česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starostka města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 22.2.2016

  U hřiště se staví poslední bytový dům

  dotaz:
  Dobrý den, mám otázku ohledně výstavby na Vítězné. Zajímalo by mne, co se staví u hřiště Domu dětí a mládeže v proluce mezi bytovými domy. Stavbu provádí ISSO. Díky.
  ~ Gabriela Zoubková

  odpověď:
  Dobrý den, stavební povolení je na poslední bytový dům. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 22.2.2016

  Vypnutí obrazovky na náměstí přes noc

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zda by nebylo možné velkoplošnou obrazovku na náměstí Budovatelů v nočních hodinách vypínat. Světlo z ní je dost jedovaté, a i když se to nezdá, tak je dost rušivé a dokáže osvítit půl pokoje, a to bydlíme v pátém patře. Kolikrát běží i přes noc nebo brzy ráno, kdy se na ni stejně nikdo nedívá. Děkuji
  ~ Michal Appelt

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za připomínku. Bude nastaveno, vypnuta bude od 22,00 hodin do 7,00 hodin. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 14.2.2016

  Nelíbí se mi kácení stromů

  dotaz:
  Dobrý den, mám několik dotazů. První dotaz se týká kácení stromů u TJ-Baníku (Lobzský potok). Pokud jsem pochopila, týká se toho velkého stromu nebo jich bude víc. Ten strom je vysoký, nebo nemocný?? Druhý dotaz se týká celkového kácení stromu po Sokolově - ano, překousla jsem, že se jich několik desítek musí pokácet, ale chtěla bych vědět, jestli se na jejich místě nebo v okolí vysází něco nového. Víte, já se chci dívat na stromy a ne na parkoviště, hospodu a jiný hnus před oknem. Miluji přírodu a tímto kácením se mi okolí čím dál tím víc hnusí. Poslední dotaz: proč se tak hnusně prořezávají stromy, je to strašné, nedá se na to ani dívat. Třeba nechápu za Kreinerem, tam to přece nikomu nevadí a nyní to tam vypadá děsně. Přesně podle amerického stylu jako všechno jiné. Díky za odpověď. S pozdravem
  ~ Gabriela B.

  odpověď:
  Dobrý den, u brány borců se jedná o kácení jednoho kusu javoru mléče, který roste přímo pod korunou mohutného topolu. Má deformovaný růst, je nakloněný a jedná se o prořez méně perspektivní dřeviny pro možnost růstu perspektivnějších. Za každé kácení, o které město žádá, navrhuje náhradní výsadbu. Orgán ochrany přírody tento návrh poté zahrne do rozhodnutí a žadatel jej musí splnit spolu s kácením. Prořezávky za Kreinerem nebo jiné se provádí pro regulaci podjezdové nebo podchozí výšky. Dále se jedná o výchovný řez u mladých jedinců a nebo se také nyní odstraňují výmladky.
  ~ Veronika Krbová, DiS., odbor rozvoje města

 • 14.2.2016

  O pokácení topolu rozhodl odbor životního prostředí

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mne, z jakého důvodu byl 18.12.2015 pokácen veliký topol v ulici Vítězná na parcele č. 2517. Podle mne k tomu nebyl žádný důvod a strom byl v dobrém stavu. Děkuji za odpověď.
  ~ David Mika

  odpověď:
  Dobrý den, zmíněný topol byl pokácen na základě rozhodnutí vydaného odborem životního prostředí jako orgánu ochrany přírody vydaného dne 21.2.2007. Jednalo se o topol, který byl z části poškozen vichřicí. S pozdravem
  ~ Veronika Krbová, DiS., odbor rozvoje města

 • 14.2.2016

  Jezdí autobusy dříve, než je uvedeno v jízdním řádu?

  dotaz:
  Dobrý den, po dlouhém uvážení jsem se rozhodla napsat stížnost na MHD Sokolov. Konkrétně ohledně dodržování jízdních řádů. Autobusovou dopravu v Sokolově nepoužívám nijak zvlášť moc, ale zatím téměř pokaždé, když jsem se rozhodla ji použít, jsem byla velmi zklamaná. Zatím se nestalo, aby autobus přijel tak, jak je napsáno v jízdním řádu. Vždy přijel dříve. Možná se divíte, proč s tím mám problém, když se tím pádem na místo dostanu dříve, ale o to mi nejde. Když se na zastávku náhodou dostanu dříve a náhodou autobus, který jede o 3 minuty dříve stihnu, tak to mně velký problém nedělá, ale co ti, kteří důvěřují jízdním řádům? Přijdou na zastávku minutu před a spoje už se bohužel nedočkají. Přijde mi to velmi neohleduplné k zákazníkům, kteří za dopravu platí podle mě celkem dost. Ještě před pár lety lístek nestál tolik ani v Plzni. Když už jsem u té Plzně, dovolila bych si jedno srovnání. Když se v Plzni stane, že autobus/trolejbus/tramvaj přijede na zastávku dříve, než je napsáno v jízdních řádech, stojí na té zastávce a čeká na odjezd podle jízdního řádu. Chvíli jsem přemýšlela, proč u vás každý spoj jezdí takhle brzo. (A kdyby se jednalo o 3 minuty.. Někdy je to i 10 minut, nebo spoj třeba vůbec nejede.) A asi jsem na to přišla. Řidiči nestaví na každé zastávce, staví pouze tam, kde někdo stojí nebo kde někdo požádá o zastavení. Proč by tam také měl stavět, když na zastávce nikdo nečeká, že? Pravda je ale taková, že kdyby zastavil a počkal těch pár minut, o které přijel dříve, možná by se někdo ukázal. Abych nebyla moc obecná, uvedu příklad. Dnes (3.2.2016) jsem chtěla jet autobusem č. 3 od banky na autobusové nádraží, odkud jsem odjížděla ze Sokolova. Podle jízdního řádu měl autobus od banky vyjíždět ve 13.42. Odjel ve 13.40. Já autobus těsně nestihla. Když odjížděl, teprve jsem se blížila k zastávce. Na autobusové nádraží jsem tedy musela jít pěšky a málem jsem tedy nestihla ani ten další autobus, kterým jsem odjížděla ze Sokolova. Doufám, že si tuto zprávu přečtete a zamyslíte se nad tím. Věřím, že nejsem jediná, komu toto vadí. Děkuji a těším se na odpověď!
  ~ Anna Š.

  odpověď:
  Dobrý den, odpovídám na stížnost ohledně MHD. V první řadě odpovím na konkrétní uvedený příklad, dle kontroly se bohužel nedá s přesností určit v kolik hodin řidič odjížděl z uvedené zastávky, protože zde nebyl zaznamenán žádný cestující, další cestující byl odbaven na následující zastávce ve 13:42:38. Mezi těmito zastávkami je světelná křižovatka. V optimálním případě je dojezd mezi zastávkami půl minuty. Po vyzpovídání řidiče si neuvědomuje, že by odjel ze zastávky dříve, a ani neví, zda v uvedenou dobu projížděl volně křižovatkou. Řidič se řídil daným časem na odbavovacím přístroji a je možné, že čas se lišil od skutečnosti, a to již jak na naší straně, tak i na straně korespondentky. Dále k všeobecným podnětům. Píšete, že každý spoj jezdí dříve. Tento fakt se nezakládá na pravdě. Mohlo se stát u některých spojů, ale u všech opravdu ne. Dle zjišťování situace - řidiči, pokud projíždí zastávku na čas a nevidí-li cestující a nikdo nechce vystoupit, zpomalují, zkontrolují situaci a pokračují v jízdě. Na dodržování jízdní doby budeme v následujících dnech dělat namátkové kontroly, abychom mohli situaci řádně zmonitorovat. Řidiči byli s Vašimi podněty seznámeni a upozorněni na nutnost důsledného dodržování jízdních řádů. Doufám, že se situace zlepší a nebude již třeba dalších stížností. S pozdravem
  ~ Radek Zelenka, dispečer divize Sokolov, Autobusy Karlovy Vary, a.s.

 • 14.2.2016

  Před budovou Úřadu práce v ulici 5. května může auto stát jen na jedné straně

  dotaz:
  Dobrý den, včerejšího dne jsem navštívil kurz tance pořádaný v Městském domě kultury v Sokolově. Jelikož v okolí náměstí Budovatelů nebylo volné místo, zaparkoval jsem na ulici 5. května před budovou Úřadu práce, kde již stálo další vozidlo. Po ukončení kurzu jsem se vrátil k vozidlu a zde jsem našel nainstalované zařízení proti odjetí, tzv „botičku“ Městské policie v Sokolově. Než hlídka přijela, tak jsem zjišťoval, z jakého důvodu mi byla tato zábrana proti odjetí instalována. V této části v protisměru bylo označeno cedulí Parkoviště, před MDK byla cedule s označením parkoviště s hodinami. Až po dlouhém pátrání v šeru žlutých lamp jsem objevil, že na okraji chodníku je namalované vodorovné značení žluté barvy, což na první pohled v případě parkování za šera a neznalosti místa není viditelné. Nechci si stěžovat na postup MP Sokolov, ani na jednání, kdy přijela hlídka MP následně po telefonickém oznámení a věc byla vyřešena blokovou pokutou, ale možná by stála za úvahu instalace cedule označující zákaz parkování a ne jenom neznatelná žlutá čára pod žlutým osvětlením pouličních lamp, i když v případě po 17. hodině v pracovní dny si nemyslím, že musí být před státním úřadem zákaz parkování. Je na zvážení, zda by nešlo posunout ceduli parkování s hodinami na celou tuto ulici 5. května tak, jak je před MDK.
  ~ Libor Šmíd

  odpověď:
  Dobrý den, na komunikaci 5. května v uváděném úseku není možno stát po obou stranách již z titulu zákona o pozemních komunikacích, neboť komunikace nesplňuje při stání vozidel na obou stranách nezbytné šířkové parametry pro obousměrný provoz. Z tohoto důvodu nelze ani posouvat značky, jak navrhujete, které by zde umožnily parkování vozidel na obou stranách ulice. Uvedená žlutá čára je již prakticky duplicitní dopravní značení, které má pouze zajistit, aby bylo jasně určeno na které straně auta mohou stát. Dokud toto vymezení nebylo jasně stanovené tímto dopravním značením, mohl by zde vzniknout při řešení sporné situace výklad, že řidič zaparkoval na daném místě v okamžiku, kdy naproti nikdo nestál a tudíž uvedené pravidlo ze zákona neporušil on, ale řidič na protější straně. Vodorovná dopravní značka V12c tak jasně vymezuje stranu, na které není možné v tomto úseku stát. Současně svislá dopravní značka IP11 c na vjezdu do daného úseku jasně stanovuje stranu určenou pro podélné stání vozidel. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 14.2.2016

  Parkoviště a cesta na Areál zdraví

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz, jestli už se bude něco dělat s parkovištěm a cestou na Areál zdraví u Alexe? V takovém období je to tam rozježděné, všude bláto, člověk, aby si vzal holinky. Jděte se tam podívat, je to hrůza a ostuda města, když máme tak hezký Areál zdraví. Děkuji za odpověď.
  ~ Josef S.

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, zkusil bych ho rozdělit do dvou bodů: 1/ parkoviště - v současné době město projekčně připravuje druhou půlku komunikace v této lokalitě (měla by se ubrat zeleň a u garáží se bude moci po realizaci parkovat). Vámi uvedené parkoviště by se mělo udělat pořádně (nové vrstvy, včetně asfaltu) 2/ cesta k zahrádkám - tato cesta se pravidelně opravuje (naposledy v roce 2015!), ale díky její konstrukci tato oprava vydrží vždy jen několik měsíců. V místě stávající nezpevněné stezky pro pěší ve svahu mezi sídlištěm Michal a Areálem zdraví je plánována stavba víceúčelové městské stezky Sokolov, která propojuje areál Bohemia s Areálem zdraví. Stezka bude mít asfaltový povrch a bude sloužit pro pěší i cyklisty. V současné době připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionální operačního programu, v rámci výzvy č. 18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Žádosti budou předkládány v dubnu 2016. V případě získání dotačních prostředků předpokládáme realizaci této stavby v letech 2016 – 2018.
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku, Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.2.2016

  Sokolov se proměňuje k nepoznání

  dotaz:
  Vážený pane starosto, koncem léta roku 2015 jsem se přistěhovala po několika letech zpět do Sokolova a musím se s Vámi podělit o své dojmy. Při procházkách Sokolovem s údivem pozoruji, jak se město zvelebilo a jak je o město pečováno. Je zde krásná udržovaná zeleň, překrásné parky a odpočinkové zóny a čisto v ulicích. Některé lokality se proměnily téměř k nepoznání. Líbí se mi, že je vidět denně aktivita uklízecích čet, techniky a i městské policie. Je tu vidět velký kus práce a snahy udělat Sokolov klidným a pěkným městem. Jsem ráda, že mohu být opět obyvatelkou Sokolova. Se srdečným pozdravem
  ~ Věra

  odpověď:

 • 14.2.2016

  Návrh na umístění zrcadla do ulice J. z Poděbrad

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné osazení zrcadel do ulice Jiřího z Poděbrad (výjezd z parkoviště), od povolení parkování vozidel na chodníku je rozhled přes vozidla velmi nebezpečný (pokud stojí na prvním místě dodávka, tak se jedná doslova o ruskou ruletu). Myslím, že pokud bude osazení možné, budou vděční nejen obyvatelé zde parkující, ale i ohrožení projíždějící. Jsem velmi rád, že v napojení ulice Jiřího z Poděbrad a Spartakiádní již zrcadla jsou.
  ~ Daniel Jablonský

  odpověď:
  Dobrý den, uvedená plocha je zařazená do připravovaných stavebních úprav parkovišť, neboť obecně zde parkují vozidla velmi nevhodným způsobem. Váš návrh projednáme s DI Policie ČR a pokusíme se řešit. Děkuji s pozdravem.
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetky

 • 14.2.2016

  Poděkování za příjemné prostředí na Růžovém náměstí a zlepšení vzhledu hřbitova

  dotaz:
  Chtěla bych touto cestou poděkovat za krásné prostředí na Růžovém náměstí, kde jste napomohli díky celoroční květinové výzdobě a zeleni vytvořit opravdu nádherný prostor k odpočinku. Totéž platí i o úpravách v parku. Mé velké poděkování platí i za zlepšení vzhledu našeho hřbitova, kde došlo konečně k prořezání starých stromů. Ještě mě trápí jedna věc, že někteří majitelé hrobů vysazují u hrobů stromy a pak se o ně nestarají, jsou přerostlé a nevypadá to dobře. Děkuji, že budete i nadále pořádek na našem hřibově sledovat. Děkuji
  ~ Hana Zemanová

  odpověď:

 • 14.2.2016

  O pokácení lípy v Luční ulici rozhodl orgán ochrany přírody

  dotaz:
  Dobrý den, dne 20.1.2016 v ulici Luční nechalo město pokácet jednu krásnou vzrostlou lípu. Nechápu, proč v dnešní době se kácí stromy, místo toho, aby se zachraňovaly. V ulici je krásná alej, která stojí za zachování. Nemluvím jen za sebe, když jsem proti případnému dalšímu kácení. A chtěla bych se ještě zeptat, co město bude dělat s pozemkem, který na podzim nechalo srovnat se zemí. Původně to měl být park. Děkuji za odpověď.

  Dobrý den, děkuji za odpověď. Jen bych chtěla podotknout, že lípa byla zahrnuta vinou města. Firma, kterou si město najalo, způsobila zahrnutí lípy, tudíž její poškození. Chtěla bych se ještě zeptat, zda-li se dá ještě nějakým způsobem ovlivnit schvalování změny č. 1 platného územního plánu ve prospěch parku. Myslím si, a nejen já, že zeleně je ve městě málo a my všichni jsme povinni udělat vše pro zachování zelené plochy, a to někdy i na úkor výdělku. Děkuji

  ~ Šárka Krotká

  odpověď:
  Dobrý den, lípa byla pokácena na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody, a to z důvodu jejího poškození. Na místě bylo zjištěno, že byla dřevina do 2/3 výšky kmene zahrnuta zeminou, dále došlo k odlomení větve, čímž vznikla na kmeni stromu rozsáhlá rána, která může být vstupní branou pro patogeny. Lípa byla navíc z této strany nedostatečně zavětvená. V důsledku těchto negativních zásahů orgán ochrany přírody shledal závažné důvody k pokácení dřeviny. Jednalo se o lípu rostoucí v nevhodném prostoru příkopu v ulici Luční. Pokácena byla pouze tato jedna dřevina a o žádném dalším kácení se momentálně neuvažuje. Stávající lipová alej není určená ke kácení. Snahou města je ji co nejdéle zachovat. V současném platném územním plánu města je funkční využití "park". V současné době však probíhá schvalování změny č.1 platného územního plánu, kdy je namísto parku navrženo "území pro výstavbu rodinných domů". S pozdravem

  Dobrý den, za Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování sděluji, že vámi zmiňované území, na kterém se lípa nacházela, je v platné územně plánovací dokumentaci vedeno jako „veřejné prostranství – zeleň“. V rámci pořizování Změny č. 1 územního plánu Sokolov (dále jen změna) město uplatnilo mimo jiné i požadavek na vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení, a proto je toto „veřejné prostranství – zeleň“ vymezeno ve změně pro „bydlení individuální“, t.z. bydlení v rodinných domech. K této změně již nelze podat stanoviska, námitky a připomínky. Termín k uplatnění stanovisek, námitek a připomínek byl do 16.12.2015. S pozdravem

  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města, Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování

 • 14.2.2016

  Špatný stav pěšin v areálu Bohemie bude napraven

  dotaz:
  Dobrý den, dnes jsem byla v areálu Bohemie. Překvapil mne velice špatný stav pěšin. Nevím jestli se to tam propadá, nebo čím jsou způsobeny velké díry v písku. Mělo by se to tam vysypat pískem a dobře upěchovat.
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, avizovaný problém s pěšinami v areálu Bohemie je nám znám a plně s Vámi souhlasíme. Vzniká občasným provozem automobilů. Tyto pěšiny každoročně společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. opravuje a opraví je i letos na novou sezónu. Bohužel stav vždy vydrží velmi krátce. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 14.2.2016

  Popelnice sjíždějí do komunikace

  dotaz:
  Dobrý den, mám spíš takovou prosbu než dotaz, bydlím přímo naproti katastrálnímu úřadu v Sokolově a máme před domem umístěné popelnice na tříděný odpad, nicméně tyto nejsou směrem do silnice nijak jištěné a již opakovaně se stalo, že sjeli z vyhrazeného stání přímo do komunikace, a to naposledy dnešního dne. Nešlo by tedy nějak zařídit, aby pracovníci SOTES k popelnicím umístili nějaké zábrany, tedy například řetěz, který by zabránil tomu, aby popelnice sjížděli díky silnému větru do silnice? Současný stav ohrožuje provoz na pozemní komunikaci a já osobně jsem musel popelnice několikrát vracet na původní místo, díky za odpověď
  ~ Petr Volf

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Požádal jsem SOTES o nalezení vhodného řešení (zábrany), která by však nebránila vývozu kontejnerů. Bude se snažit najít řešení. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 14.2.2016

  Nepořádek v Nádražní ulici

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v Nádražní ulici 844 a 843 a zajímalo by mne, kdo má na starosti údržbu této ulice? Co se týká teď v zimě sněhu a jinak propadání se na určitých místech. Je to dosti nebezpečné, jak pro chodce, tak pro ježdění autem. Dále zde v této lokalitě dochází dosti často k nechtěným skládám, lidé zde neprovozují třídění odpadu, odpadky se povalují i mimo normální popelnice, je možné s tím něco udělat? Také by bylo vhodné tuto ulici navštěvovat častěji strážníky městské či státní policie, jelikož je tu po setmění docela rušno, jelikož se sem stěhuje spousta opravdu nepřizpůsobivých občanů a mnohdy je zde i dosti nebezpečno. Omlouvám se, ale nebudu uvádět své jméno. Děkuji

  Pane Dvořáku, já ale neupozorňuji na nepořádek před domem 844 a 843, ale v jeho okolí, my si kolem svého domu uklízíme! Ale co ti ostatní? V okolí našeho domu, na to jsem upozorňovala, že se zde tvoří nechtěné skládky. Odpadky okolo popelnic jsou zde dosti často, jak tedy tyto lidi pokutujete? Já měla na mysli, zda by bylo možné sem občas poslat úklidovou četu, která by tento nepořádek občas uklidila.

  ~ H.

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. V krátkosti odpovím na vaše dotazy: 1/ údržbu ulic má na starosti vlastník! Ve vašem případě to není město, ale jsou to České dráhy; 2/ odpadky a třídění (Nádražní 844, 843) - tyto nemovitosti vlastní Bytové družstvo, které má objednané kontejnery, a ty jsou řádně vyváženy. Pokud si družstvo objedná více nádob, tak je firma SOTES s.r.o. ráda přistaví. Pokud někdo odhodí odpadky mimo popelnici, hrozí mu pokuta. Problémy v této lokalitě firma SOTES s.r.o. ve spolupráci s Městskou policií Sokolov řeší velmi často, naposledy dne 18.1.2016. S pozdravem

  Dobrý den, dle sdělení firmy SOTES jer lokalita uklízena stejně jako jiné části města. Pokud dochází v této lokalitě k jejímu zvýšenému znečištění jejími obyvateli, je třeba se obracet na městskou policii. V případě potřeby pak volejte přímo na společnost SOTES s.r.o. S pozdravem

  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o., Bc. Jan Picka, starosta města Sokolova

 • 14.2.2016

  Jeden svozový vůz začíná být nedostatečný

  dotaz:
  Dobrý den, můžete nechat instalovat minimálně dva odpadkové koše na prostranství kolem mateřské školy a dětské hřiště na sídlišti Vítězná? Jde o prostor mezi ulicemi Spartakiádní a Jiřího z Poděbrad. Zkuste se vžít do role pejskaře, který jde od hasičárny, a až k potravinám nemáte kde vyhodit pytlík s exkrementy. Tímto nás nutíte to raději nechat v trávě než shánět, kam to vyhodit. Děkuji.
  ~ L.Szokolaiová

  odpověď:
  Dobrý den, celkovou situací kolem četnosti vývozu a množství umístěných odpadových nádob se zabývalo vedení města a bude se jí i zabývat rada města. V současnosti se ukazuje, že jeden svozový vůz začíná být nedostatečný, a řeší se tedy nákup dalšího. To však povede logicky k nárůstu nákladů týkajících se úklidu a čistoty města. Stejně tak se budeme zabývat rozmístěním a případným navýšením počtu nádob. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 29.1.2016

  Ad: Funkčnost kamerového systému

  dotaz:
  Děkuji za informaci. Je 20.23 hodin dne 27.1.2016, mám na obrazovce mapu kamer, kde není zobrazena kamera u parkoviště Mánesova, zatím nefungující kamera na K raslické, a ty, které "fungují" ukazují denní záběry za slunečního svitu. Pokud nejsou pro veřejnost přístupné, mělo by se to zveřejnit. Proč se stále ukazuje stejný obrázek neodpovídající skutečné době a sdělujete, že systém je funkční ?? Nebo dělám chybu při ťuknutí na příslušnou kameru? Dík za odpověď.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Hezký den, přesný odkaz z dynamického webu na kamery parkoviště Mánesova nelze poslat, ale stačí když kliknete na odkaz http://bezpecne.sokolov.cz/www/script/main.php a v levém horním menu si kliknete na ikonu kamery. Dostanete se na mapu, kde si vyberete Vámi požadované místo a kliknutím na ikonu kamery si zobrazíte „přímý přenos“ z místa. Možná by nám pomohlo, kdybyste mohl popsat, jakým způsobem se na mapu kamer dostáváte, nebo nám alespoň pošlete odkaz z adresního řádku Vašeho prohlížeče.
  ~ Ing. Jiří Krotil, vedoucí odboru informatiky, Městský úřad Sokolov

 • 29.1.2016

  Kdo bude přednášet v muzeu

  dotaz:
  Bude přednášet o kamenech v Sokolově opravdu biolog Petr Rojík? Děkuji za informaci.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den. Váš dotaz musíte směřovat na Muzeum Sokolov, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 27.1.2016

  Rodný list

  dotaz:
  DOBRÝ DEN MÁM DOTAZ OHLEDNĚ ZASLÁNÍ RODNÉHO LISTU
  ~ Jolana

  odpověď:
  Dobrý den. Dotaz na zaslání rodného listu je nutno blíže specifikovat a to především o podrobnosti: - zda se jedná o vlastní matriční doklad, nebo doklad rodinného příslušníka - zda dokument bude použit v České republice, nebo v cizině a k jakému účelu bude sloužit Dle specifikace Vám bude sděleno, jak dále v žádosti postupovat a zda bude nutno uhradit nějaký správní poplatek. V této záležitosti doporučujeme se přímo obrátit na pracovnici matričního úřadu: dana.holla@mu-sokolov.cz S pozdravem
  ~ Hana Kokošková, vedoucí oddělení matrik zástupkyně vedoucí odboru správních agend

 • 27.1.2016

  Kontejner před vývěskou turistů

  dotaz:
  Vážený pane starosto! Prosím o vysvětlení, proč před vitrínou Klubu českých turistů na nábřeží Petra Bezruče u lávky přes Lobezský potok je černý kontejner na komunální odpad. Dříve tomu tak nebylo a tento stav trvá již asi 7 měsíců. Nedošlo ke změně územního plánu, který by počítal s umístěním kontejneru před klubovou vitrínou? Zrovna tak mohl být na protější straně ulice, nebo u zbývajících popelnic na druhém břehu potoka. Zájemci o informace o akcích našeho turistického klubu tak musí prolézat kolem kontejneru, který je mnohdy přeplněný odpadem, který se do něj nevešel. Nehledě na to, že v létě zapáchá. Myslím si, že náš klub KČT i za podpory města Sokolova pořádá mnoho turistických akcí i pro veřejnost. Tak se snažíme zájemce o turistiku informovat prostřednictvím této vitríny. Prostě se mi nelíbí, že je kontejner právě na tomto místě. Nepřipadá mi to příliš důstojné. S pozdravem
  ~ Jana Tichová

  odpověď:
  Dobrý den paní Tichová, kontejner, který je předmětem vašeho dotazu, byl historicky umístěn v místě, kde se nachází dnes, a to do doby cca před dvěma lety. Tehdy byl, vzhledem k problematickému vývozu ulice Nábřeží Petra Bezruče, umístěn na společné stanoviště s kontejnerem, sloužícím lékárně (cca 20 metrů vedle po směru jízdy). Asi za půl roku (v srpnu 2014) byl však na žádost společenství, jež si jej platí, přemístěn zpět na původní místo, a to z důvodu, že jej využívaly v hojné míře i další subjekty v domě s lékárnou. Tolik z historie, a teď lepší zpráva. Dnes se mi telefonicky ozval zástupce uvedeného společenství s tím, že si kontejner chtějí zamykat, jelikož mají pocit, že jej využívají v nepřiměřené míře tentokrát zase kolemjdoucí, procházející kolem přes most. Dohodli jsme se na režimu zamykání a odemykání kontejneru, a zároveň jsem s pánem projednal možnost přemístění před lékárnu, kde budou opět oba dva vedle sebe. Slíbil mi v této věci e-mailem sdělit kladné stanovisko. Jakmile jej obdržím, dám pokyn k přemístění nádoby na jedno společné stanoviště s lékárnou a budu doufat, že se zas neozve někdo, komu toto nebude vyhovovat. Pakliže výše uvedené uskutečníme, bude učiněno za dost i vašemu spolku, který bude mít nástěnku přístupnou bez jakékoli nevzhledné bariéry (pokud ji někdo nezablokuje tentokrát parkujícím autem). Zdravím Vás, přeji pěkný den a jarním kilometrům zdar.
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění

 • 26.1.2016

  Parcely po bývalých kasárnách n Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, před nějakým časem jsem četla v Sokolovském deníku, že na místě bývalých kasáren by měly vzniknout nové stavební parcely pro RD. Chtěla bych se zeptat, zda opravdu vzniknou, popř. kdy a jakým způsobem budou občané Sokolova informováni o prodeji, aby mohli případní zájemci parcelu odkoupit? Děkuji za informace.

  odpověď:
  Dobrý den, dle platného územního plánu města Sokolov je území určené pro zástavbu rodinnými domy. Nicméně tak, jak je území rozděleno na funkční využití, se ukázalo v praxi jako nevyhovující. Proto se mění jeho funkční využití, a to v současně stavebním úřadem projednávané změně územního plánu, kterou očekáváme cca v polovině roku 2016. Záměrem města je zastavět lokalitu např. řadovými domky. Předpokládáme, že případné parcely budou nabízeny veřejnou soutěží, což bude uveřejněno na stránkách města. Další blízka lokalita (dole u valu v Luční ulici), kde byl v minulosti navržen parčík (tzv.Gsteinigt II.), rovněž čeká na změnu č.1 územního plánu města. Zde se domníváme, že budou pozemky nabízeny k individuální výstavbě rod. domků. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 26.1.2016

  Pokácení lípy v Luční ulici

  dotaz:
  Dobrý den, dne 20.1.2016 v ulici Luční nechalo město pokácet jednu krásnou vzrostlou lípu. Nechápu, proč v dnešní době se kácí stromy místo toho, aby se zachraňovaly. V ulici je krásná alej, která stojí za zachování. Nemluvím jen za sebe, když jsem proti případnému dalšímu kácení. A chtěla bych se ještě zeptat, co město bude dělat s pozemkem, který na podzim nechalo srovnat se zemí. Původně to měl být park. Děkuji za odpověď.
  ~ Šárka Krotká

  odpověď:
  Dobrý den. Lípa byla pokácena na základě rozhodnutí Orgánu ochrany přírody, a to z důvodu jejího poškození. Na místě bylo zjištěno, že byla dřevina do 2/3 výšky kmene zahrnuta zeminou, dále došlo k odlomení větve, čímž vznikla na kmeni stromu rozsáhlá rána, která může být vstupní branou pro patogeny. Lípa byla navíc z této strany nedostatečně zavětvená. V důsledku těchto negativních zásahů orgán ochrany přírody shledal závažné důvody k pokácení dřeviny. Jednalo se o lípu rostoucí v nevhodném prostoru příkopu v ulici Luční. Pokácena byla pouze tato jedna dřevina a o žádném dalším kácení se momentálně neuvažuje. Stávající lipová alej není určená ke kácení. Snahou města je ji co nejdéle zachovat. V současném platném územním plánu města je funkční využití "park". V současné době však probíhá schvalování změny č.1 platného územního plánu, kdy je namísto parku navrženo "území pro výstavbu rodinných domů". S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 26.1.2016

  Údržba Nádražní ulice

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v Nádražní ulici 844 a 843 zajímalo by mne, kdo má na starosti údržbu této ulice? Co se týká teď v zimě sněhu a jinak propadání se na určitých místech. Je to dosti nebezpečné, jak pro chodce, tak pro ježdění autem. Dále zde v této lokalitě dochází dosti často k nechtěným skládám, lidé zde neprovozují třídění odpadu, odpadky se povalují i mimo normální popelnice, je možné s tím něco udělat? Také by bylo vhodné tuto ulici navštěvovat častěji strážníky městské či státní policie, jelikož je tu po setmění docela rušno, jelikož se sem stěhují spousta opravdu nepřizpůsobivých občanů a mnohdy je zde i dosti nebezpečno. Omlouvám se, ale nebudu uvádět své jméno. Děkuji
  ~ H.

  odpověď:
  Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. V krátkosti odpovím na vaše dotazy: 1/ údržba ulic - údržbu ulic má na starosti vlastník! Ve vašem případě to není město, ale jsou to "České Dráhy"; 2/ odpadky a třídění (Nádražní 844, 843) - tyto nemovitosti vlastní "Bytové družstvo", které má objednané kontejnery a ty jsou řádně vyváženy. Pokud si družstvo objedná více nádob, tak je firma SOTES s.r.o. ráda přistaví. Pokud někdo odhodí odpadky mimo popelnici, hrozí mu pokuta. Problémy v této lokalitě firma SOTES s.r.o. ve spolupráci s městskou policií Sokolov řeší velmi často, naposledy dne 18.1.2016. S pozdravem
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 26.1.2016

  Koaliční smlouva sokolovských zastupitelů

  dotaz:
  Vážený pane bakaláři, po komunálních volbách mj. do sokolovksého městského zastupitelstva v loňském roce jsem se na několika místech dočetl, že "vítězné" volební strany uzavřely koaliční smlouvu. Stejně tak se psalo, že tato smlouva bude po podpisu všech stran zveřejněna. Mohl byste mě, prosím, odkázat na místo, kde je koaliční smlouva publikována, popř. na místo, kde je možné do této smlouvy nahlédnout? Děkuji. S pozdravem
  ~ Jiří Kvasnička

  odpověď:
  Dobrý den. Zasílám odkaz na koaliční smlouvu, která je nyní umístěna na webových stránkách jedné z volebních stran, a to ČSSD. Koaliční partneři taktéž hledají způsob zveřejnění. Odkaz na koaliční smlouvu - je zde a na dodatek č. 1 - je zde S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka starosta

 • 26.1.2016

  Hlášení zániku vozidla

  dotaz:
  Dobrý den,měl bych takovou malou připomínku.Potřeboval jsem vyřadit automobil z registru vozidel.Jelikož sem pracovně mimo Sokolov tak sem zjišťoval podmínky.Poctivě jsem se tedy objednal přes rezervační systém,kde mě tedy zarazily časy na které se dá objednat.Trvale zablokovány časy 10:00-13:00hod pro neobjednané návštěvníky což mi bylo potvrzeno několika obyvateli města a doporučeno,že mám úřad navštívit bez objednání.Přiznávám,že pro mě tyto sou nevyhovující.Pokud se do Sokolova nedostanu dříve jak v 10hod,sem nucen čekat minimálně až do 13hod.Dal sem na radu známých a šel přímo po příjezdu na úřad.Vzal si pořadové číslo.Při čekání sem zjistil,že odhlášení- zánik vozidla je bez pořadového čísla.Tak jsem přistoupil k přepážce a během 5 minut odcházel.Mohu vám poděkovat za velice příjemný a ochotný přístup paní úřednice.Ale přesně oč mi jde.Kdybych na stránkach úřadu dočetl,že zánik vozidla je bez objednáni,nezablokoval bych vlastně 2 místa a tyto časy mohli využít další.Pokud bych čekal až na objednaný čas,tak bych u přepážky zjistil,že sem čekal zbytečně a odeslali by mně stejně jinam bez objednáni.Chybí vám tyto informace na stránkách úřadu.Dost by to ulevilo spoutstě lidem a i vám.
  ~ Kozoroh

  odpověď:
  Dobrý den, informaci o této službě uveřejníme na našich webových stránkách. Děkujeme velmi za upozornění.
  ~ Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

 • 26.1.2016

  Funkčnost kamerového systému

  dotaz:
  Dobrý den. Dne 14.1. bylo p. MARKOVI sděleno na stránkách Napište starostovi, že kamerový systém je opět funkční. Dnes 22.1.16 jsem se snažil systém prohlédnout. Všude se zobrazovaly zelené a nezasněžené plochy. Žádám o sdělení, existuje - li jiný způsob přístupu veřejnosti do kamerového systému než ten, který nabízí internetové stránky města. Obrázky nebyly aktuální. Proč??? Děkuji za informování.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den, on-line obrazy z kamer jsou plně funkční. K obrazům je možné se dostat dvěma způsoby. Jedna z možností je přes stránky města Sokolova na adrese www.sokolov.cz, kde v části město Sokolov naleznete sekci bezpečnost a pod ní odkaz na kamerový systém. Další možný přístup je přímo přes webové stránky www.bezpecne.sokolov.cz, kde naleznete odkaz na kamerový systém. S pozdravem,
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 21.1.2016

  Podmínky pro získání karty pro seniory

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na definici "Důchodce nad 70 let" uvedeném v tarifech pro MHD. Protože často jezdím do nemocnice, na sídliště Michal nebo na hřbitov rád bych využíval roční tarif na čipové kartě (300,-Kč/rok). Nikde jsem ale nenašel informaci, jestli je podmínkou např. trvalé bydliště v Sokolově (já jsem z Rotavy). Děkuji
  ~ Jiří Pecha

  odpověď:
  Vážený pane Pecho, podmínkou získání čipové karty pro důchodce nad 70 let je pouze dosažení věku 70 let, žádné další podmínky stanoveny nejsou. Veškeré informace k vydání karty Vám poskytne přepravní a informační kancelář v Sokolově, provozní doba: Pondělí, úterý, středa 7,30 hod. -16,00 hod. polední přestávka 11,45 – 12,30 hod. Čtvrtek, pátek 6,30 hod. – 15,00 hod. polední přestávka 11,45 – 12,30 hod. Provoz je zveřejněn na budově Dopravního terminálu; kontakt: ul. Nádražní 2245, 356 01 Sokolov, tel.: +420 352 604 232, e-mail: info.so@autobusy-kv.cz. S pozdravem a přáním příjemného dne
  ~ Ing. Hana Mertlová, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 21.1.2016

  Stav Jiráskovy ulice

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na Vás s problémem, který se týká rozbité komunikace v Jiráskově ulici. Již několik roků je v naprosto nevyhovujícím stavu. Bydlí zde většinou starší lidé, kterým dělá chůze po tak rozbité komunikaci potíže. Chtěla bych vědět, zda oprava této komunikace je zahrnuta do plánu oprav v tomto roce nebo jestli se najde nějaké jiné vhodné řešení. Děkuji.
  ~ Veithová

  odpověď:
  Dobrý den, komunikace Jiráskova není zařazena do plánu oprav na rok 2016. Omezené finanční prostředky byly směrovány do oprav, kde je nezbytná součinnost s opravami inženýrských sítí nebo jsou ve výrazně horším stavu a více dopravně zatížené. Plně však chápeme Váš požadavek a komunikaci Jiráskova zařadíme do návrhu plánu oprav komunikací na další období. Bohužel nelze opravit ve městě vše najednou. Lituji, že Vám v tuto chvíli nemohu dát příznivější odpověď. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 17.1.2016

  Dostupnost televizního signálu ve městě Sokolov

  dotaz:

  odpověď:
  Na základě dotazů občanů města, kteří se obraceli na město Sokolov o pomoc při řešení problémů s dostupnosti televizního signálu, se starosta města Sokolov obrátil na Český telekomunikační úřad a dne 7.1.2016 obdržel přiloženou odpověď. Z ní vyplývá, že obyvatelé lokalit, ve kterých je problém s nedostupností televizního signálu, se musí obracet přímo na provozovatele konkrétních televizních programů. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 14.1.2016

  Chodník, pejskaři, strážníci a nesmetená odpověď pod stůl

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, měl bych na Vás dva dotazy: 1) V ulici Spartakiádní podél vchodů 1960 až 1965 ze strany poštovních schránek (bližší strana u mateřské školky) . Přijde mi, že je tam nekvalitně udělaný chodník. Nejsem žádný stavař, ale chodník, který je pod úrovní trávníku, mi přijde jako nekvalitně udělaná práce. Obrubníky jsou zároveň s chodníkem a místy pod úrovní chodníku. Čili když zaprší, tak na chodníku je bordel z trávníku a bahno. 2) Druhá otázka se jedná ohledně pejskařů. Pejskové zde běhají puštění na volno a myslím si, když je pes puštěn na volno, tak by měl mít alespoň "náhubek". Nikdy jsem neviděl tudy projít strážníka městské policie nebo APK. V blízkosti je dětské pískoviště a myslím si, že by mělo býti alespoň oplocené, ohrazené. Dále navazuji na první dotaz. Když zaprší, tak fekálie od psů stečou na chodník (to samé platí, i když neprší. Psi tu kálí na chodník a pejskaři si to neuklidí. Za tu dobu, co tu bydlím, jsem nikoho neviděl, že by si uklidil po pejskovi). Pak to na chodníku vypadá jako "minové pole". Pane starosto, byl bych velice rád, kdybyste se vydal na průzkum a přesvědčil se sám. Děkuji Vám za Váš čas a za předem "smetenou" odpověď z Vašeho stolu, jako u 90 % všech dotazů, co tu obyvatelé píšou. Děkuji
  ~ Dr. Solfernus

  odpověď:
  Dobrý den. 1)Tento chodník firma SOTES v minulosti opravovala a nemohla danou niveletu měnit. Tato práce byla osobně kontrolována ředitelem společnosti za přítomnosti vedoucích pracovníků odboru správy majetku a žádné pochybení nebylo konstatováno. Pokud bude potřeba, rád s Vámi budu záležitost řešit osobně na tel. čísle 724007818. Ing. Jaromír Dvořák, ředitel firmy SOTES 2) Dobrý den, svoji odpověď začnu druhou částí, kdy píšete, že jste na sídlišti Vítězná neviděl projít strážníka. Nemohu s Vámi souhlasit, neboť městská policie provádí zejména pěší výkon služby. Předkládám zde přehled za měsíc prosinec, kde jsou uvedené časy, kdy měli strážníci plánovanou pěší službu na sídlišti Vítězná v Sokolově: 1. 12. 2015 08.30 – 09.30, 15.30 – 16.30 2. 12. 2015 15.30 – 16.30, 19.00 – 20.30 3. 12. 2015 06.00 – 06.30, 15.30 – 16.30 4. 12. 2015 - 5. 12. 2015 08.30 – 09.30, 14.00 – 15.00 6. 12. 2015 10.30 – 11.30, 15.30 – 16.30 7. 12. 2015 15.30 – 16.30 8. 12. 2015 15.30 – 17.00 9. 12. 2015 16.00 – 16.30, 19.30 – 20.30 10. 12. 2015 06.00 – 06.30, 16.00 – 16.30, 19.30 – 20.30 11. 12. 2015 16.00 – 17.00 12. 12. 2015 09.30 – 10.30 13. 12. 2015 09.30 – 10.30 14. 12. 2015 21.00 – 21.30 15. 12. 2015 06.00 – 06.30, 16.00 – 16.30, 21.00 – 21.30 16. 12. 2015 06.00 – 06.30, 15.30 – 16.30 17. 12. 2015 09.30 – 10.00, 16.00 – 17.00 18. 12. 2015 15.30 – 16.30 19. 12. 2015 - 20. 12. 2015 - 21. 12. 2015 08.30 – 09.30, 16.00 – 17.00, 21.30 – 22.30 22. 12. 2015 16.00 – 16.30, 21.00 – 22.00 23. 12. 2015 16.00 – 16.30 24. 12. 2015 16.00 – 16.30 25. 12. 2015 16.00 – 16.30 26. 12. 2015 16.00 – 16.30 27. 12. 2015 09.00 – 10.00, 16.00 – 16.30 28. 12. 2015 19.30 – 20.30 29. 12. 2015 16.00 – 17.00, 19.30 – 20.30 30. 12. 2015 15.30 – 16.30, 22.00 – 23.00 31. 12. 2015 13.30 – 14.30, 17.00 – 18.00, 21.30 – 22.30 Problémy, které popisujete, jsou samozřejmě v celém městě, a proto není možné být na sídlišti Vítězná nepřetržitě. K první části otázky uvádím, že volný pohyb psů na území města je řešen Obecně závaznou vyhláškou města Sokolova o pohybu psů na území města Sokolova č. 5/2005, kde jsou stanoveny místa, kde se mohou psi pouštět tzv. na volno. Vítězná zde uvedena není. Pokud chovatel psa pustí v této lokalitě na volno, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku, kde může být uložena bloková pokuta na místě až do výše 5.000,- Kč. Mgr. Petr Kubis velitel Městské policie Sokolov A na závěr: Větu o zametání odpovědí ze stolu považuji za zbytečnou a hlavně nepravdivou. Dotazy na starostu nejsou v mnoha městech pravidlem. Tento způsob komunikace s občany města míním zachovat. Jak sám vidíte - odpovídat chci a ne házet něco pod stůl. Zdravím Bc. Jan Picka starosta
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel firmy SOTES, Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov, Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.1.2016

  Firma SOTES pracovala při kalamitě na sto procent

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, a je to tady opět jako loni - neprotažené chodníky. Na náměstí Budovatelů se ještě v 9.30 hodin nedalo projet s kočárky a pro pěší to bylo nemlich to samé. To SOTES nemají pohotovosti? Stačilo by, kdyby pracovníci trochu dříve vstávali, když to nestíhají, ať začnou dříve. Přál bych vám slyšet, jak ženský s kočárky nadávaly, to byste si za klobouk nedal. My se ženou byli pouze pěší, a to jste dostali jmen. Děkuji za odpověď.
  ~ naštvaný občan Petr Holas

  odpověď:
  Dobrý den, je mi líto, že nejste spokojen se zimní údržbou, ale věřte mi, že firma SOTES v současné kalamitě dělala na 100%!! Několik informací : 1/ v noci od 3 - 7 hod vyjelo 10 strojů, 2/ od 18 hod - 23 hod vyjelo také 10 strojů a je samozřejmé, že během dne pracovali všichni pracovníci firmy.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 14.1.2016

  Bajkeři budou jednat s městem o spolupráci

  dotaz:
  Dobrý den, jsme skupina lidí (nazýváme se „bajkeři“) a jsme zastánci tzv. gravity disciplín na MTB (horské kolo). Náš port spočívá v tom, že si budujeme tzv. Bikepark, ve kterém máme postavené speciální skoky pouze z přírodních materiálů. Bikepark, ve kterém jezdíme a o který se vlastně jedná, se nachází na baníku nad nově vybudovaném běžeckém okruhu. V roce 2012 zde prošel bikepark pod vedením pana Jaroslava Hájka a jeho partou, značnou renovací a rekonstrukcí, byly zde vybudovány nové lávky a tzv. "wolrajdy" (nakloněná plocha v úhlu cca 50°, po které se jezdí). Ale jak šel čas, tak se nám bikepark začal rozpadat a rozkrádat, neznámo kam zmizely kubíky dřevěných prken a trámů, v bikeparku se ve velké míře ve večerních hodinách konzumuje alkohol a užívají jiné návykové látky, což nám vadí, a vznikají díky tomu zcela nemilé situace, kdy nás napadají (naštěstí prozatím jen slovně) narkomani, přespávají tu bezdomovci, na denním pořádku máme uklízení nádob od alkoholu, injekčních stříkaček, prezervativů. A tak jsme si řekli, že je na čase po čtyřech letech dát zase náš "plácek" dohromady, a touto žádostí vás chci požádat o příspěvek v podobě materiálu a nářadí, třešnička na dortu by byla kamera napojená na oddělení Městské policie. Abyste viděli, že to myslíme vážně a nebereme to na lehkou váhu, tak se chystáme založit klub, který bude obsahovat až na 30 členů, možná i více. Poté si necháme na zakázku udělat dresy, na kterých bude naše jméno, číslo, a pokud se s městem Sokolov podaří vybudovat spolupráci, rádi bychom měli na dresech logo města, případně dalších organizací, které by nás v naší činnosti podpořily. Nechceme, a ani nečekáme nijak závratnou částku v řádu milionů, ale spíše pár tatrovek vhodné hlíny a několik dřevěných trámů a kotev pro jejich uzemnění, dále pak nějaká prkna (stačí ořezky, které se dají sehnat celkem levně). Rádi bychom byli i za nějako budku, kde bychom si mohli uskladňovat nářadí, případně nějakou místnost kdekoliv v Sokolově, kde bychom si mohli udělat svou dílničku, kde bychom si mohli případně přivydělávat na podporu naší činnosti. V našem týmu máme amatérského mechanika, který ale dokáže udělat téměř cokoliv, co se týká nejen kol. Ale my jsme převážně studenti a nemůžeme si dovolit takové investice. Rádi bychom se zúčastnili nějakých závodů např. KV Downtown, kde bychom dělali alespoň nějakou reklamu pomocí dresu s logem města. A nějaké závody bychom rádi také pořádali zde v Sokolově.
  ~ Jednatel: Michal Talpaš, nám. Budovatelů 1404, Sokolov, tel: 730 650 679, e-mail: talpasm@gmail.com

  odpověď:
  Dobrý den, o celé záležitosti víme a byl vám již odeslán dopis vyzývající ke schůzce se zástupci odborů správy majetku a rozvoje města na den 18.01.2016. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.1.2016

  SOTES umístí na stránky plánované rozmístění mobilních sběrných dvorů

  dotaz:
  Prosím o aktualizaci dokumentu na stránkách SOTES, který obsahuje plánované rozmístění mobilních sběrných dvorů v roce 2016. Vím, že budou změny a někteří z nás by je potřebovali vědět včas, aby si mohli naplánovat práci a dovolenou. Také by bylo velice vhodné, kdyby tyto mobilní sběrné dvory byly k dispozici celý den a nikoliv jen do 13:00. Někteří z nás pracují i o víkendu a nemají šanci se k mobilnímu dvoru dostat. Ano, je tu i velký dvůr v areálu SOTES, ale ne všichni jsou mobilní, nebo mají prostředky velké věci odvézt. Co třeba nechat mobilní dvůr celý víkend a průběžně ho dvakrát za den vyvézt? Poslední akci mobilních dvorů jsem stihl jen tak tak, když jsem ve 12:45 utíkal ke kontejneru, kde už netrpělivě přešlapoval řidič připravený k odjezdu. I tak jsem bohužel nemohl vyhodit vše kvůli jeho odjezdu ve 13:00.
  ~ Jan

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Aktualizaci dokumentu na stránkách SOTES, který obsahuje plánované rozmístění mobilních sběrných dvorů v roce 2016, společnost zajistí. S pozdravem
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 14.1.2016

  Na pozemku s bývalou klubovnou skautů nelze stavět dům

  dotaz:
  Dobrý den, na Staré Ovčárně byla klubovna skautů, ta se odstranila. Co s nevyužitým pozemkem? Byl by možný odkup? Děkuji za odpověď.
  ~ Bc. Martin Homolka

  odpověď:
  Dobrý den, ano, nájemní smlouva byla ukončena a stavba klubovny skautů odstraněna. Funkční využití pozemku je dle platného územního plánu "rekreace kolektivní" stejně jako celý areál zdraví. To znamená, že zde v současné době nelze vystavět např. rodinný dům, ale jsou zde umožněny pouze aktivity pro rekreaci a sport. Pozemek je navíc zatížen kanalizací. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.1.2016

  Nepříjemnosti při rozkopání sídliště energetickou společností

  dotaz:
  Dobrý den, bohužel tak špinavý a zanedbaný Sokolov jako je poslední rok si pamatuji tak před deseti lety. Mluvím zejména o oblasti sídliště Michal. Již úklid po oslavách Nového roku 2015 ukázal, že to nebude dobré. Sídliště bylo uklizeno asi až dva nebo tři týdny po oslavách. Přerostlá tráva se sekala pravidelně v dešti, aby plocha byla co nejvíce 'zubatá' a rozježděná. Při 'akci' nejmenované energetické společnost, která byla nejen co do pořádku hrozná, byl velký úspěch na sídlišti úklidový vůz nejen vidět, ale když už přijel, tak vidět i výsledek. Ještě dnes je jejich 'práce' znát už jenom v tom, že bláto je všude. Minulý týden byly na trávě před ulicí Alšova složeny modré trubky. Opět zbyl rozježděný trávník a bláto je všude. Kdo to dovolil? Kdo hlídal ty, co tam ty trubky složili? Po posledním 'velkém úklidu' zbyla na chodníku u přechodu hromádka kamení, je tam stále. Je skvělé, že se staví a opravuje, ale myslím, že by si město mělo lépe ohlídat jejich průběh a hlavně uvedení do původního stavu, včetně kvalitního travního semínka. Je to stejné jako úžasné 'stavební dílo' u rozhledny. Hlína je všude. V posledních třech letech byl vidět velký posun v čistotě a udržování travnatých ploch. V tomto roce se to opravdu nepovedlo.
  ~ Eva Marková

  odpověď:
  Dobrý den paní Marková, dovolím si zaslat své vyjádření, které rozdělím do dvou bodů: 1/ Celé sídliště bylo rozkopáno energetickou společností a firma SOTES s touto firmou měla řadu nepříjemností (špatně položené asfalty, nepořádek...). Vzniklý problém jsme několikrát ve spolupráci s městem řešili a souhlasím s Vámi, že tyto práce občany zmiňované lokality obtěžovaly. Jenom podotýkám, že tato firma není SOTESU podřízená! 2/ Jsem rád, že je za poslední tři roky vidět posun, co se týče sekání a úklidu území. Pokud nastaly nebo nastanou jakékoliv nedostatky v této činnosti, je mou povinností je okamžitě řešit! Věřím, že v roce 2016 se nám podaří práce dále zlepšit, a pokud uvidíte jakékoliv nedostatky a sdělíte nám je, tak je rádi napravíme (tel. 724 007 818). S pozdravem
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 14.1.2016

  Tříděný odpad vyváží SOTES s.r.o. pravidelně podle smlouvy

  dotaz:
  Dobrý den, připojuji se k panu Marešovi. Bydlíme v Jelínkově ulici. Co nám tady udělali stání na sběrné kontejnery, tak si tady připadám jak na smetišti. Naučili jste lidi třídit odpady, a tak byste měli udělat podmínky, aby smetí tady nepoletovalo, a častěji kontejnery vyvážet nebo přidat zvláště žluté a modré. Škoda, že nemáte kolonku na fotky (posílám je na "čisté město"). Také bych chtěla upozornit na vyvážení kontejnerů na směsný odpad. Vrací se nám z jedné strany nevysypaný. Nevím, jak se to vysypává, ale není prázdný když jej vrátí na stání. Děkuji za pochopení a doufám, že nám pomůžete tuto záležitost vyřešit.
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den paní Marto, pokusím se na Váš podnět reagovat postupně: 1/ Tříděný odpad vyvážíme pravidelně dle smlouvy s městem a 25.12. byl proveden mimořádný vývoz. 2/Směsný odpad vyvážíme dle smlouvy, a pokud v kontejnerech zůstane jakýkoliv odpad, tak je to špatně a sjednáme nápravu.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 14.1.2016

  Omluva za nepořádek na hřbitově na Štědrý den

  dotaz:
  Dobrý den, pozastavuji se nad nepořádkem na městském hřbitově. Na Štědrý den, kdy chodí na hroby pozůstalých mnoho lidí, byl na hřbitově značný nepořádek, ořezané větve ležely na pěšinách mezi hroby, takže méně pohybliví občané přes ně jen obtížně přelézali, pěšiny mohly být alespoň shrabané od listí a drobných větviček. Stav v tento den byl nedůstojný, naprostý opak byl například na hřbitově ve Svatavě, který byl jako vždy vzorně uklizený. Technické služby zřejmě zaspaly.
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den, za tento nepořádek se za firmu hluboce omlouvám a věřte mi, že se tento stav již nebude opakovat!!! Děkuji za Váš podnět.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 14.1.2016

  Uzavírka na Královské Poříčí je jen dočasná

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu byl na kruhovém objezdu v ulici Kraslická (u benzinky EuroOil směr na Svatavu) uzavřen výjezd na Královské Poříčí - Karlovy Vary a zda se jedná o uzavírku trvalou, či dočasnou. Děkuji za odpověď.
  ~ Jan Procházka

  odpověď:
  Dobrý den, jedná se o dočasnou uzavírku. Bude provedena úprava na výjezdu. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 14.1.2016

  Kontakty na přepravní a informační kancelář v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na definici "Důchodce nad 70 let" uvedeném v tarifech pro MHD. Jelikož často jezdím do nemocnice, na sídliště Michal nebo na hřbitov, rád bych využíval roční tarif na čipové kartě (300,-Kč/rok). Nikde jsem ale nenašel informaci, jestli je podmínkou např. trvalé bydliště v Sokolově (já jsem z Rotavy). Děkuji.
  ~ Jiří Pecha

  odpověď:
  Vážený pane Pecho, podmínkou získání čipové karty pro důchodce nad 70 let je pouze dosažení věku 70 let, žádné další podmínky stanoveny nejsou. Veškeré informace k vydání karty Vám poskytne přepravní a informační kancelář v Sokolově, provozní doba: PO - PÁ: 7:00 - 11:45 h. a 12:30 - 16:00 h.; kontakt: ul. Nádražní 2245, 356 01 Sokolov, tel.: +420 352 604 232, e-mail: info.so@autobusy-kv.cz. S pozdravem a přáním příjemného dne
  ~ Ing. Hana Mertlová, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 14.1.2016

  Město jednalo o odkupu Českého domu

  dotaz:
  Dobrý den, jelikož jsme se mohli dočíst, že se město snaží vykoupit zpět zdemolované bytovky u kina Alfa, dělající akorát ostudu, chci se tak rovnou zeptat, zda město neplánuje i nějaký krok k záchraně nebo alespoň k pomoci budovy bývalého hotelu Český dům? Jsem si vědom, že budova je podobně jako výše zmíněné bytovky v osobním vlastnictví a město tak o jejím osudu moc rozhodovat nemůže, ale z důvodu, že se jedná o památkovou stavbu patřící k historii Sokolova, na což by měl být brát velký zřetel, myslím, že by tak byla velká škoda budovu nechat stále chátrat, až by nakonec přišla na řadu i demolice. Děkuji za odpověď.
  ~ Petr Pokorný

  odpověď:
  Dobrý den, osobně jsem jednal s majitelem o možném odkupu torza Českého domu, nicméně k dohodě zatím nedošlo, a to z důvodů vysokých finančních požadavků majitele. Ani druhý návrh, který spočíval v založení společného subjektu, nebyl městem akceptován. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.1.2016

  Kamerový systém je opět funkční

  dotaz:
  Dobrý den, kdy bude opět v provozu kamerový systém? Děkuji za odpověď.
  ~ p. Marko

  odpověď:
  Dobrý den, dle sdělení velitele městské polici je kamerový systém opět funkční. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 14.1.2016

  Důvodem nejsou špatné povětrnostní podmínky

  dotaz:
  Vážený pane starosto, rád bych se Vás zeptal, jak hodnotíte kvalitu práce Technických služeb Sokolov, když na dušičky je hřbitov zasypán listím a na Vánoce plný poházených větví. K tomu pak je na hřbitově umístěný omluvný nápis, který uvádí, že nemohlo být uklizeno z důvodu špatných povětrnostních podmínek. Zajímalo by mě, jaké podmínky by pro úklid mohly být lepší, než ty, které v roce 2015 panovaly. Rád bych pak také věděl, jak jsou zodpovědné osoby Technických služeb za takovou práci ohodnoceny (ne-li snad odměněny). Děkuji Vám předem za odpověď.
  ~ Občan Sokolovska

  odpověď:
  Dobrý den, podle informací, které mám, nebyla zpráva o špatných povětrnostních podmínkách přesná, spíše se jednalo o chybné rozhodnutí jednoho z vedoucích pracovníků. Jako starosta města se přidávám k omluvě ředitele firmy SOTES s.r.o. s tím, že jsem přesvědčen, že se tato situace již nebude opakovat. Případné postihy zodpovědných pracovníků jsou v kompetenci ředitele společnosti nebo případně jejich jednatelů. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.12.2015

  Poděkování za adventní koncerty a trhy na náměstí

  dotaz:
  Dobrý den, nyní bych ráda poděkovala za adventní koncerty. Povedl se výběr a byly to pěkné zážitky. Také s tím vstupným to bylo dobré, že se za všechny zaplatilo najednou. Také trhy v neděli na Starém náměstí byl asi dobrý nápad. Jenom bych měla připomínku k předávání kytičky paní Nálepkové. Ona v dlouhém a kytku předává pán v džínách a v šále (a to si nejsem jistá, jestli neměl kšiltovku). Tohle ještě určitě vychytají pracovníci MDK. Jinak velké díky za práci pro město (určitě nic lehkého) a do roku 2016 jen to nejlepší všem. Marta
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za vaši pochvalu i za připomínku a slibujeme, že se bude snažit dotahovat i takové detaily. S přáním krásného prožití vánočních svátků
  ~ Bc. Ladislav Sedláček, ředitel MDK Sokolov

 • 17.12.2015

  Chybí kontejnery na tříděný odpad

  dotaz:
  Modré kontejnery na papír Předem děkuji spoluobčanům města za třídění odpadu, rok od roku je znát, že jsme se to naučili. Tím ale vzniká problém v počtu kontejnerů a nepořádku kolem nich. Já bydlím na hranici ulic Plzeňská, Slezská a Jednoty, kde máme na travnatém ostrůvku dva na plast, jeden na papír a jeden na sklo. Papír se vyváží tuším v úterý, ale již v pátek se vám nemusí podařit do něj papírový odpad přidat. A to ani v okolí (u pošty, restaurace "U Nohy"). Potom se okolo povalují kartony a igelitky nahrazující samotný kontejner do doby, než zafouká vítr. Volal jsem na Sotes, zda by nebylo možné jeden modrý na papír přidat či ho vyvážet dvakrát týdně - bohužel prý nejsou peníze. Věřím, že podobný problém je místy ve městě více, proto prosím o kontrolu postižených míst a variantu jejich řešení.
  ~ Lukáš Mareš

  odpověď:
  Dobrý den, v lokalitách, kde se začne více třídit odpad, se situace nejprve monitoruje, pokud vyplyne zvýšená potřeba odpadových nádob, přistaví se další kontejner.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 17.12.2015

  Policisté hlídají na celém území města

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli by nemohlo být město častěji hlídano policisty. Ráno chodím v 5.15 na autobus, o víkendu není vidět člověka, jen opilce a feťáky. Slyšela jsem, že se tady přepadává, takže mám docela strach. Už tady není bezpečno jako dříve. Já nepamatuji, že by se přepadávalo tak často, jak teď. Z bezpečnostních důvodu jsem se radši nepodepsala a napsala jen Božka, protože se bojím. Děkuji za pochopení a přeji pěkný den
  ~ Božka

  odpověď:
  Dobrý den, nemám informaci o tom, že by se v Sokolově více "přepadávalo". Naopak, podle statistik Policie ČR se oproti roku 2014 opět snížil nápad trestných činů na území města Sokolova. Policie ČR i městská policie v nočních hodinách vykonává hlídkovou činnost na celém území města. Pokud máte obavy v určitě lokalitě, napište mi, kde se necítíte bezpečně (kudy chodíte na autobus), a pokud nebude nutné plnit jiné úkoly, není problém tam poslat hlídku městské policie nebo si sama přivolejte hlídku na lince 156, kdykoliv budete mít nějaké obavy. S pozdravem a příjemné prožití vánočních svátků
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 17.12.2015

  Nepojízdná auta jsou z komunikací odstraněna

  dotaz:
  Dobrý den, 1. otázka - jak město zjišťuje stav nepojízných aut (např. na sídlišti Vítězná na parkovišti naproti prodejně ELEX stojí minimálně 3 dlouhodobě nepojízdná auta). 2. otázka - je zajištěn a sledován odklon nebezpečných nákladů vyjíždějících z chemičky? A na konec spíše poznámka k dopravní situaci u benzínky ONO. Je tak těžké požádat Karlovarský kraj o vyhodnocení situace, kdy došlo k nárůstu dopravy po otevření obchvatu Svatavy? Za svoji osobu jsem poslal panu hejtmanovi skromný dotaz, ale pochybuji, že má takovou váhu jako hlas města Sokolova.
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, odpovím Vám na první otázku. Pokud je na pozemní komunikaci odstaveno vozidlo, které je vrakem ("silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu") - zákon o pozemních komunikacích, nebo autovrakem ("je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem") - zákon o odpadech, strážník takové vozidlo označí upozorněním pro vlastníka, aby vozidlo nejpozději do dvou měsíců odstranil z pozemní komunikace. Pokud tak neučiní, bude takové vozidlo vlastníkem komunikace (ve většině případů městem Sokolov) odtaženo. Náklady se budou následně vymáhat po vlastníkovi vozidla, pokud bude zjištěn. V případě, že dochází k znečištění okolí vozidla z důvodu unikáním kapalin, je takové vozidlo odstraněno ihned. Do Vámi uvedené lokality vyšleme strážníky, aby vyhodnotili situaci, zda se jedná o vraky nebo autovraky a budeme postupovat podle popsaného postupu. S pozdravem Na druhou otázku pak jen stručná odpověď. Podle našich informací městská policie a státní policie provádí náhodné kontroly. Na třetí otázku pak to, že při nejbližší příležitosti se vedení Karlovarského kraje pozeptám, zda by nebylo nápomocno situaci řešit. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov, Bc.Jan Picka, starosta

 • 17.12.2015

  Na Vítězné chybí další obchody - pokračování

  dotaz:
  Dobrý den, Vaše odpověď na můj dotaz mě velice překvapila! Odpovědět jednou větou na problém obyvatel Sokolova je opravdu silná káva, ať už se týká čehokoliv. Čekali jsme alespoň náznak nějakého zájmu. Nakonec, pan starosta je od toho, aby se staral o město a občany. Pokud mu jejich problémy připadají nepodstatné, asi by měl zvážit své působení. Nejsme jen nějaké hloupé stádo, které obtěžuje vedení města, chceme také důstojně žít! Na řetězec Lidl jsem se obrátila sama, ale těžko něco zmůžu, když nemám ani náznak nějaké podpory. S pozdravem
  ~ Lenka Fojtíková

  odpověď:
  Dobrý den paní Fojtíková, především mi dovolte, abych se vyjádřil k Vašemu nařčení, že se mi problémy občanů zdají nepodstatné. Není tomu tak. O tom, že vedení města názory obyvatel zajímají, svědčí probíhající diskuze např. na pravidelných setkáních se seniory, diskuze v rámci městských akcí, výměnu názorů realizujeme také přes noviny, Patriot, stránky města, facebook atd. Možnost komunikace díky "Napište starostovi" není v mnoha městech obvyklá, nicméně u nás tento způsob chceme i dále zachovat. Věřte tedy, že komunikace s občany probíhá, byť pravda někdy v odpovědi stručné, ale pravdivé a vystihující danou problematiku. Nesouhlasím také s Vámi v tom, že obyvatelé Vítězné nemají kde nakupovat (podotýkám, že na Vítězné bydlím 23 let). V první řadě je to Penny market (případnou nespokojenost musí nakupující samozřejmě řešit s vedením prodejny), dále jsou to nové potraviny na Malém náměstí a v neposlední řadě základní potraviny nabízí původní potraviny za vysokým věžovým domem, menší potraviny v ulici Jiřího z Poděbrad a několikrát jsem již něco málo, co jsem zapomněl, nakupoval i v zapomněnce. Také dodávám, že v Sokolově jezdí Seniorexpres, a tak mohou senioři za symbolický poplatek (1 jízda = 15 korun) vyrazit pohodlně kamkoliv (Lídl, Tesco, Kaufland ..). Ano, starosta je od toho, aby řešil problémy obyvatel města, a věřte, že pokud by sídliště Vítězná nenabízelo možnost nákupu, snažil bych se najít řešení. Jak ale uvádím, těch možností je hned několik. Na závěr jen dodám, že ani tak by to nebylo řešení snadné, protože Vámi zmiňovaný pozemek v územním plánu není určen pro OC, v případně vypsané soutěži by vůbec nebylo jasné zda vyhraje právě společnost Lídl atd. atd. A to jsem se nezmínil o městech, kde některé řetězce měly více než jednu prodejnu a v současné době vedení měst neví, co má dělat s objektem, který je opuštěný, protože právě tento řetězec se rozhodl, že dvě prodejny ve městě provozovat nebude …….
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 17.12.2015

  Lékárny na stránkách města již nejsou

  dotaz:
  Dobrý den, proč v sekci Lékárny nejsou uvedeny všechny lékárny v Sokolově (chybí DrMax). Tím, že tam nejsou uvedeny všechny, si myslím, že můžeme narážet na nedovolenou veřejnou podporu. Proč daný seznam Lékáren není přímo v záložce zdraví, ale musí se hledat přes fulltextové vyhledávání, alespoň já jej nenašel? Děkuji a jsem s pozdravem
  ~ Radim A.

  odpověď:
  Hezký den, právě z důvodů možné nedovolené veřejné podpory a zároveň neexistujícího smluvně - servisního stavu (informace o provozní době, kontaktech atp.) bylo rozhodnuto, že seznam lékáren bude ze sekce zdraví odstraněn. To že jste jej našel, je způsobeno tím, že nedošlo k okamžitému přegenerování obsahu webu. Lékárny již na stránkách města nenajdete.
  ~ Ing. Jiří Krotil, vedoucí odboru informatiky

 • 14.12.2015

  Lékárny již nejsou na stránkách města

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych upozornil na chybu na stránkách Sokolova, v sekci lékáren, je u lékárny Tilia špatně uvedena pracovní doba, otevírají v 8:00 ne v 7:30. S pozdravem
  ~ David L.

  odpověď:
  Hezký den, z důvodů možné nedovolené veřejné podpory a zároveň neexistujícího smluvně - servisního stavu (informace o provozní době, kontaktech atp.) bylo rozhodnuto, že seznam lékáren bude ze sekce zdraví odstraněn.
  ~ Ing. Jiří Krotil, vedoucí odboru informatiky

 • 14.12.2015

  Na Vítězné chybí další obchody

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, obracím se na Vás nejen za sebe, ale i za spoustu obyvatel sídliště Vítězná. V poslední době zde přibývají obytné i rodinné domy, ale obchod zde zůstal jediný, malý Penny market (Vietnamce a zapomněnky nepočítám), navíc mizerně zásobovaný s neochotným personálem. Je mi velice líto těch staroušků z blízkého penzionu, kteří nikam jinam nedojdou, ale i ostatních, kteří nemají možnost dojet si nakoupit autem na Michal, kde je soustředěno plno velkých obchodů. I my bychom uvítali ještě alespoň jeden obchod, nedávno jsem četla, že řetězec Lidl hodlá v ČR investovat miliardy, což se nad tím zamyslet? Vždyť místo by se určitě našlo, je zde například louka pro psy, kam nikdo nechodí. Jsem ráda, že se tímto způsobem mohou vyjádřit občané města, a věřím, že Vám na jejich názorech záleží. Děkuji.
  ~ Lenka Fojtíková

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel město jako takové vám nemůže s umístěním obchodního domu nijak pomoci. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.12.2015

  U pekařství v Závodu míru se hromadí auta

  dotaz:
  Dobrý den, každý den ráno jezdím ul. Závodu míru v Sokolově okolo pekařství. Je jen otázka času, kdy tam dojde k nehodě či zranění. Lenost lidí způsobuje, že se auta nahromadí v místě pekařství (o dodržení 3m pruhu pro každý směr jízdy nemůže být řeč) a mezi nimi pobíhají lidé. Do toho ještě zastávka MHD, a když prší a je tma - na malér zaděláno. Občas je místo i neprůjezdné. Co s tím?
  ~ M. Roubek

  odpověď:
  Dobrý den, na koordinační bezpečnostní poradě v lednu 2016 na tento problém upozorním a požádám městskou i státní policii, aby se na situaci zaměřily. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.12.2015

  O adventních nedělích budou přístupné toalety

  dotaz:
  Dobrý den, včera jsme se byli se synem podívat na vánoční trh na Starém náměstí. Moc pěkná akce, příjemná atmosféra, spousta dobrého jídla a pití ... ale bohužel žádné WC. Opravdu mne překvapilo, že veřejné WC poblíž Starého náměstí bylo uzavřeno a žádnou mobilní "chemickou" toaletu jsme poblíž této akce také nenašli. Museli jsme tedy se čtyřletým synem využít ochoty servírky z přilehlé restaurace, která nás pustila na WC, ačkoli to samozřejmě není její povinností. Předem děkuji za Vaše vyjádření a případné zjednání nápravy. Hezký den. :-)
  ~ Lenka Altschulová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za připomínku. Máte pravdu, veřejné WC mělo být přístupné. Další dva ADVENTY již bude veřejné WC otevřeno. S pozdravem
  ~ Mgr. Sedláček Ladislav, ředitel MDK Sokolov

 • 14.12.2015

  Rodiče nerespektují značku zákaz zastavení

  dotaz:
  Dobrý den, dávám ke zvážení, zda by nebylo vhodné, zabývat se dopravní situací: 1. Před budovou 1. ZŠ: u budovy školy vysazují před začátkem vyučování rodiče děti bez ohledu na dopravní značku Zákaz zastavení (za přihlížení Městské policie Sokolov), čímž dochází ke kolapsu v ulici Jednoty, kdy odbočující vozidla jsou nucena náhle zastavit v křižovatce a zablokují dopravu ve všech směrech (dopravní značka zde není respektována). Problém jak rodičů žáků, tak i ostatních účastníků dopravy. 2. Zřízení objízdně jednosměrky ve směru od č.p. 1678 Slavíčkově ulici k č.p. 1673 v ulici Mánesově: zde se mi stalo, že nepřizpůsobivý občan - řidič mne donutil couvat při výjezdu od večerky až k č.p. 1676 s odkazem, že ulice není jednosměrná a může najíždět z obou stran (dvě vozidla se zde ovšem nevyhnou). Děkuji za informaci a přeji hezký den.
  ~ Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, dovolujeme si odpovědět v krátkosti na váš email: K bodu 1) Městská policie Sokolov provádí v pracovní dny dohled na přechodech pro chodce u ZŠ v ul. Pionýrů a u ZŠ v ul. Rokycanova, a to v době od 07:30 do 08:00 hodin. U ZŠ v ul. Pionýrů se zaměřujeme zejména na bezpečné přecházení dětí na přechodu přes ulici Jednoty a na hlavním přechodu v ul. Pionýrů. Je pravdou, že MP Sokolov v rámci této činnosti zaregistrovala Vámi popisované nerespektování dopravního značení B-28, a pokud to vytíženost strážníků na přechodech v danou chvíli umožňuje, snaží se přestupky na místě řešit, což však ale s ohledem na velký pohyb dětí na přechodech není vždy možné. Situací se budeme zabývat. K bodu 2) Děkujeme Vám za zaslaný podnět, svoláme jednání s dopravní policií a projednáme Vámi navrhované řešení. S pozdravem
  ~ Bc. Jiří Novák zástupce velitele městské policie, Ing. Martina Hubaty, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 14.12.2015

  Značka na cyklostezce je asi obráceně

  dotaz:
  Opět jen malá připomínka - jedná se o značku na cyklostezce v Rooseveltové ulici (kousek od klenot). Na jedné straně je správné značení, kde mají jít chodci a jet cyklisté, ale když jedu zpět směrem od kostela, je tam značka obrácená (cyklisté vlevo - chodci vpravo). Asi se vloudila chybička - nebo se pletu. To, že některým lidem ani značky nepomůžou, je jiná věc. Děkuji
  ~ Ivana Vlková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, situaci prověříme, případně zjednáme nápravu. Přeji příjemný den.
  ~ Ing. Martina Hubaty, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 10.12.2015

  Výstavba dokrývače 3. multiplexu

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, mám dotaz, zda by mohlo město nechat vybudovat dokrývač televizního signálu 3. multiplexu DVB-T. Tento je vysílán z televizního vysílače Plzeň - Krašov na K52 ( 722 MHz) a v řadě míst města je signál 3. multiplexu DVB-T zcela nedostupný (centrum města - ul. K.H.Máchy, K.Čapka, K.H.Borovského, Jednoty, Tovární, novostavby a sídliště Vítězná, Alšova, Poláčkova atd. Dříve býval analogový televizní dokrývač nad vodárnou (Hornická ul. GPS: 50°10'35.980"N 12°39'26.512"E). Tuto drobnou investici zcela určitě obyvatelé města ocení velice kladně. Český telekomunikační úřad, pokud město požádá, zcela určitě vydá kladné stanovisko a nebude klást překážky pro vybudování dokrývače. Děkuji za Váš čas. S pozdravem
  ~ Ing. Lubomír Zámečník

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se zkontaktovat Český telekomunikační úřad a zjistit situaci. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.12.2015

  Výstavba dokrývače 3. multiplexu

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, měla bych dotaz zda by bylo možné, aby město zafinancovalo výstavbu dokrývače 3. multiplexu? Žádost je plně v kompetenci města, dle sdělení ČTÚ. S ohledem na zprávy, které proběhly veřejnými periodiky o tom, jak město úspěšně odvrátilo hrozící pokutu v rámci rekonstrukce zimní haly Baník a minimalizovalo ji a s ohledem na to, že 10.12.2015 má proběhnout schválení rozpočtu na rok 2016, předpokládám, že načasování mého dotazu je relevantní. Velice děkuji a zdravím
  ~ Lucie Zemková

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se zkontaktovat Český telekomunikační úřad a zjistit situaci. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.12.2015

  Proč nejde naladit multiplex č. 3?

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně pokrytí televizním signálem, multiplex č. 3 . Ve městě není možné tento multiplex naladit ani za použití nejmodernějších STA. Bylo by možné, kdyby město zafinancovalo výstavbu dokrývače 3. multiplexu, jako tomu bývalo v dřívějších letech na vodárně? Jsem předseda SVJ v ulici Pionýrů a stále narážím na dotazy majitelů, proč nemáme v STA multiplex č.3. a jeho programy. Po konzultaci s odbornou firmou, která se nám stará o STA, bohužel nelze. Děkuji za odpověď.
  ~ David Tomaschko, předseda SVJ Pionýrů 1289-1291

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se zkontaktovat Český telekomunikační úřad a zjistit situaci. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 7.12.2015

  Jaké používat plavky do bazénu?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdy bude možné se v sokolovského bazénu vykoupat v montérkách. Soudím, že již brzy, protože koupací úbory návštěvníků, zejména mužské části, se začínají přibližovat těm pracovním. Hezký den
  ~ Zdeněk Řezníček

  odpověď:
  Vážený pane, Váš dotaz beru trochu jako nadsázku. Pravda je taková, že když jsme do roku 2012 v provozním a návštěvním řádu měli ustanovení, že koupat se lze pouze v plavkách a v žádném jiném oděvu, tak zejména uživatelé koupacích šortek psali starostovi stížnosti, že jsme sto let za opicemi, že kvůli tomuto nařízení přestávají chodit v Sokolově do bazénu, a podobně. Řešili jsme stížnosti a konfliktní situace, když plavčíci vyváděli návštěvníky, kteří neměli plavky. Hlavním důvodem tohoto stavu byla obava, že mladí návštěvníci, a to zejména v letním období, budou do vody chodit v krátkých kalhotách (běžné nikoliv koupací šortky), které budou špinavé a nevyčištěné, a my pak neudržíme předepsanou kvalitu vody. Na základě kritiky jsme se rozhodili však vyjít vstříc širšímu okruhu návštěvníků, a tak jsme v úpravně vody učinili taková opatření (nákladem cca 300.000 Kč), abychom i zvýšené znečištění vody eliminovali. Dnes jsme schopni vyčistit vodu, i kdyby tam opravdu skočil někdo v montérkách. Návštěvní řád jsme upravili tak, že lze do bazénu chodit i v koupacích šortkách. Tedy jsme názoru veřejnosti vyhověli. A vida, opět špatně, už se objevují opět negativní reakce. Takže asi vyhovět všem opravdu nelze. Dovolím zacitovat z platného návštěvního řádu: Každý návštěvník je povinen, v souladu s čl. III., odst. 5, návštěvního řádu krytého bazénu, mít slušný a čistý koupací oděv (plavky) a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti. V trenýrkách, slipech, šortkách nebo v kalhotkách je vstup do bazénu zakázán. Uvedené opatření je průběžně kontrolováno pracovníky areálu a v případě, že je zjištěno porušení uvedeného ustanovení, sjednají nápravu a návštěvníka z vody vykážou. Bohužel se stává, že někteří návštěvníci z nevědomosti nebo neochoty, nedodržují základní hygienické zásady vstupu do plaveckého areálu, a to nejen s ohledem na vhodnost plavek. Naši pracovníci mají za úkol, se na tuto problematiku zaměřit, neboť je naší snahou, zajistit co nejkvalitnější poskytování služby. Ale někdy „módní“ trendy koupacích oděvů opravdu na první pohled dávají za pravdu názoru, že se jedná o oděv nevhodný a návštěvnímu řádu odporující. Protože chceme v bazénu vytvářet také klidné relaxační prostředí, tak se snažíme návštěvníky co nejméně omezovat, obtěžovat případně vytvářet konfliktní situace nějakými striktními příkazy, i když je situace ohledně oděvu sporná. Ale v pracovním oděvu do bazénu skutečně nelze.
  ~ Ing. Karel Rambousek, ředitel Sokolovská bytová s.r.o.

 • 2.12.2015

  Cena domů u kina Alfa

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, za kolik korun se prodaly domy u kina Alfa panu Kendikovi. Také by mne zajímalo, za kolik korun je pan Kendik ochoten je prodat zpět. Děkuji.
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov prodávalo domy u kina Alfa za 10 mil. Kč. Náklady spojené s údržbou a rekonstrukcí některých domů vyčíslil p. Kendík na 26 mil. Kč. První jednání, které jsem ohledně těchto domů v Liberci vedl, začínalo tedy na částce 36 mil. Kč (hovoříme celkem o 200 bytech, z nichž několik je i v ulici Divadelní). Samozřejmě jde pouze o první cenu a nyní budou následovat, alespoň udělám vše proto, aby tomu tak bylo, další jednání. V současné době příslušné odbory města pracují na "naší" ceně, tedy na ceně, kterou je město ochotno na odkoupení domů uvolnit. Částku 36 mil. Kč považujeme za příliš vysokou.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.12.2015

  Ošetření námrazy na můstcích, intervaly na semaforu a kruhový objezd pod benzínkou ONO

  dotaz:
  Dobrý den: 1) Jakým způsobem je zajištěno ošetření námrazy na můstcích přes Lobezský potok? Po nedávném sněžení vznikla mezi PENNY a sídlištěm Vítězná námraza, která nebyla po 2 dny vůbec ošetřena. 2) Lze upravit intervaly na semaforu od hlavní pošty? Směr odbočení vlevo je velmi krátký a pokaždé hrozí srážka s auty z ostatních směrů. 3) Neuvažuje vedení města podpořit myšlenku vzniku rondelu pod benzínkou ONO? Vlastníkem komunikace je Karlovarský kraj. S pozdravem
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den: 1) Ošetření námrazy na můstcích, schodech a jiných místech, kde není možné strojové čištění, se dělá tzv. ručním čištěním. Po kontrole jsem osobně zjistil, že Vámi zmiňovaný můstek ošetřen nebyl a za tento nedostatek se omlouvám. Věřím, že tento nedostatek se již nebude opakovat. Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o. 2) Každá úprava intervalu musí být řešena v širších souvislostech, tj. musí být brán zřetel na dopravu okolních křižovatek a na kruhových objezdech. Intervaly byly v minulosti již několikrát diskutovány jak s policií, tak odborem dopravy a byly shledány jako dostačující. 3) Město Sokolov by kruhový objezd také uvítalo, jde však o silnici v majetku kraje. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.12.2015

  Potvrzení, že chodníky jsou plné listí

  dotaz:
  Dobrý den, využívám příležitosti, prostřednictvím Vás, pane starosto, sdělit panu Dvořákovi ze Sotesu, že v odpovědi dne 22.11.2015 ( Úklid listí na podzim), vědomě lže !! Už 11.11.2015 si pan Milan stěžuje na chodníky plné listí a já to mohu jen potvrdit - v tu dobu jsem procházel několikrát parkem v Husových sadech a místy byla na cestách vrstva listí snad 10 cm vysoká !! Bylo by proto vhodné, občas vystoupit ze služebních vozů a po městě se projít - nebudete muset čekat na připomínky občanů Sokolova, tak jako to bylo uvedené 11.11.2015. Děkuji za pochopení
  ~ Frantas

  odpověď:
  Dobrý den, situaci kolem sběru listí jsem také řešil s ředitelem firmy SOTES s.r.o.. Domluva byla taková, že práce spojené s úklidem listí budou zintenzivněny a příští rok bude této činnosti věnována zvýšená pozornost. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.12.2015

  Návrh na přeměnu domů u kina Alfa

  dotaz:
  Vážený pane starosto, dočetl jsem se, že jednáte o možném odkupu bytových domů nad kinem a že město připravuje variantní řešení, jak s domy naložit v případě jejich získání. Dovoluji si předložit můj subjektivní názor nepodložený žádnou kalkulací, průzkumem či čímkoli jiným. Domy bych neboural, byla by jich škoda, představují určitý urbanistický vývoj (zrovna dneska jsem znovu obdivoval ostrovskou sorelu, i když to je jiná kategorie). Jejich technický stav určitě nebude nejhorší, domy jsou orientované k jihu, nepozbývají zeleně v okolí, pod okny nejsou rušné silnice, atd. Dokázal bych si představit přeměnu domů na luxusnější bytové bydlení ve větších bytech (100-120 m2), z části řešené jako atraktivně mezonetové, ať nájemní nebo výsledně vlastněné. Toto jsou byty, které Sokolovu velmi chybí, rozvojové plochy chybí, investoři také, přes 75 % bytů je malometrážních, velkých je jen pár procent. Takto revitalizované ucelené území dokáže vytvořit zajímavou nabídku na bydlení určité skupině obyvatel (třeba jako byt. dům Ohře, kdysi také ruina a dnes kvalitní bydlení), třeba dokáže nabídnout místo k bydlení profesně přínosným obyvatelům a zároveň tak vytvoří území s vyšší kvalitou ... I za popřemýšlení děkuji. S pozdravem
  ~ Petr Krása

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za inspiraci. Situaci budeme řešit postupnými kroky. Tím prvním a nejdůležitějším je odkup domů zpět do vlastnictví města. Od tohoto nejdůležitějšího kroku se odvíjí další řešení využití lokality, přičemž je zcela zásadní právě cena prodejní. Osobně si umím představit varianty - jak opravu domů a jejich následné využití, tak demolici všech nebo části objektů s následným využitím parcel. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.12.2015

  Kruhové objezdy jsou dobrým navigačním bodem

  dotaz:
  Vážený pane starosto, možná stejně často jako vy, velmi často popisuji přes telefon a podobně návštěvníkům cestu skrz nebo na určité místo autem v Sokolově. Napadlo mě - Sokolov je plný kruhových objezdů, které by mohly sloužit jako výborné orientační body!!! Například, kdyby se šedé "patníky" nebo zábrany, které tvoří kruh uprostřed křižovatky, namalovaly pastelovou barvou. Kdyby měl každý kruhový objezd svou specifickou barvu, bylo by velmi snadné i pro ty, co navštíví Sokolov poprvé, se ve spleti silnic a odboček vyznat. Kdyby se i počítalo s tím, že by se orientační mapy, které vydává město, vytiskly s těmito užitými barvami, byla by orientace velmi snadná. Předem děkuji za zvážení tohoto námětu :o)
  ~ Jaroslav Mudra

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za přínosný podnět. Naprosto souhlasím s tím, že kruhové objezdy jsou dobrým navigačním bodem. O to více, že se naskýtá výborná možnost využití jeho volných betonových ploch. Ještě jednou děkuji za nápad, vedení města se jím bude zabývat. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 2.12.2015

  Parkovací místa se budují podle platných technických norem, pochvala za opravu ulice

  dotaz:
  Dobrý den, minulý týden byla dokončena rekonstrukce zadní části Švabinského ulice, po letech drncání je to úleva a chtěl bych za to nejen jménem svým poděkovat. Práce byla provedena rychle a kvalitně. Pouze jednu připomínku: šikmá stání byla nakreslena zbytečně široká, mezi vozy jsou mezery cca 120 cm, tak paradoxně rozšířením parkovací plochy místa nepřibyla, spíše naopak, a to je škoda.
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu, bohužel se každé nové parkovací místo musí budovat podle platných technických norem a tím dochází k úbytku počtu stávajících parkovacích míst na daném místě. Pokud bychom tyto normy nedodrželi, vystavili bychom se případným postihům jak ze strany dopravního inspektorátu, tak ze strany ostatních institucí, které se k realizaci vyjadřují. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 30.11.2015

  Rušná ulice Karla Čapka s rychle a nebezpečně projíždějícími auty

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, letos během léta jsme Vás s manželkou navštívili, abychom Vás informovali o situaci dopravy v ulici Karla Čapka (hlavní silnice od bývalé VS směrem k Bille). Vylíčili jsme Vám, jak je obtížné zde žít a pracovat, jak hustá zde doprava je, jak rychle a nebezpečně tudy auta projíždějí. My jsme Vám sdělili náš názor a také jsme ústně předložili nějaké návrhy na řešení. Vy jste nám vyjádřil pochopení a naše názory jste kvitoval. Zároveň jste přislíbil pomoc ke zlepšení v této věci, samozřejmě v rámci Vašich možností, což chápeme. Jako první a také poslední odezva po naší návštěvě byla, že jste nás informoval, že PČR přislíbila časté měření rychlosti v této lokalitě. Tak Vám dnes píši, abych Vás a ostatní členy vedení města informoval o tom, co se změnilo. Nezměnilo se vůbec nic, k měření rychlosti zde nedošlo ANI JEDNOU a ani jiné opatření zde nebylo učiněno. Já si stále budu stát za názorem, že pokud by zde bydlel jakýkoliv vysoký představitel města, PČR, nebo MěP, tak bychom se asi všichni divili, jak rychle jde situace vyřešit, jelikož ten dotyčný by snad ani jeden den nevydržel to, jak se mu ráno v 5 hodin otřásá dům, ten rachot, kdy Vám projíždí náklaďák jeden za druhým, traktory, tahače, a co teprve tu hustou kamionovou dopravu ..... Co může nebo musí udělat občan pro to, aby mohl v tomto městě důstojně žít? Pane starosto, neberte tohle moje sdělení jako rýpání, já i moje rodina máme svých starostí a práce dost, jen jsme absolutně bezradní a možná že i úplně malinkaté zlepšení by bylo alespoň nějaké zlepšení... S pozdravem Dobrý den, pane starosto, děkuji za rychlou odpověď. Já Vám především psal, abych se připomněl, protože se vůbec nic nezměnilo a vidím, že to nějaké ovoce možná přinese :). Věřte, že chápu Vaši pozici, kdy nejste všemocný, ale i tak věřím tomu, že nám pomůžete. Kvituji tu tabuli oznamující aktuální rychlost. Ještě jednou děkuji za ochotu, s pozdravem P.S. Spartakiádní ulici na Vítězné také nepokládám za oázu klidu, ale myslím, že je to spíše o lidech než o husté dopravě. Určitě tam neprojíždí kamióny, bagry, traktory apod. Také frekvence OA je rezidentní, ale u nás je to jako tah-průjezd a to je jiné kafe, věřte.
  ~ Pavel Tavali

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu a na jednání s Vámi si dobře vzpomínám. A samozřejmě také na sliby, které jsem Vám dal. Moc mě mrzí, pokud tomu tak je, že PČR měření neprovádí. Domluvili jsme se totiž na tom na koordinační poradě. Samozřejmě, že paní vedoucí DI PČR tuto domluvu při nejbližší příležitosti připomenu. Stejně tak se poptám na další návrh, tedy že do vaší ulice umístíme tabuli oznamující okamžitou rychlost. Já vím, že když nebude následovat pokuta, možná budou mnozí řidiči jezdit stále po svém, ale třeba na ně zafunguje to, co v jiných obcích. Když uvidí, že jedou rychleji, tak přibrzdí. Nemohu se však ztotožnit s názorem, že kdyby ve vaší ulici bydlel vysoký představitel města, je postup ráznější. Starosta města bydlí v ulici Spartakiádní na Vítězné a není to také klidná a bezpečností oáza :-).
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 30.11.2015

  Mikroregion nechal zhotovit projekt na rekonstrukci koupaliště

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, můj dotaz se týká Mikroregionu Sokolov-východ. Dle rozpočtů města Sokolova - na stránkách Sokolova - lze snadno zjistit, že od roku 2011 bylo tomuto sdružení poskytnuto z rozpočtu města Sokolova bezmála 1.800.000 Kč včetně aktuálně prominuté půjčky. Můj dotaz zní: Co jsme jako občané Sokolova za bezmála 2 miliony dostali?? Dotaz 2. Tato organizace vypsala vyběrové řízení na studie za 1,6 milionu - dle internetu realizované subdodavatelem, jehož jednatel a vlastník je též předseda Mikroregionu. Nespatřujete zde minimálně střet zájmů, či přímo znaky možného protiprávního jednání?? Dotaz 3. Pokud máme jako město smluvního partnera, který si půjčuje, dluhy nevrací, proč mu opět, dle návrhu rozpočtu 2016, budeme platit příspěvek ve výši 168.000 Kč?? Prosba č. 1. Prosím, až město Sokolov bude zase půjčovat sta tisíce, a pokud nebude vyžadovat úroky, a potažmo ani vrácení samotného dluhu, dejte nám vědět...my občané Sokolova si rádi přilepšíme.
  ~ Richard Frecer

  odpověď:
  Dobrý den, jak odpovědět v krátkosti, ale zodpovědně na dotaz, který se probíral nejméně na 4 veřejných zastupitelstvech a kde bylo položeno mnoho otázek a zaznělo mnoho odpovědí (škoda, že jste některé ze zastupitelstev, kde samozřejmě je prostor i pro dotazy a připomínky od veřejnosti, nenavštívil) ....ale zkusím to. Na Vaši první otázku mohu s klidným svědomím odpovědět, že to bylo například zrekonstruované koupaliště. Z celkové částky více než 51 milionů korun jsme z ROP Severozápad dostali částku cca 42 milionů korun! Městskou kasu pak tato akce stála 9 milionů korun. A vidíte, právě díky této "půjčce" jsme finance mohli čerpat. Byl to právě Mikroregion Sokolov, kdo nechal zhotovit projekt (Mikroregion dotaci bohužel nedostal), a díky tomu, že byl hotov a následně poskytnut Sokolovu, mohli jsme koupaliště realizovat. Pokud by projekt nebyl, nebylo by v daném časovém období podání žádosti a realizaci akce stihnout. Ještě dodám, že město Sokolov by samozřejmě muselo soutěžit projektanta, a to za stejných podmínek a předpokládám se stejným výsledkem také. Toto vše mě vede k uvozovkám ve slově půjčka. Zastupitelé, kteří "půjčku" odpustili, prostě našli shodu v tom, že spíše než o půjčku šlo o koupi projektu, který jak uvádím, bychom stejně museli hradit. Samozřejmě, že akcí, které realizoval Mikroregion je víc, a jistě by Vám je popsal manažer Mikroregionu. Jen považuji za nutné dodat, že smyslem Mikroregionu je mimo jiné i gesto solidarity velkého města s okolními městečky a obcemi. Nezapomínejme prosím také na skutečnost, že i projekty, které nejsou nutně realizovány v našem městě, jsou využívány občany Sokolova (cyklostezky, běžecké trasy, kulturní akce v okolí apod.). K druhému dotazu jen dodám, že nové vedení Mikroregionu (předseda - starosta města Chodov, místopředseda - starosta města Sokolov) bude více než jindy dbát na dodržovaní platných zákonů. Navíc bude nově jmenována dozorčí rada společnosti. Tento orgán dosud vytvořen nebyl a je mimo jiné i podmínkou, kterou si při odpouštění "dluhu" dalo sokolovské zastupitelstvo. Zvýší se tím nejen kontrola hospodaření, ale také budou více diskutovány plány do budoucna. K bodu 3 jen krátce, Sokolov je členem Mikroregionu, a tak se jej samozřejmě týkají roční příspěvky. Jsme přesvědčení, že Mikroregion Východ má své opodstatnění. Samozřejmě se nebráním ani Vaší osobní návštěvě a třeba i s panem předsedou, kde bychom Vám zodpověděli všechny Vaše další dotazy. Na Vaši prosbu jsem již také odpověděl a vězte, že návštěvnost koupaliště a ohlasy na jeho novou podobu mě utvrzují v přesvědčení, že občané Sokolova si přilepšili a město ušetřilo.
  ~ Bc.Jan Picka, starosta

 • 29.11.2015

  Pochvala a kritika za odpovědi v rubrice Napište starostovi

  dotaz:
  Po zkušenostech s reakcemi na dotazy ke stavu věcí v Sokolově jsem se o to, co je ve veřejném nepořádku nebo co se neřeší, pružně přestal zajímat, dodnes jsem se nedozvěděl, kdo to způsobuje. Nevěřím, že je to osobně pan starosta. Přesto Napište starostovi sleduji a jsem nucen reagovat. Odpověď pana ing. Rambouska, ředitele Sokolovské bytové, na "Dotazy ohledně koupaliště v Sokolově z 22.11.2015", bych doporučil jako vzor reakce zodpovědného pracovníka odměňovaného z veřejných prostředků na "kritiku" od občana. Důvod je jednoznačný. Odpověděl na vše, konkrétně, se znalostí věci a bez náznaku, že je to práce pracovníka navíc, jak jsem byl v jednom z dopisů od "pana starosty" informován, když jsem chtěl vědět, proč trvala odpověď dva měsíce, samozřejmě jako mnohé jiné neúplná, nekonkrétní. Na "školení" pracovníků města by uvedená odpověď měla být zveřejněna jako příkladná a příslušné útvary městského úřadu by ji měly používat jako vzor. A k úrovni odpovědí, podle čeho lze u PERLY poznat, že jde o soukromé parkoviště??? Za celý rok tam nikdo nevybíral, dobrý návod, vezmu si brašničku, pár lístků a bude na ježíška???
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den, musím s Vámi v obou případech souhlasit. Také já jsem si všiml opravdu profesionální odpovědi ředitele Sokolovské bytové a také jsem mu napsal, že jeho odpověď byla opravdu velmi dobrá. Co se týče odpovědi na parkování u OD Perla konstatoval jsem, že byť je pravdivá, mohla být rozhodně obšírnější a snad se v tomto ohledu odpovědi odpovědných pracovníku zlepší.. Nicméně dodávám, že viditelně označit parkoviště, včetně provozního řádu a vybíraných částek (to již ani nemluvím o jejich skutečném a pravidelném vybírání) je určitě v zájmu a odpovědnosti soukromého vlastníka. S pozdravem, tentokráte opravdu, starosta :-)
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 22.11.2015

  Parkoviště u OD Perla je soukromé

  dotaz:
  Dobrý den, včera (18.11.2015) jsem parkovala u OD Perla a "hlídač parkoviště" po mně chtěl 10,- Kč za hodinu parkování. Ráda bych věděla, z jakého důvodu je zde parkování dražší než např. u polikliniky, kde za hodinu zaplatím 5,- Kč? A dále by mne zajímalo, proč se na tomto parkovišti raději nezřídí parkovací hodiny? Podle mého názoru je to lepší varianta než u parkoviště hledat jakéhosi pána, který ani není žádným způsobem označený (např. vestou Město Sokolov). Děkuji za odpověď.
  ~ Daniela Sýkorová

  odpověď:
  Dobrý den, parkoviště u OD Perla je soukromé a nespravuje jej město Sokolov. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 22.11.2015

  Úklid listí na podzim

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat,kdy se zapojí Sotes do úklidu města. Pamatuji hodně, ale takový nepořádek na podzim s úklidem listí ještě nepamatuji. Je vidět, že je někde asi chyba. Asi na Sotesu někdo čeká, až listí rozfouká vítr ven z města.
  ~ Honz k Miloš

  odpověď:
  Dobrý den, každý den se uklízí listí na chodnících (2-3 zametací stroje) a v trávnících pracují desítky lidí včetně mechanizmů! Je mi osobně líto, že nejste spokojen s úklidem, ale díky ohromnému větru a počasí děláme opravdu maximum.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 22.11.2015

  Dotazy ohledně koupaliště v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mne, co opravdu vězí za ohraničení (rozpůlení) koupaliště novým plotem. Kdo toto investuje a kolik to stálo. To odsouhlasilo zastupitelstvo města? Či to bude dolní království? Zase to lapí Makroinvest s.r.o za nájem 1,- Kč, jak už to chodí dlouhá léta v tak zvané "VEŘEJNĚ" vypsané soutěži? Kdyby se radši (když je k dispozici tolik peněz) postavilo filtrační zařízení na vodu (což už tu jednou bylo) a pro bazény se odebírala voda z potoku místo deseti tisíců litrů pitné vody v době, kdy začíná pitná voda být v celé republice a ve světě nedostatkem. Kolik stoji naplnění bazénu? Dotazů je ještě hodně, ale nechtějme vše najednou, abych zodpovědné osoby pracovně nepřetěžoval. Díky předem za též obsáhlou odpověď.
  ~ Rudík

  odpověď:
  Vážený pane, dovolím si Vám odpovědět na Vaše dotazy směřující ke koupališti v Sokolově. Odpovědi jsou řazeny chronologicky za sebou tak, jak jste dotazy pokládal: 1) Za ohraničením (rozpůlením) areálu koupaliště „opravdu vězí“ eminentní a trvalý zájem registrovaných i neregistrovaných sportovců, zejména pak vyznavačů plážové odbíjené o to, aby mohli zde umístěná hřiště využívat i v období, kdy letní koupaliště není v provozu. Z bezpečnostních důvodů není samozřejmě možné, aby se v době, kdy vodní plocha není střežena, zde pohybovali nekontrolovatelně osoby. Takže se nebuduje nic nového, ale obnovil se plot, který zde již byl, ale byl neúplný, poškozený a tedy nefunkční.. A navíc byl i nedobře vypadající. 2) Opravu hradí majitel areálu město Sokolov, technicky stavbu zajišťuje Sokolovská bytová s.r.o správce areálu. Obnova plotu stojí 80.000 Kč bez DPH. 3) Opravu plotu jako akci schválila Rada Města svým usnesením č.406/15/15R/2015, zastupitelstvo města pak schválilo rozpočet kapitoly, kde je tato akce uvedena. 4) Celý areál, včetně „dolního království“ je majetkem města Sokolova. 5) Nevím, co „lapí“ Makroinvest, za nájem, ale jak už výše uvedeno, tak celý areál byl dán do správy městské společnosti Sokolovská bytová s.r.o. Toto je smluvně zakotveno, a správce nemá v této smlouvě právo dále podnajímat tento areál nebo jeho části někomu dalšímu. Jakým způsobem bude řešen provoz sportovišť mimo dny, kdy bude koupaliště otevřeno, není zatím stanoveno. Zde je dán termín 31.3.2016 dle usnesení RM č. 350/13/15/R. Zcela určitě to nebude pronájem a zcela určitě na to nebude vypsána žádná veřejná soutěž. 6) Váš podnět jakou vodou napouštět koupaliště, je jistě zajímavý, ale, existují závazná pravidla a normy, které museli jak projektant, tak i prováděcí firma respektovat. Jinak by nebylo možno koupaliště uvést do provozu. Jen pro Vaši informaci, tak od napouštění z potoka bylo ustoupeno v devadesátých letech. Napouštění z potoka se ukázalo již tehdy jako nevyhovující pro splnění hygienických požadavků na kvalitu vody. Voda nedosahovala požadovaných parametrů ani při nasazení úpravny vody a filtrace. Takže koupaliště bylo převážně uzavřené. Z tohoto důvodu se tehdy poprvé celé koupaliště rekonstruovalo, včetně výstavby nové strojovny a úpravny, postavené již na přívod pitné vody. A nemyslím si, že od té doby se kvalita vody v potoce zlepšila tak, aby bylo dosaženo předepsaných parametrů vody, jak je požadováno. 7) První – celkové napouštění bazénu stojí vyjádřeno v penězích cca 53.000 Kč Pokud máte další dotazy není problém na ně odpovědět. Nikoho z naší strany tím pracovně, ani mimopracovně nepřetěžujete. Je naopak dobře, když se občané ptají a mají zájem o to co se ve městě děje. Jenom z mojí strany malá poznámka. Dotazovat se lze jistě též zcela normálně slušně, bez těch neopodstatněných a zbytečných narážek.
  ~ Ing. Karel Rambousek, ředitel Sokolovská bytová s.r.o.

 • 22.11.2015

  Poděkování za dobrou práci dělníků na mostě u koupaliště

  dotaz:
  Dobrý večer, úplně nejvíc palec nahoru - dneska dělali most přes potok u zahrádek (u koupaliště). Přes nepříznivé počasí "kluci" makali i po pracovní době, aby bylo vše dneska hotové, práce "odsejpala", vypadá to moc hezky. Prostě práce - radost pohledět a dělníci vůbec nebyli protivové, i když museli lidem říkat, ať jdou jinudy. Jim i jejich mistrovi veliký dík a obdiv, dík i tomu, kdo je tam poslal, mostek to už potřeboval.
  ~ MT

  odpověď:

 • 14.11.2015

  Nově vylepené jízdní řády

  dotaz:
  Dobrý den, včera jsem chtěl i s ostatními cestujícími (5) jet městským spojem č. 3 z Dolního Rychnova do Sokolova v 16 hodin od Báňských staveb. Tento spoj byl vynechán - nejel. Na této zastávce je stržený jízdní řád pro městský spoj č. 1 a ani dnes zde nebyl vylepen, přestože byl pan Závorka o této situaci informován. Děkuji za vyřízení, s pozdravem
  ~ Lukáš Horváth

  odpověď:
  Dobrý den, v 16 hodin přes Báňské stavby linka 485003 nejezdí, a proto ani nemohla přijet, projíždí zde v 15:10 a pak až v 18:10. V uvedenou dobu nejbližší spoj na této zastávce je v 16:08 linka 485001 spoj 89, který tento den projížděl a dle výpisu, zde i nastupovali cestující. Co se týče vyvěšení jízdního řádu na této zastávce, dnes bude problém vyřešen a jízdní řád bude vylepen. Omlouváme se za vzniklé potíže.
  ~ Radek Zelenka, dispečer divize Sokolov

 • 14.11.2015

  Odkaz na kamerový systém nového parkoviště

  dotaz:
  Dobrý den, v několika článcích informujících o otevření nového parkoviště na sídlišti Michal bylo uvedeno, že je prostor sledován kamerovým systémem, který je dostupný z internetu. Odkazy na kamery ale nikde uvedeny nebyly, na stránkách bezpecne.sokolov.cz také nejsou. Prosím o zveřejnění funkčního odkazu na tyto kamery. Děkuji. Dobrý den, na uvedeném odkazu ale kamera s parkovištěm na sídlišti Michal není, to jsem psal již v prvním mailu. Takže je ta kamera někde dostupná (potom mě zajímá kde) nebo dostupná není a v těch novinových článcích byla zveřejněna mylná informace? Děkuji.
  ~ František Tomeš

  odpověď:
  Dobrý dne, on-line obrazy z kamer umístěných na záchytných parkovištích v současné době naleznete na adrese: http://bezpecne.sokolov.cz/www/script/main.php?ac=ds_mapa&menu=218. Celý systém se v současné době předělává, aby byl pro občany lépe přístupný a obrazy byly kvalitnější. V této souvislosti může docházet k výpadkům nebo ztrátě obrazu. Nová podoba náhledů na kamery by měla být spuštěna v nejbližších dnech, o čemž budeme občany města informovat všemi dostupnými prostředky. S pozdravem Dobrý den, jak jsem již odpovídal, celý systém se nově předělává. V současné době jsou na webových stránkách městské policie přidány tři kamery monitorující parkoviště v ulici Mánesova. Nastal problém s prohlížečem, neboť nelze videa zobrazit, pokud použijete internetový prohlížeč Internet explorer. Na odstranění této závady se intenzivně pracuje. Odkaz na novou stránku s kamerami: http://bezpecne.sokolov.cz/www/script/main.php?ac=uvod&oblast=bezp. Stránka bude doplněna o přehledovou tabulku a postupně budeme přidávat další kamerové body. Omlouvám se za komplikace. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 11.11.2015

  Sokolovské školky umisťují děti od dvou let věku dítěte

  dotaz:
  Dobrý den, není to tak dlouho, co se město Sokolov chlubilo, že je konečně ve městě vítaná změna pro rodiče - a to školky, ve kterých mohou být umístěny děti od dvou let. Jelikož se chci brzy vrátit k zaměstnání, mám také dvouletou rodičovskou. Jaké bylo ale mé zjištění, když jsem pátrala po školce, kterou by má dcera mohla navštěvovat. Jediná státní školka v ulici Pionýrů, kde mohou chodit děti mladší tří let, nám sdělila, že dítě musí mít dva roky v době zápisu (bývají někdy brzy z jara). To znamená, že nejmladšímu dítku při přijetí musí být minimálně dva a půl roku!! A nyní, aby tomu nebylo málo, skončila provoz jediná soukromá školička s jesličkami v parku u zámečku. Pokud chce matka hledat hlídání u soukromé osoby, tak sokolovský okres je asi jediný, kde nenajdete vůbec nic. Ocitla jsem se nyní v bezvýchodné situaci. Stát nabízí možnost rychlého návratu k zaměstnání, ale bohužel nikde takto malé děti neumístíte. Co radíte rodičům v takové situaci? Děkuji za odpověď.
  ~ Hana Vandrovcová

  odpověď:
  Dobrý den,není pravdou, že pouze MŠ Pionýrů přijímá děti mladší tří let. Všechny mateřské školky zřízené městem Sokolov mají jednotná kritéria pro přijímání dětí, blíže viz: http://www.sokolov.cz/assets/urad/odbory/odbor_skolstvi_a_kultury/usek_skolstvi/kriteria-pro-prijimani-deti-k-predskolnimu-vzdelavani.pdf Z nich je patrné, že dítě musí do 31.8. daného roku (nikoliv v době zápisu) dovršit věk 2 let, rozhodující je tedy vždy datum narození dítěte. Z toho vyplývá, že starší děti mají přednost. Samozřejmě je potřeba, aby se zákonný zástupce dostavil v jarním termínu k zápisu na následující školní rok. Děti mladší 3 let jsou v současnosti umístěny ve všech školských zařízeních, pro bližší informaci v příloze zasílám čerstvě zpracovanou statistiku o počtech dětí mladších 3 let navštěvující tento rok naše mateřské školky. V letošním roce nebyla zamítnuta žádná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud byste potřebovala umístit dítě ještě v tomto roce, jedno volné místo je v MŠ Sokolov, M. Majerové 1650, a to právě ve třídě pro nejmenší děti. Zasílám kontakt: 359 808406, jitkapodlipska@seznam.cz. Dále pro Vaši informaci ještě sděluji, že v Sokolově je provozována soukromá mateřská školka - Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova, kde jsou přijímány i děti mladší dvou let, takže alternativa existuje i pro opravdu malé děti. Věřím, že Vy i Vaše dcera budete se službami mateřské školky spokojené. S pozdravem
  ~ Mgr. Simona Randová, vedoucí odboru školství a kultury

 • 11.11.2015

  Nové stání kontejnerů bude po kolaudaci komunikace a parkovišť

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zda se neplánuje do Mánesovy ulice poblíž čísla 1667 umístění popelnic na tříděný odpad, například na kraj nového parkoviště. Popelnice se přesunuly o ulici výše a tím pádem nejsme vůbec motivováni ke třídění, protože jiné baráky to mají mnohem blíže. Děkuji za odpověď.
  ~ Eliška Burianová

  odpověď:
  Dobrý den, kontejnerové stání na separovaný odpad se předpokládá umístit k parkovišti, za dům čp. 1667 a předpokládané zřízení tohoto nového stání bude po kolaudaci nové komunikace a parkovišť. Zdravím vás
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění SOTES s.r.o.

 • 11.11.2015

  Rada města schválí termíny svatebních obřadů pro rok 2016 18.11.

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdy budou zveřejněny termíny svatebních obřadů pro rok 2016? Termíny pro tento rok byly zveřejněny již v září 2014 a letos stále nic... Přestože jsem několikrát volala na úřad, bylo mi sděleno, že termíny stále nejsou oficiálně schválené a čeká se. Jenže dokud nejsou termíny schválené městem, nemohu vyřídit potřebné formality, a tím pádem ani potvrdit a zařizovat další záležitosti, které se svatbou souvisí... Což je celkem velká komplikace. Děkuji za odpověď.
  ~ Mgr. Jitka Bartošová

  odpověď:
  Vážená paní Mgr. Bartošová, termíny svatebních obřadů pro rok 2016 budou zveřejněny po schválení radou města. Na programu rady města je schvalování obřadních termínů dne 18. listopadu 2015. Pro doplnění uvádím, že v roce 2014 byly schváleny obřadní termíny pro rok 2015 radou města dne 2. prosince 2014. S pozdravem
  ~ Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend manažer integrovaného systému řízení

 • 11.11.2015

  Hledá se vedoucí oddělení registru řidičů, anglický jazyk výhodou

  dotaz:
  Tak jsem si přečetl podmínky Výběrového řízení na vedoucího odboru dopravy, jedna z podmínek je aktivní znalost AJ. Zajímalo by mne, kolik současných vedoucích odborů tuto podmínku splňuje ?
  ~ Bc. Miroslav Žák

  odpověď:
  Dobrý den, výběrové řízení není vypsáno na vedoucí/ho odboru dopravy, ale na obsazení místa vedoucí/ho oddělení registru řidičů na odboru dopravy Městského úřadu Sokolov. Aktivní znalost anglického jazyka je výhodou, nejedná se o podmínku. S pozdravem
  ~ Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

 • 11.11.2015

  Sokolov pracuje na bezbariérovém zpřístupnění města

  dotaz:
  Mám dotaz, zda bude nebo byla provedena studie o tom, jak je Sokolov dostupný ke kultuře, lékařům, obchodům apod. z hlediska invalidních občanů a zejména vozíčkářů. Jsou lokality, které dělají městu ostudu a výše uvedeným lidem činí veliké obtíže dostupnosti. Děkuji za Vaši reakci

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov má zpracovaný dokument - Naše město – Bezbariérové město, jehož cílem je zpřístupnění města osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové přístupy i celkové bezbariérové řešení staveb realizujeme již v rámci jednotlivých investičních akcí. Bezbariérové vstupy do objektů, které jsou v majetku jiných vlastníků, jsou realizovány v rámci stavebních úprav těchto jednotlivých objektů (ISŠTE, Česká pošta, Úřad práce Sokolov, Finanční úřad Sokolov, poliklinika atd.). V letošním roce byl vybudován bezbariérový přístup do kina Alfa. Co se týče MDK v současné době je zde zajištěn přístup do divadla. Město Sokolov má projektovou dokumentaci na stavební úpravy objektu MDK vč. bezbariérového řešení uvnitř celé budovy, nicméně finanční částka je velmi vysoká a vzhledem k tomu, že se dosud se nepodařilo získat žádné finanční prostředky z EU, stavební úpravy probíhají po jednotlivých etapách. Chápeme, že se jedná o výraznou komplikaci pro život lidí, zejména na vozíku. Ovšem není v silách města zajistit přístupy na pozemky a objekty cizích vlastníků. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 11.11.2015

  Chodníky zapadané listím

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěl bych se zeptat, jestli existuje v tomhle městě něco jako technické služby? Když vidím ty chodníky zapadlé listím, tak se musím smát tomu logu: Čisté město. Jednou za týden, možná déle, projede zametací vůz, a co po něm zůstane za nepořádek, tak je lepší, když nepojede a bude šetřit palivo. Vy určitě děláte svou práci na sto procent, jak Vás znám. Tak by technické služby mohly zabrat a zasloužit si ty nemalé peníze. V tom listí je takových psích exkrementů a ani nechci domýšlet, co by tam ještě mohlo být od těch individuí z Dukly.
  ~ Milan

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět, záležitost projednáme s firmou SOTES s.r.o. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 11.11.2015

  Kdy bude nová lávka přes řeku Ohři?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak to bude s tzv.Krejcarovou lávkou přes řeku Ohře. Je sice pěkné, že je tam krásný park, ale cesta teď pěkně nepraktická. Děkuji

  odpověď:
  Dobrý den, v současné době byl odstraněn nefunkční parovod do Svatavy, který byl přeložen v rámci stavby " Západní obchvat". Město Sokolov má připravenou projektovou dokumentaci na stavbu nové lávky a čekáme na vyhlášení dotačního titulu. Do té doby se snažíme zajistit bezpečný chod chodců po lávce, a to osazením zábradlí. K tomu je nutné odborné stanovisko zda a jak lze osadit zábradlí na lávku (byť provizorně). Termín pochůzky na místě stavby s odborníkem je stanoven pro nemoc až za 14 dní. Do té doby prosíme o trpělivost. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 30.10.2015

  Pochvala za filmový festival, připomínka k držákům na nápoje

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych městu Sokolov poděkovat a vyjádřit mu poklonu za to, že sponzoruje a hostí sokolovský filmový festival. Je to dle mého soudu velice zajímavá kulturní akce, jež otevírá Sokolov celé republice. Snad jen drobný nedostatek vidím v nedostatečné publicitě této akce (sokolovští občané o ní často vůbec neví, ačkoliv se jim do města sjíždějí lidé z různých koutů republiky). Inu, ale jen tak dál - on totiž Sokolov díky této akci začíná být v republice v dobrém smyslu známý, což není málo. Ještě jednou děkuji. P.S: Musím vyjádřit technickou připomínku, co se týče držáků na nápoje v kině, kde se festival konal. (Nejedná se o připomínku k festivalu.) Jelikož jsem byl toho času o berlích, s nohou v sádře, nebyl jsem pohybově příliš zdatný (což se ale může týkat kohokoliv v podobné siluaci, ale třeba i starších lidí). Když jsem si v kině sedal, zranil jsem si ruku o zmíněný držák na nápoje, který má poměrně ostrou (plechovou) horní hranu, neboť se mi tato hrana zaryla mezi prsty ruky, kterou jsem se opíral o domnělé sedadlo. Pakliže má člověk například jednu nohu nepohyblivou, hlídá hole a snaží se nespadnout, může se mu toto snadno stát. Dosud pociťuji nějaký neurologický problém s rukou - nedostatek citu a bolest dvou prstů. Dovolil bych si doporučit, aby držáky byly opatřeny nějakými širšími obroučkami, například z plastu, a nebo víčky - jejich blízkost opěradlu v kombinaci s ostrostí hran je totiž nebezpečná. Přeji hezký den a festivalu zdar.
  ~ Pavel Smetana

  odpověď:
  Dobrý den, předem mi dovolte velmi poděkovat za pochvalu. Co se týče výtky ke konstrukci držáků, rád bych upozornil na to, že zabudovaná křesla (i včetně držáků na nápoje) musela splňovat veškeré bezpečnostní standardy. Jinak by nemohla být při rekonstrukci zabudována. Za celou dobu jsme nezaznamenali podobný případ, čímž nechci samozřejmě zlehčovat to, co se stalo vám. Vaše nepříjemná zkušenost mně velice osobně vadí. Zkusíme hledat jiné technické řešení, ale je třeba si uvědomit, že může být velmi finančně náročné. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 30.10.2015

  Odkaz na kamerový systém nového parkoviště

  dotaz:
  Dobrý den, v několika článcích informujících o otevření nového parkoviště na sídlišti Michal bylo uvedeno, že je prostor sledován kamerovým systémem, který je dostupný z internetu. Odkazy na kamery ale nikde uvedeny nebyly, na stránkách bezpecne.sokolov.cz také nejsou. Prosím o zveřejnění funkčního odkazu na tyto kamery. Děkuji.
  ~ František Tomeš

  odpověď:
  Dobrý dne, on-line obrazy z kamer umístěných na záchytných parkovištích v současné době naleznete na adrese: http://bezpecne.sokolov.cz/www/script/main.php?ac=ds_mapa&menu=218. Celý systém se v současné době předělává, aby byl pro občany lépe přístupný a obrazy byly kvalitnější. V této souvislosti může docházet k výpadkům nebo ztrátě obrazu. Nová podoba náhledů na kamery by měla být spuštěna v nejbližších dnech, o čemž budeme občany města informovat všemi dostupnými prostředky. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 30.10.2015

  Pozor na značku "Parkoviště s parkovacím kotoučem" u Ohře

  dotaz:
  Dobrý den, dovoluji si upozornit na nevhodně umístěnou dopravní značku TP13b "Parkoviště s parkovacím kotoučem" na parkovišti u zdravotnického zařízení Ohře. Značka není při vjezdu na parkoviště viditelná, protože je otočena kolmo směrem k parkujícím vozidlům zhruba na úrovni třetího parkovacího místa vjezdu od Perly. Pokud se vám podaří zaparkovat o něco víc vpravo, značku po vystoupení z auta také nevidíte - je k vám bokem. Dostal jsem pokutu stejně jako řada dalších nic netušících pacientů, přestože parkovací hodiny v autě vozím. Podle vyhlášky o svislém dopravním značení, má být značka umístěna vpravo vedle vozovky tak, aby byla včas a dostatečně čitelná i z větší vzdálenosti. Děkuji za nápravu.
  ~ Oldřich Janík

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za zaslaný podnět. Umístění značky jsme řešili s dopravní policií před jejím osazením a je umístěna správně vpravo ve směru jízdy. Tato značka je doplněna dodatkovou tabulkou, která značí počet parkovacích míst a v jakém směru jsou umístěny, jejím otočením by tato pozbyla smysl a nebylo by tak možné jednoznačně určit, na která parkovací místa se kotouček vztahuje. I v tomto případě platí obecné pravidlo, že by se řidič vozidla měl přesvědčit zda a za jakých podmínek může na určeném místě stát. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hubaty, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 30.10.2015

  Veřejné bruslení je v provozu od 12. září

  dotaz:
  Dobrý den, mohu se prosím zeptat, kdy se bude otvírat stadion pro veřejné bruslení? Děkuji.
  ~ Natka Tomášová

  odpověď:
  Dobrý den, bruslení pro veřejnost běží už od 12. září 2015 a je pravidelně každou sobotu od 15 do 16 hodin. V době svátků a prázdnin je nepravidelné bruslení pro veřejnost, podle toho, jak je volná kapacita ledu, která se odvíjí od požadavků HC Baník Sokolov, ev. krasobruslení. Tyto informace jsou uveřejňovány v Sokolovském deníku a infocentru Sokolov. Snad je tato informace dostačující. Příjemný zbytek dne
  ~ Libuše Korbelová, SOTES s.r.o. Sokolov

 • 30.10.2015

  Starosta nevysvětluje pravidla provozu na pozemních komunikacích

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda můžu jezdit na skateboardu po silnici kolem 24. hodiny, kdy je provoz prakticky nulový. A jestli ne, je pokuta 500 Kč přiměřená pro studenta?
  ~ Jaroslav Králič

  odpověď:
  Vážený pane, je povinností každého účastníka provozu na pozemních komunikacích řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích. Pokud tedy hodláte pozemní komunikaci využívat např. k jízdě na skateboardu, je Vaší povinností vědět, zda a za jakých podmínek je to možné. Starosta ani jiný orgán Sokolova není příslušný podávat výklady uvedených pravidel provozu na pozemních komunikacích. Výši pokuty za případný správní delikt určuje orgán projednávající správní delikt podle okolností konkrétního případu. Rovněž k přiměřenosti pokuty za správní delikt není starosta ani jiný orgán Sokolova příslušný vyjadřovat se.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 28.10.2015

  Hosté ČiČi baru ruší noční klid

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, jestli by nešla namontovat kamera napojená na městskou policii někam k Lidlu směrem na místní bar Čiči, který "žije" hlavně o víkendech. Naposledy jsme si užili z pátka 16.10. na sobotu 17.10., kdy od půlnoci skupinka asi 30 Romů nejdříve na terase rozjela vlastní hudební tvorbu a zakončili to v půl čtvrté ráno hromadnou bitkou chlapců i dívek. Tolik sprostých nadávek jsem v životě neslyšel... Volat policii nemá smysl, neboť do pár minut je většinou po všem a pak nikdo nic neviděl a neslyšel. Děkuji za odpověď.
  ~ Antonn Szabó

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si nesouhlasit s tím, že nemá cenu volat policii. I kdyby došlo ke zklidnění situace, je možné činit následná opatření, zejména pozvat si majitele nebo provozovatele příslušného podniku a upozornit jej na nepřijatelné chování hostů. V každém případě děkuji za upozornění. O situaci v ČiČi baru vyrozumím i Policii ČR a budeme zde společně provádět častější kontroly. Spojím se s majitelem podniku a vyzvu jej, aby okamžitě přijal opatření k nápravě. Vás i ostatní občany bych chtěl požádat, abyste v případě jakéhokoliv narušení veřejného pořádku, neprodleně vyrozuměli městskou policii na lince 156 nebo Policii ČR na lince 158, od toho zde obě policie jsou. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 28.10.2015

  Město se omlouvá za nevhodné chování správce hřiště

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se touto cestou dotázal, kdo je provozovatelem, správcem a majitelem dětského hřiště u obchodu s kojeneckými potřebami Děťátko. Dále by mě zajímalo, zda i na tomto hřišti platí stejný návštěvní a provozní řád, jako tomu je na ostatních dětských hřištích města. Neurvalé chování prodávajícího ve zmíněném obchodu bych ještě přešel, avšak vykázání skupiny děti s doprovodem (nejspíše třída některé z místních školek) už ne. A důvod? Herní prvky jsou prý určeny jen pro malý počet maminek s dětmi a tak velká skupina by je mohla rychle opotřebit. Předem děkuji za odpověď.
  ~ Petr Nováček

  odpověď:
  Vážený pane Nováčku, k provozu na dětském hřišti „Děťátko“ uvádíme, že vlastníkem a provozovatelem je město Sokolov, správcem je p. Šlechta, majitel prodejny Děťátko. Návštěvní řád je na hřišti vyvěšen a má stejné podmínky jako návštěvní řády na ostatních veřejných hřištích ve městě Sokolov. Veřejná hřiště jsou stavěna pouze z certifikovaných a kvalitních herních prvků, které vydrží i velkou zátěž. Žádnou normou ani zákonem není určen maximální počet dětí na herním prvku. Za nevhodné jednání správce hřiště se omlouváme.
  ~ Irena Kříbková, odbor rozvoje města

 • 28.10.2015

  Předmětem sporu je místo pro popelnice

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mne, kdo určuje, kde budou stát popelnice u panelového domu. Jak je možné, že jeden nájemník si usmyslí, že mu vadí umístění popelnic, kde mimochodem stojí už 40 let, zavolá si známého ze SOTESu a po vzájemné domluvě si rozhodnou, k nelibosti ostatních nájemníků, že budou stát na parkovišti. Tam zabírají dvě parkovací místa a je k nim špatný přístup, jelikož před nimi stojí zaparkovaná auta. Lze vůbec, aby popelnice stály na veřejné komunikaci? Jedná se o popelnice na konci Švabinského ulice č.p. 1930. Děkuji za odpověď s pozdravem
  ~ M Macalková

  odpověď:
  Dobrý den, Vámi zmiňované č.p. Švabinského 1930 neexistuje, toto č.p. je v ulici Tovární. Pokud jste myslela Švabinského č.p. 1730, které je na konci ulice, tak tam se řeší petice. Samostatnému oddělení finanční kontroly byly předloženy podklady a možná řešení. Dne 20.10. se peticí zabývala rada města a bude ji následně řešit zastupitelstvo města. Konečné rozhodnutí zatím není známo. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hubaty, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 28.10.2015

  Pochvala za filmový víkend

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás jako občan města Sokolova s poděkováním, že město Sokolov podpořilo Filmový seminář Sokolov (www.filmsokolov.cz), seminář organizovaný ve spolupráci s Karlovou universitou, který se konal 16. až 18.10. Jako občan Sokolova oceňuji, že v Sokolově přednášel pan profesor Komárek z Přírodovědecké fakulty UK a že jsem si celkově po kulturní stránce užil víkend plný kvalitní, intelektuální zábavy:). Absolvoval jsem prakticky celý víkend a těším se zas na příští rok, je to v Sokolově velice příjemná a vítaná událost. Rovněž oceňuji, že v ulicích Sokolova neprobíhala tak jako v předešlých letech v době konání filmového semináře žádná policejní akce. V předchozích letech totiž právě ve dny konání semináře, kdy se v Sokolově pohybovali velmi zajímaví hosté, policie prováděla jakési preventivní akce, kdy opakovaně legitimovala osoby po Sokolově se pohybující, takže Sokolov tím snadno mohl získat pověst nikoli bezpečného, ale policejního města. Policisté se na můj dotaz, proč ve zvýšené míře hlídkují a legitimují osoby pobývající ve městě za účelem pobytu na semináři UK, vyjádřili, že o konání semináře nic nevědí. Jednalo se proto zajisté o náhodu, která se opakovala i následující rok. Jsem proto rád, že tento rok již byla preventivní činnost policie přesměrována na jiné dny, a Sokolov tak zajisté na vědecké kapacity typu pana profesora Komárka zapůsobil vřelým dojmem:). S velkým poděkováním a přáním příjemného víkendu
  ~ Mgr. et Mgr. Jiří Flam

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Vaše slova, která předám všem, kteří se na konání této zajímavé akce podíleli. Je již dobrým zvykem a tradicí, že město Sokolov se může chlubit velkým množstvím kulturních akcí. Filmový seminář je jednou z nich a stejně jako Vy se budu těšit na jeho další ročníky. Poznámka na závěr - věřte, že pokud byl v minulosti seminář "doprovázen" policejními akcemi, šlo opravdu jen o souhru náhod. Je tedy samozřejmé, že v letošním roce tomu bylo jinak. Ještě jednou díky a přeji pohodový podzim.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.10.2015

  Hledání provozní doby veřejného bruslení

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda by na stránkách města nemohl být přímý odkaz na veřejné bruslení v Sokolově. Složitě se to vyhledává. Na stránkách HC Baník Sokolov by mohl být vyvěšen rozpis ledové plochy bruslení pro veřejnost. Místo tohohle odkazu - HC Baník Sokolov není provozovatelem veřejného bruslení. Termíny pro veřejné bruslení bývají uveřejněny na stránkách města Sokolov. Tak občane klikej....přeji Vám hodně štěstí, jste sokolovský a stránky města znáte, ale co lidi z Kraslic, Bukovan??? Proč mě tento odkaz nenasměruje přímo na rozpis veřejného bruslení, kde bude tabulka s možností tisku? V Chebu zimní stadion provozuje CHETES, na jejich stránkách je vyhledávání v pohodě. Na stránce SSZ (www.sszs.cz) Sokolov při použití vyhledávání zadáte veřejné bruslení a naleznete 0 výsledků. Děkuji za odpověď s pozdravem
  ~ Václav Roubal

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za připomínku. Bohužel nemůžeme na stránky města umístit odkazy ve formě přímých odkazů na jednotlivé aktivity. Web by byl přímými odkazy zahlcen. Na stránkách HC Baník Sokolov hledat informace o hodinách pro veřejnost nemůžete, jedná se o soukromý subjekt, spolek, který nepronajímá led pro bruslení veřejnosti. Tou je firma SOTES s.r.o. se svým střediskem Správa sportovních zařízení Sokolov. Informace které hledáte, najdete na webu města - město - Aktivity ve městě - název akce např. brus* a potřebné informace se vám otevřou, viz zde Nicméně bylo znovu uloženo vedením města zkontrolovat aktualizaci informací umístěných na webových stránkách zřízených organizací a možné zjednodušení odkazů na webu města v úseku volného času. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.10.2015

  Stánky sociálních provozoven na pouti za budovou MDK

  dotaz:
  Vážený pane starosto, v sobotu jsme si téměř celý den s přáteli užívali dění na Hornické pouti. Musíme Vás všechny, kteří jste se na organizaci dne podíleli, pochválit. Bylo za co, jen nám bylo líto degradace šikovných lidí z oblasti sociálních provozoven, které jste umístili za budovu domu kultury. Těžko je tam někdo s jejich výrobky našel a prožít takový pěkný den pohledem na zeď budovy, navíc bez přístupu sluníčka, klobouk dolů, že to tam celý den vydrželi!! Budete zřejmě argumentovat hodnotou pronájmu na lukrativnějším místě, ale ty čtyři stánky s výrobky našich, zdůrazňuji našich spoluobčanů, by se jistě někam na prostor mezi Starým a Novým náměstím vešly. Nejde přece vždy jen o peníze. Nebo snad ano? Pokud jste byl ředitelem MDK Vy, nikdy se toto nestalo. Děkuji za Váš názor.
  ~ Věra Hofrichterová

  odpověď:
  Dobrý den, předem mé odpovědi si dovolím poděkovat za pochvalu a velice stručně se vyjádřím k umístění stánků. Dle mého se určitě nejednalo o nedůstojné místo, navíc bez přístupu sluníčka. Stánkaři si měli dle dostupných informací možnost vybrat místo, které i za domem kultury bylo za přístupu sluníčka. Veškeré informace o akcích a prodejcích na hornické pouti byly dostupné všem jejím návštěvníkům, mnozí z nich si cestu ke zmiňovaným stánkům našli. Přesto jsme Váš email předali řediteli MDK Sokolov a jistě jej vezme v úvahu při plánování dalšího ročníku hornické pouti. S přáním pěkného dne
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.10.2015

  Parkování aut v okolí nemocnice

  dotaz:
  Dobrý den, před více jak dvěma lety se zahájila výstavba parkovacího domu v areálu nemocnice. Od té doby jsou ulice v blízkosti (Slovenská, Dukelská, Hornická, Hviezdoslavova a mnohé další) v obležení parkujícími auty personálu, pacientů a návštěv. Kolovala informace, že po dokončení výstavby se vše vrátí k normálu, jenže se tak nestalo. Neustále jsou ulice plné odstavených aut a parkovací dům je po většinu dne poloprázdný. Personál tam údajně nesmí parkovat. Děkuji za odpověď. S pozdravem
  ~ Václav Boháček

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za informaci. Situaci kolem nemocnice budeme řešit a případná porušení zákona budeme postihovat. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 30.9.2015

  Lampa v ulici J.K.Tyla už svítí

  dotaz:
  Dobrý den, chci upozornit na to, že v ulici J.K.Tyla už několik dní nesvítí lampy.
  ~ A .Kuricynová

  odpověď:
  Dobrý den, v současnosti už svítí! Jednalo se o poruchu, která byla odstraněna (stržené stínítko). S pozdravem
  ~ Ing.Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 30.9.2015

  Sokolov neplánuje ubytovávání uprchlíků

  dotaz:
  Dobrý den, slyšela jsem, že určitě nebudete ubytovávat a souhlasit s uprchlíky, teď jsem četla, že dostanou ubytování, co je na tom pravdy? Sama jsem muslimka, ale žiji klidný život, a Romové nám tady stačí, humbuku už je tu až až, uprchlici už by byli asi trochu moc, nemyslíte?
  ~ Majda Pajda

  odpověď:
  Dobrý den, stále platí, co jsem již řekl. Je však třeba si uvědomit, že město nemůže soukromým vlastníkům ubytoven zakázat ubytování uprchlíků. Zároveň však dodávám, že nemám jakoukoliv zprávu o tom, že by se tak v našem městě dělo. S pozdravem
  ~ Bc.Jan Picka, starosta

 • 26.9.2015

  Manipulace se směrovkami na cyklostezce

  dotaz:
  Dobrý den,nejedná se o dotaz a spíš na upozornění. Jezdím často na kole okolo Finančního úřadu a jak se sjíždí na cyklostezku tak nějaký "šikula"tam manipuloval se směrovkami. Já jako místní vím kam jet, ale kdybych přijela od někud tak nevím zda bych se vyznala. Možná už je to napravené, včera jsem tam nebyla. To je můj poznatek z cest. Přeji pěkný den
  ~ Ivana Vlková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Provedl jsem místní šetření a osobně ihned provedl nápravu.
  ~ Marek Faust, odbor správy majetku

 • 20.9.2015

  Ochrana areálu zdraví před vandalismem

  dotaz:
  Dobrý den, jsem student, momentálně píši pro Sokolovský deník. Zrekonstruovaná hřiště na Areálu zdraví jsou krásná. Nicméně mě zajímá ochrana před vandalstvím. Kdo zaručí, že hřiště za takové peníze nebudou po roce zničena stejně jako pirátská loď u rybníčků? Má tam být jakýsi správce, ale opravdu jde o nejlepší řešení? Pan vedoucí hřiště může spravovat, ale těžko ochrání před vandalismem. Jsou v plánu kamery, policejní hlídky?
  ~ Robert Rampa

  odpověď:
  Dobrý den, na místě jsme již provedli obhlídku s pracovníky Odboru informatiky z důvodu osazení kamerovým systémem. Hlídky do areálu posíláme standardně, kdy navíc nám v současné době pomáhá i Policie ČR se svými psovody, kteří by měli procházet zejména tuto lokalitu. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 16.9.2015

  Oplocení kolem tenisových kurtů

  dotaz:
  Vážený pane starosto, mám pětiletou dcerku, která již druhou sezonu hraje tenis v klubu Sokolov. Velmi si vážím nového fotbalového hřiště v okolí tenisových kurtů. Vypadá, tak jak by v dnešní době vypadat mělo. O to víc mě zaráží, v jakém stavu tenisové kurty jsou. Nejde tak ani o kurty, ale např. o oplocení kolem kurtů. Při vstupu na kurt č. 4 nebo 7 se při otvírání vrátek (které děti vlastní silou ani neotevřou) vlní celá strana plotu. Děti to obchází přes "vstupy", které vznikly při instalaci nového fotbalového hřiště. Celkově jsou tyto betonové části v takovém stavu, že se o svou dcerku obávám a z rodičů nejsem zdaleka jediný. Spíš na to upozorňuji, než se tam někomu něco přihodí. V tomto areálu nelze všude děti vodit za ruku, ale na některých místech je to nutné, protože je to jinak nebezpečné. O samotné budově se ani nezmiňuju. Děkuju za to, že si faktický stav ověříte na místě a doufejme, že v nejbližší době sjednáte nápravu. Ať je tento areál stejně pěkný, jako všechny ostatní v okolí. S pozdravem
  ~ Bc. David Škreňo

  odpověď:
  Vážený pane Škreňo, město Sokolov - odbor správy majetku připravuje zadání projektové dokumentace na výstavbu nového zázemí tenisového klubu. S největší pravděpodobností bude součástí projektu i revitalizace oplocení. Samotná realizace této stavby je však závislá na finančních možnostech města Sokolov a na schválení rozpočtu města Sokolov na rok 2016 případně následují léta. Nyní Vám mohu sdělit, že společně se zástupci společnosti SOTES Sokolov, spol. s r.o. provedeme šetření a navrhneme případná opatření na zabezpečení Vámi uváděných nedostatků, tak aby nemohlo dojít k jakémukoliv zranění dětí nebo dospělých. S pozdravem
  ~ Marek Faust, odbor správy majetku

 • 16.9.2015

  Tři různé dotazy k předešlým tématům (hluk, komunikace na Vítězné, Malé náměstí)

  dotaz:
  Pane starosto dovoluji si upozornit na nepochopitelné odpovědi občanům, kteří využili možnost Napište starostovi nebo na neúplné odpovědi na dotazy, působí to dojmem, že názorům občanů není věnována patřičná pozornost.

  1. K příspěvku paní Ungerové Hluk na stavbě mne zarazilo, že když jde o soukromou stavbu nemá s tím město nic společného. Mám za to, že ani soukromník si nemůže ve městě dělat, co chce a jak chce. Musí mít stavební povolení a v něm musí být stanoveny určité podmínky, a toto vystavuje odbor města, a ten by měl zajistit, aby pro občany města nebyla činnost soukromníka obtěžující /prašnost, hluk, přeprava materiálu, zápach a podobně/. Jestli to není pravda, omlouvám se, nevím proč by pak byl k potřebě stavební odbor.

  2. K opravě ulice Vítězná. Jak je možné, že při loňském zjištění překážek v podloží komunikace, které byly zjištěny při kopání, nebylo odhaleno, že dešťová kanalizace je drenážní? Nebyl zanedbán stavební dozor před rozhodnutím, že v rekonstrukci ulice v loňském roce není možno pokračovat a až letos se na to přišlo? V pořádku to jistě není a mělo by se to vyšetřit, vždyť stav kanalizace jde kamerou před projektováním ověřit, jednodušší je vykopat sondu.

  3. Konečně jsem dostal odpověď na dotazy z června, ale chybí odpověď na důvod takové prodlevy, někdo nepracoval spolehlivě, možná to byl úmysl, nemoc referenta, možná dovolené. Majitel parcely, kterou koupil od města a na bunkru vybudoval Malé náměstí, prý měl zájem zvelebit i sousední parcelu, na které se skladuje všemožná sypanina a navrhoval výstavbu v souladu s územním plánem. Jaký důvod byl k tomu, že k prodeji nedošlo, když město zatím nemá peníze na odstranění nevalně vypadajícího pozemku mezi paneláky, barevnou školou a Malým náměstím? Děkuji za stručné ale úplné odpovědi alespoň do měsíce.

  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Vážený pane Horníku, dovolím si vám odpovědět na jednotlivé body vašeho dalšího dotazu:

  1) Stavební úřad v této záležitosti, po obdržení stížnosti, jednal se zástupcem stavebníka a se zástupcem prováděcí firmy. Byli upozorněni na stavebním úřadem vydané rozhodnutí, ve kterém jsou stanovené podmínky pro realizaci stavby. Dle vyjádření zástupce stavebníka nebudou již na stavbě prováděny práce, při kterých dochází k překračování hranice hluku. Jinak zůstává v platnosti dřívější odpověď, tedy, že se jedná o soukromou stavu a v případě porušování nočního klidu je třeba obrátit se na policii.

  2) Závady v podloží komunikace se nacházely cca 06 - 1,0 m pod niveletou komunikace. V 1. části ul. Vítězná, která se rekonstruovala v loňském roce, je dešťová kanalizace z klasických kameninových trub a v dobrém stavu. takže nemohl být ani předpoklad, že v jiném úseku bude situace jiná. Dešťová kanalizace byla dle sdělení jejího správce plně funkční, takže nebyl důvod ji dále projektantem řešit, mělo dojít pouze k výměně starých dešťových vpustí za nové s přepojením do stávající dešťové kanalizace. Při odkrytí přípojky první dešťové kanalizace se bohužel ukázalo, že stav věci je úplně odlišný. Na dešťovou kanalizaci byly použity drenážní kameninové roury, které nebyly správně uloženy a ochráněny. Kamerové zkoušky by zřejmě odhalily, z jakého potrubí je dešťová kanalizace, ale zcela jistě by neodhalily, že není provedeno standardní krytí drenážní kanalizace s odpovídajícím zásypem. Vámi zmiňované sondy jsou určitě jednodušší a levnější záležitostí, musí být však prováděny v běžných podmínkách. Hloubka uložení dešťové kanalizace v právě rekonstruovaném úseku ul. Vítězná je cca 5,0 - 6,0 m (v jedné části je dokonce hloubka 7,0m), z tohoto důvodu se upustilo i od provedení sond. Pokud máte zájem o bližší informace, rádi Vás zveme na odbor správy majetku, seznámíme Vás podrobněji s postupy a využijeme Vašich odborných znalostí.

  3) Navrhovaná stavba je v rozporu se zájmy města, plocha má být využita pro možnost odstavení osobních vozidel sídliště Vítězná, kde je nevyhovující kapacita odstavných ploch. V současné době slouží jako zařízení staveniště a deponie materiálu stavby - oprava komunikace Vítězná.

  Snad vám naši úředníci zodpověděli řádně všechny položené dotazy. Je třeba si uvědomit, že rubrika napište starostovi je nadstavbou pro naše občany a všichni naši úředníci jí věnují náležitou pozornost i nad rámec svých pracovních povinností. S pozdravem

  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2015

  Hluk na stavbě

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy skončí stavba u Schönera. Ráda bych se vyspala alespoň 1x za 14 dní, kdy mám volno. Není to možné, jaké jsou tady rány od rána do večera. Chápu, že to musí udělat, ale alespoň v neděli by snad mohl být klid, což není. Dnes už jsem byla opravdu naštvaná, že ani v neděli není klid. Proto vás prosím o sdělení, jak dlouho to bude trvat, a snad by mohli alespoň v neděli dát klid. Děkuji za odpověď
  ~ Jana Ungerová

  odpověď:
  Dobrý den paní Ungerová, jedná se o soukromou stavbu, se kterou nemá město nic společného. Pokud by došlo k porušení nočního klidu, obraťte se na policii. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2015

  Parkování pro invalidy ve Slavíčkově ulici, posunutí chodníku

  dotaz:
  Dobrý den, prosím proč není v ulici Slavíčkova 1688 atd. v této dlouhé trase ani jedno vyhrazené místo pro invalidy všeobecně, pouze místa přidělená se značkou. Děkuji s pozdravem

  Dobrý den, děkuji za odpověď. Myslíte, že by bylo reálné v této ulici, kde je vybudováno místo během jízdy pro vyhýbání prostor, dodatečnou značkou parkovat například od 20 do 8 hodin místo značky zákazu zastaveni? Určitě by to pomohlo v této tíživě situaci a hodně využité komunikaci, kde není šance už po 19. hodině zaparkovat a tato plocha je nevyužitá. Děkuji za vaše zamyšleni s pozdravem

  Dobrý den, díky za odpověď, to by bylo skvělé, kdyby tento návrh byl schválen. Škoda, že nebyl už tento návrh před pracemi na této komunikaci, když byla bagrována zemina, prováděny výkopy pro elek.kabel a lampy. Mnoho pracovních úspěchů. S pozdravem

  ~ Petr Pavelka

  odpověď:
  Dobrý den, u nově budovaných parkovišť normy vyžadují určité množství parkovacích míst pro invalidy. Dříve tyto normy neplatily, proto ve stávajících lokalitách přistupuje město k vyhrazování parkovacích míst individuálně, a to podle žádostí jednotlivých občanů se zdravotním postižením. S pozdravem

  Dobrý den, skupina pracující při městě Sokolov, která se zabývá dopravou ve městě, se touto situací zaobírá a připravuje návrh, který by možnost parkování i na této straně umožnil. Byl by možný však pouze za předpokladu, že by došlo k posunutí chodníku cca o 1,5 – 2 m blíže k obytnému domu. Pokud by bylo toto řešení pro obyvatele přijatelné, jsme ochotni variantu rozšíření zařadit do rozpočtu města.

  ~ Ing. Karel Jakobec, místostarosta, Bc. Jan Picka, starosta