česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta, příslušný útvar městského úřadu, případně rada, nebo zastupitelstvo města.

Dotazy a odpovědi jsou průběžně zveřejňovány níže na této stránce webových stránek města Sokolov. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen v minulosti. Odpověď zároveň s uveřejněním zašleme na vámi uvedený e-mail. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, uveďte tuto informaci v textu dotazu. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 12.7.2018

  CHODNÍK K PARKOVIŠTI V UL. HEYROVSKÉHO

  dotaz:
  Vážený pane starosto, minulý rok jsme se bavili na téma chodníku k parkovišti mezi budovami v ulici Heyrovského 1544 a 1545. Sám jste si byl místo "očíhnout" a usoudil jste, že je zde chodník opravdu potřeba. Řekl jste, že se pokusíte tuto "stavbu" zahrnout do roku 2018. Chci se tedy zeptat, zda-li se na tom pracuje a bude se zde něco dít? Protože zatím to vypadá naopak a zima zde byla opět dost nebezpečná. Velice děkuji za Vaši odpověď.
  ~ Radimerský Martin

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel, oprava zmiňovaného chodníku se do letošních plánů nevešla. Upřímně mě to mrzí a věřím, že v roce 2019 se pro opravu již finance najdou a kapacita technických služeb zajistí.

 • 12.7.2018

  PŘIDĚLENÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, zajímá mne, kdy zasedala rada města ohledně naposledy přidělených městských bytů? Děkuji.
  ~ Hamráková

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si nejdříve popsat obecný postup. Pokaždé, kdy se uvolní městský byt a dojde k jeho předání a případné drobné opravě či celkové rekonstrukci, vše administrativně zpracuje Odbor správy majetku MěÚ a následně je zveřejněna nabídka na tento byt. Ze všech přihlášených nabídek pak rada města vybírá na základě dodaných informací toho, komu byt přidělí. Co se týče dalšího přidělování bytů, to proběhne na srpnovém zasedání rady města, a co se týče naposledy přidělených bytů, to proběhlo 30. dubna 2018.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 12.7.2018

  JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ V ULICI SPORTOVNÍ

  dotaz:
  „Dobrý den, mám dotaz ohledně ulice Sportovní. Zajímalo by mne, jaký byl důvod udělat z naší ulice tak nesmyslně jednosměrku? Vždyť není žádný důvod, nebo ano? Parkoviště je široké a nikdy nebyl žádný problém. Najednou koukám, že jedu v protisměru. Kdyby město raději zařídilo, aby tu auta nejezdila tak rychle. Až se dodělá celá ta silnice, tak tu zase budou jezdit i 70 km/h. A jelikož je tu i nové dětské hřiště, ze kterého se přechází na druhou stranu bez přechodu, tak jen čekám, kdy se stane neštěstí! Proč se mezi domy neudělají zpomalovací pruhy? Mám pocit, že tohle, město neudělalo nejlépe. Předem děkuji za odpověď.“
  ~ Radim

  „Dobrý den pane starosto, v minulých dnech byly na sídlišti Vítězná vyměněny dopravní značky za nové. V rámci této byla zřízena jednosměrka skrz parkoviště v ulici Sportovní. Tato úprava nutí řidiče projíždět úzkou ulicí Atletická v horní části sídliště. V této ulici se však na jedné straně parkuje, a pokud při průjezdu potkáte v protisměru někoho dalšího, je to na couvání. Tato situace je o to horší, že v současné době stále probíhá oprava ulice Spartakiádní a Atletickou jezdí o to více aut. Jaký byl důvod pro tuto změnu, kdy se vytvořila jednosměrka z jedné z nejširších částí Vítězné, zatímco v těch nejužších zůstává obousměrný provoz? Děkuji“
  ~ D. Polák

  „Dobrý den, pane starosto, rád bych se dozvěděl, jak bude řešena dopravní situace v ulici Sportovní? Po přečtení oznámení na vchodových dveřích jsem dostal informaci, že ulice bude jednosměrná od 31. 7 2018. Důvody, které jsou na oznámení uvedeny, jsou za prvé: možnost parkování po obou stranách ulice, což moc dobře nechápu, když se v ulici Sportovní parkuje po obou stranách na vyhrazených parkovacích místech již od samého začátku. A za druhé: rozhledové úhly v křižovatce do ulice Spartakiádní. Můj názor je, že pokud se bude jezdit z ulice Sportovní do ulice Atletické, je zde mnohem horší výhled přes parkující auta podél silnice. Dále si myslím, že poslat denně o více než šedesát aut po už tak rozbité silnici v Atletické, není pro provoz i automobily přínos. Navíc v ulici Atletická se v současné době vzájemně nevyhnou dvě protijedoucí vozidla, obzvlášť když podél této komunikace v souvislé řadě jiná parkují. Nejen já se domnívám, že řešením by bylo zanechat obousměrný provoz ve Sportovní a jednosměrku zavést v Atletické do doby, než bude vozovka v Atletické přizpůsobena zátěži, kterou vyžaduje obousměrný provoz. Nechci jen kritizovat, ale i chválit Vaši péči o město a okolí našeho bydliště. Úroveň Sokolova a jeho okolí se velmi zvedla, provedlo se mnoho oprav a rekonstrukcí a renovací. I mě velmi těší, když známí žijící mimo naše město nás i Vás chválí. Přeji hodně sil. Hezký den“
  ~ Miroslav Štika

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš názor a nemohu začít jinak než omluvou. Odboru jsem uložil podat obyvatelům informace týkající se popsané dopravní změny. Bohužel, pak jsem již vylepené oznámení z časových důvodů nečetl. Po Vašem upozornění jsem si jej pročetl a máte pravdu, bylo napsáno poněkud nesrozumitelně (nyní by již mělo být vše napraveno). Podle informací, které jsem dostal, je důvodem pro jednosměrnou Sportovní ulici skutečnost, že v ulici SPARTAKIÁDNÍ se nově parkuje a bude parkovat (po dokončení i 3. úseku) oboustranně. Tato nová situace zásadně mění požadavek na rozhledové poměry a dopravní projektant, zejména na základě požadavku dopravního inženýra, musel najít řešení, které by současným normám vyhovovalo. Jsem přesvědčený, že se tak stalo po důkladné diskusi všech zainteresovaných. Co se týče připomínky, že na Atletickou bude výjezd komplikovaný pro zaparkovaná auta, je třeba se ptát, jestli tato auta zde na kraji ulice parkovat mohou Ale mnohem podstatnější je, že v současné době již pracujeme na projektové dokumentaci rekonstrukce ulice Atletická a také rozhledové poměry v této ulici jistě budou uspokojivě řešeny. Přestože, nebo právě protože, je provoz v rekonstruované Spartakiádní ulici puštěn, po dohodě města a realizátora akce, v tzv. režimu dočasného užívání, nechali jsme po dobu probíhající rekonstrukce zakrýt značky o jednosměrném provozu. Chápu, že dlouze objíždět blok domu, abych najel do Sportovní ulice správně, postrádá logiku. Nicméně až bude zprovozněna celá ulice Spartakiádní, nepůjde již o zdlouhavé objíždění a do ulice Sportovní se zajede rovnou. Dovolte mi ještě dodat, že každou nově zrekonstruovanou ulici opravujeme samozřejmě v souladu s platnými normami. A už jen dodám, že minimální šíře vozovky (v případě, že se jezdí a parkuje oboustranně) je 6 metrů. Přeji Vám pohodové léto a děkuji i za pozitivní hodnocení města.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.7.2018

  PŘEROSTLÝ STROM A PARKOVÁNÍ V UL. ŠVABINSKÉHO

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s dvěma dotazy: 1) Jako společenství vlastníků Švabinského 1719-1720 jsme minulý rok žádali o odstranění stromu mezi těmito vchody, kdy jeho výška pomalu přesahuje výšku panelového domu, větve dosahují na parkoviště, stíní přes den světlu a v minulosti byly jeho kořeny poničeny firmou ČEZ, bohužel o tom není fotodokumentace jako důkaz a špatně se pod ním prochází. Nicméně žádosti nebylo vyhověno, ale bylo přislíbeno, že strom bude alespoň prořezán, bohužel se tak dosud nestalo. Větve znesnadňují průchod do obou vchodů, kdy pod větvemi již neprojde ani dospělý člověk. Bude teď strom někdy prořezán nebo pod ním budeme za chvíli chodit po čtyřech? 2) Druhý dotaz se týká parkování v této lokalitě, resp. parkování na straně 6.ZŠ, kdy čáry, které zde byly jsou už léta minulostí a některým řidičům je úplně jedno, že zaparkují pomalu dva metry od dobře zaparkovaného auta a zaberou tak dvě parkovací místa. Kdyby to byl jen jeden, ale takových řidičů jsou desítky a tím pádem zhoršují už tak zoufalou situaci, co se zde parkování týče (kdyby šla vkládat fota, viděl byste sám). Je možnost alespoň obnovit čáry a řidič si tak mohl zkontrolovat, jak zaparkoval? Děkuji za odpověď.
  ~ Marešová

  odpověď:
  Javor stříbrný v ul. Švabinského 1718-1720, který žádáte odstranit, byl v minulosti několikrát konzultován certifikovaným arboristou. Ten ořez stromu nedoporučil z důvodu hrozícího odlamování velkých větví a narušení bezpečnosti. Písemné vyjádření jsme na žádost zasílali SVJ. Protože se náklon stromu ale nejeví jako zcela stabilní, bude provedena arboristickou společností tahová zkouška, která prověří odolnost proti zlomu a vyvrácení. Na základě výsledků tohoto měření bude vyhodnoceno jeho případné kácení. S lajnováním parkovacích míst v ul. Švabinského u 6. ZŠ se v letošním roce počítá. Musíme ale upozornit na to, že se každým lajnováním za podmínek dodržování předepsaných norem sníží počet parkovacích míst.
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 3.7.2018

  PODĚKOVÁNÍ

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, přijměte prosím, touto cestou poděkování za vyřešení problému s likvidací zrušeného novinového stánku na křižovatce Slovenská/B. Němcové (připomínka z 26. 2. 2018). Vím, že odstranění soukromého, byť nepoužívaného majetku, není snadnou záležitostí. Klobouk dolů - za pouhé čtyři měsíce. S pozdravem
  ~ Ilsa Zbíralová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš postřeh a samozřejmě Vaši pochvalu budu rád tlumočit pracovníkům, kteří se na této akci podíleli.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.7.2018

  OBNOVA SÍDLIŠTĚ VÍTĚZNÁ

  dotaz:
  Dobrý den, asi před dvěma lety byl zveřejněn plán obnovy sídliště Vítězná. Centrální hřiště již stojí, před školkou se vybudoval prostor pro děti, silnice je téměř hotová, což je super a jsem za to opravdu ráda. V plánu však také bylo předělání prostoru za domem s pečovatelskou službou. Co si pamatuji, měla tu být nějaká mobilní kavárna, více laviček.. Vím, že se to některým lidem nelíbilo, a tak by mne zajímalo, zda se na tomto místě něco uskuteční? Zatím se zde objevila pouze cedule o provozním řádu hřiště, což je tedy poměrně směšné u jednoho pískoviště v hrozném stavu, které zde slouží spíše jako wc pro kočky. Cedule ve mně však probudila naději, že by se tu nějaké prvky pro děti mohly objevit.
  ~ Eliška

  odpověď:
  „Dobrý den, odpovídám na část dotazu revitalizace. Revitalizace sídliště Vítězná pokračuje. Vybudovalo se centrální Dětské hřiště. Nyní zahájíme po přeložkách ČEZ úpravu plochy kolem prodejny potravin, kde vznikne tzv. náměstí pro pěší a nové výsadby. Nyní čekáme na vyhlášení dotační výzvy, kam bychom chtěli podat žádost o stavební úpravu komunikace mezi Atletickou a Vítěznou, kdy součástí bude i vnitroblok Spartakiádní, Vítězná, Atletická. Na prostor za domovem pro seniory nezapomínáme. Budeme dále pokračovat. Plno výsadeb z projektu ozelenění sídliště Vítězná chceme provést z náhradních výsadeb neboť dosud není vypsaná žádná dotační výzva. V současné době se připravuje projektová dokumentace na stavební úpravy komunikace Atletická od Spartakiádní až k mostku přes Lobezský potok. S pozdravem“
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

  „Dobrý den, na dotaz týkající se dětského hřiště mohu podat toto sdělení. V roce 2017 došlo ke zrušení dětského hřiště v prostoru za pečovatelskou službou na sídlišti Vítězná. V tomtéž roce se vybudovalo nové centrální dětské hřiště U Velryby, které disponuje nejnovějším vybavením herních prvků ve městě. Další dětské hřiště v této lokalitě za MŠ Barevný klíč se osadilo novými herními prvky (vahadlová houpačka, pružinové houpadlo, pryžový povrch s pískovištěm). S pozdravem“
  ~ Ing. Jaroslava Rohová, odbor správy majetku

 • 2.7.2018

  KONTROLY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

  dotaz:
  Dobrý den, prosím, chtěla bych se zeptat, zda může někdo (policie, městská policie, asistenti) občas zkontrolovat dvůr (je zde dětské hřiště, zvané Piráti a také umístěn stůl a lavice) v ulici Rooseveltova, Nábřežní ul., kde se nyní začala scházet omladina. A více k tomu psát nechci. Děkuji za odpověď.
  ~ Obyvatelka Sokolova

  odpověď:
  Dobrý den, také Vám děkuji za Váš podnět. MP takových problémových míst na území města eviduje několik. Na každé se samozřejmě dle svých možností snaží dohlížet a provádět kontrolu častěji než v jiných částech města. Bohužel však z časových i personálních důvodů není možné na nich být tak často, jak by strážníci chtěli. Proto opětovně odkazuji na možnost anonymně zavolat na její číslo a hlídku informovat o problému, který nastal.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.7.2018

  PRONÁJEM ZAHRÁDKY

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možnost od města pronájmu zahrady? Přímo v Sokolově. Co pro to můžeme udělat? Jaké jsou šance? Děkuji za odpověď.
  ~ Volfová

  odpověď:
  Dobrý den, jak jsem již několikrát odpovídal, město Sokolov disponuje zahrádkářskou kolonií na Šenvertě a za lesoparkem Bohemia. Uvolněné zahrádky nabízíme samozřejmě do nájmu a záměr je vždy vyvěšen na úřední desce. Doporučuji se obrátit na Odbor správy majetku MěÚ.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.7.2018

  PŘIPOMÍNKY K PARKOVÁNÍ V ULICI SLAVÍČKOVA

  dotaz:

  „Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je v plánu výstavba či rozšíření parkoviště v ulici Slavíčkova 1986-1993 (nad Chráněným bydlením)? Jelikož zaparkovat zde v odpoledních a večerních hodinách je naprosto nemožné, nezbývá nám nic jiného než zaparkovat na zatravňovacích pásech nebo v bývalé školce (dnes Chráněné bydlení). A obzvlášť pokud člověk přijede ve 2:00 hodiny v noci z práce domů, potom opravdu jiná možnost není. Mimochodem, když jsme platili pokutu už minulý rok, bylo nám řečeno, že se parkoviště už plánuje. Děkuji za odpověď.“
  ~ Marie Hynková

  „Dobrý den, pane starosto, chtěl bych se zeptat, co budete dělat s parkováním v ulici Slavíčkova nad Sokolíkem? Zajeďte se tam podívat po 18. hodině, nenajdete místo k zaparkování. Z parkoviště z Mánesovy ulice s nákupem a dítětem to není zrovna moc lehké. Děkuji za odpověď. Váš volič.“
  ~ František Fuks

  „Vážený pane starosto, jsem občan města Sokolova již spoustu let, nicméně v posledním roce je situace s parkováním v ulici Slavíčkova vážně již neúnosná. Ať přijedete ve dvě hodiny odpoledne, nebo v osm večer, není kde zaparkovat. Po celém městě se budují nová parkoviště a na naší ulici se stále zapomíná. Jistě chápete, že jako žena se prostě bojím po večerech chodit až z parkoviště nad OMV až na Slavíčkovu. S nákupy to taktéž není jednoduché. Jak to tedy hodláte řešit? Předem děkuji za Vaši odpověď.“
  ~ Marie Pavlasová

  „Dobrý den, pane starosto, konec Vašeho volebního období se kvapem blíží a já hluboce zklamán jsem nucen Vám napsat pár řádek. Důvod proč Vám píši je velice prostý. Tristní až katastrofální situace s parkováním v ulici Slavíčkova. Je velice hezké, že okolí Vašeho bydliště jste si dokázal zvelebit a vytvořit spoustu nových parkovacích míst, ale nějak jste na Městském úřadě zapomněli, že Sokolov není jen Vítězná?!! Je sice dobře, že Městská policie funguje spolehlivě, tedy co se udělování pokut za špatné parkování týče. Ale nebylo by lepší udělat něco pro občany místo represe? Za celé Vaše volební období jste pro nás neudělali vůbec nic. Z travnatého pruhu jste vytvořili výhybny, pro jistotu jste ponechali zákaz zastavení. Parkování v prostoru chráněného bydlení, které přes noc nikomu nevadilo, umíte také krásně postihovat. Ale nevytvořili jste pro nás ani jedno místo. A kecy o tom, že v době výstavby sídliště, byla jiná situace a lidé v té době nevlastnili tolik aut, si strčte za klobouk. Právě proto jste placení a voleni, abyste tuto situaci řešili. Vím, že už to do podzimu nevyřešíte, ale věřte, že současné představitele města rozhodně volit nebudu. Nicméně do následujících voleb Vám i Vašim soukmenovcům přeji ve volbách dostatek ovcí. S pozdravem“ 
  ~ Karel Lippert

  odpověď:
  „Dobrý den, děkuji za tyto dotazy a dovolím si sjednotit odpovědi do jedné a částečně odpovídat přímo panu Lippertovi. Dovolím si předem dodat, že další parkovací místa přibudou na pozemku za zapomněnkou, tzn. v ulici Slavíčkova a Mánesova. Posílám odkaz na podrobnou situaci.

  Vážený pane Lipperte, pokusím se být věcný:
  1) Vaši poznámku o tom, že Sokolov není jen Vítězná považuji za nepřiměřenou. V zastupitelstvu pracuji bezmála 12 let a tak opravdu mohu srovnávat investice předchozích let do druhého největšího sídliště a ostatních částí města a věřte, že obyvatelé Vítězné si za svoji trpělivost spíše zaslouží uznání. Až v posledních letech totiž dochází k investicím do silnic a také do vybudování jediného centrálního hřiště. Dodávám také, že k rekonstrukci silnic nás donutil nejen špatný technický stav, ale zejména propadající se vozovka na několika zásadních místech. To, že rekonstrukci plánujeme tak, aby vznikla nová parkovací místa je samozřejmostí. Spíše než Vaše "Sokolov není jen Vítězná", je vystihující - Sokolov, je také Vítězná.
  2) Téma "výhybny" svědčí o tom, že nejste informován o důvodu jejich vzniku. Krátce. Naši předchůdci obdrželi vyjádření, že dle platných norem (nekamenujte samosprávu, která je nevymýšlí), není kvůli zaparkovaným autům u plotu, předepsaná šíře vozovky a vážně tak hrozila situace, že se v celé ulici nebude smět parkovat vůbec! Po mnoha složitých jednáních byl nalezen kompromis právě v podobě "výhyben". Protože ale na nich, buď z neznalosti nebo úmyslně, docházelo k parkování byla zde umístěna dopravní značka, kterou zmiňujete. Tedy, nikoliv svévolné vytvoření "výhyben", ale jasná volba. Výhybny = parkování v ulici, nevybudování = zákaz stání v celé ulici.
  3) Parkování v prostoru Chráněného bydlení vadilo provozovateli zařízení a právě on se obrátil na Městskou policii s žádostí o řešení situace. Důvodem jsou zejména auta blokující vjezd do areálu (v nočních hodinách docházelo k tomu, že nebyl zachován bezpečný průjezd sanitních vozů a např. zavážejících pekařů) a také fakt, že prostě někdo bez jakéhokoliv povolení parkuje na pozemku, který vlastní někdo jiný. Nepiště tedy prosím, že situace nikomu nevadila a není ani na místě obviňovat MP. Je pravděpodobné, že pokud by Vám někdo parkoval na Vašem pozemku, obrátil byste se na ni také.
  4) Pro hodnocení situace z pozice nárůstu počtu aut mám, a trvám si na tom, minimálně dva argumenty. Tím prvním je znalost statistických údajů a tím druhým znalost situace. V letech 1972-1992 jsem vyrůstal ve 13 patrovém věžovém domě nad vámi (rodiče zde žijí dodnes). A tak si snad mohu dovolit porovnání doby, kdy se sídliště stavělo, se současností. Také jsem nikdy neprohlásil, že parkování vzdáváme. Hledáme řešení (viz bod 5) a já jen konstatoval, že chybějící tisícovky parkovacích míst bude velmi složité nalézt. Pokud tedy nemá padnout velká část zeleně, na kterou jsme jako město tak pyšní.    
  5) Současné vedení samozřejmě hledá řešení také pro oblast ulice Slavíčkova. Proto jsme nechali vypracovat studii a v létě budeme zadávat projekt na nová parkovací místa. V březnu 2019 by měla být realizována nutná povolovací řízení a pokud nově zvolené zastupitelstvo naváže na tyto záměry, mohlo by ve 2. pololetí roku 2019 dojít k realizaci: "výhybny" budou nahrazeny plnohodnotnými místy na parkování a parkoviště nad Chráněným bydlením bude rozšířeno. Jen tímto rozšířením vznikne nových 30 parkovacích míst. Ulice Slavíčkova je také místem, kde bychom rádi postavili (realizaci odhadnout neumím) 2 parkoviště či parkovací domy, každý s kapacitou cca 40 míst. Navíc jsme požádali vlastníka objektu vodárny nad vaším domem, zda by neuvažoval o možném uvolnění míst pro parkování. Jsme velice rádi, že jsme s ním nalezli kompromis a v současné době projednávaná změna územního plánu (ta je nutností) již počítá s tím, že v areálu vodárny vzniknou desítky parkovacích míst. Zde však dodávám, že s největší pravděpodobností, jde stále o vjezd na cizí pozemek, půjde o parkování placené. Nicméně nepochybuji, že i tato forma parkování bude vyhledávána.

  A na úplný závěr. Velmi mě mrzí vaše označení pro všechny, kteří nesdílí Váš názor a Vaše představy o vedení města. Na rozdíl od Vás si velice vážím všech, kteří k volbám jdou a vyjádří svůj názor, a to bez ohledu na to, komu svůj hlas dají. Stejně tak si vážím všech, kteří budou kandidovat a ponesou tak svoji "kůži na trh".“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.7.2018

  POKÁCENÍ BOROVIC NA SOKOLOVSKÉ

  dotaz:
  Dobrý den, chci se jen zeptat, zda se již uvažuje o pokácení jehličnatých stromů v ul. Sokolovská před čp. 1583? Stromy jsou poměrně dost vzrostlé a téměř dosahují na balkony nájemníků. Díky za informaci.
  ~ Gita Krämer

  odpověď:
  Dobrý den, jak se mi podařilo zjistit, tak v loňském roce město opravdu obdrželo žádost o kácení těchto tří borovic. Po konzultaci s arboristou však kácení doporučeno nebylo, neboť stromy jsou zdravé. Kácení stromů posuzovala Komise životního prostředí a také ona stromy nedoporučila ke kácení. Také na základě těchto dvou vyjádření rada města svým usnesením kácení stromů neschválila. Považuji za důležité ještě dodat, že konečné slovo má státní správa, tedy Odbor životního prostředí Městského úřadu a je velmi pravděpodobné, že bude i na základě posudku odborníků její konečné stanovisko stejné.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.7.2018

  LESÍK V ULICI LIPOVÁ

  dotaz:
  Dobrý den, jak jsem vám psal už o ulici Lipová s autobusy, dalo by se něco udělat i s tím lesíkem nad nimi? Nebo ho nějak prořezat? Schází se v něm samá verbež. Děkuji
  ~ Míra

  odpověď:
  Dobrý den, Váš podnět předám vedení spol. Sotes Sokolov, s.r.o.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.7.2018

  MALOVANÉ LAVIČKY

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč nejsou po městě a v parku rozmístěné krásné malované lavičky od dětí, jako byly v loňském roce? Děkuji a hezký den
  ~ Vlasta

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za Váš dotaz. Spojil jsem se se společností Sotes Sokolov, s.r.o. a zjistil jsem, že bylo nutné provést nutnou opravu u laviček.Do parku se lavičky dle možností již doplnili. Jinak od samého počátku lavičky opět zdobí Staré náměstí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2018

  Reakce na odpověď Sotesu v tématu sekání trávy

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na odpověď pana Martina Talíře ze Sotes na článek KVETOUCÍ NEPOSEKANÁ TRÁVA NA SÍDLIŠTI MICHAL. Není pravda, že se tráva sbírá, aspoň tedy u domu 1679-1682, asi nekontroluje práci svých podřízených, protože by viděl jak je ta posekaná tráva rozházená kolem domu konkrétně v ulici Slavíčkova. A jak jsem psal v minulém článku, na který mimochodem nebyla odpověď, kdyby sem šly vkládat fotografie, vložil bych sem foto, jak je posekaná tráva na obrubnících kolem domu a na schodech a ještě jak jsem psal, bydlím v přízemí a po každém sekání trávy musím umýt okna.
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, tráva se sbírá na celém sídlišti Michal, tudíž i ve Vaší lokalitě. To o čem píšete vy, je tráva dosekávaná křovinořezy. Tato tráva se ani nedá sbírat. Samozřejmě dojde v nejkratší době k úklidu trávy na obrubnících. Dovolím si s Vámi nesouhlasit, práci svých zaměstnanců kontroluji několikrát denně. Bohužel i já jsem jen člověk a jako takový, mám právo na chyby. Pokud dojde ve Vaší lokalitě při dalším sekání k nějakým nedostatkům obraťte se přímo na mě (tel. 725 714 628), aby nedošlo k prodlevám v jejich odstraněních.
  ~ Martin Talíř, Sotes Sokolov

 • 19.6.2018

  Výtka k sekání trávy

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěl bych se tímto připojit k výtkám, které se týkají sekaní trávy v našem městě. Naprosto rozumím tomu, že sekání trávy na území celého města je náročná a zdlouhavá práce (s ohledem na rozlohu zeleně), avšak nebylo by vhodné přehodnotit intervaly sekání? Pokud se nemýlím, město každoročně hospodaří s přebytkem a o tak velkou finanční zátěž by se nejednalo. S ohledem na téměř každodenní mediální masáž doporučující očkování proti klíšťatům, doporučení nevcházet do vysoké trávy a alergiky mezi námi, by jistě častější seč ocenila velká část obyvatel. A ještě si nemohu odpustit jednu výtku - když už se sekání provede, není posekaná tráva posbírána, ale ponechává se na místě. Toto má za následek, že po dešti začíná všechno tlít, smrdět, zvyšuje se výskyt všemožného hmyzu a všechen ten „bordel“ nosí pejskaři do domů a na chodníky (mluvím konkrétně o louce nad novým parkovištěm v ulici Mánesova). Závěrem bych se chtěl ještě dotázat, zda se počítá s výměnou poslední staré lampy v ulici Mánesova 1671, která byla již společností SOTES Sokolov spol. s r.o. na naše upozornění několikrát opravována (problikávání) a několikrát tu byl problém vykradením/zničením parkujících aut. Děkuji za odpověď.
  ~ Jiří

  odpověď:
  Dobrý den, tráva na zmiňované louce byla pouze posekána z důvodu oprav velkého sběrného zařízení za traktor. Jakmile dojde k opravě stroje, bude tato louka ještě jednou posekána se sběrem.
  ~ Talíř Martin, DiS, Sotes Sokolov

 • 19.6.2018

  Nevzhledné kruhové objezdy

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, jak se Vám líbí kruhové objezdy směrem na Staré Sedlo? Je to vizitka města pro všechny, kdo přijíždí do města. PS: kruhové objezdy směrem na Hruškovou docela ujde.
  ~ rezident

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za váš názor na vzhled kruhových objezdů. Musím s vámi souhlasit, že kruhové objezdy ve směru na Staré Sedlo nebo ve směru ke Kauflandu nejsou úplně dle mých představa. Výběrové řízení na jejich úpravu a údržbu vyhrála botanická zahrada Bečov a podle informací, který mám, je potřeba určité doby na to, aby se jejich záměr realizoval. Konkrétně mám na mysli to, že zasazené rostliny potřebují nějakou dobu ke svému růstu.

 • 19.6.2018

  Prodej budovy č. p. 45

  dotaz:
  Dobrý den, chci se čistě informativně zeptat, za jakou částku prodalo Město v roce 2016 budovu čp. 45 straně KSČM? Jelikož šlo o prodej městského (státního) majetku, neměla by tato informace být nikterak soukromá. Děkuji za odpověď.
  ~ H. Dostálová

  odpověď:
  Dobrý den, vůbec netuším, kde jste se dostala k informaci, že by město Sokolov prodávalo budovu č. p. 45 v roce 2016 KSČM. Tato budova městu Sokolov nepatřila, tudíž jsme jí nemohli ani prodávat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2018

  Zdevastovaná část města nad nemocnicí

  dotaz:
  Žiji v Sokolově celý život, ale tak zdemolovaný a zdevastovaný si ho v minulosti nepamatuji. Zajímalo by mě, jestli pan starosta taky někdy vyrazí ze své kanceláře do terénu, aby viděl, v jakém stavu se město nachází. Mám na mysli rekonstrukce silnic, chodníků a hlavně přeložku plynu v části města nad nemocnicí. Firma, která přeložku provádí, očividně na tak velkou akci nemá. Dva měsíce devastuje celou část velmi zvláštním způsobem. Například v naší části ulice provedli výkop a nechali ho několik dlouhých dní bez povšimnutí. Po rozhovoru se stavbyvedoucím výkop zasypali a po měsíci minulý týden opět výkop provedli a týden se opět nic neděje. Jen to, že nám omezili přístup do domů a o vjezdu vozidel ani nemluvě. Při rozhovoru se stavbyvedoucím jsem se dozvěděl, že mají od stavebního úřadu povoleno celou ulici J. Dimitrova na měsíc uzavřít. Pracovník úřadu asi vůbec netuší, že zde žijí lidé a že může dojít k situaci, kdy bude potřeba příjezdu hasičů nebo sanitky. Rád bych věděl, jestli by dotyčný pracovník takto postupoval, kdyby on nebo někdo z vedení města v této ulici bydlel.
  ~ Miroslav Škrába

  odpověď:
  Dobrý den, v úvodu mé odpovědi si dovolím říci, že starosta města nevyráží ze své kanceláře do terénu občas, ale naopak velmi často. Je to i díky tomu, že bydlí na sídlišti Vítězná a nečiní mu potíže po městě se procházet pěšky. Možná vás překvapím, ale také u vás v ulici jsem osobně byl a to dokonce několikrát. Rovněž mi dovolte, abych vám napsal, že dotyčný pracovník stavebního úřadu by postupoval stejně i v případě, kdy by v této oblasti někdo z vedení města bydlel. Důkazem je totiž fakt, že několik metrů od vás představitel vedení města, konkrétně místostarosta, bydlí. Nyní ale věcně k vašemu dotazu. Jistě není nikdo nadšen tím, že město Sokolov je na mnoha místech rozkopáno. Drtivá většina obyvatel to však chápe neboť se tak děje v rámci rekonstrukce ulic, chodníků nebo budování nových parkovacích míst. Je tedy pochopitelné, že pokud do nějaké takové akce město investuje, ta je to na úkor dočasného snížení kvality bydlení v dané lokalitě. Ve vašem případě je tomu poněkud jinak. O rozkopání nežádalo město Sokolov nýbrž dodavatel plynu a důvodem je hrozící havárie a únik plynu hned na několika místech. Město Sokolov, pokud si stěžujete na kvalitu prováděné práce, nemá také žádnou pravomoc k tomu, aby jakýmkoliv způsobem zasahovalo do výběru investora na provádění prací a kontrolovala jeho aktivitu. Daný termín jsem konzultoval se stavebním úřadem a úřednicím stavebního úřadu (podotýkám, že jde o státní správu, k jejímuž vyjadřování starosta nemá žádné pravomoci) se jeví jako standardní. Nepochybuji o tom, že po ukončení prací společnost Sotes, která bude rozkopané úseky přebírat zpět do své správy, bude postupovat tak, aby minimalizovala vaše ale také naše následné výhrady.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2018

  Nabídka pro zřízení mycí stanice

  dotaz:
  Dobrý den, jmenuji se Lukáš Kocev a zabývám se ručním mytím aut a motocyklů bez vody. Je to technologie založená na ekologicky nezávadném použití prostředků na čištění. Tato myšlenka mne napadla proto, že se stále zmenšují zásoby přírodních zdrojů a můžeme tak tímto pomoci sami k jejich úspoře. Nádoby pro přípravky jsou vyrobené z recyklovaného plastu. Nově také provádím i čistění interiérů se vzduchovou pistolí. Důvodem, proč jsem vás oslovil, je objekt v ulici K. H. Borovského č. p. 2085 pro zřízení mycího centra v Sokolově. Děkuji za Vaši odpověď.
  ~ Lukáš Kocev

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji vám za vaši nabídku. Nicméně tento objekt není v majetku města a musíte se tedy se svým návrhem obrátit na skutečného majitele objektu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2018

  Prasata v areálu Bohemia

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, z důvodu dlouhodobého výskytu divokých prasat v areálu - na a za "Bohemkou" se připomínám s možností posečení louky parcela 877/24, včetně prosekání porostů a dále bych doporučil vysekat a vyčistit parcelu 1206/1 - 2, kde jsme opět zaznamenali výskyt uvedené skupinky divokých prasat včetně selat. V uvedených porostech se rádi zdržují, přebíhají silnici mezi loukami, přičemž několikrát již mohlo dojít i ke kolizi vozidel vyjíždějících ze zahrádek. Prasata jsou již tak "ochočená", že nereagují ani na psy, na troubení vozidel, řev, tleskání, i když je od nich člověk v automobilu do 3-4 m. Což se nám stalo i při příjezdu po našem rozhovoru.
  ~ Jiří Karmazín

  odpověď:
  Dobrý den, reaguji na váš dotaz i na osobní rozhovor, který jsme měli, a dovolím si dodat, že jsem na svůj úkol nezapomněl. Na poradě odborů jsem požádal vedoucí odboru rozvoje města, aby společnosti Sotes uložila posekání pozemku, o kterém jsme hovořili. Také si dovoluji zopakovat to, co jsem vám řekl, tedy že bohužel žádný z myslivců nepůjde střílet divočáky právě do této oblasti. Zatímco v oblasti Šenvert se nám přeci jen jedno myslivecké sdružení přihlásilo, v areálu Bohemia i zástupci tohoto sdružení z bezpečnostních důvodů naši prosbu odmítli.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2018

  Zlikvidované stromy od obyvatelů v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně stromů v ulici Slavíčkova. Někdy v zimě jsem tady četl dotaz, zda by nebylo možné tam pokácet nějaké břízy, že lidem vadí. Vaše odpověď byla negativní. Dneska jsem si na ten dotaz vzpomněl, šel jsem totiž okolo tohoto paneláku a zarazilo mě, co jsem viděl. U večerky vchod 1681 byl zcela zničený strom a trávník, na stromě nápis, kde jsem se dozvěděl, že to samé je i z druhé strany vchodu, kde se někdo stejným způsobem postaral o jednu břízu. Zdá se, že občané bydlící v tomto vchodu se o odstranění stromů postarali sami, když jim město odmítlo vyhovět. Ono se dá celkem pochopit, že když lidé nemají doma ani z jedné strany bytu denní světlo, začne jim to po letech, spíš desítkách let, vadit, ale zničit takto stromy je neomluvitelné. Jenže na druhou stranu, oni ti občané žádali o odstranění, a kdyby tam někdo od vás zjišťoval situaci důkladně, tak by možná stačilo u stromů u večerky udělat prořez a byla by spokojenost na obou stranách. Jsem zvědavý, jak budete postupovat, jsou tam totiž další takové stromy a jsou nádherné, ale trochu mám obavy, že se inspirují i v dalších vchodech a za pár dní bude po všech stromech. Nemá město náhodou na věžácích kamery, možná by tam bylo vidět, kdo tam co vylil. Bude to vůbec někdo šetřit? Já pamatuji už hodně let a tento panelák býval nádherně obrostlý keři šeříků, krásné topoly tam byly, no za chvíli tam nebudou mít nic. Ale škoda je i těch šeříků, které likviduje Sotes, to jsem také nikdy nepochopil, proč v létě seříznou šeříky a jiné keře skoro u země a díky tomu už nevyrostou nebo vyrostou, ale jejich listy jsou zkroucené, napadené mšicemi a už prostě nemají šanci vykvést, o zámecký park se starají co to jde, ale keře mezi paneláky, to je brutalita.
  ~ Jan P.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi k vašemu dotazu reagovat pouze na vaši pochybnost, že město se situací důkladně nezabývá. Konkrétně co se týče Slavíčkovy ulice, proběhlo jednání jak se zastánci stromů, tak i s těmi, kteří je chtěli pokácet. Ne vždy, jak vidíte, s rozhodnutím města souhlasí obě skupiny lidí. Navíc jen připomínám, že o pokácení každého stromu rozhoduje nejdříve komise životního prostředí, své stanovisko vydává také odbor správy majetku, následně o tomto jedná rada města a poslední slovo má státní správa v podobě odboru životního prostřední. Co se týče ošetřování zeleně společností Sotes, vězte, že i tato společnost má nasmlouvaného odborníka, který jí doporučuje odborné zásahy a samozřejmě také kontroluje, zdali bylo postupováno v souladu s jeho názorem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2018

  Soukromé ohňostroje po městě ruší noční klid

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s dotazem či připomínkou. V sobotu v noci, tj. z 9. 6. na 10. 6., mě v noci probudil pravděpodobně soukromý ohňostroj, který prováděli na malém parkovišti pod Lidlem. Bylo to kolem půlnoci. Možná měli povolení, ale nikdo jsme na to nebyl upozorněn. Myslím, že byla vylekána spousta lidí, hlavně malé děti a starší občané. Nehledě na to, že Ti dotyční to po sobě ani neuklidili. Vím, že v dnešní době je těžké vše ohlídat, obzvláště v době, kdy vládne sobeckost a bezohlednost. Pokud to bude ve Vašich možnostech, prosím o prošetření. Děkuji,
  ~ Věra Kukelová

  odpověď:
  Dobrý den, nepovolené a živelné ohňostroje v našem městě vedení města zlobí stejně jako vás. Bohužel pravidlem je také to, že dříve než k takovému ohňostroji dorazí MP, jsou původci již pryč a šetření tak bývá velmi složité. I nadále však při každé poradě MP, kterých se účastním, připomínám strážníkům i tento nešvar. Zároveň bych chtěl říci, že jsme si dobře vědomi toho, že časté ohňostroje obyvatelé města a zejména naše zvířecí přátele ohňostroj obtěžuje a proto s povolením ohňostrojů velice šetříme. Mimo jiné nerealizujeme ani ohňostroj na Nový rok, jak je tomu v mnoha místech ČR.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.6.2018

  Zbytečná dopravní značka v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, co se může udělat se značkou zákaz vjezdu v ulici Slavíčkova. Značka byla umístěna kvůli bývalé školce, která tam už dávno není. Místo toho jsou tam byty a také parkoviště, kde parkují obyvatelé ulice Slavíčkova. Díky té značce ale mají řidiči parkující v prostoru bývalé školky problémy, které končí pokutami. Ráda bych věděla, jestli by bylo možné značku odstranit, když už nemá žádný význam. Děkuji,
  ~ Tauchmanová

  odpověď:
  Dobrý den, značka samozřejmě i nadále význam má, neboť se jedná o pozemek, který je vyčleněn pro služby, které zajišťují společnosti Chráněného bydlení a Sokolík. Tento areál musí dodržovat určité standardy a rozhodně musí dbát na to, aby se v areálu zejména mimo pracovní dobu nepohybovali lidé, kteří nevyužívají některou ze služeb nebo zde nepracují. Z těchto důvodů, jak jsem již uvedl, značka má stále svůj smysl.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.6.2018

  Parkování na chodníku v ulici K. H. Borovského

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, dnes jsem šel kolem obchodu Ložiska Gufera Peterka v Sokolově na ulici K. H. Borovského. Na chodníku opět zaparkovaný často zde stojící automobil a městské policii a státní policii, které jezdí kolem, to evidentně nevadí. Je možné, abyste nesprávné parkování nějak vyřídili?
  ~ Milan

  odpověď:
  Dobrý den, po obdržení vaší připomínky jsem o vyjádření požádal velitele MP a ten mi sdělil, že hlídka dorazila na místo a přestupek řešila blokově. Také bylo majitelem slíbeno, že se tato situace, kdy docházelo k častému porušování dopravních předpisů, nebude opakovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.6.2018

  Bezohledné parkování u obchodních domů

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Docela mě mrzí, jak někteří parkují u Tesca, ale stává se to i u Lidlu. Zejména u prvně jmenovaného. 5 míst pro rodiny s dětmi a všechny obsazené. Bohužel jsou obsazené lidmi, kteří nepřijdou na nákup s dětmi. Černý mercedes tu stojí permanentně. Přitom na okolním parkovišti je víc jak polovina míst volná. Šlo by s tím něco udělat? Místa jsou označena jak dopravní značkou, tak vodorovným dopravním značením. Já už mám děti velké. Je to bezohlednost vůči rodičům s malými dětmi. Děkuji,
  ~ Rob

  odpověď:
  Dobrý den, tato situace, se kterou se potkáme téměř denně, mě mrzí stejně jako vás. Nerozumím bezohlednosti některých řidičů, kteří se chovají tak, jakoby v celém městě jezdili a parkovali pouze oni. Podobným nešvarem je parkování tak, abych zabíral dvě místa a případně si je tímto způsobem pohlídal pro jiného rodinného příslušníka apod. Co se týče uvedených parkovišť, musím bohužel konstatovat, že parkoviště nejsou v majetku města a situaci by měl řešit ten, komu parkoviště patří.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.6.2018

  Parkování pro rezidenty v centru Sokolova

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, ráda bych se na Vás obrátila s problémem ohledně parkování v centru města. Dokud se dalo volně parkovat v nyní opravované ulici nábřeží Petra Bezruče, bylo ještě reálné najít po příjezdu z práce volné parkovací místo. Nyní to ale možné není. Parkování na náměstí je sice hezké náhradní řešení, ale pouze pro občany, kteří v centru nebydlí a potřebují si jen něco v rychlosti zařídit. Pro nás, kteří zde bydlíme, začíná být situace neúnosná. Několikrát v týdnu se mi stane, že místo k zaparkování hledám i 20 minut. Opravou nábřeží se situace nezlepší, jelikož i tam budou placená či jinak omezená místa. Zabývá se město otázkou náhradního řešení i pro občany, kteří v centru bydlí? V případě že ne, chtěla bych se zeptat, na koho je možné se obrátit s návrhy. Např. závora do vnitrobloku - vjezd na rezidenční karty (mezi ulicemi Rooseweltova, Nábřežní, Rokycanova a Wolkerova) nebo možnost zaplacení si stálého parkovacího místa (jako je to možné třeba na sídl. Michal - tuším, že ulice Alšova). Děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den
  ~ Nikola

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych začal od konce vašeho emailu. Město Sokolov neumožňuje pronájem placeného parkovacího místa a zatím o takovém řešení ani neuvažujeme. Co se týče ulice Alšova, tam je situace jiná, neboť parkovací místa si na své náklady vybudovalo družstvo, kterému dům patří a pozemek má od města ve výpůjčce. Nejen Sokolov se musí potýkat s prudkým nárůstem počtu aut, kdy není v silách samosprávy tuto situaci uspokojivě řešit. Je potřeba si uvědomit, že k rozvoji bytového fondu došlo v době, kdy počet aut, které vlastnili obyvatelé města, byl samozřejmě mnohonásobně nižší a situace s parkováním byla dostatečná. V průběhu let přibyly tisíce aut a bohužel není možné najít na území města tisícovky nových parkovacích míst. Situaci v některých lokalitách chceme řešit výstavbou, nutno přiznat nákladných, parkovacích domů, to však není zrovna případ náměstí Budovatelů. I když musím přiznat, že i v této oblasti současné se vedení města zabývá myšlenkou vybudování podzemního parkoviště, nicméně jde opravdu zatím jen o úvahy. O plánování tzv. rezidenčních karet zatím neuvažujeme a jsme přesvědčeni o tom, že pokud bychom k tomu přistoupili, nedostane se bohužel stejně na všechny majitele automobilů.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.6.2018

  Nepřizpůsobiví na lavičkách v ulici M. Majerové

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Chtěla bych požádat, zda by bylo možné odstranit lavičky v ulici M. Majerové, které se nacházejí před domem 1634 a 1635 za živým plotem směrem ke školce. Lavičky jsou dosti rozbité a každý den tu posedávají bezdomovci - nepřizpůsobivý občané. Ti tu do pozdních hodin popíjejí alkohol apod. Je to dosti nepříjemné. Nepište prosím odpověď, že to tu kontroluje městská policie či prevence kriminality. Možná tak dopoledne tu jednou projdou. O kamerách ani nemluvím. V poslední době je to tu na sídlišti čím dál horší. Děkuji,
  ~ Jana

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění na špatný technický stav laviček, a neboť v kopii vaši připomínku odesílám na společnost Sotes, jsem přesvědčený o tom, že v dohledné době dojde k opravě laviček. Vím, že váš návrh je na jejich úplně odstranění, s tím se nemohu ztotožnit. Důvodů je několik a já uvedu alespoň dva. Tím prvním jsou naopak požadavky obyvatelů města Sokolova, oblast Marie Majerové nevyjímaje, aby město Sokolov naopak lavičky přidalo. Každý požadavek na nové lavičky pečlivě zvažujeme, a pokud v mnoha případech nevyjdeme obyvatelům města vstříc, v žádném případě to neznamená, že půjdeme druhou cestou a lavičky v obytných částech budeme likvidovat. Tím druhým důvodem je skutečnost, že přeci nemůžeme ustupovat osobám bez domova. Pokud bychom se na tuto cestu vydali, stáli bychom před otázkou, zda stejně jako vaše lavičky nezrušíme lavičky na náměstích, v parcích či na jiných místech ve městě. Pečlivě bychom také museli zvažovat, zda udržovat dětská hřiště, sportovní areály a jiná místa, která jsou určena k vyžití obyvatel města. Nejsem v tomto naivní a věřte, že nás stejně jako vás, velice zlobí situace, kdy se města bohužel dle platných zákonů neumí nebo nemohou vypořádat s osobami, které se chovají v rozporu s platnými zákony, normami a vyhláškami. Doporučuji v případě, že se osoby bez domova často usazují na lavičkách, které zmiňujete, a chovají se v rozporu s městskou vyhláškou, volat MP nebo PČR. Vím, že je to boj s větrnými mlýny, cesta, která zatím nemá konce, ale jiné řešení zatím není. Sám tímto způsobem postupuji téměř denně.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.6.2018

  Kvetoucí neposekaná tráva na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na sekání trávy. To, že máme hezké a čisté město, se chlubíme všude, ale že se na Michale skoro udusíme ani zmínka. Dole ve městě se seká často, protože již loni nám bylo řečeno, aby to vypadalo pěkně. Tráva u nás je vykvetlá, přerostlá a sekáči nikde. Odpověď jako, že nejsou lidi ani technika, není na místě. Pokud by město vynechalo alespoň jeden hloupý ohňostroj, kdy se vyhodí peníze do vzduchu, bylo by na cokoliv. Máme krásný areál zdraví. Denně ho navštěvují stovky lidí, hlavně dětí. Dnes, kdy je každý druhý alergik, se divím, že ještě nechodí s kyslíkovým přístrojem za zády. Manžel patří mezi lidi s alergií na trávy. Přesto před naším domem seká trávu. Staráme se, abychom to měli před domem pěkné. Ložnici máme v Jelínkově ulici směrem na areál a nemůžeme pomalu ani otevřít okna. Tráva by se měla sekat častěji, aby nepřerostla. Myslím, že by i práce byla rychlejší než když má půl i více metru. S pozdravem,
  ~ Kociánová

  odpověď:
  Dobrý den, tráva ve městě se seká v pravidelných intervalech. Tudíž centrum je sekané stejně jako Michal. Máte pravdu, že tráva je již přerostlá a proto jsme přešli na sběr, který je pomalejší, ale tráva se odváží a nezůstává na místě. Město právě seká 18 zaměstnanců (což je téměř celé středisko), pochopte, že nelze posekat 118 Ha trávníků za týden, většinou to stíháme za 3 týdny, vlivem počasí se to prodloužilo na 4 týdny. Právě se tráva sbírá v ul. Slavíčkova a postupujeme k Vám do ul. Jelínkova. Do konce příštího týdne bude tráva posekána. Přeji příjemný den,

  - Talíř Martin, Sotes Sokolov

  „Dobrý den, dovolím si také zareagovat na vaši připomínku a  doplním vyjádření Sotes. Město Sokolov má uzavřenou smlouvu se společností Sotes. Dle smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných prací je sekání, úklid trávy a listí na intenzivně obhospodařovaných plochách prováděné 7x ročně (cca 30 ha) na ostatních plochách minimálně 5x ročně (cca 130 ha). Jak vidíte, četnost sekání rozhodně není nejmenší a je asi zbytečné připomínat, že intenzita růstu trávy je přímo závislá také na počasí. Dovolím si také nesouhlasit s vaším závěrem, že se dá sekat častěji a to například na úkor ohňostrojů či jiných společenských akcí. Je samozřejmě věc názoru, které požadavky každý z nás bere jako prioritní, a já ten váš plně respektuji, nicméně při tvorbě rozpočtu města zastupitelé hledají maximální možný kompromis a to tak, aby si u nás ve městě každý našel to své. Je samozřejmé, že nikdy rozpočet nemůže být vytvořen tak, aby maximálně vyhověl každému."


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.6.2018

  Sekání trávy v areálu zdraví

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy máte v plánu posekat areál zdraví? Vzhledem k přemnožení klíšťat a jejich nakažlivosti nechci pouštět děti do takhle vysoké trávy. Děkuji za odpověď,
  ~ Lukáš Vejrosta

  odpověď:
  Dobrý den, do konce příštího týdne bude posekáno. Právě probíhá sběr trávy v ul. Slavíčkova a postupujeme směrem k Areálu zdraví. Sběr je sice pomalejší, ale tráva právě i s klíšťaty se odváží pryč.
  ~ Martin Talíř, Sotes Sokolov

 • 15.6.2018

  Lapač pokut před bývalým Výběrem

  dotaz:
  Dobrý den, již několikrát jsem byl svědkem toho, jak MP Sokolov vybírá pokutu od řidiče, jenž zaparkoval na parkovišti před M.A.T. (dříve Výběr). Je to místo, kam se chodí vybírat pokuty na jisto vzhledem k tomu, že značka upozorňující, že je zde nutno umístit za okno parkovací hodiny, je umístěna k parkovišti zády a navíc ji řidič přijíždějící na parkoviště nevidí, jelikož je vysoko nad jeho zorným polem. Argument městských strážníků, že řidič je povinen si zjistit, o jaký druh parkování se jedná, mi v tomto případě připadá chabý. Celé to na mne působí jako lapač na pokuty. Co brání tomu, aby místo sdělení o tom, že "Vaše auto není trezor", jenž je umístěno na místě viditelném ze všech míst tohoto parkoviště, nebyla značka o tom, že parkování je na hodinový kotouček. Pokud někdo nerespektuje předpisy, nechť je pokutován, ovšem toto podle mne není ten případ a návštěvníkům našeho krásného města tak zbývá trpká vzpomínka. S pozdravem Za krásný a bezpečný Sokolov",
  ~ patriot Schneider

  odpověď:
  Dobrý den, mohu reagovat jen na strážníky MP Sokolov. Parkoviště ve městě se kontrolují průběžně, rovněž uvedené na parkovací kotouč. O tom, že je řidič povinen se přesvědčit, jaký režim na parkovišti je, zda se jedná o placené případně jinak upravené parkování, není třeba se rozepisovat. Co se týče umístění dopravních značek, to řeší odbor dopravy a je třeba se obrátit na tento odbor, nicméně umístění dopravní značky schvaluje Dopravní inspektorát Policie ČR a k této konkrétní značce už se vyjadřoval tuším před 5 lety, když se zde značka umístila.

  - Bc. Petr Procházka, velitel městské policie

  „Dobrý den, za sebe vám mohu pouze sdělit, že posouzení vhodného umístění dopravní značky, upozorňující na způsob parkování předávám k vyjádření také odboru dopravy při Mú Sokolov."


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.6.2018

  Stání autobusů a kamionů v ulici Lipová

  dotaz:
  Dobrý den, už vícekrát jsem vám psal o ulici Lipová o stání autobusů, ale stojí tu už i kamiony, takže průjezd kolem nich je dost špatný a už vás prosím něco s tím konečně udělejte. Jak by se vám to líbilo, kdyby vám někdo parkoval nad barákem? Děkuji,
  ~ Míra

  odpověď:
  Dobrý den, v minulosti jsem tuto situaci již několikrát řešil ať již přímo s MP či PČR nebo také na jedné z pravidelných porad s IZS. Bohužel, jak je patrné z vašeho emailu, situace se nezlepšila, ba naopak. Beru si to za své a situaci budu častěji kontrolovat a opětovně jednat jak s velitelem MP, tak s vedením PČR v Sokolově.

  - Bc. Jan Picka, starosta

  „Dobrý den, operátor KMS Lipovou kontroluje, potřebuji vědět, kdy to mělo být, abych mohl vyvodit patřičné důsledky a je třeba informovat a nebo zavolat na linku 156, aby se to mohlo řešit. Pěkný den,"


  ~ Bc. Petr Procházka, velitel městské policie

 • 1.6.2018

  OPLOCENÍ DÁLNICE

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné postavit nějaký plot před sjezdem do Sokolova u Staré Ovčárny? Denně tudy jezdím z práce a skoro každý de se těsně u silnice pase stádo srn a jiné zvěře. Je jen otázkou času, kdy se zde stane nějaká nehoda.
  ~ Děkuji Malinovský

  odpověď:
  Dobrý den, doufám, že mluvíme o stejném místě a jde o sjezd z dálnice D6. Pokud ano, mohu Vám po telefonické konzultaci s Ředitelstvím silnic a dálnic sdělit, že v polovině června by měly začít práce na realizaci oplocení na chybějících úsecích dálnice D6.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.6.2018

  DĚKUJEME ZA SOKOLOVSKÝ DOSTAVNÍK

  dotaz:
  Vážený pane starosto, dovolte, abychom Vám poděkovali za velký kulturní zážitek Sokolovský dostavník. Bylo vynikajícím zážitkem poslechnout si písničky, které netrhají uši a textově mluví z duše. Prostě pohodové sobotní odpoledne. Děkujeme Vám i těm, co objednali skupiny a měli s tím práci, stejně jako zvukařům, moderátorovi a dalším.
  ~ Milan Jandač

  odpověď:
  Dobrý den, naprosto s Vámi souhlasím. Sokolovský dostavník se opravdu povedl a stejně jako Vy, také já uděluji jedničku MDK Sokolov, moderátorovi akce, všem účinkujícím, ale zejména také Vám, divákům, pro které tyto akce pořádáme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.6.2018

  VNITROBLOK NA VÍTĚZNÉ

  dotaz:
  Přeji hezký den, chtěl jsem Vás požádat o pomoc s řešením využití a využívání vnitrobloku na Vítězné. Byl jsem osloven projektantkou ohledně využívání i možných nápadů a změn vnitrobloku. Měl bych spoustu připomínek. Z vnitrobloku se stala venčící zóna pro psy, přestože zde SOTES umístil zákazové tabulky. Ty jsou naprosto k ničemu, pokud se neprovádí kontroly městskou policií. Ta pokutuje pouze řidiče za parkování. Je možné podívat se na záměr města, jak plánuje do budoucna vnitroblok využit? Je možné vznést návrhy, pokud je stále vše v rovině projektu? Děkuji
  ~ Vladimír

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za Váš dotaz. Co se týče využití vnitrobloku, navrhuji, abyste se spojil s vedoucí odboru rozvoje města, co nejdříve, protože bude posuzován projekt na revitalizaci tohoto vnitrobloku. Co se týče Vaší druhé připomínky, věřte, že městská policie samozřejmě postihuje také nezodpovědné majitele psů, kterým je zatěžko uklízet psí exkrementy po svých pejscích, ale je potřeba si uvědomit, že hlídka městské policie opravdu nemůže obsáhnout celé území města, neboť, jak se i Vy zmiňujete, řeší porušování dopravní vyhlášky, řeší chování osob bez domova, řeší chování nepřizpůsobivých občanů atd.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.6.2018

  NEPŘEHLEDNÁ KŘIŽOVATKA

  dotaz:
  Dobrý den, při odbočování z ulice Slovenské do ulice Závodu míru nejsou vidět vozidla, přijíždějící zleva, aniž si najedete až do komunikace. Ve výhledu brání keře za plotem dětského mini hřiště. Dávám ke zvážení, zda by nebylo vhodné alespoň část odstranit. Děkuji a zdravím.
  ~ Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za připomínku. K posouzení ji předložím na nejbližší koordinační poradě Integrovaného záchranného systému a situaci budeme řešit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.6.2018

  ŽÁDOST O ÚKLID

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o informaci, kam se obrátit s prosbou o úklid za domem v ulici Hornická 1501? Je tu hrozný nepořádek a nějaké děti tu nechaly tři nákupní košíky z Tesca. Už tak nám ztěžuje život probíhající stavba, která se nachází v těsné blízkosti, ale to se samozřejmě dá pochopit. Ale ten nepořádek je katastrofa. Děkuji moc za info.
  ~ Dominik

  odpověď:
  Dobrý den, doporučuji obracet se přímo na společnost, která pro město pořádek zajišťuje, tedy na spol. SOTES Sokolov, s.r.o., nebo využití aplikace Maruska. O aplikaci čtěte např. zde

 • 1.6.2018

  STAV SILNIC A KONTROLY POLICIE

  dotaz:
  Dobrý den, stav silnic v Sokolově je v žalostném stavu. Během dvou dnů jsem zničil dvě gumy. Kamerový systém je pouze u koupaliště na ulici Závodu Míru, ale směrem ke kruhovému objezdu u Lidlu (kolem 8. ZŠ, dále bývalý hotel Garni, restaurace Dukla) není žádná. Po nocích se zde neustále potuluje kdejaká verbež a ruší noční klid během celého týdne. Nebaví mě skoro každou noc volat státní policii, která by měla projíždět městem automaticky průběžně (děje se pouze přes den, ale ne v noci). Člověk aby se bál po 22. hodině vystrčit nos z baráku. V Plzni mají zvukový kamerový systém, nebylo by od věci ho zde také mít. Operační důstojníci vědí, kde se co děje a nečekají na zavolání. Hlavně, že Sokolov je bezpečné město, zde na sídlišti to tak nevypadá. Děkuji, s pozdravem
  ~ Ambrož

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si nesouhlasit s vaším tvrzením, že silnice jsou v žalostném stavu. Tím samozřejmě neříkám, že neřešíme problémové úseky silnic, ale snažíme se je dle možnosti rozpočtu opravovat. Pokud máte s některým úsekem opravdu špatnou zkušenost, budu rád, když mi o něm napíšete konkrétně a já jej samozřejmě přidám k seznamu plánovaných oprav. Třeba již pro rok 2019. Co se týče bezpečnosti města Sokolova, bylo by asi zbytečné poněkolikáté opakovat všechna opatření, která děláme pro to, abychom vizitku bezpečného města udrželi. Ta práce, také díky nedokonalé legislativě, nahrávající spíše osobám, které vyhlášku porušují, je velice složitá, nicméně my tento boj nevzdáváme a věřte, že i nadále budeme dělat vše pro to, aby situace nebyla taková, jakou ji popisujete. Město Sokolov, mimo jiné, samozřejmě disponuje kamerovým systémem a nad ním nepřetržitě bdí městská policie. Pokud budete mít zájem, prohlídku tohoto systému Vám mohu zajistit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.6.2018

  ZASE TI NEPŘIZPŮSOBIVÍ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, již v minulosti jsem se na Vás obracela s prosbou, zda by nešly lavičky z tzv. "chemičáku" odmontovat? Neustále na nich sedí nepřizpůsobiví, kteří tam užívají drogy a na slušné lidi vulgárně pokřikují a posmívají se jim. Jsou velmi hluční. Denně tudy chodím a není to nic příjemného. Nicméně nejsou schopni využívat ani odpadkové koše, které jsou hned vedle laviček, vypadá to tam jako na smetišti. Chodník je vždy celý poplivaný a kolikrát nemáte, kam šlápnout. Nadále bych chtěla poděkovat za to, jak se staráte o město a jejich obyvatele.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, nejdříve mi dovolte, abych Vám poděkoval za pozitivní hodnocení naší práce. Co se týče laviček, musím vám sdělit, že se ke mně dostávají naopak žádosti o to, aby lavičky v této oblasti byly opravovány a v ojedinělých případech byl i navýšen jejich počet. Dovolte mi prosím požádat Vás o trpělivost, neboť jsme se v těchto dnech dozvěděli, že město Sokolov bylo úspěšné v žádostech o dotaci na vybudování dvou cyklostezek. Jedna z nich povede z areálu Bohemia až na koupaliště Michal, a to právě také přes oblast, kterou popisujete. Věřím, že i díky tomu se mnoho věcí vyřeší. Na úplný závěr dodávám, že v této oblasti svoji kontrolu provádí hlídky Městské policie Sokolov a Asistentů prevence kriminality, nicméně musím také konstatovat, že boj s osobami bez přístřeší je jako boj s větrnými mlýny.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.6.2018

  NEPOVOLENÝ ZÁBOR?

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych prosím dotaz. Jde mi o místo, které je za domem v ulici Heyrovského a vedle ulice K. H. Borovského směrem dolů do města na kopci. Šel jsem dolů a všiml jsem si nevzhledné hromady palet a dřeva. Nehledě k tomu, že jsou tam v trávě vyježděné koleje od auta, zřejmě si tam dotyčný vozí zásoby. Jde mi o to, zda má dotyčný povolený zábor, nebo jestli je pozemek jeho? Protože to opravdu nezapadá do vzhledu a ještě k tomu je ničen trávník a párkrát jsem si všiml i táboráku. Já jsem chtěl udělat u nás před vchodem záhon s květinami a městská policie mi to zatrhla a tam je to už jak dlouho a nic se neděje.
  ~ Karel

  odpověď:
  Dobrý den, stejně jako Vás, také mne zlobí situace na pozemku, který popisujete. Musím Vám však bohužel sdělit, že tento pozemek není města a tudíž naše zasahování v této věci není možné.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 25.5.2018

  Nepořádek za domem na Sokolovské

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak fungují technické služby v našem městě. Na prostranství za domem na Sokolovské 1580, 1581 (účko) a ulicí Heyrovského je místy tráva vyrostlá až ke kolenům. Můj pejsek se v tom porostu doslova ztrácí. Odpadky, které leží na totožném místě už půl roku, a to nemyslím pohozené papírky, nad tím člověk mávne rukou, ale krabice a tašky plné bordelu. Jak je možné, že jediný kdo tam chodí s pytlem na odpadky a sbírá je, jsem já, místo toho aby to dělali vaši zaměstnanci. Mezi domy je malé hřiště, samozřejmě nechybí cedule s pokyny, jak se na hřišti chovat a hlavně udržovat pořádek… Ale na druhou stranu copak to jde, když součástí hřiště není ani odpadkový koš? Tím pádem ti slušní, kteří sbírají výkaly po svých mazlíčcích, musí s pytlíčkem jít až za roh druhého domu. Nemluvě o tom, když jdete venčit za tmy a musíte si svítit baterkou, protože na prostranství pomalu není vidět na krok, díky tomu že tam není téměř žádné veřejné osvětlení. Budu ráda, pokud se alespoň nějaká z výše jmenovaných věcí obrátí k lepšímu. Děkuji a přeji hezký zbytek dne.
  ~ Kateřina

  odpověď:
  Dobrý den, dne 23. 5. 2018 jsem prověřil stav vnitrobloku za domem čp. 1580 – 1581 a zjistil, že zde skutečně nebylo delší dobu uklizeno a nechal ten samý den nepořádek odstranit. Vysbíralo se 2x půl pytle odpadků.
  ~ René Bolvari, Sotes Sokolov

 • 25.5.2018

  Vysloužilý voják vzpomíná

  dotaz:
  Zdravím, pane starosto. Nechci Vás dlouho zdržovat. V roce 1973 jsem narukoval do kasáren v Sokolově. Sloužil jsem tam jen 1 rok, potom jsem byl poslán do Mariánských lázní. Až dnes po tolika letech mi došlo, že jako mladý voják jsem stál čestnou stráž u památníku Rudé armády. Když město osvobodila americká armáda. Už si nepamatuji, zdali byl někde poblíž hřbitova. Dočetl jsem se, že kasárna jsou zbourané tak jako v Mariánských lázních. Sloužil jsem v dolní části kasáren, kde byly raketomety Tatra. Jinak mám hezké vzpomínky na 1 rok vojny ve městě.
  ~ Prášilík

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za váš pohled do historie našeho města. Malinko poupravím pouze vaše přesvědčení, že jste stál u památníku Rudé armády, který souvisel s osvobozením našeho města, Město Sokolov skutečně osvobodila americká armáda, nicméně památník, o kterém hovoříte, je památník věnovaný více než 2000 sovětských vojáků, kteří zemřeli v hrozných podmínkách „lazaretu“, který stál na místě nynějšího sídliště Vítězná nebo také na místě bývalých kasáren, kde jste sloužil. Zde tyto oběti připomíná pamětní kámen. V současné době se budou památníku osazovat cedule se jmény obětí. Pro úplnost dodávám, že v zajateckém lazaretu nezemřeli pouze ruští vojáci, nicméně právě těch byla naprostá většina.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 25.5.2018

  Pochvala společnosti Sotes

  dotaz:
  Dobrý den, nemám stížnost ani nic jiného. Ale po všech komentářích, co se týká firmy Sotes a jejich zaměstnanců, bych chtěla být opakem. Sledovala jsem zaměstnance, když sekali zeleň v našem městě, je pravda že není chloubou mít zde brigádníky, kteří rok od roku začínají být línější. Tímto nechci být nepříjemná, ale nešlo si nepovšimnout, že mezi nimi je i pán vyšší postavy s krátkými blond vlasy, 23-26 let, který běhá z místa na místo, aby jim všem pomohl a práce byla odvedená tak, jak by měla správně být. Řekla bych, že je stálým zaměstnancem, jelikož jsem ho viděla i přes zimu kácet stromy a v létě sestříhávat keře po městě. Byla bych moc ráda, kdyby se dostalo alespoň trochu pochvaly. Někteří lidé jen komentují firmu Sotes, že je špatná, ale díky této firmě máme město a okolí města čisté a upravené. A je pravda, že firma své zaměstnance nemůže rozkrájet, aby bylo vše podle představ některých obyvatel. Jedinou otázku, co mám, je, zda je pravdivé, že u benzinové pumpy ONO bude vybudován kruhový objezd a pokud ano v jakém termínu? Křižovatka je opravdu na houby pro lidi, co pospíchají a stále čekají. Mockrát děkuji.
  ~ Lucie

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za váš pozitivní názor a přeposíláme jej samozřejmě vedení společnosti Sotes. Jsem přesvědčený o tom, že pan ředitel najde cestu, jak konkrétního pracovníka odměnit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 25.5.2018

  Velké tašky na recyklovaný odpad

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Tak jsem si také šla pro tašky na recyklaci. Upozorňuji, že bydlím v bytě 1+1. Když jsem tašky doma rozložila, tak jsem zírala, jak jsou veliké. Také nejsem veliká (155 cm) a tašky dosahují až na zem. Nemohli byste také nechat udělat menší tašky pro menší domácnosti?
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych k vašemu dotazu uvedl následující: V nabídce, kterou město dostalo, byly od dodavatelské společnosti dva rozměry tašek – menší a větší. Zcela úmyslně a jednoznačně jsme se shodli na tom, že obyvatelům našeho města dáme k dispozici a objednali jsme větší rozměr. Jsme přesvědčeni o tom, že to pro většinu z nich bude pohodlnější a zvýší se tak čísla zaznamenávající třídění odpadu v našem městě. Nepochybuji o tom, že za přiměřené finance je možné, aby si lidé, kterým rozměr nevyhovuje, zakoupili tašky menšího objemu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 25.5.2018

  Agresivní parkování u ulice Mánesova

  dotaz:
  Vážený pane starosto, uvažujete o vodorovném dopravním značení na pozemní komunikaci (parkovišti) mezi ulicemi Mánesova a Slavíčkova? Z důvodu agresivního parkování některých řidičů nemůže vedle stojící řidič odjet ani z auta vystoupit. Připadá mi, že se chtějí obohatit a to úmyslným vznikem škodné události. Nedávno jste v této lokalitě (pravděpodobně také z důvodu agresivních řidičů) změnili dopravní značení. Děkuji za odpověď.
  ~ Eva Johánková

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu, nově zabudované dopravní značení bylo realizováno z velké části právě kvůli řidičům, kteří nerespektovali dopravní vyhlášku. Co se týče vodorovného značení parkovacích míst na území města, zadal jsem příslušnému odboru posouzení jednotlivých lokalit a konzultoval se společností Sotes právě zmiňované dopravní značení. Musím také ale přiznat, že v některých případech ke shodě o potřebnosti nedochází a i nadále musíme spíše nabádat řidiče k tomu, aby se nechovali bezohledně o nutnosti dodržovat dopravní předpisy nemluvě. Místo, které popisujete, samozřejmě budeme také konzultovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.5.2018

  PARKOVACÍ DŮM ZA URALEM

  dotaz:
  Dobrý den, přesto že nejsem občanem Sokolova (bydlím v Těšovicích), dovolte mi vznést dotaz. Doslechl jsem se, že město zvažuje výstavbu parkovacího domu v parku za OD Ural. Chápu, že situace s parkováním v Sokolově není dobrá a výstavba parkovacího domu je žádoucí, jen nevím, zda je toto místo, kde jsou vzrostlé stromy a pěkný park tím nejlepším řešením. Jistě by se našlo vhodnější místo pro výstavbu, kde by nebylo nutné ničit veřejnou zeleň a naopak zanedbané místo zvelebit. Například bývalý hotel Český dům a jeho okolí je ostudou města. Navíc je to místo v blízkosti centra a docházková vzdálenost ke všem důležitým úřadům je zanedbatelná. Jistě sami budete vědět i o jiných vhodných lokalitách, berte tento názor jen jako můj příspěvek. S pozdravem
  ~ Jan Wiedermann

  odpověď:
  Dobrý den, v dotazech na starostu mají své místo všichni, které zajímá dění v Sokolově a je lhostejno, zda v Sokolově bydlí, či nikoliv. Děkuji Vám za Váš dotaz a vrhám se na odpověď. Lidé z komisí rozvoje města a bezpečnosti, z pracovní skupiny zabývající se parkováním v našem městě, ti všichni se před nějakou dobou zabývali myšlenkou vybudování parkoviště. Myšlenkou ale bylo využití vnitřních prostorů (po bývalém skladu zeleniny), nikoliv nákladné a do zeleně hodně zasahující "odbagrování" kopce a vybudování parkoviště. Parkovací dům ani parkoviště zde vybudovány nebudou. Vnitřní prostory skladu parkování aut bohužel neumožňují a zásah do zeleně v podobě náročných terénních úprav je podle našeho názoru nepřijatelný. Co se týče hotelu Český dům, naprosto s Vámi souhlasíme. Vedli jsme jednání s majitelem tohoto chátrajícího objektu. Bohužel zatím bezvýsledně. Požadoval za prodej částku, kterou jsme nemohli a nechtěli akceptovat a také další z návrhů ve formě společného projektu nás neoslovil. Lokalit na parkování je stále méně a méně, přesto v hledání nekončíme. Stále se zajímáme např. o bývalé autobusové nádraží, které leží od centra v dostupné tzv. docházkové vzdálenosti. Přeji pohodový den
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.5.2018

  KOČIČÍ ÚTULEK

  dotaz:
  Dobrý den, kdy se prosím začne s budováním „kočičího útulku“ v Sokolově? Bude se vůbec nějaký budovat anebo bude stále sloužit jako zázemí pro kočky ta jedna stará neúhledná maringotka, kde nemají kočky možnost voliéry? O psy je v našem městě postaráno parádně, pejsci mají pro sebe lidi, které město platí, mají pro sebe prostor, a velký. A co kočky? Stále se o ně starají dobrovolníci bez nároku na jakoukoliv odměnu v jedné polorozpadlé maringotce. Není to pro město ostuda, když se najdou lidé, kteří jsou ochotni fungovat, zastupovat město a starat se o opuštěná zvířata? Proč jim město nevychází vstříc? Podle mě se problém stále odsouvá do ústraní. Co si pane starosto ušetřit jeden ohňostroj, který stojí hrozně moc peněz, zábava trvá snad jen 20 minut, a tyto ušetřené peníze vložit do kočičích životů v rukou dobrovolníků? O tom, že kočky budou mít konečně důstojné zázemí, se mluví už zhruba 3-4 roky a stále se nic neděje. Dočkáme se kdy? Anebo se nedočkáme? Kdo se Vám o ta zvířata bude starat, až to ty ženské vzdají a řeknou dost?
  ~ Jana

  odpověď:
  Dobrý den, „kočičí útulek“ se budovat bude. Alespoň rada města je o tom pevně přesvědčena. Konečné slovo bude mít červnové zastupitelstvo. Původní záměr vybudovat útulek za cca 300 tis. Kč z dosavadní, jak správně popisujete, maringotky jsme přehodnotili a po vyhotovení projektu, bychom chtěli útulek vybudovat v jiném místě areálu Sokolovské bytové. Samozřejmě s patřičným komfortem jde ruku v ruce také navýšení investice. Právě tu budou projednávat, a věříme i schvalovat, zastupitelé. Naším cílem je začít s realizací ještě v letošním roce. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.5.2018

  PONIČENÝ VENKOVNÍ SUŠÁK: AKTUALIZOVÁNO

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, mám jen prosbu, na dvoře domů ulic Jednoty a Slezská je poničen železný věšák na šňůry na prádlo. Dal by se znovu zabetonovat? Na dvoře si hrají děti, tak aby to na nějaké nespadlo. Děkuji.
  ~ Primasová

  odpověď:
  Dobrý den, při místním šetření s pracovníky společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. byl ve vnitrobloku ulic Jednoty a Slezská zjištěn nedostatečně ukotvený sušák na prádlo. Závada bude v nejbližších dnech odstraněna opětovným zabetonováním, nicméně touto cestou – doplněním odpovědi v rubrice Napište starostovi – žádáme o odstranění držáků dětské houpačky, umístěných na konstrukci sušáku, který pochopitelně nevyhovuje kyvnému pohybu. Nejedná se o herní prvek, prasklina okolo sušáku vznikla právě proto, že není využíván pouze ke svému účelu.
  ~ Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku MěÚ

 • 8.5.2018

  SBĚRNÝ DEN NA BOHEMII

  dotaz:
  Dobrý den, dnes byl sběrný den u areálu Bohemia. Při našem příjezdu ke kontejnerům, byly 2 velké přeplněné a malý do poloviny naplněn. Přijel řidič od technických služeb a začal na nás řvát, že jsme je přeplnili my a vším možným. Řekli jsme mu, aby dovezl další a on že už žádný nemá. Pokud město vyhlásí takovou akci, mělo by mít dostatek potřebných kontejnerů k odvozu odpadu. Po zimě se přeci každý zbavuje nepotřebných věcí. Řidič nám vyhrožoval, že zavolá na nás městskou policii, přitom jsme nic špatně neudělali a vyhazovali pouze daný odpad na určeném sběrném místě. Byl bych rád, aby se tato situace v budoucnu neopakovala. Kontejnery jsme nenaplnili sami ale i ostatní lidé ze Sokolova. Příště by bylo fajn, kdyby tam byl u nich nějaký dohled, protože lidé ze sociálně slabé vrstvy nám to skoro brali z ruky a dělali si další skládku vedle. Byl jsem nucen zavolat městskou policii, aby to tam nerozkládali a neroztahovali po městě. Děkuji
  ~ Ambrož

  odpověď:
  Dobrý den pane starosto, v uvedený den mi kolem poledne volal řidič kontejnerky, který měl mobilní sběrné dvory na starosti, že musel volat policii, jelikož jej lidé málem napadli, když je usměrňoval, co kam házet a co už do kontejnerů nedávat, aby nebyly přeplněné. Nebyl jsem na místě, takže nemohu přesně vědět, co se zde odehrálo. Pouze mohu říct, že řidič, který měl službu je klidný a slušný člověk, který se jen tak rozhodit nenechá. Byl-li však rozhozen, muselo to být asi dost vypjaté. Na místě zůstaly odpady, které lidé dávali i mimo kontejnery, tyto jsme následně začátkem týdne odstranili. Co se týče počtu kontejnerů, otočil jich na tomto sběrném místě čtyři, stejně jako u Baníku, kde byl průběh naprosto hladký. Pro příští termíny mobilních sběrných dvorů poptám spolupráci městské policie. Panu Ambrožovi se jménem střediska odpadů omlouvám. S pozdravem
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění, Sotes Sokolov, s.r.o.

 • 8.5.2018

  DOTAZ K VÝŠI NÁJMU MĚSTSKÝCH BYTŮ

  dotaz:
  Dobrý den, můj dotaz se týká výše částky za pronájem městských bytů. V médiích bylo uvedeno, že se pohybují dle vybavení bytu v rozmezí 35 - 65 Kč za m2. Je toto považováno za dostačující v době tržního hospodaření, kdy se nájmy pohybují min. na dvojnásobku? Nejde zde o dumpingovou cenu, kdy na regulované nájemné doplácí ostatní občané, kteří nebydlí v městských bytech? Na druhou stranu apelujete na vládu, aby pomohla řešit "obchodování" s chudobou, což "řešily" snad všechny vlády a nic nevyřešily a je nutné respektovat skutečnost, že, co zákon nezakazuje, tak je vlastně dovolené. Až nyní jsem zaregistroval vůli paní ministryně sociálních věcí, že by měli úředníci více kontrolovat v terénu zneužívání dávek na vybavení apod. Což je sic věcí státní správy, ale jsou to zatím jenom slova a na výstupy si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. S úctou, Jiří Korbel ml.
  ~ Jiří Korbel ml.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si v krátkosti odpovědět na Váš dotaz. Město Sokolov, a já dodávám naštěstí, patří mezi města, která se po roce 1989 nezbavovala svých bytů (až na výjimky např. nad kinem Alfa), a tak může alespoň z části ovlivnit přidělování bytů (město jich vlastní cca 1 300). Vámi uvedené ceny jsou správné, resp. pokud mluvíme o běžných městských bytech, jsou 50 a 65 Kč, a já si v žádném případě nemyslím, že jde o dumpingovou cenu. Podle našeho názoru je povinností města zajistit jeho obyvatelům mimo jiné také nabídku slušného bydlení. V městských bytech ve většině případů totiž bydlí senioři, mladé rodiny a samoživitelky. Tedy lidé, kteří ze svých příjmů (důchod, podprůměrně placená práce, rodičovská "dovolená" apod.) nemohou platit tržní nájemné. Mám-li být naprosto upřímný, naopak nám velkou radost dělá zjištění, že v nemálo případech město za příznivý nájem nabízí mnohem lepší komfort, než je tomu u soukromých nájemců. O obchodnících s chudobou nemluvě! Píšete, že co zákon nezakazuje, tak je vlastně dovolené a že je potřeba toto respektovat. Nesouhlasím, a to důrazně. Musím to vzít na vědomí a bohužel s touto skutečností musím žít, ale nikoliv ji respektovat. Naopak. Můj respekt a úctu mají ti majitelé bytů, kteří peníze za pronájem bytů nevidí "až na prvním místě". Také oni by se mohli chovat dle Vašeho přesvědčení, že co není zakázáno, je dovoleno. Oni ovšem dbají nejen na přiměřený zisk, což je logické, ale navíc v sobě mají společenskou a sousedskou odpovědnost a na jejich městě jim záleží. Za to vše mají náš velký dík. Bohužel, máte pravdu v tom, že mnozí jdou cestou, co není zakázáno, je povoleno a vlastně "nic" neporušují, my jsme však přesvědčeni o tom, že je nejvyšší čas pro to, aby státní správa zapracovala na zákonech, které tuto neúnosnou situaci budou jasně a rychle řešit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.5.2018

  UPOZORNĚNÍ NA ČERNOU SKLÁDKU

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěla bych upozornit na černou skládku u garáží Bohemia za rodinnými domy. Okolo garáží je neskutečný nepořádek: pneumatiky, nábytek a vše co naši spoluobčané nepotřebují a vyhazují do těchto prostor. Společnost SOTES, která má na starost areál Bohemia, sice zajíždí a uklízí, ale do prostor těchto garáží nikoliv, úklidu se již delší dobu nikdo nevěnoval. Prosím o nápravu k lepšímu přístupu a vjezdu ke garážím a také k životnímu prostředí. S přátelským pozdravem a přáním krásného dne
  ~ Soňa Vetchá

  odpověď:
  Dobrý den pane starosto, prověřil jsem stav okolo garáží na Bohemii a neodpovídá popisu, jak paní Vetchá uvádí. Pár drobností zde sice je, ale stav není zdaleka tak hrozný. Do konce tohoto týdne nechám odpadky z uvedené lokality odstranit. Přeji Vám pěkný den
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění, Sotes Sokolov, s.r.o.

 • 4.5.2018

  PŘEHLEDNOST ÚŘEDNÍ DESKY

  dotaz:
  Dobrý den, já se prostě v té nové elektronické úřední desce nevyznám. Jak tam mám hledat nabídku bytů, to mám jako prolistovat celé, než na nějaký narazím? Děkuji
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den pane Sándore, pro rychlou orientaci a vyhledávání nejvyhledávanějších informací pro občany města slouží panel rychlých odkazů ihned na úvodní stránce webových stránek města. Tento je umístěn na pravém okraji stránek. Mezi rychlými odkazy je umístěn i odkaz "Nabídka městských bytů". V současné době jste opravdu nemohl najít žádný námi nabízený městský byt, jelikož není žádný v nabídce. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.5.2018

  ZAHRÁDKY DO NÁJMU

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, je možnost pronájmu zahrádky v Sokolově? Děkuji za odpověď , případně za radu, jaké kroky mám pro to udělat. Děkuji
  ~ Urban

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov vlastní dvě lokality, kde jsou zahrádky. Jedna lokalita je za části Šenvert, druhá lokalita je za areálem Bohemia. Čas od času se stane, že někdo z nájemců zahrádku vrací a město Sokolov pak v souladu s nutnou legislativou hledá nového nájemce. Více informací Vám dají pracovnice odboru správy majetku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.5.2018

  TELEFONOVALA ZA JÍZDY

  dotaz:
  Dobrý den, dne 2. 5. 2018 na lince č. 3 mezi zastávkami sídliště Michal a Těšovice, přesně ve 12:20h, řidička autobusu za jízdy telefonovala. Nechápu, jak si toto může profesionál dovolit.
  ~ Ptáčková

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínku jsem k vyřízení přeposlal zaměstnavateli, tj. společnosti AKV. Dovolím si však poznamenat, že telefonování za jízdy je samozřejmě dopravní přestupek a já bych postupoval spíše tak, že bych na něj upozornil samotného řidiče, v tomto případě řidičku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.5.2018

  VEŘEJNÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych prosím dotaz, zda se v ulici Lipová, kde je umístěný kamerový systém, plánuje jeho zveřejnění na stránkách města Sokolov pro veřejný náhled, jako je tomu v jiných lokalitách po Sokolově? Děkuji za Váš čas a přeji hezký den.
  ~ Ondřej Horák

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsem konzultoval s městskou policií, jakožto provozovatelem kamer a dozvěděl jsem se, že městská policie zpřístupní veřejnosti kameru v ulici Lipová do několika mála týdnů. Před samotným spuštěním na webovém portálu je potřeba vše ještě konzultovat a technicky připravit se servisní firmou.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.5.2018

  ZELEŇ A PARKOVIŠTĚ U KINA

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá mne, proč v ulici Dukelská došlo k vykácení jediné zeleně co zde byla a stála? Dočetl jsem se, že je to kvůli výstavbě parkoviště pro kino. Nikdy zde problém s parkováním nebyl, vždy lidé místo našli. Pokud si myslíte, že se situace změní dalšími místy, tak to bude podle mého jenom horší. Je škoda vidět, jak stromy co tu stály tak dlouho a dělaly nám pohled z okna hezčí, mizí. Osobně si nemyslím, že postavit zde parkoviště je ideální nápad. Stejně tak chátrající domy, ale to je zase věc úplně jiná, ale je to škoda. Hezký den
  ~ Robert

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za Vaši věcnou připomínku, která svědčí o tom, že Vám dění v našem městě není lhostejné, a to je dobře. Jsme ale přesvědčeni, že nově vybudované parkoviště má své opodstatnění. A to nejméně ze dvou důvodů. Tím prvním je stále se zvyšující návštěvnost našeho kina, kdy při mnoha projekcích návštěvníci marně hledají místo na zaparkování a mnohdy parkují v rozporu s dopravními předpisy. Druhým je fakt, že oblast, kde jsou vybydlené domy, bude, pěvně věřím, vyřešena ke spokojenosti všech slušných lidí, a většina těchto domů najde své slušné nájemníky či majitele. Logické pak je, že budeme rádi za každé parkovací místo. Dovolím si vyjádřit také názor vedení města, že si velice vážíme každého jednotlivého stromu ve městě (a svědčí o tom složitý a náročný proces, který každému kácení předchází) a jeho pokácení nahrazujeme stromem novým, byť ne vždy na tom stejném místě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 4.5.2018

  PLOT U HARDU

  dotaz:
  Dobrý den, na podzim jste ve vaší odpovědi slíbil, že na jaře něco provedete s tím ohavným plotem u silnice pod rozhlednou Hard. Jaro již bezesporu vypuklo, nicméně ohyzdná drátěnka stále pevně stojí na svém místě. Děkuji za reakci.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínku jsem opětovně projednával s příslušným panem místostarostou a odborem rozvoje města. Shodli jsme se na tom, že tento pozemek v nejbližších dnech oplotíme a zabráníme tak vzniku černých skládek apod. Přijměte mou omluvu za to, že jsem realizaci tohoto opatření přestal sledovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.4.2018

  PARKOVÁNÍ NA TRÁVNÍKU

  dotaz:
  Vážený pane starosto, bydlím na sídlišti Vítězná v ulici Spartakiádní a musím se na Vás obrátit s prosbou, zda by nešlo zabránit většími kameny najíždění aut na upravenou travnatou plochu v části této ulice ze strany ke školce? Travnaté plochy jsou upraveny teprve chvilku a již jsou zde vidět pruhy od pneumatik od bezohledných a neukázněných řidičů. Děkuji.
  ~ Elena

  odpověď:
  Dobrý den, požádám příslušný odbor, aby hledal nějaké řešení, jak zabránit bezohledným motoristům ve vjíždění do zelených pásů. Tento nešvar se v Sokolově opravdu velmi rozmohl a tak jsem požádal městskou i státní policii aby nám svojí důsledností pomohly v boji proti nezodpovědným řidičům.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.4.2018

  PARKOVÁNÍ NA NÁM. BUDOVATELŮ

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, dobrý den moje město. Zajímalo by mne, jak může probíhat parkování na náměstí Budovatelů za stejných podmínek na časově omezenou dobu s parkovacím kotoučkem, jako na nábřeží Petra Bezruče, když zde je parkování na kotouček pouze na 2 nebo 3 místech u mostku u bývalé sazky? Zbytek míst žádnému omezení nepodléhá. Chcete na nám. Budovatelů tedy vyčlenit 2-3 místa s časovým omezením, nebo raději necháte překrýt dodatkovou tabulku s časovým omezením na nám. Budovatelů? Záleží mi na tom, jak zde funkcionáři rozhodují a tohle zatím neni inteligentní. Děkuji
  ~ Miroslav Hrdlička

  odpověď:
  Dobrý den, situaci jsme s kolegy z vedení města diskutovali a nezdá se nám být vhodným řešením zakrytí dopravní značky časově vymezující parkování na nám. Budovatelů. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že v tuto chvíli by se náměstí stalo odkladištěm aut pro všechny, kteří do Sokolova nemíří pouze na nákup či na vyřešení nějaké záležitosti na úřadě, ale dlouhodobě by zde parkovali všichni, kteří například v Sokolově, pracují. Rádi bychom tímto také požádali o pochopení řešení této situace, a to v právě souvislosti s rekonstrukcí nábřeží Petra Bezruče.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.4.2018

  BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ A PORUŠENÍ ZÁKAZU

  dotaz:
  Vážený pane starosto, pořád se zde oháníte tím, že pokud se cokoliv děje, máme se obracet na městskou policii. Dnešek mne přesvědčil o totální ignoraci řidičů všech zákazů a značek. Dne 16. 4. 2018 probíhalo čištění komunikací na nám. Budovatelů. Zóna zákazu zastavení byla označena daleko dopředu od 8 do 15 hodin. V půl desáté byly náměstí a silnice okolo náměstí plné aut. Mezi nimi se krokem ubírala cisterna a chudák pracovník SOTES s hadicí, který se snažil silnici vyčistit. A já se ptám, kde byla městská policie? Kde byla jakákoliv policie, která by zajistila vyklizení komunikace? Několik málo aut mělo za stěračem lístek. Odtahovou službu jsem neviděl ani jednu (na rozdíl od loňska, kdy se odtahovalo o sto šest). Další a další auta přijížděla a bez ostychu parkovala navzdory zákazu. To opravdu bude každému vše procházet? Proč tam nebyl byť jen jediný policista celou dobu, který by alespoň zapisoval RZ pro následné pokuty? Jsem striktně proti nějakému udávání, ale proč já, si můžu dát auto jinam a od domu si k němu kousek zajít a ostatní si vesele parkují v zákazu a nikoho to netrápí? Nehledě k tomu, že loni byla situace podobná, kdy tam aut bylo o poznání méně a městská policie na místě byla - ovšem úplně k ničemu, když deset metrů od nich zaparkovalo auto a řidič si v klidu odešel a nikdo ho ani neupozornil nebo nevykázal ze zákazu - není snad tohle práce policie? Nebylo by řešením příště prostě dát zábrany a zákaz vjezdu? Když to jde během Dne horníků, tak proč by to nešlo na jedno dopoledne? Vadí mi dnešní ignorace veškerých předpisů a zákonů, ale na druhou stranu se nedivím, když si dotčené orgány nedokážou zajistit jejich dodržování.
  ~ Michal

  odpověď:
  „Dobrý den pane, dne 16. 4. 2018 probíhalo blokové čištění ulic Karla Havlíčka Borovského, 5. Května, Odboje a nám. Budovatelů. Městská policie Sokolov v souvislosti s čištěním zadokumentovala 21 dopravních přestupků a dalších 8 přestupků řešila přímo na místě v příkazním řízení, tak si vyprošuji obvinění, že MP Sokolov nic nedělala. To, že tam v danou dobu, nebyl zrovna strážník na místě, to se může stát, zřejmě byl na jiném místě, kde probíhalo blokové čištění. Jak sám jistě dobře víte, když už hovoříte o ignoraci veškerých předpisů a zákonů, tak v § 19b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích se jasně hovoří, že odtah nařizuje správce komunikace ne MP Sokolov. Pracovník SOTESu Sokolov to na rozdíl od Vás ví a pokud by při své práci potřeboval vozidlo odtáhnout, tak by kontaktoval svého vedoucího a k odtahu by jistě došlo. Máte pravdu v tom, že minulé období se odtahovalo více, ale města od tohoto postupně upouští, neboť pro Vaši informaci z minulého roku je stále ještě 22 aut, která si nikdo nevyzvedl.  Každý den MP Sokolov zadokumentuje v souvislosti s blokovým čištěním cca. 30 vozidel, která následně řeší buď v příkazním řízení anebo oznámením správnímu orgánu. Pokud by se všechna vozidla na příkaz správce komunikace odtahovala, tak by to  jen do současné doby bylo cca. 330 vozidel.  Přeji Vám pěkný den“
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

  „Dobrý den, dovolím si nastínit možné vysvětlení situace, kdy auta zde již parkují, byť dopravní značení ještě stále nebylo uklizeno a mytí ulice probíhá. Z vlastní zkušenosti vím, že společnost SOTES v mnoha případech umožňuje volné parkování v ulici, která je označena omezujícím dopravním značením, to však pouze v případě, že auta začínají parkovat na již umyté části vozovky. Smyslem přenosného dopravního značení totiž není striktní nařizování, nýbrž to, aby spol. zajišťující mytí silnice měla vytvořeny podmínky k tomu, aby ulice byla umytá důkladně.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.4.2018

  POUTAČE NA LAMPÁCH PO MĚSTĚ

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, ve městě je rozšířen jeden nešvar. A to vylepování reklam lákajících lidi na zázračné slevy zboží všeho druhu. Vadí mi umísťování reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení podél silnic. Řidiči se mají věnovat řízení vozidla. I bez reklam je město plné dopravního značení, proto si myslím, že sloupy osvětlení by k tomuto účelu sloužit neměly. Obzvláště by se to mohlo vymstít u škol nebo školek, kde by mohlo dojít k tragédii. Určitě Vaší pozornosti neuniklo, že i kolem dálnic mizí reklamní poutače. Chci věřit, že i Vaším zájmem je hezké, čisté a bezpečné město - bez poutačů, zaneřáděných sloupů osvětlení.
  ~ Lubomír Zámečník

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji vám za vaši připomínku. Musím otevřeně přiznat, že pronájem veřejného osvětlení za účelem reklamy je pro město přínosem, a to hned ze dvou pohledů. Prvním je vylepšení hospodaření společnosti SOTES Sokolov, s.r.o. za pronájem sloupů. Tím druhým je informovanost obyvatel našeho města o konání kulturních a sportovních akcí. To samozřejmě v případě, že takzvané lampostery využívá jedna z organizací patřící pod město Sokolov. Nejčastěji se jedná o MDK v Sokolově. Dovolím si vlastní pohled na popisovaný problém. Umím si přestavit, že využitelnost těchto sloupů by se vztahovala primárně na druhý případ, tj. využití našimi organizacemi, nicméně chápu také majitele sloupů, tedy společnost SOTES, že chce docílit co možná nejlepších ekonomických výsledků, a to i za cenu mnohdy neestetické reklamy.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.4.2018

  ÚKLID PROSTRANSTVÍ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Chtěla bych se zeptat, kdo kontroluje nebo i trestá nepořádek ve městě? Na Michalu u rampy bývalého obchodu u "Plase" je skládka všeho možného. Na bývalém autobusovém nádraží roste plevel vyšší než dospělý člověk. Děláme akce "čištění řeky" a nepořádek ve městě nevidíme?
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, naprosto s vámi souhlasím. Tyto pozemky, o kterých píšete, dělají našemu městu špatnou vizitku. Jedním dechem však musím dodat, že to jsou pozemky soukromých vlastníků a město Sokolov je „pouze“ může vyzývat k tomu, aby se o ně řádně starali. Toto také samozřejmě děláme. Bohužel, přístup majitele za bývalým obchodním domem je opravdu specifický, neboť již dlouhou dobu na něj apelujeme, aby přes svůj pozemek umožnil minimálně zásobování provozoven, které v tomto objektu sídlí a nedocházelo tak k rozjíždění zelených pásů před obchodem. Bohužel, a je to smutné konstatování, platná legislativa na straně jedné a vymahatelnost na straně druhé, samosprávám v jejich počínání vůbec nepomáhá. Co se týče pozemků bývalého autobusového nádraží, tam je domluva přeci jen snazší a my se obrátíme na společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., aby zde učinila pořádek. Není také tajemstvím, že o tuto plochu město Sokolov již dlouhodobě usiluje. Opět bohužel, majitel pozemku bývalé autobusové nádraží městu zatím prodat nechce.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.4.2018

  Ruch na dětském hřišti na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, nevím, jestli jsem první, kdo Vám píše ohledně dětského hřiště v uzavřeném obvodu Sportovní a Atletické ulice. Život, respektive bydlení v této lokalitě se kvůli hřišti hodně zhoršilo vinou neustálého řevu z dětského hřiště hlavně pro starší obyvatele a hlavně pro ty co mají okna na tuto stranu. Jsme odkázáni 8 měsíců mít zavřená okna v odpoledních až podvečerních hodinách. Není to jen můj názor, ale převážná většina bydlících nenechává v klidu tenhle někdy až ohlušující řev.
  ~ Jiří Měřička

  odpověď:
  Dobrý den, několikatisícové sídliště má své moderní dětské hřiště a lidem vadí, že si na něm hrají, smějí se a křičí děti. Musím v úvodu své odpovědi napsat, že pro mě je to smutné konstatování o stavu naší tolerance. Ale samozřejmě se pokusím odpovědět spíše v rovině věcné. Tedy ano, jste první, kdo se takto písemně obrací na starostu s kritikou chování dětí na tomto hřišti. A malinko poopravím Váš údaj o osmi měsících. Hřiště je otevřeno na měsíců sedm (1. 4. - 31. 10.). Musím však otevřeně dodat, že názorů na dětské hřiště je samozřejmě několik. Velká část obyvatel (logicky zejména rodiče malých dětí) jeho otevření přivítala, velká skupina obyvatel jeho otevření vzala na vědomí a víc jej nekomentuje, další chápou, že takto velké sídliště by centrální a moderní hřiště mělo mít, ale přivítali by, kdyby stálo v jiné části sídliště, a pak zaznamenávám i hlasy kritické. Docela mě zaskočil fakt, že poslední skupinu tvoří také Ti, kteří mají děti, ale již odrostlé. Jakoby právě tito tatínkové a maminky zapomněli na dobu, kdy byli vděční za každý dohledný kout, kde si jejich děti mohly hrát. Když jsme na začátku přemýšleli o umístění hřiště, tak jsme věděli, že musí být především v dosahu rodičů s těmi nejmenšími. Těch míst na tomto sídlišti moc není, respektive jsou tři. První jsme zamítli, protože jde o uzavřený trakt domů Atletická, Vítězná a Spartakiádní (a netuším, proč hovoříte právě o tomto traktu jako uzavřeném). Druhé místo je rozvojová louka pod asfaltovým hřištěm a tak jsme se shodli na posledním možném, tedy stávajícím umístění. Protože jsme si byli dobře vědomi, že větší hřiště bude přeci jen změnou v životě sídliště Vítězná, přijali jsme hned od začátku jistá opatření. Hřiště není celodenní a celoroční, ale má své otvírací období a otvírací hodinu. Konkrétně tedy od 1. 4. do 31. 10. a to vždy od 9:00 do 19:00 (jen o letních prázdninách dle zájmu uvažujeme o prodloužení do 20:00). Hřiště odemyká a zamyká správce v souladu s provozním řádem, zároveň provede drobný úklid (v současné době tohoto správce poptává společnost SOTES a věřím, že jej co nejdříve najde). Hřiště je pod dohledem kamerového bodu, který je umístěn na střeše sousedního domu. Ode mě pak směřují o to větší slova uznání všem, kteří stejně jako já, bydlí v bezprostřední blízkosti hřiště U velryby. Jsem přesvědčený o tom, že jen tehdy budou sídliště živá, pokud zde uslyšíme i dětský smích. A jestli ten dětský hlahol a smích jde z krásného, moderního a bezpečného hřiště, pak je to jedině dobře. Sídliště Vítězná je nejmladším sokolovským sídlištěm a udělejme společně vše proto, a to i za cenu jisté tolerance, aby také jeho obyvatelé patřili k těm nejmladším. Jak věkem, tak i přístupem k životu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.4.2018

  Kde najít kontejnery na hadry

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Zprvu se omlouvám, že tímto zatěžuji Vás, ale netuším kde jinde tuto informaci zjistit. Respektive jiná organizace ani po měsíci neodpovídá. Chtěla bych jen zjistit, zda jsou v našem městě také kontejnery na hadry. Nemyslím na oděvy pro charitu ale zkrátka staré potrhané oblečení na tzv. „putzwohl“. Děkuji za případnou odpověď.
  ~ Jaroslava Lippertová

  odpověď:
  Dobrý den, v žádném případě tímto dotazem neobtěžujete a naopak mi dovolte, abych vám za něj poděkoval. Velice si vážím každého, komu není jeho město lhostejné. Na váš dotaz si dovolím odpovědět, že sběr nepotřebných hadrů je možný pouze na sběrném dvoře společnosti Sotes. Můžete ale využít kontejnery na textil, které jsou rozmístěny po městě. Hadry od obnošeného šatstva se posléze třídí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.4.2018

  Nepřehledná úřední deska

  dotaz:
  Dobrý den, vraťte prosím starou úřední elektronickou desku. V té nové se nikdo nevyzná.
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, zatím kromě vás si nikdo na novou podobu a nepřehlednost nestěžoval. Spíš mi, prosím, popište, v čem vy osobně spatřujete největší problém, abych to mohl konzultovat s příslušným odborem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.4.2018

  Úklid záchytného parkoviště na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz na styl úklidu veřejného prostranství u záchytného parkoviště na sídlišti Michal. Parkoviště je jistě potřeba, ale bylo by také zapotřebí, aby se kolem něj uklízelo. Plno řidičů si přilehlý lesík plete s kontejnerem na odpad a veřejnou toaletou. V přilehlém lesíku je neustále nepořádek, vyházené láhve od alkoholu, pytle s odpadky, PET lahve a podobně. Také jsou v lesíku stále popadané stromy po bouřce z podzimu 2017. Některé sice byly rozřezány, ale stále tam leží. Musím bohužel konstatovat, že celkově se v této lokalitě úklidu veřejného prostranství nikdo moc nevěnuje. Bydlíme zde již několik let a takový nepořádek, jako je tam poslední dobou si nepamatuji. Za panelovým domem 1656 až 1667 se neustále valí nějaké potraviny, které jistí spoluobčané vyhazují z oken a také zbytky potravin co si koupí zákazníci Lidlu a co nedojí, odhodí tam, kde se jim zachce. Bohužel nemůžu říct, že by se v poslední době někdo úklidu těchto prostor věnoval, nebo že by zde prošel někdo ze společnosti SOTES, která (pokud se nepletu) má na starost úklid veřejného prostranství, a podle toho to v této lokalitě, taky vypadá. Křoví za kontejnery na konci této ulice je plné různého odpadu, který tam někdo natahal. Chápu, že úklid nepořádku kolem panelových domů, je na jejich společenství, ale přilehlé okolí a lesík kolem parkoviště začíná připomínat skládku. Snad se s tímto stavem začne někdo zabývat.
  ~ Těšínská Pavlína

  odpověď:
  Dobrý den, vaši připomínku jsem konzultoval s vedoucím úseku čištění společnosti Sotes a byl jsem ubezpečen, že v nejbližších dnech dojde k úklidu této oblasti. V současné době probíhá nábor nových pracovníků z řad nezaměstnaných a právě oni se budou věnovat lokalitám jako je vámi zmiňovaný lesík (kde by také mělo v blízké době dojít k prořezávce stromů), jižní lom či lesík mezi Sokolovem a Rychnovem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.4.2018

  Kde nalézt nabídku městských bytů

  dotaz:
  Dobrý den, syn byl měl zájem o byt. Kde se dozvím, jaké byty budou v nabídce a jak dlouho dopředu? Jelikož syn pracuje v Německu, musí dát žádost osobně nebo je možnost podat online?
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, vše se dozvíte u paní Mikešové, stačí jí zavolat na číslo 354 228 262. Přihlášku můžete podat online (v případě že máte zařízený elektronický podpis) na webových stránkách města v záložce Rychlé odkazy – Nabídka městských bytů.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.4.2018

  Stavební práce v ulici Třebízského

  dotaz:
  Pane starosto, v současné době v naší ulici Třebízského probíhají práce na komunikaci, kdy dojde k vybudování parkoviště (za hlavní poštou). Za uplynulý rok jsem slyšela už více plánů o tom, jak práce budou probíhat, neustále se mění. Nyní se aktuálně mají břízy, které jsou podél pošty, kácet s tím, že ale životní prostředí zamítlo porazit i dub, který stojí uprostřed "stavby“. Již minulý rok jsem žádala o to, aby byly stromy pokáceny, nebo alespoň zkontrolovány a patřičně prostříhány, protože narušují nejen budovu pošty, ale hlavně náš pozemek (máme malé děti) a to už nemluvím o tom, jaký nepořádek dělají a co se děje při nepříznivém počasí. Stromy sice byly prořezány, ale velmi málo a není to vůbec vidět. Nesouhlasím s tím, že dub zde bude zachován, protože nemá souměrnou korunu a kořenový systém jistě není souměrný, když je hned u budovy pošty. Kdoví, jak stavebními pracemi bude narušen, navíc i neadekvátně komplikuje překládku pod povrchem vozovky. Myslím, že se zeleň dá obnovit i lepším výběrem vhodným pro centrum města.
  ~ Endrstová

  odpověď:
  Dobrý den, veškeré kácení ve městě Sokolov děláme po pečlivém uvážení jeho potřebnosti a vyjádření všech zúčastněných, tj. své stanovisko k němu předkládá komise životního prostředí, odbor rozvoje města či správy majetku a v neposlední řadě se k němu vyjadřuje také rada města. Všechna tato vyjádření bere při svém konečném verdiktu v úvahu odbor životního prostředí. Cítím potřebu zdůraznit, že odbor životního prostředí je opravdu odborem, který má v tomto rozhodnutí poslední slovo a neboť se jedná o přenesenou státní správu, není v pravomoci nikoho do jeho rozhodnutí jakkoliv zasahovat. To samozřejmě platí, já to respektuji a dodržuji, i o starostovi města.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Zavřené obchody v "Účku"

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Chtěla bych se zeptat, zda se bude něco dít se zavřenými obchody v "Účku" na Sokolovské ulici. Děkuji za odpověď.
  ~ A.

  odpověď:
  Dobrý den, na tuto otázku odpověď bohužel neznám, neboť město není majitelem těchto objektů a tudíž nevíme, jaké záměry majitel s těmito objekty do budoucna má.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Nové sportoviště pro florbalisty

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se informoval o plánech města na zajištění krytého sportovního zázemí pro sporty typu florbal nebo futsal. Viz. též následující příspěvek z fb stránky Florbal Sokolov: „Je nás přes 150 členů v 10 kategoriích. Jsme 3. největší sportovní klub ve městě, přesto nemáme kde trénovat a hrát domácí utkání. Florbal se hraje na hřišti o rozměrech 40x20 m s mantinely. Takové možnosti v Sokolově nemáme a trénujeme na plochách i dvakrát menších. Sokolov je s 24 tisíci obyvateli 49. největší město ČR a přitom stále bez městské sportovní haly. Nutné připomenout, že se ani žádná změna v nejbližších letech nechystá. Domácí utkání hrajeme ve 30 km vzdálených Františkových Lázních. Karlovy Vary díky výstavbě nové městské haly získaly tolik potřebné zázemí pro tento rychle se rozvíjející sport. Výborné podmínky především pro trénování v dostupné vzdálenosti samozřejmě lákají také naše svěřence a již několik nám bez jakékoliv náhrady odešlo. A to nejsme jediný sport ve městě, který trpí na absenci kvalitního krytého sportovního prostoru. Své by o tom mohli říct především házenkáři, nebo futsalisté. Chceme dělat to, co nás tolik baví, chceme to dělat v důstojných podmínkách a chceme to dělat v našem městě, před našimi kamarády, rodinou, sponzory. Chceme budovat sportovní historii města, vychovávat sportovce, ale nemáme kde. Změní se to někdy?"
  ~ Martin Onak

  odpověď:
  Dobrý den, Martine, faktu, že florbal je sportem, který je v Sokolově značně vyhledávaný, jsme si dobře vědomi. Malinko bych poupravil váš názor, že jde o 3. největší sportovní oddíl v Sokolově, neboť alespoň dle počtu členů je před vámi rozhodně plavání a možná i jiné míčové sporty. To ovšem nic nemění na tom, co jsem napsal v samotném úvodu. Právě proto jsme se sešli s představitelem vašeho klubu panem Gasparikem a o celkové situaci v tomto odvětví jsme diskutovali. Plně si uvědomujeme náročné dojíždění k mistrovským utkáním a víme, že to je bohužel i z toho důvodu, že nedisponujeme halou, kde by se oficiálně zápasy mohly hrát. Dospěli jsme společně k rozhodnutí, že uděláme výjimku a požádáme zastupitele o navýšení rozpočtu města a to v oblasti grantového systému a navýšili jsme částku na celoroční činnost právě pro florbal. Toto jsme také náležitě diskutovali se sportovní komisí a tak víme, že celá navýšená částka pro florbalisty dorazila. Bohužel město Sokolov (byť se mu ekonomicky daří dobře a do rezervy ke konci našeho volebního období míří rekordních cca 125 milionů korun) nemůže výstavbou nové sportovní haly navýšit prostředky plynoucí do sportu. Připomínám, že do sportu jde ve formě grantu více než 12 milionů korun, které jsou rozdělovány mezi jednotlivé kluby. Dále je potřeba vidět také to, že pro účely sportu slouží veškerá sportoviště, jejichž údržba není nejlevnější a koneckonců také úsek správy sportovních zařízení má své nemalé místo v rozpočtu města. Abych však nebyl pouze negativní, rád vám sdělím, že zhruba před rokem jsme mluvili s panem ředitelem ISŠTE, který se zajímal o to, zda by město bylo ochotno finančně podpořit zamýšlenou rekonstrukci sportovní haly. Přestože sportovní hala je majetkem Karlovarského kraje, za současné vedení a věřím, že i zastupitelstvo, jsme finanční podíl města přislíbili, nicméně za jasných podmínek. Nově zrekonstruovaná hala musí mít parametry takové, aby se zde mohly odehrávat florbalové zápasy a musí zde své zázemí najít také oddíl vzpírání a boxu. Věříme, že k této zamýšlené rekonstrukci dojde co možná nejdříve.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Zdevastované hřiště za bývalou 4. ZŠ

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz. Za bývalou 4. ZŠ je zdevastované hřiště na házenou. Bylo by možné do něj investovat a tím zajistit pro děti z okolí vůbec nějakou plochu, kde mohou hrát míčové hry a jiné? Takto si hrají na travnaté ploše vedle tělocvičny, kde jsou samé výkaly, o kterých jsem Vám také psal a nedostal žádnou odpověď, a navíc ty míče trefují zaparkovaná auta. Ocenil bych také kameru, která by na tuto travnatou plochu vedle tělocvičny 4. ZŠ směřovala. Vzhledem k počtu exkrementů se kamera zaplatí dříve než by se člověk nadál :-) Bohužel tam chybí koš s pytlíky na výkaly a tak mají nezodpovědní občané další výmluvu. MP, na kterou stěžující odkazujete, také bez reakce. Nyní jsem poslal další mail, tak uvidíme. Dále také za barákem parkují již zmíněné vozy, bylo by možné rozšířit asfaltovou část pro šikmé stání, aby narůstající počet vozů měl kde parkovat? Už se vozy nevejdou ani na vytvořené parkoviště u hřbitova. Děkuji za odpověď,
  ~ Robert Kučera

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době jakékoliv úpravy a využití okolí bývalé 4. ZŠ Sokolov město nechystá. Důvodem je rozhodnutí, které zřejmě čeká nově složené zastupitelstvo po komunálních volbách. Jak jsme již několikrát avizovali, je zhotovená projektová dokumentace na vybudování pro seniory a v případě, že zastupitelé rozhodnou o výstavbě tohoto objektu, budou nyní volné plochy v rámci tohoto areálu využity. V případě, že k realizaci nedojde, je možné se vrátit k jiným řešením včetně této vaší připomínky.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Výsledky přidělování městských bytů

  dotaz:
  Dobry den na jaké stránce města Sokolova mám najít, kdo dostane městský byt, komu byl přidělen apod.?
  ~ Natalie Janů

  odpověď:
  Dobrý den, tuto informaci město neposkytuje. Samozřejmě po rozhodnutí rady o přidělení bytu je neprodleně informován ten, jemuž byt přidělen byl. Ostatní žadatelé, ostatně jak je uvedeno v přihlášce, se o rozhodnutí rady města týkajícího se přidělení bytu mohou informovat u příslušné úřednice a to buď telefonicky nebo emailem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Úklid pozemku mezi ulicí Tovární a Mičurinova

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se ještě jednou vrátit k problémovému pozemku mezi ulicí Tovární a Mičurinova. Na můj předešlý dotaz mi bylo odpovězeno, že o úklid nepořádku a začínajících skládek má být požádáno majitelem, který za tuto službu zaplatí společnosti Sotes. Je možné, abychom se o úklid postarali my, společníci vlastníků z Tovární ulice? Ale co s odpadem, který posbíráme? Skutečně nám nepořádek vadí a jsme ochotni pro to něco udělat, pomůžete nám? Děkuji,
  ~ J. Abrhámová

  odpověď:
  Dobrý den, velice si vážím vašeho přístupu k této věci. Spojil jsem se se společností Sotes s domluvil jsem se, že kontejner vám bude bezplatně přistaven. Požádal bych vás o to, abyste se spojili s ředitelem společnosti Sotes (778 481 400, Ing. Raizer) a domluvili podrobnosti.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Pozvání na soutěž v záchranářském sportu

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, jménem Vodní záchranné služby ČČK Sokolov si Vás dovoluji pozvat na slavností zahájení 19. ročníku Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2018. Závody se budou konat 19. května 2018 v krytém bazénu Sokolov - slavnostní nástup je plánován na 9:00. Děkuji předem a jsem s pozdravem,
  ~ Pavel Walta, předseda VZS Sokolov

  odpověď:
  Dobrý den, vaše pozvání samozřejmě přijímám a rád dorazím.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  DOTAZ NA DOPRAVNÍ ZNAČKU - pokračování

  dotaz:
  Tato značka dej přednost v jízdě se nachází před křižovatkou doprava směrem k nádraží a doleva směrem k soudu, myšleno směrem od Billy. Nyní ty větve tak nevadí, ale až obrostou, bude hůř. Hlavní je, že značka je umístěna až za chodníkem směrem k základní škole. Děkuji,
  ~ Honza

  odpověď:
  Ještě jednou dobrý den, děkuji za upřesnění místa. Vaši připomínku jsem předal také dopravnímu odboru a věřím, že ve spolupráci se společností Sotes dojde k takovému opatření, aby značka byla viditelná. Ještě dodám, že podle vyhlášky dopravní značka může být umístěna také za chodníkem (s tím ale, že musí být dobře viditelná).
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Stavba mezi OMV a Kauflandem

  dotaz:
  Dobrý den, mohu se zeptat, co se staví mezi čerpací stanicí OMV a parkovištěm u Kauflandu? Děkuji za odpověď.
  ~ Zdeněk

  odpověď:
  Dobrý den, na stavebním odboru jsem zjistil, že se bude jednat o jeden objekt a v něm budou umístěny čtyři prodejny. Doneslo se ke mně, že by zde měla být umístěna prodejna drogerie, obuvi, sportu a lékárna. Neboť samotný záměr a pronájem se samozřejmě může měnit dle poptávky a nabídky, za tuto informaci nemohu ručit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.4.2018

  Co s problémovými sousedy?

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Bydlíme v bytovém domě Wolkerova 1452. Byty v domě jsou osobního vlastnictví a máme tady dlouhodobě problém se dvěma nájemníky v přízemním bytě. Bydlí tam paní Š. s přítelem a oba jsou alkoholici a paní navíc psychicky nemocná bez toho, aby se léčila. Neustále se navzájem napadají v nočních pozdních hodinách. Sprostě paní napadá i sousedy a sprostě napadá i děti v bytu nad nimi. V loni pán v podnapilém stavu usnul při přípravě jídla a v bytě začalo jídlo hořet. Dům byl celý zakouřený a v noci nás vzbudila sousedka, že asi někde hoří. Poté přijeli i hasiči, aby zjistili kde. Naštěstí tento silně podnapilý soused včas zjistil, že jim v bytě hoří jídlo na sporáku. Už nevíme, co s tím, chodí každý den oba silně podnapilí, vyhazují z okna odpadky, pouští do sklepa i bezdomovce na nocleh. V bytě je plynový sporák a představa, že jednou díky těmto cvokům vyletíme do povětří, je děsivá. Neustále sem jezdí policie, ale bohužel je to k ničemu. Nedá se s tím nic dělat prý. Byt má tato šílená paní Š. v osobním vlastnictví. Kdo nám může pomoci, než se tu opravdu něco stane? Děkuji.
  ~ V. Zakatá

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel vám teď neumím odpovědět na váš dotaz, kdo vám s touto situací může pomoci. Tím, že město není majitelem bytu, a jak píšete, byt je v soukromém vlastnictví, náš jakýkoliv zásah je téměř nemožný. Nicméně dodávám, že naprosto chápu vaše obavy a pokud, jak píšete, k těmto majitelům často jezdí policie, bude to také jedno z témat, které budu s jejím vedením probírat na pravidelné poradě IZS.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  HLUČNÍ SOUSEDÉ: POKRAČOVÁNÍ

  dotaz:
  Dobrý den, přečetl jsem si příspěvek Hluční sousedé. S tímto problémem jsem se mnohokrát setkal jako vlastník bytu i správce domu. Obě Policie někdy zakročily, jindy si moc nevěděly rady. Chtěl bych k této problematice jen podotknout, že noční klid zná zákon o přestupcích, který definuje hodiny nočního klidu a porušení považuje za přestupek. Je tu však i občanský zákoník, který ve svém § 1013 nerozlišuje dobu klidu či dobu denní, a říká, že: "Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, HLUK, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod." Lze tedy vyvozovat, že pokud jeden vlastník imisemi HLUKU omezuje vlastníka jiného, je to v rozporu s občanským zákoníkem a tento poškozený se může právně bránit. Zároveň se domnívám, že toto je dostatečný argument pro zákrok Policie ČR, přestože se jedná o konflikt mezi dvěma vlastníky, který by si měli vyřešit primárně oni sami. Vím, že to pro lidi není zrovna jednoduché si to samostatně vyřešit, proto by jim v tom měla pomoci policie. Zároveň také vím, že je to boj s větrnými mlýny. Sám jsem po několika letech boje volil cestu jinou, opustil jsem pohodné bydlení v bytovém domě. Vím, že toto nemůže udělat každý, proto by reakce policie (záměrně píši policie, neb jako občan nepotřebuji rozlišovat jednu či druhou, obě musí mít společenskou autoritu) měla být ve prospěch omezovaného.
  ~ Petr Krása

  odpověď:
  Dobrý den, jakýkoli námět je pro nás přínosný a samozřejmě se i na tento způsob řešení zaměříme, pokud jsme tak již ale neučinili. Opravdu věřte, že vedení města je z této situace velmi nešťastné a chceme s tímto bojovat všemi dostupnými prostředky, které samospráva má. Konec konců, jedním z nich je i diskutované a „prokazatelně již v několika případech účinné“ opatření obecné povahy, které v Sokolově jako v prvním městě ČR skutečně vstoupilo v platnost.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  PARKOVÁNÍ PŘES DVĚ MÍSTA

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych jeden poznatek k parkování v centru. Zejména pak před Uralem. Včera jsem potřeboval zaparkovat v centru. Když jsem však míjel parkoviště před Uralem, tak jsem se nestačil divit, jak někteří sportující "borci" spíš blbci parkují. Místo pro dvě auta a zastaví si tak, že má pod sebou čáru a místo dvou aut tam pak stojí jedno auto. To asi aby s těmi svaly mohli lépe pak nastoupit. Je to velmi bezohledné vůči ostatním. Bohužel toto se děje po celém Sokolově. Zejména to dělají majitelé dražších aut, ale ne vždy. Jsem pro, aby v takovém případě při záběru dvou parkovacích míst na placeném stání, také zaplatili za dvě místa, když už je zabírají. Anebo pokutu za to druhé místo, jelikož by ho neměli zaplacené. Možná by se pak naučili lépe parkovat. Pořád se řeší nedostatek míst na parkování a tímto nesprávným parkováním ještě ubývají. Ze služebny to má MP kousek, stačí to několikrát proběhnout.
  ~ Děkuji Robin

  odpověď:
  Dobrý den, tuto situaci jsme již několikrát řešili. Bohužel se nezřídka stává, že se špatně parkující řidič hájí tím, že vedle něj již někdo takto nevhodně stál a on „pouze“ zaparkoval dle možností. Není v našich silách pak prokazovat, jak moc je jeho tvrzení pravdivé. Samozřejmě pokud je městská policie přímým svědkem toho, že takto někdo bezohledně zaparkuje, řeší to na místě jako přestupek.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  VYSYCHAJÍCÍ RYBNÍČEK NA BOHEMII

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem jen upozornit, že v rybníčku na Bohemce hodně ubývá voda a byla by škoda s tím nic nedělat. Chodí tam plno rodin s dětmi a je tam plno ryb, užovek a dalších. Nevěděl jsem, kam se mam obrátit, tak se omlouvám, že se obracím přímo na vás.
  ~ Jan Macháček

  odpověď:
  „Dobrý den, rybníček v lesoparku Bohemia je přírodní tzv. "nebeský", který je napájen čí spíše plněn pouze srážkovou vodou (z deště nebo ze sněhu). V období, kdy je málo srážek může hladina klesat, nebo naopak při vydatných srážkách stoupat.“
  ~ Ing. Jaroslava Rohová, odbor správy majetku

  „Dobrý den, dovolte mi, abych vám za sebe vyjádřil poděkování za to, že chodíte s očima otevřenýma a není vám lhostejné, co se ve městě děje. Co se týče obou rybníků, mohu vás ubezpečit, že jsme v pravidelných kontaktech s těmi, kteří mají na starost jejich čištění a údržbu.“
  Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  PARKOVÁNÍ V CENTRU: pokračování

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na první odpověď pana velitele na téma Parkování v centru: Jak je tedy možné, aby tam stálo auto od 12:35h bez pokuty? Reakce na druhou odpověď: Pokud vím, tak v ulici nábřeží Petra Bezruče jsou 3 místa na parkovací hodiny, a to znamená omezení parkovací doby. Aha, vy o tom asi nevíte, tak proto tam stojí bez pokut.
  ~ Miroslav

  odpověď:
  Dobrý den, odpovídal jsem v souvislosti s placeným parkováním, samozřejmě parkování s parkovacím kotoučem v ulici Nábřeží Petra Bezruče je a na místo se zaměříme. Hlídka plní zejména úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a tak se může stát, že na uvedené místo se nedostane a je potřeba, pokud Vám zde místo neoprávněně někdo blokuje, oznámit toto na linku 156. Pěkný den
  ~ Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie

 • 23.3.2018

  DIVOČÁCI NA ŠENVERTU

  dotaz:
  Dobrý den, nevím už jak dál. Řešíte divočáky na cyklostezce, ale co my tady na Šenvertu? Bojím se vyjít na svou zahradu, každý den opravuji ploty, už nevím jak. Jsem vdova, stará důchodkyně. Psa musím mít zavřeného. Dnes ráno to muselo být stádo veliké, místo 500 metrů trávníku - mám oraniště. Už nemám sílu. Šenvert je na chvostu města, nikoho nezajímá, vychovávám vnučku. Ta musí ráno vyjít z baráku a jít do školy, budu se bát otevřít dveře a pustit ji, protože divočáci chodí po ránu a ona musí jít v 6 hodin na vlak. Co s tím, budeme čekat, až někoho napadnou, pak řešit? Budu muset zavolat TV?
  ~ Kalabzová Zuzana

  odpověď:
  Dobrý den, nemohu s vámi souhlasit. Oblast Šenvert naopak věnujeme velkou pozornost. Svědčí o tom, mimo jiné také to, že jsme se domluvili s jiným mysliveckým spolkem a dali mu souhlas k lovu divočáků právě v této oblasti a také právě v této oblasti testujeme akustické odpuzovače divoké zvěře, abychom alespoň částečně omezili jejich přístup do této lokality.

 • 23.3.2018

  ČLÁNEK P. LAURINA NA AERONETU

  dotaz:
  Vážený pane starosto, velmi mne pobouřil článek, jehož autorem je předseda kulturní komise města Sokolov, p. Radek Laurin, který byl zveřejněný na webu aeronet.cz. Odkaz je dlouhý, tedy mohu doposlat na vyžádání. Ale myslím si, že už se k Vám určitě od nějakého naštvaného rodiče dávno dostal. Pan Laurin se v něm velice jednostranně a ostře vyhrazuje proti žákům (nejen) sokolovského gymnázia. Jeho náhled na věc je naprosto scestný, jednostranný, bez širšího rozhledu, a hlavně urážející a protizákonný - zveřejňování fotografií a jmen nezletilých osob bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Navíc jsou v článku žáci označováni opravdu nevhodnými slovy - jako např. "Haveljugend" apod. Domnívám se (a ve svém okolí nejsem zdaleka sám), že takto by se zástupce našeho města rozhodně chovat neměl. Rád bych tedy znal Váš názor na věc. Také bych rád věděl, zda z tohoto nevhodného chování p. Laurina vyvodíte nějaké důsledky - např. personální postih? Vůbec bych se nedivil, pokud na základě výše zmíněného článku bude na p. Laurina podána žaloba (OZ § 84, § 85, § 86, § 90). Takový člověk je zodpovědný za kulturu v našem městě?
  ~ Jan P

  odpověď:
  Dobrý den, záležitostí, kterou popisujete, se ve čtvrtek 22. března 2018 společně se studenty a některými pedagogy Gymnázia Sokolov zabývalo zastupitelstvo našeho města. Výsledkem je, a vyplývalo to z příspěvků zastupitelů, že zastupitelstvo města v tomto vyjádřilo podporu studentům a pedagogům, nesouhlasí s formou vystoupení pana Laurina. Věc bude nadále probrána v radě města, neboť je poradním orgánem nikoli zastupitelstva, ale právě městské rady. Ještě mi dovolte dodat, že etický kodex, který byl v mnoha příspěvcích také zmiňován, platí pouze pro zaměstnance městského úřadu, což autor zmíněného článku není.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  PŘIDĚLENÍ MĚSTSKÉHO BYTU

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o pomoc. Beru to jako poslední možnost vyřešit svou životní situaci. 4 roky jsme bydleli v Sokolově v městském bytě v ulici Mánesova s manželkou a dvěma nezletilými dětmi. Posledního půl roku nám vztah příliš neklapal a nakonec jsme se dohodli, že půjdeme od sebe. V únoru jsme podali žádost o vypsání mé osoby z výše uvedeného bytu, a já se dočasně odstěhoval ke tchánovi do Habartova. S manželkou jsme se dohodli na střídavé péči o děti a to tak, že týden je budu mít já a týden ona. Chtěl jsem zažádat o městský byt v Sokolově a naskytl se byt po bratrovi mého švagra, který se kvůli práci stěhuje do Karlových Varů. Napsal jsem tedy žádost na městskou radu, jestli by nebylo možné změnit jenom nájemce. Tato žádost mi byla zamítnuta. Nejspíš z důvodu nestandardního postupu. Dne 16. března jsem podal žádosti na 3 městské byty, které byly vypsány. Nechtěl jsem příliš spěchat na bydlení, ale celý minulý týden jsem měl u sebe děti. Co se týče dojíždění, je tento stav velmi nepraktický a řekl bych, že tím i trpí. Ráno jsme odjížděli v sedm hodin a večer jsme se vraceli ke tchánovi až na půl sedmou až sedmou, přičemž psaní úkolů a následná příprava na další školní den byla velice obtížná na čas, kdy jsme toto museli zvládat. Děti byly velice unavené a už se s nimi nedalo příliš pracovat. Proto si myslím, že tato situace není úplně ideální a opravdu jim nesvědčí. Bydlení v Sokolově by bylo o to jednodušší, že bych si mohl plánovat přijatelnější směny v zaměstnání a daleko více se jim věnovat. Touto cestou mne napadlo, když jsem viděl tento odkaz na Vašich stránkách, že se pokusím na Vás obrátit, jestli by nebyla nějaká šance a mohl byste mi pomoci. Celý život pracuji a vydělávám na to, abychom měli kde bydlet a co jíst a v této situaci vlastně ani nemám kam ty moje děti vzít prakticky spát. U tchána je to sice z jejich strany hezké, že mě nenechali na ulici, ale tyto provizorní podmínky nejsou úplně ideální pro děti. Moc děkuji za to, že si tuto zprávu alespoň přečtete a třeba mi i odpovíte. Děkuji a přeji pěkný den. S pozdravem
  ~ Daniel Bajgar

  odpověď:
  Dobrý den, město má svá pravidla pro přidělování bytů a tak opravdu doporučuji postupovat podle nich. Nebráním se také tomu, abyste mi situaci blíže popsal na mou e-mailovou adresu – jan.picka@mu-sokolov.cz. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  AUTOBUSY MHD V LIPOVÉ

  dotaz:
  Dobrý den, už jsem vám psal vzhledem k MHD Sokolov v ulici Lipová. Rád bych vám poslal nějaké foto, jak tu stojí. Podle mne, pane starosto, asi v pořádku není, když vám každý den stojí autobusy nad barákem a otáčí se také nad barákem. Něco s tím prosím udělejte, děkuji
  ~ Miroslav

  odpověď:
  Dobrý den, již v minulosti jsem požádal společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. o to, aby se autobusy otáčely na jiném místě, než před obytnými domy a tento požadavek při nejbližší příležitosti připomenu. Opětovně budu také řešit parkování autobusů, byť tady musím konstatovat, že pokud řidič čeká několik málo minut (a věřím, že toto parkování máte na mysli), je asi nepřiměřené posílat jej parkovat např. na dopravní terminál, který je pro to určen.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  DOTAZ NA DOPRAVNÍ ZNAČKU

  dotaz:
  Dobrý den, máme dotaz ohledně platnosti dopravní značky DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ. Tato značka je umístěna ve směru od Billy k 1. ZŠ až za chodníkem a ještě ji částečně zakrývají větve. S pozdravem
  ~ Honza

  odpověď:
  Dobrý den, na vámi popsaném místě jsem se byl osobně podívat a musím přiznat, že jsem dopravní značku, kterou zakrývají větve, nenašel. Jistě to nebylo tím stavem, který popisujete, že je tak dobře ukrytá, jen jsme si možná nerozuměli. Rád bych, abyste místo nejen lépe popsal, ale poslal třeba i fotku na mou e-mailovou adresu jan.picka@mu-sokolov.cz. Děkuji
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.3.2018

  PARKOVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL ČEZ

  dotaz:
  Dobrý den, vážený pane starosto, když už se probírá parkování v našem městě, tak i my se připojujeme. Proč nám zabírají parkovací místa, kterých je tak zoufale málo, "firemní auta ČEZ"? My přijedeme z práce a nemáme kde zaparkovat, povede se nám najít volné místo o dvě ulice dále. Vždyť mají dost velký prostor v jejich pobočce. Prosíme, dá se s tím něco udělat?
  ~ Jana a Václav T.

  odpověď:
  Dobrý den, stejně jako vás, také mne znepokojuje velký počet parkujících firemních aut a nepochybuji o tom, že právě tato skutečnost vedla k tomu, že se prudce zvýšil celkový počet aut v našem městě. Bohužel vám musím odpovědět, že podle platné legislativy, nemůže samospráva jakkoli zakázat parkování služebních aut na parkovištích.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 22.3.2018

  VÝJEZD Z PARKOVIŠTĚ A RUINA NA SÍDLIŠTI

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, prosím o odpověď na dvě otázky. 1. Bydlím v Mičurinově ulici a trápí mě výjezd z této ulice na ul. K. H. Borovského, zejména při dopravní špičce. Je téměř nemožné z naší ulice vyjet, zejména vlevo. Je také velmi problematické odbočit doleva ze Sokolovské ulice. Bylo by dobré vybudovat kruhový objezd, který by celou situaci vyřešil. Hned vedle je kruhový objezd k Tescu, ale zde jde o návaznost pouhých tří ulic, zatímco z naší strany jde o ulic pět. Pokud by se postavil kruhový objezd zde, byly by sice dva objezdy blízko u sebe, ale ušetřily by se nervy mnoha řidičů. 2. Cestou do Těšovic z Michalu stojí vlevo ruina nějakého panelového monstra. Zanedlouho z ní začnou padat panely. Několikrát jsem tam viděl hrající si děti, někdy tam přespávají bezdomovci. Snad se nebude čekat na to, až tam na nějaké dítě panely spadnou? Šlo by s tím něco udělat, myslím tím zbourat, nebo dostavět? Děkuji za odpověď.
  ~ Antonín Marek

  odpověď:
  Dobrý den, vezmu to pěkně popořadě. 1. Máte pravdu. Situace, kterou popisujete, není příliš komfortní. V tom s Vámi naprosto souhlasím. Musím ale také dodat (a také Vy toto popisujete), že by se jednalo o dva kruhové objezdy na několika málo metrech a tak bychom mohli "znepřehlednit" dopravu právě na vybudovaném kruhovém objezdu k Tescu. Jistě se shodneme na tom, že by nový kruhový objezd velmi zkomplikoval přehlednost tohoto úseku. Navíc K. H. Borovského není v majetku města Sokolova. 2. Vím, jakou ruinu máte na mysli, a také zde s Vámi musím souhlasit. Pominu-li její hrozivý vzhled, rozhodně podepisuji vše, co jste napsal o bezpečnosti dětí a možnosti přebývání osob bez domova. Bohužel (nebo bohudík) není tento objekt ve vlastnictví města a tak jakákoliv oprava, dostavba nebo zbourání není v možnostech Sokolova. Nicméně vím o tom, že v posledních letech se blýská na lepší časy a majitel tohoto objektu činí nezbytné kroky k tomu, aby zde vznikl obytný komplex. Měl jsem možnost vidět studii a musím rád konstatovat, že by v tomto případě šlo o moderní a jistě vyhledávané bydlení. Majiteli samozřejmě držím palce a náš MÚ je připraven poskytnout potřebnou spolupráci.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 22.3.2018

  ŽÁDOST O OPRAVU KANÁLU

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych poprosit, zda by bylo možné zajistit opravu propadajícího se kanálu, uprostřed silnice v ulici M. Majerové přímo před "Karkulí". Děkuji
  ~ Domabylský

  odpověď:
  Dobrý den, v následujících měsících rozhodně k opravě dojde. Věřím, že se tak stane při plánované rekonstrukci, kdy v této ulici dojde k rozšíření parkovací plochy (u plotu MŠ) a vybudování parkoviště na asfaltové ploše pod schodištěm k Tescu. Vše by mělo být hotovo cca do konce letošních letních prázdnin.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 21.3.2018

  ZPLYŇOVÁNÍ KALŮ Z OSTRAVY VE VŘESOVÉ

  dotaz:
  Vážení občané, do internetové rubriky "Napište starostovi" přišla řada dotazů ohledně likvidace ostravských kalů ve Vřesové na Sokolovsku. Starosta Sokolova Jan Picka se ve středu 21. března 2018 společně s ostatními představiteli okolních obcí zúčastnil zasedání, které svolalo vedení společnosti Sokolovská uhelná, a.s. (SUAS), ta zakázku převzala. Níže přikládáme vyjádření Jana Picky společně s odkazem na odborné vysvětlení vedení společnosti.

  odpověď:
  Dobrý den, omlouvám se, že se k věci „zplyňování kalů“ (neboť to je správný výraz pro tento postup) vyjadřuji s určitým zpožděním. Nechtěl jsem se jako starosta pouštět se do spekulací a napravování polopravd bez jasných a průkazných informací. Byl jsem společně s dalšími starosty pozván na jednání s vedením společnosti SUAS. Téměř dvě hodiny jsme se poctivě věnovali tomuto tématu. Diskuze byla obsáhlá a já všechny zájemce o zjištění skutečných informací odkazuji na stránky SUAS, kde je celý proces nakládání s kaly a následného zplyňování dopodrobna popsán. Dovolím si pouze konstatovat, že jsem společně s ostatními starosty vyjádřil naprostou důvěru v postup této společnosti, a to i s ohledem na dosavadní přístup společnosti SUAS nejen k našemu městu, ale k regionu obecně. Každý, kdo žije dlouhou dobu v Sokolově (já již 52 let), musí pozitivně hodnotit zcela viditelné zlepšení životního prostředí. S úctou
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.3.2018

  PARKOVÁNÍ V CENTRU

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda se kontroluje placení za parkovné na parkovišti před Městskou tržnicí? A dále, zda probíhá kontrola délky parkování v ulici nábřeží Petra Bezruče? Zdá se mi, že tam parkují stále stejná auta, a to po celý den nebo alespoň celé odpoledne. Děkuji, s pozdravem
  ~ Miroslav

  odpověď:
  Dobrý den, Městská policie Sokolov kontroluje pravidelně placené parkování před Městskou tržnicí, ale i dále v této ulici až ke Starému náměstí. Rovněž ostatní placená parkoviště. Co se týče druhé části dotazu, parkování v ulici nábřeží Petra Bezruče není nijak omezeno a vozidla zde mohou stát bez omezení.
  ~ Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie

 • 16.3.2018

  SKLÁDKY V LESE

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, mám pouze dva stručné dotazy týkající se pozemku (takzvaný les) mezi ulicí Tovární a Mičurinova. Vím, že pozemek není majetkem města, přesto se ptám, neuvažujete o odkoupení tohoto pozemku? Druhý dotaz se týká nepořádku a skládek v lese. Lze někoho požádat, aby se postaral o úklid? Děkuji, s pozdravem
  ~ Jitka Abrhámová

  odpověď:
  Dobrý den, o tom, že bychom tento problémový pozemek odkoupili, neuvažujeme. Co se týče Vaší druhé připomínky, samozřejmě vyzýváme majitele pozemku k tomu, aby jej pečlivě udržoval, a taktéž nabízíme možnost úklidu, který si majitel může objednat a následně uhradit u spol. Sotes Sokolov, s. r. o.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.3.2018

  PARKOVÁNÍ U POPELNIC

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na velmi častý "nešvar" ohledně parkování, který trvá již několik měsíců. Bydlím v ulici Heyrovského a velmi často (v podstatě denně) se stává, že nějaký automobil zůstane zaparkovaný "vedle popelnice". Řidiči často "stěhují" tyto kontejnery, aby si udělali místo na zaparkování, a tak se stane, že jsou třeba 3 kontejnery vedle sebe - a tím pádem stojícím autem zablokované. Jednak vzdálenost mezi autem a chodníkem je 100% menší, než vyhláškou stanovené 3 metry, ale hlavně není možné se často k popelnici dostat! Jdu třeba s odpadky a musím se buď prodírat někde mezi autem a kontejnerem, nebo i dojít k jiné popelnici. Zaráží mne, že tudy často projíždí nejen MP, ale i auta státní Policie a nikoho to zřejmě nezajímá. (Respektive nikdy jsem nezaregistroval, že by tato auta měla "botičku", lísteček od MP za stěračem a podobně.) Nechci se chovat jako dobytek, ale mám opravdu vždycky sto chutí ty odpadky položit někde na silnici, trávu, nebo rovnou na to překážející auto. Děkuji za odpověď.
  ~ Petr

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínce naprosto rozumím. Také já jsem mnohdy udiven tím, jak řidiči osobních aut nerespektují dopravní předpisy a vyhlášku. Městská policie samozřejmě dopravu ve městě nebo přestupky proti dopravě v našem městě řeší a paradoxně v diskusních fórech je za to mnohdy napadána a její konání, co se týče parkování, je jí vyčítáno. Ohledně situace u kontejnerů je správný postup takový, že pracovníci spol. zajišťující vývoz kontejneru, by si měli zapsat SPZ auta, které tvoří překážku a měli by to nahlásit nadřízeným a pokračovat dál ve svém rajónu. Následně by měl být proveden náhradní vývoz a cena přefakturována majiteli vozu. Toto je postup správný, je však samozřejmě zdlouhavý. Reálně to vypadá tak, že vůz společnosti Sotes Sokolov, s .r. o. se v průběhu dne ještě vrátí a nádoby samozřejmě vyveze. Co se týče toho, že se mnohdy ani my ke kontejnerům nedostaneme, mohu pouze odkázat na možnost volání na PČR, nebo MP, aby situaci řešily.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.3.2018

  MHD ZDARMA A TRŽNICE

  dotaz:
  Dobrý den, poslední dobou se dovídáme, že některá města hradí městskou dopravu komplet, tj. lidé jezdí zdarma. Rád bych se dotázal, zda o tom také neuvažujete? Veškeré instituce, bankomaty atd. jsou koncentrovány v centru města. Stále se dočítáme o plánovaných investicích na zřizování či rozšiřování stávajících parkovišť (viz Nové náměstí). Nebylo by to efektivnější? Dále, zda neuvažujete o zřízení stálé tržnice (pevné stánky - viz Cheb)? Např. v prostorách areálu Bohemia, což je od centra kousek a jistě by se vešlo i prostorné parkoviště pro nakupující. Děkuji za odpověď a zdravím.
  ~ V. Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. V současném vedení města otázka bezplatné MHD diskutována nebyla. Dovolím si pouze prezentovat dva otazníky, které v bezplatném MHD já osobně vidím. Prvně, neznevýhodňovali bychom tímto rozhodnutím pouze určitou, byť nezastírám, že nemalou část obyvatel našeho města, a v případě, že ano, jak kompenzovat nějaké výhody pro obyvatele, kteří z nějakého důvodu MHD nevyužívají? A druhý otazník spočívá v tom, že město Sokolov je v poněkud jiné situaci, než města, která se touto cestou vydala. Konkrétně jde o to, že společně se Sokolovem je MHD provozováno také v obcích Svatava, Lomnice, Těšovice, Dolní Rychnov, Citice a Březová. Nevím, jak složitě by bylo oddělitelné financování MHD, kdy za část cestujících by jízdné platilo naše město, zatímco zbylá část cestujících by si musela cestovné hradit sama. Samozřejmě nemohu předjímat, že pokud bychom cestou bezplatné MHD šli my, tak by stejně postupovaly i ostatní obce. Co se týče stálé tržnice, nejsme přesvědčeni o tom, že by měla své uplatnění. Ostatně jednu stálou tržnici již v Sokolově máme a tu doplňují volné trhy, které se konají každých 14 dnů na nám. Budovatelů.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.3.2018

  Pronajímání bytů z pohledu cizince

  dotaz:
  Milý pane starosto, asi si budete říkat, že jsem drzá, nebo jiné názory na mou osobu. Možná to smažete a možná ne. Vím, že teď řešíte problém s byty a pronajímáním a obohacováním se vlastně na dávkách atd. Všichni víme, kdo se nejvíce obohacuje, ale to je vedlejší, nechci Vás poučovat nebo něco jiného. Jen chci říct můj názor a snad Vám pomůže s problémem a něco z toho použijete. Žila jsem 2 roky v Kanadě, kde tento problém řešili jednoduše. Dávky (příspěvek na bydlení) byl posílán přímo na účet, takže nájemníkům ani do ruky nešel. Lidé, co byli sociálně slabí, měli městské byty nebo domky v pronájmu přímo od státu, neboli města a příspěvek šel přímo na účet města. Vím, že nemáte asi tolik městských bytů, ale myslím, že by to váš problém vyřešilo. V každém panelovém domě byli tzv. správci, kteří uklízeli dům a starali se o pořádek. V té době to bylo jejich zaměstnání, tím pádem neplatili nájem a věděli přesně, kdo je dobrý a kdo špatný nájemník. Dále se používalo, že při pronájmu bytu se skládal první a poslední nájem (kauce). Tím pádem výpověď z bytu byla měsíční. Nájemník zde bydlel poslední měsíc a pak byt musel opustit. Myslím, že když zavedete něco podobného v Sokolově, vyřešilo by to mnoho problémů a lidé by měli kde bydlet v normálním nájmu a ne platit těm vydřiduchům, co se obohacují na sociálně slabých lidech.
  ~ Hana

  odpověď:
  Dobrý dne, děkuji Vám za Váš podnět a s mnoha Vámi citovaných řešení můžeme jistě souhlasit. Bohužel, a to je dle mého názoru největší kámen úrazu, tato všechna řešení musí přijít od našich zákonodárců a nikoliv od vedení měst, která k nim nemají potřebné pravomoci. Dle mého názoru vidím tři řešení, která by této situaci pomohla. Za prvé, zapracovat na vymahatelnosti práva, za druhé, revize doplatků a dávek tak, aby je nepobírali lidé spatřující smysl života v tom, že se dá slušně žít i bez práce. A za třetí, větší pravomoci samosprávám, ať již na úrovni obcí s rozšířenou působností, anebo na městech a obcích samotných. V žádném případě si o Vás nemyslím, že jste drzá, naopak rubrika Dotazy na starostu je určena právě lidem, jako jste Vy, tedy lidem, kteří chtějí slyšet řešení určitého problému či alespoň názor na problém samotný. Děkuji a přeji Vám pohodové jaro.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.3.2018

  Obchod s chudobou v číslech

  dotaz:
  Zdravím Vás, včera jsem si přečetl na internetu některé skutečnosti, konkrétně o městu Sokolov - Praha - Zástupce ombudsmanky - Stanislav Křeček - navštívil Sokolov. O své návštěvě se rozpovídal na svém facebooku, kde vysvětloval, jak někteří podnikavci obírají stát o velké částky. Upozorňuje také, že je nejvyšší čas s tím něco dělat. Křeček poukazuje na to, že Sokolov patří mezi obce, které využily zákonnou možnost vydat opatření umožňující, aby jedna ze sociálních dávek – příspěvek na bydlení – nebyla vyplácena všem, kteří na tuto sociální dávku mají nárok, ale nebyla přiznána těm, kteří se do obce nově přistěhují. „Z mnoha hledisek jistě problematické opatření. Obecně se soudí, že toto opatření má zabránit negativnímu jevu plynoucímu z naší neschopnosti zajistit podmínky bydlení lidem, kterým pro jejich vztah k bytovému majetku, ke spoluobčanům a spolubydlícím a k veřejnému pořádku nikdo běžně byt nepronajme, a které jsme si zvykli nazývat obchodníky s chudobou,“ vysvětluje na sociálních sítích. „V pondělí 26. února jsem navštívil obec Sokolov, abych se na místě přesvědčil, jaké jsou příčiny a důsledky tohoto opatření v praxi. Hovořil jsem se starostou, místostarostkou a ředitelem firmy spravující obecní bytový fond. Obec má přibližně 24 000 obyvatel. Nově, před vydáním shora uvedeného opatření, se do obce přistěhovalo asi 600 nových obyvatel, zpravidla Romů, kterým bydlení nově zajistili soukromí vlastníci bytů. Jaké jsou podmínky takového bydlení? Vlastník bytové jednotky uzavře s novým nájemcem nájemní smlouvu, ve které stanoví nájem ve výši 250 Kč za metr podlahové plochy – tedy nájem, který by i v Praze byl považován za vysoký. Tyto peníze mu samozřejmě nikdo nezaplatí, neboť tato částka uvedená v nájemních smlouvách slouží jen k tomu, aby se navyšovala úroveň „místně obvyklého“ nájemného, podle kterého úřady práce vyplácejí na bydlení sociální dávky, v tomto případě příspěvek na bydlení. Zatímco v obecních bytech se v Sokolově platí podle kvality bytu 33 Kč - 65 Kč za metr, úřad zde vyplácí jako příspěvek na bydlení 100 Kč za metr podlahové plochy. Pokud takových bytů v obci vlastní pronajímatel několik stovek, snadno si každý spočítá jeho měsíční příjem... Nejde však o příjem jediný. Pronajímatel stanoví nízké zálohy na služby, čímž nájemcům po vyúčtování vzniká vysoký nedoplatek. I ten úřad, po předložení vyúčtování, zaplatí. Pokud byt není řádně vybaven, Úřad práce poskytne potřebnému nájemci na zařízení bytu až 65 000 Kč. Když se ten po nějaké době vystěhuje, poskytne úřad na vybavení bytu stejnou částku novému nájemci znovu. Pronajímatel se o stav bytu starat tedy nemusí. Jiný způsob, jak získat snadno peníze od státu, je existence „příbuzenských pěstounů“, kteří byli zřízeni proto, aby o opuštěné děti pečovali nikoliv cizí osoby, ale (pokud je to možné) některý příbuzný. Jaké je to v praxi? V Sokolově je 200 takovýchto pěstounů. U některých existuje vážná pochybnost, zda o svěřené děti skutečně osobně pečují. Jedna z nich takto „pečující“ o 4 děti, dostává měsíčně 69 000 Kč. Pak občan Sokolova (invalidní důchodce), který je podle dokladů vlastníkem 120 aut, se kterými ovšem jezdí jiní, kteří však za přestupky neplatí (to je přece povinností vlastníka), je jen dalším dokladem o nezbytné potřebě důkladné revize poměrů, má-li být stát považován na právní a sociálně spravedlivý.“ Otázka zní, zda jde o skutečnost?
  ~ Miloš Hoření

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět a dovolím si k němu uvést, že Město Sokolov již téměř tři roky na tuto neúnosnou situaci upozorňuje vládní činitele, zákonodárce, neziskové organizace, zkrátka všechny, kteří se touto situací mají zabývat. Bohužel naše varovné volání doposud vyslyšeno nebylo, a tak jsme se rozhodli, že začneme nazývat věci pravými jmény, a to včetně například konkrétních čísel. Velice rádi jsme přijali nabídku pana doktora Křečka a pozvali jej k nám do Sokolova, aby se se skutečným stavem opravdu seznámil. Naším posledním počinem v tomto byl také otevřený dopis rady města, v němž upozorňujeme na neúnosnou situaci nejen Sokolova a žádáme co možná nejrychlejší řešení problému. Neboť samospráva má v tomto ruce naprosto svázané. Dopis jsme adresovali Ústavnímu soudu ČR, panu premiérovi, Úřadu vlády, Poslanecké sněmovně a Senátu ČR. Má odpověď na Váš dotaz zní: Ano, údaje, které uvádí pan doktor Křeček jsou v naprosté většině pravdivé.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.3.2018

  Lajnování parkoviště v ulici Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den, jen bych se rád připojil k prosbě z 1. 3. 2018 paní Mgr. Jitky Srbové o vyznačení parkovacích stání kolem ulice Švabinského. To by se ale mělo týkat všech nevyznačených parkovišť na celém sídlišti Michal. Na konci ulice Mánesova na novém parkovišti čáry namalované jsou a parkování tam je úplně o něčem jiném. Což se nedá říct třeba o začátku ulice Mánesova u vjezdu do soukromé základní školy, kde pruhy vyznačené nejsou a lidé, aby se alespoň trochu vešli, parkují svá auta i částí na trávníku.
  ~ Krejčí

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel situace posledních měsíců mě donutila změnit moje přesvědčení o tom, že každým lajnováním za podmínek dodržování předepsaných norem sníží počet parkovacích míst. Čím dál víc musím dát za pravdu Vám, kteří jste mě na tu situaci upozorňovali. Přesvědčil jsem se o tom, že téměř vždy se najde bezohledný řidič, který si s parkováním hlavu neláme a zaparkuje svůj vůz tak, jak se to hodí jemu, bez ohledu na to, že zabírá prakticky dvě místa. Z tohoto důvodu jsem v tomto týdnu měl jednání s vedením společností Sotes a požádal jsem je o to, aby zmapovali možná parkoviště, kde úspoře parkovacích míst může dojít právě tím, že parkoviště bude vyznačeno. Místo, které ve své připomínce zmiňujete, bude samozřejmě jedním z nich.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.3.2018

  Parkování na zeleni u pomníku za ulicí Heyrovského

  dotaz:
  Vážený pane starosto. Chci Vám poukázat na to, jak se ničí terén vedle stezky za baráky v ulici Heyrovského od parkoviště (pokud to je parkoviště, protože tam totiž není žádná značka „P“). Je to v prostoru mezi ulicí Heyrovského a ul. Borovského, parkují tam auta na trávníku, který je tím rozoraný a již párkrát zaparkovali i za barákem 1543-1544. Když jsem řidiče upozornil, že tam nemají parkovat, tak mi řekli, co se o to starám a kde teda mají parkovat. Přitom ve večerních hodinách je parkoviště u Tesca téměř prázdné (to je pěšky z místa 5 minut). Volal jsem i Městskou policii a řekli mi, že se na to podívají, ale nic se nezměnilo. Nevím, jestli to bude k něčemu dobré, ale mě mrzí, jak se někteří lidé chovají k přírodě. Tak by možná stačilo dát tam značku „Zákaz parkování podél stezky“ a občas to zkontrolovat, ale to už je ve Vaší kompetenci. Děkuji za odpověď, s pozdravem
  ~ Imrich Majdanics

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel z Vaší připomínky není úplně patrné, v kterých místech řidiči bezohledně parkují v zeleném. Pro parkování v této oblasti je samozřejmě využíváno malé parkoviště mezi Borovského a Heyrovského a samozřejmě je možno parkovat v ulici Heyrovského. Stejně jako Vám, také mně se nelíbí bezohledné parkování na trávnících a již několikrát jsem osobně na řidiče nerespektujícího vyhlášku volal Městskou policii. Stejný postup doporučuji také Vám a to s tím, že Městská policie každý takový telefonát řešit musí. Pokud by se k němu stavěla laxně, oznamte to prosím veliteli Městské policie Bc. Petru Procházkovi nebo radnímu, který je pověřen zastupitelstvem vedením MP, a to je Mgr. Petr Kubis.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.3.2018

  Osud "Kendíkova"

  dotaz:
  Dobrý den, nejprve bych Vám chtěla poděkovat, že jste začali cokoliv dělat s tzv. obchodem s chudobou. Chci se zeptat, kdy se zhruba dokončí odkup domů v okolí kina Alfa? Pevně doufám, že to město nakonec od podnikatele Kendíka odkoupí a nevznikne tu další "nádraží".
  ~ Miroslava Nová

  odpověď:
  Dobrý den, co se týče odkupu domů u kina Alfa, s majitelem jednají zástupci pražského investora, a přestože zastupitelstvo města Sokolova na svém zasedání neschválilo záměr odkupu, jsme v této věci stále aktivní a sledujeme probíhající jednání. Jsem přesvědčený o tom, že ke změně majitele dojde v letošním roce.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.3.2018

  Závora do vnitrobloku

  dotaz:
  Vážený pane starosto, neodpověděl jste na dotaz paní Kubalové, a ani na můj dotaz. Vaše vyjádření, že se nejednalo o žádost jednotlivce, je nic neříkající, když je zde 70 bytových jednotek a minimálně 70 spoluvlastníků bytových domů. Chtěl bych vědět, kolik jich bylo a nejlépe ještě, kdo to byl. Pokud jich bylo více jak polovina spolumajitelů bytových domů, tak se omluvím a podřídím, ale tomu nevěřím, protože jak jsem již psal, nikdo o ničem nevěděl, jen se proslechlo, že je někdo s někým kamarád a zařídil to. Myslím, že město jsou občané a ne úředníci a jejich kamarádi, nesouhlasím s tím, aby se takto rozhodovalo o nás bez nás. Paní Kubalová je zrovna jednou z těch, které bydlí v domě, který má vchod jen z vnitrobloku a souhlasím s ní, že by její blízcí měli mít umožněn vjezd do vnitrobloku. Bydlím zde už od dětských let a je pravda, že se vnitroblok za ta léta od roku 1968 zaplnil auty a i mně někdy vadí, že musím hledat místo na parkování, ale není pravda, že tu překážejí auta lidí, co jdou do bazénu, něco zařídit do města, nebo navštívit nemocnici. Taková auta zde parkují, to máte pravdu, ale parkují zde přes den a největší problém je s parkováním přes noc. Jak jsem zmínil, je tu 70 jednotek a když si vezmu, že by každá jednotka měla mít jednu kartu (průměr 1 auto na bytovou jednotku je asi reálný, protože jsou zde rodiny, co mají dvě auta a někteří starší občané nemají auto žádné, a pokud jsem počítal dobře, tak se do vnitrobloku vejde 35 osobních vozidel), jak tedy chcete zajistit parkování pro dalších 35? A co ti starší spoluobčané kteří jsou závislí na svých blízkých? Co když mi přivezou nábytek, pračku, ledničku, nebo jen přijedou řemeslníci, které jsem si objednal? To nejsou jen mé otázky, stejně se ptají skoro všichni z našeho SVJ, protože jsem předseda výboru a diví se, že jim nejsem schopen odpovědět a po Vaší reakci stále nebudu.
  ~ Jiří Vodrážka

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době čekáme na karty a na připojení elektroměru. Pak vyzveme obyvatele k vyzvednutí karet a dostanou i leták s informacemi.
  ~ Erik Klimeš, Sokolovská bytová

 • 2.3.2018

  Zasedání rady pro přidělování bytů

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, jen mě zajímá, kdy zasedá rada ohledně přidělování bytů.
  ~ Vaněčková

  odpověď:
  Dobrý den, rada města zasedá vždy v úterý po dvou týdnech a samozřejmě nemohu upřesnit, na které radě se budou jednotlivé městské byty žadatelů přidělovat. Je to závislé na tom, jak často budou volné byty k dispozici, a jak náročná bude případně jejich oprava.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta