsme to v různých prohlížečích a chyba se žádná neobjevila - kamery běží. Bez bližších informací asi těžko poradíme, snad jen vymazat dočasné soubory. O tom, jaká kamera je publikovaná, rozhoduje Městská policie. Obecně se publikují jen stacionární kamery na parkovištích a školách."

  - Milan Vujčík, oddělení informatiky odbor kanceláře tajemníka

  "Dobrý den, co se týče webu Bezpečné město, problém s náhledy budou řešit informatici. V ulice Jelínkova a u KB v této ulici je kamera rozbitá a servisní firma byla již požádána o opravu. S náhledem pro veřejnost se u tohoto bodu neuvažuje. Pěkný den."

  - Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie

 • 20.10.2017

  Jak dostat městský byt?

  dotaz:
  Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, zdali by bylo možné dostat byt od města? Už jsem si podávala i žádost na byt, ale nikdy mi to nevyšlo. Žiji v podnájmu s přítelem a dvěma dětmi a platíme vysoké částky. Byla bych ráda, kdyby to šlo, abych mohla mít byt od města jako v pronájmu. Přítel má práci, nikdy s námi nebyly problémy. Děkuji moc.
  ~ Szálková

  odpověď:
  Jak postupovat Vám jistě ráda poradí paní Mikešová na Odboru správy majetku, která má bytovou agendu v kompetenci. Také doporučuji, podívejte se do historie této rubriky, kde jsem již na dotazy tohoto typu podrobně odpovídal.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Investice do vybavení škol a školských zařízení

  dotaz:
  Dobrý den, minulý týden spadlo při vyučování na 6. ZŠ světlo. Nemělo by město investovat místo do kufříků do škol a jejich modernizací nebo čekáte, až příště pod tím světlem bude nějaké dítě?
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, přestože jde o anonymní dotaz, rozhodl jsem se, že na něj odpovím a to z důvodu, že tentokráte je vedení města dle mého názoru kritizováno opravdu neopodstatněně. Předně chci napsat, že město Sokolov alespoň v našem volebním období věnuje nemalé finanční prostředky do opravy a investic školských zařízení v Sokolově. Jinými slovy je to jedna z našich priorit, aby se naše děti učily a vychovávaly v těch nejlepších možných podmínkách. Pro názornost uvádím: v roce 2016 jsme na opravy a investice školských zařízení vydali částku více než 18 milionů korun a v roce 2017 je to více než 13 milionů korun. V těchto částkách nejsou ještě započítány opravy a investice další příspěvkové organizace, konkrétně Domu dětí a mládeže. Naše ambice pro rok 2018, co se týče investic a oprav školských zařízení, jsou ještě vyšší a první návrh v rozpočtu (a já věřím, že se jej v rozpočtu podaří prosadit) je cca 25 milionů korun. Nevím, kolik do svých školských zařízení investují okolní města, jsem ale přesvědčený, že se rozhodně nemáme za co stydět. Při projednávání důležitých oprav a investic v té které škole je postupováno následovně: školy a školky vytvoří seznam svých požadavků a ten se následně projednává. Chci vyzdvihnout fakt, že vedení města s naprostým respektem k těmto jednáním přistupuje. Důkazem je, že vždy oprava či investice v dodaném seznamu požadavků pod pořadovým číslem 1 je pro nás tzv. nedotknutelná a vedení škol a školek má téměř stoprocentní jistotu, že to, co si dají jako svoji prioritu, do plánu zařazeno bude. Ostatní položky se pak realizují dle možností rozpočtu. Rád bych se také pozastavil nad vaší zmínkou o kufřících pro prvňáčky. Jde o dlouholetou akci města, jejímž cílem je pomoci rodičům prvňáčků při pořizování školních pomůcek. V letošním roce jsme do těchto kufříků investovali téměř 270 000 korun a vybavili jsme tak 280 prvňáčků v našich školách. Mohu vám z vlastní zkušenosti říci (neboť jsem jednu dceru vedl coby prvňáčka v roce 2016 a tu druhou v letošním roce), že kufříky naprosto plní svůj účel a jsou rodiči pozitivně vnímány. Je to i díky tomu, že kufříky vybavujeme po pečlivé konzultaci s našimi pedagogy. A na závěr mi dovolte, abych vás ujistil, že nejen vzdělání ale také bezpečnost našich dětí je pro nás velmi citlivé téma a jsem přesvědčený o tom, že dojde ze strany vedení školy k okamžité nápravě v rámci této havarijní situace. Předpokládám, že v některém z dalších rozpočtů se případná celková rekonstrukce objeví mezi požadavky této školy. V uplynulých dvou letech jsme v této ZŠ vyřešili nákladné problémy se vzduchotechnikou v kuchyni. Vedení města se v tomto volebním období osobně zasadilo o rekonstrukci kuchyně a reagovali jsme také na stesky rodičů po navýšení kapacity školní družiny. Výsledkem byly velké stavební úpravy družiny a tím jsme opravdu kapacitu navýšili.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Rigoly od retardérů v ulici Závodu Míru

  dotaz:
  Nedávno jsem psal dotaz k dopravnímu značení při opravě mostu na ul. Kraslická, kde jsem se stal účastníkem dopravní nehody (při brždění u neoznačeného rigolu). Odpověď mne neuspokojila, neboť obsahovala jenom obecné konstatování, bez uvedení konkrétní povinnosti, tj. způsobu značení a řízení dopravy. Prosím, akceptoval jsem to, neboť šlo o rychlou opravu. O to víc mne nemile překvapilo, že podobné hluboké rigoly, vzniklé demontáží retardérů, se nachází u 8. ZŠ v ulici Závodu Míru. Kdo tuto ulici nezná a rozřezaný asfalt vidí na poslední chvíli (např. za snížené viditelnosti), může při náhlém brždění zažít nemilé překvapení i při 50 km rychlosti. Protože rigoly nejsou nijak označené a jsou zde nejméně dva týdny, ptám se, jak dlouho přes ně budeme jezdit a proč nejsou alespoň olemovány viditelnou čárou nebo označeny přenosnou výstražnou dopravní značkou „Nerovnost vozovky“ A7 a?

  odpověď:
  Dobrý den, tato situace byla již v řešení. V nejbližším termínu bude osazena dopravní značka A 7a "Nerovnost vozovky". S pozdravem,

 • 20.10.2017

  Značky a závory na novém parkovišti ve vnitrobloku ul. Jednoty

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Chtěl bych se touto cestou zeptat, jestli není možné ve vnitrobloku v ulicích K. H. Borovského a Jednoty, kde bylo nedávno dokončeno parkoviště, dát při vjezdu do dvora ceduli „Pozor děti“ nebo jinou upozorňující značku. Jak jsem psal už dříve, je tu dost dětí, kterým parkovištěm ubyla hrací plocha a používají parkoviště pro kola, koloběžky a skateboardy. Podle mě je lepší neštěstí předejít, než na něj čekat. Dále mě překvapuje, že po dešti začíná písek mezi kostkami mizet a kostky na některých místech jsou už volné a bez problémů se dají vyndat, takže pro děti lákavá záležitost. A poslední dotaz: bude tu závora nebo ne? Podepisoval se tu nějaký dotazník, tak bych rád věděl, jak to dopadlo. Jinak jsem rád, že tankodrom, co tu byl, zmizel a je tu konečně pořádný povrch. Děkuji za odpověď
  ~ M. Džačovský

  odpověď:
  Dobrý večer, uvolněné kostky budeme reklamovat. Spárovaly se v době, kdy bohužel pršelo. Děkujeme za chválu, že zmizel tankodrom. Zelená plocha na hraní je ve dvoře stále dostatečná. Dotaz na osazení závory jsme již odpověděli – nebyla schválena její instalace. Dopravní značku je nutné projednat s odborem dopravně správních agend a Policií ČR DI Sokolov. Jedná se o dvorní trakt, nikoliv místo typu základní škola apod."

  - S pozdravem Hana Špičková vedoucí odboru rozvoje města

  "Já pouze k odpovědi dodám, že případnou instalaci dopravní značky projednám s příslušným odborem."


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Nevzhledný drátěný plot pod rozhlednou Hard

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o informaci, kdy necháte odstranit nevzhledný rezavý drátěný plot kousek pod rozhlednou Hard. Sanace okolního území již byla dávno dokončena, ale ta "krása" s vysokou lebedou, tak stojí stále.
  ~ AK

  odpověď:
  Dobrý den, drátěný plot, o kterém píšete, byl nainstalován z jediného důvodu - má sloužit jako zábrana proti vzniku černých skládek, se kterými jsme se bohužel v poslední době setkávali. Počítáme tedy s tím, že právě z tohoto důvodu zde toto oplocení zůstane, samozřejmě ale v takové podobě, aby jeho vzhled nepobuřoval kolemjdoucí. K výměně plotu dojde pravděpodobně na jaře roku 2018.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.10.2017

  PARKOVÁNÍ V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD

  dotaz:
  Dobrý den, vážený pane starosto, chtěl bych se touto cestou zeptat na dva zásadní problémy, které tíží obyvatele ulice Jiřího z Poděbrad 2011, 2012, 22013, 2014, 2015 a 2016 v Sokolově. Od roku 2004 bydlím na adrese Jiřího z Poděbrad 2013 a každý rok na výroční schůzi v našem domě jsem slyšel o různých řešeních parkování před uvedeným domem (shora jmenované vchody). Avšak od této doby se provedlo mnoho úprav v Sokolově ve vztahu k neuspokojivému problému parkování. Mohu říci, že mnoho míst v samotném Sokolově prošlo úpravami k rozšíření parkovacích míst, avšak tento problém u nás řešen doposud nebyl. V současné době na sídlišti Vítězná dochází ke kompletní rekonstrukci ulice Spartakiádní. Lze s nadějí doufat i v řešení neutěšeného stavu v naší lokalitě? Navazuji dále na tento stav, kdy k uvedeným vchodům vede komunikace, na které je povoleno částečné podélné stání osobních vozidel na chodníku (upraveno svislou dopravní značkou), avšak v případě vjíždění vozidel na chodník s povoleným stáním je obrubník u tohoto chodníku velmi vysoký a dochází k drobným poškozením pneumatik u osobních vozidel i jiných drobných poškození vozidel. Je v silách našeho města tyto obrubníky seříznout a zabezpečit tak bezpečnější parkování s ohledem na majetek občanů, a to alespoň do té doby než bude neutěšený stav ohledně parkování v této lokalitě vyřešen? Navazuji dále, při výjezdu vozidel z parkovacích míst do ulice Jiřího z Poděbrad je sice svislá dopravní značka upravující přednost, ale není mnohdy v silách řidičů z této komunikace vyjet, aniž by nedošlo k omezení či ohrožení posádky vyjíždějícího vozidla a ostatních vozidel silničního provozu. Je možno tento výjezd učinit bezpečnější a umístit zde panoramatická zrcadla? Vím, že máte rozhodně více jiných důležitějších úkolů spojených s Vaši náročnou prací, ale poprosil bych Vás o shovívavost a pomoci nám tyto problémy vyřešit. Děkuji předem nejen za sebe, ale za všechny své sousedy v Sokolově, Jiřího z Poděbrad 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. S přátelským pozdravem a přáním hezkého dne
  ~ Novický Boris

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych začal netradičně Vaší poslední větou. Parkování ve městě Sokolov je jedním z nejdůležitějších úkolů vedení a rady města. Svědčí o tom i ta skutečnost, že hned několik měsíců po nástupu do funkce jsme vytvořili pracovní skupinu, která se poctivě věnovala zmapování stávajících a ještě možných parkovacích míst. Díky této práci vznikl materiál, kdy v Sokolově přibude několik, byť méně kapacitních, parkovišť. Vraťme se ale k rekonstrukci ul. Spartakiádní. Mohu Vás ubezpečit, že k navýšení parkovacích míst ve Spartakiádní ulici dojde. Parkovací místa přibudou v této ulici, kdy podélné stání budeme měnit na parkování kolmé. Zejména pak v místě topolů před křižovatkou pod zimním stadionem. Jsme si vědomi toho, že i toto rozšíření v žádném případě nevyřeší situaci s parkováním na Vítězné. Proto jsme se shodli také na tom, že zadáme zhotovení projektů parkovacích domů. Jde celkem o pět parkovacích domů, přičemž jeden z nich by měl stát právě na sídlišti Vítězná. Věřím, že k jeho vybudování dojde v nejbližších letech, neboť podle mého názoru je cesta parkovacích domů téměř jedinou možnou, jak v Sokolově navyšovat kapacity na parkování. Co se týče Vašeho návrhu na snížení obrubníků, tuto možnost projednám s příslušným odborem. Dopředu ovšem přiznávám, že pro naše rozhodnutí bude důležitá finanční náročnost. Snad mi dáte za pravdu, že po letech, kdy byla Vítězná tak trochu opomíjena, se hnuly ledy a do této oblasti investujeme nemalé prostředky.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.10.2017

  NEPOŘÁDNÍ LIDÉ V UL. JELÍNKOVA

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, ráda bych upozornila na neustálý nepořádek v ul. Jelínkova v Sokolově. Nevím, zdali si toho všímají i ostatní obyvatelé této ulice. Bydlím zde několik měsíců, ale bohužel si nemohu zvyknout na nepořádek okolo kontejnerů. Cítím se tu spíše jako na smetišti. Stále se tu shromažďuje odpad - starý nepoužitý nábytek, koberce, matrace nebo staré dveře se skleněnou výplní (které někdo brzy rozbije a sklo je rozsypané po celém chodníku). Na domech jsou asi kamery? Nejsem si jista. Ale pokud ano, jak je možné, že na to nikdo nereaguje a odpad, který patří do sběrného dvora, se tu denně neustále hromadí? Mohu říci za sebe, že jsem nikde takový nepořádek ve městě neviděla. Myslím si, že se asi nic nezmění, ale musela jsem už na to reagovat. Děkuji, s pozdravem
  ~ D. Lamačová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět a musím s Vámi naprosto souhlasit v tom, že někteří lidé si příliš hlavu s velkoobjemovým odpadem nelámou. Také mohu potvrdit to, že do Jelínkovy ulice máme namířenu jednu kameru a tuto oblast monitorujeme. Již několikrát v minulosti se podařilo díky kameře identifikovat toho, kdo tento odpad u kontejneru odkládá a následně byl také pokutován za nedovolené nakládání s odpadem. Musím ale také konstatovat, že kamerový bod je umístěn tak, aby monitoroval především dopravní situaci a pohyb kolem domů v této ulici a kontejnerové stání je z velké části zastíněno rostoucími stromy kolem. Postup lidí, kteří dělají nepořádek kolem kontejnerů, je pro mě o to nepochopitelnější, že již delší dobu město nabízí prostřednictvím společnosti SOTES Sokolov, s. r. o. také službu, kdy na zavolání každého obyvatele města Sokolova přijede vůz společnosti SOTES a předměty, které ke kontejneru nepatří, odveze na sběrný dvůr. Domnívám se, že 100 Kč za tuto službu je cena naprosto přiměřená. Odpadá tak výmluva mnohých nezodpovědných obyvatel, kteří vše svalují na to, že nemají čím tyto věci na sběrný dvůr odvézt.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.10.2017

  Stížnost na řidiče autobusu: AKTUALIZOVÁNO

  dotaz:
  Pěkný podvečer. Chtěla bych podat stížnost na pana řidiče linkového autobusu Horní Slavkov-Sokolov, který měl odjíždět 22. 9. v 13:05. Bohužel ujel a byla jsem tam ve 13:00. A nestála jsem sama na zastávce. Pan řidič se jmenuje p. Martínek. Neřešila bych to, ale bohužel jsem byla objednána k lékaři a bylo to důležité. Děkuji moc za odpověď.
  ~ Lochschmidtová

  odpověď:

  „Dobrý den, Vaši stížnost jsem přeposlal k vyjádření provozovateli autobusové dopravy a s jeho odpovědí Vás jistě rád seznámím.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  „Dobrý den, pane starosto, šetřil jsem stížnost na předčasný odjezd autobusu z H. Slavkova dne 22. 09. 2017. Pochybení je na straně našeho řidiče, opravdu došlo k předčasnému odjezdu. Velice rád bych vše pí. Lochschmidtové vysvětlil a přidal patřičnou omluvu. Prosím tedy tímto o její e-mailovou adresu Děkuji. Zdraví“
  ~ Gerhard Závorka, Vedoucí divize Sokolov společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 13.10.2017

  VÝTAH NA ŠENVERTU MIMO PROVOZ A MĚŘENÍ RYCHLOSTI

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nevím, kde jinde se dotázat, než Vás nejpovolanějšího. Bydlím se svou ženou a malým 7 měsíčním synem v městské části „Šenvert“. Často chodíme s kočárkem do města, buď na nákupy, nebo na procházku. Poslední měsíc je nám (a nejen nám) tento úkon ztížen. Tím, že jezdíme s kočárkem, máme jen dvě možnosti, jak se do centra dostat. A to buď po silničním mostě, nebo podchodem přes vlakové nádraží. Po schodech je to s kočárkem pro jednu osobu samozřejmě nemyslitelné, a tak musíme využívat výtah, který je ale už přes měsíc mimo provoz, a stále je oprava v nedohlednu. Jak jsem se dozvěděl, je tento výtah majetkem města Sokolov a ne SŽDC. Prý město o celé věci ví. A jak jsem se doslechl, město „čeká“ na nějaký díl objednaný v Polsku. Já se ptám, zda Vám přijde úplně v pořádku, že se tato věc takto nesmyslně dlouho natahuje a čeká se, bůhví na co a bůhví odkud, jen proto, že město na tom pár tisíc ušetří? My se ženou si ještě poradíme, ale co imobilní osoby a důchodci, kterých je Šenvert plný? Všichni jsme nuceni městem překonávat koleje po silničním mostě a dýchat exhalace na nejvytíženější silnici ve městě. A to nemluvím o bezpečnosti při přecházení z jedné strany silnice na druhou po přechodu, kde se neustále dějí nehody. Tím narážím na další problém na této silnici. Auta tu jezdí mnohdy znatelně více než 50km/h. Nestálo by za úvahu nainstalovat sem radar? Děkuji Vám za pochopení a těším se na Vaši odpověď. S pozdravem
  ~ Martin Sláma

  odpověď:
  Dobrý den, Vaším podnětem jsem se neprodleně zabýval a zjistil jsem, že nejsou pravdivé informace o tom, že výtah je v majetku města. Jde o majetek SŽDC a město Sokolov se „pouze finančně“ podílí na úklidu podchodu a servisních službách související s provozem výtahu. Kontaktoval jsem pracovnice SŽDC, které mají toto na starost, a urgoval jsem opravu výtahu. Bylo mi přislíbeno, že v příštím týdnu, tedy mezi 16. a 20. říjnem dojde k opravě. Co se týče měření úseku, který uvádíte, musím dodat, že ke každému měření potřebujete souhlas dopravního inspektorátu Policie ČR a nám se po velkém vyjednávání podařilo prosadit, z několika námi požadovaných lokalit, alespoň dva úseky, kde již měření probíhá.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.10.2017

  KONTEJNER V ULICÍCH K. H. BOROVSKÉHO A JEDNOTY

  dotaz:
  Dobrý den, děkujeme za pěkné parkoviště ve vnitrobloku v ulicích K. H. Borovského a Jednoty. Součástí přestavby bylo i umístění odpadového kontejneru. Přístup k tomuto kontejneru bude problém. Budeme chodit přes ornici, při zatravnění přes trávu. Není možné umístit okolo kontejneru nějakou dlažbu? Děkuji
  ~ Langerová Jiřina

  odpověď:
  Dobrý den, situaci jsem na místě prověřil společně s odborem rozvoje města a mohu Vám sdělit, že úprava plochy kolem kontejnerů bude v nejbližších dnech provedena.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.10.2017

  ZÁKAZ STÁNÍ V UL. HEYROVSKÉHO A NEPOŘÁDEK

  dotaz:
  Dobrý den, omlouvám se za svou nechápavost, ale já se ptala na důvod instalace této dopravní značky. Ne na to, kdy a kým byla instalovaná. Dodatkové cedulky tam jsou instalované, ale představte si, jak v pátek v 17 hodin přijedete z práce, zaparkujete na tomto místě a v sobotu ráno v 9 hodin máte za oknem lísteček od městské policie. A vy se ptáte za co? Reaguji tak na Vaši odpověď k dotazu na „Zákaz stání v ulici Heyrovského“. Dále jsem si povšimla stížností na hluk a binec (slabé slovo) v této ulici. Připojuji se k již podaným podnětům. V letních měsících to v ulici vypadalo jak v prasečáku a každý večer řev, nadávky a provokace ze strany těch, co nejsou pro společnost ničím přínosní. Ba naopak. Teď v zimě jsou zalezlí, ale oni zase vylezou a bude to pořád dokola.
  ~ Helena Pollnerová

  odpověď:
  Dobrý den, dopravní značka byla nainstalována z důvodu umožnění zásobování obchodu v ul. Heyrovského. Dodatkovou tabulkou bylo umožněno parkování v odpoledních a nočních hodinách občanům v této lokalitě. Jelikož má obchod otevřeno i v sobotu a neděli, majitelé zásobují i v těchto dnech.
  ~ Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy