česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta, příslušný útvar městského úřadu, případně rada, nebo zastupitelstvo města.

Dotazy a odpovědi jsou průběžně zveřejňovány níže na této stránce webových stránek města Sokolov. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen v minulosti. Odpověď zároveň s uveřejněním zašleme na vámi uvedený e-mail. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, uveďte tuto informaci v textu dotazu. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 12.1.2023

  Nebezpečné otáčení autobusu

  dotaz:
  Dobrý den, může město oslovit firmu Ligneta, aby vysvětlili svým řidičům, aby k otáčení vozidel v křižovatce závodu míru - Lipová, využívali kruhový objezd u čs Ono? Na místě se již stalo několik nehod, situaci se snažila vyřešit i dopravní policie, ale bez výsledku. Dnes jsem byl i já na místě autobusem zablokován a řidič mi zamezil výhledu do křižovatky a ten nemohl bez mého vyjetí dále pokračovat. Jeho výrok "že si to můžeme jít vyřídit" mé emoce pouze umocňuje.
  Děkuji,

  ~ Sklenář ml.

  odpověď:
  Dobrý den, pane Sklenáři.
  Děkujeme Vám za podnět k dopravní situaci ve městě a za informaci o chování řidičů. Celou situaci budeme obratem s dopravcem řešit, nicméně již nyní Vám mohu plnohodnotně odpovědět.
  Co se týká otáčení vozidel městské hromadné dopravy ve Vámi zmiňované křižovatce, řidiči neporušují žádné dopravní předpisy a je zcela v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., O Pozemních komunikacích a příslušných navazujících předpisů. Svislé dopravní značení, pro zvýšení bezpečnosti průjezdu touto křižovatkou, udává povinnost řidičům přijíždějícím z ul. Lipová dát přednost vozidlům přijíždějícím z ulice Závodu Míru. V případě Vámi navrhovaného řešení, nechávat jezdit autobusy MHD otáčet se na křižovatku s kruhovým objezdem u čerpací stanice pohonných hmot ONO není, byť se to tak může zdát, zcela jednoduché. V křižovatce Závodu Míru – Lipová se otáčí spoje, které okamžitě pokračují v další jízdě. Toto je v souladu se schválenou trasou a jízdním řádem. Zavedení otáčení těchto spojů na křižovatce u ČS PHM ONO by mělo dopad na změnu jízdních řádů, nárůstu počtu nákladových kilometrů dopravce a z toho i plynoucí nárůst úhrady kompenzace měst, zapojených do systému MHD Sokolovsko, vůči společnosti Ligneta. Toto vše následně změní zadávací podmínky pro výběr dopravce, což by mohlo mít za následek dopad do průběhu výběrového řízení a smluvních vztahů.
  Autobusy, které zde mají pauzu a jsou odstaveny na odstavné ploše, se otáčí ve Vámi navrhované křižovatce u ONO.
  Co se týká Vámi zmiňovaného výroku řidiče, požádám ředitele společnosti Ligneta o proškolení řidičů z asertivního chování. Nicméně v aktuální dopravní situaci vždy také záleží na přiměřené toleranci účastníků silničního provozu, což neovlivní žádné školení.
  Jak jsem již uvedl, Vaši stížnost, i přes tuto moji odpověď, projednáme se zástupci dopravní společnosti Ligneta autobusy s.r.o. a budeme apelovat na jejich profesionalitu při vykonávání jejich pracovních povinností.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 12.1.2023

  Stravování alergiků ve školní jídelně

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,
  obdobný dotaz jsem zasílala již 4.3.2021 panu Pickovi, který mi odpověděl, že informaci přeposílá kompetentní osobě.
  Jiná odpověď již nepřišla.
  Jelikož následně začala covidová doba, nechala jsem tuto věc k řešení, až se vše vrátí k normálu.
  E-mail níže byl 21.2.2022 zaslán paní Oulehlové, bohužel bez odpovědi.

  Dobrý den,
  jsem matkou 8leté dcery, která je žákyní 6.ZŠ Sokolov. V říjnu 2020 ji byla diagnostikována celiakie.
  Děti s touto diagnózou jsou značně omezovány, ať již se jedná o možnost, resp. nemožnost, běžného stravování ve školní jídelně se spolužáky, omezený přístup nebo dokonce nemožnost účasti na školních aktivitách, jako jsou třídní výlety, školy v přírodě apod.Představuje to i komplikace pro začleňování do kolektivu vrstevníků.
  Stejně to platí, pokud jde o mimoškolní akce, jako letní tábory, soustředění se sportovním oddílem nebo zájmovým kroužkem atd.
  Přestože jsou děti schopny školní docházky jako takové, stejně tak i běžného kontaktu s vrstevníky, jejich zdravotní stav je kvůli nutnosti stálého dodržování diety, významně omezuje v možnosti plného (běžného) začlenění do kolektivu.
  Bylo by proto možné, dětem s touto či jinou dietou dopřát školní stravování?
  Jsem si vědoma, že stravování v jednotlivých jídelnách je značně finančně náročné.
  Jsou však města, kde tuto situaci mají již vyřešenou, jako například v Chebu.
  Bohužel děti i dospělých lidí s alergiemi je mnoho a stále přibývají.
  Budu ráda, když si najdete chvilku a tuto situaci projednáte.
  S pozdravem

  ~ Kateřina Rosprimová

  odpověď:
  Vážená paní Rosprimová,
  na základě Vašeho podnětu jsme provedli dotazování na mateřských a základních školách v Sokolově, abychom k tématu zajistili dostatečné podklady. Z dotazování jsme vyhodnotili, že pokud je u žáka prokázána alergie na více potravin najednou, popřípadě např. alergie na lepek, jsme i tak schopni žákům zajistit stravování ve škole, a to na základě dohody o úpravě stravování, kdy si žáci donáší vlastní stravu dle předem dohodnutých pravidel, popř. se provádí i úprava jídla v jídelně vařeného. S ohledem na to, že ostatní školy vycházejí v rámci svých možností svým žákům v dietním stravování vstříc, jsme oslovili ředitelku Základní školy Sokolov, Švabinského, aby poskytování stravování žákům s potravinovými alergiemi přehodnotila a navrhla, jak stravování alergikům umožní. Jednoznačně je však v tomto případě nejdůležitější úzká spolupráce s rodinou.
  Seznámili jsme se také s případy dobré praxe ve městech, kde vytvořili jídelnu určenou pro alergiky. Tuto možnost nevylučujeme, ale v současné době ji považujeme vzhledem k minimálnímu počtu strávníků za finančně nerealizovatelnou z důvodu normovaného počtu zaměstnanců na počet strávníků a dalších faktorů.
  S úctou

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 23.12.2022

  Výroky MUDr. Straky

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Obracím se na Vás se žádostí o vyjádření ve věci opakovaných výroků na FB a Twitteru pana primáře interny sokolovské nemocnice MUDr. Straky. Jeho patologické výroky odrazují nemocné lidi, aby se svěřili do péče sokolovské nemocnice. Je mi známo, že sice patří společnosti PENTA, ale město by se mělo dle mého názoru k tomuto vyjádřit. To už začíná být jaksi za hranou, zvláště z úst lékaře. Děkuji a zdravím. S úctou Vladimír Kodýdek.
  ~ Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Vážený pane Kodýdku,
  nejedná se o ojedinělou stížnost na výroky pana primáře interního oddělení Nemocnice Sokolov MUDr. Martina Straky ze strany občanů. Vzhledem k tomu, že MUDr. Martin Straka není zaměstnancem Městského úřadu Sokolov, informoval jsem o Vaší stížnosti ředitelku Nemocnice Sokolov Ing. Jitku Bureš Samákovou.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 23.12.2022

  Svoz komunálního odpadu na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dnes byl realizován svoz komunálního odpadu na sídlišti Michal. Děkuji partě pracovníků technických služeb, kteří tento svoz odpadu realizují. Práce je prováděna velmi kvalitně. V prostoru sběrných míst realizují úklid, odpadové nádoby rovnají a zabrzdí. Skvělá práce. Jen škoda, že obyvatelé města svou nepořádností a bezohledností mnohdy pracovníkům technických služeb přidělávají práci. Děkuji.
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:
  Děkuji za pozitivní zpětnou vazbu, pochvala byla předána pracovníkům Sotesu.
  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 19.12.2022

  Zateplení bytových domů na nám. Budovatelů

  dotaz:
  Vážený pane starosto, ve své informaci ke dni se starostou píšete, že občané mohou posílat dotazy elektronicky. Před několika týdny jsem se Vás ptala kdy plánujete realizaci projektu zateplení bytových domů na nám. Budovatelů. Do dnešního dne jste mi neodpověděl. Celé nové náměstí je v duchu 60-tých let minulého století. Já jsem se ale ptala kvůli energetické krizi. Zateplení by určitě pomohlo.
  S pozdravem

  ~ Bc. Alena Matěchová

  odpověď:
  Vážená paní Matěchová,
  velice se omlouvám, že jsem se dostal k odpovědi až dnes. Dle sdělení odboru rozvoje města jsou realizační náklady zateplení bytových domů na náměstí Budovatelů v roce 2020 rozpočtovány na 95 mil. Kč. Vzhledem k růstu cen v posledních 2 letech částku odhadujeme přes 100 mil. Kč. Dotační výzvy na zateplení bytových domů vyhlašoval v minulém programovém období Integrovaný regionální operační program (IROP), kdy výše dotace byla stanovena podle energetických úspor a pohybovala se kolem 40% z uznatelných nákladů. Výše spoluúčasti města je vysoká a z toho důvodu město vyčkává na vhodnější výzvu.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 19.12.2022

  Zálivy na silnicích

  dotaz:
  Dobrý den, teď jsem se dočetla že chcete investovat opět do zálivů na silnicích. Myslím že ty poslední se nepovedli nebo neumí řidiči do nich najíždět. Při vystupování jsou u výstupních dveří až půlmetrové díry od obrubníku než si stoupnete na chodník. Lidé s berlemi, chodítky i kočárky mají problémy při vystupování. Myslete na postižené a starší lidi a zálivy udělejte delší ať tam může autobus pořádně zajet. Máme bezbariérové autobusy ale výstupy s bariérami.
  ~ Marta Kovacsiková

  odpověď:
  Vážená paní Kovacsiková,
  zálivy jsou vybudované v souladu s příslušnými normami a zkušený řidič autobusu nemá problém do nich zajet a zastavit tak, aby cestující vystoupil přímo na chodník. Děkujeme Vám za upozornění, obrátíme se na dopravce MHD, aby sjednal nápravu.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 15.12.2022

  Přechod pro chodce před školou

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jestli by se nedal udělat přechod pro chodce(hlavně děti) před školou na Běžecké ulici. Děti chodí z ulice Vítězná mezi domy Atletická 2223-2224 a přecházejí do školy přes silnici kde není přechod ,ale je tam velká koncentrace aut co vezou děti do školy. Je to pro děti dost nebezpečné.
  ~ Ivana Kalkušová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Kalkušová.
  Děkujeme Vám za Váš podnět a snahu řešit bezpečnost nejen dětí v místech se zvýšeným nebezpečím. K celé situaci Vám můžeme sdělit následující.
  V současné době je přecházení dětí v těchto místech řešeno místem pro přecházení, kde jsou platné zákonné povinnosti i pro řidiče, a to zejména skutečnost, že nesmí chodce nijak ohrozit. Umístění přechodů je legislativně trochu náročnější a ne vždy, když mají nezúčastnění pozorovatelé pocit, že je přechod nutný, lze přechod pro chodce vybudovat. Vybudování přechodu pro chodce je celkem složitý proces, jak z pohledu technického, tak z pohledu technologického a také z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
  Rozhodně ale jistě přivítáte skutečnost, že jsme Váš podnět také předali projektantům, kteří v současné době zpracovávají projektovou dokumentaci na úpravu silničního provozu v této oblasti, a požádali jsme je, aby se pokusili tento přechod zapracovat do právě tvořeného projektu. Neumíme předjímat, jak se k této problematice vyjádří dopravní Policie ČR a jak to ve finále celé dopadne, ale spolu s Vámi budeme doufat, že vše dopadne pro děti dobře.
  Ještě jednou Vám děkujeme za Váš podnět a přejeme klidné prožití vánočních svátků.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 15.12.2022

  Rychle jezdící auta v ul. Karla Čapka

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto,
  dnes jsme dostali doporučený list z MěÚ v Sokolově s výzvou o uhrazení pokuty 500 Kč za překročení rychlosti v ul. Závodu Míru. Jednalo se o překročení o 5 km/h. Auto řídila naše dcera. Pokutu samozřejmě uhradím, ale neodpustím si Vám nenapsat v jakém paradoxu to tady žijeme. My, jak asi víte, bydlíme v rodinném domě v ul. Karla Čapka, směrem od bývalé VS k Bille. Zde auta jezdí jak se komu zlíbí, večer a v noci se zde konají snad závody, kdo bude rychlejší. Odhaduji, že auta dosahují rychlosti i více než 100 km/h a zde je ten paradox, že to nikomu nevadí. Upozorňuji na to už po několikáté, byli jsme kvůli tomu s manželkou i osobně za bývalým starostou p. Pickou. Situace je taková, že čekáme, kdy se stane nějaké neštěstí. Takže tady se vesele závodí a tam se překročí rychlost fakt jen o trošičku a hned pokuta. Myslíte že je to takto správně a že je to spravedlivé? Navrhoval jsem, aby se zde také instalovali rychlostní kamery, retardéry, přechod pro chodce, nebo cokoliv, co by pomohlo. Myslíte, že by to bylo možné? Mimochodem, strážníky od městské policie jsem zde v životě neviděl a od státní policie už vůbec ne. Děkuji předem za pochopení a případnou pomoc.

  ~ Pavel Tavali

  odpověď:
  Vážený pane Tavali,
  v roce 2016 bylo do ulice Karla Čapka umístěno dopravně bezpečnostní a informační zařízení (měřič okamžité rychlosti projíždějících vozidel) právě v souvislosti se stížnostmi zde žijících občanů, kteří si stěžovali na nedodržování povolené rychlosti. Zařízení již není v provozu. Město Sokolov také žádalo dopravní policii o provádění měření rychlosti v tomto úseku, což bylo několikrát uskutečněno se závěrem, že zde nebyl zaznamenán zvýšený počet přestupků nedodržení povolené rychlosti. Poslední stanovisko je takové, že ulice Karla Čapka je jedinou tranzitní místní komunikací pro nákladní autodopravu, jejíž frekvence je během dne značná a počty vozidel tak brzdí i dopravu osobní. V této záležitosti jsem se sešel s dopravním inženýrem z PČR, kdy jsme se dohodli, že se v příštím roce tuto lokalitu pokusíme vyřešit instalací dopravního značení, které by vedlo k případnému zpomalení dopravy v této části.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 30.11.2022

  Přechod od papírnictví k Uralu

  dotaz:
  Dobrý den,
  chtěla bych poukázat na přechod, který se nachází v ulici K. H. Borovského ve směru od papírnictví Jiha k Uralu. Pokud jedete autem a míjíte Ural po pravé straně, tak je nemožné na přechod vidět. Po levé straně se zde nacházejí podélné parkovací místa a pokud zde stojí větší auto, tak lidi, které vcházejí na přechod vidíte příliš pozdě. Každé ráno vidím, že tam auta brzdí na poslední chvíli a myslím si, že je pouze otázka času, než tam dojde k nehodě. V zákoně je napsáno, že auta nesmějí stát na přechodu a v blízkosti 5m, takže nechápu jak je možné, že se zde nachází podélné parkování, které navazuje na přechod. Myslím si, že by pro řidiče i chodce bylo lepší, kdyby se poslední podélné místo u přechodu zrušilo a šlo lépe vidět. Z pohledu chodce jde přes auto také špatně vidět, takže si myslím, že by to pomohlo na obou stranách.
  Děkuji a hezký zbytek dne,
  S pozdravem

  ~ Hanzlíková

  odpověď:
  Vážená paní Hanzlíková,
  z pohledu zákona o silničním provozu je v tomto místě vše v pořádku. Dle § 27 odst. (1) Řidič nesmí zastavit a stát, bod c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi, což znamená, že stát těsně za přechodem může.
  Na zmíněný přechod upozorňují také dopravní značky IP 6 "Přechod pro chodce". Ač se tyto značky používají hlavně v nepřehledných místech a tam, kde by řidič přechod pro chodce nemusel očekávat, jsou umístěny i zde na rovném úseku a v městské zástavbě, kde se přechod pro chodce očekávat dá.
  I přesto, že je tedy z pohledu práva vše v pořádku, město si problém z pohledu bezpečnosti silničního provozu uvědomuje a také dlouhodobě o rekonstrukci celé komunikace Karla Havlíčka Borovského usiluje. Jedná se však o komunikaci III. třídy č. 2099, kterou vlastní Krajský úřad Karlovarského kraje a jejíž správa je tak v kompetenci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
  S uctivým pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 30.11.2022

  Neoprávněné parkování v ul. Husitská

  dotaz:
  Dobrý den,
  obracím se na Vás s žádostí o vyřešení neoprávněného parkování v ulici Husitská č.p 968.
  5.11.2021 naši žádost řešil pan Mgr. Václav Lev s přislíbením nápravy ,ale bohužel situace je stále stejná. V tomto domě bydlí naše babička, která má často problém vyjet z garáže, protože zde parkují jak ti , co chodí na blízkou polikliniku, tak ti, co bydlí v bytovém domě nad babičkou. Určitě mi budete chtít odepsat, že v případě, kdy bude mít takový problém, může se obrátit na městskou policii, to několikrát zkusila, ale než mohla městská policie dorazit byl už dotyčný pryč. Dali jsme na garáž i ceduli aby před ní nikdo neparkoval,ale tu nám někdo strhnul a zničil. Nebylo by třeba možné,udělat nějaké označení,které by zakazovalo parkování před garáží???
  Moc děkuji za jistě brzkou odpověď a přeji hezký den

  ~ Monika Knižková

  odpověď:
  Dobrý den, paní Knižková,
  děkujeme, že jste se s důvěrou obrátila na městský úřad s žádostí o pomoc při řešení dopravních problémů před nemovitostí Vaší babičky v ulici Husitská. Leč obáváme se, že Vám nebudeme umět vyhovět dle Vašich představ.
  Jakékoliv vodorovné dopravní značení (VDZ) před výjezdem z garáže Vaší babičky nic nevyřeší. Nejen, že bude nemožné získat souhlas dotčených orgánů, ale také vymahatelnost by byla možná pouze Policií ČR nebo MP Sokolov. Nikdo jiný tuto pravomoc nemá, a tudíž by Vám tak jako tak zbyla zmiňovaná možnost volat jednu či druhou policii. Zároveň by se zcela míjelo účinkem v zimním období, kdy by VDZ nebylo z důvodu sněhových či jiných, např. blátivých, podmínek vidět.
  Abychom trochu lépe vysvětlili stanovisko, proč nebude možné získat VDZ. Jednalo by se o duplicitu zákonných povinností, v tomto případě Zákona č. 361/2000 Sb., § 27, písm. n), kdy „Řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci“, kdy dopravní policie souhlas s jakýmkoliv dalším dopravním značením nevydává. Duplicita se nepovoluje také z důvodu přehlednosti dopravního značení. Zákon také řeší překážku provozu na pozemní komunikaci, což takové vozidlo je.
  Jedinou možností tak pro Vás zůstává opravdu jen volat Policii ČR nebo obecní policii, v tomto případě MP Sokolov.
  S uctivým pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 28.11.2022

  Poničené parkoviště a vozovka v ul. Vrchlického

  dotaz:
  Dobrý den,
  v Sokolově, v ulici Vrchlického jsou parkoviště a vozovka už dost poničené. Na výjezdu z této ulice poblíž kontejnerů na tříděný odpad je už tak hluboký výtluk, že auta dřou o vozovku rameny náprav. Psal jsem na Messenger města, jestli by se mohla zrealizovat alespoň provizorní oprava, ale zatím mi nikdo neodpověděl a tak to zkouším zde. Před delší dobou jsem se ptal na revitalizaci této ulice, která dlouhodobě nevyhovuje jak dopravní vytíženosti, tak průjezdu IZS. Bylo mi sděleno, že se s ničím takovým v této ulici nepočítá. V zimě se zde uklízí sníh jen výjímečně zřejmě proto, že tudy sypač neprojede.
  Chtěl bych tímto požádat o řešení této situace.
  Děkuji

  ~ S pozdravem, David Kaňka

  odpověď:
  Vážený pane Kaňko,
  děkujeme za Váš podnět, který jsme prošetřili na místě a projednali možnosti řešení.
  Ve čtvrtek 10.11.2022 došlo k obhlídce ulice Vrchlického za účasti správce komunikací, tj. SOTES Sokolov spol. s r.o., kde bylo domluveno, že do konce roku 2022 dojde k opravě propadlého místa na výjezdu z ulice, které ve svém dotazu zmiňujete.
  Celkovou situací v ulici Vrchlického se již nějakou dobu zabýváme. V létě letošního roku byl vysoutěžen projektant, který po konzultaci s dopravním inspektorem PČR připravil tři varianty řešení parkování v této ulici. Podmínkou dopravního inspektora PČR bylo zaslepení ulice. Rada města Sokolova na základě předložených variant uložila odboru rozvoje města provést dotazníkové šetření mezi obyvateli Vrchlického ulice. Toto zatím neproběhlo, a to z důvodu opětovného projednání navržených variant s dopravním inspektorem, jejímž smyslem bylo ponechat ulici průjezdnou. Tato schůzka proběhla 25.11.2022. Ulice by mohla dle PČR zůstat průjezdná, pokud se vyloučí parkování vozidel po pravé straně ulice.
  V současné době připravujeme dotazníkové šetření a vzhledem k Vašemu zájmu si Vám dovolujeme nabídnout osobní návštěvu na odboru rozvoje města, kde by Vám byly varianty řešení představeny. Získané informace byste mohl dále předat. V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Ing. Kateřinu Klepáčkovou, vedoucí odboru rozvoje města, na tel.: 354 228 340.
  S uctivým pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 23.11.2022

  Parkování v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,
  ve dnech 19. a 20.11.2022 probíhal v Sokolově velký volejbalový turnaj dívek do 16 let. Družstva byla téměř z celé republiky, jako příklad: z Liberce, Prahy, Kladna, Č. Budějovic, Rudolfova, .... a samozřejmě i domácího Sokolova. Měl jsem tu čest být po celou dobu na recepci ISŠTE v Sokolově v jejíž hale a v hale u centrálky turnaj vždy po celý den od rána a v sobotu do pozdního večera probíhal.
  V sobotu 19.11.2022 jsem po odchodu všech hráček, doprovodu i s fanoušky zkontroloval všechny objekty, zapnul všechna bezpečnostní zařízení a odjel nejdříve si nakoupit i na druhý den do Kauflandu, poté jsem se zastavil krátce na návštěvě něco vyřídit na tento týden a nakonec jsem rychle chvátal domů, protože jsem brzy ráno vstával na druhý den turnaje. V okolí domu nebylo nikde zádné místo k zaparkování a protože jsem měl křeče v žaludku a potřeboval hodně rychle na WC, tak jsem zastavil automobil RZ 4K5 2089 před vchodem domu, ve kterém bydlím, což je Slavíčkova 1677 a velmi rychle se pohyboval domů. Měl jsem co dělat, abych to stihnul, protože jsem měl velký průjem a strávil s velmi malými přestávkami na WC čas skoro do 2. hodiny ranní. Nakonec bylo přece nutné jít do vany a řádně se umýt. Únavou jsem pak ihned usnul, abych se probudil před půl šestou a rychle se začal připravovat do ISŠTE na pokračování turnaje.
  Jaké bylo mé zděšení, když jsem za sklem svého automobilu našel Výzvu Městské policie Sokolov č. 1830 na skutkovou podstatu: Zákaz stání ze dne 19.11.2022 čas 23:20. Ještě větší překvapení pro mne bylo, že automobil, který stál na stejné straně necelých 5 metrů tuto Výzvu pro porušení neměl. Zkontroloval jsem si tedy místo nad objektem, ve kterém bydlím, které je pro ZTP a kolem něhož musela hlídka projet a zjistil jsem, že jim vůbec nevadilo, že na tomto místě parkují automobily, které tam nemají co dělat, ale když zastavím v noci jen pár metrů dále, kde zastavit mohu a dokonce i musím a ráno už jsem pryč, zatímco ostatní na těchto místech stojí a porušují i několik dní, tak to hlídkám Městské Policie vůbec nevadí. Já při odstavení automobilu stačil dát v rychlosti za sklo i kartičku ZTP, protože jsem člověk pohybující se o berlích. Víte bydlím v přízemí objektu a ze svých oken mohu přímo sledovat vše z každého místa bytu, co se děje na cestách kolem poloviny tohoto objektu, tak vidím, jak jsou policisté Městské Policisté nevšímaví k řadě různých porušení, kolem kterých projíždějí a přehlížejí je - např. stání na trávníku či na chodníku kde to není povoleno, blokování cesty, blokování míst ZTP atp. Já totiž hodně vidím a velmi často tato jednání a konání. V mém případě, tím že opakovaně nejsou postihováni jiní řidiči, se skoro jedná o šikanozní jednání. Ještě jednou zdůrazňuji, že jsem ZTP a chodím o berlích a protože vím, že si policisté mohou zjistit majitele vozidla, tak by i mohli na mne zazvonit(bylo otázkou jen několika schodů ke zvonkům a já jsem hned na začátku) a já bych se k autu i doplazil, jen abzch nic neporušoval nebo mi to též připadá, že dostávají konkrétní typy přímo z našeho domu a ostatních porušovatelů(mezi kterými může být i typař) si nevšímají.
  Pane starosto, nejprve Vás žádám o prominutí mého prohřešku, pak děkuji, že jste si na mne a mé řádky udělal čas a pokud by jste si na mne někdy udělal čas, mohli bychom se i osobně setkat. Více o mně by Vám mohl sdělit manažer pan Matoušek.
  S pozdravem

  ~ Ing. Valíček Karel

  odpověď:
  Vážený pane inženýre,
  dle sdělení Městské policie Sokolov se ve Vašem případě jednalo o první dopravní přestupek, a tak byl vyřešen domluvou. V okolí domu č.p. 1677, ulice Slavíčkova v Sokolově, řeší strážníci městské policie přestupky často a opakovaně. Pokud však máte za to, že nedostatečně, dovoluji si Vás požádat, abyste v případě zjištění např. stání vozidla na trávníku či chodníku, kde to není povoleno, nebo blokování cesty, blokování míst ZTP atp., oznámil tato na linku 156. Se svými dotazy či oznámeními se můžete obrátit také přímo na velitele městské policie Mgr. Bc. Radka Nedělu na tel.: 775 867 664.

  Osobně se s Vámi samozřejmě velmi rád setkám a v této souvislosti si Vám dovoluji nabídnout termín ve středu 14.12.2022 v čase od 15:00 do 17:00 hod., kdy v budově Městského úřadu Sokolov, ve 2. patře, proběhne Den se starostou.

  Děkuji za Váš podnět a zůstávám
  s uctivým pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 15.11.2022

  Komunikace za domy Švabinského 1709 - 1714

  dotaz:
  Dobrý den šla by opravit komunikace za domy Švabinskeho 1714 -1709. Na komunikaci je spousta výmolů a u popelnic je velká boule. Špatně se jezdí i s kočárkem, protože musíme jen z této zadní části ze předu to nejde jelikož tam jsou schody a není to udělaná žádná rampa a ani chodnik kdyby se udělala tak je to taky super :-) moc děkuji kdyby se komunikace opravila a kdyby byla i ta rampa byl bych bych moc rád nebo klidně i jinak vymyslelo nějakým chodníkem z přední části domu Švabinského 1710 a 1709. Děkuji
  ~ Four

  odpověď:
  Vážený pane Foure,
  shodou náhod jsem ve Vaší lokalitě byl před 14 dny kvůli zadání projektové dokumentace na rozšíření parkování za domem čp 1709-1710. Součástí projektu bude i kompletní oprava komunikace. Nutno ale říci, že od zadání projektu po jeho realizaci uplyne spousta času a tak po dnešní obhlídce pana místostarosty s panem jednatelem technických služeb byla předjednána lokální oprava nejvíce postižených míst. Ta by se měla uskutečnit na jaře příštího roku. S rampou před domem čp 1709 – 1714 Vás ale bohužel zklamu. Jako bezbariérový vstup (tedy i vstup pro kočárky) jsou předně používané zadní vchody a budováním ramp na chodníku před domem bychom dle mého problém nevyřešili, ba naopak bychom vytvořili další problematický úsek na podzimní a zimní údržbu.
  Pěkný den

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 14.11.2022

  Nové parkoviště v ul. Karla Čapka

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto.
  Zdravím Vás.
  Minulý týden jsem se z FB města dozvěděl, že od pondělí 14. listopadu bude SOTES budovat parkoviště v ulici Karla Čapka před domy 1410 a 1411.
  Jedná se o nových 7 parkovacích míst před naším domem.
  Když byla před několika lety dělána nová silnice s obrubníky, tak snížené obrubníky ukazovaly, kde má být nové, plánované parkoviště.
  Žádné jednání o novém parkovišti na Radnici s námi nikdy nebylo.
  Vypadalo to, že díky Covid 19 a nedostatku financí byla stavba parkoviště odložena.
  Teď jsme se tedy dozvěděli, že nikoliv.
  Podle zveřejněného plánku stavby na FB to vypadá, že budou poraženy 2 stromy.

  Chceme Vás požádat, abyste zachovali alespoň jeden strom, který je u laviček, kde rádi sedíme a odpočíváme. Důvody :
  1. Bohatou zelenou korunou nám dělá v létě nádherný stín, takže můžeme venku sedět, i když jsou vedra.
  2. Svou velikostí produkuje spoustu kyslíku. Je zde příjemný vzduch.
  3. Odpočinkové sezení na 3 lavičkách využívají obyvatelé okolních domů všech generací k odpočinku.

  Zmenšením nového parkoviště o 1 místo by jistě bylo možné tento krásný strom zachránit a zachovat.
  Současně my nebudeme muset na lavičkách čuchat zplodiny z přijížděcích a odjížděcích aut.
  Tak jak je to v současné době navrženo zcela znehodnocuje odpočinkové místo u našich laviček.
  Máme velké štěstí, že žijeme v opravdu klidném prostředí s možností oddechu na našich lavičkách.
  Víme, že parkování aut je velký problém ve všech částech našeho města.

  Pokud má opravdu dojít ke kácení našeho nádherného, velkého stromu, žádáme Vás tímto ještě jednou o jeho zvážení a posunutí parkoviště tak, aby strom nemusel být poražen.

  Je opravdu škoda každého stromu, který musí být poražen. Važme si jich. Rostou desítky let. Vytváří stín. Produkují nezbytný kyslík.

  Děkujeme Vám za pochopení a vyřízení naší žádosti.

  S uctivým pozdravem

  ~ VOZNICA Radomír Junior

  odpověď:
  Vážený pane Voznico,
  děkujeme za Váš dotaz a máme pro Vás potěšující zprávu. Parkovací místa jsou navržena tak, aby k žádnému kácení nedošlo. I nám není zeleň ve městě lhostejná a tak se ve stavebních projektech města v první řadě snažíme stromy ušetřit a návrh upravit tak, aby zůstala zeleň zachována.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 9.11.2022

  Úprava zelených pásů po výkopech

  dotaz:
  Dobrý den.
  Dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím dotazem: V letošním roce došlo k výměně některých podzemních vedení inženýrských sítí. Bývalého pana místostarosty jsem se na FB dotázal, zda dojde k následné úpravě zelených pásů, to znamená ohumusování a zatravnění. Byl jsem ujištěn, že je to samozřejmost. Po cca 2 měsících od zásypu je vidět, že k následné úpravě nedošlo a zelené pásy jsou maximálně uhrabány... Zajímalo by mne, zda citovaná úprava dotčených pozemků byla položkou smlouvy o dílo, v jakém termínu měla být provedena a zda nebyla vyfakturována, aniž k plnění došlo. Nechodím "kontrolovat" město, ale min. trasa Sokolovská - B. Němcové, po které se denně pohybuji, vypadá běsně. Pro zajímavost průběžně jsem sledoval totožnou akci v Chodově v ulici U porcelánky a to byl koncert. Bezprostředně navazující výkopové práce, kladení vedení, zásyp, hutnění, zásyp ornicí, osev trávou.
  Děkuji za info a přeji hezký den.

  ~ V. Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, pane Kodýdku,
  k Vašemu dotazu můžeme uvést následující. Výkopy jsou předány v pořádku, dle stanovených podmínek. Povolení k záboru bylo vydáno do 20.10.2022, v minulém týdnu probíhalo postupné přebírání. Kontrolou na místě jsme si ověřili, že jsou splněny všechny podmínky povolení, ba naopak, došlo k úpravám nad rámec těchto podmínek. Povrch měl být uveden do stavu, kdy neměl být terénní rozdíl mezi výkopem a okolní rovinou. Následně měla být rýha oseta travním semenem. Obě tyto podmínky byly splněny. Stavební firma zahazování výkopu upravila tak, aby jílovité podloží bylo uvnitř výkopu a odhozená svrchní zemina byla po odstranění větších kamenů vrácena zpět na povrch. Obě tvrzení, jak osetí, tak i úpravu povrchu, lze zdokladovat fotografiemi z provedené kontroly.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 4.11.2022

  Oprava komunikace v ulici Jiráskova

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za rychlou odpověď na můj dotaz ohledně opravy silnice v Jiráskové ulici, ale moc mne neuspokojila. Chápu, že celá oprava je finančně náročná a jsem ráda, že bude zařazena do plánu v příštím roce, ale přesto si myslím, že ještě do zimy by byla potřebná alespoň zase menší "záplata", aby zde opět nedošlo ke zbytečným úrazům, jak se již v minulosti stalo.
  Děkuji.

  ~ Veithová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Veithová.
  Chápeme, že stav Vaší ulice je pro Vás prioritní, a že se domníváte, že je zrovna Vaše ulice jakýmsi způsobem vyčleněna z řádných oprav. Takto to však rozhodně není. Město Sokolov spravuje vozovky v délce cca 142 km a k tomu přilehlých, většinou oboustranných, chodníků. U všech těchto komunikací musíme zajistit opravy a údržby a proto se tato oblast řeší dle priorit. Za zmínku také stojí, že finance na letošní rok na opravy jsou již rozpočtovány na jiné schválené opravy.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 3.11.2022

  Bambulíkův úžasný Halloween

  dotaz:
  Dobrý den, musím se se podělit se svým zážitkem z této akce. Vstoupila jsem se svou vnučkou do sálu MDK a vítal nás práskající zvuk balónků ,divný zápach mlhy a řev reproduktoru ,který se teprve ladil. Vnučka byla vyděšená a vypadalo to ,že to vzdáme .Jaký byl můj údiv ,když klaun si vybíral děti do soutěží hodem míčků mezi děti a dospělé a kdo chytne vítězí. Žádná bezpečnost, tolik dětí, vždyť jim mohl ublížit. Toto probíhalo celé 2 hod. Ostatní děti, čekají pod pódiem a možná budou mít štěstí příště. Vstupné nemá cenu rozebírat, očekávala bych aspoň lízátko pro všechny dětičky. Konec jsme neviděli, jelikož to fakt nešlo. Závěr otřesný zážitek za všechny prachy, už nikdy více
  ~ Dagmar

  odpověď:
  Vážená paní Dagmar,
  mrzí nás Vaše nespokojenost se sobotní akcí Bambulíkův úžasný Halloween. Doufali jsme, že v časech připadajících Halloweenu bude pořádaná akce vítaným zpestřením kulturního programu pro děti. Z vysoké účasti soudíme, že o akci byl mezi rodinami zájem a neregistrujeme nespokojenost dalších hostů. Jednalo se o akci, jejímž pořadatelem byla agentura DG PRODUCTION, Městský dům kultury v Sokolově poskytnul pouze prostory a prodej vstupenek. Ačkoli město nebylo pořadatelem akce, budeme se v budoucnu věnovat podrobněji i dramaturgii akcí externích subjektů, abychom předešli vzniku podobných nedorozumění. Děkujeme za pochopení.

  ~ Kamila Heráková, ředitelka MDK

 • 3.11.2022

  Bambulíkův úžasný Halloween

  dotaz:
  Děkuji za odpověď.
  Mám odezvy od rodičů stejného názoru a odcházeli průběžně také.
  Za váš postoj k této problematice vám děkuji.

  ~ Dagmar

  odpověď:

 • 2.11.2022

  Nefunkční lampy veřejného osvětlení

  dotaz:
  Dobrý večer na Šenvertě ulice Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce nejdou pouliční lampy, šlo by s tím něco udělat? Volala jsem ČEZ distribuce a není to v jejich kompetencí mám se obrátit na město, děkuji za kladné vyřízení.
  ~ Křížová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Křížová,
  porucha na vedení je již společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., která má obhospodařování veřejného osvětlení v gesci, známa. Pracovníci úseku veřejného osvětlení intenzivně pracují na zjištění místa poškození. Jakmile budeme vědět více podrobností o poruše, budeme občany města neprodleně informovat.
  Děkujeme za pochopení.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 2.11.2022

  Oprava komunikace v ulici Jiráskova

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Jiráskova a již několik let se marně snažíme alespoň o opravu naší přístupové , průjezdové silnice. Od roku 2016, kdy jsem poprvé vznesla dotaz, kdy se bude silnice opravovat, uběhlo už pár roků a silnice byla "opravena" ,tím že se udělalo pár záplat, které ale během času zase rychle zmizely . Vzhledem k tomu, že nastává období dešťů, plískanic a sněhu a bydlí zde starší obyvatelé,bylo by potřeba na zimu alespoň zase tu naší přístupovou cestu trochu opravit.
  Děkuji.

  ~ Alena Veithová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Veithová.
  Děkujeme Vám za Váš podnět k opravě komunikace v ulici Jiráskova. Při místním šetření jsme došli k závěru, že by bylo vhodné provést opravu povrchu místní komunikace v celé šíři a proto bude předložena vedení města v návrhu Plánu oprav na rok 2023. Do tohoto plánu ji zařazujeme z důvodu rozsahu a finanční náročnosti opravy, kde bude zapotřebí ve spolupráci se Sokolovskou vodárenskou s.r.o. řešit také opravu stávající kanalizace.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 2.11.2022

  Dostupnost podatelny

  dotaz:
  Vážený pane starosto,
  předpokládám, že chcete být vstřícný a otevřený úřad. Chápu, že úředníci na odborech potřebují také někdy v klidu pracovat a zpracovávat agendu - proto nastavené úřední hodiny. Nechápu ale, proč není k dispozici podatelna (např. út, st do 15.00), kam bych mohla podat např. žádost o stavební povolení. Jako vzor je možné uvést např. Magistrát KV.
  S pozdravem

  ~ Ing. Věra Tomsová

  odpověď:
  Vážená paní inženýrko,
  děkujeme za zaslaný dotaz.
  V krátkosti si dovolím podat základní informace o možnosti podání listinné korespondence.
  Podatelna úřadu je pro občany dostupná po celé stanovené úřední hodiny, tj.
  - v pondělí a středu od 8,00 hodin do 17,00 hodin
  - v úterý a čtvrtek od 8,00 hodin do 14,00 hodin
  - v pátek od 8,00 do 12,00 hodin.
  V době nepřítomnosti pracovníka podatelny je plnohodnotně zajištěn zástup ze strany pracovníků recepce.
  Rozsah hodin podatelny úřadu je zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup Základní informace o Městském Úřadu Sokolov
  . Nad rámec těchto úředních hodin, pak můžete vložit korespondenci do označené schránky, která je umístěna před hlavním vchodem do úřadu, na adrese Rokycanova 1929, Sokolov, a je přístupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
  Mimo listinnou podobu je možné zaslat vybraná podání prostřednictvím datové schránky či na adresu epodatelna@mu-sokolov.cz
  . Bohužel však Vámi zmiňovanou žádost o stavební povolení je možné dle právních předpisů podat pouze v listinné podobě.
  Nicméně běžnou praxí je domluvit si telefonicky individuální termín předání dokumentace u příslušného pracovníka odboru, a to např. brzy ráno nebo odpoledne po úředních hodinách.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 27.10.2022

  Stavební práce v ul. Mičurinova

  dotaz:
  Dobrý den,
  povšiml jsem si stavební aktivity v areálu za rodinými domy v ul.Mičurinova.V domění že se jedná o katastr obce Těšovice jsem vznesl dotaz k čemu má tento areál v budoucnu sloužit, popř.kdo je nyní jeho vlastníkem, na starostu této obce.Úřednice OÚ Těšovice mi sdělila že areál patří do katastru města Sokolova proto prosím Vás o odpověď na můj dotaz.

  ~ Děkuji Schneider

  odpověď:
  Vážený pane Schneidere,
  děkujeme za Váš dotaz. Stavba v areálu, kterou jste zaznamenal za rodinnými domy v ulici Mičurinova je ve vlastnictví firmy Lasting Sport s.r.o. a bude sloužit jako sklady pro jejich potřeby.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 21.10.2022

  Problémoví sousedé

  dotaz:
  Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli byste mi neporadili co s problémovými sousedy (Romská rodina). Mají celý den nahlas hudbu, děti běhají v bytě a po chodbě a taky kouří na chodbě a mě to jde do bytu a já jsem astmatik. A také tu včera kolem 22:40 byla policie kvůli nim. Děkuji za odpověď
  ~ Martina

  odpověď:
  Vážená paní Martino,
  Vaším dotazem jsme se zabývali. Stížnosti, které uvádíte, Městská policie Sokolov již několikrát řešila. Výsledky šetření také odhalily skutečnost, že doposud nikdo z Vašich sousedů si na Vámi uvedené sousedy nestěžoval a neměl s nimi problém.
  Pokud je Vám ovšem nepříjemná například hlasitá hudba, která je puštěná ve dne v době, kdy není noční klid nebo kouření, které pociťujete jako zátěž, když jste astmatik a nemůžete se z jakéhokoliv důvodu domluvit na smírném řešení s Vašimi sousedy, obraťte se prosím na předsedu společenství vlastníků a uveďte ho do problematiky, pokud jste tak ještě neučinila.
  To především z toho důvodu, aby dané rodině domluvil a poučil je o vzájemném soužití.
  Pokud Vás tento problém trápí i v hodinách nočního klidu, tedy v době od 22. hodiny do 6. hodiny ranní, neváhejte prosím volat na linku 156 nebo 158 a naše městská policie se bude celou záležitostí zabývat.
  Děkuji za Váš dotaz,
  s pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta města Sokolov

 • 19.10.2022

  Úklid na cyklostezce Tovární - Mičurinova

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz zda se počítá s nějakou částečnou údržbou cyklostezky Tovární - Mičurinova. Na podzim tam vzniká opravdu velmi kluzká vrstva spadaného listí , která by se vyplatila po opadu odstranit. Děkuji za odpověď.
  ~ Vladan Trhlík

  odpověď:
  Dobrý den,
  Děkujeme za Váš podnět. Vámi zmiňovanou cyklostezku máme v plánu čištění na čtvrtek, 20.10.2022. Po opadu bude provedeno druhé čištění tak, aby na zimu zůstala cyklostezka schůdná.
  Bude se jednat o ruční zametání, jelikož se na tento úsek nedostaneme žádnou mechanizací.

  ~ Ilona Říhová, vedoucí střediska odpadů a čištění, SOTES Sokolov

 • 18.10.2022

  Kontejnery na bioodpad

  dotaz:
  Dobrý den,
  vím, že už sezona pro bioodpad koše zase pomalu končí, ale chtěla bych se zeptat, jestli plánujete přidat další kontejner. Hodil by se nám jeden v okolí starého náměstí.

  ~ Děkuji, Eliška.

  odpověď:
  Dobrý den, paní Eliško.
  Vytipovaná místa na rozšíření kontejnerových stání máme a Vaše lokalita je mezi zamýšlenými lokalitami. Bohužel, jak jistě sama víte, v současné bouřlivé době je ekonomický vývoj ve společnosti nepredikovatelný. Z toho důvodu musíme vyčkat s rozhodnutím o nákupu a rozšíření provozu kontejnerů do příštího roku. Každé rozšíření je značnou finanční zátěží pro město a nyní musíme řešit zajištění společensky závažnějších dopadů krize, např. nákup elektrické energie.
  Děkujeme za pochopení.

  ~ Ing. Robert Klíma, Odbor správy majetku

 • 13.10.2022

  Bezdomovci u Plase

  dotaz:
  Dobrý den, prosím Vás mohli by jste něco udělat s bezdomovci u Plase, ale z druhý strany od ul. Závodu Míru bydlí tam v těch kójích pod prodejnou. Každý den je tam vidím močit, vykonávat velkou potřebu a včera tam i ta bezdomovkyně na vozíku měla sex s dalšíma dvěma. Přijde mi to strašný takhle uprostřed sídliště a chodí tam maminky,děti atd...ať jim to zabetonuji ty co provozují tu prodejnu. Teď už opadaly stromy takže jdou více vidět a je to ostuda že se na to musíme dívat.
  Doufám že se s tím něco udělá děkuji

  ~ Luděk

  odpověď:
  Dobrý den,
  děkujeme Vám za Váš podnět a uděláme maximum pro řešení této značně nepříjemné situace. Neprodleně jsme kontaktovali firmu, která vlastní uváděnou nemovitost a vlastníky pozemku, který se nachází v zadním traktu této budovy. Začátkem listopadu proběhne společná schůzka s cílem domluvit se na takových opatření, aby byl znemožněn přístup osobám, které se zde dopouštějí závadného jednání.

  ~ za město Sokolov Mgr. P. Kubis

 • 5.10.2022

  Zlomená borovice v ul. Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den šli by ořezat borovice nad mateřskou školou v ul. Kosmonautů vedle kamenných schodů k ul Švabinského. Je tam upadla borovice zasahuje do chodníku děkuji za vyřízení.
  ~ Filip

  odpověď:
  Dobrý den,
  zlomená borovice kleč byla odstraněna z chodníku, následně dojde v co nejbližším možném termínu k celkové úpravě okolního prostoru v ul. Kosmonautů. Děkujeme za Váš podnět.

  ~ Ing. Jaroslava Rohová, odbor správy majetku

 • 23.9.2022

  Pojmenování ulice, stromy a parkování automobilů

  dotaz:
  Dobrý den, tak jsem si přečetla, jak složité je přejmenování ulic. Horší je, že na nepořádku ve věci pojmenování ulice se podílí pracovníci MěU. Už jsem vám jednou psala ve věci naší adresy. Oficiální jméno ulice je Vítězná, dva domy mají ale adresu Atletická (také náš dům). A vrchol všeho je, že odpovědné pracovnice MěU pro tuto ulici používají v dokumentech jméno Běžecká. Ptám se Vaším prostřednictvím paní Živné a Klepáčkové, kde že je ta ulice Běžecká? Týká se to opět odloženého projektu na parkovací místa v této ulici. Kromě toho, chtěla bych vidět, kolik aut může zaparkovat na parkovišti o celkové délce 5,5 m - 19 m, určitě ne. Než něco zveřejníme, tak si to důkladně zkontrolujeme. Další problém je uvedený projekt jako takový. Absolutně nedostačující počet parkovacích míst, auta tady parkují podélně po obou stranách silnice a tím dochází k zúžení i tak nevyhovující slepé ulice a vjet nebo vyjet z této ulice bývá velké dobrodružství - hlavně během školního roku. Proč nemůže být připravované parkoviště po celé délce ulice, tak jako na jiných místech ve městě? Pro upřesnění, denně tu naprosto proti předpisům parkuje cca 40 aut - ať už v profilu silnice nebo v travních plochách.

  Další problém této ulice je příjezd ke škole. Sdělovali jste mi, že se tímto problémem budete zabývat - a zase nic. Přitom, pokud by byla snaha, řešení se nabízí několik.

  Poslední věc - bylo by maximálně vhodné odstranit přestárlé ovocné stromy, které rostou těsně vedle silnice proti domu 2224. Z těchto stromů už zase začaly na silnici opadávat shnilé a plesnivé hrušky, rojí se tu spousta vos a sršní. Mohu poslat foto, ale lepší bude, když toto místo si prohlédnete sami. Ráda se tu s Vámi uvidím a můžeme si o tomto problematickém místě promluvit.
  ~ Věra Jedličková

  odpověď:
  Dobrý den, připomínkám, které jste uvedla, jsme věnovali pozornost a pokusíme se na ně odpovědět co nejpodrobněji. Zmiňujete nepořádek v pojmenování ulic, přitom zmiňujete zaměstnance městského úřadu paní Živnou a Klepáčkovou. Stavební odbor, kde pracuje paní Živná, nemá s pojmenováním ulic co do činění. Vedoucí odboru rozvoje města paní Klepáčková v době, kdy k pojmenování ulice došlo, na úřadu ještě nepracovala. Těžko ji tedy můžete vinit, že se podílí na nějakém nepořádku souvisejícím s názvy ulic.

  Pokud jde o Vámi zmiňovanou adresu a to, že pracovnice městského úřadu používají v dokumentech jméno Běžecká, Vám můžeme sdělit toto: Jedná se o název projektu, který přiblíží lokalitu a nemá žádný vliv na stanovení názvu ulice. Stejně tak jako pracovní název Kendíkov nemá vliv na ulici Heyrovského, nebo název objektu „bývalá hygiena“ nemá vliv na využití tohoto objektu a tak dále.

  Bohužel v další části Vašeho dopisu, v níž zmiňujete parkovací místa a s nimi údajně související zveřejnění (zveřejnění čeho?), není zcela jasné, na co vlastně poukazujete. Dále se v dopise zabýváte připravovaným parkovištěm. K tomu uvádíme, že musí být zajištěna šířka jednoho jízdního pruhu, která je tři metry. To znamená, že parkování je navrženo v zeleni, mimo plochy, kde by byla potřeba kácení.

  Pokud jde o příjezd ke škole, není pravda, že bychom se touto záležitostí nijak nezabývali. V rozpočtu města Sokolov pro letošní rok máme vyčleněné finanční prostředky na projekt. A ještě poznámka k autům parkujícím proti předpisům. Jestliže jste takového jednání svědkem, potom se prosím obraťte na městskou policii, která je příslušná toto neprodleně řešit.

  Poslední Vaší připomínkou je návrh na odstranění ovocných stromů rostoucích u silnice. Odbor správy majetku města společně se společností SOTES jejich stav prověřoval a rozsáhlé kácení není v tomto případě na místě. V úvahu přichází pouze případné úpravy některých stromů, nikoliv jejich likvidace.

  Ceníme si Vašeho zájmu o dění ve městě i nabídky na setkání k lokalitě, kde žijete. Pokud Váš zájem nadále trvá, ozvěte se prosím vedoucí odboru rozvoje města ing. Kateřině Klepáčkové.
  ~ Vladimír Meluzín, peacovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 20.9.2022

  Sprejování graffiti na klášterní zdi a cena za sokola

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, kolik stálo graffiti se symbolem města, které na klášterní zdi vytvořil karlovarský umělec Tomáš Popelka alias @REAL143?
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Celková cena za zhotovenou malbu činí 14 000 Kč. V této ceně je započtena příprava podkladu pod malbu sprejem, tzn. provedení penetrace a fasádních nátěrů na oba panely zdi, a následná realizace umělecké malby. Další náklady spojené s realizací (doprava, práce a materiál) jsou též v ceně zahrnuty.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový nluvčí

 • 15.9.2022

  SOTES se stará o zeleň kolem domů a pomáhá i na požádání

  dotaz:
  Přeji dobrý den. Měli bych na vás tuto prosbu. Máme před vchodem túji vzrostlou do obřích rozměrů. Má ze všech stran vybočené větve a nevypadá to vůbec hezky. Nešlo by s tím něco udělat? Je to na ulici Závodu Míru před vchodem 1852. Děkuji.
  ~ Vlasta Krenžálková

  odpověď:
  Dobrý den, zaměstnanci společnosti SOTES vámi zmiňovanou túji již zastřihli a počítá se s její další úpravou, případně s redukcí.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 8.9.2022

  Díra v přechodu pro chodce byla po upozornění opravena

  dotaz:
  Dobrý den, jela jsem autobusem MHD číslo 33 a vystoupila u autoservisu Schöner. Chtěla jsem přejít přechodem přes ulici Křižíkova k 8. ZŠ. Šlápnu a upadnu, v každém bílém pruhu jsou díry tak 7 cm. Mám pěkně vymknutý kotník. Prosím opravte to.
  ~ Jolana

  odpověď:
  Dobrý den, v souvislosti s Vaší stížností bylo provedeno místní šetření a to ukázalo, že díry, které Vám způsobily problém, jsou otvory po demontovaném nefunkčním osvětlení přechodu. Tyto díry byly po odstranění světel zaplněny asfaltem, bohužel kvůli malému rozměru otvoru patrně došlo k vydrolení směsi. Díry už společnost SOTES opravila.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovníky vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.8.2022

  Jak to vypadá aktuálně s dokončením Krejcarové lávky

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, jaký je reálný termín dokončení Krejcarové lávky? Děkuji.
  ~ J. Abrhámová

  odpověď:
  Dobrý den, termín dokončení Krejcarové lávky bohužel nelze v současnosti přesně určit, jelikož je předmětem dodatku č. 5, který je stále ve schvalovacím procesu. Dodatek č. 5 by měl být smluvními stranami podepsán v průběhu měsíce září. Stavba Krejcarové lávky není akcí města Sokolov, investorem je v tomto případě stát, respektive ministerstvo financí.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.8.2022

  Přejmenování ulic či náměstí není tak jednoduchá věc

  dotaz:
  Dobrý den, dívám se, jakou budeme mít pěknou vozovku na Novém náměstí a napadlo mě, zda neuvažujete o oficiální změně názvu. Od šedesátých let všichni Sokolováci říkají Nové náměstí. Náměstí Budovatelů je prázdný oficiální název. Nikdo jiný než my, co zde bydlíme, to nezaznamená. Vím, že máte  na starosti důležitější věci, ale tohle by nebylo nic složitého.
  ~ Bc. Alena Matěchová

  odpověď:
  Dobrý den, ceníme si Vašeho zájmu o dění ve městě související s návrhem na přejmenování náměstí Budovatelů. Takto pojmenované je už řadu desetiletí a jedná se o název, který není poplatný své době a ani nevzbuzuje negativní emoce. Alespoň si na jeho pojmenování nikdo nestěžoval. Přejmenovat náměstí nebo ulici není zase tak jednoduchou záležitostí, jak se domníváte. Jsou pro to daná určitá pravidla vyplývající například ze zákona o obcích. Pokud by někdo návrh na pozměnění jména podal, musí se jím zabývat vedení města, příslušná komise a případně i rada města a zastupitelstvo. Změna názvu je pak značně administrativně náročná pro obyvatele dané části města i pro živnostníky, firmy a organizace, které zde sídlí. Lidé si musí kromě jiného vyměnit občanské průkazy a doklady k automobilům. Organizace a firmy musí provést změnu sídla a veškerých materiálů používaných při komunikaci (razítka, hlavičkové papíry apod.), což znamená finanční zátěž. Občany by pak nezbytně čekalo změnu adresy trvalého pobytu oznámit především nestátním (komerčním) subjektům, kterými například jsou:

  -           banky nebo jiné finanční společnosti, kde má občan např. úvěr

  -           dodavatelé energií (elektro, plynu, tepla, vody), poskytovatelé internetu apod.

  -           komerční pojišťovny

  -           zdravotní pojišťovny

  -           ošetřující lékaři, zubaři

  -           zaměstnavatelé, školy, školky

  -           pošta (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků)

  -           telefonní operátoři

  -           dále např. různé spolky, zájmové instituce, knihovny apod.

  Vzhledem k výše uvedenému je tedy zřejmé, že změna názvu a vše, co s ní souvisí, není jednoduchým procesem. Proto se každá případná změna už používaného jména náměstí či ulice důkladně zvažuje. O změně jména sokolovského náměstí Budovatelů v současné době tedy neuvažujeme.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 11.8.2022

  K výměně veřejného osvětlení za úsporné dochází postupně

  dotaz:
  Dobrý den, se zvyšujícími se cenami energií, globálním oteplováním a nastavající ekonomickou krizí by bylo dobré šetřit energie a tím planetu i peníze. V Sokolově máme veřejné osvětlení, svítí od soumraku do svítání. Pravděpodobně je řízeno čidly, protože někdy svítí i během bouřky. To také znamená, že svítí i v době, kdy 99 % obyvatel Sokolov spí. Nejen, že toto osvětlení nevyužívají, ale aktivně se mu brání, aby jim nesvítilo do ložnice. Proto bych rád, kdyby se vedení města zamyslelo nad možností během noci osvětlení vypínat (nebo ztlumit na minimum, pokud to světelné zdroje umožňují). Například mezi 1. a 5. hodinou ranní, v zimě možná už od půlnoci. Za předpokladu, že lampy aktuálně svítí od západu do východu slunce, svítí tudíž 4 380 hodin v roce. V roce 2021 stála správa a údržba veřejného osvětlení 10 milionů korun. Pokud budeme předpokládat, že polovina byla údržba a opravy, a polovina provoz, tak provoz osvětlení stojí 2 300 Kč/hodinu. Pokud by se 4 hodiny denně nesvítilo, tak by úspory mohly přesáhnout 3 miliony (se stoupajícími cenami elektřiny klidně i násobky), to jistě není zanedbatelná částka. A pomohlo by to nejen rozpočtu, ale i zvířatům.
  ~ Robert H.

  odpověď:
  Děkujeme za Váš podnět k úsporám nákladů na veřejné osvětlení a také za Váš zájem o život v našem městě. S myšlenkou úspor u veřejného osvětlení se zabýváme opakovaně, zejména nyní při tak razantním zvýšení nákladů na nákup elektrické energie. Jednou z variant byla výměna světelných hlavic za moderní LED systémy. Toto již probíhá, avšak z důvodu vysokých pořizovacích nákladů se jedná o výměnu postupnou. Dále jsme zvažovali např. možnosti svícení pouze po jedné straně ulice, nebo jsme zvažovali možnost svítit ob lampu apod. Toto jsou však technicky náročná řešení, protože na takovéto možnosti není současný stav rozvodů uzpůsoben. Mimo další možnosti jsme zvažovali také Vámi navrhovanou variantu nesvítit vůbec, bohužel tato varianta není možná z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel. Můžeme Vás ujistit, že i nadále budeme hledat možnosti, jak snížit náklady, nejen na elektrickou energii, na nejnižší možné minimum.
  ~ Ing. Robert Klíma, vedoucí odboru správy majetku

 • 29.7.2022

  Rušení nočního klidu

  dotaz:
  Dobrý den, mohl by prosím vás někdo v rámci osvěty vysvětlit našim romským spoluobčanům, že někteří lidé vstávají a chodí brzy ráno do práce a tím pádem by se rádi vyspali. A to i v sobotu a v neděli. Jedná se o lokalitu ulice Heyrovského, a okolí pošty 5. I po 22-té hodině si rádi zpívají, hádají se a hlasitě diskutují.Já vím, že se nudí, nemají co na práci, chtějí se nějak prezentovat, ale takto prosím ne. Děkuji a přeji hezký den.
  ~ S pozdravem Švejk Josef

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Ve Vámi uvedené lokalitě pobíhá již od měsíce dubna společné opatření s Policií ČR, jehož smyslem je právě potírání podobných excesů ze strany zde žijících obyvatel. Bohužel zde nemůžeme být neustále, a proto je pro nás velkou pomocí, když nás nebo Policii ČR na podobné chování občané telefonicky upozorní. Velice nám to pomůže k tomu, abychom přijeli na místo a případné přestupkové jednání vyřešili. Poslední dobou nám tímto způsobem občané velmi pomáhají, neboť nemáme takový počet strážníků, abychom mohli být v jednu dobu na všech místech ve městě, kde opakovaně dochází k narušování veřejného pořádku nebo občanského soužití. Pokud se tedy bude situace opakovat, prosím zavolejte na tísňovou linku 156-2 Městská policie Sokolov, popřípadě na tísňovou linku 158 Policie ČR, určitě na místo přijedeme a obtěžující chování budeme řešit. Velice děkuji.
  ~ S pozdravem Vrchní komisař Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov.

 • 18.7.2022

  Pochvala městu, která určitě každého potěší

  dotaz:
  Je krásné nedělní odpoledne a právě jsem se vrátila z pravidelné procházky. V našem parku jsem se setkala s mladým párem vodáků z Olomouce. Poprosili mne o pár fotek u rybníčku, aby měli nějakou vzpomínku na Sokolov, a tím byla naše vzájemná komunikace navázána. Byli v Sokolově poprvé a pochvalovali si především krásné prostředí parku. Tak jsem jim říkala, že by teprve koukali, kdyby navštívili Sokolov o trochu dřív, když kvetou rododendrony (a nebyly ještě posprejované infopanely k botanické stezce).  Bylo znát, že mají o Sokolově něco zjištěno, neboť se zmínili, že slyšeli, že má Sokolov i svůj pivovar. Nejsem pivař, tak nevím, zda jsem je poslala do nedaleké hospůdky U Permona správně. Bylo příjemné zjištění v dnešní době, kdy každý na něco nadává, že jsou lidé, co umí i pochválit, a tito dva si Sokolov doopravdy pochvalovali. Slíbili, že se mezi vodáky zmíní, jak je Sokolov pěkné město a že určitě stojí za návštěvu. Tak uvidíme, zda slib splní a Sokolov se bude hemžit nejen " pruhovanými " turisty.
  ~ Eva

  odpověď:

 • 20.6.2022

  Městská i státní policie věnují lokalitě U Plase pozornost

  dotaz:
  Dobrý den,  chtěla bych upozornit na zhoršující se situaci na sídlišti Michal. Jedná se o nepořádek, scházení adolescentů a bezdomovců u Plase. V minulosti se již tento problém řešil, chvíli zde byl i klid. Nyní ale opět dochází ke stejné situaci, kolem Plase se schází zejména adolescenti, popíjí, dělají nepořádek, to samé i u OC Tesco na Michalu, Lidl hřiště, kde je na zemi spoustu odpadků. Celkově se ze sídliště Michal stává "no go" zóna. Ve dne i po setmění se necítím bezpečně. Je hezké, že pořádáte nepřeberné množství kulturních a jiných akcí, stavíte hřiště pro děti apod., což jsem velice ráda a kvituji to. Nicméně občany, zejména ze sídliště Michal, by potěšilo, kdyby se dbalo o jejich bezpečnost. Budu doufat, že město přijde v nadcházejících letech s řešením této situace. Děkuji.
  ~ Markéta Kubátová

  odpověď:
  Dobrý den, o problému kolem restaurace Dukla víme a každý den zde řešíme Vámi popisované problémy. Jsme v kontaktu i s provozovateli místních obchodů, které upozorňujeme, že v blízkosti jejich obchodů dochází opakovaně k porušování obecně závazných vyhlášek města i zákonů, neboť prodávají alkoholická nápoje osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu. Situaci budeme řešit všemi možnými způsoby, aby došlo co nejrychleji k nápravě. Uvažujeme o umístění kamerového bodu, ale zatím jsme nenašli vhodné místo, které splňovalo požadavky k instalaci. Na místo posíláme každý den hlídky strážníků i Asistentů prevence kriminality. Na místě bude provádět kontroly i Policie ČR, se kterou situaci řešíme. Velmi by nám pomohlo, kdyby občané telefonicky oznámili na tísňové linky 158 nebo 156-2 jakékoliv porušení zákona. Ihned po oznámení na místo přijedeme a případné porušení zákonů nebo obecně závazných vyhlášek budeme řešit. Bohužel, nemůžeme zajistit nepřetržité střežení popisovaného prostoru.
  ~ Vrchní komisař Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 15.6.2022

  Správa koupaliště se pokusí vylepšit chodníky s kamínky

  dotaz:
  Dobrý den. Nešlo by něco udělat s kamínkovým chodnikem na sokolovském městském koupališti? Koupaliště je krásné, ale po tom chodníku se nedá chodit, ty kamínky řežou do chodidel. A nedej bože, když dítě náhodou upadne tak je pěkně sedřený. Děkuji
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, povrch  GraniSol, který byl v rámci rekonstrukce koupaliště použitý, se využívá k instalaci na zpevněné plochy, jako jsou chodníky, terasy, komunikace a ostatní plochy využívané k chůzi. V tomto případě se pojivo vzhledem k místu instalace a způsobu využívání vymývá rychleji, než dochází k obrušování kamínků. Dokud však bude zachována celistvost povrchu cest kolem koupaliště, nepočítáme s jejich rekonstrukcí. Samozřejmě si však uvědomujeme snížený komfort pro návštěvníky a proto budeme konzultovat s výrobcem možnosti úpravy stávajícího povrchu tak, aby došlo ke zlepšení jeho vlastností s ohledem na způsob využití.
  ~ Ing. Erik Klimeš, jednatel společnosti Sokolovská bytová

 • 7.6.2022

  Město má o stromech přehled a věnuje jim odpovídající péči

  dotaz:
  Před nedávnem byl zrekonstruován prostor před zdravotním střediskem na sídlišti Michal. Stav po rekonstrukci se již zhoršil. Jeden strom uschl. Vaky na vodu u stromů jsou prázdné. Přístřešek nad stojanem kol již někdo poničil – postupně jej uvolnil z betonového základu. Plánuje město vysazení nového stromu a opravu přístřešku nad stojanem kol? V případě, že poškozování majetku je v místě běžné je plánována instalace městského dohledového systému, umístění kamery, v uvedené lokalitě?

  Při procházkách městem jsem si všiml většího množství označených stromů značkou nebo číslem. Označení je rok nebo i dva staré. Jsou to stromy většinově v okolí potoka, řeky, pod hřbitovem a v jeho okolí. Jedná se o stromy ke kácení? Pokud ano, proč již nebyly odstraněny, když označeny jsou už až dva roky?
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:
  Dobrý den, v prostoru před zdravotním střediskem na sídlišti Michal byl v loňském roce vyměněn suchý strom. Bohužel, po letošní zimě uhynul i další jedinec, který bude nahrazen na podzim. Zavlažovací vaky byly instalovány preventivně v jarním období, slouží k zálivce pouze v horkých letních dnech. Poškozený přístřešek evidujeme, prověřujeme možnost využití záruky provedeného díla. Co se týče označených stromů podél vodních toků, tak zde je potřeba se informovat u vlastníka pozemku, tj. Povodí Ohře s. p. Označené stromy pod hřbitovem sloužily k inventarizaci v rámci projektu Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – II. etapa. Znamená to, že ne všechny označené stromy jsou určeny ke kácení.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 3.6.2022

  O areál se stará SOTES, závady lze hlásit i pomocí aplikace

  dotaz:
  Chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaká správa sportovních hřišť. Konkrétně se jedná o Areál zdraví kde jsou čtyři basketbalové koše a z toho byl funkční jen jeden koš. Jeden byl kompletně uražen a dva byly bez síťky, a to již delší dobu. Pokud nepřežije ani ten poslední funkční basketbalový koš, tak už ta hřiště budou postrádat jaksi smysl. V případě, že nejsou na opravy peníze, tak rád přispěju. Děkuji.
  ~ Petr

  odpověď:
  Děkujeme za Vaše upozornění, předáme ho společnosti SOTES, která údržbu Areálu zdraví zajišťuje, aby co nejdříve zjednala nápravu. Pro Vaši informaci připojuji, že k hlášení různých závad ve městě, tedy například i poškozených košů na basketbal, lze využívat speciální aplikaci (z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že na podněty odeslané tímto způsobem je rychle reagováno). Aplikace je ke stažení na Google Play na adrese  https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.gisonline.hlaseni.pub Závadu kolemjdoucí vyfotí chytrým telefonem a pomocí aplikace ji se stručnou doplňující informací odešle úřadu. Při vyfocení se zaznamená i přesná poloha na mapě Sokolova. Vše je otázkou několika kliknutí. Záznam se vzápětí objeví na webu města, v sekci Podnikatel/Investor - Transparentní město, Mapa hlášení. Po nezbytné kontrole je záznam doplněn i o fotografii a doplňující informaci. Zároveň je hlášení předáno kompetentní osobě, která problém převezme a do hlášení i doplní způsob řešení.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 21.5.2022

  Ve městě budou dvě "chytré" zastávky, v centru a na sídlišti

  dotaz:
  Dobrý den. Zaslechl jsem v rozhlase, že chce město Sokolov investovat do nových autobusových zastávek s digitálními jízdními řády. Nezlobte se, ale je to úplná hovadina, protože vám to znudění puberťáci velice brzy poškodí. Je vidět, že máte dost peněz! Tak bych vám poradil, co v Sokolově chybí. Například od koupaliště až na kopec k Plasovi není ani jedna lavička, kde by si starší člověk odpočinul, to stejné je od servisu v Lipové až do města. Také žádná, až za spořitelnou jsou asi dvě v parku a na Starém náměstí je jich již dost. A stačily by jen obyčejné, jako jsou v areálu za koupalištěm. Pokud někdo chce jet autobusem, tak má buď doma jízdní řád nebo si čas odjezdu autobusu zjistí sám. Děkuji a omlouvám se za svůj názor.
  ~ Petr Holas

  odpověď:
  Dobrý den. Město Sokolov má skutečně v plánu investovat do takzvaných chytrých zastávek, a to do dvou. Jedna má stát v ulici Jednoty, druhá na sídlišti Michal. Tedy na místech s největším pohybem cestujících. A opravdu si nemyslíme, že by to byla "hovadina". Nové zastávky budou typově podobné, jako všechny ostatní v Sokolově, které byly vyměněny najednou v roce 2020. Až na tyto dvě (a jednu u ZŠ Rokycanova, která bude rovněž nahrazena novou, ale standardní), které chceme změnit na smart zastávky. Znamená to, že v nich bude například elektronický jízdní řád, mohou například informovat o městě, disponují osvětlením zastávky i reklamními plochami nástupiště, díky fotovoltaickým panelům jsou rovněž částečně energeticky soběstačné. Lze v nich instalovat SOS tlačítko a komunikaci s linkou tísňového volání či s městskou policií. Aby je nepoškodili "znudění puberťáci", jak píšete, o to se postarají speciální kamery. Moderní a inteligentní technologie, k nimž zcela jistě smart zastávky patří, zavádějí postupně všechna města či obce.

  Pokud jde o Vaši připomínku k lavičkám, tak umisťovat lavičky po městě mimo vybraná místa (parky, náměstí apod.) je dosti diskutabilní. Zvláště pak na sídlištích. Bohužel, praxe je většinou taková, že se na lavičkách "hromadí" výrostci nebo "znudění puberťáci" a hromadí se kolem nich množství odpadků. Lavičky k posezení jsou například za Tescem ve směru k autosalonu a také na několika dalších místech. Ale pokud jde o situaci obecně, pak ano, máte pravdu, laviček na sídlištích příliš není. A to z jediného prostého důvodu. Před lety byly lavičky k posezení skoro u každého paneláku. Postupně odtud ale musely být odstraňovány na přání obyvatel a po jejich stížnostech na rušení nočního klidu. Na lavičkách se totiž po večerech shromažďovala omladina nebo alkoholem posilnění jedinci i za hluboké noci a dělali tady, lidově řečeno, kravál a nepořádek.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 16.5.2022

  Sokolovská bytová zveřejňuje sazby za teplo a vodu

  dotaz:
  Obracím se na vás s touto žádostí. Bylo by nanejvýš vhodné, aby byly na jednom místě uveřejněny sazby za veškeré energie a všechny další platby účtované v Sokolově od 1. 1.2022. Je to velmi potřebná informace pro občany města (zejména nové nájemníky) tak, aby si správně nastavili výši měsíčních záloh.  Potom by třeba nedošlo k závažným chybám ve vyúčtování provedeném Sokolovskou bytovou. Děkuji
  ~ Věra Jedličková

  odpověď:
  Dobrý den. Jediné náklady, které město, respektive jeho společnost Sokolovská bytová zná a může zveřejňovat, jsou jednotkové sazby na teplo a vodu. Což také na přelomu každého roku vždy dělá. Skutečné náklady jsou pak pro každý byt či prostor individuální a záleží na více parametrech. O závažných chybách ve vyúčtování, které zmiňujete, nám není nic známo.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.5.2022

  V Areálu zdraví lze využívat toalety v občerstvení

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné umístit veřejný WC do Areálu zdraví. Jelikož tu chodí dost lidí v průběhu sezóny, určitě by se tu WC hodilo. Alespoň umístit 2 až 3 Tojky... Určitě by byli lidé moc rádi!
  ~ Martin Krassa

  odpověď:
  Dobrý den, v Areálu zdraví se nachází občerstvení se sociálním zařízením, které je k dispozici i veřejnosti. Umístění chemických toalet není v letošním roce zatím v plánu.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 7.5.2022

  Kvůli parkování nemůže být ohrožena bezpečnost dopravy

  dotaz:
  Dobrý den. Prosím o realizaci v rámci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o zatáčku a její průjezd v ulici Švabinského, mezi parkovací plochou u restaurace Alex a výměníkem. Téměř denně je zde parkujícími auty vytvořena ulička, kde jen stěží projede osobní auto. Navrhuji vyřešit bezpečný průjezd pomocí dopravní značky (žlutá čára) v této zatáčce.
  ~ Stanislava Hoangová

  odpověď:
  Děkujeme vám za podnět týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Víme, že ve vámi zmiňované lokalitě je problém s parkováním, tato situace ale nemůže být řešena na základě omezení bezpečnosti a plynulosti v dopravě. Vaše připomínka byla konzultována s Dopravním inspektorátem Policie České republiky v Sokolově (DI PČR) se závěrem, že v tomto místě by bylo použití vodorovného či svislého dopravního značení nadbytečné. Řidiči, kteří v tomto místě parkují, se podle vyjádření DI PČR dopouštějí přestupku, neboť nedodržují minimální průjezdní profil vozovky. Pokud tedy nastane situace, kterou popisujete, doporučujeme vám kontaktovat Městkou policii Sokolov.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.5.2022

  Květnové oslavy a projekt na oplocení pomníku

  dotaz:
  Zdravím vás. Chci se zeptat na časový program květnových oslav osvobození našeho města. A proč je památník sovětských válečných zajatců u městského hřbitova oplocen oproti venčení pejskařů jen z poloviny? Je to důstojné oproti jejich památce. Stálo nás to 600 000 Kč a není to dotažené do konce.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Dobrý den. V rámci výročí Dne vítězství budou položeny květiny k pěti památníkům na území města Sokolov bez dalšího doprovodného programu. Časový harmonogram tedy není stanoven. Pokud jde o oplocení plochy s pochovanými ostatky válečných zajatců, projekt je dotažený do konce a realizovaný tak, jak bylo navrženo. S oplocením se počítalo pouze ze stran, odkud lidé na zelenou plochu nejčastěji vstupovali, aniž by si přitom mnozí uvědomovali, že se jedná o pietní místo. S oplocením celého areálu pomníku se nikdy nepočítalo.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 30.4.2022

  Takzvané chytré zastávky se postupně objevují v řadě měst

  dotaz:
  Dobrý den. Zaslechl jsem v rozhlase, že chce město Sokolov investovat do nových autobusových zastávek s digitálními jízdními řády. Nezlobte se, ale je to úplná hovadina, protože vám to znudění puberťáci velice brzy poškodí. Je vidět, že máte dost peněz! Tak bych vám poradil, co v Sokolově chybí. Například od koupaliště až na kopec k Plasovi není ani jedna lavička, kde by si starší člověk odpočinul, to stejné je od servisu v Lipové až do města. Také žádná, až za spořitelnou jsou asi dvě v parku a na Starém náměstí je jich již dost. A stačily by jen obyčejné, jako jsou v areálu za koupalištěm. Pokud někdo chce jet autobusem, tak má buď doma jízdní řád nebo si čas odjezdu autobusu zjistí sám. Děkuji a omlouvám se za svůj názor.
  ~ Petr Holas

  odpověď:
  Město Sokolov má skutečně v plánu investovat do takzvaných chytrých zastávek, a to dvou. Jedna má stát v ulici Jednoty, druhá na sídlišti Michal. Tedy na místech s největším pohybem cestujících. A opravdu si nemyslíme, že by to byla "hovadina". Nové zastávky budou typově podobné, jako všechny ostatní v Sokolově, které byly vyměněny najednou v roce 2020. Až na tyto dvě (a jednu u ZŠ Rokycanova, která bude rovněž nahrazena novou, ale standardní), které chceme změnit na smart zastávky. Znamená to, že v nich bude například elektronický jízdní řád, mohou například informovat o městě, disponují osvětlením zastávky i reklamními plochami nástupiště, díky fotovoltaickým panelům jsou rovněž částečně energeticky soběstačné. Lze v nich instalovat SOS tlačítko a komunikaci s linkou tísňového volání či s městskou policií. Aby je nepoškodili "znudění puberťáci", jak píšete, o to se postarají speciální kamery. Moderní a inteligentní technologie, k nimž zcela jistě smart zastávky patří, zavádějí postupně všechna města či obce.

  Pokud jde o Vaši připomínku k lavičkám, tak umisťovat lavičky po městě mimo vybraná místa (parky, náměstí apod.) je dosti diskutabilní. Zvláště pak na sídlištích. Bohužel, praxe je většinou taková, že se na lavičkách "hromadí" výrostci nebo "znudění puberťáci" a hromadí se kolem nich množství odpadků. Lavičky k posezení jsou například za Tescem ve směru k autosalonu a také na několika dalších místech. Ale pokud jde o situaci obecně, pak ano, máte pravdu, laviček na sídlištích příliš není. A to z jediného prostého důvodu. Před lety byly lavičky k posezení skoro u každého paneláku. Postupně odtud ale musely být odstraňovány na přání obyvatel a po jejich stížnostech na rušení nočního klidu. Na lavičkách se totiž po večerech shromažďovala omladina nebo alkoholem posilnění jedinci i za hluboké noci a dělali tady, lidově řečeno, kravál a nepořádek.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 13.4.2022

  Vyvěšení vlajek před budovou městského úřadu

  dotaz:
  Můžu se zeptat, z jakého důvodu nevisí naše státní vlajka na čestném místě před úřadem? Děkuji za odpověď.
  ~ Luděk Pastyřík

  odpověď:
  Děkujeme za Vaši připomínku, rozhodli jsme se, že česká státní vlajka, jako jeden z oficiálních symbolů naší země, bude viset před budovou Městského úřadu Sokolov stále. Doplní tak dosud trvale vyvěšené vlajky města Sokolov a Karlovarského kraje. Po napadení Ukrajiny ruskou armádou byla ještě vyvěšena jako symbol solidarity se zemí bránící se agresorovi také vlajka Ukrajiny.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.4.2022

  Na úpravy posledních tří zastávek by mohlo dojít ještě letos

  dotaz:
  Dobrý den. V minulých letech došlo k obměně většiny přístřešků zastávek MHD. Na několik se jaksi pozapomnělo. Je v plánu v letošním roce dokončení této akce?
  ~ Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, k obměně starých přístřešků zastávek MHD za nové došlo během jediného roku 2020. Tehdy bylo v Sokolově instalováno 38 nových přístřešků na zastávkách autobusů MHD. Nové jednotné přístřešky nahradily staré, které už měly svou životnost za sebou. S výjimkou tří zastávek, a to v centru města (vedle úřadu práce), na sídlišti Michal (naproti zdravotnímu středisku) a u Základní školy Rokycanova. Na dvou z těchto zastávek – ul. Jednoty a Závodu míru – bychom rádi letos instalovali takzvané chytré přístřešky (Smart zastávky). S úpravou třetí zastávky u ZŠ Rokycanova se počítá také ještě tento rok, avšak nepůjde o Smart zastávku, ale o zastávku běžnou. Tedy vizuálně stejnou s těmi, které jsou již nyní po městě rozmístěny.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 1.4.2022

  Poděkování za dobrou a rychlou práci při obnově trávníků

  dotaz:
  Chtěla bych zmínit úpravu trávníků před domy č. p. 1703, 1704 a 1705 ve Švabinského ulici. Dne 29. března jsem na odbor správy majetku posílala podnět společně s fotografiemi poničených trávníků a 31. března jsou trávníky upravené,  dosypané, a to i na místech, která jsem ve svém podnětu nezmiňovala a kde to jednoduše bylo také potřeba. Dobrá a rychlá práce, děkujeme.
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:

 • 28.3.2022

  Parkování na vyhrazené ploše u kláštera III

  dotaz:
  K parkování z důvodu uzavření Lidického nábřeží - mě zaráží, že kvůli jedné ulici se znemožní parkování obyvatelům ostatních přilehlých ulic. Bydlím v ulici Křížová a na parkovišti u kláštera jsem byla nucena už tak často parkovat z důvodu nedostatku místa nejen v ulici mého bydliště, ale i v přilehlých ulicích. Rada abychom parkovali u polikliniky ovšem pro nás znamená denní zpoplatnění. Není možné na tuto přechodnou dobu zrušit poplatek za parkování? Věřte, že už za provozu Lidického nábřeží bylo parkování velmi obtížné. Kdo zde nebydlí, nemá představu.
  ~ Zdeňka Kapešová

  odpověď:
  Dobrý den, vyhrazené parkoviště u kláštera kapacitně nestačí ani všem majitelům aut z ul. Lidické nábřeží, a tak i někteří obyvatelé této rekonstruované ulice musí hledat jiná parkovací místa. A to v ještě větší docházkové vzdálenosti. Obyvatelé ulice Křížová mohou i nadále parkovat v této ulici, případně v okolí. Alternativou je parkoviště u polikliniky, podél ulice Husitská, které není od 15:00 do 7:00 zpoplatněno. Jedno se o novou úpravu, město tak pozitivně reagovalo na Váš podnět. Parkovat lze i před restaurací Retro, tedy v docházkové vzdálenosti kolem 250 m z ulice Křížová. Zrušit poplatek za parkování u polikliniky v době mezi 7:00 až 15:00 nelze i vzhledem k tomu, že sem přijíždějí lidé k lékaři a někteří z nich mají kvůli zdravotnímu stavu sníženou pohyblivost. Město Sokolov prověřovalo i další možnosti parkování, bohužel se ukázalo, že nejsou reálné. Ulice Lidického nábřeží je ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná. Každá takto velká stavební akce znamená zhoršenou situaci týkající se parkování a bohužel není možnost toto vyřešit ke všeobecné spokojenosti. V době, kdy mají mnohé domácnost dvě i více vozidel, není v silách města po dobu rekonstrukce jakékoliv ulice zajistit parkování všem tak, aby stáli u svého domu. A v centru města je toto obzvláště neřešitelný úkol.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 25.3.2022

  Přidělování městských bytů je zcela transparentní

  dotaz:
  Po čtvrté podané žadosti o městský byt ,jsem byl obyt stím ,že je stop stav ,kvůly válce na Ukrajině ! po 3 týdnech se na strankách města opět oběvili nové nabídky bytů ,ale proč ,když skončil vámi uvedený stop stav , nepokračují původní nabýdky ? odpověď paní vedoucí odboru byla že  nic takového se nedělo a neni povina dávat jakékoliv informace a že směstskými byty si můžou nakládat jak chtejí  !!takovou aroganci jsem nečekal a že byty jsou již přiděleny soc. potřebním ! ale tyto byty přeci zařizuje jiný odbor ! takže znova musím vyplňovat neustále a okopírovat veškeré formuláře ,i když mi bylo sděleno že při opětovné podání žádosti ,není vše nutné ! při tom v karlovarském rozhlase uvedli že město sokolov má 20 volných bytů !o byty jsme žadali se svoji  družkou   ,která je z Chodova ,némá vlastní byt ,bydlí v podnájmu a k lekaři musí dojíždět do sokolova a to dost často . víte ,pani starostko ! přidělování městských se mi zdá dost podivné !!některé informa jsou že byty jsou přdělovány známím a jejich přátelum !!na podzim jsou volby do zastupitelstev a jednání vašich úředníků dost ovlivnilo názor a nejenom můj koho volit a koho nevolit !!
  ~ Jan Malinovský

  odpověď:
  Dobrý den, odpověď na Vaše dotazy si dovolím rozdělit na několik částí. Co se týká počtu Vašich žádostí o přidělení městského bytu, dovoluji si Vás opravit. Vy jste žádal pouze jednou, a to na byt 2+1 na náměstí Budovatelů 1426/6, který byl Radou města Sokolov přidělen dne 20. 10. 2021 jinému žadateli. V tomto případě bylo podáno 19 žádostí, přičemž byl vybrán zájemce jiný. V ostatních Vámi uváděných třech žádostech jste byl veden jako spolužadatel. V těchto případech byla nositelem žádostí Vámi uváděná družka, paní Ľubica Melicharová. Poprvé žádala o byt 3+1 na náměstí Budovatelů 1407/11, kde bylo podáno 21 žádostí. Druhá žádost byla podána na byt 2+1 v ulici Josefa Kajetána Tyla 1568/47, kde bylo zaevidováno 14 žádostí. V posledním, třetím případě, byla Vaší družkou podána žádost na byt o velikosti 3+1 na adrese 5. května 1428/2. V tomto případě bylo podáno 8 žádostí. Domnívám se, že sám jasně vidíte, že co do počtů žádostí o městské byty není v možnostech rady města uspokojit všechny žadatele. Dokládání příloh k žádostem bohužel nutné je, a to nejen s ohledem na jejich aktuálnost. Tato povinnost neplatí pouze v případě, že si podáváte žádosti na více bytů, které se předkládají radě města na jednom jednání. V tomto případě opravdu stačí doložit přílohy pouze jedenkrát s tím, že radě je možné předložit žádosti s přílohami najednou. Tímto krokem se úředník odboru snaží snížit Vaši administrativní zátěž. Toto však nelze aplikovat na podání žádostí v případě, že budou předkládány radě v různých termínech jednání. Vaše nepodložené napadání rady města, že jsou byty údajně přidělovány známým a jejich přátelům, hraničí s pomluvou. Byty jsou přidělovány zcela transparentně. Doufám, že tato vstřícná odpověď ovlivní pozitivně názor na práci úředníků městského úřadu.
  ~ Ing. Robert Klíma, vedoucí odboru správy majetku města

 • 24.3.2022

  Nepořádek kolem domů vedle nádraží nejde na vrub města, ale i přesto se ho snažíme řešit

  dotaz:
  Dobrý den, právě jsem viděla obrázky nepředstavitelného nepořádku u vlakového nádraží. Je mi z toho špatně. Jsem rodák Sokolova, ale tohle tu nikdy nebylo. Pak se chci zeptat proč z 500 příchozích ukrajinských romů je 300 v karlovarském kraji.  Vím, že mi možná odpovíte jak se snažíte, ale dopadne to jako vždycky.
  ~ Bc. Alena Matěchová

  odpověď:
  Dobrý den. Chápeme Vaše rozhořčení, patrně máte na mysli nepořádek kolem dvou obytných domů ve směru na Královské Poříčí. Jedná se o soukromý majetek pana Berky, který tady ubytovává své nájemníky. I přesto, že se nejedná o majetek města, podniklo město v uplynulých týdnech a měsících už několik kroků ve snaze odstranit nepořádek a černé skládky, které kolem domů vznikají. Nepořádek je tu i proto, že majitel nemovitostí nemá přes upozornění objednaný odpovídající počet nádob na odkládání odpadu. O udržení pořádku se tady opakovaně snažila městská společnost SOTES, která několikrát poskytla kontejnery na odpad. Situaci tu kontrolují rovněž strážníci městské policie a průběžně ji řeší v rámci svých možností, tedy ukládáním pokut v příkazním řízení nebo oznámením správnímu orgánu. Vymahatelnost pokut od obyvatel těchto domů je ale v podstatě nulová. Na počátek dubna je opakovaně svoláno další jednání za účasti zástupců odborů sociálních věcí a rozvoje města, úřadu práce, městské policie a dalších, kde se bude situace u nádraží opět řešit.

  Pokud jde o Váš dotaz týkající se ukrajinských Romů, žádnou takovou informaci nemáme. Rozdělování uprchlíků má na starost Karlovarský kraj.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 23.3.2022

  Kde lze odevzdat některé věci na pomoc uprchlíkům

  dotaz:
  Rádi bychom nabídli nějakou elektroniku (vysavače aj.), nádobí aj. potřebným ukrajinským rodinám. Předpokládám, že máte přehled a dáte nám kontakt na nejbližší sběrné místo.
  ~ Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za ochotu pomoci ukrajinským rodinám. Veškeré informace k probíhající sbírce najdete na webu města i společnosti SOTES pod těmito odkazy: https://www.sokolov.cz/mesto/pomoc-ukrajine-52399 ; https://www.sotessokolov.cz/prosba-na-nase-obcany/ . Další podrobné informace k pomoci Ukrajině najdete i na webu Karlovarského kraje zde http://www.kr-karlovarsky.cz/ukrajina/Stranky/Informace.aspx
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.3.2022

  Kdo má na starost provoz rekreačního zařízení Michal?

  dotaz:
  Oplocení rekreačního zařízení Michal je značně poškozené. Především, na mnoha místech, v úseku od parkoviště po cyklostezku do Starého Sedla (jde o zadní část areálu okolo a za skluzavkou.
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:
  Dobrý den, rekreační zařízení Michal je majetkem Sokolovské uhelné, která ho i spravuje prostřednictvím své společnosti. Pokud máte nějaké připomínky či poznatky k areálu Přírodní koupaliště Michal, oznamte je prosím na e-mail koupaliste@michal-sokolov.cz
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 15.3.2022

  Parkování na vyhrazené ploše u kláštera II

  dotaz:
  Dobrý den,mám dotaz ohledně parkování u kláštera.Proč zde můžou parkovat jen obyvatelé z Lidického nábřeží a ti, co bydlí v okolí Starého náměstí mají smůlu. Když se opravovala ul.Vrchlického,tak nikdo žádné vyjímky neuděloval.Pochopila bych,kdyby se parkovalo přímo na náměstí nebo v areálu Sokolovské bytové.Ale toto je veřejné parkoviště.Tak prosím o radu,kde mají ostatní parkovat.Děkuji
  ~ Blažena Veselá

  odpověď:
  Dobrý den paní Veselá, v první řadě se omlouváme za pozdní odpověď. Přes veškeré úsilí se nám však nepovedlo Váš původní dotaz v emailech dohledat a žádný jiný dotaz, než je tento, k nám na úřad nedorazil. Bohužel, jak jsme již psali, není parkování na Starém náměstí a v areálu Sokolovské bytové možné. Byť město na těchto variantách intenzivně pracovalo, nebylo možné splnit požadované podmínky ze stran třetích osob. Pokud však bydlíte na pravé straně Starého náměstí, tak Vám kartičku na parkování samozřejmě vystavíme. Je potřeba zde však mít trvalý pobyt. Parkovací kartičku Vám na základě občanského průkazu a technického průkazu vystaví odbor rozvoje města, který sídlí v 1. patře Městského úřadu Sokolov. Pokud výše uvedené nesplňujete, můžeme Vám jako alternativu doporučit parkování u polikliniky, podél ulice Husitská (od 15:00 do 07:00 hodin není zpoplatněno) a nebo před restaurací Retro, tedy v docházkové vzdálenosti cca 250 m. Dodáváme, že vyhrazené parkoviště nebude kapacitně stačit ani všem majitelům aut z ul. Lidické nábřeží a tak i někteří obyvatelé této rekonstruované ulice budou muset hledat jiná parkovací místa a to v ještě větší docházkové vzdálenosti. Máte pravdu, že v případě rekonstrukce ul. Vrchlického nebylo náhradní parkování zřízeno. Vyhrazené parkování totiž zkouší město vůbec poprvé. Na závěr si dovolíme podotknout, že v době, kdy má každá domácnost min 2 vozidla, není v silách města po dobu rekonstrukce jakékoliv ulice, zajistit parkování všem tak, aby parkovali u svého domu. A v centru města je toto obzvláště nesplnitelný úkol.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 15.3.2022

  Parkování na vyhrazené ploše u kláštera

  dotaz:
  Mohu se zeptat jestli je možné získat povolení vjezdu na parkoviště u kláštera, bydlím Křížová 131 a rád bych také někde zaparkoval...děkuji.
  ~ Robert Kastl

  odpověď:
  Dobrý den, možnost získat tzv. vjezdovou kartu na parkoviště u kláštera mají jen lidé s trvalým bydlištěm v ulici Lidické nábřeží nebo na pravé straně (pohledem od kostela) Starého náměstí. Kapacita parkoviště u kláštera nedovoluje poskytnout parkovací karty širšímu okolí. Obyvatelé ulice Křížová mohou i nadále parkovat v ulici Křížová, popř. v okolí. Alternativou je parkoviště u polikliniky, podél ulice Husitská (od 15:00 do 07:00 hodin není zpoplatněno) a nebo před restaurací Retro, tedy v docházkové vzdálenosti cca 250 m z ulice Křížová. Město Sokolov intenzivně prověřovalo i další možnosti parkování, bohužel se ukázalo, že nejsou reálné. Jsme si vědomi, že tato situace přinese nepříjemnosti místním obyvatelům. Ulice Lidického nábřeží je však ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná. Každá takto velká rekonstrukce ulice znamená zhoršenou situaci v oblasti parkování a bohužel není možnost toto vyřešit ke všeobecné spokojenosti. Věříme, že po opravě dojde ke zlepšení celkové dopravní situaci v oblasti a užitek mnohonásobně převáží dočasné nepohodlí ohledně parkování.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.3.2022

  Aktuální cena jízdného

  dotaz:
  Dobrý den paní starostko, obracím se na Vás s dotazem. Využila jsem městskou dopravu v Sokolově. Nastoupila jsem a chtěla jsem si koupit lístek pro seniora 65 a více. Řidič mi řekl, že mám zaplatit 25 Kč, že žádná seniorská sleva neplatí. Nebo si mám vystoupit. Zaplatila jsem plné jízdné. Ale nevím, kde je vlastně pravda. Jestli má Ligneta jiné podmínky, než říká zákon.

  Dále pak jezdíme na kole. V tomto týdnu jsme poprvé vyjeli. V nádražní ulici je plno střepů. Rovněž jsou střepy za finančním úřadem.
  Děkuji za odpoveď . S pozdravem

  ~ Miloslava Strnadová

  odpověď:
  Dobrý den paní Strnadová,
  dle aktuálního ceníku jízdného, cestující do 70 let věku platí za jednu jízdu při platbě v hotovosti 25 Kč. V případě platby bankovní kartou nebo čipovou kartou dopravce, cestující zaplatí 15 Kč. Dále cestující může využít třicetidenní předplatné (čipovou kartu dopravce) za 200 Kč nebo devadesátidenní předplatné (čipovou kartu dopravce) za 500 Kč. U cestujících nad 70 let věku zůstává jízdné placené v hotovosti i kartou stejné jako do 70 let věku. Tato věková kategorie může využít roční předplatné za 400 Kč.

  Co se týče druhého dotazu, ze SOTESu máme informaci, že prostor v ulici Nádražní a za finančním úřadem bude dne 14.03.2022 ručně uklizen. Ruční úklid je prováděn z důvodu nemožnosti využití zametacího stroje, který slouží v rámci zimní údržby. Jakmile pozbyde nutnost zajištění zimní údržby, bude stroj plně k dispozici k čištění a úklidu města.

  ~ Ing. Leona Mlejnková, DiS., odbor správy majetku

 • 8.3.2022

  Umístění krytů v Sokolově

  dotaz:
  Několik občanů se dotazovalo na umístění krytů na území města Sokolova

  odpověď:
  Pro potřeby ohrožení obyvatel jsou evidovány tzv. stálé tlakově odolné úkryty, evidenci vede pro celé území státu Hasičský záchranný sbor. Na území města Sokolova je evidováno 20 aktivních úkrytů s celkovou kapacitou 5486 osob, z toho 4 úkryty s kapacitou 3832 osob jsou ve vlastnictví města. Jedná se o kryty v kině Alfa, ZŠ Běžecká (budova ZŠ v ul. B. Němcové a Běžecká) a ZŠ Švabinského. Jednotlivé úkryty nejsou přiděleny konkrétním lokalitám obytné zástavby. V průběhu minulých let došlo ke změnám legislativy, nové kryty již povinně budovány nebyly a řada stávajících byla z evidence vyřazena. V případě ohrožení státu by i aktivní kryty musely být tzv. zpohotověny, mohlo by však dojít i k využití krytů již vyřazených nebo jiných stavebně vhodných objektů. Je možné, že na základě aktuálního vývoje bezpečnostní situace budou přijata i opatření ve vztahu k ukrytí obyvatelstva, zatím však takové informace nemáme. Pro doplnění informace o tématu úkrytů lze využít níže uvedený odkaz poskytnutý HZS. https://www.hzscr.cz/clanek/otazka-ochrany-obyvatelstva-varovani-a-ukryti.aspx
  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí

 • 7.3.2022

  Termín dokončení Krejcarové lávky

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, kdy bude dokončena Krejcarová lávka. Podle smlouvy o dílo měla stavba trvat 21 měsíců. Děkuji.
  ~ Milada Dudková

  odpověď:
  Dobrý den, původní termín dokončení lávky byl prodloužen z důvodu nedostatků v projektové dokumentaci, které byly objeveny až v průběhu její realizace. Vzhledem ke společné realizaci s Ministerstvem financí a hrazení výdajů z programu „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“ je proces sjednávání změn závazků komplikovanější a časově náročnější. Předpoklad dokončení Krejcarové lávky je 07/2022.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 28.2.2022

  Investorem stavby kruhového objezdu je Karlovarský kraj

  dotaz:
  Mám dotaz ohledně kruhového objezdu u tankovací stanice Ono. Proč na zcela nově vybudovaném objezdu který se stavěl skoro rok zůstala asi na čtvrtině povrchu stará děravá vozovka? V jakém časovém horizontu to bude opravené?


  ~ Tomáš Křováček

  odpověď:
  Dobrý den. Stavba kruhového objezdu u čerpací stanice ONO není investiční akcí města Sokolov, jak už o tom byla veřejnost několikrát informována v různých zprávách, a ještě neskončila. Pokud máte další dotazy k této stavbě, musíte se obrátit na Karlovarský kraj, který je investorem této akce, respektive na Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje. Pouze ta může oficiálně odpovědět na Vaše dotazy.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.2.2022

  Vybudování "zálivu" na zastávce v ulici Závodu míru

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz, zda je v plánu investičních akcí vybudování zálivu na zastávce na sídlišti Michal - škola. Stojíci autobus na zastávce blokuje výhled chdcům na přechodu a řidiči jedoucí po ulici Závodu míru neví, zda autobus dává přednost chodci, nebo stojí na zastávce.
  ~ Jiří Husák

  odpověď:
  Dobrý den. Myšlenkou "zálivu" v tomto místě jsme se již zabývali. Vzhledem k rozměrům zálivu a rozhledovým poměrům se sem ale bohužel  "záliv" nevejde. Zvažovali jsme i přesunutí zastávky až za křižovatku ke škole. Varianta zastávky u školy je již projekčně zpracována v rámci projektu úpravy celé křižovatky. Termín realizace ale zatím nebyl stanoven. Záležitost se zálivem ještě jednou projednáme s dopravním inspektorem.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí města

 • 14.1.2022

  Svah od parkoviště u KB k bazénu není oficiální cestou

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl abych se zeptat, jestli je v plánu vytvoření přístupové cesty z parkoviště u KB k bazénu. Jak víte, je to nejbližší parkoviště využívané návštěvníky bazénu, včetně rodičů a dětí, které navštěvují bazén pravidelně z důvodu tréninku. V současné době je svah do parku už opravdu neschůdný a hrozí úraz lidí, kteří jdou z parkoviště do bazénu. Obzvláště v okamžiku, kdy svah namrzne.
  ~ Andrea Volfová

  odpověď:
  Dobrý den, jen malý kousek od parkoviště je oficiální chodník, který uživatele parkoviště u Komerční banky k bazénu dovede. Bohužel, lidé si i tady, jako v mnoha případech, snaží o pár metrů zkrátit cestu a tak raději než po chodníku volí cestu přes zeleň a pokud je mokro, tak i přes bláto ve svahu, který zmiňujete. Činí tak na vlastní riziko. Protože cesta po chodníku je pouze jen o několik málo metrů delší, není v současné době v plánu ve svahu od parkoviště budovat schodiště. Z hlediska zvelebování parku to není prioritou, navíc by se jednalo o zásah do významného krajinného prvku, kterým Husovy sady jsou. A jak už bylo v úvodu zmíněno, k bazénu vede z tohoto prostoru dostatek oficiálních přístupových cest.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 11.1.2022

  Jak je to se zimní údržbou silnice vedoucí na Novinu?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda cesta na Novinu se v zimě sype štěrkem již od zdola, nebo pouze od značky Novina. Děkuji za odpověď.
  ~ Jiří Hladký

  odpověď:
  Dobrý den, silnice vedoucí na Novinu se udržuje v zimním období už od křižovatky z hlavní komunikace před mostem až po poslední obytný dům na Novině.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 9.1.2022

  Přihlášení dítěte narozeného v loňském roce k Vítání občánků

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné přihlásit ještě na vítání občánků dítě, které bylo narozené v červenci 2021. V informacích je psáno, dítě od 6 týdnů do jednoho roku. Ale zároveň, že děti narozené do srpna 2021 měly mít vítání občánků na konci minulého roku. Tak bych byla ráda za upřesnění. Děkuji.
  ~ Anna Pavlíková

  odpověď:
  Dobrý den, slavnostní obřad se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým pobytem na území města Sokolov. Přihlášku můžete tedy odevzdat osobně na odboru finančním a školství Městského úřadu Sokolov paní Romaně Černíkové (4. patro, budova A), zaslat poštou nebo na email: romana.cernikova@mu-sokolov.cz. Na základě vyplněné přihlášky Vám bude na adresu odeslána pozvánka. Upozorňujeme však, že z důvodu pandemie koronaviru musí být na akci dodržena aktuálně platná vládní opatření, a to prokázání splnění jedné z podmínek:

  - prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním obřadu

  - aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 7.1.2022

  Výstavba nového parkoviště u vodojemu a rezervace míst

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o informaci, kde bych si mohl požádat o rezervaci parkovacího místa, právě budovaného parkoviště v areálu bývalého vodojemu, ul. Slavíčkova, Sokolov. Děkuji za případnou odpověď
  ~ Antonín Janeček

  odpověď:
  Dobrý den, provozování nového parkoviště, které vzniká ve Slavíčkově ulici, bude mít po jeho otevření na starost společnost SOTES Sokolov. Vzhledem k tomu, že stavba parkoviště je v samém počátku, ještě nejsou dokončená přesná pravidla pro využívání tohoto parkoviště a tudíž si zatím nelze místo rezervovat. O této možnosti bude veřejnost včas informována.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí města

 • 28.12.2021

  Osvětlení ve volnočasovém areálu Bohemia je projekčně připraveno

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se optal, proč je prakticky po celé zimní období nepoužitelný areál Bohemie, neboť tam po 16:30 není vidět na krok. Přitom je to ideální místo pro pejskaře či sportovce.
  ~ Michael Tavali

  odpověď:
  Dobrý den, ve volnočasovém areálu Bohemia není dosud instalováno veřejné osvětlení. O umístění veřejného osvětlení ale uvažujeme, už máme připravený projekt. Podle něj by měla být osvětlena jedna písková plocha a jedna cesta směrem od Billy podél tréninkového fotbalového hřiště. Kdy na jeho realizaci dojde, záleží na vývoji rozpočtu města.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 17.12.2021

  K problematice likvidace rostlinných odpadů

  dotaz:
  Dobrý den, při výstavbě RD v ulici Javorová bylo podmínkou nezasahovat do vzrostlé zeleně. Od roku 1999 ovšem stromy v ulici znatelně povyrostly a vytvořily velmi pěknou alej. Potíž je v tom, že každý rok z těchto stromů/duby, javory/padají opravdu velmi značné objemy listí, jak na pozemky majitelů RD, tak do ulice. Majitelé listy pracně a obětavě uklízí/i když stromy patří městu. Spadané listy není již téměř kam ukládat. Bylo by přínosné pro příští období spadu v dohodnutém termínu přistavit např. koncem října 2022 kontejnery na rostlinný odpad pro tyto účely.
  ~ ing. Petr Studený

  odpověď:
  Problematika spadu listí je, zejména v podzimním období, často diskutovaná. V takovýchto případech platí, že listí, které ze stromu spadne, uklízí vlastník pozemku, na který listí dopadlo. Tudíž na městském pozemku provádí sběr listí SOTES a na soukromých pozemcích jejich vlastníci. Stejně to funguje například ve chvíli, kdy se nachází ovocný strom na hranici pozemků a plody se nacházejí nad úrovní soukromého pozemku. I v tomto případě má vlastník pozemku právo na tyto plody. To je tedy odpověď na první část dotazu. Co se týče "jednorázových" přistavování kontejnerů, toto by bylo velmi nákladné. Pro tyto účely jsou po městě rozmístěny nádoby o objemu 1 100 l, u kterých se bude v příštím roce navyšovat četnost svozu. V ojedinělých případech lze uvažovat o umístění nové nádoby nebo navýšení počtu nádob na stávajícím stanovišti. Toto se ovšem odráží od možností, které nám umožňuje schválený rozpočet.
  ~ Mgr. Václav Lev, odbor správy majetku města

 • 15.12.2021

  Vyvážení odpadů v době konání smutečního obřadu

  dotaz:
  Chci Vás požádat, zda by bylo možné, když probíhá obřad ve smuteční síni hřbitova, aby nedocházelo k vysypávání a odvozu popelnic ze hřbitova? Máme nově zrekonstruovanou Smuteční síň a ta si to určitě nezaslouží. Pokud se totiž koná větší rozloučení a nejsou uzavřeny dveře, tak hluk zvenku ruší obřad vevnitř a je to opravdu velmi nepříjemné a hlavně nedůstojné. Ruší to celý obřad. Zažil jsem to na vlastní kůži. Proto Vám píši svoji žádost. Šlo by to určitě po vzájemné koordinaci zařídit.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Vážený pane Voznico, děkujeme za podnět, který jsme od Vás obdrželi. Chápeme, že v případě konání obřadu je pohyb techniky společnosti SOTES Sokolov po hřbitově nepříjemný až rušivý. Vězte však, že se jednalo o ojedinělý případ a všechny svozy odpadu ze hřbitova jsou konzultovány mezi střediskem správy hřbitova a střediskem odpadů. Konzultovali jsme to s vedoucí střediska odpadů společnosti SOTES Sokolov a bylo přislíbeno, že se tato situace již opakovat nebude. Město Sokolov si váží svých občanů a v žádném případě nechce narušovat pietu. Děkujeme za pochopení.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 10.12.2021

  O kolik se zvýší cena za vodné a stočné v roce 2022?

  dotaz:
  O kolik zdraží voda v roce 2022? Děkuji za odpověď.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  O čtyři procenta dojde k celkovému navýšení jednosložkové ceny za vodné a stočné. Znamená to, že cena vodného a stočného v roce 2022 bude v jednosložkové formě 104,58 korun včetně DPH. Tato úprava pro bližší představu znamená, že finanční dopad na jednu osobu v panelovém domě, kde bydlí celkem 72 lidí (cca 18 bytů) představuje ročně o 105,16 Kč více.

  Další informace najdete zde: https://bit.ly/3yrje7L
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 8.12.2021

  Provozní doba sokolovských mateřských škol v době hlavních letních prázdnin v roce 2022

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o zprávu, která Mateřská škola, a kdy, bude otevřená během letních prázdnin 2022.
  ~ Hana Limberková

  odpověď:
  S ředitelkami mateřských škol zřízených městem Sokolov projednala rada zajištění provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin v roce 2022 následovně:
  - Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527, Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 a Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 v provozu do 1. 7. 2022, dále pak od 1. 8. 2022
  - Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 a Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 v provozu do 8. 7. 2022, dále od 22. 8. 2022
  - Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 a Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 v provozu do 29. 7. 2022, dále od 29. 8. 2022.

  Přehlednou tabulku najdete zde https://www.sokolov.cz/assets/urad/odbory/odbor_financni_a_skolstvi/usek_skolstvi/omezeni-provozu-ms-v-dobe-hlavnich-prazdnin-2020.pdf

  Radní dále souhlasili s navrženým termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se uskuteční dne 5. 5. 2022 od 8:00 do 12:00, a s náhradním termínem zápisu, který se uskuteční dne 10. 5. 2022 od 10:00 do 12:00.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 29.11.2021

  Poděkování městu za investiční akci v ulici Pionýrů

  dotaz:
  Dobrý den. Domovní samospráva i občané domu v ulici Pionýrů 1295 - 1297 chtějí touto cestou poděkovat městu Sokolov a všem zainteresovaným osobám (výborná komunikace p. Pravcem) za rekonstrukci a zvelebení prostranství a přístupové cesty u mateřské školky ul. Pionýrů. Dále včetně zbudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Dříve ne zcela vyhovující cesta s nefunkční kanalizací, zadržující při dešti vodní hladinu ve výši znesnadňující přístup k odpadovým kontejnerům, byla nyní nahrazena novým, vkusně upraveným a moderním způsobem, řešícím veškeré dřívější nedostatky jak fyzické, tak i estetické. Revitalizace dále zvýšila i bezpečnost chodců. Děkujeme tedy městu za jeho nám všem přínosný počin, vedoucí jak ke spokojenosti obyvatel, tak i ke zkrášlení našeho městského prostředí. S pozdravem Společenství vlastníků Pionýrů 1295 - 1297
  ~ Pavel Černý

  odpověď:

 • 9.11.2021

  Co dělat, pokud veterinář "uspí" psa, který byl řádně nahlášen

  dotaz:
  Přeji hezký den, mám dotaz, komu mohu odeslat z právu z veterinární ordinace o euthanasii mého psa. Jsme ze Sokolova a pes byl řádně nahlášen. Děkuji za odpověď.
  ~ Ilona Valentíková

  odpověď:
  Dobrý den, k odhlášení psa se vyplňuje formulář „ODHLÁŠKY“ - odhlášení psa z evidence místního poplatku. Pokud zvolíte možnost zaslání odhlášky elektronicky,  je potřeba připojit elektronický podpis. Pokud ho nemáte, odhlášku můžete zaslat  poštou na adresu Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, odbor finanční a školství, 356 01 Sokolov. Odhlášku můžete také osobně odevzdat v podatelně městského úřadu (kancelář č. A.0.03) nebo formulář vyplnit a podat přímo v kanceláři č. A. 4.03 ve čtvrtém patře, kde se místní poplatek ze psů vyřizuje.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 5.11.2021

  Městský hřbitov postupně čekají rozsáhlé úpravy

  dotaz:
  Ráda jsem si přečetla jak pracovníci SOTES uklízí na hřbitově. Dnes jsem jej navštívila a jejich práci považuji za nekonečnou a docela marnou. Myslím, že by se měla alespoň polovina stromů pokácet a vysázet nové mladé. Vím, že mi napíšete, že jsou stromy zdravé a pododné věci, že se udržují. Na hřbitov chodím často a setkala se s názorem, že by to potřebovalo stromy probrat. Při velkém větru je to i nebezpečné místo. A ještě připomínku ke kontejnerům. Opravdu si myslíte, že lidé budou obcházet místa, kde nejsou kontejnery plné. Nejdřív nás naučíte separovat a potom není kam odkládat. Takže opět na skládku.
  ~ Marta Kovacsiková

  odpověď:
  Některé stromy na hřbitově opravdu nejsou v dobrém stavu. Jejich revitalizace je součástí právě zpracované architektonické studie obnovy hřbitova, která se připravuje a mohla by začít už v příštím roce. Zbývá ještě vyřešit, která z etap obnovy hřbitova bude obsahovat úpravu zeleně a kdy bude která etapa uskutečněna v závislosti na uvolněných finančních prostředcích. Kácení stromů na hřbitově je velmi složité a nákladné, neboť zde není dostatek místa pro dopad stromu a proto se musí stromy kácet po částech.

  Pokud jde o nádoby na separovaný odpad, město stanovilo systém odpadového hospodářství. Z něj vyplývá, že každý občan může odkládat odpad podle příslušné kategorie do kterékoli nádoby na území města nezávisle na jeho bydlišti. Tento systém využívají i jiná města a samozřejmě se může stát, že občan musí obejít například tři stanoviště, než najde některé volné. Tento problém opět souvisí s financemi, ale hlavně s prostorem pro umístění kontejnerů, kterého je na sídlištích nedostatek.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 3.11.2021

  S rozhlednou na Hruškové město nepočítá, poblíž je Krudum

  dotaz:
  Plánuje město výstavbu rozhledny v městské části Hrušková s výhledem na jezero Michal, ostatní části Sokolova a okolí?
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:
  Město v současné době stavbu rozhledny na Hruškové neplánuje, k jeho prioritám patří důležitější investiční akce. Turisté mají možnost rozhlédnout se po kraji a vidět i zmiňované jezero Michal nebo Sokolov z nedaleké rozhledny na Krudumu, která je od Hruškové vzdálená necelé tři kilometry. Díky své poloze (838 m. n. m.) je Krudum mnohem ideálnějším místem pro výhledy po kraji, než Hrušková.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 26.10.2021

  Stanoviště kontejnerů pro separovaný odpad na sídlišti

  dotaz:
  Dobrý den, nešla by přidat nějaká popelnice na papír a plast za domy v ulici Švabinského 1714, 1713, 1710 a 1709? Ty co jsou na na křižovatce Švabinského a Závodu Míru jsou nedostačující a pořád plné.
  ~ Filip

  odpověď:
  Míst pro kontejnery na separovaný odpad je ve městě určitý počet a ne na všech lze zvyšovat kapacitu přidáváním dalších nádob. V současnosti hledáme případná nová stanoviště, kde by bylo možné kontejnery umístit. Prozatím můžete využívat i jiná místa, kterých je v okolí hned několik.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 25.10.2021

  Poděkování strážníkům za rychlý a profesionální zásah

  dotaz:
  Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat strážníkům MP, kteří zasáhli velice rychle a profesionálně 20.října pozdě odpoledne na zavolání kvůli občanům bez domova (klasika u tržnice). Neměli to pánové od městské policie lehké, nějakou tu ránu a urážku utrpěli, ale pořádek byl zjednán. Jako rodák sleduji vývoj tohoto města, a není mi jedno, jak to tu vypadá a kdo tu parazituje na slušných občanech a rodácích. Přeji všem strážníkům hodně zdaru, hodně pevných nervů a vytrvalosti, obávám se, že bude jen hůř. Přes poměrně svázané ruce MP se jim daří v rámci možností pracovat skvěle. Pánové a dámy, smekám, a ještě jednou děkuji.
  ~ Petr Beneš

  odpověď:

 • 5.10.2021

  Kde lze vyhotovit nový rodný list jako náhradu za ztracený

  dotaz:
  Odstěhovala jsem se z Rokycan do města na Sokolovsku, žijí tady rok a půl. Ztratila jsem ale rodný list. Narodila jsem se v Plzni tam byl také vystaven můj původní rodný list. Je možné požádat si na Městském úřadu v Sokolově o nový rodný list?
  ~ Zuzana Brůhová

  odpověď:
  Dobrý den, mrzí nás, že Vám v tomto případě nemůžeme pomoci. O rodný list si můžete požádat pouze v místě svého narození. Tedy v Plzni.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 23.9.2021

  Jak je to s výměnou občanského průkazu s čipem za bezkontaktní?

  dotaz:
  Dobrý den, je nyní možné vyměnit občanský průkaz s kontaktním čipem za občanský průkaz s bezkontaktním čipem (NFC). Pokud ano jaký je poplatek když stávající OP je platný do roku 2029. Děkuji
  ~ Stanislav Vokoun

  odpověď:
  Dobrý den. Občanský průkaz od 1. 8. 2021 obsahuje čipy dva – kontaktní i bezkontaktní. Pokud u vás nenastane žádná změna v údajích uvedených v OP, je poplatek za jeho vydání na vlastní žádost 200,- Kč.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 6.9.2021

  Upřesnění informací k vítání nových občánků města

  dotaz:
  Dobrý den, bude se letos ještě konat vítání občánků? Děkuji
  ~ Michaela

  odpověď:
  Vítání občánků, při kterém jsou novorozené děti s trvalým pobytem ve městě Sokolov vítány mezi občany města, bude letos probíhat následovně: Přihlášené děti narozené do srpna letošního roku budou přivítány do konce roku 2021. Od ledna 2022 budou zvány přihlášené děti narozené od září 2021. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na webovém odkazu: https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_financni_a_skolstvi/ostatni-50
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 2.9.2021

  O tísňové SOS tlačítko lze požádat městskou policii

  dotaz:
  Chtěl bych se zeptat, zda Městský úřad Sokolov nabízí možnost SOS tlačítka pro seniory v případě nouze, způsobené náhlou zdravotní indispozicí. Pokud tato možnost existuje, na koho se mohu se svou žádostí obrátit?
  ~ Jiří Pešek

  odpověď:
  Poskytování tísňového tlačítka (SOS tlačítka) je v kompetenci Městské policie Sokolov v rámci projektu Pomoc v tísni. Je určen pro seniory nebo držitele karet ZTP/P a ZTP, trvale bydlící v Sokolově, kteří jsou osamoceni, nemohoucí a bojí se, že by jim v případě zdravotních problémů neměl kdo pomoci. Ti obdrží bezplatně, pokud o to požádají, od Městské policie Sokolov do výpůjčky tísňový telefon s tísňovým tlačítkem, které má připevněné na ruce nebo pověšené na krku. Pokud splňujete uvedená kritéria, obraťte se prosím na Městskou policii Sokolov, tel.: 354 228 275 nebo 354 228 322, případně využijte e-mail pavla.tesarova@mp-sokolov.cz
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 1.9.2021

  Zajištění lékařské péče je především v kompetenci kraje

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla bych vědět jestli je nějaký zubní lékař v Sokolově který bere nové pacienty.Obvolala jsem, co se dalo, ale marně. Ten náš odešel do důchodu.
  ~ p. Bílková

  odpověď:
  Chápeme, že najít zubního lékaře je v současnosti problém. Město ovšem jejich evidenci nevede (což platí i v případě dalších lékařů) a tak vám bohužel nemůžeme tuto informaci poskytnout. Obraťte se případně na Krajský úřad Karlovarského kraje, který má rozvoj zdravotnictví a pokrytí regionu lékařskou péčí ve své kompetenci. Na jeho webu také najdete pod odkazem http://www.kr-karlovarsky.cz/zdravotnictvi/Stranky/volne-kapacity.aspx#.YTcJukBuLwo informace o volných kapacitách poskytovatelů zdravotních služeb v Karlovarském kraji.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 30.8.2021

  Pokud dochází k rušení nočního klidu, volejte strážníky

  dotaz:
  Můžete něco dělat ohledně rušení nočního klidu u restaurace Barbar v Gagarinově ulici? Je to tu neúnosné, a to vždy v pátek a v sobotu.
  ~ p. Martin

  odpověď:
  Pokud dochází k rušení nočního klidu, a to kdekoliv v Sokolově, a nejen o víkendech, pak stačí jediné. Zavolat Městské policii Sokolov (č. 156) a případné rušení nočního klidu jí oznámit. Tyto události se neprodleně řeší, na místo vždy vyjíždí hlídka, aby zjednala nápravu.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 23.8.2021

  Na zelené plochy se nesmí vjíždět, a to ani při parkování

  dotaz:
  Dobrý den, mohli byste na parkovišti před domy Švabinského 1711 až 1716 vysypat kamením nebo tu položit betonové kostky kolem obrubníků do trávy. Chápu, že se na trávu vjíždět nesmí, ale toto parkoviště není zrovna velké a tímto způsobem by se lépe parkovalo, nebylo tu bláto, louže.Ten trávník tam stejně nikdy nebude, protože všichni při manévrování tam vždycky někteří najednou.
  ~ p. Ivan

  odpověď:
  Jak jste správně uvedl, na trávu se vjíždět nesmí a z parkoviště lze vyjet, i když je menší. Bohužel, někteří řidiči jsou ale bezohlední, a že ničí své okolí, je nezajímá. Zasypávání trávníků kamením nebo pokládáním dlažby místo trávy není řešením. To bychom ubírali z městské zeleně a nahrazovali ji betonem. Že je s parkováním na sídlištích problém, to je nám ale známo, a proto také vedení města situaci řeší výstavbou nových parkovišť tam, kde to je možné. V současnosti například začíná stavba nové parkovací plochy na sídlišti Michal u vodojemu a připravuje se i výstavba dvou parkovacích domů. Po dokončení všech těchto staveb by to mělo problematickou situaci s parkováním vylepšit.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 14.7.2021

  Město nabízí seniorům bezplatnou právní poradnu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli existuje v Sokolově bezplatná právní poradna pro seniory. Děkuji za odpověď.
  ~ Ivana Desová

  odpověď:
  Dobrý den, Město Sokolov, odbor sociálních věcí, zajišťuje bezplatné právní poradenství pro sokolovské seniory od 65 let každé pondělí od 13:00 do 15:00 hodin v jednací místnosti v prvním patře budovy Městského úřadu Sokolov, odboru sociálních věcí, Karla Hynka Máchy 1275, Sokolov, tel.: 354 228 142.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 8.7.2021

  Poděkování nejen za blahopřání, ale i za všechny seniory

  dotaz:
  Vážení, děkuji za srdečné blahopřání k osmdesátým narozeninám. Je velice pěkné, že myslíte i na nás starší občany. Každý zájem o nás potěší. Myslím, že naše město pro nás dělá, co může. Spoustu příležitostí také využívám. Ať už je to cvičení, plavání, doprava. Je toho dost. Za všechno vám děkuji za mě i za ostatní staroušky. Ještě jednou velké díky.
  ~ Jana Lovecká

  odpověď:

 • 7.7.2021

  Řízení dopravy na stavbě okružní křižovatky u ONO

  dotaz:
  Ve čtvrtek jsem se vracel z práce po dálnici od Karlových Var, chtěl jsem na sjezdu 142 (u OMV) sjet do Sokolova. Musel jsem si vystát frontu - na dálnici. Ano, auta stála několik stovek metrů na dálnici. Řekl bych, že je to zdraví a životu nebezpečné. Já vidím jako důvod ten, že nikdo nechce sjíždět následujícím sjezdem, kde se u čerpací stanice TankONO staví kruhový objezd, vcelku z pochopitelného důvodu. Jsou nesprávně nastaveny semafory. Už jsem tam stál i 8 minut, přestože nejelo žádné auto, žádným směrem. Nemohlo by se město, které je také investorem, zasadit o to, aby došlo ke změně? Prostředky k zefektivnění propustnosti dopravy prostřednictvím světelné signalizace existují, např. čidla, která mění světelnou signalizaci podle vozidel blížících se k omezení. Myslím, že kolona na odbočení z dálnice, navíc v dešti, by neměla kvůli dopravnímu omezení, kvůli riziku, vůbec nastávat. Snad mi nikdo neřekne, že se to do jara dá vydržet, riziko na sněhu ještě vzroste. Děkuji za odpověď.
  ~ Josef Mikula

  odpověď:
  Dobrý den, semafory, které v současnosti regulují provoz v prostoru stavby okružní křižovatky pod čerpací stanicí ONO, fungují správně. Při nastavování časových intervalů je nutné brát v úvahu řadu faktorů. Mezi nimi například délku úseku, kterým vozidla projíždějí, počet připojených úseků (v tomto případě se jedná o čtyři komunikace ústící do křižovatky) nebo rychlost nejpomalejšího projíždějícího vozidla atd.. Semafory se nenastavují "od oka", jsou pro to příslušné normy a interval průjezdu a vyklizení dopravy pro dané úseky schvaluje Policie ČR. Použití čidel, o nichž se zmiňujete, je technicky nemožné. Chápeme, že kvůli výstavbě okružní křižovatky dochází k určitým komplikacím v dopravě, ale s tím je bohužel třeba počítat u řady dopravních staveb. Bez dočasných omezení je prostě nelze realizovat.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 23.6.2021

  Problémy s bezdomovci řeší město neustále, nemá ale bohužel dostatečnou oporu v legislativě

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá nás, jak postupujete v problému s bezdomovci, kteří každý den před tržnici v Sokolově popíjí alkohol, obtěžují kolemjdoucí a vykonávají potřebu v parku, kde jsou keře. To se děje každý den a pro krásné město, jaké je Sokolov, to moc dobré není.
  ~ Jana Kateřina Horáková

  odpověď:
  Řešení problémů souvisejících s lidmi bez domova, jichž v uplynulých dvou letech v Sokolově výrazně přibylo, věnují především strážníci městské policie značnou část své služby. Zabránit tomu, aby bezdomovci žebrali, popíjeli alkohol na veřejných místech a obtěžovali občany, není vůbec snadné. Snad jedině přísnost v mezích zákona může některé negativní jevy potlačit, nikoliv ale zlikvidovat. Velkou oporu v legislativě přitom bohužel městská policie v současnosti nemá.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 10.6.2021

  Poděkování pracovníkům svozu odpadu společnosti SOTES

  dotaz:
  Chtěl bych vyjádřit poděkování pracovníků svozu odpadu. Jedná se o ul. Slavíčkova 1684, takový bordel tady byl u kontejnerů a pracovníci svozu odpadu ho perfektně uklidili. Nevím, zda ten nepořádek způsobili obyvatelé domu Slavíčkova č. 1684 nebo bezdomovci... Úklid proběhl v pondělí 7. června, případně v úterý 8. června. Na každý pád pracovníci svozu tento nepořádek perfektně uklidili. Ještě jednou jim vyjadřuji poděkování.
  ~ Jindřich Šenbauer, obyvatel domu

  odpověď:

 • 8.6.2021

  Vítání nových občánků by mohlo opět začít od měsíce září

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda bude letos Vítání občánků. Syn se narodil v září minulého roku, tak jen zjišťuji jestli se nás to týká i zpětně.
  ~ Veronika Tržecjak

  odpověď:
  Chystáme se obnovit vítání nových občánků města Sokolov od měsíce září 2021. Pozvaní budou postupně všichni, co podali přihlášku, tudíž i děti narozené v loňském roce.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.6.2021

  Proč je umístěno málo laviček na sídlišti Michal?

  dotaz:
  Neustále řeším se svými staršími spoluobčany problém laviček na sídlišti Michal. V podstatě zde nejsou zde žádné. Pokud jdeme z Tesca s nákupem, není možné si někde odpočinout. Rovněž tak není možné se někde v klidu posadit. Na novém náměstí a v okolí lavičky jsou ve značném množství, ale bohužel na sídlišti Michal nic. Hlavně že jsou cyklostezky a přístřešky na kola, které nikdo nevyužívá.
  ~ Eva Preslová

  odpověď:
  Lavičky k posezení jsou například za Tescem ve směru k autosalonu a také na několika dalších místech. Ale pokud jde o situaci obecně, pak ano, máte pravdu, laviček u obytných domů na sídlištích příliš není. A to z jediného prostého důvodu. Před lety byly lavičky k posezení skoro u každého paneláku. Postupně odtud ale musely být odstraňovány na přání obyvatel domů a po jejich stížnostech na rušení nočního klidu. Na lavičkách se totiž po večerech shromažďovala omladina nebo alkoholem posilnění jedinci i za hluboké noci a dělali tady, lidově řečeno, kravál a nepořádek. A pokud jde o vámi zmiňované cyklostezky, tak ty využívány zcela určitě jsou.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 1.6.2021

  Proč se konalo méně kulturních akcí ve městě Sokolov?

  dotaz:
  Chtěla bych se zeptat, proč město tak strašné omezuje kulturní akce. Už loňska Hornická pouť nebyla to, co jsme zvyklí, navíc placený vstup, což nikdy nebylo. Letošní hurá prázdniny to samé, vždy to bylo vše pro občany zdarma. A co mě nejvíce dostalo je Den dětí. Že se nekonal loni, to bych pochopila kvůli nové pandemii o které nikdo nic moc nevěděl, ale proč se den dětí nekonal ani letos? Situace je mnohem lepší, města a obce v okolí akci pořádaly a tady opět nic. Přijde mi to hodně smutné, že už se zapomíná i na děti.
  ~ p. Horká

  odpověď:
  Město od loňského roku omezovalo kulturní akce z jednoho prostého důvodu. A to kvůli pandemii koronaviru a s tím souvisejícími vládními opatřeními, která pořádání v podstatě jakýchkoliv akcí neumožňovala. Stejně jako Sokolov si musela počínat všechna města i obce v České republice. Právě kvůli preventivním opatřením nemohla být v loňském roce Hornická pouť „tím, na co jste byli zvyklí“ a počet lidí musel být regulován i s využitím placeného vstupného. Což platí i pro letošní Hurá prázdniny. Pokud jde o Vámi zmiňovaný Den dětí, město jako takové nikdy oslavy tohoto svátku nepořádalo. Byla to věc různých organizací či škol. A pokud se tyto subjekty rozhodly, že oslavy Dne dětí pořádat nebudou, patrně je k tomu vedla opatrnost a prevence související právě s koronavirem.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 31.5.2021

  Co bude s pozemky po společnosti Taroko na Šenvertu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se podařilo najít zájemce o pozemky po bývalé společnosti Taroko na Šenvertě. Jaké jsou případně plány s tímto pozemkem v budoucnu a také jestli se plánuje oprava nebo zrušení polorozpadlého oplocení z vlnitého plechu. Pokud by se zatím nepodařilo najít kupce, nebylo by možné pozemek provizorně za nevelké prostředky zkultivovat (např. odstranit rozpadlé oplocení, posekat trávník, vyčistit křoviny)?
  ~ Martin Strouhal

  odpověď:
  Zájemce o pozemky po bývalé společnosti Taroko město zatím nenašlo, přestože je už nabízelo k prodeji pro výstavbu bytového domu. Nyní došlo ke změně územního plánu a pozemek lze využít například i k výstavbě individuální. Město proto bude opět hledat uchazeče a tudíž prozatím není v plánu úprava tohoto pozemku. Oplocení nebude odstraněno vzhledem ke špatným zkušenostem, kdy byly takovéto pozemky zaváženy odpadem a stavební sutí.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 18.5.2021

  Jak řešit hluk z garáže umístěné v bytovém domě?

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě, kam se mohu obrátit v případě, kdy si soused spletl svou garáž u nás pod okny s dílnu. Je tu nějaká možnost obrany proti tomuto každodennímu obtěžování? Takto geniálně vymyšlené byty jsou na ulici Seifertova.
  ~ Ladislav Fencl

  odpověď:
  Dobrý den, domy v Seifertově ulici jsou v soukromém vlastnictví a ve většině případů jsou ve správě společenství vlastníků jednotek (SVJ). Své připomínky tedy můžete přednést na shromáždění SVJ nebo se obrátit na výbor či předsedu SVJ. Pokud vás činnost v garáži obtěžuje v době nočního klidu, pak se můžete obrátit na městskou policii.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 5.5.2021

  Vyhrazené parkování automobilů na nábřeží Petra Bezruče

  dotaz:
  Dobrý den, kam se můžu obrátit kvůli parkování v ulici Nábřeží Petra Bezruče? Jsme jediný vchod, který je směrem k potoku, a proto nemáme nárok na vjezd do dvora za barákem. Děkuji za odpověď.
  ~ Petr Valentík

  odpověď:
  Dobrý den, odstavná plocha pro automobily na nábřeží Petra Bezruče je veřejným parkovištěm, kde je stání během dne v určité době časově vymezeno (parkovací hodiny). Řidiči, kteří zde zaparkují, proto musí respektovat dopravní značení. Se změnou v režimu parkování se na této komunikaci do budoucna nepočítá. Tedy ani s vyhrazeným parkováním pro určitou skupinu obyvatel.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.5.2021

  Změna pravidel v přidělování nízkonákladových bytů

  dotaz:
  Dobrý den. Z rádia jsem se dozvěděl, že Sokolov má asi 300 bytů, kam se lze přestěhovat i když nejsme přímo ze Sokolova. Nevím, zda jsme tomu správně rozuměli, proto se ptáme, zda je to pravda. Předem děkuji za odpověď. Jen pro upřesnění, jsme důchodci.
  ~ p. Pospíšil

  odpověď:
  Dobrý den. Sokolov má skutečně určitý počet takzvaných nízkonákladových bytů určených pro seniory a požádat o přidělení bytu může i občan, který nemá trvalý pobyt v Sokolově. Žádosti přijímá odbor sociálních věcí Městského úřadu Sokolov, který sídlí v ulici Karla Hynka Máchy 1275. O konečném přidělení bytů pak rozhoduje Rada města Sokolov po zhodnocení všech příslušných kritérií. Veškeré další podrobnosti najdete ve webových stránkách města Sokolov pod tímto odkazem https://bit.ly/3nAvuNx


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 3.5.2021

  Černá skládka ubývalé školky a bezdomovci

  dotaz:
  Dobrý den. V areálu bývalé "MŠ chemičky" je vytvořena nová skládka. Je jen otázka času,kdy se ještě více rozšíří. Lze s tím něco udělat? Z hlavní silnice to není moc vidět, ale z domu, který má okna do zahrady onoho areálu, to není zrovna příjemný pohled. Ještě jednu připomínku mám. Bezdomovci se usídlili na parovodním potrubí za výměníkem v Mičurinově ulici. Znečišťují okolí a tahají tam věci, které tahají z popelnic. Děkuji za odpověď.
  ~ Marta Pariová

  odpověď:
  Dobrý den. Objekt bývalé mateřské školy sokolovské chemičky je soukromým vlastnictvím stejně jako k tomuto objektu přilehlý pozemek. Městu tedy nepřísluší na této parcele provádět žádné úpravy, to může pouze její vlastník. Problém bezdomovců, kteří se stahují do oblasti parovodu, řeší permanentně městská policie i společnost SOTES. Z místa už byli několikrát vytlačení a byl zde proveden úklid. Jenomže se po čase k parovodu opět vracejí a vše se opakuje. Bohužel, v současnosti chybí účinný legislativní nástroj, jak tento problém dlouhodobě vyřešit.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.4.2021

  Poděkování očkovacímu centru v klášterním kostele

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podílejí na očkování proti Covidu-19 v klášterním kostele na Starém náměstí v Sokolově. Všichni jsou vstřícní a všechno je perfektně zorganizované.
  ~ A. Baštová

  odpověď:

 • 15.4.2021

  Poděkování za výsadbu nové zeleně v ulici Pionýrů

  dotaz:
  Členové výboru SVJ domu v ulici Pionýrů 1295 až 1296 (u BILLY) i obyvatelé uvedeného domu děkují touto cestou MÚ Sokolov, a jmenovitě paní Rohové, za zajištění výsadby keřů na trávníku za domem u školky. Jsme vděčni a vážíme si každého zkulturnění životního prostředí, které přináší radost nám i všem občanům Sokolova. Ještě jednou děkujeme!
  ~ Julián Salomon, Pavel Černý

  odpověď: