česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta, příslušný útvar městského úřadu, případně rada, nebo zastupitelstvo města.

Dotazy a odpovědi jsou průběžně zveřejňovány níže na této stránce webových stránek města Sokolov. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen v minulosti. Odpověď zároveň s uveřejněním zašleme na vámi uvedený e-mail. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, uveďte tuto informaci v textu dotazu. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 6.1.2017

  Sněhová kalamita

  dotaz:

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi krátký komentář týkající se všech příspěvků, které poukazují na to, že ne všechna místa v našem městě byla v době sněhové kalamity ošetřena. Všechny Vaše postřehy a připomínky, ale také ty, které jsem nasbíral telefonicky nebo při projíždění města, jsem okamžitě předával společnosti SOTES s .r. o., která zajišťuje údržbu komunikací a chodníků. Přestože se ztotožňuji s Vašimi připomínkami, dovolte mi také, abych vyjádřil svůj názor. Myslím si, že v celkovém pohledu na příval sněhu, odvedli pracovníci této společnosti kus dobré práce a za to jim děkujeme.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Opomíjený Šenvert

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nejprve Vám chci popřát příjemné prožití vánočních svátků (doručeno 23. 12. 2016). Právě v tento čas mě o to více mrzí, když vidím, jak je celé město krásně nazdobeno a uklizeno, že Šenvert, ač patří k městu, je tak trochu opomíjen. Konkrétně mám na mysli park a cestu před domem, ve kterém již dlouhá léta bydlíme v Kraslické ulici. Před několika lety byl chodník z dlažebních kostek z neznámého důvodu zrušen. V současné době je zde rozblácená nepěkná cesta, kam lidé - na cestu, křoviny i do parku hází odpadky, kterých je zvlášť v předvánočním čase opravdu hodně. Mrzí mě, že kolem domů na Šenvertu jsou pěkné chodníky, jen u nás, snad na jediném místě v Sokolově, je právě výše zmiňovaná ošklivá cesta. Věřím a doufám, že v dalším období a v novém roce nebude tato část města opomíjena. Velmi děkuji
  ~ L. Riplová

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za přání a také Vám přeji do roku, který začal, vše dobré. Rozhodně s Vámi souhlasím. Část města Sokolov – Šenvert rozhodně nesmí být opomíjena. V jarních měsících do této oblasti vezmu jak pana místostarostu, tak také ředitele společnosti Sotes, s. r. o. a budeme se těmto připomínkám věnovat.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Děkuji za hezké město

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych upřímně poděkovat za to, jak vypadá město Sokolov, respektive za to, v jakém stavu město udržujete a jak je o něj pečováno. Tato slova nacházím zejména po poslední návštěvě jiných měst, i měst okresních, které ve mě budí spíše dojem nepěkný, v porovnání se Sokolovem. Málokde nacházím pořádek v ulicích a např. viditelnou péči o zeleň, či chodníky, nebo krásnou vánoční výzdobu, jako je tomu u nás v Sokolově. A netřeba "chodit" daleko, stačí se podívat a porovnat s okolními Karlovými Vary. Nepolevujte prosím ve svém konání a nenechte se odradit, či si znepříjemnit práci chronickými stěžovateli, kteří i zde neustále přispívají svými komentáři a z velké části neoprávněně.
  ~ Anonym

  odpověď:

  Dobrý den, Vašich slov díků si velice vážím a rád je budu tlumočit všem, kteří se na chodu našeho města jakýmkoli způsobem podílejí.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Přidělení městského bytu

  dotaz:
  Vážený pane starosto, jsem pracující důchodce od roku 1984 na Sokolovsku. Před 7 lety mi zemřela žena a já si našel přítelkyni. Jsme spolu 5 let, před měsíci ji postihla mozková příhoda a zůstane na vozíku. Jsme v pronájmu a majitel se rozhodl byt prodat. Přítelkyně je v Kladrubech a 11. 01. 2017 ji propustí. Slyšel jsem, že město Sokolov má možnost zařídit bydlení buď v pečovatelském domě, nebo bezbariérovém bytě. Velmi prosím o pomoc nebo dobrou radu jak dál. Omlouvám se za obtěžování, ale já si nevím rady. Děkuji za pochopení
  ~ Rotek Miroslav

  odpověď:

  Dobrý den, rád Vám poradím. Máte pravdu, město opravdu disponuje městskými byty, ať už v jednotlivých domech v Sokolově, tak i v bývalých domech s pečovatelskou službou. Obraťte se prosím na Odbor správy majetku Městského úřadu Sokolov, kde vám poskytnou vyčerpávající informace ohledně přidělení městského bytu. Kontakty najdete zde


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Proč dotace trávníku na Baníku?

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych připomínku k Vaší dotaci na trávník fotbalistům ve výši několika milionů. Kdybyste tyto peníze investovali raději do lepších silnic, které nejsou zrovna v dobrém stavu (chodníků a více parkovacích míst), bylo by to lepší. Děkuji, s pozdravem
  ~ Ambrož, Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji Vám za Vaši legitimní připomínku. Vězte však, že stejně legitimní připomínky řešíme před každým sestavováním rozpočtu na následující rok. Jinými slovy, musíme umět odpovědět sportovcům, proč nejde do sportu více peněz. Stejně tak musíme odpovědět školám a školkám v našem městě. Vyšší rozpočet by jistě přivítali i příznivci kultury. Neuspokojené požadavky jsou také od poskytovatelů sociálních služeb, a tak bych samozřejmě mohl pokračovat. Věřte, že opravdu pečlivě zvažujeme každou korunu, kterou vynakládáme z městského rozpočtu a zabýváme se její účelností. Velice příznivě hodnotím fakt, že návrh rozpočtu pro rok 2017 měl velkou podporu schvalujících zastupitelů. Svědčí to o tom, že také oni jsou přesvědčeni o jeho účelnosti, a to i s vědomím toho, co jsem popsal výše. Do Vámi zmíněných komunikací, stejně jako v předchozích letech, půjde částka v řádech desítek milionů korun, a to ať už do oprav komunikací (jejich seznam je tvořen společností SOTES, s. r. o. a také jednotlivými připomínkami občanů města), nebo do větších rekonstrukcí některých ulic. Jsem přesvědčený o tom, že částka, která byla schválena, není ještě konečná, neboť ještě čekáme na výsledek hospodaření v roce 2016. A pokud bude pozitivní, věřím, že společně s kolegy v Radě města nalezneme shodu v tom, že budeme budovat nová parkovací místa.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Ostrůvky po pokácených kaštanech v ulici Karla Čapka

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně "ostrůvků" po pokácených kaštanech v ulici Karla Čapka. Kvůli těmto ostrůvkům je v ulici přikázaný směr jízdy, který denně obtěžuje řadu místních řidičů, kteří se musí jezdit otáčet například k Bille, přičemž ostrůvky jsou jíž delší dobu prázdné a bez využití. K tomu všemu některé z nich vypadají nevzhledně a jsou spíše nebezpečím pro řidiče. Jaké jsou prosím Vás plány s těmito "ostrůvky"? Děkuji za odpověď

  odpověď:

  Dobrý den, ostrůvky budou opět osázeny stromy dle rozhodnutí Odboru životního prostředí. Výsadba je plánovaná na podzim roku 2017. S pozdravem


  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 6.1.2017

  Dražší MHD

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě, proč došlo k razantnímu zdražení MHD ze 14 Kč na 20 Kč? Namísto, aby se zlevnilo a mohlo ji tak využívat více lidí a ulevit tak dopravě a přírodě. Toto mě totiž nutí opět sednout do auta a jezdit z Citic vlastním vozem. Protože mě to vyjde ještě levněji!!! Prostě mi to zdražení přijde jako krok zpět. Předem děkuji za odpověď s pozdravem
  ~ Vácha

  odpověď:

  Dobrý den, Vy hovoříte o zdražení jízdenek, které cestující hradí v hotovosti. Podle údajů dopravce je takových zákazníků mnohem méně, než pravidelných pasažérů, kteří jízdné hradí čipovou kartou. A v tomto případě došlo k navýšení ceny za jízdu o 1 Kč. Jinými slovy, cílem je, aby si cestující předplatili kartu, kterou budou moci v průběhu roku využívat, což v neposlední řadě také zrychlí odbavování klientů. Další z opatření, které vede k posílení nákupu těchto předplacených karet je i to, že případné přestupy na autobusovém terminálu budou bezplatné. Pokud pojedete ze sídliště Michal na Březovou a stihnete přestoupit do určitého časového limitu, pojedete trasu Michal – Březová, byť s přestupem, za jedno jízdné.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Reakce k třídění odpadu a svozu BIO odpadu z 23. 12. 2016

  dotaz:
  Dobrý den, dovolím si reagovat na odpověď pana Bolvariho ohledně třídění odpadů a přístupu Sotesu k této problematice. Kontejnery na třídění před naším domem (B.Němcové 1517) slouží cca pro 300 lidí v této oblasti. Nehledě k tomu, že občas a pravidelně využívá modrou nádobu výlepová firma velkoplošných billboardů firmy PENNY. K bodu 2) - dotaz byl směřován poněkud jiným směrem, a to k vyjádření pana starosty, že je možné uvažovat o instalaci nádob na sběr bioodpadu v případě, že bude dostatečný zájem za strany občanů. Mne tedy zajímá, jaké množství je považováno za dostatečné? Chápu, že svoz bioodpadu je finančně "náročný", proto jej provádějí v nemálo městech a obcích naší republiky... Chápu, že postoj s.r.o. bude vždy upřednostňovat ekonomický, tudíž úsporný (?) režim. Budeme tedy svážet bioodpad produkovaný 80 % obyvatel z panelové zástavby na skládku, kde začíná tlení, produkce skleníkových plynů ... Nikdo z těch 80 % lidí neloupe slupky z brambor, neloupe pomeranče, banány, nepoužívá olej k fritování ... No, opravdu zajímavý názor bývalého starosty města. Dále jsem zmínil, že školní jídelny netřídí plechovky a tetrapakové obaly, což je asi pochopitelné, není-li to požadováno zákonem. Bohudík se blíží doba, kdy se radikálně omezí skládkování a bude tedy nutné učinit náležitá opatření. Škoda, že město nevyužívá veřejný mediální prostor k prezentaci ekologické osvěty - kdy je neekologické vyhazovat do popelnic vzduch, tj. obaly sešlapat, že je možné změnou počtu svozů směsného odpadu 80 % obyvatel panelové zástavby ušetřit polovinu nákladů. Rád bych také zmínil, že není povinnost mít pronajatou popelnici, je však nutné posléze prokázat, jakým způsobem nakládá člověk s odpadem. Domkaři se tedy mohou i domluvit mezi sebou a používat 1 nádobu. S pozdravem
  ~ Jiří Korbel, ml.

  odpověď:

 • 6.1.2017

  Autobusový spoj do hlavního města

  dotaz:
  Dobrý den, už dlouhá léta jezdívám ze Sokolova do Prahy a zpět - v Praze bydlím, pracuji a studuji. V Sokolově jsem však pořád doma. Ale k věci :) Za těch deset let jsem měl možnost sledovat různé stavy veřejného dopravního spojení do Prahy a současný se mi jeví jako jeden z těch spíše nedořešených. Dříve, když jezdily autobusy Autobusů Karlovy Vary (AKV) a několika drobných firem a ještě tu nebylo Student Agency, byla sice nižší frekvence spojů - nebyl ale problém si na takový spoj ve frekventovaných časech koupit lístek, řekněme nanejvýš s týdenním předstihem. Dnes, když v tomto směru AKV takřka vyklidila pole a Student Agency má vlastně monopol, dochází v nejvytíženějších dnech (pátky a neděle) na této lince k vyprodání mnoha spojů. Často i na měsíc dopředu. Již jsem o tom několikrát psal (i třeba před rokem) přímo firmě Student Agency. Vždy reagovali ve smyslu, že to řeší. Řešení však dosud nepřišlo a stav je stejný. Předpokládám, že Student Agency těší plný autobus (=zisk), a tak už je tu a tam nějaká připomínka vlastně moc nezajímavá. Zvlášť když jsou v monopolním postavení. Píšu proto ve smyslu apelu, že kdyby ten, kdo připomínkuje, bylo třeba město Sokolov, asi už by to byl silnější hlas. Anebo třeba - bylo by možné nějak apelovat na AKV, aby tento spoj nějak posílily ony? Či ještě jiný dopravce? Jde o to, že ono to sice vypadá možná navenek dobře, že Student Agency má těch spojů více, když jsou ale přeobsazené, dostupnost Sokolova to v kritických časech nezlepší. Jako zákazník to pociťuji spíše jako zhoršení podmínek oproti dřívějšímu, popsanému stavu. Nemyslím si, že by pro naše město bylo dobré tento jev trpět, neboť jde vlastně o zhoršení spojení s metropolí. Díky za pochopení, jakož i za jakoukoli snahu o změnu tohoto stavu. PS: Pokud jde o Student Agency, musím dodat že jinak jsem s jejich službami spokojen, považuji je jinak za mnohem invenčnější a přičinlivější podnik něž třeba AKV, leč to o čem píšu je celkem vada na kráse. Dále samozřejmě vím, že lze jet vlakem - to ale postrádá smysl (cena je stejná, jako kdyby člověk jel autem, doba jízdy je však takřka dvojnásobná). A pardon za elaborát ;)
  ~ Pavel Smetana

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Vaši připomínku. Dovolím si odkázat na Sokolovský deník z 6. ledna 2017, kde se k této problematice vyjadřuje jeden z dopravců.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Vánoční strom na nám. Budovatelů

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, měl bych výtku k letošnímu vánočnímu stromu na nám. Budovatelů. Jedním slovem hrůza. Nejenže je strom křivý, ale světelné řetězy jeho tvar vůbec nekopírují. A tím, že volně splývají, dávají stromu ve tmě podivný tvar. Je hezké, že je ozdobený tak, že je z jedné pohledové strany naoko pěkný, ale co ostatní směry? Dívám se na něj každý den z okna a je to děs. Možná by stálo za to příště promyslet lépe umístění řetězů, které by například mohly být nataženy vodorovně a tvořit jakousi spirálu kolem stromu. Nebo si lépe pohrát s jejich rozmístěním, aby strom vypadal co nejlépe z jakéhokoli směru. Rozhodně by to vypadalo lépe než to co je tam teď. Na druhou stranu musím pochválit vyzdobený "kruháč" u městského úřadu, to se povedlo.
  ~ Michal

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za pochvalu za vánočně osvětlený kruhový objezd u městského úřadu. Rád dodávám, že pochval právě na toto nasvícené místo jsem dostal několik. Rovněž Vám děkuji i za Váš názor na vánočně ozdobený strom na nám. Budovatelů. Zde ale musím konstatovat, že toto je jediný negativní názor na takto vyzdobený strom. Nicméně věřím, že i tento názor si přečte vedení společnosti SOTES, s. r. o., která vánoční výzdobu ve městě každoročně zajišťuje, a udělá vše pro to, aby i Váš pohled na vánoční strom byl mnohem příznivější.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Parkování v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na Vás ve věci zřízení zákazové zóny před obytným domem v Sokolově, ulici Slavíčkova 1684. Uvedená zóna byla zřízena pro přístup IZS k uvedenému domu a obsluhy vodních zdrojů a zařízení v okolí domu. Obyvatelé domu ignorují příkazové dopravní značení v dané zóně. Trvale a systémově. Žádám Vás o zabezpečení intenzivní kontroly této zóny prostřednictvím Městské policie Sokolov. Kontroly je nutné zaměřit na nepovolené parkování vozidel v uvedené zóně. Kontroly doporučuji realizovat v odpoledních a ranních hodinách, kdy je množství parkujících vozidel největší. Současně Vám doporučuji po zrealizování 1. etapy, reálně v roce 2017 realizovat i 2. etapu řešící parkování vozidel kolem bytového domu v ulici Slavíčkova, č. p. 1684. Z důvodu snížení množství parkovacích míst navrhuji zřízení nových parkovacích míst za uvedeným domem, např. v prostoru již nepoužívaného hřiště nebo zadní obslužné cesty. S díkem za zjednání nápravy a potrestání osob dopouštějících se přestupků, ale i za následná řešení parkování vozidel v uvedené části obce.
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:

  Dobrý den, o situaci ohledně parkování u domu 1684 jsem byl již informován. Tato informace byla neprodleně přenesena do instruktáže na strážníky Městské policie a zároveň byla hlídka MP Sokolov vyslána na místo, aby zde řešila přestupkové jednání. Hlídky budou opětovně na místo vysílány a budou průběžně situaci řešit do té doby, dokud zde bude docházet k dopravním přestupkům v této lokalitě. Konkrétní úkoly a kontrola místa Sokolov, Slavíčkova 1684 byla opětovně zanesena do instruktáže jako trvalý úkol. K parkování v této lokalitě sděluji, že s návrhy řešení parkování jsem byl seznámen na komisi bezpečnosti, a to ze strany vedoucí odboru rozvoje města paní Hany Špičkové. V jakém časovém termínu však proběhne realizace těchto projektů, mi není známo a bude Vám to muset sdělit paní vedoucí odboru rozvoje města.

  Přeji pěkný den, Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

  Dobrý den, v současné době probíhá projektová příprava návrhu nových parkovacích míst na sídlišti Michal. Předpoklad je polovina roku 2017. Které akce budou realizovány v témže roce, nemohu říci, je to na rozhodnutí orgánů města a finančních možnostech města. Rovněž nevím, co je podle pana Novotného I. a II. Etapa. Dále bych chtěla jen říci, že město Sokolov parkování ve městě stále řeší. Není to jednoduchá záležitost. Např. v mnoha místech je nutné žádat o změnu platného územního plánu města Sokolov. Výhodou Michalu je, že je ze 70. let a bylo zde navrženo velké množství zelených ploch, které se dají navrhnout ke změnám. Jsou ovšem v Sokolově daleko horší místa, např. sídliště Vítězná, kde při návrhu podoby sídliště už tolik zeleně mezi domy není.

  S pozdravem, Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

  Dobrý den, dovoluji si dodat následující. Ze šíře vozovky jasně vyplývá, že parkování aut zde není povoleno. Město Sokolov nad rámec tohoto zrealizovalo vodorovné značení, tzn. žlutá plná čára, aby bylo ještě zdůrazněno, že v těchto místech parkovat nelze. Protože se mnohé finanční postihy míjely účinkem, opět jsme nad rámec už v předchozích opatřeních zmiňovaný úsek označili dopravním značením. Samozřejmě, že městská policie a Policie ČR budou i nadále provádět pravidelné kontroly, nicméně je potřeba si uvědomit, že porušování dopravních předpisů, týkající se parkování aut, bohužel, a zdůrazňuji bohužel, dochází na mnoha místech našeho města.

  Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Komentář k louži u HDB

  dotaz:
  Dobrý den, když jsme u těch louží. Louže u HDB je už asi 30 let. A všimli jste si, jak jsou udělané přechody pro chodce? Je jich velice málo, kde není velká louže, když prší. U soudu, v ulici Závodu míru, na křižovatce u Perly. Vím, že většině to nevadí, protože sedí za volantem. A co my pěšáci?
  ~ Děkuji Marta

  odpověď:

  Dobrý den, co se týče chodníku před budovou bývalého ředitelství HDB, podle informací, které se ke mně dostaly, tato komunikace není v majetku města, a tudíž nemůžeme z městských prostředků financovat případnou opravu. Zřejmě jiná situace bude u přechodů. Tuto situaci projednám s panem místostarostou Pavlem Rybářem a společně s firmou Sotes, s. r. o. budeme hledat řešení.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.1.2017

  Odstavený automobil v ulici J. z Poděbrad

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěl bych Vás informovat, že již zhruba od listopadu loňského roku stojí odstavené na parkovišti pod domem s pečovatelskou službou v ulici Jiřího z Poděbrad osobní auto zelené barvy asi značka Fiat. Na autě byla již nasazena botička, myslím, že i lístek za stěračem byl. Když jsem se ptal hlídky státní policie, jestli nejde s tímto problémem něco udělat, protože je zaparkované tak že zabere místo pro dvě jiná auta, bylo mi sděleno, že vlastně žádný přestupek nespáchal a tak s tím nejde nic dělat. Postupem času vozidlo přežilo zasypáno okolo stavebním materiálem při opravách kanalizace, postupně zmizela kola a nyní už nemá ani registrační značku, kterou ještě do nedávna mělo, takže se dal myslím dohledat vlastník. Myslím, že už splňuje definici vraku a bylo by na čase tuto situaci řešit. Děkuji za odpověď.
  ~ Richard Rinkes

  odpověď:

  Dobrý den, Vaši připomínku posílám k řešení Městské policii Sokolov a věřím, že vše bude vyřešeno. O dalším postupu Vás opět budeme informovat.

  Bc. Jan Picka, starosta  

  Dobrý den, o tomto vozidle víme. Jedná se o vrak vozidla Fiat Punto, Městská policie Sokolov provedla ve věci šetření a dne 1. 8. 2016 a případ předala Odboru správy majetku Městského úřadu Sokolov, který následně podal silničnímu správnímu úřadu návrh na uložení povinnosti vlastníku vozidla vrak odstranit. V současné době tedy věc řeší silniční správní úřad odboru dopravy Městského úřadu v Sokolově a po ukončení šetření bude vozidlo z místa odstraněno, ať již provozovatelem vozidla či vlastníkem pozemní komunikace na náklady vlastníka.

  Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

  Dobrý den, sděluji Vám, že vozidlo bylo před svátky již z místa odstraněno a věc byla dořešena. Pěkný den

  Bc. Petr Procházka, velitel městské policie

 • 23.12.2016

  Třídění odpadu

  dotaz:
  Dobrý den, můj dotaz se týká mimo jiné četnosti svozu vytříděného odpadu. Před naším domem v ulici Boženy Němcové 1517 jsou umístěny barevné kontejnery, kdy jsou někdy (plast, papír) vyváženy 2x týdně. V poslední době je to pouze 1x týdně a navíc v nešikovný termín - úterý. Přes víkend jsou nádoby přeplněné a během pondělí je materiál všude kolem. Myslím, že termíny jsou upraveny ve smlouvě mezi městem a technickými službami. Jen nevím, jestli je to vymezeno i obdobími léto - zima. Další část se týká možnosti třídit bioodpad. Vyjádřil jste se, pane starosto, že se tomuto nebráníte, jen musí být větší zájem od obyvatel. Jaká je hranice, která by přiměla vedení radnice jednat a přiblížit tuto možnost ze sběrného dvora lidem ve městě? Mnohdy stačí jediný člověk, který uvede myšlenku v život, tak jako je tomu např. ve věci průvodu krampusáků. Někomu se holt nechce jezdit do Alp, tak to zajistí v Sokolově. Kdysi se jinému nechtělo jezdit na festival písně ... Snad nebude naše město vedeno do budoucna politicko kulturně sociálními zadáními, která zajistí lidu hry, jen toho chleba se nebude dostávat. Tím myslím, že by lidé mohli ušetřit něco ze svých příjmů a nemuseli nesmyslně platit za svoz využitelného odpadu na skládku. Světový ekologický trend se Sokolovu zdaleka vyhýbá a je to vidět např. v životě školních jídelen, kdy se netřídí plechovky, tetrapakové obaly atd. Bohužel fakticky ono politické zadání chybí. Kdyby existovalo, bylo by to vidět. Stačí si dát do nového roku to správné předsevzetí. Tímto přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a krásný a bohatý nový rok.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, dotaz bychom rozdělili na dvě části. První se týká tříděného odpadu, ten se vyváží dvakrát týdně (v souladu se smlouvou), a to v úterý a v pátek. Může nastat situace, a ta se v nedávné době právě na tomto stanovišti stala, kdy po vývozu někdo nacpe téměř celý kontejner novým odpadem. V případě tohoto stanoviště to bylo po pátečním vývozu - někdo zaplnil o víkendu kontejner polystyrenem z obalů zboží (snad lednice, pračka nebo jiné domácí spotřebiče), a to do dvou třetin nádoby. Je nasnadě, že pak objem nádoby nepostačí na odpad produkovaný zde bydlícími lidmi do dalšího vývozu. Na toto pana starostu na FB upozorňovala paní Blechová cca před dvěma měsíci. Není však pravda, že se vývozy neprovádějí dvakrát týdně, osobně průběžně práci našich pracovníků kontroluji a neshledávám pochybení a závady ve vývozu. K bodu dvě z hlediska firmy SOTES Sokolov bychom k bioodpadu uvedli následovné. Každý občan má možnost odevzdat svůj bioodpad (posekaná tráva, shrabané listí, ořezané větve atd., čehož produkují baráčnické domácnosti nejvíce) zdarma ve sběrném dvoře a je dále zpracován v režimu komunitního kompostování. Tento způsob nakládání s bioodpadem je nejen ekonomický, ale především vysoce ekologický. Jistě nemusíme uvádět, že jak náklady, tak ekologická zátěž při svozu jsou daleko vyšší, než je efekt. Nemluvíme ani o tom, že v našem městě více než 80% obyvatelstva bydlí v panelové zástavbě a tento druh odpadu neprodukuje.

  S upřímným pozdravem za firmu SOTES Sokolov
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění

 • 22.12.2016

  Dopravní spojení do Prahy

  dotaz:

  Dobrý den, už dlouhá léta jezdívám ze Sokolova do Prahy a zpět - v Praze bydlím, pracuji a studuji - v Sokolově jsem však pořád doma. Ale k věci :) Za těch deset let jsem měl možnost sledovat různé stavy veřejného dopravního spojení do Prahy a současný se mi jeví jako jeden z těch spíše nedořešených. Dříve, když jezdily autobusy Autobusů Karlovy Vary (AKV) a několika drobných firem a ještě tu nebylo Student Agency, byla sice nižší frekvence spojů - nebyl ale problém si na takový spoj ve frekventovaných časech koupit lístek, řekněme nanejvýš s týdením předstihem. Dnes, když v tomto směru AKV takřka vyklidila pole a StudentAgency má vlastně monopol, dochází v nejvytíženějších dnech (pátky a neděle) na této lince k vyprodání mnoha spojů často i na měsíc dopředu. Již jsem o tom několikrát psal (i třeba před rokem) přímo firmě Student Agency, vždy reagovali ve smyslu že to řeší - řešení však dosud nepřišlo a stav je stejný. Předpoládám, že Student Agency těší plný autobus (=zisk), a tak už je tu a tam nějaká připomínka vlastně moc nezajímajá - zvlášt když jsou v monopolním postavení. Píšu proto ve smyslu apelu, že kdyby ten - jež připomínkuje - bylo třeba město Sokolov - asi už by to byl silnější hlas. A nebo třeba - bylo by možné nějak apelovat na AKV, aby tento spoj nějak posílili oni? Či ještě jiný dopravce... Jde o to, že ono to sice vypadá možná navenek dobře, že Student Agency má těch spojů více - když jsou ale přeobsazené, dostupnost Sokolova to v kritických časech nezlepší. Jako zákazník to pociťuji spíše jako zhoršení podmínek oproti dřívějšímu, popsanému stavu. Nemyslím si, že by pro naše město bylo dobré tento jev trpět, nepoť jde vlastně o zhoršení spojení s metropolí. Díky za pochopení, jakož i za jakoukoliv snahu o změnu tohoto stavu. P.S: Pokud jde o Student Agency, musím dodat že jinak jsem s jejich službami spokojen, považuji je jinak za mnohem invenčnější a přičinlivější podnik něž třeba AKV - leč to o čem píšu je celkem vada na kráse. Dále samozřejmě vím, že lze jet vlakem - to ale postřádá smysl (cena je stejná, jako kdyby člověk jel autem, doba jízdy je však takřka dvojnásobá). A pardon za elaborát ;)


  ~ Pavel Smetana

  odpověď:

  Dobrý den Pavle, díky Vám za připomínku a dovolím si v krátkosti (bohužel to bude možná až příliš strohé) odpovědět. Město Sokolov nejedná se společností Student Agency, vyjma formálních povolení na zastavování autobusů této společnosti na našich zastávkách. Co se týče společnosti Autobusy KV, je vysloveně jejím rozhodnutím, zda a jaké meziměstské linky bude cestujícím nabízet. Město Sokolov s touto společností pravidelně komunikuje, ale „pouze“ v záležitosti týkající se provozování MHD v Sokolově. Provozování MHD samozřejmě doplácíme, a tak máme právo a využíváme jej, vznášet naše nároky a připomínky. Vaši připomínku ovšem samozřejmě přeposílám panu řediteli společnosti Autobusy KV. Třeba také ona pomůže k tomu, že dojde k přehodnocení spoje Sokolov - Praha. Město Sokolov a její zástupci ve vedení a zastupitelstvu KK jistě bude na tyto náměty myslet při tvorbě nové dopravní koncepce pro náš kraj.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 22.12.2016

  Zdržení v kině Alfa

  dotaz:

  Dobrý den, chtěl bych si tak trochu postěžovat. Po několika letech jsem včera navštívil sokolovské kino ALFA (v odpoledních hodinách - 15:00, pohádka Anděl páně 2). A byl jsem nemile překvapen celkovou atmosférou. Promítání začalo s 15 minutovým zpožděním, protože celé kino čekalo na několik desítek diváků, kteří si museli nakoupit občerstvení. Nemělo by to fungovat tak, že když někdo přijde pozdě, má smůlu? A za další - po představení se stačilo podívat na podlahu - pěkný svinčík. Papírky, rozšlapaný popcorn apod. To se musíme ve všem opičit po velkých městech a po západní kultuře? Řada lidí jde do kina pro pěkný umělecký zážitek a co místo toho dostane? Pozdní začátek, šustění obalů od popcornu, nehezký pohled na svinčík po představení. Na představení bych tyto pochutiny zakázal, povolil bych jen lahev s pitím. Kulturní úroveň lidí bohužel stále klesá hloub a hloub.


  ~ Šťovík

  odpověď:

  Dobrý den, na Vámi zmiňované promítání dorazilo do kina Alfa téměř 300 návštěvníků. Dodržení jeho začátku je podmíněné nejenom rychlostí obsluhy na baru, ale hlavně příchodem návštěvníků s dostatečnou časovou rezervou. Pokud tak návštěvníci neučiní, tak se tomuto zdržení u hojně navštěvovaného filmu bohužel nevyhneme. Snažíme se našim divákům vyjít vstříc a hlavně být solidární. Pravidlo „kdo přijde pozdě, tak má smůlu“ tudíž u těchto filmů neaplikujeme. Je potřeba si uvědomit, že pokud bychom zahájili promítání bez zpoždění a po několika minutách do sálu dorazily další desítky návštěvníků, tak by míra nespokojenosti byla mnohem vyšší a došlo by k rušení diváků během projekce. Nepořádek, šustění a kulturní úroveň je otázkou slušného chování každého diváka.

  Mgr. Ladislav Sedláček, ředitel MDK Sokolov

  Dobrý den, dovolte mi, abych se připojil k odpovědi pana ředitele MDK. Musím Vám dát za pravdu a sám jsem nemile překvapený tím, jak se někteří diváci dokáží chovat při návštěvě SPOLEČENSKÉ akce zvané promítání filmu. Drobné občerstvení do kina patří od nepaměti a já si dobře vzpomínám na svá dětská léta, kdy jsme poctivě vystáli frontu na oblíbené bonbóny či čokoládu. Dnes je toto rozšířeno o popcorn a podobné záležitosti. Prostě to do dnešní doby patří a je potřeba také zmínit zajímavé tržby za občerstvení, které zlepšují hospodaření kina, resp. MDK. Bohužel, a zde můj naprostý souhlas, slušné chování se tak trochu začíná vytrácet a někteří diváci v kině se domnívají, že rušení dalších návštěvníků či „stlaní“ si pod sebe je běžnou normou. Přesto by mi nepřipadalo správné, kdybychom přistoupili k řešení, na které by doplatili všichni slušní návštěvníci.

  Bc. Jan Picka, starosta města

 • 16.12.2016

  Louže u HDB

  dotaz:
  Mám připomínku k velké louži u budovy bývalého generálního ředitelství HDB, která je na tomto místě už velmi dlouhou dobu a která se musí obcházet směrem do vozovky, nemluvě o tom, když louže zamrzne. Kdy s tím něco uděláte? Děkuji.
  ~ M. Jurča

  odpověď:

  Dobrý den, Vaši připomínku, za kterou děkuji, přeposílám společnosti SOTES, s.r.o. s tím, že tato společnost zpracovává každoroční plán oprav komunikací a já věřím, že i chodníky, kde se tvoří velké louže při jeho sestavování, berou v potaz.

  Bc. Jan Picka, starosta

  Nevím kde. Některé pozemky okolo jsou ČSAD, jiné dolů a některé jsou města. Na pozemcích města jsem žádnou louži nenašel. Dle mého názoru se může jednat o vjezd na parkoviště SUAS, kde se pravidelně louže vyskytují.

  Jaromír Dvořák, ředitel SOTES, s.r.o.

 • 16.12.2016

  Děkujeme za Průvod čertů

  dotaz:
  Pane starosto, díky za úžasný zážitek z 11. prosince. Myslím tím Průvod čertů. Organizace, bych řekl, se kvalitně povedla.
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, Vaše díky samozřejmě a rád předám všem, kteří se na organizaci podíleli. Tedy paní místostarostce Renatě Oulehlové, Odboru školství a kultury MěÚ, složkám IZS a zejména Městskému domu kultury, coby hlavnímu organizátorovi. Jak jsem již uváděl, jsem přesvědčený o tom, že průvod čertů si svou organizací a návštěvností našel pevné místo v kalendáři velkých akcí, které se každoročně v našem městě konají.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.12.2016

  Odstavené auto v ul. Jiřího z Poděbrad

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, připojuji se k dotazu ze dne 23. 9. 2016, kdy a co se provede s vrakem vozidla Fiat Punto na parkovišti pod domem s pečovatelskou službou v ulici Jiřího z Poděbrad? Dle sdělení Městské policie dne 1. 8. 2016 případ předala Odboru správy majetku Městského úřadu Sokolov. Dnes je již polovina prosince 2016 a stále se nic neděje. Tato doba se mi zdá na řešení situace s jedním vrakem neodpovídající, zvlášť když se potýkáme s tak diskutovaným nedostatkem parkovacích míst. Děkuji Vám.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Předávám tuto věc městské policii. Dovoluji si podotknout, že ne každé vozidlo, které se jako vrak jeví, naše legislativa opravdu vrakem uznává. Viz. předchozí odpověď Bc. Jiřího Nováka, zástupce velitele městské policie k situaci na Růžovém náměstí.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.12.2016

  Zimní údržba chodníků

  dotaz:
  Dobrý den, moje připomínka se týká pátečního ranního (9.12.) namrzání chodníků. Nevím, jak náhlý a neočekávaný byl pokles teploty, která způsobila vznik ledovky na sokolovských chodnících. Po půl osmé jsem volal na radniční vrátnici, aby mne přepojili na technické služby. Zde to nikdo na odpovědném oddělení nebral (jestli kvůli poradě či jiné činnosti), až mne přepojili na vrátnici. Vrátný slíbil, že vzkaz předá. Jednalo se především o úsek můstku mezi prodejnou PENNY a sídlištěm Vítězná (u VZP), kudy chodí naši senioři nakupovat a děti do školy. Ještě větší překvapení mne čekalo u zámečku, kde dlažba zapříčinila moje seznámení se se zemskou přitažlivostí. Před městským úřadem to také pěkně klouzalo, možná by stačilo mít na vrátnici připravený kbelík s posypovou solí. V dopoledních hodinách bylo již posypáno, ale inkriminovaný úsek můstku u VZP zůstal solí "nepolíben". Tolik z mé strany. Věřím, že další průběh zimy bude již lépe zabezpečen, co se posypu týká. Děkuji.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:

  Dobrý den, v ten den ranní námraza vznikla v 6:30. V 7 hodin vyjely mechanizmy firmy SOTES, s.r.o. a do 9:30 byl ošetřen celý Sokolov. Použili jsme na tento zákrok solanku a posypovou sůl.

  Jaromír Dvořák, ředitel SOTES, s.r.o.

  Dobrý den, dovolte, abych se připojil i s vlastní zkušeností k hodnocení společnosti SOTES, s.r.o. 18 let jsem pracoval v této společnosti a 18 zim jsem držel zimní pohotovost, jako její vedoucí. Věřte, že nejhorší variantou při ošetřování vozovek a chodníků je namrzající náledí. V tu chvíli totiž je pod ledem celé město a není opravdu v možnostech společnosti zajistit posyp v několika málo minutách. Samozřejmě i tato společnost má zpracovaný plán výjezdů dle důležitosti jednotlivých komunikací a je zcela logické, že některá místa v našem městě jsou posypána s jistým zpožděním.

  -Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.12.2016

  Opuštěné vozidlo

  dotaz:
  Vážený pane starosto, již před několika měsíci jsme písemně upozorňovali my, vlastníci BJ v domě čp. 1617 Růžové náměstí, Sokolov, na stav „zaparkovaného“ osobního auta Mercedes SPZ 2K5 2033, stříbrné barvy. Upozornění jsme zaslali přes podatelnu městského úřadu na městskou policii. Automobil je zaparkován již přes rok na prostoru před naším domem, který by měl, dle nás sloužit především nám, obyvatelům této lokality. Je pravda, že se strážnici MP byli na automobil podívat, ale tím vše skončilo. Dodnes si auto nikdo neodvezl. Chybí mu SPZ na zadní části vozu, všechny gumy jsou prázdné, začíná zarůstat mechem. V době, kdy je v Sokolově nedostatek parkovacích míst, považujeme tento stav za velmi nepřijatelný. Vrátíme-li se ze zaměstnání, nemáme prakticky možnost parkovat před vlastním domem. Ještě že je parkoviště u Výběru, Perly a kostela večer volnější.
  ~ Vlastníci BJ čp. 1617, Růžové náměstí, Sokolov

  odpověď:

  Dobrý den, o tomto vozidle víme. Majitelku vozidla jsme v minulosti opakovaně kontaktovali. Vozidlo je řádně pojištěno, zadní registrační značka byla provozovatelkou nahlášena Policii České republiky jako odcizená, vozidlo není vrakem ve smyslu zákona a netvoří překážku silničního provozu. Městská policie tudíž nemá zákonný důvod toto vozidlo odtáhnout. Přesto se pokusíme znovu kontaktovat majitelku a požádat jí, aby vozidlo, které nepoužívá, přeparkovala jinam a tím umožnila využívání místa i jiným motoristům.


  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 16.12.2016

  Pochvala za vánoční výzdobu ve městě

  dotaz:

  Chválím vánoční výzdobu ve městě. Letos je opět krásná a vkusná... :)


  ~ Niky

  odpověď:

  Dobrý den a děkujeme za slova chvály (společnosti SOTES, s. r. o. rád vyřídím). Věřím, že také ona pomůže navodit příjemnou vánoční atmosféru v našem městě. Díky a krásný předvánoční čas.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.12.2016

  Parkování při Průvodu čertů 11. 12. 2016

  dotaz:
  Dobrý den, máme za sebou úspěšnou velkolepou akci Průvod čertů. Zajímalo by mě, zda je v tento den, pokud jde o průjezd osobních vozidel a parkování, ve městě vše povoleno a pokud ano, z jakého titulu. Pokud tomu tak není, jak je zajištěn dohled nad neuvěřitelnou drzostí návštěvníků, kteří parkují naprosto všude a na svá ,,parkovací" místa si projíždějí po chodnících, trávnících, hřištích...konkrétně na ulici Vrchlického, která je slepá, byla auta zaparkována naprosto všude, tedy podél domů na chodnících, před popelnicemi na ploše, na trávníku...byla jsem svědkem toho, jak odjížděli. Stejně jako přijeli, kolem výměníku po trávníku a chodníku, naprosto bez mrknutí oka. Opravdu mám své malé dceři vysvětlovat, že si musí dávat pozor i na chodníku, aby na ni nevycouvalo auto? K tomu připojím další dotaz. U kláštera máme velké parkoviště, přesto na ulici Vrchlického před popelnicemi pravidelně parkují osobní vozy, z nichž vystupují frajírci mířící si domů (škoda, že nemohou zajet až do obýváku). Rodina s dětmi, taškami, apod. si toto nikdy nedovolí. Přijďte se podívat, jak vypadají obrubníky a chodníky v této ulici díky takovému parkování na místech, která pro to rozhodně nejsou určená. Jak se proti tomu mohou obyvatelé této ulice bránit? Děkuji za Vaši odpověď
  ~ Zuzana Odvody

  odpověď:

  Dobrý den, v úvodu mé odpovědi je potřeba říci, že Průvod čertů je v našem městě nová tradice, kterou doprovází kromě úspěchů, také malé bolístky. Naprosto vám rozumím a také se mi nelíbí, že účastníci, kteří na tuto akci dorazí, nerespektují dopravní značení a dopravní předpisy. Zároveň však dodávám, že nás velmi těší velký zájem o tuto akci a akce samotná udělá našemu městu dobré jméno, nejen v Karlovarském kraji. Podle informací policie se letošního průvodu zúčastnilo cca 20 tisíc návštěvníků, což je úctyhodné číslo. Pozitivně byla naprostou většinou názorů, které se ke mně dostaly, hodnocena i vybraná trasa. Co se týče bezohlednosti řidičů a mnohdy jejich pohodlnosti, musím bohužel konstatovat, že se s tím Policie ČR a městská policie setkávají v průběhu celého roku. Nikoli jen při konání velkých kulturních či sportovních akcích. Věřím však, že každý takový poznatek je příspěvkem k tomu, abychom se poučili a byli za rok na podobné problémy připraveni. Dovolím si tuto odpověď adresovat rovněž SVB Jednoty.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 16.12.2016

  Jak obstarat kopii rodného listu

  dotaz:
  Syn ztratil občanský průkaz v cizině, dostal náhradní doklad na 2 měsíce. Na úřadě vyžadují rodný list. Ten ovšem nemůžeme najít. Ostatní doklady má propadlé, nemůžou mu je uznat. Syn je momentálně přechodně v Ústí nad Labem. Narodil se v Sokolově. Můžete nám poradit jak si má kopii rodného listu zařídit? Může za něj někdo z rodiny toto vyřídit, když máme jen jeho propadlý řidičský průkaz a propadlý pas? Jeho otec žije v Sokolově, já matka v Mariánských Lázních. Děkuji za radu. Kubásková
  ~ Kubásková

  odpověď:
  Dobrý den, v popisovaném případě je nejjednodušší řešení pro získání rodného listu syna to, že se jeho otec žijící v Sokolově dostaví na matriku narození v Sokolově se svým platným občanským průkazem, kde mu bude vydán rodný list syna na počkání. Správní poplatek činí 100 Kč. O rodný list může samozřejmě požádat i matka buď osobně, nebo zaslat písemnou žádost spolu se správním poplatkem. Rodiče patří do okruhu osob dle zákona o matrikách, které mají nárok na vydání rodných listů dětí.
  ~ Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend

 • 9.12.2016

  Poděkování Gymnázia Sokolov

  dotaz:

  Vážený pane starosto, chtěla bych poděkovat městu Sokolov, které spolu s námi - gymnáziem - slavilo 70. výročí založení štědrým darem. Velký dík náleží Městskému domu kultury, který s námi spolupracoval při akcích konaných v rámci oslav - plesu, akademii i divadelním představení pro základní školy. Ochota a vstřícnost všech, se kterými jsme spolupracovali, byla velmi milou - a pro nás nesmírně cennou pomocí. Veliké díky zaslouží pracovnice PR, které rozhodně pracovaly nad rámec svých povinností. Osobní dík patří řediteli Mgr. Ladislavu Sedláčkovi, v jehož přítomnosti máte pocit, že nic není nemožné. Jeho pracovitost a optimismus nám dávaly jistotu, že možné je všechno a všechno skutečně nakonec dopadlo tak, jak jsme si představovali. Pan ředitel L. Sedláček často opakoval větu: "Pracujete s profesionály." My už to víme také, ale myslím si, že bylo hezké, abyste to věděl i Vy, pane starosto, protože je to pravda. Říká se, že dobrá práce se chválí sama, já dodávám - tahle práce by se měla pochválit veřejně.


  ~ Lenka Chvalová, Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji Vám za slova chvály jak pro městský úřad, tak i pro pracovníky Městského domu kultury. Jsem velmi rád, že jsme takto pozitivně vnímáni a věřte, že je naším společným cílem právě to, co jste popsala. Tedy to, aby se občan města vždy setkával s profesionály.

  ~Bc. Jan Picka, starosta

  Dobrý den, jsme rádi za Vaše slova a velice za ně děkujeme. Jsme organizace, která s každou takovouto akcí vyroste zase o kousek výš a je nám velkou ctí na každé akci spolupracovat, obzvláště s Vámi.

  ~Mgr. Ladislav Sedláček, ředitel Městského domu kultury Sokolov

 • 9.12.2016

  Malování chodeb v pečovatelském domě

  dotaz:

  Pane starosto, chci se zeptat, kdo je nadřízený firmy, která nám maluje chodby v pečovatelském domě 2046 Vítězná. Je to otřesná firma. Každý den se v každém patře zdrží pár minut, udělají nepořádek o odejdou. Dneska položili na podlahu v 6. patře na liché straně nějaký igelit, a to je pro staré a nemocné lidi nejkratší cesta k úrazu. Prosím podejte nám pomocnou ruku, ať ten blázinec brzy skončí. Velice si vážím toho, že nám tu chcete udělat příjemné bydlení, ale výběr firmy byl skutečně nešťastný. A ještě jedno neštěstí tu je, určití klienti, které nám sem stěhujete. Děkuju za odpověď.


  ~ Helma Drozdová

  odpověď:

  Dobrý den, děkuji za Váš námět. Celou situaci jsem neprodleně řešil s Ing. Erikem Klimešem, ředitelem Sokolovské bytové, jakožto správcem domu. Bohužel Vám z velké míry musím dát za pravdu. Dovolte mi, abych Vás informoval o postupu, který město Sokolov společně se Sokolovskou bytovou nyní realizuje. Firmě bylo její nestandardní chování již v uplynulých dnech vytknuto. Majitel firmy na výtku reagoval tak, že na zmíněném pracovišti vyměnil vedoucího, který již začal práci organizovat v odpovídajícím režimu, to znamená ke spokojenosti správce budovy. Podle informací, které jsem dostal, se pracovníci firmy soustředí na opravy a malování v jednom místě a každý den po sobě uklízí, přičemž ještě pořizují z průběhu prací a úklidu fotodokumentaci. Co se týče položeného igelitu na zemi, shodli jsme se s firmou, že je při této práci nutností a to proto, aby lino nebylo zbytečně znečišťováno nebo dokonce poškozováno. Co se týče chůze po igelitu, tak je samozřejmě nutno dbát zvýšené opatrnosti. Nicméně při dodržování této zásady není chůze po linu nebezpečná. Místa, kde aktuálně firma pracuje, budou také vždy označována varovnými stojany. Věřím, že firma, která práce provádí, nově přijatá opatření bude dodržovat.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 9.12.2016

  Vánoční koncert orchestru Sokrat

  dotaz:

  Dobrý den, doslechl jsem se, že se letos nebude konat občany oblíbený vánoční koncert v kapli vedle Podniku bytového hospodářství v provedení orchestru Sokrat ve spolupráci se ZUŠ Sokolov. Mohl byste vysvětlit důvod zrušení této vánoční akce? Děkuji.


  ~ Schneider

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co se mi podařilo zjistit k Vašemu dotazu. Jednotlivé koncerty jsou vždy na konkrétních pořadatelích a koncert orchestru Sokrat a Dolce Vita nikdy nebyl pořádán městem Sokolov. Podařilo se mi zjistit u pana Pfeifra, že tyto koncerty zrušeny nebyly, ovšem v letošním roce se dle jeho vyjádření konat nebude. Pevně věřím, že v roce příštím se budeme moci se Sokratem opět setkávat, ať už v předvánočním čase či jiných vystoupeních, neboť jde o orchestr s dlouholetou tradicí vysoké kvality.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 9.12.2016

  Úklid na Staré Ovčárně

  dotaz:

  Vážený pane starosto, ahoj Honzo, je tu zas čas adventu a čas lásky , klidu a pohody. Hodně cestuji a nejen po zákoutích naší vlasti, ale i po celém světě . Moc mne mrzí, že Sokolov ,,čisté město“ je čisté pouze kolem centrální části města. Hlavní park je doslova vyšperkován a snad každý den se tam pohybuje uklízecí četa..., která zametá i již několikrát zametená místa! Jsou ovšem i jiná místa, kde leží listí, které je již zetlelé, spousta odpadků a nečistot. Sokolov není pouze opuštěné Staré náměstí, zámecký park nebo samotné centrum města! Prosím proto, pokus se napravit, dle mého názoru opravdu pravdivé věty a vrať městu heslo „čisté“, ale nejen centrum. Bydlím na Ovčárně už za dob, kdy tam bydlel pan starosta z minulosti.


  ~ Pavel Průcha

  odpověď:

  Dobrý den, ahoj, díky za Tvůj postřeh, byť ne příliš pozitivní, ale i to samozřejmě k těmto dotazům na starostu patří. Celou věc jsem konzultoval s vedoucím střediska čistění společnosti SOTES a zjistil jsem, že shodou okolností ve čtvrtek 8. 12. jak Starou ovčárnu, tak i Areál zdraví projel zametací vůz. Také jsem se s panem vedoucím domluvil na tom, že byť jde o část města, kde jsou pouze rodinné domky, bude zde prováděna kontrola a případný úklid i co se týče úklidu papíru a podobně. Věřím, že dojde ke zlepšení. V případě, že se tak nestane, prosím o opětovný kontakt, abych sjednal nápravu.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 2.12.2016

  Úklid listí v ulici Švabinského

  dotaz:

  Dobrý den, zajímalo by mne, jak je to s úklidem listí a s úklidem všeobecně (u kontejnerů, sekání trávy a mytí) mezi domy v ulici Švabinského 1717 a 1792... Neustále pozoruji, jak se rychle a mizerně zde uklízí. Hromady listí je naváté pod a mezi auty, a stačilo by tak málo - fukarem to odfouknout na silnici nebo na chodník a pak to jednoduše sebrat čistícími vozy. V dnešní době, kdy jsou k dispozici takové stroje je to hračka. Nechápu proč se nepokácí, nebo alespoň hodně zkrátí a ořežou větve u stromu nad parkující auty, jakmile zaparkujete pod stromy auto, do dvou hodin ho máte od větví a ptáků znečistěné. Než vyjedete, tak si musíte auto od výkalů, listí a větví pomalu půl hod. čistit. Tak nevím, jaký to vůbec má smysl zde parkovat, bohužel zde musím parkovat, jelikož je v této lokalitě je nedostatek parkovacích míst. Je mi z toho smutno. To zase někdo nepřemýšlel. Bydlím tu a stydím se za tuto ulici, už je to horší než Nádražní ulice v SO. Doufám v lepší budoucnost v úklidu této zanedbané ulici.


  ~ Bob

  odpověď:

  Dobrý den, dnes jsem osobně Vámi zmiňovanou lokalitu jel zkontrolovat. Dle mého názoru se situace již zlepšila. To znamená, že úklid listí byl v této části města již zahájen. S ředitelem SOTESu jsem také domluven na tom, že pokud to klimatické podmínky dovolí, budou zde i zbývající práce při úklidu listí dokončeny. Co se týče Vaší připomínky k parkování pod stromy, dovolte mi napsat, že tímto způsobem v našem městě parkuje mnoho občanů a opravdu není adekvátním řešením kácet stromy, kterých si v našem městě vážíme a chráníme je, jen z důvodu nutnosti očištění vozu.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 2.12.2016

  Parkování v ulici Vítězná

  dotaz:

  Vážený pane starosto,rád bych reagoval na realizaci úprav a oprav vozovky v ulici Vítězná, zejména u bytových domů čp. 2235, 2234, 2173. Dovolím si hovořit i za velkou část obyvatel zmíněné lokality: Ano, jsme všichni velice rádi a vděční, že vozovka se opravila, bylo to zapotřebí. Co ale naprosto nechápeme je, proč se nevybudovalo více parkovacích míst. Volná (neplacená) parkovací místa jsou obecně problém města Sokolov. Je jich nedostatek. To ví i zástupci města Sokolov, proto jejich hlavním mottem v jisté době přeci bylo, že vybudují více parkovacích míst. Doufali jsme, že při rekonstrukci této vozovky se bude myslet i na tento fakt a parkovací místa se rozšíří, protože předtím se parkovalo v této lokalitě spíše mimo rámec zákona o provozu na pozemních komunikací a bylo to naštěstí tolerováno. Hlavně před bytovým domem čp 2235, kde se stálo v blízkosti autobusové zastávky a před bytovým domem čp 2173, kde se stálo podél vozovky a nebyla zde dodržena minimální šířka průjezdu. Takže z logiky vyplývá, že když před realizací úprav vozovky bylo zjevné, že parkovacích míst je méně, než vozidel, mohlo napadnout kompetentní osoby, či orgány (policie, MÚ Sokolov, projektanti), že rozšíří stav parkovacích míst. Protože už za původního stavu bylo parkování omezené a výhled do budoucna je, že vozidel bude stále přibývat. Je tedy překvapivé, že při projektování nových ulic, či rekonstrukcí, se nevytvoří raději o 5 parkovacích míst více, ale o 20 méně, jako v tomto případě. Jaká je skutečnost po realizaci opravy vozovky? Bohužel skutečnost je taková, že parkovacích míst pro parkování v rámci zákona o provozu na pozemních komunikacích je méně. V současné době je vybudováno necelých 40 parkovacích míst mezi domem čp 2234 a domem čp 2173. Tyto parkovací místa jsou určená pro bytové domy čp 2235 + 2234 +2173, tedy celkem pro 44 bytových jednotek/ rodin/ obyvatel, kde potřebný počet parkovacích a odstavných míst dle charakteru staveb a BJ je 48. Dnes má téměř každá rodina minimálně jedno vozidlo a typuji, že každá třetí rodina má vozidel více, zejména z důvodu dojíždění do zaměstnání ve větších vzdálenostech aj. Tedy na tuto lokalitu, kde je nově vybudováno necelých 40 parkovacích míst, je téměř 60 vozidel. Takže opět se Sokolov potýká s nedostatkem parkovacích míst. Další "problém" nastává ve všední dny mezi 11 a 14 hod, kdy půl Sokolova jezdí do Krufinu na oběd. Zákazníci této "vývařovny" stojí na parkovacích místech pro obyvatele bytových domů a v těchto hodinách před svými byty už vůbec nezaparkujeme. A zbytek potencionálních parkovacích míst zabral nájezd k autobusové zastávce, který je větší než na Florenci v Praze, široké chodníky, na kterých projde 5 lidí za den, travnaté ostrůvky a velké kontejnerové stání - rozumím, je to zřejmě dle norem. Současný stav odpovídá takové realitě: po zdařilé rekonstrukci vozovky, která se bez ironie opravdu povedla, nemá bohužel téměř 20 vozidel kde parkovat, což je na tak malou lokalitu, nebo ulici poměrně závažný problém. Věřím tomu, že aktivita městské policie bude v blízkých dnech na 150-ti procentech a budou s metrem v ruce hlídat, jestli se neparkuje příliš blízko zastávek, či jestli se dodržuje minimální průjezdná šířka vozovky. Takže absolutně nechápeme, kde máme parkovat. Místo, aby se ulehčil a zjednodušil život obyvatel města Sokolov, opět se zkomplikoval. Závěrem prosím a žádám o odpověď, která vyřeší tuto situaci, tedy: Kde máme parkovat a zda se vybuduje, resp. dovybuduje zbytek parkovacích míst v této lokalitě. Pzn.: Pod bytovým domem čp 2235 je travnatá plocha, ke které byl vybudován nájezd z přilehlé komunikace. Nelze tato plocha využít pro vybudování parkovacích míst? Resp. jaké záměry jsou s touto parcelou? Děkuji za zodpovězení i této otázky. S přátelským pozdravem a s úctou.

  ~ D. P. 

  Dobrý den, je až s podivem, s jakou prozřetelností vedení města nechá vybudovat pro případnou, v budoucnu možná realizovanou, městu prospěšnou stavbu (asi něco podobného jako dvoubarevné "silo" u křižovatky, nad Domem Mládeže, které očividně koresponduje a urbanisticky zapadá do stávající výstavby) a naproti tomu je poučné a smutné, sledovat "účelné" vynaložení prostředků při rekonstrukci komunikace v ul. Vítězná u bytových domů č.: 2035 + 2234 +2173. Nemyslím tím šíři chodníků, která je pomalu širší než na "Václaváku", nebo to že byla zrušena kanalizační výpusť v nejnižším bodě parkovacího stání přímo u megalomanského kontejnerového stání, kde když zaprší není vzhledem k množství dešťové vody využívat cca 1-2 parkovací místa - snad jen jako kotviště pro lodě. Nemyslím tím ani to, že rozšíření autobusových zastávek začíná (s nadsázkou) už skoro u zimního stadionu (normy jsou normy). Nemyslím tím ani "zelené" ostrůvky, které využila firma, provádějící rekonstrukci vozovky, jako odložiště odpadu vzniklého při realizaci a následně tento odpad přikryla vrstvou hnědé hmoty, která za 1-2 roky proprší a vylezou na světlo světa odřezky obrubníků a zbytky asfaltu a následně fa.Sotes odmítne zde sekat trávu, protože by si zničila techniku. Myslím tím to, že jak uvádíte v článku ze dne 2.12.2016, jeden ze stěžejních důvodů bylo a je poddimenzovaní parkovacích míst. Věřte, že když si odmyslím to odpolední parkování (strávníci jídelny Krufin), tak každé, nově vybudované parkovací místo by bylo přínosné pro obyvatele již zmiňovaných domů, i s ohledem na to, že tito lidé tam bydlí 24hod.denně (večer, noc, víkendy...). Věřím a chápu, že jsou lokality ve městě, které jsou pro Vás prioritní vzhledem k nedostatku parkovacích míst, ale celá ta záležitost se týká toho, že v ul. Vítězná, probíhala rekonstrukce a přitom tam tento aspekt nebyl zohledněn. Závěrem snad jen to, že jsem z Vaší odpovědi na dotaz z 2.12.2016, pochopil, že snad, někdy, možná a do té doby nebudeme parkovat, ale odstavovat, přičemž se budeme všichni tolerovat. Děkuji, pakliže jste to dočetl až sem a věřte, že si uvědomuji, že je to o celém soukolí, nikoliv jedinci. S pozdravem. Blecha.

  ~ Blecha

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych k Vašemu dotazu uvedl následující. Jak jste správně popsal, došlo opravdu k úbytku míst pro odstavení vozidla. Záměrně píši odstavení, neboť šlo o nedovolené parkování, které bylo většinou tolerováno. Podle informací, které mám, nedošlo k vybudování nových parkovacích míst na těchto stáních z toho důvodu, že byly rozšířeny dle platných norem autobusové zastávky a samozřejmě bylo nutno zohlednit s tím související normy a dopravní předpisy. Počet oficiálních parkovací míst byl však zachovám. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, proč při výstavbě těchto domů nebylo podmínkou také vytvoření příslušného počtu parkovacích míst stejně tak, jako tomu je v současné době. Naprosto rozumím Vaší námitce, že v době obědů jsou parkovací místa nedostatečná. Jsem ale přesvědčen také o tom, že vznik nových parkovacích míst v řádu jednotek by tuto situaci v době oběda nevyřešil. S pozemkem ve spodní části ulice, u kterého je vytvořen výjezd, město Sokolov do budoucna počítá jako s možným prostorem pro drobnou a pro město prospěšnou provozovnu s případným bydlením. Možné řešení, o kterém bude jednat ještě stávající vedení města nebo naši nástupci, je v oblasti mezi domy, které popisujete a ulicí, která vede k páté základní škole. Je zde zelená plocha, která by mohla zkombinovat potřebné a okrasné, tedy nějaký miniparčík s místy pro parkování. Momentálně se ale projektově připravují, dle našeho názoru, mnohem kritičtější místa ve městě, zejména v husté městské zástavbě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 2.12.2016

  Úklid společných prostor v městských domech (2)

  dotaz:

  Děkuji za odpověď na můj podnět ohledně úklidu společných prostor. Jen podotýkám, že pan ředitel Sokolovské bytové Vás neinformoval o tom, že občanský zákoník v § 2256 a § 2247 odst.2 jednoznačně stanoví, že pronajímatel ZAJISTÍ úklid společných prostor. Samozřejmě, že za úplatu jako ostatní služby. Mluvit o tom, co je v domovním řádu je výmluva. Nikdo takovou povinnost ve smlouvě nemůže mít a tudíž je to nevymahatelné. Co je v dnešní době nevymahatelné, tak jako by nebylo. Nelze do nekonečna argumentovat tím, jak všichni od 70. let minulého století uklízeli. Ještě jednou děkuji.


  ~ Bc. Alena Matěchová

  odpověď:

  Dobrý den, Váš výklad právních norem je typické vytrhávání z kontextu. Režim ve vašem domě je naprosto v souladu s Vámi zmíněnými paragrafy, což se promítá i do Domovním řádu, např. Čl. IV, odst. 2, písm. d). Pořádek ve společných částech domu je aktuálně podle obvyklých místních poměrů zajišťován uživateli bytu a jejich spolubydlícími (Čl. VIII, odst. 1, písm. b) Domovního řádu). Možnost zajištění úklidu třetí osobou byla na nám. Budovatelů v minulých letech opakovaně nabízena, vždy však byla zamítnuta. Sokolovská bytová přesto registruje negativní změny místních poměrů, tedy zvýšený nepořádek a neochotu uklízet ze strany uživatelů, a proto opět v souladu s NOZ i Domovním řádem zajistila možnost úklidu Vašeho vchodu třetí osobou, samozřejmě s dopadem na cenu služeb. Podotýkám, že toto se připravilo již před Vaším dopisem starostovi. Úklidová firma předloží nabídku, se kterou budou uživatelé bytů seznámeni a je opět na nich, jestli ji budou akceptovat, hlavně její cenu. Rovněž se ukáže, jestli je problém s nepořádkem a úklidem vnímán kolektivně nebo je Váš individuální.


  ~ Ing. Erik Klimeš, ředitel společnosti Sokolovská bytová, s.r.o.

 • 2.12.2016

  Bioodpad

  dotaz:

  Přeji pěkné pozdní odpoledne. Mám tento problém. Bydlím ve čtyřposchoďovém panelovém domě a nájemníci mají problém s bioodpadem. Kam s ním? Do komunálního odpadu je to přeci hrozný přepych. Náš panelák stojí na ulici Závodu Míru, naproti Penny Marketu. Máme vedle popelnic dost velké místo na jakékoliv jiné, třeba na tříděný odpad. Ty máme za domem, tak tam dost lidí nechodí. A o kousek vedle stojí další panelák, ze kterého by to mohli obyvatelé rovněž využívat. Myslím že to stojí za zvážení. Děkuji.


  ~ Vlasta Krenžálková

  odpověď:

  Dobrý den, v Sokolově je bioodpad řešen tak, že je možno jej odložit ve sběrném dvoře k tzv. komunitnímu kompostování. Město, pokud vím, nepočítá s umísťováním dalších nádob určených k třídění bioodpadu.

  René Bolvari, středisko odpadů a čištění SOTES Sokolov spol. s r. o.

  Dobrý den, město zatím skutečně chce stávající situaci řešit přes sběrný dvůr. Ovšem v případě, že by poptávka po těchto kontejnerech byla mnohem větší a obyvatelé města by tak jasně dali najevo přání tyto kontejnery mít a využívat je, jsme samozřejmě ochotni se řešením nově zabývat. Zatím opravdu registrujeme jen několik málo požadavků.

  Bc. Jan Picka, starosta města 

 • 25.11.2016

  Toalety na Areálu zdraví

  dotaz:
  Vážený pane starosto. Reaguji na Vaši odpověď na dotaz na toalety na areálu zdraví. Vaše velmi krátká odpověď mě jemně řečeno zaráží. Vyplývá z ní jediné, že město Sokolov nechá znečišťovat okolí areálu, jen aby ušetřilo peníze (předpokládám, že na zázemí pro bezdomovce). Nápad s občasným využíváním zázemí pro údržbu areálu (až se někdy vybuduje, pokud vůbec) ze zdá být zajímavý, ale bude tam někdo stále přítomen? A bude to pouze na libovůli přítomného pracovníka? A to nemluvím o dospělých, ti půjdou kam? Pokud město vybuduje takové areály, mělo by kromě A, zařídit také B. Možná že to není tak politicky efektní a možná že na to nejsou dotace, ale město by nemělo dělat pouze to, na co získá dotace. Co takhle investovat do občanů ze svého, a pokud možno do něčeho rozumného, nejen „fotogenického“? Zkuste se někdy projít v lesíku na Bohemii. Napadlo na radnici někoho, že je také potřeba na odpočinkových místech budovat něco tak přízemního jako jsou toalety, i když se k přestřihávání pásky a otevírání šampaňského u toalet nedají pozvat novináři? Ač tazatelka navrhovala toaletu jako u MDK, nedalo by se uvažovat alespoň o mobilních toaletách typu TOI – TOI, případně v onom „zázemí“ vybudovat veřejné WC? To určitě nebudou takové finanční náklady a určitě to bude lepší, než tolerovat toaletu v lesíku. Zajímá mě Váš názor, ne názor Vašich úředníků, protože volím politiky a ne úředníky (bohužel
  ~ Václav

  odpověď:

  Dobrý den, v názoru na výstavbu toalet ve všech zatraktivněných částech města (neboť sportovní areál není jediným místem, které se podařilo revitalizovat) se neshodneme. Opravdu není ve finančních možnostech města na revitalizovaných sportovištích u víceúčelových hřišť, vždy vybudovat patřičné sociální zázemí. Ve Vámi uváděné lokalitě jsou dvě místa, kde bude možnost toaletu využít. Je to stávající zahradní restaurace, a jak už jsem popsal, v případě nutnosti bude ochoten vyjít vstříc i správce areálu. Zdánlivě levným řešením se jeví umístění TOI-TOI, ale neumím si představit, jak často by muselo docházet k jejich údržbě vzhledem k tomu, jak jsou někteří obyvatelé v dnešní době schopni „dodržovat“ byť nepsané zásady slušného chování.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 25.11.2016

  Noclehárna pro obyvatele bez přístřeší

  dotaz:

  Vážený pane starosto. Několikrát za rok se v dotazech na starostu dočítáme vaše stýskání si na bezdomovce v Sokolově, kombinované se sebechválou jak se vám podařilo několik bezdomovců předat do nápravného zařízení (je to vážně pravda?) a dalším stýskáním na zlotřilé zákonodárce, že vám tuto snahu kazí (jen tak mimochodem, je to vaše vláda a váš senátor). Pokusili jste se však přemýšlet o tom, proč se sem do Sokolova bezdomovci stahují? Nemůže to být náhodou proto, že na rozdíl od ostatních obcí zde mají ubytování „all inclusive“, za které město platí nehorázné peníze? Předpoklad, že když bezdomovce vyhodím v šest hodin z hotelu, tak odjede mimo město a pak se zase vrátí na noc, mi přijde mylný. Takže to bude spíš tak, že po odchodu z hotelu zůstanou v blízkém okolí a obtěžují obyvatele. Doposud to bylo na Bohemii, takže se zdržovali v blízkém porostu a kolem Billy. V té souvislosti mě napadlo, kdo měl ten výborný nápad koupit za dva miliony dům, aby se z něj udělal hotel pro bezdomovce a zrovna v jedné z nejhorších lokalit? To nikoho nenapadlo, že se tím výrazně zhorší bezpečnostní situace u nádraží? Už vidím dotazy na starostu v tomto smyslu a obvyklé odpovědi velitele Kubise, že se MP snaží, ale je to jenom jedna z podobných lokalit ve městě, strážníků je málo, nestačí všechno hlídat a tak dále. Když už jste tento dům koupili, přesuňte tam služebnu MP, ať to mají blízko. Mám na mysli přesunout, ne zřídit další a pak navyšovat počty strážníků na kontrolu parkování. Myslím si, že v budově Městského úřadu nejsou tak nezbytní. Chápu, že se o bezdomovce v Sokolově starají paní Oulehlová a pan Kubis, protože jim to usnadňuje život v jejich opravdových bydlištích mimo Sokolov (nemá cenu popírat veřejné tajemství, že ani jeden z nich zde opravdu nebydlí, že zde mají pouze trvalé bydliště a že vás takové obcházení zákona nezajímá), ale vy jste sokolovák, takže by vám mělo jít zejména o Sokolov a ne o blaho obyvatel okolních obcí. Tam ať si to řeší sami ze svého rozpočtu. Předem děkuji za nevyhýbavou odpověď od vás pane starosto, ne od paní Oulehlové nebo Mgr. Kubise.


  ~ Václav

  odpověď:

  Dobrý den, úvodem mi dovolte, abych Vám odpověděl, byť se naše názory mohou lišit. Rád bych konstatoval, že si opravdu nevzpomínám na to, že bych podával vyhýbavou odpověď a věřte, že pokud by tomu tak bylo a nechtěl bych odpovídat dle skutečného stavu a možností, rubriku Napište starostovi bych zkrátka pro komunikaci s obyvateli města nepoužíval a zúžil bych komunikaci pouze na setkávání se sokolováky v ulicích a jednoměsíční Den otevřených dveří. Opak je pravdou. Se všemi a vždy chci komunikovat upřímně. Nyní k Vašim dotazům. Mohu potvrdit, a dávám na to slovo starosty, že ve spolupráci se státním zastupitelstvem, soudem, PČR a městskou policií se nám opravdu podařilo několik osob bez přístřeší pro porušení zákazu pobytu do vězení dostat. Máte pravdu, jsem sociální demokrat. Také náš senátor, jak píšete, je z ČSSD a konec konců také vládní odpovědnost je v současné době na nás. Dovolte mi však říci názor, že ne všechna rozhodnutí musím vnímat pozitivně jen proto, že jsem člen jedné strany. Mé pracovní okolí dobře ví, že patřím k velkým kritikům jak velkých sociálních dávek na bydlení, tak k přístupu k některým skupinám obyvatel. O koupi domu, který bude poskytovat přístřeší osobám bez domova, rozhodlo zastupitelstvo města. I přes mnohá negativa se s tímto rozhodnutím ztotožňuji. Je potřeba si uvědomit, že každé město má osoby bez přístřeší, o které je povinno se postarat už třeba proto, že jde o obyvatele přihlášené k pobytu v našem městě. Nechceme se dívat pouze na to, jak tyto osoby přespávají ve věžových domech, v nemocnici a v jiných dostupných budovách. Proto, jak píšete, se o ně staráme. Dalším důvodem, proč k této věci přistupujeme jinak než v předchozích letech, je fakt, že mohou být (a bohužel už také zatím v ojedinělých případech byli) nositeli infekčních onemocnění a my je nyní budeme dostávat pod jednu středu, kde s nimi bude sociálně i zdravotnicky pracováno. Prosím, je potřeba si opravdu uvědomit, že vytvářením lepších podmínek pro obyvatele bez domova se naopak snažíme chránit obyvatele našeho města. Co se týče Vaší poznámky o adresách jednotlivých zastupitelů, dovolte mi se k tomu nevyjádřit, neboť to není záležitost starosty města Sokolova.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 25.11.2016

  Parkování u obchodního domu Billa

  dotaz:
  Dobrý den, bude město něco dělat s parkováním za Billou, včera 21. listopadu v 13 hod. zde nebylo kde zaparkovat. Kdo chtěl nakoupit tak musel čekat až někdo odjede. Celé parkoviště bylo obsazené auty studentů z nedaleké školy. S tím omezením parkováním u Ohře jsme si vůbec nepomohli, spíše naopak. Je to jako vlk se nažral a koza zůstala celá.
  ~ Honza

  odpověď:

  Dobrý den, dovolte mi, abych Vám sdělil následující. Informace, které jsem si vyžádal svědčí o tom, že Vámi zmiňované parkoviště je ve vlastnictví obchodního domu Billa. To znamená, že je na něm, jaký režim pro parkování zde nastaví. Ideální se mi zdá forma, která je mimochodem i u jiných obchodních domů, kdy např. od 8 do 16 hod je parkování omezeno parkovacími kotouči na jednu hodinu, která je dostatečná pro nákup a pak ve zbývajícím čase je zde možnost parkování bez omezení. Tato kombinace je vstřícná i vůči obyvatelům města, kteří v této oblasti bydlí. Co se týče parkování u bývalého hotelu Ohře, tak souhlasím s tím, že situace je zde velmi špatná. Nesouhlasím ale už s Vaším názorem, že zpoplatnění parkování situaci vůbec neřeší. Přinejmenším je zde větší parkovací možnost pro pacienty, kteří jdou k lékaři či do lékárny. Bohužel ploch, kde by bylo možné zrealizovat další parkovací místa právě v okolí ISŠTE a bývalého hotelu Ohře, je minimum. Velké naděje město vkládá do záchytného parkoviště, které by mohlo být na pozemku bývalého autobusového nádraží. Jednání s jeho majitelem stále vedeme, nicméně ochota z druhé strany zatím velká není, nebo je spíše limitována rozhodnutím města o novém směru provozování MHD v Sokolově.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 25.11.2016

  Úklid společných prostor v městských domech

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala pana starosty, kdy bude město, jako vlastník bytů na náměstí Budovatelů, plnit svou zákonnou povinnost, a to zajišťovat úklid společných prostor v domě. Na problémy nejen s úklidem společných prostor jsem opakovaně upozorňovala. Velký nájemní dům přeci potřebuje domovníka, na kterého se lze obrátit a který se postará. Situace totiž v posledních asi 3 týdnech vygradovala, když opakovaně ve výtahu někdo, nebo něčí pes udělal loužičku a dotyčný na to naházel papíry a nechal být. Už jen chybí, aby se tu rozšířila žloutenka. Můžete zařídit, aby někdo výtah na čísle 1406 uklidil? Na závěr se chci zeptat v čem je problém, že zde není domovník.
  ~ Bc. Alena Matěchová

  odpověď:

  Dobrý den, spojil jsem se s ředitelem Sokolovské bytové a Vaši připomínku jsem s ním konzultoval. Mimo jiné jsem se dozvěděl také to, že v nájemní smlouvě není specifikována povinnost týkající se úklidu společných prostor a zavedená praxe byla taková, že nájemci jednotlivých vchodů si buďto sami nasmlouvali pracovnici zajišťující úklid, anebo se o tyto prostory starali střídavě po vzájemné dohodě. Ostatně tak to stanovuje domovní řád. Dále mi také pan ředitel  potvrdil, že co se týče úklidu, dochází v některých vchodech již ke zhoršení stavu. Proto připravuje jednání se společnostmi, které by byly ochotny úklidové služby zajištovat. Vše bude záležet na finančních podmínkách. Je potřeba si uvědomit, že majitel domů (v tomto případě město Sokolov) musí, a také tak činí, zajištovat především záležitosti týkající se technického stavu budovy. Jistě budete souhlasit s tím, že úklid mezi ně nepatří. Proto se na finančních nákladech spojené s úklidem budou muset podílet i nájemníci tak, jak je to běžné i v jiných domech. 


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 21.11.2016

  Nedostatek parkovacích míst v ulici Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den. Prosím pana starostu o vysvětlení, proč po komplikovaných činnostech na Vítězné ulici v letošním roce nebyl bezezbytku využit celý prostor pro možnost zvýšení počtu parkovacích míst. Na třech místech byly vytvořeny nepochopitelné zelené plochy nebo ponechán neúčelný pruh porostlý keři. Parkovací plocha před oblíbenou jídelnou KRUFINU je při obědech přeplněna a pro dlouhodobější parkování před třemi protilehlými bytovými domy je omezený prostor pro auta jejich obyvatel. Navíc SOTES má zase co zbytečně posekávat. Při tom dle katastru je celá plocha v majetku města, tak mám za to, že při projektování mohlo trošičku zlepšit trvale kritizovaný stav parkovacích míst ve městě při prováděné rekonstrukci zmíněného prostoru. Výmluvu na bezpečnost neberu, protože stav při parkování v Sokolově je a bude přes den trvale nebezpečný a na sídlištích večer a v noci mnohdy nemožný. Pro důvod ochrany přírody ten ponechaný pruh keřů mohl být klidně posunut do travnatého prostoru za ohrazený pozemek kolem prvního bytového domu u křižovatky u Domu dětí, který je dle výkresu na katastru také města. Jde o nedostatečnou kontrolu projektu nebo jde o neviditelné technické problémy pod úrovní terénu? Děkuji za stručnou a konkrétní odpověď, hodně se na to nadává, ale po zkušenostech s odbočkou na Královské Poříčí to nikdo nenapíše.
  ~ Horník

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, který jsem konzultoval s příslušnými odbory a dovolím si odpovědět následující. Projekt na opravu ulice Vítězná byl samozřejmě připomínkován všemi dotčenými orgány včetně toho nejdůležitějšího a tím je Dopravní inspektorát Policie ČR. Musel být samozřejmě v souladu se všemi vyhláškami a normami. Je bohužel nepříjemnou realitou, se kterou se setkáváme při opravách komunikací, že nové nebo opravované komunikace již nedovolují tzv. divoké parkování. Důsledkem bohužel je, že parkovacích míst právě na základě dodržení předpisů ubyde, což je i případ ulice Vítězná. Naprosto s Vámi souhlasím v tom, že kolem společnosti Krufin a obytných domů na konci této ulice je parkovacích míst nedostatek a jsem rozhodnut ve spolupráci s odbory města, radními a zastupiteli hledat další řešení směřující k vybudování nových parkovacích míst v této lokalitě.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 21.11.2016

  Hluk od 4. ZŠ (2)

  dotaz:
  Dobrý den, bude se stále bourat na škole i o víkendu? Je to těžce obtěžující se nikdy nevyspat ani o víkendu! Já s tím mám prostě extrémní problém, už třetí víkend mi od rána třeští hlava, kvůli Vašim zájmům, které mě nezajímají a nic mi nepřinesou, tak proč je mám trpět?
  ~ Rečková

  odpověď:
  Dobrý den, předně mi dovolte napsat, že spíše než o mé (naše) zájmy jde o zájmy města a jeho obyvatel. Jsem přesvědčený o tom, že pokud místo nevyužívané budovy 4. ZŠ vznikne moderní budova sloužící seniorům, jde opravdu o záměr sloužící především obyvatelům našeho města. V neposlední řadě tato změna přinese komfortnější bydlení i nájemníků ze sousedících domů, tedy i vám. Nečinnost města by vedla k tomu, že stávající budova by byla stále více devastována a stala by se místem, kde by nebylo možné udržet pořádek (nájezdy vandalů, srocování nepřizpůsobivých apod.). Nyní k samotné demolici: V povolení je uvedeno, že demoliční práce nesmí probíhat v neděli, ale mohou se realizovat v pracovních dnech a v sobotu s tím, že sobotní provoz nesmí překračovat povolené limity pro hlučnost. Podle informací, které jsem si vyžádal se takto skutečně postupuje.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 21.11.2016

  Hluk od 4. ZŠ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto nechci být otravná, ale už začínám šílet. Bydlím vedle 4.ZŠ, která zde takovou dobu chátrala a teď, když se bourá, honíte určitě termíny na úkor nás všech. Minulou neděli zde celý den řezali motorovou pilou a v pondělí tu nebyl skoro žádný hluk. A teď opět, celý týden v celku klid a o víkendu od sedmi od rána ty nejvíc hlučné práce. Já bych si taky ráda odpočinula a představa, že mě připravíte o další neděli, mě nutí napsat. Není náhodou neděle od toho, aby si lidé vychutnali klid a odpočinek? Abych to zkrátila, Vaše termíny jsou mi ukradené, já chci svou neděli u pohádek, a ne na staveništi. Děkuji.
  ~ Rečková

  odpověď:

  Dobrý den, máte pravdu. Bylo zjištěno, že minulou neděli (je myšleno 6. 11. 2016) zhotovitel na stavbě prováděl přípravné práce před zahájením demoličních prací tzn. prořezání 3ks stromů HLOH na parc. č. 1742/1 (2hodiny práce) u severozápadního štítu školy. Dne 12. 11. 2016 v sobotu od 7:30 hod byly zahájeny demoliční práce. Zhotovitel byl upozorněn na nutnost dodržování klidu v neděli a to: Demoliční práce, při kterých by hluk překračoval hranice 50 dB, nesmí být prováděny v době od 21.00 hodin do 07.00 hodin a v době pracovního klidu. Tímto se omlouváme za vzniklou situaci.


  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 11.11.2016

  Svatební termíny pro rok 2017

  dotaz:
  Dobrý den, měla bych otázku, kdy prosím budou zveřejněny svatební termíny na rok 2017. Sleduji je na internetu, zda již nebyly zveřejněny, ale zatím nic.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsem konzultoval s vedoucí příslušného odboru, která mi sdělila, že termíny jsou již zveřejněny na webových stránkách www.sokolov.cz. Naleznete je pod tímto odkazem: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_spravnich_agend/obradni-sine-26056.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 11.11.2016

  Ranní námraza, městská policie

  dotaz:
  Dobry den, touto cestou chci poděkovat za důslednou a svědomitou péči o chodníky v obci s rozšířenou působnosti Sokolov. Dnešní ranní kluziště mi zajistilo dobrodružství, po kterém jsem netoužil. Chápu, že je Vaše společnost Sotes na zimu řádně připravena, jen nikdo nečekal, že bude mrznout a sněžit. A dále mne velmi zajímá záměr naší městské policie, kdy 9. 11. odvážela pohledově civilistu, který opustil zařízení Štola, v poklidu bez donuceni nastoupil a následně byl odvezen. Pokud místní úřednící fungují i jako bezplatné taxi, prosím o kontakt, někdy využiji.
  ~ Jiří Špička

  odpověď:

  Dobrý den, rád bych reagoval na Vaši neopodstatněnou připomínku. Vozidla zimní údržby vyjela na komunikaci ve 3:45 hod, tj. 20 minut po prvním spadu sněhu, který byl v rozmezí od 0 do 0,5 mm. Všechny komunikace byly plně sjízdné do dvou hodin od prvního spadu sněhu a vzniklé námrazy. Díky včasnému zajištění sjízdnosti byla zákonná lhůta splněna.
  ~Josef Düringer, SOTES Sokolov, spol. s r.o.  


  Dobrý den, Vaši připomínku jsem projednával se společností SOTES. V tomto případě je potřeba vědět, že se na několika málo výjimečných místech může stát, že je povrch kluzký, ale to společnost SOTES nemůže mnohdy zaregistrovat, neboť si hlídá silnice a chodníky, kterých jsou po Sokolově desítky kilometrů. Plošný spad sněhu a námrazu hlídá vedoucí zimní údržby, který přijímá všechna příslušná opatření. Pokud se jedná o takovouto situaci u domu, tak na to bohužel reagovat vždy nemohou. Záležitost ohledně odvozu policisty v civilu jsem projednával s velitelem městské policie a bude řešena kázeňskou výtkou. Při nejbližší poradě zdůrazním strážníkům MP, že právě oni musí jít příkladem. 
  ~Bc. Jan Picka, starosta 

 • 11.11.2016

  Nečitelné jízdní řády na zastávkách MHD

  dotaz:
  Dobrý den, nechtěl jsem Vás zatěžovat tím, co se dá vyřídit přímo s dopravním podnikem. Když ale už více než týden nepřišla od DP reakce, píši sem. Na zastávkách MHD ve směru do města z Michalu nejsou čitelné jízdní řády a potřebovaly by přelepit novými. Zastávek je víc, konkrétně třeba "U banky", "účko" a "Těšovice". Zastávku u banky navíc již asi od září zdobí "hákový kříž" a nikomu to nevadí. Děkuji.
  ~ Vladimír Štěrba

  odpověď:

  Dobrý den, telefonicky jsem se spojil s ředitelem společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s., která v Sokolově zajišťuje MHD. Domluvili jsme se na tom, že v průběhu příštího týdne, tj. mezi 14. a 18. listopadem, bude provedena kontrola jízdních řádů, které jsou vylepeny na zastávkách MHD v Sokolově. Pokud je někde hanlivý symbol, který uvádíte, tak bude samozřejmě odstraněn.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Toalety na Areálu zdraví

  dotaz:
  Dobry den. Na Areál zdraví chodím velmi často s kočárkem nebo se synovcem si kopat s míčem. Je to tam velmi krásné, čisté, avšak jedna věc mi tam hodně chybí, a to je veřejná toaleta. Vím, že je tam stánek a většina lidí chodí tam, ale když mají zavřeno, nezbývá nic jiného než nedaleký lesík. Touto cestou bych vás za všechny rodiče a děti chtěla poprosit, zda by se tam jedna taková budka, jako je u kulturního domu mohla postavit? Moc děkuji za odpověď.
  ~ Petra Bartošová

  odpověď:

  Dobrý den, zatím město Sokolov neuvažuje o tom, že by zde byly postaveny veřejné toalety na mincovník, stejně jako je tomu u MDK Sokolov. Důvodem jsou samozřejmě finanční náklady, kdy mluvíme o dvou až třech milionech korun, ale pak také zvýšené náklady na samotný provoz a údržbu. V několika málo měsících zde ovšem bude vybudován menší objekt, který bude sloužit pro zázemí tohoto areálu. Jeho součástí bude určitě i toaleta. Věřím, že v nutných a snad ojedinělých případech bude zejména maminkám s dětmi umožněno tuto toaletu použít.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Zahrádky k pronájmu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat: Sháním nějakou menší zahrádku nebo kousek pozemku k pronájmu okolí Sokolov, Svatava, Rovná. Děkuji s pozdravem
  ~ Červenka

  odpověď:

  Dobrý den, ano město Sokolov skutečně vlastní několik desítek pozemků, které jsou využívány jako zahrádky. Jde zejména o lokalitu areálu Bohemia a části města Šenvert. Postup je následující: Uvolněný pozemek, který je určen jako zahrádka, vyvěsí odbor správy majetku na elektronické desce úřadu s tím, že nabízíme nový pronájem. Případní zájemci se následně přihlásí a nabídnou cenu, kterou jsou ochotni za pronájem hradit. Poté je zahrada přidělena jednomu ze zájemců, zpravidla tomu, který nabízí pro město nejvýhodnější cenové podmínky. Doporučuji tedy obrátit se na odbor správy majetku s tím, že by vás mohl vést v jakési evidenci a případně by vás o uvolněné zahrádce mohl informovat.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Poplatek za svoz odpadu

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat kolik má platit tříčlenná rodina za svoz odpadu za rok. Jsem v podnájmu. Díky za vaši odpověď.
  ~ Štefan

  odpověď:

  Dobrý den, podle dotazu nevíme, zda se jedná o přímý vztah podnájemníka a společnosti SOTES, která svoz odpadu zajišťuje, anebo zda jde o vztah s družstvem, které má podmínky jiné. Obecně jsou ceny různé, neboť je na nájemnících, případně na sdružení nájemníků, jakou odpadovou nádobu si zvolí a v jak častých intervalech bude vyvážena. Aktuální ceník společnosti SOTES naleznete zde: http://www.sotessokolov.cz/docs/cenik_odpady_obyvatele.pdf.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Otevřený oheň v ulici K. H. Borovského

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by se nedalo něco dělat s narkomany a s lidmi bez domova, kteří se nyní usídlili v parku za bývalým Visage studiem v ulici K. H. Borovského? Projít okolo chce obrovskou odvahu a občas si vyslechneme i pár urážek. Dnes byl na místě rozdělaný otevřený oheň, což mi v parku přijde nebezpečné. Děkuji.
  ~ Anonym

  odpověď:

  Dobrý den, o situaci právě v této oblasti dobře vím a věřte, že s velitelem městské police se jí aktivně zabýváme. Stalo se bohužel téměř povinností, že několikrát v týdnu strážnici MP Sokolov musí do této oblasti jet a osoby bez přístřeší vykázat. Stejně tak postupují i u osob, které se zde pohybují a jsou pod vlivem drog. Pokaždé těmto osobám také vysvětlujeme, jaká jsou pravidla pro sžití s občany našeho města. Nabízíme jim pomocnou ruku v tom, že je směřujeme na odbor sociálních věcí, dáváme jim kontakty na neziskové organizace, které by jim jejich situaci mohly pomoci řešit. I zde ovšem platí to, co jsem uváděl v předchozí odpovědi, že je to spíše taková hra na schovávanou, neboť blokové pokuty nemá smysl vůbec dávat. A řešit to jinou restrikcí, nám náš právní řád neumožnuje. Dodávám také, že město Sokolov jako jedno z mála měst, díky součinnosti všech složek, bylo úspěšné v tom, že několik osob bez domova, které nerespektovali téměř nic, bylo odsouzeno pro porušení zákazu pobytu v našem městě a byly předány do nápravného zařízení. Chceme touto cestou jít i nadále. Obávám se však, že zákonodárci nám i tuto možnost brzy vezmou.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Nepořádek v ulici K. H. Borovského

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s prosbou o rekultivaci nebo jakoukoli změnu tzv. "Chemičáku" (chodník vedle silnice v ulici K. H. Borovského). Je mi jasné, že s narkomany a bezdomovci asi nic moc nenaděláte, ale úklid odpadků nebo rekultivace krajiny by za to stála. Touto cestou často chodím a lampy neustále zhasínají, všude se válí všemožné odpadky a okolí akrylu (u jedniček) to je naprostá katastrofa. Děkuji a věřím, že změna přijde.
  ~ Martina

  odpověď:
  Dobrý den, o vámi zmiňovaném nepořádku v této oblasti budu informovat společnost SOTES a věřím, že dojde k nápravě. Vím ale také o tom, že již několikrát v této oblasti proběhl velký úklid zaměřený i na tvořící se černé skládky a situace se tím zlepšila jen na několik málo týdnů. Samozřejmě, že na dodržování pořádku reagují strážníci městské policie. Tady je ovšem nutné dodat, že případné blokové pokuty udělovány osobám bez domova anebo sociálně nepřizpůsobivým se míjí jakýmkoliv účinkem. V současné době máme zpracovaný projekt a probíhá výběrové řízení na realizátora terénních úprav lesoparku pod rozhlednou Hard a jejím okolí a chci věřit, že velké prořezávky a úprava cestiček situaci přeci jen zlepší.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Vánoční výzdoba na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nemohl jsem si nevšimnout, že už začala vánoční výzdoba města. A opět je sídliště Michal přeplněné ozdobami na lampách. Víceméně jsou po celém městě, jen na Vítěznou se nějak zapomíná. Proto bych vás chtěl požádat, zda by město našlo ještě pár ozdob a nainstalovalo je na pár lamp na Vítězné, ať máme taky hezký pohled na zasněžené ulice? Děkuji.
  ~ Jakub Sláma

  odpověď:

  Dobrý den, město Sokolov je domluveno se společností SOTES na tom, že každoročně bude do vánočního osvětlení investovat cca 40 tisíc korun. V letošním roce jsme se rozhodli, že tuto částku nasměrujeme na hlavní kruhový objezd v našem městě, tedy na místo, kolem něhož projíždí stovky aut denně a kolem něhož prochází mnoho obyvatel a návštěvníků našeho města. Při pravidelném jednání se společností SOTES se budu také samozřejmě zajímat o to, zdali jsou všechny ozdoby naistalovány, nebo jestli přeci jen není možné z jakési rezervy použít některé ozdoby na nasvícení ulic Vítězné a Spartakiádní.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Vyhřívaný trávník na baníku

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, rád bych se vyjádřil k článku pana místostarosty Jakobce, který k obnově trávníku na stadionu říká, že jste zvažovali využít generálky za cca 11 milionů korun i k vybudování vytápění trávníku, ale že jste od toho upustili, protože by se zvýšily náklady o cca 5 milionů. Velmi bych se přimlouval, za rozšíření této investice. Vzhledem k tomu, že po ukončení rekonstrukce by v budoucnu náklady byly jistě nejméně dvojnásobné a nikomu by se nechtělo zase po dobu desítek let do plochy zasahovat. Jedinečný areál, který nám závidí krajská města, by se tak výrazně zhodnotil. Cílem města, pokud jde o sport, by podle mého názoru mělo být vlastní "olympijský park". Je k tomu nakročeno jak na Baníku, tak na Bohemii. A vzhledem k tomu, že prakticky celé vedení města zasedá v krajském zastupitelstvu (blahopřeji!!) i k tomu, že SU a.s. získá ETI, bude vnější situace v příštích 4 letech tak příznivá, že promeškat ji by bylo trestuhodné. Prosím zvažte ještě jednou své rozhodnutí. Přeji hodně úspěchů, děkuji za to, co už jste pro město vykonali.
  ~ Černík

  odpověď:

  Dobrý den pane Černíku, děkuji Vám jménem svých kolegů za Vaše slova chvály. Dovolte mi, abych k případnému vytápění trávníkové plochy sdělil následující: Skutečně byl na město Sokolov vedením FK Baník Sokolov vznesen požadavek na technické řešení v podobě vyhřívaného trávníku, a to v souvislosti s tím, že by se takto hřiště připravovalo na případnou nejvyšší fotbalovou ligu. V Radě města Sokolova jsme celou situaci pečlivě probírali. Nicméně jsme dospěli k názoru, že naprosto chápeme potřebu nového trávníku (který je ve stávající podobě, jestli se nepletu více než 40 let, což je úctyhodný výkon), ale nejsme přesvědčeni o tom, že je nutné technicky připravit hřiště na parametry nejvyšší fotbalové ligy. Musíme totiž vnímat ekonomickou situaci takovou, jaká je a město Sokolov se v blízké budoucnosti musí připravit na nemalé investice jak s odkupem objektů nad kinem Alfa a jejich následném využití, tak zejména na technické řešení dodávek tepla do města Sokolova. Je potřeba také vnímat, že města, která fotbalové stadiony s vyhříváním mají, tak i tuto technologii využívají opravdu jen v nejnutnějších případech, neboť provoz techniky pro vyhřívání je příliš nákladný. Sokolov svojí polohou bohužel, nebo bohudík, nepatří mezi místa, kde bychom se potýkali v průběhu fotbalové sezony s přívaly sněhu, a tak by pro vyhřívání trávníku bylo jen málo příležitostí. Věřte také, že pokud by někdy v budoucnu nastala situace, kdyby fotbalisté sokolovského Baníku postoupili do nejvyšší fotbalové ligy, tak by dodatečné vyhřívání trávníku bylo spíše jednou z menších nutných investic.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Parkování v centru města

  dotaz:
  Mám dotaz ohledně parkování u Billy. Od té doby, co se nějak zredukovalo parkování u bývalého hotelu Ohře, tak se během dopoledne nedá zaparkovat. Parkují tam totiž studenti z nedaleké školy. Proč jim neumožníte parkovat třeba na bývalém parkovišti na autobusovém nádraží, které stejně není plně využito? Děkuji.
  ~ Anonym

  odpověď:

  Dobrý den, velice mě mrzí složitá situace týkající se parkování v celém městě a uvědomuji si, že situace v okolí exponovaných budov je o to složitější. Byli bychom rádi, a několikrát jsem už toto jednání vedl, kdyby plocha bývalého autobusového nádraží byla majetkem města. O této možnosti, která by opravdu velmi pomohla dané situaci, jsem už několikrát jednal s vedením společnosti Autobusy Karlovy Vary a. s., které zmiňovaná plocha patří. Bohužel musím konstatovat, že při nejmenším do konce roku 2018, tedy po dobu platnosti smlouvy o zajištění autobusové dopravy v našem městě právě touto společností, se situace nezmění. Samozřejmě ale stále pracujeme na tom, abychom se s majitelem této plochy dohodli. Buď na směně za jiný pozemek, nebo na odkoupení za přijatelnou cenu. Jsem přesvědčen o tom, že v budoucnu bude tato možnost realizována, nicméně, jak jsem již uvedl, nebude to dříve než před zmiňovaným datem.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Nový spoj MHD

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím také na Sokolovské ulici, je asi zbytečné znovu opakovat, s čím se tady musíme učit žít a tomu už se říká diskriminace. Mám, ale jinou prosbu. Jak léta přibývají, nohy neslouží. Auto není, taxi drahé. Autobus 33 je skvělý, ale jen nahoru. Není možnost i spoj dolů okolo nemocnice? Myslím, že by pomohl dostat se na různá vyšetření spoustě lidem. Sokolovské auto pro seniory je skvělé, ale když na něj není věk. Musíte se dostat dolů a tam 33 nahoru, ale skloubit to s časem vyšetření. Někdy je to fakt těžké. Děkuji za odpověď.
  ~ Květa

  odpověď:

  Dobrý den, musím přiznat, že s otázkou, proč nejezdí autobusy taky obráceným směrem a neparkují před nemocnicí, se setkávám poměrně často. Celou situaci jsme řešili nejenom u nás na městském úřadě, ale případné řešení jsme chtěli nalézt také v konzultaci jak s provozovatelem sokolovské MHD, tak zejména s Dopravním inspektorátem ČR, který se k dopravě ve městě vždy vyjadřuje. Problém není v tom, že bychom se neuměli domluvit na lince, ale zatím nepřekonatelnou překážkou jsou parametry samotné. Ty totiž brání vybudování zastávky z toho důvodu, aby autobusy tím, že na zastávce zastaví, neporušovaly dopravní předpisy. Bohužel jsme také zatím nenalezli řešení, abychom díky technickým úpravám (vybudování plochy pro zastávku autobusu) umožnili navýšení autobusové linky. Podotýkám, že i stávající zastávka alespoň ve směru nahoru je možná díky velké toleranci všech zúčastněných složek.


  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 4.11.2016

  Autobusy MHD v ulici M. Majerové

  dotaz:
  Dobrý den, mám připomínku ohledně ranního stání autobusů MHD v ulici Marie Majerové. Vždy od 4.30 do 5.00 nechávají své autobusy nastartované, takže to ruší okolní domy. To nemohli přijet a motory vypnout? V zimě to bude horší, to je budou túrovat tak, že všechen zápach bude cítit v bytech, kde to vadí alergikům. S pozdravem nájemci věžového domu.
  ~ Pavelka

  odpověď:

  Dobrý den, slíbil jsem, že Vaši připomínku prověřím. O této situaci jsem jednal s vedením společnosti Autobusy Karlovy Vary a. s.  a níže uvádím vyjádření.

  Bc. Jan Picka, starosta

  Dobrý den, reaguji na připomínku týkající stání autobusů v ulici M. Majerové. S otevřením nového Dopravního terminálu byl změněn i systém v provozu autobusů MHD. Všechny autobusy, které začínají provozně v Sokolově, parkují na Dopravním terminálu, odkud začínají spoje jednotlivých linek. Z tohoto důvodu, a ani technicky, není možné stání autobusů v ulici M. Majerové. Přesto byla ve dnech 19. a 20.10. provedena kontrola, zda se případně  nejedná o autobusy meziměstské dopravy a to v lokalitě ulic K. H. Borovského a Závodu míru. Během této kontroly nebyla potvrzena situace uváděná v připomínce, pouze odjížděly autobusy dle stanoveného jízdního řádu.

  Zdeněk Sokol, vedoucí dopravního útvaru Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 21.10.2016

  Garáže u Jižního lomu

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně garáží na Jižním lomu. Kdy se začne něco dít, jestli se zbourají nebo co? Děkuji
  ~ J.JIRA

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době je město majitelem asi dvaceti procent garáží v dané lokalitě, a to díky tomu, že majitelé garáží tuto nemovitost městu darovali. V následujících letech město Sokolov uvažuje také o tom, že by bylo ochotno garáže vykupovat, a to za cenu cca 10 tisíc korun. Vše samozřejmě záleží na tom, zda stejnou vůli projeví při jednání o jednotlivých rozpočtech také zvolení zastupitelé. Osobně jsem přesvědčený o tom, že budoucí výkup garáží je cesta správným směrem, neboť po jejich demolici by zde opět vznikla další plocha, kterou by město Sokolov mohlo smysluplněji využívat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 21.10.2016

  Volně pobíhající bojový pes

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěla bych touto cestou poukázat na problém s volně pobíhajícím psem "bojové rasy" na sídlišti Michal. Ani nespočet telefonátů na městskou policii tento problém neřeší, nám pejskařům bylo vždy řečeno strážníkem, že se jim psa nedaří odchytit, majitel psa přes týden pracuje v Německu a pejsek denně přeskakuje plot zahrady v Těšovicích. Toto trvá již 4 měsíce. Sama jsem majitelkou staforda a vážně mám strach z venčení a znepokojených majitelů psů je plná řada a tak vás prosím o řešení. Děkuji, s pozdravem
  ~ Pišingerová

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Tento problém rozhodně nechceme a nesmíme podcenit. Celou záležitost jsem projednával s velitelem městské policie a byl jsem informován o tom, že strážníci již několikrát toto porušení řešili. Protože i přesto nedošlo k nápravě, celou záležitost předáváme k řešení na odbor životního prostředí, který má ze zákona širší kompetence.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 21.10.2016

  Kontejnery pro sběr plastových víček

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, měla bych návrh k výrobě menších „kontejnerků“ k popelnicím s plastovým sběrem. Pokud víte, tak někteří lidé s postižením prosí lidi o sběr víček, aby pak měli na léčbu a na různé rehabilitace. A lidé, kteří třídí odpad, tak PET lahve spolu s víčky vyhazují rovnou do popelnic bez ohledu na to, že víčka od PET lahví mohou pomoci postiženým dětem. Spousta škol sbírá víčka, ale myslím si, že spousty lidí nejsou tak ochotní je sbírat a pak následně přinést do škol, aby je mohli poslat a pomoci ostatním lidem/dětem. A proto navrhuji udělat menší kontejner pro tyto víčka, aby byla využitá pro dobrou věc. Kontejner by byl položen nebo přidělán k popelnici s plastovým sběrem a lidé by tak mohli víčka odšroubovat a pomoci tak svým časem a ochotou k dobré věci. Děkuji za váš čas.
  ~ Štiáková

  odpověď:
  Dobrý den, Vámi navrhovaný způsob sběru víček je technicky složitě řešitelný. Nejde snad ani o samotnou výrobu nějaké nádoby a její připevnění ke stávajícím kontejnerům. Jde o to, že zvedací zařízení u kontejnerových vozů je vyrobeno specificky na zvedání kontejnerů v tomto technickém provedení. Jakýkoli zásah do konstrukce kontejnerů by vývoz znemožnil. Samozřejmě jsem rád, že i vy patříte mezi lidi, kteří chtějí pomáhat a kterým není lhostejný osud druhých. Věřím však zároveň, že lze nalézt i jiný způsob sběru víček, která slouží dobročinným účelům. Např. umístnění nádob ve školách, školkách, případně na jiných frekventovaných místech.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.10.2016

  Parkování na Vítězné

  dotaz:
  Dobré ráno, na sídlišti Vítězná je dopravní situace neúnosná. Navíc, poslední dobou, každé ráno se nedá z panelového parkoviště vyjet. Ve výjezdu pravidelně někdo parkuje. Městská policie to vůbec nijak nekontroluje. Ráno pak člověk musí couvat přes půl parkoviště, nebo jet v protisměru. Můžete, prosím, zjednat nápravu?
  ~ Děkuji J. Novák

  odpověď:
  Dobrý den, v úvodu mi dovolte, abych vyjádřil svůj souhlas s vaším názorem, že situace, co se týče parkování na Vítězné, je velice složitá. Bydlím v ulici Spartakiádní, hned vedle výjezdu z vámi zmiňované, nikoliv parkoviště, ale odstavné plochy, a tak se každý den přesvědčuji o tom, jak je stále složitější auto zaparkovat. Dříve se místa pro parkování složitěji hledala kolem jednadvacáté hodiny večerní. Vím, že v současné době už po devatenácté hodině je situace špatná. Město Sokolov se snaží v rámci svých možností situaci s parkováním alespoň trošku odlehčit. Například tím, že vzniklo nové parkoviště na bývalém heliportu, které je dnes velmi často využíváno a věřím, že částečně situaci uvolní také plánovaná odstavná parkovací plocha pro více než sto aut, která vznikne po dokončení rekonstrukce ulice Vítězná (dnes je stavbou využívána jako pomocná plocha pro účel stavby). Také je v současné době zpracována ve formě studie a částečně i projektu ulice Spartakiádní, kde by také mělo přibýt několik parkovacích míst. Situaci na Vítězné komplikuje nejen fakt, že zde nejsou plochy pro vybudování nových parkovišť, ale samozřejmě i situace, kdy narůstá počet majitelů osobních automobilů. Mimochodem, statistika hovoří o tom, že v Sokolově a v Karlových Varech za posledních deset let přibylo šest tisíc automobilů. To je počet, se kterým si žádné město neumí komfortně poradit. Co se týče nebezpečného výjezdu, jak jsem již psal, bydlím hned vedle. Souhlasím s tím, že je nepřehledný, nicméně zatím se mi nikdy nestalo, že bych pro špatně zaparkované auto nemohl z této odstavné plochy, zdůrazňuji, za velice ztížených podmínek a opatrnosti vyjet. Není v silách městské policie, aby v našem městě řešila každé špatně zaparkované auto. Vzhledem k tomu, že jsou si příslušné orgány vědomy nedostatku parkovacích míst, nepostupují vždy striktně a razantně tak, jak by měly.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.10.2016

  Spekulant s byty

  dotaz:
  Dobrý den, pouze chci reagovat na článek v Sokolovském Patriotu ohledně jednoho spekulanta s byty. Je to naprostá pravda, co ten pán píše a není tam zdaleka vše, jak se majitel bytů chová i k jiným lidem, kteří musí bydlet vedle jeho nájemníků. Jako příklad: Víme s naprostou jistotou, že od jeho nájemníků se po baráku začali rozšiřovat švábi. Když jsme ho upozornili, jeho odpověď byla: "Ti švábi mají na sobě napsáno mé jméno?" A bylo to. Nábytek, který při stěhování jeho nájemníci nechají např. ve společných prostorách, ho nezajímá, to není jeho, to je nájemníků. "Starejte se." Poškodí nový výtah, "vymáhejte si to po nájemnících, já to neudělal" a plno jiných příkladů. Má cenu být slušný a snažit se něco vylepšovat a dělat? Všude tohoto majitele znají, bohužel on v tom umí chodit a nic mu nehrozí.
  ~ S pozdravem Denis

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych dle možností odpověděl na váš dotaz. Předpokládám totiž, že se jedná o byt v domě, který není ve vlastnictví města, možnost našeho vlivu je tak bohužel o to menší. Touto situací se musí zabývat příslušné společenství vlastníků a společným postupem tlačit na majitele bytu, aby zjednal nápravu. Osobně doporučuji také konzultaci s krajskou hygienickou stanicí s hasičským záchranným sborem, to v případě nedovoleného uskladňování věcí z hořlavého materiálu a omezení únikových cest a od věci není jistě ani konzultace s právníkem zabývajícím se touto problematikou.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.10.2016

  Neukáznění řidiči v ulici Alšova

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, měla bych dotaz ohledně bezpečnosti. Bydlíme v ulici Alšova a problém je silnice, která vede k 6 ZŠ. Neukáznění řidiči tu jezdí v odpoledních a večerních hodinách jak šílení a bojím se o bezpečnost svých dětí. Člověk trne hrůzou, i když třeba jen přechází k babičce. Moc vás prosím, nešlo by něco vymyslet co se týče retardéru? Aut je tu více než lidí a dítě přes ně nevidí. Děkuji.
  ~ Aneta

  odpověď:
  Dobrý den, chápu Vaši obavu o bezpečnost. Nicméně se domnívám, že zpomalující retardéry nejsou řešením této situace. Nemluvě o tom, že bychom tímto způsobem měli řešit také nemálo jiných míst ve městě. Svědčí o tom například i stav ulice Závodu míru u 8. ZŠ nebo Boženy Němcové u 3. ZŠ, kde retardéry jsou. Zde sice slušné řidiče donutí ještě více zpomalit, ale z případů, které se ke mně dostaly vím, že je naopak zejména mladí řidiči berou jako adrenalinovou záležitost. Na každé bezpečností radě, kterou svolávám a na níž jsou všechny složky Integrovaného záchranného systému a Dopravní inspektorát PČR, apeluji na nutnost zaměřit se na neukázněné řidiče. Ani ne tak z pohledu špatného parkování, ale spíše právě s ohledem na nedodržování rychlosti v našem městě. Nejrizikovější místa jsme se rozhodli (a několik měsíců to takto bez problému fungovalo) osadit radary na úsekové měření a zjištěný počet dopravních přestupků v podobě překročení rychlosti a také mnohdy údajem o výši překročené rychlosti mě nepříjemně zaskočil. Ukázal opodstatněnost těchto opatření a bohužel nedal za pravdu názorům, že v našem městě situace tak špatná není. Bohužel v době, kdy jsme začali uvažovat o tom, že tyto radary zakoupí město Sokolov a městská policie bude provádět měření a vyhodnocování, se mezi našimi zákonodárci začíná čím dál více objevovat názor, že městská policie by tuto činnost vykonávat neměla. A protože se oprávněně bojíme toho, že by velká investice ve výši dvou milionů korun mohla být rozhodnutím zákonodárců znehodnocena, vyčkáváme s nákupem měřícího zařízení a bohužel tak musíme opětovně spoléhat pouze na to, že občasné měření rychlosti provedou dopravní policisté.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 7.10.2016

  Zeleň a nepořádek ve městě

  dotaz:
  Přeji dobrý den, chtěla bych jen podotknout, že jsem si všimla při mých návštěvách, že se tady nikdo nestará o zeleň města. Stromy, co lemují silnici ve městě, jsou zubožené, potřebují prořezat, v létě je nikdo nezaléval, je to vandalismus. Zbytek zeleně je také příšerný. Park se částečně udržuje. Město je dost špinavé. Fláká se tu cikánské, dnes tedy romské obyvatelstvo, které se nudí, protože nemá nic na práci a obtěžuje turisty, nebo lidi, co právě přijeli do města. Město by se je mělo snažit zaměstnat. Nechápu, jak mladý člověk, který je zdráv, dostává x let soc. podporu, není veden k tomu, aby například po roce, když není schopen najít si práci, nepracoval třeba v sociálních službách? Může uklízet třeba město a zeleň, aby si svou soc. podporu zasloužil. Tohle je špatná integrace, když již 4 generace tyto skupiny lidí parazitují na soc. dávkách, jejich děti vyrůstají v tom domnění, že ony můžou také takto žít, nic jiného neznají a vědí, že když budou doma, budou na tom finančně lépe, než kdyby chodily každý den do práce. Tohle by se mělo radikálně změnit. A policie by měla dohlížet na jejich rojení u nádraží. Je to velice nepříjemné. Jsou tam nezletilé děti, co klidně pijí na ulici alkohol a kouří. Jak je tohle možné? Mám také připomínku také k čistotě vlakového nádraží. Je to katastrofa.
  ~ M. Suzama

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Vaše připomínky. Co se týče prořezávání a údržby zeleně dovolím si nesouhlasit. O zeleň ve městě se na základě smlouvy stará společnost SOTES, která si v několika případech nasmlouvává také jiné odborně založené firmy. Kromě toho, že starost o zeleň je kontrolována všemi občany našeho města, specificky se jí věnují také členové komise a odboru životního prostředí, odbor rozvoje města a samozřejmě případné připomínky vznáší také zastupitelé, členové rady města a samotné vedení města. Dovolím si tvrdit, že naše město stále patří k těm, která se o zeleň starají nadprůměrně. Co se týče úklidu uvnitř nádraží a na peronu, to je věcí SŽDC. Úklid kolem budovy a přilehlých parkovišť je v režii společnosti SOTES, která na velký nepořádek zareagovala tím, že do této lokality chodí uklízet mnohem častěji než v jiných částech města. Také policejní hlídky a hlídky městské policie se této lokalitě věnují častěji. Nicméně je potřeba dodat, že stejně často se bohužel musí věnovat i několika dalším oblastem našeho města. Důvodem je přesně to, co jste popsala, tedy také podle mého názoru neopodstatněná pomoc těm, kteří si ji nezaslouží nebo kteří jí ani nechtějí. Musím stejně jako vy konstatovat, že to je situace velice špatná a chci věřit, že i naši zákonodárci se jí začnou co nejdříve zabývat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 7.10.2016

  Přidělování městských bytů

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně výběrového řízení na městské byty. Jsem samoživitelka s dvěma dětmi, chodím do práce a asi nemám štěstí, aby mi byl byt přidělen, zatímco ostatní lidé, kteří jen zkouší nebo jsou v kompletní rodině, to štěstí mají. Možná používají obálkovou metodu nebo nevím, ale přijde mi to nespravedlivé. Město by mělo pomáhat.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte, abych vám sdělil, že kritérium pro vyřazení rozhodně není to, že jste samoživitelka. Dovolím si tvrdit, že je to naopak něco, co může pozitivně ovlivnit radu města, která jednotlivé byty přiděluje. Samozřejmě, že každou jednotlivou žádost pečlivě studuje a zajímá se nejen o rodinnou situaci, ale zajímá nás také například to, jestli žadatel není dlužníkem, nejsou na něj zaznamenány žádné stížnosti, například že jde o osobu se závadným společenským chováním a podobně. Upozorňuji také na to, a již několikrát jsem se s tím setkal, že je potřeba opětovně se hlásit na každý jednotlivý nabízený byt. V našem městě nejsou žádné pořadníky, kde by docházelo k tomu, že lidé jednou o byt žádající se automaticky ukazují jako žadatelé na byty další. Co se týče obálkové metody, a předpokládám, že o tom byla vaše zmínka, kdy jednotlivý žadatelé navrhují výši nájemného a pak se byt přiděluje těm, kteří nabízí nejvyšší částku, tak ta v Sokolově opravdu praktikována není. Nájemné v Sokolově činí 50 Kč/m² nebo 65 Kč/m². A ta dražší varianta pouze v případě, že přidělený byt je z velké části nově zrekonstruován.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 7.10.2016

  Vyhozený nábytek u kontejnerového stání

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych reagovat na to, co se děje u nás v ulici M. Majerové, a nejen v naší ulici. V nedávné době někdo doslova vyklidil svůj byt a veškerý nábytek "vyhodil" k místním popelnicím. Takže si umíte představit, jak to tam vypadalo. Naštěstí asi někdo zavolal úklidovou službu SOTES a ta nábytek odklidila a odvezla. Chtěl bych se zeptat, zda nejde tomuto konání nějak zabránit, či to postihnout? Není přece možné, aby si každý vyklidil svůj byt k popelnicím a čekal na to, až to služby SOTES odklidí. Tímto bych chtěl ještě mým jménem a jménem sousedů poděkovat za včasnou reakci SOTESu, protože kdyby se to neodklidilo, tak zase jiní dobráci budou nábytek demontovat a páchat ještě větší nepořádek.
  ~ František

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za pochvalu společnosti SOTES, kterou rád předám jak příslušnému panu místostarostovi do jehož gesce společnost spadá, tak i vedení společnosti samotné. Vaše roztrpčení naprosto chápu. Město Sokolov přijalo přes společnost SOTES před několika měsíci další (pozitivní) opatření v boji s tímto nešvarem, tedy s tím, že nezodpovědní občané města mylně předpokládají, že vynesený nábytek či jiný větší odpad musí likvidovat SOTES v rámci své činnosti. Není tomu tak. Společnost SOTES musí samozřejmě zajistit vývoz kontejnerů, a to v daných termínech. Její pracovníci jsou také povinni při každém vývozu (ale také mnohdy mimo něj) uklidit kontejnerové stání. Úklidem se v tomto případě myslí zametení drobného odpadu, který leží kolem kontejnerů nebo upadl při samotném vysypávání. V žádném případě nejsou povinni vyvážet objemnější věci, které leží v okolí stání. Město tedy po domluvě se společností SOTES nabízí službu TAXI ODPAD, která spočívá v tom, že za stokorunový poplatek společnost po telefonické domluvě přijede k jednotlivým zájemcům a odpad většího objemu či i nábytek odveze. Každý občan tímto způsobem může jedenkrát za měsíc službu využít a odpad do celkové hmotnosti 100 kg nechat zlikvidovat. Pokud pracovníci SOTESU, a nebo také odpovědní úředníci zjistí, že u kontejneru jsou Vámi popisované předměty je zahájeno přes Městskou policii Sokolov šetření každého jednotlivého případu a v případě dohledání viníka je mu dodatečně vyúčtována likvidace tohoto odpadu. Protože se mnohdy bohužel již nedaří dohledat toho, kdo odpad do kontejnerového stání přinesl, jsme vděčni za každou informaci, která nám hledání viníka ulehčí. Anonymní telefonické upozornění na Městskou policii Sokolov v době, kdy je například nábytek ke kontejneru umisťován, je ideálním řešením.

  Bc. Jan Picka, starosta města

  Dobrý den, nábytek se objevil u kontejnerového stání o víkendu 17. - 18. 9. V pondělí 19. 9. naši strážníci provedli šetření, sehnali svědky a díky nim ustanovili původce skládky a následně téhož dne věc vyřešili uložením blokové pokuty ve výši 5 000,- Kč. Jde o přestupek proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. i) z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za který můžeme uložit blokovou pokutu do 5 000,- Kč, takže dostal maximální možnou blokovou pokutu. Pokud by se to řešilo ve správním řízení, hrozí pokuta do výše 50 000,- Kč, pokud spáchá opakovaně v průběhu 12 kalendářních měsíců, hrozí pokuta až 75 000,- Kč.

  Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 7.10.2016

  Blokování vývozu kontejnerů v ulici Jelínkova

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, obracím se na Vás s problémem který, dle reakcí křiku z okolních oken netrápí jen nás. Bydlím v ulici Jelínkova a jako všude i zde máme popelnice, které je třeba vyvézt. Bohužel velice často jsou popelnice zablokovány vozidly. Tento problém je nešťastně řešen vytrvalým několika minutovým troubením řidičů technických služeb. Přes křik z oken i již několik upozornění se situace stále opakuje. Copak si nikdo neuvědomuje, že lidé tu také pracují na směny, a po noční se spí dopoledne? Blokace popelnic, a tedy špatné parkování a následné zneužívání výstražného zvukového zařízení jsou přestupky, které by měla řešit policie. Přece nelze pro bezohlednost několika řidičů terorizovat hlukem celou ulici. Chápu, že je málo parkovacích míst a popelnice je nutné vyvézt. Co to vyřešit osazením cedule s nápisem kdy jsou vyváženy popelnice, a v případě blokace odtažení vozidla a řádnou pokutou? Děkuji
  ~ Turoňová

  odpověď:
  Dobrý den, naprosto Vás chápu. Zažívám obdobnou situaci, byť s tím, že nejde o kontejnery, ale někteří řidiči netuší, že existuje něco, jako je domovní zvonek u dveří paneláku. Proto si umím přestavit, jak vás troubení obtěžuje. Máte také samozřejmě pravdu v tom, že postup by měl být následující. Pokud dochází k blokování kontejneru, který má být vyvezen, je možno na toto vozidlo pohlížet jako na překážku, tudíž by měla být přivolána policie a následně by vozidlo mělo být odtaženo. Jiný postup je takový, že vozidlo společnosti SOTES, které vyváží kontejnery, zkrátka kontejner vyveze v době, kdy již nebude blokován a předchozí takzvaný „marný výjezd“ se bude účtovat majiteli, jehož vozidlo bránilo vývozu. Obě dvě možnosti jsou správné, nicméně z praktického hlediska velice složité. Docházelo by totiž k nadměrnému zatěžování svozových vozů a jejich posádek, neboť se bohužel nejedná o situaci ojedinělou. Při dodržování těchto postupů by docházelo k neúměrnému prodlužování doby, která je dle realizace určena pro jednotlivé části města. Bohužel dalším smutným zjištěním je, že vymahatelnost, zejména pokud jde o částky v řádu tisíce korun, je velice složitá. Se společností SOTES projednám Vámi navrhované řešení kontejnery označit dobou vývozu a budu stejně jako Vy věřit, že alespoň v těchto konkrétních dnech budou řidiči zákony a vyhlášky respektovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 3.10.2016

  Názvy ulic

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, náhodou jsem na internetu narazil na dva roky starý článek, kde psali, že Kyjev hodlá přejmenovat názvy ulic po bolševických revolucionářích ještě ze sovětské éry a hned se mi tím vybavil i náš Sokolov. Tím se chci zeptat, proč zde, za chvíli po 27 letech od sametové revoluce, stále také máme ulice po bolševicích a příznivců komunistické totality jako tomu je ul. Maxima Gorkého nebo Jiřího Dimitrova? Proč tyto ulice přejmenovány (např. po nějakých významných Češích) nebyly? Nevím jak Vám, ale mně je za to stydno. Marie Majerové taky není žádný zázrak, ale budiž. Dále bych se rovnou zeptal, zda někdy již plánujete i administrativně opravit ul. Rooseveltova? Tu hloupou chybu s "w" téže považuji za ostudu a snad nakonec, kdo vymyslel zbytečně administrativně dlouhé ulice jako Karla Havlíčka Borovského a Josefa Kajetána Tyla? To se místo prvních dvou jmen nemohly použít iniciály?
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, díky za váš námět, který ovšem podle mého názoru již v Sokolově není tak aktuální. Také Sokolov v době porevoluční přejmenoval některé ulice, a to právě v souvislosti s tím, že naši předchůdci usoudili, že jména, která dosud nesly, byla příliš kontroverzní. Co se týče aktuálních změn včetně chybného názvu ulice, o tom už jsme s kolegy diskutovali v předchozím zastupitelstvu a dospěli jsme k názoru, že administrativní úkony související s jakoukoli změnou (v tomto případě korespondenční adresy) jsou pro obyvatele dotčených ulic natolik náročné, že jsme se tím dále nezabývali. Dovolte mi ještě poznámku na závěr, za posledních šest let jde teprve o druhou připomínku k této věci, to znamená, že nečelíme nějaké větší poptávce po novém řešení názvů ulic.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.10.2016

  Parkování v ulici J. K. Tyla

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč nemůže být zadní parkoviště v ulici J. K. Tyla (Ohře) pro nájemníky domu? Ve dvoře naproti OD Ural to je taky a parkují tam i radní. Tady není kde přes den zaparkovat. Žáci ISŠTE a pacienti tady stojí od rána. Vzhledem k tomu jaké tady platíme nájemné, bychom mohli alespoň zaparkovat. Platit tady ještě parkoviště každý den na celý den mi připadá trochu divné.
  ~ Děkuji M. Novák

  odpověď:
  Dobrý den, od pana místostarosty se mi podařilo zjistit, že vámi zmiňovaný vnitroblok, a rovněž tak vnitroblok u MDK Sokolov, byl závorou na čip osazen cca před deseti lety. Účelem bylo zajistit parkování pro obyvatele nám. Budovatelů a podotýkám, že v té době bylo náměstí jednou z mála lokalit v našem městě, která se potýkala s nedostatkem parkovacích míst. Bohužel od této doby se počet automobilů v našem městě zvýšil téměř o dva tisíce, a pokud bychom chtěli zajistit parkování pro všechny majitele vozů, buďto osazením čipových závor nebo prodejem jednotlivých parkovacích míst, nemohli bychom je v žádném případě uspokojit. Dovoluji si odkázat na podobný dotaz a mou odpověď níže, z 23.9. Přiznám se, že také nerozumím poznámce o tom, že platíte řádně nájemné za váš byt a tudíž by snad město bylo téměř povinno zajistit vám také parkovací místo. Město Sokolov má ve svém vlastnictví něco kolem 1 300 bytů, a měřeno vaším pohledem, veškerá parkovací místa bychom zabrali jen pro nájemníky městských bytů. V současné době, i díky zde popsanému, vedení města opravdu neuvažuje o tom, že budeme kohokoli ve městě zvýhodňovat, třeba tím, že mu umožníme koupit si parkovací stání. (Výjimkou jsou konkrétní stání pro invalidy).
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.10.2016

  Značení lokalit pro volný pohyb psů

  dotaz:
  Dobrý den, podle mě byste měli upravenou vyhlášku o tom, že psi mají být na vodítku, viditelně vyvěsit na místa, kde se nejvíce pohybují majitelé se svými miláčky. Vím, že to není asi jednoduché, ale mělo by to být viditelné. Třeba samolepky na popelnice, dopravní značky, plakátovací plochy, cyklostezky apod.
  ~ Děkuji Marta

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu, nebylo by to vůbec jednoduché, protože vyhláška a taktéž pasáž v ní věnovaná pejskům je obsáhlá a neumím si představit, že by ji kdokoli chtěl číst. Samozřejmě tato vyhláška je dostupná na webových stránkách města. O čem v současné době uvažujeme je to, že bychom místa, kde lze pustit psa na volno označili orientačními cedulemi, kde by byla přesná specifikace v podobě mapky a to tak, aby pejskař co možná nejjednodušeji získal přehled o tom, kde pejsek může být na volno a kde nikoli.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.9.2016

  Parkování v ulici J. K. Tyla

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici J. K. Tyla 1568 a chtěl bych se zeptat, jak se budou řešit parkovací místa pro nájemníky domu? Přes den nemáme kde zaparkovat. Před domem jsou parkovací hodiny a teď se tady objevil parkovací automat. To parkovací místa pro nájemníky nevyřeší. Nevidím důvod, proč nám tady parkují učitele a i žáci z ISŠTE. Děkuji za odpověď.
  ~ Krych

  odpověď:
  Dobrý den, právě proto, abychom eliminovali dlouhodobé parkování žáků a učitelů ISŠTE na místech, která jsou určena pro nájemníky okolních domů, a také pro pacienty navštěvující své lékaře jsme přistoupili k tomu, že zde umístíme parkovací automat. Bohužel nemůžeme jakkoliv a komukoliv parkování na místech, kde je to vyhláškou umožněno, zakazovat. Věřte, že bohužel obdobná situace je po celém našem městě a nedávno jsem se ze statistik dozvěděl, že za posledních několik let přibylo v Sokolově a Karlových Varech 6 000 automobilů. Jistě mi dáte za pravdu, že není v možnostech jakéhokoliv města při vynaložení dostupných prostředků situaci vyřešit tak, že všichni majitelé aut budou spokojeni. Pokud by Vás napadlo nějaké jiné vhodné vyřešení situace, ovšem s tím, že zachováme přístup zejména pacientů k lékařům, budu rád, když mi svůj podnět pošlete.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 23.9.2016

  Osvětlení v ulici Karla Čapka

  dotaz:
  Vážený pane starosto, jsem rád, že město začalo investovat do rekonstrukce veřejného osvětlení, ale bohužel po výměně starých lamp za nové v ulici Karla Čapka a okolí dochází k tomu, že před domem ani vedle něj nyní po setmění není vidět po celé komunikaci ani na zaparkované automobily jako dřív. Šíření světla z lamp brání i vzrostlé stromy, které dříve nevadily. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti pohybují různá individua, je situace dosti nepříjemná. Dále se tu v okolí domů pohybují toulající divočáci z areálu Bohemia. Večerní a ranní venčení psa je dosti nepříjemné a člověk čeká, co zpoza rohu vyleze. Zda toulající čuník nebo nějaká pochybná lidská existence. Vím, že se tento dotaz již objevil, ale situace je pořád stejná a vzhledem ke zkracujícím se dnům, začíná být čím dál palčivější. Místy nejsou dvě lampy schopné osvětlit pruh mezi sebou, natož aby bylo osvětleno jejich širší okolí, ne jen kužel pod nimi. Což bohužel dosti výrazným způsobem ubírá na bezpečnosti v této lokalitě. Děkuji za případné vyřešení této situace ke spokojenosti všech obyvatel této lokality.
  ~ Jan Pollák

  odpověď:
  Dobrý den, tuto situaci v ulici Karla Čapka jsem, jak jste sám uvedl, již řešil a Vaše obavy plně chápu. Rozumím posteskům všech, kteří byli v minulosti zvyklí na to, že světelné kužely z lamp veřejného osvětlení se vzájemně překrývaly, byly širší a tím osvítily větší prostor. Nicméně v dnešní době je již opravdu neudržitelné doplňování lamp veřejného osvětlení klasickými výbojkami. Byť je tedy pravdou, že veřejný světelný komfort byl snížen, jsem přesvědčen o tom, že lampy veřejného osvětlení jsou vzdálenostně rozmístěny tak, aby nemohlo dojít k úrazu tím, že by chodec delší čas ušel v naprosté tmě. Vaši připomínku budu řešit se společností SOTES a věřím, že najdeme řešení například prostřednictvím doplnění světelných bodů. Bohužel však není v silách města, aby mnohdy se stejnou důkladností nasvítilo všechna místa, kde motoristé odstavují svá vozidla. Situaci s divočáky řeší město Sokolov již několik měsíců a bohužel jsme při jednání s majitelem a hospodářem honitby nenalezli jiné, rychlejší a účinnější řešení, než je vyšší regulovaný odstřel divočáků právě na těchto honitbách. Zintenzivnili jsme jednání se všemi, kteří by nám mohli být nápomocni a věříme, že dojde ke zlepšení.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 23.9.2016

  Zápach z Tisové

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chci se na Vás obrátit s prosbou, zda se nějak nedá eliminovat zápach ze skládky, která je na Tisové. Bohužel musím kolem ní dvakrát denně projet na D6 za Březovou a když si zapomenu zapnout vnitřní okruh, je mi na zvracení. Je úplně jedno, zda je zima, horko, či prší, smrad je pořád stejně intenzivní. Díky za odpověď.
  ~ Macek

  odpověď:
  Dobrý den, skládka komunálního odpadu neleží na katastrálním území města Sokolova, nicméně rozumím tomu, proč Váš dotaz směřuje právě ke mně, neboť jsem si vědom toho, že jsem starostou města, nebo chcete-li obce s rozšířenou působností. Dle informací, které jsem zjistil na odboru životního prostředí je, co se zákona o ovzduší týče, řešen limit emisí, nikoliv však zápach. Také vím o snaze několika měst a obcí, které se spojenými silami snažili o to, aby také místní samosprávy měly kompetenci řešit obtěžující zápach. Bohužel však, jak jsem již uvedl, v platném zákoně o ovzduší toto možné není.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 23.9.2016

  Divočáci v oblasti Šenvertu

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě, zda hodláte podniknout nějaké kroky proti divočákům na Šenvertu. Po setmění se nám stahují do zahrad, ničí ploty a je jich čím dál více. Včera začali chodit s další generací. Pokud se s tím nebude nic dělat, za rok už nebudeme moci po setmění a ráno při rozednění z domu. Co s tím? Děkuji za odpověď.
  ~ Kalabzová

  odpověď:
  Dobrý den, k Vašemu dotazu bohužel nemám jinou odpověď (a několikrát jsem ji již medializoval), než že jsem jednal s majitelem honitby i jejím hospodářem a výsledkem by měl být vyšší regulovaný odstřel divočáků právě na těchto honitbách. Město Sokolov již dlouhé měsíce řeší tento problém a bohužel nenalezlo jiné, rychlejší a účinnější řešení. Věřte, že jsme hledali řešení v podobě tzv. chemických ohradníků, odchytů, ale odstřel se prostě jeví jako nejúčinnější řešení. Vše komplikuje fakt, že ve městě se může odstřel povolit "pouze" za přímého ohrožení života. Dodávám, že MP není ani vybavena zbraní (rozumějte ráží), která by mohla divočáka bezpečně usmrtit. Opravdu jsme zintenzivnili jednání se všemi, kteří by nám mohli být nápomocni (SU, myslivecký svaz ...) a věříme, že dojde ke zlepšení situace.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 16.9.2016

  Vyplácení doplatku nájemného

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto. Prosím o vysvětlení. Nerozumím tomu, kdo vyplácí nájemné pro nepřizpůsobivé. Píšete, že běžný nájem je v Sokolově asi 5 000Kč a jim se vyplácí 10 000 a více. Někdo to přece musí odsouhlasit. Takže byste měli asi informovat sociální úřad a dávky snížit. Také máme určitě poslance a senátora a ti by měli iniciovat nové zákony, které by toto neumožňovali. Přiznávám, že neznám tyto zákony, protože jsme celý život pracovali a na co jsme neměli peníze tak to jsme neměli.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte mi, abych stejně jako Vy již poněkolikáté zopakoval svůj nesouhlas s výší doplatku na bydlení, který poskytuje stát ze svého rozpočtu, tedy z Vašich i mých daní. Dovolím si malé srovnání městských bytů a bytů, které jsou pronajímány některými osobami v našem městě. Zdůrazňuji „některými“, neboť je také mnoho slušných podnikatelů kteří tím, že pronajímají byty naopak zcela v souladu s městem Sokolov, řeší bytovou otázku slušných rodin, které si třeba nemohou pořídit vlastní bydlení. Typickou ukázkou je byt na sídlišti Michal o velikosti 2+1 a rozměru 62 m². Zde lze nalézt dvě výše nájmu, za které město byt pronajímá. První je ta, kdy město byt předává po slušném nájemníkovi a nejsou zde potřeba nákladnější opravy. V tomto případě je cena 50 Kč za m² a celkové nájemné pak činí 3 100 Kč. Druhým nájmem je situace, kdy město Sokolov převezme byt v nevyhovujícím stavu (nemluvíme o sanitárních předmětech, kuchyňské lince, linu a podobně) a je nutno provést nákladnější opravy, pak se nájemné navyšuje na 65 Kč za m² a v tomto případě celkové nájemné činí 4 300 Kč. Podotýkám, že mluvím o takzvaném holém nájmu, tedy bez energií. Je známou skutečností, že někteří lidé byt o stejné velikosti a mnohdy horší kategorie pronajímají za částku od 8 do 10 tisíc korun s vědomím, že takto vysoký doplatek na bydlení hradí právě stát. Co se týče naší legislativy, tak věřte, že já osobně jsem již na nesmyslnost a nelogičnost této situace upozorňoval spolu se svými kolegy, neboť to samozřejmě není jen problém našeho města, ale mnoha dalších měst v naší republice, jak příslušné ministry, tak jsem toto zmínil i před panem premiérem. V současné době se přece jen i legislativa pohnula správným směrem, neboť se začíná nalézat řešení v doplatcích na úhradu energií. Chci, stejně jako Vy, věřit tomu, že se v nejbližších měsících podaří najít řešení v doplatcích na bydlení a to tak, aby stát pomohl těm, kteří jeho pomoc opravdu potřebují, a razantně se postavil těm, kteří naopak tuto pomoc zneužívají.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 16.9.2016

  Štěkající psi v ranních hodinách

  dotaz:
  Vážený pane starosto, možná je můj dotaz malicherný, faktem však je, že mi níže uvedená situace celkem ztrpčuje život a nevím, kam se obrátit. O co jde? Bydlím v ulici Pionýrů. To, že se nejedná o úplně klidnou čtvrť, vím. Pouti ani různé jiné sportovní a kulturní akce pro mne nejsou problém. Problémem nejsou lidé, ale štěkající psi, které lidé přivazují ke stromu před mateřskou školkou. Máme tak téměř denně postaráno o nevyžádaný budíček úderem sedmé hodiny. Věřte mi, že mám chuť si také zaštěkat, když po třech dvanáctihodinových šichtách mě ráno vzbudí právě 10 až 15 minut trvající štěkot pejska, který není pomalu vidět. Bohužel, o to více je slyšet. Prosím, poradíte mi, co s tím? Existuje nějaké řešení, jak se nechtěného budíčku zbavit? Děkuji předem za odpověď. S pozdravem
  ~ Hana Nováková

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz za malicherný rozhodně nepovažuji, ostatně jako všechny dotazy, které do této rubriky přijdou, a Vaši situaci si umím představit. Nicméně ve Vašem případě nedochází k porušování městské vyhlášky a samozřejmě není v kompetenci starosty ani městské policie, aby proti venku štěkajícím psům zakročila. Mnohdy řešíme případy štěkajících psů v domácnostech v průběhu noci, kde nějaké kompetence máme, ale tohle bohužel není ten případ.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 16.9.2016

  Situace v Nádražní ulici

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, potřebovala bych od Vás poradit. Jelikož se pomalu blíží topná sezóna a my bydlíme v lokalitě, kde všichni topí v kamnech či krbech (Nádražní 844) a jak již víte, naši spoluobčané se opravdu řádně na tuto topnou sezonu připravují tím, že si od firmy SOTES nechávají přivážet starý nábytek, všichni víme a Vy též (i firma SOTES), že tento nábytek nemají pro účel něco z něj vyrábět, ale opravdu s ním topit! Již teď se stává, že někdo z nich zatopí a je to opravdu cítit. Co tedy máme dělat v zimě, až s tím tady budou topit všichni? Situace v této ulici už opravdu hraničí s normálním žitím, neustále jsme něčím omezováni a nikdo není ochoten s tím něco dělat, ať jsou to volně pobíhající psi, či neustále vysedávající skupinky hlučných lidí na komunikaci, kde kolikrát nemůžete projet ani autem. Tato komunikace patří městu.
  ~ Havlová

  odpověď:
  Dobrý den, o složité situaci vím. Vznikla zejména proto, že jeden z majitelů pronajal byt nepřizpůsobivým občanům. Již několikrát jsem jednal se slušnými obyvateli této lokality. Snad mi dáte za pravdu, že ve spolupráci s Městskou policií Sokolov hledá vedení města opatření, která by tuto špatnou situaci alespoň nějakým dílčím způsobem napravila. V této lokalitě dochází k mnohem častějším kontrolám městské policie, asistentů prevence kriminality a i já se této lokalitě při pravidelných kontrolách města věnuji. Co se týče nevhodného topiva, tak jsem se o této situaci dozvěděl nedávno a měl jsem osobní jednání s ředitelem společnosti SOTES, kde jsme se domluvili na tom, že do této oblasti společnost SOTES dřevěný odpad dodávat nebude právě s ohledem na to, že pak dochází nejen k dalšímu nepořádku při štípání nábytku, dveří a oken, ale zejména k tomu, že se k topení v bytech používá naprosto nevhodný materiál.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 16.9.2016

  Parkování ve Vítkovské ulici

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto mám dotaz. Nedávno jsem se nastěhoval na Vítkovskou ulici z ulice Spartakiádní. Proč nesmíme v ulici parkovat? Že tam není volný pruh 3,5 metru? A na hlavní ulici na Vítězné, kde mimochodem bydlíte sám, auta můžou stát? Tam vyhláška o provozu na komunikaci neplatí? Proto se ptám, co s tím budete dělat? Byl návrh na jednosměrnou ulici, ale to asi vadí lidem, kteří nechtějí platit parkovné u polikliniky, a proto jezdí naší ulicí na parkoviště u kruhového objezdu. Vím, že děláte mnoho pro Sokolov, proto se ptám, jak tuto situaci vyřešit ke spokojenosti všech?
  ~ Pavel Demarko

  odpověď:
  Dobrý den, odpověď na Váš dotaz bude mnohem jednodušší, než nalezení toho nejoptimálnějšího řešení. Jen si ještě v úvodu dovolím poopravit, že bydlím v ulici Spartakiádní, ale v podstatě máte pravdu. Také v ulici Spartakiádní by auta stát neměla, protože do stanovené normy chybí několik centimetrů. Nyní ale k ulici Vítkovská. Městská policie Sokolov začala tuto situaci razantněji řešit právě na popud obyvatel této ulice, kteří oprávněně kritizovali časté stání na chodníku, a tedy znemožnění bezpečné chůze právě podél této komunikace, to na straně jedné. Na straně druhé obyvatelé kritizovali často nepřehlednou, tedy nebezpečnou situaci v této ulici. Dovolte mi ještě provést malé srovnání ulice Vítkovská a Vámi jmenované ulice Spartakiádní. Za prvé, byli to právě obyvatelé ulice Vítkovská, kteří razantnější postup iniciovali. Zatímco v ulici Spartakiádní jsou obyvatelé vůbec rádi, že mohou někde parkovat. Za druhé, zatímco v ulici Spartakiádní do požadované normy chybí opravdu jen několik centimetrů, tak v ulici Vítkovská je šíře vozovky mnohem menší. Za třetí, musíme vzít v potaz také to, že obyvatelé sídlišť všeobecně nemohou využít svého pozemku k parkování, či si parkovací místo pronajmout, zatímco v ulici Vítkovská jde o rodinné domky, kde si majitelé těchto domků samozřejmě na svém pozemku auta zaparkovat mohou. Jen pro doplnění ještě dodám, že právě proto, že jsme si vědomi nedostatku parkovacích míst na sídlišti Vítězná a nedostatečné šíře této ulice, se v současné době pracuje na zadání projektového dokumentu, který problém v ulici Spartakiádní vyřeší tak, že se na ní bude dát parkovat nejen podélně, ale vzniknou zde i další parkovací místa.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 16.9.2016

  Oprava kanalizace v křižovatce u soudu

  dotaz:
  Dobrý večer či noc, pane starosto (jelikož píši ve 22:28). Myslíte si, že je tento čas vhodný na opravu kanalizace na chodníku na křižovatce „u soudu“? Chápu, že dopoledne a odpoledne je tu velký provoz, ale ten končí v cca 17:30 h. Pak je dost času na opravy. Kdyby to bylo jednou, ale tato „oprava“ se opakuje již poněkolikáté během měsíce, a to vždy po 22:00. Máme malé děti a ty potřebují spát (já i ostatní také, ale vydržíme). Ale v tyto horké dny, kdy jsou okna dokořán, to opravdu nejde. Rád bych poznal toho..., kdo to povolil takhle pozdě večer opravovat, rád bych se s ním „seznámil“. Doufám, že se kompetentní lidi zamyslí a v budoucnu již nebudou probíhat takové „opravy“ v nesprávný čas. Vždyť tím porušují Vaši vyhlášku o rušení nočního klidu. A neříkejte, že to byla havárie, je to již opravdu poněkolikáté.
  ~ Jiří Jíra

  odpověď:
  Dobrý den, byť jak jsem zjistil již po skončení prací, ale přeci jsem pátral po příčinách vzniku situace, na kterou upozorňujete. Po telefonickém rozhovoru s odpovědným pracovníkem z ČEZ Tisová si dovoluji napsat následující. Šlo opravdu a řešení havarijního stavu, který se zkomplikoval tím, že ve snaze odstranit havárii v co možná nejkratším termínu, nastal bohužel další zásadnější problém, proto Vámi zmiňovaná délka havárie. Důvodem prací v nočních hodinách byla snaha pracovníků ČEZu pracovat tak, aby obyvatelé města v této lokalitě nepocítili odstraňování havárie třeba tím, že by jim ráno, přes den a večer netekla teplá voda. Proto byly práce naplánovány v době, kdy dochází k minimálnímu odběru a to vždy tak, aby v ranních hodinách, kdy lidé vstávají do práce a děti do školek a škol, měli opět zajištěný odběr teplé vody.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 16.9.2016

  Poděkování asistentce prevence kriminality

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, neměla jsem možnost, a tak se obracím na Vás s prosbou poděkovat jedné z Vašich asistentek prevence kriminality, která mi pomohla, i když byla v civilu, ubránit se čtyřem podnapilým mladíkům „bílé pleti“. Podotýkám, kteří by mi jinak nejspíš velice ublížili, a kdo ví co ještě. Bohužel se tak stalo jen ve chvilce a já neměla čas ani možnost poděkovat této mladé slečně a jejímu příteli, kteří neváhali a pomohli mi v této tíživé situaci, a tak i když neznám jejich jména, chtěla bych jim touto cestou poděkovat. S pozdravem
  ~ Jiřka

  odpověď:

  Dobrý den, asistentka prevence kriminality se jmenuje Anna Červeňáková. Děkujeme za Váš vzkaz, který jsme jí rádi předali. Vážíme si Vašich slov, většinou slýcháme negativní ohlasy na naší práci nebo asistentů prevence kriminality.
  Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

  Dobrý den, děkuji za Vaše slova uznání. Vaši pochvalu jsem přeposlal veliteli městské policie, který mi také sdělil jméno dotyčné asistentky a já jsem jí velice rád osobně poděkoval za její přístup. Stejně jako mnozí občané našeho města si vážím práce, kterou asistenti prevence kriminality v našem městě odvádějí a velice mě těší každé zjištění, že ji odvádějí dobře. 
  Bc. Jan Picka, starosta 

 • 9.9.2016

  Stavba výrobních hal

  dotaz:
  Dobrý den, jak je to s výstavbou výroby čínské firmy v areálu sokolovských strojíren, je to pozastaveno, či se to nebude vůbec realizovat? A jak to bude s průmyslovou zónou mezi Dolním Rychnovem a Citicemi v okolí bývalého Přátelství? Děkuji
  ~ Radek

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel aktuální informace nemám. Ani v jednom případě není investorem město Sokolov. V prvním jde o soukromou investici zahraničního investora, a to v areálu, který také městu nepatří. Zkuste se prosím s vaším dotazem obrátit na Karlovarský kraj, zda neví více. U druhé lokality je vlastníkem pozemku Sokolovská uhelná a.s., která má s tímto pozemkem další plány. Dovoluji si odkázat alespoň na krátké zprávy, které o obou projektech pojednávají.

  ČÍNSKÁ FIRMA POSTAVÍ V SOKOLOVĚ TOVÁRNU ZA MILIARDU

  PREMIÉR SOBOTKA SLÍBIL POMOC CZECHINVESTU PRO NOVOU PRŮMYSLOVOU ZÓNU, KTEROU CHCE POSTAVIT SOKOLOVSKÁ UHELNÁ
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2016

  Reakce občana na dotaz k vandalismu

  dotaz:
  Dobrý den, bohužel musím plně souhlasit s panem M. Rakem a jeho příspěvkem "Vandalismus a rušení klidu v ulicích Heyrovského a Sokolovská". Tento trend se však netýká pouze střetu ulice Sokolovské a Heyrovského, ale daleko širšího okolí. To co popisuje pan Rak, se děje na mnoha dalších místech. Tento trend je evidentní, není závislý na počasí, i když v letních měsících graduje, ruší a stresuje mnoho lidí, starších, mladších. Řešit situaci tak, že obyvatelé zavolají hlídku policie, je neefektivní. I když jsem to sám už mnohokrát udělal. Někdy přijede ihned, jindy o něco později. Skupina se zatím rozejde, jindy dostane ponaučení, ze kterého se pramálo ponaučí. Kde je hranice pro přivolání hlídky? Právě teď? Počkat, jestli je to za 10 minut nepřejde? Anebo bude třeba za půl hodiny klid, člověk je tolerantní. A když klid nebude, z otravování je už víc jak hodina....půl den, půlnoc. Pokud to městská policie i Policie ČR vědí, a evidentně tomu tak je, měla by se této lokalitě věnovat i bez zavolání stěžujících. Zeptejte se starších lidí bydlících v těchto ulicích, jak se cítí. A pokud se jedná o nevhodné pronájmy bytů, jak pane starosto píšete, poraďte, jak se mám zachovat a jaké mám možnosti, až se odtud odstěhuji a budu muset byt prodat? Bohužel musím konstatovat, že se má životní pohoda v této lokalitě za 10 let, co jsem se sem nastěhoval, rapidně snížila. A to bych čekal a předpokládal, že se naopak bude sice pomalým, ale opačným směrem, zlepšovat. Píši vám jako obyvatel, ale totéž bych mohl napsat jako předseda Společenství vlastníků 45 bytů. Děkuji, že se budete touto lokalitou koncepčně zabývat. S pozdravem
  ~ Petr Krása

  odpověď:
  Dobrý den, dovolil bych si vás odkázat na odpověď také z dnešního dne, adresovanou panu Güntheru Jennermannovi níže. Jen mi dovolte vyjádřit možná přehnaný optimismus, který spatřuji v tom, že se přeci jen podaří napravit situaci týkající se tohoto typu bydlení. A to je, jak už jsem uváděl, výše nájemného, které je v místě obvyklé a jsem přesvědčený, že výsledkem toho bude, že nepřizpůsobiví občané pak již budou vyhledávat lokality, které si budou moci takzvaně finančně dovolit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2016

  Březová u Sokolova a MHD

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně městské hromadné dopravy na Březovou. Asi nebudu mít žádnou šanci, alespoň to zkouším. Ani jedním z ranních autobusů se děti nedostanou do školy tak, aby tam nebyly buď příliš brzy, tj. 7:20h, přičemž škola se otevírá v 7:40h, nebo příliš pozdě, tj. 7:48h, přičemž nikdy autobus nepřijede dříve, spíše později. V takovém případě děti nestihnou být ve škole ani na osmou. Ještě podotýkám, že jezdíme ze sídliště Michal a na Březovou do školy dojíždí děti z důvodu specifické "nemoci" jednoho z nich (pokud to tak mohu definovat). Lze nějakou cestou, a myslím, že nejsme jediní, požádat o nějaké vyřešení této situace? A mám hned návrh. Místo dvou autobusů a pro nás vlastně čtyř, kdy musíme nejprve nastoupit na autobus číslo 3 a po té čekat ve městě na autobus číslo 1, vypravit pouze dva. A to tak, aby přijížděl navazující spoj z města, tedy jednička na Březovou v 7:35-7:40? Nebo pro nás z Michalu jedním autobusem číslo 7, který by v tomto čase dovezl děti do školy? Byli by tam včas myslím i ti, co pracují od osmi. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
  ~ Reilová

  odpověď:
  Dobrý den, vámi navrhovaná možnost už byla diskutována s provozovatelem. U jednání byli také všichni starostové obcí, kterých se MHD týká a konkrétně s panem starostou Březové jsme možnost opětovného tzv. zokruhování zvažovali. Vše skončilo na ekonomických ukazatelích. Navýšení finančního příspěvku bylo shledáno jako příliš vysoké a tím se od této myšlenky ustoupilo, neboť obce toto zvýšení nechtěly akceptovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2016

  Vandalismus a sociální byznys

  dotaz:
  Dobrý den, v první řadě bych se rád zeptal, jak hodlá město Sokolov postupovat proti tzv. obchodníkům s chudobou, neboli spekulantům, kteří se přeorientovali z ubytoven (díky snížení příspěvků) a naopak začali nakupovat sokolovské nemovitosti a byty v klidných čtvrtích? Následně do nich stěhují sociálně slabé Romy, jejichž příspěvek na bydlení putuje rovnou na účet těmto spekulantům a "rentiérům". Ptám se proto, že jsem sám jeden z postižených tímto (zastupiteli zřejmě tolerovaným) "byznysem", díky kterému v mé, dříve relativně klidné ulici (pokud se to tak dá v tomto městě vůbec říci), bylo nedávno vytvořeno ohnisko pro budoucí ghetto jistým místním mladým veleznámým spekulantem, který má údajně jakési rodinné vazby na pracovníky magistrátu. A nyní k tomu proč vám píši. Ptám se, je-li možné tohoto nového nájemce, který z nově nabyté nemovitosti ihned vystěhoval slušné mladé sousedy a nastěhoval tam Romy z ubytovny, nějakým způsobem donutit, aby těmto svým nájemníkům zprostředkoval zvonky do jednotlivých bytů? Neboť jsem permanentně obtěžován pískotem a řevem (zhruba v půlhodinových intervalech) pokaždé, když mladí Romové, společně s všemožnými pochybnými individui z řad sociálně slabých Čechů chodí k sousedům pravidelně na návštěvu, během čehož se velmi hlučně vykecávají pod okny. Prozatím jsem s vlastníkem onoho domu nekomunikoval, nicméně jsem obeznámen s faktem, že do svých nemovitostí nijak neinvestuje a jeho nájemníci z řad Romů si vše musí zprostředkovávat sami. Samozřejmě se ptám předběžně, jelikož jsem s nájemcem ani nájemníky prozatím nekomunikoval (a popravdě, ani nevím, zda-li je to dobrý nápad, neboť jsem zaslechl, že stížnosti na své nájemníky přisuzuje rasismu a netoleranci, apod.). Nicméně předpokládejme, že nainstalování jednotlivých zvonků do zhruba pěti bytů odmítne. Jak tedy pak postupovat dál? Jsem v podstatě rozhodnut podat písemnou stížnost, jelikož to začíná být skutečně neúnosné. Nemluvě o tom, že si zde Romové vybudovali regulérní "předmostí" a neustále se mi vykecávají pod oknem do ulice, zatímco pod oknem do dvora štěkají jejich psi. Na závěr bych rád dodal, že u krajských voleb dám rozhodně přednost stranám, které prosazují tvrdou ruku a hodlají likvidovat sokolovská ghetta vystěhováváním jejich obyvatel kamsi na venkov do hor, neboť si zde začínám připadat jako někde v Bangladéši. S pozdravem
  ~ Günther Jennermann

  odpověď:
  Dobrý den, neznám jediného zastupitele města, který by byznys s chudobou toleroval. Naopak jsem přesvědčený o tom, že drtivá většina z nich, ne-li všichni, tento způsob „podnikání“ odsuzují. Město Sokolov nemá téměř žádný způsob, jak proti tomuto byznysu bojovat. Vyjma toho, který mým prostřednictvím již dva roky využívá. Tedy na jakémkoli setkání s vrcholnými úředníky z úřadu práce, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva pro místní rozvoj, dokonce i se samotnými ministryněmi a premiérem vlády důrazně upozorňuji společně s ostatními starosty na nutnost řešení doplatků na bydlení. Na konkrétních případech demonstrujeme nesmyslnou výši doplatku a námi navrhované řešení je prosté. Doplatek od státu by měl být pouze na nájemné, které je v tom kterém městě obvyklé. Pokud tedy v Sokolově nájemné v městském bytě činí 5 000 Kč, nechápu jak ve stejné lokalitě a v bytě stejné velikosti a kategorie může nájemné u nepřizpůsobivých být ve výši 10 000 Kč a více. Samozřejmě, že plně respektuji váš názor, dát ve volbách hlas těm, kteří budou slibovat vystěhování nepřizpůsobivých z měst. Ale věřte mi, že v tomto případě vám slíbí nereálné. Co se týče možnosti města donutit majitele, aby se o své objekty či byty zodpovědně staral, ta je opět bohužel minimální. Neplatí to u zásadních věcí, které chodí kontrolovat například požární preventisté a jiní revizní technici. Má domluva například s vedením hasičů je taková, že tyto kontroly budou provádět co možná nejčastěji a porušení předpisů budou nekompromisně postihovat. Co se týče skupování bytů jednou osobou ve městě (promiňte, že se zdráhám použít jméno spoluobčana), pokud máme na mysli stejné příjmení, jde pouze o shodu jmen s jedním z představitelů města Sokolov. Co se týče shlukování nepřizpůsobivých občanů na kterémkoli místě v našem městě reagujeme tak, že v současné době jsou posíleny hlídky městské i státní policie a snažíme se jim v tom zabránit s odkazem na nepovolený zábor komunikací či zeleně. V současné době čekáme na schválení městské vyhlášky, která by toto v našem městě výslovně zakazovala a tak by nám umožnila větší postih všech, kteří toto pravidlo budou porušovat.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2016

  Úklid a psí exkrementy

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz. Proč nejsou na sídlišti Vítězná koše na psí výkaly? A proč se neuklízí mezi kanálem a Krejcarovou lávkou? Děkuji
  ~ Novák

  odpověď:

  Město Sokolov v současné době zvažuje, zda a na kolik navýší odpadové nádoby (koše). Limitující pro nás není cena odpadkového koše. Je ovšem potřeba si uvědomit, že stávající obsazení, tj. jeden vůz a dva pracovníci, již větší počet odpadových nádob nezvládnou. Město by tak ve spolupráci se SOTESEM muselo přijmout opatření v podobě navýšení dvou pracovníků a zakoupení dalšího svozového vozu. Přesto se tím ale budeme opravdu vážně zabývat. Závěrem mi dovolte, abych vám poděkoval za váš přístup k našemu městu a za to, že vám prostředí není lhostejné.

  Bc. Jan Picka, starosta

  Dobrý den, mezi kanálem a Krejcarovou lávkou se pravidelně uklízí, ale je zde problém s určitými občany a pořádek zde vydrží kratší dobu, než v jiných částech města. Nedávno k nám z Úřadu práce nastoupily dvě nové posily, které jsme neprodleně po obdržení dotazu vyslali na místo. Neváhejte nás nadále informovat, pokud někde objevíte nepořádek. Děkujeme za spolupráci.

  Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES, s.r.o.

 • 2.9.2016

  Strážníci na autobusovém nádraží

  dotaz:
  Měla bych prosbu, více strážníků vysílat na autobusové nádraží a aktivně vykazovat kuřáky ze stanovišť, případně pokutovat. Děkuji.
  ~ Ing. Věra Hoblová

  odpověď:
  Dobrý den, oblast autobusového nádraží je jakousi vstupní branou pro všechny, kteří do našeho města přijíždějí, ať už autobusem nebo vlakem a vedení města si je toho plně vědomo. V současné době je ulice Nádražní a U Divadla monitorována a kontrolována možná nejčastěji z celého města a věřím, že jak strážníci Městské policie Sokolov a asistenti prevence kriminality, tak také příslušníci Policie ČR dbají na dodržování zákonů a vyhlášek. Mezi ně rozhodně patří také dodržování zákona o kouření a já ještě všem strážníkům připomenu nutnost respektování i tohoto nařízení.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 2.9.2016

  Vandalismus a rušení klidu v ulicích Heyrovského a Sokolovská

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně dění v posledních měsících kolem pošty 5 a křižovatky ulic Sokolovská a Heyrovského. Nevím co se stalo, ale myslím, že z celkem poklidného místa v tomto městě, se stalo během několika měsíců velmi pulzující centrum romské komunity. Nezmiňoval bych to, ale upřímně přeslechnout ani přehlédnout se to nedá. I já mám rád srazy s přáteli, ale nemyslím, že je vhodné a vůbec ne slušné vyřvávat vulgární výroky do nočních hodin, křičet na sebe do oken, protože zřejmě zvonky nejsou dostatečně cool a hlavně přijet v oplastovaných autech s "kvalitním" soundem, stoupnout si do křižovatky a koukat jak se ostatní musí pomalu prodírat kolem a mít z toho náááramnou srandu. To není všechno. Chápu, že je fajn si posedět venku před domem, i když není Váš dobře, ale je nutné po sobě nechat hnůj do nebe volající, přitom ještě si pouštět hudbu, ale protože se přes puštěnou hudbu neslyšíme, tak budeme víc a víc řvát? Nevím, co se změnilo v této lokalitě, ale upřímně se mi to nelíbí, nebudu mluvit za ostatní, jen za sebe. Necítím tady bezpečno, ne pro sebe, myslím, že si v tomto umím poradit, ale jde mi o přítelkyni a děti. Nelíbí se mi, že musím mít strach o své bližní, jen kvůli tomu, že se "nová vlna" příchozích jaksi neumí chovat... A jestli mi chcete napsat, ať volám každý den městskou policii, tak to mě ušetřete, včera jsem viděl jak v doprovodu preventistů prochází kolem uřvaných lidí, kouřících dětí a nevšiml jsem si jediného náznaku čehosi.... Respekt nula. Takže holý dotaz - co se v této lokalitě změnilo a proč a je město schopno zajistit, aby byl dodržen, když už ne normální klid, tak aspoň ten noční? Děkuji.
  ~ Michal Rak

  odpověď:
  Dobrý den, změnit se mohlo to, že opět nějaký majitel pronajal byt romským rodinám. Bohužel tuto situaci město Sokolov nemůže nějakým způsobem ovlivnit. Naprosto s vámi souhlasím v tom, že stav, který popisujete, je velice nepříznivý a jako starostu města mě trápí. Zlepšení podle mého názoru přinese aktualizace městské vyhlášky, jejíž cílem bude zejména zabránění nepovoleného záboru vysedávajícími nebo polehávajícími obyvateli města Sokolova, zejména z řad nepřizpůsobivých občanů. Na vzniklou situaci vedení města ve spolupráci s Městskou policií Sokolov a Policií ČR reaguje zvýšením pochůzkové činnosti dotyčných oblastí. Při setkáních s obyvateli romské komunity se netajím svým názorem, že všichni máme stejná práva, ale také stejné povinnosti a žít v souladu s dobrými mravy a zvyky je dle mého přesvědčení jednou z takových povinností.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 2.9.2016

  Propadající se silnice v ulici Spartakiádní

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, mám dotaz ohledně propadlé silnice v ulici Spartakiádní naproti č. p. 1960. Před několika roky se dalo okolo propadlého místa zábradlí a tím to skončilo. Místo se stále více propadá a zasahuje do jízdního pruhu. Je naplánovaná nějaká oprava? Nebo časem uzavřete celou ulici? Děkuji a přeji pěkný den
  ~ L. Bemer

  odpověď:
  Dobrý den, naprosto s Vámi souhlasím. O neutěšeném technickém stavu vozovky v ulici Spartakiádní vím velice dobře, konec konců v této ulici bydlím. V současné době probíhá generální oprava povrchu ulice Vítězná, která bude v letošním roce dokončena. A současně s tím město nechalo zpracovat projekt na rekonstrukci ulice Spartakiádní. Již bylo vydáno územní rozhodnutí a nyní jsme těsně před vydáním stavebního povolení. Pak už jen záleží na zastupitelstvu města, zda podpoří uvolnění financí pro realizaci v roce 2017. Věřím, že převládne shoda v tom, že je v následujícím roce potřeba zrekonstruovat přinejmenším polovinu této ulice a to právě v místech, kde se začíná nejvíce propadat. Hovořím o úseku od křižovatky, kde je restaurace Vítězná, ke křižovatce do ulice Atletická. Rád bych ještě dodal, že chceme zahájit nutnou rekonstrukci u Komerční banky. A protože jedna z objízdných tras může být právě v ulici Spartakiádní, je nutno počkat na dokončení zmiňované rekonstrukce křižovatky. Chci být optimistou a tak věřím, že se rekonstrukce části ulice Spartakiádní přinejmenším zahájí již v příštím roce.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 26.8.2016

  Beton na městském koupališti

  dotaz:
  Dobrý den, mám prosím stížnost a to na městské koupaliště. Dnes jsem tam byl poprvé od otevření s rodinou a hned po vstupu na koupaliště jsem si řekl, že jsem tam naposled, nechtěl jsem odejít kvůli malému. Jde mi o to, že kolem velkého bazénu je beton s kamínky, které jsou docela ostré a tlačí do chodidel a malej si hned odřel prsty na nohou, a když jsme odcházeli tak jsem si udělal docela bolestivý škrábanec na chodidle. To tam nemohla být třeba ta betonová dlažba, jako jsou ty chodníčky kolem? Všiml jsem si, že i lidé co tam byli, taky chodili jako po jehličkách. Nevím, zda se už tohle řešilo. Takže já tam byl poprvé a naposled tedy, jestli se něco nezmění. Děkuji, s pozdravem
  ~ Karel Sándor

  odpověď:

  Dobrý den, Sokolovská bytová, s.r.o. převzala koupaliště v podstatě hotové a je jen jeho provozovatelem, neúčastnila se projektování ani stavby. S jistotou však víme, že všechny materiály a postupy jsou v souladu s normami. Za provozovatele musím připomenout, že je na každém návštěvníkovi, aby si neopatrným chováním nezpůsobil poranění či úraz (viz bod č. 9 Provozních pokynů pro návštěvníky, které jsou součástí Provozního řádu městského koupaliště). Každá újma návštěvníka nás samozřejmě mrzí, a pokud to půjde, budeme se snažit eliminovat její příčiny. 

  Ing. Erik Klimeš, ředitel společnosti Sokolovská bytová s.r.o.

  Dobrý den, jedná se o první připomínku tohoto typu v probíhající druhé sezóně. Tato dlažba byla navrhnuta projektantem účelně tak, aby povrch kolem bazénu neklouzal. Předpokládáme, že se povrch časem i díky povětrnostním podmínkám zanese a obrousí, nicméně však budeme konzultovat možné řešení s projektantem, který tuto renovaci koupaliště navrhoval.

  Bc. Jan Picka, starosta města 

 • 26.8.2016

  Osvětlení v ulici Karla Čapka

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás touto cestou s připomínkou k nově instalovanému pouličnímu osvětlení v ulici Karla Čapka. Chápu snahu města o modernizaci pouličního osvětlení a oceňuji ji, ale zároveň nerozumím její realizaci. Nové LED osvětlení je bezesporu úspornější, ale byl se někdo ze strany zadavatele podívat, jak to teď v této ulici vypadá ve tmě? Jsem přesvědčený, že ne. Nové osvětlení v celku poskytuje mnohem méně světla v okolí. Přímo pod jednotlivými svítidly je sice světla dostatek, ale stačí popojít pár kroků mimo hlavní kužel světla a stojíte ve tmě. Z okolo stojících domů není v noci skoro vůbec vidět na prostory mezi domy a to včetně některých komunikací. Většina obyvatel tzv. Čapkárny parkuje svá vozidla právě v těchto prostorách a v noci pak nemá žádnou možnost na svůj vůz vidět (ať už z jakéhokoli důvodu). Původní osvětlení bylo možná nehospodárné, ale ohledně množství světla v ulici a okolí bylo velmi vhodné. Chtěl jsem jen využít tuto cestu k vyjádření svého nesouhlasu s novým osvětlením. Pokud by můj názor na věc mohl vést k nějaké aktivitě ze strany města ohledně ověření či přehodnocení stávajícího osvětlení, popřípadě k jeho úpravě, pak Vám velice děkuji za Váš čas a pomoc. S pozdravem
  ~ MM

  odpověď:
  Dobrý den, dovolejte mi, abych reagoval na Váš podnět, a musím přiznat, že jej plně chápu. Proč město Sokolov prostřednictvím společnosti SOTES přechází na LED osvětlení, jste z části vystihl Vy. Je to z důvodu údržby a úspory. Mnohá města v České republice v rámci úspory v odběru elektrické energie a tím i vysokých provozních nákladů hledají řešení prostřednictvím zhasínání některých ulic, či oblastí v nočních hodinách nebo jdou obdobnou cestu, jako právě Sokolov. Rozumím posteskům všech, kteří byli v minulosti zvyklí na to, že světelné kužely z lamp veřejného osvětlení se vzájemně překrývaly, byly daleko širší a tím osvítily větší prostor. Nicméně v dnešní době je již opravdu neudržitelné doplňování lamp veřejného osvětlení klasickými výbojkami. Byť je tedy pravdou, že veřejný světelný komfort byl snížen, jsem přesvědčen o tom, že lampy veřejného osvětlení jsou vzdálenostně rozmístěny tak, aby nemohlo dojít k úrazu tím, že by chodec delší čas ušel v naprosté tmě. Přesto Vaši připomínku přepošlu společnosti SOTES, aby se touto situací v oblasti „Čapkárny“ zabývala a případně světelné body doplnila. Bohužel není v silách města, aby mnohdy se stejnou důkladností nasvítilo všechna místa, kde motoristé odstavují svá vozidla.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 26.8.2016

  Nelegální zábory v Hornické ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás bohužel velmi rozmrzele, a to především v reakci na výše uvedený odkaz ke článku, který vyšel v Sokolovském deníku dne 26. 5. 2016. Pevně jsem doufal a byl přesvědčen, že slova zde uveřejněná budou mít nějakou váhu a zažehl tak ve mně plamínek naděje, že se s nešvarem seskupování určitých komunit město tvrdě vypořádá, ale bohužel jsem velmi zklamán až rozčilen. Četl jsem zde nějaké kritické články a i já se musím přidat k těm, kteří se vyjadřují k žití v Hornické ulici. Touto ulicí procházím nebo projíždím a až s velkým podivem jsem zaražen. Jak je možné, že se zde neustále tvoří hloučky v počtu 10 -20 lidí, kteří s absolutním klidem a pohodou vysedávají na plastových židlích a hlasitě diskutují o všem možném, z čehož samozřejmě pramení nepořádek a jiné, mnohem závažnější nešvary? Nepochopitelné je to pro mě především kvůli tomu, že jsou do ulice již nějaký čas nově nainstalovány kamery, přesto kompetentní orgány k tomu určené nereagují na aktuální situaci. Pokud je pracovní náplní sledovat kamerový systém i v této ulici a okamžitě reagovat, jak je pak možné, že se tak neděje? Jsem hluboce přesvědčen, že pokud bude na kamerách opakovaně zaznamenán jakýkoli např. dopravní přestupek, bude s dotyčným zahájeno jednání, zde se jedná v podstatě už o "recidivu" dotyčných a stále ticho po pěšině. Pokud by opak byl pravdou a přišel by trest, neseděli by zde tito občané i za trochu přijatelného počasí DENNĚ, kdy absolutně nejhorší bývají víkendy. Je mi to líto, ale ještě jsem opravdu neviděl nikoho kompetentního (asistenty prevence kriminality za ně nepovažuji, to jsou v podstatě všichni s těmito lidmi známí), kdo by zde nějakým způsobem tento nešvar trestal. A pokud ano, tak zcela výjimečně, jakmile hlídka odjede, do půl hodiny je to to samé nebo se "místní" přesunou do zadního traktu dvora (pod bývalou jídelnou 4. ZŠ) a vesele pokračují dál, tam už se nepodívá ale ze "strážců pořádku" absolutně nikdo. Věřte mi, že žít v tomto okolí je už psychicky docela náročné a za svoji osobu velmi silně přemýšlím, že z těchto důvodů raději město Sokolov opustím a najdu si bydlení v klidnějším městě, protože ze studu už sem nezvu žádné známé a návštěvy raději odkazuji na jiná místa. Proto Vás žádám za všechny slušné občany, udělejte s tím prosím opravdu už nějaký pořádný a razantní konec. Opakuji - je to DENNÍ rituál a je snadné vypozorovat, že nejhoršími vchody jsou domy napravo od místní herny, tzn. č.p. 1502 (x židlí připravených v domě) + 1503 - před těmito vchody se shlukují nejvíce!!! Vím, že se zde má stavět dům pro seniory a opravdu nedokážu zhodnotit, jak budou naši senioři spokojeni, pokud zde bude toto "etnikum" neustále rušit klid a pořádek. Prosím ještě o zodpovězení dvou otázek: 1) Kdy bude schválena "Úprava městské vyhlášky" zohledňující výše uvedenou skutečnost? 2) Připravuje město nějaký brzký plán s vybydlenými domy v této ulici, je ostuda se na to dívat? Pane starosto, byl bych potěšen, kdybyste mi na otázky odpověděl přímo Vy, byl konkrétní a neuchyloval se k alibistickým odpovědím, i když je mi jasné, že nastolit nějaká pravidla a hlavně je dodržovat, je některým nezačlenitelným naprosto cizí. Děkuji za odpovědi a přeji Vám co nejméně takovýchto výtek.

  odpověď:
  Městská policie Sokolov provádí každý den kontrolu ulice Hornické formou pěších hlídek. Dle mého názoru se situace velmi zlepšila, neboť strážníci zde opakovaně některá porušení zákona řešili i uložením blokové pokuty. Na místě jsem byl osobně, kde jsem si svolal místní občany a vysvětlil jsem jim, že je nepřijatelné, aby posedávali na plastových židlích na veřejných prostranstvích a omezovali tak ostatní občany města. Kamerový bod jsme do této ulice umístili právě z důvodu opakovaných stížností občanů. Pokud operátor zaregistruje posedávající skupinky občanů, na místo hlídku vysílá. Není ovšem možné sledovat jednu kameru nepřetržitě celý den, neboť ve městě máme instalováno kolem 70 ti kamer. Bohužel se nám stále nedaří přesvědčit občany, aby v případě, kdy zjistí jakékoliv porušení zákona, ihned kontaktovali linku 156, abychom mohli danou věc řešit ihned. Opakovaně nabízím občanům města, pokud mají z nějakého důvodu problém použít tísňovou linku městské policie, mohou telefonicky kontaktovat přímo mě na telefonu 725 592 716 a já zařídím vše potřebné. S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

  Dobrý den, dovolím si komentář velitele městské policie doplnit také o několik svých názorů a odpovědí. Nesouhlasím s tím, že město a městská policie v této otázce nic nekoná. O opaku svědčí nedávná návštěva zástupce občanů, kteří tímto způsobem narušují soužití na radnici. Při jednání u mě v kanceláři si tito občané naopak stěžovali na časté „otravování a šikanování“ ze strany městské policie. V téměř hodinové výměně názoru padaly argumenty jak ze strany posedávajících občanů, tak samozřejmě i ze strany města. Za vedení města i policie bylo několikrát jasně řečeno, že s chováním některých obyvatel této ulice nesouhlasíme a budeme proti němu nadále bojovat. Je potřeba ale přiznat, a teď to prosím neberte jako ten alibismus, o kterém píšete, že moc způsobů, které by takovému vysedávání zabránili, nemáme. Jeden z nich, a tím my také postoj města hájíme, je neoprávněný zábor veřejného prostranství a podle mého o nepovolený zábor skutečně jde, neboť posedávající hloučky často komplikují průchod kolem těchto vchodů. Jako prozatímní řešení této situace bereme pak skutečnost, že tyto skupinky posedávají na druhé straně domu, tedy v místech, které nejsou kolemjdoucími tak využívané. Také zde ale samozřejmě platí zásady slušného chování. O případném rušení nočního klidu nemluvě. Větší oporu, a s tím související přísnější sankce, nám přinese změna městské vyhlášky, kdy v některých lokalitách chceme toto posedávání zakázat úplně, a to nejen z důvodu, který jsem popisoval, ale také zejména z důvodu pocitu bezpečí občanů našeho města. Chtěl bych, aby tyto změny byly do vyhlášky zapracovány ještě do konce tohoto roku a to proto, abychom s příchodem pěkného počasí na jaře 2017 už mohli účinněji reagovat. Řešení domů u kina Alfa je již připravováno. Už několikrát zazněla informace, že od svého nástupu do funkce intenzivně jednáme s majitelem těchto objektů a v současné době je připravován realitní společností zastupující tohoto majitele návrh na odkup všech cca 200 bytových jednotek. Z původních 36 milionů se nám podařilo dosáhnout alespoň symbolického ústupku a poslední cena, za kterou by město tyto objekty mělo odkoupit je 34 milionů. Předpokládám, že ještě do konce letošního roku zastupitelstvo města rozhodne o tom, zda město tuto nabídku přijme či nikoliv. Můj osobní názor je, že tyto objekty město bohužel koupit musí a zabrání tak tomu, aby se objekty dostaly do rukou různých spekulantů.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 26.8.2016

  Přechody pro vozíčkáře

  dotaz:
  Dobrý den, jsem čerstvý invalida na vozíku a už jsem si testoval přechody pro chodce a vůbec nejsem spokojený. Například u 6. ZŠ jsem chtěl přejet z jedné strany na druhou stranu, u dvou přechodů se to nedalo sjet až u křižovatky ulic Alšová a Švabinského. Další přechod je u bývalé 4. ZŠ a potom je přechod až u pošty 5. Je to nešťastně řešeno. Další dotaz je na ulici Jelínková. Při návratu z areálu zdraví jsem chtěl přejet z jedné strany na druhou, ale není možnost to zdolat a tak jsem opět byl nucen sjet celou ulici do křížení ulic Jelínková a Závodu Míru a pak vyjet znovu ten kopec v Jelínkové ulici. Tak se ptám je nějaký plán do budoucna nějak upravit přechody pro vozíčkáře?
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, tento plán jistě je. Sokolov se velice aktivně zajímá o program Bezbariérové město, který je zaměřený nejen na komunikace, ale především na přístup do veřejných budov. Z vlastní zkušenosti mohu napsat, že jsem před několika lety jednal s vedoucí odboru rozvoje města a také jednou z vozíčkářek, kde výsledkem jednání mělo být vytvoření jakési bezbariérové spojovací cesty ze sídliště Michal až do centra. Město Sokolov bylo na realizaci připraveno, ale z důvodu odmlčení této paní komunikace ustala. Budu velice rád, pokud se spojíte s vedoucí odboru rozvoje města a nabídnete městu pomoc při zmapování tohoto projektu. Plně si uvědomuji obtížnost situace, ve které se mnohdy vozíčkáři ocitají, a věřte, že situaci chceme řešit.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 26.8.2016

  Poděkování Městské policii Sokolov

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěla bych tímto poděkovat za dobrou práci Městské policie (dvěma strážníkům konajícím službu) a všímavým občanům. V úterý 19. 7. odpoledne jsem si na parkovišti u kláštera zapomněla zavřít dveře u auta (bylo velké horko) a odešla jsem do města. Díky všímavým občanům, kteří zavolali Městskou policii, která ihned věc prošetřila a dveře u auta zavřela, se mi nic neztratilo. Moc děkuji.
  ~ Čížková Marcela

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš čas, který jste věnovala napsání několika řádků do naší rubriky. Bohužel nebývá častým zvykem, aby do této rubriky psal někdo, kdo je s něčím nebo s někým v našem městě spokojený. Pochvalu budu strážníkům Městské policie Sokolov velmi rád tlumočit. Příjemný den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 19.8.2016

  Retardér u VI. ZŠ

  dotaz:
  Dobrý den, velice mě znepokojuje silnice u 6. ZŠ v Sokolově. Auta tu jezdí rychle. Do kopce se rozjedou a poté už nepřibrzdí. Moje žádost zní, bylo by možné dát k přechodu retardér, aby auta zpomalila? Moc děkuji za odpověď.
  ~ S pozdravem Simona

  odpověď:
  Dobrý den, váš požadavek bude přednesen na pravidelné Koordinační poradě se složkami IZS v měsíci září, zejména dopravní policii.
  ~ S pozdravem, Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 19.8.2016

  Grilování na pozemcích města

  dotaz:
  Dobrý den, za naším domem, tj. Poláčkova 1821-26, směrem k rodinným domkům je prostor, kde jsme se sousedy chtěli grilovat, v grilu a ne na otevřeném ohni, ale dozvěděli jsme se, že na tomto pozemku, který patří městu, platí dle vyhlášky města zákaz grilování. Je to pravda? Jaký je důvod tohoto opatření?
  ~ Děkuji za odpověď. Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, podle čl. 7 písm. i) obecně závazné vyhlášky města Sokolova č. 1/2015, o ochraně veřejného pořádku je na plochách veřejné zeleně zakázáno rozdělávat oheň, tedy i oheň v grilu. Účelem tohoto zákazu je především ochrana veřejné zeleně.
  ~ S pozdravem Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 19.8.2016

  Zakázaná reklama

  dotaz:
  Rád bych městu Sokolov poděkoval, že na svém území nemá regulovánu reklamu hlasitě pouštěnou ze stacionárních reproduktorů. Jsme doslova terorizováni od rána do večera před každým příjezdem a odjezdem vlaku nesnesitelnou reklamou nejmenovaného pivovaru začínající bojovým pokřikem a končící pozvánkou na opilecké slavnosti v jejich sídle. Děkuji! Nechci! A nechci jít ani na akce vyřvávané z ampliónů autobusového nádraží. Chtěl bych se také zeptat, zda mohu na svůj dům instalovat své amplióny a obtěžovat okolí halasnou reklamou na svou provozovnu? Asi ne, že?
  ~ Josef Majnek

  odpověď:
  Vážený pane Majnku, bez znalosti bližších okolností je těžké se k e-mailovému podání vyjádřit. Obecně však mohu uvést, že podle nařízení města Sokolova č. 1/2011, o zákazu reklamy šířené na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, je zakázáno šířit reklamu na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu. Zákaz se vztahuje na celé území Sokolova v neděli a ve dnech pracovního klidu po celý den do 9.00 hodin následujícího dne, v sobotu od 14.00 hodin a v ostatních dnech od 18.00 hodin do 9.00 hodin. Komunikačními médii, kterými nesmí být uvedená reklama šířena, jsou zařízení šířící reklamu zvukem. Nesplnění, resp. porušení povinnosti stanovené nařízením je buďto přestupkem, poruší-li povinnost fyzická osoba, nebo jiným správním deliktem, poruší-li povinnost právnická osoba či podnikající fyzická osoba. Nad dodržováním povinností (zákazů) stanovených nařízením je příslušná dohlížet Městská policie Sokolov nebo Policie České republiky. Nařízení je dostupné na webu města v kategorii Městský úřad Sokolov/Obecně závazné vyhlášky a nařízení města.
  ~ Ladislav Simet, vedoucí odboru právního

 • 19.8.2016

  Stavební pozemky v lokalitě Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala na vznik stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Vítězná (pozemky vedle valu u podnikatelských inkubátorů). Pokud je v plánu jejich vznik, v jakém časovém horizontu je plánován jejich prodej? Dále bych se ráda zeptala, jak bude probíhat případný prodej a jestli bude uplatňován stávající systém prodeje prostřednictvím „práva stavby“, který bohužel neumožňuje případnou výstavbu RD financovat pomocí hypotéky. V dnešní době, nemá doma každý „ve slamníku“ potřebnou hotovost na financování výstavby. Chápu, že město nechce prodat pozemky spekulantům a chce si zajistit kontrolu nad tím, že do určité doby budou stavby zkolaudovány, ale využívání „práva stavby“ dosti ztěžuje případné financování, na rozdíl od jiných metod zajištění (např. předkupního práva nebo smlouvy o smlouvě budoucí o zpětném odprodeji) pokud nebude dodržen termín kolaudace. Děkuji za informace
  ~ Judita Poláková

  odpověď:
  Pokud jde o vznik stavebních parcel pro výstavbu RD v lokalitě Vítězná zahrnující pozemky p.č. 3794/1, 3795/1, 3796, 3797 a 3799 vše v k.ú. a obci Sokolov, jedná se o lokalitu, která byla navržena pro bydlení Změnou č. 1 Územního plánu Sokolov (dále jen „změna ÚP“). Změna ÚP byla vydána zastupitelstvem města Sokolov dne 16. 6. 2016 a nabyla účinnosti dne 2. 7. 2016. Ve změně ÚP je lokalita označena BI 14 – bydlení individuální a jedná se o plochu pro výstavbu rodinných domů. Pokud jde o prodej stavebních parcel, ano lokalita tzv. u podnikatelských inkubátorů bude nabízena k prodeji za účelem výstavby staveb pro bydlení. U prodeje pozemků je uplatňován stávající systém prodeje prostřednictvím „práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní“. Nabídky budou vždy zveřejněny na úřední desce. Proto doporučuji pravidelně úřední desku navštěvovat.
  ~ Irena Kučková, odbor stavební a územního plánování a Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 19.8.2016

  Reklamní áčka na ulici

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s tzv. reklamními áčky na chodnících či pěších zónách, zda někdo kontroluje, zda dotyčný podnikatel platí za pronájem veřejného prostranství? Je to hrůza, jsou na každém kroku, od ulice Rooseveltova přes pěší zónu až k ulici Jednoty. V okolí náměstí Budovatelů, Starého náměstí, zkrátka všude. Člověk, aby se na chodníku něčemu pořád vyhýbal a s kočárkem tuplem. Děkuji, s pozdravem F.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, tzv. reklamní áčka na chodnících či pěších zónách podléhají povolení MěÚ Sokolov, je vydáno povolení zvláštního užívání komunikace odborem dopravně správních agend a rovněž vyžaduje souhlas města Sokolov. Platnost souhlasu je podmíněna včasnou úhradou poplatku za zábor veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství. A ano, jsou kontrolovány zástupci odboru dopravně správních agend, odboru rozvoje města.
  ~ S pozdravem Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 12.8.2016

  Nepořádek v Nádražní ulici

  dotaz:
  Dobrý den, v Sokolově bydlíme 45 let. 7. srpna ráno v 8:30h jsem se poprvé za to styděla. Takový nepořádek v ulici k nádraží, to se tedy musí vidět. Šli proti mě nějací turisté a moc to kritizovali. Nevím co se tam večer nebo v noci děje, ale městská policie by to tam mohla asi víc kontrolovat. Spíše pěšky než jízdou v autě.
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, oblast v okolí nádraží ČD a terminálu patří mezi místa, která jsou Městskou policií Sokolov nejčastěji kontrolována, a to jak v denní, tak i v noční době. Služba je zde vykonávána formou autohlídek, pěších i cyklohlídek. Zároveň se v této lokalitě pohybují i Asistenti prevence kriminality, místo je rovněž sledováno několika bezpečnostními kamerami.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele Městské policie Sokolov

 • 12.8.2016

  Sekání trávy

  dotaz:
  Dobrý den, mám prosím stížnost. Už několikrát jsem psal na technické služby ohledně sekání trávy. Je hrozné, jak tu trávu sekají, asi mají tupé sekačky, jinak si to vysvětlit neumím. Tráva každá jinak posekaná, vůbec to není rovné a vlastně není posekaná ale sežvýkaná. A když sekají s motorovými kosami, tak tráva je všude na chodnících na domech prostě všude. Když jde někdo domů tak jde po chodníku, kde je plno trávy a ta se donese do domu a pak do bytů takže je všude po domě, vůbec to neuklízí ani ty posekané trávní jsou na nich hromady, a když zmoknou tak to vypadá, jak kravská lejna je to prostě hnus. Nedalo by se prosím s TS Sokolov nějak domluvit?
  ~ Děkuji Karel Sandór

  odpověď:
  Dobrý den, budeme kontaktovat přímo autora komentáře, abychom zjistili o jakou se jedná lokalitu a případně sjednali nápravu. Letošní seč je poznamenána deštivým počasím, ale naši pracovníci se snaží, aby v rámci možností byla provedena kvalitně.
  ~ S pozdravem Ing. Radomíra Burešová, SOTES s.r.o.

 • 12.8.2016

  Hlídky kolem heren

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěla bych se dotázat, zda by nebylo možné poslat občas asistenty prevence kriminality v časných hodinách 6:00 - 7:00 do okolí parkoviště SUAS? Z obou stran jsou dosud stále nonstop otevřené dvě herny (před zámkem-tržnicí a z druhé strany před vstupem na Staré náměstí). Proč, pro koho, k čemu je to dobré? Možná by bylo vhodné se zamyslet spíše nad jiným řešením. Zda jsou herny pro slušné občany v těchto místech nutností. V poslední době je už opravdu pro pracující lidi o strach chodit ráno na nejbližší zastávku autobusu. V okolí se potuluje spoustu našich spoluobčanů, kteří zajisté do zaměstnání v těchto hodinách nechodí. Také večer v pozdních hodinách není v těchto místech vůbec už bezpečno a o rušení nočního klidu ani nemluvě. Když pročítám různé stížnosti občanů na Vašich stránkách, tak mi dochází, že už tato situace není bohužel jen v Nádražní ulici.
  ~ Děkuji za odpověď. ZN.

  odpověď:
  Asistenti prevence kriminality městské policie pracují od 6:30 do 22:00 hod. Hlídky rozšíříme a nasměrujeme je častěji i do této lokality. Bohužel ne každý den, protože se jim směny střídají a někdy jsou ráno asistenti dva a někdy slouží ve čtyřech. Jakmile jsou dva je prioritou park v Husových sadech a nádraží, do dotazované lokality mohou přijít později. Požádám vás, abyste v případě zjištění konkrétního nebezpečí nebo porušení zákona či vyhlášky např. o nočním klidu či veřejného pořádku, volala ihned tísňovou linku 156-2.
  ~ Děkuji za zaslaný dotaz, Hana Procházková, vedoucí oddělení prevence kriminality Městské policie Sokolov

 • 5.8.2016

  Údržba u Areálu zdraví

  dotaz:
  Dobrý den, po dlouhé době jsem se šla projít na Areál zdraví. Je to tam moc hezké ale překvapilo mne, jak není posekaná tráva v prostoru bývalého zahradnictví Smaragd a vůbec kolem té cesty z obou stran. Nevím čí je to pozemek, ale chtělo by to kosu. Hezké dny
  ~ Anonym

  odpověď:
  Dobrý den, pozemek parc.č. 1498/1 kú. Sokolov není ve vlastnictví města Sokolov. Vlastník pozemku spol. Sokolovská uhelná p.n.a.s.Sokolov bude o této skutečností informována s požadavkem na zjednání nápravy. Děkujeme za upozornění
  ~ S pozdravem Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 5.8.2016

  Kontejnery na tříděný odpad v Nádražní ulici

  dotaz:
  Přeji pěkný den, bydlím v Nádražní ulici 844/84 . V naší ulici došlo k odstranění kontejnerů na tříděný odpad nejprve na sklo a v minulém týdnu i plasty a papír. Chápu, že problém s občany, kteří nechápou, co do těchto kontejnerů patří, je velký, ale určitě se dá řešit jiným způsobem, než odstraněním kontejnerů. To je až nejzazší možnost. V této lokalitě bydlí dost lidí, kteří se chtějí chovat ekologicky a odpad třídit, ale teď jim to není umožněno. Žádám o nápravu nevyhovujícího stavu věci.
  ~ S pozdravem Stanislav Slaný předseda BD

  odpověď:
  Vážený pane Slaný, kontejnery na tříděný odpad jsou rozmisťovány ZDARMA a jejich smysl je jasný, třídit. Ten se však ztratí, pokud je do kontejneru vhozen i směsný odpad, což se právě v tomto místě děje. Bohužel, a moc mě to mrzí, spíše než kontejnery na tříděný odpad fungují kontejnery, o kterých je řeč, jako bezplatné odpadové nádoby zejména pro nově nastěhované nájemníky. Souhlasím s Vámi, jde o nejkrásnější řešení, ale dokud si vlastník některých vchodů neobjedná dostatečný počet nádob, je to dle mého, řešení jediné. Není možné, aby město s vědomím toho, jak jsou zde kontejnery plněny, vlastně přispívalo nezodpovědnému vlastníkovi a podporovalo tak jeho činnost. Pokud máte návrh řešení jak kontejnery vrátit a zajistit jejich pravý účel, rád si s Vámi o tom popovídám.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta města

 • 5.8.2016

  Asistenti prevence kriminality

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, obracím se na vás s dotazem, pro koho pracují tzv. asistenti prevence kriminality? Popřípadě co je náplní jejich práce? Opravdu mi nepřijde vhodné, aby každý den přišli do kavárny v 16.30 a popíjeli kávu, pokuřovali cigaretu a seděli mezi hosty až do zavírací doby 18:00h. Chápu, že potřebují svačinu a zde mají zdarma wifi ale v očích nás ostatních pracujících jsou to zbytečně placená pracovní místa :-( Nedovedu si představit, že by zde takto posedávala městská či snad statní policie. Během posledních 14 dnů jsem toho byl svědkem každý všední den.
  ~ Děkuji za odpověď s pozdravem M.

  odpověď:
  Velice Vám děkuji za zprávu. Asistenti prevence kriminality mají za úkol dohlížet v areálu nemocnice na veřejný pořádek, být k dispozici zdravotnickému personálu a pomáhat starým a nemocným lidem, které do nemocnice přiveze naše další služba Senior expres. Pokud vysedávají delší dobu v kavárně, tak neplní povinnosti vyplývající z jejich náplně práce. S asistenty byl dnes proveden pohovor s tím, že pokud bude zjištěn další podobný exces, okamžitě s nimi bude rozvázán pracovní poměr. Přistoupíme k provádění častějších kontrol zaměstnanců zařazených na pozici Asistent prevence kriminality. Ještě jednou děkuji za pomoc při snaze o zachování dobrého jména městské policie, neboť podobné nedostatky nás velice poškozují v očích občanů města.
  ~ S pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov.