česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starostka města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 23.2.2018

  PARKOVÁNÍ V ULICI MÁNESOVA

  dotaz:
  Dobrý den, mám prosbu, zda by bylo možné opravit parkoviště u domu Mánesova 1652? Jsou zde velké díry, zejména v zadní části parkoviště. Parkují zde i lidé, kteří si jezdí nakoupit do Lidlu, takže je zde vysoká frekvence. Druhá prosba se týká parkování. Parkují zde i lidé, kteří nemají možnost parkování u věžových domů, takže v odpoledních hodinách zde jen málokdy najdete volné místo. Možná by tento problém trochu vyřešilo "nalajnování" parkovacích míst. Jsou totiž i tací, kteří parkují přes dvě místa. Děkuji za odpověď
  ~ Malinkovičová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Tuto celou záležitost budeme řešit se společností Sotes Sokolov, s.r.o., co by se správcem komunikací. Protože pro letošní rok je již plán oprav zpracován, nemohu slíbit, že k opravám těchto děr dojde ještě v roce 2018. Výjimkou samozřejmě jsou díry ve vozovkách, které mohou způsobit poškození vozidla. A proto i z tohoto důvodu věřím, že společnost Sotes provede na tomto parkovišti kontrolu. Rovněž tak tuto společnost požádám o zvážení případného lajnování a naprosto souhlasím s Vámi, že někteří řidiči parkují přinejmenším bezohledně.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  BAHNITÉ SCHODY U LIDLU

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, možná se už tady někdo ptal, komu patří schody, které jsou mezi Lidlem a panelákem? Jsou ve svahu. Věčně jsou mokré a zabahněné, vůbec se neudržují. Chápal bych, že se neudržují v zimě, když je sníh. Ale asi berou vlhkost ze svahu, protože jsou věčně mokré i v létě. Nešlo by je nějak odvodnit a vyspravit? Děkuji
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Vámi zmiňované schody nejsou v majetku našeho města, ale jsou majetkem společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Vaši připomínku vedení tohoto obchodního domu samozřejmě pošleme a je na nich, jestli nápravu zjednají vlastními silami anebo smluvně s jinou společností.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  ČERNÉ SKLÁDKY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Delší dobu dělám předsedu SVJ v Mičurinově ulici. Poslední dobou se ale mezi cestou Mičurinova směrem k Tovární stává obrovská skládka odpadu, který je vytahán z popelnic a shromažďován pod kopcem a za výměníkem. Další se stává na energetickém přívodu směrem od CHZ, kde si někteří lidé, kteří dovedou celé noci a dny svým hlučným chováním obtěžovat okolí vybudovali obydlí. Již jsem dával na toto téma stížnost na město z podnětů nájemníků, neboť někteří z nich se bojí během dne chodit v ulici Mičurinova po chodníku na straně popelnic z důvodů napadání těmito lidmi, když jsou upozorněni na nepořádek, který zde neustále vytvářejí. Když jsem toto podal, tak se zde občas objevila hlídka policie, ale tím to taky skončilo. Chtěl jsem se teda zeptat, zda by nešlo s tímto problémem něco udělat? Například výměnou popelnic za uzavřený kontejner. Dále, co je možné udělat s obyvateli, kteří si budují vlastní sídliště pod výměníkovou stanicí? Více méně názor lidí je, co se týče postoje městské správy, že pokud toto není za mým domem, tak se mě to netýká a nemá cenu se tím zabývat.
  ~ Marcel Tesák

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych odpověděl na Váš podnět. Včera tj. 31. 1. jsem na poradě IZS požádal o zvýšený dohled v této lokalitě jak státní policii, tak i Městskou policii Sokolov a požádal jsem rovněž Odbor správy majetku MěÚ, aby zaurgoval majitele pozemku a požadoval úklid. Samozřejmě, že na úklidu se může podílet spol. SOTES, s.r.o., ovšem je potřeba, aby se s ní majitel pozemku spojil.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  KONTEJNEROVÝ OSTRŮVEK V ULICI PIONÝRŮ

  dotaz:
  Vážený pane starosto! Bydlím v ulici Pionýrů 1293. V posledních dnech nám pod okny probíhají stavební práce. Domnívám se, že se staví zřejmě ostrůvek na odpadkové kontejnery. Aniž by se nás, obyvatel, kdokoliv zeptal, zda s tímto souhlasíme nebo ne. To znamená, že přímo pod okny a balkony, za které jsme si nemálo připlatili při koupi bytu, nám od jara do podzimu budou páchnout odpadky, obtěžovat hmyz, budit nás randál při svozu odpadů a samozřejmě i hluk vyhazovaného skla a jiného těžkého odpadu v jakýchkoliv denních či večerních hodinách? Doufám, že se ve svém předpokladu mýlím a budovaný vydlážděný ostrůvek vzniká pro jiné účely. Pokud ne, obrátím se s ostatními obyvateli našeho domu na Krajskou hygienickou stanici a budeme bojovat za to, aby nám odpadky (jejichž svoz se uskutečňuje jednou do týdne) nesmrděly přímo do oken, balkonů a teras. Prosím Vás o informaci, co se to u našeho domu děje a zda je pro Vás problém nás občany o této záležitosti informovat a eventuálně diskutovat o tom, jak to vidíme my, co zde bydlíme. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
  ~ Hana Nováková

  odpověď:
  Dobrý den, Kontejnery na odpad v ul. Pionýrů byly dosud umístěny na místní komunikaci, kde tvořily pevnou překážku a zabíraly místa k parkování. Odbor správy majetku zaznamenal v posledním roce také mnoho stížností na umístění kontejnerů na místě, které je ve špatném technickém stavu. V současnosti odbor rozvoje města zpracovává projektovou dokumentaci úprav lokality tak, aby zde byl zajištěn bezpečný provoz, mimo jiné proto, že jde o přístup k mateřské škole. Z dosud rozpracovaného stupně projektové dokumentace je již nyní zřejmé, že dosavadní umístění kontejnerového stání by bylo v rozporu s bezpečností dopravního provozu. Úpravami dojde ke změně parkování a komunikace v této lokalitě (dojde k navýšení parkovacích míst). Z výše uvedených důvodů bylo nutné kontejnerové stání přesunout. Pokud budete mít další dotazy v dané záležitosti, neváhejte kontaktovat přímo odbor rozvoje města, který zajišťuje akci stavebně (Hana Špičková), nebo správy majetku, který má v gesci odpadové hospodářství (Ing. Hana Mertlová, Ing. Alžběta Kubalíková). Pro úplnost uvádíme, že Vaše společenství vlastníků má prostřednictvím Sokolovské bytové s.r.o. zajištěn od společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. odvoz odpadu 2x týdně, svoz separovaného odpadu je uskutečňován rovněž 2x týdně. S pozdravem
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 1.2.2018

  DOTAZ

  dotaz:
  Vzorně jste provedli demolice a úpravu prostoru mezi ulicemi Šlikova a Vítězná, ale v současnosti je tam opět navezen „bordel“, tj. stavební suť, cihelné a betonové bloky?
  ~ Vladislav Jelen

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době jsou tyto zbytky po demolici již odvezeny. Trvalo to poněkud déle, a to z důvodu, že realizátor demolice čekal na laboratorní testy, které vyžadoval provozovatel skládky.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  ZÁZEMÍ VZPĚRAČŮ

  dotaz:
  Dobrý den, moje dcera už rok trénuje a závodí za Oddíl vzpírání TJ Baník Sokolov v krytu na 8. Základní škole v Sokolově. Minulý týden jsem jel pro ni odvézt ji z tréningu a měl jsem čas, tak jsem se šel podívat do prostor, kam jsem před cca 25 lety docházel (s Kulim) cvičit. Krásné vzpomínky vystřídal pocit úzkosti, když jsem viděl zázemí sportovců – šatny a zejména sprchy. Představě, že se tam sprchuje moje dcera, nebo jiné dítě z oddílu, se raději vyhnu. Připadá mi, že se tam za těch 25 let nic moc k lepšímu nezměnilo. A to je obrovská škoda. Nedovedu si představit, co by dělali páni fotbalisti nebo hokejisti, kdyby se měli v takovýchto podmínkách sprchovat. Jako otec členky a reprezentantky oddílu vzpírání bych Vás chtěl moc poprosit o investici do rekonstrukce sprch a zázemí pro sportovce na 8. ZŠ. Děkuji
  ~ Miroslav Šulc

  odpověď:
  Dobrý den, k situaci týkající se zázemí vzpěračů již toho bylo zveřejněno mnoho. Ať už při facebookových diskusích, tak při oficiálních vyjádření města. Proto mi dovolte, abych v tomto případě byl stručný. Město Sokolov vyčlenilo ve svém rozpočtu 1 milion korun, a to právě na rekonstrukci sociálního zařízení v bývalém krytu, které využívají vzpěrači. Je možné, že z této částky nějaké finance zbydou i na případné další opravy. Musím však dodat, že s oddílem vzpírání je složitá komunikace. Město Sokolov se v předchozí době snažilo například o domluvu, zda budou vzpěrači chtít své zázemí pro tréninky a závody ve sportovní hale, která by měla být v nejbližších letech nově zrekonstruována. Jen pro názornost situace dodám, že zhruba před čtyřmi měsíci nám vzpěrači měli oznámit a spojit se s ředitelem ISŠTE Sokolov, zda o tuto možnost mají zájem a do dnešního dne jsme od nich žádné vyjádření neobdrželi.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  VENČENÍ PSŮ KOLEM SPARTAKIÁDNÍ ULICE

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás nejdříve s dotazem ohledně nové cedule, které jsem si včera při venčení všimla. Bydlíme v ulici Spartakiádní. Držím se správného způsobu venčení/vodítko, sběr výkalů v trávě atd., všude kudy chodíme i do jiných ulic, tak se chci zeptat na informace, které jsem si včera na této ceduli přečetla. Jedná se konkrétně o menší plochu, hned vedle školky. Je zde prostor, kde jsou dvě nová zařízení pro menší děti. Zajímá mne, jak se uvádí na ceduli, jestli je tedy nyní vstup s pejskem na tuto plochu skutečně zakázán? Protože to jako hřiště, jak se uvádí na ceduli, není nijak ohraničené, tak jako na nedalekém místě, kde je pro děti a rodiče areál s pravidly/nejnovější moderní plocha/. Ptám se proto, abych případně na toto, je-li tam od nynějška tedy vstup s pejskem skutečně zakázán, upozornila i syna, manžela, maminku, abychom se nesetkali s tím, že na nás někdo zavolá Městskou policii za porušení nového nařízení. Jsem člověk, který dovede respektovat řád, slušně se chovat a dbát i na udržování pořádku v okolí bydliště atd. Jen mne upřímně zaskočilo, že je toto místo považováno /pokud správně chápu/, jako hřiště, ale není to nijak ohraničené. Proto Vám píši tento dotaz a prosím o zpětné informace, pokud možno v co nejkratším termínu. Dále mne ještě zajímá, neboť se velmi často setkáváme při venčení, že spousta lidí tady bohužel "stále" chodí venčit své pejsky /často už i více než jednoho/ s rukama v kapsách, nebo vyjdou z domu, pes volně!! A na ústní upozornění, vzhledem k předejití "nevyzpytatelného chování zvířat", dovedou být lidé i slovně agresivní a člověk raději i z bezpečnostních důvodů vlastních a i zvířete, okolí svého bydliště opouští a chodíme už raději tak i na plochy mimo ulici, kde si předem vyhlížíme prostory tak, aby byl náš pes v bezpečí, aby nedošlo ke konfliktům jak zvířat, tak i lidí, kteří nedodržují povinnost mít své pejsky na vodítku! Musím konstatovat, že se s tím setkáváme opravdu bohužel velice často. Je to skutečně nezodpovědnost lidí, a když nám řeknou, že mají psa vychovaného, tak stejně se stalo, že se náhle toto zvíře rozeběhlo a psa nám napadlo. A stalo se to víckrát nejen mně. Velice mne zaskočila pak reakce tohoto člověka, že místo toho, aby se zamyslel nad sebou, tak svého psa udeřil "pěstí" přes čumák, že mu tekla krev!! To byl vrchol všeho a já pánovi jen řekla, že pes za toto nemůže, aby ho netrestal a už vůbec ne takto, ale aby pochopil, že psi-samci, i feny to tak prostě mají a mohou být vychovaní, jak chtějí. Kapala mu z čumáku krev, než ho křikem zahnal domů!! Prostě nechápu!! Je to z mého pohledu už za hranicí rozumu, ne-li týrání zvířete!! Můj pes na vodítku byl napaden, já ho vytáhla do vzduchu za popruhy a přitom jsem ještě litovala to ubohé zvíře, které odneslo "nerozum" jeho páníčka!!! Upřímně by si tou pěstí zasloužil potrestat právě dotyčný člověk. Ale jsem žena, tak jen říkám, co si myslím, a co bych rozhodně neudělala. A toto byl jen jeden z nepochopitelných příkladů chování člověka ke zvířeti. Špatných zkušeností při napadení našeho psa jiným máme bohužel již dost. I v jiných místech sídliště. Tímto si tedy vlastně takto stěžuji na lidi, kteří se prostě nezamyslí a chodí si takto nadále a nám nezbývá, než se jim vyhýbat, nebo chodit daleko od místa, kde bydlí "tito" lidé. I z tohoto důvodu už raději nepouštím našeho mladšího syna se psem ven a jsem z této situace už opravdu zoufalá. Zajímá mne tedy také, jak se vlastně v tomto případě správně zachovat tak, aby nakonec při řešení konfliktu nebyl napaden ještě člověk, který se snaží rozumně situaci řešit? Lidé jsou dnes bohužel čím dál více agresivnější, jak slovně, tak mohou být i fyzicky a to nemáme tedy zapotřebí a už vůbec ne naše děti. Děkuji za reakci a případné rady jak se vlastně máme chovat, abychom se ušetřili případných potíží. Hezký den a zdravím.
  ~ Eva Tetourová

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínku jsem projednával jak s příslušným odborem, tak Městskou policií Sokolov a zjistil jsem následovné. Vámi zmiňované dětské hřišťátko bude v jarních měsících osazeno dopadovou plochou, která jasně vymezí prostor tohoto hřiště. Zvažovat budeme i jeho oplocení. Co se týče majitelů, kteří nerespektují městskou vyhlášku a pouští psy na volno i na místech, kde to není povoleno, je řešení v kompetenci městské policie. Doporučuji s těmito majiteli se nějak nedohadovat a na jejich počínání telefonicky upozornit městskou policii, která zjedná nápravu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  PARKOVÁNÍ V OKOLÍ NÁM. BUDOVATELŮ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěl bych se zeptat, kde budeme parkovat my, obyvatelé města, kteří bydlíme přímo na nám. Budovatelů? Po opravě nábřeží Petra Bezruče bude parkování také zpoplatněno. Ve všední den to byla jedna z posledních možností, kam si člověk mohl auto zaparkovat. Jinak je vše kolem náměstí placené nebo zdarma na hodinu. V okolních ulicích je parkování také beznadějně plné (ulice k Bille, ulice k poště, parkoviště u centrálky), všechna ostatní parkoviště jsou placená (před Uralem, před tržnicí, před úřadem práce). Pro dlouhodobé stání tak zbývá pouze parkování kolem náměstí, kde je zázrak přes den chytit volné místo. Teď chcete zpoplatnit desítky parkovacích míst, která už se pro dlouhodobé stání nebudou moci využít. Nemám problém si k autu kousek dojít, ale bohužel ani v okolních ulicích tato možnost většinou není. Bohužel jediný náš dům na náměstí (č.p. 1421-1428) nemá vjezd do dvora chráněn závorou, takže si tam jezdí a parkuje kde kdo a my residenti nemáme kde stát a nemáme ani možnost si stání zaplatit. Děkuji za Vaše vyjádření.
  ~ Michal A.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych v krátkosti odpověděl na Váš dotaz. Město Sokolov si samozřejmě uvědomuje, a také jsme to zveřejnili hned po vypracovaném projektu, že rekonstrukcí nábřeží Petra Bezruče dojde k úbytku parkovacích míst. Jedním opatřením, které jsme realizovali, bylo vzniklé parkoviště na ploše nám. Budovatelů a v současné době se vážně zabýváme myšlenkou (a činíme již nutná opatření), že bychom toto parkoviště ještě o několik míst rozšířili s tím, že nově vzniklá parkovací místa nebudou časově omezena. V budoucnu také chceme pískovou plochu u obchodu Billa opatřit takovým povrchem, aby zde bylo vytvořeno celoročně využívané parkoviště, a doufám také v to, že velkým záchytným parkovištěm se v budoucnu stane plocha bývalého autobusového nádraží.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 1.2.2018

  VLOUPÁNÍ DO OPUŠTĚNÉHO DOMU

  dotaz:
  Dobrý den, včera odpoledne (10. 1. 2018) při procházení ulicí Heyrovského kolem domu 1381-2 (dům by měl být zabezpečen proti vniknutí) jsem viděla dva chlapce. Jeden byl v druhém nadzemním podlaží domu a druhý na ulici a sbíral to, co mu první chlapec z domu házel. Bylo by možné s majitelem domu projednat větší bezpečnost a popřípadě znovu a lépe dům zabezpečit proti vniknutí? Kolem těchto domů je neustálý nepořádek a jsou terčem různých průzkumných akcí. Děkuji a přeji hezký den.
  ~ Weberová Věra

  odpověď:
  Dobrý den, majitele těchto domů samozřejmě upozorňujeme na to, že dochází k vniknutí do jeho domu, a to s tím, že zde může být působena škoda na majetku. Z pohledu města nás tato situace zajímá s ohledem na bezpečnost chodců a v případě problémů i toto s ním řešíme. Musím také dodat, že současnou situaci komplikuje skutečnost, že dochází k prodeji těchto objektů jinému majiteli. Podle informací, které mám, je prodejní smlouva těsně před podpisem.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.1.2018

  PARKOVÁNÍ VE VNITROBLOCÍCH K. H. BOROVSKÉHO A ODBOJE

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěla bych se informovat ohledně cen parkovacích karet. Na oficiálních webových stránkách společnosti Sokolovská bytová, s.r.o. jsou uvedeny nové ceny za parkovací karty do vnitrobloků K. H. Borovského a Odboje. Jedná se o velmi výrazné zdražení. Mimo jiné je zde uvedeno, že o nové výši cen rozhodlo město Sokolov. To je velice nekonkrétní informace. A nelze se na základě tohoto sdělení obrátit na konkrétní osobu s žádostí o vysvětlení, proč k takovému výraznému nárůstu cen za parkovné došlo. Je možné mi prosím sdělit, kdo konkrétně toto rozhodnutí učinil? Mám tím na mysli, zda to bylo rozhodnutí jednotlivce, pak prosím o uvedení jména, nebo kolektivního orgánu a zde prosím o informaci, který orgán to byl a nejlépe pak i číslo usnesení. Nejen já budu ráda za poskytnuté informace. Děkuji
  ~ Dana V.

  odpověď:
  Dobrý den, k navýšení cen za parkovací karty došlo po vzájemné dohodě provozovatele systému – Sokolovské bytové, s.r.o. a vlastníka – Města Sokolov. Smyslem zřízení závory je zabezpečit možnost parkování pro vlastníky či nájemníky bytů a podnikatele s provozovnami v dané lokalitě. Každý rok bylo vydáno několikrát více karet, než je parkovacích míst, nemalé množství těchto karet je zneužíváno. Někteří „oprávnění“ držitelé jednu ze svých karet přeprodali osobám, které na parkování nemají nárok, nebo i za poplatek takové osoby do vnitrobloku pouštěli. Sokolovská bytová pak opakovaně řešila stížnosti občanů a systém, který měl parkování zjednodušit, naopak zatěžoval nás a Městskou policii. Navýšení ceny, které je výrazné hlavně u druhé karty, má odradit od jejího nákupu ty, kteří ji chtějí plánovaně zneužít. Toto opatření by také mělo zvýšit pravděpodobnost zaparkování pro řádné držitele karet. Samozřejmě chápeme, že to pro ně znamená vyšší výdaj za možnost parkování, ale nějakým způsobem se stanovenému záměru blížit musíme. Bohužel jenom blížit, protože každé další opatření (například loni zavedené karty do vozidel) se někteří snaží stále obcházet.
  ~ Ing. Erik Klimeš, ředitel společnosti Sokolovská bytová, s.r.o.

 • 17.1.2018

  LÍSTKY NA PLES MĚSTA

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že hodinu a půl po zahájení prodeje lístků na ples města jsou všechny kompletně vyprodané? Je mi jasné, že sponzoři dostali lístky v rámci jejich sponzorství, ale nedokážu si představit vyprodat celý zbytek kapacity plesu, včetně lístků na stání, za necelé dvě hodiny. Nebo je to jenom obsluhou infocentra MDK, která postarší dámu několikrát rychle odbyla s tím, že je vyprodáno a pokaždé, když se vrátila s tím, jestli by nebyly ještě nějaké lístky jinam v rámci plesu, tak následovalo to stejné, jelikož se mezi tím prý vyprodaly, místo toho, aby jí někdo poradil hned na začátku, že je volno tam a tam, v tom a tom počtu míst? Děkuji za Vaše vyjádření, popřípadě radu, jakým způsobem příští roky pořídit lístky, jelikož čekat na začátek prodeje nemá moc smysl. Dají se tedy lístky sehnat někde "pod rukou" v dřívějším čase?
  ~ Bc. Václav Krtek

  odpověď:
  Dobrý den, o ples města je každoročně velký zájem. První zástupy lidí se začaly tvořit již v 6:30 hodin, samotný předprodej jsme proto zahájili již v 7:45 hodin. V 9:00 hodin opadla první vlna zájemců. Paní, která je zmiňována v emailu, si přišla zakoupit 8 vstupenek na ples přibližně v 10:30 hodin. Dožadovala se vstupenek na sál, doprostřed k oknům, proto jsem jí s kolegyní vysvětlila, že bohužel v tomto prostoru již žádné vstupenky k zakoupení nejsou. Nabídly jsme paní vstupenky v kavárně (loutková scéna), ovšem rozděleně ke třem různým stolům, neboť opravdu již nebyla jiná možnost, jak uspokojit požadavek zákaznice. Paní byla roztržitá a velmi nerozhodná, chodila neustále pryč telefonovat. Vstupenky jsem ji tedy nechala bokem a neprodala dalšímu zájemci. Po několikátém samovolném dlouhodobějším odchodu z prostor infocentra jsem vstupenky prodala, neboť nebylo zřejmé, jestli se paní rozhodla pro nákup vstupenek ani zda se do infocentra vůbec vrátí. Po opětovném příchodu jsem se s její vnučkou telefonicky domluvila a ta mi zanechala svůj telefonní kontakt na případné spojení ohledně vstupenek na stání. U tohoto nedorozumění byly 2 pracovnice infocentra a paní vrátná. Vstupenky na stání nemohou být vyprodané, neboť nejsou ani vytištěné. Tato informace tedy nemohla v infocentru vůbec zaznít. V případě takto velkého zájmu se vedení Městského domu kultury Sokolov, příspěvková organizace rozhodne, zdali a v jakém množství se vstupenky na stání budou vydávat. Zajistit si sponzorské vstupenky na Reprezentační plesy města můžete také v předstihu u vedení Městského domu kultury Sokolov, příspěvková organizace, konkrétně u Mgr. Ladislava Sedláčka, ředitele organizace. Email: sedlacek.lad@seznam.cz, telefonní kontakt: +420 777 010 826.
  ~ Kamila Heráková, vedoucí Sokolovského infocentra

 • 17.1.2018

  K VÝZDOBĚ KRUHOVÝCH OBJEZDŮ

  dotaz:
  Dobrý den, nestačím se divit, jak se rozhazují peníze, výzdoba kruháčů vozíky, sokolem a kdoví čím ještě. To budou pozlacené, že bude stát jeden kruháč 2 miliony? Z hlediska dopravního to může odpoutávat pozornost, což asi není správné. Myslím, že byste měli používat peníze na potřebnější věci. Děkuji za odpověď veřejnou, jestli nějaká bude.
  ~ Radek

  odpověď:
  Dobrý den Radku, na úvod mi dovolte jen podotknout, že za dosavadní období, kdy mám tu čest být ve funkci starosty, jsem v této rubrice odpověděl doslova na stovky dotazů. A ne vždy se jednalo o dotazy a připomínky pozitivní. Stalo se, a to ve výjimečných případech, že dotaz zůstal bez odpovědi. To když chyběl podpis a naopak nechyběly vulgární výrazy. Občas se stalo se také, že pisatel nechtěl dotaz uveřejnit, nebo se ptal na vysloveně osobní věci. Tolik jen k Vámi napsané nedůvěře, že byste na odpověď čekal marně. Nyní už k věci samotné. Naprosto respektuji Váš názor, nicméně jsem přesvědčený o tom, že jakékoliv zatraktivnění města není rozhazování peněz. Je snad vánoční výzdoba rozhazování peněz? Byly investice do úprav zeleně kolem a pod rozhlednou Hard promarněné? V současné době restaurujeme 2 sochy, které dříve stály před hotelem Ohře a chceme je vrátit zpět do města - je to zbytečné? Byla parková úprava za řekou Ohře včetně altánu a laviček nadbytečná? A tak bych samozřejmě mohl pokračovat dál. Víte, když mluvím s návštěvníky našeho města, nebo s těmi, kteří se k nám vracejí po delší době, slyším slova chvály o tom, jak se Sokolov změnil k lepšímu. Jsem přesvědčený, že je to i místy, která byla opravena, upravena či jinak zatraktivněna. Jsme přesvědčeni, že kruhové objezdy (a samozřejmě neplatí, že je budou vnímat pouze projíždějící řidiči) je potřeba brát jako další šanci své město prezentovat. A prezentovat jej tak, že ukážeme jeho historii nebo naopak budoucnost. Logicky by tedy jeden objezd měl zdobit náš znak. A vytesaný sokol by mohl být jedním z takových bodů (mimochodem třeba i orientačním). Vězte, že cena 2 mil. Kč, přestože jde zatím o opravdový odhad tohoto uměleckého díla, není přemrštěná. Co se týče důlních vozíků tak je odkaz jednoznačný. Sokolov a těžba uhlí jedno jest a dodám, že vozíky nám daruje společnost Sokolovská Uhelná, a.s. V čem s Vámi ale budu souhlasit je to, že každý kruhový objezd musí být přehledný. Je samozřejmé, že případné provedení bude konzultováno s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Nechci s Vámi polemizovat o potřebnějších věcech. Tato rozhodnutí musíme dělat vždy před každým sestavováním rozpočtu a při řešení potřeb a zájmů v našem městě. Např. kdo preferuje parkování, chce tak učinit na úkor zeleně. Milovníci přírody chtějí zase auta na okraje města. A těch nutných rozhodování je samozřejmě mnohem víc. Činíme je vždy s nejlepšími úmysly a s přesvědčením, že Sokolovu prospějí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.1.2018

  PLES TŠ MACHÁČKOVÝCH

  dotaz:
  Vážený pane starosto, včera jsem se zúčastnil závěrečného plesu základních tanečních kurzů manželů Macháčkových v MDK Sokolov. Plný Velký sál i balkon - vyprodáno. Lidé se náramně bavili. Co mě však zarazilo na této akci byla úroveň obsluhy, resp. neobsluhy!! Není přece možné, že se na sále neobsluhuje, že absolventi a jejich rodiče stojí v dlouhé frontě u bufetu!! Použité sklenice se nesbírají, takže po skončení plesu to na sále vypadá jako ve "chlévě"!! (Škoda, že jsem to nevyfotil a neposlal do novin! K jídlu není nic, ani chlebíčky :/ Kaněra se musí v hrobě obracet). Vymlouvat se na to, že za to nezodpovídáte (to dělá Láďa Sedláček) je blbost. Proč učíme společenskou výchovu, stolování a stolničení? Nebo to tak bude vypadat i na plese města? Styďte se!! Na vyjádření se těší
  ~ Ing. Miloslav Hubáček, učitel tance

  odpověď:

  „Dobrý den pane inženýre, v úvodu mé odpovědi mi dovolte, abych se ohradil proti Vašemu nařčení na mou případnou výmluvu. Já se nikterak vymlouvat nehodlám, ale chci jasně sdělit, že dle mého názoru NENÍ v kompetenci starosty zasahovat do smluv, které mají mezi sebou uzavřeny MDK Sokolov a subjekty, které jsou v něm v podnájmu. A ukončení Vašeho emailu nerozumím a přikládám jej spíše tomu, že jste jej psal značně rozezlen. Naopak si dovolím tvrdit, že vedení města (a píši to s plným vědomím toho že, a Vy to víte, jsem ředitelem MDK, který byl na určité období Horňákem "zapůjčen" na post ve vedení města) za uplynulé 3 leté období svým rozhodováním udělalo mnohé proto, aby samotná budova nabízela stále lepší a kulturnější prostředí. Ve spolupráci s panem ředitelem Ladislavem Sedláčkem jsme investovali do vybavení a technického zázemí milionové prostředky a ne jinak tomu bude ještě v roce letošním. Považuji tedy Vaše odsouzení za zbytečné, nepodložené a hlavně nezasloužené. Co se týče plesu města tak věřím, že obsluha bude na stejně vysoké úrovni, jako tomu bylo v předchozích letech. Nikoliv však proto, že bychom si mysleli, že jde o prestižnější akci, než tomu bylo při Vámi zmiňovaném závěrečném kurzu (to prosím v ŽÁDNÉM případě a dodám, že si aktivit manželů Macháčkových a jejich nasazení velice vážím), ale proto, že si veškeré služby smluvně zajistíme. V tomto případě, ale opravdu pouze v tomto, se vedení města informuje u pořadatele plesu, zda je vše správně zajištěno a na samotnou přípravu plesu města tak trochu dohlíží. Samozřejmě, že mě Váš email nenechal lhostejným a tak jsem o vyjádření požádal i zástupce obsluhy a níže Vám jej přikládám.“
  Bc. Jan Picka, starosta

  „Dobrý den, reaguji krátce na e-mail pana Hubáčka. Na základě informace, že bude 350 hostů, jsme otevřeli 2 bary, hostů ovšem bylo 450. U jednoho baru fronta skutečně byla, druhý byl prázdný, proto jsme průběžně lidem ve frontě říkali, ať jdou také na druhý bar. Já jsem na akci byl do 21:30 a skutečně u druhého baru stálo maximálně 5 hostů. Občerstvení na tuto akci si může pan Macháček kdykoliv objednat. Já jej tam nedávám, jelikož přesto, že z toho nejsem nadšen, tak v minulosti měli na této akci jídlo své (svůj rautový stůl). S panem Macháčem jsem domluven, že když mi řekne týden předem, tak tam jídlo buďto na raut či na prodej zajistíme.“
  Pavel Lahučký, ředitel společnosti SOKOREST

 • 12.1.2018

  LOUŽE NA BOHEMII

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné opravit písčitou cestu směrem z bývalého autobusového nádraží k obchodu Bill na areálu Bohemia? Jakmile trochu zaprší tvoří se velké až souvislé louže, takže není možné projít. V zimě samozřejmě namrzají a je to nebezpečné. A když už jsme u toho, všechny cesty na areálu Bohemia jsou potřeba opravit. Také prostor dětského hřiště, to je jedna velká louže. Děkuji.
  ~ Dana Šimsová

  odpověď:
  Dobrý den, na opravu se rozhodně chystáme. Máte pravdu, jde o velmi využívanou komunikaci a musím s Vámi souhlasit také v tom, že její stav není dobrý. Využitelnost tohoto chodníku nás dokonce vedla k úvahám o tom, že bychom jej vyasfaltovali a osadili veřejným osvětlením, nicméně tento náš úmysl brzdí předpoklad, že právě tudy povede uvažovaný horkovod. Je tedy logické, že bychom neradi realizovali nový nákladný povrch a po krátkém časovém období, bychom jej rozkopávali. K opravě písčitých cest ovšem rozhodně dojde, rovněž tak dojde k prověření možného řešení pro zmiňované dětské hřiště. Děkuji Vám za vaše připomínky a přeji pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 12.1.2018

  VÝTAH NA NÁDRAŽÍ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych touto cestou požádat o častější mytí výtahu na nádraží, který vede na Šenvert a měl by údajně patřit pod město. Bohužel ho skoro denně musím s kočárkem využívat, jelikož na Šenvert vedou z města pouze dvě přístupové cesty - po Kraslickém mostě a podchodem na nádraží. Výtah bývá často pomočený, poplivaný a zapáchá. Kdybych nemusela, vůbec ho s dětmi nepoužívám! Dokonce se mi jednou večer poštěstilo přivolat spícího bezdomovce. Nebylo to nic příjemného. A má další prosba by směřovala k urychlení oprav výtahu. Pokud přestane jezdit, bývá mimo provoz dlouhou dobu. (Naposledy to bylo tři týdny, možná měsíc). Myslím si, že když je nepojízdný, na dveřích by měl být telefonický kontakt na osobu, která mamince s kočárkem (popř. lidem na invalidním vozíku, lidem se sníženou pohyblivostí, atd.) ze schodů/do schodů pomůže. Na Šenvert nechodí mnoho lidí a pravděpodobnost, že Vám kolemjdoucí pomůže je velice nízká. Ano, je možnost se obrátit a celé to po Kraslickém mostě obejít, ale občas musíte být někde na čas (autobus, vlak, školka, doktor, apod.). Předem Vám děkuji za odpověď.
  ~ Dana Šimsová

  odpověď:
  Dobrý den, výtah na vlakovém nádraží nepatří pod město, ale pod vlastníka nádraží - společnost SŽDC. Město se ovšem finančně podílí na úklidu podchodu a zmiňovaného výtahu. Jedním z důvodů je fakt, a jakási výjimečnost, která se podařila naším předchůdcům, že nádražní podchod nekončí u nástupiště, ale je bezpečnou spojnicí s částí našeho města. Neprodleně po obdržení vašeho emailu jsem se spojil se zodpovědnou pracovnicí SŽDC a situaci s ní řešil. Bylo mi přislíbeno, že dojde k nápravě stavu. Neprodleně bude úklid podchodu a výtahu řešen s firmou, která toto zajišťuje a od 1.4. dojde na základě probíhajícího výběrového řízení na úklidovou firmu také k tomu, že podchod nebude jako doposud uklízen pouze 1x za den, ale minimálně 2x. S odpovědnou pracovnicí jsme se domluvili také na tom, že spolu budeme situaci kolem výtahu a podchodu častěji komunikovat. Věřme tedy, že dojde k nápravě a já jsem i nadále připraven okamžitě Vaše připomínky řešit, a to nejen na emailové adrese, ale i na telefonu 723 058 306. Stejný postup je také u oprav samotného výtahu. Poslední oprava se časově velmi táhla, vím o tom, neboť jsem opravu výtahu osobně urgoval, a to z důvodu dodání potřebného náhradního dílu. Stejně jako Vy jsme si vědomi významu výtahu a jsem přesvědčený o tom, že i společnost SŽDC. Pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 11.1.2018

  INVESTICE DO TENISOVÉHO KLUBU

  dotaz:
  Pane starosto, v posledním čísle měsíčníku Sokolovský Patriot jste hovořil mj. o investicích města pro rok 2018. Je tam uvedena investice v částce 8 milionů korun na výstavbu zázemí pro Tenisový klub. Můžete sdělit, kdy budou práce zahájeny, zda je to částka konečná a kdy se uvažuje s dokončením prací? Děkuji
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz a dovolím si přidat požadované odpovědi. V současné době odbor rozvoje města připravuje projektovou dokumentaci k možnosti výstavby nového zázemí Tenisové klubu. Jedná se o I. etapu (studii si lze prohlédnout na zmiňovaném odboru). V II. etapě se plánuje úprava tenisových kurtů vč. zastřešení. Částka 8 milionů korun je na realizaci I. etapy. Tu bychom rádi zahájili ještě v letošním roce. Ukončení výstavby bude záviset na průběhu samotné realizace (výběrové řízení, odvolací lhůty, samotná výstavba apod.). A tak přiznávám, že termín ukončení v tomto okamžiku opravdu neznám a mohl bych jej pouze odhadovat. Investice na zmiňovanou II. etapu je odhadována ve výši 7 milionů korun. Také považuji za nutné dodat, že celý tento projekt (ostatně v jiných případech postupujeme stejně) byl od samotného počátku pečlivě konzultován se zástupci tenisového klubu. Jsme přesvědčeni, že právě přímé zapojení těch, kterých se investice přímo týká, je předpokladem nejlepšího řešení.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 11.1.2018

  ÚDRŽBA CYKLOSTEZEK

  dotaz:
  Jel jsem na kole po cyklostezce - to je paráda. Uhnilé lavice se stoly (srubovky) jsou vyměněné za nové, trvanlivější + koše a stojany. Ať už se o to stará kdokoli, je to moc prima. Potkal jsem cestou hůlkaře a běžce, stezka poměrně uklizená a opravdu využitá. Kdyby každý uživatel poděkoval, měli byste zahlcenou schránku. Všem děkuji a jen houšť.
  ~ MKt

  odpověď:
  Dobrý den, protože jste neuvedl(a) konkrétní úsek cyklostezky o který se jedná, dovolím si nejdříve poděkovat za Váš postřeh a možná podrobněji popsat konkrétní odpovědnost za cyklostezku. Pokud jde o cyklostezku na území Sokolova a kolem jezera Michal, stará se o její údržbu město resp. společnost SOTES Sokolov, s.r.o. Úseky mezi obcemi jsou ve správě kraje, resp. Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. (byť v jednom případě, a to těsně u Sokolova, zajistilo výměnu mobiliáře město). Ať již vaše poděkování míří na kraj nebo na naše město věřím, že udělá radost všem, kteří se o cyklostezky starají. Ať již vaše poděkování míří na kraj nebo na naše město věřím, že udělá radost všem, kteří se o cyklostezky starají.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Parkování u domu v ulici Alšova

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych si stěžovat na parkování u domu Alšova 1735-1738. Jedná se o parkování u chodníku a převážně o vjezd či výjezd z parkoviště. Při výjezdu není vidět na horizont, protože zde stojí celá řada aut až k horizontu, zda jede vozidlo či ne. Dnes sem zrovna zajíždělo větší policejní auto a mělo co dělat, aby se sem dostalo. Co bychom dělali, kdyby sem měli přijet hasiči? Je to dennodenní obtíž, hlavně v noci - měly by probíhat častější kontroly.
  ~ Hornová

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych spíše než oficiální odpověď Vám v tomto případě napsal svůj osobní názor. Zmiňovaná situace je nám velice dobře známa a věřte, že podobná otázka nás znepokojuje stejně jako Vás. Zabýváme se jí vždy poslední středu v měsíci, kdy si svolávám na poradu všechny složky IZS společně s vedoucími příslušných odborů MěÚ. Na jedné z těchto porad, a je tak již několik let realizováno, bylo domluveno, že minimálně jednou v měsíci dojde k jakési kontrolní jízdě. To znamená, že hasiči společně s MP či PČR se pokusí dle svého uvážení projet nejvíce zatíženými lokalitami. Opravdu se tak děje a my poté hledáme řešení právě s ohledem na příjezd hasičů v případě, že by bylo potřeba jejich zásahu. Blokovou pokutou je na místě řešen každý „nejkřiklavější“ přestupek a samozřejmě samotný příjezd těžké techniky a složité dostávání se k domu upozorňuje obyvatele na určité nebezpečí. Také se snažíme v našem městě vybudovat nová parkoviště, která by tuto kritickou situaci alespoň částečně odlehčila. Již několikrát jsme prezentovali naše přesvědčení o tom, že opravdu nastal čas pro parkovací domy v těch nejzatíženějších lokalitách a projektově na tomto rozhodnutí již pracujeme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Žádost o pomoc při hledání příbuzných

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto města Sokolov. Jsem vnuk pana Rudolfa Čermáka, který pochází ze Sokolova a měl zde kamaráda, který se jmenuje pan Věroslav Mašek. Mám na Vás prosbu, zdali mi ho nemůžete pomoci najít a prosím Vás, dejte mi na sebe telefonní číslo. My Vám zavoláme a podáme více informací. Předem děkuji.
  ~ Matuš Batromij

  odpověď:
  Dobrý den, rád Vám pomohu, ale až po prověření, zda takovou informaci s ohledem na ochranu osobních údajů můžeme podávat. Telefon na sebe Vám samozřejmě rád předám: 723 058 306.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Omezení pyrotechniky v zimním období

  dotaz:
  Vážený pane starosto, budu stručná. Prosím zamyslete se nad samotným používání petard, buďte od té dobroty a vážně o tomto problému pouvažujte. Vánoční svátky včetně oslav příchodu Nového roku jsou v našem městě čím dál větší stres, a to teď píši o zhruba šesti až sedmi týdnech nepřetržitého bouchání. Já se se svým stresem nějak vypořádám, ale ta zvířata bohužel ne. S přátelským pozdravem a přáním všeho nejlepšího do Nového roku.
  ~ Kateřina Poborská

  odpověď:
  Dobrý den, nad touto problematikou se město Sokolov zamyslelo, a to již před několika lety. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že město Sokolov nepořádá žádný oficiální ohňostroj spojený s příchodem Nového roku, a navíc již několik let platí městská vyhláška zakazující používání petard, rachejtlí a podobných předmětů s výjimkou 31. 12. Znamená to tedy, že „pouze jeden den v roce“ je používání této drobné pyrotechniky v našem městě povoleno. Bohužel, a vadí mi to stejně jako Vám, již v průběhu měsíce prosince dochází k tomu, že někteří nedočkavci předvádí své pyrotechnické umění. Pokud je někdo takový přistižen Městskou policií (a chci věřit, že Policie ČR postupuje stejně), je s ním řešen tento přestupek a může mu být udělena pokuta. Stejně tak se snažíme přistupovat k lidem, kteří si v průběhu roku zpestří například svoji zahradní párty malým ohňostrojem. To vše s vědomím, jak píšete, že domácím zvířatům tyto efekty velmi vadí a mnoho obyvatel našeho města si nepřeje být podobným způsobem obtěžováno. Na úplný závěr je ale také potřeba přiznat, že vyhláška zakazující používání pyrotechniky je jedna věc a chytit někoho při jejím používání je věc druhá, a to s ohledem na rozlohu našeho města a počet hlídek v jeho ulicích.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Nepořádek po stavebních pracích v ulici P. Bezruče

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, pěší zóna je pěkně opravená, ale firma, která prováděla opravu, ještě mohla spláchnout vodou to bláto a špínu z nábřeží P. Bezruče. Je to možná jen maličkost, ale mohli by po sobě alespoň uklidit, zejména v tomto vlhkém počasí. Je to nešvar u téměř všech stavebních firem. Všude roztahané bahno a špína. Ať už městská nebo státní policie by si toho měla více všímat, když už jezdí auty po zdejších silnicích. Hodně se v tomto porušuje Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu § 23 Vjíždění na pozemní komunikaci (3) Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, máte naprostou pravdu. Bohužel s Vámi musím souhlasit, že ne každá stavební firma si své povinnosti plní bezezbytku. Mimochodem já osobně jsem musel urgovat stavební firmu provádějící opravu ulice Spartakiádní a tyto povinnosti jim připomínat. Slibuji Vám, že také na základě vašeho podnětu při nejbližší příležitosti opětovně upozorním příslušené odbory MěÚ, MP a společnost Sotes, aby se na porušování daného zákonu při svých cestách po našem městě jejich zaměstnanci zaměřili. Ještě jednou děkuji za připomínku a pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Čísla orientační a popisná v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, chci se jen tak ze zajímavosti zeptat, proč po městě v ulicích, jako např. Jednoty, K. H. Borovského, Mičurinova nebo Sokolovská, jsou některé domy označeny i číslem orientačním, ačkoli Sokolov úředně eviduje jen čísla popisná? Děkuji.
  ~ Horáček

  odpověď:
  Dobrý den, dotazoval jsem se na stavebním odboru a dovolím si Vám sdělit, že dle zákona o obcích musí být budovy označeny číslem popisným a stavby pro rodinnou rekreaci a stavby dočasné musí být označeny číslem evidenčním. Tato čísla přiděluje obecní úřad. K usnadnění orientace mohou být dle výše citovaného zákona v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla nebo evidenčního čísla ještě číslem orientačním. Toto označení budov číslem orientačním se provádělo v Sokolově v dřívějším období. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zákonnou povinnost, město od tohoto označení upustilo a v současné době se již budovy orientačním číslem neoznačují.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Oprava ulice M. Majerové

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Chtěl bych Vám nejdříve poděkovat za velmi dobrou péči o město a jeho okolí. Popřát Vám a všem kolegům krásné a pohodové Vánoce. A teď k dotazu, četl jsem plány na rok 2018 na různé opravy, přestavby a nové stavby v Sokolově. Můj dotaz směřuje k úpravě ulice M. Majerové, zda je počítáno i s úpravou této ulice. Pravidelně je tu rozježděn trávníkový pás vedle silnice. Špína a bláto poté i na chodníku, hlavně v této době. Nešlo by udělat něco podobného jako ve Slavíčkově ulici, kde je udělán vyhýbací pás. Špatně se tu parkuje, vyhýbá delším autům atd. Děkuji s pozdravem Brzobohatý.
  ~ Milan Brzobohatý

  odpověď:
  Dobrý den, moc děkuji za Vaše slova chvály, nejen pro vedení města, ale všechny zastupitele a ostatní, kteří se o naše město starají. Co se týče ulice M. Majerová, tak o této nepříjemné situaci víme, a stejně jako Vás i nás velice znepokojuje. Řešení jsme chtěli nalézt v mechanických zábranách (kameny, zábradlí, zídka), nicméně jsme narazili na to, že v přilehlé zeleni je velké množství komunikačních sítí. Ze stejného důvodu, tedy pro velké množství přeložek, zatím nemůžeme jít cestou, kterou popisujete. Nicméně i doprava v této lokalitě nám není lhostejná a v našem plánu je také vybudování parkoviště, a to na ploše bývalého asfaltového hřiště – mezi školkou a objektem, kde kdysi bývala restaurace (tuším, že se jmenovala U Karkulí). To, že v současné době je hledání řešení situace složité, neznamená, že na něj budeme rezignovat, ale naopak, příslušné odbory dále hledají vhodné řešení této situace.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Pochvala čertovského průvodu

  dotaz:

  Dobrý den, opět jako loni děkuji za hezký zážitek na průvodu čertů. Jen tak dále a více takových akcí :-).

  - Karel Sándor

  Poděkování za famózní show - průvod čertů.

  - Seidl Heinz

  odpověď:
  Děkujeme za pochvalu, kterou samozřejmě budu rád tlumočit zastupitelům za uvolněné prostředky a zejména pak MDK Sokolov coby organizátoru akce. Jsme rádi, že událost je rok od roku bohatší a organizačně se vše daří zvládat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Odstraňování napadaného sněhu

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o konkrétní informace (ne typu co všechno děláte a jak je to složité), z jakého důvodu nebyly v neděli 10. 12. 2017 uklizené chodníky v Sokolově, i když poslední spad sněhu byl před více jak 12 hodinami. Popsaná situace byla cca v 8.30, ani cca v 17 hodin nedošlo k nápravě. Vypadá to, že změna na postu ředitele SOTES nepomohla (i když byla zcela transparentní).
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsem konzultoval se společností Sotes a bylo mi odpovězeno, že chodníky a vozovky se v sobotu i v neděli průběžně uklízely, a to dle stanovené vyhlášky. „Situace byla ovšem taková, že byla místa, kde sníh napadl a vlivem předchozího posypu roztál. Bohužel byla také místa, ke kterým se musela technika vracet několikrát.“ Dovolte mi také několik slov z osobního pohledu na věc podpořené skutečností, že jsem 17 let pracoval na společnosti Sotes a v zimním období také jako vedoucí směny zimní hotovosti. Společnost Sotes se vždy snažila a bude snažit v co nejkratším čase ošetřit komunikace a to tak, aby nedošlo k úrazu nebo dopravní nehodě. Je třeba si ovšem uvědomit, že vzhledem k množství kilometrů silnic a chodníků není vždy jednoduché daný úkol splnit. Často i pro bezohledně parkující řidiče. Jsem také přesvědčený o tom, že 99 % komunikací je vždy ošetřeno v souladu s danými předpisy a společnost Sotes také reaguje na telefonáty občanů, kteří upozorní na neošetřená místa. Samozřejmě nechci vyloučit ani některá opomenutí pracovníků Sotes provádějících údržbu, ale jsem přesvědčený o tom, že se sněhové kalamity či náledí (černá můra každého vedoucího zimní hotovosti) daří zvládat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.1.2018

  Most za cyklostezkou do Citic

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na dotaz ze 7. 4. 2017. Stav mostu je opravdu v zoufalém stavu. Asfalt vylámaný, místy velké rezavé plochy, místy velké díry. Chodí tu studenti do školy a ze školy, senioři na procházku. Zítra se tady běží čtvrtmaraton. Pořadatelé asi most neviděli. Dnes ve večerních zprávách ukazovali, jak se v Praze zřítil most. Upřesnění - jde o Krejcarovou lávku.
  ~ Věra Bubliková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upřesnění a dovolím si dodat následující: před několika dny byly na tomto mostě realizovány společností Sotes nutné opravy, a to v takovém rozsahu, aby tuto důležitou spojnici bylo možné i nadále využívat. Velice rád připojím ještě jednu pozitivní zprávu. Před několika týdny měla v Sokolově své zasedání republiková meziresortní komise, která rozhoduje o tom, které projekty bude možno zařadit do financování z prostředků ze zahlazování důlní těžby. Jsme velice rádi, že právě Krejcarová lávka toto doporučení komise dostala a znamená to, že zde bude postaven úplně nový a moderní most. Jelikož projekt již město Sokolov nechalo vypracovat a k uvolnění financí by měl dojít v co nejkratším termínu, věřím, že již v roce 2019, nejpozději v roce 2020, bychom se přes Ohři měli dostávat všichni nejen po bezpečném, ale také krásném moderním mostě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.12.2017

  Poděkování od klubu důchodců

  dotaz:
  Klub důchodců v ulici Komenského děkuje MěÚ v Sokolově za zájem a finanční příspěvky pro naši činnost. Velký dík patří též dětem a učitelkám MŠ Vrchlického. Vždy přijdou potěšit pěkným vystoupením a připravenými dárečky. Přejeme všem hodně radosti, klidu, úspěchů v novém roce a těšíme se na další spolupráci.
  ~ M. Volfová

  odpověď:
  Dobrý den, také my děkujeme a to vám za slova uznání. A rovněž tak se přidáváme k poděkování dětem a učitelkám MŠ Vrchlického. Velice rád dodávám, že město Sokolov rádo využije každé příležitosti (a pořádané kulturní akce jsou jednou z nich), kdy může lidem dříve narozeným poděkovat za jejich celoživotní práci pro naše město. Ještě jednou děkuji a přeji vše dobré.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.12.2017

  Poděkování za Průvod čertů

  dotaz:
  Dobrý den, opět, jako v loni, děkuji za hezký zážitek na průvodu čertů. Jen tak dále a více takových akcí.
  ~ Karel Sándor

  odpověď:

  Dobrý den, také já Vám děkuji za pozitivní hodnocení celé akce. Jak vidno, průvod čertů se v našem městě zabydlel a Sokolov se tak i díky němu mohl prezentovat tisícovkám návštěvníků. Vaše řádky si s radostí jistě přečte také hlavní organizátor akce, tedy Městský dům kultury v Sokolově a s ním také všichni ostatní, kteří se na bezproblémovém zajištění akce podíleli. Nepochybuji o tom, že je (stejně jako nás) Vaše poděkování potěší. Přeji pohodové vánoční svátky a vše dobré do roku 2018.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Podpora projektu na obnovu hradu Hartenberg

  dotaz:
  Vážený pane starosto, rádi bychom Vás a město Sokolov požádali o pomoc s naší kampaní na hradě Hartenberg. Nedávno jsme spustili kampaň na HITHIT, kde cílem je podpořit stavbu hradní krčmy. Chceme tím zvýšit jak návštěvnost hradu, tak služby pro návštěvníky a rozkvět území. Hrad se začíná díky své obnově těšit aktivní návštěvnosti, koná se zde celoročně mnoho nadregionálních akcí. Sokolovsko najisto zatraktivňuje i pro přespolní a další turisty. Práce máme mnoho, financí se moc nedostává. Proto zkoušíme oslovit lidi, firmy i touto cestou. Na osobní schůzky v tento předvánoční čas není moc prostoru, což ale kdykoliv můžeme dohnat a rádi. Přispět do kampaně lze pouze přes internet, přes zmíněný server, ten zajištuje oficialitu sbírky. Pokud se cílová částka do termínu nepovede vybrat, peníze se vrátí zpět přispěvovatelům. Rádi bychom to zvládli, jako už jsme zvládli jiné nemožné věci. Prosíme o zvážení možnosti přispět, a také možnosti sdílet na sociálních sítích nebo webu města. https://www.hithit.com/cs/project/4213/krcma-na-hrade-hartenberg-s-bylinnou-zahradkou-a-infocentrem
  ~ Martina Vavřínová, Hartenberg z. s.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi nejdříve, abych Vám poděkoval za vše, co pro obnovu hradu děláte. A velice dobře si uvědomujeme, že Vaše práce je střípkem oživení našeho regionu. Bohužel musím ale také dodat, že finanční prostředky našeho města do obdobných záležitostí dáváme jen ve výjimečných případech, nicméně děje se tak. Jen pro informaci, v letošním roce jsme finančním darem pomohli spolku, který pracuje na zachování hutě v Šindelové. Doporučuji tedy, abyste mi poslala písemný požadavek s konkrétní částkou a konkrétním účelem. Já jej samozřejmě předložím radě města či našemu zastupitelstvu a o výsledku Vás budeme informovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Ucpané vpusti v ulici U divadla

  dotaz:
  Dobrý den, mám na Vás dotaz. V ulici U Divadla se dělaly různé úpravy a problém je v tom, že některé vpusti kanalizační jsou ucpané. Ve vpusti se dělají kaluže, místo aby odtékaly. Je-li to možné, aby firma, která to zapříčinila, také odstranila tyto závady. Jedná se o vpust směrem od Kooperativy a dál.
  ~ Beňo

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za námět a nechám tuto situaci nejen prověřit, ale zejména budu chtít znát řešení tohoto problému. Věřím, že v dohledné době bude vše opraveno.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Znečištěné ovzduší z lomu Jiří

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chci se zeptat, zda Město Sokolov má k dispozici nějakou statistiku, jaká je u nás ve městě kvalita ovzduší? Domnívám se, že ta obrovská a nevzhledná díra pojmenovaná lom Jiří, která původně začínala u Nového Sedla a dnes sahá až na okraj našeho města, musí mít vliv na zdejší vzduch. Respektive, že tu musíme dýchat čím dál více prachu. A vlastně ne jen my, ale všechny přilehlé obce. Tím bych se rovnou zeptala, kdy má tento lom konečně zaniknout (jestli je to už vůbec známo), a co má případně následně na jeho místě vzniknout? Děkuji za odpověď.
  ~ Dostálová

  odpověď:
  Dobrý den, odpovědi na Váš dotaz se určitě nevyhnu, nicméně požádám o chvíli strpení, neboť se na toto téma setkám s pracovníky odboru životního prostředí a budu se pídit po informacích.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Spojnice ulic Mičurinova a Tovární ve špatném stavu

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Každé ráno chodím spojnicí mezi ulicemi Mičurinova a Tovární, kde snad dříve byly schody a cesta. Již delší dobu tu svítí jen snad třetina veřejného osvětlení. Po deštích nebo při náledí je to o to nebezpečnější, že nevíte, kam pořádně šlápnout. Bylo by prosím možné osvětlení opravit a do budoucna možná i opravit "cestu", která kdysi byla chodníkem? Děkuji
  ~ Petr Pavlis

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych odpověděl na Vaši oprávněnou připomínku. Oprávněnou proto, že situaci známe a musím s Vámi souhlasit v tom, že chodci to zde mají velmi složité. Již nějakou dobu hledáme přijatelný kompromis, neboť jak toto osvětlení, tak zmiňovaná cesta není majetkem našeho města, a tudíž není úplně jednoduché investovat do těchto oprav. Pokud jsem odkazoval na to, že zmiňované není naším majetkem, je potřeba také hned dodat, že je v zájmu každého vedení města to, aby se jeho občané dostali do zaměstnání bez komplikací, nemluvě o možném úrazu. Z tohoto důvodu samozřejmě budou pokračovat naše jednání s majitelem osvětlení i cesty a věřím, že přijatelné řešení nalezneme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Poděkování za adventní koncert

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Musím poděkovat za včerejší kulturní zážitek. Je nás partička a chodíme na koncerty na Staré náměstí – dostavníky, léto a Hornickou pouť. Nejen proto, že se nevybírá vstup, ale proto, že je to vynikající nápad a je to pohodový den při poslouchání písniček, které nejsou tak časté v rozhlasu. A tak si ušetříme na adventní koncerty v klášteře. Chodíme pravidelně už 5 let na všechny. Ale včera to bylo něco, co se nedá popsat. Nádhera, ale taková, že nám tekly slzy a nejen nám, nýbrž i lidem kolem nás. Překrásné vystoupení Roháčů a pana Raka bylo něco nádherného. Takový koncert jsme ještě nezažili. Do rána mi znělo jejich vánoční zpívání. Založte tradici, a každý první advent ať zahajují oni. Poděkujte paní z kultury za vynikající nápad spojit Roháče a pana Raka. FANTASIE, děkujeme.

  - skorodůchodci

  "Děkujeme za koncert pana Raka a Roháčů byla to fantasie."


  ~ P. Z.

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za vaše pochvalná slova, která přeposílám pořadateli adventních večerů u nás v Sokolově, a tím je Městský dům kultury Sokolov. Přeji si, aby se Vám, pokud půjdete, stejně líbily i ostatní adventní koncerty, případně aby Vás předvánočně naladily také ostatní zbývající kulturní akce v našem městě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Zatarasení cesty naproti Dukle

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, je hezké že se zatarasila cesta kamenem na sídlišti Michal naproti hospodě Dukla, ale chtělo by to zatarasit i druhou stranu. Jezdí tam totiž zásobování obchodů přes chodník, i když tam chodí lidé. Je tam jakoby natažen řetěz, ale ten se minul účinkem, takže za chvíli tam budou určitě hluboké jámy.
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Situaci prověřím s odborem správy majetku a budeme hledat další opatření. Jen dodám, že mě, stejně jako Vás, zlobí bezohlednost některých lidí, kteří se ke svému městu chovají způsobem, který popisujete.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Koncert Hudby Hradní stráže

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, zajímalo by mě, proč koncert Hudby Hradní stráže proběhl opět v divadle, a ne například na velkém sále MDK? O koncert je velký zájem, na řadu lidí se lístky ani nedostanou.
  ~ Kateřina Oršulová

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsem konzultoval s pořadatelem akce a shodli jsme se na tom, že místo konání bylo opravdu pečlivě voleno. Stalo se tak na základě dohody s PČR, ale zejména se samotným orchestrem, který má své požadavky na zázemí, ozvučení, osvětlení apod. Musím bohužel konstatovat (a mrzí mě to), že velký sál svým charakterem těmto požadavkům neodpovídá. Je velmi pravděpodobné, že při tzv. divadelním uspořádání velkého sálu by velká část diváků dostatečně neviděla a stali bychom se terčem zasloužené kritiky. Také si dovolím zmínit další fakt, a to je ten, že tento koncert, který je svým způsobem ojedinělý, žádá důstojné prostředí, což divadlo splňuje. Rozumím tomu, že mnoho návštěvníků by rádo navštívilo vystoupení Petry Janů, a proto věřím, že MDK Sokolov tento zájem zaznamenal a v budoucnu i s touto oblíbenou zpěvačkou bude jednat o možném samostatném koncertu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Kruhový objezd mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, jsem ráda, že se konečně řeší situace chodců mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem - Vítězná. Nejsem však přesvědčená, že pouze přechod pro chodce jízdu aut zmíněnou křižovatkou zpomalí. Již nyní jsou zde instalovány dopravní značky s omezenou rychlostí na 50 km, ale téměř nikdo to nedodržuje. Navíc i přejet tuto křižovatku autem z Vítězné do Rychnova nebo naopak, je ráno a odpoledne (jízda do zaměstnání a zpět) také docela riskantní. Ptám se, proč i zde není naplánován kruhový objezd, který by dle mého názoru mnohé vyřešil, a jakým způsobem bude řešena bezpečnost chodců přes nový přechod pro chodce, když značky omezující rychlost už nyní selhávají? Děkuji za odpověď a do nového roku Vám přeji mnoho sil a úspěchů.
  ~ Alena Červenková

  odpověď:
  Dobrý den, věřte, že nás nemalé úsilí stálo konečné rozhodnutí o tom, že mezi Sokolovem a Dolním Rychnovem na silnici, která patří Karlovarskému kraji, bude realizován přechod pro chodce. Jsem za to velmi rád a děkujeme společně s Dolním Rychnovem vstřícnému přístupu vedení Karlovarského kraje a KSÚS. Nechci úplně zpochybňovat Vaše tvrzení o tom, že jsme tímto přechodem vyřešili bezpečnost chodců, nicméně jsem přesvědčený o tom, že jsme dosáhli maxima možného. Každá kruhová křižovatka kromě finanční náročnosti má také určité rozměrové parametry, a ty by se v tomto místě složitě zařizovaly. Při prvním jednání o zvýšení bezpečnosti byla diskutována také možnost vybudování podchodu či nadchodu, nicméně jsme dospěli k názoru, že by mnoho chodců tuto možnost nevyužívalo a dávalo, stejně jako doposud, přednost přecházení přes vozovku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Plánuje se oprava Lidického nábřeží?

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, bude předmětem oprav komunikací i ulice Lidické nábřeží? Nemyslím nějaké záplatování, ale celkový nový povrch. Často tudy jezdím, a je to čím dál horší - výmoly a propadající se kanály. Je to poměrně dost frekventovaná ulice kolem Starého náměstí a myslím si, že by již potřebovala řádnou opravu, stejně tak ul. K. H. Borovského, zejména od MěÚ až po odbočku do ulice Tovární (ale tu má na starosti spíš KSÚS). Křižovatka u okresního soudu se musí vždy doslova přeskákat. Děkuji a přeji hezký den,
  ~ Robert M.

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel Vás zklamu, ale v posledním roce našeho volebního období celková rekonstrukce ulice Lidické nábřeží zařazena není. Tím samozřejmě neříkám, že její stav je bezvadný, nicméně v prioritách ji „předběhly“ jiné ulice našeho města. Je samozřejmě možné, že nové zastupitelstvo Vaši ulici do rekonstrukce zařadí. Dodávám také, že pracovní komise pro dopravu ve městě jedno z možných parkovišť umístila i k Vám mezi panelové domy a věřím, že i ono bude výhledově realizováno.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 8.12.2017

  Reakce na dotaz ohledně prací v ulici Spartakiádní

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za odpověď ohledně dokončení opravy části Spartakiádní ulice. Při rozhodování, jak budou práce pokračovat, prosím myslete na to, že již čtyři měsíce jsou lidé odsouzeni "obcházet" několik stovek metrů, nežli se dostanou například na nákup. V zimním období to bude obzvláště nepříjemné, a to zejména pro starší obyvatele domů, kterých tu není málo. Pokud to jen trochu půjde, šlo by alespoň pro pěší udělat průchod k nejbližšímu obchodu?
  ~ Radek Plechatý

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Vaši připomínku, kterou také díky tomu, že na Vítězné bydlím, mohu potvrdit. Na schůzce s příslušným odborem jsme se domluvili, že budou jednat s realizátorem stavby, a to v tom smyslu, aby při samotné realizaci bylo i na toto myšleno. Naprosto rozumím posteskům některých obyvatel ulice Spartakiádní na zhoršené podmínky bydlení. Jistě mi však dáte za pravdu, že ulice Spartakiádní rekonstrukci, a to nejen kvůli navýšení počtu parkovacích míst, nutně potřebovala. Jsem rád, že zatím převládají při hodnocení již realizované části pozitivní názory.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  INZERCE KULTURNÍHO PROGRAMU BĚHEM ADVENTU

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, obdržel jsem Komerční přílohu západočeských Deníků – Vánoční města. Hledal jsem kalendář kulturních a společenských adventních akcí v Sokolově. Na 56 stránkách slovo Sokolov nenajdete. Abych to upřesnil, jedna zmínka tu je - inzerát prodejny - TECHMOBIL CHEB A SOKOLOV! I vesničky jako Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic, Lomnice, Vintířov atd. Mají zde přáníčko obyvatelům a rozpis plánovaných adventních akcí. Jsou snad větší a důležitější, než Sokolov? Nebo tam jen působí akčnější zastupitelé, jimž nejsou obyvatelé lhostejní?
  ~ Vladimír Žahour

  odpověď:
  Dobrý den, na úvod mé odpovědi mi dovolte, abych vám napsal, že občan našeho města je pro nás stejně důležitý, stejně tak jako občané vesniček vámi zmiňovaných pro jejich starosty. Pokud jsme se neobjevili ve vámi zmiňované příloze, pak je to pouze proto, že těch informačních kanálů, jak dostávat tipy na kulturní akce, je velké množství a je vždy na příslušném organizátorovi, který z nich využije. Město Sokolov jako prostředek využívá například stránky města Sokolova, internetové stránky MDK, Sokolovské infocentrum, sociální sítě, a to mj. i turistický portál Kam po Sokolovsku, K- Servis, Kamelot, výlepové plochy ve městě a v neposlední řadě měsíčník radnice Sokolovský Patriot. Snad mi dáte za pravdu, že těch prostředků skutečně není málo.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  K OPRAVĚ UL. SEIFERTOVA

  dotaz:
  Dobrý večer, v ulici Seifertova, započala spol. Sotes, s.r.o. s opravou chodníku, ještě letos ale nejspíš neskončí. Měl by tedy někdo odstranit značky zákazu zastavení nebo je doplnit dodatkovou tabulkou, kdy tento zákaz platí.
  ~ Honzík Miloš

  odpověď:
  Dobrý den, zmiňovaný chodník, podle mých informací, ještě v letošním roce dodělán bude. Momentálně je připraven pro konečnou asfaltovou vrstvu, nicméně společnost Sotes má rozdělány ještě dvě akce v Sokolově a z organizačních a ekonomických důvodů je vždy výhodné vše zabalit naráz. Protože obalovna je v provozu do 10. prosince, jsem přesvědčený o tom, že toto je rovněž nejpozdější termín pro konečnou realizaci.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  DARUJEME VÁNOČNÍ STROM

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, nejdříve bych Vám chtěla popřát hezký den. Můj dotaz je vlastně dotazem mých rodičů (nemají internet, tak nemají možnost napsat touto cestou). Rodiče bydlí na Krásné Lípě u obce Šindelová a na zahradě mají tři vzrostlé jehličnaté stromy. Rádi by alespoň jeden z nich věnovali jako vánoční strom. Na internetu jsem se dočetla, že některé obce žádají o tento dar občany, tak mne to napadlo. Bohužel pro letošní Vánoce je to už pozdě, ale kdybyste měl zájem, určitě bychom se mohli domluvit na příští rok. Předem děkuji.
  ~ Jitka Grigarová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za nabídku, kterou pro vánoční výzdobu v roce 2018 rádi využijeme. Zároveň s touto odpovědí ji přeposílám také společnosti SOTES, s.r.o. (tato společnost realizuje vánoční výzdobu) a MDK Sokolov (co by organizátorovi adventních oslav). Dovolte mi také, abych vás požádal o kontakt na Vás, aby se s vámi spojil příslušný pracovník, který stromy posoudí. Případně se obracejte rovnou: Sotes - www.sotessokolov.cz, MDK Sokolov - www.mdksokolov.cz. Děkujeme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  HŘIŠTĚ MÁNESOVA A POPADANÉ STROMY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, před časem bylo zrušeno hřiště v ulici Mánesova. Zajímá mne, co se zde nyní plánuje? Nedá se říci, že by nebylo využíváno. Skoro ob den tam chlapci hráli nohejbal, anebo pozemní hokej. Jedna parta si tam nosila ze starších školních lavic rámy, na kterých měli našity ze záclonoviny jakoby síť a používali je jako branky. Jedna taková branka je i u nás ve sklepě. Po té, co došlo k odstranění zábran, aby míč nepadal ze svahu na parkoviště, tak jsem tam zahlédl chlapce, jak se zde snaží si zahrát, ale po několika pokusech, kdy jim míč skončil pod svahem, to vzdali. Také zde byl odstraněn odpadkový koš. Často jsem jej využíval, když zůstal po dětech na louce či v lesíku ležet odpad, teď to musím nosit až na druhou stranu bloku ke kontejnerům. I tento koš byl často tak plný, že jsem musel dokonce dvakrát volat na Sotes, aby ho vyvezli, neboť došlo z jejich strany k opomenutí. Také mne zajímá, kdy budou odstraněny popadané stromy v lesíku mezi parkovištěm a protihlukovou stěnou? Co se týče lesíku na druhé straně nedaleko Chráněného bydlení ani nehovořím, neboť tam je několik vyvrácených stromů a jeden dokonce šikmo přes cestu, vzhledem k tomu, že si tu často hrají i děti hrozí, že by mohlo dojít i k vážnému úrazu.
  ~ Framac

  odpověď:

  „Dobrý den, reaguji na konečnou část ohledně spadlých stromů.  Vývraty v lesíku u protihlukové stěny (velké parkoviště za ul. Mánesova) budou odstraněny, v této části jsou jen spadlé stromy a některé leží na lesní cestičce. Lesík za Chráněným bydlením, parcela č.: 4046/2 k.ú. Sokolov, je v majetku Lesů České Republiky, s.p. Pán má pravdu, jsou tam vývraty opřené o stromy nad cestou. Proto by bylo vhodné zažádat majitele pozemku o odstranění.“
  ~ Martin Talíř, vedoucí střediska Veřejná zeleň, SOTES Sokolov

  „Dobrý den, chtěl bych Vám také poděkovat za Vaši dobrou zkušenost se zmiňovaným hřišťátkem za ulicí Mánesova. Domlouval jsem se  s příslušným odborem, že budeme hledat cestu k tomu, abychom toto hřišťátko opětovně oplotili, a to tak, aby se zde míčové sporty mohly provozovat.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  VÝROČÍ BITVY O SOKOLOVO

  dotaz:
  Dobrý den 8. 11 jsem byla na oslavách Dne válečných veteránů na Praze 2. Paní Jana Černochová ho pořádala už třetím rokem. Kromě jiného, tam byla delegace z Charkovské oblasti z města Zmijiv. Když jsem řekla, že pocházím ze Sokolova a máme u nás pomník bojovníka u Sokolova a že pod ním je zem od Sokolova, byla nadšena a pozvala mne na oslavy 75. výročí bitvy o Sokolovo v březnu 2018. Já tedy určitě nepojedu, jen mne napadlo, jestli byste, jako město neměli zájem. Pokud ano, mohu vás zkontaktovat s paní Černochovou, nebo se zkontaktujete sami. To už je jedno, jen jsem chtěla pozvání tlumočit.
  ~ Soňa Kollárová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme nejen za tlumočení pozvání, ale samozřejmě také za zájem o naše město a jeho historii. Město Sokolov skutečně bylo přejmenováno také v souvislosti s bitvou o Sokolovo. Pokud bude městu adresována pozvánka na jubilejní oslavy, jistě se jí vedení města bude zabývat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  ODSTRANĚNÉ RETARDÉRY U ŠKOLY

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici Závodu Míru před školou byly odstraněny oba retardéry u přechodů pro chodce, které byly nejspíše nahrazeny vetší dopravní značkou. Dříve vozidla alespoň zpomalila, ale nyní už ani chodcům nezastavují a propálí v plné rychlosti. Bydlím tam a přes retardéry jsem také jezdila a nevadily mi. Určitě byly bezpečnější než nynější řešení. Zůstane to takto? Děkuji
  ~ Soňa Hillerová

  odpověď:
  Dobrý den, nezůstane to takto. Zvýšení rizika úrazu našich dětí vedení města velice citlivě vnímalo a vnímá a tak ihned po zjištěné informaci o odstranění retardérů jsme vyvolali jednání a požadovali instalaci dopravního značení upozorňující na zvýšený pohyb dětí. Tyto značky jsme požadovali instalovat včetně reflexního zvýraznění, požádali jsme vedení školy o preventivní informování mezi žáky a o zvýšený dohled jsme požádali Policii ČR a městskou policii. Samozřejmě také pokračovala naše snaha o to, aby rozhodnutí o odstranění retardérů bylo napraveno. Výsledek poslední schůzky je, že retardéry se co možná nejdříve vrátí zpět, a to i za cenu jejich zničení projíždějícími nákladními auty, přičemž nově osazené dopravní značení zachováme. Rád dodávám, že vstřícně se choval jak realizátor stavby (na jeho náklady bylo provedeno dopravní značení), tak i majitel autosalonu, který se rekonstruuje, protože se zavázal, že nové retardéry, které nahradí stávající zničené, z velké části uhradí. Pro nás pak poučení (a již jsme vydali patřičné pokyny), že k podobným nařízením, zejména u našich školských zařízení, musíme přistupovat mnohem citlivěji a lépe spolu v rámci úřadu komunikovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  ZABEZPEČENÍ ŠKOL

  dotaz:
  Dobrý den, je to už řada let, co se po medializovaných kauzách, kdy někdo napadl ve školském zařízení děti, školy a jejich zřizovatelé zavedly hlídané vstupy do škol a školek. V Sokolově se tak stalo pouze částečně a příkladem může být vstup do 2. části budovy bývalé 3. ZŠ. Je zde jídelna i pro cizí strávníky, je zde však i družina umístěná v patře. Existuje nějaké rozumné vysvětlení, proč je tento vstup do družiny volně přístupný? Děkuji.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, naprosto s Vámi souhlasím v tom, že bezpečnost našich dětí na školách je pro nás velmi důležitá a vedení města ji řadí mezi priority. Svědčí o tom i realizovaný projekt „Bezpečná škola“, který se postupně dotkne všech základních škol v našem městě. Jedním z důležitých bodů tohoto projektu je i takzvaná dohledová služba, tedy pracovník, který po celou vyučovací dobu dohlíží na pořádek v samotné škole, dbá na bezpečnost dětí, preventivně působí proti nežádoucím vlivům jako je šikana apod. a samozřejmě mezi jeho úkoly patří také to, aby se po škole nepohybovala osoba bez jakéhokoli doprovodu. U školy, kterou zmiňujete, je však situace komplikovaná, a to v tom, že je zde více pavilonů, a navíc si škola hospodaření vylepšuje také tím, že obědy prodává i veřejnosti. Protože město velice oceňuje dohledovou službu, učinili jsme rozhodnutí, že každý pracovník dohledové služby nebude financován z prostředků školy, ale z prostředků městského rozpočtu. Bohužel i my jsme svým způsobem limitováni, a tak nemůžeme opravdu hradit více než jednoho pracovníka na jednu ZŠ. Momentálně se na našich školách pohybuje specializovaná společnost, která pro naše potřeby zpracovává bezpečnostní audit. Aniž bychom ovšem čekali na výsledek zmiňovaného auditu, máme v rozpočtu na rok 2018 oddělení prostoru pro strávníky ze strany veřejnosti a samotné školní družiny, a to zamykatelnými dveřmi.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  OPRAVA TRUHLÁŘSKÉ ULICE

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych se zeptat, jestli v plánu na rok 2018 je oprava Truhlářské ulice? Již 4 roky je nám slibováno, že se ulice bude dělat, ale stále se to odkládá. Prašnost a stav chodníků (po zavedení elektřiny do země kdy se udělalo provizorní zasypaní z důvodu následné opravy celé ulice) je téměř neúnosný. Děkuji za odpověď
  ~ Jan Vokáč

  odpověď:
  Dobrý den, v příštím roce máme v rozpočtu plánovanou částku na zhotovení projektové dokumentace. Pevně věřím, že při schvalování rozpočtu na rok 2018 tato částka v rozpočtu zůstane, a to s tím, že následně by se přistoupilo k samotné realizaci. Termínově to vidím na rok 2019, ovšem při dobrém hospodaření města je možné, že nějakou finanční částku bude zastupitelstvo ochotno uvolnit již v roce příštím.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  MOST PRO VEVERKY AJ. INVESTICE

  dotaz:
  Dobrý den, včera jsem po delší době navštívil Staré náměstí, kde jsem zjistil, že po stromech ve velkých květináčích už není ani památky - vlastně zbyly alespoň mohutné květináče. Rozhodnutí o tomto nesmyslném zkrášlení Starého náměstí sice padlo ještě za starého vedení města, ale přesto Vás žádám, abyste nedovolil další plýtvání městských peněz za zbytné investice, bez kterých se obejdeme. Připomínám např. „VEVERKOVOD“ tehdejšího starosty p. Jakobce přes silnici v parku. Slyšel jsem, že mohutné květináče se stromy stály městský rozpočet cca 600 000 Kč (jeden za 30 000 Kč a bylo jich asi 20 ks). Děkuji za pochopení a přeji Vám, abyste při rozhodování o investicích měl vždy šťastnější ruku, než Vaši předchůdci v uvedených příkladech.
  ~ Sokolovák

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za váš podnět. Samozřejmě se vždy snažíme postupovat tak, abychom s městskými prostředky nakládali účelně. Dovolím si jen malou poznámku k mostu pro veverky. Byť jsem u tohoto rozhodování nebyl, vím, že dotační titul byl městu přidělen právě pro nápad zřídit tzv. most pro veverky, ale již málo se mluví o tom, že z tohoto dotačního titulu, byla zainvestována např. i zeleň po obou stranách ulice Rokycanova. Touto optikou měřeno rozumím tomu, proč tehdejší vedení města dalo této žádosti takto specifický název a je jasné, že dotace městu byla přidělena i pro svoji originalitu. Stejně jako Vy se mohu leckdy usmát nad mostem pro veverky (a stejně jako Vy, také já vnímám), že zde k veverkové tlačenici nedochází, ale je třeba toto vidět v širších souvislostech.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  OPRAVA SPARTAKIÁDNÍ ULICE

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat jaký je přibližný termín dokončení oprav komunikace v ulici Spartakiádní? Původní byl 31. 10. Také by mne zajímalo, proč byl rozsah oprav zvětšen, oproti původnímu nákresu, který byl vyvěšen na vchody domů? Děkuji za odpověď
  ~ Radek Plechatý

  odpověď:
  Dobrý den, proběhlo další jednání se zhotovitelem a dle jeho vyjádření, je nejzazší termín 10. 12. 2017. Od skutečného ukončení stavby se bude odvíjet i následně vyčíslené penále. V současné době vedení města nechává zpracovávat posouzení, zda budeme trvat na konečné vrstvě asfaltu, či celou ulici necháme tzv. zabalit. Buď na jaře 2018, nebo celou ulici v červnu 2018. Vše s ohledem na to, že bychom rádi předešli případným reklamacím a tím také komplikacím v dopravě na sídlišti.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  OTEVŘENÍ ATLETICKÉ DRÁHY

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je atletická dráha nějakým způsobem přístupná veřejnosti? Protože z práce chodím až v pozdějších odpoledních hodinách a je již brzy tma, jediné místo, kde se můžu proběhnout bez čelovky, je stezka na Areál. Kolikrát jsme si chtěli s dětma zatrénovat, Bohužel „zelený ovál“ je bez osvětlení a na atletickém stadionu jsou branky uzamčené. Děkuji za odpověď.
  ~ Hejnicová

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel Vás zklamu. Atletická dráha s ohledem na její údržbu a případně dodržování bezpečnosti, není veřejnosti přístupná. Naprosto také chápu Vaše rozladění nad tím, že si nemáte v tomto období, kde rekreačně zaběhat. Váš podnět zasílám spol. SOTES, s.r.o., resp. správě sportovního zařízení, a to s tím, že jej jistě budou brát jako podnět k zamyšlení. Osobně bych preferoval nějaké nasvícení běžeckého oválu kolem zadního travnatého hřiště, a to tak, aby se zde například do 20. hodiny večerní dalo běhat v jakémkoli ročním období.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  LIŠKA U SÍDLIŠTĚ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych upozornit na výskyt lišky, byla viděna několikrát, a to kolem ulic Vítězná, Běžecká a Malého náměstí, vždy zašla do náletového lesíku na louce u školy Běžecká. Je možné, že tam má noru. Děkuji.
  ~ Zuzana

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za váš podnět, který jsem neprodleně řešil s odborem životního prostředí a jejich stanovisko si dovoluji přeposlat:

  - Bc. Jan Picka, starosta

  "Dobrý den, po prošetření, které provedl orgán státní správy na úseku myslivosti, uvádíme: Výskyt lišky byl zaznamenán na nehonebním pozemku (okolí ulic Vítězná, Běžecká a Malé náměstí) a po konzultaci s mysliveckými hospodáři sousedních honiteb, bylo zjištěno, že v místě nálezu lišky nelze střílet a provést odchyt se nedoporučuje (pasti by musely být umístěny na veřejně přístupných místech, kde se pohybují nejen dospělí, ale také děti, a pohled na odchycené zvíře by pro ně mohl být traumatizující). V posledních letech se vzteklina na území České republiky nevyskytuje. Liška je plaché a ostražité zvíře, proto zde nebezpečí nehrozí."
  ~ Bc. Kateřina Brandlová, odbor životního prostředí

 • 24.11.2017

  ÚDRŽBA CHODNÍKŮ V CENTRU

  dotaz:
  Vážený pane starosto, velice se mi nelíbí zanedbaný úklid chodníku a ulice Jednoty, zejména v části od mostu přes Ohři k Úřadu práce. Leží zde spadané listí, které se delší dobu neodstraňuje. Technické služby zřejmě čekají na to, až spadne poslední lupínek, aby nemusely zde zametat dvakrát. Ulice Jednoty je hlavní přístupovou cestou od autobusového i vlakového nádraží do města a je tedy vizitkou čistoty. Každý návštěvník, který nejede autem, zpravidla tuto trasu projde. A první dojem není dobrý. Je mi líto, že jinak pěkné město je v téhle trase takhle zanedbáváno. Vřele doporučuji navštívit město Rotavu, která je považovaná za vyloučenou lokalitu a uvidíte, jak je toto město čisté a udržované. Ptala jsem se paní starostky, jak se jim podaří udržet čistotu na tak vysoké úrovni a ona mi vysvětlila, jak vše záleží na organizaci práce a důsledném dohledu nad personálem, který za čistotu odpovídá. Takže jako vždy, je to jen v lidech. Myslím, že by bylo dobré občas si město projít pěšky, nejen ho projíždět v autě. Určitě byste to tak nemohl nechat být. S pozdravem
  ~ Marie Trsková

  odpověď:

  „Dobrý den, stav chodníků i vozovek v uvedeném úseku, co se znečištění týče, je v pořádku a je úměrný této roční době a frekvenci úklidu lokality. Uvedený úsek se zametal (právě s vědomím toho, že jde o přístupovou cestu do centra města) ihned po silném větru v pondělí minulý týden. Bylo zde mnoho spadaného listí a jehličí ze stromů před ISŠTE (nejhorší úsek byl v okolí autobusové zastávky). Od té doby se zametal tento úsek ještě jednou, hned následující den. Stav chodníků i vozovky je v pořádku. Přeji pěkný den.“
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění

  „Dobrý den, dovolím si tak trochu nesouhlasit s vyjádřením zástupce spol. Sotes, s.r.o. Právě proto, že město Sokolov dost často procházím pěšky (bydlím na Vítězné), tak vím, že zejména v podzimním období, je potřeba úklidu chodníků a silnic věnovat zvýšenou pozornost. Kromě společnosti Sotes se na úklidu ve městě podílejí pracovníci, na které dohlíží městská policie, a v neposlední řadě jsme ve spojení se soukromou společností, která také zaměstnává pracovníky, a to za účelem úklidu města. Všechny zmiňované požádám o to, aby se na úklidu frekventovaných lokalit, ale nejen jich, maximálně zaměřili.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  PŘECHOD PRO CHODCE U KOMERČNÍ BANKY

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, proč cyklostezka a pěší stezka nemá přes silnici u Komerční banky přechod pro chodce, ale jen přejezd pro cyklisty, kde řidič nemusí dávat přednost? Děkuji za odpověď
  ~ Jakub Havlena

  odpověď:
  Dobrý den, po konzultaci s Dopravním inspektorátem Policie ČR Sokolov musím konstatovat, že dle platných norem není v tomto místě možno zřídit přechod pro chodce. Neodpovídají zde rozhledové poměry pro řidiče přijíždějící ve směru od ulice Vítězná, a to z důvodu umístění zábradlí na mostě přes potok. Přechod pro chodce by tak nebyl bezpečný.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  ÚDRŽBA CESTY U SÍDLIŠTĚ MICHAL

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se připojit k připomínce p. Berana, který upozorňuje na špatnou dostupnost pro pěší ze sídliště Michal do ulice Tovární. Plně s ním souhlasím, neboť bydlím v Tovární ulici a velice často chodíme na Michal zmiňovanou lesní cestou. Cesta a les kolem ní jsou neudržované, plné odpadků, nefungujících světel. Začíná to tu být nebezpečné, ale nemáme na výběr! Víme, že majitelem lesa není město, ale doufáme, že v této věci lze něco podniknout i s Vaší pomocí. Děkuji za odpověď
  ~ J. Abrhámová

  odpověď:
  Dobrý den, situaci jste popsala naprosto přesně. Bohužel i s tím, že tento pozemek není ve vlastnictví města, a proto je pro nás velmi složité do něj jakkoli investovat. Nicméně i přes to vedeme jednání s vedením chemických závodů a ostatních majitelů pozemků a věřím, že přijatelné řešení nalezneme. Protože však nemáme rozhodující pravomoc v tomto ohledu, nemohu Vám napsat bližší termín realizace. Slibuji však, že na tento podnět nezapomenu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  AKTUALIZOVÁNO: Zavedení kontejnerů na bioodpad

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá mne, zdali a jak je Město Sokolov připraveno na zákaz skládkování v roce 2024. Je nebo bude vytvořen postup, jak ve městě snižovat odkládání často dále využitelného odpadu do směsného odpadu? Příkladem by měly jít školy a jídelny, ale ty stále přistupují často velmi laxně k třídění např. při nakládání s obaly od mléka je to problém. Města zavádějí třídění bioodpadu, tedy kontejnery v ulicích a tím nemám logicky na mysli možnost odvozu do sběrného dvora. Podle mého laického názoru by situaci určitě prospělo rozšíření stanovišť pro tříděný odpad a zároveň zavedení tzv. pytlového systému. Osvěta jakási v patriotickém periodiku proběhla, ale není vůle ji přizpůsobit našemu městu. To, že výkupní ceny plastového odpadu je jednou nahoře a nyní dole, je tržní ekonomika a nelze se na ní vymlouvat, jestliže řadu jiných věcí dotujeme. Odpad je možné využít energeticky, jak se tomu děje ve světě. Určitě by se našla řada studentů, kteří by rádi pomohli, jen jim dát prostor. Je samozřejmě na každém z nás, jak si nakládáme s vlastními financemi, najdou se lidé, kterým je zcela jedno, že jim před domem stojí "barevné" kontejnery a stejně nebudou třídit. Nesmíme se však potom divit, že příroda se k nám jako "pánům" tvorstva zachová macešsky.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:

  Dobrý den, město Sokolov spolu s firmou Sotes samozřejmě bedlivě pozoruje všechny změny ve vyhláškách, které se i této oblasti dotýkají. A to tak, abychom na ně mohli včas reagovat. Co se týče nádob na bioodpad, zabývali jsme se aktuální potřebou tyto nádoby umisťovat do ulic našeho města. Musím však také dodat, že poptávka ze strany občanů našeho města po těchto kontejnerech je minimální. Zvažujeme však i nadále, jestli již nenastala doba tyto kontejnery umístit alespoň do oblastí, kde se nachází větší počet rodinných domů. Co se týče třídění jako takového, snad se mnou budete souhlasit, že město Sokolov jde v tomto ohledu nahoru (i když oba dva si umíme představit lepší čísla týkající se třídění).
  Bc. Jan Picka, starosta

  Děkuji za opravdu rychlou odpověď. On ten dotaz nebyl apriori o kontejnerech na bioodpad, ale je právo moderátora jej nazvat, jak jej nadepsal. Já bych jej např. nadepsal "Netřídění obalů od mléka" ve školních jídelnách. Upřímně řečeno, něco jiného je sledovat změny ve vyhláškách a něco jiného je dělat něco nepovinně nad rámec zákona a nabídnout lidem něco navíc. Každotýdenní zkušenost se svozem papíru je taková, že kontejnery jsou na víkend plné, kdy to lidi opravdu odradí třídit. V odpovědi se vyhýbáte tématice obalů na mléko a přístupu městských jídelen. Pytlový systém také zákon nenařizuje, ale mnohá města v ČR jdou touto cestou. Jen Sokolov je závislý na tom, jestli je či není svozový vůz provozuschopný či nikoli. Nemohu s Vámi souhlasit, že Sokolov "jde nahoru". Občané nemají jednak přístup k těmto informacím a hlavně okolní města jdou také "nahoru", proto Sokolov může v porovnání s nimi stagnovat nebo jít dokonce dolů. Chápu, že mnohým lidem je jedno, kolik zaplatí za svoz odpadu, jsou možná natolik bohatí, že se ani nepodívají do evidenčního listu, kde je napsaná měsíční platba za svoz odpadu. Nebo jim to zaplatí stát na sociálních dávkách, a to je mnohem smutnější.  Zkuste nás informovat pravidelně, jak se umístilo naše město v soutěži Křišťálová popelnice, kolik se vytřídilo odpadu, kolik peněz se utržilo jejich prodejem, kolik činila odměna od EKOKOMu, který shromažďuje peníze od výrobců a distributorů obalů. Pokud je toto vše obchodní informace, tak to nelze požadovat, to je jasné. Není to také nařízeno žádnou vyhláškou MŽP, tak se snad najde politická vůle. PS: Pokud jdeme podle Vás nahoru, je tedy možné jít s cenou za svoz směsného odpadu dolů? Nebo nabídnout společenstvím úpravu počtu svozů, jelikož se vozí placený vzduch. Jsem rád, že radnice zveřejnila informace, jak by mohlo, mělo či nemělo vypadat nakládání s již nechtěnými věcmi, tedy odpady. Jak jsem ve své reakci psal, Vaše odpověď nebyla k "jádru pudla" a denně se mi to potvrzuje. Obyvatelé našeho města mají velmi omezený přístup k informacím, jak město nakládá s penězi za vykázané plasty, papír, sklo a tetrapaky (např. obaly od mléka). Ne však za plechovky, které nevykazujete, jelikož je to nad rámec zákona a vyhlášek, jak píšete, že vždy město čeká na znění zákona a striktně jej dodržuje. Nic víc, nic míň. Proč jsem zmiňoval ve svém dotazu především školy a ne bioodpad? Školy jsou základem vzdělanosti, té celostátní i městské. Město jako zřizovatel má jít příkladem. To se mnou snad souhlasíte. Před lety jsem upozornil, že školy a jídelny netřídí, v systému byl chaos. To se již částečně změnilo, ale ne na 100%. Ani na tolik, aby se naplňovala litera zákona. Děti pracně soutěží ve sběru papíru a tím vlastně město obírají o peníze. Tedy o příspěvek od EKOKOM. Lze namítnout, že školy také papír prodají. To ano, ale tento papír se již nezapočítá do výkazu pro EKOKOM a o tyto peníze všichni přicházíme. Nepočítaje energii, kterou je třeba vynaložit do sběru, odnosu, přenosu, odvozu. Dále prosím o informaci, proč se ve školách vyhazují obaly od pitíček, mléka (do škol) do směsného odpadu? Možná, že naše děti ani neví, že je to také cenná surovina.Děkuji.
  Jiří Korbel

  Ke striktnosti zákona o odpadech a zejména bioodpadu ještě podstatná věc, kterou jsem zapomněl. Také město Sokolov vyslyšelo nabídku možnosti dotace na pořízení kompostérů na bioodpad a tak do rozpočtu na rok 2018 alokujeme částku (schvalovat ji bude zastupitelstvo v rámci rozpočtu) 2,5 milionu korun na pořízení 500 ks takových kompostérů. Ty pak budeme zapůjčovat zájemcům. Omlouvám se za opomenutí v mé předchozí odpovědi. Proč se ve školách vyhazují obaly od pitíček netuším, nicméně Váš dotaz i s mou odpovědí zasílám v kopii také vedoucí OŠK a věřím, že při nejbližší příležitosti bude nutnost a prospěšnost třídění v našich školách opět patřičným způsobem připomenuta.    
  Bc. Jan Picka, starosta

 • 24.11.2017

  POSPREJOVANÉ CHODNÍKY

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zda se rozkopou ulice Gorkého a J. K. Tyla? Všude po zemi jsou sprejem udělané značky. Bylo by fajn, kdyby se „akce“ tohoto typu objevovaly na stránkách města. Děkuji
  ~ Robert

  odpověď:

  „Dobrý den, jedná se o provádění vytyčování a zaměřování stávajících sítí nízkého napětí, které si zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s. Ulice se nerozkopou, jde pouze o zanesení skutečného a zpřesňujícího stavu stávajících sítí do databáze společnosti.“
  S pozdravem
  Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

  „Dobrý den, dovolím si dodat, že postup spol. ČEZ, pro kterou se toto značení realizovalo, nás roztrpčil.  Spojili jsme se touto spol. a chtěli vysvětlení s tím, že není možné, aby kdokoli počmáral majetek města z uvedených důvodů. Bylo nám vysvětleno, že tyto nastříkané barvy do několika týdnů samy zmizí. Vše budeme sledovat.“
  Bc. Jan Picka, starosta
   

 • 13.11.2017

  HLÁŠENÍ POPADANÝCH STROMŮ

  dotaz:
  Dobrý den, kam lze nahlásit popadané stromy v důsledku vichřice z 29. 10. 2017? Jedná se o "lesík" u parkoviště naproti čerpací stanici OMV až po zahrádky (hluková bariéra). Je zde mnoho polámaných a popadaných stromů. Tato lokalita je hojně využívána pejskaři k venčení psů.
  ~ Děkuji Těšínská

  odpověď:
  Dobrý den, určitě na společnost SOTES Sokolov, s. r. o., nebo na Městský úřad, kde můžete kontaktovat Veroniku Krbovou - odbor správy majetku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Jak se dovolat na Městskou policii?

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, rád bych věděl, jak mám postupovat ohledně problému s odvozem komunálního odpadu. Stala se situace, že před popelnici se postavilo vozidlo, které bránilo k vývozu popelnice. Můj postup byl, že jsem na stránkách města našel číslo na Městskou policii. Tam mi bylo řečeno, že volám někam jinam, abych volal na konci 156 a tak jsem učinil a výsledek byl, že jsem se dovolal na tísňovou linku na Vysočině. Tak to jsem byl překvapen, kam jsem se to dovolal a dispečerka mi dala číslo 352 352 156, že to jsou sokolovští policisté. Opět jsem volal a zjištění, kam jsem se to dovolal, mi vyrazilo dech. Ozvalo se Městská policie města Chodov. Opět jsem se představil, sdělil problém a slušně jsem požádal, zdali by nemohl zavolat na sokolovskou Městskou policii, načež mi bylo sděleno, abych zavolal tísňovou linku 158. Tím pádem jsem ztratil pomalu chuť vše opakovat, ale nakonec jsem tam zavolal, vše sdělil a po příjezdu motorové hlídky bylo zjištěno, že motorové vozidlo již není na místě. Co v tomto případě dělat, když je plná popelnice a okolo ní stojí auta? A na rovinu píši, že po obvolání všeho jsem ztratil chuť volat na Sotes. Děkuji za odpověď
  ~ Tomáš

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych upřesnil postup, jak se dovolat na MP. Pokud se nacházíte kdekoliv v našem městě, volejte prosím linku 156, ale pozor, pouze toto číslo, bez jakékoliv předvolby. Po vytočení čísla 156 se Vám ozve automat s tím, že jste se dovolal na MP a Vy stisknete 2 pro Sokolov. Co se týče v rozporu s vyhláškou zaparkovaného auta, je to ve svozových dnech řešeno společností Sotes. Ta by měla postupovat tak, že auto, které tvoří překážku, nahlásí MP, a to proto, aby nezodpovědnému řidiči mohl být odvoz mimo svozový den fakturován. Samozřejmě, že odpadová nádoba se vyveze, je to však za cenu toho, že svozový vůz se na toto místo musí vrátit (buďto v ten den ze svého rajonu, nebo v jiný den rajonu jiného).
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Rekonstrukce na nábřeží Petra Bezruče

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, mám dotaz k rekonstrukci nábřeží P. Bezruče a parkování. V současné době se zde opravuje vodovod, poté by měla nastat rekonstrukce. Tím, že je celé nábřeží zavřené, jsme přišli cca o 50 parkovacích míst, která citelně chybí. A teď nemyslím na návštěvu centra, ale především nám, kteří bydlíme v centru, konkrétně na nám. Budovatelů. Již dříve zde bylo celkem složité najít místo k parkování a dnes je to téměř nadlidský úkol. Je tu problém zaparkovat v současné době i v časných ranních hodinách. Přes den vůbec. A to ani v okolních ulicích. Nebylo by možné alespoň dočasně po dobu rekonstrukce a oprav zrušit placené parkování např. v části parkoviště před OD Ural? Nebo vymyslet jinou vhodnou alternativu? Padesát parkovacích míst je docela dost. Dříve, když nebylo místo přímo na náměstí nebo v nejbližším okolí, vždy se nějaké našlo právě na Nábřeží. Dnes už nikoliv. A jiná vhodná místa jsou většinou placená a na dlouhodobější stání nevhodná. Náměstí je v centru vlastně jedinou plochou, kde není parkování placené (alespoň částečně), nebo kde není závora. A zrovna náš dům tedy č. p. 1421 - 1428 má dvůr bez závory, takže tam parkuje kde kdo a rezidenti pak nemají možnost kde stát. Nemám problém stát s autem dál od domu a dojít to, ale ono to ani tak nejde. S tím souvisí i můj další dotaz, zda se konkrétně v tomto dvoře (tedy za domem č. p. 1421 - 1428) neuvažuje o rekonstrukci. Místo nevyužívané travnaté plochy by se mohlo udělat parkoviště. Myslím, že takových dvacet míst by se tam pohodlně vešlo. Pejskaři mohou své miláčky venčit v areálu Bohemia, který je od nás nějakých čtyři sta metrů.
  ~ Šťastný

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době již skončily nutné opravy v ulici Petra Bezruče a parkování by se mělo vrátit do původního režimu. Jak už jsem uváděl, projekt na rekonstrukci je hotový a je pouze na zastupitelích města Sokolova, a to těch současných nebo těch, co budou zvoleni příští rok, kdy k plánované rekonstrukci dojde. V oblasti, kterou popisujete, by ještě k výstavbě menšího parkoviště mělo dojít a je to výsledkem pracovní skupiny, kterou jsme vytvořili hned po volbách v roce 2014. Jejím cílem bylo nalézt všechny plochy, kde lze ještě parkoviště realizovat. Samozřejmě musíme brát v potaz fakt, že naše město je velice pozitivně hodnoceno návštěvníky jako město plné zeleně, a proto ke každému rozhodnutí týkající se právě zeleně, postupujeme velmi obezřetně.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Tetování u budoucích strážníků

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli bych mohl mít na pozici strážníka tetování na ruce - takzvaný rukáv. Děkuji za odpověď.
  ~ František

  odpověď:
  Dobrý den, tetování, které popisujete není důvodem pro nepřijetí k MP.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Rozježděný chodník naproti Dukle

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, mám stížnost. A to, že na sídlišti Michal naproti hospodě Dukla je pruh trávníku rozježděný až na hluboké díry, a když se náhodou jde po chodníku a je zapotřebí uhnout, tak je to nebezpečné. Je to rozjeté od aut, které tam zásobují obchody vietnamských obchodníků. Nešlo by, prosím, dát tam nějaké zátarasy, třeba nějaké velké balvany, ty jsou i hezké. Děkuji,
  ~ Karel

  odpověď:
  Děkuji za Váš podnět. Umístění pevných překážek, které by měly ochránit trávníky, budu určitě konzultovat s příslušnými odbory a budeme hledat přijatelné řešení. Stejně jako Vám, i mně vadí bezohledné najíždění řidičů na travnaté pásy a musím přiznat, že mám nepříjemný pocit i z provozoven samotných.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Parkování u večerky v ul. Heyrovského

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na připomínku "Zákaz stání v ul. Heyrovského". Bydlím přímo proti večerce a vím tedy, že zásobování je vždy provedeno pouze jedním vozidlem, a to někdy i v době povoleného stání pro ostatní vozidla. Domnívám se, že i když je značka opatřena dodatkovou tabulkou, není nutné blokovat pro zásobování cca 5 parkovacích míst. Řešením této situace by bylo jedno stálé místo pro jedno zásobovací vozidlo, a to i bez dodatkové tabulky, aby nedocházelo k pokutování řidičů, pokud včas své vozidlo nepřeparkují. 
  ~ Jiří Tkáč

  odpověď:
  Dobrý den, po předchozí konverzaci bych dodal následující: Na místě, které popisujete, se uskutečnila schůzka, které se zúčastnil i zástupce dopravního inspektorátu PČR, dále bylo komunikováno přímo s provozovatelem obchodu, kterému je parkovací místo vyhrazeno. Výsledek jednání se neliší od toho, co jsem Vám již psal. Obchod je ve většině případů zásobován z dodávkového auta, nicméně pravidelně sem zajíždí také automobil s vykládací plošinou. Právě takto velký prostor potřebuje. Opravdu tak předcházíme situaci, kdyby auto kvůli zásobování blokovalo celou ulici.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Přechod u 8. ZŠ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěl bych se Vás zeptat, jestli by bylo možné udělat přechod pro chodce k 8. ZŠ směrem od garáží vedle bývalého dopravního hřiště. Jeden přechod je u autosalonu a děti, které jdou z druhé strany, tak chodí přes silnici, protože přechod mají z ruky. Děkuji Vám za odpověď.
  ~ Trávníček

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Musím ale přiznat, že pro vybudování dalšího přechodu nevidím důvod. Pokud se stejně jako já na danou oblast podíváte, tak zjistíte, že jak na začátku ulice Křižíkova, tak na jejím konci přechody jsou a každý, kdo chce bezpečně po chodníku dojít do školy, tu možnost má. Je pravda, že poněkud složitější to mají ti, kteří jdou propojkou od Tesca, ale také oni se po chodníku dostanou k přechodu, který je na křižovatce Křižíkova - Švabinského. Cestou musí přejít přes vjezd ke garážím a do areálu prodejny aut, ale i tak si myslím, že cesta do školy je bezpečná.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Zákaz heren v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zdali vedení města má v plánu připravit vyhlášku o zákazu veřejného hazardu tak, jako to udělalo vedení města Cheb. I když na podruhé, tak vyhlášku odsouhlasili. Myslím si, že pokud jsme schopni bojovat proti negativním vlivům v Sokolově, tak zrovna herny jsou jedním z hlavních faktorů. Vím, že v našem městě došlo k omezení určitých heren. A i když ze zbytku heren je určitý zisk i pro státní kasu, tak si myslím, že tyto finance nám za to nestojí a měli bychom takové podniky úplně vypudit z našeho města.
  ~ Dominik

  odpověď:
  Dobrý den, stávající zastupitelstvo neuvažuje o tom, že by plošně zakázalo herny v našem městě. Stále ale platí naše rozhodnutí o tom, že počet heren se nenavýší ani o jedinou a naopak v případě, že bude zaznamenán bezpečností problém u jedné z nich, bude tato adresa odebrána ze seznamu adres, kde herny provozovat lze. A ještě krátký dodatek, jsem přesvědčený o tom, že pokud by město Sokolov mělo vhodnou lokalitu na hranicích svého města stejně jako je tomu v Chebu, bylo by rozhodování možná jiné.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Parkování na nábřeží Petra Bezruče

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici nábřeží Petra Bezruče nyní není možné parkovat, a ještě nějakou dobu to možné nebude. Pro nás, kteří v okolí bydlíme, to znamená, že i ve večerních hodinách obtížně parkujeme (dříve to bylo běžné v odpolední špičce, ale k večeru už vždy volná místa byla). Mezi ulicí Wolkerova a Rokycanova je kromě dětského hřiště také několik parkovacích míst. Je zde zákaz vjezdu a parkovat by zde měli pouze lidé, kteří zde bydlí. Děje se tomu ale bohužel naopak, parkuje tu kdekdo a zákaz vjezdu je úspěšně ignorován. A tak bych se chtěla zeptat - je možné toto nějak hlídat? Nebo instalovat závoru na nějaké rezidenční karty jako je tomu v jiných "dvorech"? Případně je možné si tady parkovací místo rezervovat, zaplatit v případě, že tu mám vlastní byt s trvalým pobytem? Děkuji za odpověď a přeji hezký den,
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel si neumím představit, jak bychom mohli uhlídat fakt, že na zmiňovaných místech parkují pouze ti, kteří v této lokalitě bydlí. Městský policista či státní policista by v takovém případě museli mít u sebe jakýsi seznam všech majitelů osobních automobilů a vždy v něm pracně hledat, jestli právě to auto, které kontroluje, patří někomu ze zde bydlících občanů. Musím také přiznat, že jsme zatím neuvažovali o tom, že bychom Váš vnitroblok opatřili závorami, které by vpouštěli pouze majitele karet. Nejen, že jde o finančně vcelku náročnou akci, navíc je potřeba mít i souhlas dopravního inspektorátu PČR. Co se týče nábřeží Petra Bezruče, v současné době jsou již nutné opravy zrealizovány a předpokládám, že se zde opět bude parkovat dle zavedeného režimu. Jak jsme již také veřejnost informovali, je zhotovený projekt na celkovou rekonstrukci tohoto nábřeží a bude na zastupitelích města, kdy se rekonstrukce bude realizovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Parkovací karty pro residenty

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, otevřel jsem teď čajovnu v městské tržnici v Sokolově. Trápí mě jediná věc, a to parkování u tržnice. Nevadí mi zaparkovat a zaplatit za to. Jen vzhledem k tomu, že se snažíme vše mít co nejčerstvější, tak se dá říct, že neustále přijíždím, odjíždím a chodím pro parkovací lístečky na hodinu, dvě, tři. Chtěl jsem se zeptat, poprosit, jestli je nějaká možnost získat například měsíční/roční kartu. Jak říkám, nevadí mi zaplatit, chápu systém, jen jestli by byla nějaká šance zaplatit najednou větší částku a parkovat v ulici Rooseweltova bez lístečku z automatů, pouze s parkovací kartou. Hezký den,
  ~ Petr Fiala

  odpověď:
  Bohužel Vás musím zklamat. Jakýsi dlouhodobý pronájem parkovacího místa v našem městě není možný. Stejným způsobem jsem již odpovídal i mnoha majitelům osobních automobilů, kteří také projevili zájem o to, aby si ve městě parkovací místo mohli zaplatit a tím bylo parkovací místo vyhrazeno pro ně. Vaše zdůvodnění chápu, nicméně parkovacích míst v našem městě je velký nedostatek, a pokud bychom místo vyhradili každému majiteli provozovny (a tak bychom pak museli postupovat), tento velký nedostatek parkovacích míst by se samozřejmě prohloubil.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Nefunkční veřejné osvětlení

  dotaz:
  Dobrý den, na Novině nesvítí 2 lampy veřejného osvětlení.
  ~ Josef Baborovský

  odpověď:
  Děkujeme za podnět, který předáváme správci veřejného osvětlení, tedy společnosti Sotes. Rád bych Vám navrhl, abyste jakoukoliv závadu, ať už na veřejném osvětlení nebo v souvislosti s odpadovými nádobami, řešil se společností Sotes, neboť takto dochází ke zbytečné prodlevě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.11.2017

  Nepřístupný chodník k Synthomeru

  dotaz:
  Vážený pane starosto, píši Vám ve věci nedostupnosti Tovární ulice pro pěší. Z ulice K. H. Borovského směrem k Tovární ulici vede zničený a neudržovaný chodník, např. dnes ráno na něm nesvítila jedna třetina světel a je pokryt vysokou vrstvou listí. Ano, u vstupu na chodník je cedule, že se cesta neudržuje, ale nechápu proč? Po chodníku nechodí jen pracovníci chemičky, ale i žáci střední živnostenské školy na praxi. Chápu, že město dotuje autobusovou dopravu, takže se dnes může člověk prakticky dostat kamkoliv, ale v 21. století by mělo být možné se dostat kamkoliv i pěšky bez nebezpečí podvrknutí nohy. A v dnešní době se do chemičky ze sídliště Michal pěšky prakticky nedostanete. Můžete jít buď zablácenou cestou z Mičurinovy ulice, kde je neskutečný nepořádek, nebo neudržovaným chodníkem, o kterém jsem už psal. V chemičce jsou navíc lékaři, ke kterým nechodí jen zaměstnanci, ale i další občané města, důchodci, postižení a tak by alespoň jeden bezpečný a udržovaný chodník z Michalu do Tovární ulice byl velkým přínosem.
  ~ Josef Beran

  odpověď:
  Dobrý den, Vaši připomínku jsem předal odboru správy majetku, který ve spolupráci se společností Sotes každoročně připravuje plán nutných oprav či budování nových chodníků. Nemohu samozřejmě zaručit, že pro rok 2018 se váš návrh bude realizovat, neboť míst, která jsou potřeba opravit, je samozřejmě v našem městě víc.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Pochvala úřednice Ivany Černíkové

  dotaz:
  Dobrý večer, měla jsem dnes docela zapeklitý problém. Na finančním úřadu jsem neuspěla a u vás jsem se dověděla, že už tu nemáme ani ČOI a ani zástupce. Nakonec jsem u vás na úřadě našla velice ochotnou úřednici, paní Ivanu Černíkovou a ta mi i přes rámec svých povinností ochotně pomohla. Já jsem ji poděkovala, ale myslím, že by zasloužila pochválit i od vedení, opravdu si to zaslouží. Tak ochotné lidi na úřadě nepotkáte moc často.
  ~ Krenžálková Vlasta

  odpověď:
  Dobrý den, ani nevíte, jak rád každý starosta čte věty o vstřícném přístupu zaměstnanců svého úřadu. Paní Černíkové jsem za její příkladný přístup osobně poděkoval. Dovolte mi také, abych poděkoval i vám a to za to, že jste ochotna se podělit i o pozitivní přístup úředníků ke klientům. Osobně jsem přesvědčen o tom, že mnohdy slovy chvály a díků příliš šetříme. Jsem rád, že tomu tak v tomto případě nebylo a přeji pohodový podzim.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Městský byt pro zdravotníky

  dotaz:
  Dobrý den, s přítelkyní si žádáme už rok o městský byt. Poprvé jsme byli vybráni jako náhradníci a poté už nic. Děláme oba dva ve zdravotnictví, myslel jsem, že zdravotníci mají přednost. Děkuji za odpověď.
  ~ Petr Herák

  odpověď:
  Dobrý den, odkazuji vás opět na odpověď, kterou jsem zdůvodňoval již několikrát. Jen si dovolím dodat, že pracovník ve zdravotnictví není pro priority města to samé co lékař či zdravotní sestra. Tím v žádném případě nechci snižovat vaši potřebnou práci pro naši nemocnici, jen tak vysvětluji možné nedorozumění. Pro úplnost dodávám, že při posledním přidělování městských bytů byly dva byty přiděleny právě zdravotním sestrám sokolovské nemocnice a my tak naplňujeme deklaraci o tom, že město Sokolov chce v rámci svých možností svým nemocnicím pomáhat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Nefunkční náhledy kamer na webu Bezpečné město

  dotaz:
  Dobrý den, už několik týdnů neběží náhled kamer na webu "Bezpečné město". Bylo by prosím možné s tím něco udělat? Také prosím o informaci, zdali by bylo možné přidat náhled na kameru v ulici Jelínkova, která v seznamu dlouhodobě chybí i přes to, že je instalována na čp. 1874.
  ~ Jan Pichrt

  odpověď:
  "Dobrý den, velká aktualizace kamerového systému proběhla 27. 9. 2017, což by odpovídalo termínu "několik týdnů", aktualizoval se včetně "publikačního" serveru. Na stránkách samotných se nic neměnilo. Zkoušeli jsme to v různých prohlížečích a chyba se žádná neobjevila - kamery běží. Bez bližších informací asi těžko poradíme, snad jen vymazat dočasné soubory. O tom, jaká kamera je publikovaná, rozhoduje Městská policie. Obecně se publikují jen stacionární kamery na parkovištích a školách."

  - Milan Vujčík, oddělení informatiky odbor kanceláře tajemníka

  "Dobrý den, co se týče webu Bezpečné město, problém s náhledy budou řešit informatici. V ulice Jelínkova a u KB v této ulici je kamera rozbitá a servisní firma byla již požádána o opravu. S náhledem pro veřejnost se u tohoto bodu neuvažuje. Pěkný den."

  - Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie

 • 20.10.2017

  Jak dostat městský byt?

  dotaz:
  Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, zdali by bylo možné dostat byt od města? Už jsem si podávala i žádost na byt, ale nikdy mi to nevyšlo. Žiji v podnájmu s přítelem a dvěma dětmi a platíme vysoké částky. Byla bych ráda, kdyby to šlo, abych mohla mít byt od města jako v pronájmu. Přítel má práci, nikdy s námi nebyly problémy. Děkuji moc.
  ~ Szálková

  odpověď:
  Jak postupovat Vám jistě ráda poradí paní Mikešová na Odboru správy majetku, která má bytovou agendu v kompetenci. Také doporučuji, podívejte se do historie této rubriky, kde jsem již na dotazy tohoto typu podrobně odpovídal.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Investice do vybavení škol a školských zařízení

  dotaz:
  Dobrý den, minulý týden spadlo při vyučování na 6. ZŠ světlo. Nemělo by město investovat místo do kufříků do škol a jejich modernizací nebo čekáte, až příště pod tím světlem bude nějaké dítě?
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, přestože jde o anonymní dotaz, rozhodl jsem se, že na něj odpovím a to z důvodu, že tentokráte je vedení města dle mého názoru kritizováno opravdu neopodstatněně. Předně chci napsat, že město Sokolov alespoň v našem volebním období věnuje nemalé finanční prostředky do opravy a investic školských zařízení v Sokolově. Jinými slovy je to jedna z našich priorit, aby se naše děti učily a vychovávaly v těch nejlepších možných podmínkách. Pro názornost uvádím: v roce 2016 jsme na opravy a investice školských zařízení vydali částku více než 18 milionů korun a v roce 2017 je to více než 13 milionů korun. V těchto částkách nejsou ještě započítány opravy a investice další příspěvkové organizace, konkrétně Domu dětí a mládeže. Naše ambice pro rok 2018, co se týče investic a oprav školských zařízení, jsou ještě vyšší a první návrh v rozpočtu (a já věřím, že se jej v rozpočtu podaří prosadit) je cca 25 milionů korun. Nevím, kolik do svých školských zařízení investují okolní města, jsem ale přesvědčený, že se rozhodně nemáme za co stydět. Při projednávání důležitých oprav a investic v té které škole je postupováno následovně: školy a školky vytvoří seznam svých požadavků a ten se následně projednává. Chci vyzdvihnout fakt, že vedení města s naprostým respektem k těmto jednáním přistupuje. Důkazem je, že vždy oprava či investice v dodaném seznamu požadavků pod pořadovým číslem 1 je pro nás tzv. nedotknutelná a vedení škol a školek má téměř stoprocentní jistotu, že to, co si dají jako svoji prioritu, do plánu zařazeno bude. Ostatní položky se pak realizují dle možností rozpočtu. Rád bych se také pozastavil nad vaší zmínkou o kufřících pro prvňáčky. Jde o dlouholetou akci města, jejímž cílem je pomoci rodičům prvňáčků při pořizování školních pomůcek. V letošním roce jsme do těchto kufříků investovali téměř 270 000 korun a vybavili jsme tak 280 prvňáčků v našich školách. Mohu vám z vlastní zkušenosti říci (neboť jsem jednu dceru vedl coby prvňáčka v roce 2016 a tu druhou v letošním roce), že kufříky naprosto plní svůj účel a jsou rodiči pozitivně vnímány. Je to i díky tomu, že kufříky vybavujeme po pečlivé konzultaci s našimi pedagogy. A na závěr mi dovolte, abych vás ujistil, že nejen vzdělání ale také bezpečnost našich dětí je pro nás velmi citlivé téma a jsem přesvědčený o tom, že dojde ze strany vedení školy k okamžité nápravě v rámci této havarijní situace. Předpokládám, že v některém z dalších rozpočtů se případná celková rekonstrukce objeví mezi požadavky této školy. V uplynulých dvou letech jsme v této ZŠ vyřešili nákladné problémy se vzduchotechnikou v kuchyni. Vedení města se v tomto volebním období osobně zasadilo o rekonstrukci kuchyně a reagovali jsme také na stesky rodičů po navýšení kapacity školní družiny. Výsledkem byly velké stavební úpravy družiny a tím jsme opravdu kapacitu navýšili.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Rigoly od retardérů v ulici Závodu Míru

  dotaz:
  Nedávno jsem psal dotaz k dopravnímu značení při opravě mostu na ul. Kraslická, kde jsem se stal účastníkem dopravní nehody (při brždění u neoznačeného rigolu). Odpověď mne neuspokojila, neboť obsahovala jenom obecné konstatování, bez uvedení konkrétní povinnosti, tj. způsobu značení a řízení dopravy. Prosím, akceptoval jsem to, neboť šlo o rychlou opravu. O to víc mne nemile překvapilo, že podobné hluboké rigoly, vzniklé demontáží retardérů, se nachází u 8. ZŠ v ulici Závodu Míru. Kdo tuto ulici nezná a rozřezaný asfalt vidí na poslední chvíli (např. za snížené viditelnosti), může při náhlém brždění zažít nemilé překvapení i při 50 km rychlosti. Protože rigoly nejsou nijak označené a jsou zde nejméně dva týdny, ptám se, jak dlouho přes ně budeme jezdit a proč nejsou alespoň olemovány viditelnou čárou nebo označeny přenosnou výstražnou dopravní značkou „Nerovnost vozovky“ A7 a?

  odpověď:
  Dobrý den, tato situace byla již v řešení. V nejbližším termínu bude osazena dopravní značka A 7a "Nerovnost vozovky". S pozdravem,

 • 20.10.2017

  Značky a závory na novém parkovišti ve vnitrobloku ul. Jednoty

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Chtěl bych se touto cestou zeptat, jestli není možné ve vnitrobloku v ulicích K. H. Borovského a Jednoty, kde bylo nedávno dokončeno parkoviště, dát při vjezdu do dvora ceduli „Pozor děti“ nebo jinou upozorňující značku. Jak jsem psal už dříve, je tu dost dětí, kterým parkovištěm ubyla hrací plocha a používají parkoviště pro kola, koloběžky a skateboardy. Podle mě je lepší neštěstí předejít, než na něj čekat. Dále mě překvapuje, že po dešti začíná písek mezi kostkami mizet a kostky na některých místech jsou už volné a bez problémů se dají vyndat, takže pro děti lákavá záležitost. A poslední dotaz: bude tu závora nebo ne? Podepisoval se tu nějaký dotazník, tak bych rád věděl, jak to dopadlo. Jinak jsem rád, že tankodrom, co tu byl, zmizel a je tu konečně pořádný povrch. Děkuji za odpověď
  ~ M. Džačovský

  odpověď:
  Dobrý večer, uvolněné kostky budeme reklamovat. Spárovaly se v době, kdy bohužel pršelo. Děkujeme za chválu, že zmizel tankodrom. Zelená plocha na hraní je ve dvoře stále dostatečná. Dotaz na osazení závory jsme již odpověděli – nebyla schválena její instalace. Dopravní značku je nutné projednat s odborem dopravně správních agend a Policií ČR DI Sokolov. Jedná se o dvorní trakt, nikoliv místo typu základní škola apod."

  - S pozdravem Hana Špičková vedoucí odboru rozvoje města

  "Já pouze k odpovědi dodám, že případnou instalaci dopravní značky projednám s příslušným odborem."


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 20.10.2017

  Nevzhledný drátěný plot pod rozhlednou Hard

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o informaci, kdy necháte odstranit nevzhledný rezavý drátěný plot kousek pod rozhlednou Hard. Sanace okolního území již byla dávno dokončena, ale ta "krása" s vysokou lebedou, tak stojí stále.
  ~ AK

  odpověď:
  Dobrý den, drátěný plot, o kterém píšete, byl nainstalován z jediného důvodu - má sloužit jako zábrana proti vzniku černých skládek, se kterými jsme se bohužel v poslední době setkávali. Počítáme tedy s tím, že právě z tohoto důvodu zde toto oplocení zůstane, samozřejmě ale v takové podobě, aby jeho vzhled nepobuřoval kolemjdoucí. K výměně plotu dojde pravděpodobně na jaře roku 2018.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.10.2017

  PARKOVÁNÍ V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD

  dotaz:
  Dobrý den, vážený pane starosto, chtěl bych se touto cestou zeptat na dva zásadní problémy, které tíží obyvatele ulice Jiřího z Poděbrad 2011, 2012, 22013, 2014, 2015 a 2016 v Sokolově. Od roku 2004 bydlím na adrese Jiřího z Poděbrad 2013 a každý rok na výroční schůzi v našem domě jsem slyšel o různých řešeních parkování před uvedeným domem (shora jmenované vchody). Avšak od této doby se provedlo mnoho úprav v Sokolově ve vztahu k neuspokojivému problému parkování. Mohu říci, že mnoho míst v samotném Sokolově prošlo úpravami k rozšíření parkovacích míst, avšak tento problém u nás řešen doposud nebyl. V současné době na sídlišti Vítězná dochází ke kompletní rekonstrukci ulice Spartakiádní. Lze s nadějí doufat i v řešení neutěšeného stavu v naší lokalitě? Navazuji dále na tento stav, kdy k uvedeným vchodům vede komunikace, na které je povoleno částečné podélné stání osobních vozidel na chodníku (upraveno svislou dopravní značkou), avšak v případě vjíždění vozidel na chodník s povoleným stáním je obrubník u tohoto chodníku velmi vysoký a dochází k drobným poškozením pneumatik u osobních vozidel i jiných drobných poškození vozidel. Je v silách našeho města tyto obrubníky seříznout a zabezpečit tak bezpečnější parkování s ohledem na majetek občanů, a to alespoň do té doby než bude neutěšený stav ohledně parkování v této lokalitě vyřešen? Navazuji dále, při výjezdu vozidel z parkovacích míst do ulice Jiřího z Poděbrad je sice svislá dopravní značka upravující přednost, ale není mnohdy v silách řidičů z této komunikace vyjet, aniž by nedošlo k omezení či ohrožení posádky vyjíždějícího vozidla a ostatních vozidel silničního provozu. Je možno tento výjezd učinit bezpečnější a umístit zde panoramatická zrcadla? Vím, že máte rozhodně více jiných důležitějších úkolů spojených s Vaši náročnou prací, ale poprosil bych Vás o shovívavost a pomoci nám tyto problémy vyřešit. Děkuji předem nejen za sebe, ale za všechny své sousedy v Sokolově, Jiřího z Poděbrad 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. S přátelským pozdravem a přáním hezkého dne
  ~ Novický Boris

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych začal netradičně Vaší poslední větou. Parkování ve městě Sokolov je jedním z nejdůležitějších úkolů vedení a rady města. Svědčí o tom i ta skutečnost, že hned několik měsíců po nástupu do funkce jsme vytvořili pracovní skupinu, která se poctivě věnovala zmapování stávajících a ještě možných parkovacích míst. Díky této práci vznikl materiál, kdy v Sokolově přibude několik, byť méně kapacitních, parkovišť. Vraťme se ale k rekonstrukci ul. Spartakiádní. Mohu Vás ubezpečit, že k navýšení parkovacích míst ve Spartakiádní ulici dojde. Parkovací místa přibudou v této ulici, kdy podélné stání budeme měnit na parkování kolmé. Zejména pak v místě topolů před křižovatkou pod zimním stadionem. Jsme si vědomi toho, že i toto rozšíření v žádném případě nevyřeší situaci s parkováním na Vítězné. Proto jsme se shodli také na tom, že zadáme zhotovení projektů parkovacích domů. Jde celkem o pět parkovacích domů, přičemž jeden z nich by měl stát právě na sídlišti Vítězná. Věřím, že k jeho vybudování dojde v nejbližších letech, neboť podle mého názoru je cesta parkovacích domů téměř jedinou možnou, jak v Sokolově navyšovat kapacity na parkování. Co se týče Vašeho návrhu na snížení obrubníků, tuto možnost projednám s příslušným odborem. Dopředu ovšem přiznávám, že pro naše rozhodnutí bude důležitá finanční náročnost. Snad mi dáte za pravdu, že po letech, kdy byla Vítězná tak trochu opomíjena, se hnuly ledy a do této oblasti investujeme nemalé prostředky.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.10.2017

  NEPOŘÁDNÍ LIDÉ V UL. JELÍNKOVA

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, ráda bych upozornila na neustálý nepořádek v ul. Jelínkova v Sokolově. Nevím, zdali si toho všímají i ostatní obyvatelé této ulice. Bydlím zde několik měsíců, ale bohužel si nemohu zvyknout na nepořádek okolo kontejnerů. Cítím se tu spíše jako na smetišti. Stále se tu shromažďuje odpad - starý nepoužitý nábytek, koberce, matrace nebo staré dveře se skleněnou výplní (které někdo brzy rozbije a sklo je rozsypané po celém chodníku). Na domech jsou asi kamery? Nejsem si jista. Ale pokud ano, jak je možné, že na to nikdo nereaguje a odpad, který patří do sběrného dvora, se tu denně neustále hromadí? Mohu říci za sebe, že jsem nikde takový nepořádek ve městě neviděla. Myslím si, že se asi nic nezmění, ale musela jsem už na to reagovat. Děkuji, s pozdravem
  ~ D. Lamačová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět a musím s Vámi naprosto souhlasit v tom, že někteří lidé si příliš hlavu s velkoobjemovým odpadem nelámou. Také mohu potvrdit to, že do Jelínkovy ulice máme namířenu jednu kameru a tuto oblast monitorujeme. Již několikrát v minulosti se podařilo díky kameře identifikovat toho, kdo tento odpad u kontejneru odkládá a následně byl také pokutován za nedovolené nakládání s odpadem. Musím ale také konstatovat, že kamerový bod je umístěn tak, aby monitoroval především dopravní situaci a pohyb kolem domů v této ulici a kontejnerové stání je z velké části zastíněno rostoucími stromy kolem. Postup lidí, kteří dělají nepořádek kolem kontejnerů, je pro mě o to nepochopitelnější, že již delší dobu město nabízí prostřednictvím společnosti SOTES Sokolov, s. r. o. také službu, kdy na zavolání každého obyvatele města Sokolova přijede vůz společnosti SOTES a předměty, které ke kontejneru nepatří, odveze na sběrný dvůr. Domnívám se, že 100 Kč za tuto službu je cena naprosto přiměřená. Odpadá tak výmluva mnohých nezodpovědných obyvatel, kteří vše svalují na to, že nemají čím tyto věci na sběrný dvůr odvézt.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.10.2017

  Stížnost na řidiče autobusu: AKTUALIZOVÁNO

  dotaz:
  Pěkný podvečer. Chtěla bych podat stížnost na pana řidiče linkového autobusu Horní Slavkov-Sokolov, který měl odjíždět 22. 9. v 13:05. Bohužel ujel a byla jsem tam ve 13:00. A nestála jsem sama na zastávce. Pan řidič se jmenuje p. Martínek. Neřešila bych to, ale bohužel jsem byla objednána k lékaři a bylo to důležité. Děkuji moc za odpověď.
  ~ Lochschmidtová

  odpověď:

  „Dobrý den, Vaši stížnost jsem přeposlal k vyjádření provozovateli autobusové dopravy a s jeho odpovědí Vás jistě rád seznámím.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  „Dobrý den, pane starosto, šetřil jsem stížnost na předčasný odjezd autobusu z H. Slavkova dne 22. 09. 2017. Pochybení je na straně našeho řidiče, opravdu došlo k předčasnému odjezdu. Velice rád bych vše pí. Lochschmidtové vysvětlil a přidal patřičnou omluvu. Prosím tedy tímto o její e-mailovou adresu Děkuji. Zdraví“
  ~ Gerhard Závorka, Vedoucí divize Sokolov společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 13.10.2017

  VÝTAH NA ŠENVERTU MIMO PROVOZ A MĚŘENÍ RYCHLOSTI

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nevím, kde jinde se dotázat, než Vás nejpovolanějšího. Bydlím se svou ženou a malým 7 měsíčním synem v městské části „Šenvert“. Často chodíme s kočárkem do města, buď na nákupy, nebo na procházku. Poslední měsíc je nám (a nejen nám) tento úkon ztížen. Tím, že jezdíme s kočárkem, máme jen dvě možnosti, jak se do centra dostat. A to buď po silničním mostě, nebo podchodem přes vlakové nádraží. Po schodech je to s kočárkem pro jednu osobu samozřejmě nemyslitelné, a tak musíme využívat výtah, který je ale už přes měsíc mimo provoz, a stále je oprava v nedohlednu. Jak jsem se dozvěděl, je tento výtah majetkem města Sokolov a ne SŽDC. Prý město o celé věci ví. A jak jsem se doslechl, město „čeká“ na nějaký díl objednaný v Polsku. Já se ptám, zda Vám přijde úplně v pořádku, že se tato věc takto nesmyslně dlouho natahuje a čeká se, bůhví na co a bůhví odkud, jen proto, že město na tom pár tisíc ušetří? My se ženou si ještě poradíme, ale co imobilní osoby a důchodci, kterých je Šenvert plný? Všichni jsme nuceni městem překonávat koleje po silničním mostě a dýchat exhalace na nejvytíženější silnici ve městě. A to nemluvím o bezpečnosti při přecházení z jedné strany silnice na druhou po přechodu, kde se neustále dějí nehody. Tím narážím na další problém na této silnici. Auta tu jezdí mnohdy znatelně více než 50km/h. Nestálo by za úvahu nainstalovat sem radar? Děkuji Vám za pochopení a těším se na Vaši odpověď. S pozdravem
  ~ Martin Sláma

  odpověď:
  Dobrý den, Vaším podnětem jsem se neprodleně zabýval a zjistil jsem, že nejsou pravdivé informace o tom, že výtah je v majetku města. Jde o majetek SŽDC a město Sokolov se „pouze finančně“ podílí na úklidu podchodu a servisních službách související s provozem výtahu. Kontaktoval jsem pracovnice SŽDC, které mají toto na starost, a urgoval jsem opravu výtahu. Bylo mi přislíbeno, že v příštím týdnu, tedy mezi 16. a 20. říjnem dojde k opravě. Co se týče měření úseku, který uvádíte, musím dodat, že ke každému měření potřebujete souhlas dopravního inspektorátu Policie ČR a nám se po velkém vyjednávání podařilo prosadit, z několika námi požadovaných lokalit, alespoň dva úseky, kde již měření probíhá.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.10.2017

  KONTEJNER V ULICÍCH K. H. BOROVSKÉHO A JEDNOTY

  dotaz:
  Dobrý den, děkujeme za pěkné parkoviště ve vnitrobloku v ulicích K. H. Borovského a Jednoty. Součástí přestavby bylo i umístění odpadového kontejneru. Přístup k tomuto kontejneru bude problém. Budeme chodit přes ornici, při zatravnění přes trávu. Není možné umístit okolo kontejneru nějakou dlažbu? Děkuji
  ~ Langerová Jiřina

  odpověď:
  Dobrý den, situaci jsem na místě prověřil společně s odborem rozvoje města a mohu Vám sdělit, že úprava plochy kolem kontejnerů bude v nejbližších dnech provedena.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 13.10.2017

  ZÁKAZ STÁNÍ V UL. HEYROVSKÉHO A NEPOŘÁDEK

  dotaz:
  Dobrý den, omlouvám se za svou nechápavost, ale já se ptala na důvod instalace této dopravní značky. Ne na to, kdy a kým byla instalovaná. Dodatkové cedulky tam jsou instalované, ale představte si, jak v pátek v 17 hodin přijedete z práce, zaparkujete na tomto místě a v sobotu ráno v 9 hodin máte za oknem lísteček od městské policie. A vy se ptáte za co? Reaguji tak na Vaši odpověď k dotazu na „Zákaz stání v ulici Heyrovského“. Dále jsem si povšimla stížností na hluk a binec (slabé slovo) v této ulici. Připojuji se k již podaným podnětům. V letních měsících to v ulici vypadalo jak v prasečáku a každý večer řev, nadávky a provokace ze strany těch, co nejsou pro společnost ničím přínosní. Ba naopak. Teď v zimě jsou zalezlí, ale oni zase vylezou a bude to pořád dokola.
  ~ Helena Pollnerová

  odpověď:
  Dobrý den, dopravní značka byla nainstalována z důvodu umožnění zásobování obchodu v ul. Heyrovského. Dodatkovou tabulkou bylo umožněno parkování v odpoledních a nočních hodinách občanům v této lokalitě. Jelikož má obchod otevřeno i v sobotu a neděli, majitelé zásobují i v těchto dnech.
  ~ Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

 • 11.10.2017

  PONIČENÁ SILNICE K. H. BOROVSKÉHO

  dotaz:
  Hezký den pane starosto, velmi by mne zajímalo, jestli se v dohledné době chystá oprava ulice K. H. Borovského, až po kruhový objezd k Městskému úřadu? Nezlobte se na mne, ale tomu už se ani silnice pomalu nedá říkat. Na to, že tato silnice vede centrem města, je to ostuda. Auto schytává neuvěřitelné rány a nejsem určitě sama, komu se to nelíbí. Vím, že silnice není města, ale určitě se při jednáních můžete zasadit o to, aby se s tím něco udělalo. Děkuji a přeji hezký den
  ~ Oršulová

  odpověď:
  Dobrý den, stav spodní části ulice K. H. Borovského byl hlavním tématem při jednání vedení našeho města a pana náměstka Hurajčíka, který má v gesci právě dopravu. Stejně tak i vybudování přechodu pro chodce, který chybí zejména dětem z MŠ v této ulici. Věřím, že pan náměstek na naše jednání nezapomněl a udělá vše proto, aby se rekonstrukce stala položkou v rozpočtu na rok 2018.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 11.10.2017

  ODSTRANĚNÉ RETARDÉRY U ŠKOLY

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěl bych se zeptat na důvod odstranění retardérů u 8. ZŠ v Sokolově. Považuji se za normálního člověka, ale tohle nemůžu pochopit. Retardéry tam byly, aby chránily děti. Teď už Vám na dětech nezáleží? Děti tam totiž nepřecházejí jen na přechodech (i když by měly), ale chodník, co vede ze školy k silnici, je mezi retardéry (bývalými). Takže 90% přechází tam. Teď, když jste je odstranili, zase tam většina jezdí jako idioti a je jim jedno, jestli přecházejí nebo ne. Nebezpečné to ale není jenom tam, ale i u přechodů. Teď nemají důvod přibrzdit, dostali od vás „zelenou“. Postavte se tam na hodinu a uvidíte, o čem mluvím. Kdysi tam byly i kamery, ty jste taky odstranili. Snad nehrajete ruskou ruletu. Hezký den
  ~ Jozef Miskolczi Sr.

  odpověď:

  „Dobrý den, retardéry z ulice Závodu Míru byly demontovány dočasně a přibližná doba jejich opětovné instalace je jaro 2018. Důvodem je stavební rekonstrukce prodejny automobilů. Právě z tohoto důvodu totiž dochází k tomu, že ulicí Závodu Míru jezdí nákladní doprava potřebná pro stavbu. Nákladní automobily by tak svými přejezdy zpomalovací prahy ničily a správce komunikace by je musel velmi často obnovovat. Samozřejmě, že si uvědomujeme skutečnost, jak nebezpečný úsek pro naše školáky právě u ZŠ Křižíkova je, a tak zde byly nově nainstalovány dopravní značky „POZOR DĚTI“. Dnes jsem se s odborem dopravy shodl také na tom, že tyto značky ještě opatříme reflexním podkladem, který zdůrazní nebezpečnost úseku. Právě proto, že nám není lhostejná bezpečnost našich dětí (opak je pravdou), spustili jsme 1. 10. opětovně úsekové měření rychlosti a jeden ze dvou úseků je právě v ulici Závodu Míru. Věříme, že tak přibrzdíme bezohledné řidiče překračující povolenou rychlost směrem od koupaliště. Předpokládám samozřejmě také, že na toto zvýšené riziko budou děti upozorňovány více než kdy jindy ve vyučovacích hodinách. Díky za Váš podnět a za to, že nejste lhostejný k tomu, co se v našem městě děje. S pozdravem“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  „Děkuji Vám za odpověď a vysvětlení. Teď už to chápu a omlouvám se za některé výroky, ale byl jsem zaskočený i pohoršený. Hezký zbytek dne“
  ~ Jozef Miskolczi Sr.

 • 9.10.2017

  AZYLOVÝ DŮM: aktualizováno 20. 10. 2017

  dotaz:

  „Dobrý den, děkuji za odpověď, i když bohužel nechápu, proč mi odpovídá pan velitel MP Procházka, když dotaz byl adresován panu starostovi. Ano, konkrétně Vámi prošetřený telefonát byl můj, kdy jsem volala MP, z důvodu házení odpadků na mé a sousedky auto, takže není nutno mi to zde připomínat, mé jméno si lze ze záznamů ověřit. Opět jste krásně zamluvili pravý účel mého příspěvku a odklonili fikaně problém stranou. To mi vadí více, než samotná nečinnost ve věci správy azylového domu! MP již osobně nevolám, nic se nevyřešilo a bývalý pan strážník mě ujišťoval, že velmi problematická rodina bude vyřazena z azylového domu, to si také můžete, ověřit. Volal mi to zpět na mobil. Proto si také dohledejte oznámení na fyzické útoky na PČR, které jsem avizovala! Situace je vyhrocená a nevím, kolik zde prochází asistentů. Já je tady viděla opravdu projít jen jednou, ale vy vážně věříte, že je to k něčemu? Zatím se ukázalo (zde na Šenvertu), že nepomohli v ničem, vzhledem k tomu, že je tady veselo každý den.  Už jsem velmi naštvaná na nečinnost města ve věci problematiky azylového domu, pořád samé chlácholení, výmluvy, hezké řeči, ale věci se nemění. Jistě obyvatelé azylového domu budou čekat na jednodenně projíždějící hlídku, aby před ní mohli vyvádět lumpárny, nebo zde mlátit sousedovy kluky. Aby se vlk nakrmil a koza zůstala celá. Z Vaší strany se neděje nic, dle Vás zvýšené hlídky nic nemění, větší vliv na to má počasí, s přicházející zimou nastane větší klid a zjara po volbách to opět zapadne do šuplíku s nápisem „děláme, co můžeme, ale Vy si zvykejte“.  Pane starosto, odpusťte a prosím bez urážky, ale já Vám nevěřím ani slovo. Kdo chce, hledá možnosti, kdo nechce, hledá výmluvy. S pozdravem“ 
  Takáčová

  „Dobrý den, reaguji na stížnost paní Takáčové, týkající se situace kolem azylového domu. Musím se připojit a souhlasit. Situace se stále zhoršuje. Na obyvatele azylového domu se nabalují často podivné existence, shlukují se kolem domu, často nevybíravě reagují na kolemjdoucí. Občas si opravují u dětského hřiště auta, když jdou jako „doprovod“ na hřiště s dětmi, pokřikují tam, kouří a chovají se vulgárně. A to se bavím teprve o dospělých obyvatelích a jejich návštěvách. V posledním půlroce jsme řešili několikrát konflikt s dětskými obyvateli domu - slovně napadali šenvertské děti cestou domů, při jedné vyhrocenější situaci na ně plivali a hrozili kameny. Dalším konfliktem bylo již opravdové napadení, kdy jeden romský kluk udeřil mého syna pěstí. Vše bylo nahlášeno na PČR, přijela zásahovka, následovalo vyšetření v nemocnici a výslech u PČR. Domnívám se, že takovéto věci my, jako stálí obyvatelé Šenvertu, opravdu nemáme zapotřebí. Máme se bát každý den, když jdou děti samy do školy a ze školy, nebo když si chtějí jít hrát ven? Když se bojí chodit kolem azylového domu, protože tam (samozřejmě, že ne stále) postávají hloučky nepřizpůsobivých? Nejvíce to „odnáší“ opravdu Dvořákova ulice, protože je to přímá cesta k nádraží. Je sice pravda, že se od napadení, které jsem zmínila, zvýšil výskyt policejních hlídek, ale toto nepokládám za řešení. Vezměte si, kolik obyvatel na Šenvertu žije (minimálně v přilehlém okolí) vzhledem k počtu obyvatel azylového domu, kteří nám život v tomto místě znepříjemňují. Ano, opravdu máme problém s nepřizpůsobivými menšinami.“
  ~ Kamila Bartůšková

  odpověď:

  „Dobrý den, jak už jsem odepisoval v jedné ze svých odpovědí, situace kolem azylového domu není vedení města rozhodně lhostejná. V tomto týdnu jsem se společně s paní místostarostkou sešel s ředitelkou tohoto azylového domu a celou nepříjemnou situaci jsme opět diskutovali. Bylo nám sděleno, že problémová rodina, která zde našla své útočiště, díky svému nezodpovědnému chování o právo pobytu v azylovém domě přišla a již se odstěhovala. S paní místostarostkou jsme se velice zajímali o to, jaká kritéria všichni, kteří jsou v azylovém domě ubytování, musí splňovat, a kterými pravidly se musí řídit. S paní ředitelkou jsme se také shodli na tom, že budeme v častějším spojení, a to proto, abychom podobným nepříjemným situacím předcházeli.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  Odpověď panu starostovi: Děkuji za Vaši odpověď, je milé, že Vás znepokojuje dění kolem azylového domu, ale proč je tedy městem Sokolov finančně podporován? Tato informace je veřejná na stránkách organizace Pomoc v nouzi, o. p. s. Ano, problematická rodina je pryč, ale je jich zde více, to problém neřeší. Vypakováni byli ne díky slavné řiditelce, ale díky iniciativním obyvatelům Šenvertu. Ale je prima, že si paní řiditelka přisuzuje zásluhy. Proč jsem se nedozvěděla za minimálně dvouměsíční korespondování, kdy bude provoz azyláku zrušen? Nechceme zvýšené hlídky už tak vytížené městské policie, nechceme zvýšené hlídky Policie ČR, ty mají spousty práce po celém Sokolově. Chceme zrušit azylové domy na ŠENVERTU a nepodporovat vznik nových, kdekoli v Sokolově!!! Děkuji Vám.“
  ~ S pozdravem Takáčová

  „Dobrý den, celou záležitost jsem nově konzultoval s ředitelem této o. p. s. panem Robertem Pisárem a požádal jsem jej o zvýšený dohled v sokolovském azylovém domě. Píši sokolovském, neboť kromě tohoto domu tato o. p. s. provozuje ještě domy v Kynšperku a Nebanicích. Toto uvádím proto, abych odpověděl i na jinou část Vaší připomínky. Pomoc v nouzi má rozpočet na provoz azylových domů v letošním roce 8,5 milionu korun a město Sokolov na tuto konkrétní službu - nepřispívá (jinak tomu je u jiných služeb). Ještě dodám, že jedna ze dvou budov je v našem majetku a o. p. s. platí tržní nájem a druhou budovu má společnost pronajatu od soukromé osoby. Jinými slovy, pokud bychom vypověděli smlouvu organizaci Pomoc v nouzi, zůstane na tomto místě stejně. Věřím, že přijatá opatření opravdu povedou k viditelné nápravě.  Pan Robert Pisár také nabízí osobní jednání v případě, že by se podobné problémy mohly opakovat, a to se všemi, kteří o takové jednání budou mít zájem."
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  Odpověď panu starostovi:  Dobrý den, děkuji za brzkou odpověď. Já a všichni obyvatelé si uvědomujeme, jak problematický boj to je. Věřte ale, že tady se poslední dobou nedá klidně žít, pokud vůbec, jedna rodina se odstěhuje, druhá se nastěhuje a fluktuace problémových osob se zvyšuje. Azylové domy zde jsou řadu let a problémy spojené s jejich provozem se stupňují, proto to již se sousedy řešíme radikálněji, ale opravdu mě nebaví neustále hlídat za oknem, jako osoba s kompulzivní poruchou, co se děje, zda mi, nebo sousedům někdo neprovádí lumpárny. Nemluvím o strachu z osob umístěných v bývalé ubytovně Baník, kde je vysoké procentuální zastoupení osob se schizofrenní poruchou, s tím spojenou narkomanií, jedno ráno si ,,pošuk,, nevezme své léky a nechci domýšlet následky, nechci tady žít a vychovávat své děti ve strachu. Prosím, bez ironie, se Vás ptám, jaké máme šance na to, že se provoz zruší, ať už s přičiněním města, či naší invencí a jednáním se soukromým provozovatelem, nebo dokonce s ops pomoc v nouzi? Jsme rozhodnutí se odstěhovat a věřte, že ať si pana Pisára vážím, jako slušného a empatického člověka, tak nevěřím, že se něco změní, vážím si i Vás, ale důvěra v město opadá, neboť jsme neustále přesvědčováni, že není cesta, jak provoz zrušit. Ubytovaní nemají respekt z pravidel, která stávající paní ředitelka, dle našeho názoru ani nemá zájem je vymáhat, paní Putzová tam nedávno byla řešit problém s verbální potyčkou, které byl účasten syn p. Červeňákové a paní v kanceláři byla velice neochotná a nepříjemná. Další a další příhody Vám nejsem oprávněna vykládat, ale klidně přijeďte na kávu, obejdu s Vámi všechny sousedy a sám bez cenzury a nadsázky uslyšíte, jak zde žijeme. Věřím, že cesta existuje, ale osobně se neorientuji v oblasti práva, abych mohla navrhovat řešení, nezbývá mi a sousedům, než to řešit s Vámi a neustále Vás otravovat. Život zde je peklo, ulice Dvořákova je permanentně na stráži, i když s přicházející zimou je větší klid. Bez vytáček a upřímně již hledáme jiné město, kde bychom našli domov a mohli žít v klidu. Jediná výhoda bydlení této čtvrti je, že zde máme nadprůměrné, výborné sousedské vztahy a situace na téma azylové domy nás ještě více všechny stmeluje, toť vše. Vím, že problémy jsou po celém městě, zde však býval život harmonický. Město se krásně rozvíjí kupředu, rekonstrukce silnic, chodníků, nádraží, chemičáku, město se opravdu zazelenalo, za čož jsem moc ráda a v tomto směru nelze nic vytknout. Bohužel můj syn a jiné místní děti, když chodí ven, tak teď již pouze k sousedům na zahrady, či domů a max. na školní oplocené hřiště živnostenské střední školy. Takhle tady nikdo ale žít nechce."
  - S pozdravem Radka Takáčová

 • 6.10.2017

  ZÁJEM O KOUPI BYTU

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych zájem o koupi městského bytu. Bydlím v Německu, ale rád bych si koupil v Sokolově byt. Rád bych si s Vámi, pane starosto, domluvil termín schůzky, je-li to možné.
  ~ Miroslav

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš zájem. V současné době město Sokolov své byty neprodává.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V CENTRU

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, jen se chci zeptat, jestli město neplánuje vybudovat nějaké dětské hřiště někde buď v parku za řekou, nebo v okolí Křížové ulice, nebo Lidického nábřeží? Na sídlišti Michal je mnoho možností kam s dětmi jít, ale ve městě prakticky žádná. Na dětské hřiště za Billou chodí převážně občané z Divadelní ulice, na dětské hřiště na Rokycanově ulici u 2. ZŠ zase jen mladiství, ale pro mrňata dole ve městě skoro nic není. Předem moc děkuji za odpověď.
  ~ Lucie

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu. Pro oblast Starého náměstí je nejbližší využitelné dětské hřiště v parku u krytého bazénu. Rozumím tomu, že tato docházková vzdálenost, na rozdíl od mnoha jiných míst v Sokolově, není úplně komfortní, a tak budeme hledat řešení s odborem rozvoje města. Přiznávám, že varianta za řekou na tzv. Jižním lomu se mi moc nelíbí, a to z toho důvodu, že by to bylo hřiště, které by bylo jen velmi těžce hlídané. Budeme tedy spíše hledat řešení, které bude v oblasti bytové zástavby.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  NÁM. BUDOVATELŮ, ZÁMKOVÁ DLAŽBA AJ.

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, měl bych několik dotazů. 1) Proč je parkoviště na náměstí Budovatelů odděleno od plochy náměstí nevzhlednými betonovými bloky a ještě květináči? Nestačilo by oddělit tyto dvě plochy pouze květináči? A to z obou stran? Myslím, že by to výrazně vylepšilo vzhled náměstí. 2) Zámková dlažba v centru. Jedná se zejména o pěší zónu v centru města od náměstí k potoku a vlastně téměř každá zámková dlažba, která je v centru. Plochy jsou samé propadliny, a pokud vydatněji zaprší, není pro samou louži kam šlápnout. Všiml jsem si, že to není problém jen Sokolova. To se dnes všude tak moc šetří nebo jsou tu jen samé neschopné firmy, které neumí udělat zámkovou dlažbu pořádně? Tj. správný technologický postup, správně provedené podloží apod., tak aby k propadání nedocházelo? 3) Souvisí trochu s druhým dotazem. Není v plánu oprava komunikace K. H. Borovského? Zejména úsek od soudu směrem na "Chemičák". Když více zaprší, tak se v prohlubních drží voda a vytváří velmi velké kaluže. Zrovna dnes, kdy jsem šel tím směrem po pravém chodníku podél domů (po celonočním dešti), tak ačkoliv jsem šel nalepený až na zdi domů, tak projíždějící automobily rozstřikovaly vodu v několika místech téměř až na zeď domu. Nemáte se kam schovat, kam uhnout. S tím souvisí také dotaz, zda by na zmíněný úsek nešel umístit radar? Většina automobilů tam ani náhodou nedodržuje povolenou rychlost. Pokud šel umístit do ulice Karla Čapka, jistě by šel umístit také na tuto hlavní sokolovskou tepnu. 4) Dále bych měl dotaz k bezdomovcům a jiným narušitelům pořádku. Má město zjištěno, zda jsou tito lidé trvale hlášeni v městě Sokolově? Určitě všichni nebudou. Mám za to, že existuje zákon, podle kterého mohou města a obce za určitých podmínek tyto lidi vyhostit z města. Pokud zákaz poruší, jedná se o maření výkonu úředního rozhodnutí, s možným trestem "natvrdo". Neuvažuje město o uplatňování tohoto zákona na známé firmy? Děkuji za Vaše odpovědi
  ~ Šťastný

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se postupně zodpovědět zaslané dotazy. 1) Také my jsme původně uvažovali o tom, že bychom vzniklou parkovací plochu oddělili lavičkami a květináči. Bohužel, museli jsme respektovat vyjádření, jak odboru dopravního, tak dopravního inspektorátu, jejichž souhlas jsme potřebovali. Parkovací city bloky jsou nutným kompromisem a my jsme je nechali osadit květinovou výzdobou s cílem alespoň trochu zpříjemnit pohled na tuto část náměstí. Výhodou těchto city bloků je také to, že v případě potřeby plochy celého náměstí se tyto city bloky mohou celkem snadno přemístit a po skončené akci vrátit zpět. 2) Souhlasím s Vámi, také vidím nemálo míst v našich městech, kde dochází k propadu chodníků, a to zejména těch, které jsou zhotoveny z betonové dlažby. Nechci spekulovat o možných příčinách, ale je pravděpodobné, že mezi ně může patřit nekvalitní zhutnění podloží, někdy možná nepříliš kvalitní materiál, ale jistě také to, že na mnoho takových chodníků vyjíždí i osobní automobily, které zde nemají co dělat. Co se týče pěší zóny, tam jsem optimističtější. Důvody jsou hned dva. Samozřejmě si přes stavební dozor město Sokolov pohlídá to, aby podloží bylo provedeno kvalitně. Mnohem významnější je ale fakt, že jsme se rozhodli povrchovou úpravu nedělat již z betonové dlažby, ale půjdeme cestou nákladnější, ale jistě trvanlivější, tj. žulovou dlažbou. To samozřejmě s vědomím, že v tomto povrchu budeme pokračovat i v dalších přilehlých ulicích a samozřejmě také v nějaké kombinaci na samotném novém náměstí. 3) Tady si dovolím připojit podobný dotaz (Hezký den pane starosto, velmi by mě zajímalo, jestli se v dohledné době chystá oprava ulice K. H. Borovského, až po kruhový objezd k Městskému úřadu. Nezlobte se na mě, ale tomu už se ani silnice pomalu nedá říkat. Na to, že tato silnice vede centrem města, je to ostuda. Auto schytává neuvěřitelné rány a nejsem určitě sama, komu se to nelíbí. Vím, že silnice není města, ale určitě při jednáních se můžete zasadit o to, aby se s tím něco udělalo.) a připojit následující odpověď: Co se týče špatného stavu povrchu ulice K. H. Borovského, v tomto musím souhlasit. Je potřeba také dodat, že tato ulice není v majetku našeho města, ale jde o majetek Karlovarského kraje. V předchozích letech byla provedena rekonstrukce horní poloviny vozovky ulice, tzn. od kruhového objezdu s ulicí Sokolovská až po odbočku nad zahradnictvím Smaragd. Vědomi si toho, že i spodní část je ve špatném technickém stavu, byla případná rekonstrukce prvním bodem jednání mezi vedením města Sokolova a nově zvoleným náměstkem hejtmanky kraje panem Hurajčíkem. Věřím, že i tato část úseku bude v dohledné době (samozřejmě nejlépe v roce 2018) zrekonstruována. Co se týče radarového úsekového měření, byl to jeden z úseků, který jsme také chtěli tímto měřením osadit, bohužel jsme však nedostali souhlas dopravního inspektorátu Policie ČR, který je pro toto nezbytný. 4) Pokud jde o osoby bez přístřeší, mohu potvrdit Váš názor, že většina z nich nemá trvalé bydliště v Sokolově. U velké části z nich jde o negativní dopad toho, že v našem městě je provozována protialkoholní záchytná stanice (PZA). Jednoduše řečeno, opilou osobu bez přístřeší přivezou právě na PZA a někdy se prostě stane, že se tento člověk v našich ulicích usadí na delší dobu, než je nám všem příjemné. Máte také naprosto správné informace o tom, že za určitých podmínek se tyto osoby mohou dopouštět trestného činu maření úředního rozhodnutí. Bohužel nepřesná tato informace je v tom, že je tomu tak i v současné době. K naší velké lítosti poslanecká sněmovna a následně senát tuto část zákona zrušily a vzaly tak městu Sokolov jediný nástroj, který jsme jako jedno z mála měst využívali. Jen na závěr dodám, že díky dobré spolupráci odboru sociálních věcí, Policie ČR, městské policie, státního zastupitelství i soudu jsme takto do nápravného zařízení dostali minimálně tři osoby. Je nutno konstatovat, že to je také jediné opatření, kterého se osoby bez přístřeší obávaly.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  VYUŽITÍ HŘIŠTĚ U ŠESTÉ ZŠ

  dotaz:
  Hezký den, mám dotaz ohledně užívání sportovního hřiště u 6. ZŠ Sokolov. Se synem chodíme na hřiště docela pravidelně. A až na malý problém s jedním místním hlídačem, kdy si během prázdnin otvíral a zavíral, kdy chtěl, jsem byla maximálně spokojená - už jen proto, že je zde v blízkosti domova možnost sportovního vyžití. Avšak včera jsem byla mírně šokována, když mi zdejší dozor oznámil, že od teď je zakázáno využívat dvě oplocená hřiště - jedno děti využívaly na vybíjenou a na druhém se celé prázdniny hrál basketbal. Využívat prý nadále můžeme pouze vnitřní hřiště, kde se shodou okolností nacházelo více dětí, které běhaly, kopaly do míče a my jsme se pokusili se synem využít jeden z košů. Nemluvím o tom, že se nám neustále pletl pod nohy míč od nedalekých dětí, což bylo chvílemi dost nebezpečné. Dále basketbalové boty na tomto povrchu opravdu nepříjemně kloužou - na oploceném hřišti se to vzhledem k jinému povrchu nestávalo. A dále při každém driblinku nám do očí létaly malé kamínky, které na druhém hřišti také nebývaly. Na dotaz, proč je toto najednou zakázáno, mi bylo stručně řečeno, že je to příkaz zdejší ředitelky školy. A to už nemluvím o tom, že pro menší děti známý vytvořil menší koše, které se dají nastavit na koše umístěné uvnitř oploceného hřiště a i malé děti si mohou vyzkoušet kouzlo basketbalu, naučit se sportovat a netrávit čas jen doma. Neumím si představit hřiště v létě, kdy je na tomto místě mnohem více dětí různých věkových kategorií.
  ~ K. L.

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět, který jsem ihned prověřoval, jak s paní ředitelkou 6. ZŠ, tak s pracovnicí městské policie, která řídí pracovníky dozoru na hřištích. Mohu konstatovat, že zde došlo k nedorozumění, které spočívá v tom, že byl zakázán pouze vstup na doskočiště (skok do dálky a skok vysoký), a to z toho důvodu, že jej 6. ZŠ využívá ke své výuce. Co se týče zákazu vstupu na hřišťátka, která uvádíte, žádný takový vydán nebyl, a tak netuším, proč se dotyčný pracovník, který v současné době již na této pozici nepracuje, jím zaštiťoval. Stále platí to, že vedení města chce v maximální možné míře umožnit našim dětem sportovní vyžití, neboť si plně uvědomujeme, že to je nejlepší zdravotní a společenská prevence.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  STAVEBNÍ PARCELY NA HRUŠKOVÉ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, rád bych se Vás dotázal na zasíťování parcel na Hruškové. Vím, že parcel na Sokolovsku je málo, a zajímalo by mne, zda je nějaká studie, kde ty parcely budou a zda vzniká nějaký pořadník na parcely. Jestli ano, kde se popřípadě žádost odevzdá? Děkuji za odpověď. S pozdravem
  ~ Šmíd Jiří

  odpověď:
  Dobrý den, momentálně se pracuje na projektové dokumentaci pro vodovod a kanalizace vedoucí na Hruškovou. Lokalitu, ve které s parcelami počítáme, Vám rádi ukážou pracovnice odboru rozvoje města (doporučuji tedy návštěvu tohoto odboru). Co se týče jakéhosi pořadníku, ten u žádné parcely nevzniká a předpokládám, že budeme postupovat i v tomto případě stejně, jako u jiných nabízených pozemků. Tedy, že bude znalcem stanovena minimální cena, a pak bude jistě brán zřetel na výši nabízené ceny od jednotlivých zájemců.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  CESTA U GARÁŽÍ V SOKOLOVSKÉ ULICI

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, cca před 30 lety byla mezi řadovými garážemi v ul. Sokolovská zhotovena provizorní obslužná cesta, a to v každé řadě. V současné době je v poslední mezeře mezi garážemi situace taková, že si o vyčnívající kaménky propíchnete i podrážky na botě. Bude s tím město něco dělat? Předpokládám, že cesty jsou v majetku města. Pro upřesnění mám garáž čp. 1963, kde je na konci cesty stav zcela katastrofální. Předem děkuji za informaci. S pozdravem
  ~ Karel Zimmel st.

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu, i tyto cesty jsou v majetku města a město se o jejich údržbu musí starat. Vaši připomínku přeposílám na společnost Sotes Sokolov, s. r. o. a jsem přesvědčený, že dojde ke kontrole a k případné nápravě. Dlouhodobým záměrem města Sokolov je dávat i tyto cesty do komfortnějšího stavu, v současné době tak činíme u garáží v ulici Karla Čapka. Nemohu slíbit termín, kdy se novým asfaltovým povrchem opatří také cesty garáží v ulici Sokolovská, nicméně jsem přesvědčen, že i zde bude město pokračovat stejně, jako v ulici Karla Čapka.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.10.2017

  PROPADAJÍCÍ SE KANÁL

  dotaz:
  Dobrý den, podle dohody na Radě starších připomínám poznámku o propadajícím se kanálu v místě u Billy, přímo v křižovatce Pionýrů a Karla Čapka. Zdraví
  ~ Holman

  odpověď:
  Dobrý den, díky za připomenutí. Právě se dokončuje plán oprav pro rok 2018 a věřím, že se v něm najde prostor i pro opravu kanálu, o kterém mluvíte. Musím však také dodat, že jsem se byl na místě podívat a tento úsek silnice nepatří v našem městě zdaleka k nejhorším.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 5.10.2017

  PROBLÉMOVÍ SPOLUOBČANÉ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se optat, jak to bude dál tady v Sokolově? Bydlím nahoře na Michalu (ul. Heyrovského) a je to čím dál horší. Romští obyvatelé jsou venku od rána do noci a neskutečně řvou, dělají bordel, který neuklízejí, děti jsou drzé a sprosté, jako jejich rodiče. Jsem na mateřské dovolené s malou a bojíme se někdy i vyjít ven, kolik je mezi nimi narkomanů. Jenom ve vchodu máme rodinu, která to prodává a denně se jich tady vystřídá 30. No, fakt hrůza. Byla bych moc ráda, kdybyste se alespoň jednou projel odpoledne naší ulicí a viděl ten humus. Platíme si tady za byty a pan Berka na nich vydělává. Nejhorší je, že máme i nedoplatky a oni přeplatky a ještě dávky od státu. Musela jsem vám to napsat, protože jsem v koncích. Prosím dejte mi odpověď.
  ~ Jiřina

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel mi nezbývá, než s Vámi souhlasit a věřte mi, že vedení města si plně uvědomuje problémy, kterým musí obyvatelé Sokolova čelit. Nechci již psát o opatřeních, která jsme udělali a dále děláme, neboť bych jen opakoval to, co jsem jménem vedení města psal do tisku, na stránky města, na facebook apod. Věřte také, že nejednou v týdnu, ale mnohdy i častěji, a to jak v dopoledních, tak i odpoledních a podvečerních hodinách (bydlím na Vítězné a rodiče ve Slavíčkově ulici) vždy z návštěvy zcela záměrně projíždím problémovými lokalitami a vidím v ulicích to, co popisujete. Nezřídka se také stává, že kontaktuji MP a žádám o kontrolu míst, kde dochází k porušování městské vyhlášky (nepovolený zábor chodníků, pití alkoholu na veřejnosti apod.). Chci také věřit, že v co možná nejkratší době vystaví zákonodárci STOPKU obchodu s chudobou, a tak se i v Sokolově situace dostane tzv. do normálu. Máte pravdu také v tom, že p. Berka je největším vlastníkem bytů, ve kterých bohužel své zázemí našli zejména ti, kteří pravidla respektují minimálně, ne-li vůbec, a jejichž životní úroveň se odvíjí od sociálních dávek, které dlouhodobě a často nezaslouženě čerpají. V mých očích je tento pán opravdu v současné době největším škůdcem našeho města. Musím ale také s lítostí dodat, že není jediným, kdo jakousi společenskou odpovědnost a přístup k městu vymění bez mrknutí oka za osobní prospěch. Možná by stál za zvážení seznam všech (a divila byste se, jaké společenské vážnosti se tito lidé mnohdy těší), kteří tu v menší, tu ve větší míře byty pronajímají s jasným úmyslem: „Je mi úplně jedno komu byt pronajmu, a jak se v domě a okolí bude chovat. Důležité přeci je, jak vysoký nájem můžu chtít.“ Moc mě mrzí, že pro Vás v tomto okamžiku nemám příznivější odpověď.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Parkovací místa na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Vážený pane starosto, dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhrazeného parkovacího místa pro invalidy na sídlišti Vítězná. Parkovací místo se nachází v nejvzdálenější části od panelových domů, a to na veřejném parkovišti naproti dětskému zábavnímu centru Sluníčko. Bydlím na Vítězné a téměř denno-denně se ve večerních hodinách potýkám s problémem, kam vůz zaparkovat. Toto místo vyhrazené pro invalidy zůstává denně neobsazené (pouze dvakrát jsem se setkala, že na parkovišti stálo auto, ovšem bez parkovací karty pro ZTP). Můj dotaz zní, zda má toto parkovací místo vůbec smysl? Osobně se domnívám, že ne. Bylo by možné u tohoto parkovacího místa zrušit vyhrazení pro invalidy, když není využíváno? Předem Vám děkuji za odpověď.
  ~ Daniela

  odpověď:
  Dobrý den, pokud jsem Váš dotaz správně pochopil, jedná se o parkoviště před dětským centrem Sluníčko a dalšími provozovnami. Dovolte mi, abych vše uvedl na pravou míru. Podle zákona o dopravních komunikacích, pokud někdo buduje nové parkoviště, je povinen (dle počtu parkovacích míst) vyčlenit také parkovací místa, která jsou výhradně určena pro ZTP. Tato vyhrazená místa nejsou opatřena žádnou SPZ, neboť slouží jakémukoliv držiteli průkazky ZTP. Pokud, jak píšete, zde několikrát parkovalo vozidlo, které takto označeno nebylo, jeho majitel se dopouští dopravního přestupku.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Úklid cyklostezky

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně úklidu cyklostezky podél řeky Ohře v Sokolově směrem na Citice a směrem na Královské Poříčí. Je tato cyklostezka v tomto období, kdy už je plná listí a větví, uklízena nebo se na to kašle? Protože to tak vypadá. Co se týče jízdy na kole, procházky, tak je to určitě v pořádku, ale má čerstvá zkušenost na inline bruslích je upřímně o zabití.
  ~ Lucie

  odpověď:
  Dobrý den, zmiňované úseky jsou ve správě Krajské údržby a správy silnic. Telefonicky jsem se obrátil s tímto problémem na příslušný odbor Krajského úřadu a bylo mi sděleno následující: „Cyklostezka, a v tom máte bohužel pravdu, je určena primárně pro jízdu na kole a procházky, což i její současný stav umožňuje.“Já neumím posoudit, jestli je údržba těchto částí dostatečná, neboť nemám k dispozici smlouvu mezi krajem a KSÚS v níž je dáno, jak často a jakým způsobem má být cyklostezka udržována. Dodávám, že jiná situace je u naší cyklostezky, kdy údržbu zajištuje společnost SOTES, a stejně tak udržujeme samozřejmě ovál na „Bohemce“, který je určen právě pro inline brusle.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Likvidace větví po prořezu

  dotaz:
  Vážený pane, s potěchou jsem na jaře sledovala prořez stromů kolem chodníku od bývalého kulturního domu Akryl ke hřbitovu. Jelikož tam chodím skoro denně, měl jsem možnost sledovat postup prací. Dosti mne zarazilo, že specializovaná firma nechávala větve válet všude i na chodníku. Silné ruce, ale asi už nefiremní, je pak odstraňovaly z cesty, kde leží dodnes. Sekat se kolem chodníku z tohoto důvodu nedá a tak se pod upravenou strání, která se už také pomalu mění v porost "šervůdového" typu, neb pařezy se asi nelikvidovaly, vytvořila další neupravená lokalita. Dotazuji se, zda měla firma provádějící prořez ve smlouvě i následnou likvidaci větví, či kdo nese odpovědnost za takto nekvalitně odvedenou práci.
  ~ anonym

  odpověď:
  Dobrý den, jak jsem zjistil, nejedná se o prostor ošetřený smlouvou se zhotovitelem akce. Úklid tohoto prostoru je zahrnut v celoroční smlouvě se společností Sotes Sokolov. Budu požadovat zjednání nápravy.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Zákaz stání v ulici Heyrovského

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu jsou v ulici Heyrovského instalované dopravní značky zákaz stání? Jedná se o obytnou čtvrť bez obchodů. A kvůli zásobování do večerky to asi nebude, že? Ano, uznávám, že dokud je dopravní značka instalovaná, je platná, a to i přes její diskutabilní důvod.
  ~ Helena Pollnerová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Po jednání s odborem dopravy na MÚ Vám mohu sdělit následující: Dopravní značení bylo stanoveno před rokem 2008, v roce 2010 byla na žádost města Sokolov doplněna dodatková tabulka E13 s textem „7-15 hodin“. Tato dodatková tabulka, která částečně uleví dopravní situaci v této ulici, bude neprodleně doplněna správcem komunikace.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Přechod pro chodce v ulici Dobrovského

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zda by se nemohl zřídit přechod pro chodce, alespoň na znamení, na silnici č. 210 u ul. Dobrovského? Jsou tam zastávky MHD č. 6. Když jedete z terminálu, tak je to v pořádku, ale v opačném směru, když musím jet do města, musím přejít velice frekventovanou silnici č. 210 a nikde není přechod. Je jen otázkou času, kdy tady dojde k neštěstí. Děkuji za odpověď.
  ~ Zuzana Kalabzová

  odpověď:
  Dobrý den, o této nebezpečné dopravní situaci víme a je to jedna z priorit, které město společně s vedením Karlovarského kraje v současné době řeší. Zasílám také bližší informace od odboru, ke kterému tato problematika spadá: Dobrý den, na realizaci požadovaného přechodu je již zpracovaná projektová dokumentace řešící možný způsob přecházení na tomto frekventovaném místě. Pokud dovolí klimatické podmínky, realizoval by vlastník komunikace stavbu ještě v letošním roce. (Luboš Pravec, oddělení přípravy a realizace staveb, odbor rozvoje města)
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Vyřazená klepadla v ulici Jednoty

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, ve dvoře ulice Jednoty se teď předělává parkoviště. Občas již tudy někdo projde, i děti. Vyřazené klepače na koberce firma opřela o blízké garáže. Je možné je co nejdříve odstranit? Kdyby spadly na dítě, může se stát velké neštěstí.
  ~ Jitka Primasová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš podnět, vše jsem projednal s příslušným odborem a domluvili jsme se na tom, že tato nebezpečně stojící klepadla odvezou. Podle informací, které mám, se tak již stalo.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.9.2017

  Azylový dům

  dotaz:
  Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsem se doposud nedočkala odpovědi na můj e-mail, snad z července, píši opět touto cestou. Za poslední dva měsíce se musela MP a PČR opravdu otáčet, neboť byli opakovaně voláni na Šenvert. Dvakrát ve věci napadení romským osazenstvem vůči malým dětem, to třetí si zde včera vyřešil jeden rodič sám a mohu pokračovat do upadnutí končetiny. Prosím o umístění kamerového systému do ulice Dvořákova (více se dočtete v e-mailu, který jsem Vám adresovala v létě). Žádám o řešení, a to rozvázáním nájemní smlouvy s neziskovou organizací, která provozuje ten „bordel“ zvaný azylový dům pro matky s dětmi, už toho máme dost! Věci se zhoršují a lidé berou věci do svých rukou. Každý den je něco, každý týden je zde policie, již dvakrát zbili stejného chlapce, který musel být ošetřen na chirurgii! Pane starosto, prosím, zrušte azylový dům na Šenvertu. Vhodné by byly místo toho městské byty. Normálních potřebných lidí je plný Sokolov. Ztrácím slušné chování a nadhled, už máme všichni těch parazitů dost.
  ~ Takáčová

  odpověď:
  Dobrý den, provedl jsem kontrolu IS Polixis - událost a Městská policie Sokolov v období od 1 .7. 2017 do 19. 9. 2017 vyjížděla do této lokality pouze v jednom případě a to dne 8. 7. 2017 na rušení nočního klidu ze stran romských dětí a pohazování odpadků, kdy to bylo uklizeno a projednáno s jejich matkou. Na jiné oznámení Městská policie Sokolov nevyjížděla. Protože již nějaké signály jsem měl od pana starosty, tak do této lokality dochází 4krát denně Asistenti prevence kriminality a pravidelně sem jezdí k Azylovému domu a na dětské hřiště i hlídka MP Sokolov. V případě, že zde bude nadále docházet k přestupkovému jednání, je nutno volat na bezplatnou linku 156 MP Sokolov nebo 158 PČR, aby mohlo být na toto ihned reagováno.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov