česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starostka města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 13.2.2019

  DOTAZ NA ZUBNÍHO LÉKAŘE

  dotaz:
  Dobrý den, léčila jsem se asi 20 let u stomatologa J. Cabalky - zubní lékař v Karlových Varech. Přestal již léčit a ordinaci zavřel. Prosím, pomozte mi najít zubního lékaře v Sokolově, který ještě nemá plnou kapacitu pacientů. Toto upozornění jsem již zahlédla na dveřích ordinace, nebo slyšela od mnohých pacientů. Bydlím v Sokolově od roku 1946.
  ~ Děkuji za pochopení a zdravím Jiřina Walová

  odpověď:
  Dobrý den, doporučujeme navštívit Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, klikněte zde. Najdete zde přehledný seznam zubních ordinací v Sokolově, u kterých se můžete optat na volné místo.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 11.2.2019

  MĚSTSKÉ BYTY K PRONÁJMU

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se optat, kdy opět budou v nabídce nějaké městské byty?
  ~ Děkuji Trávníčková

  odpověď:
  Odbor správy majetku vypisuje novou nabídku na volné městské byty v případě, že správce (Sokolovská bytová s.r.o.) oznámí, že jsou volné bytové jednotky připraveny k pronájmu dalšímu nájemníkovi. Nabídky jsou poté zveřejňovány na stránkách města po dobu cca 15 dnů. Nelze naplánovat, že nabídka bude vyvěšena vždy toho a toho dne, protože byt musí být jednak uvolněný, druhak připravený (revize, případné opravy apod.) k pronájmu.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 4.2.2019

  CHODNÍK V ULICI K. H. BOROVSKÉHO

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz nebo spíš žádost. Bylo by možné na chodníku v ulici K. H. Borovského ve spodní části od křižovatky od soudu směrem na "Chemičák" na pravé straně podél obchodů vybudovat bariéry nebo plné zábradlí? Něco podobného jako je u "Centrálky". Když déle prší nebo rozbředne sníh, tvoří se na silnici velké louže a musí se jít těsně kolem domu, abyste to ustáli bez úhony. Auta po silnici nejezdí zrovna ohleduplně a loužemi projíždějí v plné rychlosti a voda cáká až na domy. Navíc se jedná o přístupovou cestu ke školce. Po druhém chodníku se sice dá jít (kolem pošty), ale vzhledem k tomu, že mimo křižovatky u soudu už dále není žádný přechod, není s malým dítětem moc bezpečné přecházet v provozu mimo přechod a poblíž křižovatky. Jediná cesta je tedy po tomto chodníku. Opravy silnice se asi jen tak nedočkáme, tak by bylo vhodné vyřešit to alespoň takhle, třeba jen dočasně. Vím, že silnice není v majetku města, ale jak je to s chodníkem?
  ~ Děkuji za odpověď. Michal Appelt

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět. Touto problematikou se již delší dobu zabýváme. S dopravním inspektorátem Policie České republiky a správcem komunikace, tedy Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, jsme projednávali umístnění bariér a jejich stanovisko je, bohužel, negativní. Bariéra by musela být instalována minimálně 50 cm od hrany komunikace a její výška by byla maximálně 70 cm. Takto umístěná bariéra by vyžadovala zvýšené nároky na údržbu a to nejen na konstrukci bariéry, ale především na plochu mezi komunikací a bariérou. Ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje již zpracováváme projektovou dokumentaci na opravu chodníků a úpravu komunikace, jejíž součásti bude i vybudování nového přechodu pro chodce u bývalé vojenské správy. Další informace najdete pod tímto odkazem.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 29.1.2019

  DOTAZ NA STÍŽNOST A PODĚKOVÁNÍ

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, já mám dotaz jak pokračuje stížnost města Sokolova u Ústavního soudu na obchod s chudobou v našem městě? Jinak si vážím Vás a celého vedení města, že se rozhodlo s tímto problémem takto bojovat. Děkuji za odpověď.
  ~ S pozdravem František Zadák

  odpověď:
  Dobrý den, nejprve děkuji za pochvalná slova na stranu vedení města. Jedná se o dlouhodobé úsilí, které jsme společně započali v již proběhlém volebním období. Pokud jde o naši iniciativu ohledně opatření obecné povahy a související stížnost senátorů, prozatím vyčkáváme. Jak jistě víte, reagovali jsme veřejným dopisem, který jsme adresovali ústavním činitelům a kde jsme se proti této stížnosti ohradili. Bohužel, jediný Ústavní soud zatím na náš dopis nijak nereagoval. Možná Vás potěší, že dle dostupných údajů se prozatím podařilo zastavit příliv lidí, kteří přijeli do našeho regionu jen brát. Děkuji za Váš zájem. Veřejnost budeme o dalších podrobnostech informovat.
  ~ Renata Oulehlová, starostka

 • 29.1.2019

  ÚKLID PO VÝKOPOVÝCH PRACÍCH A SVOZ ODPADU

  dotaz:
  Dobrý den, byla jsem požádána vedením Společenství vlastníků Mánesova 1666 a 1667, abych Vám napsala ohledně nepořádku po výkopových pracích, které probíhaly začátkem prosince na pozemku sousedícím s panelovým domem Mánesova 1656-1667 a na louce u záchytného parkoviště. Výkopové práce již dávno skončily, ale firma, která je prováděla, nechala na pozemcích nepořádek - zemina, písek, trubky. Dále po výkopových pracích došlo k propadu chodníku před vchodem 1667, u stání kontejnerů na odpad a i na přilehlém pozemku. Nevím, zda zřizovatelem stavby bylo město nebo nějaká soukromá firma, ale stav okolí po těchto pracích je žalostný. Stavební úřad města má jistě nějaké možnosti vynutit si u zřizovatele stavby a firmě, která práce vykonávala, nápravu vzniklé situace. Dále naše společenství trápí neustálý nepořádek v okolí kontejnerových stání a nedostatečný svoz odpadu. Po vybudování záchytného parkoviště se mnoho občanů, kteří zde parkují, naučilo využívat kontejnery pro naše vchody k odkládání odpadu cestou k zaparkovanému autu. A také se docela často stává, že sem přijede auto jen za účelem vyhození odpadu a pak pokračuje dál ve své cestě. Kontejnery jsou neustále přeplněné a to jak na komunální odpad, tak i na tříděný odpad. Před kontejnery se pak hromadí pytle s odpadem, který je pak zvěří a větrem roztahán po okolí. Za svoz odpadu platí nájemníci okolních vchodů a nelíbí se jim, že ho často nemají kam vyhodit, protože kontejnery slouží celému sídlišti a projíždějícím řidičům. Vím, že je těžko zjistitelné, kdo zde neoprávněně odpad vyhazuje, ale současný svoz je opravdu nedostačující a není správné, aby za navýšený odvoz platili obyvatelé našeho společenství, jelikož kontejnery neslouží jen jim. Bohužel celková situace ohledně údržby pořádku v této lokalitě je otřesná. Bydlíme zde již několik let a bohužel musím konstatovat, že po vybudování parkoviště je situace úděsná, takový nepořádek zde dříve nebyl. Po okolí se neustále povalují nějaké odpadky a lahve, především po víkendu, kdy se v Klubu Coloseum pořádají diskotéky. A o stavu lesíku, který je vedle parkoviště raději ani nemluvím. Doufám, že se najde nějaké řešení, které bude vyhovovat všem, a že se konečně i my na okraji Sokolova dočkáme úklidu veřejného prostranství, jako v ostatních částech Sokolova.
  ~ S pozdravem Pavlína Těšínská

  odpověď:
  Dobrý den, společnost, která provádí výkopové práce má řádně nahlášené a povolené užívání veřejného prostranství do 31.03.2019. Podmínkou povolení je, že po dokončení výkopových prací bude veřejné prostranství řádně uklizeno, zeleň i komunikace budou uvedeny do původního stavu. Poté bude protokolárně předáno správci (SOTES) a odboru rozvoje města. K dalšímu. Pokud jde o nedostatečné kapacity kontejnerů na odpad, doporučujeme zvážit nasmlouvání většího počtu nádob, nebo jejich zamykání, po vzoru jiných SVJ. Dále, dle vyjádření společnosti SOTES probíhá úklid kolem odpadových nádob při každém vývozu odpadu. Několikrát v týdnu probíhá čištění veřejných prostranství sběrem pohozených odpadků, jako jsou papírky, lahve, kelímky apod. K tomu dochází průběžně v celém městě k pravidelnému úklidu zeleně, dle volné kapacity pracovníků. Bohužel není v možnostech společnosti SOTES zajišťovat pořádek ve městě nepřetržitě na každém místě, stejně tak jako nemůže v plné míře napravovat chování občanů, kterým je vzhled svého okolí naprosto lhostejný, nebo jej přímo způsobují.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 23.1.2019

  SOLENÍ CHODNÍKŮ

  dotaz:
  Vážená paní starostko, bydlím v ulici Jelínkova. Chodník po pravé straně ulice bývá udržován v zimním období jen občas. Napsala jsem dotaz na SOTES. Jejich odpověď cituji: "po pravé straně jsou většinou zaparkovaná auta s přesahem do chodníku a tím pádem neprojede naše technika po celém, nebo části chodníku" mne zarazila. Opravdu nejsou možnosti, aby se dalo po chodníku bezpečně chodit? Doufám, že se na chodníku neobjeví cedule "V zimě se neudržuje".
  ~ Děkuji. Mgr. Eliška Fritschová.

  odpověď:
  Dobrý den, v uvedených místech SOTES Sokolov spol. s r.o. zajistí ruční posyp.
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 23.1.2019

  PARKOVÁNÍ U KINA

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, chtěl bych ze zeptat, od které doby se rozdávají pokuty za parkování u kina Alfa v ulici Heyrovského 1812, i když tam není žádná značka zákazu? Bydlím tady 27 let, tchán 45 let, nikdy se pokuty tady nedávaly a jiné parkování není. Chápu, že situace s parkováním u kina a nejen tu, je žalostná. Proč tedy město na tuto skutečnost neupozorní, byť by prostřednictvím městské, či státní policie a nevydá prohlášení? Aby lidé věděli, že se na této ulici parkovat nesmí. A ne rozdat pokuty. Nejspíš, aby to vešlo ve známost? Já jako invalidní důchodce, a i tchán jako důchodce, a nejen my, ale všichni Sokolováci, co chodí do práce, přeci ve svém městě při návštěvě kina a my, co tu bydlíme, nemůžeme denně platit 500 korun za pokuty. A teď se jen modlím ,aby od toho dne, co se s tímto postihem začalo, jich nebylo více. Jelikož, jak již jsem zmínil, u kina Alfa bydlím a tudíž i každý den parkuji, stejně jako sousedé, a lidé navštěvující kino, nebo v době představení se pokuty za parkování nerozdávají? Budu Vám vděčen za odpověď a nejvíce za zřízení nápravy.
  ~ Děkuji, Tomáš Ambrož

  odpověď:
  Dobrý den, Městská policie Sokolov neeviduje v IS Agendio, že byste dostal v příkazním řízení blokovou pokutu. Tudíž s dotazem je nutno se obrátit na tu organizaci, od které jste v příkazním řízení blokovou pokutu dostal. K tomuto dále uvádím, že pokud jste převzal blokovou pokutu, souhlasil jste s projednáním přestupku v příkazním řízení na místě.
  ~ Pěkný den, Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 23.1.2019

  ZASTÁVKA MHD Č. 33

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně MHD. Chtěl bych se zeptat jestli by nemohl autobus č.33 končit i začínat v ulici Marie Majerové - Globál Group? Jsou tam vyznačená místa stání /zastávka/ na obou stranách silnice. Mnoho starších spoluobčanů by to mohlo ocenit, kde je na prvním místě obchodní komplex.
  ~ Děkuji za informaci. Pavelka

  odpověď:
  Dobrý den, v ulici Marie Majerové je vyznačen prostor pro zásobování okolních objektů, nejde o značení zastávky autobusů. Podnět odbor zkonzultuje s dopravním inspektorátem Policie ČR, odborem dopravy Městského úřadu Sokolov, vedením města Sokolova, ostatních obcí zapojených do systému MHD a také s dopravcem. Senioři starší 70 let a zdravotně postižení občané města mají možnost využít služeb Senior Expresu.
  ~ Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 22.1.2019

  PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI

  dotaz:
  Dobrý den, píši ohledně parkování v ulici Švabinského. Problém je známý. Málo parkovacích míst. Parkoviště naproti OMV pro samotné matky není řešení. To doufám chápete, že matky s dítětem, nebo starší občané nemohou ujít takový kus pěšky. Dnes nemůže být přeci luxus v tak moderním městě parkovat před barákem, ale normální věc. Nebo vy chodíte kilometr k autu? Je velmi smutné a neohleduplné, jak pomalu řeší město Sokolov tuto situaci! A co je ještě horší, že městská policie dává pokuty za špatné parkování a nebere přitom ohled na organizační chybu města a flákání na vašem zasedání. Ano, najde se pár kolegů, co mají mozek a používají ho, ale jsou i tací, co asi čekají na povýšení a místo, aby bránili například občany, si vozí zadek v autě a píšou pokuty. Ano, zaspali jste dobu! Dnes je snad normální mít v každé rodině minimálně jedno auto.
  ~ S pozdravem Karel Sláma

  odpověď:
  Vážený pane Slámo, žijete na sídlišti z roku 1974 a tehdejší urbanisté nepočítali s takovým nárůstem automobilové dopravy, takže ploch na sídlišti vhodných pro parkování je jako šafránu. Píšete, že byste rád parkoval před vchodem, jenže zrovna na tom místě by Vaše sousedka ráda dětské hřiště nebo široké chodníky, po kterých se mohou děti prohánět na odstrkávadlech a jiný soused by zase uvítal zeleň s lavičkou. O kontejnerových stáních pokud možno v dosahu nemluvě. Nelze tedy vyjít vstříc všem, sídlištní zástavba to prostě neumožňuje. Nemyslím si, že znakem moderního města, popř. "normálních věcí" je parkování přímo před vchodem - právě naopak - snaha moderních měst je zrovna parkování vytlačit na okraje nebo do parkovacích domů.  Nicméně vedení města situaci parkování řeší, zpracovává se projekt na parkování v ul. Švabinského https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/parkoviste-ulice-svabinskeho--40615 a pak dále v ul. Slavíčkova a Mánesova https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/parkoviste-slavickova-39970 a https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/parkoviste-slavickova-38232 Následovat budou projekty na parkovací domy, např. i v ulici Slavíčkova.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 21.1.2019

  ZOBRAZENÍ CÍLOVÝCH STANIC MHD

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč není u autobusů MHD v Sokolově od 1. 1. 2019 zobrazována cílová zastávka, tedy kam až daný spoj uvedené linky jede? Při různých variantách konečných stanic, zejména u linek č. 3 a č. 4 toto činí cestujícím potíže. Na vnějších digitálních tablech autobusů je v horním řádku zobrazena počáteční stanice, na spodním průběžném řádku jsou pak uvedeny některé zastávky na trase. Konečná stanice tam však uvedena není. Prakticky je tak např. u linky č. 3 zobrazeno na spodním průběžném řádku “u terminálu”, ale že spoj pokračuje do stanice “u kláštera” nebo “Březová ETI”, to se cestující nedoví. Stejně tak např. u linky č. 7, jedoucí z terminálu, není o cílové stanici Březová žádná zmínka. Je to velmi nepraktické. Stávající zobrazení, odkud autobus jede, není pro cestujícího až tak důležité. Je to však nyní na úkor informace, kam až jede. A ta si myslím podstatná je. Do 31. 12. 2018 to u AKV zobrazovalo právě v horním řádku cílovou stanici. Je možná náprava a upozornění dopravce? Všimlo si této skutečnosti vedení města při svém osobním vyzkoušení jízdy v nové MHD - viz článek na webu města ze dne 15. 1. 2019?
  ~ Děkuji za odpověď. Jan Macek

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš podnět, způsob zobrazování byl dne 18. 01. 2019 upraven tak, aby byla vždy zřejmá trasa a cílová zastávka.
  ~ Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 21.1.2019

  OPRAVA CESTY A CYKLOSTEZKY

  dotaz:
  Dobrý den, jsem majitelkou bytu v ulici Švabinského 1725 a při parkování za naším domem, popřípadě při vjezdu k restauraci ALEX, jedu velmi špatnou komunikací. Je tam spoustu děr, vylézají velké kameny a jízda po takovém povrchu připomíná jízdu po tankodromu. Nicméně, jde i o vjezd na cyklostezku. Chtěla jsem se zeptat jestli je naplánovaná rekonstrukce vjezdu na zadní parkoviště a rekonstrukce cyklostezky? Myslím si, že byla v minulosti naplánovaná rekonstrukce a napojení na cyklostezku, která měla začínat právě u restaurace ALEX. Cyklostezka od restaurace je také ve velmi hrozném stavu a je jen otázkou času kdy se na ní opět někomu něco stane.
  ~ S pozdravem Petra

  odpověď:
  Dobrý den, v roce 2019 plánuje město Sokolov rozšíření parkoviště v ulici Švabinského za domem č. p. 1717 - 1722 a rovněž bude realizována výstavba cyklostezky Bohemia - Stará Ovčárna, jejíž jeden úsek vede v místě mezi výměníkovou stanicí a restaurací Alex. Případná oprava přístupové cesty bude řešena až při realizaci výše uvedených stavebních prací.
  ~ Pěkný den Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 17.1.2019

  PARKOVÁNÍ NA VÍTĚZNÉ

  dotaz:
  Dobrý den, píšu Vám dotaz za celý dům v ulici Vítězná 2235. Před dvěma lety byla v této ulici provedena oprava komunikace a zastávky autobusu. Po dokončení jsme přišli o všechna parkovací místa. My, co tady bydlíme, máme cca 20 automobilů, které jsme najednou neměli kde parkovat. Dva roky všichni parkujeme na zastávce atd. Nikdo to nikdy neřešil, ale teď najednou nějaký důchodce, co nemá co dělat, ani tady nebydlí, neustále otravuje MP, že mu ta vozidla vadí. Lidé dostávají pokuty za špatné parkování. Přitom je tady místa tolik, že v pracovní dny zde parkují nákladní vozy a vozy Sotesu a to nikomu nevadí. Žádáme starostku k okamžitému řešení této situace, protože lidé jsou opravdu naštvaní! Nedává to dobrý obrázek vedení města, když své občany pokutují, když jim znemožnili parkování.
  ~ Děkuji Lukas

  odpověď:
  Dobrý den, v rámci rekonstrukce ulice Vítězná došlo k vybudování zálivu pro autobusy, čímž došlo k úbytku cca 4 parkovacích míst, nikoli 20, jak uvádíte. Pokud kdokoliv odstaví své vozidlo v zálivu pro autobusy, dopouští se tím dopravního přestupku. To, že zálivem ubylo pár míst, není omluvenka pro parkování proti předpisům. V dosahu domu ulice Vítězná 2235 je několik parkovacích míst nebo parkovišť:
  1) Parkoviště před sousedním bytovým domem - vzdálenost 20 m,
  2) Zpevněná plocha na Vítězné – vzdálenost 250 m
  3) Parkoviště u ZŠ Běžecká - vzdálenost 140 m
  4) Parkoviště u zimního stadionu - vzdálenost 350 m, velké parkoviště pod zimním stadionem - vzdálenost 440 m.
  Se situací jsme obeznámeni a snažíme se neustále pracovat na rozšíření parkovacích míst. Nyní připravujeme projektovou dokumentaci na parkování po levé straně komunikace od křižovatky směrem k ZŠ Běžecká a hledáme další vhodné plochy.
  ~ Děkuji, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

  Dobrý den, je mi líto, ale městská policie musí reagovat na každé zavolání. Pokud strážník na místě shledá, že se jedná o přestupkové jednání, je povinen toto řešit.
  ~ S přáním hezkého dne, Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 16.1.2019

  HODINY NA NÁMĚSTÍČKU

  dotaz:
  Dobrý den, na nově upraveném náměstíčku před "vietnamským obchodem" (Spartakiádní ulice) byly na sloupu umístěny nové hodiny. Asi by stálo za ověření, jestli náhodou nejsou ještě v záruce. Dá se ověřit, že velmi často neukazují správný čas. Nejdou. Třeba by se, pokud jsou v záruce, daly vyměnit a tak městu ušetřit náklady.
  ~ Vladimír Štěrba

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. O závadě víme, jde o chybné zapojení hodin pouze na denní režim. Již je řešeno s dodavatelem.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 16.1.2019

  Reakce: Přecházení silnice v ulici Boženy Němcové

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se vrátil k dotazu paní Suchyňové ze dne 29. 11. 2018. Za odbor rozvoje města se vyjadřovala paní Ing. Kateřina Klepáčková. V odpovědi je uvedeno, že stavba byla schválena dopravním inženýrem Policie ČR. Kromě rozsáhlé korespondence z doby výstavby křižovatky s pracovníky MěÚ i volenými orgány (kde mnou zpochybněné skutečnosti byly i chápány) mohu doložit, že město nevzalo variantní řešení, navržené dopravním inženýrem Policie v potaz (stanovení úpravy provozu na místní komunikaci je bohužel v kompetenci města). Budiž omluvou Ing. Klepáčkové, že v této věci v roce 2014 nefigurovala. Nevím, jak žlutý nátěr části oblouku obrubníku, ale i to "blbé zrcadlo" je problém, vázaný na Evropské fondy?!
  ~ Děkuji a zdravím. Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, s dovolením se k návrhu křižovatky nebudu vyjadřovat, máte pravdu, v té době jsem se jednání neúčastnila. K Vašemu dotazu, co má zrcadlo, popř. žlutý nátěr na chodnících společného s EU. Příjemce dotace (město) je povinen po dobu udržitelnosti projektu zachovat výstupy z projektu. Každá změna projektu musí být poskytovatelem dotace předem odsouhlasena a v případě, pokud změnou dojde k vyjmutí části projektu (zde se bavíme např. o patce pro osazení zrcadla), musí příjemce dotace poměrnou část dotace vrátit - i když se jedná jen o pár cm2. O změnu projektu ovšem můžeme požádat až ve chvíli, kdy je k ní vydáno souhlasné stanovisko jak ze strany dopravního úřadu, tak i dopravního inspektorátu. Vraťme se k původnímu dotazu - změna v namalování přechodu nebo doplnění žlutého vodorovného značení, nebude výše uvedenými úřady schválena. Žluté vodorovné značení v místě, kde se primárně nesmí parkovat ze zákona, je pokládáno za nadbytečné. Navíc v zimních měsících pod pokrývkou sněhu i zbytečné. Špatné parkování (v křižovatce, na obousměrné komunikaci, kde má zůstat 6 metrů) je věcí Policie ČR a přestupků v dopravě. Namalování přechodu – nejedná se o přechod pro chodce, nýbrž o místo pro přecházení. Hlavní rozdíl mezi klasickým přechodem a místem pro přecházení je v odpovědnosti chodce. Na takovém místě neplatí oprávnění, která má chodec ve vztahu k řidiči na přechodu pro chodce a zároveň zde neplatí i povinnosti, které má řidič vozidla vůči chodci. Taková místa jsou považována za bezpečné a to i z toho důvodu, že chodci na tomto místě dbají zvýšené opatrnosti. Umístění zrcadla konzultujeme s dopravním inspektorátem.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 16.1.2019

  RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU

  dotaz:
  Dobrý den, na podzim jsme vás žádali o pomoc ohledně basů z tanečního klubu v areálu městského koupaliště Sokolov, které nás neuvěřitelným způsobem sužovaly. Díky vašemu zásahu zavládl klid a za to bychom chtěli moc poděkovat. Bohužel basy vydržely ztlumené pouze do Vánoc a od té doby nás opět moří dunění a vibrace basů z tohoto tanečního klubu. Nestačí zavřít okno, tyto vibrace a dunění se nesou po panelech domů. Kdo si to na vlastní kůži nezkusil, těžko pochopí. Tyto vibrace a dunění nám způsobují nepříjemné srdeční arytmie a chvění srdce, které se nedá vůlí ovládnout. Jsme tomu vystaveni od večera až do ranních hodin. Chtěli bychom vás tedy opět požádat, abyste připomněli provozovateli, že kolem tanečního klubu se rozprostírá sídliště a z tohoto důvodu musí basy zůstat ztlumené.
  ~ Moc děkujeme Součkovi

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Celou věc jsme projednávali s vedením Sokolovské bytové. Projednáme na společné schůzce také s městskou policií a správou majetku možnosti řešení. Připravujeme další výzvu k sjednání nápravy a schůzku chystáme rovněž s podnájemníkem. Ještě můžeme oslovit některé vlastníky, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti a požádat o vyjádření. Záležitosti se intenzivně věnujeme.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 16.1.2019

  OBCHVAT SOKOLOVA

  dotaz:
  Dobrý den paní starostko, mám dotaz, kdy bude hotový obchvat ze Sokolova směrem na Svatavu?
  ~ Děkuji, Pospíšil

  odpověď:
  Dobrý den, stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a termín je smluvně daný do konce roku 2019.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 16.1.2019

  ČIPOVÉ KARTY MHD

  dotaz:
  Dobrý den, ráda poprosila o informaci proč nový dopravce LIGNETA není schopen zajistit čipové karty? Mám za to, že firma měla informace o množství cestujících a měla být připravena na výměnu. Bohužel do dnešního dne čipové karty nemá a dle informací z firmy neví, kdy budou. Takto nutí cestující jezdit za plné jízdné a s kartami. Zdá se nijak nespěchá. Je možné firmu donutit, aby si svou neschopnost vyřešila ke spokojenosti klientů?
  ~ Děkuji, Monika Kubínová

  odpověď:
  Dobrý den, firma měla informace o množství cestujících, nikoli o počtu vydaných karet. Předchozí dopravce odmítl dát novému dopravci tuto informaci. V současné době je předpřipraveno cca 600 karet k vydání pro zákazníky, kteří si podali žádost. Dne 16.01.2019 obdrží zákazníci výzvu k postupnému vyzvednutí karet. Distribuce bude prováděna od 17.01.2019. Dále bude k dispozici dalších 4 000 karet pro vydání cestujícím, o které zatím nebylo požádáno a které budou distribuovány dle zájmu cestujících. Kapacita výdeje karet je cca 100-150 karet denně. Cestující má další možnost uhradit jízdné platební kartou, kdy jízdné činí 12 Kč pro dospělého, stejně jako čipovou kartou, nemusí tedy platit plné jízdné.
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 9.1.2019

  SVOZ ODPADU

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Švabinského 1721 a není mi jedno, jak v poslední době koná své povinnosti SOTES. Každým rokem bylo zvykem, že se kontejnery na odpad vyvážely hned po Vánocích (třeba hned na první, či druhý svátek). Po těchto svátcích je odpadu daleko více. Letos se vyváželo až 28. 12. 2018. Jelikož byly všude zrušeny ohrádky kolem kontejnerů (nevím proč?!?!), byly plné odpadkové pytle rozházené po širokém okolí. Ještě dnes je šílený bordel (jinak se to nedá napsat) přímo před restaurací ALEX (podél pěší zóny do areálu zdraví z ulice Švabinského). Toto kdyby se vyfotilo a dalo do novin, tak jsme ostudou republiky!!! Celkově je po celém Sokolově moc bordelu. Vím, že tomu kolikrát pomáhají lidé, kteří vybírají kontejnery a odpad vyhazují mimo něj. Kolikrát jsem měl s těmito lidmi incident. Vím, že to bude těžké, ale zkuste s tím "něco" udělat.
  ~ Děkuji, František Pfeiffer

  odpověď:
  Dobrý den, odpady se svážejí v obvyklých pracovních dnech, tedy pondělí až pátek, a to v určených rajónech (lokalitách) v ten který den. Nejinak tomu bylo i letos. V letech, kdy vánoční svátky vycházejí na jiné dny než pracovní se navíc od roku 2017 (!) provádí mimořádný svoz papíru a plastu. Loni vyšly vánoční svátky na pondělek až středu, papír a plast se vyvážel v úterý a následně v pátek, komunální odpad pak v pondělí a čtvrtek. Že je v tomto období odpadu více je nasnadě, avšak společnost SOTES provede tolik svozů, kolik je zaplaceno. Jsem i přesvědčen, že zvýšený nepořádek kolem odpadových nádob byl i v relativně brzké době odstraněn a současný stav je uspokojivý. U "Alexe" jde o jiný problém, a to ten, že zde jsou umístěny nádoby na více druhů separovaných odpadů, včetně textilu, který zřejmě láká některé lidi k vytahování a prohrabování. Také je zde na takový počet obyvatel i relativně malý obsah nádob na další komodity. Nepořádek, který zde byl, jsem nechal uklidit a dnes je stav uspokojivý.
  ~ René Bolvari, Sotes Sokolov, s.r.o., středisko odpadů a čištění

 • 9.1.2019

  PONIČENÝ PLOT

  dotaz:
  Dobrý den, již 11. rokem bydlím na adrese Heyrovského 1393. Tento objekt vlastnila až do loňského června liberecká firma Soukenická LB s.r.o. Pronajímatelem byl t. č. pan Alexandr Kendik. Nyní je vlastníkem objektu Sokolovská uhelná a.s. Před 3 měsíci (cca říjen 2018) se stala dopravní nehoda, řidič této nehody zdevastoval plot a vstupní bránu, která ohraničuje objekt. Plot a brána jsou v dezolátním stavu, brána se nedá otvírat ani zavírat. Nyní, když je vlastníkem Sokolovská uhelná a.s., máme veškeré závady hlásit na Hospodářskou správu pí. Renatě Mikyskové. Paní Mikysková mi na můj dotaz ohledně toho, jak řešit situaci se zdevastovaným plotem a bránou odpověděla, že jí to nezajímá a ať se obrátím na město. Sokolovská uhelná a.s. prý koupila pouze domy a ne pozemky. Netuším tedy na koho se obrátit. Jak již jsem psala, žiji zde 11.rokem, nájem platím řádně, jsem spořádaným občanem, přijde mi docela nefér a lhostejné tuto situaci neřešit.
  ~ Děkuji za odpověď, S pozdravem Soňa Hetzerová

  odpověď:
  Dobrý den, vlastníkem oplocení je vypůjčitel pozemku, kterým je společnost Soukenická LB s.r.o. Společnost byla vyzvána k vyklizení pozemku, včetně odstranění oplocení. Termín pro vyklizení vyprší 31. ledna 2019.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 9.1.2019

  TEPELNÉ ČERPADLO V BRNĚNSKÉ ULICI

  dotaz:
  Vážená paní starostko, tímto se obracím na vaší stránku „napište starostce“ s dotazem na kauzu umístění venkovní části tepelného čerpadla na pozemku města Sokolova č.p. 3128/1 v ulici Brněnská a tímto žádám, aby byl zveřejněn. Předpokládám, že po uveřejnění toto může sloužit jako příkladný precedent pro veřejnost ve smyslu pochybení a nekompetentnosti stavebního úřadu v Sokolově a postupu státních úředníků na Úřadu města Sokolov. Dne 12. 11. 2018 jsem se již opakovaně písemně obrátil s dotazem na starostu se stížností na umístění tepelného čerpadla. Vzhledem k tomu, že již uběhla zákonná lhůta 30 dnů dle správního řádu, žádám Vás opětovně o písemnou odpověď na naše otázky ke kauze tepelného čerpadla a sdělení stanoviska města na umístění neschválené stavby na pozemku města. Bohužel jsem zjistil z předchozí písemné komunikace se starostou, že je nutné dotazy a stížnosti na starostu urgovat, protože nám neodpovídá v zákonné lhůtě. Pro připomenutí a orientaci, především pro veřejnost, chci stručně uvést, že kauza o umístění a provozu venkovní části tepelného čerpadla se táhne již od září 2014. Investor v té době umístil venkovní část tepelného čerpadla přímo do profilu okna (24 cm od okna a 27 cm na výšku do prostoru okna) bytové jednotky jiného vlastníka. Tepelné čerpadlo umístil nad pozemek, jehož vlastníkem je město Sokolov a na tomto pozemku navíc vybudoval vyvýšenou betonovou desku s oplocením. Tímto investor porušil veškeré zákony, normy a vyhlášky a dopustil se nemorálního jednání. Po stížnosti majitelů vedlejších objektů (již od roku 2014) zahájil stavební úřad v Sokolově řízení se stavebníkem. Na základě dlouhých tahanic vydal dne 3. 8. 2018 stavební odbor Krajského úřadu karlovarského kraje rozhodnutí, že stavební úřad v Sokolově ve svém řízení pochybil a že stavebník jednal v dobré víře. Dle vyjádření stavebního úřadu v Sokolově ze dne 14. 9. 2018 (dle něj stavba nebyla povolena) se tento rozchází s názorem stavebního odboru Krajského úřadu karlovarského kraje, jednal prý také v dobré víře. Bohužel rozhodnutí stavebního odboru Krajského úřadu karlovarského kraje je definitivní, a to bez přihlédnutí ke stížnostem ostatních účastníků stavebního řízení, neboť stavební úřad v Sokolově jednal nekompetentně. Tudíž poslední dotazy směřujeme na město, jako na majitele pozemku. Z tohoto důvodu jsme od prvopočátku písemně oslovovali odbor správy majetku, odbor rozvoje města i samotného starostu Sokolova, aby se k tomuto vyjádřili a dali stanovisko. Přestože již v roce 2014 byla na pozemku města Sokolov vybudovaná vyvýšená betonová deska s oplocením a i plně v provozu nainstalované tepelné čerpadlo, město Sokolov až dne 6. 1. 2016 pronajalo (za jakýchsi podivných podmínek) výše jmenovanou parcelu investorovi a po našich stížnostech přímo na město zrušila rada města Sokolov bez uvedení důvodu tento pronájem. Město, jako účastník stavebního řízení, mohlo nahlédnout do spisu, kde již byly podány stížnosti. Byla podána hromadná stížnost na hlučnost čerpadla, která se monitorovala a řešila. Investor bez kolaudačního řízení provozuje veřejnou činnost, aniž by stavební úřad zahájil ve věci řízení. Na předchozí stížnost ze dne 20. 9. 2018 adresovanou starostovi panu Pickovi jsme obdrželi písemnou odpověď na naše dotazy (zase až po urgenci a po zákonné lhůtě), ale vzhledem k tomu, že odpovědi v jeho dopise na naše dotazy byly nejasné a zavádějící, byla uskutečněna osobní schůzka se starostou, který ale v této době již jako odstupující starosta doporučil se obrátit písemně na nového zvoleného starostu. Což jsem také učinil písemně dne 12. 11. 2018. Doposud čekáme na jeho stanovisko. Věřím, že tato kauza zaujme širokou veřejnost a že veřejnost dostane možnost jí dále sledovat.
  ~ S pozdravem, Teliev Georgi

  odpověď:
  Vážený pane Telieve, Vaši stížnost jsme na městském úřadě zaevidovali dne 12. listopadu 2018. Po prošetření a vyjádření odboru stavebního a územního plánování byla vypracována odpověď, která Vám byla na sdělenou adresu dne 17. prosince 2018 odeslána prostřednictvím České pošty, s.p. Dle jejího sdělení byla zásilka doručována dne 18. prosince 2018, adresát ovšem nebyl zastižen. Následující den byl dopis uložen na poště a dne 3. ledna 2019 byla zásilka vrácena zpět odesílateli, tj. Městskému úřadu Sokolov (č. zásilky RR676040173CZ). K Vámi uvedené zákonné lhůtě pro vyřízení stížnosti si dovolíme uvést na pravou míru, že zákonná lhůta činí dle ustanovení § 175 Stížnosti, odst. 5) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád: nikoli 30 dnů, nýbrž 60 dnů. Ta počíná běžet ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Přestože úřad není povinen, bude Vám vyrozumění posláno opětovně.
  ~ Městský úřad Sokolov

 • 7.1.2019

  SOLENÍ CHODNÍKŮ

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, máme tu zase zimu a kluzké chodníky. A opět nesolíme! Kamínky se nám budou zabodávat do podrážek ještě v květnu, ale na ledovce zkrátka nepomohou. Rok co rok čekáme, kdy to někdo pochopí! Meteorologové upozorňují daleko dopředu, že to nastane a dokonce upřesňují místa a čas, kdy bude povrch ledovatět! Ptám se jednoduše a polopatě: proč SOTES nenasolí všechny komunikace s předstihem? Proč máme plnit chirurgické ambulance rok co rok díky neudržovaným chodníkům? Neudržované nejsou ani hlavní chodníky! Chce to sůl! Pochopte to už konečně. Tak jako chápu, že se nemám obracet jako občan na SOTES, protože s nimi nejsem v žádném právním vztahu, zatímco vy jako město ano! A jako občan Sokolova se obracím na Vás, neboť tu trvale žiji!
  ~ Zora

  odpověď:
  Dobrý den paní Zoro, děkuji za podněty ohledně zimní údržby komunikací. Dovolím si říci, že i v tomto případě platí, co člověk, to názor. Někomu mohou vadit kamínky, někomu sůl, někomu by mohla vadit předem ošetřená komunikace a tak dále … Každý "negativní" vliv počasí, který brání schůdnosti a sjízdnosti komunikací, ať je to sněžení, či námraza vyžaduje specifické ošetření co se týká rozsahu i použitého materiálu. Např. v pondělí dne 3.12., kdy byl vyhlášen kalamitní stav z důvodu ledovky, tak permanentně pršelo při teplotě mínus 4 °C. Sůl tímto z komunikací byla odplavována a i při opakovaném ošetření komunikací použití soli nemělo efekt. Bylo tedy nutné použít kamínky, aby se zajistila alespoň minimální sjízdnost a schůdnost komunikací v době trvání kalamitního stavu. Co se týká návrhu, či nápadu nasolení komunikací s předstihem, tak mohu říci, že i když pravidelně sledujeme počasí z několika zdrojů, tak ne vždy předpověď vyjde, a to ani časově, ani lokálně ani rozsahem srážek. Neumím si tedy představit reakce jiných občanů, kdyby se komunikace předem ošetřila a k předpovědi počasí by nedošlo, což se stává poměrně často. Běžně jsou komunikace v Sokolově ošetřovány celoplošně solí. K tomu slouží celkem více jak 10 vozů zimní techniky, které mají předem určené trasy. V případě, že je nutné použít na posyp kamínek, tak máme k dispozici zametací vůz, který kamínek z komunikací zamete v nejbližší možné době.
  ~ S pozdravem, Josef Düringer, SOTES Sokolov spol. s. r. o.

 • 4.1.2019

  DOTAZ K ŘEŠENÍ KŘIŽOVATEK

  dotaz:
  Dobrý den, v odpovědi panu PaedDr. Josefu Novotnému je neumožnění průjezdnosti Javorové ulice do ulice Stará Ovčárna zdůvodněno: "pozemní komunikace mají svírat pravý úhel". Jde o praktické ustanovení. Protože ale jde o křižovatku s minimálním provozem, je šikmé najetí ze strany od Javorové méně nebezpečné než na křižovatkách Dukelská - Pod Háječkem, Sokolovská - Heyrovského (pod kinem), ale velmi frekventované Sokolovská - K. H. Borovského. Bude se s touto křižovatkou něco výhledově dělat, aby nájezdy do křižovatky měly pravý úhel, nebo pro ni bude nadále platit, že když "mají" neznamená že "musí"? Mně se požadavek pana Novotného nezdá "nebezpečný". Děkuji za stručnou odpověď, jen: bude se řešit, nebude se řešit Sokolovská - K. H. Borovského
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den, v místě zmíněného výjezdu z ulice Javorové je i výjezd z účelové komunikace z areálu zdraví a také výjezd ze zpevněné parkovací plochy nad areálem. Jde o složitou dopravní situaci, která při troše nepozornosti může vést (v minulosti vedla) k nehodám. Nemyslím si, že Vámi jmenované křižovatky jsou stejně dopravně problematické, nicméně děkujeme za podnět. Budeme se jím ve spolupráci s Dopravním inspektorátem v Sokolově zabývat.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 4.1.2019

  NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD MHD

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, mám dotaz k nové MHD provozované společností Ligneta od 1. 1. 2019. Ačkoliv bylo deklarováno, že bude zachován stávající provoz, dojde dle zveřejněných jízdních řádů, platných od 1. 1. 2019, k omezení prázdninového provozu až na úroveň provozu letních prázdnin současného provozovatele AKV. Znatelné omezení je tak u linek 3, 4, 5 a 6 v průběhu jakýchkoliv prázdnin, nejenom těch letních, jak tomu bylo do 31. 12. 2018. Jaký je důvod takové změny?
  ~ Děkuji za odpověď, Jan Novák

  odpověď:
  Dobrý den, u Vámi uvedených linek došlo u několika spojů pouze ke změně negativní značky (nejede od …, jede od …). K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu úspory tarifních kilometrů a tím hrazených finančních prostředků, avšak s tím, že důležité spoje s touto značkou mají za sebe zástupné spoje s negativní značkou 32 nebo 33, které jedou po trase v podobný čas. Věříme, že tato změna se cestujících dotkne minimálně a převýší úsporu, která tímto krokem byla učiněna. Výsledek této změny budeme vyhodnocovat a poté v součinnosti s dopravcem bude jízdní řád optimalizován z hlediska potřeb cestujících tak, abychom vyhověli jejich co nejvyššímu počtu. Děkujeme za pochopení.
  ~ S pozdravem, Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 4.1.2019

  AKTUALIZOVÁNO: ULICE U DIVADLA

  dotaz:
  Dobrý den, i v dnešní auto době stále část obyvatel Sokolovska využívá hromadnou dopravu. Při cestě na terminál/vlakové nádraží v Sokolově však takový prostý pěší narazí na neexistenci přechodu pro chodce v ulici U Divadla - na křižovatce s ulicí Nádražní /západ - u Kooperativy/, či na křižovatce s ulicí Svatopluka Čecha. Zároveň stav některých budov vzbuzuje v člověku dojem, že se brzy zřítí. Například Nádražní ulice č.p. 214 a 2091, ulice Svatopluka Čecha 1373, 1374 s odlomenými okapy, pod nimiž se v zimě tvoří náledí. O čistotě v této oblasti ani nemluvím. Jistě by se alespoň něco z toho dalo řešit. Děkujeme
  ~ Hana Pokorná

  odpověď:
  Vážená paní Pokorná, v současné době město neuvažuje o vyznačení přechodů pro chodce v ulicích Svatopluka Čecha, U Divadla a Nádražní. I mimo přechod pro chodce je dle zákona dovoleno přecházet vozovku a to s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel. Ve věci stavu objektů jsme předali podnět stavebnímu úřadu, neboť je nevlastní město a z tohoto důvodu také nemůžeme zasahovat do jejich údržby a oprav. O čistotu ve městě se stará společnost SOTES Sokolov spol. s r.o., avšak je nutno poznamenat, že záleží na každém z nás, jaké si kolem sebe vytváříme prostředí, Sotes nemůže v plné míře napravovat chování občanů, kterým je vzhled svého okolí naprosto lhostejný.
  ~ S pozdravem Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

  Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Stavební úřad se bude zabývat uvedenými skutečnostmi z úřední povinnosti, tedy zejména prošetří otázku stavebně technického stavu objektů tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví osob a zvířat a případně přistoupí k dalším opatřením.
  Ing. Lucie Radková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 4.1.2019

  AKTUALIZOVÁNO: PŘIPOMÍNKA K PATNÍKŮM V UL. K. H. BOROVSKÉHO

  dotaz:
  Přeji dobrý den, mám připomínku týkající se ul. K. H. Borovského. Mohlo by město dát podnět na KSÚS k doplnění a úpravě značení tzv. patníků v ulici K. H. Borovského? Zejména v horní části z centra ke kruhové křižovatce. Při jízdě z centra a při oslnění aut s novými světly s LED a LASER technologií, není před a na horizontu dobře viditelný kraj silnice. Zejména však za mlhy, deště a za snížené viditelnosti. Vzhledem k přibývajícím nehodám v tomto úseku, by jistě nebylo od věci prověřit, zda patníky jsou umístěny dle ČSN 73 6101. Osobně si myslím, že nikoliv. Doplnění chybějících patníků nebo jejich zvýšený počet by jistě pomohl k lepší orientaci na vozovce.
  ~ S pozdravem Robert Moutelík

  odpověď:
  Dobrý den pane Moutelíku, děkujeme za podaný podnět týkající se problematiky úseku silnice III/2099 v ulici K. H. Borovského v Sokolově. Směrové sloupky jsou vodicí bezpečnostní zařízení, která zabezpečují optické směrové vedení vozidla na pozemní komunikaci hlavně v noci a za podmínek snížené viditelnosti, přispívají tak k orientaci řidičů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Užívají se zpravidla mimo obec a tam, kde nejsou jiná bezpečnostní zařízení. Ve zmiňovaném úseku se z bezpečnostních prvků nachází mimo směrových sloupků také svodidla a vodorovné dopravní značení. Pro lepší viditelnost ve večerních a nočních hodinách i obecní veřejné osvětlení. Aktuální stav rozmístění směrových sloupků hlavně v místě horizontu posoudíme a v případě potřeby i doplníme. Rovný úsek před kruhovým objezdem je dle našeho názoru dostatečně přehledný. Zvýšený výskyt dopravních nehod v tomto úseku je však spíše důsledkem nepřiměřené rychlosti řidičů, nedostatečné pozornosti při jízdě a nepřizpůsobení se klimatickým podmínkám.
  ~ S pozdravem, Bc. Rostislav Chramosta, správní inspektor, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

 • 2.1.2019

  MHD V SOKOLOVĚ

  dotaz:
  Dobrý den, mám ještě jeden dotaz ohledně cestování MHD v Sokolově pro seniory. Proč nemají takovou výhodu i občané, kteří nebydlí a nemají trvalý pobyt v Sokolově? Děkuji.
  ~ Pospíšil

  odpověď:
  Vážený pane Pospíšile, město Sokolov se rozhodlo proplácet svým občanům starším 70 let roční jízdné ze svého rozpočtu. Sokolovská MHD zahrnuje obce Březová, Svatava, Dolní Rychnov, Citice, Lomnice, Těšovice. Občané těchto obcí se mohou obrátit na obec, ve které žijí, zda o zavedení takového příspěvku neuvažují.
  ~ S pozdravem, Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 2.1.2019

  JEŠTĚ K PARKOVÁNÍ NA MICHALU

  dotaz:
  Dobrý den, ještě k tomu parkování na sídlišti Michal. Jde prosím nějak zjistit kdo a jaký pozemek si koupil nebo pronajal? Jedná se mi o to, že vedle zapomněnky u Gondíků si někdo natáhl řetěz, aby tak zatarasil parkovací místo. Chtěl bych prosím vědět, jak velký pozemek si dotyčný tedy pronajal nebo odkoupil? Kam až sahá hranice odkoupeného nebo pronajatého pozemku nebo spíše parkovacího místa. Děkuji
  ~ Karel

  odpověď:
  Vážený pane, vlastníkem pozemku město Sokolov není a ani v minulosti nebylo. Informace o parcele, její hranici i vlastníkovi si můžete dohledat zde.
  ~ S pozdravem, Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 2.1.2019

  ODSTAVENÁ AUTA NA VÍTĚZNÉ

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně vozidel odstavených na ulici u firmy Krufin v ulici Vítězná. Auta jsou tu každý den hlavně o víkendu odstavována na pozemní komunikaci a překážejí provozu (neumožňují bezpečné projetí a nevytváří 3 metry široký jízdní pruh pro každý směr), nehledě vozidel na zastávce MHD, kde je žlutá čára (vodorovné dopravní značení). Nejméně třikrát jsem upozornil Městskou policii Sokolov na možný přestupek. Dále se nedalo na služebnu MP Sokolov dovolat ani po vytočení linky 156. Děkuji za odpověď a hlavně za pomoc.
  ~ Lukáš Szeif

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za upozornění, na místo jsme vyslali hlídku MP Sokolov. Uvedené místo budeme průběžně kontrolovat, zejména tedy stání v zákazu zastavení. Co se týče linky 156, je již plně funkční, závada na ústředně Městského úřadu Sokolov byla opravena.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 2.1.2019

  BEZDOMOVCI NA NÁDRAŽÍ

  dotaz:
  Dobrý den, měla bych jednu velkou prosbu. Nejspíš to bude směřováno veliteli Městské policie. Šlo by udělat něco s těmi bezdomovci ve vestibulu vlakového nádraží v Sokolově? Od rána tu sedí špinaví a smradlaví na lavičkách kam si pak sedne nic netušící slušný cestující a nebo si nemají kam sednout vůbec, protože tyto existence jim zabírají místa. Máme krásnou novou čekárnu a oni to kazí. Nejlépe aby tam někdo byl a hnal je odtamtud.
  ~ Zuzana

  odpověď:
  Dobrý den, hlídka Městské policie Sokolov a Asistenti prevence kriminality zde pravidelně dochází a pokud zde osoby bez domova páchají přestupek (žebrají, dělají nepořádek, obtěžují kolemjdoucí) jsou z místa vykázáni. V ostatních případech jsou upozorněni na slušné chování. Provozovatelem nádraží ČD je SŽDC a to zde má pověřenou osobu - ostrahu, která zde dohlíží.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 28.12.2018

  NOVOROČNÍ PYROTECHNIKA

  dotaz:
  Dobrý den paní starostko, dovolte mi pogratulovat Vám ke zvolení. Můj dotaz se týká nadcházejících oslav Nového roku a s tím spojené každoroční porušování vyhlášky, kdy jsou odpalována zábavní pyrotechnika, hlavně mimo vyhláškou povolené dny. Máte prosím v plánu zvýšené kontroly prodejců pyrotechniky, dodržování závazných stanov vyhlášky, či zvýšené kontroly strážníků? Každý rok soucítím s majiteli vyděšených zvířat, volně žijící zvěří i ptactvem, staršími a nemocnými lidmi, malými dětmi. Předpokládám, že úplný zákaz ve městě neplánujete, jen mi způsob takové hloupé a zbytečné zábavy přijde více, než primitivní, nic pozitivního nepřinášející.
  ~ Děkuji za Vaši odpověď, s pozdravem R. Takáčová

  odpověď:
  Dobrý den, Městská policie Sokolov, tak jako každoročně, dohlíží, aby se zábavná pyrotechnika odpalovala pouze v povolený den a přestupky se snaží na místě řešit. Úplný zákaz pokud je mi známo se zatím neplánuje.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 28.12.2018

  PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI MICHAL

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal jak město řeší situaci ohledně parkování v celém městě? Především pak na sídlišti Michal, kde bydlí rodiče. Večer tam není vůbec možné zaparkovat. Což chápu, že není dostatek míst. Na co se hlavně chci zeptat je: jak je možné, že nejsou auta, která stojí proti veškerým předpisům (například v ulici Slavíčkova na místě, kde je žlutá čára - tedy zákaz zastavení) pokutována nebo odtahována? Stojí v zatáčkách a podobně - a situace je neúnosná a nebezpečná. Avšak ani jednou jsem neviděl, že by se u takového auta zastavila policie, že by měli za oknem lístek nebo že by došlo k odtahu daného vozidla. Jak je toto možné? Je tedy možné takto parkovat a příště mohu zaparkovat třeba na trávě bez obavy, že dostanu pokutu? Já abych věděl pro příště až nebudu moci najít místo a nebudu muset jezdit na parkoviště, které je kousek od Lidlu, kde místo je.
  ~ Aleš Bejvl

  odpověď:
  „Dobrý den, s dovolením odpovím na první část dotazu, tedy k situaci ohledně parkování ve městě. Asi není potřeba připomínat, že tehdejší urbanisté a architekti úplně nepočítali s takovým nárůstem automobilové dopravy jako je dnes a není tedy jednoduché najít plochy vhodné pro rozšíření stávajících či výstavbu nových parkovišť. Vedení města se parkováním intenzivně zabývá - byly s ohledem na stávající zeleň a podzemní infrastrukturu vytipované vhodné pozemky a zahájeny projekční práce. Nicméně od myšlenky po realizaci je dlouhá cesta. Záměr musí být v souladu s územním plánem, musí být projekčně připravený včetně všech povolení a především musí být na jeho realizaci vyčleněny finanční prostředky. Konkrétně na sídlišti Michal se zpracovává projekt Parkoviště v ulici Slavíčkova (nad chráněným bydlením), Parkoviště v ulici Slavíčkova - Mánesova, Parkoviště v ulici Švabinského, Parkoviště v ulici Marie Majerové. Více informací k uvedeným projektům naleznete na webových stránkách města v Projektech města. Další možností parkování jsou parkovací domy. Ve městě byly vybrány čtyři lokality vhodné pro výstavbu parkovacích domů, jednou z nich je i ulice Slavíčkova. V tuto chvíli město hledá projektanta, který má s parkovacími domy zkušenosti a především volné kapacity.“
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

  „Dobrý den, dovolím si vyjádřit se k druhé části připomínky. Nemohu s Vámi souhlasit, že řidiči vozidel za přestupky nejsou řešeni. Ze strany Městské policie Sokolov jsou řešeni každý den, ale ani MP Sokolov nemůže být na všech místech zároveň. Pokud vidíte přestupkové jednání, tak toto oznamte, klidně i anonymně na bezplatnou linku 156. Policie ČR lístky (výzvy pro nepřítomného pachatele přestupku) nedává a věc rovnou oznamuje správnímu orgánu.“
  Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 28.12.2018

  MHD PRO OBČANY STARŠÍ 70 LET

  dotaz:
  Dobrý den, mám otázku k odpovědi na dotaz MHD zdarma. Nevím o tom, že senioři nad 70 let s trvalým pobytem v Sokolově mají MHD zdarma. V jízdním řádu současném ani pro příští rok to uvedeno není. Proto má otázka zní, kde je to stanoveno a jak se to prokazuje? Píši dotaz touto formou, protože se domnívám, že je nás víc, koho to zajímá.
  ~ Děkuji, Bc. Alena Matěchová

  odpověď:
  Dobrý den, město Sokolov poskytuje občanům starším 70 let s trvalým pobytem na území města Sokolova finanční příspěvek na roční časové jízdné městské hromadné dopravy. Dle platného ceníku jízdného činí roční časové jízdné pro osoby starší 70 let 300 Kč. Postup je následující: senior si na Dopravním terminálu Sokolov v přepravní kanceláři dopravce (nově společnost LIGNETA autobusy s.r.o.) zakoupí za 100 Kč čipovou kartu, která je platná 3 roky. Dále si zde zakoupí roční časovou jízdenku za 300 Kč, která bude nahrána na tuto čipovou kartu. Poté se dostaví do pokladny v přízemí Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, předloží doklad o zaplacení ročního časového jízdného ve výši 300 Kč a občanský průkaz či jiný průkaz, kterým prokáže svoji totožnost (věk a trvalý pobyt), kde mu bude částka 300 Kč proplacena. Částka 100 Kč za čipovou kartu proplácena není. Informace o poskytnutí finančního příspěvku je zveřejněna na webových stránkách města pod tímto odkazem. Město Sokolov tento finanční příspěvek začal prvně vyplácet v průběhu roku 2005 každoročně, informaci jsme proto již považovali, i vzhledem k počtu seniorů, kteří každoročně proplácení využívají, za veřejně známou. Mrzí nás, že jste informaci o proplácení příspěvku nezaznamenala a věříme, že již nic nebrání tomu, abyste jej využila.
  ~ S pozdravem, Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

 • 22.12.2018

  OTEVŘENÍ UZAVŘENÉ KOMUNIKACE

  dotaz:
  Vážená paní starostko, bydlím v Sokolově, Javorové ulici 2081 na Staré Ovčárně. Mám na Vás žádost, zda by nemohla být zprovozněna ulice ležící na pozemku parcelní číslo 502/1, KU Vítkov u Sokolova? Tato ulice leží na tělese bývalé důlní vlečky. V současné době tato asfaltová komunikace je na konci uzavřena kovovým sloupem. Tento znemožňuje průjezd. Také velké balvany úmyslně položené mezi stromy znemožňují jeho objetí. Otevření této komunikace by zásadním způsobem zlepšilo dopravní situaci v tomto úseku Staré Ovčárny, jak pro obyvatele, tak pro sanitky, hasiče, popeláře i další. Hlavně však pro obyvatele ul. Javorová, pro kterou je stávající silnice "nahoru k zrcadlu" JEDINOU spojovací komunikací. Stačilo by i jednosměrné značení směrem od rodinných domků v ulici Javorová na hlavní silnici k můstku přes Lobezský potok. Několikrát se stalo, že úzká spojnice z Javorové ulice směrem vzhůru k zrcadlu byla dlouhodobě zatarasena většinou nákladním autem cosi vykládajícím či nakládajícím. Osobu s astmatickým záchvatem jsme museli vézt přes trávníky a kličkovat mezi stromy. Tyto situace sice nejsou běžné, ale čas od času se zde stávají.
  ~ S pozdravem a vírou v kladné vyřešení tohoto problému, PaedDr. Josef Novotný

  odpověď:
  Dobrý den, Váš dotaz jsme konzultovali s Dopravním inspektorátem v Sokolově a dle jejich sdělení s ohledem na BESIP nelze komunikaci z ulice Javorová připojit na komunikaci Stará Ovčárna. Úhel vzájemného křížení tří větví (213, 502/1 v k.ú. Vítkov u Sokolova, 4029/1 v k.ú. Sokolov) v křižovatce neodpovídá požadavkům čl. 4.4.8 ČSN 73 6102 Z1 (pozemní komunikace mají svírat pravý úhel). Nevyhovující úhel křížení pozemních komunikací vyvolává v praxi problémy s nevhodným postavením vozidel v křižovatce, které má za následek nedostatečný rozhled vozidel v křižovatce a v minulosti zde docházelo ke kolizím.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 21.12.2018

  DOTAZ NA MHD ZDARMA

  dotaz:
  Dobrý den, starostko, máme dotaz, proč to nejde v Sokolově, aby důchodci a mládež měli autobusovou dopravu zdarma jako v Chebu a Karlových Varech? Máme zde nejnižší platy, tak si myslíme, že by to pomohlo. Děkujeme.
  ~ Pospíšil

  odpověď:
  Vážený pane Pospíšile, senioři nad 70 let s trvalým pobytem v Sokolově mají MHD zdarma již více než deset let. Město Sokolov pak ve spolupráci s Městskou policií provozuje zvýhodněnou auto dopravu Senior expres pro občany od 70 let. O jiných úlevách v tuto chvíli město Sokolov neuvažuje.
  ~ S pozdravem, Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 11.12.2018

  ODVODNĚNÍ U OPRAVENÉHO RETARDÉRU

  dotaz:
  Dobrý den, byl jsem se podívat na skončenou opravu retardéru u mostu u Penny v ulici Boženy Němcové. Pokud nebyla oprava převzata někým z MÚ Sokolov, doporučuji, aby bylo zkontrolováno, kam bude odtékat voda z plochy mostu mezi odvodňovacími kanálky v části před retardérem z pohledu najíždění na něj od ulice Boženy Němcové v levé části vozovky. Mám za to, že u přechodu pro chodce na retardéru bude vznikat louže. Prostor není odvodněn, v množství neuklizeného lupení jsem při odhrabání nenašel žádné otvory, vsakování asi nebude účinné. Pokud můj odhad je špatný, neměl jsem s sebou delší vodováhu, omlouvám se.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Odvodnění mostu, resp. žlabů je samozřejmě součástí konstrukce mostu a pokud zhotovitel při realizaci opravy odvodnění mostu postupoval podle schválené projektové dokumentace skutečného stavu, tj. při opravě byl dodržen sklon, spád a vyústění žlabů tzv. ECOdrenů, tak odvodnění bude funkční. Přejímka dokončené opravy mostu je naplánována na příští týden, při té příležitosti bude provedena kontrola.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 7.12.2018

  DOTAZ NA OPRAVU SILNIC

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli budete v brzké době opravovat silnice po celém Sokolově. Jezdit po Sokolově je jako jezdit po tankodromu. Tento stav už trvá několik let a je to rok od roku horší. Děkuji za Vaší odpověď.
  ~ Pitner

  odpověď:
  Dobrý den, projekty, jež město připravuje a bude v nejbližších letech realizovat, jsou uveřejněny na webových stránkách města v Projektech města. Namátkou zmíním úpravy komunikace v ul. Slovenská, Slavíčkova, Mánesova, Atletická, Lidické nábřeží, Kovářská, K. H. Borovského a další. Termín realizace závisí na připravenosti projektu a samozřejmě na schválení prostředků v rozpočtu města. Rozpočet na rok 2019 bude schvalovat zastupitelstvo města dne 12. 12. 2018. Z plánu oprav komunikací, které každoročně provádí SOTES Sokolov zmíním opravu komunikace nad TJ Baník, ul. Heyrovského, ul. K. Čapka a komunikaci na Novinu. Záměrně uvádím pouze komunikace, protože se na ně ptáte, nicméně dojde i k opravám vybraných chodníků a parkovišť.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

 • 3.12.2018

  VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné zaplatit si parkovací místo pro svou SPZ přímo před panelovým domem, konkrétně v ulici Alšova? Zvlášť, pokud k tomu máme důvod. Jeden z panelových domů v této ulici to takto má. S parkováním je to tu šílené. Děkuji.
  ~ Linda

  odpověď:
  Vážená paní, předplatit si parkovací místo na SPZ bohužel v Sokolově není možné. Parkoviště v Sokolově, kde jsou vyznačeny RZ, si vybudovala sdružení vlastníků jednotek na vlastní náklady na pozemcích města a nyní mají tato parkoviště dlouhodobě ve výpůjčce, s tím, že se starají o jejich údržbu.
  ~ S pozdravem, Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 30.11.2018

  ŽÁDOST O KÁCENÍ

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na Městský úřad Sokolov s prosbou o zajištění podstatné redukce skupiny lip v ulici Boženy Němcové mezi domy 1511+1512 a 1513. Tyto stromy převyšují výšku domu 1511+1512, zhoršují příjem signálu satelitní televize a neúměrně znečišťují listím pozemky města a okapy domu v přilehlé straně. Dům je ve vlastnictví Společenství vlastníků. Těžištěm vychýlený kmen v případě pádu ohrožuje bezpečnost i na chodníku. Vítr zanáší množství lupení před vchody do domů a při otevření dveří proniká do chodeb. Tento stav se opakuje již několik let, několikeré ořezy větví provedené pracovníky SOTES, stav nezlepšily. Při zmenšení počtu kmenů by se stav podstatně zlepšil, když majitel pozemku a stromů nezajistil v minulosti redukci růstu. Tak vysoké stromy nepatří mezi bytovou zástavbu. Dnes pracovníci SOTES zásluhou pana Talíře provedli částečný sběr lupení. Bez souhlasu "odborníků na kácení stromů" nemůže část kmenů odstranit a oni lupení jistě nebudou likvidovat. Řešení uvedeného stavu se táhne již několik let. Zanesené okapy mohou způsobit přetečení vody ze střechy (zanesení vlivem malých srážek 2018) a poškození letos provedeného nátěru na zateplení 1511+1512, které hradíme z prostředků vlastníků. Děkuji za pochopení a rychlé řešení v období klidu. Nezdržujte se odpovědí, řešení bude viditelné na místě, nejde o stížnost, ale o prosbu starousedlíka v uvedeném místě od doby postavení uvedených domů.
  ~ Josef Horník

  odpověď:
  Vážený pane Horníku, děkujeme za Váš podnět. Pokud žádáte o pokácení lip v ulici Boženy Němcové, je nutné podat žádost přímo na odboru správy majetku. Poté bude Vaše žádost projednána komisí životního prostředí. Po případném doporučení ke kácení bude žádost předložena radě města a následně, pokud bude radou odsouhlaseno, rozhodne o případném kácení dřevin orgán ochrany přírody. Potom teprve bude možné přistoupit k samotnému kácení, které provádí společnost SOTES Sokolov, spol. s r.o. Celý proces se samozřejmě neobejde bez prvotního terénního šetření odboru správy majetku (které bude provedeno v nejbližším možném termínu), odborného arboristy a odboru životního prostředí. Stromy ve městě zlepšují celkové mikroklima, zachytávají prach, hluk, zvlhčují vzduch a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví. Proto je stav dřevin v terénu nejprve pečlivě hodnocen a dokumentován. Úklid listí z komunikací a zeleně ve vlastnictví města provádí společnost SOTES vždy na podzim a jistě chápete, že není v jejich silách každý den uklidit celé město tak, aby nedocházelo k zanášení okapů, které mohou způsobit přetečení vody ze střechy na fasádu domu. Tomu lze zabránit například i preventivním opatřením jako je ochranná mřížka na žlaby.
  ~ S pozdravem, Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 29.11.2018

  AKTUALIZOVÁNO: PARKOVÁNÍ NA NÁM. BUDOVATELŮ

  dotaz:
  „Dobrý den, nedá mi to, abych se opakovaně nezeptala, kdy se zbavíme parkoviště na novém náměstí? Na můj dotaz před časem jste mi neodpověděli, tak se ptám opět. Uvědomujete si, že zejména byty, které mají okna jen na náměstí, mají ztíženou možnost větrání? Uzavřené náměstí plné zplodin - motory některých aut zůstávají v chodu, aby se dalo rychle odjet. Moc ráda bych se dočkala nového náměstí plného stromů a ne zapáchajících aut. Současné nové náměstí je socializmus 60. let, který jste vylepšili kouřícími auty.“
  ~ Bc. Alena Matěchová

  „Dobrý den, souhlasím s paní Matěchovou. Co je těžkého na tom tam znovu zakázat parkování? Nábřeží je hotové, tak ať se parkuje tam a náměstí ať je zas volné. Kde jsou ty časy, kdy se tam mohly děti prohánět jen tak a teď aby se člověk bál je spustit z očí a okřikovat je pořád aby dávaly pozor, že tam jezdí auta.“
  ~ Děkuji Karel

  „Dobrý den, připojuji se k dotazu paní Matěchové. Také bydlím na nám. Budovatelů (od roku 1962). V současné době parkuje na náměstí a okolí cca 100 aut (nepočítám parkoviště Ural), která se v krátkých intervalech střídají (přijíždějí, odjíždějí, hledají místa). V letních měsících a v době inverze není možné nejen otevřít okna, natož si sednout na lavičky umístěné přímo před auty. Protože slib uvedení do původního stavu nebyl splněn, doufám, že rada města bude při svém rozhodování brát zřetel i na obyvatele, kteří bydlí na náměstí a bude uvedeno do původního stavu.“
  ~ Děkuji I. Hajná

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Vaše názory. Dostáváme řadu různých podnětů ohledně parkování v této lokalitě. Rada města na svém jednání tuto otázku projednala 28. listopadu 2018 a vzhledem k důležitosti tématu delegovala rozhodnutí na zastupitelstvo města, které bude jednat 12. prosince 2018.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 29.11.2018

  PŘECHÁZENÍ SILNICE V ULICI BOŽENY NĚMCOVÉ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, který chytrák plánoval chodníky a silnice v ulici Boženy Němcové směrem na koupaliště? V této lokalitě jsou tři silnice, ale jen dva přechody. V té nejnebezpečnější lokalitě není absolutně vidět do zatáčky, navíc, když až na hraně křižovatky stojí auta. Můj dotaz zní, bylo by možné alespoň umístit zrcadlo a namalovat přechod? Je to dost nebezpečné místo. Bohužel jsem nenašla, kde vložit foto.
  ~ Děkuji za odpověď Suchyňová

  odpověď:
  Dobrý den, veškeré dopravní stavby jsou navrženy projektantem s autorizací pro dopravní stavby a schvalovány dopravním inženýrem Policie ČR a odborem dopravy města. Přechody a místa pro přecházení jsou navržena s ohledem na platnou legislativu a normy a nelze je umisťovat nahodile a bez vazby na další provoz na pozemních komunikacích. Město Sokolov připravuje projektovou dokumentaci na úpravy navazující části ulice Slovenská, která bude řešit i problematiku podélného stání vozidel v těsné blízkosti této křižovatky. Návrhem by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců a k úpravě rychlosti vozidel přijíždějících k místu pro přecházení. Vámi zmiňovaná křižovatka byla spolufinancována z Evropských fondů a v rámci udržitelnosti projektu zde bohužel nelze do října roku 2020 provádět jakékoliv úpravy či změny.
  ~ Pěkný den. Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 29.11.2018

  PARKOVÁNÍ NA VÍTĚZNÉ

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici Vítězná-Atletická by bylo třeba vyřešit dodatečná parkovací místa a úpravu zeleně, včetně opravy ulice. Auta v současné době parkují na trávníku, který už přestává být trávníkem. Je to škoda, protože je tady hezká čtvrť města a zelené pásy kolem ulice působí neuspořádaně a zanedbaně. Doporučuji vám projít si postupně celé město a taková místa zařadit do plánu úprav a do budoucna postupně kultivovat.
  ~ Václav Mlčoch

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za dotaz. Ubezpečím Vás, že prohlídky města probíhají neustále a především na základě jich zahrnujeme do plánu a následně rozpočtu města nové investice a opravy a to nejen komunikací a parkovišť. Konkrétně v ulici Atletická připravujeme 2 projekty. Prvním projektem je propojka ul. Atletické mezi ulicemi Vítězná a Sportovní. Zde budeme v roce 2019 budovat nová parkovací místa, upravíme okolní zeleň a revitalizujeme i sousední vnitroblok. Na realizaci projektu byla městu schválena dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Druhý projekt počítá s úpravami komunikace Atletická od křižovatky u Penny až po parkoviště u dětského hřiště "U velryby". Tento projekt je ve fázi zpracování. Více informací k projektům, jež město připravuje nebo realizuje, naleznete na webových stránkách města v Projektech města.
  ~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 28.11.2018

  DOTAZ NA PRONÁJEM MĚSTSKÉHO BYTU

  dotaz:
  Dobrý den, už 9 let bydlíme v městském bytě. Máme byt o velikosti 2+1, kdy se osmiletý syn musí dělit s dvouletou dcerkou o malý pokojíček. Je nějaká šance byt vyměnit za větší? Byty nejsou už třetím rokem a pro nás je to tu malé.
  ~ Kateřina

  odpověď:
  Vážená paní, město Sokolov zveřejňuje nabídku uvolněných bytů na svých webových stránkách, najdete zde. Pokud Vám některá z nabídek vyhovuje, je nezbytné vyplnit přihlášku včetně doložení požadovaných příloh a odevzdat ji v termínu, který je na každé přihlášce uveden, na podatelně úřadu. Za poslední tři roky město nabídlo svým občanům k pronájmu minimálně 65 bytů, průměrně je na každý byt podáno 20-25 přihlášek. O přidělení či výměně městského bytu rozhoduje rada města. Podrobnější informace můžete získat na tel. č. 354 228 262, Vaše dotazy Vám zodpoví paní Jana Mikešová.
  ~ S pozdravem, Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 28.11.2018

  NELEGÁLNÍ KÁCENÍ STROMŮ NA SÍDLIŠTI MICHAL

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, sleduji Vaši rubriku a mám jeden dotaz. Prosím o zodpovězení, případně předání patřičnému odboru. Týká se pozemku č.p. 4040/82 Sokolov, na sídlišti Michal, svah pod "Sokolíkem". Zde delší dobu probíhá urputné kácení vzrostlých stromů a to již i na sousední parcele 4045, ostatní plocha, kterou vlastní Město Sokolov. Zde už také byly pokáceny vzrostlé silné stromy. Dále se na tomto pozemku nachází několik krásných, za sebou rostlých stříbrných smrků. Tyto zde rostou již mnoho let. Půjdou také k zemi? Chápu, je to soukromý pozemek, nálety se kácet můžou, ale asi jen do určitého průměru. Mám obavu, zda vše probíhá v souladu se zákonem o ochraně dřevin a zeleně. Ve stejné době začalo kácení letitých smrků i v areálu "Sokolíku". Nějak moc kácení vzrostlých stromů v této lokalitě? Mám k tomuto místu a okolí pozitivní vztah a není mi jedno, co se tady děje s přírodou.
  ~ Děkuji za odpověď. Renata H.

  odpověď:
  Vážená paní, dnes bylo na základě Vašeho dotazu provedeno šetření na místě. Bylo zjištěno, že kácení dřevin na pozemcích p.č. 4040/82 a 4045 proběhlo bez povolení orgánu ochrany přírody a bez vědomí města Sokolova jako vlastníka jednoho z pozemků. Odbor životního prostředí bude věc dále šetřit jako přestupek podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Za Vaše upozornění Vám velmi děkujeme. Kácení v areálu „Sokolík“ proběhlo v letošním roce na základě povolení vydaného odborem životního prostředí v srpnu letošního roku. Jednalo se o smrky napadené lýkožroutem smrkovým (kůrovcem). Pokácení napadených stromů bylo nezbytné. K zamezení dalšího šíření tohoto hmyzu byla uložena i následná okamžitá likvidace dřevní hmoty z pokácených stromů.
  ~ S pozdravem, Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí

 • 26.11.2018

  VÁNOČNÍ LAMPA

  dotaz:
  Dobrý den, měl bych prosbu, zda by v ulici Kosmonautů 1912 bylo možno vyvést z lampy zásuvku na projektor s vánočními motivy? Mnohokrát děkuji za odpověď.
  ~ Jaromír Krpec, předseda

  odpověď:
  Dobrý den, pane Krpče, pokud je to v zájmu vedení města, tak pro nás to není problém. Musíme se domluvit, kde by zásuvka pro napájení projektoru měla být. Přeji příjemný den.
  ~ Strnad Stanislav, elektro oddělení, Sotes Sokolov, s.r.o.

 • 26.11.2018

  K NEHODĚ NA MOSTĚ SOKOLOV - KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na zprávu o bouračce na mostě u chemičky. Ze své zkušenosti vím, že na tomto úseku není ani tak problém zatáčka, ale spíš kovové spoje, které jsou natřené barvou, která při sebemenší vlhkosti klouže, i když je sucho, auto má tendenci jít do smyku. Nebylo by možné tento spoj natřít směsí s abrazivem nebo něčím podobným, aby nedocházelo ke klouzání? Myslím, že náklady by nebyly vysoké a nehodovost se v tomto místě sníží.
  ~ Děkuji Lukáš Kostka

  odpověď:
  Dobrý den, po projednání s autorizovaným mostním projektantem sdělujeme, že mostní závěry jsou natřené pouze před montáží. Poté se jakýkoli nátěr i abrazivní silničním provozem obrousí. Dovolíme si podotknout, že tento most je v intravilánu obcí Sokolov a Královské Poříčí a tudíž by se zde mělo jezdit 50 km/hod. Vysoká rychlost a nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky jsou bohužel příčinou těchto dopravních nehod.
  ~ Tomáš Borolič, vedoucí oddělení mostní správy, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

 • 23.11.2018

  ŽÁDOST O NÁKLADY PRŮVODU ČERTŮ

  dotaz:
  Dobrý den, chci se vás zeptat, kolik stál v roce 2017 Průvod krampusů v rámci Adventu v Sokolově?

  Konkrétně :

  1. Kolik stáli účinkující?

  2. Kolik soukromá bezpečnostní agentura?

  3. Kolik policie?

  4. Kolik Městská policie?

  5. Kolik hasiči?

  6. Kolik promítání na velkoplošné obrazovky?

  7. Kolik natáčení akce MVTV Aš?

  8. Kolik propagace v Patriotu?

  9. Kolik propagace celkem?

  10. Kolik zábrany pro diváky?

  S jakou částkou se počítá letos? Přeji příjemný den a děkuji za odpověď.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Vážený pane Voznico, každý občan má dle informačního zákona č. 106/1999 Sb. právo na informace. Nápovědu, jaký způsobem můžete o tyto informace požádat najdete například zde.

 • 23.11.2018

  DOTAZ NA DEN STAROSTKY

  dotaz:
  Dobrý den, paní starostko, zdravím Vás. Protože vím, že jste pro otevřenou a transparentní radnici vůči občanům, což jste potvrdila na ustavujícím jednání zastupitelstva 5. 11. 2018, kdy jste konstatovala, že hnutí ANO chtělo přímé přenosy ze zastupitelstva už v roce 2014, ale že to neprošlo u Vašich koaličních partnerů. Asi Vám vysvětlili, že by to nemuselo být dobré a přínosné. Nyní se na přímých přenosech ze zastupitelstva podle Vašich slov intenzivně pracuje. Uvidíme, kdy budou spuštěny v reálu a co nabídnou občanům Sokolova. Chci Vás tímto požádat, zda byste mohla zřídit pravidelné setkávání občanů města s Vámi jako se starostkou. V současné době to má většina měst u nás. Stačí jedenkrát za měsíc v odpoledním čase. Dozvíte se, co občany trápí. Oni se dozvědí, jaký máte na věci názor a co můžete pro ně udělat. Přispěje to k větší otevřenosti a vstřícnosti vůči obyvatelům města Sokolov. Předem Vám za to děkuji.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Vážený pane Voznico, nemám nic proti dnům otevřených dveří ve větších městech, nebo na krajských úřadech ve vyhrazených dnech v měsíci. Mé dveře už coby místostarostky města byly otevřené všem, kdo se na mě potřeboval nebo chtěl s čímkoliv obrátit. A nejinak tomu bude v době mého působení coby starostky Sokolova. Stačí se předem dohodnout na schůzce. Kromě toho se velmi často pohybuji na veřejnosti a není tak příliš velký problém mne oslovit. Děkuji
  ~ S úctou Renata Oulehlová, starostka

 • 22.11.2018

  OPRAVA MOSTU U LOBEZSKÉHO POTOKA

  dotaz:
  Dobrý den, Vám přijde normální že se u rok, maximálně dva roky starého mostu musí opět přistupovat k opravám? Mám na mysli most u Penny přes Lobezský potok. Tady se opět projevuje, jak nakládáte s penězi daňových poplatníků a jak si zaměstnanci státu a města plní své povinnosti. Mám na mysli stavební dozor apod.
  ~ Michal Hubáček

  odpověď:
  Dobrý den, most byl rekonstruován v roce 2015 za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výše finanční dotace byla 85 %. Oprava, která nyní probíhá, je reklamací díla zhotoviteli v záruční době. Tzn., že náklady za opravu nese zhotovitel. Dle mého názoru je zrovna tato akce dobrým příkladem, jak nakládáme s penězi daňových poplatníků a jak si plníme své povinnosti.
  ~ Pěkný den. Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 22.11.2018

  TANEČNÍ KLUB U KOUPALIŠTĚ

  dotaz:
  Dobrý den, bydlíme v ulici Závodu míru a v několika posledních týdnech nás sužuje ve večerních a nočních hodinách hluk z „tanečního klubu“ v areálu městského koupaliště Sokolov. Basy nám „tlučou“ v celém bytě a v tom lepším případě máme pocit, že nám pod okny neustále stojí náklaďák se zapnutým motorem. Ty vibrace a tlukot basů jsou již nesnesitelné. Co je to vůbec za nápad umístit diskotéku do sídliště?! Nejde přece, aby provozovatel diskotéky rušil lidi bydlící kolem. Prosíme, abyste jako pronajimatel zjednali nápravu, aby provozovatelé klubu basy ztlumili.
  ~ Děkujeme Součkovi

  odpověď:
  „Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Městské koupaliště podnajímá společnost Sokolovská bytová s.r.o., kterou jsme požádali o vyjádření. Z něj vyplývá, že budou neprodleně kontaktovat podnájemce s tím, že pokud nedojde k nápravě, bude přistoupeno k výpovědi z podnájemní smlouvy.“
  S pozdravem Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

  „Dobrý den, Městská policie Sokolov zde má kontrolní body. Nicméně v případě, že je zde velmi hlasitá hudba, která ruší noční klid a nemůžete spát, obraťte se na MP Sokolov, bezplatná linka 156 a oznamte toto přestupkové jednání, kdy MP Sokolov zjedná nápravu.“
  Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie

 • 19.11.2018

  UMÍSTĚNÍ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad na konci slepé ulice? Jedná se o ulici Dvořákova. Je problém je umístit do půlky ulice? Místo zde je. Třeba prostor před křižovatkou mezi ulicemi Dvořákova a Škroupova. Žijí zde starší lidé, kteří třídí odpad a nosit tříděný odpad nakonec slepé ulice, která nikam nevede, mi přijde dost daleko.
  ~ Děkuji Jan

  odpověď:
  Dobrý den, kontejnery na separovaný odpad umísťujeme na místa, kde nepřekáží silničnímu provozu, nezabírají místa pro parkování ani nenarušují zeleň. Umístěním kontejnerů na křižovatku ulic Škroupova a Dvořákova by nebyl zajištěn dostatečný rozhled na navazující komunikace. V nejbližším možném termínu bude kontejnerové stání na separovaný odpad vybudováno v ul. Fibichova.
  ~ S pozdravem Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku

 • 19.11.2018

  OPRAVA CESTY

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se bude opravovat asfaltová cesta v ulici Švabinského, za domy č. p. 1723 až 1730? Je to od odbočky k hospodě ALEX. Je tady vybudované parkoviště i s osvětlením, ale přístupová cesta, právě od zmíněné hospody ALEX je v takovém stavu, že se tam ničí pneumatiky (ostré kameny, díry). Pan Picka začátkem letošního roku odpověděl, že v roce 2018 to nebude a tak se chci zeptat, zda příští rok se to opraví? Parkuje tady cca 45 aut a je to i cesta ke garážím.
  ~ Děkuji a přeji hezký den. Jozef Miskolczi

  odpověď:
  Dobrý den, v roce 2019 plánuje město Sokolov rozšíření parkoviště v ulici Švabinského za domem č. p. 1717 - 1722 a rovněž bude realizována výstavba cyklostezky Bohemia - Stará Ovčárna, jejíž jeden úsek vede v místě mezi výměníkovou stanicí a restaurací Alex. Případná oprava přístupové cesty bude řešena až při realizaci výše uvedených stavebních prací.
  ~ Pěkný den Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 19.11.2018

  NEPOŘÁDEK U PRODEJNY

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, to neexistuje žádný zákon, aby si Vietnamci u prodejny Plas uklidili ten nepořádek na rampách z hlavní ul Závodu Míru? Je to otřesné. Děkuji za snahu.
  ~ Jaroslav

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět. Věc jsme již projednali s orgánem požární bezpečnosti, tj. Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov. Rampy jako takové jsou součástí objektu a dle vyjádření HZS mají sloužit výhradně k nakládání a vykládání zboží, nikoliv ke skladování. Skladováním věcí na rampách dochází k porušování požární bezpečnosti.
  ~ S pozdravem, Ing. Lucie Radková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování

 • 16.11.2018

  AKTUALIZOVÁNO: DOTAZ K PROVOZU MHD

  dotaz:
  Dobrý den, před časem jsem s lehkou ironií upozornil na (dle zveřejněné mapky) zmateční nový jízdní řád spoje č. 3. Bohužel, bez odezvy. Tak prosím o jasnou odpověď, zda bude tento spoj jezdit jednou kolem banky, jindy kolem nemocnice? Což způsobovalo v minulosti do zavedení spoje č. 33 útrapy zvláště starým lidem a invalidům. Většina spojů měla informaci o trase pouze na čelním návěstí, při náhradních autobusech žádnou. Lidé nemohou před jízdou studovat jízdní řády - v neosvětlených zastávkách, tištěné v malém formátu, často poničené!
  ~ Děkuji a zdravím V. Kodýdek

  odpověď:
  „Dobrý den, odbor správy majetku Městského úřadu Sokolov má na starosti městskou hromadnou dopravu v Sokolově, Váš původní dotaz jsme bohužel na odboru nedohledali, přijměte však naši omluvu, že Váš původní dotaz nebyl vyřízen. Ve Vašem dotazu píšete o spojích, pravděpodobně máte na mysli linky, pokud tomu tak je, tak sdělujeme ve zkratce, že linka č. 485003 jezdí kolem banky, linka č. 485033 jezdí kolem nemocnice. Není nám zřejmé, kde nacházíte zmatek v jízdním řádu u linky č. 485003, jízdní řád není nový, stávající je platný od 10.12.2017. Od 19. 1. 2019 bude novým dopravcem městské hromadné dopravy společnost LIGNETA autobusy, s.r.o. Jedním ze standardů nových autobusů bude vybavení vnějším a vnitřním elektronickým panelem zobrazujícím informace o trase linky a elektronický akustický informační systém pro hlášení zastávek. Pokud máte nějaké náměty na změnu jízdních řádů, předejte je odboru správy majetku Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 1.patro, kancelář A.1.17 nebo na e-mail: jirina.urbankova@mu-sokolov.cz. Předem děkujeme za Vaše náměty či postřehy."
  ~ S pozdravem Ing. Jiřina Urbánková, oddělení majetkové, odbor správy majetku

  „Dobrý den, v souvislosti s informacemi o novém dopravci jsem přehlédl, že dosud na stránkách města zveřejněný přehled tras je starý (z r. 2014), tedy před zavedením spoje č. 33. Pokud to bude tak, jak píšete, bude vše v pořádku.“
  ~ V. Kodýdek

 • 16.11.2018

  NEHODA U CHEMIČKY

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na zprávu o bouračce na mostě u chemičky. Ze své zkušenosti vím, že na tomto úseku není ani tak problém zatáčka, ale spíš kovové spoje, které jsou natřené barvou, která při sebemenší vlhkosti klouže. I když je sucho, auto má tendenci jít do smyku. Nebylo by možné tento spoj natřít směsí s abrazivem, nebo něčím podobným, aby nedocházelo ke klouzání. Myslím, že náklady by nebyly vysoké a nehodovost se v tomto místě sníží.
  ~ Děkuji Kostka

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu. Přes most jezdím denně a především v zimě to na dilataci trochu "ustřelí". Vzhledem k tomu, že město Sokolov není vlastníkem mostu, si dovolím Váš dotaz předat správci mostu Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje.
  ~ Pěkný den. Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 14.11.2018

  DOTAZ K BYTOVÝM DOMŮM V KŘIŽÍKOVĚ ULICI

  dotaz:
  Dobrý den, v listopadovém Patriotu ve Zprávách z města na str. 2 píšete: "V Sokolově by mohlo být až 50 nových bytů. V Křižíkově ulici, na místě zbouraných kasáren ..... ". Domnívám se, že v Křižíkově ulici nejsou zbouraná kasárna, takže otázka zní, jestli se jedná o Vítěznou ulici nebo jiné místo. Děkuji za odpověď a zdravím
  ~ Ing. Miroslav Liška

  odpověď:
  Vážený pane inženýre, v ulici Křižíkova město Sokolov plánuje bytové domy a ty budou na místě bývalého dopravního hřiště. Na Vítězné na pozemcích po bývalých kasárnách se připravují pozemky pro výstavbu rodinných domů. V tomto případě šlo o chybnou informaci a za tuto chybu se omlouváme.
  ~ Bc. Pavla Sofilkaničová, Sokolovský Patriot, šéfredaktorka

 • 13.11.2018

  PARKOVIŠTĚ NÁMĚSTÍ BUDOVATELŮ

  dotaz:
  Dobrý den, všimla jsem si, že už je otevřené Nábřeží Petra Bezruče. Zajímalo by mne, kdy tedy bude zrušeno "provizorní" parkoviště na nám. Budovatelů a zda se plánuje oprava povrchu, který tímto krokem dosti utrpěl?
  ~ Děkuji S. Krčková

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel v tuto chvíli Vám neumím jednoznačně odpovědět. O dalším osudu parkování na náměstí Budovatelů bude jednat Rada města Sokolova na konci tohoto listopadu. Pěkný den.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 13.11.2018

  KOMPOSTÉRY

  dotaz:
  Přeji hezký podvečer, dočetla jsem se v Sokolovském deníku extra, že nabízíte kompostéry. Chtěla jsem se zeptat, zda bych mohla také požádat, když máme víkendový objekt v Krajkové. Máme s rostlinným odpadem neustálý problém. Větší větve můžeme dávat na určitý pozemek a požádat obec, která to odveze. Ten zbytek dáváme vzadu na zahradě na hromadu (náš kompost). Kompostér by byl super. Děkuji.
  ~ Krenžálková

  odpověď:
  Dobrý den, kompostéry město Sokolov dává do výpůjčky občanům s trvalým pobytem v Sokolově, na pozemek na území Sokolova, tedy v katastrálním území Sokolov, Vítkov u Sokolova, Novina u Sokolova a Hrušková.
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového

 • 9.11.2018

  OSVĚTLENÍ U LOBEZSKÉHO POTOKA

  dotaz:
  Dobrý den, uvažujete o veřejném osvětlení na můstku přes Lobezský potok, který spojuje sídliště Vítězná a Penny Market/budovu VZP v ulici Boženy Němcové? Hrozí zde zranění a o bezpečnosti celkově ani nemluvě. Děkuji za odpověď
  ~ Radek Plechatý

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za dotaz. Město v nejbližších dnech zahájí stavbu nového veřejného osvětlení podél cyklostezky od Komerční banky k budově VZP. Poslední lampa by měla být umístěna právě před Vámi zmíněným mostem. Neumím nyní posoudit, zda osvětlení mostku bude dostatečné, pokud ne, budeme se jeho osvětlením dále zabývat. Pěkný den
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek, odbor rozvoje města

 • 8.11.2018

  VÝSADBA STROMŮ V UL. HEYROVSKÉHO

  dotaz:
  Dobrý den, můj dotaz se týká výsadby stromů okolo domů ve městě. Proč se někdo nezeptá obyvatelů, zda je chtějí mít vysazené za okny? Jsme rádi, že nám do oken svítí slunce. Kdyby se o ně někdo alespoň staral a pravidelně je ořezával, a ne je jen nechal planě růst, tak s tím není problém. Jedná se konkrétně o výsadbu stromů pod okny za domem v ulici Heyrovského 1566. Je určitě chválihodné vysazovat stromy ve městech, ale v otevřených prostorách, a ne je cpát tam, kde jsou jen na obtíž. Zatím jsou nízké, ale co pak až vyrostou? Je to pěkné místo, kde si hrají děti, v zimě tu sáňkují a najednou si někdo usmyslí, že sem dá stromy. Děkuji za vyjádření. S pozdravem
  ~ Zdeňka Malecká

  odpověď:
  Vážená paní Malecká, děkujeme za Váš podnět. Šetřením na místě jsme zjistili, že jeden z vysazených stromů je opravdu poměrně blízko k Vašemu domu, i když je ve standardní vzdálenosti jinde vysazované zeleně. Naštěstí jste reagovala velice rychle po jeho vysazení a tak je možné jej ještě přemístit na jiné místo. S pozdravem
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 6.11.2018

  AKTUALIZOVÁNO: K PARKOVIŠTI VE SLAVÍČKOVĚ ULICI

  dotaz:
  Dobrý den, nedávno jsem zaregistroval plány na výstavbu parkovacích míst ve Slavíčkově ulici (č. 26, 27, 28) a na základě tohoto plánu bych se rád zeptal na dvě věci. V první řadě význam plánovaného chodníku po pravé straně při vjezdu do ulice, zda bude na úkor dětského hřiště pod ním a zda není zbytečný a nestačilo by ho nahradit přechodem pro chodce na kraji ulice? A za druhé, co mě velmi trápí, tak umístění nových stání podél domu, kdy zaparkovaná auta budou velmi blízko (4 metry) od domu. Představa ranních startování s výfuky nasměrovanými k oknům, nejlépe pro byty v dolních patrech bude velmi nepříjemná. Je toto jediná možnost jak zvýšit počet parkovacích míst? Vůbec si nedokážu představit větrání bytů, nebo třeba pohyb mnoha dětí v naší ulici po užším chodníku na kolech a odrážedlech. Proč není například možné, využít k výstavbě nových parkovacích stání prostor podél protihlukové stěny u dálnice, od OMV až k chráněnému bydlení, kde je stejně jen bordel a bezdomovci? Parkování by měli všechny ulice po ruce a my nemuseli bydlet na parkovišti? Moc děkuji za odpověď.
  ~ Michal Krýzl

  odpověď:
  „Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. 1) Chodník na pravé straně nelze nijak nahradit či změnit, protože navazuje na stávající chodník vedoucí do areálu chráněného bydlení. Jeho umístění není na úkor dětského hřiště. 2) Při návrhu nových parkovacích míst vychází projektant z potřeb a prostorových možností daného území. Projekt zohledňuje požadavky na rozšíření parkovacích míst a navrhuje nejšetrnější řešení s ohledem na stávající zeleň, zástavbu, odpadové hospodářství a uliční provoz. Máte pravdu, že u č.p. 1686-1693 je navrženo parkování blízko domu. Vzdálenost od objektů, která je v nejužší části 4,5 m je dle našeho názoru dostačující a pokud se obyvatelé domu sjednotí v parkování čelem k objektu, bude Vámi zmiňovaný problém minimální. Nutno říci, že v zástavbě starého města je odstup daleko menší, je vymezen chodníkem v šířce 2 metry, leckdy i méně. Pozemek u protihlukové stěny byl taktéž zvažován, bohužel se nachází v ochranném pásmu dálnice, vede zde VTL plynovod, nadzemní a podzemní vedení VN a sdělovací kabely. Takto zatížený pozemek je zcela nevhodný pro jakékoliv projektové záměry. Na závěr dodám, že se zástupci města snaží vždy najít nejvhodnější a nejšetrnější řešení, bohužel ve stávající sídlištní zástavbě to většinou bývá na úkor něčeho. Pěkný den.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje města

  „Dobrý den, děkuji za odpověď ohledně parkování v ulici Slavíčkova. Rád bych ale upozornil na některé věci. Dotaz ohledně chodníku se týkal právé strany při vjezdu do ulice, který je teprve plánovaný, takže nejde o žádné nahrazování či měnění. A další věc. Vaše odpověď "pokud se obyvatelé domu sjednotí v parkování čelem k objektu, bude Vámi zmiňovaný problém minimální". Nevím kde žijete vy, ale umíte si REÁLNĚ představit jak se takové množství obyvatel sjednotí v názoru na jednu věc?“
  ~ Michal Krýzl

  „Dobrý den, moje poznámka ke změně či nahrazení chodníku se opravdu týkala chodníku na pravé straně a byla v reakci na Váš dotaz, zda lze plánovaný chodník (tedy nový stav) změnit. Probereme otázku jeho nutnosti ještě s provozovatelem chráněného bydlení a případně provedeme úpravy v projektové dokumentaci. Situace prezentovaná na stránkách města je pouze nezávaznou studií, která může po projednání s příslušnými orgány a správci sítí doznat určitých změn. Souhlasím s Vámi, že sjednocení v názoru takového množství lidí je leckdy oříšek - vycházím z dotazů na Napište starostovi (2.7.2018), kde právě obyvatelé ulice Slavíčkova poukazovali na neúnosný stav parkování v této lokalitě a žádali řešení. Cílem projektu tedy bylo a je, s ohledem na místní podmínky, navýšení parkovacích míst. Vzhledem k názorové neshodě obyvatelů ul. Slavíčkova nabízíme konzultační schůzku přímo na místě. Termín schůzky bude s předstihem uveřejněn na stránkách města a plakátech v ulici. Pěkný den.“
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje města

  Dobrý den, dovolte reakci na vaši odpověď na parkoviště ve Slavíčkově ulici. 1) Který stávající chodník máte přesně na mysliš? nyní tam žádný využívaný chodník není. Podle nákresu dojde k posunutí směrem k dětskému hřišti a tedy k omezení plochy, kde si hrají děti (realita, ne papírový nákres). 2) Dle našeho názoru, vzdálenost 4,5 metru od oken není dostatečná a s posunem chodníků na úkor parkování nesouhlasíme. V této slepé ulici je opravdu velké množství dětí a představa, jak si hrají před domem u výfuku aut a na odrážedlech/kolech se vyhýbají autům vykukujícím do chodníku je... Toto není zástavba starého města, nevím tedy, proč bychom měli mít její negativa. Jako solidaritu? V plánu máte posun parkoviště směrem k protihlukové stěně, tento kus o zatížených prostor nezasahuje? I tento pruh místo současného smětiště vyhovuje více, není nutné mít parkování až k zábranám (viz. všechny myslitelné překážky včetně Tetreva Hlusce). Zcela se ztotožňuji s příspěvkem pana Michala. 
  ~ Petr Dočkal

  Dobrý den, 1) Opravdu mám na mysli chodník na pravé straně, který tam ve skutečnosti je, jen neplní svou funkci. Probereme otázku jeho nutnosti ještě s provozovatelem chráněného bydlení a případně provedeme úpravy v projektové dokumentaci. K omezení plochy hřiště nedojde - ze situace je toto patrné a samozřejmě jste zván na odbor rozvoje města, kde můžeme spolu nahlédnout do situace. 2) Na vysvětlenou k záboru chodníku na úkor parkování. Cílem projektu bylo a je (a to i v reakci na podněty Vašich sousedů) navýšení počtu parkovacích míst. Jak jsem již psala, návrh zohledňuje místní podmínky území a zároveň plní normou dané minimální rozměry parkovacího stání a komunikace. Má-li tedy dojít k rozšíření stávajícího parkování, které je nyní pouze po pravé straně, je nutné navrhnout parkování i po levé straně. Nutno říci, že bez použití plochy "výhyben" a chodníku nelze oboustranné parkování navrhnout a zrealizovat. Vzhledem k názorové neshodě obyvatelů ul. Slavíčkova nabízíme konzultační schůzku přímo na místě. Termín schůzky bude s předstihem uveřejněn na stránkách města a plakátech v ulici. K rozšíření parkování k protihlukové stěně jen dodám, že je těžké předjímat, zda a v jakém rozsahu a finančním nákladu budou nutné přeložky stávajících podzemních sítí a zda bude vůbec ekonomicky výhodné rozšíření parkoviště budovat. Pěkný den
  Ing. Kateřina Klepáčková, odbor rozvoje města

 • 6.11.2018

  NAHLÍŽENÍ DO USNESENÍ RADY MĚSTA AD.

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o informaci, kde si mohu jako občan města Sokolov vyžádat k nahlédnutí a za účelem výpisu usnesení rady města popřípadě z komisí? Na webových stránkách nejsou k nalezení. Děkuji.
  ~ Jan Pichrt

  odpověď:
  Vážený pane, usnesení Rady města Sokolova a jejích komisí jsou pro osoby splňující podmínky podle § 16 a § 17 obecního zřízení přístupná k nahlédnutí a pořízení výpisů z nich u Městského úřadu Sokolov, konkrétně u odboru kanceláře tajemníka (Rokycanova 1929, Sokolov, kanc. č. A.3.08) v případě usnesení Rady města Sokolova a u tajemníka příslušné komise Rady města Sokolova v případě usnesení komisí Rady města Sokolova. Přehled tajemnic komisí je uveden zde. Sbírky finálních usnesení rady města najdete zde.
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka

 • 5.11.2018

  OBTĚŽOVÁNÍ HLUČNÝMI SOUSEDY

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych poradit jak postupovat při neustálém obtěžování hlasitou hudbou od sousedů? K obtěžování dochází jak přes den tak v nočních hodinách v panelovém domě v majetku města č. p. 1677. Předem děkuji za radu. S přáním hezkého dne
  ~ Zdeněk Procházka

  odpověď:
  Dobrý den, v případě obtěžování od sousedů velmi hlasitou hudbou volejte Městskou policii Sokolov, bezplatná linka 156-2 případně Policii ČR OOP Sokolov 974 376 600 nebo linku 158. Pěkný den
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 5.11.2018

  TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, kdy bude zastupitelstvo projednávat termíny svateb na zámečku v Sokolově? Děkuji
  ~ Daniel

  odpověď:
  Dobrý den, termíny sňatečných obřadů schvaluje rada města, nikoliv zastupitelstvo a předpokládáme, že návrh termínů předložíme radě ke schválení v průběhu listopadu.
  ~ S pozdravem Mgr. Petra Procházková, vedoucí odboru správních agend

 • 5.11.2018

  USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO

  dotaz:
  Dobrý den, dne 5. listopadu 2018 se koná ustavující schůze zastupitelstva města Sokolov v 15 hodin? Kde se toto zasedání koná a předpokládám, že je veřejnosti přístupné. Děkuji za informaci.
  ~ Petr

  odpověď:
  Dobrý den, ano, veřejné ustavující zastupitelstvo města se koná 5. 11. 2018 od 15,00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Sokolov, Rokycanova ulice tak, jak je uvedeno v pozvánce umístěné na úřední desce města. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka

 • 3.11.2018

  PARKOVÁNÍ U DOMU OHŘE

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký smysl má vyhrazené parkování pro lékaře za domem Ohře, když parkují mimo tato vyhrazena místa? Jejich parkovací místo je celý den nevyužité a oni blokují místo ostatním řidičům, nájemníkům, kteří nemají kde parkovat. Třeba dnes hnědá dodávka Mercedes. S pozdravem
  ~ Stalinová Pavla

  odpověď:
  Vážená paní Stulíková, lékařů ordinuje v lékařském domě Ohře dvanáct, vyhrazená parkovací místa pro lékaře schválila rada města a jsou čtyři. Z toho lze dovozovat, že osm lékařů parkuje mimo tato čtyři vyhrazená. Také se může stát, že někdo jiný zaparkuje na vyhrazeném místě pro lékaře a ten logicky musí zaparkovat na místě nevyhrazeném. S pozdravem
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 2.11.2018

  ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

  dotaz:
  Dobrý den, kdy zveřejníte na webu zápis a usnesení ze Zastupitelstva města Sokolov ze dne 20. září 2018? Děkuji za zveřejnění a odpověď.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Dobrý den, zápis ze zářijového zasedání Zastupitelstva města Sokolov byl zveřejněn na webových stránkách města v úseku "úřední deska", a to od 27. 9. 2018. Následně byl dne 2. 11. 2018 zveřejněn i ve zvláštní aplikaci, přístupné z prolinku odkazu "jednání zastupitelstva města", kde jste ho pravděpodobně hledal. S pozdravem
  ~ Ing. Dagmar Mašková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka

 • 2.11.2018

  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A PARKOVÁNÍ NA ŠENVERTU

  dotaz:
  Vážený pane starosto, měla bych na Vás nebo odbory města dva dotazy. 1) Na hřišti v ulici Tělocvičná se před nějakým časem objevila cedule, že toto hřiště bylo vybudováno z nemalých prostředků města. Musím říct, že tato cedule tady působí dost směšně až trapně, když si vezmu, že toto hřiště vybudovali občané Šenvertu svépomocí. Zajímalo by mě tedy, jak velké ty nemalé prostředky na vybudování byly? Pokud to není tajné, což by být nemělo. 2) Neuvažovalo by město nad výstavbou parkoviště na části pozemku č. 724? Začínají se nám tu množit auta, která věčně stojí na chodníku nebo na trávě na právě zmiňovaném pozemku. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
  ~ Stulíková

  odpověď:
  „Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Díky němu jsme zjistili, že návštěvní řád byl správcem hřišť k danému hřišti umístěn omylem. Během tohoto týdne bude cedule odstraněna.“
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

  „Dobrý den, výstavba parkoviště na pozemku p.č. 724 má dvě zásadní proti a to, že pozemek není ve vlastnictví města a výstavba parkoviště není v souladu s územním plánem. Za těchto podmínek město o realizaci parkoviště neuvažuje. Pěkný den.“
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje města

 • 1.11.2018

  VÝSTAVBA NOVÝCH BYTŮ

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, viděla jsem vaše televizní vystoupení o výstavbě bytů v Křižíkově ulici a tak jsem se chtěla zeptat jestli se v Sokolově uvažuje i o družstevní výstavbě bytů? Děkuji za odpověď.
  ~ Jiřina Krejčová

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel, v tuto chvíli město o výstavbě družstevních bytů neuvažuje. Pěkný den
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek, odbor rozvoje města

 • 27.10.2018

  POVRCH HŘIŠTĚ U ISŠTE

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, rád bych se Vás zeptal, proč se volení zástupci města rozhodli udělat krok zpět a financovat na hřišti u ISŠTE pokládku umělého trávníku se vsypem z křemičitého písku? Na hřišti u sportovní haly hrají svá domácí utkání všechny futsalové kluby ze Sokolova, trénují zde děti z FK Sokolov a mají zde tělesnou výchovu i děti z přilehlých škol. Nejméně rok jsme se společně těšili na opravu povrchu, který již skutečně svým stavem ohrožoval zdraví dětí i sportovců. Když se konečně zahájila oprava umělého povrchu, tak jsme byli nemile překvapeni typem povrchu, který se na plochu pokládá. V době, kdy se i malá okolní města snaží při opravách volit nejnovější trendy a financovat umělý povrch s gumovým granulátem, nebo dokonce bezzásypový povrch, tak v Sokolově dochází z pohledu sportovců o jednoznačný krok zpět. Umělý povrch se vsypem z křemičitého písku je možná levnější, ale zase se mnohem dříve opotřebuje. Takže v konečném důsledku se nejedná o žádnou úsporu,navíc děti i sportovci si po pádu na tomto povrchu odnesou nepříjemné krvavé odřeniny. To na modernějším povrchu nehrozí. Navíc se na tomto povrchu dá bezpečně sportovat pouze v jednom typu obuvi. Než financovat toto zpátečnické řešení, bylo by možná lepší hřiště opravit pomocí „záplat“ a vyměnit jen poškozené části (a také levnější). Nemyslím si, že ve stamilionovém rozpočtu města, ve kterém se najdou sta tisíce korun na ohňostroje nebo průvod čertů, by peníze byly tím skutečným důvodem pro toto rozhodnutí. Pane starosto, také jste hrával fotbal a velmi dobře si uvědomujete rozdíl mezi oběma povrchy. Můžete mi, prosím, sdělit důvod tohoto zpátečnického rozhodnutí volených zástupců města? Děkuji.
  ~ Vladislav Štěpánovský

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Dle mých informací první podnět k opravě povrchu obdrželo vedení města od správce hřiště a FK Sokolov v srpnu 2018. Nutno připomenout, že standardní postup jakýchkoliv investic a oprav je časově náročný. Vyžaduje projektovou přípravu, alokaci prostředků v rozpočtu města a výběr dodavatele. Vzhledem k opravdu špatnému stavu trávníku a ve snaze předejít zranění hráčů přistoupilo vedení města k jeho okamžité výměně, pokud možno ještě v roce 2018. Typ nového povrchu byl předem konzultován se správcem hřiště a zástupci škol, jež hřiště využívají. Byl brán zřetel na to, že se nejedná o ryze fotbalové hřiště, ale o multifunkční hřiště, které je využíváno i na jiné sportovní činnosti (především školami) - např. na házenou (i proto bylo hřiště nalajnováno jako házenkářské). Byla posuzována životnost nového povrchu (v případě řádné údržby je zhotovitelem udávána v délce 20 let), snadnější údržba (v porovnání se stávajícím povrchem, kdy především v zimních měsících docházelo k poničení chlupu) a v neposlední řadě i nároky na finanční prostředky. Úpravy trávníků jsou plánované do rozpočtu města pro rok 2019, můžu tedy již nyní prozradit, že město připravuje nový moderní povrch na vedlejším fotbalovém hřišti a to včetně LED osvětlení. Pěkný den.
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje

 • 27.10.2018

  DOTAZ KE KOMPOSTÉRŮM

  dotaz:
  Dobrý den, předpokládám, že o kompostér mohou požádat pouze majitelé domků nebo vilek ve jmenovaných oblastech. Nebo může zažádat i zahrádkář mající zahrádku v oblasti Vítkova?
  ~ Josef Hřebík

  odpověď:
  Dobrý den, kompostéry město dává do výpůjčky občanům s trvalým pobytem v Sokolově, na pozemek v katastrálním území Sokolov, Vítkov u Sokolova, Novina u Sokolova a Hrušková. O kompostér si mohou požádat vlastníci domků, vilek, zahrádek, ale i občané, kteří mají pozemek v nájmu, pachtu nebo ve výpůjčce.
  ~ Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového

 • 24.10.2018

  ÚKLID MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

  dotaz:
  Dobrý den, blíží se svátek Památky zesnulých a hřbitov je opět neuklizený.
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den, hřbitov se uklízí průběžně každý den. Samozřejmě před blížícím se svátkem bude kompletně vyčištěn. Přeji příjemný den.
  ~ Talíř Martin, DiS ved. střed. Veřejná zeleň SOTES Sokolov

 • 24.10.2018

  KE STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY A LAVIČKÁM NA HŘBITOVĚ

  dotaz:
  Dobrý den, není tomu dlouho, co jsem zaslechla informaci, že by se měla městská knihovna přesídlit z krásného a nostalgického prostředí městského zámku. Nepřímo to potvrdila ředitelka knihovny Mgr. Drobečková na diskuzi v rámci projektu „Knihovna Věc veřejná“ v Karlových Varech, následně jsem si všimla plánu na rekonstrukci na jedné z budov na Starém náměstí. Rozumím tomu, že knihovna trpí již nevyhovujícími prostory, ale přesunout ji z relativního středu města takzvaně „z ruky“, na mě nepůsobí jako rozumné řešení. Na již zmíněné panelové diskuzi se mimo jiné dospělo k závěru, že knihovna se musí stát jakýmsi komunitním centrem nad rámec základních knihovních služeb. Přesun do frekventovanější části města by tento trend mohl lépe podpořit. Minimálně okolí náměstí Budovatelů je lepším východiskem díky své koncentraci úřadů, obchodů a polikliniky. Nebo bývalá budova České pojišťovny se mi zdá do velké míry nevyužitá. Připadá mi, že na Staré náměstí bude také horší dostupnost, jak pro čtenáře v seniorském tak ty v mladším věku. Pravda, u kláštera je zastávka, autobus jezdí však jen jednou za hodinu a pouze jediná linka. Neuvažovalo vedení města spíše o rozdělení knihovny na pobočky? Sídliště Michal by z toho mohlo jen těžit, dosud je totiž od knihovny odříznuté nejvíce. Další z mých dotazů směřuje k žádosti o možnost rozšíření laviček na městském hřbitově. Například v blízkosti kolumbárií nad loučkou je jediná lavička na samém okraji cesty. Doufám, že by to uvítali nejen pozůstalí v seniorském věku, ale i ostatní návštěvníci hřbitova. Předem děkuji za Vaše vyjádření.
  ~ Eliška Kubíková

  odpověď:
  Dobrý den, informace, kterou jste zaslechla, je pravdivá. Těch důvodů je několik. Předně, v zámku jsme s knihovnou stále v pronájmu a jak sama uznáváte, prostory nejsou již dostačující. Pozitivem bude jistě také to, že dojde k rozšíření prostorů muzea a k navýšení množství vystavovaných exponátů, včetně Sokolovského pokladu. Díky stěhování knihovny do našich objektů na Starém náměstí jsme také nalezli smysluplné využití pro tyto objekty a bezesporu dojde k tzv. oživení Starého náměstí, na které se i díky tomuto rozhodnutí začne vracet život. Jsem přesvědčený také o tom, že i Staré náměstí lze považovat za "střed města". Váš návrh v podobě Nového náměstí není bohužel realizovatelný, neboť zde město nevlastní vyhovující objekt. Pokud tedy pominu bytové domy. O dalším Vašem návrhu, tedy o budově bývalé pojišťovny jsme diskutovali, nicméně finanční náročnost na odkup nemovitosti a následnou rekonstrukci (s ohledem na potřebné uspořádání) byly opravdu vysoké. Mrzí nás to, neboť právě toto místo je opravdu dostupné (MHD, parkování apod.) a navíc s nelibostí vnímáme postupnou devastaci této budovy. Dovolím si přeci jen končit alespoň trochu optimisticky. Podnětů na návrat pobočky knihovny na sídliště Michal je již víc a proto se vedení města zabývá, a to ve spolupráci s městskou knihovnou, myšlenkou na její návrat. Momentálně hledáme vhodné prostory. Otázku laviček na hřbitově projednáme s vedením správce hřbitova, tedy společností SOTES Sokolov, s.r.o. Pohodový den.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 23.10.2018

  KÁCENÍ STROMŮ V ATLETICKÉ

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu byly pokáceny všechny stromky v ulici Atletická u vchodu domu č.p. 2004? Už tak je na sídlišti Vítězná málo zeleně, což v současných velmi teplých letech je jistě na škodu. Stromky byly pořezány v sobotu 20. října a stále ještě leží na hromadě za domem. Děkuji za odpověď.
  ~ Dvořák

  odpověď:
  Vážený pane Dvořáku, děkuji, že Vám není lhostejný stav zeleně v našem městě. Kácení čtyř stromků v ulici Atletická 2004 v sobotu 20. 10. 2018 bylo neoprávněné, město Sokolov ani orgán ochrany přírody s ním nevyslovily souhlas. Policie ČR již škody napáchané na majetku města prošetřuje. S pozdravem
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 23.10.2018

  NÁDOBY NA KOVOVÝ ODPAD

  dotaz:
  Dobrý den, nemůžu ve městě najít volně přístupný kontejner na plechovky a kovová víčka od jogurtů apod. Kam tento odpad odložit? Poradíte? Děkuji
  ~ V. Bubnová

  odpověď:
  Vážená paní Bubnová, v současné době nádoby na kovový odpad ve městě ještě nemáme, ale pokud vše dobře půjde, příští rok byste je již mohla ve městě najít, stejně jako kontejnery na bioodpad. V současné době Vás ještě musím odkázat na sběrný dvůr společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o.
  ~ S pozdravem Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 22.10.2018

  NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ KONTEJNERU

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto chtěla jsem se zeptat jak muže být v provozu restaurace na Vítězné, když nemá svou popelnici a odpad hází do kontejneru ve Spartakiádní ulici? Myslím, že obyvatelé družstevních bytů mu nebudou dělat sponzora. Děkuji.
  ~ Ilona

  odpověď:
  Dobrý den, v případě restaurace Vítězná se jedná o provozovnu využívanou k podnikání, která by měla mít smluvně zajištěnou likvidaci odpadů, provozovatelé by tedy neměli využívat k odkládání odpadu systém určený pro občany města. V praxi je však velmi obtížné rozlišit (prokázat), zda se v konkrétním případě jedná o odpad z provozovny či komunální odpad provozovatele jako občana města. Pokud kterýkoliv občan města odloží odpad na místo k tomu určené, byť se jedná o kontejner, jehož vyvážení platí někdo jiný, nedopouští se žádného přestupku ani z hlediska zákona o odpadech ani z hlediska veřejné vyhlášky města. V tomto ohledu by bylo jediným řešením zabezpečení Vašeho kontejneru proti odkládání odpadu cizími osobami. V případě, že by docházelo k odkládání odpadu do okolí kontejneru, toto jednání by již bylo možné postihnout a doporučujeme se obrátit přímo na odbor životního prostředí. Vzhledem k tomu, že k projednání je nutný důkazní materiál, doporučujeme pořídit fotografii nebo přivolat Městskou policii Sokolov, která čin zdokumentuje.
  ~ Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí

 • 22.10.2018

  LAVIČKY U OHŘE

  dotaz:
  Vážený pane starosto, napadla mne připomínka k relaxační ploše u řeky Ohře (v blízkosti vodáckého tábořiště). Třeba by uvítalo více lidí v tomto areálu lavičky se stolem, které jsou umístěny například poblíž cyklostezek. Několikrát jsem se rozmýšlel, že bych šel v létě pracovat na počítači na toto místo a toto mne bohužel odradilo. Děkuji.
  ~ Tomáš Borecký

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za podnět. Vedení města se v minulosti touto myšlenkou zabývalo, nicméně zkušenosti z jiných lokalit, kde bylo posezení vybudováno, ukazují, že jsou cílem spíše nepřizpůsobivých občanů a vandalů. Bohužel, v tuto chvíli město neplánuje zmíněnou lokalitu vybavit mobiliářem. Pěkný den
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek, odbor rozvoje města

 • 16.10.2018

  DOTAZ NA ASISTENTY PREVENCE

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chci se zeptat k čemu jsou Asistenti prevence kriminality v Sokolově? Neměli by náhodou dohlížet na pořádek ve městě, aby naši nepřizpůsobiví občané nevysedávali před domy a neshlukovali se? A proč vysedávají s nimi na kafíčko třeba před domem (žlutý dům) pana Berky v Nádražní ulici? A kdo je platí? Děkuji za odpověď.
  ~ Zuzana

  odpověď:
  Dobrý den, Asistenti prevence kriminality by měli opravdu působit zejména ve vyloučených lokalitách a vysvětlovat občanům, jak se mají řádně chovat a dodržovat zákony a obecně závazné vyhlášky. To, že někde vysedávají je určitě špatně a je třeba zavolat osobně veliteli Městské policie Sokolov, aby to mohlo být ihned řešeno. Bohužel v současné době není z Vašeho dotazu patrno, který den to bylo, na jakém místě a v kterou dobu. Přeji pěkný den
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 16.10.2018

  NOČNÍ HLUK

  dotaz:
  Dobrý den, mám to "štěstí", že bydlím u kruhového objezdu nad Kauflandem. Nejsem asi první, kdo Vás upozorňuje, že bydlení je zde dosti náročné a to kvůli hluku. S automobilovými a motocyklovými závodníky, kteří v noci zkoušejí za kvílení pneumatik, jak rychle se dá objezd projet asi nelze nic udělat, ale pokuste se prosím zklidnit alespoň návštěvníky diskotéky za prodejnou Lidl. Po půlnoci když zavřou restaurace v okolí, jdou tito často již podnapilí návštěvníci za velkého hluku na diskotéku a potom až do šesti ráno se (opět za velkého křiku) táhnou zpět. To nemluvím o poničených autech, popelnicích či reklamních panelech. Spát se zde v pátek a sobotu opravdu nedá ani při zavřených oknech, což je samo o sobě nepříjemné. Chápu, že zde policisté nemohou stát celou noc, ale myslím si, že častá (třeba i několikerá za noc) kontrola návštěvníků diskotéky spojená s kontrolou alkoholu, drog či mladistvých by situaci zde radikálně zlepšila. Někde jsem zde četl, že město Sokolov nemá možnost zasahovat do otvíracích dob restauračních zařízení. To není tak docela pravda. Město může určit zavírací dobu jednotlivých zařízení vyhláškou, pokud je na tom konkrétním místě rušen noční klid, některá města v ČR tak učinila. Lze se totéž dočíst na stránkách svazu měst a obcí, kde je dokonce vyjádření ÚS k tomu též. Děkuji za odpověď
  ~ Červenka

  odpověď:
  Dobrý den, myslím si, že pan starosta již na provozovnu Koloseum odpovídal a tak jen krátce shrnu. Strážníci Městské policie Sokolov zde mají pravidelně kontrolní body a Policie ČR také, ale jak píšete, tak by zde museli stát stále. Po příjezdu hlídka zjistí, že zde venku kouří zhruba 100 osob a povídají si, nelze tedy určit konkrétní osobu, která by narušovala noční klid, ale takto velký počet samozřejmě v noční době hluk dělá. Diskotéka většinou noční klid neruší. Provozovatel poukazuje na to, že co dělají venku hosté, nemůže uhlídat a tak jako jediné řešení vidím, apelovat na zvolené zastupitele města Sokolov, aby obecně závaznou vyhláškou upravili provozní dobu podniků v rámci města. Pěkný den
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 16.10.2018

  NOVÁ STEZKA BOHEMIE STARÁ OVČÁRNA

  dotaz:
  Pane starosto, mám dotaz ohledně nové stezky od Bohemie na Starou ovčárnu. Nevím, proč se musí stavět nová, když už jedna existuje? Vede po druhé straně podél ulice K. H. Borovského a hřbitova. Při stavbě nové se určitě vykácí mnoho stromů v lese nad chemičkou a vyasfaltuje zbytek trávníků na Mičurinově ulici. Jinak nevím, proč bych měl chodit oklikou ke Kauflandu, když chci jít na Starou ovčárnu? Myslím, že cena 20 milionů je příliš velký luxus na celkem zbytečnou cestu kudy by nikdo nechodil.
  ~ Pavel Kohoutek

  odpověď:
  Dobrý den, předně si dovolím informovat, že město Sokolov má na realizaci cyklostezky schválenou dotaci ve výši 11,3 mil. Kč. Podíl města bude ve výši 7,9 mil. Kč. Celkové náklady jsou nyní stanoveny projektovým rozpočtem, nicméně reálná výše nákladů vzejde z výběrového řízení na zhotovitele. Trasa cyklostezky byla navržena s ohledem na platný územní plán, pozemky ve vlastnictví města a především na bezpečnost cyklistů a chodců. Trasa podél K. H. Borovského nebyla využita z několika důvodů, mezi ty nejzásadnější patří chybějící návaznost cyklostezky z ulice Dělnická do ulice K. H. Borovského. Stávající šířkové poměry v ulici Tovární vybudování cyklostezky neumožní. Křížení cyklostezky a K. H. Borovského by bylo přímo v křižovatce nebo v místě, kde je již povolená rychlost 70 km/hod. A v neposlední řadě, navýšením cyklodopravy v tomto úseku by došlo ke snížení bezpečnosti chodců. Převážná část cyklostezky je navržena rozšířením stávajících stezek nebo chodníků, ke kácení dřevin dojde jen v nejnutnějších případech a i tyto budou do území vráceny tzv. náhradní výsadbou. Dovolím si nesouhlasit s tvrzením, že se jedná o "zbytečnou cestu kudy by nikdo nechodil". Již nyní je trasa využívána, a to jak úsek z ulice Mičurinova do ulice Tovární, tak především úsek ze sídliště Michal do Areálu zdraví. Pěkný den
  ~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek, odbor rozvoje města

 • 16.10.2018

  PARKOVÁNÍ V ULICI ŠVABINSKÉHO

  dotaz:
  Dobrý den, mám připomínku týkající se parkoviště pod ulicí Švabinského (vedle nábytku). Každý večer po 22. hodině je zde nespočet řidičů parkujících opravdu nehorázným způsobem, kdy už to přesáhne mezí, a v průjezdu do zadní části parkoviště zbývá (měřeno) 4,28 metru, přičemž několik aut stojí mimo vyznačená parkovací místa a další na šikmých čárách. Rozhodnu se zavolat městskou policii, která přislíbí kontrolu a zároveň mně sdělí, že už před rokem někdo ukradnul značku parkoviště (když se o tom ví, proč se to nevyřeší?!?) a že jsou řidiči takto parkující téměř nepostižitelní (naprostá hloupost). Čekal bych, že hlídka v průběhu noci třeba vážně dorazí, nicméně ráno je situace stejná. Několikrát jsem s vámi jednal v jiných věcech a vždy jsem byl spokojen, jak s rychlostí tak provedením požadavku. Pevně věřím, že se setkám s hmatatelným výsledkem. Díky za odpověď, s přáním hezkého dne
  ~ Michal Talpaš

  odpověď:
  Dobrý den, nevím, co je parkování nehorázným způsobem, ale píšete, že na parkovišti je průjezd do zadní části 4,28 metru, což se mi zdá dostatečné, aby vozidlo mohlo projet a zaparkovat. S parkováním na Michalu je to opravdu složité a Městská policie Sokolov se snaží řešit citlivě jednotlivé případy a řeší případy, kdy je někdo výrazně omezen (zablokován, znemožněn přístup, průjezd, stání na travnaté ploše atd.). Jak popisujete, hlídka Městské policie Sokolov na místo dorazí a věc na místě vyřeší, ale určitě není v silách Městské policie Sokolov být na parkovišti každou hodinu a proto v případě, že je zde velký problém, jak uvádíte, je potřeba volat na linku 156-2 a pokud to hlídka nevyřeší a nejste spokojen, tak se obraťte na velitele Městské policie Sokolov.
  ~ Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 3.10.2018

  ODSTAVENÝ VŮZ V SOKOLOVSKÉ ULICI

  dotaz:
  Dobrý den, jako jeden z obyvatelů této lokality, kterou nevyjímaje nedostatek parkovacích míst, bych prosil o odtah jistého auta zn. Opel, RZ 9S3 8440, na kterém je od pohledu vidět, že s ním nikdo delší dobu nejezdí, má minimálně jedno kolo prázdné a stojí na Sokolovské ze zadní strany domu 1582-1584. Děkuji.
  ~ Patrik

  odpověď:
  „Dobrý den, v tomto případě musí vlastník komunikace provést místní šetření a zjistit, zda vozidlo vykazuje známky vraku. Pokud ano (vypuštěná pneumatika nestačí), musí silničnímu správnímu úřadu dát návrh na jeho odstranění a odstavení z této komunikace. Poté bude zahájeno řízení o jeho odstranění, které trvá cca 3-6 měsíců, dle reakce provozovatele vozidla. V případě, že se o vrak vozidla nejedná, toto není v kompetenci silničního správního úřadu, ale vlastníka komunikace, kterým je město Sokolov. Pro doplnění: za tímto domem není žádné parkoviště, místní obyvatelé si ho tam udělali z travnaté plochy, jak je vidět z nájezdu panoramy a na příjezdové komunikaci by neměl nikdo stát, jelikož je obousměrná. Při zaparkování na ní, nezůstane pro každý směr jízdy pruh šíře 3 metry. Stáním u rampy je bráněno zásobování. V každém případě je tam porušován zákon o silničním provozu.“
  ~ Bc. Marcela Knedlíková, odbor dopravy

  „Dobrý den, vozidlo bylo kontrolováno již 12. září 2018 Městskou policií Sokolov. Byl zjištěn majitel vozidla, který uvedl, že vozidlo je v současné době nepojízdné a musí jej opravit. Po opětovně provedené kontrole bylo zjištěno, že vozidlo má upuštěná kola, nejeví však známky vraku, technická kontrola do února 2019. Majitel pracuje v SRN a proto nestačil ještě opravit. Pěkný den.“
  ~ Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie

 • 1.10.2018

  VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ

  dotaz:
  Přeji hezký den, musím pochválit vedení města, jak Sokolov poslední léta roste do krásy. Mám pouze jeden námět. Proč jsou (různě po městě) kolem chodníků ovocné stromy? Atrapy ovoce z nich padají na chodník a musíte dávat pozor, kam šlapete. Nepřináší to absolutně nic užitečného, kromě jarního kvetení. Největší radost z nich mají děcka, sbírají a hází je různě po sobě a občas trefí i projíždějící auto. Jako by nestačily kaštany. Z těch jsou v této době také slušně zaneřáděné chodníky. Ale ty si alespoň posbírají a odnesou. Děkuji a přeji hodně dalších úspěchů.
  ~ Vlasta Krenžálková

  odpověď:
  Vážená paní Krenžálková, předně Vám děkuji za slova chvály a za to, že se zajímáte o dění v našem městě. K ovocným stromům podél chodníků mohu sdělit pouze to, že jde o stromy vysázené historicky. V každém případě v současné době se touto cestou neubíráme, pokud sázíme stromy ovocné, jde o bezplodé kultivary, právě z důvodů, které uvádíte. S pozdravem.
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

 • 1.10.2018

  NABÍDKA DO PRŮVODU ČERTŮ

  dotaz:
  Dobrý den, chci se jen zeptat, jak se lze zúčastnit průvodu krampusu? Dělám šerm i akrobacii s ohněm a chtěl bych se do průvodu zapojit, třeba jako anděl maska. Není problém. Děkuji za informace.
  ~ Lukáš Murín

  odpověď:
  Dobrý den, obraťte se v tomto případě na pořadatele akce, kterým je Městský dům kultury Sokolov a tam se případně domluvte. Hezký den
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI

  dotaz:
  Dobrý den, neuvažuje město o vybudování parkoviště za paneláky "U štětky", směrem ke Kauflandu? Situace je zde tragická, parkují zde lidi z okolních paneláků a bohužel i rodinných domků. Není to jen nyní, kdy se dělá nové parkoviště v ul. Marie Majerové, jde o celoroční problém.
  ~ Hana Švandová

  odpověď:
  Dobrý den, zjistil jsem, že možnost rozšíření parkoviště za Vaším domem lze, neboť pozemky jsou města Sokolova a rozšíření parkoviště nebrání ani územní plán. Je tedy pouze věcí příštího zastupitelstva, zda bude pracovat na zvýšení kapacity stávajícího parkoviště.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  PODĚKOVÁNÍ I PROSBA

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás s dotazy nájemníků panelového domu v Křížové ulici č. 50. Je možné nějak řešit stav domů, které chátrají a hyzdí stav na Starém náměstí? Pohled z našich oken směrem na dvůr u Alvy nám denně skýtá velmi otřesné pohledy na pobíhající potkany, krysy a kuny, které se plazí po stěně domů, kde se usadili. Radost z toho nemají pochopitelně ani řidiči. Nedávno nás vyděsil potkan, který pravidelně vybíhá z domečku, kde kdysi sídlil i pan senátor. Zíral na nás přímo z kontejneru a vydával zvuky, kterými zřejmě soutěžil o to, kdo vydrží víc. Možná i kvůli tomu si filmaři zvolili tuto část naší ulice. Pod okny se nám dokonce jeden potkan již delší dobu rozkládal. Záleží nám na tom, aby i odvrácená tvář Starého náměstí byla pěkná. A ještě jedna prosba. Bylo by možné, aby se policie více zajímala o bezpečnost v naší lokalitě? Ulicemi sice v noci několikrát projede, ale jinak je vidíme v ulicích pouze při různých slavnostech. Například okolí Fontány se snažíme hlídat sami. Ještě za pana Kubise, se kterým jsme jednali, nám byla přislíbena kamera. Možná by se lépe s naší mládeží domluvili tzv. Preventisté kriminality. Jsou prý více potřeba na jiných místech našeho i tak pěkného města. Ale abychom jen nekritizovali. Všichni jsme se shodli na tom, že naše město vyrostlo do krásy a to i díky Vám, minulým i současným představitelům města. Děkujeme. S pozdravem
  ~ Ivana Vokurková

  odpověď:
  „Dobrý den, k vašemu dotazu sděluji, že městský dohlížecí kamerový systém byl nastaven tak, aby kamera zabírala i Vaše prostranství u fontány, kdy takto je kamera nastavena cca půl roku na základě žádosti jiného občana. Dále sděluji, že asistenti prevence kriminality a strážníci MP Sokolov denně kontrolují Staré náměstí, okolí Městské tržnice, park u Sokolovského zámku včetně vaší ulice. Pokud zaznamenáte přestupkové jednání, které je třeba řešit, doporučuji o tomto informovat Městskou policii Sokolov na bezplatné lince 156-2, či v případě nutnosti též na Policii ČR linka 158. Přeji pěkný den.“
  ~ Bc. Petr Procházka, Velitel městské policie

  „Dobrý den, odbor správy majetku tento týden na základě vlastního šetření, podnětu občanů a Sokolovské bytové s.r.o. objednal deratizaci uvedené lokality. S pozdravem“
  ~ Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

  „Dobrý den, dovolím si také připojit svůj názor k Vašim připomínkám. Také mně vůbec není lhostejný vzhled našeho města, a lokalit nevyjímaje. Proto jsem velmi rád, že stále pokračují, byť zatím dle mých informací projektové práce na tom, že poslední dům v řadě (bývala Čs. pojišťovna), bude vlastníkem přestavěn na luxusnější restauraci s možností ubytování. Město Sokolov také na Starém náměstí získalo, nebo koupilo čtyři objekty a samozřejmě s předpokladem, že je opraví, a to tak, aby právě objekty města nedělaly městu samotnému ostudu.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  AKTUALIZOVÁNO: NEPOŘÁDEK U ZAHRÁDEK NA ŠENVERTU

  dotaz:
  Dobrý den, pronajímáte na Šenvertu zahrady? Byla bych ráda, abyste to také někdy zkontrolovali. Dnes ráno neskutečný nepořádek u kontejnerů, kontejnery jsou prázdné, přesto to nechají vedle. To si mohou dovolit ve městě, kde popeláři vše odvezou. Tady, co není uvnitř, zůstane neodvezené. My si tu udržujeme pořádek a jim je to jedno. Žádám o kontrolu a o odvoz. Nám to tady potom lítá po ulici a nejsme jejich sluhové. Děkuji za odpověď a napravení.
  ~ Zuzana Kalabzová

  odpověď:
  „Dobrý den, děkuji za upozornění. Této skutečnosti se jistě bude věnovat společnost Sotes Sokolov, s.r.o. a Městská policie Sokolov, kam v kopii také odpověď zasílám. Samozřejmě nelze tvrdit, že tím, kdo takto nakládá s odpadem, jsou nájemci zahrádek. Nicméně, pokud by se prokázal opak, je potřeba jim zdůraznit, že i pronájem zahrádek má svá jasná pravidla.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  „Dobrý den, dnes byla provedena kontrola stavu kolem odpadových nádob u zahrádek na Šenvertě. U nádob na separovaný odpad byl odložen komunální odpad, který v rámci svozu separovaného odpadu nemůže posádka vyvézt. Bude odvezen ve středu jinou posádkou.“
  ~ S pozdravem Ing. Radomíra Burešová, Sotes Sokolov, s.r.o.

  „Dobrý den, pane starosto, chtěla bych reagovat na zaslaný dopis paní Zuzany Kalabzové ze dne 7. 9. 2018. Z dotazu vyznělo, že nepořádek u kontejneru pohazují zahrádkáři. Mám na Šenvertu zahradu hned na kraji, takže vidím na kontejnery a mohu Vás ujistit, že zahrádkáři toto nedělají. Dělají to nejvíc projíždějící auta, co jezdí kolem. Zahrádkář nepohodí posekanou trávu ke kontejneru, hodí si ji na kompost. Parkujeme hned vedle na parkovišti a můj soused pan Plzák má zahradu vedle mne a kolem kontejnerů často uklízí. Nám se to také nelíbí, ale nejsme prasata a zahrádkáři nepohodí ke kontejneru brusle, lyže, nábytek. Většinou si vše spálí na své zahradě. Takže paní Zuzana má smůlu. Třebas to dělají baráčníci a svádí to na nás zahrádkáře. Děkuji“
  ~ Eva Milchová

 • 14.9.2018

  REAKCE NA ODPOVĚD PARKOVÁNI V ULICI SLAVÍČKOVA

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych reagoval na článek o parkování v ulici Slavíčkova a zákaz vjezdu k objektu chráněného bydlení. Je naprosto v pořádku, když se dohlíží nad dodržováním zákazu vjezdu s dodatkovou tabulí. Ale právě tato budova stoji na pozemku p. č. 1492/99, č. p. 1696, vlastnické právo Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov. Prosím o Vaše vyjádření děkuji.
  ~ Z. Horecký

  odpověď:
  Dobrý den, máte pravdu v tom, že budova Chráněného bydlení a rovněž část příjezdové komunikace a parkoviště pro zaměstnance Chráněného bydlení je na pozemku města Sokolova. Pro úplnost dodávám, že daleko větší část tohoto areálu je skutečně ve vlastnictví kraje. Pokud bych se měl vrátit k původním připomínkám, tedy zda povolit parkování uvnitř areálu, a to např. na parkovišti pro potřeby Chráněného bydlení, tak to teoreticky lze. Problémy ovšem vidím dva. Zaprvé v Chráněném bydlení bydlí také nájemníci, kteří mají s městem uzavřenou nájemní smlouvu, a ti samozřejmě vlastní osobní auta. Zadruhé, pokud bychom povolili parkování např. ve večerních a nočních hodinách, umím si představit, jak často bychom museli řešit připomínky zaměstnanců tohoto zařízení, že povolenou parkovací dobu někdo z přilehlých domů nedodržel a složitě zajistit uvolnění parkoviště.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  KOLO NA CHODNÍK NEPATŘÍ

  dotaz:
  Dobrý den, mám jeden velký problém, a to je jízda cyklistů po chodnících. Bydlíme na sídlišti Marie Majerové a jsme důchodci. Chodíme na procházky a stává se, že se za námi objeví cyklista jedoucí dost rychle. Za prvé se lekneme a nestačíme rychle uhýbat a pak jsou ještě drzí, že se ozveme. Chodíme ven s pejskem a ten se pochopitelně plaší. Dělají si z chodníku cyklostezky a přitom jsou vedle dobré silnice, kde mají místa dost se prohánět. Mělo by se zařídit, aby na ty chodníky nejezdil. Děkujeme za pozornost.
  ~ P. a D. Rachovi

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět, který předám na své pravidelné poradě, jak Policii ČR, tak Městské policii Sokolov. Cyklisté totiž na chodníku nemají co dělat, vyjma jasně stanovených výjimek (např. malé děti), ostatně o tom hovoří jasně stanovená pravidla a vyhlášky.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  NÁBŘEŽÍ PETRA BEZRUČE A PARKOVIŠTĚ NA NÁM. BUDOVATELŮ

  dotaz:
  Vážený pane starosto, tak nám nestihli dokončit nábřeží Petra Bezruče. Zeptám se jednoduše. Je nutné, aby se všude cpala zámková dlažba a tady konkrétně ještě dlažební kostky? Nebylo by rychlejší, jednodušší a levnější udělat to jednoduše z asfaltu? Další věc je provedení stavby. Určitě existuje nějaký stavební dozor, který by měl dělat pravidelné kontroly. Nejsem stavař, ale napojení asfaltu na křižovatce ulic Nábřeží P. Bezruče, Odboje a Pionýrů (u parkoviště) je vyloženě prasárna. Ulice byla zavřená, tak určitě nebyl problém, když už se tam stavělo, položit nový koberec až ke křižovatce a ne to takhle flikovat. Zejména provedení náběhů do kanalizace stojí za to. Kdy se budou na nábřeží vysazovat slíbené nové stromy? Bude tedy parkování omezené "kotoučem" na hodinu? Neuvažuje se o tom, že by se stávající dočasné parkoviště na náměstí nechalo jako trvalé? Alespoň by byl ten plac nějak využitý. A s tím související otázka. Jak to vypadá s plánovaným podzemním stáním na nám. Budovatelů? Bude? Nebude? Děkuji za odpovědi.
  ~ Michal A.

  odpověď:
  Dobrý den, dovolte nejdříve, abych reagoval na technické provedení této komunikace. Je mizerné a osobně jsem se přesvědčil, že tato firma právě na této stavbě selhala. Konstatování je to o to smutnější, že v letošním roce stejná firma již ve městě prováděla tři stavební zakázky a všechny provedla k naší spokojenosti, tedy bez problému. Technický dozor velice poctivě a svědomitě plní své úkoly a mohu zde s naprostou zodpovědností prohlásit, že dokud nebude vše v pořádku, stavbu nepřevezmeme. Co se týče Vašeho návrhu na provedení v asfaltu, rozhodně by tento povrch byl proveden rychleji, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že propojení Starého náměstí a nám. Budovatelů si zaslouží vzhledově mnohem přijatelnější provedení. I mé cesty po jiných městech mě přesvědčují v tom, že města svá historická centra, případně jiné významné komunikace, opět vracejí do dlažeb. Tím samozřejmě nijak nezpochybňuji Váš názor, je to vše o různém pohledu na stavební řešení a chápu, že ne vždy námi zvolené bude vnímáno všemi občany stejně. Co se týče parkování na nám. Budovatelů, rozhodli jsme o tom, že minimálně v té první třetině, kde jsme původně začínali, parkování zůstane natrvalo. Co se týče zachování současného stavu, je to předmětem diskuse a názory se liší. Stejně, jako Vy, také bychom rádi viděli podzemní parkování na nám. Budovatelů a v současné době provádíme sondy, které nám odpoví na otázku, zda je to vůbec technicky proveditelné. Ohledně parkování na nábřeží Petra Bezruče, současné vedení města zastává názor, že před parkomaty dáváme přednost parkovacím kotoučům.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  JAK JE TO S HERNOU U DUKLY

  dotaz:
  Dobrý den, reaguji na článek k bývalé zelenině a údržbě. Opravdu je to docela mazec, každé ráno a odpoledne vodím děti do školky, posedávají tam bezdomovci, chodí tam do rohu na toaletu, popíjejí alkohol. Dnes jsem si všimla velké cedule před Duklou, že je tam nově otevřená herna. Byla jsem v šoku. Neustále čtu, jak město Sokolov bojuje proti těmto hernám, a prásk, kousek od školky nově otevřená herna. To nemluvím o tom, že před Duklou postávají pravidelně „různí“ lidé pod vlivem alkoholu, možná i drog. Hned za rohem je vietnamská hospoda, kde opět postávají hloučky celý den. No, fakt se tu bojíme chodit. Nevím, za celé Vaše období slyším jen, pracujeme na tom, snažíme se atd. Jsem zklamaná, sídliště Michal začíná být opravdu ošklivá čtvrť města. Chudáci naše děti.
  ~ Jindra Smolejová

  odpověď:
  Dobrý den, především bych chtěl uvést na pravou míru Vaši informaci o nově vzniklé herně. Nejedná se o hernu na nové adrese, jedná se o to, že provozovatel tohoto zařízení prováděl stavební úpravy a povolenou hernu rekonstruoval. Město Sokolov opravdu drží zásadu, kterou zastupitelstvo přijalo, tzn., že nepovolujeme žádné nové adresy. Naopak některá, byť jen jednotlivá místa, provoz heren ukončilo. Co se týče hodnocení sídliště Michal, naprosto rozumím tomu, jak jej hodnotíte, nicméně nemohu souhlasit s tím, že situace je opravdu takto kritická. Mám zde rodiče, jsem samozřejmě i na Michalu velmi často a vždy pečlivě projíždím jeho ulice. Tím samozřejmě nechci říct, že je vše v pořádku. Naopak, za velmi špatnou považuji situaci kolem bývalého OD „Plas“ a osobně jsem přesvědčený, že místo nepříliš vábných provozoven by zde mnohem větší službu obyvatelům udělalo moderní parkoviště. Bohužel, zatím naše spíše informativní jednání s majiteli tohoto objektu tuto cestu neotvírají. Co se týče veřejného pořádku v okolí prodejen, museli by zde strážníci stát téměř nepřetržitě a ještě k tomu by se přestupků neměli dopouštět lidé, na kterých prostě pokuty nevymůžete. Boj o větší bezpečí na tomto největším sídlišti v Sokolově určitě nevzdáváme, jen jsem se snažil popsat složitosti, se kterými se denně potkáváme.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  K OMEZENÍ OTVÍRACÍ DOBY RESTAURACÍ

  dotaz:
  Dobrý den, ač nejsem právník, chci se vyjádřit k odpovědi na dotaz "Noční hluk z restauračních zařízení" ze dne 26. 7. 2018. Myslím si, že odpověď je nepřesná, lépe řečeno špatná. Doporučuji seznámit se s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 28/09 ze dne 2. 11. 2010, kde připouští, že obce mají za přesně stanovených podmínek pravomoc stanovit noční zavírací hodiny barů, hostinců a restaurací, a to obecně závaznou vyhláškou s přesnými ustanoveními. Právo podnikat není právem neomezeným a je třeba jej vždy poměřovat s jinými právy a oprávněnými zájmy jako je pokojné bydlení a spánek. Je s podivem, že po tak dlouhé době od uveřejnění Ústavního nálezu je městským úředníkům tento Ústavní nález asi neznámý. Ještě k dotazu anonymního tazatele. Podivuji se, že městský úřad reaguje na dotazy anonyma, či na případná křestní jména či přezdívky. Je to k ostatním podepsaným tazatelům nesolidní. Nemá-li odvahu se pod svůj názor podepsat, ať raději mlčí. Děkuji.
  ~ Jiří Kubíček

  odpověď:
  Dobrý den, je na místě, abych poctivě přiznal, že jsem vycházel z neúplných informací. Máte pravdu, města mohou regulovat otevírací dobu restauračních zařízení. Samozřejmě podle jasně daných pravidel, která nebudou diskriminační. Je potřeba takto upravit městskou vyhlášku a jsem přesvědčený o tom, že nové zastupitelstvo, vzešlé z komunálních voleb, i vzhledem k množícím se stížnostem na noční hluk kolem provozoven se touto možností bude zabývat. Ještě jednou přijměte mou omluvu.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  CO BUDE S RESTAURACÍ NA ZIMNÍM STADIONU

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se dotázal, jaký má město záměr s restaurací na zimním stadionu? Tato je již delší čas mimo provoz. Domnívám se, že zajištění jejího provozu pro potřebu nejen diváků, ale hlavně sportovců by mělo být samozřejmou službou a povinností provozovatele či vlastníka zimního stadionu. Třeba s dlouhodobým pronájmem za symbolickou 1 Kč, pokud by nájemce zainvestoval nezbytné opravy a vybavenost. Dávám to i jako programový podnět pro některý subjekt, který se bude ucházet o přízeň občanů v nadcházejících komunálních volbách. Děkuji a zdravím.
  ~ Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, souhlasím s Vámi v tom, že tato restaurace opravdu chybí. Podle aktuálních informací, které jsem zjistil, se dlouho nehlásil žádný nový provozovatel restaurace, ale v současné době je tomu naštěstí jinak. O provozování restaurace se přihlásili tři zájemci a úsek Správy sportovního zařízení nyní čeká na jejich nabídky. Vím také, že všichni tři zájemci jsou seznámeni s tím, že je potřeba zajistit vybavení kuchyně a jeden z nich dokonce prohlásil, že není problém, aby do kuchyně investoval své finance. Jsem pevně přesvědčený o tom, že co možná nejdříve dojde k uzavření nové podnájemní smlouvy a restaurace začne opět nabízet své služby, a to nejen divákům mířícím na hokejová utkání.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 14.9.2018

  OPAKOVANÝ NEPOŘÁDEK V ULICI JELÍNKOVA

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, obracím se k Vám opět, asi po necelém roce. Musím reagovat na nepořádek v ul. Jelínkova, přímo u vchodu 1780. Nepořádek, který se tam vyskytuje každý týden, je opravdu neúnosný. Jedná se o skládku nepotřebného použitého nábytku, až po vytahané odpadky přímo z kontejnerů. Myslím si, že kamerový systém, který je údajně někde na střeše protějšího domu, asi nefunguje, a pokud zaclání vzrostlé stromy nebo keře v uvozovkách, tak se mohou nainstalovat na jiné místo. Když je nepořádek již takový, že se na to nemůžeme dívat, tak bereme rukavice a začneme s úklidem. Již před rokem jsem Vám, pane starosto, psala, že toto místo je jako jedna velká skládka a stydím se, když k nám někdo přichází domů, a musí koukat na tu špínu a nepořádek. Určitě nejsem jediná, kterou toto trápí. S pozdravem
  ~ Lamačová Dagmar

  odpověď:
  „Dobrý den, na místě byla provedena kontrola stavu v ulici Jelínkova, nebyl zde shledán žádný nepořádek, číslo popisné 1780 jsme v této ulici nenašli. Možná půjde o č.p. 1870, ale ani zde jsme nezaznamenali žádný nepořádek. Pokud zde v minulosti odložili občané objemný odpad, tak je již odvezen. S pozdravem“ 
  ~ Ing. Radomíra Burešová, Sotes Sokolov, s.r.o.

  „Dobrý den, přesto, že vyjádření Sotesu vnímám, jako pozitivní zprávu, jsem přesvědčený o tom, že jde o výjimku potvrzující pravidlo. Nemám důvod pochybovat o tom, jak situaci popisujete vy, a to bohužel z prostého důvodu. Stejné připomínky občanů totiž zaznamenávám i v jiných lokalitách a je to z důvodu většího výskytu nepřizpůsobivých občanů. Tito lidé totiž absolutně neznají své povinnosti, na rozdíl od svých práv, která mnohdy znají více než my. Sotes i městská policie a město samotné s tímto naprosto nepřijatelným chováním bojují, ovšem mohou tak činit pouze dle svých možností. Dovolte mi, abych Vás požádal, abyste i nadále zůstala Vy a všichni slušní lidé na naší straně a pomohli nám s tímto bojovat. Třeba i tím, že v případě spatření tohoto chování okamžitě budete volat městskou policii, která, pokud někoho přímo na místě zajistí, může operativně reagovat.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.9.2018

  NEPOŘÁDEK U TRŽNICE

  dotaz:
  Vážený pane starosto, chtěla bych vás upozornit na smetiště přímo v centru města. Jedná se o tu část parku podél zdi tržnice až k mateřské školce, která je osázena rododendrony. Záměr byl sice kdysi dobrý, výsledek ale katastrofální. Toto místo se stalo veřejnou latrínou, útočištěm pro bezdomovce a feťáky. Kolem vede stezka pro turisty, kteří nad takovým nepořádkem jen kroutí hlavou. Šel jste někdy kolem? Nebylo by lépe ty rododendrony raději zrušit? Určitě by to tam pak vypadalo lépe, protože řešení s takovými lidmi není a je to jen nekonečný příběh. Bylo by zbytečné, kdybyste mě chtěl odkázat za SOTES. To už jsem zkusila. Domluva a snaha z jejich strany je sice dobrá, ale to by tam museli chodit denně. Musí mít naše jinak krásné město takovou vizitku? Děkuji.
  ~ E. Červená

  odpověď:
  Dobrý den, kolem tržnice chodím téměř denně nejen já, ale také kolegové z vedení města a radní (o řediteli muzea nemluvě) a všem nám tento stav vadí. Mnohá řešení v podobě hlídek městské policie, asistentů a kontrol ze strany Sotesu jsou bohužel neúčelná, neboť osoby, které tam většinou sedí, jsou jen velice složitě postižitelné. Jedním z řešení, které jsme také konzultovali s kolegy, je částečné oplocení zámeckého parku a začít bychom mohli, a proč nevyužít stávající zídku, právě v okolí tržnice. Musím Vám dát za pravdu, že na taková místa město nemůže být pyšné a mrzí mě to o to víc, že, jak správně píšete, mnoho turistů při návštěvě zámku kolem tohoto musí procházet.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.9.2018

  VZROSTLÁ PLANÁ TŘEŠEŇ

  dotaz:
  Dobrý den, u chodníku nad 3. Základní školou v ulici Boženy Němcové roste vzrostlá planá třešeň, která každoročně spadem přezrálých plodů znečišťuje chodník a chodcům znepříjemňuje chůzi především v dešti, kdy ze stromu kape barevná šťáva a na chodníku to nebezpečně klouže. Bylo by proto vhodné všechny větve nad chodníkem zkrátit. Děkuji za pochopení
  ~ Frantas

  odpověď:
  Dobrý den, děkuji za upozornění. Požádám společnost Sotes Sokolov, s.r.o., aby provedla odborný zásah.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.9.2018

  NÁVAZNOST VLAKŮ NA MHD

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, mohl byste mi odpovědět na pár otázek? Kdo zodpovídá za jízdní řády MHD a kdo má možnost navrhnout jeho změny? Jedná se mi o to, že vlak ČD, který přijíždí do Sokolova z Chebu v 10.52 a výjimečně přijede včas, tak autobus MHD odjíždí v 10.53 minut od zastávky u ČEZ. Mohl by mi někdo vysvětlit, jak mám tento autobus stihnout, když musím jít podchodem a asi 200 metrů k zastávce? Chci podotknout, že je mi 69 let a jsem pohyblivá. Jak má takový autobus stihnout maminka s dítětem v kočárku a třeba s francouzskou holí nebo kufrem? Kdo schvaluje takovou hrůzu a pokusil se dotyčný někdy v životě použít vlak a následně MHD v sobotu nebo v neděli? Čekání v létě půl hodiny moc nevadí, ale při dešti, mrazu na nepovedeném autobusovém nádraží (není žádná ochrana před větrem, o WC nemluvě) není žádný med. Nenamítejte mi novou budovu vlakového nádraží. Jedná se mi o nepovedené jízdní řády. Určitě to není jediný spoj, který je tak špatně nastavený. Kolem 20. hodiny večer, sobota čekání skoro jednu hodinu na MHD. 19.50-20.45h.
  ~ Martina

  odpověď:
  Dobrý den, za sestavování jízdních řádů odpovídají obce, které si MHD u provozovatele objednávají, tedy hlavní slovo má také město Sokolov. Na pravidelných poradách s provozovatelem jsou diskutovány připomínky občanů nejenom k technickému stavu vozidel, pořádku v nich, ale také k jízdnímu řádu. Jinými slovy, pokud přijde několik podnětů na změnu jízdního řádu, je to jistě věc, o které se můžeme bavit a kterou jistě chceme prodiskutovat. Vaši konkrétní připomínku prosím blíže specifikujte na odbor správy majetku, který se jednání pravidelně účastní. Co se týče, Vašeho názoru, ať neargumentuji vlakovým nádražím, chci dodat, že argumentovat musím, a budu rád. Od počátku totiž byla koncepce dopravního terminálu vytvořena tak, že v budově vlakového nádraží bude, jak sociální zařízení, tak prostorná čekárna a pokladny pro autobusovou a vlakovou dopravu. Jsem velmi rád, že naším aktivním přístupem jsme po dlouhých letech, kdy město Sokolov končilo s realizací tzv. pod čarou, dostali nad tuto čáru. Výsledkem je právě končící rekonstrukce budovy, kde se, věřím, na autobusy bude čekat v suchu, teple a s možností zakoupení jízdenky.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.9.2018

  PARTA Z PARKU

  dotaz:
  Vážený pane starosto, obracím se na Vás v naději, že tento problém konečně někdo začne řešit, protože už opravdu nevím kudy kam. Již několikrát jsme byli z městského parku vyhození, a to doslova vyhození, strážníky Asistence prevence kriminality (APK) z důvodu, že nás je velká parta atd. Přestože jsme nebyli hluční, nepili alkohol, nepohazovali odpadky a nedopalky, ani jinak neporušovali zásady slušného chování. Poste nás jen bylo více (cca 10). Když sedíme jen tak na zemi, v podstatně menší skupince a hrajeme pétanque, situace se opakuje. Vedle nás sedí skupinka lidí, kteří sedí na opěradle lavičky, pijí alkohol, odhazují nedopalky, tak těch si APK ani nevšimnou a neřeknou jim půl slova. Městský park je každý den kolem 9. až 10. hodiny večerní plný bezdomovců, kteří zvrací na chodník, spí na lavičkách, odhazují odpadky a s těmi nikdo nic nedělá. Když jsem celou situaci byla nahlásit na městskou policii s tím, že tyhle bezdomovci nás teď vyhodili z mola, protože tam krkají, chlastají (slušný výraz pro to není), křičí, mají na nás, tři holky oplzlé kecy, bylo mi řečeno, ať zavolám hlídku?! Jaký je rozdíl, když jdu osobně něco ohlásit a tím, že zvednu telefon? Když má městská policie molo 300 metrů od služebny? Mám pocit, že někteří asistenti prevence si pouze honí ego na tom, kdo je nejblíž a opravdové problémy přehlížejí. Rozhodně nesouhlasím s tím, aby mi strážnice tykala a křičela, že ji teď budu poslouchat. Není mi 15 let, aby se mnou někdo takhle mluvil, kord v situaci kde jsem nevinně. Děkuji za vyřešení.
  ~ Martina

  odpověď:
  Dobrý den, Martino, v první řadě musím napsat, že městské parky jsou určeny právě lidem, jako jste vy. Sezení v parku, běhání, skákání, to vše samozřejmě v případě zelených ploch, je vítáno. Osobně mám velmi dobrý pocit z toho, když se vracím přes park denně domů, že vidím skupinky slušných lidí, kteří náš krásně udělaný park využívají. Nechci se konkrétně vyjadřovat k činnosti městské policie a asistentů městské policie, neboť jsem samozřejmě u celé situace nebyl. Nicméně, dovolte mi, abych spíše obecně odpověděl, že je lhostejno, kde na přestupek upozorníte. Jestli je to městská hlídka, či asistenti, nebo dokonce služebna, městská policie je povinna neprodleně zajistit nápravu. Požádal bych Vás také, abyste i v budoucnu, pokud budete mít tuto negativní zkušenost, neprodleně kontaktovala velitele městské policie Bc. Petra Procházku, nebo radního, který je vedením městské policie pověřen, tedy Mgr. Petra Kubise. Jen okamžitou zpětnou vazbou je možno celou situaci ihned vyjasnit a přijmout opatření. Co se týče osob bez domova, věřte, že nás tato situace mrzí, stejně jako Vás, ale bohužel samospráva má v tomto velice malé kompetence.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

 • 10.9.2018

  AKTUALIZOVÁNO: ODPADKOVÝ KOŠ NA CYKLOSTEZCE

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto dejte jim tam koš k lavičkám na cyklostezce mezi katastrálním úřadem a VZP. Díky
  ~ Vladimír

  odpověď:
  „Dobrý den, po domluvě se společností Sotes Sokolov, s.r.o. přibyl jeden odpadkový koš na cyklostezce za Komerční bankou a požádal jsem společnost Sotes, aby mezi VZP a objektem České spořitelny ještě jeden odpadový koš umístila.“
  ~ Bc. Jan Picka, starosta

  „Dobrý den, před cca 14 dny byl koš mezi budovou České spořitelny a VZP umístěn.“
  ~ S pozdravem Ing. Radomíra Burešová, Sotes Sokolov, s.r.o.

 • 7.9.2018

  PARKOVÁNÍ V ULICI MÁNESOVA

  dotaz:
  Dobrý den, těší mne Váš zájem o názory občanů našeho města, a proto bych měl také prosbu, přestože se týká silniční dopravy. Jedná se parkování v ulici Mánesova směr ulice Slavíčkova (u popelnic v nepřehledné zatáčce). Při představě, že mé nebo jiné děti jdou vynést odpadky a za stojícími vozidly neuvidí dolů jedoucí vozidlo, může klidně dojít k závažné dopravní nehodě. Stejně tak vozidla jedoucí směrem nahoru ani nemůžou včas zastavit před protijedoucím vozidlem, protože ho lze zaregistrovat až v místě stojících aut. A bohužel když dojde ke střetu, bude vozidlo jedoucí vzhůru vždy na vině, jelikož je z větší části v protisměru. A to vše jen díky lenosti a nezodpovědnosti řidičů, kteří zde "parkují". Cožpak by tolik vadilo ubrat tři parkovací místa, pro zabezpečení zdraví občanů, když pár desítek metrů odtud je nové parkoviště, které ještě není z plna využito? Jedinou nevýhodou tohoto parkoviště je, že v brzké době jej začnou využívat kamiony z dálnice, které bohužel nemají jinou možnost díky rychlosti byrokracie a neschopnosti ministerstva dopravy obstarat větší počet parkovišť k tomu určených. Což takhle zákaz nad 7,5t? Děkuji za pozornost.
  ~ Petr Vican

  odpověď:
  Dobrý den, pevně věřím, že Vámi zmiňované parkoviště se nestane místem pro kamiony, pokud by tomu tak mělo být, samozřejmě ihned budeme reagovat příslušným dopravním značením. Co se týče nepřehledné zatáčky, přiznávám, že s ohledem na kritický nedostatek parkovacích míst, nemáme v úmyslu jakékoliv parkovací místo rušit. Nicméně souhlasím s Vámi v tom, že tato křižovatka je nebezpečná, ovšem nikoli z důvodu parkování, ale bezohledného odstavení auta poblíž kontejnerového přístřešku, tedy téměř přímo v zatáčce. Několikrát jsem již na porušení zákazu stání upozorňoval Městskou policii Sokolov a požadoval co možná nejrychlejší vyřešení situace, neboť, jak jsem již psal, díky nezodpovědným řidičům jde o velmi nepřehledný úsek.
  ~ Bc. Jan Picka, starosta