česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta, příslušný útvar městského úřadu, případně rada, nebo zastupitelstvo města.

Dotazy a odpovědi jsou průběžně zveřejňovány níže na této stránce webových stránek města Sokolov. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen v minulosti. Odpověď zároveň s uveřejněním zašleme na vámi uvedený e-mail. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, uveďte tuto informaci v textu dotazu. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 14.4.2021

  O umístění do nového sociálního zařízení zatím nelze žádat

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jakou formou a na jakém oddělení je možné zařádat o umístění v pečovatelském domě, který byl postaven místo 4. ZŠ. Zvažujete pořadník nebo jinou formu výběrového řízení? Děkuji a přeji příjemný den.
  ~ Šárka Kárníková

  odpověď:
  Dobrý den. V Sokolově se v současnosti dokončuje pobytové zařízení se zvláštním režimem, nejedná se o pečovatelský dům. Se zahájením jeho provozu se počítá až v závěru letošního roku. Pravidla pro umisťování osob do tohoto zařízení (jedná se převážně o lidi vyžadující nepřetržitou péči) se budou teprve připravovat.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 13.4.2021

  Město zajišťuje plošné i mimořádné deratizace

  dotaz:
  Dobrý den, v pondělí jsem zjistila, že v keři v ulici Rooseveltova (mezi vchody 1453 a 1454) je několik děr po nějakém hlodavci a dnes jsem viděla,  jak něco zaběhlo do nory. Prosím postarali byste se o to? Děkuji Vám a hezký zbytek dne.
  ~ Laura Kalivodová

  odpověď:
  Dobrý den. Město Sokolov zajišťuje pravidelně plošné deratizace s cílem redukovat počty obtížných hlodavců. A pokud je to zapotřebí, provádí se i deratizace lokální. Děkujeme Vám za oznámení, informaci o hlodavci či hlodavcích v Rooseveltově ulici jsme předali deratizační firmě, aby se postarala o odchyt, případně likvidaci.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.4.2021

  Kdy opět začnou trhy na sokolovském náměstí Budovatelů?

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, kdy se v Sokolově povolí farmářské trhy. Děkuji
  ~ D. Marešová

  odpověď:
  Dobrý den. V Sokolově se konaly na náměstí Budovatelů trhy všeobecné, nikoliv farmářské. Kdy budou sokolovské trhy obnoveny, nebylo ještě určeno. Možná to bude v závěru dubna, pokud to epidemiologická situace dovolí.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskovvý mluvčí

 • 9.4.2021

  Úprava prostranství po demolici domu

  dotaz:
  Dobrý den. Nedávno byly zbourány dva domy - u kina Alfa a na rozcestí Hornické a Sokolovské ulice. V prvním případě za účelem vybudování parkoviště pro kino (chválím!), co bude na místě druhého domu nevím. Bude v dohledné době místo aspoň uklizeno a obnažená zeď sousedního domu omítnuta, než se zde začne něco budovat?
  ~ V. Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den. Na místě druhého zbouraného domu je naplánováno, stejně jako na místě toho prvního, vybudování parkoviště. Místo po demolici druhého z domů (křižovatka Hornické a Sokolovské ulice) bude samozřejmě uklizeno a stejně tak bude upravena a zajištěna obnažená zeď vedlejšího domu. Stavební firma ještě svou práci neukončila, termín pro předání této akce ještě neuplynul.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 30.3.2021

  Část parkovacích míst ve Spartakiádní ulici je zrušena dočasně kvůli rekonstrukci Atletické ulice

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat z jakého důvodu je uzavřeno od 1. března dvanáct parkovacích míst v ulici Spartakiádní před domovním vchodem č. p. 1977? Již uběhl skoro měsíc od uzávěry a žádné práce se tam neprovádí. Děkuji.
  ~ Světlana Čermáková

  odpověď:
  Chápeme, že uzavření části parkovacích míst ve Spartakiádní ulici, je pro obyvatele sídliště nepříjemné a mrzí nás to. Vzhledem k rekonstrukci Atletické ulice a některým úpravám provozu s tím souvisejícím ale nebylo jiné řešení, než v jednosměrné Spartakiádní ulici na určitou dobu zavést provoz v obou směrech. A vzhledem k této úpravě provozu bylo nutné splnit i s tím související zákonné předpisy, jako jsou takzvané rozhledové poměry v křižovatce. Zaparkovaná auta bezpečnému rozhledu bránila, a proto jsou do doby, než rekonstrukce Atletické ulice skončí, některá parkovací místa zrušena. Úbytek parkovacích míst potrvá zhruba do konce května, kdy bude skončena 1. a 2. etapa rekonstrukce, 3. etapa již toto opatření vyžadovat nebude. Mimochodem, i proto byla stavba rozdělena na etapy. Za vzniklé komplikace se omlouváme.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.3.2021

  Kontrola hospodaření a činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek

  dotaz:
  Mám dotaz, jak je možno zkontrolovat, nebo oslovit někoho, na kontrolu hospodaření výboru SVJ. Nedělají se roční schůze, aby byla kontrola výdajů z fondu oprav, to samé pokud jsou výborové schůze, tak se nezveřejnují zápis, co tam projednavali. Prostě nepracuji jak by měli.
  ~ Ota

  odpověď:
  Nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek (SVJ) je Shromáždění SVJ. Do jeho výlučné působnosti patří například schvalování účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozpočtu společenství a rozdělení případného zisku z hospodaření společenství nebo rozhodování o dalších záležitostech společenství, které si samo shromáždění k rozhodnutí vyhradí. Výbor SVJ odpovídá za svou činnost právě Shromáždění SVJ. Kontrolním orgánem může být Kontrolní komise SVJ (pokud byla v rámci SVJ ustavena). V její působnosti je kontrola činnosti SVJ a projednávání stížností členů SVJ na SVJ samotné či jeho orgány. Pokud jsou pochybnosti o legálnosti počínání výboru SVJ, lze se obrátit na právníky, policii či soud.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.3.2021

  Kompostéry pro občany města už nejsou v současnosti k dispozici

  dotaz:
  Dobrý den. Mám dotaz,jestli jsou ještě k dispozici zahradní kompostéry?
  ~ D. Černá

  odpověď:
  Město požádalo v roce 2017 o dotaci na nákup 500 kusů kompostérů. Projekt s názvem Domácí kompostéry pro občany města Sokolov získal podporu a kompostéry byly poté distribuovány občanům na základě žádosti o výpůjčku. Po uplynutí doby udržitelnosti projektu kompostéry přejdou bezúplatně do vlastnictví občanů. Počet kompostérů byl omezený (500 kusů) a všechny už byly vydány. Pro letošní rok se zatím neuvažuje o nákupu dalších.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.3.2021

  Stavba nového parkoviště u vodojemu a rezervace míst na této ploše

  dotaz:
  Od samého počátku sleduji projekt na vybudování nového parkoviště u vodojemu ve Slavíčkově ulici. Jsem obeznámen s tím, že parkovací místa na tomto nově vybudovaném parkovišti budou pouze pro předplatitele, což mi vyhovuje. Měl bych zájem si místo či dvě místa zarezervovat/předplatit. Chci se zeptat jakým způsobem bude probíhat rezervace těchto nově vybudovaných parkovacích míst a zdali jí mohu udělat předem již teď, popřípadě v jakém termínu?
  ~ Jan Müller

  odpověď:
  Práce na vybudování parkoviště u vodojemu ve Slavíčkově ulici by měly začít někdy ve druhé polovině letošního roku s tím, že termín dokončení bude patrně v roce 2022. Způsob pronajímání a hrazení parkovacích míst se tedy bude teprve řešit, momentálně se ucházet o místo ještě nejde. O tom, jak to učinit, bude veřejnost včas informována.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.2.2021

  Stav někdejšího hotelu Český dům a kdo je jeho vlasníkem

  dotaz:
  Budova v Sokolově, Nádražní 2091, je podle údajů Katastrálního úřadu objektem v majetku města Sokolov. Je to léta trvající obrovská ostuda představitelů města Sokolova. To ten "Český dům" necháte opravdu spadnout?
  ~ Věra Jedličková

  odpověď:
  Těší nás, že se zajímáte o věci veřejné, ale než budete příště kritizovat, ověřte si prosím fakta. Nevíme, do čeho jste nahlížela a co viděla, ale v katastru nemovitostí uvidíte, že číslo popisně 2091 v Nádražní ulici, tedy někdejší Český dům, nepatří městu, jak mylně uvádíte, ale soukromému vlastníkovi, kterým je akciová společnost Sokolovská obchodní. V minulosti se městě několikrát snažilo s majitelem domu jednat o jeho převzetí, ale jeho podmínky byly bohužel pro město nepřijatelné. Proto se tedy alespoň snaží v míře, která to dovoluje, dohlížet, aby stavba neohrožovala okolí. Nic jiného s ní Sokolov nemůže dělat, protože není jeho majetek.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 19.2.2021

  Poděkování městské policii za její rychlou pomoc

  dotaz:
  Už podruhé nám velice rychle a kvalitně pomohla naše Městská policie. V sobotu 13. února jsme na procházce zjistili, že je u naší garáže černá skládka. Do úterý 16. února byly odstraněny dva kýble s vyjetým olejem. Jinak se nic nedělo. Proto jsem ve středu 17. února odpoledne zavolal na linku MP. Za chvilku přijela hlídka, které jsem vše nahlásil. Byli velice milí a vstřícní. Sdělili mi, že se na skládku podívají a zajistí její odvoz druhý den na náklady města. Ve čtvrtek 18. února ráno mi zatelefonovali, že zjistili pachatele a že černá skládka bude odstraněna. Já tím pádem opět mohu do garáže. Ještě jednou chci moc poděkovat strážnici a strážníkovi, kteří měli službu a vše rychle a kvalitně vyřešili. Klobouk dolů! Máme kvalitní ochranu a pomoc města.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:

 • 15.2.2021

  Poděkování za údržbu komunikací a svoz odpadu

  dotaz:
  Vážená paní starostko, chci poděkovat Vašim prostřednictvím technickým službám města Sokolov a Správě a údržbě silnic. Je to již druhý víkend, kdy náš kraj a naše město na začátku víkendu zasypala velmi vydatná nadílka sněhu. I přes problémy s nákazou, velmi nízké venkovní teploty, nemocnost zaměstnanců, se podařilo ve velmi krátké době sníh odstranit. Vše proběhlo v řádu hodin. Také je nutné vyzvednout nejen zaměstnance odpovědné za údržbu komunikací, ale i zaměstnance odpovědné za svoz odpadu. V této nelehké chvíli, mnohde i přes závěje a hromady sněhu, se podařilo veškerý odpad odvést. Všem pracovníkům velký dík. Vám, vedení města a zaměstnancům města přeji především pevné zdraví. Přeji Vám jen vše dobré.
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:

 • 15.2.2021

  Distribuce ochranných roušek pro obyvatele města

  dotaz:
  Ráda bych se tedy zeptala: bydlím v Sokolově, pracuji v K. Varech. Kde si prosím, mohu vyzvednout slíbené chirurgické roušky?
  ~ Míla K.

  odpověď:
  Ochranné prostředky dodané na Sokolovsko, jsou určeny podle rozhodnutí vlády především pro školská zařízení a sociálně slabé. Přesto město zajistí distribuci části z nich také pro další obyvatele. Roušky si můžete vyzvednout od pondělí 15. února na šesti místech v Sokolově. V městské knihovně na Starém náměstí, v pobočce knihovny ve Slavíčkově ulici, v divadelní kanceláři MDK (na místě bývalého vstupu do kina, levá strana MDK), ve vestibulu radnice, v kině Alfa a ve stanu městské policie u restaurace Dukla na sídlišti Michal. pondělí 15. 2. budou roušky vydávány od 14 do 16 hodin, v dalších pracovních dnech pak od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Ve stanu městské policie před Duklou se budou roušky vydávat pouze od 14 do 16 hodin. Každá osoba obdrží maximálně tři ochranné roušky. Respirátory jsou určeny pouze pro školská zařízení, do nichž je už město zaváží. Sokolov zajišťuje distribuci ochranných roušek i pro obyvatele nízkonákladových bytů a dále i pro některé organizace poskytující sociální služby (Kotec, Pomoc v nouzi apod.). Jejich závoz je zajištěn i pro obyvatele městských částí Novina a Hrušková. Roušky obdrží rovněž pasažéři Senior Expresu. Ochranné prostředky budou vydávány do vyčerpání zásob.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvči

 • 4.1.2021

  Má město v současnosti k dispozici volné zahrádky?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jsou v Sokolově nějaké volné zahrady. Prý bude výstavba nových zahrad pro obyvatele Sokolova. Děkuji za odpověď a přeji hezky den.
  ~ Nikola Trochová

  odpověď:
  Vážená paní Trochová, město Sokolov v současnosti nemá žádné volné zahrady k dispozici. Pokud by se nějaká zahrada k pronájmu objevila, byla by tato informace zveřejněna na webu města v odkazu Nabídka nemovitostí. Město chce skutečně připravit pro zájemce nové zahrádky, tento projekt je ale teprve ve stádiu přípravy.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 3.1.2021

  Základní organizace SPCCH děkuje městskému úřadu za spolupráci

  dotaz:
  Vážení z Městského úřadu Sokolov, dovolte mi, abych Vám, jménem základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Sokolov i jménem svým poděkovala za přízeň a spolupráci s naší organizací. Velmi si toho vážíme. Chci vám všem popřát do nového roku především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a také mnoho osobních i pracovních úspěchů.
  ~ za ZO SPCCH Sokolov V. J. Šťastná

  odpověď:

 • 17.12.2020

  Poděkování za podporu při organizaci zájezdů pro seniory

  dotaz:
  Klub důchodců a Občanské sdružení Komenského 113 v Sokolově děkuje Městskému úřadu Sokolov za dlouhodobou podporu při organizaci zájezdů pro naše členy. Přejeme všem pracovníkům městského úřadu hodně úspěchů v práci a zejména pevné zdraví.
  ~ Za klub důchodců M. Volfová

  odpověď:

 • 8.12.2020

  Vánoční strom města umístěný na náměstí Budovatelů

  dotaz:
  Chci pochválit toho, kdo se letos postaral o opravdu hezký vánoční strom na novém náměstí. Je to poprvé, kdy je na co koukat.
  ~ Alena Matěchová

  odpověď:
  O vánoční strom na náměstí Budovatelů, ale také o strom na Starém náměstí, se postarala tradičně městská společnost SOTES. Oba stromy jsou letos z majetku města. Jeden z areálu zdraví na Staré Ovčárně, druhý z volnočasového areálu Bohemia.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 27.11.2020

  Osvětlení prostoru za Krejcarovou lávkou

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Lidické nábřeží, mám okna na řeku s parkem za ní. Park je již několik měsíců nedostupný kvůli rekonstrukci Krejcarové lávky. Může mi někdo z města sdělit, proč tam svítí asi 25 lamp osvětlení, když tam v nočních hodinách nikdo nechodí ani z druhé strany. Není to škoda, takhle plýtvat energii?
  ~ p. Bayerlová

  odpověď:
  Park za Krejcarovou lávkou byl upraven a revitalizován i s využitím dotací, vyžádalo si to poměrně značné finanční prostředky. Pokud by byl tento prostor neosvětlen, hrozilo by, že by mohlo docházet k poškozování areálu i městského majetku. Proto tady lampy svítí, což usnadňuje i kontroly městské policii či Policii ČR.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 17.11.2020

  Návrhy na vybudování hřišť ve městě

  dotaz:
  Dobrý den, v Patriotu jsem se dočetla o tom, že je v plánu realizovat v lesoparku za Krejcarovou lávkou discgolfové hřiště. Nápad dobrý, ovšem nevím, zda by nemělo větší úspěch klasické minigolfové hřiště. Byla bych moc ráda, kdybyste mysleli i na naše nejmenší a udělali v tomto parku také dětské hřiště (jako je například v Kynšperku nad Ohří). V této části Sokolova chybí hřiště s houpačkami či trampolínami.
  ~ Iva Račáková

  odpověď:
  Nápad na vybudování discgolfového hřiště vzešel z akce Můj nápad pro Sokolov (participativní rozpočet), kam mohli své návrhy posílat všichni občané města. Tedy i Vy. Žádný návrh na minigolfové hřiště jsme ale do uzávěrky pro podávání návrhů neobdrželi. Dětské hřiště v lesoparku za Krejcarovou lávkou zatím nelze udělat proto, že projekt na úpravu této lokality byl financován z dotací a po dobu takzvané udržitelnosti, která zatím neskončila, není možné do realizovaného projektu nijak zasahovat.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 7.10.2020

  Může firma podávat formuláře přes datovou schránku?

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz, zda může firma (například s. r. o.), podávat formuláře, například k přihlášení vozidla, pomocí datové schránky?
  ~ Rudolf Kříž

  odpověď:
  Dobrý den, elektronicky podepsanou žádost samozřejmě prostřednictvím datové schránky zaslat můžete. Poté ale bude následovat výzva k zaplacení správního poplatku, jeho doložení a doložení originálních dokumentů. Takže se stejně budete muset na městský úřad dostavit osobně.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 5.10.2020

  Mezi přechodem a místem pro přecházení je rozdíl

  dotaz:
  Mám dotaz ohledně nové cyklostezky, která je již dokončena. Tato cyklostezka křižuje v dosti nepřehledné zatáčce silnici v Tovární ulici. Je tam připraven přechod pro chodce respektive cyklisty, ale stále chybí vodorovné i svislé označení. Chystá správce komunikace tento přechod označit ?
  ~ Martin Strouhal

  odpověď:
  Dobrý den, přechod pro chodce a cyklisty na víceúčelové stezce pro pěší a cyklisty v tomto místě není. To, o čem se zmiňujete, není přechod pro chodce, ale místo pro přecházení. A v tom je rozdíl. Místa pro přecházení mají jiná pravidla v přednosti a také se neoznačují. Takových míst najdete ve městech celou řadu.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.10.2020

  O bývalém dopravním hřišti zatím není rozhodnuto

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz, jaké jsou plány s bývalým dopravním hřištěm na sídlišti Michal. Já jsem pro parkovou úpravu zachování jednoho z posledních zelených míst v této lokalitě.
  ~ Jiří Husák

  odpověď:
  Dobrý den, tato lokalita je označena jako vhodná pro výstavbu obytných domů a existuje i studie zástavby. Zda ale skutečně dojde na její realizaci, to zatím není jasné. Aktuálně se nějaké zásadní změny v této části sídliště nechystají.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.9.2020

  Automobil zaparkovaný ve dvoře zatím nelze odstranit

  dotaz:
  V současné době dochází k výměně parkovacích karet na parkovišti - nám. Budovatelů (vnitřní parkoviště u domů 1405 a další). Parkuje zde odstavené auto SPZ 3K2 23 33, na podzim to budou 2 roky. Byla jsem to osobně nahlásit dvakrát na Městské polici, dále jsem již jednou se dotázala prostřednictvím rubriky Napište na svůj úřad a situace je stále stejná. Parkovací míst je nedostatek a za parkování platíme. Děkuji
  ~ Ivana Hajná

  odpověď:
  Dobrý den, odstaveného automobilu se týká dědické řízení, které není dosud ukončeno. Odbor správy majetku města předal informaci o umístění vozidla právníkovi, který dědictví vypořádává. Obdrželi jsme pouze informaci, že se dědické řízení může protáhnout. Do té doby s vozidlem bohužel nemůžeme manipulovat.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.9.2020

  Odpadkové koše budou u zastávek umístěny

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz na nově budované autobusové zastávky MHD. Proč mají některé zastávky i boční stěnu a některé ne. Bylo by dobré doplnit zastávky koši na odpadky (nebo alespoň popelníky na nedopalky). Vím, že to nezaručí, aby čekající cestující nevyhazovali odpadky na zem.
  ~ Jiří Husák

  odpověď:
  Dobrý den, zastávky se stále instalují, tato investiční akce ještě není dokončena a firma nové zastávky ještě městu nepředala. Místa pro umístění zastávek nejsou všechna stejná, některé nebudou mít boční stěny kvůli průchodnosti. Odpadkové koše budou jejich součástí. Na zastávkách je ovšem kouření zakázáno.
  ~ Vladimír Meluzín, vztahy k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.8.2020

  Úprava autobusových zastávek proti poranění ptactva

  dotaz:
  Dobrý den. Po městě přibývají skleněné přístřešky pro cestující u autobusových zastávek. Věřím, že je co nejdříve necháte upravit, na případně polepit tak, aby se o velké plochy skla nezabíjejí ptáci.
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den, jsme si vědomi rizika, jaké pro ptáky představuje srážka s průhlednou, ať už skleněnou či plastovou plochou. Je na to pamatováno i v souvislosti s výstavbou nových přístřešků na autobusových zastávkách MHD v Sokolově, jejichž transparentní výplně budou po dokončení doplněny speciálními polepy. Ty mají docílit toho, že ptáci čirou plochu včas zpozorují a bezpečně se jí vyhnou.
  ~ Vladimír Meluzín, vztahy k veřejnosti - tiskový mluvčí města

 • 17.8.2020

  Pohyb automobilů na víceúčelové stezce pro pěší a cyklisty

  dotaz:
  Dobrý den, jel jsem na kole po nové cyklostezce od restaurace Alex dolů k areálu a ačkoliv jsem jel velmi pomalu, v té nepřehledné zatáčce jsem spatřil auto, které bylo zaparkované u branky do zahrádek a dva cyklisty kteří to auto objížděl. Musím vám říct, že jsem byl velmi rád, že jsem to ubrzdil! Chci se jen zeptat jestli tam auta můžou parkovat? A jestli by nebylo na škodu tam dát zrcadlo protože se tam stane brzy nějaký úraz. Děkuji
  ~ Pavel Vašek

  odpověď:
  Dobrý den, na této víceúčelové stezce pro pěší a cyklisty samozřejmě nemají auta co dělat. Nemohou sem vjíždět, ani tady parkovat. Pokud tam vjedou a parkují, tak jejich řidiči nerespektují dopravní značení a dopouštějí se přestupku. Městská policie by měla tomuto úseku věnovat zvýšenou pozornost. Pokud se s automobilem na víceúčelové stezce setkáte, můžete o tom městskou policii informovat. Případné umístění zrcadla bude předmětem jednání.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 17.8.2020

  Linka MHD na koupaliště Michal

  dotaz:
  Dobrý den, v Sokolově máme jedno z nejhezčích koupališť - jezero Michal. Bohužel, bez auta je z centra nepřístupné. Na kole je to v horku náročné. Velice bychom uvítali linku MHD. Plánuje město brzy spojení s koupalištěm?
  ~ mgr. Černá

  odpověď:
  Město Sokolov se zavedením linky MHD na koupaliště Michal v současnosti nepočítá. Sezónní linka v rámci městské hromadné dopravy na koupaliště Michal v minulosti už vedla a autobusy tam jezdily. Linka ale byla posléze zrušena kvůli tomu, že ji lidé nevyužívali.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 26.7.2020

  Poděkování za přístup k řešení problémů kolem stavby Krejcarové lávky

  dotaz:
  Dobrý den. Domnívám se, že tato rubrika není jen pro dotazy a připomínky občanů, ale i pro poděkování. Poděkování směrem k úřadu, úředníkům, není zde moc časté. Chtěl bych to trošku *narušit* a veřejně poděkovat vedoucí odboru rozvoje města, ing. Kateřině Klepáčkové, za její přístup k řešení problémů kolem stavby Krejcarovy lávky a uzávěry úseku cyklostezky. Se slovy "..dejte mi pár dní, vstřebám dnešní zážitek a pak Vám odpovím" "..nebráním se víkendu" (obojí se týkalo posouzení situace na místě) jsem se ještě nesetkal. A vůbec s celkově velmi vstřícným jednáním a komunikaci, byť jsem ji já sám nezačal vůči úřadu příliš šťastně Konečný výsledek řešení situace připisuji především jejímu zájmu a nasazení. Za cyklisty i chodce DĚKUJI. Ať se Vám daří a jste nadále v pohodě v osobním i pracovním životě.
  ~ Zdeněk Laube, Sokolov

  odpověď:

 • 14.7.2020

  Sekání trávy ve městě má kvůli dešti zpoždění

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč se letos tak málo seká tráva. Tráva je vyšší než můj pes, kolem paneláku to vypadá jak v džungli a po psu se ani pořádně z té vysoké trávy nedají uklízet exkrementy. Takhke zanedbané trávníky tu nikdy nebyly. To město nemá na sekání peníze, nebo co se děje? Děkuji za odpověď.


  ~ Jan Görgl

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel neuvádíte, o jakou konkrétní lokalitu se jedná. Od letošního jara byly trávníky v Sokolově posekány již dvakrát. Momentálně je v polovině třetí seč, a to včetně sběru. Po deštích tráva roste rychleji a musí se po seči sbírat a odvážet. Tento úkon je dvakrát pomalejší než tzv. mulčování a proto má letos sekání ve městě zpoždění. Na druhou stranu při sběru trávy nezůstávají v trávníku organické zbytky. Od 15. července se začíná sekat kolem ulice Heyrovského a hřbitova, poté se bude postupovat směrem na sídliště Michal. Při deštivém počasí se bohužel sekat nedá, tráva se lepí na techniku, na trávnících zůstávají tlející zbytky a nedají se pořádně uklidit chodníky.


  ~ Vladimír Meluzín, vztahy s veřejností - tiskový mluvčí

 • 14.7.2020

  Keře u silnice brání v bezpečném výhledu

  dotaz:
  Dobrý den. Ve Švabinského ulici v místě nově zrealizované cyklostezky jsou nebezpečné průjezdy přes silnici vedoucí skrz totálně přerostlou keřovou vegetaci, která je vyšší než dospělá osoba. Dítě, a byla  jsem toho svědkem jako chodec, "prosvištělo" přes silnici tak, že případný projiždějící řidič v autě by absolutně neměl šanci zareagovat. Dítě nemělo zase šanci rozhlédnout se, protože jednoduše je vegetace tak vysoká. No a jistě je pochopitelné, že náctileté dítě ani ve snu nenapadne slézt z kola a bezpečně silnici přejít. A proto si myslím, že bychom my, a hlavně město, měli přemýšlet nad bezpečností nás všech. I vyjíždění aut od paneláku ze Švabinské ulice u vchodu 1717 na  hlavní silnici je nepřehledné z důvodu opět nehezké bujné vegetace. Navrhuji vytrhat ji a zasadit růže nebo prostě něco, co nepřeroste. Děkuji za  řešení


  ~ Jana Šlechtová

  odpověď:
  Dobrý den. V letním období dochází ve městě k pravidelnému ostříhání a úpravě většiny keřů. Po opadání listí pak budou keře, které to vyžadují, radikálně zkráceny tak, aby nebyly například překážkou ve výhledu u komunikací a nebránily v bezpečném výhledu.


  ~ Vladimír Meluzín, vztahy s veřejností - tiskový mluvčí

 • 7.7.2020

  Stavba plotu u kolejí vedle bývalého depa

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, jestli se bude dělat plot na vlakovém nádraží v Sokolově v místech zbouraných budov směrem k bývalému depu. Jsem zaměstnanec nádraží a každou chvíli z kolejiště vyháníme lidi, hlavně malé děti, převážně romských občanů. Nemůžeme tam koukat pořád. Je to jen otázka času než se něco stane. Děkuji.


  ~ Zuzana

  odpověď:
  Dobrý den, v místech, kde byly zbourány staré budovy ČD, se s výstavbou plotu v budoucnu počítá. A to v rámci projektu na využití uvolněných ploch, který nyní město připravuje k realizaci.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 17.6.2020

  Naštěstí ještě existují dobří a poctiví lidé

  dotaz:
  Chtěl bych moc poděkovat paní, ktera si nepřála být jmenována, za nalezení a vrácení mé peněženky i s nemalým obsahem. Jsem moc rád, že ještě existují dobří lidé. Je mi moc líto, že paní neznám a nemůžu jí osobně  poděkovat a odvděčit se. Také bych moc rád poděkoval Městské policii Sokolov za rychlou práci a profesionální přístup. Děkuji moc.


  ~ Jan Trpka

  odpověď:

 • 8.6.2020

  Péče o zeleň v sokolovském zámeckém parku

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych upozornit na zanedbanou údržbu zámeckého parku. Tráva je posekaná ledabyle, u lamp a u zdí zámečku na některých místech nebyla pokosena vůbec. Rozkvetlé keře rododendronů jsou zapleveleny kopřivami, vysokou travou či uchycenými a již vzrostlými náletovými dřevinami. Tento park byl vždycky ozdobou města, teď se to bohužel říci nedá.


  ~ Alena Bílková

  odpověď:
  Dobrý den, problém se současnou údržbou parku je nám znám. Společnost SOTES, konkrétně středisko veřejné zeleně, je bohužel momentálně na polovičním personálním obsazení oproti minulému roku. Zámecký park už byl letos dvakrát posekaný, ale do konce května se nedosekávalo ruční mechanizací. Proto ta vysoká tráva u lamp a zdí. Park byl také kompletně odplevelený, deštivé počasí však přispělo k rychlejšímu nástupu nových plevelů. Nyní se řeší nábor nových brigádníků (povoleno v rámci koronavirových úspor až od 01.06.2020), což by mělo přispět ke zlepšení situace.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 1.6.2020

  Dopravní značení na křížení víceúčelové stezky se silnicí

  dotaz:
  Dobrý den, je v plánu v místech křížení nově vybudované cyklostezky a ulic K. H. Borovského a Švabinského zpomalovací retardér nebo nějaké výstražné vodorovné značení, které upozorní na to, že jde o křížení stezky a silnice pro motorová vozidla. A to jak ze strany přijíždějících vozidel, tak ze směru cyklistů je tam sice značka konec cyklostezky. Nevím, jestli je to dostatečné. Děkuji


  ~ Jiří Husák

  odpověď:
  Vážený pane Husáku, v ulici K. H. Borovského jsou řidiči na přítomnost přechodu pro chodce a přechodu pro cyklisty upozorňováni instalovaným svislým dopravním značením. V místě křížení je vodorovným dopravním značením vyznačeno místo pro přecházení chodců a přejezd cyklistů. Jedná o stávající přechod pro chodce, rozšířený o pruh pro cyklisty. Není nutné osazovat retardéry. Navíc se jedná o silnici KSÚS KK, retardéry by musel (mohl) osadit vlastník nikoliv město. V ulici Švabinského se jedná o místo pro přecházení a cyklostezka je před ním v těchto místech ukončena. Zde je cyklista povinen sesednou z kola a po přejití jako chodec může za místem pro přecházení pokračovat v další jízdě. V tomto místě není nutné žádné další svislé a vodorovné dopravní značení. Toto místo bylo již v minulosti používáno jako místo pro přecházení bez dalších úprav a označení. Chodec ani cyklista /který se zde stává chodcem) nemají žádnou přednost a musí respektovat provoz na pozemní komunikaci. Obě místa a jejích označení byla odsouhlasena DI PČR Sokolov a odborem dopravy byla stanovena místní úprava provozu na pozemních komunikacích.


  ~ Luboš Pravec, odbor rozvoje města

 • 1.6.2020

  Finanční pomoc hokejistům a fotbalistům v Sokolově

  dotaz:
  Právě nyní jsem si přečetl, že FK Baník Sokolov končí ve 2. lize bez ohledu jak tato liga skončí. Proč Baníku nepomůžete, jako pomáháte HC Baník Sokolov. Prostě jste fotbalisty hodili přes palubu?


  ~ p. Pospíšil

  odpověď:
  Dobrý den, důvod, proč pomáháme HC Baník Sokolov, je prostý. Je to v možnostech města. Jak finančních, tak i těch (a to možná ještě důležitěji) legislativních. Zastupitelé na svém zasedání odsouhlasili pro HC Baník Sokolov částku 1.600 tis. korun (formou de minimis) a to s vědomím, že tato částka nahradí chybějící finance od jednoho ze sponzorů, tedy SU. Pozice FK Baník Sokolov je naprosto jiná. „A“ mužstvo je vedeno jako akciová společnost SU a ta činnost této a. s. ukončila. Je naprosto jasné, že jako vlastník klubu uhelná společnost do chodu klubu každoročně investovala mnohem vyšší finanční prostředky (cca 13 miliónů korun). Ty město Sokolov opravdu nahradit nemůže. Křivdíte nám, když si myslíte, že jsme fotbalisty hodili přes palubu. S Mgr. Provazníkem vedeme velmi aktivně jednání, a já si jej ohromně vážím za to, jak tuto nelehkou situaci zvládá, o setrvání mužstva „alespoň“ v ČFL a zejména napínáme všechny síly k tomu, aby se celá situace dotkla co možná nejméně fotbalové mládeže. Přeji pohodový den


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta města

 • 25.5.2020

  Kde jsou ve městě umístěny kontejnery na kovový odpad?

  dotaz:
  Dobrý den. Je hezké, že město dává zdarma tašky na kovy, ale kam s kovovým odpadem, můžete mi poradit?


  ~ Milan

  odpověď:
  Děkujeme, že se zajímáte o třídění odpadu. O rozmístění kontejnerů na tříděný odpad pravidelně informujeme například na webových stránkách města. Jinak kontejnery na kovový odpad jsou v Sokolově umístěny zde: 

  ul. Švabinského – u základní školy

  ul. Slovenská – u brány borců

  ul. Spartakiádní – u domu pro seniory

  ul. K. H. Borovského – u MěÚ

  ul. Školní (Šenvert) – pod hřištěm

  ul. Vrchlického – u mateřské školy

  ul. Stará Ovčárna – u Areálu zdraví

  ul. Marie Majerové – u mateřské školy

  ul. Truhlářská – u Mezdosu 

  Jde o nádoby bílé barvy se vhozovými otvory podobně jako je tomu u nádob na tříděné sklo (zde jde o opatření proti vybírání kovů z nádob).

  Dále je možné již několik let kovový odpad odevzdávat (pro občany města Sokolova zdarma) na sběrném dvoře v areálu společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., provozní doba zde


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.5.2020

  Mohou automobily na novou cyklostezku do areálu zdraví?

  dotaz:
  Dobrý den, stavba cyklostezky ze sídliště Michal do Areálu se provedla na místě bývalé písčité (polní) cesty (v katastru uvedeno ostatní komunikace). Ještě tam tedy nejsou osazené cedule, ale předpokládám, že tam bude zákaz vjezdu motorových vozidel. Tuto cestu v minulosti využívali zahrádkáři jako jedinou možnou přístupovou cestu ke svým zahradám autem. V případě, že v budoucnu si někdo bude potřebovat odvést na svůj pozemek (zahradu) nějaký stavební materiál či něco jiného, lze na cyklostezku vjet autem? Nebo případně lze si někde vyžádat nějaké povolení vjezdu? Či tam bude cedule dopravní obsluze vjezd povolen?


  ~ Tomáš Raška

  odpověď:
  Dobrý den, nová spojnice mezi městem a areálem zdraví je postavena jako víceúčelová stezka pro chodce a cyklisty. Konkrétně v úseku mezi restaurací Alex a areálem byla umístěna na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako  ostatní plocha – zeleň (p.č . 1492/2), ostatní plocha – jiná plocha (p.č . 1492/139) a ostatní plocha – ostatní komunikace (p. č. 4039). To znamená, že písčitá cesta od Alexe dolů nikdy oficiální cestou nebyla. Na stezce není možný provoz motorových vozidel, což bude upravovat i dopravní značení. Komunikace byla vybudována s využitím dotací a během doby, po níž platí takzvaná udržitelnost projektu, není možné vydávat povolení pro vjezd například ani kvůli dopravě materiálu na zahrádky.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.4.2020

  Je už dokončena cyklostezka Dolní Rychnov - Sokolov?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, cyklostezka od Retro baru na kruhový objezd za gymnáziem už je hotová? Ty dvě pravoúhlé zatáčky jsou dle mého názoru až nebezpečné. Abyste zatáčku vytočili, tak musíte vjet do protisměru a přes betonovou zeď nebo zarostlý plot není vůbec nic vidět. Neuvažujete o umístění zrcadel? Děkuji za odpověď.


  ~ Renata Stulíková

  odpověď:
  Víceúčelová komunikace pro pěší a cyklisty mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem je už dokončena včetně úseku za gymnáziem. Předpokládáme, že i tady se budou cyklisté chovat ohleduplně vzhledem k pohybu chodců a rychlost jízdy přizpůsobí místním podmínkám, což je obecné pravidlo pro pohyb na všech typech komunikací. Proto zde o umístění zrcadel v současnosti neuvažujeme.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 1.4.2020

  Jak mohou neslyšící požádat o pomoc v případě nouze

  dotaz:
  Chtěla bych se zeptat, zda policie v Sokolově má speciální číslo pro neslyšící SMS. Pokud ano, můžete mi prosím toto číslo poslat, uložila bych si do telefonu, případně informaci, jestli je potřeba stáhnout nějakou aplikaci nebo se někde zaregistrovat abych toto číslo v případě nouze mohla použít. Pokud nic takového policie v Sokolově nemá, prosím Vás o informaci, kam se mohu já, jako neslyšící bez možnosti telefonovat obrátit v případě, že bych se ocitla v nějaké ohrožení, případně vzhledem k situaci s koronavirem i zdravotních problémů. Přes den to tak velký problém není, ale v noci to je horší.


  ~ Miroslava Pernerová

  odpověď:
  Dobrý den, Městská policie Sokolov ani Městský úřad Sokolov nemá speciální číslo pro neslyšící. Pokud je třeba, lze napsat klasickou sms zprávu na složky IZS (Policie ČR, Hasiče a Záchranku). Co se týče naší MP Sokolov, v případě ohrožení či případných zdravotních problémů lze také napsat sms, a to na mobilní číslo operačního strážníka - 604 341 704. Do textu je třeba uvést, že jste neslyšící, aby vám strážník ve službě nevolal. Přejeme hezký den 


  ~ Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 26.3.2020

  Co lze vhazovat do kontejnerů na kovový odpad

  dotaz:
  Dobrý den, šel jsem vyhodit kov do popelnice a bylo to poprvé, co jsem vyhazoval něco většího než plechovky. A zjistil jsem, že ta popelnice nejde otevřít. Napadá mě proč. Aby nikdo nekradl ten kov co v té popelnici je. Ale je opravdu lepší znemožnit kradení kovu z popelnice za cenu toho, že tam nikdo nevyhodí větší kusy kovu, nebo jenom větší plechovky, a všechno se to bude válet okolo té popelnice? Jak otevírají tu popelnici popeláři? Já jsem s tím lomcoval dost dlouho a nepovedlo se mi to. Myslel jsem si, že je zaseklá a pak když jsem se zeptal ostatních, tak mi řekli, že nejde otevřít od doby kdy se tam objevila.


  ~ Robert H.

  odpověď:
  Dobrý den, bílé kontejnery umístěné ve městě slouží k odkládání kovových obalů a drobného kovového odpadu. Větší kovový odpad je možné uložit na sběrném dvoře nebo ve sběrnách druhotných surovin. Nelomcujte prosím víkem, kontejnery jsou zajištěny zámkem, aby nedocházelo k jejich vybírání a nepořádku v jejich okolí. Do kontejnerů na kovový odpad patří hliníkové i železné plechovky od nápojů a potravin, kovová víčka nebo zátky, alobal a další kovové drobnosti z domácností (například kancelářské svorky, drátěná ramínka z čistíren, staré klíče). Dále folie z čokolád, sprejové nádobky, prázdné tuby od kosmetiky, hliníkové nádobí a příbory. Plechovky od nápojů je před vhozením třeba sešlápnout. Kovový odpad se nesmí vhazovat do kontejnerů v žádných obalech, sáčcích či krabičkách. Vhazovat je do nich třeba pouze čistý kovový odpad bez příměsí a nadměrného znečištění.

  Další informace najdete zde


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí města

 • 25.3.2020

  Informace o úpravách nájemného v městských bytech

  dotaz:
  Dobrý den, dne 12. 3. byl vyhlášen v ČR nouzový stav a jelikož jsem zdravotní sestra v sociálních službách, dotýká se mě tento stav více a společně se mnou i řada solidárních lidí nabízí pomoc v rámci možností. Dne 13.3 . Město Sokolov mi zaslalo dopis, ve kterém mě informují o zvýšení nájemného a v případě nesouhlasu mám byt opustit! Ze strany města Sokolov opravdu solidární pomoc v době nouzového stavu v ČR.


  ~ Jiřina Ježková

  odpověď:
  Vážená paní Ježková, o zvýšení nájmu v městských bytech rozhodla rada města letos 15. ledna. Všem uživatelům městských bytů se pak začalo rozesílat oznámení o úpravě nájemného. A to postupně podle toho, kdy jednotlivým nájemníkům končí jejich smlouvy. Když se úprava nájemného schvalovala, a poté se začala oznámení o zvýšení nájemného rozesílat, nikdo nic o příchodu koronavirové epidemie netušil. A buďme upřímní, toto s ní ani nijak nesouvisí. To, jak vše popisujete, není nic jiného, než bezprecedentní zneužívání situace a kombinace věcí, které spolu nemají vůbec nic společného. Zvláště pak spojování Vaší profese zdravotní sestry s úpravami nájemného ve městě Sokolov a odkazováním na koronavirovou epidemii. Velmi si vážíme všech, kdo v této složité situaci pomáhají, což je jistě i Váš případ. Na druhou stranu ale nelze toho, co se děje, zneužívat takovým způsobem, jako to děláte Vy. Vaše zpráva zveřejněné na facebooku je matoucí, zavádějící a šíříte mezi veřejností neobjektivní informace. Oznámení, které jste obdržela stejně jako další desítky uživatelů městských bytů, je standardním úředním sdělením o úpravě smluvního vztahu. Rada města přitom schválila 4. března prodloužení Vaší nájemní smlouvy u bytové jednotky v Sokolově. A to i přesto, že jste byla v minulosti upozorňována na pozdní úhrady nájemného. Vaše nové nájemné bylo po úpravě stanoveno za byt 3 + 1 na 4 380 korun (60 Kč/m2/měsíc). Nájemné v městských bytech v Sokolově se nezvyšovalo už deset let a i po jeho současné úpravě, která je v souladu se zákonem, je i nadále výrazně pod úrovní komerčních nájmů. Město přitom musí bytový fond opravovat a udržovat, což stojí každoročně nemalé finanční prostředky.


  ~ Renata Oulehlová, starostka města

 • 25.3.2020

  Poděkování ze sokolovské pošty za ochranné roušky

  dotaz:
  Dobrý den všem. Pošta Sokolov 1 moc, moc a moc děkuje dvěma chlapákům, kteří nám donesli 50 roušek pro naše holky u přepážky a doručovatele, které se šíjí v Městském domě kultury. Byla jsem tak šoku, že jsem se zapomněla zeptat, z čí iniciativy to konkrétně bylo. Ještě jednou velké díky, vážíme si toho moc.


  ~ Petra

  odpověď:

 • 17.3.2020

  Budování "zálivů" u zastávek autobusů ve městě

  dotaz:
  Dobrý den, viděl jsem návrh na úpravu zeleně před zdravotním střediskem na Michalu.Obávám se že v místě kde bude záhon se stylizovaným písmenem S je nejkratší a tudíž hojně využívaná cesta k OD Tesco. Mnoho šancí tedy tomuto záhonu nedávám. A ještě k budoucí nové zastávce na Michalu. Zmínili jste se, že z technických důvodů nebude možno udělat zastávku se zálivem. Je možné ty technické důvody nějak specifikovat? A jsou tak nepřekonatelné? Chodím tam na autobus denně a vidím, jak to tam obvzlášt ve špičce vypadá. V blízkosti jsou dva přechody pro chodce a ve chvíli kdy je autobus ve stanici je tam dopravní situace dost nepřehledná.


  ~ Čeněk Červenka

  odpověď:
  Takzvané zálivy u zastávek MHD se budou v Sokolově postupně budovat všude, kde to bude technicky jen trochu možné. Jde o to, zda je v daném místě například dostatek prostoru. V současnosti se projektově připravují zálivy v ulicích Sokolovská a Boženy Němcové.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 9.3.2020

  Poděkování starostce za pomoc v těžké životní situaci

  dotaz:
  Dobrý den, se svou rodinou jsem se dostala do těžké životní situace, když nám syn onemocněl podruhé leukémií. Nechci sem psát o tom, jak to je těžké, ale o tom, jak jsme v tom boji nakonec nebyli sami. Pomohla nám paní s obrovským srdcem a natolik lidskou povahou, že nad tím doposud žasnu. Dostali jsme větší byt, kde bude mít Standa svůj vlastní sterilní pokoj, zorganizovala hokejový zápas pro Stánika a plakala s námi. Neznám nikoho s tak obětavého, jako je právě naše starostka. Tímto bych chtěla strašně moc poděkovat a říct, že nemůžeme mít za první dámu nikoho lepšího, než je právě paní Renata Oulehlová. Zapsala se nám do srdcí a navždy ji budeme vděční. Žena s velkým Ž a s obrovským srdíčkem. Tak jedině se dá popsat naše paní starostka.


  ~ Nikola Franzová

  odpověď:

 • 10.2.2020

  Termíny vyvážení nádob na tříděný odpad

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné vyvážet popelnice na tříděný odpad na začátku ulice Micurinova častěji. Po vyvezeni jsou během dvou dnů znovu plné a lidé dávají odpad vedle popelnic. Jedná se hlavně o plast a papír.


  ~ Renatä Mudrová

  odpověď:
  Tříděný odpad se v současnosti vyváží v Sokolově dvakrát týdně. S častějším odvozem zatím nepočítáme. Společnost SOTES Sokolov, spol. s r.o., bude ale stav nádob na tříděný odpad v Mičurinově ulici monitorovat a v případě potřeby přistavíme další nádobu.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnostï - tiskový mluvčí města

 • 7.2.2020

  Město se zabývá přípravou a výstavbou nových parkovacích ploch systematicky

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal, jaký má Sokolov zpracovaný koncept řešení problému s parkováním. V poslední době vidím pouze zrušené zeleně a travnaté plochy, které jsou nahrazeny asfaltem nebo betonem, jenže i to bude za pár let nedostačující. Nemluvím o tom, že děti si nemají kde hrát, pejskaři kde venčit... Neznám plán rozvoje, finanční možnosti, ani další důležitá data a fakta, abych si mohl závěr vyvodit. Děkuji


  ~ Tomáš Karol

  odpověď:
  Dobrý den, město se samozřejmě zabývá přípravou a výstavbou nových parkovacích ploch systematicky, nejde o žádný nahodilý proces. Některá z nových parkovišť byla v současné době dokončena, další se projektově připravují. Na sídlišti Michal například vzniknou nové parkovací domy i nová odstavná plocha pro automobily u vodárny. Z vašeho dotazu není zcela jasné, jaké závěry si chcete vyvodit. Každý dobrý a realizovatelný nápad, který by mohl situaci řešit, uvítáme. Faktem je, že automobilů ve městě neustále a výrazně přibývá a lidé si stěžují, že nemají kde parkovat. Na druhou stranu se lidem nelíbí zásahy do zelených ploch. Vyjít vstříc všem je velmi těžké. Vždy se hledá kompromis, aby se řešení dotklo životního prosředí obyvatel města co nejméně.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí města

 • 6.2.2020

  Jehličnany u dětského hřiště byly nestabilní

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně kácení stromů v městském parku. Chápu, že stromy nemocné, křivé nebo zasahující do cesty je nutné porazit, ale zajímaly by mne důvody pokácení tří jehličnanů v blízkosti dětského hřiště, z nichž minimálně dva byly, dle mého laického názoru, zdravé. Vytvářeli kolem sebe specifické mikroprostředí a park obohacovali.


  ~ Alexandra Zachová Tichá

  odpověď:
  Dobrý den, pokácení zmiňovaných jehličnanů bylo řádně povoleno a došlo k němu po předepsaném schvalovacím procesu. Stromy byly nestabilní a hrozilo, že by mohlo dojít při silnějším větru k jejich vyvrácení. Což by bylo nebezpečné zvláště v případě, kdy jsou v blízkosti dětského hřiště. Na jejich místě budou ještě letos vysazeny stromy nové.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí města

 • 28.1.2020

  Úpravy v lesoparku mezi Hardem a Heyrovského ulicí

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na důvod kácení stromů na "chemičáku" a co tam město plánuje vybudovat. Děkuji za odpověď.


  ~ Petra Drážďanská

  odpověď:
  Další část regenerace území pokračuje v lesoparku mezi rozhlednou Hard a Heyrovského ulicí. Akce s oficiálním názvem Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa začala vloni na podzim a bude pokračovat do jara. Kromě jiného zde dochází se souhlasem orgánu ochrany přírody ke kácení neperspektivních náletových dřevin, které jsou defektní či jinak nevhodné pro budoucí porost. Podle projektu zůstanou v dané lokalitě právě perspektivní, nejlépe dlouhověké dřeviny. Jedná se o revitalizaci dlouhodobě neudržovaného území bez pěstebních zásahů, kdy právě tímto zásahem dojde ke zvelebení celé lokality. Projekt zasahuje až do ulice Heyrovského. Mezi domy jsou káceny neperspektivní dřeviny, následně dojde k náhradní výsadbě stromů a keřů v celém prostoru revitalizovaného území. Budou také založeny nové záhony a travnatá plocha pod hřbitovem. Lokalita Hardu je v intravilánu města a vytváří přirozenou spojnici mezi centrem Sokolova a sídlištní zástavbou Michal. Jedná se o prostor městského lesa, kde ovšem v minulosti chyběly výchovné zásahy a spontánně se rozšířily nálety dřevin. V první fázi bylo naplánováno ošetřování hodnotných dřevin a odstraňování křovin. Od loňského října přišlo na řadu kácení některých dřevin (je možné kácet až do 31. března 2020). Dřeviny jsou káceny na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Veškeré práce zajistí v souladu s projektovou dokumentací firma KHL-EKO, a. s., vítěz veřejné zakázky.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 28.1.2020

  Sloup uprostřed cyklostezky v Mičurinově ulici zmizí

  dotaz:
  Dobrý den, mám jenom dotaz jestli stožár VN zůstane v cestě na nově budované cyklostesce  bohemka - areal zdraví. Jedná se o úsek nad bunkrem v Mičurinově ulici. Sloup je boužel uprostřed cesty. Díky za odpověď.


  ~ Jiří Husák

  odpověď:
  Dobrý den, sloup stojící v trase cyklostezky bude přemístěn mimo ni.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 28.1.2020

  Stav schodů od Lidlu a oprava chodníků v Mánesově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, nejdříve bych chtěla představitelům města poděkovat za práci, kterou dělají ku prospěchu Sokolova, aby byl uklizený a hezky se v něm bydlelo. Také dovolte, abych Vám popřála  do nového roku pevné zdraví, spokojenost v rodině a úspěchy v práci. Mám ale dvě připomínky. První se týká schodů, které vedou z Mánesovy ul. do Lídlu. Bydlím tam a často je využívám. Byly sice opravené (ale už se zase loupou) a hlavně by potřebovaly občas zamést  (je tam plno listí,  teď  mokrého  i přimrzlého), při tmě tam není vidět, lampa nesvítí a je zarostlá v křoví. To by chtělo také prořezat, tvoří nad schodištěm téměř bránu (při dešti prší dvakrát a sníh padá za krk). A druhá připomínka. Při přechodu z našeho domu (Mánesova ul.) musíme na chodník, který vede podél soukromé školy (hlavně úsek, kde jsou z jedné strany zaparkovaná auta). Chodník je nerovný a samá díra. Možná už na to někdo upozorňoval a proto i já bych byla ráda, kdyby se s tím něco udělalo. Děkuji a zdravím


  ~ V. Beštová

  odpověď:
  Dobrý den, pokud jde o schody mezi Lidlem a Mánesovou ulicí, nejsou na pozemku města a ani jeho majetkem. Pozemek patří k supermarketu Lidl. Chodníky v Mánesově ulici se budou kvůli jejich stavu opravovat postupně. Letos přijde na řadu chodník mezi č.p. 1688 - 1671, další části pak v příštích letech.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 23.1.2020

  Cvičební stroje a prvky ve sportovních areálech

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, jestli neplánujete do budoucna na areálu zdraví vybudovat cvičící stroje, jako jsou v areálu Bohemia. Děkuji


  ~ M. K.

  odpověď:
  Dobrý den. Cvičební stroje jsou v současnosti k dispozici v Sokolově ve volnočasovém areálu Bohemia. Jejich umístění v areálu zdraví se zatím nepřipravuje.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 23.1.2020

  Lze užívat městský byt a přitom vlastnit nemovitost?

  dotaz:
  Dobry den, chtěl bych se zeptat, zda městu nevadí když je někdo v městském bytě a přitom vlastní nemovitost. Díky za odpověď


  ~ Jiří

  odpověď:
  Městský úřad sleduje, zda je nájemce městského bytu vlastníkem nemovitosti určené k bydlení. Ale pokud je uzavřena smlouva na dobu určitou, není vlastnictví nemovitosti určené k bydlení důvodem výpovědi z městského bytu.


  ~ Jana Mikešová, majetkové oddělení, odbor správy majetku

 • 15.1.2020

  Vodorovné značení komunikací a úprava zastávek MHD

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat proč ve městě není nikde vodorovné dopravní značení? Tedy, mimo velkých křižovatek a přechodů pro chodce. Ty se stříkají, aniž by to ještě bylo potřeba, a je na nich taková vrstva barvy, že je to za deště nebezpečné chodcům. Myslím, že středová bílá čára by za tmy a deště pomohla nejednomu řidiči oslepenému protijedoucím vozidlem. Ale abych jen nehaněl, líbí se mi, jak město přestavělo zastávku na Michalu. Místo bylo k vůli autobusům, parkujícím automobilům řidičů nakupujících v pekařství a blízkému přechodu nebezpečné a nyní je podstatně přehlednější. Ptám se tedy: Bude se stejným způsobem předělávat i zastávka na druhé straně? Pro zpřehlednění dopravy z druhé strany by to bylo potřebné. Děkuji za odpověď


  ~ p. Červenka

  odpověď:
  Dobrý den, ve městě je řada ulic, kde vodorovné dopravní značení na komunikacích je. Například Sídliště Vítězná a další ulice, vodorovné dopravní značení je i na většině parkovišť. Všude, kde je, musí být pravidelně obnovováno a určitě není používána zbytečně velká vrstva barvy. Je možné, že v některých případech vodorovné značení více klouže. Například pokud prší, může se stávat, že voda nestačí odtékat a vytváří se vodní plocha, která pak klouže. Za této situace je nezbytné přizpůsobit rovněž chůzi stavu vozovky, stejně jako řidiči musí přizpůsobit rychlost vozidla. Kvalitnějším, méně kluzkým a odolnějším vodorovným značením jsou takzvané studené plasty, které se začínají používat ve větší míře. Tato varianta je ale mnohem dražší než barva a používá se většinou jen na frekventovaných a nebezpečných úsecích. U značení se kontroluje viditelnost za tmy, denní viditelnost, trvanlivost a drsnost. Umístění vodorovného dopravního značení podléhá schválení Dopravní policií ČR. Nelze jej namalovat tak, jak by někoho napadlo. Pokud jde o váš dotaz k úpravě zastávek po vzoru nedávno dokončeného stanoviště v ulici Závodu míru, tak ano, s obdobnou úpravou se počítá rovněž u dalších vybraných zastávek ve městě. Také na druhé straně vámi zmiňované zastávky by měla vzniknout zcela nová zastávka, tady ovšem bez takzvaného zálivu, jehož vybudování tady není technicky možné.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 9.1.2020

  Demolice domů v Heyrovského a Hornické ulici

  dotaz:
  Dobrý den, kdy začne demolice domů na Heyrovského a Hornické ulici? A proč se demolice týká pouze tří domu? Co město bude dělat s ostatními vybydlenými domy? Děkuji


  ~ Jiří

  odpověď:
  Dobrý den. Demolice se týká tří domů, které odkoupilo město. Požádali jsem o dotaci na demoliční práce a čekáme na její vyřízení. Poté mohou začít přípravné práce. Místo těchto domů počítá město s vybudováním parkovišť, kterých je nedostatek. Ostatní domy nejsou majetkem města a je tedy na jejich vlastníkovi, jak s nimi naloží.


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta Sokolova

 • 9.1.2020

  Kam lze odložit obnošené oděvy a starý textil?

  dotaz:
  Dobrý den, prosím, kam mohu dát obnošené oděvy? Samozřejmě vyprané, čisté, neroztrhané. Většina kontejnerů na textil a oděvy jsou plné.


  ~ H. Makarovičová

  odpověď:
  Dobrý den. K odkládání oděvů či textilu slouží v Sokolově na šesti stanovištích celkem deset nádob (Brána borců, U Uralu, ulice Švabinského, Pionýrů, M. Majerové, Mánesova). Zhruba jednou za týden jsou vyváženy. K odkládání starého textilu lze využít také Sběrný dvůr společnosti SOTES.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 7.1.2020

  Plošná deratizace na území města Sokolov

  dotaz:
  Ráda bych se zeptala na situaci ohledně přemnožených potkanů v Sokolově. V parku za OD Ural mají potkani svá hnízda, za bílého dne běžně napočítám i 20 potkanů za jednu cestu parkem. Přebíhají lidem přes cestu. Mám pocit, že se situace stále zhoršuje a nevzpomínám si, že by pár let zpět bylo potkanů tolik. Z tohoto důvodu již do parku téměř nechodím a raději vše obcházím. Jako vrchol mi přijde, že už si potkani vesele pobíhají po Novém náměstí. Probíhají vůbec nějaké deratizace? A v jaké míře? Není možné, že máme část Sokolova takto “zamořený” potkany i přes pravidelné provádění deratizace. Je sice pěkné, že má město svůj park, který si udržuje, přijde mi ale velká škoda, že je z tohoto důvodu využívaný čím dál méně.


  ~ Petra Bezděkovská

  odpověď:
  Velká speciální ochranná deratizace na celém území města Sokolova byla provedena v roce 2017. A to v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Sokolova  č. 2/2017.  Deratizace venkovních prostor poté probíhá v průběhu každého roku v lokalitách s výskytem potkanů na základě hlášení občanů, firem a nebo případnou kontrolu, kterou zajišťuje městský úřad.  Problém s výskytem potkanů za OD Ural a v okolí rybníka v Husových sadech řešíme. V prosinci byla dvakrát provedena pokládka nástrah a tento týden bude provedena ještě jednou. Kontroly budou opakovány po dobu přijímání nástrah potkany. Potkani se v této lokalitě přemnožují i kvůli neustálému krmení kachen.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.12.2019

  Dopravní značení v některých ulicích města

  dotaz:
  Dobrý den, můj dotaz se týká umisťování značek zákazu zastavení. V ulici Rooseveltova jste umístili značku zákaz zastavení, po levé straně u obchodů s odůvodněním, že se jedná o ulici s obousměrným provozem a musí být zachován průjezdný pruh minimálně 6 metrů. Budiž. Proč tedy není zákaz zastavení ze stejného důvodu na jedné straně ulice Jiráskova? Po obou stranách stojí auta a pokud se potkáte s protijedoucím autem, tak jeden z vás musí uhnout. Často ani není kam. Stejná situace ulice Komenského, směrem od Permona po pravé straně. Auta stojí až v zatáčce, takže chcete-li tam projet, musíte vyjet do protisměru do zatáčky, do které nevidíte.


  ~ Jana V.

  odpověď:
  Dobrý den, obecně platí pravidlo, že na obousměrné komunikaci musí zůstat volný jízdní pruh 3 m pro každý směr jízdy. Dopravní značka je zde umístěna "navíc", proto aby zdůraznila zákaz, který vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Přistoupili jsme k tomu z toho důvodu, že parkující vozidla nejen zhoršovala průjezd ostatních vozidel, ale často nemohla vozidla parkující kolmo ani vyjet. Na dalších dvou Vámi uvedených komunikacích platí zákonná právní úprava na jejíž dodržování dohlíží policie. Další umístění dopravních značek zákazu zastavení v ulici Jiráskova a Komenského zatím plánováno není.


  ~ Ing. Martina Hubaty, vedoucí majetkového oddělení, odbor správy majetku města

 • 10.12.2019

  Rozšíření parkovací plochy u hřbitova

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda by nebyla možnost zvětšit parkoviště u hřbitova (na pozemku č.2252/1). Dříve bylo na travnaté ploše u zmiňovaného parkoviště dětské hřiště, které ale bylo zrušeno. Travnatá plocha je nyní nevyužívaná. Myslím si, kdyby se parkoviště o kus zvětšilo tak by to lidé uvítali vzhledem k složitosti parkování v této lokalitě. A to nezmiňuji problém parkování v době dušiček atd.


  ~ Zdeněk Černý

  odpověď:
  Dobrý den. Travnatá plocha vedle smuteční obřadní síně je zařazena do seznamu míst, kde by v budoucnu měly vzniknout další parkovací stání. V této lokalitě i z důvodů, které uvádíte. Termín, kdy bude projekt realizován, ale zatím určený není. Momentálně jsou prioritou parkovací etáže na sídlišti Michal. Ale i na území vedle hřbitova by mělo časem dojít.


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta

 • 10.12.2019

  Nová cyklostezka z Tovární ulicí na sídliště bude i pro pěší

  dotaz:
  Dobrý den,nejdříve bych chtěla poděkovat za část cyklostezky vedoucí směrem Tovární ul. Bydlím u chemičky a konečně je tu možnost bezpečněji dojít do centra města a nebát se projíždějících aut, zejména kamiónů. O to víc,n ejenom mě,a le i ostatní bydlící v této lokalitě, trápí velice špatná dostupnost směrem na Michal. Pokud chceme dojít na autobusovou zastávku na Michalu nebo k lékaři,d o lékárny, na poštu či do obchodu, musíme tuto cestu absolvovat, když se chceme vyhnout silnici přes Těšovice (bez chodníku). Cesta lesem je neudržovaná,z arůstající nálety a několik týdnů neosvětlená (v zimě nepříjemné). Přes všechna zmíněná negativa je cesta využívána i staršími lidmi, kteří nejsou vždy mobilní a dětmi, které nemají častějšího autobusové spojení do Těšovice. Víme, že pozemek, kterým cesta vede, není ve vlastnictví města. Přesto se ptám, nedalo by se s tím něco dělat? Myslím, že i my v této okrajové části města bychom si zasloužili důstojnější přístup na sídliště Michal. Děkuji za odpověď.


  ~ Jitka Abrhámová

  odpověď:
  Dobrý den. Na část města Sokolov, kterou zmiňujete, určitě nezapomínáme. A stejně tak jsme chtěli vyřešit horší dostupnost sídliště pro pěší, o které rovněž píšete. I proto vznikl projekt "cyklostezky" právě v trase mezi Tovární ulicí a sídlištěm Michal. Tato nová spojnice totiž není pouhou cyklostezkou, ale víceúčelovou komunikací pro pěší a cyklisty. Nové trasy, které ve městě vznikají, jsou právě takto koncipované. Obdobě se v současnosti pracuje také na komunikaci stejného typu mezi Sokolovem a Dolním Rychnovem. Věříme, že po dokončení úseku mezi Tovární ulicí a sídlištěm Michal se jeho dostupnost nejen pro chodce výrazně zlepší.


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta města

 • 2.12.2019

  Kamionová doprava z chemických závodů a zákaz vjezdu do města

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou v souvislosti s událostí (14. 11.) v ulici Tovární a ulici K.H. Borovského, kdy kolem 12 hodiny došlo k úniku chemické látky z kamionu. Vím, že kamionová doprava z chemičky má zákaz jezdit ulicí Tovární a měla by jezdit směr Královské Pořičí. Leč z mojí zkušenosti se tomu tak neděje a kamiony jezdí touto ulicí každý den, ostatně únik chemické látky z vozidla není ojedinělý. My v této ulici každý den zažíváme otřesy domů a tímto dochází k poškozování našich nemovitostí. Žádám vás tedy o vyřešení této situace, neboť jak je zřejmé, pouze zákazová značka nestačí.


  ~ MVDr. Jan Gargel

  odpověď:
  Situací, kdy někteří řidiči nerespektují dopravní značení, jsme se už několikrát se zástupci Policie ČR i Hasičského záchranného sboru zabývali. Na výjezdu z chemičky bylo umístěno viditelné dopravní značení, které upozorňuje, jaká vozidla nemohou do Sokolova vjíždět a směřuje nákladní automobily na obchvat ke Královskému Poříčí. Kudy mají jezdit, bývají řidiči kamionů upozorňování i v chemických závodech. Pokud se však některý rozhodne dopravní značení prostě ignorovat, těžko s tím lze něco dělat. Neni v našich silách, tedy Městské policie Sokolov, ani v silách Policie ČR, aby byly na místě nepřetržitě hlídky a provoz kontrolovaly.


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta města

 • 25.11.2019

  Kdy bude postavena nová Krejcarová lávka přes Ohři?

  dotaz:
  Dobrý den, šel jsem po mostě přes Ohři v Kraslické ulici a podíval jsem se doleva, a co nevidím, nebo spíš vidím. Most! Jak je možné, že Krejcarová lávka stojí? Neměla být v září zbourána? V létě bych zase rád chodil do parku za lávkou, ale nechce se mi to celé obcházet a začínám mít obavy, jestli už bude nová lávka hotova. Mohl bych se zeptat, jestli bude do února roku 2020 hotova a jestli má město nějak ošetřeno zpoždění na stavbě (např. sleva z ceny za každý den zpoždění)? Děkuji.


  ~ Robert H.

  odpověď:
  Přes řeku Ohři se po Krejcarové lávce nedostanete už od září. A to až do února roku 2021, kdy by mělo být otevřené nové přemostění spojující centrum Sokolova s lokalitou Jižní lom. Důvodem uzavření je výstavba nové Krejcarové lávky včetně demolice stávající. Podrobnosti o stavbě najdete v projektech odboru rozvoje města. Město Sokolov ovšem není ani vyhlašovatelem této investiční akce, a ani tuto stavbu nefinancuje. Jedná se o stavbu Ministerstva financí ČR hrazenou z programu Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zájmem města ale samozřejmě je, aby akce skončila v daném termínu, a předpokládáme, že tomu tak i bude.


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta města

 • 25.11.2019

  K čemu máme moderní autobusy v sokolovské MHD, když...

  dotaz:
  Dobrý den, k čemu máme moderní MHD autobusy, když je starší řidiči neumí, nebo spíš nechtějí umět používat? Uvedu příklad třeba automatických dveří... Jeden starší šofér nechce zapínat tuto funkci a nechává lidí zbytečně stát u dveří jak z venku tak vevnitř autobusu. Maminky s kočárky musí běžet k předním dveřím a vyslechnout si spoustu až drzých přípomínek. Snad město mělo tuto funkci v podmínkách ne? A další dotaz je na plánované zdražování za vjezd do Terminálu.. Jak to město s Lignetou vyřešilo?


  ~ Jiří

  odpověď:
  Společnost LIGNETA autobusy s.r.o. prověřila Váš podnět u starších řidičů a nikdo z nich nezaznamenal podobný dotaz ani spoustu drzých připomínek. Uvádíme, že za bezpečnou přepravu ve vozidle je odpovědný řidič, který rozhoduje, zda použije nebo nepoužije automatické otvírání dveří, kterými jsou vozidla vybaveny. V některých lokalitách se automatické otvírání používá více v jiných méně nebo vůbec. Jde o to, aby řidič měl vždy přehled o bezpečném výstupu a nástupu cestujících, aby nedošlo k žádné újmě a podle toho může použít automatické otvírání nebo režim pod plnou kontrolou řidiče. Při nástupu cestujícího s kočárkem „musí“ cestující řidiče informovat, že hodlá s kočárkem nastoupit a řidič dává cestujícímu souhlas, že to bere na vědomí a umožní mu nástup. (Nebo řidič cestujícímu s kočárkem souhlas nedá, pokud už je autobus kočárkem/kočárky obsazen.). Ve smluvních přepravních podmínkách MHD Sokolov v článku 5 je popis přepravy dětí a dětských kočárků v bodu 2 písm. b) a c) se uvádí:

  2) Přeprava dětského kočárku s dítětem: b. v každém vozidle MHD dopravce je povolena přeprava jednoho dětského kočárku; řidič může za předpokladu splnění podmínek uvedených v bodu 2 c povolit přepravu druhého dětského kočárku, c. cestující s dětským kočárkem může do vozidla nastoupit pouze s vědomím řidiče. O svém úmyslu nástupu s dětským kočárkem informuje řidiče. Řidič k tomuto nástupu dává cestujícímu souhlas (řidič vozidla dává najevo, že vzal na vědomí požadavek na nástup cestujícího s dětským kočárkem, např. souhlasným kývnutím hlavou apod.). Následně může cestující s dětským kočárkem nastoupit do vozidla. Nebude-li současně prováděna přeprava cestujícího na invalidním vozíku, je povolena přeprava druhého dětského kočárku v místě vyhrazeném pro přepravu cestujícího na invalidním vozíku. Každopádně pak řidič plně kontroluje daný nástup (výstup), aby nedošlo k přivření dveří ani žádné panice cestujících v reakci na hlášení, že se dveře automaticky zavírají. Obvykle to funguje tak, že pokud jsou obsluhovány zastávky s menší frekvencí a větší přehledností, popřípadě kde očividně není náznak k výstupu či nástupu, tak řidiči použijí automatické otvírání dveří, aby o své vůli zbytečně neotvírali dveře a nevětrali. Pokud je naopak větší počet cestujících ve vozidle či na zastávkách, použijí režim obsluhy dveří plně pod kontrolou řidiče. Ale je vždy na rozhodnutí řidiče, jak cestujícím zajistí bezpečný nástup a výstup.

  Zároveň sdělujeme, že poplatky za vjezd na autobusový terminál se nezvyšují, zůstávají ve stejné výši dle ceníku platného od 01. 02. 2017.


  ~ LIGNETA autobusy s. r. o., MěÚ Sokolov

 • 21.11.2019

  Nádoby na použitý olej jsou brzy zaplněné

  dotaz:
  Je krásné dávat na ulici popelnici na použité oleje, ale taky by se měla vyvážet. Dva týdny jsem chodila kolem ní a byla stále plná. Některé lahve už byly i na zemi a vyteklé. Už mám doma dvě lahve s olejem a čekám, až se vyprázdní popelnice. Když je to takový problém ji častěji vyvážet, tak proč teda není větší popelnice?


  ~ Růžena Vaňušová

  odpověď:
  Město Sokolov v současné době již jedná se společností EKO-PF, která pro město Sokolov použité jedlé oleje a tuky likviduje, o poskytnutí větších nádob. V roce 2018 bylo v Sokolově osm nádob na použité oleje, letos jich přibylo dalších šest. Jejich počet by měl v příštím roce zůstat, ale počítáme se zvýšením jejich obsahu z nynějších 240 litrů na 360 litrů. A to zatím v případě dvou kontejnerů na sídlištích Michal a Vítězná. Protože se nádoby vyprazdňují ručně, není možná výměna za kontejnery objemnější než 360 l.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.11.2019

  Provoz kluziště pod širým nebem je příliš nákladný

  dotaz:
  Dobrý den, mám prosbu, jestli by nebylo možné udělat někde v Sokolově přes zimu ledové kluziště pod širým nebem. Myslím, že by to plno lidí a dětí využilo.


  ~ Hana Kimová

  odpověď:
  Dobrý den. Provoz kluziště pod širým nebem, to není jen otázka umístění, ale především vytvoření ledové plochy a její udržení. Vzhledem k charakteru zim v uplynulých letech, kdy opravdu mrazivých dní nebývá příliš mnoho, by nebylo možné spoléhat na led přírodní, ale musel by být vyráběn "uměle", tedy s využitím chladicí technologie. A to je velmi nákladná záležitost zejména za situace, kdy není kluziště zakryté. Nemluvě o technických problémech se zajištěním kvalitní ledové plochy pod širým nebem při výkyvech počasí. Zkušenosti z řady měst, kde provoz kluziště pod širým nebem zkoušeli, přitom ukázaly, že zájem o jeho využití příliš velký nebyl. V Sokolově mohou zájemci o bruslení využívat od podzimu do jara ledovou plochu na zimním stadionu, kde jsou v podstatě každý týden vyhrazeny určité hodiny pro veřejné bruslení. Informace o tom, kdy si na sokolovském "zimáku" můžete zabruslit, zveřejňujeme pravidelně na facebooku města.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 6.11.2019

  Nádoby na bioodpad jsou brzy naplněné a nestačí

  dotaz:
  Dobrý den. Znova chválím popelnici na bioodpad. Ale bohužel tuto popelnici nejvíce využívají zahrádkáři. Vlastně ji naplní za dva dny možná i dřív. Evidentně neumí kompostovat na své vlastní zahradě. Jde mi o to, že když tam člověk přijde, třeba já, tak je popelnice plná k prasknutí a okolo se válejí další pytle (bioodpad, větve aj.). Pak nemám kam vyhodit svůj bioodpad. Navrhuji buď větší popelnice nebo vyvážet častěji. Brzy začne zima, tak bude na chvíli klid, ale pak to zase začne. Děkuji za odpověď a možné řešení.


  ~ Gabriela B.

  odpověď:
  Dobrý den. Kontejnery na bioodpad jsou v Sokolově záměrně umístěny v lokalitách s rodinnými domy, odkud pochází největší objem tohoto druhu odpadu. Ne všechen biologický odpad však patří do kompostu. Město se tak často potýkalo s černými skládkami, které vznikaly právě v okolí rodinných domů a zahrádek. Kontejnery na bioodpad budou rozmístěny po městě do konce listopadu. Přes zimní období až do dubna příštího roku budou moci občané Sokolova biologicky rozložitelný odpad odkládat pouze na sběrný dvůr. O četnosti svozu, rozmístění nádob na bioodpad a jejich počtu pro příští rok rozhodne vedení města do dubna 2020.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 5.11.2019

  Proč se město stará o hrobku rodiny právníka Schustera?

  dotaz:
  Dobrý den. Zveřejnili jste přípravu projektové dokumentace oplocení hrobky rodiny Schuster, nacházející se v současnosti mimo areál hřbitova, hrazenou z prostředků města. Zajímá mne, jaké pohnutky k tomuto město vedou. Byla Familie Schuster rodinou nějak z pohledu města významnou, má stavba nějakou historickou hodnotu a hradí žijící potomci poplatek za hrobové místo? Dále bych doporučil zkontrolovat stav nově vysazených stromů na stezce od Hardu k Akrylu. Asi by se poskytovatelé dotace podivili...


  ~ Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Pohnutky, které vedou město Sokolov k tomu, aby upravilo okolí hrobky rodiny Schuster, jsou prosté. Vybudování oplocení je součástí revitalizace prostoru pod rozhlednou Hard. Hrobka významné právnické rodiny JUDr. Franze Schustera (1856 – 1939) byly v minulosti mimo jiné terčem útoků vandalů, což jistě není žádoucí. Zcela jistě jde také o pietu vůči mrtvým, hroby patří ke svědkům časů dávno minulých. Význam mají nejenom místa posledního odpočinku nadregionálně důležitých osobností, ale i hroby významných místních obyvatel. Což je určitě tato hrobka, která je vedena v památkovém katalogu Národního památkového ústavu pod číslem 1999998240. Kontakty na případné potomky rodiny Franze Schustera nejsou městu známy, za toto místo tedy poplatek nikdo nehradí. Pokud jde o stav stromů vysazených  na stezce od Hardu k Akrylu, jejich stav nám známý je. Firma, která tady výsadbu prováděla, musí zajistit po dobu tří let následnou péči a stromy, které případně uschly nebo byly poškozeny, nahradí novými.


  ~ Jan Picka, místostarosta města

 • 23.10.2019

  Stavební práce v ulici Lidické nábřeží neprovádí město

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč je v ulici Lidické nábřeží od 16.10. 2019 zákaz zastavení a do kdy tento zákaz bude platit. Jelikož je v současné době nemožné parkovat za domem pro seniory u kláštera, je tento zákaz pro obyvatele opravdu velmi nepříjemný. Chtěla bych se tedy zeptat, jaké kompenzační řešení parkování jste tedy učinili.


  ~ Radka Duroňová

  odpověď:
  Provoz na Lidickém nábřeží v Sokolově bude částečně omezen kvůli stavebním pracím. Tato lokalita sice zůstane průjezdná, ale výkopové práce pro rekonstrukci plynového vedení včetně přípojek omezí možnost v této oblasti zaparkovat. Povolení pro zvláštní užívání místních komunikací ul. Lidické nábřeží je vydáno na období od 15. října 2019 do 31. července 2020. V tomto případě se nejedná o akci města Sokolov, nýbrž plynárenské společnosti! První část akce se má uskutečnit ještě letos, druhá část pak na jaře příštího roku. Oprava parkoviště u kláštera je už v závěru.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.10.2019

  Stavební práce při úpravách v bytě v době víkendu

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na vás s dotazem. Moje 84letá maminka bydlí v paneláku na Michalu a nad ní je prováděna oprava, spíše rekonstrukce bytu, zvláště bytového jádra, a to i v neděli. V době od sedmi ráno do osmé hodiny večerní. Má město Sokolov nějaké nařízení nebo vyhlášku, aby byl dodržen klid alespoň v neděli? Děkuji


  ~ Zdeňka Černá

  odpověď:
  Město Sokolov má Obecně závaznou vyhláška č. 4/2016, o ochraně veřejného pořádku. V ní je v Čl.3 Noční klid stanovena doba nočního klidu, kterou se rozumí doba od 22:00 do 6:00. Tato doba platí pro všechny dny v týdnu. Pokud by tedy hlučná stavební činnost probíhala mimo tuto dobu, obraťte se na městskou policii. Stavebník je ovšem povinen podle příslušných předpisů dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. O zahájení prací je stavebník povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.10.2019

  Jaká je otvírací doba sběrného dvora společnosti Sotes

  dotaz:
  Chtěl bych vás požádat o posouzení změny provozu sběrneho dvora SOTES. Snažím se třídit odpad a zbytečně nepřetezovat svozovou službu našich technických služeb a proto vozím odpad do sběrneho dvora. Bohužel, jeho provozní doba tento způsob třídění odpadu nijak nepodporuje. Pondělí až pátek od 7.00 do 15:30 asi pracujícimu člověku moc nevyhovuje. Takže připadá v úvahu jen sobota od 10:00 do 14:00. Pokud je provoz tohoto zařízení službou obyvatelům, mělo by se mu přiblížit i svojí provozní dobou. Děkuji za pochopení.


  ~ Pavel Vlnař

  odpověď:
  Dobrý den, informace o otvírací době sběrného dvora společnosti SOTES Sokolov, které uvádíte, nejsou správné. Sběrný dvůr má SOTES otevřený od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:30 hodin a v sobotu od 10:00 do 14:00 hodin. Domníváme se tedy, že pracovní doba sběrného dvora je v pracovním týdnu dostatečná, a to i pro zaměstnané občany. Pracovní doba, kterou zmiňuje, se týká provozu samotné firmy SOTES Sokolov. Otevírací doba sběrného dvora je uveřejněná na našich stránkách: www.sotesokolov.cz v sekci: svoz odpadu, čistota města, sběrný dvůr.


  ~ Ilona Říhová, vedoucí střediska odpadů a čištění, SOTES Sokolov

 • 22.10.2019

  Proč je uzavřena Krejcarová lávka přes řeku Ohři

  dotaz:
  Rád bych věděl, proč je uzavřena Krejcarová lávka a na jak dlouho. Je to důležitá spojka města s lesoparkem na Jižním lomu pro pěší a cyklisty, využívaná i pro napojení na stezku do Svatavy. Děkuji předem za odpověď.


  ~ Miloš Holík

  odpověď:
  Přes řeku Ohři se už od konce září po Krejcarové lávce nedostanete. A to až do února roku 2021, kdy by mělo být otevřené nové přemostění spojující centrum Sokolova s lokalitou Jižní lom. Důvodem uzavření je výstavba nové Krejcarové lávky včetně demolice stávající. Podrobnosti o stavbě najdete v projektech odboru rozvoje města nebo se můžete informovat na odboru rozvoje města. Náhradní trasa pro návštěvu Jižního lomu je vedena přes ulici Kraslická (u Wielandu), směrem na Citice do kempu Dronte.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.10.2019

  Má město Sokolov dopravní komisi? A kdo se stará o návaznost spojů?

  dotaz:
  Dobrý den, má město Sokolov také nějakou dopravní komisi? Nebo se nikdo nestará o to, aby na sebe vzájemně navazovaly spoje MHD a vlakové spoje? Nebo koordinace není možná jen v Sokolově? V mnoha městech ČR to možné je. Postavil se krásný terminál, ale to je asi tak všechno co se pro obyvatele Sokolova udělalo. Návaznost je špatná ve všední dny, o víkendech žádná. Nebo se hledá práce pro místní taxíky? Děkuji za odpověď.


  ~ Vladimír Štěrba

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov nemá zřízenu dopravní komisi. Město Sokolov zajišťuje provoz městské hromadné dopravy prostřednictvím dopravce. Pokud obdržíme konkrétní požadavek od občanů na změnu jízdního řádu městské hromadné dopravy, záležitost projednáváme s dopravcem, zda je možné požadavku vyjít vstříc. Bohužel, ne vždy je možné požadavku vyhovět právě s ohledem na další vlakové a autobusové spojení či jiný problém, který tomu brání. Pokud máte konkrétní námět na změnu jízdního řádu, lze jej nahlásit na e-mail: jirina.urbankova@mu-sokolov.cz. Podnět následně projednáme s dopravcem, zda je realizovatelný s ohledem na další spoje, na smluvně sjednané najeté kilometry či případné jiné okolnosti. Na závěr doplňujeme, že koordinací dopravy se zabývá organizace Karlovarského kraje, kterou je Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 14.10.2019

  Zajišťuje někdo rozvoz obědů pro nemohoucí důchodce?

  dotaz:
  Dobrý večer. Mám dotaz, zda v Sokolově existuje organizace, která rozváží nemohoucím důchodcům obědy? Děkuji za odpověď


  ~ Krista Sýkorová

  odpověď:
  V Sokolově rozvoz obědů pro seniory zajišťuje v současné době Centrum sociálních služeb, o. p. s. Sokolov, Jiřího z Poděbrad 2046, tel. č. 352 601 958 nebo 721 360 801. Kromě uvedeného poskytovatele sociálních služeb je možné sjednat si dovážku oběda v restauraci: Krufin, s. r. o., Vítězná 2234, Sokolov - tel.č. 734 232 067 nebo Šenkovna Sokolov, Slovenská 1917 - tel.č. 724 989 501. Případně u Agentury osobní asistence a sociálního poradenství, o. p. s. Sokolov, Hornická 195 - tel. č. 724 295 610. Je možné, v případě zájmu, domluvit návštěvu pracovníků Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov (OSV) v domácnosti seniorů za účelem poskytnutí poradenství ohledně dalších sociálních služeb ve městě podle jejich potřeb. Na stránkách OSV je k dispozici katalog poskytovatelů sociálních služeb ve městě.


  ~ Bc. Jana Škornová, vedoucí odboru sociálních věcí

 • 4.10.2019

  Oprava praskliny na dráze v areálu Bohemia

  dotaz:
  Dobrý den, obrovské díky za tu skvěle provedenou opravu praskliny na in-line dráze na Bohemce, člověk ani nepozná že přejíždí napojený asfalt. Snad bude sloužit dlouho bez dalšího praskání, díky moc.


  ~ Petra

  odpověď:
  Opravy praskliny, kterou kritizovali lidé využívající asfaltový ovál ve volnočasovém areálu Bohemia, zajistila městská společnost SOTES. Prasklinu přes celou šířku dráhy už před časem prohlédli pracovníci městského úřadu. Byla zajištěna tak, aby na ní nikdo nevjížděl. Tato závada se už letos opravovala a byl dokonce přizván odborník na tuto problematiku. Ani ten však nedokázal s určitostí říci, proč povrch na tomto místě opakovaně praská. Praskliny se na dráze objevují i jinde, ale tato byla opravdu nejzávažnější závadou. Jsme rádi, že se oprava povedla a společně s vámi věříme, že bude dráha v pořádku.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 3.10.2019

  Pro graffiti lze využít betonový plot kolem sportovního areálu

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal, kde jsou momentálně legální plochy na graffiti v Sokolově. Chceme si to zkusit, ale nechceme se kvůli tomu dostat do problémů. Předem děkujeme


  ~ SDA

  odpověď:
  Dobrý den, jako legální plochu pro tvorbu graffiti lze v Sokolově v současnosti využít betonové oplocení v zadní části sportovního areálu Baník ve směru k zahrádkám. A to z obou stran panelové plochy. Jiné místo ve městě k dispozici není.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 2.10.2019

  Dětské hřiště ve Spartakiádní ulici bylo vloni upraveno

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je v plánu do budoucna dělat něco s dětským hřištěm v ul. Spartakiádní/Jiřího z Poděbrad? Vím, že tu menší „rekonstrukce“ proběhla, ale ten písek co tam je teď, je strašný. Děti jsou po něm oranžové a navíc ani nejde vyprat z oblečení a o těch nedopalcích od cigaret ani nemluvě. Všude okolo jsou dětská hřiště oplocená a tady nic. Předem děkuji za odpověď


  ~ Jana Malinovská

  odpověď:
  Dobrý den. Zmíněné hřiště pro děti bylo upraveno v loňském roce. Protože jsou finanční náklady na certifikované herní prvky poměrně vysoké, doplňují se na dětská hřiště ve městě postupně tak, aby bylo uspokojeno co nejvíce uživatelů. I na pískovištích je nutný písek certifikovaný a vyměňuje se každý rok. Oplocená jsou ve městě Sokolov ta dětská hřiště, která sousedí s místními komunikacemi. Protože vámi zmiňované hřiště je obklopeno zelení a chodníky, oplocení v tomto případě není nutné.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 2.10.2019

  Kácení stromů není nahodilé. Pokud k němu dojde, je pro to vždy důvod

  dotaz:
  Zdravím, nevím z jakého důvodu se kácejí vzrostlé stromy po Sokolově. Jsme povinni se o vzrostlé stromy starat a pečovat o ně. Nebo se mýlím? Děkuji za odpověď.


  ~ Pavel Novák

  odpověď:
  Dobrý den, péče o dřeviny je skutečně povinností jejich vlastníků, v tom máte určitě pravdu. Tato povinnost je zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Zároveň však tento zákon umožňuje pokácení dřevin ze závažných důvodů. Těmito závažnými důvody může být například špatný zdravotní stav dřeviny, který nemusí být laikovi na pohled vždy zřetelný, a dále také stavební důvody, kdy často dochází ke kácení stromů zdravých. Za takové kácení je vždy ukládána náhradní výsadba. Protože váš dotaz není konkrétní, odpovídám pouze obecně. Chcete-li zjistit důvody kácení konkrétních dřevin, můžete si podat žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Pro podání žádosti není žádný předepsaný formulář, žádost může být podána i elektronickou poštou, je však třeba uvést jméno, datum narození a bydliště. Podle tohoto zákona máte právo i na poskytnutí kopií příslušných rozhodnutí. Pokud byste chtěl neformální  zodpovězení konkrétnějších dotazů, obraťte se kdykoliv na referentku odboru životního prostředí Ing. Lindu Tomeszovou nebo na referentku odboru správy majetku – úseku péče o zeleň Ing. Jaroslavu Rohovou. Veškeré kontakty naleznete na internetových stránkách města Sokolov.


  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí

 • 1.10.2019

  Nový útulek pro kočky je výjimečným počinem města

  dotaz:
  Dobrý den, je hezké, že město Sokolov opravilo staré garáže a vybudovalo útulek pro kočky. Chtěla bych se zeptat, proč musí spolek hradit nájem a proč nedostávají dobrovolnice za svoji práci odměnu, respektive, proč nemá útulek zaměstnance, které platí město? Domnívám se, že zákon praví -  Obec je podle občanského zákoníku výslovně povinna se postarat o nalezená, toulavá zvířata. Do doby, než je nalezen původní či nový chovatel, hradí náklady na péči o zvíře obec, ve které bylo zvíře odchyceno. Děkuji za veřejnou odpověď.


  ~ Eva Hulcová

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz nás velmi překvapil zvláště poté, když město Sokolov vyslyšelo letité přání spolku Láskou ke kočkám a za nemalé finanční prostředky ze svého rozpočtu využilo část areálu společnosti Sokolovská bytová k vybudování nového útulku pro kočky. Sokolov se tak zařadil mezi několik málo měst v České republice, kterým není lhostejný osud opuštěných či handicapovaných koček, a investoval peníze do vytvoření zařízení, které nemá nejen v Karlovarském kraji obdoby. Přitom občanský zákoník, na nějž se odvoláváte, rozhodně městům povinnost vybudovat útulek neukládá. Přesto se Sokolov do této akce pustil. Útulek ale město neprovozuje, a ani to nebylo v plánu, když se zástupci spolku Láskou ke kočkám jednal o jeho vzniku. Nikdy se nepočítalo s tím, že by útulek měl na starost někdo jiný, než spolek. Město nemůže vyplácet dobrovolnicím pracujícím pro spolek odměnu ani tu nemůže nikoho zaměstnávat, protože se jedná o jiný subjekt, nikoliv organizaci města. Spolek Láskou ke kočkám si ovšem může podat žádost o finanční podporu na svou činnost prostřednictvím grantu, a o této možnosti už byli jeho zástupci městem informování. A nevidíme důvod, proč bychom této řádně podané žádosti nevyhověli. Velmi nás mrzí, jak konfrontačně Váš dotaz vyznívá poté, co město vyšlo vstříc nejen spolku Láskou ke kočkám, ale i všem, kteří se snaží postiženým zvířatům pomáhat. Naše možnosti však nejsou neomezené.


  ~ Renata Oulehlová, starostka města

 • 17.9.2019

  Jízdní řády MHD a vlaků, uzavírání nádražní budovy

  dotaz:
  Dobrý den, šlo by prosím nechat sjednotit odjezdy autobusů MHD z terminálu směr sídliště Michal s příjezdy vlaků? Aby se nestávalo, že autobus odjede tři minuty po příjezdu vlaku a budova se ve 20:00 uzavře? Blíží se zima a mrznout venku nechceme. Díky za odpověď.


  ~ Jiří Jelínek

  odpověď:
  Dobrý den, tvorba jízdních řádů je poměrně složitá záležitost, zvláště když se jedná o sjednocení dopravy železniční a autobusové, kde je zapojeno více dopravců. Příslušné instituce se tím ale zabývají a snaží se vždy o nalezení optimálního řešení a využívá se přitom i připomínek občanů. Pokud jde o uzavírání odbavovací haly na nádraží v Sokolově, pak s vámi souhlasíme, že 20 hodina je poměrně brzy. Na toto téma jsme už vedli a ještě povedeme jednání.


  ~ Karel Jakobec, místostarosta města

 • 13.9.2019

  Úpravy chodníku na sídlišti Vítězná, v ulici Atletická

  dotaz:
  Dobrý den, ohledně rekonstrukce parkoviště v ulici Atletická opravdu zůstane chodník v půlce uříznutý podélně a bude nový povrch položen pravě a jen na tuto polovinu? Stejně tak ten metr či dva ke vchodům nebylo možné dodělat? Rekonstrukce nebyla levná a tohle je snad špatný vtip. Nebo bude doděláno a jen něco brání položení povrchu v celé šíři chodníku najednou? Druhý dotaz míří na zeleň, která byla zničena chodci, kteří jsou v průběhu rekonstrukce nuceni používat travnaté plochy místo chodníků. Budou tyto vyspraveny tak, aby ve vnitrobloku zbylo alespoň kousek nezdevastované zeleně?


  ~ Jan

  odpověď:
  Děkujeme za upozornění a váš podnět, rada města se ztotožnila s vaším názorem, že takové řešení nebylo příliš šťastné. Proto budou chodníky upraveny celé, tedy až ke vchodům. Vyšlapaná místa na trávnících pak bude společnost SOTES postupně uvádět do původní podoby.


  ~ Jan Picka, místostarosta města

 • 13.9.2019

  Problémy s parkovacím automatem u polikliniky

  dotaz:
  Už několikrát se mi stalo u polikliniky, že automat buď nefunguje nebo peníze vezme, ale lístek nevydá, nebo je špatný čas. Takové argumenty, ať si dojdu ke druhému automatu o 200 metrů dál a zkusím štěstí, jestli tam to bude v pořádku, no tak to je super. Nemám pokaždé čas volat a řešit něčí neschopnost mít automat v pořádku. Jdu k lékaři na určený čas a nemám čas čekat na parkovišti až někdo přijede a dá věci do pořádku.


  ~ Radim

  odpověď:
  Parkovací automat je pouze přístroj a může se tedy někdy stát, že má závadu. Proto je na něm uvedeno telefonní číslo, kam se v takovém případě obrátit a vzniklý problém nahlásit. Provozovatel automatu, tedy společnost SOTES, se postará o nápravu. Další parkovací automat v této části města je místěný hned naproti přes silnici, tedy pouze pár desítek metrů.


  ~ Jan Picka, místostarosta města

 • 13.9.2019

  Docházkový systém v základních školách

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na dochazkový systém ve školach. Syn chodí do páté třídy na 6 ZŠ. Od 2 třídy má čip a příchod si mus čipovat. Mluvilo se o tom, že to bude propojené tak, aby rodič věděl, zda je dítě ve škole. Každý rok se ptám ve škole, jak to vypadá, a vždy dostanu odpověď, že to nefunguje. Tak se chci zeptat, proč a zda to bude někdy fungovat. Za rodiče 5. B děkuji.


  ~ Jirka

  odpověď:
  Dobrý den vážený rodiči, již po dobu několika let se snažíme v rámci projektu Bezpečná škola v Sokolově zajistit maximální bezpečí žáků na našich školách, a to dohledovou službou na školách, preventivními akcemi, systémem elektronické třídní knihy atd. Na počátku projektu jsme vybírali dodavatele softwaru s tím, že součástí docházkového systému by v budoucnu mohla být také funkce automatického zaslání SMS o nepřítomnosti dítěte ve škole. Tuto funkci však dodavatel stále nevyvinul. Pro nás toto ale není odpověď konečná, požadovaného se nevzdáváme, neboť jenom tak bude okruh bezpečnostního systému dokončen. Vzhledem k nákladům, které jsme již do celého systému vynaložili, nám však nezbývá, než opětovně apelovat na stávajícího dodavatele, aby vývoj dokončil. Ředitelé škol budou po naší urgenci dodavatele informováni o tom, jak jednání proběhlo, abychom se posunuli o kus dál. S přáním úspěšného školního roku.


  ~ Ing. Barbora Bardonová, vedoucí odboru finančního a školství

 • 11.9.2019

  Úpravy na dětském hřišti nad Sokolíkem

  dotaz:
  Dobrý den, je šance vrátit zpět dvojitou hrazdu na dětské hřiště nad "Sokolikem"? Hrazda byla velmi často využívaná dětmi ve věkovém rozsahu 7 až 12 let. Jde o malou investici s velkým dosahem pro děti této věkové skupiny.


  ~ Petr Dočkal

  odpověď:
  Dobrý den, hrací prvek dvojitá hrazda už byl v havarijním stavu, měl trhliny a nespňoval příslušné normy. Místo něj byl zvolen prvek nový, a to pyramida. Vaši připomínku posoudíme, pokud se budou nové hrací prvky na toto hřiště přidávat, tak to ale bude až v příštím roce po schválení nového rozpočtu, v němž by se s doplněním hřiště počítalo.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.9.2019

  Konání dvou kulturní akcí ve stejném termínu

  dotaz:
  Dobrý den, jako pravidelný návštěvník mnoha kulturních akcí v Sokolově jsem překvapen, že lidé, kteří o akcích rozhodují se nemohou vzájemně domluvit. V pondělí 2. září v 17:30 byla v klášteře vernisáž výstavy Petra Sirotka "Okamžiky uplynulých let". Ve stejnou dobu (také v 17:30) probíhalo v kině Alfa představení filmového klubu PRADO - sbírka plná divů. O obrazech ve světově známé galerii v Madridu. Za normálních okolností bych šel na vernisáž, kde bývá vynikající kulturní program. Díky neschopnosti organizátorů se dohodnout jsem musel vernisáž oželet. O výstavu sice nepřijdu, ta se dá zvládnout ještě jindy. O kulturní program vernisáže ano. Paní starostko, na dohodu při pořádání kulturních akcí nemáte vliv? Děkuji za odpověď.


  ~ Vladimír Šterba

  odpověď:
  Dobrý den, mrzí mě, že jste se nemohl absolvovat dvě kulturní akce, které se konaly v jeden den. To už se ale někdy stává, že se ve stejném termínu uskuteční více akcí současně a člověk si musí zkrátka vybrat jednu z nich. V Sokolově pořádá kulturní akce řada subjektů a technicky je prostě zhola nemožné, aby své plány a záměry vzájemně koordinovaly. Je naprosto obvyklé, že se nejen v Sokolově, ale i v řadě dalších větších měst, koná více akcí v jeden a týž den. A rozhodně nemůžeme v této souvislosti hovořit o nějaké neschopnosti organizátorů dohodnout se. A není v silách ani možnostech starosty, aby s pořadateli akcí řešil, kdy je mají uskutečnít.


  ~ Renata Oulehlová, starostka města

 • 29.8.2019

  Co lze vhazovat do kontejnerů na kovový odpad

  dotaz:
  Dobrý den, všimla jsem si, že máme nový kontejner na sídlišti Vítězná na plechovky a staré hrnce. Je to dobrá věc, ale mám problém tam hodit hrnec, který je vysoký 9 cm a kontejner otevřu na malou škvíru. Poraďte mi, jak se dá víc otevřít. Nikde jsem nenašla páčku nebo něco takového na otevření toho kontejneru. Děkuji za odpověď


  ~ Růžena Vaňušová

  odpověď:
  Dobrý den, nový bílý kontejner na kovový odpad umístěný na sídlišti Vítězná (a na dalších čtyřech místech ve městě) je určen především na menší kovové obaly. Nikoliv například na staré hrnce a podobné velké předměty. I proto má otvor pro vhazování danou velikost a kontejner nejde otevřít tak, aby do něj bylo možné vhazovat větší předměty. Proto jste páčku hledala marně, není tam. Do těchto kontejnerů patří hliníkové i železné plechovky od nápojů a potravin, kovová víčka nebo zátky, alobal a další kovové drobnosti z domácností. Ať už kancelářské svorky, drátěná ramínka z čistíren či staré klíče. Dále folie z čokolád, sprejové nádobky, prázdné tuby od kosmetiky, hliníkové nádobí a příbory. Větší kovové předměty je třeba odnést do sběrného dvora nebo do výkupen kovů.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.8.2019

  Nepořádek za nákupním střediskem na sídlišti

  dotaz:
  Pracuji na sídlišti Michal, v malé pekárně, a můj každodenní výhled je na budovu nákupního střediska ze zadní strany. Pan majitel chodi každý den okolo a napomíná slušné občany, kteří si jdou k nám nakoupit a stojí, jak on říká, na jeho pozemku. Bohužel, nemaji kde parkovat. Navíc se musím koukat, jak se v těchto místech pohybují lidé bez domova a narkomani, koukat na to, jak si v klidu chlapisko sunda kalhoty a kálí na zeď toho domu a hned vedle chodniku, kde prochazi lidi. Močení a zvracení je tu na denním pořádku. Prosím, bylo by možné nějak zažádat majitele objektu, ať si to oplotí? Děkuj, pěkný den.


  ~ Lucie

  odpověď:
  Problémy s parkováním by mělo alespoň částečně vyřešit nové parkoviště pro 17 automobilů, které vznikne nedaleko pekárny. Řešení dalších negativních jevů, které zmiňujete, je už složitější. Město nemůže majiteli soukromého objektu a pozemku nařídit, aby si ho oplotil. Jedinou možností je v případě, že budete svědkem porušování veřejného pořádku, informovat ihned městskou policii na čísle 156, případně Policii ČR na čísle 158, a požádat je o zjednání nápravy.


  ~ Renata Oulehlová, starostka města

 • 22.8.2019

  Problémy u zapomněnky a nesprávné parkování

  dotaz:
  Dobrý den, již několik měsíců se potýkáme s extrémním hlukem z restaurace v objektu "zapomněnky" na rozhraní ulic Mánesova a Slavíčkova. Můj dotaz zní, zda jsou možné častější kontroly tohoto zařízení po 22 hodině? Nejen, že jsou "návštěvníci" tohoto nehezkého zařízení hluční a vykonávají své potřeby na přilehlých plochách, ale co mi vadí nejvíce, je opírání se o zaparkovaná auta. Současně se chci zeptat, zda nelze upravit nějakou vyhláškou parkování dodávkových vozů na vámi zbudovaném parkovišti nad čerpací stanicí? Vozy se v současné době parkují bezohledně přes dvě parkovací místa a hlavně na místech, kde je poté minimální průjezdnost. Děkuji za případnou reakci a jsem s pozdravem


  ~ A. Janeček

  odpověď:
  Dobrý den. Pokud mají hluk po 22 hodině na svědomí hosté vámi zmiňovaného zařízení sedící na předzahrádce, pak se provozovatel jednoznačně dopouští porušení městské vyhlášky. V tomto případě neprodleně informujte městskou policii, která na místě zjedná nápravu. Pokud jsou hluční hosté, kteří postávají před objektem a kouří, je to problém, který řešíme na mnoha místech ve městě, a bohužel souvisí s takzvaným protikuřáckým zákonem. I v tomto případě se ale můžete obrátit na městskou policii. Parkování dodávek přes dvě místa, které zmiňujete, je za předpokladu, že jsou parkovací místa vyznačena bílými čárami (vodorovné dopravní značení), porušení paragrafu 4/písmeno C Zákona č. 361/2000 Sbírky o provozu na pozemních komunikacích a může být za něj uložena pokuta do 2 000 korun. Tento přestupek můžete buď telefonicky oznámit městské nebo státní policii, případně k jeho oznámení využít aplikaci, která je ke stažení na Google Play na adrese  https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.gisonline.hlaseni.pub


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.8.2019

  Pořádek a bezpečnost ve městě II.

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se připojila k  dotazu ze dne 23. 7. 2019 - POŘÁDEK A BEZPEČNOST VE MĚSTĚ od pana Tomáše Smrka. I mě by zajímalo, kdy bude na sídlišti Michal bezpečno a kdy se tu konečně dočkáme klidu. Jak popisuje pan Tomáš, mohu jen souhlasit i já, že už se bojím v podvečer chodit ven. V odpovědi popisujete obyvatele z vyloučených lokalit (nejspíš romské národnosti) a nájemníky, kteří bydlí v bytech, které pronajímají takzvaní obchodnící s chudobou. Konkrétně já s těmito nájemníky u nás v paneláku problém nemám. Upozorňuji  spíše na početnou skupinu drogově zavislých, na některé je mnohdy, a to v tom lepším případě, jen dosti žalostný pohled. V tom horším jsem svědkem hádek, sprostého řvaní na ulicích a třeba i obchodu s drogami. Policii zde nevídám téměř vůbec. A proto se ptám, to se s těmito evidentně drogově závislými lidmi nedá nic dělat? Velice děkuji za odpověď


  ~ obyvatelka sídliště Michal

  odpověď:
  Dobrý den, současnou situaci si dobře uvědomujeme a vnímáme, stejně jako obyvatelé města, že se pocit bezpečí v některých lokalitách snížil. Touto situací se pravidelně zabýváme při řadě jednání a snažíme se hledat řešení, která by situaci změnila k lepšímu. Není to ovšem vůbec jednoduché, zákonných možností, kterých může město využít, je velmi málo. Snažíme se proto například o zvýšený dohled policejních složek v některých částech města, v současnosti například vycházejí do ulic společné hlídky Policie ČR a Městské policie. Pomoci s řešením zmiňovaných problémů mohou ale v podstatě všichni obyvatelé města, kterým na dodržování pořádku a zákonů záleží. Pokud jste svědkem nějakého protiprávního jednání či narušování veřejného pořádku, oznamte toto ihned na linky 156 nebo 158. Policisté nebo strážníci se na místo vždy dostaví, aby věc řešili. Pokud jde o vámi zmiňovanou početnou skupinu drogově závislých, není z vašeho dopisu zcela jasné, o jakou skupinu se má jednat, kde se shromažďuje a kde podle vás obchod s drogami probíhá. Pokud tyto poznatky máte, je třeba sdělit je neprodleně policii. Kriminalisté mají své postupy a drogovou problematikou se trvale zabývají. Drogově závislým se věnují i některé neziskové organizace, například Kotec, s nimiž město Sokolov spolupracuje.


  ~ Renata Oulehlová, starostka města

 • 22.8.2019

  Byty ve městě Sokolov

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dvě otázky. Co město hodlá dělat pro mladé rodiny s dětmi? Staví se domov pro seniory, nové byty v chráněných dilnach budou taky pro starší občany nad 60 let a my mladí máme jít kam? Není tu dostatek bytů a hlavně si myslím, že plno rodin, co mají více děti, se mačká ve 2+1, protože je nereálné sehnat tu větší být. Druhá otázka je na vybydlené doma u kina Alfa, které odkoupila Sokolovská uhelná. Co s nimi bude dál?


  ~ obyvatelka města M.

  odpověď:
  Přestože je Sokolov v Karlovarském kraji nejmenším z někdejších okresních měst, má oproti všem ostatním městům a obcím nejvíce svých bytů. Město Sokolov v současnosti vlastní kolem 1300 bytů všech velikostí. Volné byty jsou radou města přidělovány žadatelům a rodiny s dětmi patří do té kategorie, která je při výběru upřednostňována. Nájemné v městských bytech je přitom velmi nízké, u opraveného bytu představuje pouze 65 korun za metr čtvereční. V jiných městech to bývá mnohem více a také přístup k městským bytům je složitější. Například v Chebu se rozhoduje o přidělení bytu formou dražby a získá ho ten, kdo nabídne nejvyšší částku. K vybydleným domům u kina Alfa vám mohu sdělit asi toto. Jak správně zmiňujete, tyto domy koupila Sokolovská uhelná a jsou jejím majetkem, nikoliv majetkem města. Je tedy na vlastníkovi, jak s nimi naloží. Pokud jsme informováni, některé z domu mají být rekonstruovány, oprava prvního z nich už začala, některé budou patrně zbourány a místo nich by mohly vzniknout například parkovací plochy. Vámi zmiňovaný údajný domov pro seniory je speciálním pobytovým zařízením, které je určeno pro lidi, kteří se už o sebe nedokáží sami postarat. Toto zařízení dosud v Sokolově, a v mnoha dalších městech v regionu, momentálně chybí. Přitom nikdo z nás neví, zda ho nebude potřebovat. Mnohdy stačí jen málo, a zdravý člověk se náhle ocitne ve stavu, kdy se už o sebe nedokáže sám postarat a potřebuje nepřetržitou péči.


  ~ Renata Oulehlová, starostka města

 • 19.8.2019

  Keře bránící v cestě a nový přechod pro chodce

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně přerostlých keřů na Kraslické ulici naproti vjezdu k čerpací stanici EuroOil. Komu patří pozemek, na kterém stojí? A měl bych dotaz, zda by bylo možné tyto keře ostříhat nebo domluvit majiteli pozemků aby je ostříhal. Keře zasahují téměř až do vozovky a téměř se nedá po chodníku projít. Chodím tam tudy téměř denně i s malým dítětem a vyhýbáme se keřům téměř do silnice, což mi nepřijde bezpečné. Jiná cesta bohužel není. Dále bych se chtěl zeptat, jestli se neuvažuje o vybudování přechodu pro chodce na "výpadovce" z kruhového objezdu směrem na Poříčí. Nebo alespoň místa určeného k přecházení. Pokud jdete pěšky do Svatavy, nemáte u tohoto kruháku kde bezpečně kde přejít. Děkuji za odpověď.


  ~ Michal Appelt

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za vaše upozornění. Vámi zmiňované keře v Kraslické ulici jsou již ostříhané a upravené tak, aby chodcům nepřekážely. Pokud jde o případné vybudování přechodu pro chodce na výpadovce směrem na Královské Poříčí, město v současnosti o jeho zřízení neuvažuje. Protože je v tomto místě vysoká intenzita provozu automobilové dopravy a nižší intenzita pohybu chodců, bylo zde vytvořeno místo pro přecházení. Místo pro přecházení není označené a chodci na něm nemají přednost. Jedná se o stavební úpravou snížený a naklopený chodník, přizpůsobený i pro chodce s kočárkem nebo osobu na invalidním vozíku.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 19.8.2019

  Umístění kontejneru na komunální odpad v Atletické ulici

  dotaz:
  Dobrý den, mám obavy, že nový prostor na umístění kontejneru na komunální odpad (Atletická č. p. 2005, 2006) je příliš blízko oken a obvzlášť v letních měsících, a možná nejem v létě, bude při větrání bytů nepříjemný zápach z kontejneru pronikat do našich domovů. Možná se mýlím, kéž by. On ani výhed na ten kontejner nebude nic moc, už jsem si za ty roky sice zvykla - myslím dřívější umístění kontejneru, ale zápach z odpadků při větrání nás neobtěžoval. Byl přeci o dost dál. Snad se při zpracování projektu myslelo na možný problém a my budeme moci v pohodě větrat a mé obavy budou plané. Děkuji za pozornost.


  ~ Vlasta Burešová

  odpověď:
  Dobrý den, vámi zmiňovaný kontejner na komunální odpad byl přesunut o několik desítek metrů dále v ulici, aby nebyl v blízkosti oken. Na tomto místě by měl zůstat trvale. Je ovšem otázkou, zda se to nesetká s negativními připomínkami dalších lidí, kteří budou pro změnu poukazovat na to, že musí ke kontejneru vážit delší cestu a nemají ho takříkajíc po ruce.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 2.8.2019

  Světlo u parkoviště pro osobní automobily na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné zhasnout, či alespoň nějak usměrnit halogenové osvětlení na sídlišti Vítězná v Sokolově umístěné na střeše panelového domu ve Sportovní ulici nad vchodem č.p. 2024. Bydlíme v protilehlém domě (Atletická 2222) a kvůli světlu nemůžeme v parných dnech spát s pootevřenými okny, či dokonce balkónovými dveřmi, protože nám světlo svítí přímo do ložnice. Dalo by se to přirovnat k neustálému svícení dálkovými světly auta do oken, což jistě chápete není vůbec komfortní. Děkuji za pochopení a případné prověření možnosti usměrnění osvětlení pouze na plochu, kterou má kamerový systém monitorovat.


  ~ Pavel Havlík

  odpověď:
  Dobrý den, toto světlo je Městské policie Sokolov a je součástí kamerového systému. Svítí dolů pod sebe na parkoviště. Když nesvítilo, lidé si zase stěžovali, že je tam tma a nevidí na svoje zaparkovaná vozidla. Pokud se podíváte zespodu přímo do světla, tak samozřejmě oslňuje, to dělá každé světlo. Situace by se měla změnit s vybudováním nového parkoviště. Předpokládáme, že bude osazeno i osvětlením.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 29.7.2019

  Parkování motorových vozidel na ploše u areálu zdraví

  dotaz:
  Dobrý den. Obracím se na vás s dotazem, zda není protiprávním jednáním parkování motorových vozidel v areálu zdraví v lokalitě Stará Ovčárna na zpevněné ploše hřiště nacházející se na p. p.č. 4029/1 ve vlastnictví obce Sokolov a přístupné z komunikace p. p. č. 502/1. Jde o plochu nacházející se před nyní již zbouraným dřevěným altánem, kde se nyní nachází obytná buňka SOTES Sokolov. Děkuji za odpověď


  ~ Roman Musich

  odpověď:
  Dobrý den. Parkování na této ploše (nejedná se o hřiště) není v současnosti protiprávním jednáním.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 25.7.2019

  Jak je to s parkováním na Malém náměstí?

  dotaz:
  Chtěl bych Vás touto cestou požádat o informaci ohledně parkování na Malém náměstí v Sokolově. U vjezdu na parkoviště je umístěna dopravní značka IP13B - PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM KOTOUČEM s dodatkovou tabulkou - Po - Pá 07:00 - 18:00 hod., So 07:00 - 12:00 hod., MAX. 1 hod., v další (zadní) části parkoviště je umístěna dopravní značka IP12 - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ s dodatkovou tabulkou - vyhrazeno č.p. 2272, 2270. Je možno mimo uvedenou dobu, tedy v nočních hodinách a o víkendu toto parkoviště v přední části, tedy mimo vyhrazené parkoviště, používat. Na parkovišti jsou na zábradlí umístěny „pseudotabulky“ s SPZ (většinou pražské značky), které asi imitují vyhrazená stání - osobně nevím jakou mají právní (legislativní) váhu dle současných platných předpisů na úseku dopravy. Dle mého názoru žádnou, ale i přesto jsou tato vyhrazená stání dodržována.


  ~ obyvatel sídliště Vítězná

  odpověď:
  Malé náměstí je vlastnictví soukromého subjektu, tudíž nepatří městu a město o jeho užití nerozhoduje. Rozhoduje si o něm ten soukromý subjekt. Komunikace má charakter účelové komunikace v uzavřeném objektu, kde místní úpravu provozu umisťuje její vlastník. Tato úprava není v rozporu s bezpečností provozu, v roce 2017 byla stanovena za souhlasného stanoviska Policie ČR.


  ~ Marcela Knedlíková, vedoucí odboru dopravy

 • 25.7.2019

  Stavební práce ve vnitrobloku na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Obracím se na vás se stížností ve věci "zničení dvora" mezi bloky domů ulic Spartakiádní a Atletické, kdy nejmenovaná firma polila neznámou žíravinou travní porost, poté osadila nebezpečné ocelové pásy, které vykazují ostré hrany, a vybudovala nesmyslnou "kozí stezku" s ještě nesmyslnými kopci a umělými obrubníky. Již čtyři týdny se na tomto zdevastovaném travním porostu nikdo neobjevil a tím, že probíhají letní prázdniny, je dvorek ostudou Sokolova. Vzhledem k tomu, že na tomto sídlišti budu letos bydlet 30 let a v tomto dvorku jsme absolvovali nejednu brigádu, je toto zničení k pláči.


  ~ Václav Řeřicha

  odpověď:
  K mírnému časovému zpoždění při pracích ve vnitrobloku mohlo skutečně dojít, ale práci firma dokončí ve stanoveném termínu. Zpoždění zapříčinily problémy s konstrukcemi na sušení prádla. Město nejdříve vyšlo vstříc lidem, kteří je chtěli zachovat. Jenomže vzápětí se ozvalo mnohem více lidí, kteří pro změnu požadovali jejich odstranění. Jednali jsme proto s firmou, zda by konstrukce v rámci prací, které zde provádí, odstranila. Jenomže její finanční požadavek byl velmi vysoký. Proto konstrukce odstraní městská společnost SOTES. Betonové plochy, které tady zůstanou, čeká úprava. Měly by být využity jako herní prvky pro děti, například pro malování . Pokud jde o ocelové pásy a další prvky související s úpravou prostranství, jsou součástí technologického postupu a po dokončení prací tady žádné nebezpečná místa nebudou. Postřik trávníku ve vnitrobloku patřil k procesu zakládání nového zatravnění.


  ~ Jan Picka, místostarosta města

 • 23.7.2019

  Provizorní parkovací plocha na sídlišti Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na vás ohledně parkování na Vítězné. Konkrétně jde o dočasnou parkovací plochu u Barevky (základní školy). Opakovaně tady dochází k vykrádání aut a poškozování. Nešlo by už konečně něco udělat s tím to parkovištěm? Je tam tma jak v pytli. To skvěle nahrává zlodějům kteří zde velice často řádí. Na Vítězné jsou kamery na všechna velká parkoviště a na tuto část sídliště není ani jedna. Nemluvě o umělcích, kteří si tady zkoušejí smyky okolo aut a poškozují tím okolní vozidla a v suchém počasí neskutečně zvedají prach. Děkuji


  ~ občan města

  odpověď:
  Dobrý den. Je třeba si uvědomit, že tato plocha je pouze provizorním parkovištěm a město nepočítá s jeho nákladnou úpravou. To proto, že místo je určeno do budoucna pro výstavbu parkovacího domu. Vzhledem k tomu, jaká je situace s parkováním na Vítězné a na sídlišti Michal, ale zatím mají přednost dvě etážová parkoviště a parkovací dům právě na Michalu. Na tomto provizorním parkovišti na sídlišti Vítězná se s kamerovým systémem nepočítá. Zkusíme však prověřit, zda by tu nebylo možné instalovat alespoň nějaké osvětlení. Pokud jde o řidiče, kteří si tady zkoušejí smyky a nevhodně se chovají, pak opravdu není jiná možnost, než zavolat městskou či státní policii.


  ~ Jan Picka, místostarosta města

 • 23.7.2019

  Výsadba nové zeleně na náměstí Budovatelů

  dotaz:
  Dobrý den, s potěšením jsem si přečetla, že budou opraveny chodníky na novém náměstí. Dovolím si mít jeden nápad. Co takhle ke kraji chodníků, které jsou dost široké, vysadit pár stromů jako na pěší zóně. Zabránilo by to častým nájezdům dodávek na chodníky, a tím jejich poškozování. Ve městech jsou přece stromy na chodnících běžné.


  ~ Alena Matěchová

  odpověď:
  Chodníky jsou sice široké, ale zase ne tolik, aby do nich mohly být doplněny stromy. Nevejdou se sem kvůli kořenovému systému, který vyžaduje prostor. Na náměstí Budovatelů je navíc situace komplikovaná tím, že právě pod chodníky prochází řada inženýrských sítí, například vodovod. V současné době připravujeme studii podzemního parkování včetně návrhu vzhledu náměstí s ohledem na dopravu a klidové zóny. Počítáme se zelení i s vodním prvkem.


  ~ Jan Picka, místostarosta města

 • 23.7.2019

  Stav komunikace procházející ulicí K. H. Borovského

  dotaz:
  Již několik let nikdo neřeší špatný stav komunikace v ulici K. H. Borovského. Od křižovatky K. H. Borovského s ulicí Tovární až na kruhový objezd u úřadu města je její stav žalostný. Nejvíce zvlněný povrch je na křižovatce u bývalé vojenské správy. Křižovatka u soudu je také ostuda. Každá tato křižovtka by chtěla vyfrézovat na každou stranu výjezdu aspoň do vzdálenosti 50 metrů, aby byla v takovém stavu, v jakém má být. Myslím, že město by mělo tuto komunikaci již konečně řádně vyfrézovat a položit nový povrch. Oprava povrchu by byla pro všechny občany města i jeho návštěvníky velkým přínosem. Děkuji.


  ~ Petr Kalkuš

  odpověď:
  Dobrý den. Komunikace procházející ulicí K. H. Borovského není majetkem města, ale Karlovarského kraje. Veškeré opravy související s touto silnicí proto musí provádět kraj, respektive jeho organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Město Sokolov může pouze na nevyhovující stav komunikace jejího správce upozornit.


  ~ Renata Oulehlová, starostka města

 • 23.7.2019

  Pořádek a bezpečnost ve městě

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko.Je možné posílit hlídky jak městské policie, tak Policie ČR na sídlišti Michal? Je to tu čím dál tím horší! Manželka a dcera už mají strach chodit v podvečerních hodinách ven. Neustále řvání po celém sídlišti, poházené plechovky, pet láhve, sáčky atd. Máme doma malé dítě a musíme v těchto vedrech zavírat okna, protože ten kravál a řvaní ho probudí. Bohužel, policie projede závratnou rychlostí a pochůzkáři už asi nechodí. Proto bych vás poprosil, jestli by byla možnost nápravy. Pokud chcete mít bezpečné město, měli by jste tomu pomoci a ne tolerovat taková, s prominutím individua, a začleňovat je bez vychování mezi slušné lidi.


  ~ Tomáš Smrk

  odpověď:
  Dobrý den. Lidé, na jejichž chování si stěžujete, nebydlí v městských domech a to, že se v Sokolově objevili, není vinou města, nýbrž takzvaných obchodníků s chudobou. Sokolov se proti tomu postavil jako první město v České republice, když vyhlásil část svého katastru jako bezdoplatkové zóny. To zamezilo dalšímu přílivu nepřizpůsobivých lidí a po vzoru Sokolova chtějí postupovat i další města v ČR. Bohužel, v tomto boji zatím zůstáváme spíše osamoceni, skupina senátorů naši iniciativu dokonce napadla u Ústavního soudu. Také současná legislativa nám příliš nenahrává a vedení města už kvůli vámi zmiňovaným problémům – řešení vyloučených lokalit, nepřizpůsobiví obyvatelé, obchodníci s chudobou – absolvovalo řadu jednání na centrální úrovni. Zatím ale stále narážíme na bariéru současné legislativy. Pokud jde o posílení hlídek státní a městské policie, je to rovněž problematické, a to s ohledem na dlouhodobý podstav v těchto složkách. Trvalou přítomnost policistů a strážníků po celém městě nejsme schopni garantovat. V některých lokalitách by se měly alespoň častěji objevovat po dobu prázdnin posílené společné hlídky strážníků a policistů. Pokud budete svědky negativního jednání, které popisujete, obracejte se prosím na městskou policii nebo Policii ČR.

   


  ~ Renata Oulehlová, starostka města

 • 15.7.2019

  Krátkodobá uzavírka komunikace kvůli pořádání akce

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz na odbor dopravy. Čtrnáct dní jsou podél silnice od kruhového okruhu u koupaliště Michal směr Hrušková dopravní značky zákaz zastavení 13 .7 .2019 od 8 - 17:30. Jak je možné, že byla silnice úplně uzavřená. Neplatí povinnost upozornit obyvatelé Hruškové, že se po jedině příjezdové komunikaci nedostanou několik hodin domu a ani z domu? Zavřít silnici si dnes může kdokoli chce? A může omezovat obyvatelé Sokolova bez upozornění?


  ~ Helena Michalíčková

  odpověď:
  Dobrý den, veřejnost jsme o o tomto dopravním omezení informovali. Silnice byla zcela uzavřena přibližně dvě hodiny. Přechodná úprava provozu byla stanovena podle zákona a uveřejněna dostatečně dopředu veřejnou vyhláškou. Značky byly umístěny s předstihem právě proto, aby s tím obyvatelé dotčených obcí a uživatelé komunikace byli seznámeni včas a mohli se této uzavírce přizpůsobit. Informace byla zveřejněna i na webových stránkách města a facebooku města. Ještě pro úplnost, silnice byla krátkodobě uzavřena kvůli pořádání závodů Mistrovství ČR v triatlonu - Ceně města Sokolova. Je naprosto běžné, že při akcích tohoto významu, které se odehrávají na veřejných komunikacích, musí dojít kvůli bezpečnosti závodníků, ale i ostatních účastníků silničního provozu, ke krátkodobému omezení provozu. S další krátkodobou uzavírkou v době mezi 10 až 18 hodinou je u komunikace II/210 (od kruhového objezdu směr Teplá u exitu z D6 č. 143 do obce Podstrání) třeba počítat dne 10. srpna. A to z důvodu konání Velké ceny Sokolova a Karlovarského kraje – Českého poháru v triatlonu. I v tomto případě bude veřejnost na tento fakt upozorněna, stejně jako tomu bylo před závody, které se konaly 13. července.


  ~ Vladimír Meluzín, peacovník vztahů v veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 9.7.2019

  Termíny jednání rady města a zastupitelstva města

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o informaci, kdy proběhne další schůze rady města. Děkuji.


  ~ Dominik Bandy

  odpověď:
  Dobrý den, termíny jednání rady města (jsou neveřejná) ve druhém pololetí roku najdete na webových stránkách Městského úřadu Sokolov pod tímto odkazem https://www.sokolov.cz/urad/samosprava/terminy-zasedani-26057

  Pod tímto odkazem najdete také termíny jednání zastupitelstva města Sokolov ve druhém pololetí roku. Také tako jednání bude možné sledovat on-line na webových stránkách města.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí