česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta, příslušný útvar městského úřadu, případně rada, nebo zastupitelstvo města.

Dotazy a odpovědi jsou průběžně zveřejňovány níže na této stránce webových stránek města Sokolov. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen v minulosti. Odpověď zároveň s uveřejněním zašleme na vámi uvedený e-mail. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, uveďte tuto informaci v textu dotazu. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 21.12.2018

  DOTAZ NA MHD ZDARMA

  dotaz:
  Dobrý den, starostko, máme dotaz, proč to nejde v Sokolově, aby důchodci a mládež měli autobusovou dopravu zdarma jako v Chebu a Karlových Varech? Máme zde nejnižší platy, tak si myslíme, že by to pomohlo. Děkujeme.
  ~ Pospíšil

  odpověď:
  Vážený pane Pospíšile, senioři nad 70 let s trvalým pobytem v Sokolově mají MHD zdarma již více než deset let. Město Sokolov pak ve spolupráci s Městskou policií provozuje zvýhodněnou auto dopravu Senior expres pro občany od 70 let. O jiných úlevách v tuto chvíli město Sokolov neuvažuje.
  ~ S pozdravem, Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 11.12.2018

  ODVODNĚNÍ U OPRAVENÉHO RETARDÉRU

  dotaz:
  Dobrý den, byl jsem se podívat na skončenou opravu retardéru u mostu u Penny v ulici Boženy Němcové. Pokud nebyla oprava převzata někým z MÚ Sokolov, doporučuji, aby bylo zkontrolováno, kam bude odtékat voda z plochy mostu mezi odvodňovacími kanálky v části před retardérem z pohledu najíždění na něj od ulice Boženy Němcové v levé části vozovky. Mám za to, že u přechodu pro chodce na retardéru bude vznikat louže. Prostor není odvodněn, v množství neuklizeného lupení jsem při odhrabání nenašel žádné otvory, vsakování asi nebude účinné. Pokud můj odhad je špatný, neměl jsem s sebou delší vodováhu, omlouvám se.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Odvodnění mostu, resp. žlabů je samozřejmě součástí konstrukce mostu a pokud zhotovitel při realizaci opravy odvodnění mostu postupoval podle schválené projektové dokumentace skutečného stavu, tj. při opravě byl dodržen sklon, spád a vyústění žlabů tzv. ECOdrenů, tak odvodnění bude funkční. Přejímka dokončené opravy mostu je naplánována na příští týden, při té příležitosti bude provedena kontrola.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 7.12.2018

  DOTAZ NA OPRAVU SILNIC

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli budete v brzké době opravovat silnice po celém Sokolově. Jezdit po Sokolově je jako jezdit po tankodromu. Tento stav už trvá několik let a je to rok od roku horší. Děkuji za Vaší odpověď.
  ~ Pitner

  odpověď:
  Dobrý den, projekty, jež město připravuje a bude v nejbližších letech realizovat, jsou uveřejněny na webových stránkách města v Projektech města. Namátkou zmíním úpravy komunikace v ul. Slovenská, Slavíčkova, Mánesova, Atletická, Lidické nábřeží, Kovářská, K. H. Borovského a další. Termín realizace závisí na připravenosti projektu a samozřejmě na schválení prostředků v rozpočtu města. Rozpočet na rok 2019 bude schvalovat zastupitelstvo města dne 12. 12. 2018. Z plánu oprav komunikací, které každoročně provádí SOTES Sokolov zmíním opravu komunikace nad TJ Baník, ul. Heyrovského, ul. K. Čapka a komunikaci na Novinu. Záměrně uvádím pouze komunikace, protože se na ně ptáte, nicméně dojde i k opravám vybraných chodníků a parkovišť.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 3.12.2018

  VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné zaplatit si parkovací místo pro svou SPZ přímo před panelovým domem, konkrétně v ulici Alšova? Zvlášť, pokud k tomu máme důvod. Jeden z panelových domů v této ulici to takto má. S parkováním je to tu šílené. Děkuji.
  ~ Linda

  odpověď:
  Vážená paní, předplatit si parkovací místo na SPZ bohužel v Sokolově není možné. Parkoviště v Sokolově, kde jsou vyznačeny RZ, si vybudovala sdružení vlastníků jednotek na vlastní náklady na pozemcích města a nyní mají tato parkoviště dlouhodobě ve výpůjčce, s tím, že se starají o jejich údržbu.
  ~ S pozdravem, Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 30.11.2018

  ŽÁDOST O KÁCENÍ

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na Městský úřad Sokolov s prosbou o zajištění podstatné redukce skupiny lip v ulici Boženy Němcové mezi domy 1511+1512 a 1513. Tyto stromy převyšují výšku domu 1511+1512, zhoršují příjem signálu satelitní televize a neúměrně znečišťují listím pozemky města a okapy domu v přilehlé straně. Dům je ve vlastnictví Společenství vlastníků. Těžištěm vychýlený kmen v případě pádu ohrožuje bezpečnost i na chodníku. Vítr zanáší množství lupení před vchody do domů a při otevření dveří proniká do chodeb. Tento stav se opakuje již několik let, několikeré ořezy větví provedené pracovníky SOTES, stav nezlepšily. Při zmenšení počtu kmenů by se stav podstatně zlepšil, když majitel pozemku a stromů nezajistil v minulosti redukci růstu. Tak vysoké stromy nepatří mezi bytovou zástavbu. Dnes pracovníci SOTES zásluhou pana Talíře provedli částečný sběr lupení. Bez souhlasu "odborníků na kácení stromů" nemůže část kmenů odstranit a oni lupení jistě nebudou likvidovat. Řešení uvedeného stavu se táhne již několik let. Zanesené okapy mohou způsobit přetečení vody ze střechy (zanesení vlivem malých srážek 2018) a poškození letos provedeného nátěru na zateplení 1511+1512, které hradíme z prostředků vlastníků. Děkuji za pochopení a rychlé řešení v období klidu. Nezdržujte se odpovědí, řešení bude viditelné na místě, nejde o stížnost, ale o prosbu starousedlíka v uvedeném místě od doby postavení uvedených domů.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Vážený pane Horníku, děkujeme za Váš podnět. Pokud žádáte o pokácení lip v ulici Boženy Němcové, je nutné podat žádost přímo na odboru správy majetku. Poté bude Vaše žádost projednána komisí životního prostředí. Po případném doporučení ke kácení bude žádost předložena radě města a následně, pokud bude radou odsouhlaseno, rozhodne o případném kácení dřevin orgán ochrany přírody. Potom teprve bude možné přistoupit k samotnému kácení, které provádí společnost SOTES Sokolov, spol. s r.o. Celý proces se samozřejmě neobejde bez prvotního terénního šetření odboru správy majetku (které bude provedeno v nejbližším možném termínu), odborného arboristy a odboru životního prostředí. Stromy ve městě zlepšují celkové mikroklima, zachytávají prach, hluk, zvlhčují vzduch a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví. Proto je stav dřevin v terénu nejprve pečlivě hodnocen a dokumentován. Úklid listí z komunikací a zeleně ve vlastnictví města provádí společnost SOTES vždy na podzim a jistě chápete, že není v jejich silách každý den uklidit celé město tak, aby nedocházelo k zanášení okapů, které mohou způsobit přetečení vody ze střechy na fasádu domu. Tomu lze zabránit například i preventivním opatřením jako je ochranná mřížka na žlaby.
  ~ S pozdravem, Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 29.11.2018

  AKTUALIZOVÁNO: PARKOVÁNÍ NA NÁM. BUDOVATELŮ

  dotaz:
  „Dobrý den, nedá mi to, abych se opakovaně nezeptala, kdy se zbavíme parkoviště na novém náměstí? Na můj dotaz před časem jste mi neodpověděli, tak se ptám opět. Uvědomujete si, že zejména byty, které mají okna jen na náměstí, mají ztíženou možnost větrání? Uzavřené náměstí plné zplodin - motory některých aut zůstávají v chodu, aby se dalo rychle odjet. Moc ráda bych se dočkala nového náměstí plného stromů a ne zapáchajících aut. Současné nové náměstí je socializmus 60. let, který jste vylepšili kouřícími auty.“
  ~ Bc. Alena Matěchová

  „Dobrý den, souhlasím s paní Matěchovou. Co je těžkého na tom tam znovu zakázat parkování? Nábřeží je hotové, tak ať se parkuje tam a náměstí ať je zas volné. Kde jsou ty časy, kdy se tam mohly děti prohánět jen tak a teď aby se člověk bál je spustit z očí a okřikovat je pořád aby dávaly pozor, že tam jezdí auta.“
  ~ Děkuji Karel

  „Dobrý den, připojuji se k dotazu paní Matěchové. Také bydlím na nám. Budovatelů (od roku 1962). V současné době parkuje na náměstí a okolí cca 100 aut (nepočítám parkoviště Ural), která se v krátkých intervalech střídají (přijíždějí, odjíždějí, hledají místa). V letních měsících a v době inverze není možné nejen otevřít okna, natož si sednout na lavičky umístěné přímo před auty. Protože slib uvedení do původního stavu nebyl splněn, doufám, že rada města bude při svém rozhodování brát zřetel i na obyvatele, kteří bydlí na náměstí a bude uvedeno do původního stavu.“
  ~ Děkuji I. Hajná

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Vaše názory. Dostáváme řadu různých podnětů ohledně parkování v této lokalitě. Rada města na svém jednání tuto otázku projednala 28. listopadu 2018 a vzhledem k důležitosti tématu delegovala rozhodnutí na zastupitelstvo města, které bude jednat 12. prosince 2018.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 29.11.2018

  PŘECHÁZENÍ SILNICE V ULICI BOŽENY NĚMCOVÉ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, který chytrák plánoval chodníky a silnice v ulici Boženy Němcové směrem na koupaliště? V této lokalitě jsou tři silnice, ale jen dva přechody. V té nejnebezpečnější lokalitě není absolutně vidět do zatáčky, navíc, když až na hraně křižovatky stojí auta. Můj dotaz zní, bylo by možné alespoň umístit zrcadlo a namalovat přechod? Je to dost nebezpečné místo. Bohužel jsem nenašla, kde vložit foto.
  ~ Děkuji za odpověď Suchyňová

  odpověď:
  Dobrý den, veškeré dopravní stavby jsou navrženy projektantem s autorizací pro dopravní stavby a schvalovány dopravním inženýrem Policie ČR a odborem dopravy města. Přechody a místa pro přecházení jsou navržena s ohledem na platnou legislativu a normy a nelze je umisťovat nahodile a bez vazby na další provoz na pozemních komunikacích. Město Sokolov připravuje projektovou dokumentaci na úpravy navazující části ulice Slovenská, která bude řešit i problematiku podélného stání vozidel v těsné blízkosti této křižovatky. Návrhem by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců a k úpravě rychlosti vozidel přijíždějících k místu pro přecházení. Vámi zmiňovaná křižovatka byla spolufinancována z Evropských fondů a v rámci udržitelnosti projektu zde bohužel nelze do října roku 2020 provádět jakékoliv úpravy či změny.
  ~ Pěkný den. Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 29.11.2018

  PARKOVÁNÍ NA VÍTĚZNÉ

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici Vítězná-Atletická by bylo třeba vyřešit dodatečná parkovací místa a úpravu zeleně, včetně opravy ulice. Auta v současné době parkují na trávníku, který už přestává být trávníkem. Je to škoda, protože je tady hezká čtvrť města a zelené pásy kolem ulice působí neuspořádaně a zanedbaně. Doporučuji vám projít si postupně celé město a taková místa zařadit do plánu úprav a do budoucna postupně kultivovat.
  ~ Václav Mlčoch

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za dotaz. Ubezpečím Vás, že prohlídky města probíhají neustále a především na základě jich zahrnujeme do plánu a následně rozpočtu města nové investice a opravy a to nejen komunikací a parkovišť. Konkrétně v ulici Atletická připravujeme 2 projekty. Prvním projektem je propojka ul. Atletické mezi ulicemi Vítězná a Sportovní. Zde budeme v roce 2019 budovat nová parkovací místa, upravíme okolní zeleň a revitalizujeme i sousední vnitroblok. Na realizaci projektu byla městu schválena dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Druhý projekt počítá s úpravami komunikace Atletická od křižovatky u Penny až po parkoviště u dětského hřiště "U velryby". Tento projekt je ve fázi zpracování. Více informací k projektům, jež město připravuje nebo realizuje, naleznete na webových stránkách města v Projektech města.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 28.11.2018

  DOTAZ NA PRONÁJEM MĚSTSKÉHO BYTU

  dotaz:
  Dobrý den, už 9 let bydlíme v městském bytě. Máme byt o velikosti 2+1, kdy se osmiletý syn musí dělit s dvouletou dcerkou o malý pokojíček. Je nějaká šance byt vyměnit za větší? Byty nejsou už třetím rokem a pro nás je to tu malé.
  ~ Kateřina

  odpověď:
  Vážená paní, město Sokolov zveřejňuje nabídku uvolněných bytů na svých webových stránkách, najdete zde. Pokud Vám některá z nabídek vyhovuje, je nezbytné vyplnit přihlášku včetně doložení požadovaných příloh a odevzdat ji v termínu, který je na každé přihlášce uveden, na podatelně úřadu. Za poslední tři roky město nabídlo svým občanům k pronájmu minimálně 65 bytů, průměrně je na každý byt podáno 20-25 přihlášek. O přidělení či výměně městského bytu rozhoduje rada města. Podrobnější informace můžete získat na tel. č. 354 228 262, Vaše dotazy Vám zodpoví paní Jana Mikešová.
  ~ S pozdravem, Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 28.11.2018

  NELEGÁLNÍ KÁCENÍ STROMŮ NA SÍDLIŠTI MICHAL

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, sleduji Vaši rubriku a mám jeden dotaz. Prosím o zodpovězení, případně předání patřičnému odboru. Týká se pozemku č.p. 4040/82 Sokolov, na sídlišti Michal, svah pod "Sokolíkem". Zde delší dobu probíhá urputné kácení vzrostlých stromů a to již i na sousední parcele 4045, ostatní plocha, kterou vlastní Město Sokolov. Zde už také byly pokáceny vzrostlé silné stromy. Dále se na tomto pozemku nachází několik krásných, za sebou rostlých stříbrných smrků. Tyto zde rostou již mnoho let. Půjdou také k zemi? Chápu, je to soukromý pozemek, nálety se kácet můžou, ale asi jen do určitého průměru. Mám obavu, zda vše probíhá v souladu se zákonem o ochraně dřevin a zeleně. Ve stejné době začalo kácení letitých smrků i v areálu "Sokolíku". Nějak moc kácení vzrostlých stromů v této lokalitě? Mám k tomuto místu a okolí pozitivní vztah a není mi jedno, co se tady děje s přírodou.
  ~ Děkuji za odpověď. Renata H.

  odpověď:
  Vážená paní, dnes bylo na základě Vašeho dotazu provedeno šetření na místě. Bylo zjištěno, že kácení dřevin na pozemcích p.č. 4040/82 a 4045 proběhlo bez povolení orgánu ochrany přírody a bez vědomí města Sokolova jako vlastníka jednoho z pozemků. Odbor životního prostředí bude věc dále šetřit jako přestupek podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Za Vaše upozornění Vám velmi děkujeme. Kácení v areálu „Sokolík“ proběhlo v letošním roce na základě povolení vydaného odborem životního prostředí v srpnu letošního roku. Jednalo se o smrky napadené lýkožroutem smrkovým (kůrovcem). Pokácení napadených stromů bylo nezbytné. K zamezení dalšího šíření tohoto hmyzu byla uložena i následná okamžitá likvidace dřevní hmoty z pokácených stromů.
  ~ S pozdravem, Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí

 • 26.11.2018

  VÁNOČNÍ LAMPA

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych prosbu, zda by v ulici Kosmonautů 1912 bylo možno vyvést z lampy zásuvku na projektor s vánočními motivy? Mnohokrát děkuji za odpověď.
  ~ Jaromír Krpec, předseda

  odpověď:
  Dobrý den, pane Krpče, pokud je to v zájmu vedení města, tak pro nás to není problém. Musíme se domluvit, kde by zásuvka pro napájení projektoru měla být. Přeji příjemný den.
  ~ Strnad Stanislav, elektro oddělení, Sotes Sokolov, s.r.o.

 • 26.11.2018

  K NEHODĚ NA MOSTĚ SOKOLOV - KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na zprávu o bouračce na mostě u chemičky. Ze své zkušenosti vím, že na tomto úseku není ani tak problém zatáčka, ale spíš kovové spoje, které jsou natřené barvou, která při sebemenší vlhkosti klouže, i když je sucho, auto má tendenci jít do smyku. Nebylo by možné tento spoj natřít směsí s abrazivem nebo něčím podobným, aby nedocházelo ke klouzání? Myslím, že náklady by nebyly vysoké a nehodovost se v tomto místě sníží.
  ~ Děkuji Lukáš Kostka

  odpověď:
  Dobrý den, po projednání s autorizovaným mostním projektantem sdělujeme, že mostní závěry jsou natřené pouze před montáží. Poté se jakýkoli nátěr i abrazivní silničním provozem obrousí. Dovolíme si podotknout, že tento most je v intravilánu obcí Sokolov a Královské Poříčí a tudíž by se zde mělo jezdit 50 km/hod. Vysoká rychlost a nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky jsou bohužel příčinou těchto dopravních nehod.
  ~ Tomáš Borolič, vedoucí oddělení mostní správy, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

 • 23.11.2018

  ŽÁDOST O NÁKLADY PRŮVODU ČERTŮ

  dotaz:
  Dobrý den, chci se vás zeptat, kolik stál v roce 2017 Průvod krampusů v rámci Adventu v Sokolově?

  Konkrétně :

  1. Kolik stáli účinkující?

  2. Kolik soukromá bezpečnostní agentura?

  3. Kolik policie?

  4. Kolik Městská policie?

  5. Kolik hasiči?

  6. Kolik promítání na velkoplošné obrazovky?

  7. Kolik natáčení akce MVTV Aš?

  8. Kolik propagace v Patriotu?

  9. Kolik propagace celkem?

  10. Kolik zábrany pro diváky?

  S jakou částkou se počítá letos? Přeji příjemný den a děkuji za odpověď.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Vážený pane Voznico, každý občan má dle informačního zákona č. 106/1999 Sb. právo na informace. Nápovědu, jaký způsobem můžete o tyto informace požádat najdete například zde.

 • 23.11.2018

  DOTAZ NA DEN STAROSTKY

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, zdravím Vás. Protože vím, že jste pro otevřenou a transparentní radnici vůči občanům, což jste potvrdila na ustavujícím jednání zastupitelstva 5. 11. 2018, kdy jste konstatovala, že hnutí ANO chtělo přímé přenosy ze zastupitelstva už v roce 2014, ale že to neprošlo u Vašich koaličních partnerů. Asi Vám vysvětlili, že by to nemuselo být dobré a přínosné. Nyní se na přímých přenosech ze zastupitelstva podle Vašich slov intenzivně pracuje. Uvidíme, kdy budou spuštěny v reálu a co nabídnou občanům Sokolova. Chci Vás tímto požádat, zda byste mohla zřídit pravidelné setkávání občanů města s Vámi jako se starostkou. V současné době to má většina měst u nás. Stačí jedenkrát za měsíc v odpoledním čase. Dozvíte se, co občany trápí. Oni se dozvědí, jaký máte na věci názor a co můžete pro ně udělat. Přispěje to k větší otevřenosti a vstřícnosti vůči obyvatelům města Sokolov. Předem Vám za to děkuji.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Vážený pane Voznico, nemám nic proti dnům otevřených dveří ve větších městech, nebo na krajských úřadech ve vyhrazených dnech v měsíci. Mé dveře už coby místostarostky města byly otevřené všem, kdo se na mě potřeboval nebo chtěl s čímkoliv obrátit. A nejinak tomu bude v době mého působení coby starostky Sokolova. Stačí se předem dohodnout na schůzce. Kromě toho se velmi často pohybuji na veřejnosti a není tak příliš velký problém mne oslovit. Děkuji
  ~ S úctou Renata Oulehlová, starostka

 • 22.11.2018

  OPRAVA MOSTU U LOBEZSKÉHO POTOKA

  dotaz:
  Dobrý den, Vám přijde normální že se u rok, maximálně dva roky starého mostu musí opět přistupovat k opravám? Mám na mysli most u Penny přes Lobezský potok. Tady se opět projevuje, jak nakládáte s penězi daňových poplatníků a jak si zaměstnanci státu a města plní své povinnosti. Mám na mysli stavební dozor apod.
  ~ Michal Hubáček

  odpověď:
  Dobrý den, most byl rekonstruován v roce 2015 za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výše finanční dotace byla 85 %. Oprava, která nyní probíhá, je reklamací díla zhotoviteli v záruční době. Tzn., že náklady za opravu nese zhotovitel. Dle mého názoru je zrovna tato akce dobrým příkladem, jak nakládáme s penězi daňových poplatníků a jak si plníme své povinnosti.
  ~ Pěkný den. Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 22.11.2018

  TANEČNÍ KLUB U KOUPALIŠTĚ

  dotaz:
  Dobrý den, bydlíme v ulici Závodu míru a v několika posledních týdnech nás sužuje ve večerních a nočních hodinách hluk z „tanečního klubu“ v areálu městského koupaliště Sokolov. Basy nám „tlučou“ v celém bytě a v tom lepším případě máme pocit, že nám pod okny neustále stojí náklaďák se zapnutým motorem. Ty vibrace a tlukot basů jsou již nesnesitelné. Co je to vůbec za nápad umístit diskotéku do sídliště?! Nejde přece, aby provozovatel diskotéky rušil lidi bydlící kolem. Prosíme, abyste jako pronajimatel zjednali nápravu, aby provozovatelé klubu basy ztlumili.
  ~ Děkujeme Součkovi

  odpověď:
  „Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Městské koupaliště podnajímá společnost Sokolovská bytová s.r.o., kterou jsme požádali o vyjádření. Z něj vyplývá, že budou neprodleně kontaktovat podnájemce s tím, že pokud nedojde k nápravě, bude přistoupeno k výpovědi z podnájemní smlouvy.“
  S pozdravem Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

  „Dobrý den, Městská policie Sokolov zde má kontrolní body. Nicméně v případě, že je zde velmi hlasitá hudba, která ruší noční klid a nemůžete spát, obraťte se na MP Sokolov, bezplatná linka 156 a oznamte toto přestupkové jednání, kdy MP Sokolov zjedná nápravu.“
  Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie

 • 19.11.2018

  UMÍSTĚNÍ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad na konci slepé ulice? Jedná se o ulici Dvořákova. Je problém je umístit do půlky ulice? Místo zde je. Třeba prostor před křižovatkou mezi ulicemi Dvořákova a Škroupova. Žijí zde starší lidé, kteří třídí odpad a nosit tříděný odpad nakonec slepé ulice, která nikam nevede, mi přijde dost daleko.
  ~ Děkuji Jan

  odpověď:
  Dobrý den, kontejnery na separovaný odpad umísťujeme na místa, kde nepřekáží silničnímu provozu, nezabírají místa pro parkování ani nenarušují zeleň. Umístěním kontejnerů na křižovatku ulic Škroupova a Dvořákova by nebyl zajištěn dostatečný rozhled na navazující komunikace. V nejbližším možném termínu bude kontejnerové stání na separovaný odpad vybudováno v ul. Fibichova.
  ~ S pozdravem Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 19.11.2018

  OPRAVA CESTY

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se bude opravovat asfaltová cesta v ulici Švabinského, za domy č. p. 1723 až 1730? Je to od odbočky k hospodě ALEX. Je tady vybudované parkoviště i s osvětlením, ale přístupová cesta, právě od zmíněné hospody ALEX je v takovém stavu, že se tam ničí pneumatiky (ostré kameny, díry). Pan Picka začátkem letošního roku odpověděl, že v roce 2018 to nebude a tak se chci zeptat, zda příští rok se to opraví? Parkuje tady cca 45 aut a je to i cesta ke garážím.
  ~ Děkuji a přeji hezký den. Jozef Miskolczi

  odpověď:
  Dobrý den, v roce 2019 plánuje město Sokolov rozšíření parkoviště v ulici Švabinského za domem č. p. 1717 - 1722 a rovněž bude realizována výstavba cyklostezky Bohemia - Stará Ovčárna, jejíž jeden úsek vede v místě mezi výměníkovou stanicí a restaurací Alex. Případná oprava přístupové cesty bude řešena až při realizaci výše uvedených stavebních prací.
  ~ Pěkný den Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 19.11.2018

  NEPOŘÁDEK U PRODEJNY

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, to neexistuje žádný zákon, aby si Vietnamci u prodejny Plas uklidili ten nepořádek na rampách z hlavní ul Závodu Míru? Je to otřesné. Děkuji za snahu.
  ~ Jaroslav

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět. Věc jsme již projednali s orgánem požární bezpečnosti, tj. Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov. Rampy jako takové jsou součástí objektu a dle vyjádření HZS mají sloužit výhradně k nakládání a vykládání zboží, nikoliv ke skladování. Skladováním věcí na rampách dochází k porušování požární bezpečnosti.
  ~ S pozdravem, Ing. Lucie Radková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 16.11.2018

  AKTUALIZOVÁNO: DOTAZ K PROVOZU MHD

  dotaz:
  Dobrý den, před časem jsem s lehkou ironií upozornil na (dle zveřejněné mapky) zmateční nový jízdní řád spoje č. 3. Bohužel, bez odezvy. Tak prosím o jasnou odpověď, zda bude tento spoj jezdit jednou kolem banky, jindy kolem nemocnice? Což způsobovalo v minulosti do zavedení spoje č. 33 útrapy zvláště starým lidem a invalidům. Většina spojů měla informaci o trase pouze na čelním návěstí, při náhradních autobusech žádnou. Lidé nemohou před jízdou studovat jízdní řády - v neosvětlených zastávkách, tištěné v malém formátu, často poničené!
  ~ Děkuji a zdravím V. Kodýdek

  odpověď:
  „Dobrý den, odbor správy majetku Městského úřadu Sokolov má na starosti městskou hromadnou dopravu v Sokolově, Váš původní dotaz jsme bohužel na odboru nedohledali, přijměte však naši omluvu, že Váš původní dotaz nebyl vyřízen. Ve Vašem dotazu píšete o spojích, pravděpodobně máte na mysli linky, pokud tomu tak je, tak sdělujeme ve zkratce, že linka č. 485003 jezdí kolem banky, linka č. 485033 jezdí kolem nemocnice. Není nám zřejmé, kde nacházíte zmatek v jízdním řádu u linky č. 485003, jízdní řád není nový, stávající je platný od 10.12.2017. Od 19. 1. 2019 bude novým dopravcem městské hromadné dopravy společnost LIGNETA autobusy, s.r.o. Jedním ze standardů nových autobusů bude vybavení vnějším a vnitřním elektronickým panelem zobrazujícím informace o trase linky a elektronický akustický informační systém pro hlášení zastávek. Pokud máte nějaké náměty na změnu jízdních řádů, předejte je odboru správy majetku Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 1.patro, kancelář A.1.17 nebo na e-mail: jirina.urbankova@mu-sokolov.cz. Předem děkujeme za Vaše náměty či postřehy."
  ~ S pozdravem Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

  „Dobrý den, v souvislosti s informacemi o novém dopravci jsem přehlédl, že dosud na stránkách města zveřejněný přehled tras je starý (z r. 2014), tedy před zavedením spoje č. 33. Pokud to bude tak, jak píšete, bude vše v pořádku.“
  ~ V. Kodýdek

 • 16.11.2018

  NEHODA U CHEMIČKY

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na zprávu o bouračce na mostě u chemičky. Ze své zkušenosti vím, že na tomto úseku není ani tak problém zatáčka, ale spíš kovové spoje, které jsou natřené barvou, která při sebemenší vlhkosti klouže. I když je sucho, auto má tendenci jít do smyku. Nebylo by možné tento spoj natřít směsí s abrazivem, nebo něčím podobným, aby nedocházelo ke klouzání. Myslím, že náklady by nebyly vysoké a nehodovost se v tomto místě sníží.
  ~ Děkuji Kostka

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu. Přes most jezdím denně a především v zimě to na dilataci trochu "ustřelí". Vzhledem k tomu, že město Sokolov není vlastníkem mostu, si dovolím Váš dotaz předat správci mostu Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje.
  ~ Pěkný den. Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 14.11.2018

  DOTAZ K BYTOVÝM DOMŮM V KŘIŽÍKOVĚ ULICI

  dotaz:
  Dobrý den, v listopadovém Patriotu ve Zprávách z města na str. 2 píšete: "V Sokolově by mohlo být až 50 nových bytů. V Křižíkově ulici, na místě zbouraných kasáren ..... ". Domnívám se, že v Křižíkově ulici nejsou zbouraná kasárna, takže otázka zní, jestli se jedná o Vítěznou ulici nebo jiné místo. Děkuji za odpověď a zdravím
  ~ Ing. Miroslav Liška

  odpověď:
  Vážený pane inženýre, v ulici Křižíkova město Sokolov plánuje bytové domy a ty budou na místě bývalého dopravního hřiště. Na Vítězné na pozemcích po bývalých kasárnách se připravují pozemky pro výstavbu rodinných domů. V tomto případě šlo o chybnou informaci a za tuto chybu se omlouváme.
  ~ Bc. Pavla Sofilkaničová, Sokolovský Patriot, šéfredaktorka

 • 13.11.2018

  PARKOVIŠTĚ NÁMĚSTÍ BUDOVATELŮ

  dotaz:
  Dobrý den, všimla jsem si, že už je otevřené Nábřeží Petra Bezruče. Zajímalo by mne, kdy tedy bude zrušeno "provizorní" parkoviště na nám. Budovatelů a zda se plánuje oprava povrchu, který tímto krokem dosti utrpěl?
  ~ Děkuji S. Krčková

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel v tuto chvíli Vám neumím jednoznačně odpovědět. O dalším osudu parkování na náměstí Budovatelů bude jednat Rada města Sokolova na konci tohoto listopadu. Pěkný den.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 13.11.2018

  KOMPOSTÉRY

  dotaz:
  Přeji hezký podvečer, dočetla jsem se v Sokolovském deníku extra, že nabízíte kompostéry. Chtěla jsem se zeptat, zda bych mohla také požádat, když máme víkendový objekt v Krajkové. Máme s rostlinným odpadem neustálý problém. Větší větve můžeme dávat na určitý pozemek a požádat obec, která to odveze. Ten zbytek dáváme vzadu na zahradě na hromadu (náš kompost). Kompostér by byl super. Děkuji.
  ~ Krenžálková

  odpověď:
  Dobrý den, kompostéry město Sokolov dává do výpůjčky občanům s trvalým pobytem v Sokolově, na pozemek na území Sokolova, tedy v katastrálním území Sokolov, Vítkov u Sokolova, Novina u Sokolova a Hrušková.
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového

 • 9.11.2018

  OSVĚTLENÍ U LOBEZSKÉHO POTOKA

  dotaz:
  Dobrý den, uvažujete o veřejném osvětlení na můstku přes Lobezský potok, který spojuje sídliště Vítězná a Penny Market/budovu VZP v ulici Boženy Němcové? Hrozí zde zranění a o bezpečnosti celkově ani nemluvě. Děkuji za odpověď
  ~ Radek Plechatý

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za dotaz. Město v nejbližších dnech zahájí stavbu nového veřejného osvětlení podél cyklostezky od Komerční banky k budově VZP. Poslední lampa by měla být umístěna právě před Vámi zmíněným mostem. Neumím nyní posoudit, zda osvětlení mostku bude dostatečné, pokud ne, budeme se jeho osvětlením dále zabývat. Pěkný den
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek, odbor rozvoje města

 • 8.11.2018

  VÝSADBA STROMŮ V UL. HEYROVSKÉHO

  dotaz:
  Dobrý den, můj dotaz se týká výsadby stromů okolo domů ve městě. Proč se někdo nezeptá obyvatelů, zda je chtějí mít vysazené za okny? Jsme rádi, že nám do oken svítí slunce. Kdyby se o ně někdo alespoň staral a pravidelně je ořezával, a ne je jen nechal planě růst, tak s tím není problém. Jedná se konkrétně o výsadbu stromů pod okny za domem v ulici Heyrovského 1566. Je určitě chválihodné vysazovat stromy ve městech, ale v otevřených prostorách, a ne je cpát tam, kde jsou jen na obtíž. Zatím jsou nízké, ale co pak až vyrostou? Je to pěkné místo, kde si hrají děti, v zimě tu sáňkují a najednou si někdo usmyslí, že sem dá stromy. Děkuji za vyjádření. S pozdravem
  ~ Zdeňka Malecká

  odpověď:
  Vážená paní Malecká, děkujeme za Váš podnět. Šetřením na místě jsme zjistili, že jeden z vysazených stromů je opravdu poměrně blízko k Vašemu domu, i když je ve standardní vzdálenosti jinde vysazované zeleně. Naštěstí jste reagovala velice rychle po jeho vysazení a tak je možné jej ještě přemístit na jiné místo. S pozdravem
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 6.11.2018

  AKTUALIZOVÁNO: K PARKOVIŠTI VE SLAVÍČKOVĚ ULICI

  dotaz:
  Dobrý den, nedávno jsem zaregistroval plány na výstavbu parkovacích míst ve Slavíčkově ulici (č. 26, 27, 28) a na základě tohoto plánu bych se rád zeptal na dvě věci. V první řadě význam plánovaného chodníku po pravé straně při vjezdu do ulice, zda bude na úkor dětského hřiště pod ním a zda není zbytečný a nestačilo by ho nahradit přechodem pro chodce na kraji ulice? A za druhé, co mě velmi trápí, tak umístění nových stání podél domu, kdy zaparkovaná auta budou velmi blízko (4 metry) od domu. Představa ranních startování s výfuky nasměrovanými k oknům, nejlépe pro byty v dolních patrech bude velmi nepříjemná. Je toto jediná možnost jak zvýšit počet parkovacích míst? Vůbec si nedokážu představit větrání bytů, nebo třeba pohyb mnoha dětí v naší ulici po užším chodníku na kolech a odrážedlech. Proč není například možné, využít k výstavbě nových parkovacích stání prostor podél protihlukové stěny u dálnice, od OMV až k chráněnému bydlení, kde je stejně jen bordel a bezdomovci? Parkování by měli všechny ulice po ruce a my nemuseli bydlet na parkovišti? Moc děkuji za odpověď.
  ~ Michal Krýzl

  odpověď:
  „Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. 1) Chodník na pravé straně nelze nijak nahradit či změnit, protože navazuje na stávající chodník vedoucí do areálu chráněného bydlení. Jeho umístění není na úkor dětského hřiště. 2) Při návrhu nových parkovacích míst vychází projektant z potřeb a prostorových možností daného území. Projekt zohledňuje požadavky na rozšíření parkovacích míst a navrhuje nejšetrnější řešení s ohledem na stávající zeleň, zástavbu, odpadové hospodářství a uliční provoz. Máte pravdu, že u č.p. 1686-1693 je navrženo parkování blízko domu. Vzdálenost od objektů, která je v nejužší části 4,5 m je dle našeho názoru dostačující a pokud se obyvatelé domu sjednotí v parkování čelem k objektu, bude Vámi zmiňovaný problém minimální. Nutno říci, že v zástavbě starého města je odstup daleko menší, je vymezen chodníkem v šířce 2 metry, leckdy i méně. Pozemek u protihlukové stěny byl taktéž zvažován, bohužel se nachází v ochranném pásmu dálnice, vede zde VTL plynovod, nadzemní a podzemní vedení VN a sdělovací kabely. Takto zatížený pozemek je zcela nevhodný pro jakékoliv projektové záměry. Na závěr dodám, že se zástupci města snaží vždy najít nejvhodnější a nejšetrnější řešení, bohužel ve stávající sídlištní zástavbě to většinou bývá na úkor něčeho. Pěkný den.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje města

  „Dobrý den, děkuji za odpověď ohledně parkování v ulici Slavíčkova. Rád bych ale upozornil na některé věci. Dotaz ohledně chodníku se týkal právé strany při vjezdu do ulice, který je teprve plánovaný, takže nejde o žádné nahrazování či měnění. A další věc. Vaše odpověď "pokud se obyvatelé domu sjednotí v parkování čelem k objektu, bude Vámi zmiňovaný problém minimální". Nevím kde žijete vy, ale umíte si REÁLNĚ představit jak se takové množství obyvatel sjednotí v názoru na jednu věc?“
  ~ Michal Krýzl

  „Dobrý den, moje poznámka ke změně či nahrazení chodníku se opravdu týkala chodníku na pravé straně a byla v reakci na Váš dotaz, zda lze plánovaný chodník (tedy nový stav) změnit. Probereme otázku jeho nutnosti ještě s provozovatelem chráněného bydlení a případně provedeme úpravy v projektové dokumentaci. Situace prezentovaná na stránkách města je pouze nezávaznou studií, která může po projednání s příslušnými orgány a správci sítí doznat určitých změn. Souhlasím s Vámi, že sjednocení v názoru takového množství lidí je leckdy oříšek - vycházím z dotazů na Napište starostovi (2.7.2018), kde právě obyvatelé ulice Slavíčkova poukazovali na neúnosný stav parkování v této lokalitě a žádali řešení. Cílem projektu tedy bylo a je, s ohledem na místní podmínky, navýšení parkovacích míst. Vzhledem k názorové neshodě obyvatelů ul. Slavíčkova nabízíme konzultační schůzku přímo na místě. Termín schůzky bude s předstihem uveřejněn na stránkách města a plakátech v ulici. Pěkný den.“
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje města

  Dobrý den, dovolte reakci na vaši odpověď na parkoviště ve Slavíčkově ulici. 1) Který stávající chodník máte přesně na mysliš? nyní tam žádný využívaný chodník není. Podle nákresu dojde k posunutí směrem k dětskému hřišti a tedy k omezení plochy, kde si hrají děti (realita, ne papírový nákres). 2) Dle našeho názoru, vzdálenost 4,5 metru od oken není dostatečná a s posunem chodníků na úkor parkování nesouhlasíme. V této slepé ulici je opravdu velké množství dětí a představa, jak si hrají před domem u výfuku aut a na odrážedlech/kolech se vyhýbají autům vykukujícím do chodníku je... Toto není zástavba starého města, nevím tedy, proč bychom měli mít její negativa. Jako solidaritu? V plánu máte posun parkoviště směrem k protihlukové stěně, tento kus o zatížených prostor nezasahuje? I tento pruh místo současného smětiště vyhovuje více, není nutné mít parkování až k zábranám (viz. všechny myslitelné překážky včetně Tetreva Hlusce). Zcela se ztotožňuji s příspěvkem pana Michala. 
  ~ Petr Dočkal

  Dobrý den, 1) Opravdu mám na mysli chodník na pravé straně, který tam ve skutečnosti je, jen neplní svou funkci. Probereme otázku jeho nutnosti ještě s provozovatelem chráněného bydlení a případně provedeme úpravy v projektové dokumentaci. K omezení plochy hřiště nedojde - ze situace je toto patrné a samozřejmě jste zván na odbor rozvoje města, kde můžeme spolu nahlédnout do situace. 2) Na vysvětlenou k záboru chodníku na úkor parkování. Cílem projektu bylo a je (a to i v reakci na podněty Vašich sousedů) navýšení počtu parkovacích míst. Jak jsem již psala, návrh zohledňuje místní podmínky území a zároveň plní normou dané minimální rozměry parkovacího stání a komunikace. Má-li tedy dojít k rozšíření stávajícího parkování, které je nyní pouze po pravé straně, je nutné navrhnout parkování i po levé straně. Nutno říci, že bez použití plochy "výhyben" a chodníku nelze oboustranné parkování navrhnout a zrealizovat. Vzhledem k názorové neshodě obyvatelů ul. Slavíčkova nabízíme konzultační schůzku přímo na místě. Termín schůzky bude s předstihem uveřejněn na stránkách města a plakátech v ulici. K rozšíření parkování k protihlukové stěně jen dodám, že je těžké předjímat, zda a v jakém rozsahu a finančním nákladu budou nutné přeložky stávajících podzemních sítí a zda bude vůbec ekonomicky výhodné rozšíření parkoviště budovat. Pěkný den
  Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 6.11.2018

  NAHLÍŽENÍ DO USNESENÍ RADY MĚSTA AD.

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o informaci, kde si mohu jako občan města Sokolov vyžádat k nahlédnutí a za účelem výpisu usnesení rady města popřípadě z komisí? Na webových stránkách nejsou k nalezení. Děkuji.
  ~ Jan Pichrt

  odpověď:
  Vážený pane, usnesení Rady města Sokolova a jejích komisí jsou pro osoby splňující podmínky podle § 16 a § 17 obecního zřízení přístupná k nahlédnutí a pořízení výpisů z nich u Městského úřadu Sokolov, konkrétně u odboru kanceláře tajemníka (Rokycanova 1929, Sokolov, kanc. č. A.3.08) v případě usnesení Rady města Sokolova a u tajemníka příslušné komise Rady města Sokolova v případě usnesení komisí Rady města Sokolova. Přehled tajemnic komisí je uveden zde. Sbírky finálních usnesení rady města najdete zde.
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka

 • 5.11.2018

  OBTĚŽOVÁNÍ HLUČNÝMI SOUSEDY

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych poradit jak postupovat při neustálém obtěžování hlasitou hudbou od sousedů? K obtěžování dochází jak přes den tak v nočních hodinách v panelovém domě v majetku města č. p. 1677. Předem děkuji za radu. S přáním hezkého dne
  ~ Zdeněk Procházka

  odpověď:
  Dobrý den, v případě obtěžování od sousedů velmi hlasitou hudbou volejte Městskou policii Sokolov, bezplatná linka 156-2 případně Policii ČR OOP Sokolov 974 376 600 nebo linku 158. Pěkný den
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 5.11.2018

  TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, kdy bude zastupitelstvo projednávat termíny svateb na zámečku v Sokolově? Děkuji
  ~ Daniel

  odpověď:
  Dobrý den, termíny sňatečných obřadů schvaluje rada města, nikoliv zastupitelstvo a předpokládáme, že návrh termínů předložíme radě ke schválení v průběhu listopadu.
  ~ S pozdravem Mgr. Petra Procházková, vedoucí odboru správních agend

 • 5.11.2018

  USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO

  dotaz:
  Dobrý den, dne 5. listopadu 2018 se koná ustavující schůze zastupitelstva města Sokolov v 15 hodin? Kde se toto zasedání koná a předpokládám, že je veřejnosti přístupné. Děkuji za informaci.
  ~ Petr

  odpověď:
  Dobrý den, ano, veřejné ustavující zastupitelstvo města se koná 5. 11. 2018 od 15,00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Sokolov, Rokycanova ulice tak, jak je uvedeno v pozvánce umístěné na úřední desce města. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka

 • 3.11.2018

  PARKOVÁNÍ U DOMU OHŘE

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký smysl má vyhrazené parkování pro lékaře za domem Ohře, když parkují mimo tato vyhrazena místa? Jejich parkovací místo je celý den nevyužité a oni blokují místo ostatním řidičům, nájemníkům, kteří nemají kde parkovat. Třeba dnes hnědá dodávka Mercedes. S pozdravem
  ~ Stalinová Pavla

  odpověď:
  Vážená paní Stulíková, lékařů ordinuje v lékařském domě Ohře dvanáct, vyhrazená parkovací místa pro lékaře schválila rada města a jsou čtyři. Z toho lze dovozovat, že osm lékařů parkuje mimo tato čtyři vyhrazená. Také se může stát, že někdo jiný zaparkuje na vyhrazeném místě pro lékaře a ten logicky musí zaparkovat na místě nevyhrazeném. S pozdravem
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 2.11.2018

  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

  dotaz:
  Dobrý den, kdy zveřejníte na webu zápis a usnesení ze Zastupitelstva města Sokolov ze dne 20. září 2018? Děkuji za zveřejnění a odpověď.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Dobrý den, zápis ze zářijového zasedání Zastupitelstva města Sokolov byl zveřejněn na webových stránkách města v úseku "úřední deska", a to od 27. 9. 2018. Následně byl dne 2. 11. 2018 zveřejněn i ve zvláštní aplikaci, přístupné z prolinku odkazu "jednání zastupitelstva města", kde jste ho pravděpodobně hledal. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka

 • 2.11.2018

  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A PARKOVÁNÍ NA ŠENVERTU

  dotaz:
  Vážený pane starosto, měla bych na Vás nebo odbory města dva dotazy. 1) Na hřišti v ulici Tělocvičná se před nějakým časem objevila cedule, že toto hřiště bylo vybudováno z nemalých prostředků města. Musím říct, že tato cedule tady působí dost směšně až trapně, když si vezmu, že toto hřiště vybudovali občané Šenvertu svépomocí. Zajímalo by mě tedy, jak velké ty nemalé prostředky na vybudování byly? Pokud to není tajné, což by být nemělo. 2) Neuvažovalo by město nad výstavbou parkoviště na části pozemku č. 724? Začínají se nám tu množit auta, která věčně stojí na chodníku nebo na trávě na právě zmiňovaném pozemku. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
  ~ Stulíková

  odpověď:
  „Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Díky němu jsme zjistili, že návštěvní řád byl správcem hřišť k danému hřišti umístěn omylem. Během tohoto týdne bude cedule odstraněna.“
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

  „Dobrý den, výstavba parkoviště na pozemku p.č. 724 má dvě zásadní proti a to, že pozemek není ve vlastnictví města a výstavba parkoviště není v souladu s územním plánem. Za těchto podmínek město o realizaci parkoviště neuvažuje. Pěkný den.“
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje města

 • 1.11.2018

  VÝSTAVBA NOVÝCH BYTŮ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, viděla jsem vaše televizní vystoupení o výstavbě bytů v Křižíkově ulici a tak jsem se chtěla zeptat jestli se v Sokolově uvažuje i o družstevní výstavbě bytů? Děkuji za odpověď.
  ~ Jiřina Krejčová

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel, v tuto chvíli město o výstavbě družstevních bytů neuvažuje. Pěkný den
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek, odbor rozvoje města

 • 27.10.2018

  POVRCH HŘIŠTĚ U ISŠTE

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, rád bych se Vás zeptal, proč se volení zástupci města rozhodli udělat krok zpět a financovat na hřišti u ISŠTE pokládku umělého trávníku se vsypem z křemičitého písku? Na hřišti u sportovní haly hrají svá domácí utkání všechny futsalové kluby ze Sokolova, trénují zde děti z FK Sokolov a mají zde tělesnou výchovu i děti z přilehlých škol. Nejméně rok jsme se společně těšili na opravu povrchu, který již skutečně svým stavem ohrožoval zdraví dětí i sportovců. Když se konečně zahájila oprava umělého povrchu, tak jsme byli nemile překvapeni typem povrchu, který se na plochu pokládá. V době, kdy se i malá okolní města snaží při opravách volit nejnovější trendy a financovat umělý povrch s gumovým granulátem, nebo dokonce bezzásypový povrch, tak v Sokolově dochází z pohledu sportovců o jednoznačný krok zpět. Umělý povrch se vsypem z křemičitého písku je možná levnější, ale zase se mnohem dříve opotřebuje. Takže v konečném důsledku se nejedná o žádnou úsporu,navíc děti i sportovci si po pádu na tomto povrchu odnesou nepříjemné krvavé odřeniny. To na modernějším povrchu nehrozí. Navíc se na tomto povrchu dá bezpečně sportovat pouze v jednom typu obuvi. Než financovat toto zpátečnické řešení, bylo by možná lepší hřiště opravit pomocí „záplat“ a vyměnit jen poškozené části (a také levnější). Nemyslím si, že ve stamilionovém rozpočtu města, ve kterém se najdou sta tisíce korun na ohňostroje nebo průvod čertů, by peníze byly tím skutečným důvodem pro toto rozhodnutí. Pane starosto, také jste hrával fotbal a velmi dobře si uvědomujete rozdíl mezi oběma povrchy. Můžete mi, prosím, sdělit důvod tohoto zpátečnického rozhodnutí volených zástupců města? Děkuji.
  ~ Vladislav Štěpánovský

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Dle mých informací první podnět k opravě povrchu obdrželo vedení města od správce hřiště a FK Sokolov v srpnu 2018. Nutno připomenout, že standardní postup jakýchkoliv investic a oprav je časově náročný. Vyžaduje projektovou přípravu, alokaci prostředků v rozpočtu města a výběr dodavatele. Vzhledem k opravdu špatnému stavu trávníku a ve snaze předejít zranění hráčů přistoupilo vedení města k jeho okamžité výměně, pokud možno ještě v roce 2018. Typ nového povrchu byl předem konzultován se správcem hřiště a zástupci škol, jež hřiště využívají. Byl brán zřetel na to, že se nejedná o ryze fotbalové hřiště, ale o multifunkční hřiště, které je využíváno i na jiné sportovní činnosti (především školami) - např. na házenou (i proto bylo hřiště nalajnováno jako házenkářské). Byla posuzována životnost nového povrchu (v případě řádné údržby je zhotovitelem udávána v délce 20 let), snadnější údržba (v porovnání se stávajícím povrchem, kdy především v zimních měsících docházelo k poničení chlupu) a v neposlední řadě i nároky na finanční prostředky. Úpravy trávníků jsou plánované do rozpočtu města pro rok 2019, můžu tedy již nyní prozradit, že město připravuje nový moderní povrch na vedlejším fotbalovém hřišti a to včetně LED osvětlení. Pěkný den.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje

 • 27.10.2018

  DOTAZ KE KOMPOSTÉRŮM

  dotaz:
  Dobrý den, předpokládám, že o kompostér mohou požádat pouze majitelé domků nebo vilek ve jmenovaných oblastech. Nebo může zažádat i zahrádkář mající zahrádku v oblasti Vítkova?
  ~ Josef Hřebík

  odpověď:
  Dobrý den, kompostéry město dává do výpůjčky občanům s trvalým pobytem v Sokolově, na pozemek v katastrálním území Sokolov, Vítkov u Sokolova, Novina u Sokolova a Hrušková. O kompostér si mohou požádat vlastníci domků, vilek, zahrádek, ale i občané, kteří mají pozemek v nájmu, pachtu nebo ve výpůjčce.
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového

 • 24.10.2018

  ÚKLID MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

  dotaz:
  Dobrý den, blíží se svátek Památky zesnulých a hřbitov je opět neuklizený.
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den, hřbitov se uklízí průběžně každý den. Samozřejmě před blížícím se svátkem bude kompletně vyčištěn. Přeji příjemný den.
  ~ Talíř Martin, DiS ved. střed. Veřejná zeleň SOTES Sokolov

 • 24.10.2018

  KE STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY A LAVIČKÁM NA HŘBITOVĚ

  dotaz:
  Dobrý den, není tomu dlouho, co jsem zaslechla informaci, že by se měla městská knihovna přesídlit z krásného a nostalgického prostředí městského zámku. Nepřímo to potvrdila ředitelka knihovny Mgr. Drobečková na diskuzi v rámci projektu „Knihovna Věc veřejná“ v Karlových Varech, následně jsem si všimla plánu na rekonstrukci na jedné z budov na Starém náměstí. Rozumím tomu, že knihovna trpí již nevyhovujícími prostory, ale přesunout ji z relativního středu města takzvaně „z ruky“, na mě nepůsobí jako rozumné řešení. Na již zmíněné panelové diskuzi se mimo jiné dospělo k závěru, že knihovna se musí stát jakýmsi komunitním centrem nad rámec základních knihovních služeb. Přesun do frekventovanější části města by tento trend mohl lépe podpořit. Minimálně okolí náměstí Budovatelů je lepším východiskem díky své koncentraci úřadů, obchodů a polikliniky. Nebo bývalá budova České pojišťovny se mi zdá do velké míry nevyužitá. Připadá mi, že na Staré náměstí bude také horší dostupnost, jak pro čtenáře v seniorském tak ty v mladším věku. Pravda, u kláštera je zastávka, autobus jezdí však jen jednou za hodinu a pouze jediná linka. Neuvažovalo vedení města spíše o rozdělení knihovny na pobočky? Sídliště Michal by z toho mohlo jen těžit, dosud je totiž od knihovny odříznuté nejvíce. Další z mých dotazů směřuje k žádosti o možnost rozšíření laviček na městském hřbitově. Například v blízkosti kolumbárií nad loučkou je jediná lavička na samém okraji cesty. Doufám, že by to uvítali nejen pozůstalí v seniorském věku, ale i ostatní návštěvníci hřbitova. Předem děkuji za Vaše vyjádření.
  ~ Eliška Kubíková

  odpověď:
  Dobrý den, informace, kterou jste zaslechla, je pravdivá. Těch důvodů je několik. Předně, v zámku jsme s knihovnou stále v pronájmu a jak sama uznáváte, prostory nejsou již dostačující. Pozitivem bude jistě také to, že dojde k rozšíření prostorů muzea a k navýšení množství vystavovaných exponátů, včetně Sokolovského pokladu. Díky stěhování knihovny do našich objektů na Starém náměstí jsme také nalezli smysluplné využití pro tyto objekty a bezesporu dojde k tzv. oživení Starého náměstí, na které se i díky tomuto rozhodnutí začne vracet život. Jsem přesvědčený také o tom, že i Staré náměstí lze považovat za "střed města". Váš návrh v podobě Nového náměstí není bohužel realizovatelný, neboť zde město nevlastní vyhovující objekt. Pokud tedy pominu bytové domy. O dalším Vašem návrhu, tedy o budově bývalé pojišťovny jsme diskutovali, nicméně finanční náročnost na odkup nemovitosti a následnou rekonstrukci (s ohledem na potřebné uspořádání) byly opravdu vysoké. Mrzí nás to, neboť právě toto místo je opravdu dostupné (MHD, parkování apod.) a navíc s nelibostí vnímáme postupnou devastaci této budovy. Dovolím si přeci jen končit alespoň trochu optimisticky. Podnětů na návrat pobočky knihovny na sídliště Michal je již víc a proto se vedení města zabývá, a to ve spolupráci s městskou knihovnou, myšlenkou na její návrat. Momentálně hledáme vhodné prostory. Otázku laviček na hřbitově projednáme s vedením správce hřbitova, tedy společností SOTES Sokolov, s.r.o. Pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.10.2018

  KÁCENÍ STROMŮ V ATLETICKÉ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu byly pokáceny všechny stromky v ulici Atletická u vchodu domu č.p. 2004? Už tak je na sídlišti Vítězná málo zeleně, což v současných velmi teplých letech je jistě na škodu. Stromky byly pořezány v sobotu 20. října a stále ještě leží na hromadě za domem. Děkuji za odpověď.
  ~ Dvořák

  odpověď:
  Vážený pane Dvořáku, děkuji, že Vám není lhostejný stav zeleně v našem městě. Kácení čtyř stromků v ulici Atletická 2004 v sobotu 20. 10. 2018 bylo neoprávněné, město Sokolov ani orgán ochrany přírody s ním nevyslovily souhlas. Policie ČR již škody napáchané na majetku města prošetřuje. S pozdravem
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 23.10.2018

  NÁDOBY NA KOVOVÝ ODPAD

  dotaz:
  Dobrý den, nemůžu ve městě najít volně přístupný kontejner na plechovky a kovová víčka od jogurtů apod. Kam tento odpad odložit? Poradíte? Děkuji
  ~ V. Bubnová

  odpověď:
  Vážená paní Bubnová, v současné době nádoby na kovový odpad ve městě ještě nemáme, ale pokud vše dobře půjde, příští rok byste je již mohla ve městě najít, stejně jako kontejnery na bioodpad. V současné době Vás ještě musím odkázat na sběrný dvůr společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o.
  ~ S pozdravem Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 22.10.2018

  NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ KONTEJNERU

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto chtěla jsem se zeptat jak muže být v provozu restaurace na Vítězné, když nemá svou popelnici a odpad hází do kontejneru ve Spartakiádní ulici? Myslím, že obyvatelé družstevních bytů mu nebudou dělat sponzora. Děkuji.
  ~ Ilona

  odpověď:
  Dobrý den, v případě restaurace Vítězná se jedná o provozovnu využívanou k podnikání, která by měla mít smluvně zajištěnou likvidaci odpadů, provozovatelé by tedy neměli využívat k odkládání odpadu systém určený pro občany města. V praxi je však velmi obtížné rozlišit (prokázat), zda se v konkrétním případě jedná o odpad z provozovny či komunální odpad provozovatele jako občana města. Pokud kterýkoliv občan města odloží odpad na místo k tomu určené, byť se jedná o kontejner, jehož vyvážení platí někdo jiný, nedopouští se žádného přestupku ani z hlediska zákona o odpadech ani z hlediska veřejné vyhlášky města. V tomto ohledu by bylo jediným řešením zabezpečení Vašeho kontejneru proti odkládání odpadu cizími osobami. V případě, že by docházelo k odkládání odpadu do okolí kontejneru, toto jednání by již bylo možné postihnout a doporučujeme se obrátit přímo na odbor životního prostředí. Vzhledem k tomu, že k projednání je nutný důkazní materiál, doporučujeme pořídit fotografii nebo přivolat Městskou policii Sokolov, která čin zdokumentuje.
  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí

 • 22.10.2018

  LAVIČKY U OHŘE

  dotaz:
  Vážený pane starosto, napadla mne připomínka k relaxační ploše u řeky Ohře (v blízkosti vodáckého tábořiště). Třeba by uvítalo více lidí v tomto areálu lavičky se stolem, které jsou umístěny například poblíž cyklostezek. Několikrát jsem se rozmýšlel, že bych šel v létě pracovat na počítači na toto místo a toto mne bohužel odradilo. Děkuji.
  ~ Tomáš Borecký

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět. Vedení města se v minulosti touto myšlenkou zabývalo, nicméně zkušenosti z jiných lokalit, kde bylo posezení vybudováno, ukazují, že jsou cílem spíše nepřizpůsobivých občanů a vandalů. Bohužel, v tuto chvíli město neplánuje zmíněnou lokalitu vybavit mobiliářem. Pěkný den
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek, odbor rozvoje města

 • 16.10.2018

  DOTAZ NA ASISTENTY PREVENCE

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chci se zeptat k čemu jsou Asistenti prevence kriminality v Sokolově? Neměli by náhodou dohlížet na pořádek ve městě, aby naši nepřizpůsobiví občané nevysedávali před domy a neshlukovali se? A proč vysedávají s nimi na kafíčko třeba před domem (žlutý dům) pana Berky v Nádražní ulici? A kdo je platí? Děkuji za odpověď.
  ~ Zuzana

  odpověď:
  Dobrý den, Asistenti prevence kriminality by měli opravdu působit zejména ve vyloučených lokalitách a vysvětlovat občanům, jak se mají řádně chovat a dodržovat zákony a obecně závazné vyhlášky. To, že někde vysedávají je určitě špatně a je třeba zavolat osobně veliteli Městské policie Sokolov, aby to mohlo být ihned řešeno. Bohužel v současné době není z Vašeho dotazu patrno, který den to bylo, na jakém místě a v kterou dobu. Přeji pěkný den
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 16.10.2018

  NOČNÍ HLUK

  dotaz:
  Dobrý den, mám to "štěstí", že bydlím u kruhového objezdu nad Kauflandem. Nejsem asi první, kdo Vás upozorňuje, že bydlení je zde dosti náročné a to kvůli hluku. S automobilovými a motocyklovými závodníky, kteří v noci zkoušejí za kvílení pneumatik, jak rychle se dá objezd projet asi nelze nic udělat, ale pokuste se prosím zklidnit alespoň návštěvníky diskotéky za prodejnou Lidl. Po půlnoci když zavřou restaurace v okolí, jdou tito často již podnapilí návštěvníci za velkého hluku na diskotéku a potom až do šesti ráno se (opět za velkého křiku) táhnou zpět. To nemluvím o poničených autech, popelnicích či reklamních panelech. Spát se zde v pátek a sobotu opravdu nedá ani při zavřených oknech, což je samo o sobě nepříjemné. Chápu, že zde policisté nemohou stát celou noc, ale myslím si, že častá (třeba i několikerá za noc) kontrola návštěvníků diskotéky spojená s kontrolou alkoholu, drog či mladistvých by situaci zde radikálně zlepšila. Někde jsem zde četl, že město Sokolov nemá možnost zasahovat do otvíracích dob restauračních zařízení. To není tak docela pravda. Město může určit zavírací dobu jednotlivých zařízení vyhláškou, pokud je na tom konkrétním místě rušen noční klid, některá města v ČR tak učinila. Lze se totéž dočíst na stránkách svazu měst a obcí, kde je dokonce vyjádření ÚS k tomu též. Děkuji za odpověď
  ~ Červenka

  odpověď:
  Dobrý den, myslím si, že pan starosta již na provozovnu Koloseum odpovídal a tak jen krátce shrnu. Strážníci Městské policie Sokolov zde mají pravidelně kontrolní body a Policie ČR také, ale jak píšete, tak by zde museli stát stále. Po příjezdu hlídka zjistí, že zde venku kouří zhruba 100 osob a povídají si, nelze tedy určit konkrétní osobu, která by narušovala noční klid, ale takto velký počet samozřejmě v noční době hluk dělá. Diskotéka většinou noční klid neruší. Provozovatel poukazuje na to, že co dělají venku hosté, nemůže uhlídat a tak jako jediné řešení vidím, apelovat na zvolené zastupitele města Sokolov, aby obecně závaznou vyhláškou upravili provozní dobu podniků v rámci města. Pěkný den
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 16.10.2018

  NOVÁ STEZKA BOHEMIE STARÁ OVČÁRNA

  dotaz:
  Pane starosto, mám dotaz ohledně nové stezky od Bohemie na Starou ovčárnu. Nevím, proč se musí stavět nová, když už jedna existuje? Vede po druhé straně podél ulice K. H. Borovského a hřbitova. Při stavbě nové se určitě vykácí mnoho stromů v lese nad chemičkou a vyasfaltuje zbytek trávníků na Mičurinově ulici. Jinak nevím, proč bych měl chodit oklikou ke Kauflandu, když chci jít na Starou ovčárnu? Myslím, že cena 20 milionů je příliš velký luxus na celkem zbytečnou cestu kudy by nikdo nechodil.
  ~ Pavel Kohoutek

  odpověď:
  Dobrý den, předně si dovolím informovat, že město Sokolov má na realizaci cyklostezky schválenou dotaci ve výši 11,3 mil. Kč. Podíl města bude ve výši 7,9 mil. Kč. Celkové náklady jsou nyní stanoveny projektovým rozpočtem, nicméně reálná výše nákladů vzejde z výběrového řízení na zhotovitele. Trasa cyklostezky byla navržena s ohledem na platný územní plán, pozemky ve vlastnictví města a především na bezpečnost cyklistů a chodců. Trasa podél K. H. Borovského nebyla využita z několika důvodů, mezi ty nejzásadnější patří chybějící návaznost cyklostezky z ulice Dělnická do ulice K. H. Borovského. Stávající šířkové poměry v ulici Tovární vybudování cyklostezky neumožní. Křížení cyklostezky a K. H. Borovského by bylo přímo v křižovatce nebo v místě, kde je již povolená rychlost 70 km/hod. A v neposlední řadě, navýšením cyklodopravy v tomto úseku by došlo ke snížení bezpečnosti chodců. Převážná část cyklostezky je navržena rozšířením stávajících stezek nebo chodníků, ke kácení dřevin dojde jen v nejnutnějších případech a i tyto budou do území vráceny tzv. náhradní výsadbou. Dovolím si nesouhlasit s tvrzením, že se jedná o "zbytečnou cestu kudy by nikdo nechodil". Již nyní je trasa využívána, a to jak úsek z ulice Mičurinova do ulice Tovární, tak především úsek ze sídliště Michal do Areálu zdraví. Pěkný den
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek, odbor rozvoje města

 • 16.10.2018

  PARKOVÁNÍ V ULICI ŠVABINSKÉHO

  dotaz:
  Dobrý den, mám připomínku týkající se parkoviště pod ulicí Švabinského (vedle nábytku). Každý večer po 22. hodině je zde nespočet řidičů parkujících opravdu nehorázným způsobem, kdy už to přesáhne mezí, a v průjezdu do zadní části parkoviště zbývá (měřeno) 4,28 metru, přičemž několik aut stojí mimo vyznačená parkovací místa a další na šikmých čárách. Rozhodnu se zavolat městskou policii, která přislíbí kontrolu a zároveň mně sdělí, že už před rokem někdo ukradnul značku parkoviště (když se o tom ví, proč se to nevyřeší?!?) a že jsou řidiči takto parkující téměř nepostižitelní (naprostá hloupost). Čekal bych, že hlídka v průběhu noci třeba vážně dorazí, nicméně ráno je situace stejná. Několikrát jsem s vámi jednal v jiných věcech a vždy jsem byl spokojen, jak s rychlostí tak provedením požadavku. Pevně věřím, že se setkám s hmatatelným výsledkem. Díky za odpověď, s přáním hezkého dne
  ~ Michal Talpaš

  odpověď:
  Dobrý den, nevím, co je parkování nehorázným způsobem, ale píšete, že na parkovišti je průjezd do zadní části 4,28 metru, což se mi zdá dostatečné, aby vozidlo mohlo projet a zaparkovat. S parkováním na Michalu je to opravdu složité a Městská policie Sokolov se snaží řešit citlivě jednotlivé případy a řeší případy, kdy je někdo výrazně omezen (zablokován, znemožněn přístup, průjezd, stání na travnaté ploše atd.). Jak popisujete, hlídka Městské policie Sokolov na místo dorazí a věc na místě vyřeší, ale určitě není v silách Městské policie Sokolov být na parkovišti každou hodinu a proto v případě, že je zde velký problém, jak uvádíte, je potřeba volat na linku 156-2 a pokud to hlídka nevyřeší a nejste spokojen, tak se obraťte na velitele Městské policie Sokolov.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 3.10.2018

  ODSTAVENÝ VŮZ V SOKOLOVSKÉ ULICI

  dotaz:
  Dobrý den, jako jeden z obyvatelů této lokality, kterou nevyjímaje nedostatek parkovacích míst, bych prosil o odtah jistého auta zn. Opel, RZ 9S3 8440, na kterém je od pohledu vidět, že s ním nikdo delší dobu nejezdí, má minimálně jedno kolo prázdné a stojí na Sokolovské ze zadní strany domu 1582-1584. Děkuji.
  ~ Patrik

  odpověď:
  „Dobrý den, v tomto případě musí vlastník komunikace provést místní šetření a zjistit, zda vozidlo vykazuje známky vraku. Pokud ano (vypuštěná pneumatika nestačí), musí silničnímu správnímu úřadu dát návrh na jeho odstranění a odstavení z této komunikace. Poté bude zahájeno řízení o jeho odstranění, které trvá cca 3-6 měsíců, dle reakce provozovatele vozidla. V případě, že se o vrak vozidla nejedná, toto není v kompetenci silničního správního úřadu, ale vlastníka komunikace, kterým je město Sokolov. Pro doplnění: za tímto domem není žádné parkoviště, místní obyvatelé si ho tam udělali z travnaté plochy, jak je vidět z nájezdu panoramy a na příjezdové komunikaci by neměl nikdo stát, jelikož je obousměrná. Při zaparkování na ní, nezůstane pro každý směr jízdy pruh šíře 3 metry. Stáním u rampy je bráněno zásobování. V každém případě je tam porušován zákon o silničním provozu.“
  ~ Bc. Marcela Knedlíková, odbor dopravy

  „Dobrý den, vozidlo bylo kontrolováno již 12. září 2018 Městskou policií Sokolov. Byl zjištěn majitel vozidla, který uvedl, že vozidlo je v současné době nepojízdné a musí jej opravit. Po opětovně provedené kontrole bylo zjištěno, že vozidlo má upuštěná kola, nejeví však známky vraku, technická kontrola do února 2019. Majitel pracuje v SRN a proto nestačil ještě opravit. Pěkný den.“
  ~ Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie

 • 1.10.2018

  VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ

  dotaz:
  Přeji hezký den, musím pochválit vedení města, jak Sokolov poslední léta roste do krásy. Mám pouze jeden námět. Proč jsou (různě po městě) kolem chodníků ovocné stromy? Atrapy ovoce z nich padají na chodník a musíte dávat pozor, kam šlapete. Nepřináší to absolutně nic užitečného, kromě jarního kvetení. Největší radost z nich mají děcka, sbírají a hází je různě po sobě a občas trefí i projíždějící auto. Jako by nestačily kaštany. Z těch jsou v této době také slušně zaneřáděné chodníky. Ale ty si alespoň posbírají a odnesou. Děkuji a přeji hodně dalších úspěchů.
  ~ Vlasta Krenžálková

  odpověď:
  Vážená paní Krenžálková, předně Vám děkuji za slova chvály a za to, že se zajímáte o dění v našem městě. K ovocným stromům podél chodníků mohu sdělit pouze to, že jde o stromy vysázené historicky. V každém případě v současné době se touto cestou neubíráme, pokud sázíme stromy ovocné, jde o bezplodé kultivary, právě z důvodů, které uvádíte. S pozdravem.
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 1.10.2018

  NABÍDKA DO PRŮVODU ČERTŮ

  dotaz:
  Dobrý den, chci se jen zeptat, jak se lze zúčastnit průvodu krampusu? Dělám šerm i akrobacii s ohněm a chtěl bych se do průvodu zapojit, třeba jako anděl maska. Není problém. Děkuji za informace.
  ~ Lukáš Murín

  odpověď:
  Dobrý den, obraťte se v tomto případě na pořadatele akce, kterým je Městský dům kultury Sokolov a tam se případně domluvte. Hezký den
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI

  dotaz:
  Dobrý den, neuvažuje město o vybudování parkoviště za paneláky "U štětky", směrem ke Kauflandu? Situace je zde tragická, parkují zde lidi z okolních paneláků a bohužel i rodinných domků. Není to jen nyní, kdy se dělá nové parkoviště v ul. Marie Majerové, jde o celoroční problém.
  ~ Hana Švandová

  odpověď:
  Dobrý den, zjistil jsem, že možnost rozšíření parkoviště za Vaším domem lze, neboť pozemky jsou města Sokolova a rozšíření parkoviště nebrání ani územní plán. Je tedy pouze věcí příštího zastupitelstva, zda bude pracovat na zvýšení kapacity stávajícího parkoviště.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  PODĚKOVÁNÍ I PROSBA

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s dotazy nájemníků panelového domu v Křížové ulici č. 50. Je možné nějak řešit stav domů, které chátrají a hyzdí stav na Starém náměstí? Pohled z našich oken směrem na dvůr u Alvy nám denně skýtá velmi otřesné pohledy na pobíhající potkany, krysy a kuny, které se plazí po stěně domů, kde se usadili. Radost z toho nemají pochopitelně ani řidiči. Nedávno nás vyděsil potkan, který pravidelně vybíhá z domečku, kde kdysi sídlil i pan senátor. Zíral na nás přímo z kontejneru a vydával zvuky, kterými zřejmě soutěžil o to, kdo vydrží víc. Možná i kvůli tomu si filmaři zvolili tuto část naší ulice. Pod okny se nám dokonce jeden potkan již delší dobu rozkládal. Záleží nám na tom, aby i odvrácená tvář Starého náměstí byla pěkná. A ještě jedna prosba. Bylo by možné, aby se policie více zajímala o bezpečnost v naší lokalitě? Ulicemi sice v noci několikrát projede, ale jinak je vidíme v ulicích pouze při různých slavnostech. Například okolí Fontány se snažíme hlídat sami. Ještě za pana Kubise, se kterým jsme jednali, nám byla přislíbena kamera. Možná by se lépe s naší mládeží domluvili tzv. Preventisté kriminality. Jsou prý více potřeba na jiných místech našeho i tak pěkného města. Ale abychom jen nekritizovali. Všichni jsme se shodli na tom, že naše město vyrostlo do krásy a to i díky Vám, minulým i současným představitelům města. Děkujeme. S pozdravem
  ~ Ivana Vokurková

  odpověď:
  „Dobrý den, k vašemu dotazu sděluji, že městský dohlížecí kamerový systém byl nastaven tak, aby kamera zabírala i Vaše prostranství u fontány, kdy takto je kamera nastavena cca půl roku na základě žádosti jiného občana. Dále sděluji, že asistenti prevence kriminality a strážníci MP Sokolov denně kontrolují Staré náměstí, okolí Městské tržnice, park u Sokolovského zámku včetně vaší ulice. Pokud zaznamenáte přestupkové jednání, které je třeba řešit, doporučuji o tomto informovat Městskou policii Sokolov na bezplatné lince 156-2, či v případě nutnosti též na Policii ČR linka 158. Přeji pěkný den.“
  ~ Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie

  „Dobrý den, odbor správy majetku tento týden na základě vlastního šetření, podnětu občanů a Sokolovské bytové s.r.o. objednal deratizaci uvedené lokality. S pozdravem“
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

  „Dobrý den, dovolím si také připojit svůj názor k Vašim připomínkám. Také mně vůbec není lhostejný vzhled našeho města, a lokalit nevyjímaje. Proto jsem velmi rád, že stále pokračují, byť zatím dle mých informací projektové práce na tom, že poslední dům v řadě (bývala Čs. pojišťovna), bude vlastníkem přestavěn na luxusnější restauraci s možností ubytování. Město Sokolov také na Starém náměstí získalo, nebo koupilo čtyři objekty a samozřejmě s předpokladem, že je opraví, a to tak, aby právě objekty města nedělaly městu samotnému ostudu.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  AKTUALIZOVÁNO: NEPOŘÁDEK U ZAHRÁDEK NA ŠENVERTU

  dotaz:
  Dobrý den, pronajímáte na Šenvertu zahrady? Byla bych ráda, abyste to také někdy zkontrolovali. Dnes ráno neskutečný nepořádek u kontejnerů, kontejnery jsou prázdné, přesto to nechají vedle. To si mohou dovolit ve městě, kde popeláři vše odvezou. Tady, co není uvnitř, zůstane neodvezené. My si tu udržujeme pořádek a jim je to jedno. Žádám o kontrolu a o odvoz. Nám to tady potom lítá po ulici a nejsme jejich sluhové. Děkuji za odpověď a napravení.
  ~ Zuzana Kalabzová

  odpověď:
  „Dobrý den, děkuji za upozornění. Této skutečnosti se jistě bude věnovat společnost Sotes Sokolov, s.r.o. a Městská policie Sokolov, kam v kopii také odpověď zasílám. Samozřejmě nelze tvrdit, že tím, kdo takto nakládá s odpadem, jsou nájemci zahrádek. Nicméně, pokud by se prokázal opak, je potřeba jim zdůraznit, že i pronájem zahrádek má svá jasná pravidla.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  „Dobrý den, dnes byla provedena kontrola stavu kolem odpadových nádob u zahrádek na Šenvertě. U nádob na separovaný odpad byl odložen komunální odpad, který v rámci svozu separovaného odpadu nemůže posádka vyvézt. Bude odvezen ve středu jinou posádkou.“
  ~ S pozdravem Ing. Radomíra Burešová, Sotes Sokolov, s.r.o.

  „Dobrý den, pane starosto, chtěla bych reagovat na zaslaný dopis paní Zuzany Kalabzové ze dne 7. 9. 2018. Z dotazu vyznělo, že nepořádek u kontejneru pohazují zahrádkáři. Mám na Šenvertu zahradu hned na kraji, takže vidím na kontejnery a mohu Vás ujistit, že zahrádkáři toto nedělají. Dělají to nejvíc projíždějící auta, co jezdí kolem. Zahrádkář nepohodí posekanou trávu ke kontejneru, hodí si ji na kompost. Parkujeme hned vedle na parkovišti a můj soused pan Plzák má zahradu vedle mne a kolem kontejnerů často uklízí. Nám se to také nelíbí, ale nejsme prasata a zahrádkáři nepohodí ke kontejneru brusle, lyže, nábytek. Většinou si vše spálí na své zahradě. Takže paní Zuzana má smůlu. Třebas to dělají baráčníci a svádí to na nás zahrádkáře. Děkuji“
  ~ Eva Milchová

 • 14.9.2018

  REAKCE NA ODPOVĚD PARKOVÁNI V ULICI SLAVÍČKOVA

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych reagoval na článek o parkování v ulici Slavíčkova a zákaz vjezdu k objektu chráněného bydlení. Je naprosto v pořádku, když se dohlíží nad dodržováním zákazu vjezdu s dodatkovou tabulí. Ale právě tato budova stoji na pozemku p. č. 1492/99, č. p. 1696, vlastnické právo Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov. Prosím o Vaše vyjádření děkuji.
  ~ Z. Horecký

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu v tom, že budova Chráněného bydlení a rovněž část příjezdové komunikace a parkoviště pro zaměstnance Chráněného bydlení je na pozemku města Sokolova. Pro úplnost dodávám, že daleko větší část tohoto areálu je skutečně ve vlastnictví kraje. Pokud bych se měl vrátit k původním připomínkám, tedy zda povolit parkování uvnitř areálu, a to např. na parkovišti pro potřeby Chráněného bydlení, tak to teoreticky lze. Problémy ovšem vidím dva. Zaprvé v Chráněném bydlení bydlí také nájemníci, kteří mají s městem uzavřenou nájemní smlouvu, a ti samozřejmě vlastní osobní auta. Zadruhé, pokud bychom povolili parkování např. ve večerních a nočních hodinách, umím si představit, jak často bychom museli řešit připomínky zaměstnanců tohoto zařízení, že povolenou parkovací dobu někdo z přilehlých domů nedodržel a složitě zajistit uvolnění parkoviště.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  KOLO NA CHODNÍK NEPATŘÍ

  dotaz:
  Dobrý den, mám jeden velký problém, a to je jízda cyklistů po chodnících. Bydlíme na sídlišti Marie Majerové a jsme důchodci. Chodíme na procházky a stává se, že se za námi objeví cyklista jedoucí dost rychle. Za prvé se lekneme a nestačíme rychle uhýbat a pak jsou ještě drzí, že se ozveme. Chodíme ven s pejskem a ten se pochopitelně plaší. Dělají si z chodníku cyklostezky a přitom jsou vedle dobré silnice, kde mají místa dost se prohánět. Mělo by se zařídit, aby na ty chodníky nejezdil. Děkujeme za pozornost.
  ~ P. a D. Rachovi

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět, který předám na své pravidelné poradě, jak Policii ČR, tak Městské policii Sokolov. Cyklisté totiž na chodníku nemají co dělat, vyjma jasně stanovených výjimek (např. malé děti), ostatně o tom hovoří jasně stanovená pravidla a vyhlášky.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  NÁBŘEŽÍ PETRA BEZRUČE A PARKOVIŠTĚ NA NÁM. BUDOVATELŮ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, tak nám nestihli dokončit nábřeží Petra Bezruče. Zeptám se jednoduše. Je nutné, aby se všude cpala zámková dlažba a tady konkrétně ještě dlažební kostky? Nebylo by rychlejší, jednodušší a levnější udělat to jednoduše z asfaltu? Další věc je provedení stavby. Určitě existuje nějaký stavební dozor, který by měl dělat pravidelné kontroly. Nejsem stavař, ale napojení asfaltu na křižovatce ulic Nábřeží P. Bezruče, Odboje a Pionýrů (u parkoviště) je vyloženě prasárna. Ulice byla zavřená, tak určitě nebyl problém, když už se tam stavělo, položit nový koberec až ke křižovatce a ne to takhle flikovat. Zejména provedení náběhů do kanalizace stojí za to. Kdy se budou na nábřeží vysazovat slíbené nové stromy? Bude tedy parkování omezené "kotoučem" na hodinu? Neuvažuje se o tom, že by se stávající dočasné parkoviště na náměstí nechalo jako trvalé? Alespoň by byl ten plac nějak využitý. A s tím související otázka. Jak to vypadá s plánovaným podzemním stáním na nám. Budovatelů? Bude? Nebude? Děkuji za odpovědi.
  ~ Michal A.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte nejdříve, abych reagoval na technické provedení této komunikace. Je mizerné a osobně jsem se přesvědčil, že tato firma právě na této stavbě selhala. Konstatování je to o to smutnější, že v letošním roce stejná firma již ve městě prováděla tři stavební zakázky a všechny provedla k naší spokojenosti, tedy bez problému. Technický dozor velice poctivě a svědomitě plní své úkoly a mohu zde s naprostou zodpovědností prohlásit, že dokud nebude vše v pořádku, stavbu nepřevezmeme. Co se týče Vašeho návrhu na provedení v asfaltu, rozhodně by tento povrch byl proveden rychleji, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že propojení Starého náměstí a nám. Budovatelů si zaslouží vzhledově mnohem přijatelnější provedení. I mé cesty po jiných městech mě přesvědčují v tom, že města svá historická centra, případně jiné významné komunikace, opět vracejí do dlažeb. Tím samozřejmě nijak nezpochybňuji Váš názor, je to vše o různém pohledu na stavební řešení a chápu, že ne vždy námi zvolené bude vnímáno všemi občany stejně. Co se týče parkování na nám. Budovatelů, rozhodli jsme o tom, že minimálně v té první třetině, kde jsme původně začínali, parkování zůstane natrvalo. Co se týče zachování současného stavu, je to předmětem diskuse a názory se liší. Stejně, jako Vy, také bychom rádi viděli podzemní parkování na nám. Budovatelů a v současné době provádíme sondy, které nám odpoví na otázku, zda je to vůbec technicky proveditelné. Ohledně parkování na nábřeží Petra Bezruče, současné vedení města zastává názor, že před parkomaty dáváme přednost parkovacím kotoučům.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  JAK JE TO S HERNOU U DUKLY

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na článek k bývalé zelenině a údržbě. Opravdu je to docela mazec, každé ráno a odpoledne vodím děti do školky, posedávají tam bezdomovci, chodí tam do rohu na toaletu, popíjejí alkohol. Dnes jsem si všimla velké cedule před Duklou, že je tam nově otevřená herna. Byla jsem v šoku. Neustále čtu, jak město Sokolov bojuje proti těmto hernám, a prásk, kousek od školky nově otevřená herna. To nemluvím o tom, že před Duklou postávají pravidelně „různí“ lidé pod vlivem alkoholu, možná i drog. Hned za rohem je vietnamská hospoda, kde opět postávají hloučky celý den. No, fakt se tu bojíme chodit. Nevím, za celé Vaše období slyším jen, pracujeme na tom, snažíme se atd. Jsem zklamaná, sídliště Michal začíná být opravdu ošklivá čtvrť města. Chudáci naše děti.
  ~ Jindra Smolejová

  odpověď:
  Dobrý den, především bych chtěl uvést na pravou míru Vaši informaci o nově vzniklé herně. Nejedná se o hernu na nové adrese, jedná se o to, že provozovatel tohoto zařízení prováděl stavební úpravy a povolenou hernu rekonstruoval. Město Sokolov opravdu drží zásadu, kterou zastupitelstvo přijalo, tzn., že nepovolujeme žádné nové adresy. Naopak některá, byť jen jednotlivá místa, provoz heren ukončilo. Co se týče hodnocení sídliště Michal, naprosto rozumím tomu, jak jej hodnotíte, nicméně nemohu souhlasit s tím, že situace je opravdu takto kritická. Mám zde rodiče, jsem samozřejmě i na Michalu velmi často a vždy pečlivě projíždím jeho ulice. Tím samozřejmě nechci říct, že je vše v pořádku. Naopak, za velmi špatnou považuji situaci kolem bývalého OD „Plas“ a osobně jsem přesvědčený, že místo nepříliš vábných provozoven by zde mnohem větší službu obyvatelům udělalo moderní parkoviště. Bohužel, zatím naše spíše informativní jednání s majiteli tohoto objektu tuto cestu neotvírají. Co se týče veřejného pořádku v okolí prodejen, museli by zde strážníci stát téměř nepřetržitě a ještě k tomu by se přestupků neměli dopouštět lidé, na kterých prostě pokuty nevymůžete. Boj o větší bezpečí na tomto největším sídlišti v Sokolově určitě nevzdáváme, jen jsem se snažil popsat složitosti, se kterými se denně potkáváme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  K OMEZENÍ OTVÍRACÍ DOBY RESTAURACÍ

  dotaz:
  Dobrý den, ač nejsem právník, chci se vyjádřit k odpovědi na dotaz "Noční hluk z restauračních zařízení" ze dne 26. 7. 2018. Myslím si, že odpověď je nepřesná, lépe řečeno špatná. Doporučuji seznámit se s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 28/09 ze dne 2. 11. 2010, kde připouští, že obce mají za přesně stanovených podmínek pravomoc stanovit noční zavírací hodiny barů, hostinců a restaurací, a to obecně závaznou vyhláškou s přesnými ustanoveními. Právo podnikat není právem neomezeným a je třeba jej vždy poměřovat s jinými právy a oprávněnými zájmy jako je pokojné bydlení a spánek. Je s podivem, že po tak dlouhé době od uveřejnění Ústavního nálezu je městským úředníkům tento Ústavní nález asi neznámý. Ještě k dotazu anonymního tazatele. Podivuji se, že městský úřad reaguje na dotazy anonyma, či na případná křestní jména či přezdívky. Je to k ostatním podepsaným tazatelům nesolidní. Nemá-li odvahu se pod svůj názor podepsat, ať raději mlčí. Děkuji.
  ~ Jiří Kubíček

  odpověď:
  Dobrý den, je na místě, abych poctivě přiznal, že jsem vycházel z neúplných informací. Máte pravdu, města mohou regulovat otevírací dobu restauračních zařízení. Samozřejmě podle jasně daných pravidel, která nebudou diskriminační. Je potřeba takto upravit městskou vyhlášku a jsem přesvědčený o tom, že nové zastupitelstvo, vzešlé z komunálních voleb, i vzhledem k množícím se stížnostem na noční hluk kolem provozoven se touto možností bude zabývat. Ještě jednou přijměte mou omluvu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  CO BUDE S RESTAURACÍ NA ZIMNÍM STADIONU

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se dotázal, jaký má město záměr s restaurací na zimním stadionu? Tato je již delší čas mimo provoz. Domnívám se, že zajištění jejího provozu pro potřebu nejen diváků, ale hlavně sportovců by mělo být samozřejmou službou a povinností provozovatele či vlastníka zimního stadionu. Třeba s dlouhodobým pronájmem za symbolickou 1 Kč, pokud by nájemce zainvestoval nezbytné opravy a vybavenost. Dávám to i jako programový podnět pro některý subjekt, který se bude ucházet o přízeň občanů v nadcházejících komunálních volbách. Děkuji a zdravím.
  ~ Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, souhlasím s Vámi v tom, že tato restaurace opravdu chybí. Podle aktuálních informací, které jsem zjistil, se dlouho nehlásil žádný nový provozovatel restaurace, ale v současné době je tomu naštěstí jinak. O provozování restaurace se přihlásili tři zájemci a úsek Správy sportovního zařízení nyní čeká na jejich nabídky. Vím také, že všichni tři zájemci jsou seznámeni s tím, že je potřeba zajistit vybavení kuchyně a jeden z nich dokonce prohlásil, že není problém, aby do kuchyně investoval své finance. Jsem pevně přesvědčený o tom, že co možná nejdříve dojde k uzavření nové podnájemní smlouvy a restaurace začne opět nabízet své služby, a to nejen divákům mířícím na hokejová utkání.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  OPAKOVANÝ NEPOŘÁDEK V ULICI JELÍNKOVA

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, obracím se k Vám opět, asi po necelém roce. Musím reagovat na nepořádek v ul. Jelínkova, přímo u vchodu 1780. Nepořádek, který se tam vyskytuje každý týden, je opravdu neúnosný. Jedná se o skládku nepotřebného použitého nábytku, až po vytahané odpadky přímo z kontejnerů. Myslím si, že kamerový systém, který je údajně někde na střeše protějšího domu, asi nefunguje, a pokud zaclání vzrostlé stromy nebo keře v uvozovkách, tak se mohou nainstalovat na jiné místo. Když je nepořádek již takový, že se na to nemůžeme dívat, tak bereme rukavice a začneme s úklidem. Již před rokem jsem Vám, pane starosto, psala, že toto místo je jako jedna velká skládka a stydím se, když k nám někdo přichází domů, a musí koukat na tu špínu a nepořádek. Určitě nejsem jediná, kterou toto trápí. S pozdravem
  ~ Lamačová Dagmar

  odpověď:
  „Dobrý den, na místě byla provedena kontrola stavu v ulici Jelínkova, nebyl zde shledán žádný nepořádek, číslo popisné 1780 jsme v této ulici nenašli. Možná půjde o č.p. 1870, ale ani zde jsme nezaznamenali žádný nepořádek. Pokud zde v minulosti odložili občané objemný odpad, tak je již odvezen. S pozdravem“ 
  ~ Ing. Radomíra Burešová, Sotes Sokolov, s.r.o.

  „Dobrý den, přesto, že vyjádření Sotesu vnímám, jako pozitivní zprávu, jsem přesvědčený o tom, že jde o výjimku potvrzující pravidlo. Nemám důvod pochybovat o tom, jak situaci popisujete vy, a to bohužel z prostého důvodu. Stejné připomínky občanů totiž zaznamenávám i v jiných lokalitách a je to z důvodu většího výskytu nepřizpůsobivých občanů. Tito lidé totiž absolutně neznají své povinnosti, na rozdíl od svých práv, která mnohdy znají více než my. Sotes i městská policie a město samotné s tímto naprosto nepřijatelným chováním bojují, ovšem mohou tak činit pouze dle svých možností. Dovolte mi, abych Vás požádal, abyste i nadále zůstala Vy a všichni slušní lidé na naší straně a pomohli nám s tímto bojovat. Třeba i tím, že v případě spatření tohoto chování okamžitě budete volat městskou policii, která, pokud někoho přímo na místě zajistí, může operativně reagovat.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.9.2018

  NEPOŘÁDEK U TRŽNICE

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěla bych vás upozornit na smetiště přímo v centru města. Jedná se o tu část parku podél zdi tržnice až k mateřské školce, která je osázena rododendrony. Záměr byl sice kdysi dobrý, výsledek ale katastrofální. Toto místo se stalo veřejnou latrínou, útočištěm pro bezdomovce a feťáky. Kolem vede stezka pro turisty, kteří nad takovým nepořádkem jen kroutí hlavou. Šel jste někdy kolem? Nebylo by lépe ty rododendrony raději zrušit? Určitě by to tam pak vypadalo lépe, protože řešení s takovými lidmi není a je to jen nekonečný příběh. Bylo by zbytečné, kdybyste mě chtěl odkázat za SOTES. To už jsem zkusila. Domluva a snaha z jejich strany je sice dobrá, ale to by tam museli chodit denně. Musí mít naše jinak krásné město takovou vizitku? Děkuji.
  ~ E. Červená

  odpověď:
  Dobrý den, kolem tržnice chodím téměř denně nejen já, ale také kolegové z vedení města a radní (o řediteli muzea nemluvě) a všem nám tento stav vadí. Mnohá řešení v podobě hlídek městské policie, asistentů a kontrol ze strany Sotesu jsou bohužel neúčelná, neboť osoby, které tam většinou sedí, jsou jen velice složitě postižitelné. Jedním z řešení, které jsme také konzultovali s kolegy, je částečné oplocení zámeckého parku a začít bychom mohli, a proč nevyužít stávající zídku, právě v okolí tržnice. Musím Vám dát za pravdu, že na taková místa město nemůže být pyšné a mrzí mě to o to víc, že, jak správně píšete, mnoho turistů při návštěvě zámku kolem tohoto musí procházet.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.9.2018

  VZROSTLÁ PLANÁ TŘEŠEŇ

  dotaz:
  Dobrý den, u chodníku nad 3. Základní školou v ulici Boženy Němcové roste vzrostlá planá třešeň, která každoročně spadem přezrálých plodů znečišťuje chodník a chodcům znepříjemňuje chůzi především v dešti, kdy ze stromu kape barevná šťáva a na chodníku to nebezpečně klouže. Bylo by proto vhodné všechny větve nad chodníkem zkrátit. Děkuji za pochopení
  ~ Frantas

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Požádám společnost Sotes Sokolov, s.r.o., aby provedla odborný zásah.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.9.2018

  NÁVAZNOST VLAKŮ NA MHD

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, mohl byste mi odpovědět na pár otázek? Kdo zodpovídá za jízdní řády MHD a kdo má možnost navrhnout jeho změny? Jedná se mi o to, že vlak ČD, který přijíždí do Sokolova z Chebu v 10.52 a výjimečně přijede včas, tak autobus MHD odjíždí v 10.53 minut od zastávky u ČEZ. Mohl by mi někdo vysvětlit, jak mám tento autobus stihnout, když musím jít podchodem a asi 200 metrů k zastávce? Chci podotknout, že je mi 69 let a jsem pohyblivá. Jak má takový autobus stihnout maminka s dítětem v kočárku a třeba s francouzskou holí nebo kufrem? Kdo schvaluje takovou hrůzu a pokusil se dotyčný někdy v životě použít vlak a následně MHD v sobotu nebo v neděli? Čekání v létě půl hodiny moc nevadí, ale při dešti, mrazu na nepovedeném autobusovém nádraží (není žádná ochrana před větrem, o WC nemluvě) není žádný med. Nenamítejte mi novou budovu vlakového nádraží. Jedná se mi o nepovedené jízdní řády. Určitě to není jediný spoj, který je tak špatně nastavený. Kolem 20. hodiny večer, sobota čekání skoro jednu hodinu na MHD. 19.50-20.45h.
  ~ Martina

  odpověď:
  Dobrý den, za sestavování jízdních řádů odpovídají obce, které si MHD u provozovatele objednávají, tedy hlavní slovo má také město Sokolov. Na pravidelných poradách s provozovatelem jsou diskutovány připomínky občanů nejenom k technickému stavu vozidel, pořádku v nich, ale také k jízdnímu řádu. Jinými slovy, pokud přijde několik podnětů na změnu jízdního řádu, je to jistě věc, o které se můžeme bavit a kterou jistě chceme prodiskutovat. Vaši konkrétní připomínku prosím blíže specifikujte na odbor správy majetku, který se jednání pravidelně účastní. Co se týče, Vašeho názoru, ať neargumentuji vlakovým nádražím, chci dodat, že argumentovat musím, a budu rád. Od počátku totiž byla koncepce dopravního terminálu vytvořena tak, že v budově vlakového nádraží bude, jak sociální zařízení, tak prostorná čekárna a pokladny pro autobusovou a vlakovou dopravu. Jsem velmi rád, že naším aktivním přístupem jsme po dlouhých letech, kdy město Sokolov končilo s realizací tzv. pod čarou, dostali nad tuto čáru. Výsledkem je právě končící rekonstrukce budovy, kde se, věřím, na autobusy bude čekat v suchu, teple a s možností zakoupení jízdenky.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.9.2018

  PARTA Z PARKU

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás v naději, že tento problém konečně někdo začne řešit, protože už opravdu nevím kudy kam. Již několikrát jsme byli z městského parku vyhození, a to doslova vyhození, strážníky Asistence prevence kriminality (APK) z důvodu, že nás je velká parta atd. Přestože jsme nebyli hluční, nepili alkohol, nepohazovali odpadky a nedopalky, ani jinak neporušovali zásady slušného chování. Poste nás jen bylo více (cca 10). Když sedíme jen tak na zemi, v podstatně menší skupince a hrajeme pétanque, situace se opakuje. Vedle nás sedí skupinka lidí, kteří sedí na opěradle lavičky, pijí alkohol, odhazují nedopalky, tak těch si APK ani nevšimnou a neřeknou jim půl slova. Městský park je každý den kolem 9. až 10. hodiny večerní plný bezdomovců, kteří zvrací na chodník, spí na lavičkách, odhazují odpadky a s těmi nikdo nic nedělá. Když jsem celou situaci byla nahlásit na městskou policii s tím, že tyhle bezdomovci nás teď vyhodili z mola, protože tam krkají, chlastají (slušný výraz pro to není), křičí, mají na nás, tři holky oplzlé kecy, bylo mi řečeno, ať zavolám hlídku?! Jaký je rozdíl, když jdu osobně něco ohlásit a tím, že zvednu telefon? Když má městská policie molo 300 metrů od služebny? Mám pocit, že někteří asistenti prevence si pouze honí ego na tom, kdo je nejblíž a opravdové problémy přehlížejí. Rozhodně nesouhlasím s tím, aby mi strážnice tykala a křičela, že ji teď budu poslouchat. Není mi 15 let, aby se mnou někdo takhle mluvil, kord v situaci kde jsem nevinně. Děkuji za vyřešení.
  ~ Martina

  odpověď:
  Dobrý den, Martino, v první řadě musím napsat, že městské parky jsou určeny právě lidem, jako jste vy. Sezení v parku, běhání, skákání, to vše samozřejmě v případě zelených ploch, je vítáno. Osobně mám velmi dobrý pocit z toho, když se vracím přes park denně domů, že vidím skupinky slušných lidí, kteří náš krásně udělaný park využívají. Nechci se konkrétně vyjadřovat k činnosti městské policie a asistentů městské policie, neboť jsem samozřejmě u celé situace nebyl. Nicméně, dovolte mi, abych spíše obecně odpověděl, že je lhostejno, kde na přestupek upozorníte. Jestli je to městská hlídka, či asistenti, nebo dokonce služebna, městská policie je povinna neprodleně zajistit nápravu. Požádal bych Vás také, abyste i v budoucnu, pokud budete mít tuto negativní zkušenost, neprodleně kontaktovala velitele městské policie Bc. Petra Procházku, nebo radního, který je vedením městské policie pověřen, tedy Mgr. Petra Kubise. Jen okamžitou zpětnou vazbou je možno celou situaci ihned vyjasnit a přijmout opatření. Co se týče osob bez domova, věřte, že nás tato situace mrzí, stejně jako Vás, ale bohužel samospráva má v tomto velice malé kompetence.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.9.2018

  AKTUALIZOVÁNO: ODPADKOVÝ KOŠ NA CYKLOSTEZCE

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto dejte jim tam koš k lavičkám na cyklostezce mezi katastrálním úřadem a VZP. Díky
  ~ Vladimír

  odpověď:
  „Dobrý den, po domluvě se společností Sotes Sokolov, s.r.o. přibyl jeden odpadkový koš na cyklostezce za Komerční bankou a požádal jsem společnost Sotes, aby mezi VZP a objektem České spořitelny ještě jeden odpadový koš umístila.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  „Dobrý den, před cca 14 dny byl koš mezi budovou České spořitelny a VZP umístěn.“
  ~ S pozdravem Ing. Radomíra Burešová, Sotes Sokolov, s.r.o.

 • 7.9.2018

  PARKOVÁNÍ V ULICI MÁNESOVA

  dotaz:
  Dobrý den, těší mne Váš zájem o názory občanů našeho města, a proto bych měl také prosbu, přestože se týká silniční dopravy. Jedná se parkování v ulici Mánesova směr ulice Slavíčkova (u popelnic v nepřehledné zatáčce). Při představě, že mé nebo jiné děti jdou vynést odpadky a za stojícími vozidly neuvidí dolů jedoucí vozidlo, může klidně dojít k závažné dopravní nehodě. Stejně tak vozidla jedoucí směrem nahoru ani nemůžou včas zastavit před protijedoucím vozidlem, protože ho lze zaregistrovat až v místě stojících aut. A bohužel když dojde ke střetu, bude vozidlo jedoucí vzhůru vždy na vině, jelikož je z větší části v protisměru. A to vše jen díky lenosti a nezodpovědnosti řidičů, kteří zde "parkují". Cožpak by tolik vadilo ubrat tři parkovací místa, pro zabezpečení zdraví občanů, když pár desítek metrů odtud je nové parkoviště, které ještě není z plna využito? Jedinou nevýhodou tohoto parkoviště je, že v brzké době jej začnou využívat kamiony z dálnice, které bohužel nemají jinou možnost díky rychlosti byrokracie a neschopnosti ministerstva dopravy obstarat větší počet parkovišť k tomu určených. Což takhle zákaz nad 7,5t? Děkuji za pozornost.
  ~ Petr Vican

  odpověď:
  Dobrý den, pevně věřím, že Vámi zmiňované parkoviště se nestane místem pro kamiony, pokud by tomu tak mělo být, samozřejmě ihned budeme reagovat příslušným dopravním značením. Co se týče nepřehledné zatáčky, přiznávám, že s ohledem na kritický nedostatek parkovacích míst, nemáme v úmyslu jakékoliv parkovací místo rušit. Nicméně souhlasím s Vámi v tom, že tato křižovatka je nebezpečná, ovšem nikoli z důvodu parkování, ale bezohledného odstavení auta poblíž kontejnerového přístřešku, tedy téměř přímo v zatáčce. Několikrát jsem již na porušení zákazu stání upozorňoval Městskou policii Sokolov a požadoval co možná nejrychlejší vyřešení situace, neboť, jak jsem již psal, díky nezodpovědným řidičům jde o velmi nepřehledný úsek.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.9.2018

  OBÁVANÝ SOUSED. ŽÁDOST O POMOC

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, už si nevíme rady a ráda bych se obrátila na vás. Bydlíme v pronajatém bytě 2+1 na sídlišti Michal a máme takový problém. Soused pod námi nám dělá samé naschvály. Mám malé děti a těm nemůže ani spadnout hračka, nebo jen když se projdou po bytě, tak buď tříská do topení, nebo mi v noci chodí kopat do dveří. Věčně nás venku slovně napadá a uráží. Můj syn, 6 let, už má z něho panickou hrůzu, co se bude dít, když ho potká venku na ulici. V noci se mi budí s pláčem, a je to pořád dokola. Už i sousedé z baráku si na něho stěžovali, že nedá pokoj, jak nám tak i sousedům zde v baráku. Ale u mě je to horší, protože vidí, že jsem sama s dětmi. Už asi třikrát jsem byla kvůli němu na městském úřadě, aby se to nějak vyřešilo, Nespočetně byla volaná policie, ale nikdo s ním nic neudělá. Maximálně v nadávání. Už nevím, kam se obrátit, a ráda bych vás chtěla poprosit, zda by se nemohlo najít pro nás jiné bydlení od města? Již jsem si žádala, ale marně. Tohle už se tu nedá vydržet. Mohu doložit i od policie výkaz že tu jsou problémy. Nás už vážně nebaví žít ve strachu, kdy nám co udělá, nebo bude dělat schválnosti, bušit do topení, nebo mi kopat do dveří. Tedy, když mi děti spí, nebo nás urážet a vyhrožovat sprostě. Nejsem rasista, ale opravdu nejsme Romové nebo lidi co se neumíme chovat, chceme jen žít slušný život a vychovat děti v klidu a v pohodě. Děkuji za odpověď.
  ~ Martina

  odpověď:
  Dobrý den, kontaktujte mne prosím na telefonním čísle 723 058 306.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.9.2018

  ZPOŽDĚNÉ LINKY MHD

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych si stěžovat na řidiče v Sokolově. Jezdí si, jak se jim zlíbí, podle jízdního řádu se vůbec neřídí. Jen málokterý řidiči jezdí přesně včas a nejsem sama, koho to štve. Děkuji, snad s tím něco uděláte. S pozdravem
  ~ Michaela Prantová

  odpověď:
  Dobrý den, jednotlivé stížnosti na řidiče je potřeba co nejdříve a co nejkonkrétněji oznámit společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., která do konce letošního roku MHD v Sokolově provozuje. Již několikrát jsem s panem ředitelem tuto stížnost řešil, a vždy opravdu pomohlo, pokud má stížnost proběhla neprodleně a s konkrétním údajem o času a lince.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.9.2018

  VODA OD VEOLIE

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, kdy už konečně začne Sokolov jednat a převezme vodárnu zpět do svých rukou? Proč se stále necháváme okrádat francouzskou Veolií? V Plzni stojí voda 86,14 Kč/m3, v Praze je to 87.39 Kč/m3 a v našem Sokolově jsme se dostali už na 104,32 Kč/m3. Hodláte s tím něco udělat, nebo budete jen jako všichni ostatní před Vámi nečinně přihlížet?
  ~ Josef Murcek

  odpověď:
  Dobrý den, rád konstatuji, že v tomto jsme s Vámi za jedno. Je to již více než rok, kdy obce a města spojeny ve Vodohospodářském sdružení Sokolovska projevila přání po skončení platné smlouvy, cca za dva roky, převzít plně hospodaření s vodou do vlastních rukou. V současné době probíhají na tomto kroku intenzivní jednání.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.9.2018

  PARKOVÁNÍ V ULICI SLAVÍČKOVA

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych reagoval na článek o parkování v ulici Slavíčkova a zákaz vjezdu k objektu chráněného bydlení. Je naprosto v pořádku, když se dohlíží nad dodržováním zákazu vjezdu s dodatkovou tabulí. Je potřeba udržovat volné příjezdové cesty pro vozidla záchranné služby. Udržování příjezdové cesty pro vozidla IZS nikomu nevadí. Ale proč má skupina obyvatel chráněného bydlení tímto zákazem vyhrazená místa pro parkování jen pro svůj dům? Jedná se o malý počet obyvatel tohoto domu a poměrně velký počet parkovacích míst (před a za domem). Obyvatele Slavíčkovy ulice tuto možnost nemají a toto se mi zdá být velice diskriminační. Přemístěte zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí na začátek ul. Slavíčkova a pro všechny budou vytvořeny stejné podmínky. Všechny pozemky patří městu Sokolov a neměl by být problém vyřešit tuto situaci. Městská policie by mohla svou dobrou práci uplatnit po celém úseku. V každé odpovědi je zdůrazněno, že přivítáte jakýkoli nápad k narovnání podmínek pro obyvatele. Jen poznámka pro další státní instituce. Na parkovišti před chráněným bydlením je již léta postaven přístřešek a může se jednat o nedovolený zábor prostor města Sokolov. Snad má správce zařízení toto řádně vyřešeno. Dále je zde dlouhodobě zaparkován vlek za vozidlo. Při vjezdu do zákazu vjezdu není tato značka při odbočování vpravo vidět s ohledem na skutečnost, že je zakrytá větvemi z jabloně. Děkuji za odpověď.
  ~ Albert Van Wesemael

  odpověď:
  Dobrý den, jak už jsem v některé ze svých odpovědí uváděl, areál, o kterém hovoříte, tedy areál, kde sídlí organizace Chráněného bydlení a Sokolík, není v majetku města Sokolov a veškeré připomínky tedy prosím směřujte na provozovatele, tedy obě dvě společnosti, nebo majitele, tedy Karlovarský kraj.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.9.2018

  PARKOVIŠTĚ U BANÍKU, KROPENÍ MĚSTA A ČERNÁ SKLÁDKA

  dotaz:
  Dobrý den, měla bych prosbu. Nyní už potřetí žádám o obnovení bílého značení (čáry) na velkém parkovišti u TJ-Baník. Vloni mi bylo řečeno, že se čeká, až bude lepší počasí a pak se nic nedělo. Značení už není vůbec vidět. Druhý dotaz: nešlo by alespoň trochu kropit celý Sokolov? V jiných městech toto dělají (chápu, že je nedostatek vody). Jako dítě si pamatuji, že se to dělalo. Vše je vyprahlé, spíše suché. Tím pomůžete i přírodě ;-). Pak mě pobavilo sekání trávy (teď už spíš sena) :-D. A jinak chci nahlásit pohození pytlů v lesíku směr Dolní Rychnov. V e-mailu vám přepošlu fotky. Díky za jakékoli řešení a odpověď. Přeji krásný den Gabriela B. Sokolov
  ~ Gabriela B. Sokolov

  odpověď:
  Dobrý den, co se týče kropení města, tak na pravidelném kropení jsme s panem ředitelem domluveni. Samozřejmě přednost mělo kropení a zalévání naší zeleně. Musím přiznat, že v tomto okamžiku nevím, proč nebylo obnoveno vodorovné dopravní značení na tomto parkovišti, a je to pro mě jedno z témat další schůzky s panem ředitelem společnosti Sotes Sokolov, s.r.o. Váš poznatek o nepořádku v lesním porostu směr Dolní Rychnov předám společnosti Sotes s tím, že budu požadovat úklid těchto prostor.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.9.2018

  AUTA NA CHODNÍCÍCH A SEKÁNÍ TRÁVY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, už mi to nedá, abych nenapsal svůj názor na některé věci, které se objevují nejen v poslední době, ale trvale. Pominu fakt, že se běžně ve Spartakiádní ulici jezdí po chodníku nejen k samoobsluze. Ale i kolem domu č. p. 1960-1964, kde je po rekonstrukci dost široký chodník pro vjezd vozidel s nákupem, ale od hospody po zadním traktu jezdí nejen pošta, ale je tam vcelku pravidelný provoz zejména kolem zadního traktu školky. Možná by stálo za to instalovat značku omezující rychlost vozidel po chodníku, aby nedošlo k maléru. Říkám, že tento fakt pomíjím, protože je to už běžná věc a člověk se s tím musí vyrovnat. Policistu (a to mám na mysli pěšího) není vidět celý rok. Píšu ale ohledně jiné věci. Nevím, jestli mají Technické služby pevně stanovený plán sekání trávy v dané lokalitě, ale v současných vedrech sekat trávu až na holou zem mi připadá kontraproduktivní a v mnoha ohledech doslova směšné. Po rekonstrukci byl nový trávník místo zeminy upravován jílem, který nesaje vodu a už po dvou dnech bez deště je z trávníku mlat. Tráva je spálená a tuto suchou trávu zřejmě bylo nutné posekat. Tolik moje připomínky. Neočekávám, že dojde k trochu rozumné četnosti úpravy trávníků, ale chtěl jsem na to alespoň touto cestou upozornit. Jinak pochvala za rekonstrukci ulice a dětské hřiště. Děkuji.
  ~ Ladislav Mrázek

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji nejen za Vaši pochvalu, a dovolte mi, abych, co se týče sekání, Vás odkázal na podobný příspěvek, který jsem již zodpověděl. Bohužel s Vámi musím souhlasit v tom, neboť jsem obyvatel Vítězné, že jízda po chodnících, tak jak to popisujete, se stává, nechci napsat běžnou, ale určitě velmi častou praxí některých obyvatel sídliště. Přiznávám, že už i mě trochu unavuje při zjištění skutečnosti, že si k domu neodvezu pouze nákup, ale nechám zde vozidlo stát delší dobu, unavuje volat městskou policii, ale zároveň vím, že jiná cesta není. Vím totiž, že pokud budeme nevšímaví, tak ze slova často se stane běžně.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.9.2018

  PÉČE O ZELEŇ

  dotaz:

  „Vážený pane starosto, při návštěvách města Sokolov jsem opakovaně velmi negativně konfrontován s realitou nezájmu o nově zasázenou zeleň v loňském a letošním roce na území města. Z důvodu značného deficitu vláhy je veškerá nově zasázená zeleň, stromy a keře již nyní znehodnocená, zaschlá. Není mi jasné, proč odpovědné orgány města v daném nic nečiní, např. odbor správy majetku, odbor životního prostředí, Sotes, aj. Z důvodu reálné neúdržby nové zeleně došlo k jejímu nevratnému zničení. Město vynakládá stovky tisíc korun na novou zeleň a současně o uvedenou zeleň nepečuje. Nejsou chráněny investice města. Uschnutí zeleně (nové, zasazené v loňském a letošním roce) je patrné již několik měsíců, tj. i v době, kdy nebyl zákaz čerpání vody, který vyhlásila paní hejtmanka KV kraje. Řádný hospodář musí o majetek, který má pouze v užívání a ochraně, řádně pečovat a ochraňovat jej, tj. i pečovat o nově zasázenou zeleň. V současné době urychlené zalévání již zničeného ničemu nepomůže. Na jaře pravděpodobně dojde k odstranění zaschlých stromů. Nevím, zdali je účelné výsadbu opětovně realizovat, když se 2-3 roky po výsadbě intenzivně o ní nepečuje. Raději investujte peníze do oprav chodníků. Bohužel uvedený stav nové zeleně je po celém městě.“
  ~ Jaroslav Novotný

  „Dobrý den, dnes jsem procházela parkem do polikliniky, byla jsem zděšena, jak vypadají rododendrony a vůbec všechna květena, která se v parku nachází. Zajímalo by mě, proč se park nezalívá v takových extrémních vedrech, jako jsou teď? Vždyť v parku má být oáza pro vše živé. Díky za odpověď.“
  ~ Urbanová

  odpověď:
  Dobrý den, Vámi popsaný stav byl jedním z důvodů, proč jsem se po návratu ze své dovolené okamžitě setkal s panem ředitelem společnosti Sotes Sokolov, s.r.o. a zajímal se o důvody, proč tomu tak je. Asi se shodnu s Vámi, stejně jako s ním, že letošní léto s minimálními srážkami a extrémními teplotami (a to po dobu téměř tří měsíců) nás všechny postavilo před zatěžkávací zkoušku. Spol. Sotes se samozřejmě, nejenom nově zasazenou výsadbu, ale také tu stávající, snažila zavlažovat, bohužel, a to přiznávám, došlo i k některým ztrátám při výsadbě. Věřím, že i pro vedení této společnosti bylo letošní léto poučením. Osobně bych možné rezervy viděl např. v nasmlouvání dalších kropících vozů.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.9.2018

  KOČIČÍ ÚTULEK A SEKÁNÍ TRÁVY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, tak tu máme zítra srpen, 1. 7. 2018 mělo být zasedání městského zastupitelstva, kde se měl schvalovat kočičí útulek, opět na něj nedošla řada, nepadlo o něm slovo, proč prosím Vás? Přestávám věřit, že se vůbec začne budovat. A mohl byste nějakým způsobem v Sokolově zakázat sekání už dávno spálené trávy a stříhání seschlých keřů? Vždyť to není možné, normálnímu člověku tohle musí připadat hrozně nelogické, sekačky jezdí a sekají trávu, která už dávno není trávou a stříhají se uschlé keře a porosty, místo aby se zalévaly. Stačí se Sokolovem projít pěšky a všimnout si, jak nám to tu všechno umírá!
  ~ S pozdravem Jana

  odpověď:
  Dobrý den, výstavba útulku pro kočičky jde do městského zastupitelstva v měsící září a jsme přesvědčeni o tom, že výstavba bude schválena. Co se týče sekání trávy a keřů, celou věc jsem komunikoval osobně s ředitelem společnosti Sotes a on mi sdělil, že se sekala pouze místa, kde tato tráva byla vysoká, resp. dodělávaly se neposekané úseky z předchozího období. Protože sekačky na tato místa přejížděly i po pozemcích, které popisujete, mohlo dojít také k tomu, že přejezd byl mylně považován za sekaný. Samozřejmě jsme se shodli oba dva na tom, že sekat vyschlé trávníky nemá žádnou logiku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.9.2018

  BÝVALÁ ZELENINA A ÚDRŽBA

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak to vypadá s budovou bývalé zeleniny v ulici Závodu Míru u Dukly? Slyšel jsem, že je ta stavba na černo postavená. Proč město neřeší, že to hyzdí sídliště? Dále rampy vietnamských obchodníků nevypadají moc krásně, jsou tam položené popelnice, všude krabice a nepořádek. Myslím si, že u hlavní silnice Závodu Míru by to mělo vypadat hezky. Děkuji za odpověď. Dále bych chtěl požádat, jestli by se mohly ostříhat spodní větve borovice u restaurace Dukla? Chodí tam močit bezdomovci. Dále ostříhat keře u dětského hřiště Rákosníček směrem k Lidlu, skoro už se nedá projít po chodníku. Děkuji za vyřízení a odpověď.
  ~ František

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínku jsem řešil se stavebním odborem a zjistil jsem následující. Prodejně smíšeného zboží (původně prodejna ovoce a zeleniny) bylo vydáno dne 8. 3. 1999 kolaudační rozhodnutí, a to na část stavby (1. NP, včetně plynové kotelny v podkroví). K dnešnímu dni nejsou dokončeny stavební práce ve 2. NP a ve sklepě. Stavebník v současné době se stavbou nepokračuje, a to z důvodu soudního sporu. Stavba není na pozemku města a město Sokolov nemůže nic ohledně tohoto objektu ovlivnit. Shodnu se samozřejmě s Vámi v tom, že tento objekt, stejně tak nepořádek za bývalým obchodním domem „Plas“, není pěknou vizitkou našeho města. Požadavek týkající se prostřihání keřů a borovic předávám k vyřízení společnosti Sotes Sokolov, s.r.o., která se stará o zeleň v našem městě. Netuším, jaké stanovisko zaujmou k uřezání větví u borovic, ale samozřejmě se s Vámi ztotožňuji v tom, že chodníky musí být zachovány průchozí v plné výši.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.9.2018

  PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII

  dotaz:
  Dobrý den, vážený pane starosto, ráda bych touto cestou poděkovala za vstřícný, profesionální přístup a hlavně ochotu Městské policie Sokolov při řešení mého problému s odchytem polodivoké kočičky před domluvenou kastrací přesto, že se kočička nalézala v místnosti, nikoli venku v přírodě. Moje poděkování patří jmenovitě veliteli Bc. Petru Procházkovi, vedoucí oddělení prevence kriminality Mgr. Bc. Haně Procházkové, str. Renátě Černé a v neposlední řadě str. Petře Bartošové a str. Lukáši Löwovi, kteří odchyt bleskurychle a bezpečně provedli. Všichni jmenovaní byli velice příjemní, milí a chápaví.
  ~ Mgr. Olga Hörlová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za ocenění členů naší městské policie a rád jim tuto pochvalu předám.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.9.2018

  K MĚSTSKÉMU KOUPALIŠTI

  dotaz:
  Dobrý den, máme krásné nové koupaliště, které ráda navštěvuji, nejsem milovník přírodních vod. Ale chci sdělit několik negativních postřehů. Letos je velice málo lehátek kolem bazénu, velice málo slunečníků. Vyjádření od vedení koupaliště, že lehátka se zruší všechna, až se postupně rozbijí, mně připadá trapné, smutné a hlavně nedůstojné vůči nám občanům Sokolovska. Tentýž problém je se slunečníky, těch je ještě méně. Budeme prý moci ležet na trávě, případně tvrdém chodníku kolem bazénu. Opravdu je pro vedení koupaliště, resp. města taková finanční zátěž nakoupit po sezoně ve slevách nová lehátka na další rok? Snad bychom si tento "luxus" mohli dovolit, nebo je kasa města tak prázdná? Tomu nemohu věřit. Samozřejmě vím, že návštěvníci se vždy nechovají k majetku koupaliště /myslím tím lehátko, slunečník/ zodpovědně. Ale to bylo, je a bude, že někteří občané si neváží ničeho a nikdy. Musím ale pochválit plavčíky v čele s Hankou, opravdu to nemají jednoduché, chválím i pána, který se vzorně stará o hygienu na WC. Nebudu se vyjadřovat k nekvalitním a předraženým bufetům, jelikož jsou v soukromých rukou. Už končím, můžete samozřejmě reagovat Náš Sokolov, Sokolov, a všichni další, kdo má konstruktivní poznámku, na nevhodné opravu nejsem zvědava a ničemu nepomohou.
  ~ Vodrážková Stefanie

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za Vaše konstruktivní poznámky a myslím to upřímně. V žádném případě mi nevadí a nikdy nevadily kritické připomínky, občas jsem se však potýkal s jejich vulgaritou. Což samozřejmě není tento případ, a proto odpovím opravdu rád. Především musím napsat, že lehátka byla pořízena jako kompenzace za to, že při otevření koupaliště byly problémy s travnatými plochami, resp. travnaté plochy neměly dostatek času na to, aby se zde vytvořil hustý trávník. Chtěli jsme poskytnout příslušný komfort a tak jsme pořídili velký počet lehátek. Musím souhlasit s Vaším názorem, že lehátka, a při občasných kontrolách jsem se o tom osobně přesvědčil, jsou nejen využívána, ale také mi k obrázku koupaliště pasují. Celou záležitost projednáme s vedením správce, tedy Sokolovské bytové, s.r.o. Samozřejmě rád Vaše poděkování předám vedení společnosti a nepochybuji o tom, že se dostane i k příslušným zaměstnancům.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.9.2018

  HLUČNÁ MLÁDEŽ

  dotaz:
  Dobrý den, žiji v ulici Křížová 171. Bohužel u fontány se kolem 19. až 22. hodiny schází početná mládež a jsou nadměrně hluční až uřvaný. Když na ně houknu, dostanu drzou odpověď, že ještě není 22 hodin. Mám u sebe vnoučátka a díky jejich řádění nemohou usnout. Mám tedy prosbu: kontrola této lokality strážníky a domluva, popřípadě odchod na jiné místo. Pracuji v jiném městě a ráno vstávám ve 4.15 h. Večer musím čekat do 22.30 h až mládež opustí fontánu. Hrůza. Děkuji za nápravu.
  ~ Zika

  odpověď:
  Dobrý den, věřím, že s končícím létem dojde také k omezení vysedávání hlučící mládeže v místě Vašeho bydliště, nicméně Vás požádám, abyste tuto situaci řešil telefonátem na Městskou policii Sokolov. 22. hodina je sice brána jako počátek nočního klidu, to ovšem neznamená, že se někteří lidé v našem městě mohou chovat takto bezohledně, o vulgárních nadávkách nemluvě. Já tuto Vaši situaci veliteli MP samozřejmě také sdělím.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.9.2018

  ZÁPACH Z KANÁLŮ NA SÍDLIŠTI

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, obracím se na Vás s prosbou. Bydlíme na Švabinského 1706 a už pár měsíců nám neskutečně zapáchají kanály za domem. Jsou to kulaté kanály. Normálně se nedá v bytech dýchat. Bydlím v přízemí a zápach se line i z odpadu doma. Na parkovišti, když zaparkujete, lezete potom do kanálu, tak auta zapáchají. Opravdu se hlavně v těchto horkých dnech nedá ani větrat. Mám zabedněný byt nebo nos. Prosím o nějakou nápravu. Nebo se to bude zhoršovat a byty budou neobyvatelné. Děkuji za odpověď.
  ~ Brossmannová Helena

  odpověď:
  Dobrý den, naprosto chápu Vaši situaci, neboť stejnou situaci mnohdy zažíváme i na Vítězné. Bydlím v prvním patře, takže mám i osobní negativní zkušenost. Již několikrát jsem tuto situaci řešil s vedením společnosti Vodohospodářská Společnost Sokolov, s.r.o. (VOS), a dle jejich vyjádření mohou být příčinou déle trvající sucha, kdy se kanalizace nestačí takzvaně propláchnout splaškovou vodou a na některých místech se pak může šířit nepříjemný zápach. Doporučuji obrátit se přímo na vedení společnosti VOS a požádat o lokální propláchnutí kanalizace.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.9.2018

  DORUČOVÁNÍ K-SERVISU A SOKOLOVSKÉHO PATRIOTA

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě, zda ještě vychází K-Servis a Patriot a proč je už nedostáváme do schránek? Děkuji
  ~ L. Fojtíková

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel musím potvrdit, že stále přetrvávají problémy s tím, že Sokolovský Patriot se do některých domácností nedostane. Již několikrát jsme jednali s Českou poštou, s.p., se kterou má uzavřenu smlouvu o roznosu tiskárna zpravodaje a musím bohužel konstatovat, že ČP v některých případech své závazky neplní. Stížnosti na ní jsou samozřejmě, jak ze strany tiskárny, tak se do toho vložilo i město Sokolov, a je mi osobně velmi líto, že tento měsíčník nenajde všechny své adresáty. Počet výtisků samozřejmě je spočítán tak, aby se dostal nejenom do všech schránek, které nejsou označeny tím, že letáky jejich majitelé nechtějí, ale aby také byl určitý počet na distribučních místech MDK a MěÚ.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.7.2018

  SOUSOŠÍ U ÚŘADU A HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli sochy, které byly nově instalované u kruhového objezdu u městského úřadu, nepochází náhodou od bývalého hotelu Ohře? Dále jsem se chtěla zeptat, jestli jsou na stránkách města umístěny někde historické fotografie Sokolova. Děkuji.
  ~ Klimešová

  odpověď:
  Dobrý den, ano, nově restaurované sochy u kruhového objezdu stály původně u hotelu Ohře. Pokud jde o historické snímky, bohatou sbírku naleznete ve Fotogalerii pod tímto odkazem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.7.2018

  SOKOLOVŠTÍ ČÁPI

  dotaz:
  Žiji v našem městě už skoro 70 let a s čápy jsem se tu setkala až v tomto roce. Je to určitě letošní kuriozita. Usadili se ve dvoře Úřadu sociálních služeb, v Nádražní ulici na komíně. Je to podle mne velmi mladý pár, protože jejich hnízdo je velice chaotické, rozcuchané, bohužel bez mláďat. Může-li někdo ze životního prostředí něco o čápech v Sokolově zjistit, domnívám se, že si přečtou občané Sokolova rádi. Také by bylo jistě zajímavé napsat něco o obyvateli naší řeky labuťákovi FERDOVI. Už 35 let vyvádí každoročně své 4 potomky a vrací se každoročně sem domů, na ostrůvek k loděnici.
  ~ Marta Mrglová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš zájem. Mnoho obyvatel si, stejně jako Vy, všimlo hnízdění čápů v našem městě a mají z toho velkou radost. Stejně tak příjemný pohled je na řeku, na které jsou labutě. Přiznám se, že nevím, jakou formou popsat tuto skutečnost a kde ji otisknout. Spíše bych tuto rubriku, tedy Napište starostovi, bral jako příjemnou pozvánku na procházku k řece a pozitivní vnímání města.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.7.2018

  NOČNÍ HLUK Z RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

  dotaz:
  Dobrý den, hospody Smrk, Slovanka nebo Koruna zavírají do 24 hodin. Ne tak nedávno otevřená Na rampě v Majerové. Provozovatel je ke svým "hostům" velmi vstřícný, hluk až do rána není výjimkou. Nemůže město nějak omezit otevírací dobu? Děkuji.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, co se týče všeobecně otevírací doby restauračních zařízení na území města, město nemá žádné kompetence do provozní doby zasahovat. Jde o tzv. svobodu podnikání. Naprosto jiná je situace, týkající se předzahrádek. Zde je potřeba dodržovat zavírací dobu těchto předzahrádek, a je lhostejno, kde provozovna je. Pokud k uzavření předzahrádky nedojde, obraťte se prosím, a to zcela anonymně na městskou policii, nebo státní policii, která uzavření předzahrádky nařídí. Pokud se tato situace u některých provozovatelů opakuje, tzn., že dochází k častému porušování vyhlášky města, řeší se to s provozovatelem takového zařízení samozřejmě již nekompromisně. Někteří občané na tento mnou navrhovaný postup namítají, že nechtějí udávat apod. Je ale potřeba si uvědomit, že zejména v nočních hodinách je v ulicích města pouze jediná hlídka městské policie a nemůže zkrátka obsáhnout všechna restaurační zařízení a k tomu vykonávat ještě mnoho dalších úkolů. Obracím se proto na občany města, aby například i tím, že zatelefonují a upozorní na to, co je trápí, pomohli policii při výkonu služby.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.7.2018

  DĚKUJEME ZA LIKVIDACI SKLÁDKY

  dotaz:
  Dobrý den, v předchozích dnech jsme byli svědky akce v Mičurinově ulici. Jednalo se o úklid vytvořené skládky a nepořádku ve směru Mičurinova na Tovární ulici. Musím uznat, že v tomto směru byl proveden velký kus práce od městské policie, která patřičně na vše dohlédla. Také bych chtěl poděkovat pracovníkům společnosti SOTES, kteří zde uklidili to, co někteří občané berou jako svůj životní standard, a to žít na hromadě odpadků a neustále obtěžovat okolí svými projevy. Co se týče pana starosty, tak z jeho strany je zde vidět kus dobré práce a úsilí toto vše stmelit dohromady. Tímto chci toto dílo pochválit. Tento názor sdílí i spoustu nájemníků v Mičurinově ulici. Bohužel převládá i názor, že tato dobře provedená práce a úsilí budou zase zmařeny těmi, kteří si nedovedou vážit dobře odvedené práce a snaží se vracet vše do starých kolejí. Tak tedy ještě jednou všem velký dík a hlavně vydržet v tomhle začarovaném kruhu.
  ~ Tesák M.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si pouze dát Vám za pravdu, a minulost nám to již několikrát ukázala, že takto uklizené prostranství vydrží pouze nějakou dobu, a pak se celá naše společná akce bude muset opakovat. Bohužel, zde narážíme na fakt, který se mi vůbec nelíbí, a to je naprostá absence vymahatelnosti práva. Je smutnou skutečností, že osoby, které chcete potrestat za rušení nočního klidu, veřejného pořádku, nedodržování městské vyhlášky, a to buď domluvou, nebo peněžní pokutou, se vám s klidem mohou vysmívat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.7.2018

  AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ NA PRAHU

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je pravda, že město Sokolov nepovolilo autobusům značky Flixbus zastavovat v Sokolově? A jestli ano, z jakého důvodu? Zvláště teď, když firma Regiojet omezila počet spojů ze Sokolova do Prahy na polovinu a navíc jízdné na trase Sokolov-Karlovy Vary zdražilo na dvojnásobek. Pokud si lístky neobjednáte nejméně tři týdny předem, nezbude vám nic jiného než spoj v pět hodin ráno, anebo vyjet z Karlových varů, kde je spojů k dispozici víc. Ale samotné spoje Sokolov-Karlovy Vary také nejsou zrovna početné (nepočítám spoje vlakové, protože tahat se s kufrem z horního nádraží na terminál je něco, na co nemám trpělivost ani energii). Na co tedy narážím, existuje opravdu pádný důvod, proč je s těmito spoji problém, nebo jsou důvody čistě politické? Děkuji moc, pravidelně dojíždějící student Sokolov-Praha.
  ~ Brandl Petr

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov v žádném případě nevydalo omezení společnosti Flixbus. Obrátil jsem se tedy na Krajský úřad Karlovarského kraje s žádostí o vysvětlení situace a bylo mi sděleno, že krajský úřad zatím licenci nevydal, ale v této záležitosti se již vyjadřoval na nadřízeném orgánu, kde se vede licenční řízení. Opravdu to není tak, že by město nedovolilo autobusům Flixbus zastavovat na zastávkách v Sokolově. Krajský úřad dal vyjádření, že tuto licenci vydá, a to ve stejném režimu jako Regiojet. Dále jsem se dozvěděl, že je zde pouze omezení místních frekvencí na území kraje, a to z důvodu dotovaných spojů. Pro více informací prosím kontaktujte odbor dopravy Krajského úřadu Karlovarského kraje.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.7.2018

  JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ A OPRAVA SILNICE

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, mám dvě otázky. Chtěl jsem se zeptat, proč se z ulice Sportovní stala jednosměrná? Asi je někým myšlena vyšší bezpečnost v této křižovatce? Lidé parkující v ulici Sportovní musí objíždět přes ulici Atletická, kde jsou dlouhodobě hodně propadlé silnice, o kterých město ví, ale neřeší. Dopravní označení, že tam je nějaká nerovnost na silnici tam bylo umístěno až po nehodě a značka je jen provizorní, což znamená, že při procházení určitých osob tato značka bude shozena na zem. Ulice Atletická je velmi nepřehledná kvůli zaparkovaným autům. V ulici Atletická v místech, kde je nejblíže umístěné dětské hřiště, také vzniká nebezpečí, protože je zde zvýšená fluktuace dětí z hřiště domů směrem k ulici Vítězná. Když chci jet na staré město, je pro mě nyní lepší jet přes ulice Atletická, Spartakiádní a část vítězné než okolo Penny. Nyní jezdí všichni okolo pečovatelského domu směrem ke starému městu nebo i k poště. Určitě je to bezpečnější, než objíždět již výše zmíněné ulice. Za mě je jednosměrná ulice Sportovní nesmysl. Dále jsem se chtěl zeptat, jestli se provede i oprava silnice nad stadionem u zahrádek? Opravdu je ve špatném stavu. Od 31. 7. 18 pojedu z ulice Sportovní přes Atletická, Spartakiádní a Vítězná na D6, než abych si ničil auto. Abyste neřekl, že jsem jenom nějaký negativní chytrolín, tak určitě děkuji za revitalizaci celé ulice Spartakiádní a k tomu vytvoření chodníku po pravé straně až ke křižovatce k Penny.
  ~ Marek

  odpověď:
  Dobrý den, Sportovní ulice se stala jednosměrnou na základě požadavku dopravního inženýra, a to z důvodu změny rozhledových poměrů. Jinými slovy, pokud se neparkovalo v ulici Spartakiádní kolmo, poměry v této křižovatce s ulicí Sportovní normám vyhovovaly a mohlo se jezdit v obou směrech. Tím, že se nyní nově parkuje kolmo, vznikly nové požadavky na rozhledové poměry. Zjednodušeně řečeno, jednosměrný provoz v této ulici je nutná oběť vzniku nových parkovacích míst. Dále děkuji za Vaše slova chvály a na Váš druhý dotaz odpovím jednoduše. V letošním roce bude provedena ještě oprava silnice nad zahrádkami.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.7.2018

  UVÁZANÍ PEJSCI U OBCHODU

  dotaz:
  Dobrý den, mám na Vás pane starosto dotaz. Nešlo nějakým způsobem ze strany města apelovat na naše seniory, kteří navštěvují místní prodejnu potravin v ulici Boženy Němcové, aby své čtyřnohé miláčky uvazovali jinde než před obchodem? Když se zde vystřídá během celého dne 20 - 30 pejsků a každý zde štěkáním volá na svého páníčka či paničku, tak jistě lze pochopit, že z toho zrovna nejsou obyvatelé v okolních domech dvakrát nadšeni. Děkuji a přeji hezký den.
  ~ Jíří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, jelikož se jedná o prostory, které patří ke zmiňovanému obchodnímu domu, město Sokolov zde nemá žádné pravomoci k tomu, aby celou věc řešilo. Ostatně přiznávám, že velice obtížné by bylo ze strany města nalézt řešení i v případě, že by se o pozemek města jednalo. Netuším, podle jakého zákona bychom hnali k odpovědnosti majitele štěkajícího psa. Je samozřejmě na každém majiteli, aby zvážil, zda je nutné pejska na nákup brát, či nikoliv.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.7.2018

  LAVIČKY V PARKU

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, vím, že jste říkal, abychom byli trpěliví ohledně laviček na tzv. "chemičáku", ale v tom případě budeme muset chodit jinam! A opět se budou omezovat slušní lidé kvůli nepřizpůsobivým. Každý den vpodvečer zde sedí skupina mladých nepřizpůsobivých lidí, kteří zde užívají drogy, a to i nitrožilně. Je zde neuvěřitelný nepořádek. Lavičky nemohou využívat lidé, kteří si zde chtějí odpočinout, protože když už jsou volné, tak si na ně sedne pouze odvážlivec. Chodník je celý poplivaný tak, že skoro neprojdete, a když procházíte, tak Vám často plivnou ještě pod nohy. To máme jako slušní a pracovití lidé snášet? Já vím, že s těmito nepřizpůsobivými neustále bojujete a vážím si toho, ale možná by bylo lepší, kdyby zde lavičky nebyly. Děkuji
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel neumím doporučit nic jiného, než zavolat Policii ČR či městskou policii, a to v případě, že uvidíte protizákonné jednání či jednání proti vyhlášce města. Co se týče odstranění laviček, nebráníme se tomu, pouze se obávám toho, že ihned poté, co budou odstraněny, sem přijde žádost o to, aby byly vráceny zpět. Rozhodně by celé věci pomohlo vyjádření např. dotyčných SVJ, že tam tyto lavičky opravdu nechtějí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.7.2018

  PARKOVÁN U LÉKAŘSKÉHO DOMU

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, víte, jaká je situace s parkováním u lékařského domu Ohře v ulici J. K. Tyla. Proto by mne zajímalo, zda majitel domu číslo 1061 má vždy povolení k záboru parkovacích míst před tímto domem? Několikrát se stalo, že zde vytvořil provizorní zábor tak, aby zde nemohla parkovat auta, která se tam vejdou minimálně 2, aniž by bránila vjezdu na jeho pozemek. Tento zábor nikdy neodůvodnil cedulí ani ničím jiným. Dá se tato situace nějak řešit? Děkuji
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, je potřeba rozlišovat, o kterém místě hovoříme. Dále, pokud si majitel domu takto zabezpečil vjezd od garáže nebo zahrady, porušil pravděpodobně Zákon č. 361 Sb. o provozních komunikacích, který říká, že nesmí stát u výjezdu. Pokud ovšem dochází k záboru mimo výjezd, může se majitel dopustit přestupku tím, že jde o tzv. „černý zábor“. Tato situace se pak řeší jako přestupek.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.7.2018

  HLUČNOST A PRAŠNOST NA ŠENVERTU

  dotaz:
  Vážený pane starosto, můj dotaz se týká citlivé věci, a to zvyšující se prašnosti a hlučnosti z oblasti za Šenvertem, kde se povrchová těžba těsně přiblížila k obytné části města. Obyvatelé si v diskusích stěžují na tuto situaci a kritizují přístup vedení Sokolovské uhelné, p.n. A týká se nejen špatné komunikace, kde by opět možná stačila včasná a fundovaná informovanost o tom, co čeká v nejbližších letech místní s ohledem na jejich zdraví a majetek. Slýchávám také názory, že by zde mohl být využit určitý psychologický nátlak těžařů, kdy po projevení názoru občanů by mělo docházet k persekucím. Tomu se mi však opravdu nechce věřit. Můžeme být tisíckrát vděčni, že náš region nedopadl hůře (i přes trvající odliv mladých, nízkou vzdělanost, nízké mzdy), ale realita je podobná. Místo, aby se zde rozvíjel průmysl, sofistikoval, lákal odborníky, tak je zde tato možnost uměle brzděna. Ptám se tedy, jak vnímáte z pozice starosty města nastalou situaci kolem těžby, je-li komunikace s občany na dostatečné úrovni, abychom se nemuseli obávat o naše zdraví či klesající ceny nemovitostí? Je-li vše v souladu se zákony (což by neměl být kámen úrazu a situace je pod dohledem státní správy), jste-li seznámen s nastalou situací a vstoupili-li jste jako vedení města do jednání s vedením SU?
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz a přidávám následující. Přibližně před třemi týdny jsem na MÚ řešil s některými obyvateli městské části Šenvert situaci týkající se primárně chybějícího dětského hřiště. Mimochodem situaci značně zkomplikoval nově vznesený požadavek společnosti ČEZ o nutnosti dodržet ochranné pásmo nadzemního vedení, nebo provedení izolace stávajícího vedení (finančně velmi náročné). Při následné diskuzi jsme jako další téma probírali nedalekou těžbu a s ní související hluk a prašnost. Následující den jsem využil příležitost, kdy jsem se pracovně setkal s předsedou představenstva SU a téma postupu těžby jsme, mimo jiná témata, také probírali (po svých zkušenostech se sociálními sítěmi mě bohužel ani trochu nepřekvapily „zaručené“ zprávy o tom, že město s nikým nejedná a vlastně o tomto problému ani neví). Informován jsem tak byl např. o tom, že SU jedná přímo s majiteli nemovitostí a vedení této společnosti požádalo o to, aby politici či jiní „mediátoři“ do tohoto přímého jednání nevstupovali. Ve své odpovědi samozřejmě nemohu prezentovat názory samotné společnosti SU (doporučuji Vám obrátit se přímo na její vedení), ale za město rozhodně mohu dodat, že jsem dostal ujištění o tom, že SU hledá a bude hledat řešení vedoucí ke snížení hlučnosti a prašnosti. To samozřejmě ruku v ruce s dodržením nutných bezpečnostních norem a opatření. Město Sokolov po domluvě se společností SOTES Sokolov, s.r.o. přijalo preventivní opatření v podobě častějšího provádění zametání komunikací právě v této oblasti. K Vaší připomínce týkající se dohledu státní správy pouze na závěr dodám, že jak jistě víte, starosta města a ani kdokoliv jiný, nemají sebemenší práva a kompetence do činnosti státní správy zasahovat. Vaše poznámka o umělém brzdění rozvoje a "nelákání" odborníků do regionu, v kontextu s tím co SU "odpracovala" s BMW je, přinejmenším podivná.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 19.7.2018

  VYUŽITÍ ZAHRÁDKY V ULICI U DIVADLA

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, prosím Vás, strašně by mne zajímalo, jak je to se zahradou v Divadelní ulici? Nesmí se sedět před barákem, ale proč jen jedna rodina smí sedět? Mají tam velkého psa, který jim neustále utíká, vrčí na děti atd. Už to trvá dlouho, co prosíme, abychom tam mohli též chodit. Je to nespravedlivé, když dětičky koukají z oken, jak si tam hrají, a my nesmíme. Prosím Vás, už s tím něco dělejte. Jste přece starosta. Děkuji moc.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, k zaslanému dotazu uvádím, že v uvedené ulici U Divadla je město vlastníkem pouze několika pozemků (konkrétně p. č. 308/1, 50/2, 50/1, 834/1 a 831/2), ostatní pozemky jsou ve vlastnictví soukromém. Bohužel v dotazu není uveden konkrétní pozemek či dům. Nicméně na uvedených pozemcích města Sokolov není uzavřen žádný nájemní vztah. Pouze na pozemku p.č. 834/1 je uzavřena smlouva o výpůjčce nemovitosti se Společenstvím U Divadla 1365 - 1366 Sokolov, tzn. že zahradu užívají všichni vlastníci b.j. a nájemníci z těchto vchodů. Ostatní městské pozemky nejsou zaploceny a jsou přístupné všem občanům. S pozdravem
  ~ Petra Němečková, odbor správy majetku

 • 19.7.2018

  LESÍK LIPOVÁ

  dotaz:
  Dobrý den, ještě jednou připomínám lesík v ulici Lipová. Byli tu z technických služeb a pokáceli pár keřů, a to bylo vše, co udělali. Prosím ještě jednou, jestli by se mohli podívat přímo u toho lesíka. Vypadá to tam hrozně, hlavně když ta verbež sousedovi vytrhává plaňky z plotu.
  ~ Děkuji Míra

  odpověď:
  Dobrý den, ano, máte pravdu. V nedávné době tam zaměstnanci ořezávali keře kvůli průchodnosti chodníku. Vyřezání keřů v tomto lesíku je možné až v zimním období, kvůli jeho větší rozloze. Momentálně probíhá letní údržba města a poté začne sběr listí, kácení a vyřezávání keřů je tedy z časového hlediska možné až v zimě.
  ~ Talíř Martin, DiS, vedoucí střediska Veřejná zeleň, SOTES Sokolov

 • 19.7.2018

  PORUŠOVÁNÍ VYHLÁŠKY A SKLÁDKA

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, jsem nový nájemník bytu na Starém náměstí a jsem zděšen z toho, jak se tady nedodržuje vyhláška o rušení nočního klidu. Kultura přes den mi nevadí, ba naopak, ale v noci je to katastrofa! Tento týden v pátek a v sobotu nebyla ani jedna zahrádka na náměstí zavřená o půlnoci (kromě jedné, kde zavírají dříve). To přece neznamená, že začnou kasírovat o dvanácté, ale že ve dvanáct tam už nikdo nebude! Kapitola sama pro sebe je Jack bar, kde ještě ve tři ráno posedávají hosté, a vyřvává hudba z amplionů. Jak je to vůbec možné? Můj švagr si koupil byt na Lidickém nábřeží a realitka tam psala, že byt má okna do klidné ulice, směšné! To by nesměl mít okno na dvorek za Jack barem. Je tam lavička se slunečníkem a kuřáci tam vyřvávají ještě ve tři ráno, včetně hudby ze dveří. To je snad taky zahrádka, i když na soukromém pozemku! Tady v dalších dotazech jsem se dočetl, že máte večer pouze jednu hlídku na město, tak proč sakra dohlížíte i v jiných městech, když ve vlastním nestačíte na bordel? Co je mi platné, že na Březové je klid, když mám pod svými okny příšerný hukot? V MP se prý za poslední roky zvýšil počet lidí a stojí stále více peněz, peníze se dávají také do kamerového systému, tak kde je sakra problém? Píšete, že máme volat na MP, a to máme volat každý večer? Jak řešíte, že si hospodští klidně a opakovaně stále dokola dovolují porušovat vyhlášku? Divíte se, že tu nechce nikdo bydlet? Nejste vrchní velitel Vy, a tedy za toto nedodržování odpovídáte? A ještě k odpovědi na poslední dotaz k nepořádku v Mičurinově ulici. Odpověď, že úklid musí zajistit SOTES Sokolov je vrchol arogance. Snad chtěl velitel napsat, že úklid zajistí on ve spolupráci se Sotesem. To je jak s těmi vraky. Odpověď, kdy jde o vrak, si vyhledám taky, ale jak je to s těmi vraky v Sokolově se nedozvíme.
  ~ K. Roubíček

  odpověď:
  Dobrý den, nejdříve upřesnění. Vrchním velitelem městské policie, neboli radním odpovědným za její činnost, je Mgr. Petr Kubis. Po vzájemné domluvě na něj tyto kompetence přeneslo zastupitelstvo města. Tím samozřejmě neříkám, že se činnosti městské policie nevěnuji, opak je pravdou. Máme pravidelné porady, kde samozřejmě činnost ve městě konzultujeme. Dovolím si další vysvětlení. Jeden městský policista je vyčleněn pro obce Březová, Dolní Rychnov, Svatava a Lomnice. Podstatné je to, že tohoto městského policistu si v plné výši platí tyto čtyři obce. Tím, že jej město Sokolov má ve stavu, těmto obcím pomáhá s nutnou administrativou a vybavením. Zjednodušeně řečeno, pokud by strážníka tyto obce neplatily, ve stavu městské policie by nebyl. Výhodou je, že jej po vzájemné domluvě můžeme občas využívat při konání velkých akcí. Dále, nemohu ovlivnit charakteristiku dané lokality z pohledu realitní kanceláře. Co ale vnímám s naprostou vážností je Vaše stížnost na nerespektování zavírací hodiny pro předzahrádky. Je lhostejno, zda městská policie má v této době jednu hlídku či vícero (i proto, že Staré náměstí je nepřetržitě monitorováno kamerovým systémem), dodržování městské vyhlášky musí být vyžadováno. Mluvil jsem o této situaci s velitelem Bc. Petrem Procházkou a požádal jsem jej o větší kontrolu a důsledný postup strážníků týkající se dodržování vyhlášky. Co se týče skládky v ulici Mičurinova, došlo možná k nepřesnému vyjádření, neboť vím, že na odstranění jakékoliv černé skládky se podílí městská policie se společností Sotes. Bylo to spíše myšleno tak, že samotný úklid provede spol. Sotes.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.7.2018

  NEPOŘÁDEK V MIČURINOVĚ ULICI: AKTUALIZOVÁNO

  dotaz:
  Dobrý den, nevím, jestli se mám obrátit na Vás, vážený pane starosto, nebo na někoho z úřadu města Sokolov nebo hygienickou stanici, aby se začalo konečně něco dělat s problémem na Mičurinově ulici. Na začátku roku jsem Vám psal o problému, co se týče této ulice. Toto ale bylo jak plácnutí do vody. Co se týče Vašich slibů, vše vyšumělo do prázdna. Mezitím za místním výměníkem vznikla skládka odpadu, více méně pod okny obytných domů a o kus dál další skládka v kopci. Zároveň toto slouží jako obydlí různým elementům a veřejná toaleta se spalovnou odpadků. Toto je poznat po každém dešti nebo zvýšeném horku a kvalitně se projevuje i v nočních hodinách. Alespoň se lidem a Vašim voličům, co zde bydlí, lépe spí, když se tento ozón a spaliny nesou mezi domy. Myslím, že zde město ušetřilo za popelnice. Chtělo by to ale všechny na Mičurince povinně očkovat proti žloutence všech typů, a to samozřejmě včetně dětí co tu žijí. Další zarážející věcí je, když se v zatáčce u výměníku na večer a v noci sjíždějí luxusní auta, kdy si majitelé těchto aut a lesní nájemníci vyměňují tašky s prádlem na praní. Potom se v noci ozývá oslava toho, že mají zase čisté prádlo. Další problém je, pokud toto přeroste v nočních nebo denních hodinách určitou mez a zavolá se městská policie, tak než se objeví, tak to trvá občas trošku déle. Vypadá to, že se čeká, až se to vyřeší samo. Jak jsem napsal v předešlém dopise, tak je pravda, že to co se mě netýká a není u mě pod okny, není třeba řešit. Stačí to jen odbýt nějakým příslibem řešení. Tak Vás prosím, něco s tím smetištěm už konečně udělejte. I zde žijí lidé.
  ~ Tesák Marcel

  odpověď:
  Dobrý den, na místo jsem vyslal hlídku Městské policie Sokolov na místě je opravdu skládka, která je, tak na jeden kontejner. Zajistit úklid musí SOTES Sokolov, s.r.o. Pokud se zde mám vyjádřit k hlídce Městské policie Sokolov, kdy na místo přijela opožděně, tak musím vědět, kdy to bylo, zda hlídka neměla jinou práci. V noci je pouze jedna hlídka MP Sokolov na celé město Sokolov, Dolní Rychnov, Svatavu, Lomnici a Březovou. Pán musí volat MP Sokolov, pokud zde dochází k rušení nočního klidu, zapalování ohně a podobně a to linku 156-2 Městská policie Sokolov nebo 158 Policie České republiky.
  ~ Bc. Petr Procházka, Velitel městské polici

  „Dotaz ke smetišti na ulici Mičurinova jsem směroval hlavně na pana starostu, aby s tím něco udělal. Postup policie a argumenty už známe z médií, tudíž se k tomu nemíním vyjadřovat. Skládky, které jsem nafotil, si myslím, že jsou na pořádný kontejner. Dále by mne zajímalo, kdo to bude platit, a jestli daně poplatníků slouží k tomu, aby se to řešilo tímto způsobem, místo toho s tím konečně něco udělat pro klid a pořádek v této lokalitě? Rádi bychom, aby se tato situace konečně vyřešila a došlo ke zlepšení i klidu v této, pro nás nepříjemné situaci, která trvá již několik měsíců.“
  ~ Tesák M.

  „Dobrý den, v předešlých dnech byl provedený úklid celé oblasti společností Sotes Sokolov, s.r.o. Je bohužel smutnou skutečností, že již několikrát jsme naplnili kontejner a bohužel smutnou realitou je také fakt, že to zaplatí všichni daňoví poplatníci, tedy mj. také Vy i já. Píšete, že je potřeba s tímto problémem konečně něco udělat a já musím přiznat, že při dnešní vymahatelnosti práva a zákonech, které pomáhají spíše těm, kteří je s oblibou porušují, je situace téměř bezvýchodná. Jediné, jak můžeme tyto osoby postihovat, je uložení blokové pokuty za rušení veřejného pořádku, nebo tvorbu černé skládky. Nicméně, určitě Vám je jasné, jak tyto blokové pokuty skoční: po nějaké době se jednoduše od vymáhání upustí. Důvod je prostý. Jde o osoby, které nic nevlastní, ve velké většině nemají žádné finanční příjmy a Vy pak na nich nemáte možnost cokoliv vymoci. Často jsem ve spojení s touto problematikou. Stejně bezzubý je zákon v případě osob, které končí, třeba i třikrát v týdnu, na záchytné stanici a Vy jen můžete přihlížet, jak druhý den po propuštění posedávají na lavičkách a hledají co nejkratší cestu zpět na záchytnou stanici. Věřte mi, že tato problematika nás velmi trápí, bohužel jsme však nepřišli na způsob, jak efektivně problematiku s těmito osobami řešit. Pokud jej znáte Vy, budu Vám vděčen, když mi o něm dáte vědět.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 12.7.2018

  KŘIŽOVATKA U LIDLU

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, měl bych žádost, zda by cedule označující stavbu vedle Kauflandu nemohly být umístěny nějak lépe, ze směru od křižovatky k dálnici? Pokud vyjíždíte od Lidlu a odbočujete doleva, musíte si najet dost daleko do silnice, abyste měl rozhled. Ve výhledu překáží právě výše zmíněné dopravní značky označující stavbu. Stačilo by je posunout dále do krajnice. Z druhé strany, při výjezdu z Kauflandu zase brání výhledu přerostlá tráva, takže je špatný rozhled směrem k dálnici. Neuvažuje se na této křižovatce vybudování kruhového objezdu? Myslím, že zrovna zde by se hodil. Vyjet od Lidlu ve špičce doleva směrem do města je téměř nadlidský úkol. Děkuji za odpověď
  ~ Michal A.

  odpověď:
  Dobrý den, byl jsem se na výjezd od Lidlu podívat a dávám Vám za pravdu. Požádal jsem pracovnice stavebního odboru o řešení této záležitosti s realizátorem stavby a ten přislíbil nápravu. Co se týče řešení této křižovatky kruhovým objezdem, město o jeho vybudování zatím neuvažuje. Pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 12.7.2018

  SEKÁNÍ TRÁVY U BANÍKU

  dotaz:
  Hezký den pane starosto, obracím se na Vás s dotazem, proč v době sekání trávy u zahrádkářské kolonie nad Baníkem zůstává před horní bránou cca 3x3m neposečené trávy? Stalo se to již podruhé. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek před bránou vyvozuji, že nepatří Baníku, neboť jeho plochy jsou udržovány v pořádku. Tato část neposekaného je zdrojem líhně dalších škůdců - hnědých slimáků, kteří logicky přelézají na "lepší", tj. na zahrádky. Děkuji za odpověď, s pozdravem
  ~ H. Lukešová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Telefonicky jsem tuto situaci konzultoval s vedoucím střediska Správy sportovních zařízení a domluvili jsme se na tom, že stejně jako sekají areál Baníku, budou sekat také tento malý pozemek. O to spíše, že středisko správy sportovního zařízení je součástí společnosti Sotes Sokolov, s.r.o., která městské plochy spravuje.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 12.7.2018

  ZACHOVEJME JAVOR STŘÍBRNÝ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, nedá mi než reagovat na dopis paní Marešové, která žádá o odstranění stromu v ulici Švabinského 1719-1720. Čtu pravidelně tuto rubriku a už mi jde na nervy, jak si tady naříkají, že jsou stromy velké, větší než paneláky, že padá listí na auta apod. Loni v ulici Švabinského u Alexe se vykáceli tři obrovské smrky (nejspíš by stačilo prořezat), ale tam neviděli na dálnici a padalo jehličí na auta. Teď paní Marešová a spol. žádají vykácet nádherný Javor stříbrný. Vadí jim velikost, že nevidí na silnici. Mně také vadí některé stromy ve výhledu a jsou místa, že jsou větve níže, ale nebudu prosit o kácení. Myslím si, že nebudu jediný, kdo si bude přát, aby ten Javor stříbrný nadále zůstal a dělal potěšení lidem v Sokolově. Zachovejme si vzrostlé stromy, pokud to jen lze, jsou historií našeho města.
  ~ Jozef Miskolczi Sr.

  odpověď:

 • 12.7.2018

  VRAKY V MÁNESOVĚ ULICI

  dotaz:
  Dobrý a hezký den Vážený pane starosto, obracím se na Vás jako vrcholného představitele našeho Sokolova. Chtěl bych se jen zeptat, jestli Vaše kandidatura do zbytečného senátu, není jen útěk od rozdělané práce? Ale to je Vaše věc, dále bych se chtěl optati, určitě mi fundovaně odpovíte, kdo zodpovídá za vraky, které stojí na parkovištích našeho sídliště? Určitě mi odpovíte, že Sotes, Městská policie, Policie ČR, atd., akorát by se s tím mohlo něco dělat. Jak je vidno, komunální volby se blíží a samozřejmě se dělá vše pro spodní část města, od sociálně nepřizpůsobivých jste si už uklidili, máme je na sídlišti, moc děkujeme. Je tady radost žít za neustálého troubení, nepořádku a neklidu. V Sokolově jsem se narodil, žiji zde téměř 48 let, můj otec je první Čech narozený po druhé světové válce v Sokolově (tehdy ještě Falknově), ale jak dnes vypadá naše sídliště Michal, nikdy nevypadalo. Rýsuje se zde druhý Chánov, Janov a jim podobná sídliště. Přeberte si to, jak chcete. Možná je to jen můj subjektivní názor. Nakonec Vám přeji, aby se chyby napravily, každý děláme chyby, nikdo není bezchybný. S pozdravem
  ~ Ing. Karel Dolejš

  odpověď:
  „Dobrý den, dovolím si nejdříve přeposlat odpověď velitele MP, neboť jsem jej samozřejmě požádal o informace, jak je to s vraky v našem městě:“

  „Městská policie Sokolov průběžně kontroluje odstavená vozidla v Sokolově. K tomu chci říci, že vrakem ve smyslu § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je „silniční vozidlo, které je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (tedy chybí světla, dveře, kola vozidla, okna atd.) Dále autovrakem ve smyslu § 36 zákona č. 185/2001 sb. o odpadech je každé úplné a neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem.“
  ~ Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

  „A nyní volně navážu. Jsem přesvědčený, že dotazy nejsou příslušným místem pro jakoukoliv osobní prezentaci kamkoliv, nicméně Vám s plnou odpovědností mohu sdělit, že v žádném případě neutíkám od rozdělané práce. Opak je pravdou. Za naše město a v jeho prospěch budu pracovat i v dalších letech a uvidíme, jestli jako člověk aktivní v komunální politice, nebo jako prostý SOKOLOVÁK. Mám naše město rád a není a nebude mi lhostejné, co se zde děje. Nesouhlasím také s Vaším názorem, že se zde rýsuje druhý Chánov a to i přesto, že si uvědomujeme a plně vnímáme negativní dopady jednání některých "podnikatelů". Ostatně byla to právě naše dosavadní aktivita a zarputilost, která vedla přinejmenším k tomu, že téma sociálně nepřizpůsobivých občanů a obchodu s chudobou již nejsou v naší společnosti tabu, ale otevřeně se o nich diskutuje. Přiznávám, že prozatím s výsledkem, který neuspokojuje ani Vás a nás v žádném případě. Nevím, co myslíte větou, že "od sociálně nepřizpůsobivých jsme si spodní část města uklidili a máte je na Michalu". Dovolte mi jen dodat, a tuším, že nejméně po sté, těmto obyvatelům byty za účelem bezpracného zbohatnutí pronajímá např. p. Berka a jiní. Město v žádném případě!!! Ba naopak, abychom si tzv. zametli před vlastním prahem, prosadili jsme, že nájemní smlouvy na 2 roky se již neprodlužují téměř automaticky, ale ke každé žádosti o prodloužení je dokládáno vyjádření několika odborů. Důvodem pro neprodloužení smlouvy tak může být několikrát později zaplacený nájem, množství pokut (udělené třeba za porušování městské vyhlášky), nezaplacené a neřešené pokuty apod. Dobře vím, že nejsem bezchybný a vždy se najdou rozhodnutí, která bych s dnešní znalostí věci zřejmě udělal jinak, ale chybu v podobě stěhování nepřizpůsobivých občanů mi prosím nepodsouvejte. Pokud jste náhodou narážel na přijaté opatření obecné povahy, pak jen na úplný závěr dodávám, že toto se vztahuje na každou nově podanou žádost, nikoliv na žadatele, kteří v bytech obchodníků s chudobou již bydleli před datem přijetí zmiňovaného opatření.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  odpověď: 

  „Dobrý večer, děkuji za vyčerpávající odpověď. Určitě Vám osobně nic nepodsouvám, ale toto je názor více lidí na sídlišti Michal. Spousta věcí se ve městě udělala a udělá, vždyť je to Naše město. S pozdravem Zdař bůh a uvidíme se na Hornické pouti v průvodu a setkání hornických měst, kde můžeme, když tak pohovořit, jestli bude čas. Ještě jednou hezký večer“
  ~
  Ing. Karel Dolejš

 • 12.7.2018

  OPRAVA SILNICE K. H. BOROVSKÉHO

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěl bych se zeptat, zda je v plánu oprava silnice, dá se říct hlavní tepny v Sokolově, a to celé ulice od Karla Havlíčka Borovského 812 až po kruhový objezd za potokem? Zdemolovaná silnice, propadlé kanály, důraz bych kladl hlavně na křižovatku Karla Havlíčka Borovského a Karla Čapka, tam je takový tankodrom, že všichni řidiči včetně mě musí brzdit na 20 km/h, aby danou křižovatku projeli bez zničených tlumičů a dalších částí vozidla, což může zapříčinit i dopravní nehodu při nepozornosti za sebou jedoucích vozidel. Je prosím možné zahrnout do rekonstrukce alespoň tuto křižovatku? Jezdím to denně, a určitě mi dáte za pravdu, že to je peklo na silnici. Pokud by byla kompletní rekonstrukce silnice Karla Havlíčka Borovského tak, jak se udělala cesta kolem "chemičáku" bylo by to skvělé. Velice děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem
  ~ Radimerský Martin

  odpověď:
  Dobrý den, opětovně připomínám, že tato ulice není v majetku města, ale v majetku Karlovarského kraje. Podle posledních informací, které mám, neboť s majitelem o případné rekonstrukci samozřejmě jednáme, měla by rekonstrukce tohoto úseku proběhnout. Nejsem ovšem schopen garantovat, že to bude již v příštím roce, byť bych si to stejně jako Vy přál.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta