česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starostka města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 30.10.2015

  Pochvala za filmový festival, připomínka k držákům na nápoje

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych městu Sokolov poděkovat a vyjádřit mu poklonu za to, že sponzoruje a hostí sokolovský filmový festival. Je to dle mého soudu velice zajímavá kulturní akce, jež otevírá Sokolov celé republice. Snad jen drobný nedostatek vidím v nedostatečné publicitě této akce (sokolovští občané o ní často vůbec neví, ačkoliv se jim do města sjíždějí lidé z různých koutů republiky). Inu, ale jen tak dál - on totiž Sokolov díky této akci začíná být v republice v dobrém smyslu známý, což není málo. Ještě jednou děkuji. P.S: Musím vyjádřit technickou připomínku, co se týče držáků na nápoje v kině, kde se festival konal. (Nejedná se o připomínku k festivalu.) Jelikož jsem byl toho času o berlích, s nohou v sádře, nebyl jsem pohybově příliš zdatný (což se ale může týkat kohokoliv v podobné siluaci, ale třeba i starších lidí). Když jsem si v kině sedal, zranil jsem si ruku o zmíněný držák na nápoje, který má poměrně ostrou (plechovou) horní hranu, neboť se mi tato hrana zaryla mezi prsty ruky, kterou jsem se opíral o domnělé sedadlo. Pakliže má člověk například jednu nohu nepohyblivou, hlídá hole a snaží se nespadnout, může se mu toto snadno stát. Dosud pociťuji nějaký neurologický problém s rukou - nedostatek citu a bolest dvou prstů. Dovolil bych si doporučit, aby držáky byly opatřeny nějakými širšími obroučkami, například z plastu, a nebo víčky - jejich blízkost opěradlu v kombinaci s ostrostí hran je totiž nebezpečná. Přeji hezký den a festivalu zdar.
  ~ Pavel Smetana

  odpověď:
  Dobrý den, předem mi dovolte velmi poděkovat za pochvalu. Co se týče výtky ke konstrukci držáků, rád bych upozornil na to, že zabudovaná křesla (i včetně držáků na nápoje) musela splňovat veškeré bezpečnostní standardy. Jinak by nemohla být při rekonstrukci zabudována. Za celou dobu jsme nezaznamenali podobný případ, čímž nechci samozřejmě zlehčovat to, co se stalo vám. Vaše nepříjemná zkušenost mně velice osobně vadí. Zkusíme hledat jiné technické řešení, ale je třeba si uvědomit, že může být velmi finančně náročné. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 30.10.2015

  Odkaz na kamerový systém nového parkoviště

  dotaz:
  Dobrý den, v několika článcích informujících o otevření nového parkoviště na sídlišti Michal bylo uvedeno, že je prostor sledován kamerovým systémem, který je dostupný z internetu. Odkazy na kamery ale nikde uvedeny nebyly, na stránkách bezpecne.sokolov.cz také nejsou. Prosím o zveřejnění funkčního odkazu na tyto kamery. Děkuji.
  ~ František Tomeš

  odpověď:
  Dobrý dne, on-line obrazy z kamer umístěných na záchytných parkovištích v současné době naleznete na adrese: http://bezpecne.sokolov.cz/www/script/main.php?ac=ds_mapa&menu=218. Celý systém se v současné době předělává, aby byl pro občany lépe přístupný a obrazy byly kvalitnější. V této souvislosti může docházet k výpadkům nebo ztrátě obrazu. Nová podoba náhledů na kamery by měla být spuštěna v nejbližších dnech, o čemž budeme občany města informovat všemi dostupnými prostředky. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 30.10.2015

  Pozor na značku "Parkoviště s parkovacím kotoučem" u Ohře

  dotaz:
  Dobrý den, dovoluji si upozornit na nevhodně umístěnou dopravní značku TP13b "Parkoviště s parkovacím kotoučem" na parkovišti u zdravotnického zařízení Ohře. Značka není při vjezdu na parkoviště viditelná, protože je otočena kolmo směrem k parkujícím vozidlům zhruba na úrovni třetího parkovacího místa vjezdu od Perly. Pokud se vám podaří zaparkovat o něco víc vpravo, značku po vystoupení z auta také nevidíte - je k vám bokem. Dostal jsem pokutu stejně jako řada dalších nic netušících pacientů, přestože parkovací hodiny v autě vozím. Podle vyhlášky o svislém dopravním značení, má být značka umístěna vpravo vedle vozovky tak, aby byla včas a dostatečně čitelná i z větší vzdálenosti. Děkuji za nápravu.
  ~ Oldřich Janík

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za zaslaný podnět. Umístění značky jsme řešili s dopravní policií před jejím osazením a je umístěna správně vpravo ve směru jízdy. Tato značka je doplněna dodatkovou tabulkou, která značí počet parkovacích míst a v jakém směru jsou umístěny, jejím otočením by tato pozbyla smysl a nebylo by tak možné jednoznačně určit, na která parkovací místa se kotouček vztahuje. I v tomto případě platí obecné pravidlo, že by se řidič vozidla měl přesvědčit zda a za jakých podmínek může na určeném místě stát. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hubaty, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 30.10.2015

  Veřejné bruslení je v provozu od 12. září

  dotaz:
  Dobrý den, mohu se prosím zeptat, kdy se bude otvírat stadion pro veřejné bruslení? Děkuji.
  ~ Natka Tomášová

  odpověď:
  Dobrý den, bruslení pro veřejnost běží už od 12. září 2015 a je pravidelně každou sobotu od 15 do 16 hodin. V době svátků a prázdnin je nepravidelné bruslení pro veřejnost, podle toho, jak je volná kapacita ledu, která se odvíjí od požadavků HC Baník Sokolov, ev. krasobruslení. Tyto informace jsou uveřejňovány v Sokolovském deníku a infocentru Sokolov. Snad je tato informace dostačující. Příjemný zbytek dne
  ~ Libuše Korbelová, SOTES s.r.o. Sokolov

 • 30.10.2015

  Starosta nevysvětluje pravidla provozu na pozemních komunikacích

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda můžu jezdit na skateboardu po silnici kolem 24. hodiny, kdy je provoz prakticky nulový. A jestli ne, je pokuta 500 Kč přiměřená pro studenta?
  ~ Jaroslav Králič

  odpověď:
  Vážený pane, je povinností každého účastníka provozu na pozemních komunikacích řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích. Pokud tedy hodláte pozemní komunikaci využívat např. k jízdě na skateboardu, je Vaší povinností vědět, zda a za jakých podmínek je to možné. Starosta ani jiný orgán Sokolova není příslušný podávat výklady uvedených pravidel provozu na pozemních komunikacích. Výši pokuty za případný správní delikt určuje orgán projednávající správní delikt podle okolností konkrétního případu. Rovněž k přiměřenosti pokuty za správní delikt není starosta ani jiný orgán Sokolova příslušný vyjadřovat se.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 28.10.2015

  Hosté ČiČi baru ruší noční klid

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, jestli by nešla namontovat kamera napojená na městskou policii někam k Lidlu směrem na místní bar Čiči, který "žije" hlavně o víkendech. Naposledy jsme si užili z pátka 16.10. na sobotu 17.10., kdy od půlnoci skupinka asi 30 Romů nejdříve na terase rozjela vlastní hudební tvorbu a zakončili to v půl čtvrté ráno hromadnou bitkou chlapců i dívek. Tolik sprostých nadávek jsem v životě neslyšel... Volat policii nemá smysl, neboť do pár minut je většinou po všem a pak nikdo nic neviděl a neslyšel. Děkuji za odpověď.
  ~ Antonn Szabó

  odpověď:
  Dobrý den, dovolím si nesouhlasit s tím, že nemá cenu volat policii. I kdyby došlo ke zklidnění situace, je možné činit následná opatření, zejména pozvat si majitele nebo provozovatele příslušného podniku a upozornit jej na nepřijatelné chování hostů. V každém případě děkuji za upozornění. O situaci v ČiČi baru vyrozumím i Policii ČR a budeme zde společně provádět častější kontroly. Spojím se s majitelem podniku a vyzvu jej, aby okamžitě přijal opatření k nápravě. Vás i ostatní občany bych chtěl požádat, abyste v případě jakéhokoliv narušení veřejného pořádku, neprodleně vyrozuměli městskou policii na lince 156 nebo Policii ČR na lince 158, od toho zde obě policie jsou. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 28.10.2015

  Město se omlouvá za nevhodné chování správce hřiště

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se touto cestou dotázal, kdo je provozovatelem, správcem a majitelem dětského hřiště u obchodu s kojeneckými potřebami Děťátko. Dále by mě zajímalo, zda i na tomto hřišti platí stejný návštěvní a provozní řád, jako tomu je na ostatních dětských hřištích města. Neurvalé chování prodávajícího ve zmíněném obchodu bych ještě přešel, avšak vykázání skupiny děti s doprovodem (nejspíše třída některé z místních školek) už ne. A důvod? Herní prvky jsou prý určeny jen pro malý počet maminek s dětmi a tak velká skupina by je mohla rychle opotřebit. Předem děkuji za odpověď.
  ~ Petr Nováček

  odpověď:
  Vážený pane Nováčku, k provozu na dětském hřišti „Děťátko“ uvádíme, že vlastníkem a provozovatelem je město Sokolov, správcem je p. Šlechta, majitel prodejny Děťátko. Návštěvní řád je na hřišti vyvěšen a má stejné podmínky jako návštěvní řády na ostatních veřejných hřištích ve městě Sokolov. Veřejná hřiště jsou stavěna pouze z certifikovaných a kvalitních herních prvků, které vydrží i velkou zátěž. Žádnou normou ani zákonem není určen maximální počet dětí na herním prvku. Za nevhodné jednání správce hřiště se omlouváme.
  ~ Irena Kříbková, odbor rozvoje města

 • 28.10.2015

  Předmětem sporu je místo pro popelnice

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mne, kdo určuje, kde budou stát popelnice u panelového domu. Jak je možné, že jeden nájemník si usmyslí, že mu vadí umístění popelnic, kde mimochodem stojí už 40 let, zavolá si známého ze SOTESu a po vzájemné domluvě si rozhodnou, k nelibosti ostatních nájemníků, že budou stát na parkovišti. Tam zabírají dvě parkovací místa a je k nim špatný přístup, jelikož před nimi stojí zaparkovaná auta. Lze vůbec, aby popelnice stály na veřejné komunikaci? Jedná se o popelnice na konci Švabinského ulice č.p. 1930. Děkuji za odpověď s pozdravem
  ~ M Macalková

  odpověď:
  Dobrý den, Vámi zmiňované č.p. Švabinského 1930 neexistuje, toto č.p. je v ulici Tovární. Pokud jste myslela Švabinského č.p. 1730, které je na konci ulice, tak tam se řeší petice. Samostatnému oddělení finanční kontroly byly předloženy podklady a možná řešení. Dne 20.10. se peticí zabývala rada města a bude ji následně řešit zastupitelstvo města. Konečné rozhodnutí zatím není známo. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hubaty, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 28.10.2015

  Pochvala za filmový víkend

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás jako občan města Sokolova s poděkováním, že město Sokolov podpořilo Filmový seminář Sokolov (www.filmsokolov.cz), seminář organizovaný ve spolupráci s Karlovou universitou, který se konal 16. až 18.10. Jako občan Sokolova oceňuji, že v Sokolově přednášel pan profesor Komárek z Přírodovědecké fakulty UK a že jsem si celkově po kulturní stránce užil víkend plný kvalitní, intelektuální zábavy:). Absolvoval jsem prakticky celý víkend a těším se zas na příští rok, je to v Sokolově velice příjemná a vítaná událost. Rovněž oceňuji, že v ulicích Sokolova neprobíhala tak jako v předešlých letech v době konání filmového semináře žádná policejní akce. V předchozích letech totiž právě ve dny konání semináře, kdy se v Sokolově pohybovali velmi zajímaví hosté, policie prováděla jakési preventivní akce, kdy opakovaně legitimovala osoby po Sokolově se pohybující, takže Sokolov tím snadno mohl získat pověst nikoli bezpečného, ale policejního města. Policisté se na můj dotaz, proč ve zvýšené míře hlídkují a legitimují osoby pobývající ve městě za účelem pobytu na semináři UK, vyjádřili, že o konání semináře nic nevědí. Jednalo se proto zajisté o náhodu, která se opakovala i následující rok. Jsem proto rád, že tento rok již byla preventivní činnost policie přesměrována na jiné dny, a Sokolov tak zajisté na vědecké kapacity typu pana profesora Komárka zapůsobil vřelým dojmem:). S velkým poděkováním a přáním příjemného víkendu
  ~ Mgr. et Mgr. Jiří Flam

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za Vaše slova, která předám všem, kteří se na konání této zajímavé akce podíleli. Je již dobrým zvykem a tradicí, že město Sokolov se může chlubit velkým množstvím kulturních akcí. Filmový seminář je jednou z nich a stejně jako Vy se budu těšit na jeho další ročníky. Poznámka na závěr - věřte, že pokud byl v minulosti seminář "doprovázen" policejními akcemi, šlo opravdu jen o souhru náhod. Je tedy samozřejmé, že v letošním roce tomu bylo jinak. Ještě jednou díky a přeji pohodový podzim.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.10.2015

  Hledání provozní doby veřejného bruslení

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda by na stránkách města nemohl být přímý odkaz na veřejné bruslení v Sokolově. Složitě se to vyhledává. Na stránkách HC Baník Sokolov by mohl být vyvěšen rozpis ledové plochy bruslení pro veřejnost. Místo tohohle odkazu - HC Baník Sokolov není provozovatelem veřejného bruslení. Termíny pro veřejné bruslení bývají uveřejněny na stránkách města Sokolov. Tak občane klikej....přeji Vám hodně štěstí, jste sokolovský a stránky města znáte, ale co lidi z Kraslic, Bukovan??? Proč mě tento odkaz nenasměruje přímo na rozpis veřejného bruslení, kde bude tabulka s možností tisku? V Chebu zimní stadion provozuje CHETES, na jejich stránkách je vyhledávání v pohodě. Na stránce SSZ (www.sszs.cz) Sokolov při použití vyhledávání zadáte veřejné bruslení a naleznete 0 výsledků. Děkuji za odpověď s pozdravem
  ~ Václav Roubal

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za připomínku. Bohužel nemůžeme na stránky města umístit odkazy ve formě přímých odkazů na jednotlivé aktivity. Web by byl přímými odkazy zahlcen. Na stránkách HC Baník Sokolov hledat informace o hodinách pro veřejnost nemůžete, jedná se o soukromý subjekt, spolek, který nepronajímá led pro bruslení veřejnosti. Tou je firma SOTES s.r.o. se svým střediskem Správa sportovních zařízení Sokolov. Informace které hledáte, najdete na webu města - město - Aktivity ve městě - název akce např. brus* a potřebné informace se vám otevřou, viz zde Nicméně bylo znovu uloženo vedením města zkontrolovat aktualizaci informací umístěných na webových stránkách zřízených organizací a možné zjednodušení odkazů na webu města v úseku volného času. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.10.2015

  Stánky sociálních provozoven na pouti za budovou MDK

  dotaz:
  Vážený pane starosto, v sobotu jsme si téměř celý den s přáteli užívali dění na Hornické pouti. Musíme Vás všechny, kteří jste se na organizaci dne podíleli, pochválit. Bylo za co, jen nám bylo líto degradace šikovných lidí z oblasti sociálních provozoven, které jste umístili za budovu domu kultury. Těžko je tam někdo s jejich výrobky našel a prožít takový pěkný den pohledem na zeď budovy, navíc bez přístupu sluníčka, klobouk dolů, že to tam celý den vydrželi!! Budete zřejmě argumentovat hodnotou pronájmu na lukrativnějším místě, ale ty čtyři stánky s výrobky našich, zdůrazňuji našich spoluobčanů, by se jistě někam na prostor mezi Starým a Novým náměstím vešly. Nejde přece vždy jen o peníze. Nebo snad ano? Pokud jste byl ředitelem MDK Vy, nikdy se toto nestalo. Děkuji za Váš názor.
  ~ Věra Hofrichterová

  odpověď:
  Dobrý den, předem mé odpovědi si dovolím poděkovat za pochvalu a velice stručně se vyjádřím k umístění stánků. Dle mého se určitě nejednalo o nedůstojné místo, navíc bez přístupu sluníčka. Stánkaři si měli dle dostupných informací možnost vybrat místo, které i za domem kultury bylo za přístupu sluníčka. Veškeré informace o akcích a prodejcích na hornické pouti byly dostupné všem jejím návštěvníkům, mnozí z nich si cestu ke zmiňovaným stánkům našli. Přesto jsme Váš email předali řediteli MDK Sokolov a jistě jej vezme v úvahu při plánování dalšího ročníku hornické pouti. S přáním pěkného dne
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.10.2015

  Parkování aut v okolí nemocnice

  dotaz:
  Dobrý den, před více jak dvěma lety se zahájila výstavba parkovacího domu v areálu nemocnice. Od té doby jsou ulice v blízkosti (Slovenská, Dukelská, Hornická, Hviezdoslavova a mnohé další) v obležení parkujícími auty personálu, pacientů a návštěv. Kolovala informace, že po dokončení výstavby se vše vrátí k normálu, jenže se tak nestalo. Neustále jsou ulice plné odstavených aut a parkovací dům je po většinu dne poloprázdný. Personál tam údajně nesmí parkovat. Děkuji za odpověď. S pozdravem
  ~ Václav Boháček

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za informaci. Situaci kolem nemocnice budeme řešit a případná porušení zákona budeme postihovat. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov

 • 30.9.2015

  Lampa v ulici J.K.Tyla už svítí

  dotaz:
  Dobrý den, chci upozornit na to, že v ulici J.K.Tyla už několik dní nesvítí lampy.
  ~ A .Kuricynová

  odpověď:
  Dobrý den, v současnosti už svítí! Jednalo se o poruchu, která byla odstraněna (stržené stínítko). S pozdravem
  ~ Ing.Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 30.9.2015

  Sokolov neplánuje ubytovávání uprchlíků

  dotaz:
  Dobrý den, slyšela jsem, že určitě nebudete ubytovávat a souhlasit s uprchlíky, teď jsem četla, že dostanou ubytování, co je na tom pravdy? Sama jsem muslimka, ale žiji klidný život, a Romové nám tady stačí, humbuku už je tu až až, uprchlici už by byli asi trochu moc, nemyslíte?
  ~ Majda Pajda

  odpověď:
  Dobrý den, stále platí, co jsem již řekl. Je však třeba si uvědomit, že město nemůže soukromým vlastníkům ubytoven zakázat ubytování uprchlíků. Zároveň však dodávám, že nemám jakoukoliv zprávu o tom, že by se tak v našem městě dělo. S pozdravem
  ~ Bc.Jan Picka, starosta

 • 26.9.2015

  Manipulace se směrovkami na cyklostezce

  dotaz:
  Dobrý den,nejedná se o dotaz a spíš na upozornění. Jezdím často na kole okolo Finančního úřadu a jak se sjíždí na cyklostezku tak nějaký "šikula"tam manipuloval se směrovkami. Já jako místní vím kam jet, ale kdybych přijela od někud tak nevím zda bych se vyznala. Možná už je to napravené, včera jsem tam nebyla. To je můj poznatek z cest. Přeji pěkný den
  ~ Ivana Vlková

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Provedl jsem místní šetření a osobně ihned provedl nápravu.
  ~ Marek Faust, odbor správy majetku

 • 20.9.2015

  Ochrana areálu zdraví před vandalismem

  dotaz:
  Dobrý den, jsem student, momentálně píši pro Sokolovský deník. Zrekonstruovaná hřiště na Areálu zdraví jsou krásná. Nicméně mě zajímá ochrana před vandalstvím. Kdo zaručí, že hřiště za takové peníze nebudou po roce zničena stejně jako pirátská loď u rybníčků? Má tam být jakýsi správce, ale opravdu jde o nejlepší řešení? Pan vedoucí hřiště může spravovat, ale těžko ochrání před vandalismem. Jsou v plánu kamery, policejní hlídky?
  ~ Robert Rampa

  odpověď:
  Dobrý den, na místě jsme již provedli obhlídku s pracovníky Odboru informatiky z důvodu osazení kamerovým systémem. Hlídky do areálu posíláme standardně, kdy navíc nám v současné době pomáhá i Policie ČR se svými psovody, kteří by měli procházet zejména tuto lokalitu. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 16.9.2015

  Oplocení kolem tenisových kurtů

  dotaz:
  Vážený pane starosto, mám pětiletou dcerku, která již druhou sezonu hraje tenis v klubu Sokolov. Velmi si vážím nového fotbalového hřiště v okolí tenisových kurtů. Vypadá, tak jak by v dnešní době vypadat mělo. O to víc mě zaráží, v jakém stavu tenisové kurty jsou. Nejde tak ani o kurty, ale např. o oplocení kolem kurtů. Při vstupu na kurt č. 4 nebo 7 se při otvírání vrátek (které děti vlastní silou ani neotevřou) vlní celá strana plotu. Děti to obchází přes "vstupy", které vznikly při instalaci nového fotbalového hřiště. Celkově jsou tyto betonové části v takovém stavu, že se o svou dcerku obávám a z rodičů nejsem zdaleka jediný. Spíš na to upozorňuji, než se tam někomu něco přihodí. V tomto areálu nelze všude děti vodit za ruku, ale na některých místech je to nutné, protože je to jinak nebezpečné. O samotné budově se ani nezmiňuju. Děkuju za to, že si faktický stav ověříte na místě a doufejme, že v nejbližší době sjednáte nápravu. Ať je tento areál stejně pěkný, jako všechny ostatní v okolí. S pozdravem
  ~ Bc. David Škreňo

  odpověď:
  Vážený pane Škreňo, město Sokolov - odbor správy majetku připravuje zadání projektové dokumentace na výstavbu nového zázemí tenisového klubu. S největší pravděpodobností bude součástí projektu i revitalizace oplocení. Samotná realizace této stavby je však závislá na finančních možnostech města Sokolov a na schválení rozpočtu města Sokolov na rok 2016 případně následují léta. Nyní Vám mohu sdělit, že společně se zástupci společnosti SOTES Sokolov, spol. s r.o. provedeme šetření a navrhneme případná opatření na zabezpečení Vámi uváděných nedostatků, tak aby nemohlo dojít k jakémukoliv zranění dětí nebo dospělých. S pozdravem
  ~ Marek Faust, odbor správy majetku

 • 16.9.2015

  Tři různé dotazy k předešlým tématům (hluk, komunikace na Vítězné, Malé náměstí)

  dotaz:
  Pane starosto dovoluji si upozornit na nepochopitelné odpovědi občanům, kteří využili možnost Napište starostovi nebo na neúplné odpovědi na dotazy, působí to dojmem, že názorům občanů není věnována patřičná pozornost.

  1. K příspěvku paní Ungerové Hluk na stavbě mne zarazilo, že když jde o soukromou stavbu nemá s tím město nic společného. Mám za to, že ani soukromník si nemůže ve městě dělat, co chce a jak chce. Musí mít stavební povolení a v něm musí být stanoveny určité podmínky, a toto vystavuje odbor města, a ten by měl zajistit, aby pro občany města nebyla činnost soukromníka obtěžující /prašnost, hluk, přeprava materiálu, zápach a podobně/. Jestli to není pravda, omlouvám se, nevím proč by pak byl k potřebě stavební odbor.

  2. K opravě ulice Vítězná. Jak je možné, že při loňském zjištění překážek v podloží komunikace, které byly zjištěny při kopání, nebylo odhaleno, že dešťová kanalizace je drenážní? Nebyl zanedbán stavební dozor před rozhodnutím, že v rekonstrukci ulice v loňském roce není možno pokračovat a až letos se na to přišlo? V pořádku to jistě není a mělo by se to vyšetřit, vždyť stav kanalizace jde kamerou před projektováním ověřit, jednodušší je vykopat sondu.

  3. Konečně jsem dostal odpověď na dotazy z června, ale chybí odpověď na důvod takové prodlevy, někdo nepracoval spolehlivě, možná to byl úmysl, nemoc referenta, možná dovolené. Majitel parcely, kterou koupil od města a na bunkru vybudoval Malé náměstí, prý měl zájem zvelebit i sousední parcelu, na které se skladuje všemožná sypanina a navrhoval výstavbu v souladu s územním plánem. Jaký důvod byl k tomu, že k prodeji nedošlo, když město zatím nemá peníze na odstranění nevalně vypadajícího pozemku mezi paneláky, barevnou školou a Malým náměstím? Děkuji za stručné ale úplné odpovědi alespoň do měsíce.

  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Vážený pane Horníku, dovolím si vám odpovědět na jednotlivé body vašeho dalšího dotazu:

  1) Stavební úřad v této záležitosti, po obdržení stížnosti, jednal se zástupcem stavebníka a se zástupcem prováděcí firmy. Byli upozorněni na stavebním úřadem vydané rozhodnutí, ve kterém jsou stanovené podmínky pro realizaci stavby. Dle vyjádření zástupce stavebníka nebudou již na stavbě prováděny práce, při kterých dochází k překračování hranice hluku. Jinak zůstává v platnosti dřívější odpověď, tedy, že se jedná o soukromou stavu a v případě porušování nočního klidu je třeba obrátit se na policii.

  2) Závady v podloží komunikace se nacházely cca 06 - 1,0 m pod niveletou komunikace. V 1. části ul. Vítězná, která se rekonstruovala v loňském roce, je dešťová kanalizace z klasických kameninových trub a v dobrém stavu. takže nemohl být ani předpoklad, že v jiném úseku bude situace jiná. Dešťová kanalizace byla dle sdělení jejího správce plně funkční, takže nebyl důvod ji dále projektantem řešit, mělo dojít pouze k výměně starých dešťových vpustí za nové s přepojením do stávající dešťové kanalizace. Při odkrytí přípojky první dešťové kanalizace se bohužel ukázalo, že stav věci je úplně odlišný. Na dešťovou kanalizaci byly použity drenážní kameninové roury, které nebyly správně uloženy a ochráněny. Kamerové zkoušky by zřejmě odhalily, z jakého potrubí je dešťová kanalizace, ale zcela jistě by neodhalily, že není provedeno standardní krytí drenážní kanalizace s odpovídajícím zásypem. Vámi zmiňované sondy jsou určitě jednodušší a levnější záležitostí, musí být však prováděny v běžných podmínkách. Hloubka uložení dešťové kanalizace v právě rekonstruovaném úseku ul. Vítězná je cca 5,0 - 6,0 m (v jedné části je dokonce hloubka 7,0m), z tohoto důvodu se upustilo i od provedení sond. Pokud máte zájem o bližší informace, rádi Vás zveme na odbor správy majetku, seznámíme Vás podrobněji s postupy a využijeme Vašich odborných znalostí.

  3) Navrhovaná stavba je v rozporu se zájmy města, plocha má být využita pro možnost odstavení osobních vozidel sídliště Vítězná, kde je nevyhovující kapacita odstavných ploch. V současné době slouží jako zařízení staveniště a deponie materiálu stavby - oprava komunikace Vítězná.

  Snad vám naši úředníci zodpověděli řádně všechny položené dotazy. Je třeba si uvědomit, že rubrika napište starostovi je nadstavbou pro naše občany a všichni naši úředníci jí věnují náležitou pozornost i nad rámec svých pracovních povinností. S pozdravem

  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2015

  Hluk na stavbě

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy skončí stavba u Schönera. Ráda bych se vyspala alespoň 1x za 14 dní, kdy mám volno. Není to možné, jaké jsou tady rány od rána do večera. Chápu, že to musí udělat, ale alespoň v neděli by snad mohl být klid, což není. Dnes už jsem byla opravdu naštvaná, že ani v neděli není klid. Proto vás prosím o sdělení, jak dlouho to bude trvat, a snad by mohli alespoň v neděli dát klid. Děkuji za odpověď
  ~ Jana Ungerová

  odpověď:
  Dobrý den paní Ungerová, jedná se o soukromou stavbu, se kterou nemá město nic společného. Pokud by došlo k porušení nočního klidu, obraťte se na policii. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2015

  Parkování pro invalidy ve Slavíčkově ulici, posunutí chodníku

  dotaz:
  Dobrý den, prosím proč není v ulici Slavíčkova 1688 atd. v této dlouhé trase ani jedno vyhrazené místo pro invalidy všeobecně, pouze místa přidělená se značkou. Děkuji s pozdravem

  Dobrý den, děkuji za odpověď. Myslíte, že by bylo reálné v této ulici, kde je vybudováno místo během jízdy pro vyhýbání prostor, dodatečnou značkou parkovat například od 20 do 8 hodin místo značky zákazu zastaveni? Určitě by to pomohlo v této tíživě situaci a hodně využité komunikaci, kde není šance už po 19. hodině zaparkovat a tato plocha je nevyužitá. Děkuji za vaše zamyšleni s pozdravem

  Dobrý den, díky za odpověď, to by bylo skvělé, kdyby tento návrh byl schválen. Škoda, že nebyl už tento návrh před pracemi na této komunikaci, když byla bagrována zemina, prováděny výkopy pro elek.kabel a lampy. Mnoho pracovních úspěchů. S pozdravem

  ~ Petr Pavelka

  odpověď:
  Dobrý den, u nově budovaných parkovišť normy vyžadují určité množství parkovacích míst pro invalidy. Dříve tyto normy neplatily, proto ve stávajících lokalitách přistupuje město k vyhrazování parkovacích míst individuálně, a to podle žádostí jednotlivých občanů se zdravotním postižením. S pozdravem

  Dobrý den, skupina pracující při městě Sokolov, která se zabývá dopravou ve městě, se touto situací zaobírá a připravuje návrh, který by možnost parkování i na této straně umožnil. Byl by možný však pouze za předpokladu, že by došlo k posunutí chodníku cca o 1,5 – 2 m blíže k obytnému domu. Pokud by bylo toto řešení pro obyvatele přijatelné, jsme ochotni variantu rozšíření zařadit do rozpočtu města.

  ~ Ing. Karel Jakobec, místostarosta, Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2015

  Nesouhlas se zužováním chodníku kvůli parkování ve Slavíčkově ulici

  dotaz:
  Neustále se řeší parkování ve Slavíčkově ulici. Dokonce se uvažuje kvůli parkování aut zúžit chodník. S tím vůbec nesouhlasím. Bydlím zde několik let, autem jezdím a pokud není v této ulici večer místo na zaparkování, odjíždím např. k OD Tesco na parkoviště. Zde je místo vždy. Nedělá mi tak hrozný problém ujít pár kroků, byť do kopce, a to se vracím z odpolední směny. Vždyť bude i nové parkoviště na konci Mánesovy ulice. Jenže to je pro "slavíčkovce" zase do kopce, a to je asi jeden z mnoha důvodů.... Myslím si, že ti, co nejvíce se ozývají, jsou mladší ročníky, kterým děla problém ujít pár kroků. Bydlí zde v pronájmu, za čas se odstěhují a po mně potopa. Je to vidět denně u nákupních obchodů. Lidé s auty parkují pokud možno vedle vstupních dveří, a kdyby to šlo, zajeli by přímo do obchodu. To je můj názor k této věci ohledně parkování v mé ulici. Doufám, že nedojde k posouvání chodníku a parkování aut přímo skoro pod okny.
  ~ Renata

  odpověď:

 • 9.9.2015

  Stavba centrálního hřiště na Vítězné

  dotaz:
  Dobrý den, četla jsem, že se má letos začít se stavbou nového centrálního hřiště pro děti na sídlišti Vítězná. Ptám se tedy kdy se konečně začne s pracemi. Děkuji za odpověď
  ~ Markéta

  odpověď:
  Dobrý den, pokud zastupitelstvo města schválí v měsíci záři změnu rozpočtu, požádáme stavební úřad o vydání stavebního povolení, následně proběhne veřejná soutěž na zhotovitele. Teprve po té je možné zahájení samotné stavby. S největší pravděpodobností bychom tedy mohli začít stavět na jaře příštího roku. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2015

  Hledání kasáren Vojenského železničního stavebního střediska

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o informaci, kde byla kasárna Vojenského železničního stavebního střediska (VÚ 6570). Sloužil jsem tam v roce 1986. Mohl bych požádat i o GPS údaje? Děkuji. S pozdravem
  ~ Milan Tobola

  odpověď:
  Dobrý den pane Tobolo, část zmiňovaných kasáren stále stojí NA SÍDLIŠTI Vítězná v Sokolově. Ostatní údaje najdete na internetových stránkách. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2015

  Telefonní čísla na veterinární kliniky v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, mám připomínku ohledně veterinárních klinik ve městě Sokolov, které v případě závažných poranění domácích mazlíčků nefungují tak, jak by měly. Proč není možné se dovolat na konkrétní čísla uvedená na webových stránkách či přímo na dveřích ordinace. Na koho se má tedy člověk obrátit v těchto případech? Chtěl bych jen požádat o to, zda-li je ve Vaší pravomoci, aby tyto kliniky fungovaly i v takových to velmi závažných případech. Jediná veterinární klinika, která funguje, jak má, je bohužel až v Habartově. S tou jsem byl nadmíru spokojen. Děkuji
  ~ Pavel Tatýrek

  odpověď:
  Vážený pane Tatýrku, podle našich informací jsou ve městě dvě veterinární kliniky a jedna veterinární ordinace. Na dveřích těchto, jejich webových stránkách i na facebookových profilech najdete platná telefonní čísla i ordinační hodiny. Mimo ordinační hodiny funguje veterinární pohotovost na klinice MVDr. Gargela v Sokolově a na klinikách v Karlových Varech, dále pak v Mariánských Lázních. Tyto také najdete na internetu. Jedná se o soukromé subjekty a do jejich činnosti nemůže město nijak zasahovat. Pokud máte doma zvířecího mazlíčka, je třeba mít vždy po ruce potřebné kontakty tak, abyste se mohl v akutním případě obrátit na správné pracoviště. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 9.9.2015

  Schody u Městského domu kultury v Sokolově

  dotaz:
  Ptám se, kdy bude dokončena oprava schodů u Městského domu kultury. Z oken našeho bytu máme výhled, a tak každý den obhlédnu, jak práce postupují. Jeden týden se vyzdí cihelné opěry pod schody, druhý týden se vrchní část rozebere. Další týden se provede znovu úprava rozebraných cihelných zdí, další týden se vrchní vrstva odseká. Dnes je odsekáno. Minulý týden bylo provedeno dřevěné bednění mezi opěrami, pak se jeho uložení snižovalo a dnes ráno se rozebíralo. Teď už tam zase je!! Tak nevím. Má ta stavba nějaké vedení, nějakého dozora? Pracuje se tam v sobotu i v neděli, hlavně ráno, ale výsledek pořád nějak není znát. Připadá mi to jak v té písničce: copak dělá naše Bára - ve dne šije - v noci párá. Teď je tam nové opláštění plotu, aby tam nebylo vidět, ale bohužel z oken bytů na náměstí je vše jak na dlani a přitahuje pozornost. Co s tím? Na opravě balkónu taky žádný pohyb. Vím, že do letošní Hornické pouti se to už nestihne, ale snad má dodavatel nějaký harmonogram postupu prací. Nebo že by snad byl problém se sklonem schodiště a uložením schodů? Ani věřit se mi nechce. A tak se těším na odpověď. Děkuji.
  ~ Marie Trsková

  odpověď:
  Dobrý den, dle smlouvy na dodávku prací a harmonogramu stavby se předpokládá termín dokončení do 31.10.2015. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 9.9.2015

  Důvody přerušení opravy komunikace v ulici Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda a z jakého důvodu došlo k přerušení opravy komunikace ul. Vítězná. Zatím došlo jen na krátkém úseku k odfrézování asfaltu, k odstranění podkladu a vykopání několika hlubokých výkopů. Potom práce utichla a minimálně 14 dní se nic neděje. Znamená to další prodloužení termínu dokončení opravy ulice? S pozdravem
  ~ David Mika

  odpověď:
  Dobrý den, důvodem přerušení prací, je problematika při řešení odvodnění komunikace, kdy po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že dešťová kanalizace má charakter drenáže, což nebylo možné předem předpokládat. Na základě tohoto se musí nejprve upravit projekčně řešení této situace a až po té je možné teprve práce dále realizovat. V tuto chvíli není možné sdělit, zda toto bude mít vliv na zakázkou stanovený termín dokončení stavby.
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 8.9.2015

  Dopravní situace na Kraslické

  dotaz:
  Dobrý den, jistě se všichni těší na obchvat Sokolova. Ale co se nyní děje v ulici Kraslická a na kruhovém objezdu je strašné. Doprava zde kolabuje a ochromuje provoz ve městě v dalších jeho částech. Proč jsou práce na tomto úseku tak minimální? V odpoledních hodinách jsou zde vidět pouze 4 pracovníci , kteří již týden "vyrábějí" ostrůvky.
  ~ Jaroslav Brož

  odpověď:
  Dobrý den pane Broži, k Vašemu dotazu sdělujeme, že rozdělení pracovníků na stavbě jednotlivých ostrůvků je plně v kompetenci zhotovitele, tedy firmy Eurovia CZ, a.s. Práce na středovém prstenci, nové dlažbě, středových ostrůvcích je prováděna proto, že dojde v další fázi k pokládce asfaltového krytu a nové obrusné vrstvy tak, že dojde k propojení novostavby Západního obchvatu II/210 včetně Svatavy a Severního obchvatu II/181 na Královské Poříčí. V sobotu 5.9. byla křižovatka průjezdná bez omezení na světelném signalizačním zařízení. K částečnému zpomalení dopravy dojde na dva dny, kdy dojde právě k pokládce asfaltového betonu. Celá stavební akce by měla být zde ukončena v termínu do 20/9 2015, ukončení prací na obchvatech do 30/9 2015. Věříme, že i přes tato omezení dojde k naprosté spokojenosti celé široké motoristické veřejnosti, kdy není omezení obecného užívání v řádech několika let jako například stavbě R6 na Březové, kde se obyvatelé téměř tři roky museli vypořádat s omezením dopravy a objížďkami. S pozdravem
  ~ Karel Merxbauer, silniční hospodářství odbor dopravy

 • 8.9.2015

  Využití parcely a bezpečnost chodců u bývalé vrátnice nemocnice

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o odpovědi:

  1. Jaký důvod je, že jsem ještě nedostal odpověď na můj dotaz ohledně využití parcely číslo 2509/l KÚ Sokolov z června 2015 a je-li možno se o jejím dalším využití někde dozvědět?

  2. Jak bude zajištěna větší bezpečnost přecházejících lidí z autobusové zastávky u bývalé vrátnice nemocnice v Sokolově do prostoru současného vstupního prostoru, bude hledání řešení pokračovat nebo je upozornění pracovnice nemocnice z 3.6.2015 odloženo pro neproveditelnost?

  ~ Josef Horník

  odpověď:
  1) Dle územního plánu je zde plánováno: - na části Dopravní infrastruktura st. I - na druhé části pak Občanské vybavení st. I. Záměrem města je zde vybudovat odstavnou plochu pro automobily. V současné době není tato kryta finančními prostředky.

  2) Řešením dopravní situace u autobusové zastávky u nemocnice se i nadále zabýváme. Proběhla další prohlídka místa za účasti dopravní policie. Byla projednána varianta přemístění autobusové zastávky blíže k novému přístupu k centrálnímu příjmu pacientů. Bohužel tato varianta není možná z důvodu velkého množství sjezdů od okolních nemovitostí, kdy by nebylo možné zachovat rozhledy pro autobus, změna by tak nemohla být dopravní policií odsouhlasena. Další možnosti prověřujeme.

  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města, Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového odboru správy majetku

 • 3.9.2015

  Rostliny na kruhovém objezdu

  dotaz:
  Dobrý den, zajímal by mne smysl vysázených rostlin na kruhových objezdech v ulici K. H. Borovského. Zbudováním středových náspů nejsou tyto objezdy dostatečně přehledné. Evokuje to ve mně dojem, že radnice neví, kam s penězi.
  ~ p. Tschibuck

  odpověď:
  Dobrý den, loučka vysetá na kruhovém objezdu a její středový vyvýšený bod má jak svým tvarem, tak barvou vytvořit kontrast. Dle principu proporcionality kompozice byl tento princip zvolen vybranou firmou pro osazení kruhových objezdů. Pravidelná kompozice se středovou gradací je běžně používaným prvkem, který byl zde použit pro zpomalení řidičů při cestě po hlavní komunikaci. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 3.9.2015

  Zkulturnění a směna pozemků

  dotaz:
  Dobrý den, cca v červnu se zde objevil dotaz, zda bude trochu "zkulturněn" tzv. chemičák v Sokolově. Zarostlá džungle, přerostlé keře kolem cesty. Odpovídali jste, že se jedná převážně o pozemky Sokolovské uhelné a že je upozorníte a požádáte o nápravu. Je konec srpna a nic se nezměnilo. Pořád zarostlá džungle, spadlé větve atd. Když nereagují na dopis, nestálo by za to iniciovat ústní jednání, aby se vyřešila údržba tohoto úseku i na další roky a situace se každým rokem neopakovala? Děkuji za odpověď.
  ~ p. Novotná

  odpověď:
  Dobrý den paní Novotná, pozemky Sokolovské uhelné, a.s. i města jsou nyní součástí připravovaného projektu, který by měl zrevitalizovat jak pozemky podél komunikace, tak celý nyní nevyužívaný svah pod rozhlednou Hard. Se Sokolovskou uhelnou nyní také jednáme o směně řady pozemků, tyto jsou mezi nimi. Pokud se zadaří, údržbu těchto pozemků by mělo na starosti město a správce zeleně firma Sotes s.r.o. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 3.9.2015

  Přemístění kontejnerů na tříděný odpad

  dotaz:
  Dobrý den, před panelovým domem v ulici Mánesova 1668-1671 bylo vybudováno stání zřejmě pro kontejnery na tříděný odpad. Do dnešního dne stojí tyto kontejnery zcela nevhodně v zatáčce na travnaté ploše a přístup k nim je pouze ze silnice. Chystá se firma SOTES přemístit tyto nádoby?
  ~ Jana Kupčková

  odpověď:
  Dobrý den, dle sdělení firmy SOTES s.r.o. byly tyto nádoby přemístěny. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 3.9.2015

  Emailové adresy radních

  dotaz:
  Dobrý den, chci napsat radním, kde najdu jejich emailovou adresu? Děkuji
  ~ R. Smokrý

  odpověď:
  Dobrý den, veškeré kontakty najdete na www.sokolov.cz pod odkazem kontakty - konkrétní odkaz na emailové adresy členů rady města je zde. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 26.8.2015

  Parkování aut a motorek na trávě

  dotaz:
  Příjemný den, ač jsem psal několikrát na městskou policii i státní, nic se v této věci nedělá. Na pěší cestě z města na sídliště Michal opakovaně stojí auta i motorky na travnaté ploše. Vedle je parkoviště poloprázdné, jak to bude ještě dlouho trvat, nebo má někdo výjimku v parkování ..Děkuji za odpověď. ..

  Jde o zaparkované auta na travnaté ploše proti 3 vilám chemičky.V pátek tam parkovalo 6 aut a 1 motorka.Je to pod budovou čis. 1545-46 .. Děkuji za nápravu ..

  ~ Ota

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel je takových cest hned několik, prosím o specifikaci konkrétního místa. S pozdravem

  Dobrý den, děkuji za upozornění, v rámci výkonu služby zde budeme provádět častější kontroly a případné přestupky řešit.

  ~ Bc. Jan Picka, starosta, Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 26.8.2015

  Reakce na článek "Kropení silnice, pracovní doba úklidové čety" (13.8.)

  dotaz:
  Dobrý den pane Bolvari! Chtěla jsem Vám poděkovat, že jste se věnoval mému dopisu. Jsme Vám vděčni, protože druhý den po odeslání mého e-mailu a ještě další den projel kropicí vůz naší ulicí a dokonce v obou směrech. Určitě se nám ulevilo, trochu nás to zchladilo. Byli bychom rádi, kdyby se kropení provádělo i v budoucnu při vysokých teplotách. Co se týče úklidových čet, nelze určit hodiny kdy se tam zaměstnanci scházeli, bylo to různé: 9 hod,10 hod. Je pravda, že v poslední době již tyto sešlosti není vidět. Také já se vrátím k úklidu silnice a chodníků. Je pravda, že 13.5.2015 se umývala vozovka i chodníky tlakovou vodou, ale musím oponovat, k mytí došlo pouze silnice a chodník od KB dolů ke křižovatce po pravé straně. Na straně kde je soud a policie se to neumývalo. Při krajích chodníku jsou ještě zbytky kamínků a listí, jak je tam nahrnul zametací stroj, který jezdí a čistí chodníky. Daleko horší situace s kamínky je na ulici K.H.Borovského, od křižovatky směrem k obchodům, které jsou na této straně. Zametač kamínky nahrne pouze ke kraji k domům nebo k obrubníku silnice. Při dešti nebo větru apod. se kamínky dostanou i po celém chodníku, potom nastává ta situace, kdy se lidem s postižením pohybového aparátu s holemi atd., jak jsem psala dříve, špatně chodí. Omlouvám se, ale opravdu je nepříjemné, když se kamínek natlačí do gumy na konci hole, potom jdete na poštu, do obchodu, kde je většinou dlažba, a tam to klouže, člověk má co dělat, aby se udržel na nohou. Do doby, než se mi stal úraz a potřebuji k chůzi francouzskou hůl, jsem si to ani neuvědomovala. Ještě jednou se omlouvám a děkuji Vám za čas, který jste věnoval mým připomínkám. S pozdravem
  ~ Růžena Kučerová

  odpověď:

 • 26.8.2015

  Reakce na odpadkové koše u cyklostezky (6.8.)

  dotaz:
  Považuji to za geniální nápad. Ten pán, co psal tu negaci, zřejmě nikdy nebyl v zahraničí. V Holandsku jsou v každém městě a na každé cyklocestě a nikdo to neničí. Nechápu, že když město udělá něco nového, hned se najdou rejpalové, kdyby takových lidí bylo víc, tak tu nebude nic. To je jako cvičení na Bohemce nebo malý cvičiště pro psy, hned kritika, místo aby byli lidi rádi, že tu je něco nového. Ta cesta podél tenisového hřiště nikdy nebyla tak čistá jako teď, náš malej tam tudy chce pořád jezdit a musíme s sebou vozit něco na vyhození. Akorát si myslím, že by ten koš měl být vyšší, aby to tam hodil cyklista a trefil se. Úplně super by byly na stezce od finančáku směrem do Citic, žádný koše tam nejsou a podle toho to tam vypadá, podél samý "bordel". Nedejte se, držím palce. Rudla
  ~ Rudolf Smokrý

  odpověď:

 • 26.8.2015

  Nefungující pouliční osvětlení v Nádražní ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto, bylo by dobré, kdybyste mohl zařídit, aby v Sokolově v Nádražní ulici a v celém okolí vlakového nádraží svítilo pouliční osvětlení. Už přes týden zde chodíme po tmě. Zrovna v této lokalitě, kde se vyskytuje velký počet nepřizpůsobivých občanů a bezdomovců je po tmě nebezpečné chodit. Zajímalo by mě, jak dlouho se budu ještě bát při cestě do/z práce. Doufám v brzkou nápravu a děkuji za kladné vyřízení.
  ~ Karel Blek

  odpověď:
  Dobrý den, dle našich informací byla již porucha odstraněna a pouliční osvětlení je opět v provozu. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 26.8.2015

  Nepřehledná silnice směrem na Novinu

  dotaz:
  Dobrý den, tento týden jsem se několikrát málem srazil s protijedoucím autem v zatáčce směrem na Novinu. Kazí zde výhled vrba bílá a naproti vrbě stojí auto, které překáží průjezdu. Podle zákona (č. 361/2000 sb § 25 ods. 3 -stání- cituji: "Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy," je tato silnice akorát pro jedno auto. A dále ve směru na Novinu v zahrádkářské kolonii někdy stojí auta tak šikovně, že se nemůže projet a musí se troubit na majitele vozu, aby uhnuli. Poprosil bych, aby městská policie a SOTES s tím něco udělali.
  ~ Josef Baborovský

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění, na místě provedeme místní šetření a budeme hledat vhodná řešení. V sobotu 29. 8. 2015 bude na Hruškové místně příslušný strážník, je tedy možné obrátit se přímo i na něj (tel. 775 867 677). Případná řešení Vám sdělíme následně na Váš e-mail. S pozdravem
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 26.8.2015

  Skateboardisté na komunikacích

  dotaz:
  Dobrý den, dne 6.8 jsem jel z práce domu a u domu Novina 4 jsem se málem srazil se skateboardistou. Naštěstí se nic nestalo, jen naštěstí. Vynadal jsem jim a zavolal státní Policii ČR. Dnes jsem se ale dozvěděl, že policie s tím nic neudělá (zklamali mě a naštvali, pokud budu slušný). Podle zákona č. 361/2000 sb. §2 písmeno j - definice chodce (cituji- j): "chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně)" a zákonu č. 361/2000 § 53 ods. 3 - užití silnice k chůzi ( cituji- 3): "Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou." Prosím jestli by s tím nešlo něco udělat, aby se tu něco ošklivého nestalo.
  ~ Josef Baborovský

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. V měsíci srpnu jsme v tomto úseku provedli několik namátkových kontrol, ale zatím jsme nezjistili pohyb skateboardistů na komunikaci. V kontrolách budeme pokračovat. Velmi by nám pomohlo, pokud by nám občané telefonicky tuto skutečnost oznámili ihned na lince 156. Děkuji a s pozdravem Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov.
  ~ Mgr. Petr Kubis, velitel městské policie

 • 25.8.2015

  Zpřístupnění břehů Lobezského potoka

  dotaz:
  Zpřístupnění Lobezského potoka II. Na můj návrh na zpřístupnění Lobezského potoka (15.7.2015) jste mi odpověděli, že v nejbližších dnech bude probíhat jednání s vlastníky pozemku i Lobezského potoka, s Povodím Ohře. Téhož dne jste panu Moravcovi odpověděli, že vodní toky ve městě Povodí Ohře spravuje. Tak jak to vlastně je? Velmi doufám že je Povodí (jen) spravuje a že je vlastníme my, občané, potažmo město. No a ta otázka je, jak ta jednání s Povodím dopadla, budou přístupné břehy, odpočinkové zóny? Právě v současných dnech se dočítám že projekty zadržující vodu v krajině budou dotovány EU. Zabývá se tím na MÚ někdo? Děkuji za odpověd'.
  ~ Ludvík Navrátil

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel co se týká Lobezského potoka, vyjma čištění koryt, nebude městu díky povodňové aktivní zóně umožněno umisťování jakéhokoliv mobiliáře. Na druhou stranu však bylo domluveno vylepšení břehů řeky Ohře. Na toto téma se bude začátkem měsíce září konat schůzka přímo na místě. O dotacích víme, poskytovaly se i v minulých letech, kdy jsme čerpali prostředky například na odbahňování rybníků. Bohužel žádné další vhodné pozemky v krajině nemáme, projednávali jsme možnosti zadržování vody nad Novinou nebo Hruškovou, bohužel se vždy jedná o soukromé vlastnictví bez možnosti dohody. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 25.8.2015

  Parkování ve Slavíčkově ulici posunutím chodníku

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za odpověď. Myslíte, že by bylo reálné ve Slavíčkově ulici, kde je vybudováno během jízdy pro vyhýbání prostor, kde by se mohlo dodatečnou značkou parkovat například od 20 do 8 hodin místo značky zákazu zastaveni? Určitě by to pomohlo v teto tíživé využité komunikaci, kde není šance už po 19. hodině zaparkovat a tato plocha je nevyužitá. Děkuji za vaše zamyšleni. S pozdravem
  ~ Petr Pavelka

  odpověď:
  Dobrý den, skupina pracující při městě Sokolov, která se zabývá dopravou ve městě, se touto situací zaobírá a připravuje návrh, který by možnost parkování i na této straně umožnil. Byl by možný však pouze za předpokladu, že by došlo k posunutí chodníku cca o 1,5 – 2 m blíže k obytnému domu. Pokud by bylo toto řešení pro obyvatele přijatelné, jsme ochotni variantu rozšíření zařadit do rozpočtu města. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 25.8.2015

  Místa pro parkování pro invalidy ve Slavíčkově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, prosím proč není v ulici Slavíčkova 1688 atd. v této dlouhé trase ani jedno vyhrazené místo pro invalidy všeobecně, pouze místa přidělená se značkou? Děkuji. S pozdravem
  ~ Petr Pavelka

  odpověď:
  Dobrý den, u nově budovaných parkovišť normy vyžadují určité množství parkovacích míst pro invalidy. Dříve tyto normy neplatily, proto ve stávajících lokalitách přistupuje město k vyhrazování parkovacích míst individuálně, a to podle žádostí jednotlivých občanů se zdravotním postižením. S pozdravem
  ~ Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 20.8.2015

  Oprava schodiště u firmy TOREMA, namontování zábradlí

  dotaz:
  Dobrý den, není to dlouho co se prováděla oprava schodiště u firmy TOREMA. Tato oprava nebyla provedena dobře, protože už jsou schody opět poničené. Asi materiál, kterým se opravovalo, nebyl vhodný. Jestli je záruka na vykonanou práci, tak by se měla uplatnit.
  ~ Marta

  odpověď:
  Dobrý den, letos jsme prováděli pouze namontování zábradlí. Schody jsou betonové a po každé zimě zde dochází (vlivem zimní údržby) k odlupování vrchní vrstvy schodů. V roce 2013 jsme provedli drobné vyspravení, které nemůže dlouhodobě fungovat. V současné době jsou schody v relativně dobrém stavu a další opravu neplánujeme. Z dlouhodobého hlediska je jediná možnost schody demontovat a nahradit je nově vyrobeným monolitem (schody vyrobené na míru v Liaporu). Tento postup již dva roky aplikujeme. S pozdravem
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 20.8.2015

  Spolupráce města s lokálními partnery

  dotaz:
  Dobrý den, zjistil jsem, že město úzce spolupracuje se zahraničními partnery i se 17 lokálními partnery. Chtěl bych vědět o jaké konkrétní partnery se jedná, děkuji.
  ~ Martin Petrželka

  odpověď:
  Dobrý den, na straně 2 tohoto materiálu je vypsáno zmiňovaných 17 lokálních partnerů města: http://www.sokolov.cz/assets/urad/odbory/odbor_socialnich_veci/strategicky_plan_lp_2014-2016_final.pdf S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 18.8.2015

  Úhyn ryb v Lobezském potoce

  dotaz:
  Dobrý den, včera večer na procházce s pejskem jsme s manželkou zaregistrovali velký počet mrtvých ryb (30-40) v Lobezském potoce. (v úseku od školy k bývalému HDB). Možná se jedná o následek velkého tepla, ale možná také ne, jelikož ve vodě plavala nějaká bílá mastná skvrna. Usoudili jsme, že by město mělo být informováno. Zasílám i foto.
  ~ Pavel Tavali

  odpověď:
  K úhynu ryb v Lobezském potoce v Sokolově došlo po krátké prudké přeháňce ve středu 12.08.2015. Odbor životního prostředí úhyn ryb zjistil následující den a řešil jej ve spolupráci s Místní organizací Českého rybářského svazu. Pravděpodobnou příčinou bylo vniknutí znečištěných vod z kanalizace do potoka v důsledku náhlého zvýšeného přítoku srážkových vod, přičemž se tak stalo po předchozím suchém období, kdy byl v potoce velmi malý průtok a kyslíkový deficit. Případem se budeme dále zabývat. Děkujeme občanům za všímavost a předávání informací, které mohou vést k řešení problémů a zlepšení životního prostředí ve městě.
  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí

 • 13.8.2015

  Dětské hřiště v ulici Spartakiádní

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat ohledně dětského hřiště v ulici Spartakiádní. Jedná se o prostor u mateřské školky na Vítězné, přesněji u vchodu Spartakiádní 1965. V minulých letech zde bylo dětské hřiště (nějaké prolejzačky pro děti a pískoviště). V současné době zde zbylo pouze pískoviště, které není zrovna udržované. Nejbližší dětské hřiště pro děti je až u krytého bazénu, který je dost daleko. Tímto se Vás ptám, zda by bylo možné zde umístit dětské hřiště. Děkuji.
  ~ Dr. Solfernus

  odpověď:
  Dobrý den, na sídlišti Vítězná je nyní plánované centrální dětské hřiště pro mladší i starší věkovou kategorii dětí, které je součástí projektu "Revitalizace sídliště Vítězná". Na projekt můžete podívat na tomto odkazu http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/informace-o-odboru-26101 v rámci jeho studie. Vámi zmíněné hřiště se nyní neplánuje rozšiřovat, pouze udržovat pískoviště.
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 13.8.2015

  Kropení silnice, pracovní doba úklidové čety

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto! Mám 2 dotazy:

  1) Dne 24.7.2015 odpovídal na dotaz ohledně zeleně pan Talíř ze SOTES, kdy uvedl, že při déletrvajícím suchu a teplotách nad 30 stupňů se provádí kropení vozovky. Zajímalo by mne, v kterých místech se to kropení provádí. Bydlíme na hlavní ulici Jednoty a kropící vůz jsem od počátku vysokých teplot zde viděla pouze dvakrát. Jezdí zde denně "úklidový vůz", který "čistí" vozovku při okrajích. V naší ulici, kde parkují po celé délce od soudu až po poslední vchod auta, tam nic stejně nevyčistí. Kdyby se nafta z tohoto auta obětovala a použil by se kropicí vůz v naší ulici v těchto vedrech a v provozu, který zde je, častěji, ulehčilo by to obyvatelům v této ulici život.

  2) Druhý dotaz směřuje na úklidové čety. Již několikrát jsme já i další obyvatelé viděli, že skupinky se scházejí u veřejných WC v Husových sadech, zde odloží popelnice, kouří, debatují, prostě se zde "ulejvají z práce". Jsem v důchodu, ale kdybych takto pracovala v bývalém zaměstnání, brzy bych dostala výpověď. Omlouvám se, ještě se vrátím k úklidu silnice. Kdyby se raději vyčistily chodníky, kde po zimní údržbě zůstaly kamínky a ty lidem s hůlkou, francouzskými holemi apod. dokáží hodně znepříjemnit chůzi po takovém terénu. Děkuji za čas, který věnujete mému dopisu, a budu ráda pokud se mými podněty bude někdo zabývat.

  ~ Růžena Kučerová

  odpověď:
  Dobrý den paní Kučerová, jelikož činnosti o nichž píšete, spadají do činnosti střediska odpadů, k Vašim podnětům uvádím:

  1) kropení se provádí na celém území města Sokolova, denně vyjíždí dva velké a jeden malý kropicí vůz. Ty obstarávají zalévání zeleně, záhonů, stromů a kropení komunikací a to na celém území města. K zametání v ulici Jednoty uvádím, že se nezametá jen vozovka (kde, jak píšete, stojí auta) ale i chodníky. Ty i vozovka se mimochodem po zimě umývaly tlakovou vodou, aby se právě smyly i zbytky štěrku po zimní údržbě (úsek ulice Jednoty nad soudem se myl dne 13. května).

  2) úklidová četa se logicky schází u "veřejných záchodků" v Husových sadech, jelikož to již nejsou veřejné záchodky, ale šatna této úklidové čety. Na toto místo také sváží nádoby, do nichž sbírají odpad ve svých rajónech, a denně sem zajíždí malý popelářský vůz, do nějž se nádoby vysypávají. Neuvádíte čas, ve který se zde pracovníci úklidové čety schází, sděluji vám tedy jen, že mají půlhodinovou pauzu na svačinu a jejich pracovní doba je z mé strany pravidelně i namátkově kontrolována a konkrétní zjištění jejího dodržování se projevuje i v odměňování těchto pracovníků. K poslední záležitosti se vyjadřuji již výše, tedy proběhlo pravidelné každoroční podzimní mytí komunikací a štěrk ze zimní údržby by již neměl být ani na vozovkách, ani na chodnících. Pokud někde přesto ještě je, sdělte mi prosím konkrétní lokalitu, prověřím stav a případně učiním opatření. Děkuji za Vaše podněty a zdravím Vás

  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění

 • 13.8.2015

  Povolené parkování kamiónů na Staré Ovčárně, nadměrný hluk

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěli bychom se zeptat, zda je povoleno parkování kamiónů na příjezdové komunikaci do Sokolova na Staré Ovčárně naproti pneuservisu. Jde nám o to, že tu často parkují kamióny, včetně víkendů. Tato auta zde stojí bez obsluhy, a přesto každých 10 - 15 minut jim spínají motory zřejmě pro automatické chlazení nákladu. Je to velice nepříjemné a hlavně v noci nás to ruší. Tento víkend to bylo obzvlášť často, přestože tu stálo jen jedno auto SPZ 3K3 7231. Předem děkujeme za informaci. Za obyvatele u servisu
  ~ Ivana Krbová

  odpověď:
  Dobrý den, samotným odstavením kamionu na Vámi popisovaném místě se řidič nedopustil žádného přestupku. Provoz nákladních vozidel je zde povolen, v místě není zákaz stání ani zastavení, vozidlo 3K37231 stálo na krajnici, vpravo ve směru jízdy a nezasahovalo do jízdního pruhu. Působení nadměrného hluku automatickým spínáním chlazení by bylo možno za předpokladu, že hluk je skutečně nadměrný, větší než hluk projíždějících vozidel, kvalifikovat jako přestupek proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 odst. 2 z. č. 200/1990 Sb. porušením Obecně závazné vyhlášky města Sokolova č. 1/2015, o ochraně veřejného pořádku - rušení nočního klidu v době mezi 22:00 - 06:00 hod. šířením hluku používáním zařízení, strojů nebo přístrojů. Strážníci Městské policie Sokolov se celý víkend snažili zjistit řidiče kamionu, který Vás hlukem automatického chlazení obtěžoval, nicméně prováděným šetřením na Staré Ovčárně se řidiče nepodařilo ustanovit, ani se nepodařilo zkontaktovat firmu, která uvedený kamion vlastní. Řidiče jsme sehnali až v pondělí 10.8. 2015. Přislíbil, že už na tomto místě parkovat nebude.
  ~ Bc. Jiří Novák, zástupce velitele městské policie

 • 11.8.2015

  Porucha veřejného osvětlení v ulici U Divadla

  dotaz:
  Dobrý den, jsem obyvatelem ulice U Divadla. Chci se zeptat, z jakého důvodu je vypínáno veřejné osvětlení každou sobotu a neděli, konkrétně 18.7, 19.7, 25. 7, 26. 7, 1. 8, 2. 8.
  ~ Jan Beľuš

  odpověď:
  Dobrý den, světlo v této lokalitě opravdu nikdo úmyslně nevypíná. Pouze zde nastal problém, že z neznámých důvodů toto světlo vypadává a tuto poruchu řešíme! Je pravda, že pokud zjistíme, že světlo nesvítí, do několika minut sjednáme nápravu. Věřím že se nám tento problém podaří v co nejkratší době vyřešit.
  ~ Ing. Jaromír Dvořák, ředitel SOTES s.r.o.

 • 11.8.2015

  Úprava dráhy na horská kola na Bohemce

  dotaz:
  Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli budete upravovat dráhy na horská kola v areálu Bohemia, které začínají zarůstat do krajiny. V okolí je půl metrová tráva a koše plné odpadků. Je viditelné, že poslední úprava proběhla okolo in line trati, ale k cyklo okruhu se od začátku sezóny sekačka a ruka údržby nepřiblížila. S pozdravem
  ~ Filip Zdařil

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsme předali řediteli SOTES s.r.o. k zajištění nápravy. S pozdravem

  Dobrý den, dráha na horská kola v areálu Bohemie se již jednou sekala, minulý týden se začala sekat a dnes tj. 10.8.2015 byla posekána.

  ~ Ing. Karel Jakobec, místostarosta, Talíř Martin, DiS ved. střed. Veřejná zeleň SOTES Sokolov s.r.o.

 • 10.8.2015

  Oprava plotu kolem hřiště, umytí chodníku

  dotaz:
  Dobrý večer, obracím se na Vás s prosbou, zda by bylo možné opravit plot kolem dětského hřiště, které se nachází u "štětky". Neustále tam trčí pletivo, děti si mohou ublížit. Branky nejdou zavřít, takže nelze zabránit tomu, aby tam chodili psi. Celkově je plot nízký a větší děti ho neustále přelézají, nebo na něj dokonce stoupají. Možná by bylo lepší dát celý plot pryč. A také bych chtěla poprosit, zda by bylo možné občas umýt chodník vedoucí podél tohoto plotu. Kolem hřiště jsou hezké červené stromy, na kterých rostou třešně (špendlíky), teď jsou všude popadané, na chodníku, na hřišti, létají tam vosy a děti do toho šlapou. Navíc jsou pod stromy popadané větve. Nějak na nás SOTES zapomíná, chodník jsem neviděla umýt ani jednou, o parkovišti pod okny ani nemluvě. Během dvou let jsme měli ceduli se zákazem stání dvakrát, ani jednou se ale parkoviště neumylo. Ceduli pouze odstranili. Obracím se na Vás za sebe i ostatní obyvatele žijící v okolí. Jsme sice na samém okraji Sokolova, ale také chceme mít kolem domu čisto. Děkuji
  ~ Gába

  odpověď:
  Dobrý den, ano tato závada oplocení je již evidována a do konce měsíce by měla být i odstraněna. Děkujeme
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 6.8.2015

  Ad: Nepořádek, černé skládky, parkování karavanu

  dotaz:
  Dobrý den, považuji za slušnost poděkovat za Vaši odpověď. Bohužel situace je opravdu velmi poznamenána zde žijící strukturou obyvatelstva, i když to zní dosti alibisticky. Na druhou stranu - žijí zde přece i slušní lidé, mezi nimi dost podstatná část starší generace, která pamatuje v této lokalitě daleko lepší a krásnější časy, ovšem dnes je z nich cítit jen strach a beznaděj. Ale na každou "nemoc" existuje lék, jen je třeba ji léčit již v zárodku. Proto si myslím, že by opravdu pomohlo projednat na radě města možné uvolnění části prostředků ve prospěch MP a třeba i PČR k nakoupení preventivních ochranných prostředků (tím myslím aspoň fotopasti, o kamerovém systému je asi zbytečné hovořit vzhledem k pořizovací ceně), tyto tzv. hříšníky bez pardonu pokutovat a tím jim otrávit život tak, jak oni znepříjemňují těm slušně žijícím. Pro každého občana platí stejná pravidla bez výjimky, tak proč je neuplatňovat, je to přece zákon. V současné chvíli to vypadá tak, že se do kontejnerů už cpou celé kusy nábytku, a co se nevejde do nich, zahodí se prostě vedle (přitom sběrný dvůr je vzdušnou čarou 300m ?) a tím je "uklizeno." Já opravdu nevím, zda je poté v povinnostech pracovníků firmy SOTES s.r.o. tento objemný a vedle kontejnerů pohozený odpad také likvidovat, ale momentálně se tak zde téměř s pravidelností neděje. Kromě nepořádku, vandalismu a hluku je problémů ve zmiňované lokalitě daleko víc než se zdá - parkování, neuvěřitelné dlužné částky na nájmech (řádově sta tisíce) a přesto tito dlužníci i nadále zůstávají vlastníky bytů, v neposlední řadě nejspíš bující dealerství jakýchsi látek....Z velmi vnímavého vyprávění svých prarodičů i rodičů vím, že v dobách minulých se se všemi těmito nešvary společnost vyrovnávala, nepřizpůsobiví nebyli součástí společného obyvatelstva, a pokud někdo něco provedl, byl po zásluze a spravedlivě potrestán. Dnes je jiná doba, ale někdy by bylo možná dobré si z odkazů především té starší generace vzít ponaučení.... Děkuji...

  Dobrý den, dovoluji si reagovat na situaci, kterou jste nejspíš iniciovali z vaší strany. Přistavení vysokokapacitního kontejneru v ulici byla výborná věc, opravdu to zaslouží pochvalu a možná by stálo za to podobnou věc opakovat, protože naplněný byl zhruba během dvou dnů. Škoda jen, že se rychleji neodvezl, protože někteří jedinci si našli opět zálibu kontejner vyprazdňovat, vybírat z něj věci, ale už se jaksi neráčili vyházené odpadky vracet zpět. Ale opravdu jinak pochvala, děkujeme....

  ~ gavli.kv

  odpověď:
  Dobrý den, zmiňovanou lokalitu společně se zástupcem firmy SOTES s.r.o. navštívím a zkusíme najít další možnosti řešení. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.8.2015

  Nepořádek, černé skládky, parkování karavanu

  dotaz:
  Dobrý den, omlouvám se, ale nemohu nereagovat. V příloze zasílám žalostný a stále se opakující stav pořádku, jakýchsi černých skládek apod. v ulici Hornická. Podotýkám, že fotografie jsou pořízeny po pátečním a úterním svozu odpadu....Takže se ptám sám sebe, za tuto službu já jako spořádaný občan města Sokolov platím peníze? Že přijede firma a odjíždí s pocitem, že je vše uklizeno? Bohužel je to jen důsledek neschopnosti zákonodárců a odpovědných pracovníků s tím něco udělat. Někteří tzv. absolutně nepřizpůsobiví si zde dělají doslova, co chtějí, a nikdo na to nereaguje, nic se s tím neděje, žádné postihy, tresty atd. O tom, že si někdo v této lokalitě na veřejném prostranství, resp. zeleni parkuje karavan nemluvě....Apeluji proto na Vás, ať se s tímto stavem prosím něco dělá....Buď instalovat fotopasti a pokutovat ty, kteří tento hnus vytvářejí, nebo dohlídnout na to, ať se v případě odvozu odpadu odváží opravdu vše a prostranství kontejnerů je upraveno. Tento mail nemá smysl přeposílat veliteli MP, protože podobné stížnosti jsou již řešené dlouhodobě, spíš by se tím měla zabývat rada města a všichni ti, co hlásí, jak je Sokolov zelené město apod. Děkuji....
  ~ gavli.kv

  odpověď:
  Dobrý den, je mi líto, že vám nemohu podat příznivější zprávu, než je tato. Váš email jsme znovu předali k prověření městské policii, která zjistí stav s karavenem a dohlédne na pořádek. Bohužel je tvorba nepořádku daná strukturou obyvatelstva v lokalitě žijící a udržet tento pořádek je téměř nemožné. Váš podnět zároveň předáváme i na firmu SOTES s.r.o. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 6.8.2015

  Chybějící toalety na stavbě

  dotaz:
  Dobrý den, v první řadě jsem se snažil oslovit SOTES Sokolov, ale nepovedlo se mi najít jejich stránky. Proto se obracím na vás s jistým poznatkem a věřím, že tento poznatek prostřednictvím vás bude určen na ta správná místa, za co předem děkuji. Oč jde: Jak známo v ul. Jiráskova v Sokolově se dělá kompletní generálka části této ulice. Ti dělníci zde pracují suprově, to bezpochyby, jsou zde celou šichtu, a to je to, co mě zaráží ze strany jejich zaměstnavatele. Nastoupili zde 7.7. tohoto roku a doposud jsem zde neviděl pro ně ani mobilní sociální zařízení viz TOi-TOi. A to zde byli i představitelé města včetně ředitele Sotesu. Je to pro dělníky asi detail, ale v případě potřeby určitě dost důležité zázemí. Může mě někdo zodpovědně odpovědět, kam ti dělníci mají chodit v případě potřeby na WC? Nebo ještě nejsme v 21 století?
  ~ Miroslav Kos

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění, které jsme předali k řešení řediteli firmy SOTES s.r.o. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 6.8.2015

  Vyhrazená místa pro invalidy v Slavíčkově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, prosím proč není v ulici Slavíčkova 1688 atd. v této dlouhe trase ani jedno vyhrazené misto pro invalidy všeobecně, pouze místa přidělená se značkou. Děkuji. S pozdravem
  ~ Petr Pavelka

  odpověď:
  Dobrý den, u nově budovaných parkovišť normy vyžadují určité množství parkovacích míst pro invalidy. Dříve tyto normy neplatily, proto ve stávajících lokalitách přistupuje město k vyhrazování parkovacích míst individuálně, a to podle žádostí jednotlivých občanů se zdravotním postižením. S pozdravem
  ~ Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 6.8.2015

  Odpadkové koše podél cyklostezky

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, jestli jste se byl projít v Sokolově po cyklostezce podél potoka od Penny ke koupališti, a jak se Vám líbí ten hnus, který nahrazuje odpadkové koše. Je to opravdu super, že za takové blbosti město vyhazuje peníze, když je tak napjatý rozpočet, jak se nechal slyšet místostarosta. Je to opravdu úžasný zážitek dívat se při procházce na hromádky odpadků v síti a kolem sítě. Fakt skvěle utracené peníze. Děkuji za odpověď, s pozdravem
  ~ Zdeněk Lebeda

  odpověď:
  Dobrý den, v tomto případě se nejedná o nákladné položky. Byly umístěny tři koše na zkoušku, a to podél cyklostezky. Tyto mají sloužit k odhazování odpadků pro cyklisty. Názory na tento druh odpadkových košů se různí. Doposud však převažují stanoviska velmi pozitivní. S pozdravem
  ~ Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 6.8.2015

  Hlasitý zvukový signál semaforů na křižovatce

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně semaforů na křižovatce "u soudu". Semafory jsou v chodu od 5:00 do cca 22:00 každý pracovní den, o víkendu to je od 5:00 do cca 15:00 v sobotu a od 15:00 do 22:00 v neděli. Myslím si,že tento interval je zbytečně dlouhý. V 5:00 ráno je na křižovatce minimální provoz (začíná tak v cca 6:30) a to samé je i večer. O víkendu je provoz až od cca 8:00 do dopoledne. Nejde ani tak o semafory pro auta, ale pro pěší. Zvukový signál je v ranním i večerním klidu hlasitý, a hlavně v letních dnech, kdy jsou otevřená okna, je hodně slyšet a budí to především malé děti. Nedal by se nějak přenastavit interval, kdy jsou tyto semafory "v chodu"? Děkuji za odpověď
  ~ Jiří Jíra

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsme předali pracovní skupině, která se zabývá řešením dopravy ve městě. Tato Váš návrh projedná se zástupci dopravní policie. S pozdravem
  ~ Ing. Karel Jakobec, místostarosta

 • 31.7.2015

  Větev na cyklostezce

  dotaz:
  Dobrý den, nevím kam se obrátit v této záležitosti, tak to učiním zde. Včera i dnes jsem jela na kole po cyklostezce směrem Citice a až skoro u Citic je pravděpodobně nalomená větev a tato je přes cestu a hrozí, že na někoho může spadnout. Je dost velká, a tak bych ji vlastními silami těžko odstranila. Proto se obracím sem, než se stane neštěstí. Děkuji za přijetí mé žádosti.
  ~ Ivana Vlková

  odpověď:
  Vážená paní Vlková, děkujeme za upozornění. Větev bude ještě dnes (28.7.) odstraněna.
  ~ Marek Faust, odbor správy majetku

 • 31.7.2015

  Nevyhovující stav komunikací v ulici Truhlářská

  dotaz:
  Dobrý den, opět přišel čas, abychom se zeptali na naši situaci v ulici Truhlářská. V letošním roce začala rekonstrukce elektrických přípojek, bude nám poté opravena ulice a chodníky ve jmenované ulici? Už jste po dvou letech zařadili tuto komunikaci do plán oprav? Děkuji za odpověď

  Dobrý den, navazuji na dotaz výše a nespočet stížností na nevyhovující stav komunikace a chodníků v ulici Truhlářská, trvající již několik let. Historicky se do komunikací v této ulici opravdu nikdy neinvestovalo, vyjma přípojek plynu realizovaných v devadesátých letech a elekto přípojek, které probíhají právě nyní. Vážený pane starosto, vážení radní, doporučuji vám si do této ulice udělat místní šetření – možná ani přiložené fotky nejsou pro vás dosti vypovídající. Zajímalo by mne, z jakého důvodu se opravy komunikací v Truhlářské ulici stále odkládají. Jejich stav je opravdu velmi katastrofální, pominu-li bezpečnost pro chodce a znemožnění údržby nejenom v zimním období. Několik čísel: jedná se o parcelu č. 1953 o celkové výměře 822 m2, z toho délka přístupové komunikace je cca 61 m a šířka 9 m, zbytek tvoří zatravněná plocha a schodiště. Myslíte si, že jde opravdu o významnou investici města v porovnání se zmíněnou bezpečností nejenom vlastníků nemovitostí a zpřístupnění těchto nemovitostí? Pro ilustraci a porovnání vynaložených investic do komunikací v okolí, přikládám fotografii z ulice Karla Čapka, kde se u příjezdu ke garážím na místo štěrkového povrchu objevila krásná asfaltová plocha. Děkuji za odpověď.

  ~ Jaroslav Horák, Olga Vokáčová

  odpověď:
  Vážený pane Horáku, Váš podnět stále evidujeme a je zařazen s dalšími opravami v zásobníku, ze kterého jsou následně pro každý rok vybírány opravy, dle potřeb a výše finančních prostředků, které každý rok schvaluje zastupitelstvo města. Oprava komunikace v ul. Truhlářská, bohužel, pro letošní rok zahrnuta do plánu oprav komunikací není. Opravu chodníků a komunikací po opravě přípojek provádí příslušná firma. Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu. S pozdravem

  Dobrý den, o situaci v ulici Truhlářská víme. Osobní šetření bylo provedeno, a to v rámci pravidelné kontroly města. Z důvodu plánované rekonstrukce kabelů ČEZ v této ulici se práce související s rekonstrukcí komunikace odkládaly. Město Sokolov musí ještě vyzvat jednotlivé majitele k prověření technického stavu dalších inženýrských sítí umístěných v této ulici (plynovod, vodovod, kanalizace, UPC, ...). Stav komunikace vč. schodů opravdu nepatří ve městě k nejlepším, bohužel je, jak jsme již dříve psali, o rozpočtu letošního roku rozhodnuto a realizovány jsou akce zařazené do plánu pro rok 2015. Odbor správy majetku zahrne do návrhu rozpočtu pro rok 2016 zpracování projektové dokumentace, samotnou realizaci pak do návrhu rozpočtu pro další období. Osobně pak budu navrhovat, aby se finance na tuto lokalitu v rozpočtu města pro rok 2016 našly. Případná realizace však samozřejmě bude záležet na tom, zda zastupitelstvo města akci schválí a uvolní nezbytné finanční prostředky. S pozdravem

  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku, Bc. Jan Picka, starosta

 • 31.7.2015

  Vyježděné díry v trávníku před vchodem

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za zájem, ale jsem opravdu překvapena, že zatím s ČEZ nebylo jednáno. Práce se už více jak před měsícem zastavily a tři vchody na Švabinského ulici mají místo chodníků něco jako polní cestu, při dešti se měnící v malé jezírko. Do domu chodíme po trávníku. Opravdu se městský úřad dosud nezajímal? Myslela jsem si, že jen požádám o informace a ty předám ostatním majitelům bytů..Nikdo nám nedal nic vědět ani netušíme, proč se v asfaltování nebo lépe v opravě dosud provedeného asfaltování nepokračuje. Co se týká druhého problému, nejedná se o parkovací plochu, ale o vyježděné díry v trávníku před vchodem. Od ledna žádám v této věci městský úřad o pomoc a vše jsem detailně popsala v minulých příspěvcích a e mailech. S pozdravem
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:
  Dobrý den, co se týče první části dotazu, nemám dnes žádné nové informace. Co se týče druhé části dotazu, mohu Vám sdělit, že na dnešní poradě vedení města jsme celou záležitost opětovně diskutovali a došli jsme k rozhodnutí, že vyježděná místa budou dosypány zeminou a budeme zároveň požadovat na městské policii i PČR zvýšený dohled. Samozřejmě, že uvítáme i jakoukoliv Vaši aktivitu týkající se postihování nezodpovědných občanů (telefonicky prosím kontaktujte PČR nebo Městskou policii Sokolov). S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 31.7.2015

  Chodník před domem

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji, že se začnete problémy zabývat a mám za to, že jakékoli řešení je lepší než mít vedle vchodu do domu jámu naplněnou bahnem, které se co chvíli vyvalí před vchod. Jsme rádi, že máme kde parkovat a je nám opravdu srdečně jedno, jestli občas nějaké auto přes zpevněný roh trávníku v budoucnosti přejede, problém je právě v tom bahnu. Řidiči navíc nepřejíždějí přes roh trávníku pro zábavu, ale vždy se vyhýbají nevhodně zaparkovanému autu. A jak to dopadlo, když jsme se drželi Vašeho doporučení a volali kvůli špatnému parkování policii, jsem popisovala v minulém příspěvku. Změňte prosím svůj postoj k našemu letitému problému a místo poukazování na budoucí problémy zkuste hledat řešení a toto řešení směrovat k prevenci než k pokutování řidičů (stejně nezjistíte, kdo před trávník právě přejel a nezjistíme to ani my z domu). Možná by pomohla zatravňovací dlažba nebo rohož (cca 2 m čtvereční), když máte obavu o odlétávající kamínky při sekání trávy. A co se týká chodníku před naším domem, zkusím to ještě jednou: Je možné získat informace o tom, jak dlouho bude stavba trvat, proč se práce na víc jak měsíc zastavily a kde je tedy problém a jak se bude řešit? Ráda bych odpověď vytiskla a dala vědět ostatním majitelům bytů. S pozdravem
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:
  Dobrý den paní Zimmelová, osobně se obrátím na ČEZ jako realizátora akce a požádám o urychlení prací. Pokud mluvíme o stejné parkovací ploše, pak bude tato po ukončení prací upravena. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 31.7.2015

  Čištění kontejnerů, špatné parkování, kaluž před domem

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nedělá mi žádnou radost hned poté, co jsem na tyto stránky psala poděkování, psát znovu a tentokrát výtku. A budou rovnou dvě. Již více jak měsíc máme na ulici Švabinského stržený asfaltový povrch z chodníků, před vchodem se tvoří po každém dešti velká kaluž a do domu se nedá dostat jinak než po trávníku. Abych městskému úřadu nekřivdila, hledala jsem na stránkách jakoukoli zmínku o plánovaných výkopech, o průběhu prací, o důvodu jejich zastavení a následném termínu vyřešení, ale buď není na stránkách městského úřadu ani zmínka, nebo jsem to přehlédla. Vím, že výkopy nerealizovalo město, ale děje se to na městském majetku a především se to děje občanům tohoto města. 1)To je opravdu tak velký problém napsat tři dopisy adresované Sdružením vlastníků bytových jednotek, aby mohly být informace vyvěšeny na nástěnky v domech a občané se tak dozvěděli, kdy tenhle nepříjemný stav skončí? A druhá věc s tímto stavem nepřímo souvisí. V lednu tohoto roku jsem žádala městský úřad o pomoc s rozježděným rohem u trávníku před panelovým domem. Pomoci se nám nedostalo, zato se nám dostalo ponaučení, že obrubníky jsou vzhledem ke svému stáří funkční a že auta, která vjíždějí na trávník, se dopouštějí přestupku a máme volat policii. Chvíli jsem tuto odpověď musela vydýchávat, ale při ústním jednání mi bylo slíbeno, že až bude lepší počasí (lepší počasí je ostatně v Sokolově takový zvláštní pojem – všechno bude, až bude lepší počasí a nádoby na plast u zastávky sídliště Michal jsou pořád víc černé, než žluté), vyježděné díry se zasypou pevnějším materiálem. Vstoupily do toho ale již výše zmíněné výkopové práce, trávníky se komplet zasypaly, a když se uklidily, byl vyměněn obrubník a díra zasypána zeminou. Tak to bylo měsíc. Trávník se ze zasypání pomalu vzpamatovával a vypadalo to, že zaroste i problematický roh. Tak to vypadalo až do včerejška. Dokud se ráno před domem neobjevilo zaparkované auto a zaparkované tak nešťastně, že auta vjíždějící na parkoviště a vyjíždějící z něj se musela autu vyhýbat a jak jinak než přes trávník. Okolo dvanácté hodiny jeden ze sousedů zavolal policii. Policie přijela, auto obhlédla a odjela. Ve čtyři odpoledne už byl trávník rozježděný i na druhé straně a auto pořád na místě. Volala jsem tedy na policii a bylo mi sděleno, že na palubní desce je vzkaz, že auto je porouchané a majitel shání odtah. Tak jsme byli všichni chápaví a sluníčkoví a v sedm hodin večer bylo auto pryč. A nám jako bonus zůstal k tradičně rozježděnému trávníku na jedné straně i rozježděný trávník na straně druhé. Fotografie rozježděných trávníků i našeho kouzelného jezírka, které se tvoří po každém dešti před domem, jsem poslala na odbor správy majetku. Možná by se dobře vyjímaly v příštím čísle Patriotu. Navrhuji název – Sokolov, sídliště, 21. století. To proto, aby je někdo nepovažoval za fotografie ze sedmdesátých let, kdy se sídliště stavělo, vypadalo to možná stejně. Myslím, že by obyvatelům všech tří vchodů, kteří mají víc jak měsíc před okny místo chodníku prašnou cestu nebo bazének, prospěl občasný pobyt v té krásné relaxační zahradě, kterou město nechalo vybudovat. Je pro nás ale trochu z ruky. Dole ve městě, na dohled městskému úřadu. Jak jinak... 2) Pomůže prosím tedy městský úřad prostřednictvím firmy Sotes se zpevněním obou rohů trávníku tak, aby při podobné situaci jako nastala včera, nedošlo opět k rozježdění? Snad by stačilo nahrazení části zeminy kamennou drtí. S pozdravem
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se zodpovědět Vaše dotazy, ačkoliv některé nejsou přímo z našeho ranku. V ulicích Švabinského, Alšova a Slavíčkova probíhají stavební práce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Na tyto práce bylo vydáno územní rozhodnutí stavebním úřadem. Do doby dokončení se jedná o stavbu, která je v kompetenci zhotovitele, dozorovým orgánem je stavební úřad. Také nás mrzí, že upravené trávníky jsou opět rozježděny, bohužel, pokud zde bude i nadále parkoviště, nelze tomu účinně zabránit. Obávám se však, aby zpevněné okraje nebyly řidiči považovány za zpevněnou krajnici a nenajížděli na ně ještě častěji, při sekání trávy by pak mohlo docházek k odletování kamínků. Po předání stavby provedeme kontrolu na místě a domluvíme se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. úpravu terénu. Podle informací od společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. se již začali čistit velkoobjemové kontejnery, ostatní se začínají čistit od 20.7., a to z důvodu, že probíhalo výběrové řízení na firmu, která bude kontejnery mýt. Špatné parkování vozidel a připomínky k práci policie je nutné řešit s policií a jejími nadřízenými funkcionáři. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 31.7.2015

  Cvičební stroje pro důchodce

  dotaz:
  Dobrý den. V prvé řadě bych chtěl pochválit všechny, co mají zásluhu na zvelebení areálu zdraví, jak se původně uvádělo při jeho budování v akci Z. Celkově se v Sokolově udělalo hodně především pro děti a mládež, a to je velice dobře, alespoň nebudou mít tolik času na lumpárny. Ale měl bych jeden dotaz, pomýšleli jste někdy o plácku v areálu, kde by byly různé cvičební stroje i pro důchodce, jak jsem viděl z jistého města v televizi. Nebylo by to pouze pro nás starší, ale pro všechny. Jen musí šlapačky a točidla a já nevím co ještě, být vyrobeny bytelně, aby to ti někteří, co si ničeho neváží, nezničili. Děkuji za odpověď.
  ~ Petr Holas

  odpověď:
  Dobrý den, nejen v televizi, ale i u nás v realitě takové místo existuje, lépe řečeno existují. Jsou dvě, a to v lesoparku Bohemie a v Háječku. Vzhledem k negativním zkušenostem s vandaly jsme však myšlenku dalšího rozšiřování míst opustili. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 31.7.2015

  Ubytování pro uprchlíky v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěla jsem se zeptat, co je pravdy na tom, že u nás v Sokolově jsou ubytování muslimové? Na facebooku už proběhly fotografie z Bohemky, kde se tam procházejí. Bylo psáno, že jsou ubytovaní na bývalé 4. ZŠ a nebo na ubytovně u chemičky. Mohl byste to uvést na pravou míru a vydat nějaké veřejné prohlášení? Pokud je město opravdu ubytovalo, bereme to jako občané za podpásovku už jenom proto, že jsme nemohli vyjádřit svůj názor, neboli spíše nesouhlas. Nikdo je tu nechce a právem mají občané obavy. Prosím vás o odpověď a doufám, že můj dotaz nesmetete pod koberec. I já vás volila!!! Děkuji.
  ~ Iveta Vašková

  odpověď:
  Vážená paní, na 4. základní škole ani v jiném městském objektu není ubytován žádný z běženců. Město nebude podporovat žádnou aktivitu v tomto směru. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 31.7.2015

  Ubytování pro uprchlíky v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, je pravda, že město poskytlo zázemí pro ubytování (byť prý jen dočasné) pro uprchlíky pocházející z Afriky či BV?
  ~ Tom Garaj

  odpověď:
  Vážený pane, na 4. základní škole ani v jiném městském objektu není ubytován žádný z běženců. Město nebude podporovat žádnou aktivitu v tomto směru. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 31.7.2015

  Kontejnery na bioodpad a odstraňování nánosu v Ohři

  dotaz:
  Dobrý den .Mám dotaz který se týká řeky Ohře. Jako malá si pamatuji že se snad každý druhý rok bagroval nános písku na soutoku Svatavky a Ohře .Nynější ostrov, kde stanují vodáci a je propojen s pevninou, měl jen pár stromů a rybáři na něj museli loďkou. Nechápu proč se dávají veliké peníze do protipovodňových zábran, když by stačilo vybagrovat to ohromné množství nánosu a očistit pilíře od stromů. A ještě jeden dotaz: budou k dispozici kontejnery na bioodpad?
  ~ Zora Klusoňová

  odpověď:
  Dobrý den, kontejnery na bioodpad nebudou k dispozici, občané jej mohou odvážet zdarma na společnost SOTES s.r.o. Co se týče řeky Ohře, tak agentura ochrany životního prostředí vydala negativní stanovisko k odstraňování sedimentů. Žádost Povodí Ohře leží v této chvíli na vodoprávním orgánu. Pokud bude schválena, v což i my doufáme, mohlo by proběhnout čištění již v příštím roce, a to za spolupráce s firmou SOTES. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 31.7.2015

  Dočasné zrušení dvou zastávek

  dotaz:
  Dobrý den. Dnes 24.7.2015 ráno cestou do práce jsem zjistila, že budou dočasně zrušeny zastávky v blízkosti sídliště Vítězná. Nastupují na Vítězné denně do práce směrem na Michal. Bydlím u této zastávky ( u barevné školy) a nejbližší zastávka je až u Komerční banky.Zajímalo by mě kudy povede náhradní cesta a kde budou náhradní zastávky, Předem děkuji za odpověď.
  ~ Hana Pippenbacherová

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel není možné žádné technické řešení, což je nám velmi líto. Po dobu rekonstrukce komunikace budou dočasně, bez náhrady, zrušeny autobusové zastávky Sokolov, dům s pečovatelskou službou a Sokolov, Vítězná II. Využít můžete autobusovou zastávku Sokolov, poliklinika nebo Sokolov, banka. Věříme, že toto omezení pochopíte a výsledek rekonstrukce bude stát za to. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 31.7.2015

  Stížnosti na zápach v domě v ulici Alšova

  dotaz:
  Vážený starosto, obracím se na vás s problémem který je v domě v ulici Alšova 1745. Již několik měsíců nás obtěžuje nesnesitelný zápach, který nám jde do bytů pravděpodobně stoupačkami, a to až od 8. patra na jedné určité straně domu až do 13. patra. Nájemníci již několikrát vše nahlásili na bytové družstvo Sokolov a byli opravdu přizvaní pánové, kteří to řešili. Na můj dotaz prý však na nic nepřišli a neodhalili příčinu tak velkého zápachu. Byl ve 2 bytech vyměněn záchod, ale problém to stále nevyřešilo. Bydlím v bytě se 2 dětmi, z nichž jedno je teprve roční, tudíž určitě chápete mé obavy, když stále netušíme, o co se vlastně jedná. Zápach je opravdu velký a line se do všech místností. Už jsme z toho opravdu zoufalí a nejvíce nás zaráží, že nebyl nebo nechtěl být problém v tomto domě vyřešen a na nic se stále nepřišlo. Osobně si myslím, že ani nemusí být problém jen v těchto bytech, ale může se jednat o jiný byt, kam nebyl umožněn přístup a a ani nahlášen problém. Tudíž nemohla být provedena kontrola a tím pádem nebylo možné zjistit příčinu a původ. Za což samozřejmě bytové družstvo nemůže. Já osobně jsme prošla všechny byty na této straně a bylo mi řečeno, že zápach opravdu cítí. Proč nenahlásili problém i ostatní lidé, to netuším. Bohužel lhostejnost a lenost a nebo jiné důvody kazí práci ostatních, kteří chtěli tento problém vyřešit. Děkuji za odpověď. Nashledanou
  ~ Václavská Blanka, byt číslo 48

  odpověď:
  Vážená paní Václavská, odbor správy majetku prověřil okolnosti dotazu. Popsaným problémem se zabýval správce bytového fondu od května letošního roku. Byla provedena kontrola bytů, jejichž nájemníci si stěžovali, konkrétně 1745/48 a 1745/60. I když nebyl zjištěn žádný enormní zápach, vycházející ze společných prostor či údržbových šachet, přesto v obou bytech byl vyměněn záchod, bylo provedeno přetěsnění prostupů, pročištění všech odpadů v koupelnách a v kuchyni. Také bylo zkontrolováno odvětrání kanalizace a vzduchotechniky včetně vyústění na střeše domu. Nikde nebyla zjištěna dle sdělení správce žádná závada a ani velký zápach, který uvádějí pouze nájemci výše uvedených bytů. I tak správce nechal vyměnit starý ventilátor za novou odvětrávací hlavici. Dne 13.7.2015 jste telefonicky kontaktovala správce a žádala o výměnu vanové baterie, ale vůbec jste se nezmiňovala o dříve řešeném problému zápachu. Z tohoto důvodu správce předpokládal, že problém obtěžujícího zápachu je již vyřešen. I když nikdo jiný si na zápach nestěžuje, bude provedena kontrola stoupačky na straně těchto bytů, a případná zjištění budou řešena. Dovolujeme si reagovat na Vaše další dva e-maily z dnešního dne. Předně se omlouváme za záměnu Vás, nájemkyň uvedeného domu v předchozí odpovědi. Jak správně uvádíte, dne 13.07.2015 kontaktovala správce jiná stěžující si nájemkyně na stejný problém zápachu. Bohužel ani Vy a ani ona jste opětovně už správce neoslovily s tím, že problém zápachu přetrvává. Také správce neeviduje, že by se na něj obrátil další nájemce stejného domu s problémem nesnesitelného pachu. Přesto jak jsme již avizovali v první odpovědi, správcem bytového fondu bude provedena kontrola stoupačky na straně dvou bytů, ve kterých je zápach hlášen, a případná zjištění budou samozřejmě řešena. Musíme Vás upozornit, že pokud nemáte osazenou novou digestoř a otvor po té staré nemáte zakrytý, je možné, že tímto otvorem k Vám také může vnikat zápach při odvětrávání z jiných bytů. Chtěli bychom však poukázat na fakt, že dle sdělení pracovníků, kteří se podíleli na zjišťování daného problému, opravách a výměnách zařízení ve Vašem bytě i v domě, nebyl žádný obtěžující zápach cítit. S pozdravem
  ~ Ing. Pavel Beran. vedoucí odboru správy majetku

 • 24.7.2015

  Péče o zeleň v parných dnech

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se v těchto parných dnech pečuje o zeleň ve městě - konkrétně mi jde o zalévání především nově vysázených stromků, keřů atd. Například stromky vysázené 17.9.2014 na rekonstruované křižovatce Slovenská - B. Němcové jsou vysázeny v malé vrstvě zeminy ( přímo na podloží původní silnice ) a toto období sucha nemusí bez občasného zalití přežít. Jen na této křižovatce jde o 8 vysokokmenů. Děkuji
  ~ František Pikal

  odpověď:
  Dobrý den, zalévání veškerých nových výsadeb na území města Sokolov probíhá jak v parných dnech tak i v delším období sucha, dále pokud teplota vystoupá na 30 °C, probíhá i tzv. kropení vozovky. Výsadba na zmiňované křižovatce ul. Sokolovské a Boženy Němcové, byla provedena dle projektové dokumentace a zadání investora. Přeji příjemný den
  ~ Talíř Martin, DiS, ved. střed. Veřejná zeleň, SOTES Sokolov s.r.o.

 • 23.7.2015

  Koupaliště na webu města

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych Vás upozornit a požádat o zaktualizování Vašich webových stránek viz. sekce Služby pro město - Koupaliště. Informace jsou zde staré o novém městském koupališti v Sokolově ani čárka (pouze v sekci novinky se zmiňujete o jeho otevření). Jinak revitalizace koupaliště se Vám velmi povedla. Návštěvník z Loun.
  ~ Šmídek

  odpověď:
  Dobrý den. Děkujeme za správný podnět. Městské koupaliště spravuje nově od 1. 7. 2015 městská společnost - Sokolovská bytová, s.r.o. Odkaz na stránkách ve spolupráci s odborem informatiky ihned změníme. Děkujeme za pochvalu a jsme rádi, že se Vám na našem koupališti líbilo. S přáním pěkného léta
  ~ Mgr. Simona Randová, vedoucí odboru školství a kultury

 • 23.7.2015

  Oprava školy v Žákovské ulici

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Žákovská kde v současné době probíhá rekonstrukce školy, chápu že tato rekonstrukce musí proběhnout v době prázdnin, ale prosím o usměrnění stavební firmy která tuto rekonstrukci provádí. Pracuji ve směnném provozu a můj problém spočívá v tom že dělníci pracují denně a to i v sobotu a v neděli, už od časného rána sypou suť do přistaveného kontejneru z výšky což víří prach a způsobuje hluk, nemohu otevřít okna svého domu aniž bych tento prach měl v domě a to by stačilo pouze tuto suť před vysypáním navlhčit, dále bych rád aby tato firma omezila své práce pouze na pracovní dny od pondělí do pátku aby si člověk aspoň chvilku od tohoto hluku odpočinul. Předem děkuji za řešení této situace.
  ~ Miroslav Ruml

  odpověď:
  Dobrý den, k vámi popisované situaci sdělujeme, že stavební úřad kontaktoval správce budov Střední školy živnostenské Sokolov a technický dozor investora s žádostí o vyjádření k uvedenému stavu. Bylo sděleno následující: • od 7.7.2015 z důvodu vysoké prašnosti již stavba provádí kropení suti • v současné době jsou téměř všechny bourací práce ukončeny. Mistr na stavbě nevylučuje drobné bourací práce (práce s vrtacím kladivem nebo s drážkovačkou), ale pouze v omezeném rozsahu. Za způsobenou situaci se správce budov omlouvá a přislíbil, že stavební práce budou dále prováděny s přihlédnutím k vaší stížnosti. S pozdravem
  ~ Ing. Ludmila Šviráková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 23.7.2015

  Zahrada v ulici U Divadla

  dotaz:
  Dobry den P.Starosto mam dotaz na zahradu v ulici U Divadla 1365 nesmime tam chodit p.Pompova tam ma 2velke psi a ktomu plno slepic platim tu dost velky najemne aby sme tam mohli taky byt s detickama je to hrozne vsechno zabira sama pro svou rodinu prosim vas udelej te stim neco je to hrozne sedet pred barakem a jeste pod dohledem dekuji strasne moc
  ~ Justina

  odpověď:
  Dobrý den. Paní Pompová byla před několika lety vyzvána k vyklizení dané plochy, a to vzhledem k opakovaným stížnostem nájemníků. Na její dotaz, kdy by všichni nájemníci souhlasili s umístěním a ona tento souhlas městu předložila, bylo odpovězeno, že by byla celá záležitost přehodnocena. Takto nakonec celá záležitost také dopadla. Ostatní nájemníci souhlasili a paní Pompové bylo povoleno tento prostor popisovaným způsobem užívat. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.7.2015

  Ad: Opravy ve Švabisnkého ulici

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji, že se začnete problémy zabývat a mám za to, že jakékoli řešení je lepší než mít vedle vchodu do domu jámu naplněnou bahnem, které se co chvíli vyvalí před vchod. Jsme rádi, že máme kde parkovat a je nám opravdu srdečně jedno, jestli občas nějaké auto přes zpevněný roh trávníku v budoucnosti přejede, problém je právě v tom bahnu. Řidiči navíc nepřejíždějí přes roh trávníku pro zábavu, ale vždy se vyhýbají nevhodně zaparkovanému autu. A jak to dopadlo, když jsme se drželi Vašeho doporučení a volali kvůli špatnému parkování policii, jsem popisovala v minulém příspěvku. Změňte prosím svůj postoj k našemu letitému problému a místo poukazování na budoucí problémy zkuste hledat řešení a toto řešení směrovat k prevenci než k pokutování řidičů (stejně nezjistíte, kdo před trávník právě přejel a nezjistíme to ani my z domu). Možná by pomohla zatravňovací dlažba nebo rohož(cca 2 m čtvereční), když máte obavu o odlétávající kamínky při sekání trávy. A co se týká chodníku před naším domem, zkusím to ještě jednou: Je možné získat informace o tom, jak dlouho bude stavba trvat, proč se práce na víc jak měsíc zastavily a kde je tedy problém a jak se bude řešit? Ráda bych odpověď vytiskla a dala vědět ostatním majitelům bytů. S pozdravem
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:
  Dobrý den paní Zimmelová. Osobně se obrátím na ČEZ jako realizátora akce a požádám o urychlení prací. Pokud mluvíme o stejné parkovací ploše, pak bude tato po ukončení prací upravena. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.7.2015

  Travnaté plochy u koupaliště

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz, který se týká travnatých ploch u koupaliště. Vzhledem k tomu, že je od začátku prázdnin pěkné počasí, vždy se na travnaté ploše u hřiště pro děti objevují parkující vozidla a jejich řidiči jsou dosti neurvalí na rodiče s dětmi, kteří si zde třeba hrají či dokonce leží na dece. Rád bych se tedy zeptal, jak je vůbec možné a kdo to vůbec povolil, že zde mohou auta beztrestně parkovat na travnaté ploše a Policii ČR ani Městskou polici to vůbec nezajímá, ale jakmile někdo zaparkuje v jiné části města např. jen kolem na travnaté ploše, tak jsou ihned pokutováni. Myslím si, že v blízkosti koupaliště je dost a dost parkovacích míst, kde si lidé mohou zaparkovat a na koupaliště dojít pěšky. Celkově bych se rád zeptal, proč především MP neřeší špatné parkování u přechodů, v křižovatkách apod. To se opravdu čeká na to, až někdo někde srazí nějaké dítě či dospělou osobu, která nebude vidět přes auto, které parkuje přímo před přechodem pro chodce. Děkuji
  ~ Radim Adamec

  odpověď:
  Dobrý den pane Adamče. Hlídání všech přechodů pro chodce, křižovatek apod. není v silách PČR ani městské policie, jedná se o nedodržování předpisů ze strany řidičů. Městská policie Sokolov se zaměřuje při své činnosti na ty nejdůležitější a nejnebezpečnější místa. Nemohu však zcela souhlasit s tím, že je v okolí koupaliště dostatek parkovacích míst, proto je tolerováno parkování na zmiňované parkovací ploše, a to za podmínky usměrňování dopravy odpovědným pracovníkem koupaliště. Jednotlivec nemůže tedy sám o svém rozhodnutí jezdit po této trávě. V roce letošním bude zadáno vypracování projektu na rozšíření parkoviště na travnaté ploše vedle "Ledviny", tím by pak mělo do budoucna dojít ke zlepšení situace v této lokalitě. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.7.2015

  Odpadové nádoby ve Slovenské ulici

  dotaz:
  Vážený pane starosto. Před nějakým čase (loni) byla provedena úprava křižovatky ulice Sokolovské a B. Němcové, která dále navazuje na Sokolovskou. V ulici Slovenská jsou umístněny kontejnery na tříděný odpad. Tyto kontejnery měli ještě před touto revitalizací, která byla financována evropskou unií, své vlastní stání. Nyní jsou "popelnice" zaparkované na chodníku pro chodce!!! Na tomto chodníku jsou tyto kotejnery umístněny tak nešťastně, že chodec bez vstoupení do silnice je nemá šanci obejít. Navíc při nedávných silných bouřích tyto kontejnery byly převráceny a přímo tím ohrožovali zaparkovaná auta. Nemluvě o tom, že tuto silnici velmi často využívá IZS a popelnice ležící napříč silnicí by jim práci asi moc neurychlila. Takto bych mohl pokračovat. Já se ale Vás ptám, ví o tomto problému někdo? Hodlá ho někdo řešit? Na dokázání svěho tvrzení Vám mohu zaslat emailem několik fotografií. Děkuji Vám za pochopení a budu se těšit na Vaši odpověď.
  ~ Martin Sláma

  odpověď:
  Dobrý den pane Slámo. Děkuji za upozornění. Byl jsem se s kolegy podívat přímo na místě. Firma SOTES s.r.o. vybuduje nové kontejnerové stání. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 22.7.2015

  Ad: Ad: Odpadové nádoby na Novině

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za tuto citaci. A potěšilo mě, že poté bouřce uklidili bravurně cestu na Novinu. Byl jsem spokojený občan.
  ~ Josef Baborovský

  odpověď:

 • 21.7.2015

  Ad: Odpadové nádoby na Novině

  dotaz:
  dobrý den, ano uklidili perfektně a srovnali kontejnery, ale druhý den tam vyvezli plasty a kontejner nechali u cesty. tak jsem to vrátil do původního stavu.
  ~ Josef Baborovský

  odpověď:
  Dobrý den, jsme potěšeni, že kvitujete úklid kontejnerového stání separovaného odpadu na Novině. Věřím, že jste stejně tak ocenil pohotové uklizení komunikace v této okrajové části města po úterní bouřce, které proběhlo ve čtvrtek téhož týdne (z komunikace byly ručně odstraněny větve a splavené nánosy štěrku, zeminy a listí a následně byla strojově zametena). Ujišťuji vás, že pracovníkům střediska odpadů neustále připomínám nutnost stavět kontejnery na svá místa a brzdit je, aby nedošlo k jejich posunutí. Učinil jsem tak dnes opětovně. Přeji pěkný den a zdravím
  ~ René Bolvari, středisko odpadů a čištění

 • 17.7.2015

  Ad: Oprava mostu u prodejny Penny

  dotaz:
  Dobrý den paní Dudková, děkuji Vám za odpověď, ale že by mě nějak zvlášť uspokojila, to konstatovat nemůžu. Nějak nejsem schopen pochopit, když MÚ Sokolov uzavře silnici do 15.7.2015, proč kolaudace je naplánovaná až na 21.7.2015? Máte snad pocit, že to je ku prospěchu daňových poplatníků? Z osobní zkušenosti vím, že minimálně od doby, kdy byly práce téměř u konce, most je používán chodci, tím, že obejdou (oblezou) provizorní oplocení. V tomto případě zde je daleko větší riziko úrazu, než kdyby zde byl zahájen např. zkušební provoz. Co s tím? Městský strážník to tam asi celou dobu hlídat nebude a tak se budeme alespoň modlit, že se tam do 21.7.2015 žádné dítě (ty to láká nejvíc) nezraní. S pozdravem P.S. Na druhou stranu velice oceňuji veškeré změny k lepšímu, které ve městě probíhají, za to patří dík všem zúčastněným ... jen ta rychlost realizace zakázek by mohla být pružnější ;-).
  ~ Rudolf Volf

  odpověď:

 • 17.7.2015

  Oprava mostu u prodejny Penny

  dotaz:
  Dobrý den, v souvislosti s uzavírkou mostu u Penny Marketu v Sokolově bych se rád zeptal, kdy dojde k obnovení provozu v tomto místě. Uzavírka platila do dne 15.7.2015 do 23.59 hod., práce neprobíhaly právě nejrychleji, ale v pořádku, zřejmě nebylo kam spěchat. Ptám se ale, proč v situaci, kdy je most dokončen, jsou provedeny veškeré dokončovací práce i v okolí mostu a termín uzavírky vypršel, PROČ se most neotevřel??? Za případnou reakci předem děkuji, s pozdravem
  ~ Rudolf Volf

  odpověď:
  Dobrý den pane Volfe, kolaudace Vámi zmiňovaného mostu je 21.7.2015, po řádném zkolaudování stavby může být tato užívána. Most bude uveden do provozu v úterý, 21.7.2015. S přáním hezkého dne,
  ~ Milada Dudková, odbor správy majetku

 • 17.7.2015

  Večerní hluk z koupaliště Michal

  dotaz:
  Dobrý den,pane starosto,mohla bych se zeptat,jak je možné že při akcích z koupaliště Michal se ozývá hluk jako v sobotu 11.7. kdy probíhala nějaká soutěž ve vodním polu nebo co to bylo?Pokud mohu soudit za ty 4 roky co jezdím a někdy zůstávám nejen o víkendu ale i v pracovní dny na chatě v okolí koupaliště Michal,zdá se mi, že hlučnost akcí a produkcí z koupaliště je každým rokem hlučnější,někdy mám pocit,že pařba probíhá u sousedů a ne až na Michalu.Radost z toho určitě nemám ale dejme tomu, že přes den člověk ten hluk nějak přežije,snad se i nerad smíří s tím,že bas je při produkci nastavený tak,že chvílemi nevím,jestli se řítí zemětřesení,přistává vedle mě na zahradě letadlo nebo jde o zvuk z Michalu.Ve 21.30 pak spustí letní kino,které,pokud vím,by mělo dodržovat nějaké zákony týkající se rušení nočního klidu. Noční klid, kterým se rozumí doba od 22. do 6. hodiny, je chráněn zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Ten, kdo poruší noční klid, dopustí se přestupku podle § 47 odst. 1 písm. b) citovaného zákona.Opravdu tyto produkce nejdou nějakým přijatelným způsobem vhodným ztišit?Nevím, jestli toto kino bylo v provozu v některém z předchozích 4 let,pokud ano,tak tento rok co do hlučnosti jednoznačně vede a přeslechnou prostě nejde. Děkuji za odpověď přeji pěkný zbytek dne
  ~ Šárka Králová

  odpověď:
  Dobrý den. Váš dotaz jsme přeposlali MDK Sokolov, který je provozovatelem letního kina a níže přikládáme jeho odpověď. Je třeba však zdůraznit, že vlastníkem koupaliště je společnost Sokolovská uhelná a drtivá většina akcí je pořádaná soukromými osobami po domluvě s touto společností. Vyjádření k akci provozované městem tedy přikládáme: Vážená paní Králová. 1. Jsme moc rádi, že se nám po několika letech podařilo opět zprovoznit letní kino. 2. Návštěvnost letního kina je cca 80 lidí, což je vzhledem k jeho dopravní dostupnosti, naprosto výborné. 3. Letní kino na koupališti Michal bereme jako určitou kompenzaci lidem ve městě za to, že je zavřené kino Alfa. 4. Letní kino na Michalu je i bráno jako součást pomoci k udržení pozornosti lidí ve městě směrem ke koupališti Michal s ohledem na ne příliš vydařenou "koupací" sezónu. Neb vycházíme z toho, že na koupališti Michal má město Sokolov svůj spoluvlastnický podíl. 6. Dle vyjádření hlídky Městské policie Sokolov na přímý dotaz, zda je i na druhé straně Michalu hluk výrazně nadměrný, i moji vlastní kontrolou, jsme zjistili, že hluk nadměrný není. 7. Promítání na koupališti Michal končí nejdéle do 24 hod. - v závislosti na délce filmu. 8 Výše uvedené argumenty jistě pochopíte a budeme rádi za vaši shovívavost.. S úctou a přáním pěkného dne
  ~ Mgr. Ladislav Sedláček, ředitel MDK

 • 17.7.2015

  Opravy ve Švabinského ulici

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, nedělá mi žádnou radost hned poté, co jsem na tyto stránky psala poděkování, psát znovu a tentokrát výtku. A budou rovnou dvě. Již více jak měsíc máme na ulici Švabinského stržený asfaltový povrch z chodníků, před vchodem se tvoří po každém dešti velká kaluž a do domu se nedá dostat jinak než po trávníku. Abych městskému úřadu nekřivdila, hledala jsem na stránkách jakoukoli zmínku o plánovaných výkopech, o průběhu prací, o důvodu jejich zastavení a následném termínu vyřešení, ale buď není na stránkách městského úřadu ani zmínka, nebo jsem to přehlédla. Vím, že výkopy nerealizovalo město, ale děje se to na městském majetku a především se to děje občanům tohoto města. 1)To je opravdu tak velký problém napsat tři dopisy adresované Sdružením vlastníků bytových jednotek, aby mohly být informace vyvěšeny na nástěnky v domech a občané se tak dozvěděli, kdy tenhle nepříjemný stav skončí? A druhá věc s tímto stavem nepřímo souvisí. V lednu tohoto roku jsem žádala městský úřad o pomoc s rozježděným rohem u trávníku před panelovým domem. Pomoci se nám nedostalo, zato se nám dostalo ponaučení, že obrubníky jsou vzhledem ke svému stáří funkční a že auta, která vjíždějí na trávník, se dopouštějí přestupku a máme volat policii. Chvíli jsem tuto odpověď musela vydýchávat, ale při ústním jednání mi bylo slíbeno, že až bude lepší počasí (lepší počasí je ostatně v Sokolově takový zvláštní pojem – všechno bude, až bude lepší počasí a nádoby na plast u zastávky sídl. Michal jsou pořád víc černé, než žluté), vyježděné díry se zasypou pevnějším materiálem. Vstoupily do toho ale již výše zmíněné výkopové práce, trávníky se komplet zasypaly a když se uklidily, byl vyměněn obrubník a díra zasypána zeminou. Tak to bylo měsíc. Trávník se ze zasypání pomalu vzpamatovával a vypadalo to, že zaroste i problematický roh. Tak to vypadalo až do včerejška. Dokud se ráno před domem neobjevilo zaparkované auto a zaparkované tak nešťastně, že auta vjíždějící na parkoviště a vyjíždějící z něj se musela autu vyhýbat a jak jinak, než přes trávník. Okolo dvanácté hodiny jeden ze sousedů zavolal policii. Policie přijela, auto obhlédla a odjela. Ve čtyři odpoledne už byl trávník rozježděný i na druhé straně a auto pořád na místě. Volala jsem tedy na policii a bylo mi sděleno, že na palubní desce je vzkaz, že auto je porouchané a majitel shání odtah. Tak jsme byli všichni chápaví a sluníčkoví a v sedm hodin večer bylo auto pryč. A nám jako bonus zůstal k tradičně rozježděnému trávníku na jedné straně i rozježděný trávník na straně druhé. Fotografie rozježděných trávníků i našeho kouzelného jezírka, které se tvoří po každém dešti před domem, jsem poslala na Odbor správy majetku. Možná by se dobře vyjímaly v příštím čísle Patriotu. Navrhuji název – Sokolov, sídliště, 21. století. To proto, aby je někdo nepovažoval za fotografie ze sedmdesátých let, kdy se sídliště stavělo, vypadalo to možná stejně. Myslím, že by obyvatelům všech tří vchodů, kteří mají víc jak měsíc před okny místo chodníku prašnou cestu nebo bazének, prospěl občasný pobyt v té krásné relaxační zahradě, kterou město nechalo vybudovat. Je pro nás ale trochu z ruky. Dole ve městě, na dohled městskému úřadu. Jak jinak... 2) Pomůže prosím tedy městský úřad prostřednictvím firmy Sotes se zpevněním obou rohů trávníku tak, aby při podobné situaci jako nastala včera, nedošlo opět k rozježdění? Snad by stačilo nahrazení části zeminy kamennou drtí. S pozdravem
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:
  Dobrý den, pokusím se zodpovědět Vaše dotazy, ačkoliv některé nejsou přímo z našeho ranku. V ulicích Švabinského, Alšova a Slavíčkova probíhají stavební práce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Na tyto práce bylo vydáno územní rozhodnutí stavebním úřadem. Do doby dokončení se jedná o stavbu, která je v kompetenci zhotovitele, dozorovým orgánem je stavební úřad. Také nás mrzí, že upravené trávníky jsou opět rozježděny, bohužel, pokud zde bude i nadále parkoviště, nelze tomu účinně zabránit. Obávám se však, aby zpevněné okraje nebyly řidiči považovány za zpevněnou krajnici a nenajížděli na ně ještě častěji, při sekání trávy by pak mohlo docházek k odletování kamínků. Po předání stavby provedeme kontrolu na místě a domluvíme se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. úpravu terénu. Podle informací od společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. se již začali čistit velkoobjemové kontejnery, ostatní se začínají čistit od 20.7., a to z důvodu, že probíhalo výběrové řízení na firmu, která bude kontejnery mýt. Špatné parkování vozidel a připomínky k práci policie je nutné řešit s policií a jejími nadřízenými funkcionáři. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 15.7.2015

  Třídění bioodpadu

  dotaz:
  Dobrý den .Mám dotaz který se týká řeky Ohře. Jako malá si pamatuji že se snad každý druhý rok bagroval nános písku na soutoku Svatavky a Ohře .Nynější ostrov kde stanujou vodáci a je propojen s pevninou měl jen pár stromů a rybáři na něj museli loďkou.Nechápu proč se dávají veliké peníze do protipovodňových zábran když by stačilo vybagrovat to ohromné množství nánosu a očistit pilíře od stromů. A ještě jeden dotaz budou k dispozici kontejnery na bioodpad? Děkuji za odpověď
  ~ Klusoňová

  odpověď:
  Dobrý den. Kontejnery na bioodpad nebudou k dispozici, občané jej mohou odvážet zdarma na společnost SOTES s.r.o. Co se týče řeky Ohře. Příští týden budeme mít společné jednání s Povodím Ohře, který má tok ve správě, a celou záležitost s nimi projednáme. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 15.7.2015

  Odpadové nádoby na Novině

  dotaz:
  Dobrý den, Kontejnery na třídění odpad na Novině jsou vývoz od vývozu blíže k veřejné silnici( a už se musí objíždět modrý kontejner) . Na místě ,kde by měly stát je napadané listí z loňského roku. Minulí týden projíždělo vozidlo SOTES a šofér si toho nevšiml.
  ~ Josef Baborovský

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za zaslaný podnět. Podnět jsme předali k řešení společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., aby stání uklidili. Dnes jsem byla informována, že kontejnerové stání bylo uklizeno. Přeji příjemný den. S pozdravem
  ~ Ing. Martina Hanilcová, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 15.7.2015

  Kdo vlastní vodní toky

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdo má ve vlastnictví vodní toky a vodní plochy na území města Sokolov a také kdo vlastní kanalizace. Děkuji
  ~ Mikuláš Moravec

  odpověď:
  Dobrý den. a) Část vodní plochy Rybníky v Husových sadech a na areálu zdraví jsou ve vlastnictví města Sokolov a provozují je rybáři na základě nájemní smlouvy. Lom Gsteinig, jezírka na Bohemii a Jižním lomu jsou v majetku města Sokolov a o údržbu se stará SOTES Sokolov spol.r.o. b) Vodní toky ve městě spravuje Povodí Ohře s.p. c) Kanalizace Dešťová kanalizace je součástí příslušných komunikací a má ji ve vlastnictví příslušný správce komunikací (město, KSÚS Karlovarského kraje, soukromí vlastníci), kterých je městě více. U komunikací ve vlastnictví města je to město Sokolov a její správu zajišťuje SOTES Sokolov spol. s r.o. Splaškovou a smíšenou kanalizaci na území města vlastní Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka starosta

 • 15.7.2015

  Hluk v ulici Karla Čapka

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, bydlíme v ulici Karla Čapka (RD), u silnice (mezi bývalou Vojenskou správou a prodejnou Billa). Bydlení v této lokalitě se stává čím dál tím více nesnesitelné, není zde možné normálně žít, pracovat, spát... Důvodem je nadměrná kamionová doprava, dále nákladní vozy a traktory, které zde jezdí cca 80 až 90 km/h. A to nemluvím o osobních autech, která jezdí ještě rychleji . Cca 200 m rovinka k tomu bohužel svádí. Při této rychlosti přívěsy nákladních vozidel dělají nesnesitelný hluk, až se nám otřásá dům v základech a to myslím doslova.Tento stav je bohužel od brzkého rána, po celý den a dále i v noci, zkrátka nonstop. Obracím se na Vás, jako na kompetentní osobu, která nám může pomoci v našem městě důstojně žít. V Sokolově se již řešila dopravní situace, někde byly umístěny radary, ale na velmi frekventovanou silnici Karla Čapka nikdo nemyslel. Divím se, že právě tato silnice byla vynechána, když každý ví, že tudy projíždí všechny kamiony, které nemohou projet centrem. Chci poukázat na to, že v každé malé vesničce, např. na silnici KV-PL, jsou radary umístěny, byť tam bydlí znatelně méně obyvatel. Tak proč to nejde u nás ? K řešení této situace by stačilo instalovat radar, popř. i snížit rychlost na 40 km/h a nebo alespoň zajistit, aby byla dodržována předepsaná rychlost 50 km/h, tak aby si řidiči uvědomili, že jedou v obytné zóně. Žádám Vás, a zastupuji tímto více obyvatel této lokality, o Vaši intervenci v této záležitosti. Doufám, že se mi nedostane pouze frázovité odpovědi, tak jak to vidím u některých příspěvků ve smyslu předáme...,posílíme hlídky... apod.. Všichni víme, že zde 24 hodin nikdo stát nebude. V případě Vašeho zájmu jsem ochotna se sejít k osobní konzultaci s Vámi nebo jinými kompetentními orgány. Předem děkuji za Váš čas a odpověď. S pozdravem
  ~ Michaela Tavali

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za poznatek. Vaši stížnost jsem dnes předal Dopravnímu inspektorátu Policie ČR v Sokolově. Paní vedoucí mi přislíbila, že do problémového úseku místo bude posílat hlídky dopravní policie, které zde budou nepravidelně provádět měření rychlosti projíždějících vozidel. Město Sokolov si na základě výběrového řízení pronajalo pro měření rychlosti stacionárními radary zatím dvě zařízení, která jsme umístili do ulice Sokolovská a Závodu Míru. Počítali jsme s tím, že budeme osazovat další místa v Sokolově, ale tyto aktivity jsou v současné době pozastaveny na základě vydaného rozsudku Nejvyššího správního soudu, který zpochybňuje některé postupy při měření rychlosti projíždějících vozidel stacionárními radary, které si město pronajme od soukromé firmy na základě výběrového řízení. Věřím, že se celá záležitost brzy vyřeší a pak bude možné měřící zařízení teoreticky použít na jakémkoliv místě v Sokolově za podmínky, že k tomu město dostane souhlasné stanovisko od Policie ČR. S pozdravem,
  ~ Mgr. Petr Kubis velitel městské policie

 • 15.7.2015

  Ad: Nepořádek v Hornické ulici

  dotaz:
  Dobrý den, považuji za slušnost poděkovat za Vaši odpověď. Bohužel situace je opravdu velmi poznamenána zde žijící strukturou obyvatelstva, i když to zní dosti alibisticky. Na druhou stranu - žijí zde přece i slušní lidé, mezi nimi dost podstatná část starší generace, která pamatuje v této lokalitě daleko lepší a krásnější časy, ovšem dnes je z nich cítit jen strach a beznaděj. Ale na každou "nemoc" existuje lék, jen je třeba ji léčit již v zárodku. Proto si myslím, že by opravdu pomohlo projednat na radě města možné uvolnění části prostředků ve prospěch MP a třeba i PČR k nakoupení preventivních ochranných prostředků (tím myslím aspoň fotopasti, o kamerovém systému je asi zbytečné hovořit vzhledem k pořizovací ceně), tyto tzv. hříšníky bez pardonu pokutovat a tím jim otrávit život tak, jak oni znepříjemňují těm slušně žijícím. Pro každého občana platí stejná pravidla bez výjimky, tak proč je neuplatňovat, je to přece zákon. V současné chvíli to vypadá tak, že se do kontejnerů už cpou celé kusy nábytku a co se nevejde do nich, zahodí se prostě vedle (přitom sběrný dvůr je vzdušnou čarou 300m ?) a tím je "uklizeno." Já opravdu nevím, zda je poté v povinnostech pracovníků firmy SOTES s.r.o. tento objemný a vedle kontejnerů pohozený odpad také likvidovat, ale momentálně se tak zde téměř s pravidelností neděje. Kromě nepořádku, vandalismu a hluku je problémů ve zmiňované lokalitě daleko víc než se zdá - parkování, neuvěřitelné dlužné částky na nájmech (řádově sta tisíce) a přesto tito dlužníci i nadále zůstávají vlastníky bytů, v neposlední řadě nejspíš bující dealerství jakýchsi látek.... Z velmi vnímavého vyprávění svých prarodičů i rodičů vím, že v dobách minulých se se všemi těmito nešvary společnost vyrovnávala, nepřizpůsobiví nebyli součástí společného obyvatelstva a pokud někdo něco provedl, byl po zásluze a spravedlivě potrestán. Dnes je jiná doba, ale někdy by bylo možná dobré si z odkazů především té starší generace vzít ponaučení.... Děkuji...
  ~ gavli

  odpověď:
  Dobrý den. Zmiňovanou lokalitu společně se zástupcem firmy SOTES s.r.o. navštívím a zkusíme najít další možnosti řešení. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka starosta

 • 15.7.2015

  Kopřivy na Staré Ovčárně

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Budu stručný. V areálu na Staré Ovčárně se zakládají ozdobné záhony,nic proti tomu ale jako důležitější bych viděl posekání metrových kopřiv a náletů podél potoka. Dále kdo rozmístil a s jakým úmyslem betonové obrubníky po travnaté ploše u hřišť na košíkovou atd. Běhají tam malé děti a čekáte na to až se některé zraní?? A poslední postřeh z Lipové ulice se stává odkladiště rozbitých aut, již několik dní tam stojí auto s vyvráceným předním kolem a druhé má rozbité zadní okno zalepené páskou.Děkuji za odpověď.
  ~ Petr Holas

  odpověď:
  Dobrý den, na Staré Ovčárně v areálu zdraví probíhají sadové úpravy jejichž součástí je též zrušení dvou zarostlých hřišť, která jsou likvidována a na jejichž místě bude založen nový trávník, proto zde byly vytrhány obrubníky. Jejich odvoz bude neprodleně zajištěn. Dále zde bude během několika málo dní zahájena výstavba 4 nových sportovních hřišť, takže zde bude do konce měsíce srpna čilý stavební ruch. Vzhledem k tomu, že nechceme v době prázdnin uzavřít celý areál, aby mohla být stávající nová hřiště využívána veřejností, prosíme o schovívavost a zvýšenou opatrnost při pochybu v areálu zdraví. Nově zrekonstruovaná hřiště budou během rekonstrukce dalších hřišť stále v provozu, pouze pohyb po okolních plochách bude částečně omezen. Dále zde také v měsíci srpnu dojde k osazování městského mobiliáře jako jsou lavičky, lehátka, stojany na kola, odpadkové koše, klouzačky a výstavba dřevěného altánu. Pozemky podél Lobezského potoka jsou ve vlastnictví Povodí Ohře a ne města. Upozorníme vlastníka na stav vegetace podél vodního toku. Děkujeme za upozornění, podnět ohledně odstavených aut v ulici Lipová předáme policii.
  ~ Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru správy majetku

 • 15.7.2015

  Zpřístupnění Lobezského potoka

  dotaz:
  Dobrý den. Městem protéká krásný Lobezský potok. Celý je však svázán do hlubokého, nepřístupného, příkrého koryta, připomínající kanál. U vašeho úřadu dokonce protéká tunelem... Nestálo by za úvahu zpřístupnit lidem potok například tím, že by se na určitých vhodných místech utvořily něco jako brody, odpočinkové prostory s přístupem k vodě, které by například v současném horkém počasí přišly mnohým vhod? Děkuji za to, že se budete mým příspěvkem zabývat
  ~ Navrátil Ludvík

  odpověď:
  Dobrý den, Město Sokolov již v minulosti chtělo okolí potoka vybudovat tzv. odpočinkovou zónu i s lavičkami. Existuje i zpracovaná studie tohoto záměru. Bohužel narážíme na odpor vlastníka toku a pozemků a to Povodí Ohře s.p.. Nicméně v nejbližších dnech bude probíhat jednání zástupců Povodí Ohře s.p. a města Sokolov. Jedním z bodů bude i vzhled břehů podél vodních toků protékajících naším městem. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 9.7.2015

  Zveřejnění akce

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na koho se mohu obrátit ohledně zveřejnění akce, která se bude konat na golfovém hřišti a je podporována městem? Děkuji a přeji hezký den. S přátelským pozdravem
  ~ Bc. Barbora Štěpánková, sales manager GOLF SOKOLOV a.s.

  odpověď:
  Dobrý den. Obrátit se můžete přímo na správce stránek města Sokolov, pana Kábrta kabrt@sokolov.cz S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty

 • 9.7.2015

  Oprava Transmotelu

  dotaz:
  Proc se opravuje most u Transmotelu.Dekuji
  ~ Milan Jurica

  odpověď:
  Dobrý den. Se svým dotazem se musíte obrátit na Ředitelství silnic a dálnic, bohužel ne na město Sokolov. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka starosta

 • 9.7.2015

  Přístupnost arboreta Antonín

  dotaz:
  Dobrý den, je přístupné lesnické arboretum Antonín?
  ~ M. Kloudová

  odpověď:
  Dobrý den. Pozemek není majetkem města Sokolov, ale lesů České republiky. Nepředpokládám však žádné omezení. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka starosta

 • 9.7.2015

  Nepořádek v Hornické ulici

  dotaz:
  Dobrý den, omlouvám se, ale nemohu nereagovat. V příloze zasílám žalostný a stále se opakující stav pořádku, jakýchsi černých skládek apod. v ulici Hornická. Podotýkám, že fotografie jsou pořízeny po pátečním a úterním svozu odpadu....Takže se ptám sám sebe, za tuto službu já jako spořádaný občan města Sokolov platím peníze ? Že přijede firma a odjíždí s pocitem, že je vše uklizeno ? Bohužel je to jen důsledek neschopnosti zákonodárců a odpovědných pracovníků s tím něco udělat. Někteří tzv. absolutně nepřizpůsobiví si zde dělají doslova co chtějí a nikdo na to nereaguje, nic se s tím neděje, žádné postihy, tresty atd. O tom, že si někdo v této lokalitě na veřejném prostranství, resp. zeleni parkuje karavan nemluvě....Apeluji proto na Vás, ať se s tímto stavem prosím něco dělá....Buď instalovat fotopasti a pokutovat ty, kteří tento hnus vytvářejí nebo dohlídnout na to, ať se v případě odvozu odpadu odváží opravdu vše a prostranství kontejnerů je upraveno. Tento mail nemá smysl přeposílat veliteli MP, protože podobné stížnosti jsou již řešené dlouhodobě, spíš by se tím měla zabývat rada města a všichni ti, co hlásí, jak je Sokolov zelené město apod. Děkuji....
  ~ gavli

  odpověď:
  Dobrý den. Je mi líto, že vám nemohu podat příznivější zprávu, než je tato. Váš email jsme znovu předali k prověření městské policii, která zjistí stav s karavenem a dohlédne na pořádek. Bohužel je tvorba nepořádku daná strukturou obyvatelstva v lokalitě žijící a udržet tento pořádek je téměř nemožné. Váš podnět zároveň předáváme i na firmu SOTES s.r.o. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka starosta

 • 9.7.2015

  Umývání odpadových nádob

  dotaz:
  Dobrý den, uvažuje město prostřednictvím společnosti SOTES čas od času vymít smradlavé popelnice na směsný odpad? Bude město plošně informovat občany o prospěšnosti třídění odpadů? Děkuji,
  ~ Jiří Korbel

  odpověď:
  Dobrý den, s vymýváním velkoobjemových kontejnerů se již začalo, tyto jsou vymývány ručně. Co se týče menších kontejnerů a odpadových nádob, je již uzavřena smlouva s pražskou společností KOMWAG, která bude provádět mytí v letních měsících tohoto roku.
  ~ Lucie Štěpáníková, středisko odpadů a čištění, SOTES Sokolov spol. s r. o.

 • 3.7.2015

  Poděkování

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, chtěla bych poděkovat odpovědným za umístění druhé nádoby na separovaný odpad (v tomto případě na plast) v ulici Švabinského. Zdá se, že tahle kapacita bude dostatečná. A děkuji také, že můj minulý příspěvek do této rubriky byl zveřejněn v měsíčníku Patriot, i když se mohl současně objevit i zde. S pozdravem
  ~ Věra Zimmelová

  odpověď:

 • 3.7.2015

  Opravy komunikací

  dotaz:
  ážený pane starosto, velmi by mě zajímalo, kdy se konečně v Sokolově začnou opravovat některé silnice, které jsou v naprosto katastrofálním stavu, např. úsek od křižovatky Hornická / Heyrovského dolů ke kinu Alfa, mimochodem zde se na jaře pokládalo nějaké potrubí, díry v silnici se "pouze" zasypaly štěrkem a uplácaly lopatou, následné deště tento štěrk spláchly a díry tam jsou opět, celá komunikace působí dojmem tankodromu. Další úsek třeba Seifertova od křižovatky s Poláčkovou ulicí směrem k ulici Závodu Míru, další zadní část ulice Švabinského, Hornická ulice od policie až dolů k nemocnici, celá Jelínkova ulice je poseta prohlubněmi a takto bych mohl pokračovat celkem dlouho. Někdy si sedněte do auta za volant a zkuste se po Sokolově projet jako řidič, já bohužel musím takto jezdit několik hodin denně, podvozek auta trpí, škody na autě mi nikdo nezaplatí, kolikrát nevíte čemu se vyhnout dřív, jestli protijedoucímu autu nebo díře v silnici či kanálu. Všem řidičům v Sokolově přeji pevné nervy a Vám pane starosto dostatek finančních prostředků třeba i z fondů EU když už tam musíme být a nám všem pevnou naději, že se snad jednou svezeme po silnicích hodných 21 století.
  ~ Jindřich Čermák

  odpověď:
  Vážený pane Čermáku, děkujeme Vám za zaslaný podnět i návrhy na opravy. Komunikace se opravují každý rok podle schváleného plánu oprav a dle objemu finančních prostředků vyčleněných zastupitelstvem města. Komunikace v ulici Heyrovského, kterou označujete za tankodrom, je zahrnuta v plánu oprav pro letošní rok, právě v návaznosti na proběhlé stavební práce. Dále je naplánováno dalších 10 oprav komunikací a chodníků ve městě jmenovitě určených. Probíhají nebo budou probíhat také investiční akce, jako např. rekonstrukce komunikace v ulici Karla Hynka Máchy, v ulici Jiráskova a v ulici Vítězná. Mimo to probíhají ještě drobné opravy, pro případy, které si žádají bezodkladné řešení, dle objemu vyčleněných finančních prostředků. Je nutné brát v potaz také dopravní situaci, kdy se snažíme co nejméně omezit dopravu ve městě. Pokud se na to podíváme takto, myslím, že to není málo, co se za necelý rok stihne opravit. Další Vámi uvedené komunikace evidujeme v takzvaném zásobníku, a budou posuzovány při tvorbě návrhu plánu oprav komunikací pro další období. Přeji příjemný den.
  ~ Ing. Martina Hanilcová, odbor správy majetku, vedoucí oddělení majetkového

 • 3.7.2015

  Opět oprava ulice Vítězná

  dotaz:
  Dobrý den. A opět ta Vítězná. Tuším správně, že se s rekonstukcí tankodromu čeká na otevření opraveného mostu u zimního stadionu ? Díky.
  ~ Miroslav

  odpověď:
  Dobrý den. Staveniště již bylo předáno, je připravováno dopravní značení a opravdu se čeká na otevření mostu s ohledem na zabezpečení nekomplikované dopravy. Všechny stanovené termíny by měly být však dodrženy. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.7.2015

  Sekání a mulčování trávy v ul. Karla Čapka

  dotaz:
  Vážený pane starosto. Zajímalo by mne, jaký je důvod, že již podruhé při sekání trávy v ul. Karla Čapka trává zůstává ležet a není sebraná traktůrky? Jsme v rodině alergičtí a toto nám způsobuje dosti vážný zdravotní problém. Mám malého syna a nemůžeme s ním jít ani na místí hřiště, jelikož se všude kolem nich válí posekaná tráva. Pokud je to nový hit, tak nechápu, proč zde jezdí drahá technika, u které se plně nevyužívá jejích možnosti! Pak by stačilo se vrátit zpátky k sekání kosou a město ušetří na pořizování drahé techniky a následných opravách. Zarážející je, že před akcí Hurá prázdniky byla tráva v lesoparku Bohemia posekaná a sebrána a v obytných částech zůstává ležet.
  ~ Jan Pollák

  odpověď:
  Dobrý den. V současné době opravdu řešíme nevhodnost sekání a mulčování trávy v případě, kdy je tráva vysoká. Děkujeme za upozornění.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.7.2015

  Pyrotechnické akce na Bohemii

  dotaz:
  Vážený pane starosto! Nejdříve velká pochvala za vybudování u Loděnice areal jižního lomu. Je to tam pěkné poklidné upravené místo. Krásné procházky si nemůžem vynachválit super!!! Druhá věc nám vadí kdy už přestanou ty ohňostroje. Dost často se tu střílí a je to hrozný. Chudáci starší lidé malé děti a co zvířata. Na Bohémce i když nejsou takové akce jako teď v sobotu tak se pomalu každý týden ozývají petardy od Bohémky. Dá se s tím něco dělat? Děkuji za odpověď. Jsem Váš volič a proto Vám přeji mnoho zdaru ve vaší funkci starosty. Jana
  ~ Jana Bumbová

  odpověď:
  Dobrý den paní Jano. Dovolte mi poděkovat Vám za zaslanou pochvalu. Co se týká pyrotechnických akcí, jsou tyto, kromě 31. 12. v daném roce, vyhláškou zakázány. Při konání těchto akcí se vyžaduje povolení. Proto, pokud budete svědkem podobných akcí, volejte ihned Městskou policii Sokolov. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 3.7.2015

  INTERNETOVé STRÁNKy ČISTÉ MĚSTO SOKOLOV

  dotaz:
  Dobrý den, VŠIML JSEM SI INTERNETOVÝCH STRÁNEK ČISTÉ MĚSTO SOKOLOV. PÍŠE SE TAM, ŽE SOUČÁSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY BUDE: Vytvoření informačních materiálů pro přímé oslovení veřejnosti; Vytvoření propagačních předmětů - významných motivačních prvků pro zapojení veřejnosti do projektu;Vyhotovení a umístění informačních cedulí na vhodná, exponovaná místa;Uspořádání výstavy pro účely přímé demonstrace pozitivního a negativního chování vůči životnímu prostředí;Uspořádání soutěže za účelem přímého zapojení veřejnosti do procesu zlepšování fyzického vzhledu města. TO VŠE SE SKUTEČNĚ DĚJE? POŘÁDáTE NĚJAKÉ BESEDY? Děkuji
  ~ Adam Josef

  odpověď:
  Dobrý den, stránky „Čisté město“ byly vytvořeny v rámci dotačního projektu „Čisté město“, jehož realizace probíhala v roce 2010. Všechny aktivity uváděné v rámci tohoto projektu proběhly v průběhu tohoto roku. Projekt a jeho aktivity byly tímto rokem ukončeny a nyní nám z projektu zůstaly k použití webové stránky Čisté město a Rozkvetlé město Sokolov. Tyto stránky jsou i nadále využívány pro potřeby občanů Sokolova. Na stránkách cistemesto.sokolov.cz je uveřejněn formulář hlášení černých skládek a jiného nepořádku ve městě. Tato vyplněná hlášení od občanů chodí na mail odpovědnému pracovníkovi za úklid města na SOTESu Sokolov a jsou bezodkladně vyřizovány a občanům je zaslána zpětná odpověď o provedení. Tato hlášení a jejich vyřízení je zveřejněno na těchto webových stránkách. Na stránkách rozkvetlemesto.sokolov.cz slouží pro každoroční soutěž Kvetoucí okno. Občané se zde mohou přihlašovat, sledovat přihlášená okna, jejich fotografie a výsledky a to ji zpětně v předchozích ročnících. Také mohou sami hlasovat o nejvíce rozkvetlé okno. S pozdravem
  ~ Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 2.7.2015

  Čerpací stanici Oil Křeček

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal, kdy bude vyřešen problém s příjezdovou komunikací k čerpací stanici K Oil Křeček. Z mého pohledu se jedná o jednu z nejlepších čerpacích stanic v Sokolově a velice mě mrzí, že se zde nedá pro veřejnost tankovat. Děkuji
  ~ Jiří Vlasák

  odpověď:
  Dobrý den. Dle potvrzení Krajského živnostenského úřadu v Karlových Varech není čerpací stanice K Oil Křeček určena k veřejnému tankování pohonných hmot. S pozdravem
  ~ Bc. Jan Picka, starosta