česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta, příslušný útvar městského úřadu, případně rada, nebo zastupitelstvo města.

Dotazy a odpovědi jsou průběžně zveřejňovány níže na této stránce webových stránek města Sokolov. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen v minulosti. Odpověď zároveň s uveřejněním zašleme na vámi uvedený e-mail. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, uveďte tuto informaci v textu dotazu. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 8.7.2019

  Staré konstrukce na sušení prádla na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, můj dotaz se týká revitalizace vnitrobloku na Vítězné. Předpokládám, že revitalizace je něco co se komplexně zrenovuje, opraví a zmodernizuje. Během prací, které probíhají, zjišťuji, že nám tu zůstanou ohavné pozůstatky doby, na kterou neradi myslíme. Když se vykopaly staré, rozbité klepače na koberce, měla jsem radost. O to horší bylo, když jsem je viděla zpět o metr vedle a bylo mi řečeno zřejmě vedoucím pracovní party, že to "museli"dát zpět a ani že se nebudou rušit konstrukce na sušení prádla. Prádla, které tu nikdo nikdy nevěší...možná jedna rodina, protože proti jejich vchodu jsou napnuté šňůry. Neřekla bych ani popel, kdyby tu každý víkend minimálně na polovině viselo prádlo....ale nic. Jen to tu bude hyzdit to hezké, co jste vymysleli. Možná se to někomu nechce rozkopnout, protože neví co je pod tím... ale třeba se to bude řešit za pár let a bude to sakra drahý... Dívala jsem se i do projektu revitalizace a na něm nejsou žádné konstrukce.... A když tu musí být, nejde to také zrevitalizovat? Na projektu je jen nová pergola,cesta a zeleň...ani nic pro děti... Děkuji za odpověď


  ~ Ilona Šťáhlovská

  odpověď:
  Přeji dobrý den. Staré konstrukce, o nichž se zmiňujete, ze sídliště zmizí a nebudou ho dále hyzdit. V dohledné době dojde na jejich odstranění a současně také zvažujeme, jak plochu, kde dosud stojí, dále využít. Není vyloučeno, že by mohla sloužit právě jako místo pro dětské hry nebo bude jinak upravena. Každopádně s odstraněním konstrukcí počítáme.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 2.7.2019

  Sekání trávy před vjezdy do garáží

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych zeptat na sekání trávy okolo garáží proti 8. Základní škole, vedle autoservisu. Již několik let se tam tráva neseká. Jestli si máme každý, kvůli dvěma metrům čtverečním, pořídit benzínovou sekačku, a kam s posekanou trávou? Děkuji za odpověď


  ~ Monika Kubištová

  odpověď:
  Dobrý den, garáže a pozemek pod nimi jsou v soukromém vlastnictví. Pozemek před garážemi sice patří městu, ale jedná se o účelovou komunikaci. Město tedy nemusí zajišťovat její pravidelnou údržbu jako je tomu například u místních komunikací. Pro účelové komunikace, a to ani pro veřejně přístupné, nestanoví příslušný zákon jejich vlastníkům ani majitelům přilehlých nemovitostí žádné povinnosti týkající se prohlídek a údržby, a to ani například povinnost zimního zajišťování schůdnosti a sjízdnosti nebo sekání trávy před garážemi, o kterém se zmiňujete.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 28.6.2019

  Přerušení prací při výstavbě nového parkoviště

  dotaz:
  Dobrý den, ještě bych se vrátil k otázce stavebních prací v ulici Atletická. Studii revitalizace sídliště Vítězná máte sami na stránkách města uvedenou jako projekt v realizaci! Z jakého důvodu byly stavební práce na výstavbě parkoviště přerušeny? Již více jak týden se zde nic neděje, jen máme krásný výhled na rozkopanou plochu. Ještě bych se chtěl zeptat, zda byl nutný postřik trávníku ve vnitrobloku glyfosátem? Vždyť stejně Sotesem posekané trávníky na sídlišti už spálilo slunce, tak si myslím, že použití chemie bylo naprosto zbytečné. Děkuji.


  ~ Václav Dvořák

  odpověď:
  Veškerá činnost při výstavbě parkoviště musela být přerušena kvůli tomu, že při zemních prací byly objeveny betonové základy bývalých objektů kasáren. O tom, že kasárna v těchto místech stála, se sice vědělo, nikoliv ale to, že tu po vojenských budovách zůstaly tak objemné pozůstatky, které bude nutné odstranit. Doplnění smlouvy se zhotovitelem stavby o tuto činnost už bylo schváleno a práce tak budou opět zahájeny. Pokud jde o postřik trávníku ve vnitrobloku, je to postup související s procesem zakládání nového zatravnění, který provádí odborná firma.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 27.6.2019

  Prasklina na in-line dráze v areálu Bohemia

  dotaz:
  Dobrý den, na in-line dráze v areálu Bohemia je v levé části směrem k Bille prasklina přes celou šířku asfaltu. Prasklina už byla dvakrát opravovaná, ale poslední oprava z praskliny udělala ještě větší výmol, navíc zasypaný drobnými kamínky, což se mi nezdá úplně ideální vzhledem k tomu, že je prioritně využívána k bruslení. Pro méně zkušené bruslaře je tato prasklina velmi nebezpečná, mohl by se na tu opravu ještě někdo prosím podívat, děkuji mnohokrát.


  ~ Petra

  odpověď:
  Prasklinu na in-line dráze prohlédli pracovníci městského úřadu. Co nejdříve provedou její zajištění tak, aby na ní nikdo nevjížděl a jakmile bude odpovídající počasí, tak se znovu opraví. Tato závada se už letos opravovala a byl dokonce přizván odborník na tuto problematiku. Ani ten však nedokázal s určitostí říci, proč povrch na tomto místě opakovaně praská. Praskliny se na dráze objevují i jinde, ale tato je opravdu nejzávažnější závadou.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 21.6.2019

  Oprava silnice v Gagarinově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je v plánu opravit silnici kolem chráněných dílen směrem k obchodu Děťátko.... Je to spíše tankodrom než silnice uprostřed města. Zkuste se tam někdy projet...... Děkuji za odpověď


  ~ Tomáš Mertl

  odpověď:
  Opravy komunikací v Sokolově jsou plánovány vždy na příslušný kalendářní rok podle objemu finančních prostředků, které mohou být z rozpočtu města uvolněny. Oprava místní komunikace u chráněných dílen a obchodu Děťátko bude na vaši žádost zařazena do návrhu plánu oprav komunikací pro rok 2020. O realizaci opravy rozhodne Rada města Sokolov. 


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 21.6.2019

  Pronájem zahrádky v Sokolově a okolí

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možnost si pronajmout nějakou malou zahrádku v Sokolově nebo v okolí. Zda ještě máte nějaké volné. Děkuji


  ~ p. Karasová

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době nemá město Sokolov k dispozici žádnou volnou zahrádku, kterou by vám mohlo pronajmout. Doporučuji sledovat úřední desku, kde jsou případné nabídky zveřejňovány.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 18.6.2019

  Stavební práce v rámci projektu Parkoviště na Vítězné

  dotaz:
  1. Z jakého důvodu je potřeba rozšířit parkoviště na úkor zelené plochy, když na odstavné ploše vedle Malého Náměstí je dostatek parkovacích míst i v nočních hodinách?
  2. Proč je projekt Parkoviště Atletická - Vítězná od Ing. Jana Košana v rozporu s projektem Revitalizace sídliště Vítězná od Ing. Krystýny Greinerové?
  3. Bylo kácení dřevin schváleno komisí rady města pro životní prostředí? A kdo dal povolení ke kácení v době vegetace?
  4. Proč bylo kácení stromů provedeno takovým neprofesionálním a nešetrným způsobem?
  Děkuji za odpovědi.


  ~ Václav Dvořák

  odpověď:
  1. Nedostatek parkovacích míst na území celého města Sokolov je předmětem opakovaných dotazů, které stále přicházejí na adresu městského úřadu. Stále početnější skupina obyvatel se domáhá vybudování nových parkovacích míst. Plocha pod náměstíčkem byla zřízena jako dočasná odstavná plocha po dobu opravy komunikace v ulici Spartakiádní a následně pro potřeby parkování v době chystané opravy v ulici Atletická. O dalším využití této plochy prozatím není rozhodnuto, nutně nemusí zůstat parkovištěm i do budoucna.

  2. Předpokládáme, že "projektem Revitalizace sídliště Vítězná od ing. Greinerové" máte na mysli studii z roku 2016 (uveřejněna na webových stránkách města). Nutno říci, že cílem studie je návrh řešení území za optimálních podmínek. V dalších stupních projektové dokumentace je pak návrh zpracováván detailně s ohledem na okolí, inženýrskou a dopravní infrastrukturu a další. Je to chvíle, kdy projekt musí zohlednit nejen požadavky dotčených orgánů, ale i veřejnosti (například potřeba rozšíření parkování). Ing. Kristýna Greinerová, respektive ing. Hana Brehmová, má autorizaci na krajinářskou architekturu a není tedy oprávněná vypracovat projektovou dokumentaci na stavební úpravy komunikace či parkoviště. Proto byl projekt stavebních úprav komunikace a parkoviště zadán projektantovi s autorizací dopravní stavby a proto vzniklo řešení odlišné od studie.

  3. V rámci stavebních akcí města je kácení vždy projednáváno v poradní komisi pro životní prostředí, následně schvalováno radou města a na základě souhlasu správy majetku města je požádáno u odboru životního prostředí o vydání rozhodnutí o kácení dřevin nebo o vydání závazného stanoviska pro potřeby stavebního úřadu. Pro tuto akci vydal rozhodnutí, povolující kácení, odbor životního prostředí, který je příslušným orgánem státní správy pro výkon rozhodnutí.

  4. Z tohoto dotazu není zcela zřejmé, co je na likvidaci stromu a odstranění pařezů nešetrné, pokud tím nebyla negativně zasažena okolní zeleň, které není ke kácení určená.


  ~ Luboš Pravec, oddělení přípravy a realizace staveb, odbor rozvoje města

 • 17.6.2019

  Zasílání sms zpráv o mimořádných událostech

  dotaz:
  Dobrý den, jak je možné, že v okolí města Sokolov 10. června ve večerních hodinách začaly houkat sirény (všeobecně ohrožení) a nikde není možné se dozvědět co se stalo? I pokud to byl omyl, myslím že už jen kvůli tomu, že jsou zde chemické závody s propylenem, butanolem atd. by bylo dobré aspoň někam napsat, že to byl omyl, nebo co se stalo. Nejde zřídit nějaký informační portál města? Nebo proč zde nefunguje informováni pomocí SMS? Všude jinde ve světe to funguje. Například v Los Angeles (nedávné problémy s ohněm) všichni občané dostali SMS s varováním. Proč zde ve městě s počtem obyvatel kolem 25000 to nejde? Děkuji za odpověď.


  ~ Daniel Kadlec

  odpověď:
  Dobrý den, s houkajícími sirénami nemělo město nic společného a ani nebylo informováno o tom, že by došlo k nějakému všeobecném ohrožení. Pokud jde o Váš dotaz ohledně informačního portálu města, tak ten samozřejmě k dispozici je. Město o událostech informuje nejen na svých webových stránkách a na facebooku, ale také na internetovém portálu "Sokolov, bezpečné město". Na domovské stránce "Sokolov, bezpečné město" si stačí kliknout na rubriku Krizové řízení. Tady pak máte v záložce odkaz "sms infokanál". Pokud kliknete na něj, dostanete se k nabídce, jak si lze objednat bezplatně zasílání sms zpráv o mimořádných událostech. Tím i odpovídáme na další část Vašeho dotazu. Takže také v Sokolově lze, stejně jako v Los Angeles, dostávat sms zprávy s případným upozorněním na určité mimořádné události.

   


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 13.6.2019

  Rozmístění kontejnerů na kovový odpad

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde v Sokolově jsou rozmístěny kontejnery na kovový odpad (plechovky, konzervy atd.)


  ~ Vladimíra Kubinová

  odpověď:
  Rozmístění kontejnerů na kovový odpad se připravuje, měly by se na vybraných místech objevit ještě v měsíci červnu. Pro začátek budou podle projektu stát na pěti místech v Sokolově. A to na parkovišti poblíž Brány borců, u obchodního centra Ural, v ulicích Spartakiádní, Švabinského a u hřiště v ulici Školní. Pokud se kontejnery na kov osvědčí, není vyloučeno, že se posléze objeví ve městě další.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztáhů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 13.6.2019

  Řešení dopravní situace v Rooseveltově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, mohli byste udělá žlutou čáru nebo dopravní značku v ul. Rooseveltova u bistra U Toma? Je to zde nepřehledné a spoustu let se zde mohlo stát a najednou to zde stále řeší strážnici Městské policie, nebo jde městu jen o vybírání pokut? Myslím si, kdyby se zde udělalo nějaké dopravní značení, spoustu řidičů zde nezaparkuje.


  ~ Václav Kopr

  odpověď:
  Umístění vodorovného dopravního značení v tomto úseku je právě v řešení. Město podalo žádost o stanovisko na Dopravní inspektorát Policie ČR, bez jehož souhlasu nelze žádné dopravní značení, ať již vodorovné či svislé, umisťovat.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 13.6.2019

  Péče o stromy a další zeleň ve městě

  dotaz:
  Jestli dovolíte, nelíbí se mi, jak se zachází se vzrostlými stromy a křovinami v Sokolově a okolí a také v celé republice. Zdravé stromy, které tu byly hodně desítek let, radši zlikvidujete, než aby jste se o ně s úctou postarali. A také nezapomeňte na bioklima prosím, o zeleň se má pečovat a ne ji likvidovat. Lípa je národní symbol a jak je léčivá, o tom není třeba diskutovat.


  ~ Pavel Novák

  odpověď:
  Váš dotaz je opravdu hodně obecný, nevyplývá z něj, zda máte na mysli konkrétní nešetrný zásah do zeleně. V Sokolově je věnována zeleni odpovídající péče a určitě nedochází k neplánovaným a nešetrným zásahům. Pokud jde o případné pokácení stromu, vždy pro to musí být vážný důvod. Takovým je třeba špatný stav dřeviny (kdy strom se navenek může laikovi zdát zdravý) nebo fakt, že ohrožuje majetek a zdraví lidí. Odbor správy majetku využívá při rozhodování o kácení mimo jiné služeb certifikovaného arboristy, provádí i speciální, například tahové zkoušky. Ke každému jednotlivému stromu, na který evidujeme žádost o pokácení, se vždy vyjadřuje komise životního prostředí, odbor správy majetku, odbor životního prostředí a rada města. K zásahům do zeleně někdy dochází i ve veřejném zájmu, a to při realizaci některých projektů. Vždy se ale počítá s náhradní výsadbou. Nelze opomenout ani fakt, že o pokácení  stromů žádá i nemalé množství občanů. I tyto žádosti podléhají pečlivému posouzení, jak je výše uvedeno.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 13.6.2019

  Sekání trávy na území města Sokolov

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy se v Sokolově začne sekat tráva, protože děti nebaví chodit po chodníku a na travnatých plochách to vzhledem k výšce porostu už nelze.


  ~ Naďa Lysáková

  odpověď:
  V Sokolově se už tráva sekat začala. Vzhledem k velkému rozsahu travnatých ploch ve městě se ale trávníky sečou postupně. Jednoduše řečeno, na jednom konci města se začne a postupuje se po celém jeho území. A jakmile se na druhém konci města skončí, začíná se nanovo. Všechny travnaté plochy prostě posekat současně nelze.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 13.6.2019

  Přehrabování v kontejnerech na textil

  dotaz:
  Na velkém parkovišti u TJ Baník, kde se nachází prostor pro odpad (plast, papír), je i velký kontejner na textil. Bohužel, máme tu velký nešvar týkající se menšiny v našem městě. Sama jsem je tam viděla přehrabovat se, což by mi asi tak nevadilo, jenže oni to vytahají ven a to oblečení pak nacházíte vyhozené v popelnicích na papír a plast. Začíná mě to štvát a jestli to takhle půjde dál, tak by bylo lepší ten kontejner radši odvézt pryč. Nebo snad najdete jiné řešení? Jinak chválím popelnici na bioodpad a použitý olej. Děkuji za případnou odpověď a řešení problému.


  ~ Gabriela B.

  odpověď:
  Ano, máte pravdu, k Vámi zmiňovanému nešvaru opravdu čas od času dochází a tímto problémem se opakovaně zabýváme spolu se společností, která tyto kontejnery vlastní. Kontejnerové stání na parkovišti u Brány borců jsme vybrali z důvodu snadného přístupu a dostatku místa. Je otázkou, zda by se zamezilo nepořádku přemístěním kontejneru na jiné místo. Pokud by Vás napadlo řešení či jiné vhodné místo, kam bychom kontejner umístili, rádi se Vaším návrhem budeme zabývat.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 31.5.2019

  Rozdílný věk při přidělování bytů

  dotaz:
  Dobrý den. Proč jsou nízkonákladové byty v ulici Jiřího z Poděbrad přidělovány od dovršení 65 let a ve Zdraposo budou od dovršení 60 let? Děkuji.


  ~ Pavel Pari

  odpověď:
  Dobrý den, nízkonákladové byty jsou určeny pro občany v důchodovém věku a nájemné je v nich stanoveno na 33 korun za metr čtvereční. Byty, které jsou dokončovány v objektu Zdraposo, nejsou nízkonákladové a nájemné v nich bude soutěženo. Jak z věkové hranice navrhované pro přidělování těchto bytů vyplývá, jsou sice určeny pro občany starší, ale ještě v produktivním věku.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 30.5.2019

  Zničená poštovní schránka v Heyrovského ulici

  dotaz:
  V ulici Heyrovského u domu napojeného na restauraci Rakev ještě před rokem bývala poštovni schránka, než ji při káceni stromu dělníci rozbili. Dodnes tam zůstal jenom stojan. Myslela jsem, že je připraven pro novou schránku, ale stále se nic neděje.


  ~ Anna

  odpověď:
  Nápravu by měla zjednat Česká pošta. Rozbitou schránku odnesl pracovník společnosti SOTES na poštu a nahlásil jim událost. Schránku zničil vývrat akátu, který spadl i na auto. Dělníci poté strom pouze odstraňovali. Vaši připomínku České poště předáme.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztáhů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 28.5.2019

  Reklamace stavebních úprav na Nábřeží Petra Bezruče

  dotaz:
  Dne 17. dubna 2019 jsem zaslal na stavební úřad reklamaci na stavební úpravy prováděné v ulici Nábřeží Petra Bezruče v roce 2018. Nic se od předání díla na konci minulého roku neřeší. Podali jsme připomínky loni, a nic. Letos rovněž bez reakce.


  ~ Zdeněk Povolný

  odpověď:
  Dobrý den, zhotovitelská firma má uloženo zahájit odstraňování některých nedostatků souvisejících se stavebními úpravami do 31. května. Pokud tak neučiní, bude město podnikat další kroky.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 28.5.2019

  Výměna laviček a vyhrazená místa k parkování

  dotaz:
  V Mánesově ulici a okolí se plánuje úprava parkoviště. Nebylo by možné vyhradit několik parkovacích míst, třeba placených, pro seniory z této lokality, kteří nejsou invalidní, ale pouze staří? Máme zde také rozpadávající se lavičky, které se neopravují právě kvůli plánovaným změnám, které ale asi budou až v příštím roce. Stačilo by vyměnit alespoň prkno na sezení. Děkuji za odpověď


  ~ Marta Schubertová

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov postupně dožilé betonové lavičky likviduje a nahrazuje je novými. Do doby výstavby parkoviště budou v Mánesově ulici zatím umístěny dvě starší mobilní betonové lavičky. Pokud jde o vyhrazená místa k parkování, jsou městem přidělována v některých případech pouze držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P (tedy handicapovaným) po posouzení jejich žádosti. Jiná vyhrazená místa, ať už by byla pro občany či pro podnikatele, přidělována nejsou.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 27.5.2019

  Stavba kruhového objezdu a obchvatu

  dotaz:
  Dobrý den, mám prosím dvě otázky...Kdy se začne stavět kruhový objezd u čerpací stanice ONO? Už loni tady byla informace, že se dělá projekt, ale nic se neděje... a kdy bude hotový obchvat města?


  ~ Josef Miskolczi

  odpověď:
  Dobrý den, s těmito dopravními stavbami je to následující. Plánovaná stavba kruhového objezdu u čerpací stanice ONO je společnou akcí města Sokolov a Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Do konce letošního roku byl měl být hotový projekt a buď ještě letos, nebo v příštím roce, bude KSÚS podávat žádost o dotaci na tuto akci. Termín realizace proto odhadujeme na roky 2020 až 2021. Pokud jde o stavbu obchvatu, nejedná se o investiční akci města Sokolov. Podle našich informací by ale měl být dokončen v letošním roce.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztáhů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 9.5.2019

  Úpravy plochy vedle hřbitova

  dotaz:
  Dobrý den, jak bude opravena výhořelá plocha vedle hřbitova nad památníkem?


  ~ Jiří Husák

  odpověď:
  Dobrý den, vámi zmiňovanou plochu čeká v dohledné době celková úprava a počítá se při ní také s rozšířením zpevněné plochy.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 7.5.2019

  Oprava komunikace spojující Vítěznou a silnici č. 210

  dotaz:
  Dobrý den, kdy dojde k opravě komunikace spojující ulici Vítěznou a silnici č. 210? Silnice je již minimálně 10 let v žalostném havarijním stavu. Látání děr už opravdu není řešením. Kdy se dočkáme kompletního přeasfaltování povrchu vozovky?


  ~ Henrich Tischler

  odpověď:
  Dobrý den, Vámi zmiňovaná silnice byla zařazena do plánu oprav komunikací v Sokolově pro letošní rok. S její rekonstrukcí začne společnost Sotes v polovině měsíce května. Jak dlouho bude oprava trvat, to se ukáže podle skutečného technického stavu vozovky po zahájení oprav.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 6.5.2019

  Obnova vodorovného dopravního značení na parkovišti

  dotaz:
  Bylo by možné v ulici Švabinského před domem č. p. 1717 - 1722 obnovit příčné značení bílými pruhy na parkovišti? Například při příštím úklidu ulic po zimě, kdy jsou všechna auta pryč. Tím že značení není dobře viditelné, není parkoviště využíváno efektivně, parkující řidiči se nemají podle čeho orientovat a často tak vznikají velké mezery mezi vozidly, nebo naopak příliš malá místa k zaparkování. V této ulici se tak uspoří jen několik parkovacích míst, avšak předpokládám, že po celé městě by se tak uspořilo míst víc. Je to jen drobnost v době, kdy město hledá různá řešení problému s parkováním.


  ~ Tomáš Šmíd

  odpověď:
  Dobrý den, vodorovné dopravní značení parkovacích míst ve Švabinského ulici bude obnoveno ještě v letošním roce. Upozorňujeme ale, že obecně se takzvaným lajnováním vždy sníží počet parkovacích míst pro automobily. Musí být totiž mimo jiné splněny příslušné technické parametry pro odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (ČSN 73 6056) a pro projektování místních komunikací (ČSN 73 6110).


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 6.5.2019

  Vrátí se lavička na své původní místo?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda budete instalovat zpátky lavičku před panelový dům Atletická 1998 Sokolov. Děkuji za odpověď.


  ~ Klára Legdanová

  odpověď:
  Lavička před domem v ulici Atletická 1998 byla odstraněna vloni kvůli velmi špatnému stavu. Tyto staré betonové lavičky město postupně likviduje na všech místech. Pokud to lze, nahrazujeme je novými. Na vámi zmiňovaném místě jsou však vedeny inženýrské sítě a kvůli tomu tu nelze novou lavičku instalovat. V letošním roce je ale plánovaná revitalizace vnitrobloku a v rámci tohoto projektu se počítá i s novými lavičkami.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 6.5.2019

  Není ohňostrojů ve městě příliš mnoho?

  dotaz:
  Dobrý den, je nezbytně nutné pořádat ohňostroje skoro ke každé akci města? Chápu, že většina lidí zřejmě považuje sledování světýlek za zábavu, ale ten kravál a zamoření okolí barnatými sloučeninami stačí bohatě na oslavy Nového roku. Nechápu, proč je nutné kromě soutěže ohňostrojů a hornické pouti ničit životní prostředí a obtěžovat lidi i zvěř jen kvůli pseudozábavě také na pálení čarodějnic?


  ~ Radka Takáčová

  odpověď:
  Město Sokolov se v minulosti rozhodlo, že bude pořádat maximálně tři ohňostroje ročně. A to v rámci Soutěže ohňostrojů, při oslavách Dne horníků a na Pálení čarodějnic. O programu těchto akcí, včetně toho, že při nich bude ohňostroj, je veřejnost informovaná. Pokud někdo pořádá během roku v Sokolově jiné ohňostroje, jsou to akce městem nepovolené.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztáhů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 6.5.2019

  Přístupné toalety při akcích na Starém náměstí

  dotaz:
  Dobrý den. Vždy, když se na Starém náměstí koná nějaká kulturní akce, stane se ulice Lidické nábřeží veřejnými záchodky. Je s tím možno něco udělat. Děkuji.


  ~ Karel Brotánek

  odpověď:
  Ve všední dny jsou do 17 hodin k dispozici veřejné toalety, v sobotu pak do 12 hodin. Mimo jejich otevírací dobu lze využít toalet některých z podniků na náměstí. Alespoň v tomto směru s jejich provozovateli v minulosti existovala ústní dohoda, že to umožní. Právě podnikatelé ze Starého náměstí měli zájem, aby se tato lokalita oživila například i pořádáním kulturních akcí. Není vyloučeno, že by mohly být v případě potřeby k dispozici veřejné toalety i po jejich provozní době.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 6.5.2019

  Co bude s bývalým autobusovým nádražím?

  dotaz:
  Již několikrát jsme se ptali, co bude s bývalým autobusovým nádražím. Vždy byla odpověď taková nicneříkající. Například, že od roku 2019 bude tato plocha patřit městu. Přitom městu chybí místa na parkování. Proč stavět parkovací domy za miliony, když máme místo na parkování skoro ve středu města.


  ~ p. Pospíšil

  odpověď:
  Vlastníkem pozemku, kde bývalo autobusové nádraží, není město Sokolov. Část plochy stále využívá společnost Autobusy Karlovy Vary. V současnosti město s majitelem tohoto území nejedná, v blízké době ale na tuto debatu patrně opět dojde. Jednání to ovšem nebudou jednoduchá a jejich výsledek nelze předjímat. Pokud jde o momentálně zvažovaný projekt na stavbu parkovacích domů, jedna se o objekty, které mají řešit složitou situaci na sídlištích.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztehů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 3.5.2019

  Lidi obtěžuje hluk z nájezdu na most přes Ohři

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím na Lidickém nábřeží u mostu, který vede přes řeku Ohři do parku. Vím, že město chystá rekonstrukci tohoto mostu. Nový nájezd, který tu byl před několika lety umístěn, je hlučný. Občasné utáhnutí šroubů vydrží maximálně týden. Poté se šrouby pravděpodobně opět povolí. Tento hluk nás všechny obtěžuje. Pokud mluvím sama za sebe, nemám například šanci se jediný den vyspat po noční. Bude mít nový most stejný povrch jako současný nájezd a bude stejně hlučný?


  ~ Ivana Žáčková

  odpověď:
  Dobrý den, v rámci výstavby nové Krejcarové lávky přes řeku Ohři bude mimo jiné řešeno také odstranění vámi zmiňované ocelové nástupní rampy. Místo této ocelové konstrukce je v projektové dokumentaci navržena nástupní rampa z betonových prefabrikátů s povrchem z takzvaného drásaného protiskluzného betonu, které navazují na ocelovou konstrukci lávky opatřené dřevěnou mostovkou (pochozí plocha z dřevěných fošen).


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 3.5.2019

  Co bude s bývalým areálem Taroko na Šenvertě?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli se bude něco dělat s areálem - bývalý sklad Taroka na Šenvertě. Chtěla bych poprosit třeba o parkoviště, aut přibývá a parkování u baráku je strašné, dvě auta naproti sobě se nevejdou. Já bydlím v obytné zóně a parkování pro nás je hektické, buď pokuta, nebo vás majitelé domů vyzývají aby jste si přeparkoval.


  ~ Zuzana Banduričová

  odpověď:
  Dobrý den, uvedené pozemky v městské části Šenvert jsou v územním plánu vymezené pro výstavbu. Vzhledem k tomu, že pozemků pro tyto účely má město Sokolov v současnosti nedostatek, neuvažuje se o jejich vyřazení z prodeje.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 2.5.2019

  Obnova budovy Městského domu kultury v Sokolově

  dotaz:
  Je někde zveřejněn dokument obsahující celkový časový a peněžní rámec obnovy Městského domu kultury Sokolov? V současné době mi připadá, že se opravy a přestavby řídí aktuálním nápadem a aktuální disponibilní výší peněžních prostředků.


  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:
  Na kompletní rekonstrukci Hornického domu, který je v současnosti sídlem městského domu kultury, má město Sokolov vypracovaný projekt. Tento projekt je dílem Ateliéru Soukup - Opl - Švehla a vznikl v roce 2008. Vzhledem k finančním nákladům na tuto kompletní rekonstrukci, které dosahují značné výše, provádí město obnovu tohoto historického objektu postupně.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 30.4.2019

  Sekání trávníků a zalevání zeleně ve městě Sokolov

  dotaz:
  Proč se už v dubnu začala sekat tráva? Nebyla vzrostlá, sotva v ní začaly rašit květy poskytující hmyzu potravu. Navíc slunce půdu ještě více vysuší a opět budeme koukat na suchem zdevastované planiny. Viděli jste rororendrony v parku u zámečku? Dosud se nevzmatovaly z loňského sucha. Zalívají se květináče na Starém náměstí, které tam jsou sezóně, proč se uprostřed náměstí nevytvoří brázda a nezasázejí se tam stromy, proč se nezalévá naše město?


  ~ Simona

  odpověď:
  Dobrý den, posekat město Sokolov trvá zhruba jeden měsíc. Začíná se v centru a pokračuje směrem na sídliště Michal. Pokud by se čekalo než tráva vzroste, tak by na Michalu neměli vzrostlou trávu, ale půlmetru vysokou trávu. Z tohoto důvodu se tráva seká jakmile je to možné. Pokud je tráva ve městě vyšší, odpovídám zase na dotazy typu: "Proč jste nezačali sekat dřív? V trávě jsou klíšťata atakdále". Výsadba na Starém náměstí je celkově velmi komplikovaná (ochranná pásma sítí). Ohledně zalévání ve městě s vámi nesouhlasím. Ročně zaléváme kolema 300 kusů nových stromů, keřové plochy, Jižní lom, Areál zdraví, Baník, všechny školky a další. Letos jsme zakoupili na vyzkoušení zavlažovací vaky. Pokud se osvědčí a nebudou ničeny, je v plánu jich koupit více. Pokud letní teploty dosahují skoro 40 stupňů (jako v loňském roce) není možné zalít za den 300  stromů, keřové výsadby a nejlépe ještě 130 hektarů trávníků. Na druhou stranu s vámi do jisté míry souhlasím, voda ubývá, teploty se zvyšují a je třeba s tím něco dělat.


  ~ Martin Talíř, DiS, vedoucí střediska Veřejná zeleň, Sotes Sokolov

 • 29.4.2019

  Jízdenka egronet v MHD a zastávky na znamení

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč už není možné zakoupit v autobusech MHD jízdenku egronet. A jak je to s možností cestovat v autobusech MHD na tuto jízdenku (v oficiálních materiálech projektu egronet je tato možnost stále uváděna), neboť jednou mě řidič jet nechal, ale jindy to jiný odmítl. Dále bych se chtěl zeptat, zda je v našem městě automaticky v MHD zaveden systém zastavování na znamení. Tato informace není nikde uváděna a pro některé cestující či návštěvníky  města to může být zmatečné. Řidiči totiž převzali zvyk předchozí společnosti, že na některých zastávkách staví jen, pokud na nich někdo stojí, pravidelní cestující raději avizují výstup před každou zastávkou, kde chtějí vystoupit. Dnes už s úsměvem vzpomínám, jak jsem si před lety odpočítal v jízdním řádu počet zastávek a vystoupil úplně jinde, neboť autobus tři zastávky projel bez zastavení a bez upozornění, že je právě projel. Nejsem proti zastávkám na znamení, naopak si myslím, že většina zastávek v našem městě by měla být v tomto režimu. Důležité však je cestující na tuto skutečnost upozornit. Když už máme v autobusech informační systém, neměl by to být takový problém.


  ~ David Dvořák

  odpověď:
  Vzhledem k tomu, že egronet jízdenka je platná pouze po vyplnění jména, je prodávána na předprodeji MHD. Předprodej jízdenek byl v minulosti vyvinut a zkušebně spuštěn na internetových stránkách, nicméně německá strana tuto možnost v Česku nepovolila.Jízdenky egronet platí v síti MHD Sokolovsko. Tyto jízdenky se vyskytují pouze výjimečně. Stížnost na neuznání jízdenek egronet neevidujeme.

  Aktuálně se zastavuje automaticky na všech nácestných zastávkách, nicméně je tato varianta časově náročnější, než využití systému zastávek na znamení, které má ovšem také určité nevýhody. Kombinace signalizace cestujícího o záměru vystoupit a vizuální kontrola prostoru zastávky řidičem o množství cestujících, kteří hodlají nastoupit se jeví jako optimální. Této problematice bude věnována v dalším období zvýšená pozornost a cestující budou včas informováni o případných změnách.


  ~ Petr Schmid, společnost LIGNETA Autobusy

 • 26.4.2019

  Stav bývalého autobusového nádraží

  dotaz:
  Na starém autobusovém nádraží v Sokolově se opět uvolňují desky nad bývalými nástupišti a při větru nebezpečně vlají. Majitel by je měl odstranit.


  ~ Marta Kovacsiková

  odpověď:
  Děkujeme za upozornění, pracovníci odboru stavebního a územního plánování Městského úřadu v Sokolově provedou místní šetření ve spolupráci s vlastníkem objektu.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.4.2019

  Poděkování za vylepšení životního prostředí

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o uveřejnění poděkování exstarostovi as oučasnému sokolovskému místostarostovi Bc. Janu Pickovi, pracovníkům Odboru správy majetku Městského úřadu Sokolov a všem zaměstnancům organizace Sotes, kteří zajistili realizaci úpravy stanoviště kontejnerů na odpad a umístění laviček pro občany v oblasti věžových domů na Růžovém náměstí a Rokycanově ulici. I tyto takzvané menší akce nám zlepšili životní prostředí a osobní pohodu. Důkazem jsou pravidelné písemné žádosti lidí, které vybíráme z osobních poštovních schránek, a chtějí si zakoupit byt v našich domech.


  ~ Ing. Václav Živný, Sokolov

  odpověď:
  Přestože nejde o dotaz, i takové příspěvky a další podněty týkající se života a dění v našem městě, a nemusí být samozřejmě jen pochvalné, můžete na web města do rubriky Napište na svůj úřad psát. Vašimi připomínkami se zabýváme.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.4.2019

  Jak zlikvidovat starou garáž?

  dotaz:
  Dobrý den, využívám této možnosti k dotazu na váš úřad. Můj dotaz se týká likvidace staré garáže, za kterou platíme daň finančnímu úřadu a která stojí na pronajatém pozemku města. Je nutné povolení k její likvidaci? V případě, že ano, se ptáme, jakým způsobem žádat o povolení,  případně jaké potřebné dokumenty jsou potřeba.


  ~ Dana Junková

  odpověď:
  Děkujeme vám za váš zájem řešit zmíněnou situaci a k uvedené věci sdělujeme následující: Jedná-li se o stavbu (garáž) jejíž výměra je do 25 m2 a neobsahuje azbest a zaroveň je volně stojící, (to znamená, že není řadovou garáží) povolení k odstranění není zapotřebí (§ 128 odst. 1 stavebního zákona). V ostatních případech je třeba podat na správném formuláři "ohlášení odstranění". Formulář naleznete na internetových stránkách města Sokolov v sekci Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planovani/formulare-34028) nebo si ho můžete vyzvednout přímo na Městském úřadě Sokolov, odbor stavební a územního plánování, ve III. patře budovy A.

  K řádně vyplněné žádosti je nutné přiložit přílohy uvedené v části B této žádosti a to zejména:

  - doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění stavby, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovistostí dálkovým přístupem

  - dokumentaci bouracích prací podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb

  - u staveb odstraňovaných svépomocí písemné prohlášení stavby vedoucího, že bude řídit odstraňování stavby, nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý) a doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor

  Dále pak je potřeba s žádostí ještě doložit:

  Závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy (například Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí či Krajské hygienické stanice); vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (například Krajská správa a údržba silnice Karlovarského kraje, Vodohospodářská společnost s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s. a jiné).

  Vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dotčených orgánů je odvislé od polohy stavby a jejích konstrukčních vlastností. Z tohoto důvodu vám doporučujeme vše projednat přímo na Městském úřadě Sokolov, odboru stavebním  a územního plánování, kde vám informace o tom, jakých  vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dotčených orgánů se tato záležitost týká, rádi poskytneme.

  Dále Vás chceme upozornit, že v případě, kdy se jedná o stavbu osvobozenou od povolení, jste povinna dle § 152 odst. 1 stavebního zákona, v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.


  ~ Ing. Lucie Radková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování

 • 23.4.2019

  K provozu Sokolovského infocentra v domě kultury

  dotaz:
  V sobotu (13. 4.) jsem po delší době navštívil infocentrum města Sokolova, které je umístěno v Městském domě kultury Sokolov. Byl jsem nemile překvapen. Řádný provoz infocentra je pouze v pracovních dnech a to především v běžné pracovní době. O víkendu je infocentrum mimo provoz. Otevřeno v uvedenou sobotu bylo z důvodu konání jiné akce v prostorech budovy. Negativně na mě zapůsobilo i mizivé množství upomínkových předmětů a reklamních letáků o Sokolovsku. Z propagačních materiálů nebylo k dispozici skoro nic. Pravděpodobně bylo vše vykoupeno a nikdo nemá zájem o jejich doplnění. Také je zarážející, že velké množství upomínkových předmětů nemá reklamu na město Sokolov, ale na Městský dům kultury Sokolov. Asi jde o státní instituci, která nemá s městem Sokolov nic společného. Musím však vyzdvihnout ochotu řadových pracovníků infocentra pomoci mi v záležitostech, které jsem přišel řešit, včetně zabezpečení publikací o Sokolovsku. Přesto, že na Sokolovsku již nebydlím, trvale si udržuji přehled o místním dění a snažím si zabezpečit veškeré publikace o Sokolově, Sokolovsku a Karlovarském kraji. Věřím, že v době, kdy se budu chtít zpět na Sokolovsko nastěhovat, bude situace v oblasti provozu infocentra města Sokolov, nikoliv infocentra Městského domu kultury Sokolov, mnohem lepší. S pozdravem a přáním o udržení si tak krásného města.


  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:
  Pracovní doba inofcentra je na stránkách infocentra a je stanovena takto: http://www.mdksokolov.cz/infocentrum/o-nas/o-infocentru. Prodej suvenýrů a výdej propagačních materiálů o víkendu funguje. Bohužel nejsme natolik turistické město, abychom zajistili plný provoz infocentra a zároveň 24 hodinovou službu vrátnice. Proto jsme o víkendu sloučili tuto pozici do jedné. Kdo si zazvoní na zvonek na vstupních dveřích, vždy obdrží zdarma propagační materiály a zároveň si může zakoupit případné suvenýry. Vím, že se asi nezavděčíme všem návštěvníkům, ale myslím, že nabídka je dostačující. Tištěné letáky o městě Sokolov se tvoří ve spolupráci s městem Sokolov a tyto veškeré letáky máme k dispozici. Jak v infocentru, tak ve vestibulu MDK Sokolov. Loga města a MDK Sokolov používáme společně a podle velikosti suvenýru, ne vždy se dají umístit všechna loga. Sokolovské infocentrum spadá pod Městský dům kultury Sokolov, příspěvkovou organizaci města Sokolova. (Poznámka: K dispozici je fotodokumentace pořízená čtyři dny po návštěvě pana Novotného, která potvrzuje odpověď pracovníků infocentra a dokládá nabídku propagačních předmětů i letáků v infocentru. Vladimír Meluzín, tiskový mluvčí města).


  ~ Kamila Heráková, vedoucí Sokolovského infocentra

 • 18.4.2019

  Úklid ulic ve městě po zimním období

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně úklidu ulic po zimě. Bylo hezké, že všude byly značky, aby tam nestála auta, ale nevím jak se to uklízí. Jen se vzala silnice, sem tam zabrousili na chodník, a za domem, no tak tam vůbec nebyli a teda že tam toho je. Dříve se stříkalo hadicí i od vchodů, chodníky a silnice za domem v ul. Švabinského. To už jako nikdo neuklidí a zůstane tam zimní posyp? A to nemluvím o rozbitém asfaltu. Chvála na město, jo dole je čisto, to znamená že Michal k Sokolovu nepatř? Doufám že se nad tím někdo zamyslí a konečně i Michal bude takový, jako dřív. Čistý a klidný k bydlení.


  ~ Věra Bednaříková

  odpověď:
  Podle informace společnosti SOTES se bude zadní trakt ulice Švabinského čistit až v další etapě. U bytových domů čp. 1789 - 1795 a 1717 - 1722 to bude dne 15. května a u bytových domů čp. 1723 - 1730 dne 20. května. Z důvodu, aby mohla auta alespoň někde parkovat, byl oddělen zadní trakt od hlavní ulice. Ten byl opraven v roce 2017. Na vnitroblok v ul. Švabinského a část komunikace před restaurací Alex má odbor rozvoje města připraveny projekty.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.4.2019

  Zahrádky lze nyní vodou z potoka zalévat, ale...

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz zda je zrušen zákaz zalévání zahrad v zahrádkářské kolonii.


  ~ p. Kučerová

  odpověď:
  Zákaz odběru povrchových vod z Lobezského potoka byl zrušen v závěru loňského roku. Vodu je možné v současnosti odebírat pomocí zařízení (čerpadla), pokud má odběratel platné povolení vodoprávního úřadu. Bez tohoto povolení lze vodu odebírat pouze v režimu takzvaného obecného nakládání s vodami. Tedy bez pomoci zařízení umístěného v korytě toku. Což znamená, že pouze s pomocí nádob.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.4.2019

  Byty v Křižíkově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, na koho se obrátit pro bližší informace, kdyby jsme měli zájem o koupi nového bytu v Křižíkové ulici.


  ~ Andrea Hrošková

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době město Sokolov nenabízí žádné byty k prodeji. Pokud tedy chcete koupit byt ve zmíněné lokalitě, pak se musíte obrátit na realitní kancelář. Jestli ale máte na mysli záměr, podle něhož by se v Křižíkově ulici mohly byty v nějaké podobě stavět, pak je to velmi předčasné. Celá akce je teprve ve fázi studie, jakou formou případně pozemky využít. Touto problematikou se zatím žádný orgán města nezabýval.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.4.2019

  Vodovod a kanalizace pro Hruškovou

  dotaz:
  Vážení zastupitelé, žiji na Hruškové, kde se začínají stavět rodinné domky. Zajímalo by mě, kdy se už konečně zahájí výstavba vodovodu a kanalizace. Spodní voda stále ubývá. Pokud bude opět suché léto, jak zajistíte pro obyvatele vodu. Převážná část obyvatel je v důchodovém věku, takže chápete naše obavy. Pevně věřím, že se touto problematikou budete zabývat a dočkáme se kladného řešení.


  ~ Václav Frouz

  odpověď:
  Vážený pane Frouzi, problematikou zásobování Hruškové pitnou vodou a odvedením splaškových vod z Hruškové se zabýváme již od roku 2016. V tomto roce město Sokolov objednalo zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového vodovodu a kanalizace. Projekt řeší vybudování nového vodovodního řadu napojeného na současný vodovod v Sokolově a nové kanalizace, která bude rovněž napojena do stokové sítě v Sokolově. V současné době probíhá stavební řízení. Následně město zadá zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Je ale třeba zdůraznit, že náklady na vybudování vodovodu a kanalizace pro Hruškovou jsou rozpočtovány na zhruba 123 milionů korun. Vzhledem k mimořádně velké náročnosti této investice proto hledá město vhodné dotační tituly, které by umožnily její financování. O realizaci této akce pak musí rozhodovat zastupitelstvo města.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 11.4.2019

  Na čištění části Švabinského ulice se nezapomnělo

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by nás, proč se v ulici Švabinského (zezadu od restaurace) již druhý rok nečistí komunikace. Auta sice odjedou, ale nikdo nepřijede komunikaci vyčistit. Jsme tu jako na konci světa, tak se na nás vždy nějak zapomíná.


  ~ za SV Švabinského 1794 Daniela Jirotová

  odpověď:
  Dobrý den. Při čištění se na tuto část města Sokolova nezapomnělo. Proto, aby v ulici Švabinského mohla auta alespoň někde parkovat, byl oddělen zadní trakt od hlavní ulice a bude se čistit až v další etapě. U bytových domů čp. 1789 - 1795 a 1717 - 1722 je čištění naplánováno na 15. května a u bytových domů čp. 1723 - 1730 to bude 20. května.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 10.4.2019

  Školník kontroluje školu a také přilehlé prostory

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je možné, že na sportovním hřišti 8. ZŠ pravidelně venčí své volně pobíhající psy čím dál tím větší skupina lidí. A překvapující je, že jeden z nich je pravděpodobně školník nebo jiný zaměstnanec. Vcházel postranním vchodem školy, který si odemknul. Děkuji za odpověď


  ~ Monika Kubínová

  odpověď:
  Dobrý den, vedoucí příslušného odboru městského úřadu oslovila ředitele základní školy. Sdělil jí, že školník bydlí asi 500 metrů od školy a pravidelně v podvečerních hodinách kontroluje se svým psem budovy školy a přilehlé prostory. V rámci této činnosti s ním běžně může být viděn i doprovod. S ohledem na uzavřenost prostor a na to, že nejsou nijak ničeny, nepovažujeme popsanou situaci za nikterak problematickou a zhodnocení případného řešení ponecháme na řediteli školy.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 8.4.2019

  Další kompostéry pro obyvatele město v současnosti nemá

  dotaz:
  Dobrý den. Jsme majitelé rodinného domku a zahrady v Sokolově, ul. Petra Chelčického. Chtěli jsme požádat o kompostér na kompostování trávy, listí a zpětně toto využívat jako hnojivo. Prosím o sdělení podmínek pro možné získání kompostéru.

  Dobrý den. Mám dotaz, zda je ještě možnost získat  kompostér. Slyšela jsem, že již byly všechny rozděleny. Budou i v budoucnu? Děkuji.


  ~ Jan Krejza, Jindřiška Frková

  odpověď:
  Sokolov požádal v roce 2017 o dotaci na nákup 500 kusů kompostérů pro občany města. Projekt s názvem Domácí kompostéry pro občany města Sokolov získal podporu a vloni probíhala jeho realizace. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Kompostéry byly distribuovány konečným uživatelům (občanům) na základě žádosti o výpůjčku a následném podpisu smlouvy. Po uplynutí doby udržitelnosti projektu kompostéry přejdou bezúplatně do vlastnictví občanů. Počet kompostéru byl omezený počtem kusů (500 ks) a již jsou všechny udány. Pro letošní rok se zatím neuvažuje o nákupu dalších.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 5.4.2019

  Proč nezačala ordinovat zubařka?

  dotaz:
  Dne 1. 3. 2019 měla nastoupit v Sokolově zubařka MUDr. Markez a měla ordinovat v Sokolově, ul. U divadla 336. Odmítla však nastoupit a jako důvod byly údajně neshody s Městským úřadem v Sokolově, který, jak jsem se dozvěděl, jí měl "házet klacky pod nohy". Vzhledem k velmi špatné situaci na úseku zdravotnictví v Sokolově, zejména pokud se jedná o zubaře, prosím o sdělení, proč MUDr. Markez nenastoupila a zda se jedná o zavinění fyzické osoby, nebo kdo je za toto zodpovědný. Děkuji.


  ~ František Kammel

  odpověď:
  Tato informace je zcela nepravdivá. Město Sokolov prostřednictvím Sokolovské bytové připravuje ve svých objektech prostory pro ordinaci lékaře. S paní doktorkou jsme komunikovali několik měsíců a připravovali pro ni novou ordinaci. Pod dobu trvání příprav se rozhodla provozovat dočasně svou praxi v ordinaci jiného zubního lékaře právě v ulici U Divadla. Jelikož přišla z ciziny, bylo samozřejmě z její strany nutné, aby provedla řadu administrativních úkonů před započetím praxe zubního lékaře. Ani jeden z nich však nesouvisel s výkonem samostatné či přenesené působnosti Městského úřadu Sokolov, který tak neměl důvod ani možnost "házet jí klacky pod nohy".  Administrativní úkony související se zdravotnictvím totiž neřeší Městský úřad Sokolov, ale Krajský úřad Karlovarského kraje. Radnice od začátku podporuje vznik další lékařské ordinace v našem městě, paní doktorka ví, že se na nás může kdykoliv obrátit, a jsme připraveni a ochotni pomoci každému dalšímu lékaři, který by měl zájem v Sokolově pracovat.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.4.2019

  Problémy na křižovatce mezi obchodními domy

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych dostala odpověď, zda se čeká na to, až se u výjezdu z parkoviště Lidlu stane velký malér. Jak je možné na tak frekventované silnici od Karlových Varů postavit proti sobě dva velké obchody a nezabezpečit výjezd? Proč se někdo ze zastupitelů nepřijde podívat na to, co zde řidiči, zvlášť v odpolední špičce, předvádí?


  ~ L. Fojtíková

  odpověď:
  Dobrý den, k této situaci se může městský úřad jen těžko vyjádřit. Oba zmiňované výjezdy jsou na komunikacích klasifikovaných jako účelové a nejsou v majetku města. U Kauflandu je to dokonce komunikace veřejně nepřístupná, u Lidlu by to bylo na diskuzi (jestli je veřejně přístupná nebo nepřístupná). Tudíž o změnu dopravního značení by museli v tomto případě žádat vlastníci těchto komunikací (Lidl, Kaufland). Vyjíždí se na silnici III/2099, která je ve vlastnictví Karlovarského kraje.  Současné dopravní značení bylo takto schváleno Policií ČR a stanoveno místní úpravou. Bohužel, nemůžeme ovlivnit, jak se někteří řidiči chovají. Pokud jde o porušování pravidel silničního provozu, tady je kontrola a případné postihy v gesci Policie ČR nebo Městské policie.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.4.2019

  Stavba stezky z areálu Bohemia na Starou Ovčárnu

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych několik dotazů ohledně stavby stezky z areálu Bohemia na Starou Ovčárnu. Jedná se mi především o oblast ulice Mičurinova. Zahrádkářská sezona začíná a my obyvatelé nevíme, co se bude dít a hlavně kdy. Již na podzim mi bylo slíbeno, při osobní návštěvě na úřadě, že bude projektová dokumentace zveřejněna, ale pořád jsem nikde nic neviděl. A teď k dotazům:

  1. Kdy se u nás objeví geodet, aby fyzicky na místě provedl měření pozemků? Podle poslední informace to bylo provedeno pouze na počítači na elektronické katastrální mapě

  2. Co máme dělat se stávajícím oplocením našich pozemků, drobnými zahradními stavbami, stromy, keři, místy na kompost apod.

  3. Kdy se stavba dostane do "naší" ulice? Předpokládám, že stavba půjde postupně a ne po kusech.

  4. Jak bude vyřešen úsek od Mičurinovy do Tovární ulice?

  Předem děkuji za odpovědi.


  ~ Petr Kohoutek

  odpověď:
  Dobrý den, k vašim dotazům můžeme uvést následující:

  1. Kdy se geodet "objeví" na pozemcích města je odvislé od termínu předání staveniště a odsouhlasení harmonogramu prací s vybraným zhotovitelem.

  2. Vaše pozemky mohou zůstat i nadále oplocené, u pozemků města, které jsou v nájmu a budou dotčeny stavbou, bude stávající oplocení demontováno v nutném rozsahu a nahrazeno novým oplocením. Na pozemku jiného vlastníka se nemohou bez jeho souhlasu nacházet žádné drobné stavby, stromy, keře a místa na kompost. V opačném případě bude nájemce vyzván k jejich odstranění.

  3. Kdy bude realizována větev E, to znamená v ulici Mičurinova podél severní hrany zahrad, budeme vědět po předání staveniště a odsouhlasení harmonogramu prací s vybraným zhotovitelem.

  4. Větev D (ul. Tovární - ulice Mičurinova je rozdělena na tři úseky. Větev D 01 - nově navržený úsek stezky od napojení na komunikaci v ulici Tovární, podél hrany místní komunikace po odbočku do svahu směrem k Mičurinově ulici. Větev D 02 je tvořena stávajícím chodníkem ve svahu "Chemičáku" vedoucí do Mičurinovy ulice, který bude opraven a bude vyměněno zábradlí. Tento úsek bude pouze pro pěší. Větev D 03 je nově navržena podél zahrad u stávající stezky ve svahu do Mičurinovy ulice.  

  Kompletní dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 3. ledna 2019. Dokumentace je volně ke stažení a kdokoliv do ní může nahlédnout. Stejně tak je možné do dokumentace nahlédnout na Odboru rozvoje města Městského úřadu v Sokolově.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.4.2019

  Nakládání s komunálním odpadem ve městě Sokolov

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mne, jak jsou účtovány náklady na svoz komunálního odpadu pro obyvatele sídlištních panelových domů, rodinných domů, chat a živnostníků/firem. Platí za počet odvozů nebo paušálně, jako my v sídlištích? Docela často vidím, jak k popelnicím na tříděný odpad přijede osobní automobil nebo dokonce dodávka, a posádka začne do popelnic házet obsah nákladového prostoru. Jde především o popelnice u křižovatky ulic Jiřího z Poděbrad a Jeronýmova. Například 31.března zhruba v 19:45 k těmto popelnicím přijel osobní automobil a po jeho odjezdu hned za ním zastavilo další auto. Pokud mají v rodinných domech nižší náklady na svoz nebo platí za počet odvozů, proč tomu tak je? Vyprodukují méně odpadu nebo je to proto, že část odpadu mohou spálit? My máme zahradu, a co můžeme kompostovat, to zkompostujeme, a žádné zohlednění nemáme.

  Nejsou to však jen popelnice na tříděný odpad, ale i na komunální, kam odpad vyhazují především stavební firmy a řemeslníci. Dokonce jsem několikrát viděl obsluhu z bývalé restaurace na Vítězné, která odpad z provozovny vyhazuje do našeho (obyvatel sídliště) zeleného kontejneru (u křižovatky ulic Spartakiádní a Vítězná). U dotazu ze dne 22. října 2018 paní Ing. Škrabalová sdělila, že by provozovna měla mít zajištěnou smlouvu k likvidaci odpadů. Kdo to prosím kontroluje a kontroluje to vůbec někdo? Pivnice totiž dříve měla svůj kontejner na sousedícím oploceném pozemku, po změně provozovatele/majitele kontejner zmizel.

  Když se takto bude chovat hodně lidí, budou naše kontejnery plné do 24 hodin od vyvezení a co začnou lidé bydlící na sídlišti dělat? Prostě odpad nechají vedle, protože si jej přeci neodnesou zpět domů. A co udělá město? Zvýší frekvenci svozů, ale navýší poplatky za svoz odpadu, přestože za to obyvatelé sídliště nemohou. Nebo je začne pokutovat, že nechali odpad mimo kontejner.

  Řešení jsou různá:

  1) paušální poplatek za odpad na osobu bez ohledu na způsob bydlení

  2) popelnice na magnetický čipový zámek, ke kterému obdrží čip pouze obyvatelé spádové oblasti kontejneru. Případně místo uzamykatelné popelnice, výstavba oploceného a zastřešeného prostoru, opět na čip. Což by bylo efektivní řešení, byť nákladné, které by zabránilo nerezidentům plnit naše popelnice. A stejně tak i některým lidem tyto popelnice prohledávat, protože odpad který při prohledávání vyhází mnohdy nenahází zpět do kontejneru.

  3) pravidelné kontroly živnostníků, řemeslníků, podnikatelů a provozoven, zda mají smlouvu o likvidaci odpadů - vč. povinnosti tříděného odpadu (plast, papír, sklo, nebezpečný odpad)! 

  Mimochodem, kdy budou na sídlištích další kontejnery? Konktrétně na bio-odpad, kovy a plech a další.? Už byly slíbeny před několika lety. Na Vítězné je pouze jeden kontejner na olej a malou elektroniku a to u domu s pečovatelskou službou. Proč se nenachází uprostřed sídliště nebo není po sídlišti rozmístěno více kontejnerů, a to nejen mezi paneláky, ale i u RD a novostaveb u DDM a 5. ZŠ?

  Děkuji a hezký den.


  ~ Tomáš

  odpověď:
  Dobrý den, náklady na svoz komunálního odpadu jsou pro všechny obyvatele města stejné. Svoz komunálního odpadu zajišťuje pro město společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. a to na základě smlouvy s vlastníky nemovitostí nebo společenstvím vlastníků bytových jednotek. Úhrada je podle velikosti nádoby a četnosti vývozu kontejnerů na komunální odpad. Co se týče zabezpečení kontejnerů zámkem, toto je v kompetenci vlastníka nebo nájemce nádoby po domluvě se svozovou společností. Výstavbu oplocených a zastřešených kontejnerových stání zatím město neplánuje.

  Občané města nehradí a nijak se nepodílí na úhradě vývozu kontejnerů na separovaný odpad (plast, papír, sklo) ani nádob na použitý olej a tuk z domácnosti, použitý textil a drobný elektroodpad. Náklady na tento odpad jdou na vrub města.

  V průběhu měsíce dubna budou ve městě rozmístěny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Zatím bylo vytipováno 9 stanovišť a to převážně v zástavbě rodinných domů. Jde o zkušební provoz. Chceme zjistit, v jaké míře budou občané nádoby využívat a zda budou či nebudou nádoby kontaminované jiným odpadem. Ani svoz kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad nehradí občané.

  Do konce roku přibydou ve městě i nádoby na kovové odpady. Zatím bylo vytipováno 5 stanovišť. Také svoz kovového odpadu bude hradit město Sokolov.

  Pro všechny tedy platí: čím více odpadu vytřídíte, tím méně za svoz komunálního odpadu zaplatíte.

  Není jednoduché zřídit nová stanoviště a navýšit počet kontejnerů ve městě. Kontejnerová stání lze budovat pouze na pozemcích ve vlastnictví města s absencí sítí tak, abychom nesnížili počet parkovacích stání a do zeleně zasahovali minimálně. Zároveň musí být dodrženy rozhledové parametry pro řidiče.

  Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání si pro naložení s jednotlivými druhy vytříděného odpadu i směsného komunálního odpadu zvolí odpadovou firmu dle svého výběru. V Sokolově nejsou podnikatelé zapojeni do systému pro nakládání s komunálním odpadem a k provádění kontrol nakládání s odpady v provozovnách včetně smluvního zajištění předávání jednotlivých druhů odpadů oprávněným osobám je příslušný odbor životního prostředí. Kontrola v provozovně restaurace Vítězná z naší strany prováděna nebyla. Na pravidelné systematické kontroly živnostníků v našem městě bohužel odbor v současné době nemá dostatečnou kapacitu. Výkon státní správy je zajišťován pro celé území obce s rozšířenou působností, v oblasti kontrol se soustředíme zejména na závažné případy, u kterých je nebezpečí ohrožení životního prostředí. 


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 2.4.2019

  Budou kolem popelnic nové zídky?

  dotaz:
  Neplánuje město obnovit prostory pro kontejnery? Nyní, co byly zbourány ohrady a stříšky, vypadá to docela šíleně. Kontejnery na tříděny odpad stojí na chodníku. Dříve bývaly prostory pro kontejnery obestavěné zídkou a stříškou. Dnes je toto zbouráno a vypadá to děsivě. Hlavně na sídlišti Michal.


  ~ Pavel Herlička

  odpověď:
  V současné době město Sokolov neplánuje vybudování nových zídek a oplocení kolem kontejnerových stání. Na základě zkušeností společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., která zajišťuje svoz odpadu i úklid kontejnerových stání ve městě i v okolních obcích, jsou zídky ve špatném technickém stavu postupně odstraňovány. Ze zkušeností také vyplývá, že čím více je na kontejnery vidět, tím méně kolem nich vzniká nepořádek.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 29.3.2019

  Zastávky MHD v Sokolově čekají velké změny k lepšímu

  dotaz:
  Dobrý den paní starostko, chtěl bych poukázat na žalostný stav autobusových zastávek MHD na území města Sokolova. Dlouhodobě chybějící nebo poškozené plexisklové výplně, zrezlé konstrukce zastávek, dále chybějící označníky poté, co je původní dopravce Autobusy Karlovy Vary z některých zastávek odstranil a nové označníky již nainstalovány nebyly. Abych byl konkrétní, tak označníky chybí na zastávkách sídlišti Michal škola (ve směru ke koupališti), na opačné straně nový označník je, ale není ze silnice vůbec vidět díky svému nesprávnému natočení, dále chybí označník na zastávce sídlišti Michal ve směru do centra, na zastávce stadion ve směru na sídl. Michal atd. Poškozené nebo chybějící výplně jsou na zastávce ul. Závodu míru (u Penny Markeru), sídlišti Michal škola (ve směru ke koupališti) atd. Je možné uvedený stav napravit? Děkuji.


  ~ Jan Novák

  odpověď:
  Dobrý den, máme nejen pro vás, ale i pro další obyvatele města, dobrou zprávu. Z celkového počtu 48 zastávek autobusové městské hromadné dopravy na území města Sokolova jich bude během letošního roku 40 opraveno, respektive vyměněno. Zastupitelstvo města schválilo na svém březnovém zasedání použití tří milionů korun na tuto akci. Byla by škoda, když máme nyní v Sokolově konečně pěkné autobusy, aby tomuto stavu neodpovídaly také zastávky.


  ~ Renata Oulehlová, starostka města Sokolov

 • 26.3.2019

  Ještě k umístění zrcadla na křižovatce ulic B. Němcové a Slovenské a úpravám komunikace

  dotaz:
  Obdržel jsem odpověď tiskového mluvčího na můj dotaz ve věci umístění vypouklého zrcadla na křižovatku ulic B. Němcové a Slovenské ve směru ke koupališti. Pochybuji o tom, že umístění vypouklého zrcadla do ostrůvku zeleně u křižovatky by ohrozilo finanční dotaci. Dále, že DI Policie ČR toto nedoporučuje. Každopádně si aktuální (předpokládám písemné) stanovisko Policie, údajně vydané městu, ověřím. S příslibem realizace stavebních úprav naší ulice v letošním roce a tím odstranění problémů, bych mohl být spokojen, kdyby: Prvotně předpokládám realizaci dlouhodobě odkládané stavby rekostrukce kanalizace, poté až komunikace. Zajímá mne proto stav stavebního řízení a plánovaný termín realizací obou staveb, neboť odpověď nepovažuji za reálnou a pro úřad závaznou.


  ~ V. Kodýdek

  odpověď:
  V ulici Slovenská dojde k výměně nebo sanaci stávající jednotné kanalizace. Realizaci připravuje Sokolovská vodárenská s.r.o.. Město Sokolov pak plánuje vybudování nové dešťové kanalizace a provedení stavební úpravy komunikace. V současné době město pracuje na zpracování projektové dokumentace a probíhá komunikace s dotčenými orgány. Termín realizace je odvislý od akce Sokolovské vodárenské. A ještě pro doplnění k zrcadlu... Obyčejně zrcadlo by nemělo žádný efekt, protože se mlží. Muselo by to být zrcadlo vyhřívané, což znamená, že by se muselo řešit i napojení na elektřinu. A tedy provádět výkopové práce.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.3.2019

  Proč MP neřešila dopravní přestupek?

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal, proč Městská policie Sokolov neměří stejným metrem. Jedná se mi třeba o parkovací místa na sídlišti Michal vedle věžáků při sjezdu z ulice Slavíčkova já tam stál a dostal botičku (v pořádku, stál jsem půlkou vozu na trávníku a to se nesmí) ale stojí tam auta další a městská policie jela kolem a dokonce dvakrát a hned za nimi státní policie a nic se nedělo jen projeli. To dávají botičky podle toho, jak mají náladu nebo dostanou jakoby rozkaz vybrat nějaké pokuty? A není to jen na tomto místě.

  Děkuji


  ~ Karel

  odpověď:
  Dobrý den, těžko odpovídat, když nevím, kdy to bylo, ale pokud jela MP Sokolov a za nimi hned Policie ČR, zřejmě jeli strážníci a policisté na nějaký zákrok nebo signál PCO a je možné, že zrovna neřešili dopravní přestupek. Jinak si myslím, že určitě MP Sokolov měří stejným metrem a řeší přestupky na stejných místech, které se neustále opakují a neustále jich přibývá. Pěkný den


  ~ Bc. Petr Procházka, velitel městské policie

 • 21.3.2019

  K Hruškové a Novině...

  dotaz:
  Až dodnes jsem si myslela, že Hrušková a Novina jsou části Sokolova, nikoliv obce a že mezi části patří i Stará Ovčárna. Viz "Nabízíme veřejnosti prostor k vyjádření názoru, k zaslání podnětu na investice či opravy majetku nebo veřejného prostranství města Sokolov, obcí Hrušková a Novina."


  ~ Alena Loudová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění, Novina a Hrušková jsou samozřejmě části Sokolova, nikoliv obce. Bylo opraveno.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 20.3.2019

  Jak je to s pronájmem bytů v areálu Zdraposo

  dotaz:
  Vážená paní starostko, rád bych znal vaše stanovisko k pronájmu nově vybudovaných bytů v areálu fy ZDRAPOSO. Z jakého důvodu bylo rozhodnuto, že byty budou určeny pouze pro seniory 60+, když původně se mluvilo o startovacích bytech pro mladé rodiny nebo bezdětné páry (ať už vašimi ústy nebo ústy bývalého pana starosty). Podmínka vysoutěžení nejlepšího nájmu mi také nepřijde moc férová.  Myslím, že u přidělování městských bytů by se mělo přihlížet také zejména k potřebám  a možnostem občanů. Přijde mi to jako diskriminace chudší části obyvatelstva, kteří by například v pohodě dali dohromady peníze na základní nájemné, ale těžko se jim už bude konkurovat někomu, kdo nabídne například dvojnásobek. Zejména pokud jsou byty určeny pouze seniorům. Všichni víme, jak je to dnes s výší důchodů. V konečném důsledku se byt nakonec nedostane tomu, kdo by ho potřeboval, ale tomu kdo bude bohatší. V neposlední řadě se mi zdá podivnou podmínka, že pokud žadatel už nějaké bydlení má, tak mu bude nájem zvýšen na dvojnásobek. Opravdu je nutné přidělovat byt někomu, kdo už nějaké bydlení vlastní? Uvedené podmínky čerpám z článku v Sokolovském deníku https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/najemne-za-metr-ctverecni-bude-v-novych-bytech-startovat-na-95-korunach-20190307.html . Děkuji za zodpovězení dotazů a vyjádření k věci.


  ~ Michal Appelt

  odpověď:
  V areálu bývalého Zdraposa v sokolovské Gagarinově ulici bude letos na sklonku léta dokončeno 17 nových bezbariérových bytů, z nichž 16 nabídne Město Sokolov coby investor zájemcům ve věku 60 a více let. S výjimkou jednoho bytu takzvaného zvláštního určení pro držitele ZTP/P, který nebude nabízen ve výběrovém řízení. Takové je konečné rozhodnutí rady města, kterému logicky předcházely debaty, jak zmíněné byty využívat a pro koho vlastně budou určené. Zda to budou startovací byty pro mladé či pro bezdětné páry anebo pro seniory. Výsledkem těchto jednání bylo nakonec stanovení skupiny 60+. Řada seniorů, kteří bydlí například v rodinném domě nebo velkém bytě, už nemá síly na údržbu těchto nemovitostí a dali by přednost bydlení v menším a bezbariérovém bytě.

  Jak byty přidělovat? Jakékoliv metody, ať by šlo o pouhé přidělení bytu rozhodnutím orgánu města, nebo by se jednalo o soutěž, se mohou někomu zdát jako neférové. V tomto případě jde o zcela nové byty a tak se nám jeví jako odpovídající právě nabídkové řízení. Což je běžná praxe v přidělování městských bytů, například v Chebu se to děje formou aukce. Město Sokolov rozhodně neznevýhodňuje občany s nižšími příjmy. Vlastní na 1270 bytů a jejich přidělování není vázáno na aukce či jiné výběrové metody spojené s finančními nabídkami. Rada města se každou žádostí velmi podrobně zabývá a přihlíží přitom k potřebám a možnostem občanů, kteří o byt žádají. Nájemné v těchto bytech je 50 korun nebo 65 korun za metr čtvereční. To podle toho, kolik bylo do bytu městem investováno. Z celkového počtu bytů má Sokolov v současnosti 320 nízkonákladových bytů pro seniory, kde je nájemné 33 korun za metr čtvereční.

  Pokud jde o zmiňovanou „podivnou podmínku“, že pokud žadatel o byt ve Zdraposu už bydlení má, tak mu bude nájem zvýšen na dvojnásobek, odpověď je prostá. Zvýšení nájemného na dvojnásobek má za cíl, aby se uchazeč o byt ve Zdraposu za předpokladu, že se žádostí uspěje, svého bytu v soukromém vlastnictví co nejdříve zbavil. Bereme v úvahu, že mnozí ze seniorů vlastní byt, který jim nevyhovuje. A rádi by ho vyměnili za bydlení, jaké se nabízí například ve Zdraposu. Můžeme uvést jeden z konkrétních případů. Manželská dvojice ve věku nad 60 let si před více než dvaceti let pořídila v Sokolově byt ve čtvrtém patře v domě bez výtahu. Tehdy to vůbec neřešili, jenomže roky přibývaly. Nyní by manželé raději bydleli v přízemí, a pokud možno v bezbariérovém bytě. A klidně i v menším, než v současnosti mají. Kdyby se teoreticky o byt ve Zdraposu ucházeli a získali ho, chtěli by prodat svůj byt, jež by opustili. To však nejde ze dne na den, potřebovali by na to určitý čas. A právě po tento čas by platili dvojnásobek nájemného, aby prodej svého původního bytu realizovali co nejdříve.


  ~ Renata Oulehlová, starostka města

 • 19.3.2019

  Povolení se týkalo jen chodníku, rozhodnutí bude opraveno

  dotaz:
  Dobrý den, ve Slezské ulici již několik týdnů probíhá rekonstrukce rodinného domu. U komunikace je zátaras přes 2 parkovací místa s upozorněním zákaz parkování. Nejde však o žádný úřední dokument. Prosím proto městskou policii (předpokládám, že to patří do jejích kompetencí) o zkontrolování stavu. Včera bylo na domě vyvěšeno rozhodnutí vašeho úřadu MUSO/26165/2019/OD/MAKN ze dne 12. 3. 2019 o povolení zvláštního užívání chodníku (ne vozovky) od 18. 3. 2016 nejdéle do 27. 3. 2016 (ano, čtete správně 2016). Dále v bodě 6. tohoto rozhodnutí je odkazováno na opatření obecné povahy vydané 18. 12. 2019. Tak nevím, podle mě se jedná o naprosto zmatečné rozhodnutí a tedy neplatné.


  ~ Soňa

  odpověď:
  Dobrý den, povolení zvláštního určení, které bylo vydáno kvůli instalaci lešení při opravě střechy, se týká skutečně pouze chodníku, nikoliv vozovky. S příslušnou osobou jsme jednali, sdělila nám, že zátaras byl na zmiňované místo umístěn kvůli stavbě lešení, aby nedošlo k poškození nějakých automobilů. Byla poučena, že toto není obsahem zvláštního určení a že by zátaras měl být odstraněn. Bude provedeno. Termín zvláštního určení  je opravdu překlep, jinak je rozhodnutí v pořádku včetně stanovení přechodné úpravy provozu, které viselo na úřední desce. Rozhodnutí bude opraveno a vyvěšeno na místě se správným termínem. Městská policie také provedla na místě kontrolu.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 19.3.2019

  Na třešeň se nezapomnělo, bude prořezána

  dotaz:
  Dobrý den, dne 10. 9. 2018 jsem žádal o prořezání plané třešně nad chodníkem u 3. Základní školy v ulici B. Němcové a připomínám slib, že v období vegetačního klidu toto zajistí Technické služby Sokolov. Zatím se prořezání větví neprovedlo a konec období vegetačního klidu se nezadržitelně blíží. Děkuji

  odpověď:
  Dobrý den, na daný slib jsme nezapomněli, pracovníci společnosti SOTES by měli tuto třešeň prořezat ve středu 20. března.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 18.3.2019

  Umístění zrcadla na křižovatce ulic B. Němcové a Slovenské

  dotaz:
  V odpovědi na můj podnět ze dne 16. 1. 2019 bylo přislíbeno projednání umístění vypouklého zrcadla s DI Policie ČR tak, aby bylo aspoň částečně vidět při sjezdu z ulice B. Němcové do ul. Slovenské ve směru ke koupališti (a opačně), za předpokladu stání zaparkovaných vozidel v těsné blízkosti  zatáčky. Zrcadlo není, výsledek jednání nesdělen (pokud vůbec toto proběhlo).


  ~ Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Umístění vypouklého zrcadla v prostoru křižovatky nedoporučuje Dopravní inspektorát Policie ČR a bez jeho schválení město nemůže tento prvek instalovat. Navíc to nelze ani z důvodu takzvané udržitelnosti projektu financovaného z dotace EU. Do původního projektu není možné bez souhlasu poskytovatele dotace zasahovat. Reálně by tady hrozilo, že by příjemce dotace musel poměrnou část peněz vrátit. Problémem dané křižovatky mohou být skutečně vozidla zaparkovaná v těsné blízkosti zatáčky. Ty tam ale podle Zákona o provozu na pozemník komunikacích nemají parkovat a řidiči, kteří je zde odstavují, zákon porušují. Situaci by měly změnit k lepšímu připravované stavební úpravy Slovenské ulice. Po jejich realizaci, plánované na letošní rok, už nebude parkování v blízkosti křižovatky možné.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztáhů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 15.3.2019

  Proč opatření obecné povahy nerozšíříte na celý katastr?

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych věděl, proč opatření obecné povahy nerozšíříte na celý katastr. Je logické, že tam, kde to nebude zavedené, se již za čas bude řešit to samé. Některé obce se k tomu již odhodlaly. Děkuji


  ~ David Vaníček

  odpověď:
  Vážený pane, váš dotaz se zřejmě týká opatření obecné povahy vydaného Městským úřadem Sokolov 6. 10. 2017 pod čj. 54279/2017/OPŽÚ/LASI/7, kterým byly některé oblasti v katastrálním území Sokolov vyhlášeny oblastmi se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. „Katastrem“ pak zřejmě máte na mysli katastrální území Sokolov (území Sokolova je tvořeno několika katastrálními územími). Vydávání opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, se řídí mimo jiné ustanovením § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Podle něj platí, že příslušná oblast se může vyhlásit oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů pouze v případě, že se v ní takové jevy skutečně (dlouhodobě) vyskytují. Přičemž obec, která o vydání opatření žádá, musí existenci takových jevů nejen tvrdit, ale i prokázat. O žádosti obce o vydání opatření obecné povahy vede příslušný obecní úřad v přenesené působnosti řízení, v němž posuzuje její důvodnost a splnění všech zákonný požadavků. Pokud dojde k závěru, že se v dané oblasti sociálně nežádoucí jevy nevyskytují, opatření obecné povahy nevydá. Z uvedené vyplývá, že vyhlášení celého katastrálního území Sokolov oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů nezávisí jen na vůli města Sokolova, respektive Rady města Sokolova, nýbrž pro to musí existovat prokazatelné legitimní důvody.


  ~ Ing. Mgr. Ladislav Simet, vedoucí odboru právní a živnostenský úřad

 • 14.3.2019

  Budou se čistit rybníky v městském parku?

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mne, zda je v plánu vyčištění rybníků v městském parku (za Uralem). Zejména rybník blíže k poliklinice by to opravdu potřeboval - odpad všeho druhu, větve, listí, v létě zapáchající bahno a mrtvé ryby. Doložila bych fotografiemi, ale tato možnost zde chybí. Oceňuji, jak se město o park stará, ale na rybníky se poněkud zapomíná.


  ~ Alexandra Zachová Tichá

  odpověď:
  Čištění rybníků v Husových sadech se realizuje ve spolupráci společnosti Sotes Sokolov a místní organizace Českého rybářského svazu. Rybníky v městském parku jsou chovné, čištění a odvoz odpadků probíhá při výlovu. Výlov a čištění na horním rybníku blíže k poliklinice je naplánováno koncem března, čištění druhého rybníka blíže k městskému úřadu je pak v plánu letos na podzim. V dotazu jste se zmínila o tom, že nelze doložit aktuální situaci fotografiemi. Ale tato možnost tu je. V souvislosti se změnami, které město Sokolov udělalo ve zpracování a publikaci GIS informací, je k dispozici nová mobilní aplikace určená pro občany určená k rychlému řešení běžných problémů. Původní aplikace Marushka foto je nahrazena novou, jednodušší. Pomocí této aplikace může občan nahlásit poničený městský mobiliář, černou skládku, nefungující lampu veřejného osvětlení, zábor veřejného prostranství nebo třeba výtluk na silnici. Princip aplikace je jednoduchý. Závadu kolemjdoucí vyfotí chytrým telefonem a pomocí aplikace ji se stručnou doplňující informací odešle úřadu. Při vyfocení se zaznamená i s její přesné umístěním na mapě Sokolova. Vše je otázkou několika kliknutí Záznam se vzápětí objeví na webu města, v sekci Podnikatel/Investor - Transparentní město, Mapa hlášení . Po nezbytné kontrole je záznam doplněn i o fotografii a doplňující informaci. Zároveň je hlášení předáno kompetentní osobě, která problém převezme a do hlášení i doplní způsob řešení. Aplikace je ke stažení na Google Play na adrese  https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.gisonline.hlaseni.pub


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 8.3.2019

  Pokuty za překročení povolené rychlosti v ulici Sokolovská

  dotaz:
  V průběhu 14 měsíců minulého a předminulého roku jsem byl pětkrát pokutován za překročení dovolené rychlosti v oblasti "sokolovského Bronxu" na ulici Sokolovská. Překročení bylo vždy o 2 - 6 km/hod. Mám několik dotazů.

  Proč se měří právě tam, kde prakticky nikdo nebydlí, a ne třeba před 6. či 8. ZŠ nebo ve městě?

  Proč v uvedeném úseku není na například upozornění  "zpomal, rychlost  x km, či jiné upozornění?

  Proč je pokuta (5oo Kč) vždy vymáhaná po šesti až sedmi měsících po přestupku! (auto je "sdíleno", nemám přehled, kdo auto řídil). Proč není přestupek zdokumentován například fotografií?
  Mám nové vozidlo, tachometr ukazuje rychlost 50 km/hod. Kde je chyba? Ve vašem rychloměru?

  Proč se, po vzoru K. Varů, nepřesouváte měření i do jiných lokalit v Sokolově?

  Proč celá řada řidičů musí "kličkovat" Sokolovem, aby se vyhnula vašemu měření a sankcím?

  Proč není řidič  vizuálně upozorněn na překročení rychlosti, jak je to v jiných obcích - Staré a Nové Sedlo a jinde?

  Vím, jak odpovíte. "Dodržujte rychlost 50 km/hod.! Snažím se, ale nějak to nejde. Zkouším i rychlost 40 km/hod. Řidiči ,jedoucí za mnou se zlobí. Poraďte, co mám dělat? Neplatit pokuty - výzvy? To také nejde.... Ale mám také doporučení pro  Městskou policii. Začněte konečně "Pomáhat a chránit". A  posílejte výzvy - pokuty dříve než za 7 měsíců!


  ~ ing. Hubáček, emeritní učitel tance

  odpověď:
  Dobrý den, vezmeme to postupně, jak jste se ptal.

  Měří se ve městě, kde je největší pohyb osob a kde místa byla schválena Policií České republiky.

  Oba úseky jsou označeny dostatečně velikou cedulí, že zde je radar a měří se.

  Výše pokuty je stanovená podle překročení rychlosti dle zákona.

  Přestupek je zadokumentován a je vždy pořízena fotodokumentace, minimálně na vjezdu a výjezdu.

  Nelze překročit rychlost o 2 až 6 km/hod, jak píšete. Povolená rychlost pro jízdu v obci je podle příslušné vyhlášky stanovena na 50/km v hodině.

  Radary jsou pravidelně certifikovány a přezkušovány, bez platného certifikátu nefungují. Tyto radary používané pro úsekové měření rychlosti vizuálně na aktuální rychlost neupozorňují, což platí pro všechny radary tohoto druhu používané k danému účelu kdekoliv v Česku. Na to, že se řidič blíží k měřenému úseku, kde z překročení nedovolené rychlosti hrozí sankce, upozorňuje se značným předstihem příslušné svislé dopravní značení. Místo, kde jsou radary tohoto typu umístěny, musí být schváleno Policií ČR a jedná se o poměrně složité technické zařízení. Oproti tomu jednodušší radary upozorňující vizuálně na aktuální rychlost jedoucího vozidla mají jiný, především psychologický efekt a ovlivňují u řidičů dodržování a snižování rychlosti.

  Proč Sokolováci musí kličkovat, to vážně nevíme, ono stačí jezdit, tak jak se má, a nepáchat přestupky překročením rychlosti.

  Výzva k zaplacení určené částky se provozovateli zasílá v termínu, který je v souladu se zákonem; to, že je vozidlo „sdíleno“, je problém jeho provozovatele, jeho zákonnou povinností je zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem o silničním provozu.

  Na závěr pane učiteli, urážet umí každý a myslím si, že Městská policie Sokolov toho dělá pro občany opravdu dost proti jiným městským policiím. Je to například startování vozidel, provozování záchytného zařízení pro zvířata, tísňová tlačítka pro seniory, Senior Expres, Centrum prevence, přednášky a další akce. Takže pomáháme a chráníme, ale jinak toto je heslo Policie České republiky, nikoliv městské policie. Za to, že dostanete výzvu z Městského úřadu Sokolov, opravdu Městská policie Sokolov nemůže. Pěkný den


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 5.3.2019

  Parkování u kina

  dotaz:
  Dobrý den, jelikož vzniklo nové parkoviště u kina (tím chválím), tak při výjezdu z míst člověk jen tak tak vyjede, protože lidé parkují jak byli zvyklí. Tudíž z kopce. Potom když chce člověk vyjet z parkovaciho místa tak se kolikrát stane, ze někdo odře cizí auto a ujede. Jelikož tam bydlím, vidím to.. Je možné dat zákaz stání alespoň na vyhrazený prostor pro nové parkoviště? Lidé se nemůžou vyhnout, když jedou směrem k nemocnici apod..


  ~ Robert

  odpověď:
  Dobrý den, váš dotaz není bohužel zcela jasný. Chcete, aby byl zákaz stání na vyhrazeném pruhu pro parkoviště? Chápu, že lidé parkují při pravé straně z kopce, kde je vozovka dostatečně široká, aby se dalo projet. Máte na mysli, že vyjíždění z parkoviště je pak složitější? V každém případě, zákaz stání na vybudované parkovišti dávat nebudeme a pokud myslíte, že by se mělo omezit parkování na protější straně, tak to se nemuselo parkoviště budovat. Tím by se počet aut, kterým se umožnilo parkovat, zase o to snížil. Pěkný den.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel městské policie

 • 5.3.2019

  Rozpadající se ruina, kde zaparkovat, výjezd na hlavní silnici a kontejnery

  dotaz:
  Vážená paní starostko, mám několik připomínek.
  1. Bydlím v ulici Mičurinova a chodím do své garáže pod Kauflandem kolem jakési ruiny, která stojí vlevo při cestě do Těšovic. Tato ruina se viditelně rozpadá. Bohužel není ani oplocená, takže v ní přespávají bezdomovci a několikrát jsem na vlastní oči viděl, jak si tam hrají děti. Odhaduji, že do roka několik panelů spadne. Bylo by třeba s tím něco urychleně udělat, než se stane neštěstí. Protože jen kritizovat je jednoduché, navrhuji, abyste vstoupili do jednání s nějakým obchodním domem, který nám tady chybí. Je to například OBI, Baumax, Baumarkt, Bauhaus apod. Ono jezdit pro všechno do K. Varů, nebo Chebu je problematické. Kolem rozpadajícího se objektu je i dostatek místa pro parkoviště. Myslím, že by se tím ušetřili i peníze za zbourání tohoto domu, které by si jistě zajistil případný zájemce.

  2. Na našem malém sídlišti v Mičurinově ulici je nedostatek parkovacích míst. Psal o tom na vašich stránkách pan Václav již dne 19. 6. 2017, že by se mohla využít parcela č. 1672/2, která patří městu. Ještě jste mu poděkovali za dobrý tip.

  3. Z naší ulice je velice těžké vyjíždět na hlavní ulici K. H. Borovského. Tam, kde se stýkají pouze tři silnice kruhové objezdy jsou, například do Tesca, či na sídliště Michal. Zde se kříží pět ulic (Sokolovská, K. H. Borovského 2 x, Mičurinova 2 x) a kruhový objezd zde není. Přitom je tu jeden z největších provozů v Sokolově. Namítnete jistě, že dva „kruháče“ nelze postavit vedle sebe, Nedávno jsem byl v Liberci, kde vedle sebe jsou tři kruhové objezdy a nikomu to nevadí, ba naopak se zde zrychluje provoz.

  4. Šlo by zajistit kontejnery na plechovky od piva a jiných nápojů? Všichni je vyhazují do směsného odpadu. Je to škoda takhle ničit přírodu, když by je šlo dále využít.


  ~ Antonín Marek

  odpověď:
  1. Děkujeme za podnět a pokud jde o stav tohoto objektu, jsme s pánem za jedno. Stavební úřad provádí v místě pravidelné kontrolní prohlídky a stejně tak dohlíží i Městská policie. Nutno řící, že pozemky a objekt nejsou v majetku města, ale město podniká kroky k vyřešení situace. Pokud jde o Váš návrh na vybudování obchodního centra - pozemky jsou podle územního plánu určeny pro bydlení a obchodní centrum je tedy v rozporu s platným územním plánem. Nicméně myšlenku obchodního centra nezahazujeme, děkujeme za návrh a pokud bude město majitelem pozemků, budeme se jím zabývat.

  2. Bohužel pozemek č. 1672/2 nemůžeme využít na parkování, protože po něm povede nová cyklostezka, která spojí areál Bohemia s areálem zdraví. Jsme si vědomi zhoršené situace s parkováním, a to nejen v ul. Mičurinova. Vyhledáváme nová vhodná místa a vítáme i podněty z řad veřejnosti.

  3. Křižovatku jsme již opakovaně řešili s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Dvě okružní křižovatky ve vzdálenosti zhruba 30 m od sebe představují na takto frekventované komunikaci spíše dopravní problém. Nevzdáváme se a hledáme řešení. Jedno z nich je například svést výjezd z ulice Mičurinova do ulice Mičurinova (od paneláků). Nicméně komunikace by musela vést po pozemku, který není v majetku města. Dalším řešením by byla místní úprava dopravního značení v ulici Mičurinova, přineslo by to ale pouze dopravní komplikace v jiné části ulice K. H. Borovského. Na dalších návrzích pracujeme. 

  4. Město připravuje umístění nádob na kovy v průběhu letošního roku.


  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města; Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 5.3.2019

  Odstranění nepoužívaného klepadla mezi domy

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné nechat odstranit nepoužívané klepadlo, které je umístěné v Heyrovského ulici mezi domy č. 1547-1546.Scházejí se zde lidé co kouří marihuanu. V letních měsících zde pobývají do pozdních nočních hodin a my pracující nemůžeme spát.
  Děkuji Jana

  ~ Jana

  odpověď:
  Vážená paní, Vámi uváděné klepadlo společnost Sotes Sokolov s. r.o. prověřila a odstranila (mimo jiné i vzhledem k jeho nevyhovujícímu technickému stavu).
  Děkujeme Vám za podnět.

  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 5.3.2019

  Dlouhodobě parkující automobil před domem

  dotaz:
  Zdravím! Před naším domem 1782 stojí déle než půl roku červená dodávka. Zabírá dvě parkovací místa. Majitel s auty obchoduje,někdy zabírá i tři místa. V domě bydlí vesměs starší lidé, parkují kde se dá a nosí těžké nákupy od aut. Majitel na domluvu odpovídá vulgárně, odstavit vůz na nedaleké parkoviště odmítá. Můj dotaz je, zda má obec nějakou možnost, tato dlouhodobě nepoužívaná auta z frekventovaných míst odstranit. V ulici to není jediný případ. Předem děkuji za odpověď.
  ~ Jan Šmíd

  odpověď:
  Dotaz je formulován nejasně. S ohledem na dostupné informace lze tedy pouze uvést, že pokud vozidla parkují na místech k tomu určených a dodržují přitom dopravní značení, není důvod jakkoliv zasahovat, a to ani v případě dlouhotrvajícího parkování. Důvodem zásahu by mohlo být např. to, pokud by se řidič zaparkováním vozidla dopustil přestupku spočívajícím např. v porušení povinnost řídit se dopravními značkami, tj. i vodorovnými dopravními značkami vyznačujícími jednotlivá parkovací místa). Dalším důvodem zásahu by mohlo být to, pokud by zaparkované, resp. odstavené vozidlo bylo vrakem (pozn.: vrakem se rozumí silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla). Nic takového ale z dotazu nevyplývá.

  Dobrý den, vozidla lze z místa odstranit, pouze jedná-li se o překážku silničního provozu a nebo vrak. Znamená to, že musí chybět podstatné části vozidla (světla, kola, dveře, okna atd.). Pěkný den

  ~ Mgr. Ladislav Simet, odbor právní a živnostenský úřad; Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie

 • 26.2.2019

  Reakce k dotazu Chodník v ulici K. H. Borovského

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na Vaši odpověď k tématu Chodník v ulici K. H. Borovského. Cituji: "Bariéra by musela být instalována minimálně 50 cm od hrany komunikace a její výška by byla maximálně 70 cm." Jak je možné, že v ulici Rokycanova u "Centrálky" je bariera osazená souběžně s obrubníkem? To se na každý chodník vztahují jiné předpisy nebo byla tato bariéra stavěna podle jiných, dřívějších předpisů? Dost dobře nechápu požadavek 50 cm. Z jakého důvodu? V tomto úseku je zákaz zastavení, a v případě výšky bariéry by nevadila ani žádnému automobilu (zpětná zrcátka apod.) Obdobně, pro mě nepochopitelně, je instalováno zábradlí v ulici Boženy Němcové od školy nahoru. Zbytečná mezera mezi zábradlím a silnicí, kdy je zúžen chodník tak, že mají dva lidé problémy se vyhnout.
  ~ Michal Appelt

  odpověď:
  Je to přesně jak píšete - zábradlí u ZŠ Rokycanova bylo instalováno v době platnosti norem, které to v té době umožňovaly. Dnes jsou podmínky, nejen pro uspořádání chodníků, stanoveny ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. V této normě jsou dány podmínky odstupů od objektů, komunikací, pevných překážek apod. Příkladem uplatnění této ČSN je právě zábradlí v ulici Boženy Němcové. Důvodem odstupu je v tomto případě zamezení rizika zachycení zábradlí vozidly se speciální nástavbou, jejichž rozchod je menší než nástavba a při zajetí k silniční obrubě komunikace by zasahovala nástavba do průchozího profilu chodníku. Norma je aplikována při nově budovaných dílech nebo úpravě původního stavu, tzn. není automaticky aplikována systémem, co neodpovídá normě, musí se odstranit nebo předělat.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 26.2.2019

  Čištění chodníků a silnic přes zaparkovaná auta

  dotaz:
  Dobrý den. Mám dotaz, ale nečekám odpovědi. Jaký smysl má čištění chodníků a silnice když se nechají zaparkovaná auta. Bydlím v části Heyrovského ulice, která je jednosměrná. Žiji zde již čtyři roky a snad pouze jednou ročně se čistí silnice z obou stran. S pozdravem,
  ~ Arnošt Řezníček

  odpověď:
  Dobrý den, týden před zahájením blokového čištění jsou rozmisťovány přenosné dopravní značky „ZÁKAZ STÁNÍ“ s dodatkovou tabulkou „BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ“ s uvedením data a času provedení. Tam, kde je uzavřený blok ulic, je tento blok označen přenosnou dopravní značkou IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ a IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ pro zákaz stání z důvodu blokového čištění s uvedením data a času provedení. Někteří řidiči si bohužel stále nejsou vědomi toho, že pokud vjedou do této zóny, neruší ji křižovatka, jak je obvyklé u jiných dopravních značek, ale ruší ji až značka IZ 8b, která může být umístěna i o několik ulic dále. Následkem toho se stává, že na některé ulici parkují i desítky aut a zbytečně tak občané sami sobě znemožňují vyčištění ulice. Před letošním blokovým čištěním hodlá město zintenzivnit informování občanů o nadcházejícím čištění a případných komplikacích, které mohou potkat ty, kteří nebudou dopravní značení respektovat.
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 25.2.2019

  ÚKLID KOLEM KONTEJNERŮ AJ.

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdo má na starost úklid okolo "textilních" kontejnerů na parkovišti u Baníku? Již delší dobu jsou opakovaně přeplněné a lidé, kteří přinesou či přivezou ošacení, pak jednoduše věci zanechají u kontejneru. Jenže pytle s věcmi pak jiní lidé roztrhají, proberou a nechají věci roztahané se povalovat všude okolo. Dále jsem se chtěla optat, zda se někdo zabývá úklidem břehů potoka podél cyklostezky? Odpadky atd. jsou snad všude a po nějaké době končí ve vodě a odplouvají, je mi z toho smutno. Na závěr bych ráda poukázala na nedávné obří olejové "koleje", které zanechalo nějaké z vozidel, jež mělo co do činění s kácením stromů podél cyklostezky. Nepřijde mi to normální ani ekologické! Děkuji za jakoukoliv nápravu či pomoc.
  ~ S pozdravem Jana Jirotková

  odpověď:

  „Dobrý den, odbor správy majetku v současné době jedná o navýšení počtu kontejnerů na textil. Současně požádáme společnost SOTES Sokolov spol. s r.o., aby se více věnovala úklidu u těchto nádob. S pozemkem okolo potoka má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, který budeme kontaktovat k zajištění nápravy.“
  S pozdravem, Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 25.2.2019

  HLUK Z NOČNÍHO KLUBU

  dotaz:
  Dobrý den, po té co nás basy z Hamburgu opětovně nenechaly spát, se ptám, kdy město jako vlastník této nemovitosti zjedná pořádek a zajistí, aby provozovatel Hamburgu nechal basy na jeho výkonné aparatuře ve dne i v noci vypnuté nebo alespoň úplně ztlumené. Nechápu, proč majitel nemovitosti, tedy město, nezasáhne a nezjedná nápravu, i když je na toto upozorňován. Udivuje mě Váš nezájem, paní Oulehlová, s jakým se k tomuto problému stavíte, i když víte, jaké zdravotní problémy to způsobuje. Ze zdravotních důvodů není možné s vyřešením tohoto problému už déle otálet. Pokud tento problém co nejrychleji nevyřešíte, obrátím se na hejtmanku a zvážím média.
  ~ S pozdravem Libor

  odpověď:
  Dobrý den, po první stížnosti provozovatel na náš pokyn nechal seřídit aparaturu (konkrétně úroveň basů) a provedený úkon doložil písemně. Dalším krokem může být měření úrovně hluku v okolí provozovny a v přilehlých budovách. K tomu by bylo vhodné identifikovat i budovu, kde bydlí stěžovatel. Jelikož podání je anonymní, nevíme, kam se zaměřit. Rovněž nemůžeme oficiálně stěžovateli odpovědět a třeba získat další doplňující informace. Problémem jsme se zabývali, byli jsme osobně v lokalitě v době diskotéky, ptali jsme se v okolí a nemáme jiné negativní poznatky. Přesto se budeme stížností dále zabývat a pokud se prokáže překračování limitů, budeme vyžadovat účinné opatření k potlačení nežádoucích zvukových efektů, v nejzazším případě přistoupíme k výpovědi z provozovny. Musím dodat, že provozovatel s námi aktivně spolupracuje, jeho zájmem je, aby podnikání v této provozovně neobtěžovalo okolí nad akceptovatelnou úroveň.
  ~ Ing. Erik Klimeš, Sokolovská bytová s.r.o., ředitel

 • 22.2.2019

  VOLNÝ POHYB PSŮ

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych upozornila na problém možnosti volného pohybu psů ve městě a prostor k tomu určených. Na prostorách určených pro volný pohyb psů nelze psa volně pustit. Neustále dochází k urážkám a křiku ostatních lidí, ať toho psa dáme na vodítko. Kde se tedy má pes vyběhat? Prostory nejsou označené, v zimě děti v těchto prostorách bobují, v létě se tam griluje, lidi leží na dekách. Přivolání městské policie a následné řešení situace, je sice řešením, městská police vyřeší, upozorní, že se jedná o prostory pro volný pohyb psů, ale druhý den je ten samý problém. Vidím řešení v označení těchto míst. Nebo nejlépe oplocení nějakého prostoru, tak jak je tomu v jiných městech.
  ~ Renata

  odpověď:
  Dobrý den, pravidla pro volný pohyb psů na veřejnosti upravuje vyhláška č. 1/2016, kterou schválilo zastupitelstvo města. V příloze vyhlášky jsou vyznačena místa, kde je volné pobíhání psů možné. I při tomto volném pobíhání musí být pes pod stálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející nebo venčící psa. Město Sokolov neuvažuje o oplocování těchto míst (jde o veřejná prostranství a tak to ani územní plán nedovoluje), ale opětovně zintenzivníme osvětu na webových stránkách města, na stránkách městské policie a v tisku. Volný pohyb psů je povolen na Areálech Zdraví a Bohemia, v ulici K. H. Borovského, na tvz. Chemičáku, nad Baníkem, v lokalitě Gstaining, na Jižním lomu, v ulicích Lipová, Mánesova za záchytným parkovištěm, Vítězná a K. H. Borovského. Veřejná prostranství zakreslená v mapách ke stažení zde: Veřejná prostranství pro volný pohyb psů (658 kB, pdf). Konkrétní znění pravidel naleznete v Obecně závazné vyhlášce (205 kB, jpg).
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 13.2.2019

  DOTAZ NA ZUBNÍHO LÉKAŘE

  dotaz:
  Dobrý den, léčila jsem se asi 20 let u stomatologa J. Cabalky - zubní lékař v Karlových Varech. Přestal již léčit a ordinaci zavřel. Prosím, pomozte mi najít zubního lékaře v Sokolově, který ještě nemá plnou kapacitu pacientů. Toto upozornění jsem již zahlédla na dveřích ordinace, nebo slyšela od mnohých pacientů. Bydlím v Sokolově od roku 1946.
  ~ Děkuji za pochopení a zdravím Jiřina Walová

  odpověď:
  Dobrý den, doporučujeme navštívit Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, klikněte zde. Najdete zde přehledný seznam zubních ordinací v Sokolově, u kterých se můžete optat na volné místo.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 11.2.2019

  MĚSTSKÉ BYTY K PRONÁJMU

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se optat, kdy opět budou v nabídce nějaké městské byty?
  ~ Děkuji Trávníčková

  odpověď:
  Odbor správy majetku vypisuje novou nabídku na volné městské byty v případě, že správce (Sokolovská bytová s.r.o.) oznámí, že jsou volné bytové jednotky připraveny k pronájmu dalšímu nájemníkovi. Nabídky jsou poté zveřejňovány na stránkách města po dobu cca 15 dnů. Nelze naplánovat, že nabídka bude vyvěšena vždy toho a toho dne, protože byt musí být jednak uvolněný, druhak připravený (revize, případné opravy apod.) k pronájmu.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 4.2.2019

  CHODNÍK V ULICI K. H. BOROVSKÉHO

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz nebo spíš žádost. Bylo by možné na chodníku v ulici K. H. Borovského ve spodní části od křižovatky od soudu směrem na "Chemičák" na pravé straně podél obchodů vybudovat bariéry nebo plné zábradlí? Něco podobného jako je u "Centrálky". Když déle prší nebo rozbředne sníh, tvoří se na silnici velké louže a musí se jít těsně kolem domu, abyste to ustáli bez úhony. Auta po silnici nejezdí zrovna ohleduplně a loužemi projíždějí v plné rychlosti a voda cáká až na domy. Navíc se jedná o přístupovou cestu ke školce. Po druhém chodníku se sice dá jít (kolem pošty), ale vzhledem k tomu, že mimo křižovatky u soudu už dále není žádný přechod, není s malým dítětem moc bezpečné přecházet v provozu mimo přechod a poblíž křižovatky. Jediná cesta je tedy po tomto chodníku. Opravy silnice se asi jen tak nedočkáme, tak by bylo vhodné vyřešit to alespoň takhle, třeba jen dočasně. Vím, že silnice není v majetku města, ale jak je to s chodníkem?
  ~ Děkuji za odpověď. Michal Appelt

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět. Touto problematikou se již delší dobu zabýváme. S dopravním inspektorátem Policie České republiky a správcem komunikace, tedy Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, jsme projednávali umístnění bariér a jejich stanovisko je, bohužel, negativní. Bariéra by musela být instalována minimálně 50 cm od hrany komunikace a její výška by byla maximálně 70 cm. Takto umístěná bariéra by vyžadovala zvýšené nároky na údržbu a to nejen na konstrukci bariéry, ale především na plochu mezi komunikací a bariérou. Ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje již zpracováváme projektovou dokumentaci na opravu chodníků a úpravu komunikace, jejíž součásti bude i vybudování nového přechodu pro chodce u bývalé vojenské správy. Další informace najdete pod tímto odkazem.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 29.1.2019

  DOTAZ NA STÍŽNOST A PODĚKOVÁNÍ

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, já mám dotaz jak pokračuje stížnost města Sokolova u Ústavního soudu na obchod s chudobou v našem městě? Jinak si vážím Vás a celého vedení města, že se rozhodlo s tímto problémem takto bojovat. Děkuji za odpověď.
  ~ S pozdravem František Zadák

  odpověď:
  Dobrý den, nejprve děkuji za pochvalná slova na stranu vedení města. Jedná se o dlouhodobé úsilí, které jsme společně započali v již proběhlém volebním období. Pokud jde o naši iniciativu ohledně opatření obecné povahy a související stížnost senátorů, prozatím vyčkáváme. Jak jistě víte, reagovali jsme veřejným dopisem, který jsme adresovali ústavním činitelům a kde jsme se proti této stížnosti ohradili. Bohužel, jediný Ústavní soud zatím na náš dopis nijak nereagoval. Možná Vás potěší, že dle dostupných údajů se prozatím podařilo zastavit příliv lidí, kteří přijeli do našeho regionu jen brát. Děkuji za Váš zájem. Veřejnost budeme o dalších podrobnostech informovat.
  ~ Renata Oulehlová, starostka

 • 29.1.2019

  ÚKLID PO VÝKOPOVÝCH PRACÍCH A SVOZ ODPADU

  dotaz:
  Dobrý den, byla jsem požádána vedením Společenství vlastníků Mánesova 1666 a 1667, abych Vám napsala ohledně nepořádku po výkopových pracích, které probíhaly začátkem prosince na pozemku sousedícím s panelovým domem Mánesova 1656-1667 a na louce u záchytného parkoviště. Výkopové práce již dávno skončily, ale firma, která je prováděla, nechala na pozemcích nepořádek - zemina, písek, trubky. Dále po výkopových pracích došlo k propadu chodníku před vchodem 1667, u stání kontejnerů na odpad a i na přilehlém pozemku. Nevím, zda zřizovatelem stavby bylo město nebo nějaká soukromá firma, ale stav okolí po těchto pracích je žalostný. Stavební úřad města má jistě nějaké možnosti vynutit si u zřizovatele stavby a firmě, která práce vykonávala, nápravu vzniklé situace. Dále naše společenství trápí neustálý nepořádek v okolí kontejnerových stání a nedostatečný svoz odpadu. Po vybudování záchytného parkoviště se mnoho občanů, kteří zde parkují, naučilo využívat kontejnery pro naše vchody k odkládání odpadu cestou k zaparkovanému autu. A také se docela často stává, že sem přijede auto jen za účelem vyhození odpadu a pak pokračuje dál ve své cestě. Kontejnery jsou neustále přeplněné a to jak na komunální odpad, tak i na tříděný odpad. Před kontejnery se pak hromadí pytle s odpadem, který je pak zvěří a větrem roztahán po okolí. Za svoz odpadu platí nájemníci okolních vchodů a nelíbí se jim, že ho často nemají kam vyhodit, protože kontejnery slouží celému sídlišti a projíždějícím řidičům. Vím, že je těžko zjistitelné, kdo zde neoprávněně odpad vyhazuje, ale současný svoz je opravdu nedostačující a není správné, aby za navýšený odvoz platili obyvatelé našeho společenství, jelikož kontejnery neslouží jen jim. Bohužel celková situace ohledně údržby pořádku v této lokalitě je otřesná. Bydlíme zde již několik let a bohužel musím konstatovat, že po vybudování parkoviště je situace úděsná, takový nepořádek zde dříve nebyl. Po okolí se neustále povalují nějaké odpadky a lahve, především po víkendu, kdy se v Klubu Coloseum pořádají diskotéky. A o stavu lesíku, který je vedle parkoviště raději ani nemluvím. Doufám, že se najde nějaké řešení, které bude vyhovovat všem, a že se konečně i my na okraji Sokolova dočkáme úklidu veřejného prostranství, jako v ostatních částech Sokolova.
  ~ S pozdravem Pavlína Těšínská

  odpověď:
  Dobrý den, společnost, která provádí výkopové práce má řádně nahlášené a povolené užívání veřejného prostranství do 31.03.2019. Podmínkou povolení je, že po dokončení výkopových prací bude veřejné prostranství řádně uklizeno, zeleň i komunikace budou uvedeny do původního stavu. Poté bude protokolárně předáno správci (SOTES) a odboru rozvoje města. K dalšímu. Pokud jde o nedostatečné kapacity kontejnerů na odpad, doporučujeme zvážit nasmlouvání většího počtu nádob, nebo jejich zamykání, po vzoru jiných SVJ. Dále, dle vyjádření společnosti SOTES probíhá úklid kolem odpadových nádob při každém vývozu odpadu. Několikrát v týdnu probíhá čištění veřejných prostranství sběrem pohozených odpadků, jako jsou papírky, lahve, kelímky apod. K tomu dochází průběžně v celém městě k pravidelnému úklidu zeleně, dle volné kapacity pracovníků. Bohužel není v možnostech společnosti SOTES zajišťovat pořádek ve městě nepřetržitě na každém místě, stejně tak jako nemůže v plné míře napravovat chování občanů, kterým je vzhled svého okolí naprosto lhostejný, nebo jej přímo způsobují.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 23.1.2019

  SOLENÍ CHODNÍKŮ

  dotaz:
  Vážená paní starostko, bydlím v ulici Jelínkova. Chodník po pravé straně ulice bývá udržován v zimním období jen občas. Napsala jsem dotaz na SOTES. Jejich odpověď cituji: "po pravé straně jsou většinou zaparkovaná auta s přesahem do chodníku a tím pádem neprojede naše technika po celém, nebo části chodníku" mne zarazila. Opravdu nejsou možnosti, aby se dalo po chodníku bezpečně chodit? Doufám, že se na chodníku neobjeví cedule "V zimě se neudržuje".
  ~ Děkuji. Mgr. Eliška Fritschová.

  odpověď:
  Dobrý den, v uvedených místech SOTES Sokolov spol. s r.o. zajistí ruční posyp.
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 23.1.2019

  PARKOVÁNÍ U KINA

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, chtěl bych ze zeptat, od které doby se rozdávají pokuty za parkování u kina Alfa v ulici Heyrovského 1812, i když tam není žádná značka zákazu? Bydlím tady 27 let, tchán 45 let, nikdy se pokuty tady nedávaly a jiné parkování není. Chápu, že situace s parkováním u kina a nejen tu, je žalostná. Proč tedy město na tuto skutečnost neupozorní, byť by prostřednictvím městské, či státní policie a nevydá prohlášení? Aby lidé věděli, že se na této ulici parkovat nesmí. A ne rozdat pokuty. Nejspíš, aby to vešlo ve známost? Já jako invalidní důchodce, a i tchán jako důchodce, a nejen my, ale všichni Sokolováci, co chodí do práce, přeci ve svém městě při návštěvě kina a my, co tu bydlíme, nemůžeme denně platit 500 korun za pokuty. A teď se jen modlím ,aby od toho dne, co se s tímto postihem začalo, jich nebylo více. Jelikož, jak již jsem zmínil, u kina Alfa bydlím a tudíž i každý den parkuji, stejně jako sousedé, a lidé navštěvující kino, nebo v době představení se pokuty za parkování nerozdávají? Budu Vám vděčen za odpověď a nejvíce za zřízení nápravy.
  ~ Děkuji, Tomáš Ambrož

  odpověď:
  Dobrý den, Městská policie Sokolov neeviduje v IS Agendio, že byste dostal v příkazním řízení blokovou pokutu. Tudíž s dotazem je nutno se obrátit na tu organizaci, od které jste v příkazním řízení blokovou pokutu dostal. K tomuto dále uvádím, že pokud jste převzal blokovou pokutu, souhlasil jste s projednáním přestupku v příkazním řízení na místě.
  ~ Pěkný den, Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 23.1.2019

  ZASTÁVKA MHD Č. 33

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně MHD. Chtěl bych se zeptat jestli by nemohl autobus č.33 končit i začínat v ulici Marie Majerové - Globál Group? Jsou tam vyznačená místa stání /zastávka/ na obou stranách silnice. Mnoho starších spoluobčanů by to mohlo ocenit, kde je na prvním místě obchodní komplex.
  ~ Děkuji za informaci. Pavelka

  odpověď:
  Dobrý den, v ulici Marie Majerové je vyznačen prostor pro zásobování okolních objektů, nejde o značení zastávky autobusů. Podnět odbor zkonzultuje s dopravním inspektorátem Policie ČR, odborem dopravy Městského úřadu Sokolov, vedením města Sokolova, ostatních obcí zapojených do systému MHD a také s dopravcem. Senioři starší 70 let a zdravotně postižení občané města mají možnost využít služeb Senior Expresu.
  ~ Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 22.1.2019

  PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI

  dotaz:
  Dobrý den, píši ohledně parkování v ulici Švabinského. Problém je známý. Málo parkovacích míst. Parkoviště naproti OMV pro samotné matky není řešení. To doufám chápete, že matky s dítětem, nebo starší občané nemohou ujít takový kus pěšky. Dnes nemůže být přeci luxus v tak moderním městě parkovat před barákem, ale normální věc. Nebo vy chodíte kilometr k autu? Je velmi smutné a neohleduplné, jak pomalu řeší město Sokolov tuto situaci! A co je ještě horší, že městská policie dává pokuty za špatné parkování a nebere přitom ohled na organizační chybu města a flákání na vašem zasedání. Ano, najde se pár kolegů, co mají mozek a používají ho, ale jsou i tací, co asi čekají na povýšení a místo, aby bránili například občany, si vozí zadek v autě a píšou pokuty. Ano, zaspali jste dobu! Dnes je snad normální mít v každé rodině minimálně jedno auto.
  ~ S pozdravem Karel Sláma

  odpověď:
  Vážený pane Slámo, žijete na sídlišti z roku 1974 a tehdejší urbanisté nepočítali s takovým nárůstem automobilové dopravy, takže ploch na sídlišti vhodných pro parkování je jako šafránu. Píšete, že byste rád parkoval před vchodem, jenže zrovna na tom místě by Vaše sousedka ráda dětské hřiště nebo široké chodníky, po kterých se mohou děti prohánět na odstrkávadlech a jiný soused by zase uvítal zeleň s lavičkou. O kontejnerových stáních pokud možno v dosahu nemluvě. Nelze tedy vyjít vstříc všem, sídlištní zástavba to prostě neumožňuje. Nemyslím si, že znakem moderního města, popř. "normálních věcí" je parkování přímo před vchodem - právě naopak - snaha moderních měst je zrovna parkování vytlačit na okraje nebo do parkovacích domů.  Nicméně vedení města situaci parkování řeší, zpracovává se projekt na parkování v ul. Švabinského https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/parkoviste-ulice-svabinskeho--40615 a pak dále v ul. Slavíčkova a Mánesova https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/parkoviste-slavickova-39970 a https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/parkoviste-slavickova-38232 Následovat budou projekty na parkovací domy, např. i v ulici Slavíčkova.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 21.1.2019

  ZOBRAZENÍ CÍLOVÝCH STANIC MHD

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč není u autobusů MHD v Sokolově od 1. 1. 2019 zobrazována cílová zastávka, tedy kam až daný spoj uvedené linky jede? Při různých variantách konečných stanic, zejména u linek č. 3 a č. 4 toto činí cestujícím potíže. Na vnějších digitálních tablech autobusů je v horním řádku zobrazena počáteční stanice, na spodním průběžném řádku jsou pak uvedeny některé zastávky na trase. Konečná stanice tam však uvedena není. Prakticky je tak např. u linky č. 3 zobrazeno na spodním průběžném řádku “u terminálu”, ale že spoj pokračuje do stanice “u kláštera” nebo “Březová ETI”, to se cestující nedoví. Stejně tak např. u linky č. 7, jedoucí z terminálu, není o cílové stanici Březová žádná zmínka. Je to velmi nepraktické. Stávající zobrazení, odkud autobus jede, není pro cestujícího až tak důležité. Je to však nyní na úkor informace, kam až jede. A ta si myslím podstatná je. Do 31. 12. 2018 to u AKV zobrazovalo právě v horním řádku cílovou stanici. Je možná náprava a upozornění dopravce? Všimlo si této skutečnosti vedení města při svém osobním vyzkoušení jízdy v nové MHD - viz článek na webu města ze dne 15. 1. 2019?
  ~ Děkuji za odpověď. Jan Macek

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš podnět, způsob zobrazování byl dne 18. 01. 2019 upraven tak, aby byla vždy zřejmá trasa a cílová zastávka.
  ~ Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 21.1.2019

  OPRAVA CESTY A CYKLOSTEZKY

  dotaz:
  Dobrý den, jsem majitelkou bytu v ulici Švabinského 1725 a při parkování za naším domem, popřípadě při vjezdu k restauraci ALEX, jedu velmi špatnou komunikací. Je tam spoustu děr, vylézají velké kameny a jízda po takovém povrchu připomíná jízdu po tankodromu. Nicméně, jde i o vjezd na cyklostezku. Chtěla jsem se zeptat jestli je naplánovaná rekonstrukce vjezdu na zadní parkoviště a rekonstrukce cyklostezky? Myslím si, že byla v minulosti naplánovaná rekonstrukce a napojení na cyklostezku, která měla začínat právě u restaurace ALEX. Cyklostezka od restaurace je také ve velmi hrozném stavu a je jen otázkou času kdy se na ní opět někomu něco stane.
  ~ S pozdravem Petra

  odpověď:
  Dobrý den, v roce 2019 plánuje město Sokolov rozšíření parkoviště v ulici Švabinského za domem č. p. 1717 - 1722 a rovněž bude realizována výstavba cyklostezky Bohemia - Stará Ovčárna, jejíž jeden úsek vede v místě mezi výměníkovou stanicí a restaurací Alex. Případná oprava přístupové cesty bude řešena až při realizaci výše uvedených stavebních prací.
  ~ Pěkný den Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 17.1.2019

  PARKOVÁNÍ NA VÍTĚZNÉ

  dotaz:
  Dobrý den, píšu Vám dotaz za celý dům v ulici Vítězná 2235. Před dvěma lety byla v této ulici provedena oprava komunikace a zastávky autobusu. Po dokončení jsme přišli o všechna parkovací místa. My, co tady bydlíme, máme cca 20 automobilů, které jsme najednou neměli kde parkovat. Dva roky všichni parkujeme na zastávce atd. Nikdo to nikdy neřešil, ale teď najednou nějaký důchodce, co nemá co dělat, ani tady nebydlí, neustále otravuje MP, že mu ta vozidla vadí. Lidé dostávají pokuty za špatné parkování. Přitom je tady místa tolik, že v pracovní dny zde parkují nákladní vozy a vozy Sotesu a to nikomu nevadí. Žádáme starostku k okamžitému řešení této situace, protože lidé jsou opravdu naštvaní! Nedává to dobrý obrázek vedení města, když své občany pokutují, když jim znemožnili parkování.
  ~ Děkuji Lukas

  odpověď:
  Dobrý den, v rámci rekonstrukce ulice Vítězná došlo k vybudování zálivu pro autobusy, čímž došlo k úbytku cca 4 parkovacích míst, nikoli 20, jak uvádíte. Pokud kdokoliv odstaví své vozidlo v zálivu pro autobusy, dopouští se tím dopravního přestupku. To, že zálivem ubylo pár míst, není omluvenka pro parkování proti předpisům. V dosahu domu ulice Vítězná 2235 je několik parkovacích míst nebo parkovišť:
  1) Parkoviště před sousedním bytovým domem - vzdálenost 20 m,
  2) Zpevněná plocha na Vítězné – vzdálenost 250 m
  3) Parkoviště u ZŠ Běžecká - vzdálenost 140 m
  4) Parkoviště u zimního stadionu - vzdálenost 350 m, velké parkoviště pod zimním stadionem - vzdálenost 440 m.
  Se situací jsme obeznámeni a snažíme se neustále pracovat na rozšíření parkovacích míst. Nyní připravujeme projektovou dokumentaci na parkování po levé straně komunikace od křižovatky směrem k ZŠ Běžecká a hledáme další vhodné plochy.
  ~ Děkuji, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

  Dobrý den, je mi líto, ale městská policie musí reagovat na každé zavolání. Pokud strážník na místě shledá, že se jedná o přestupkové jednání, je povinen toto řešit.
  ~ S přáním hezkého dne, Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 16.1.2019

  HODINY NA NÁMĚSTÍČKU

  dotaz:
  Dobrý den, na nově upraveném náměstíčku před "vietnamským obchodem" (Spartakiádní ulice) byly na sloupu umístěny nové hodiny. Asi by stálo za ověření, jestli náhodou nejsou ještě v záruce. Dá se ověřit, že velmi často neukazují správný čas. Nejdou. Třeba by se, pokud jsou v záruce, daly vyměnit a tak městu ušetřit náklady.
  ~ Vladimír Štěrba

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. O závadě víme, jde o chybné zapojení hodin pouze na denní režim. Již je řešeno s dodavatelem.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 16.1.2019

  Reakce: Přecházení silnice v ulici Boženy Němcové

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se vrátil k dotazu paní Suchyňové ze dne 29. 11. 2018. Za odbor rozvoje města se vyjadřovala paní Ing. Kateřina Klepáčková. V odpovědi je uvedeno, že stavba byla schválena dopravním inženýrem Policie ČR. Kromě rozsáhlé korespondence z doby výstavby křižovatky s pracovníky MěÚ i volenými orgány (kde mnou zpochybněné skutečnosti byly i chápány) mohu doložit, že město nevzalo variantní řešení, navržené dopravním inženýrem Policie v potaz (stanovení úpravy provozu na místní komunikaci je bohužel v kompetenci města). Budiž omluvou Ing. Klepáčkové, že v této věci v roce 2014 nefigurovala. Nevím, jak žlutý nátěr části oblouku obrubníku, ale i to "blbé zrcadlo" je problém, vázaný na Evropské fondy?!
  ~ Děkuji a zdravím. Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, s dovolením se k návrhu křižovatky nebudu vyjadřovat, máte pravdu, v té době jsem se jednání neúčastnila. K Vašemu dotazu, co má zrcadlo, popř. žlutý nátěr na chodnících společného s EU. Příjemce dotace (město) je povinen po dobu udržitelnosti projektu zachovat výstupy z projektu. Každá změna projektu musí být poskytovatelem dotace předem odsouhlasena a v případě, pokud změnou dojde k vyjmutí části projektu (zde se bavíme např. o patce pro osazení zrcadla), musí příjemce dotace poměrnou část dotace vrátit - i když se jedná jen o pár cm2. O změnu projektu ovšem můžeme požádat až ve chvíli, kdy je k ní vydáno souhlasné stanovisko jak ze strany dopravního úřadu, tak i dopravního inspektorátu. Vraťme se k původnímu dotazu - změna v namalování přechodu nebo doplnění žlutého vodorovného značení, nebude výše uvedenými úřady schválena. Žluté vodorovné značení v místě, kde se primárně nesmí parkovat ze zákona, je pokládáno za nadbytečné. Navíc v zimních měsících pod pokrývkou sněhu i zbytečné. Špatné parkování (v křižovatce, na obousměrné komunikaci, kde má zůstat 6 metrů) je věcí Policie ČR a přestupků v dopravě. Namalování přechodu – nejedná se o přechod pro chodce, nýbrž o místo pro přecházení. Hlavní rozdíl mezi klasickým přechodem a místem pro přecházení je v odpovědnosti chodce. Na takovém místě neplatí oprávnění, která má chodec ve vztahu k řidiči na přechodu pro chodce a zároveň zde neplatí i povinnosti, které má řidič vozidla vůči chodci. Taková místa jsou považována za bezpečné a to i z toho důvodu, že chodci na tomto místě dbají zvýšené opatrnosti. Umístění zrcadla konzultujeme s dopravním inspektorátem.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 16.1.2019

  RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU

  dotaz:
  Dobrý den, na podzim jsme vás žádali o pomoc ohledně basů z tanečního klubu v areálu městského koupaliště Sokolov, které nás neuvěřitelným způsobem sužovaly. Díky vašemu zásahu zavládl klid a za to bychom chtěli moc poděkovat. Bohužel basy vydržely ztlumené pouze do Vánoc a od té doby nás opět moří dunění a vibrace basů z tohoto tanečního klubu. Nestačí zavřít okno, tyto vibrace a dunění se nesou po panelech domů. Kdo si to na vlastní kůži nezkusil, těžko pochopí. Tyto vibrace a dunění nám způsobují nepříjemné srdeční arytmie a chvění srdce, které se nedá vůlí ovládnout. Jsme tomu vystaveni od večera až do ranních hodin. Chtěli bychom vás tedy opět požádat, abyste připomněli provozovateli, že kolem tanečního klubu se rozprostírá sídliště a z tohoto důvodu musí basy zůstat ztlumené.
  ~ Moc děkujeme Součkovi

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Celou věc jsme projednávali s vedením Sokolovské bytové. Projednáme na společné schůzce také s městskou policií a správou majetku možnosti řešení. Připravujeme další výzvu k sjednání nápravy a schůzku chystáme rovněž s podnájemníkem. Ještě můžeme oslovit některé vlastníky, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti a požádat o vyjádření. Záležitosti se intenzivně věnujeme.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 16.1.2019

  OBCHVAT SOKOLOVA

  dotaz:
  Dobrý den paní starostko, mám dotaz, kdy bude hotový obchvat ze Sokolova směrem na Svatavu?
  ~ Děkuji, Pospíšil

  odpověď:
  Dobrý den, stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a termín je smluvně daný do konce roku 2019.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 16.1.2019

  ČIPOVÉ KARTY MHD

  dotaz:
  Dobrý den, ráda poprosila o informaci proč nový dopravce LIGNETA není schopen zajistit čipové karty? Mám za to, že firma měla informace o množství cestujících a měla být připravena na výměnu. Bohužel do dnešního dne čipové karty nemá a dle informací z firmy neví, kdy budou. Takto nutí cestující jezdit za plné jízdné a s kartami. Zdá se nijak nespěchá. Je možné firmu donutit, aby si svou neschopnost vyřešila ke spokojenosti klientů?
  ~ Děkuji, Monika Kubínová

  odpověď:
  Dobrý den, firma měla informace o množství cestujících, nikoli o počtu vydaných karet. Předchozí dopravce odmítl dát novému dopravci tuto informaci. V současné době je předpřipraveno cca 600 karet k vydání pro zákazníky, kteří si podali žádost. Dne 16.01.2019 obdrží zákazníci výzvu k postupnému vyzvednutí karet. Distribuce bude prováděna od 17.01.2019. Dále bude k dispozici dalších 4 000 karet pro vydání cestujícím, o které zatím nebylo požádáno a které budou distribuovány dle zájmu cestujících. Kapacita výdeje karet je cca 100-150 karet denně. Cestující má další možnost uhradit jízdné platební kartou, kdy jízdné činí 12 Kč pro dospělého, stejně jako čipovou kartou, nemusí tedy platit plné jízdné.
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 9.1.2019

  SVOZ ODPADU

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Švabinského 1721 a není mi jedno, jak v poslední době koná své povinnosti SOTES. Každým rokem bylo zvykem, že se kontejnery na odpad vyvážely hned po Vánocích (třeba hned na první, či druhý svátek). Po těchto svátcích je odpadu daleko více. Letos se vyváželo až 28. 12. 2018. Jelikož byly všude zrušeny ohrádky kolem kontejnerů (nevím proč?!?!), byly plné odpadkové pytle rozházené po širokém okolí. Ještě dnes je šílený bordel (jinak se to nedá napsat) přímo před restaurací ALEX (podél pěší zóny do areálu zdraví z ulice Švabinského). Toto kdyby se vyfotilo a dalo do novin, tak jsme ostudou republiky!!! Celkově je po celém Sokolově moc bordelu. Vím, že tomu kolikrát pomáhají lidé, kteří vybírají kontejnery a odpad vyhazují mimo něj. Kolikrát jsem měl s těmito lidmi incident. Vím, že to bude těžké, ale zkuste s tím "něco" udělat.
  ~ Děkuji, František Pfeiffer

  odpověď:
  Dobrý den, odpady se svážejí v obvyklých pracovních dnech, tedy pondělí až pátek, a to v určených rajónech (lokalitách) v ten který den. Nejinak tomu bylo i letos. V letech, kdy vánoční svátky vycházejí na jiné dny než pracovní se navíc od roku 2017 (!) provádí mimořádný svoz papíru a plastu. Loni vyšly vánoční svátky na pondělek až středu, papír a plast se vyvážel v úterý a následně v pátek, komunální odpad pak v pondělí a čtvrtek. Že je v tomto období odpadu více je nasnadě, avšak společnost SOTES provede tolik svozů, kolik je zaplaceno. Jsem i přesvědčen, že zvýšený nepořádek kolem odpadových nádob byl i v relativně brzké době odstraněn a současný stav je uspokojivý. U "Alexe" jde o jiný problém, a to ten, že zde jsou umístěny nádoby na více druhů separovaných odpadů, včetně textilu, který zřejmě láká některé lidi k vytahování a prohrabování. Také je zde na takový počet obyvatel i relativně malý obsah nádob na další komodity. Nepořádek, který zde byl, jsem nechal uklidit a dnes je stav uspokojivý.
  ~ René Bolvari, Sotes Sokolov, s.r.o., středisko odpadů a čištění

 • 9.1.2019

  PONIČENÝ PLOT

  dotaz:
  Dobrý den, již 11. rokem bydlím na adrese Heyrovského 1393. Tento objekt vlastnila až do loňského června liberecká firma Soukenická LB s.r.o. Pronajímatelem byl t. č. pan Alexandr Kendik. Nyní je vlastníkem objektu Sokolovská uhelná a.s. Před 3 měsíci (cca říjen 2018) se stala dopravní nehoda, řidič této nehody zdevastoval plot a vstupní bránu, která ohraničuje objekt. Plot a brána jsou v dezolátním stavu, brána se nedá otvírat ani zavírat. Nyní, když je vlastníkem Sokolovská uhelná a.s., máme veškeré závady hlásit na Hospodářskou správu pí. Renatě Mikyskové. Paní Mikysková mi na můj dotaz ohledně toho, jak řešit situaci se zdevastovaným plotem a bránou odpověděla, že jí to nezajímá a ať se obrátím na město. Sokolovská uhelná a.s. prý koupila pouze domy a ne pozemky. Netuším tedy na koho se obrátit. Jak již jsem psala, žiji zde 11.rokem, nájem platím řádně, jsem spořádaným občanem, přijde mi docela nefér a lhostejné tuto situaci neřešit.
  ~ Děkuji za odpověď, S pozdravem Soňa Hetzerová

  odpověď:
  Dobrý den, vlastníkem oplocení je vypůjčitel pozemku, kterým je společnost Soukenická LB s.r.o. Společnost byla vyzvána k vyklizení pozemku, včetně odstranění oplocení. Termín pro vyklizení vyprší 31. ledna 2019.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 9.1.2019

  TEPELNÉ ČERPADLO V BRNĚNSKÉ ULICI

  dotaz:
  Vážená paní starostko, tímto se obracím na vaší stránku „napište starostce“ s dotazem na kauzu umístění venkovní části tepelného čerpadla na pozemku města Sokolova č.p. 3128/1 v ulici Brněnská a tímto žádám, aby byl zveřejněn. Předpokládám, že po uveřejnění toto může sloužit jako příkladný precedent pro veřejnost ve smyslu pochybení a nekompetentnosti stavebního úřadu v Sokolově a postupu státních úředníků na Úřadu města Sokolov. Dne 12. 11. 2018 jsem se již opakovaně písemně obrátil s dotazem na starostu se stížností na umístění tepelného čerpadla. Vzhledem k tomu, že již uběhla zákonná lhůta 30 dnů dle správního řádu, žádám Vás opětovně o písemnou odpověď na naše otázky ke kauze tepelného čerpadla a sdělení stanoviska města na umístění neschválené stavby na pozemku města. Bohužel jsem zjistil z předchozí písemné komunikace se starostou, že je nutné dotazy a stížnosti na starostu urgovat, protože nám neodpovídá v zákonné lhůtě. Pro připomenutí a orientaci, především pro veřejnost, chci stručně uvést, že kauza o umístění a provozu venkovní části tepelného čerpadla se táhne již od září 2014. Investor v té době umístil venkovní část tepelného čerpadla přímo do profilu okna (24 cm od okna a 27 cm na výšku do prostoru okna) bytové jednotky jiného vlastníka. Tepelné čerpadlo umístil nad pozemek, jehož vlastníkem je město Sokolov a na tomto pozemku navíc vybudoval vyvýšenou betonovou desku s oplocením. Tímto investor porušil veškeré zákony, normy a vyhlášky a dopustil se nemorálního jednání. Po stížnosti majitelů vedlejších objektů (již od roku 2014) zahájil stavební úřad v Sokolově řízení se stavebníkem. Na základě dlouhých tahanic vydal dne 3. 8. 2018 stavební odbor Krajského úřadu karlovarského kraje rozhodnutí, že stavební úřad v Sokolově ve svém řízení pochybil a že stavebník jednal v dobré víře. Dle vyjádření stavebního úřadu v Sokolově ze dne 14. 9. 2018 (dle něj stavba nebyla povolena) se tento rozchází s názorem stavebního odboru Krajského úřadu karlovarského kraje, jednal prý také v dobré víře. Bohužel rozhodnutí stavebního odboru Krajského úřadu karlovarského kraje je definitivní, a to bez přihlédnutí ke stížnostem ostatních účastníků stavebního řízení, neboť stavební úřad v Sokolově jednal nekompetentně. Tudíž poslední dotazy směřujeme na město, jako na majitele pozemku. Z tohoto důvodu jsme od prvopočátku písemně oslovovali odbor správy majetku, odbor rozvoje města i samotného starostu Sokolova, aby se k tomuto vyjádřili a dali stanovisko. Přestože již v roce 2014 byla na pozemku města Sokolov vybudovaná vyvýšená betonová deska s oplocením a i plně v provozu nainstalované tepelné čerpadlo, město Sokolov až dne 6. 1. 2016 pronajalo (za jakýchsi podivných podmínek) výše jmenovanou parcelu investorovi a po našich stížnostech přímo na město zrušila rada města Sokolov bez uvedení důvodu tento pronájem. Město, jako účastník stavebního řízení, mohlo nahlédnout do spisu, kde již byly podány stížnosti. Byla podána hromadná stížnost na hlučnost čerpadla, která se monitorovala a řešila. Investor bez kolaudačního řízení provozuje veřejnou činnost, aniž by stavební úřad zahájil ve věci řízení. Na předchozí stížnost ze dne 20. 9. 2018 adresovanou starostovi panu Pickovi jsme obdrželi písemnou odpověď na naše dotazy (zase až po urgenci a po zákonné lhůtě), ale vzhledem k tomu, že odpovědi v jeho dopise na naše dotazy byly nejasné a zavádějící, byla uskutečněna osobní schůzka se starostou, který ale v této době již jako odstupující starosta doporučil se obrátit písemně na nového zvoleného starostu. Což jsem také učinil písemně dne 12. 11. 2018. Doposud čekáme na jeho stanovisko. Věřím, že tato kauza zaujme širokou veřejnost a že veřejnost dostane možnost jí dále sledovat.
  ~ S pozdravem, Teliev Georgi

  odpověď:
  Vážený pane Telieve, Vaši stížnost jsme na městském úřadě zaevidovali dne 12. listopadu 2018. Po prošetření a vyjádření odboru stavebního a územního plánování byla vypracována odpověď, která Vám byla na sdělenou adresu dne 17. prosince 2018 odeslána prostřednictvím České pošty, s.p. Dle jejího sdělení byla zásilka doručována dne 18. prosince 2018, adresát ovšem nebyl zastižen. Následující den byl dopis uložen na poště a dne 3. ledna 2019 byla zásilka vrácena zpět odesílateli, tj. Městskému úřadu Sokolov (č. zásilky RR676040173CZ). K Vámi uvedené zákonné lhůtě pro vyřízení stížnosti si dovolíme uvést na pravou míru, že zákonná lhůta činí dle ustanovení § 175 Stížnosti, odst. 5) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád: nikoli 30 dnů, nýbrž 60 dnů. Ta počíná běžet ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Přestože úřad není povinen, bude Vám vyrozumění posláno opětovně.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 7.1.2019

  SOLENÍ CHODNÍKŮ

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, máme tu zase zimu a kluzké chodníky. A opět nesolíme! Kamínky se nám budou zabodávat do podrážek ještě v květnu, ale na ledovce zkrátka nepomohou. Rok co rok čekáme, kdy to někdo pochopí! Meteorologové upozorňují daleko dopředu, že to nastane a dokonce upřesňují místa a čas, kdy bude povrch ledovatět! Ptám se jednoduše a polopatě: proč SOTES nenasolí všechny komunikace s předstihem? Proč máme plnit chirurgické ambulance rok co rok díky neudržovaným chodníkům? Neudržované nejsou ani hlavní chodníky! Chce to sůl! Pochopte to už konečně. Tak jako chápu, že se nemám obracet jako občan na SOTES, protože s nimi nejsem v žádném právním vztahu, zatímco vy jako město ano! A jako občan Sokolova se obracím na Vás, neboť tu trvale žiji!
  ~ Zora

  odpověď:
  Dobrý den paní Zoro, děkuji za podněty ohledně zimní údržby komunikací. Dovolím si říci, že i v tomto případě platí, co člověk, to názor. Někomu mohou vadit kamínky, někomu sůl, někomu by mohla vadit předem ošetřená komunikace a tak dále … Každý "negativní" vliv počasí, který brání schůdnosti a sjízdnosti komunikací, ať je to sněžení, či námraza vyžaduje specifické ošetření co se týká rozsahu i použitého materiálu. Např. v pondělí dne 3.12., kdy byl vyhlášen kalamitní stav z důvodu ledovky, tak permanentně pršelo při teplotě mínus 4 °C. Sůl tímto z komunikací byla odplavována a i při opakovaném ošetření komunikací použití soli nemělo efekt. Bylo tedy nutné použít kamínky, aby se zajistila alespoň minimální sjízdnost a schůdnost komunikací v době trvání kalamitního stavu. Co se týká návrhu, či nápadu nasolení komunikací s předstihem, tak mohu říci, že i když pravidelně sledujeme počasí z několika zdrojů, tak ne vždy předpověď vyjde, a to ani časově, ani lokálně ani rozsahem srážek. Neumím si tedy představit reakce jiných občanů, kdyby se komunikace předem ošetřila a k předpovědi počasí by nedošlo, což se stává poměrně často. Běžně jsou komunikace v Sokolově ošetřovány celoplošně solí. K tomu slouží celkem více jak 10 vozů zimní techniky, které mají předem určené trasy. V případě, že je nutné použít na posyp kamínek, tak máme k dispozici zametací vůz, který kamínek z komunikací zamete v nejbližší možné době.
  ~ S pozdravem, Josef Düringer, SOTES Sokolov spol. s. r. o.

 • 4.1.2019

  DOTAZ K ŘEŠENÍ KŘIŽOVATEK

  dotaz:
  Dobrý den, v odpovědi panu PaedDr. Josefu Novotnému je neumožnění průjezdnosti Javorové ulice do ulice Stará Ovčárna zdůvodněno: "pozemní komunikace mají svírat pravý úhel". Jde o praktické ustanovení. Protože ale jde o křižovatku s minimálním provozem, je šikmé najetí ze strany od Javorové méně nebezpečné než na křižovatkách Dukelská - Pod Háječkem, Sokolovská - Heyrovského (pod kinem), ale velmi frekventované Sokolovská - K. H. Borovského. Bude se s touto křižovatkou něco výhledově dělat, aby nájezdy do křižovatky měly pravý úhel, nebo pro ni bude nadále platit, že když "mají" neznamená že "musí"? Mně se požadavek pana Novotného nezdá "nebezpečný". Děkuji za stručnou odpověď, jen: bude se řešit, nebude se řešit Sokolovská - K. H. Borovského
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den, v místě zmíněného výjezdu z ulice Javorové je i výjezd z účelové komunikace z areálu zdraví a také výjezd ze zpevněné parkovací plochy nad areálem. Jde o složitou dopravní situaci, která při troše nepozornosti může vést (v minulosti vedla) k nehodám. Nemyslím si, že Vámi jmenované křižovatky jsou stejně dopravně problematické, nicméně děkujeme za podnět. Budeme se jím ve spolupráci s Dopravním inspektorátem v Sokolově zabývat.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 4.1.2019

  NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD MHD

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, mám dotaz k nové MHD provozované společností Ligneta od 1. 1. 2019. Ačkoliv bylo deklarováno, že bude zachován stávající provoz, dojde dle zveřejněných jízdních řádů, platných od 1. 1. 2019, k omezení prázdninového provozu až na úroveň provozu letních prázdnin současného provozovatele AKV. Znatelné omezení je tak u linek 3, 4, 5 a 6 v průběhu jakýchkoliv prázdnin, nejenom těch letních, jak tomu bylo do 31. 12. 2018. Jaký je důvod takové změny?
  ~ Děkuji za odpověď, Jan Novák

  odpověď:
  Dobrý den, u Vámi uvedených linek došlo u několika spojů pouze ke změně negativní značky (nejede od …, jede od …). K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu úspory tarifních kilometrů a tím hrazených finančních prostředků, avšak s tím, že důležité spoje s touto značkou mají za sebe zástupné spoje s negativní značkou 32 nebo 33, které jedou po trase v podobný čas. Věříme, že tato změna se cestujících dotkne minimálně a převýší úsporu, která tímto krokem byla učiněna. Výsledek této změny budeme vyhodnocovat a poté v součinnosti s dopravcem bude jízdní řád optimalizován z hlediska potřeb cestujících tak, abychom vyhověli jejich co nejvyššímu počtu. Děkujeme za pochopení.
  ~ S pozdravem, Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 4.1.2019

  AKTUALIZOVÁNO: ULICE U DIVADLA

  dotaz:
  Dobrý den, i v dnešní auto době stále část obyvatel Sokolovska využívá hromadnou dopravu. Při cestě na terminál/vlakové nádraží v Sokolově však takový prostý pěší narazí na neexistenci přechodu pro chodce v ulici U Divadla - na křižovatce s ulicí Nádražní /západ - u Kooperativy/, či na křižovatce s ulicí Svatopluka Čecha. Zároveň stav některých budov vzbuzuje v člověku dojem, že se brzy zřítí. Například Nádražní ulice č.p. 214 a 2091, ulice Svatopluka Čecha 1373, 1374 s odlomenými okapy, pod nimiž se v zimě tvoří náledí. O čistotě v této oblasti ani nemluvím. Jistě by se alespoň něco z toho dalo řešit. Děkujeme
  ~ Hana Pokorná

  odpověď:
  Vážená paní Pokorná, v současné době město neuvažuje o vyznačení přechodů pro chodce v ulicích Svatopluka Čecha, U Divadla a Nádražní. I mimo přechod pro chodce je dle zákona dovoleno přecházet vozovku a to s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel. Ve věci stavu objektů jsme předali podnět stavebnímu úřadu, neboť je nevlastní město a z tohoto důvodu také nemůžeme zasahovat do jejich údržby a oprav. O čistotu ve městě se stará společnost SOTES Sokolov spol. s r.o., avšak je nutno poznamenat, že záleží na každém z nás, jaké si kolem sebe vytváříme prostředí, Sotes nemůže v plné míře napravovat chování občanů, kterým je vzhled svého okolí naprosto lhostejný.
  ~ S pozdravem Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

  Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Stavební úřad se bude zabývat uvedenými skutečnostmi z úřední povinnosti, tedy zejména prošetří otázku stavebně technického stavu objektů tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví osob a zvířat a případně přistoupí k dalším opatřením.
  Ing. Lucie Radková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 4.1.2019

  AKTUALIZOVÁNO: PŘIPOMÍNKA K PATNÍKŮM V UL. K. H. BOROVSKÉHO

  dotaz:
  Přeji dobrý den, mám připomínku týkající se ul. K. H. Borovského. Mohlo by město dát podnět na KSÚS k doplnění a úpravě značení tzv. patníků v ulici K. H. Borovského? Zejména v horní části z centra ke kruhové křižovatce. Při jízdě z centra a při oslnění aut s novými světly s LED a LASER technologií, není před a na horizontu dobře viditelný kraj silnice. Zejména však za mlhy, deště a za snížené viditelnosti. Vzhledem k přibývajícím nehodám v tomto úseku, by jistě nebylo od věci prověřit, zda patníky jsou umístěny dle ČSN 73 6101. Osobně si myslím, že nikoliv. Doplnění chybějících patníků nebo jejich zvýšený počet by jistě pomohl k lepší orientaci na vozovce.
  ~ S pozdravem Robert Moutelík

  odpověď:
  Dobrý den pane Moutelíku, děkujeme za podaný podnět týkající se problematiky úseku silnice III/2099 v ulici K. H. Borovského v Sokolově. Směrové sloupky jsou vodicí bezpečnostní zařízení, která zabezpečují optické směrové vedení vozidla na pozemní komunikaci hlavně v noci a za podmínek snížené viditelnosti, přispívají tak k orientaci řidičů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Užívají se zpravidla mimo obec a tam, kde nejsou jiná bezpečnostní zařízení. Ve zmiňovaném úseku se z bezpečnostních prvků nachází mimo směrových sloupků také svodidla a vodorovné dopravní značení. Pro lepší viditelnost ve večerních a nočních hodinách i obecní veřejné osvětlení. Aktuální stav rozmístění směrových sloupků hlavně v místě horizontu posoudíme a v případě potřeby i doplníme. Rovný úsek před kruhovým objezdem je dle našeho názoru dostatečně přehledný. Zvýšený výskyt dopravních nehod v tomto úseku je však spíše důsledkem nepřiměřené rychlosti řidičů, nedostatečné pozornosti při jízdě a nepřizpůsobení se klimatickým podmínkám.
  ~ S pozdravem, Bc. Rostislav Chramosta, správní inspektor, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

 • 2.1.2019

  MHD V SOKOLOVĚ

  dotaz:
  Dobrý den, mám ještě jeden dotaz ohledně cestování MHD v Sokolově pro seniory. Proč nemají takovou výhodu i občané, kteří nebydlí a nemají trvalý pobyt v Sokolově? Děkuji.
  ~ Pospíšil

  odpověď:
  Vážený pane Pospíšile, město Sokolov se rozhodlo proplácet svým občanům starším 70 let roční jízdné ze svého rozpočtu. Sokolovská MHD zahrnuje obce Březová, Svatava, Dolní Rychnov, Citice, Lomnice, Těšovice. Občané těchto obcí se mohou obrátit na obec, ve které žijí, zda o zavedení takového příspěvku neuvažují.
  ~ S pozdravem, Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 2.1.2019

  JEŠTĚ K PARKOVÁNÍ NA MICHALU

  dotaz:
  Dobrý den, ještě k tomu parkování na sídlišti Michal. Jde prosím nějak zjistit kdo a jaký pozemek si koupil nebo pronajal? Jedná se mi o to, že vedle zapomněnky u Gondíků si někdo natáhl řetěz, aby tak zatarasil parkovací místo. Chtěl bych prosím vědět, jak velký pozemek si dotyčný tedy pronajal nebo odkoupil? Kam až sahá hranice odkoupeného nebo pronajatého pozemku nebo spíše parkovacího místa. Děkuji
  ~ Karel

  odpověď:
  Vážený pane, vlastníkem pozemku město Sokolov není a ani v minulosti nebylo. Informace o parcele, její hranici i vlastníkovi si můžete dohledat zde.
  ~ S pozdravem, Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 2.1.2019

  ODSTAVENÁ AUTA NA VÍTĚZNÉ

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně vozidel odstavených na ulici u firmy Krufin v ulici Vítězná. Auta jsou tu každý den hlavně o víkendu odstavována na pozemní komunikaci a překážejí provozu (neumožňují bezpečné projetí a nevytváří 3 metry široký jízdní pruh pro každý směr), nehledě vozidel na zastávce MHD, kde je žlutá čára (vodorovné dopravní značení). Nejméně třikrát jsem upozornil Městskou policii Sokolov na možný přestupek. Dále se nedalo na služebnu MP Sokolov dovolat ani po vytočení linky 156. Děkuji za odpověď a hlavně za pomoc.
  ~ Lukáš Szeif

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za upozornění, na místo jsme vyslali hlídku MP Sokolov. Uvedené místo budeme průběžně kontrolovat, zejména tedy stání v zákazu zastavení. Co se týče linky 156, je již plně funkční, závada na ústředně Městského úřadu Sokolov byla opravena.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 2.1.2019

  BEZDOMOVCI NA NÁDRAŽÍ

  dotaz:
  Dobrý den, měla bych jednu velkou prosbu. Nejspíš to bude směřováno veliteli Městské policie. Šlo by udělat něco s těmi bezdomovci ve vestibulu vlakového nádraží v Sokolově? Od rána tu sedí špinaví a smradlaví na lavičkách kam si pak sedne nic netušící slušný cestující a nebo si nemají kam sednout vůbec, protože tyto existence jim zabírají místa. Máme krásnou novou čekárnu a oni to kazí. Nejlépe aby tam někdo byl a hnal je odtamtud.
  ~ Zuzana

  odpověď:
  Dobrý den, hlídka Městské policie Sokolov a Asistenti prevence kriminality zde pravidelně dochází a pokud zde osoby bez domova páchají přestupek (žebrají, dělají nepořádek, obtěžují kolemjdoucí) jsou z místa vykázáni. V ostatních případech jsou upozorněni na slušné chování. Provozovatelem nádraží ČD je SŽDC a to zde má pověřenou osobu - ostrahu, která zde dohlíží.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 28.12.2018

  NOVOROČNÍ PYROTECHNIKA

  dotaz:
  Dobrý den paní starostko, dovolte mi pogratulovat Vám ke zvolení. Můj dotaz se týká nadcházejících oslav Nového roku a s tím spojené každoroční porušování vyhlášky, kdy jsou odpalována zábavní pyrotechnika, hlavně mimo vyhláškou povolené dny. Máte prosím v plánu zvýšené kontroly prodejců pyrotechniky, dodržování závazných stanov vyhlášky, či zvýšené kontroly strážníků? Každý rok soucítím s majiteli vyděšených zvířat, volně žijící zvěří i ptactvem, staršími a nemocnými lidmi, malými dětmi. Předpokládám, že úplný zákaz ve městě neplánujete, jen mi způsob takové hloupé a zbytečné zábavy přijde více, než primitivní, nic pozitivního nepřinášející.
  ~ Děkuji za Vaši odpověď, s pozdravem R. Takáčová

  odpověď:
  Dobrý den, Městská policie Sokolov, tak jako každoročně, dohlíží, aby se zábavná pyrotechnika odpalovala pouze v povolený den a přestupky se snaží na místě řešit. Úplný zákaz pokud je mi známo se zatím neplánuje.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 28.12.2018

  PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI MICHAL

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal jak město řeší situaci ohledně parkování v celém městě? Především pak na sídlišti Michal, kde bydlí rodiče. Večer tam není vůbec možné zaparkovat. Což chápu, že není dostatek míst. Na co se hlavně chci zeptat je: jak je možné, že nejsou auta, která stojí proti veškerým předpisům (například v ulici Slavíčkova na místě, kde je žlutá čára - tedy zákaz zastavení) pokutována nebo odtahována? Stojí v zatáčkách a podobně - a situace je neúnosná a nebezpečná. Avšak ani jednou jsem neviděl, že by se u takového auta zastavila policie, že by měli za oknem lístek nebo že by došlo k odtahu daného vozidla. Jak je toto možné? Je tedy možné takto parkovat a příště mohu zaparkovat třeba na trávě bez obavy, že dostanu pokutu? Já abych věděl pro příště až nebudu moci najít místo a nebudu muset jezdit na parkoviště, které je kousek od Lidlu, kde místo je.
  ~ Aleš Bejvl

  odpověď:
  „Dobrý den, s dovolením odpovím na první část dotazu, tedy k situaci ohledně parkování ve městě. Asi není potřeba připomínat, že tehdejší urbanisté a architekti úplně nepočítali s takovým nárůstem automobilové dopravy jako je dnes a není tedy jednoduché najít plochy vhodné pro rozšíření stávajících či výstavbu nových parkovišť. Vedení města se parkováním intenzivně zabývá - byly s ohledem na stávající zeleň a podzemní infrastrukturu vytipované vhodné pozemky a zahájeny projekční práce. Nicméně od myšlenky po realizaci je dlouhá cesta. Záměr musí být v souladu s územním plánem, musí být projekčně připravený včetně všech povolení a především musí být na jeho realizaci vyčleněny finanční prostředky. Konkrétně na sídlišti Michal se zpracovává projekt Parkoviště v ulici Slavíčkova (nad chráněným bydlením), Parkoviště v ulici Slavíčkova - Mánesova, Parkoviště v ulici Švabinského, Parkoviště v ulici Marie Majerové. Více informací k uvedeným projektům naleznete na webových stránkách města v Projektech města. Další možností parkování jsou parkovací domy. Ve městě byly vybrány čtyři lokality vhodné pro výstavbu parkovacích domů, jednou z nich je i ulice Slavíčkova. V tuto chvíli město hledá projektanta, který má s parkovacími domy zkušenosti a především volné kapacity.“
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

  „Dobrý den, dovolím si vyjádřit se k druhé části připomínky. Nemohu s Vámi souhlasit, že řidiči vozidel za přestupky nejsou řešeni. Ze strany Městské policie Sokolov jsou řešeni každý den, ale ani MP Sokolov nemůže být na všech místech zároveň. Pokud vidíte přestupkové jednání, tak toto oznamte, klidně i anonymně na bezplatnou linku 156. Policie ČR lístky (výzvy pro nepřítomného pachatele přestupku) nedává a věc rovnou oznamuje správnímu orgánu.“
  Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 28.12.2018

  MHD PRO OBČANY STARŠÍ 70 LET

  dotaz:
  Dobrý den, mám otázku k odpovědi na dotaz MHD zdarma. Nevím o tom, že senioři nad 70 let s trvalým pobytem v Sokolově mají MHD zdarma. V jízdním řádu současném ani pro příští rok to uvedeno není. Proto má otázka zní, kde je to stanoveno a jak se to prokazuje? Píši dotaz touto formou, protože se domnívám, že je nás víc, koho to zajímá.
  ~ Děkuji, Bc. Alena Matěchová

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov poskytuje občanům starším 70 let s trvalým pobytem na území města Sokolova finanční příspěvek na roční časové jízdné městské hromadné dopravy. Dle platného ceníku jízdného činí roční časové jízdné pro osoby starší 70 let 300 Kč. Postup je následující: senior si na Dopravním terminálu Sokolov v přepravní kanceláři dopravce (nově společnost LIGNETA autobusy s.r.o.) zakoupí za 100 Kč čipovou kartu, která je platná 3 roky. Dále si zde zakoupí roční časovou jízdenku za 300 Kč, která bude nahrána na tuto čipovou kartu. Poté se dostaví do pokladny v přízemí Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, předloží doklad o zaplacení ročního časového jízdného ve výši 300 Kč a občanský průkaz či jiný průkaz, kterým prokáže svoji totožnost (věk a trvalý pobyt), kde mu bude částka 300 Kč proplacena. Částka 100 Kč za čipovou kartu proplácena není. Informace o poskytnutí finančního příspěvku je zveřejněna na webových stránkách města pod tímto odkazem. Město Sokolov tento finanční příspěvek začal prvně vyplácet v průběhu roku 2005 každoročně, informaci jsme proto již považovali, i vzhledem k počtu seniorů, kteří každoročně proplácení využívají, za veřejně známou. Mrzí nás, že jste informaci o proplácení příspěvku nezaznamenala a věříme, že již nic nebrání tomu, abyste jej využila.
  ~ S pozdravem, Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 22.12.2018

  OTEVŘENÍ UZAVŘENÉ KOMUNIKACE

  dotaz:
  Vážená paní starostko, bydlím v Sokolově, Javorové ulici 2081 na Staré Ovčárně. Mám na Vás žádost, zda by nemohla být zprovozněna ulice ležící na pozemku parcelní číslo 502/1, KU Vítkov u Sokolova? Tato ulice leží na tělese bývalé důlní vlečky. V současné době tato asfaltová komunikace je na konci uzavřena kovovým sloupem. Tento znemožňuje průjezd. Také velké balvany úmyslně položené mezi stromy znemožňují jeho objetí. Otevření této komunikace by zásadním způsobem zlepšilo dopravní situaci v tomto úseku Staré Ovčárny, jak pro obyvatele, tak pro sanitky, hasiče, popeláře i další. Hlavně však pro obyvatele ul. Javorová, pro kterou je stávající silnice "nahoru k zrcadlu" JEDINOU spojovací komunikací. Stačilo by i jednosměrné značení směrem od rodinných domků v ulici Javorová na hlavní silnici k můstku přes Lobezský potok. Několikrát se stalo, že úzká spojnice z Javorové ulice směrem vzhůru k zrcadlu byla dlouhodobě zatarasena většinou nákladním autem cosi vykládajícím či nakládajícím. Osobu s astmatickým záchvatem jsme museli vézt přes trávníky a kličkovat mezi stromy. Tyto situace sice nejsou běžné, ale čas od času se zde stávají.
  ~ S pozdravem a vírou v kladné vyřešení tohoto problému, PaedDr. Josef Novotný

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsme konzultovali s Dopravním inspektorátem v Sokolově a dle jejich sdělení s ohledem na BESIP nelze komunikaci z ulice Javorová připojit na komunikaci Stará Ovčárna. Úhel vzájemného křížení tří větví (213, 502/1 v k.ú. Vítkov u Sokolova, 4029/1 v k.ú. Sokolov) v křižovatce neodpovídá požadavkům čl. 4.4.8 ČSN 73 6102 Z1 (pozemní komunikace mají svírat pravý úhel). Nevyhovující úhel křížení pozemních komunikací vyvolává v praxi problémy s nevhodným postavením vozidel v křižovatce, které má za následek nedostatečný rozhled vozidel v křižovatce a v minulosti zde docházelo ke kolizím.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města