česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starostka města, případně příslušný útvar městského úřadu, nebo volené správy.

Dotazy a odpovědi užitečné i pro ostatní obyvatele města jsou průběžně zveřejňovány na této stránce níže. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, či vyhledat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen s někým jiným. Pro zkvalitnění komunikace žádáme o uvedení zpětné e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 14.1.2022

  Svah od parkoviště u KB k bazénu není oficiální cestou

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl abych se zeptat, jestli je v plánu vytvoření přístupové cesty z parkoviště u KB k bazénu. Jak víte, je to nejbližší parkoviště využívané návštěvníky bazénu, včetně rodičů a dětí, které navštěvují bazén pravidelně z důvodu tréninku. V současné době je svah do parku už opravdu neschůdný a hrozí úraz lidí, kteří jdou z parkoviště do bazénu. Obzvláště v okamžiku, kdy svah namrzne.
  ~ Andrea Volfová

  odpověď:
  Dobrý den, jen malý kousek od parkoviště je oficiální chodník, který uživatele parkoviště u Komerční banky k bazénu dovede. Bohužel, lidé si i tady, jako v mnoha případech, snaží o pár metrů zkrátit cestu a tak raději než po chodníku volí cestu přes zeleň a pokud je mokro, tak i přes bláto ve svahu, který zmiňujete. Činí tak na vlastní riziko. Protože cesta po chodníku je pouze jen o několik málo metrů delší, není v současné době v plánu ve svahu od parkoviště budovat schodiště. Z hlediska zvelebování parku to není prioritou, navíc by se jednalo o zásah do významného krajinného prvku, kterým Husovy sady jsou. A jak už bylo v úvodu zmíněno, k bazénu vede z tohoto prostoru dostatek oficiálních přístupových cest.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 11.1.2022

  Jak je to se zimní údržbou silnice vedoucí na Novinu?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda cesta na Novinu se v zimě sype štěrkem již od zdola, nebo pouze od značky Novina. Děkuji za odpověď.
  ~ Jiří Hladký

  odpověď:
  Dobrý den, silnice vedoucí na Novinu se udržuje v zimním období už od křižovatky z hlavní komunikace před mostem až po poslední obytný dům na Novině.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 9.1.2022

  Přihlášení dítěte narozeného v loňském roce k Vítání občánků

  dotaz:
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné přihlásit ještě na vítání občánků dítě, které bylo narozené v červenci 2021. V informacích je psáno, dítě od 6 týdnů do jednoho roku. Ale zároveň, že děti narozené do srpna 2021 měly mít vítání občánků na konci minulého roku. Tak bych byla ráda za upřesnění. Děkuji.
  ~ Anna Pavlíková

  odpověď:
  Dobrý den, slavnostní obřad se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým pobytem na území města Sokolov. Přihlášku můžete tedy odevzdat osobně na odboru finančním a školství Městského úřadu Sokolov paní Romaně Černíkové (4. patro, budova A), zaslat poštou nebo na email: romana.cernikova@mu-sokolov.cz. Na základě vyplněné přihlášky Vám bude na adresu odeslána pozvánka. Upozorňujeme však, že z důvodu pandemie koronaviru musí být na akci dodržena aktuálně platná vládní opatření, a to prokázání splnění jedné z podmínek:

  - prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním obřadu

  - aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 7.1.2022

  Výstavba nového parkoviště u vodojemu a rezervace míst

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o informaci, kde bych si mohl požádat o rezervaci parkovacího místa, právě budovaného parkoviště v areálu bývalého vodojemu, ul. Slavíčkova, Sokolov. Děkuji za případnou odpověď
  ~ Antonín Janeček

  odpověď:
  Dobrý den, provozování nového parkoviště, které vzniká ve Slavíčkově ulici, bude mít po jeho otevření na starost společnost SOTES Sokolov. Vzhledem k tomu, že stavba parkoviště je v samém počátku, ještě nejsou dokončená přesná pravidla pro využívání tohoto parkoviště a tudíž si zatím nelze místo rezervovat. O této možnosti bude veřejnost včas informována.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí města

 • 28.12.2021

  Osvětlení ve volnočasovém areálu Bohemia je projekčně připraveno

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se optal, proč je prakticky po celé zimní období nepoužitelný areál Bohemie, neboť tam po 16:30 není vidět na krok. Přitom je to ideální místo pro pejskaře či sportovce.
  ~ Michael Tavali

  odpověď:
  Dobrý den, ve volnočasovém areálu Bohemia není dosud instalováno veřejné osvětlení. O umístění veřejného osvětlení ale uvažujeme, už máme připravený projekt. Podle něj by měla být osvětlena jedna písková plocha a jedna cesta směrem od Billy podél tréninkového fotbalového hřiště. Kdy na jeho realizaci dojde, záleží na vývoji rozpočtu města.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 17.12.2021

  K problematice likvidace rostlinných odpadů

  dotaz:
  Dobrý den, při výstavbě RD v ulici Javorová bylo podmínkou nezasahovat do vzrostlé zeleně. Od roku 1999 ovšem stromy v ulici znatelně povyrostly a vytvořily velmi pěknou alej. Potíž je v tom, že každý rok z těchto stromů/duby, javory/padají opravdu velmi značné objemy listí, jak na pozemky majitelů RD, tak do ulice. Majitelé listy pracně a obětavě uklízí/i když stromy patří městu. Spadané listy není již téměř kam ukládat. Bylo by přínosné pro příští období spadu v dohodnutém termínu přistavit např. koncem října 2022 kontejnery na rostlinný odpad pro tyto účely.
  ~ ing. Petr Studený

  odpověď:
  Problematika spadu listí je, zejména v podzimním období, často diskutovaná. V takovýchto případech platí, že listí, které ze stromu spadne, uklízí vlastník pozemku, na který listí dopadlo. Tudíž na městském pozemku provádí sběr listí SOTES a na soukromých pozemcích jejich vlastníci. Stejně to funguje například ve chvíli, kdy se nachází ovocný strom na hranici pozemků a plody se nacházejí nad úrovní soukromého pozemku. I v tomto případě má vlastník pozemku právo na tyto plody. To je tedy odpověď na první část dotazu. Co se týče "jednorázových" přistavování kontejnerů, toto by bylo velmi nákladné. Pro tyto účely jsou po městě rozmístěny nádoby o objemu 1 100 l, u kterých se bude v příštím roce navyšovat četnost svozu. V ojedinělých případech lze uvažovat o umístění nové nádoby nebo navýšení počtu nádob na stávajícím stanovišti. Toto se ovšem odráží od možností, které nám umožňuje schválený rozpočet.
  ~ Mgr. Václav Lev, odbor správy majetku města

 • 15.12.2021

  Vyvážení odpadů v době konání smutečního obřadu

  dotaz:
  Chci Vás požádat, zda by bylo možné, když probíhá obřad ve smuteční síni hřbitova, aby nedocházelo k vysypávání a odvozu popelnic ze hřbitova? Máme nově zrekonstruovanou Smuteční síň a ta si to určitě nezaslouží. Pokud se totiž koná větší rozloučení a nejsou uzavřeny dveře, tak hluk zvenku ruší obřad vevnitř a je to opravdu velmi nepříjemné a hlavně nedůstojné. Ruší to celý obřad. Zažil jsem to na vlastní kůži. Proto Vám píši svoji žádost. Šlo by to určitě po vzájemné koordinaci zařídit.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Vážený pane Voznico, děkujeme za podnět, který jsme od Vás obdrželi. Chápeme, že v případě konání obřadu je pohyb techniky společnosti SOTES Sokolov po hřbitově nepříjemný až rušivý. Vězte však, že se jednalo o ojedinělý případ a všechny svozy odpadu ze hřbitova jsou konzultovány mezi střediskem správy hřbitova a střediskem odpadů. Konzultovali jsme to s vedoucí střediska odpadů společnosti SOTES Sokolov a bylo přislíbeno, že se tato situace již opakovat nebude. Město Sokolov si váží svých občanů a v žádném případě nechce narušovat pietu. Děkujeme za pochopení.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 10.12.2021

  O kolik se zvýší cena za vodné a stočné v roce 2022?

  dotaz:
  O kolik zdraží voda v roce 2022? Děkuji za odpověď.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  O čtyři procenta dojde k celkovému navýšení jednosložkové ceny za vodné a stočné. Znamená to, že cena vodného a stočného v roce 2022 bude v jednosložkové formě 104,58 korun včetně DPH. Tato úprava pro bližší představu znamená, že finanční dopad na jednu osobu v panelovém domě, kde bydlí celkem 72 lidí (cca 18 bytů) představuje ročně o 105,16 Kč více.

  Další informace najdete zde: https://bit.ly/3yrje7L
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 8.12.2021

  Provozní doba sokolovských mateřských škol v době hlavních letních prázdnin v roce 2022

  dotaz:
  Dobrý den, prosím o zprávu, která Mateřská škola, a kdy, bude otevřená během letních prázdnin 2022.
  ~ Hana Limberková

  odpověď:
  S ředitelkami mateřských škol zřízených městem Sokolov projednala rada zajištění provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin v roce 2022 následovně:
  - Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527, Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 a Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 v provozu do 1. 7. 2022, dále pak od 1. 8. 2022
  - Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 a Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 v provozu do 8. 7. 2022, dále od 22. 8. 2022
  - Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 a Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 v provozu do 29. 7. 2022, dále od 29. 8. 2022.

  Přehlednou tabulku najdete zde https://www.sokolov.cz/assets/urad/odbory/odbor_financni_a_skolstvi/usek_skolstvi/omezeni-provozu-ms-v-dobe-hlavnich-prazdnin-2020.pdf

  Radní dále souhlasili s navrženým termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se uskuteční dne 5. 5. 2022 od 8:00 do 12:00, a s náhradním termínem zápisu, který se uskuteční dne 10. 5. 2022 od 10:00 do 12:00.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 29.11.2021

  Poděkování městu za investiční akci v ulici Pionýrů

  dotaz:
  Dobrý den. Domovní samospráva i občané domu v ulici Pionýrů 1295 - 1297 chtějí touto cestou poděkovat městu Sokolov a všem zainteresovaným osobám (výborná komunikace p. Pravcem) za rekonstrukci a zvelebení prostranství a přístupové cesty u mateřské školky ul. Pionýrů. Dále včetně zbudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Dříve ne zcela vyhovující cesta s nefunkční kanalizací, zadržující při dešti vodní hladinu ve výši znesnadňující přístup k odpadovým kontejnerům, byla nyní nahrazena novým, vkusně upraveným a moderním způsobem, řešícím veškeré dřívější nedostatky jak fyzické, tak i estetické. Revitalizace dále zvýšila i bezpečnost chodců. Děkujeme tedy městu za jeho nám všem přínosný počin, vedoucí jak ke spokojenosti obyvatel, tak i ke zkrášlení našeho městského prostředí. S pozdravem Společenství vlastníků Pionýrů 1295 - 1297
  ~ Pavel Černý

  odpověď:

 • 9.11.2021

  Co dělat, pokud veterinář "uspí" psa, který byl řádně nahlášen

  dotaz:
  Přeji hezký den, mám dotaz, komu mohu odeslat z právu z veterinární ordinace o euthanasii mého psa. Jsme ze Sokolova a pes byl řádně nahlášen. Děkuji za odpověď.
  ~ Ilona Valentíková

  odpověď:
  Dobrý den, k odhlášení psa se vyplňuje formulář „ODHLÁŠKY“ - odhlášení psa z evidence místního poplatku. Pokud zvolíte možnost zaslání odhlášky elektronicky,  je potřeba připojit elektronický podpis. Pokud ho nemáte, odhlášku můžete zaslat  poštou na adresu Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, odbor finanční a školství, 356 01 Sokolov. Odhlášku můžete také osobně odevzdat v podatelně městského úřadu (kancelář č. A.0.03) nebo formulář vyplnit a podat přímo v kanceláři č. A. 4.03 ve čtvrtém patře, kde se místní poplatek ze psů vyřizuje.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 5.11.2021

  Městský hřbitov postupně čekají rozsáhlé úpravy

  dotaz:
  Ráda jsem si přečetla jak pracovníci SOTES uklízí na hřbitově. Dnes jsem jej navštívila a jejich práci považuji za nekonečnou a docela marnou. Myslím, že by se měla alespoň polovina stromů pokácet a vysázet nové mladé. Vím, že mi napíšete, že jsou stromy zdravé a pododné věci, že se udržují. Na hřbitov chodím často a setkala se s názorem, že by to potřebovalo stromy probrat. Při velkém větru je to i nebezpečné místo. A ještě připomínku ke kontejnerům. Opravdu si myslíte, že lidé budou obcházet místa, kde nejsou kontejnery plné. Nejdřív nás naučíte separovat a potom není kam odkládat. Takže opět na skládku.
  ~ Marta Kovacsiková

  odpověď:
  Některé stromy na hřbitově opravdu nejsou v dobrém stavu. Jejich revitalizace je součástí právě zpracované architektonické studie obnovy hřbitova, která se připravuje a mohla by začít už v příštím roce. Zbývá ještě vyřešit, která z etap obnovy hřbitova bude obsahovat úpravu zeleně a kdy bude která etapa uskutečněna v závislosti na uvolněných finančních prostředcích. Kácení stromů na hřbitově je velmi složité a nákladné, neboť zde není dostatek místa pro dopad stromu a proto se musí stromy kácet po částech.

  Pokud jde o nádoby na separovaný odpad, město stanovilo systém odpadového hospodářství. Z něj vyplývá, že každý občan může odkládat odpad podle příslušné kategorie do kterékoli nádoby na území města nezávisle na jeho bydlišti. Tento systém využívají i jiná města a samozřejmě se může stát, že občan musí obejít například tři stanoviště, než najde některé volné. Tento problém opět souvisí s financemi, ale hlavně s prostorem pro umístění kontejnerů, kterého je na sídlištích nedostatek.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 3.11.2021

  S rozhlednou na Hruškové město nepočítá, poblíž je Krudum

  dotaz:
  Plánuje město výstavbu rozhledny v městské části Hrušková s výhledem na jezero Michal, ostatní části Sokolova a okolí?
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:
  Město v současné době stavbu rozhledny na Hruškové neplánuje, k jeho prioritám patří důležitější investiční akce. Turisté mají možnost rozhlédnout se po kraji a vidět i zmiňované jezero Michal nebo Sokolov z nedaleké rozhledny na Krudumu, která je od Hruškové vzdálená necelé tři kilometry. Díky své poloze (838 m. n. m.) je Krudum mnohem ideálnějším místem pro výhledy po kraji, než Hrušková.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 26.10.2021

  Stanoviště kontejnerů pro separovaný odpad na sídlišti

  dotaz:
  Dobrý den, nešla by přidat nějaká popelnice na papír a plast za domy v ulici Švabinského 1714, 1713, 1710 a 1709? Ty co jsou na na křižovatce Švabinského a Závodu Míru jsou nedostačující a pořád plné.
  ~ Filip

  odpověď:
  Míst pro kontejnery na separovaný odpad je ve městě určitý počet a ne na všech lze zvyšovat kapacitu přidáváním dalších nádob. V současnosti hledáme případná nová stanoviště, kde by bylo možné kontejnery umístit. Prozatím můžete využívat i jiná místa, kterých je v okolí hned několik.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 25.10.2021

  Poděkování strážníkům za rychlý a profesionální zásah

  dotaz:
  Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat strážníkům MP, kteří zasáhli velice rychle a profesionálně 20.října pozdě odpoledne na zavolání kvůli občanům bez domova (klasika u tržnice). Neměli to pánové od městské policie lehké, nějakou tu ránu a urážku utrpěli, ale pořádek byl zjednán. Jako rodák sleduji vývoj tohoto města, a není mi jedno, jak to tu vypadá a kdo tu parazituje na slušných občanech a rodácích. Přeji všem strážníkům hodně zdaru, hodně pevných nervů a vytrvalosti, obávám se, že bude jen hůř. Přes poměrně svázané ruce MP se jim daří v rámci možností pracovat skvěle. Pánové a dámy, smekám, a ještě jednou děkuji.
  ~ Petr Beneš

  odpověď:

 • 5.10.2021

  Kde lze vyhotovit nový rodný list jako náhradu za ztracený

  dotaz:
  Odstěhovala jsem se z Rokycan do města na Sokolovsku, žijí tady rok a půl. Ztratila jsem ale rodný list. Narodila jsem se v Plzni tam byl také vystaven můj původní rodný list. Je možné požádat si na Městském úřadu v Sokolově o nový rodný list?
  ~ Zuzana Brůhová

  odpověď:
  Dobrý den, mrzí nás, že Vám v tomto případě nemůžeme pomoci. O rodný list si můžete požádat pouze v místě svého narození. Tedy v Plzni.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 23.9.2021

  Jak je to s výměnou občanského průkazu s čipem za bezkontaktní?

  dotaz:
  Dobrý den, je nyní možné vyměnit občanský průkaz s kontaktním čipem za občanský průkaz s bezkontaktním čipem (NFC). Pokud ano jaký je poplatek když stávající OP je platný do roku 2029. Děkuji
  ~ Stanislav Vokoun

  odpověď:
  Dobrý den. Občanský průkaz od 1. 8. 2021 obsahuje čipy dva – kontaktní i bezkontaktní. Pokud u vás nenastane žádná změna v údajích uvedených v OP, je poplatek za jeho vydání na vlastní žádost 200,- Kč.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 6.9.2021

  Upřesnění informací k vítání nových občánků města

  dotaz:
  Dobrý den, bude se letos ještě konat vítání občánků? Děkuji
  ~ Michaela

  odpověď:
  Vítání občánků, při kterém jsou novorozené děti s trvalým pobytem ve městě Sokolov vítány mezi občany města, bude letos probíhat následovně: Přihlášené děti narozené do srpna letošního roku budou přivítány do konce roku 2021. Od ledna 2022 budou zvány přihlášené děti narozené od září 2021. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na webovém odkazu: https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_financni_a_skolstvi/ostatni-50
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 2.9.2021

  O tísňové SOS tlačítko lze požádat městskou policii

  dotaz:
  Chtěl bych se zeptat, zda Městský úřad Sokolov nabízí možnost SOS tlačítka pro seniory v případě nouze, způsobené náhlou zdravotní indispozicí. Pokud tato možnost existuje, na koho se mohu se svou žádostí obrátit?
  ~ Jiří Pešek

  odpověď:
  Poskytování tísňového tlačítka (SOS tlačítka) je v kompetenci Městské policie Sokolov v rámci projektu Pomoc v tísni. Je určen pro seniory nebo držitele karet ZTP/P a ZTP, trvale bydlící v Sokolově, kteří jsou osamoceni, nemohoucí a bojí se, že by jim v případě zdravotních problémů neměl kdo pomoci. Ti obdrží bezplatně, pokud o to požádají, od Městské policie Sokolov do výpůjčky tísňový telefon s tísňovým tlačítkem, které má připevněné na ruce nebo pověšené na krku. Pokud splňujete uvedená kritéria, obraťte se prosím na Městskou policii Sokolov, tel.: 354 228 275 nebo 354 228 322, případně využijte e-mail pavla.tesarova@mp-sokolov.cz
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 1.9.2021

  Zajištění lékařské péče je především v kompetenci kraje

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla bych vědět jestli je nějaký zubní lékař v Sokolově který bere nové pacienty.Obvolala jsem, co se dalo, ale marně. Ten náš odešel do důchodu.
  ~ p. Bílková

  odpověď:
  Chápeme, že najít zubního lékaře je v současnosti problém. Město ovšem jejich evidenci nevede (což platí i v případě dalších lékařů) a tak vám bohužel nemůžeme tuto informaci poskytnout. Obraťte se případně na Krajský úřad Karlovarského kraje, který má rozvoj zdravotnictví a pokrytí regionu lékařskou péčí ve své kompetenci. Na jeho webu také najdete pod odkazem http://www.kr-karlovarsky.cz/zdravotnictvi/Stranky/volne-kapacity.aspx#.YTcJukBuLwo informace o volných kapacitách poskytovatelů zdravotních služeb v Karlovarském kraji.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 30.8.2021

  Pokud dochází k rušení nočního klidu, volejte strážníky

  dotaz:
  Můžete něco dělat ohledně rušení nočního klidu u restaurace Barbar v Gagarinově ulici? Je to tu neúnosné, a to vždy v pátek a v sobotu.
  ~ p. Martin

  odpověď:
  Pokud dochází k rušení nočního klidu, a to kdekoliv v Sokolově, a nejen o víkendech, pak stačí jediné. Zavolat Městské policii Sokolov (č. 156) a případné rušení nočního klidu jí oznámit. Tyto události se neprodleně řeší, na místo vždy vyjíždí hlídka, aby zjednala nápravu.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 23.8.2021

  Na zelené plochy se nesmí vjíždět, a to ani při parkování

  dotaz:
  Dobrý den, mohli byste na parkovišti před domy Švabinského 1711 až 1716 vysypat kamením nebo tu položit betonové kostky kolem obrubníků do trávy. Chápu, že se na trávu vjíždět nesmí, ale toto parkoviště není zrovna velké a tímto způsobem by se lépe parkovalo, nebylo tu bláto, louže.Ten trávník tam stejně nikdy nebude, protože všichni při manévrování tam vždycky někteří najednou.
  ~ p. Ivan

  odpověď:
  Jak jste správně uvedl, na trávu se vjíždět nesmí a z parkoviště lze vyjet, i když je menší. Bohužel, někteří řidiči jsou ale bezohlední, a že ničí své okolí, je nezajímá. Zasypávání trávníků kamením nebo pokládáním dlažby místo trávy není řešením. To bychom ubírali z městské zeleně a nahrazovali ji betonem. Že je s parkováním na sídlištích problém, to je nám ale známo, a proto také vedení města situaci řeší výstavbou nových parkovišť tam, kde to je možné. V současnosti například začíná stavba nové parkovací plochy na sídlišti Michal u vodojemu a připravuje se i výstavba dvou parkovacích domů. Po dokončení všech těchto staveb by to mělo problematickou situaci s parkováním vylepšit.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 14.7.2021

  Město nabízí seniorům bezplatnou právní poradnu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli existuje v Sokolově bezplatná právní poradna pro seniory. Děkuji za odpověď.
  ~ Ivana Desová

  odpověď:
  Dobrý den, Město Sokolov, odbor sociálních věcí, zajišťuje bezplatné právní poradenství pro sokolovské seniory od 65 let každé pondělí od 13:00 do 15:00 hodin v jednací místnosti v prvním patře budovy Městského úřadu Sokolov, odboru sociálních věcí, Karla Hynka Máchy 1275, Sokolov, tel.: 354 228 142.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 8.7.2021

  Poděkování nejen za blahopřání, ale i za všechny seniory

  dotaz:
  Vážení, děkuji za srdečné blahopřání k osmdesátým narozeninám. Je velice pěkné, že myslíte i na nás starší občany. Každý zájem o nás potěší. Myslím, že naše město pro nás dělá, co může. Spoustu příležitostí také využívám. Ať už je to cvičení, plavání, doprava. Je toho dost. Za všechno vám děkuji za mě i za ostatní staroušky. Ještě jednou velké díky.
  ~ Jana Lovecká

  odpověď:

 • 7.7.2021

  Řízení dopravy na stavbě okružní křižovatky u ONO

  dotaz:
  Ve čtvrtek jsem se vracel z práce po dálnici od Karlových Var, chtěl jsem na sjezdu 142 (u OMV) sjet do Sokolova. Musel jsem si vystát frontu - na dálnici. Ano, auta stála několik stovek metrů na dálnici. Řekl bych, že je to zdraví a životu nebezpečné. Já vidím jako důvod ten, že nikdo nechce sjíždět následujícím sjezdem, kde se u čerpací stanice TankONO staví kruhový objezd, vcelku z pochopitelného důvodu. Jsou nesprávně nastaveny semafory. Už jsem tam stál i 8 minut, přestože nejelo žádné auto, žádným směrem. Nemohlo by se město, které je také investorem, zasadit o to, aby došlo ke změně? Prostředky k zefektivnění propustnosti dopravy prostřednictvím světelné signalizace existují, např. čidla, která mění světelnou signalizaci podle vozidel blížících se k omezení. Myslím, že kolona na odbočení z dálnice, navíc v dešti, by neměla kvůli dopravnímu omezení, kvůli riziku, vůbec nastávat. Snad mi nikdo neřekne, že se to do jara dá vydržet, riziko na sněhu ještě vzroste. Děkuji za odpověď.
  ~ Josef Mikula

  odpověď:
  Dobrý den, semafory, které v současnosti regulují provoz v prostoru stavby okružní křižovatky pod čerpací stanicí ONO, fungují správně. Při nastavování časových intervalů je nutné brát v úvahu řadu faktorů. Mezi nimi například délku úseku, kterým vozidla projíždějí, počet připojených úseků (v tomto případě se jedná o čtyři komunikace ústící do křižovatky) nebo rychlost nejpomalejšího projíždějícího vozidla atd.. Semafory se nenastavují "od oka", jsou pro to příslušné normy a interval průjezdu a vyklizení dopravy pro dané úseky schvaluje Policie ČR. Použití čidel, o nichž se zmiňujete, je technicky nemožné. Chápeme, že kvůli výstavbě okružní křižovatky dochází k určitým komplikacím v dopravě, ale s tím je bohužel třeba počítat u řady dopravních staveb. Bez dočasných omezení je prostě nelze realizovat.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 23.6.2021

  Problémy s bezdomovci řeší město neustále, nemá ale bohužel dostatečnou oporu v legislativě

  dotaz:
  Dobrý den, zajímá nás, jak postupujete v problému s bezdomovci, kteří každý den před tržnici v Sokolově popíjí alkohol, obtěžují kolemjdoucí a vykonávají potřebu v parku, kde jsou keře. To se děje každý den a pro krásné město, jaké je Sokolov, to moc dobré není.
  ~ Jana Kateřina Horáková

  odpověď:
  Řešení problémů souvisejících s lidmi bez domova, jichž v uplynulých dvou letech v Sokolově výrazně přibylo, věnují především strážníci městské policie značnou část své služby. Zabránit tomu, aby bezdomovci žebrali, popíjeli alkohol na veřejných místech a obtěžovali občany, není vůbec snadné. Snad jedině přísnost v mezích zákona může některé negativní jevy potlačit, nikoliv ale zlikvidovat. Velkou oporu v legislativě přitom bohužel městská policie v současnosti nemá.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 10.6.2021

  Poděkování pracovníkům svozu odpadu společnosti SOTES

  dotaz:
  Chtěl bych vyjádřit poděkování pracovníků svozu odpadu. Jedná se o ul. Slavíčkova 1684, takový bordel tady byl u kontejnerů a pracovníci svozu odpadu ho perfektně uklidili. Nevím, zda ten nepořádek způsobili obyvatelé domu Slavíčkova č. 1684 nebo bezdomovci... Úklid proběhl v pondělí 7. června, případně v úterý 8. června. Na každý pád pracovníci svozu tento nepořádek perfektně uklidili. Ještě jednou jim vyjadřuji poděkování.
  ~ Jindřich Šenbauer, obyvatel domu

  odpověď:

 • 8.6.2021

  Vítání nových občánků by mohlo opět začít od měsíce září

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda bude letos Vítání občánků. Syn se narodil v září minulého roku, tak jen zjišťuji jestli se nás to týká i zpětně.
  ~ Veronika Tržecjak

  odpověď:
  Chystáme se obnovit vítání nových občánků města Sokolov od měsíce září 2021. Pozvaní budou postupně všichni, co podali přihlášku, tudíž i děti narozené v loňském roce.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.6.2021

  Proč je umístěno málo laviček na sídlišti Michal?

  dotaz:
  Neustále řeším se svými staršími spoluobčany problém laviček na sídlišti Michal. V podstatě zde nejsou zde žádné. Pokud jdeme z Tesca s nákupem, není možné si někde odpočinout. Rovněž tak není možné se někde v klidu posadit. Na novém náměstí a v okolí lavičky jsou ve značném množství, ale bohužel na sídlišti Michal nic. Hlavně že jsou cyklostezky a přístřešky na kola, které nikdo nevyužívá.
  ~ Eva Preslová

  odpověď:
  Lavičky k posezení jsou například za Tescem ve směru k autosalonu a také na několika dalších místech. Ale pokud jde o situaci obecně, pak ano, máte pravdu, laviček u obytných domů na sídlištích příliš není. A to z jediného prostého důvodu. Před lety byly lavičky k posezení skoro u každého paneláku. Postupně odtud ale musely být odstraňovány na přání obyvatel domů a po jejich stížnostech na rušení nočního klidu. Na lavičkách se totiž po večerech shromažďovala omladina nebo alkoholem posilnění jedinci i za hluboké noci a dělali tady, lidově řečeno, kravál a nepořádek. A pokud jde o vámi zmiňované cyklostezky, tak ty využívány zcela určitě jsou.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 1.6.2021

  Proč se konalo méně kulturních akcí ve městě Sokolov?

  dotaz:
  Chtěla bych se zeptat, proč město tak strašné omezuje kulturní akce. Už loňska Hornická pouť nebyla to, co jsme zvyklí, navíc placený vstup, což nikdy nebylo. Letošní hurá prázdniny to samé, vždy to bylo vše pro občany zdarma. A co mě nejvíce dostalo je Den dětí. Že se nekonal loni, to bych pochopila kvůli nové pandemii o které nikdo nic moc nevěděl, ale proč se den dětí nekonal ani letos? Situace je mnohem lepší, města a obce v okolí akci pořádaly a tady opět nic. Přijde mi to hodně smutné, že už se zapomíná i na děti.
  ~ p. Horká

  odpověď:
  Město od loňského roku omezovalo kulturní akce z jednoho prostého důvodu. A to kvůli pandemii koronaviru a s tím souvisejícími vládními opatřeními, která pořádání v podstatě jakýchkoliv akcí neumožňovala. Stejně jako Sokolov si musela počínat všechna města i obce v České republice. Právě kvůli preventivním opatřením nemohla být v loňském roce Hornická pouť „tím, na co jste byli zvyklí“ a počet lidí musel být regulován i s využitím placeného vstupného. Což platí i pro letošní Hurá prázdniny. Pokud jde o Vámi zmiňovaný Den dětí, město jako takové nikdy oslavy tohoto svátku nepořádalo. Byla to věc různých organizací či škol. A pokud se tyto subjekty rozhodly, že oslavy Dne dětí pořádat nebudou, patrně je k tomu vedla opatrnost a prevence související právě s koronavirem.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 31.5.2021

  Co bude s pozemky po společnosti Taroko na Šenvertu

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se podařilo najít zájemce o pozemky po bývalé společnosti Taroko na Šenvertě. Jaké jsou případně plány s tímto pozemkem v budoucnu a také jestli se plánuje oprava nebo zrušení polorozpadlého oplocení z vlnitého plechu. Pokud by se zatím nepodařilo najít kupce, nebylo by možné pozemek provizorně za nevelké prostředky zkultivovat (např. odstranit rozpadlé oplocení, posekat trávník, vyčistit křoviny)?
  ~ Martin Strouhal

  odpověď:
  Zájemce o pozemky po bývalé společnosti Taroko město zatím nenašlo, přestože je už nabízelo k prodeji pro výstavbu bytového domu. Nyní došlo ke změně územního plánu a pozemek lze využít například i k výstavbě individuální. Město proto bude opět hledat uchazeče a tudíž prozatím není v plánu úprava tohoto pozemku. Oplocení nebude odstraněno vzhledem ke špatným zkušenostem, kdy byly takovéto pozemky zaváženy odpadem a stavební sutí.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 18.5.2021

  Jak řešit hluk z garáže umístěné v bytovém domě?

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě, kam se mohu obrátit v případě, kdy si soused spletl svou garáž u nás pod okny s dílnu. Je tu nějaká možnost obrany proti tomuto každodennímu obtěžování? Takto geniálně vymyšlené byty jsou na ulici Seifertova.
  ~ Ladislav Fencl

  odpověď:
  Dobrý den, domy v Seifertově ulici jsou v soukromém vlastnictví a ve většině případů jsou ve správě společenství vlastníků jednotek (SVJ). Své připomínky tedy můžete přednést na shromáždění SVJ nebo se obrátit na výbor či předsedu SVJ. Pokud vás činnost v garáži obtěžuje v době nočního klidu, pak se můžete obrátit na městskou policii.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 5.5.2021

  Vyhrazené parkování automobilů na nábřeží Petra Bezruče

  dotaz:
  Dobrý den, kam se můžu obrátit kvůli parkování v ulici Nábřeží Petra Bezruče? Jsme jediný vchod, který je směrem k potoku, a proto nemáme nárok na vjezd do dvora za barákem. Děkuji za odpověď.
  ~ Petr Valentík

  odpověď:
  Dobrý den, odstavná plocha pro automobily na nábřeží Petra Bezruče je veřejným parkovištěm, kde je stání během dne v určité době časově vymezeno (parkovací hodiny). Řidiči, kteří zde zaparkují, proto musí respektovat dopravní značení. Se změnou v režimu parkování se na této komunikaci do budoucna nepočítá. Tedy ani s vyhrazeným parkováním pro určitou skupinu obyvatel.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.5.2021

  Změna pravidel v přidělování nízkonákladových bytů

  dotaz:
  Dobrý den. Z rádia jsem se dozvěděl, že Sokolov má asi 300 bytů, kam se lze přestěhovat i když nejsme přímo ze Sokolova. Nevím, zda jsme tomu správně rozuměli, proto se ptáme, zda je to pravda. Předem děkuji za odpověď. Jen pro upřesnění, jsme důchodci.
  ~ p. Pospíšil

  odpověď:
  Dobrý den. Sokolov má skutečně určitý počet takzvaných nízkonákladových bytů určených pro seniory a požádat o přidělení bytu může i občan, který nemá trvalý pobyt v Sokolově. Žádosti přijímá odbor sociálních věcí Městského úřadu Sokolov, který sídlí v ulici Karla Hynka Máchy 1275. O konečném přidělení bytů pak rozhoduje Rada města Sokolov po zhodnocení všech příslušných kritérií. Veškeré další podrobnosti najdete ve webových stránkách města Sokolov pod tímto odkazem https://bit.ly/3nAvuNx


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 3.5.2021

  Černá skládka ubývalé školky a bezdomovci

  dotaz:
  Dobrý den. V areálu bývalé "MŠ chemičky" je vytvořena nová skládka. Je jen otázka času,kdy se ještě více rozšíří. Lze s tím něco udělat? Z hlavní silnice to není moc vidět, ale z domu, který má okna do zahrady onoho areálu, to není zrovna příjemný pohled. Ještě jednu připomínku mám. Bezdomovci se usídlili na parovodním potrubí za výměníkem v Mičurinově ulici. Znečišťují okolí a tahají tam věci, které tahají z popelnic. Děkuji za odpověď.
  ~ Marta Pariová

  odpověď:
  Dobrý den. Objekt bývalé mateřské školy sokolovské chemičky je soukromým vlastnictvím stejně jako k tomuto objektu přilehlý pozemek. Městu tedy nepřísluší na této parcele provádět žádné úpravy, to může pouze její vlastník. Problém bezdomovců, kteří se stahují do oblasti parovodu, řeší permanentně městská policie i společnost SOTES. Z místa už byli několikrát vytlačení a byl zde proveden úklid. Jenomže se po čase k parovodu opět vracejí a vše se opakuje. Bohužel, v současnosti chybí účinný legislativní nástroj, jak tento problém dlouhodobě vyřešit.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.4.2021

  Poděkování očkovacímu centru v klášterním kostele

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podílejí na očkování proti Covidu-19 v klášterním kostele na Starém náměstí v Sokolově. Všichni jsou vstřícní a všechno je perfektně zorganizované.
  ~ A. Baštová

  odpověď:

 • 15.4.2021

  Poděkování za výsadbu nové zeleně v ulici Pionýrů

  dotaz:
  Členové výboru SVJ domu v ulici Pionýrů 1295 až 1296 (u BILLY) i obyvatelé uvedeného domu děkují touto cestou MÚ Sokolov, a jmenovitě paní Rohové, za zajištění výsadby keřů na trávníku za domem u školky. Jsme vděčni a vážíme si každého zkulturnění životního prostředí, které přináší radost nám i všem občanům Sokolova. Ještě jednou děkujeme!
  ~ Julián Salomon, Pavel Černý

  odpověď:

 • 14.4.2021

  O umístění do nového sociálního zařízení zatím nelze žádat

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jakou formou a na jakém oddělení je možné zařádat o umístění v pečovatelském domě, který byl postaven místo 4. ZŠ. Zvažujete pořadník nebo jinou formu výběrového řízení? Děkuji a přeji příjemný den.
  ~ Šárka Kárníková

  odpověď:
  Dobrý den. V Sokolově se v současnosti dokončuje pobytové zařízení se zvláštním režimem, nejedná se o pečovatelský dům. Se zahájením jeho provozu se počítá až v závěru letošního roku. Pravidla pro umisťování osob do tohoto zařízení (jedná se převážně o lidi vyžadující nepřetržitou péči) se budou teprve připravovat.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 13.4.2021

  Město zajišťuje plošné i mimořádné deratizace

  dotaz:
  Dobrý den, v pondělí jsem zjistila, že v keři v ulici Rooseveltova (mezi vchody 1453 a 1454) je několik děr po nějakém hlodavci a dnes jsem viděla,  jak něco zaběhlo do nory. Prosím postarali byste se o to? Děkuji Vám a hezký zbytek dne.
  ~ Laura Kalivodová

  odpověď:
  Dobrý den. Město Sokolov zajišťuje pravidelně plošné deratizace s cílem redukovat počty obtížných hlodavců. A pokud je to zapotřebí, provádí se i deratizace lokální. Děkujeme Vám za oznámení, informaci o hlodavci či hlodavcích v Rooseveltově ulici jsme předali deratizační firmě, aby se postarala o odchyt, případně likvidaci.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.4.2021

  Kdy opět začnou trhy na sokolovském náměstí Budovatelů?

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, kdy se v Sokolově povolí farmářské trhy. Děkuji
  ~ D. Marešová

  odpověď:
  Dobrý den. V Sokolově se konaly na náměstí Budovatelů trhy všeobecné, nikoliv farmářské. Kdy budou sokolovské trhy obnoveny, nebylo ještě určeno. Možná to bude v závěru dubna, pokud to epidemiologická situace dovolí.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskovvý mluvčí

 • 9.4.2021

  Úprava prostranství po demolici domu

  dotaz:
  Dobrý den. Nedávno byly zbourány dva domy - u kina Alfa a na rozcestí Hornické a Sokolovské ulice. V prvním případě za účelem vybudování parkoviště pro kino (chválím!), co bude na místě druhého domu nevím. Bude v dohledné době místo aspoň uklizeno a obnažená zeď sousedního domu omítnuta, než se zde začne něco budovat?
  ~ V. Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den. Na místě druhého zbouraného domu je naplánováno, stejně jako na místě toho prvního, vybudování parkoviště. Místo po demolici druhého z domů (křižovatka Hornické a Sokolovské ulice) bude samozřejmě uklizeno a stejně tak bude upravena a zajištěna obnažená zeď vedlejšího domu. Stavební firma ještě svou práci neukončila, termín pro předání této akce ještě neuplynul.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 30.3.2021

  Část parkovacích míst ve Spartakiádní ulici je zrušena dočasně kvůli rekonstrukci Atletické ulice

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat z jakého důvodu je uzavřeno od 1. března dvanáct parkovacích míst v ulici Spartakiádní před domovním vchodem č. p. 1977? Již uběhl skoro měsíc od uzávěry a žádné práce se tam neprovádí. Děkuji.
  ~ Světlana Čermáková

  odpověď:
  Chápeme, že uzavření části parkovacích míst ve Spartakiádní ulici, je pro obyvatele sídliště nepříjemné a mrzí nás to. Vzhledem k rekonstrukci Atletické ulice a některým úpravám provozu s tím souvisejícím ale nebylo jiné řešení, než v jednosměrné Spartakiádní ulici na určitou dobu zavést provoz v obou směrech. A vzhledem k této úpravě provozu bylo nutné splnit i s tím související zákonné předpisy, jako jsou takzvané rozhledové poměry v křižovatce. Zaparkovaná auta bezpečnému rozhledu bránila, a proto jsou do doby, než rekonstrukce Atletické ulice skončí, některá parkovací místa zrušena. Úbytek parkovacích míst potrvá zhruba do konce května, kdy bude skončena 1. a 2. etapa rekonstrukce, 3. etapa již toto opatření vyžadovat nebude. Mimochodem, i proto byla stavba rozdělena na etapy. Za vzniklé komplikace se omlouváme.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.3.2021

  Kontrola hospodaření a činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek

  dotaz:
  Mám dotaz, jak je možno zkontrolovat, nebo oslovit někoho, na kontrolu hospodaření výboru SVJ. Nedělají se roční schůze, aby byla kontrola výdajů z fondu oprav, to samé pokud jsou výborové schůze, tak se nezveřejnují zápis, co tam projednavali. Prostě nepracuji jak by měli.
  ~ Ota

  odpověď:
  Nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek (SVJ) je Shromáždění SVJ. Do jeho výlučné působnosti patří například schvalování účetní závěrky, zprávy o hospodaření a rozpočtu společenství a rozdělení případného zisku z hospodaření společenství nebo rozhodování o dalších záležitostech společenství, které si samo shromáždění k rozhodnutí vyhradí. Výbor SVJ odpovídá za svou činnost právě Shromáždění SVJ. Kontrolním orgánem může být Kontrolní komise SVJ (pokud byla v rámci SVJ ustavena). V její působnosti je kontrola činnosti SVJ a projednávání stížností členů SVJ na SVJ samotné či jeho orgány. Pokud jsou pochybnosti o legálnosti počínání výboru SVJ, lze se obrátit na právníky, policii či soud.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.3.2021

  Kompostéry pro občany města už nejsou v současnosti k dispozici

  dotaz:
  Dobrý den. Mám dotaz,jestli jsou ještě k dispozici zahradní kompostéry?
  ~ D. Černá

  odpověď:
  Město požádalo v roce 2017 o dotaci na nákup 500 kusů kompostérů. Projekt s názvem Domácí kompostéry pro občany města Sokolov získal podporu a kompostéry byly poté distribuovány občanům na základě žádosti o výpůjčku. Po uplynutí doby udržitelnosti projektu kompostéry přejdou bezúplatně do vlastnictví občanů. Počet kompostérů byl omezený (500 kusů) a všechny už byly vydány. Pro letošní rok se zatím neuvažuje o nákupu dalších.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.3.2021

  Stavba nového parkoviště u vodojemu a rezervace míst na této ploše

  dotaz:
  Od samého počátku sleduji projekt na vybudování nového parkoviště u vodojemu ve Slavíčkově ulici. Jsem obeznámen s tím, že parkovací místa na tomto nově vybudovaném parkovišti budou pouze pro předplatitele, což mi vyhovuje. Měl bych zájem si místo či dvě místa zarezervovat/předplatit. Chci se zeptat jakým způsobem bude probíhat rezervace těchto nově vybudovaných parkovacích míst a zdali jí mohu udělat předem již teď, popřípadě v jakém termínu?
  ~ Jan Müller

  odpověď:
  Práce na vybudování parkoviště u vodojemu ve Slavíčkově ulici by měly začít někdy ve druhé polovině letošního roku s tím, že termín dokončení bude patrně v roce 2022. Způsob pronajímání a hrazení parkovacích míst se tedy bude teprve řešit, momentálně se ucházet o místo ještě nejde. O tom, jak to učinit, bude veřejnost včas informována.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.2.2021

  Stav někdejšího hotelu Český dům a kdo je jeho vlasníkem

  dotaz:
  Budova v Sokolově, Nádražní 2091, je podle údajů Katastrálního úřadu objektem v majetku města Sokolov. Je to léta trvající obrovská ostuda představitelů města Sokolova. To ten "Český dům" necháte opravdu spadnout?
  ~ Věra Jedličková

  odpověď:
  Těší nás, že se zajímáte o věci veřejné, ale než budete příště kritizovat, ověřte si prosím fakta. Nevíme, do čeho jste nahlížela a co viděla, ale v katastru nemovitostí uvidíte, že číslo popisně 2091 v Nádražní ulici, tedy někdejší Český dům, nepatří městu, jak mylně uvádíte, ale soukromému vlastníkovi, kterým je akciová společnost Sokolovská obchodní. V minulosti se městě několikrát snažilo s majitelem domu jednat o jeho převzetí, ale jeho podmínky byly bohužel pro město nepřijatelné. Proto se tedy alespoň snaží v míře, která to dovoluje, dohlížet, aby stavba neohrožovala okolí. Nic jiného s ní Sokolov nemůže dělat, protože není jeho majetek.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 19.2.2021

  Poděkování městské policii za její rychlou pomoc

  dotaz:
  Už podruhé nám velice rychle a kvalitně pomohla naše Městská policie. V sobotu 13. února jsme na procházce zjistili, že je u naší garáže černá skládka. Do úterý 16. února byly odstraněny dva kýble s vyjetým olejem. Jinak se nic nedělo. Proto jsem ve středu 17. února odpoledne zavolal na linku MP. Za chvilku přijela hlídka, které jsem vše nahlásil. Byli velice milí a vstřícní. Sdělili mi, že se na skládku podívají a zajistí její odvoz druhý den na náklady města. Ve čtvrtek 18. února ráno mi zatelefonovali, že zjistili pachatele a že černá skládka bude odstraněna. Já tím pádem opět mohu do garáže. Ještě jednou chci moc poděkovat strážnici a strážníkovi, kteří měli službu a vše rychle a kvalitně vyřešili. Klobouk dolů! Máme kvalitní ochranu a pomoc města.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:

 • 15.2.2021

  Poděkování za údržbu komunikací a svoz odpadu

  dotaz:
  Vážená paní starostko, chci poděkovat Vašim prostřednictvím technickým službám města Sokolov a Správě a údržbě silnic. Je to již druhý víkend, kdy náš kraj a naše město na začátku víkendu zasypala velmi vydatná nadílka sněhu. I přes problémy s nákazou, velmi nízké venkovní teploty, nemocnost zaměstnanců, se podařilo ve velmi krátké době sníh odstranit. Vše proběhlo v řádu hodin. Také je nutné vyzvednout nejen zaměstnance odpovědné za údržbu komunikací, ale i zaměstnance odpovědné za svoz odpadu. V této nelehké chvíli, mnohde i přes závěje a hromady sněhu, se podařilo veškerý odpad odvést. Všem pracovníkům velký dík. Vám, vedení města a zaměstnancům města přeji především pevné zdraví. Přeji Vám jen vše dobré.
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:

 • 15.2.2021

  Distribuce ochranných roušek pro obyvatele města

  dotaz:
  Ráda bych se tedy zeptala: bydlím v Sokolově, pracuji v K. Varech. Kde si prosím, mohu vyzvednout slíbené chirurgické roušky?
  ~ Míla K.

  odpověď:
  Ochranné prostředky dodané na Sokolovsko, jsou určeny podle rozhodnutí vlády především pro školská zařízení a sociálně slabé. Přesto město zajistí distribuci části z nich také pro další obyvatele. Roušky si můžete vyzvednout od pondělí 15. února na šesti místech v Sokolově. V městské knihovně na Starém náměstí, v pobočce knihovny ve Slavíčkově ulici, v divadelní kanceláři MDK (na místě bývalého vstupu do kina, levá strana MDK), ve vestibulu radnice, v kině Alfa a ve stanu městské policie u restaurace Dukla na sídlišti Michal. pondělí 15. 2. budou roušky vydávány od 14 do 16 hodin, v dalších pracovních dnech pak od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Ve stanu městské policie před Duklou se budou roušky vydávat pouze od 14 do 16 hodin. Každá osoba obdrží maximálně tři ochranné roušky. Respirátory jsou určeny pouze pro školská zařízení, do nichž je už město zaváží. Sokolov zajišťuje distribuci ochranných roušek i pro obyvatele nízkonákladových bytů a dále i pro některé organizace poskytující sociální služby (Kotec, Pomoc v nouzi apod.). Jejich závoz je zajištěn i pro obyvatele městských částí Novina a Hrušková. Roušky obdrží rovněž pasažéři Senior Expresu. Ochranné prostředky budou vydávány do vyčerpání zásob.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvči

 • 4.1.2021

  Má město v současnosti k dispozici volné zahrádky?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jsou v Sokolově nějaké volné zahrady. Prý bude výstavba nových zahrad pro obyvatele Sokolova. Děkuji za odpověď a přeji hezky den.
  ~ Nikola Trochová

  odpověď:
  Vážená paní Trochová, město Sokolov v současnosti nemá žádné volné zahrady k dispozici. Pokud by se nějaká zahrada k pronájmu objevila, byla by tato informace zveřejněna na webu města v odkazu Nabídka nemovitostí. Město chce skutečně připravit pro zájemce nové zahrádky, tento projekt je ale teprve ve stádiu přípravy.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 3.1.2021

  Základní organizace SPCCH děkuje městskému úřadu za spolupráci

  dotaz:
  Vážení z Městského úřadu Sokolov, dovolte mi, abych Vám, jménem základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Sokolov i jménem svým poděkovala za přízeň a spolupráci s naší organizací. Velmi si toho vážíme. Chci vám všem popřát do nového roku především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a také mnoho osobních i pracovních úspěchů.
  ~ za ZO SPCCH Sokolov V. J. Šťastná

  odpověď:

 • 17.12.2020

  Poděkování za podporu při organizaci zájezdů pro seniory

  dotaz:
  Klub důchodců a Občanské sdružení Komenského 113 v Sokolově děkuje Městskému úřadu Sokolov za dlouhodobou podporu při organizaci zájezdů pro naše členy. Přejeme všem pracovníkům městského úřadu hodně úspěchů v práci a zejména pevné zdraví.
  ~ Za klub důchodců M. Volfová

  odpověď:

 • 8.12.2020

  Vánoční strom města umístěný na náměstí Budovatelů

  dotaz:
  Chci pochválit toho, kdo se letos postaral o opravdu hezký vánoční strom na novém náměstí. Je to poprvé, kdy je na co koukat.
  ~ Alena Matěchová

  odpověď:
  O vánoční strom na náměstí Budovatelů, ale také o strom na Starém náměstí, se postarala tradičně městská společnost SOTES. Oba stromy jsou letos z majetku města. Jeden z areálu zdraví na Staré Ovčárně, druhý z volnočasového areálu Bohemia.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 27.11.2020

  Osvětlení prostoru za Krejcarovou lávkou

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Lidické nábřeží, mám okna na řeku s parkem za ní. Park je již několik měsíců nedostupný kvůli rekonstrukci Krejcarové lávky. Může mi někdo z města sdělit, proč tam svítí asi 25 lamp osvětlení, když tam v nočních hodinách nikdo nechodí ani z druhé strany. Není to škoda, takhle plýtvat energii?
  ~ p. Bayerlová

  odpověď:
  Park za Krejcarovou lávkou byl upraven a revitalizován i s využitím dotací, vyžádalo si to poměrně značné finanční prostředky. Pokud by byl tento prostor neosvětlen, hrozilo by, že by mohlo docházet k poškozování areálu i městského majetku. Proto tady lampy svítí, což usnadňuje i kontroly městské policii či Policii ČR.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 17.11.2020

  Návrhy na vybudování hřišť ve městě

  dotaz:
  Dobrý den, v Patriotu jsem se dočetla o tom, že je v plánu realizovat v lesoparku za Krejcarovou lávkou discgolfové hřiště. Nápad dobrý, ovšem nevím, zda by nemělo větší úspěch klasické minigolfové hřiště. Byla bych moc ráda, kdybyste mysleli i na naše nejmenší a udělali v tomto parku také dětské hřiště (jako je například v Kynšperku nad Ohří). V této části Sokolova chybí hřiště s houpačkami či trampolínami.
  ~ Iva Račáková

  odpověď:
  Nápad na vybudování discgolfového hřiště vzešel z akce Můj nápad pro Sokolov (participativní rozpočet), kam mohli své návrhy posílat všichni občané města. Tedy i Vy. Žádný návrh na minigolfové hřiště jsme ale do uzávěrky pro podávání návrhů neobdrželi. Dětské hřiště v lesoparku za Krejcarovou lávkou zatím nelze udělat proto, že projekt na úpravu této lokality byl financován z dotací a po dobu takzvané udržitelnosti, která zatím neskončila, není možné do realizovaného projektu nijak zasahovat.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 7.10.2020

  Může firma podávat formuláře přes datovou schránku?

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz, zda může firma (například s. r. o.), podávat formuláře, například k přihlášení vozidla, pomocí datové schránky?
  ~ Rudolf Kříž

  odpověď:
  Dobrý den, elektronicky podepsanou žádost samozřejmě prostřednictvím datové schránky zaslat můžete. Poté ale bude následovat výzva k zaplacení správního poplatku, jeho doložení a doložení originálních dokumentů. Takže se stejně budete muset na městský úřad dostavit osobně.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 5.10.2020

  Mezi přechodem a místem pro přecházení je rozdíl

  dotaz:
  Mám dotaz ohledně nové cyklostezky, která je již dokončena. Tato cyklostezka křižuje v dosti nepřehledné zatáčce silnici v Tovární ulici. Je tam připraven přechod pro chodce respektive cyklisty, ale stále chybí vodorovné i svislé označení. Chystá správce komunikace tento přechod označit ?
  ~ Martin Strouhal

  odpověď:
  Dobrý den, přechod pro chodce a cyklisty na víceúčelové stezce pro pěší a cyklisty v tomto místě není. To, o čem se zmiňujete, není přechod pro chodce, ale místo pro přecházení. A v tom je rozdíl. Místa pro přecházení mají jiná pravidla v přednosti a také se neoznačují. Takových míst najdete ve městech celou řadu.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.10.2020

  O bývalém dopravním hřišti zatím není rozhodnuto

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz, jaké jsou plány s bývalým dopravním hřištěm na sídlišti Michal. Já jsem pro parkovou úpravu zachování jednoho z posledních zelených míst v této lokalitě.
  ~ Jiří Husák

  odpověď:
  Dobrý den, tato lokalita je označena jako vhodná pro výstavbu obytných domů a existuje i studie zástavby. Zda ale skutečně dojde na její realizaci, to zatím není jasné. Aktuálně se nějaké zásadní změny v této části sídliště nechystají.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.9.2020

  Automobil zaparkovaný ve dvoře zatím nelze odstranit

  dotaz:
  V současné době dochází k výměně parkovacích karet na parkovišti - nám. Budovatelů (vnitřní parkoviště u domů 1405 a další). Parkuje zde odstavené auto SPZ 3K2 23 33, na podzim to budou 2 roky. Byla jsem to osobně nahlásit dvakrát na Městské polici, dále jsem již jednou se dotázala prostřednictvím rubriky Napište na svůj úřad a situace je stále stejná. Parkovací míst je nedostatek a za parkování platíme. Děkuji
  ~ Ivana Hajná

  odpověď:
  Dobrý den, odstaveného automobilu se týká dědické řízení, které není dosud ukončeno. Odbor správy majetku města předal informaci o umístění vozidla právníkovi, který dědictví vypořádává. Obdrželi jsme pouze informaci, že se dědické řízení může protáhnout. Do té doby s vozidlem bohužel nemůžeme manipulovat.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.9.2020

  Odpadkové koše budou u zastávek umístěny

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz na nově budované autobusové zastávky MHD. Proč mají některé zastávky i boční stěnu a některé ne. Bylo by dobré doplnit zastávky koši na odpadky (nebo alespoň popelníky na nedopalky). Vím, že to nezaručí, aby čekající cestující nevyhazovali odpadky na zem.
  ~ Jiří Husák

  odpověď:
  Dobrý den, zastávky se stále instalují, tato investiční akce ještě není dokončena a firma nové zastávky ještě městu nepředala. Místa pro umístění zastávek nejsou všechna stejná, některé nebudou mít boční stěny kvůli průchodnosti. Odpadkové koše budou jejich součástí. Na zastávkách je ovšem kouření zakázáno.
  ~ Vladimír Meluzín, vztahy k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.8.2020

  Úprava autobusových zastávek proti poranění ptactva

  dotaz:
  Dobrý den. Po městě přibývají skleněné přístřešky pro cestující u autobusových zastávek. Věřím, že je co nejdříve necháte upravit, na případně polepit tak, aby se o velké plochy skla nezabíjejí ptáci.
  ~ Karel Hejnic

  odpověď:
  Dobrý den, jsme si vědomi rizika, jaké pro ptáky představuje srážka s průhlednou, ať už skleněnou či plastovou plochou. Je na to pamatováno i v souvislosti s výstavbou nových přístřešků na autobusových zastávkách MHD v Sokolově, jejichž transparentní výplně budou po dokončení doplněny speciálními polepy. Ty mají docílit toho, že ptáci čirou plochu včas zpozorují a bezpečně se jí vyhnou.
  ~ Vladimír Meluzín, vztahy k veřejnosti - tiskový mluvčí města

 • 17.8.2020

  Pohyb automobilů na víceúčelové stezce pro pěší a cyklisty

  dotaz:
  Dobrý den, jel jsem na kole po nové cyklostezce od restaurace Alex dolů k areálu a ačkoliv jsem jel velmi pomalu, v té nepřehledné zatáčce jsem spatřil auto, které bylo zaparkované u branky do zahrádek a dva cyklisty kteří to auto objížděl. Musím vám říct, že jsem byl velmi rád, že jsem to ubrzdil! Chci se jen zeptat jestli tam auta můžou parkovat? A jestli by nebylo na škodu tam dát zrcadlo protože se tam stane brzy nějaký úraz. Děkuji
  ~ Pavel Vašek

  odpověď:
  Dobrý den, na této víceúčelové stezce pro pěší a cyklisty samozřejmě nemají auta co dělat. Nemohou sem vjíždět, ani tady parkovat. Pokud tam vjedou a parkují, tak jejich řidiči nerespektují dopravní značení a dopouštějí se přestupku. Městská policie by měla tomuto úseku věnovat zvýšenou pozornost. Pokud se s automobilem na víceúčelové stezce setkáte, můžete o tom městskou policii informovat. Případné umístění zrcadla bude předmětem jednání.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 17.8.2020

  Linka MHD na koupaliště Michal

  dotaz:
  Dobrý den, v Sokolově máme jedno z nejhezčích koupališť - jezero Michal. Bohužel, bez auta je z centra nepřístupné. Na kole je to v horku náročné. Velice bychom uvítali linku MHD. Plánuje město brzy spojení s koupalištěm?
  ~ mgr. Černá

  odpověď:
  Město Sokolov se zavedením linky MHD na koupaliště Michal v současnosti nepočítá. Sezónní linka v rámci městské hromadné dopravy na koupaliště Michal v minulosti už vedla a autobusy tam jezdily. Linka ale byla posléze zrušena kvůli tomu, že ji lidé nevyužívali.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 26.7.2020

  Poděkování za přístup k řešení problémů kolem stavby Krejcarové lávky

  dotaz:
  Dobrý den. Domnívám se, že tato rubrika není jen pro dotazy a připomínky občanů, ale i pro poděkování. Poděkování směrem k úřadu, úředníkům, není zde moc časté. Chtěl bych to trošku *narušit* a veřejně poděkovat vedoucí odboru rozvoje města, ing. Kateřině Klepáčkové, za její přístup k řešení problémů kolem stavby Krejcarovy lávky a uzávěry úseku cyklostezky. Se slovy "..dejte mi pár dní, vstřebám dnešní zážitek a pak Vám odpovím" "..nebráním se víkendu" (obojí se týkalo posouzení situace na místě) jsem se ještě nesetkal. A vůbec s celkově velmi vstřícným jednáním a komunikaci, byť jsem ji já sám nezačal vůči úřadu příliš šťastně Konečný výsledek řešení situace připisuji především jejímu zájmu a nasazení. Za cyklisty i chodce DĚKUJI. Ať se Vám daří a jste nadále v pohodě v osobním i pracovním životě.
  ~ Zdeněk Laube, Sokolov

  odpověď:

 • 14.7.2020

  Sekání trávy ve městě má kvůli dešti zpoždění

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč se letos tak málo seká tráva. Tráva je vyšší než můj pes, kolem paneláku to vypadá jak v džungli a po psu se ani pořádně z té vysoké trávy nedají uklízet exkrementy. Takhke zanedbané trávníky tu nikdy nebyly. To město nemá na sekání peníze, nebo co se děje? Děkuji za odpověď.


  ~ Jan Görgl

  odpověď:
  Dobrý den, bohužel neuvádíte, o jakou konkrétní lokalitu se jedná. Od letošního jara byly trávníky v Sokolově posekány již dvakrát. Momentálně je v polovině třetí seč, a to včetně sběru. Po deštích tráva roste rychleji a musí se po seči sbírat a odvážet. Tento úkon je dvakrát pomalejší než tzv. mulčování a proto má letos sekání ve městě zpoždění. Na druhou stranu při sběru trávy nezůstávají v trávníku organické zbytky. Od 15. července se začíná sekat kolem ulice Heyrovského a hřbitova, poté se bude postupovat směrem na sídliště Michal. Při deštivém počasí se bohužel sekat nedá, tráva se lepí na techniku, na trávnících zůstávají tlející zbytky a nedají se pořádně uklidit chodníky.


  ~ Vladimír Meluzín, vztahy s veřejností - tiskový mluvčí

 • 14.7.2020

  Keře u silnice brání v bezpečném výhledu

  dotaz:
  Dobrý den. Ve Švabinského ulici v místě nově zrealizované cyklostezky jsou nebezpečné průjezdy přes silnici vedoucí skrz totálně přerostlou keřovou vegetaci, která je vyšší než dospělá osoba. Dítě, a byla  jsem toho svědkem jako chodec, "prosvištělo" přes silnici tak, že případný projiždějící řidič v autě by absolutně neměl šanci zareagovat. Dítě nemělo zase šanci rozhlédnout se, protože jednoduše je vegetace tak vysoká. No a jistě je pochopitelné, že náctileté dítě ani ve snu nenapadne slézt z kola a bezpečně silnici přejít. A proto si myslím, že bychom my, a hlavně město, měli přemýšlet nad bezpečností nás všech. I vyjíždění aut od paneláku ze Švabinské ulice u vchodu 1717 na  hlavní silnici je nepřehledné z důvodu opět nehezké bujné vegetace. Navrhuji vytrhat ji a zasadit růže nebo prostě něco, co nepřeroste. Děkuji za  řešení


  ~ Jana Šlechtová

  odpověď:
  Dobrý den. V letním období dochází ve městě k pravidelnému ostříhání a úpravě většiny keřů. Po opadání listí pak budou keře, které to vyžadují, radikálně zkráceny tak, aby nebyly například překážkou ve výhledu u komunikací a nebránily v bezpečném výhledu.


  ~ Vladimír Meluzín, vztahy s veřejností - tiskový mluvčí

 • 7.7.2020

  Stavba plotu u kolejí vedle bývalého depa

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, jestli se bude dělat plot na vlakovém nádraží v Sokolově v místech zbouraných budov směrem k bývalému depu. Jsem zaměstnanec nádraží a každou chvíli z kolejiště vyháníme lidi, hlavně malé děti, převážně romských občanů. Nemůžeme tam koukat pořád. Je to jen otázka času než se něco stane. Děkuji.


  ~ Zuzana

  odpověď:
  Dobrý den, v místech, kde byly zbourány staré budovy ČD, se s výstavbou plotu v budoucnu počítá. A to v rámci projektu na využití uvolněných ploch, který nyní město připravuje k realizaci.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 17.6.2020

  Naštěstí ještě existují dobří a poctiví lidé

  dotaz:
  Chtěl bych moc poděkovat paní, ktera si nepřála být jmenována, za nalezení a vrácení mé peněženky i s nemalým obsahem. Jsem moc rád, že ještě existují dobří lidé. Je mi moc líto, že paní neznám a nemůžu jí osobně  poděkovat a odvděčit se. Také bych moc rád poděkoval Městské policii Sokolov za rychlou práci a profesionální přístup. Děkuji moc.


  ~ Jan Trpka

  odpověď:

 • 8.6.2020

  Péče o zeleň v sokolovském zámeckém parku

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych upozornit na zanedbanou údržbu zámeckého parku. Tráva je posekaná ledabyle, u lamp a u zdí zámečku na některých místech nebyla pokosena vůbec. Rozkvetlé keře rododendronů jsou zapleveleny kopřivami, vysokou travou či uchycenými a již vzrostlými náletovými dřevinami. Tento park byl vždycky ozdobou města, teď se to bohužel říci nedá.


  ~ Alena Bílková

  odpověď:
  Dobrý den, problém se současnou údržbou parku je nám znám. Společnost SOTES, konkrétně středisko veřejné zeleně, je bohužel momentálně na polovičním personálním obsazení oproti minulému roku. Zámecký park už byl letos dvakrát posekaný, ale do konce května se nedosekávalo ruční mechanizací. Proto ta vysoká tráva u lamp a zdí. Park byl také kompletně odplevelený, deštivé počasí však přispělo k rychlejšímu nástupu nových plevelů. Nyní se řeší nábor nových brigádníků (povoleno v rámci koronavirových úspor až od 01.06.2020), což by mělo přispět ke zlepšení situace.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 1.6.2020

  Dopravní značení na křížení víceúčelové stezky se silnicí

  dotaz:
  Dobrý den, je v plánu v místech křížení nově vybudované cyklostezky a ulic K. H. Borovského a Švabinského zpomalovací retardér nebo nějaké výstražné vodorovné značení, které upozorní na to, že jde o křížení stezky a silnice pro motorová vozidla. A to jak ze strany přijíždějících vozidel, tak ze směru cyklistů je tam sice značka konec cyklostezky. Nevím, jestli je to dostatečné. Děkuji


  ~ Jiří Husák

  odpověď:
  Vážený pane Husáku, v ulici K. H. Borovského jsou řidiči na přítomnost přechodu pro chodce a přechodu pro cyklisty upozorňováni instalovaným svislým dopravním značením. V místě křížení je vodorovným dopravním značením vyznačeno místo pro přecházení chodců a přejezd cyklistů. Jedná o stávající přechod pro chodce, rozšířený o pruh pro cyklisty. Není nutné osazovat retardéry. Navíc se jedná o silnici KSÚS KK, retardéry by musel (mohl) osadit vlastník nikoliv město. V ulici Švabinského se jedná o místo pro přecházení a cyklostezka je před ním v těchto místech ukončena. Zde je cyklista povinen sesednou z kola a po přejití jako chodec může za místem pro přecházení pokračovat v další jízdě. V tomto místě není nutné žádné další svislé a vodorovné dopravní značení. Toto místo bylo již v minulosti používáno jako místo pro přecházení bez dalších úprav a označení. Chodec ani cyklista /který se zde stává chodcem) nemají žádnou přednost a musí respektovat provoz na pozemní komunikaci. Obě místa a jejích označení byla odsouhlasena DI PČR Sokolov a odborem dopravy byla stanovena místní úprava provozu na pozemních komunikacích.


  ~ Luboš Pravec, odbor rozvoje města

 • 1.6.2020

  Finanční pomoc hokejistům a fotbalistům v Sokolově

  dotaz:
  Právě nyní jsem si přečetl, že FK Baník Sokolov končí ve 2. lize bez ohledu jak tato liga skončí. Proč Baníku nepomůžete, jako pomáháte HC Baník Sokolov. Prostě jste fotbalisty hodili přes palubu?


  ~ p. Pospíšil

  odpověď:
  Dobrý den, důvod, proč pomáháme HC Baník Sokolov, je prostý. Je to v možnostech města. Jak finančních, tak i těch (a to možná ještě důležitěji) legislativních. Zastupitelé na svém zasedání odsouhlasili pro HC Baník Sokolov částku 1.600 tis. korun (formou de minimis) a to s vědomím, že tato částka nahradí chybějící finance od jednoho ze sponzorů, tedy SU. Pozice FK Baník Sokolov je naprosto jiná. „A“ mužstvo je vedeno jako akciová společnost SU a ta činnost této a. s. ukončila. Je naprosto jasné, že jako vlastník klubu uhelná společnost do chodu klubu každoročně investovala mnohem vyšší finanční prostředky (cca 13 miliónů korun). Ty město Sokolov opravdu nahradit nemůže. Křivdíte nám, když si myslíte, že jsme fotbalisty hodili přes palubu. S Mgr. Provazníkem vedeme velmi aktivně jednání, a já si jej ohromně vážím za to, jak tuto nelehkou situaci zvládá, o setrvání mužstva „alespoň“ v ČFL a zejména napínáme všechny síly k tomu, aby se celá situace dotkla co možná nejméně fotbalové mládeže. Přeji pohodový den


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta města

 • 25.5.2020

  Kde jsou ve městě umístěny kontejnery na kovový odpad?

  dotaz:
  Dobrý den. Je hezké, že město dává zdarma tašky na kovy, ale kam s kovovým odpadem, můžete mi poradit?


  ~ Milan

  odpověď:
  Děkujeme, že se zajímáte o třídění odpadu. O rozmístění kontejnerů na tříděný odpad pravidelně informujeme například na webových stránkách města. Jinak kontejnery na kovový odpad jsou v Sokolově umístěny zde: 

  ul. Švabinského – u základní školy

  ul. Slovenská – u brány borců

  ul. Spartakiádní – u domu pro seniory

  ul. K. H. Borovského – u MěÚ

  ul. Školní (Šenvert) – pod hřištěm

  ul. Vrchlického – u mateřské školy

  ul. Stará Ovčárna – u Areálu zdraví

  ul. Marie Majerové – u mateřské školy

  ul. Truhlářská – u Mezdosu 

  Jde o nádoby bílé barvy se vhozovými otvory podobně jako je tomu u nádob na tříděné sklo (zde jde o opatření proti vybírání kovů z nádob).

  Dále je možné již několik let kovový odpad odevzdávat (pro občany města Sokolova zdarma) na sběrném dvoře v areálu společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., provozní doba zde


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.5.2020

  Mohou automobily na novou cyklostezku do areálu zdraví?

  dotaz:
  Dobrý den, stavba cyklostezky ze sídliště Michal do Areálu se provedla na místě bývalé písčité (polní) cesty (v katastru uvedeno ostatní komunikace). Ještě tam tedy nejsou osazené cedule, ale předpokládám, že tam bude zákaz vjezdu motorových vozidel. Tuto cestu v minulosti využívali zahrádkáři jako jedinou možnou přístupovou cestu ke svým zahradám autem. V případě, že v budoucnu si někdo bude potřebovat odvést na svůj pozemek (zahradu) nějaký stavební materiál či něco jiného, lze na cyklostezku vjet autem? Nebo případně lze si někde vyžádat nějaké povolení vjezdu? Či tam bude cedule dopravní obsluze vjezd povolen?


  ~ Tomáš Raška

  odpověď:
  Dobrý den, nová spojnice mezi městem a areálem zdraví je postavena jako víceúčelová stezka pro chodce a cyklisty. Konkrétně v úseku mezi restaurací Alex a areálem byla umístěna na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako  ostatní plocha – zeleň (p.č . 1492/2), ostatní plocha – jiná plocha (p.č . 1492/139) a ostatní plocha – ostatní komunikace (p. č. 4039). To znamená, že písčitá cesta od Alexe dolů nikdy oficiální cestou nebyla. Na stezce není možný provoz motorových vozidel, což bude upravovat i dopravní značení. Komunikace byla vybudována s využitím dotací a během doby, po níž platí takzvaná udržitelnost projektu, není možné vydávat povolení pro vjezd například ani kvůli dopravě materiálu na zahrádky.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.4.2020

  Je už dokončena cyklostezka Dolní Rychnov - Sokolov?

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, cyklostezka od Retro baru na kruhový objezd za gymnáziem už je hotová? Ty dvě pravoúhlé zatáčky jsou dle mého názoru až nebezpečné. Abyste zatáčku vytočili, tak musíte vjet do protisměru a přes betonovou zeď nebo zarostlý plot není vůbec nic vidět. Neuvažujete o umístění zrcadel? Děkuji za odpověď.


  ~ Renata Stulíková

  odpověď:
  Víceúčelová komunikace pro pěší a cyklisty mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem je už dokončena včetně úseku za gymnáziem. Předpokládáme, že i tady se budou cyklisté chovat ohleduplně vzhledem k pohybu chodců a rychlost jízdy přizpůsobí místním podmínkám, což je obecné pravidlo pro pohyb na všech typech komunikací. Proto zde o umístění zrcadel v současnosti neuvažujeme.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 1.4.2020

  Jak mohou neslyšící požádat o pomoc v případě nouze

  dotaz:
  Chtěla bych se zeptat, zda policie v Sokolově má speciální číslo pro neslyšící SMS. Pokud ano, můžete mi prosím toto číslo poslat, uložila bych si do telefonu, případně informaci, jestli je potřeba stáhnout nějakou aplikaci nebo se někde zaregistrovat abych toto číslo v případě nouze mohla použít. Pokud nic takového policie v Sokolově nemá, prosím Vás o informaci, kam se mohu já, jako neslyšící bez možnosti telefonovat obrátit v případě, že bych se ocitla v nějaké ohrožení, případně vzhledem k situaci s koronavirem i zdravotních problémů. Přes den to tak velký problém není, ale v noci to je horší.


  ~ Miroslava Pernerová

  odpověď:
  Dobrý den, Městská policie Sokolov ani Městský úřad Sokolov nemá speciální číslo pro neslyšící. Pokud je třeba, lze napsat klasickou sms zprávu na složky IZS (Policie ČR, Hasiče a Záchranku). Co se týče naší MP Sokolov, v případě ohrožení či případných zdravotních problémů lze také napsat sms, a to na mobilní číslo operačního strážníka - 604 341 704. Do textu je třeba uvést, že jste neslyšící, aby vám strážník ve službě nevolal. Přejeme hezký den 


  ~ Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov

 • 26.3.2020

  Co lze vhazovat do kontejnerů na kovový odpad

  dotaz:
  Dobrý den, šel jsem vyhodit kov do popelnice a bylo to poprvé, co jsem vyhazoval něco většího než plechovky. A zjistil jsem, že ta popelnice nejde otevřít. Napadá mě proč. Aby nikdo nekradl ten kov co v té popelnici je. Ale je opravdu lepší znemožnit kradení kovu z popelnice za cenu toho, že tam nikdo nevyhodí větší kusy kovu, nebo jenom větší plechovky, a všechno se to bude válet okolo té popelnice? Jak otevírají tu popelnici popeláři? Já jsem s tím lomcoval dost dlouho a nepovedlo se mi to. Myslel jsem si, že je zaseklá a pak když jsem se zeptal ostatních, tak mi řekli, že nejde otevřít od doby kdy se tam objevila.


  ~ Robert H.

  odpověď:
  Dobrý den, bílé kontejnery umístěné ve městě slouží k odkládání kovových obalů a drobného kovového odpadu. Větší kovový odpad je možné uložit na sběrném dvoře nebo ve sběrnách druhotných surovin. Nelomcujte prosím víkem, kontejnery jsou zajištěny zámkem, aby nedocházelo k jejich vybírání a nepořádku v jejich okolí. Do kontejnerů na kovový odpad patří hliníkové i železné plechovky od nápojů a potravin, kovová víčka nebo zátky, alobal a další kovové drobnosti z domácností (například kancelářské svorky, drátěná ramínka z čistíren, staré klíče). Dále folie z čokolád, sprejové nádobky, prázdné tuby od kosmetiky, hliníkové nádobí a příbory. Plechovky od nápojů je před vhozením třeba sešlápnout. Kovový odpad se nesmí vhazovat do kontejnerů v žádných obalech, sáčcích či krabičkách. Vhazovat je do nich třeba pouze čistý kovový odpad bez příměsí a nadměrného znečištění.

  Další informace najdete zde


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí města

 • 25.3.2020

  Informace o úpravách nájemného v městských bytech

  dotaz:
  Dobrý den, dne 12. 3. byl vyhlášen v ČR nouzový stav a jelikož jsem zdravotní sestra v sociálních službách, dotýká se mě tento stav více a společně se mnou i řada solidárních lidí nabízí pomoc v rámci možností. Dne 13.3 . Město Sokolov mi zaslalo dopis, ve kterém mě informují o zvýšení nájemného a v případě nesouhlasu mám byt opustit! Ze strany města Sokolov opravdu solidární pomoc v době nouzového stavu v ČR.


  ~ Jiřina Ježková

  odpověď:
  Vážená paní Ježková, o zvýšení nájmu v městských bytech rozhodla rada města letos 15. ledna. Všem uživatelům městských bytů se pak začalo rozesílat oznámení o úpravě nájemného. A to postupně podle toho, kdy jednotlivým nájemníkům končí jejich smlouvy. Když se úprava nájemného schvalovala, a poté se začala oznámení o zvýšení nájemného rozesílat, nikdo nic o příchodu koronavirové epidemie netušil. A buďme upřímní, toto s ní ani nijak nesouvisí. To, jak vše popisujete, není nic jiného, než bezprecedentní zneužívání situace a kombinace věcí, které spolu nemají vůbec nic společného. Zvláště pak spojování Vaší profese zdravotní sestry s úpravami nájemného ve městě Sokolov a odkazováním na koronavirovou epidemii. Velmi si vážíme všech, kdo v této složité situaci pomáhají, což je jistě i Váš případ. Na druhou stranu ale nelze toho, co se děje, zneužívat takovým způsobem, jako to děláte Vy. Vaše zpráva zveřejněné na facebooku je matoucí, zavádějící a šíříte mezi veřejností neobjektivní informace. Oznámení, které jste obdržela stejně jako další desítky uživatelů městských bytů, je standardním úředním sdělením o úpravě smluvního vztahu. Rada města přitom schválila 4. března prodloužení Vaší nájemní smlouvy u bytové jednotky v Sokolově. A to i přesto, že jste byla v minulosti upozorňována na pozdní úhrady nájemného. Vaše nové nájemné bylo po úpravě stanoveno za byt 3 + 1 na 4 380 korun (60 Kč/m2/měsíc). Nájemné v městských bytech v Sokolově se nezvyšovalo už deset let a i po jeho současné úpravě, která je v souladu se zákonem, je i nadále výrazně pod úrovní komerčních nájmů. Město přitom musí bytový fond opravovat a udržovat, což stojí každoročně nemalé finanční prostředky.


  ~ Renata Oulehlová, starostka města

 • 25.3.2020

  Poděkování ze sokolovské pošty za ochranné roušky

  dotaz:
  Dobrý den všem. Pošta Sokolov 1 moc, moc a moc děkuje dvěma chlapákům, kteří nám donesli 50 roušek pro naše holky u přepážky a doručovatele, které se šíjí v Městském domě kultury. Byla jsem tak šoku, že jsem se zapomněla zeptat, z čí iniciativy to konkrétně bylo. Ještě jednou velké díky, vážíme si toho moc.


  ~ Petra

  odpověď:

 • 17.3.2020

  Budování "zálivů" u zastávek autobusů ve městě

  dotaz:
  Dobrý den, viděl jsem návrh na úpravu zeleně před zdravotním střediskem na Michalu.Obávám se že v místě kde bude záhon se stylizovaným písmenem S je nejkratší a tudíž hojně využívaná cesta k OD Tesco. Mnoho šancí tedy tomuto záhonu nedávám. A ještě k budoucí nové zastávce na Michalu. Zmínili jste se, že z technických důvodů nebude možno udělat zastávku se zálivem. Je možné ty technické důvody nějak specifikovat? A jsou tak nepřekonatelné? Chodím tam na autobus denně a vidím, jak to tam obvzlášt ve špičce vypadá. V blízkosti jsou dva přechody pro chodce a ve chvíli kdy je autobus ve stanici je tam dopravní situace dost nepřehledná.


  ~ Čeněk Červenka

  odpověď:
  Takzvané zálivy u zastávek MHD se budou v Sokolově postupně budovat všude, kde to bude technicky jen trochu možné. Jde o to, zda je v daném místě například dostatek prostoru. V současnosti se projektově připravují zálivy v ulicích Sokolovská a Boženy Němcové.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 9.3.2020

  Poděkování starostce za pomoc v těžké životní situaci

  dotaz:
  Dobrý den, se svou rodinou jsem se dostala do těžké životní situace, když nám syn onemocněl podruhé leukémií. Nechci sem psát o tom, jak to je těžké, ale o tom, jak jsme v tom boji nakonec nebyli sami. Pomohla nám paní s obrovským srdcem a natolik lidskou povahou, že nad tím doposud žasnu. Dostali jsme větší byt, kde bude mít Standa svůj vlastní sterilní pokoj, zorganizovala hokejový zápas pro Stánika a plakala s námi. Neznám nikoho s tak obětavého, jako je právě naše starostka. Tímto bych chtěla strašně moc poděkovat a říct, že nemůžeme mít za první dámu nikoho lepšího, než je právě paní Renata Oulehlová. Zapsala se nám do srdcí a navždy ji budeme vděční. Žena s velkým Ž a s obrovským srdíčkem. Tak jedině se dá popsat naše paní starostka.


  ~ Nikola Franzová

  odpověď:

 • 10.2.2020

  Termíny vyvážení nádob na tříděný odpad

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné vyvážet popelnice na tříděný odpad na začátku ulice Micurinova častěji. Po vyvezeni jsou během dvou dnů znovu plné a lidé dávají odpad vedle popelnic. Jedná se hlavně o plast a papír.


  ~ Renatä Mudrová

  odpověď:
  Tříděný odpad se v současnosti vyváží v Sokolově dvakrát týdně. S častějším odvozem zatím nepočítáme. Společnost SOTES Sokolov, spol. s r.o., bude ale stav nádob na tříděný odpad v Mičurinově ulici monitorovat a v případě potřeby přistavíme další nádobu.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnostï - tiskový mluvčí města

 • 7.2.2020

  Město se zabývá přípravou a výstavbou nových parkovacích ploch systematicky

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal, jaký má Sokolov zpracovaný koncept řešení problému s parkováním. V poslední době vidím pouze zrušené zeleně a travnaté plochy, které jsou nahrazeny asfaltem nebo betonem, jenže i to bude za pár let nedostačující. Nemluvím o tom, že děti si nemají kde hrát, pejskaři kde venčit... Neznám plán rozvoje, finanční možnosti, ani další důležitá data a fakta, abych si mohl závěr vyvodit. Děkuji


  ~ Tomáš Karol

  odpověď:
  Dobrý den, město se samozřejmě zabývá přípravou a výstavbou nových parkovacích ploch systematicky, nejde o žádný nahodilý proces. Některá z nových parkovišť byla v současné době dokončena, další se projektově připravují. Na sídlišti Michal například vzniknou nové parkovací domy i nová odstavná plocha pro automobily u vodárny. Z vašeho dotazu není zcela jasné, jaké závěry si chcete vyvodit. Každý dobrý a realizovatelný nápad, který by mohl situaci řešit, uvítáme. Faktem je, že automobilů ve městě neustále a výrazně přibývá a lidé si stěžují, že nemají kde parkovat. Na druhou stranu se lidem nelíbí zásahy do zelených ploch. Vyjít vstříc všem je velmi těžké. Vždy se hledá kompromis, aby se řešení dotklo životního prosředí obyvatel města co nejméně.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí města

 • 6.2.2020

  Jehličnany u dětského hřiště byly nestabilní

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně kácení stromů v městském parku. Chápu, že stromy nemocné, křivé nebo zasahující do cesty je nutné porazit, ale zajímaly by mne důvody pokácení tří jehličnanů v blízkosti dětského hřiště, z nichž minimálně dva byly, dle mého laického názoru, zdravé. Vytvářeli kolem sebe specifické mikroprostředí a park obohacovali.


  ~ Alexandra Zachová Tichá

  odpověď:
  Dobrý den, pokácení zmiňovaných jehličnanů bylo řádně povoleno a došlo k němu po předepsaném schvalovacím procesu. Stromy byly nestabilní a hrozilo, že by mohlo dojít při silnějším větru k jejich vyvrácení. Což by bylo nebezpečné zvláště v případě, kdy jsou v blízkosti dětského hřiště. Na jejich místě budou ještě letos vysazeny stromy nové.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí města

 • 28.1.2020

  Úpravy v lesoparku mezi Hardem a Heyrovského ulicí

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na důvod kácení stromů na "chemičáku" a co tam město plánuje vybudovat. Děkuji za odpověď.


  ~ Petra Drážďanská

  odpověď:
  Další část regenerace území pokračuje v lesoparku mezi rozhlednou Hard a Heyrovského ulicí. Akce s oficiálním názvem Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa začala vloni na podzim a bude pokračovat do jara. Kromě jiného zde dochází se souhlasem orgánu ochrany přírody ke kácení neperspektivních náletových dřevin, které jsou defektní či jinak nevhodné pro budoucí porost. Podle projektu zůstanou v dané lokalitě právě perspektivní, nejlépe dlouhověké dřeviny. Jedná se o revitalizaci dlouhodobě neudržovaného území bez pěstebních zásahů, kdy právě tímto zásahem dojde ke zvelebení celé lokality. Projekt zasahuje až do ulice Heyrovského. Mezi domy jsou káceny neperspektivní dřeviny, následně dojde k náhradní výsadbě stromů a keřů v celém prostoru revitalizovaného území. Budou také založeny nové záhony a travnatá plocha pod hřbitovem. Lokalita Hardu je v intravilánu města a vytváří přirozenou spojnici mezi centrem Sokolova a sídlištní zástavbou Michal. Jedná se o prostor městského lesa, kde ovšem v minulosti chyběly výchovné zásahy a spontánně se rozšířily nálety dřevin. V první fázi bylo naplánováno ošetřování hodnotných dřevin a odstraňování křovin. Od loňského října přišlo na řadu kácení některých dřevin (je možné kácet až do 31. března 2020). Dřeviny jsou káceny na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Veškeré práce zajistí v souladu s projektovou dokumentací firma KHL-EKO, a. s., vítěz veřejné zakázky.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 28.1.2020

  Sloup uprostřed cyklostezky v Mičurinově ulici zmizí

  dotaz:
  Dobrý den, mám jenom dotaz jestli stožár VN zůstane v cestě na nově budované cyklostesce  bohemka - areal zdraví. Jedná se o úsek nad bunkrem v Mičurinově ulici. Sloup je boužel uprostřed cesty. Díky za odpověď.


  ~ Jiří Husák

  odpověď:
  Dobrý den, sloup stojící v trase cyklostezky bude přemístěn mimo ni.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 28.1.2020

  Stav schodů od Lidlu a oprava chodníků v Mánesově ulici

  dotaz:
  Dobrý den, nejdříve bych chtěla představitelům města poděkovat za práci, kterou dělají ku prospěchu Sokolova, aby byl uklizený a hezky se v něm bydlelo. Také dovolte, abych Vám popřála  do nového roku pevné zdraví, spokojenost v rodině a úspěchy v práci. Mám ale dvě připomínky. První se týká schodů, které vedou z Mánesovy ul. do Lídlu. Bydlím tam a často je využívám. Byly sice opravené (ale už se zase loupou) a hlavně by potřebovaly občas zamést  (je tam plno listí,  teď  mokrého  i přimrzlého), při tmě tam není vidět, lampa nesvítí a je zarostlá v křoví. To by chtělo také prořezat, tvoří nad schodištěm téměř bránu (při dešti prší dvakrát a sníh padá za krk). A druhá připomínka. Při přechodu z našeho domu (Mánesova ul.) musíme na chodník, který vede podél soukromé školy (hlavně úsek, kde jsou z jedné strany zaparkovaná auta). Chodník je nerovný a samá díra. Možná už na to někdo upozorňoval a proto i já bych byla ráda, kdyby se s tím něco udělalo. Děkuji a zdravím


  ~ V. Beštová

  odpověď:
  Dobrý den, pokud jde o schody mezi Lidlem a Mánesovou ulicí, nejsou na pozemku města a ani jeho majetkem. Pozemek patří k supermarketu Lidl. Chodníky v Mánesově ulici se budou kvůli jejich stavu opravovat postupně. Letos přijde na řadu chodník mezi č.p. 1688 - 1671, další části pak v příštích letech.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 23.1.2020

  Cvičební stroje a prvky ve sportovních areálech

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, jestli neplánujete do budoucna na areálu zdraví vybudovat cvičící stroje, jako jsou v areálu Bohemia. Děkuji


  ~ M. K.

  odpověď:
  Dobrý den. Cvičební stroje jsou v současnosti k dispozici v Sokolově ve volnočasovém areálu Bohemia. Jejich umístění v areálu zdraví se zatím nepřipravuje.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 23.1.2020

  Lze užívat městský byt a přitom vlastnit nemovitost?

  dotaz:
  Dobry den, chtěl bych se zeptat, zda městu nevadí když je někdo v městském bytě a přitom vlastní nemovitost. Díky za odpověď


  ~ Jiří

  odpověď:
  Městský úřad sleduje, zda je nájemce městského bytu vlastníkem nemovitosti určené k bydlení. Ale pokud je uzavřena smlouva na dobu určitou, není vlastnictví nemovitosti určené k bydlení důvodem výpovědi z městského bytu.


  ~ Jana Mikešová, majetkové oddělení, odbor správy majetku

 • 15.1.2020

  Vodorovné značení komunikací a úprava zastávek MHD

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat proč ve městě není nikde vodorovné dopravní značení? Tedy, mimo velkých křižovatek a přechodů pro chodce. Ty se stříkají, aniž by to ještě bylo potřeba, a je na nich taková vrstva barvy, že je to za deště nebezpečné chodcům. Myslím, že středová bílá čára by za tmy a deště pomohla nejednomu řidiči oslepenému protijedoucím vozidlem. Ale abych jen nehaněl, líbí se mi, jak město přestavělo zastávku na Michalu. Místo bylo k vůli autobusům, parkujícím automobilům řidičů nakupujících v pekařství a blízkému přechodu nebezpečné a nyní je podstatně přehlednější. Ptám se tedy: Bude se stejným způsobem předělávat i zastávka na druhé straně? Pro zpřehlednění dopravy z druhé strany by to bylo potřebné. Děkuji za odpověď


  ~ p. Červenka

  odpověď:
  Dobrý den, ve městě je řada ulic, kde vodorovné dopravní značení na komunikacích je. Například Sídliště Vítězná a další ulice, vodorovné dopravní značení je i na většině parkovišť. Všude, kde je, musí být pravidelně obnovováno a určitě není používána zbytečně velká vrstva barvy. Je možné, že v některých případech vodorovné značení více klouže. Například pokud prší, může se stávat, že voda nestačí odtékat a vytváří se vodní plocha, která pak klouže. Za této situace je nezbytné přizpůsobit rovněž chůzi stavu vozovky, stejně jako řidiči musí přizpůsobit rychlost vozidla. Kvalitnějším, méně kluzkým a odolnějším vodorovným značením jsou takzvané studené plasty, které se začínají používat ve větší míře. Tato varianta je ale mnohem dražší než barva a používá se většinou jen na frekventovaných a nebezpečných úsecích. U značení se kontroluje viditelnost za tmy, denní viditelnost, trvanlivost a drsnost. Umístění vodorovného dopravního značení podléhá schválení Dopravní policií ČR. Nelze jej namalovat tak, jak by někoho napadlo. Pokud jde o váš dotaz k úpravě zastávek po vzoru nedávno dokončeného stanoviště v ulici Závodu míru, tak ano, s obdobnou úpravou se počítá rovněž u dalších vybraných zastávek ve městě. Také na druhé straně vámi zmiňované zastávky by měla vzniknout zcela nová zastávka, tady ovšem bez takzvaného zálivu, jehož vybudování tady není technicky možné.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 9.1.2020

  Demolice domů v Heyrovského a Hornické ulici

  dotaz:
  Dobrý den, kdy začne demolice domů na Heyrovského a Hornické ulici? A proč se demolice týká pouze tří domu? Co město bude dělat s ostatními vybydlenými domy? Děkuji


  ~ Jiří

  odpověď:
  Dobrý den. Demolice se týká tří domů, které odkoupilo město. Požádali jsem o dotaci na demoliční práce a čekáme na její vyřízení. Poté mohou začít přípravné práce. Místo těchto domů počítá město s vybudováním parkovišť, kterých je nedostatek. Ostatní domy nejsou majetkem města a je tedy na jejich vlastníkovi, jak s nimi naloží.


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta Sokolova

 • 9.1.2020

  Kam lze odložit obnošené oděvy a starý textil?

  dotaz:
  Dobrý den, prosím, kam mohu dát obnošené oděvy? Samozřejmě vyprané, čisté, neroztrhané. Většina kontejnerů na textil a oděvy jsou plné.


  ~ H. Makarovičová

  odpověď:
  Dobrý den. K odkládání oděvů či textilu slouží v Sokolově na šesti stanovištích celkem deset nádob (Brána borců, U Uralu, ulice Švabinského, Pionýrů, M. Majerové, Mánesova). Zhruba jednou za týden jsou vyváženy. K odkládání starého textilu lze využít také Sběrný dvůr společnosti SOTES.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 7.1.2020

  Plošná deratizace na území města Sokolov

  dotaz:
  Ráda bych se zeptala na situaci ohledně přemnožených potkanů v Sokolově. V parku za OD Ural mají potkani svá hnízda, za bílého dne běžně napočítám i 20 potkanů za jednu cestu parkem. Přebíhají lidem přes cestu. Mám pocit, že se situace stále zhoršuje a nevzpomínám si, že by pár let zpět bylo potkanů tolik. Z tohoto důvodu již do parku téměř nechodím a raději vše obcházím. Jako vrchol mi přijde, že už si potkani vesele pobíhají po Novém náměstí. Probíhají vůbec nějaké deratizace? A v jaké míře? Není možné, že máme část Sokolova takto “zamořený” potkany i přes pravidelné provádění deratizace. Je sice pěkné, že má město svůj park, který si udržuje, přijde mi ale velká škoda, že je z tohoto důvodu využívaný čím dál méně.


  ~ Petra Bezděkovská

  odpověď:
  Velká speciální ochranná deratizace na celém území města Sokolova byla provedena v roce 2017. A to v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Sokolova  č. 2/2017.  Deratizace venkovních prostor poté probíhá v průběhu každého roku v lokalitách s výskytem potkanů na základě hlášení občanů, firem a nebo případnou kontrolu, kterou zajišťuje městský úřad.  Problém s výskytem potkanů za OD Ural a v okolí rybníka v Husových sadech řešíme. V prosinci byla dvakrát provedena pokládka nástrah a tento týden bude provedena ještě jednou. Kontroly budou opakovány po dobu přijímání nástrah potkany. Potkani se v této lokalitě přemnožují i kvůli neustálému krmení kachen.


  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.12.2019

  Dopravní značení v některých ulicích města

  dotaz:
  Dobrý den, můj dotaz se týká umisťování značek zákazu zastavení. V ulici Rooseveltova jste umístili značku zákaz zastavení, po levé straně u obchodů s odůvodněním, že se jedná o ulici s obousměrným provozem a musí být zachován průjezdný pruh minimálně 6 metrů. Budiž. Proč tedy není zákaz zastavení ze stejného důvodu na jedné straně ulice Jiráskova? Po obou stranách stojí auta a pokud se potkáte s protijedoucím autem, tak jeden z vás musí uhnout. Často ani není kam. Stejná situace ulice Komenského, směrem od Permona po pravé straně. Auta stojí až v zatáčce, takže chcete-li tam projet, musíte vyjet do protisměru do zatáčky, do které nevidíte.


  ~ Jana V.

  odpověď:
  Dobrý den, obecně platí pravidlo, že na obousměrné komunikaci musí zůstat volný jízdní pruh 3 m pro každý směr jízdy. Dopravní značka je zde umístěna "navíc", proto aby zdůraznila zákaz, který vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Přistoupili jsme k tomu z toho důvodu, že parkující vozidla nejen zhoršovala průjezd ostatních vozidel, ale často nemohla vozidla parkující kolmo ani vyjet. Na dalších dvou Vámi uvedených komunikacích platí zákonná právní úprava na jejíž dodržování dohlíží policie. Další umístění dopravních značek zákazu zastavení v ulici Jiráskova a Komenského zatím plánováno není.


  ~ Ing. Martina Hubaty, vedoucí majetkového oddělení, odbor správy majetku města

 • 10.12.2019

  Rozšíření parkovací plochy u hřbitova

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda by nebyla možnost zvětšit parkoviště u hřbitova (na pozemku č.2252/1). Dříve bylo na travnaté ploše u zmiňovaného parkoviště dětské hřiště, které ale bylo zrušeno. Travnatá plocha je nyní nevyužívaná. Myslím si, kdyby se parkoviště o kus zvětšilo tak by to lidé uvítali vzhledem k složitosti parkování v této lokalitě. A to nezmiňuji problém parkování v době dušiček atd.


  ~ Zdeněk Černý

  odpověď:
  Dobrý den. Travnatá plocha vedle smuteční obřadní síně je zařazena do seznamu míst, kde by v budoucnu měly vzniknout další parkovací stání. V této lokalitě i z důvodů, které uvádíte. Termín, kdy bude projekt realizován, ale zatím určený není. Momentálně jsou prioritou parkovací etáže na sídlišti Michal. Ale i na území vedle hřbitova by mělo časem dojít.


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta

 • 10.12.2019

  Nová cyklostezka z Tovární ulicí na sídliště bude i pro pěší

  dotaz:
  Dobrý den,nejdříve bych chtěla poděkovat za část cyklostezky vedoucí směrem Tovární ul. Bydlím u chemičky a konečně je tu možnost bezpečněji dojít do centra města a nebát se projíždějících aut, zejména kamiónů. O to víc,n ejenom mě,a le i ostatní bydlící v této lokalitě, trápí velice špatná dostupnost směrem na Michal. Pokud chceme dojít na autobusovou zastávku na Michalu nebo k lékaři,d o lékárny, na poštu či do obchodu, musíme tuto cestu absolvovat, když se chceme vyhnout silnici přes Těšovice (bez chodníku). Cesta lesem je neudržovaná,z arůstající nálety a několik týdnů neosvětlená (v zimě nepříjemné). Přes všechna zmíněná negativa je cesta využívána i staršími lidmi, kteří nejsou vždy mobilní a dětmi, které nemají častějšího autobusové spojení do Těšovice. Víme, že pozemek, kterým cesta vede, není ve vlastnictví města. Přesto se ptám, nedalo by se s tím něco dělat? Myslím, že i my v této okrajové části města bychom si zasloužili důstojnější přístup na sídliště Michal. Děkuji za odpověď.


  ~ Jitka Abrhámová

  odpověď:
  Dobrý den. Na část města Sokolov, kterou zmiňujete, určitě nezapomínáme. A stejně tak jsme chtěli vyřešit horší dostupnost sídliště pro pěší, o které rovněž píšete. I proto vznikl projekt "cyklostezky" právě v trase mezi Tovární ulicí a sídlištěm Michal. Tato nová spojnice totiž není pouhou cyklostezkou, ale víceúčelovou komunikací pro pěší a cyklisty. Nové trasy, které ve městě vznikají, jsou právě takto koncipované. Obdobě se v současnosti pracuje také na komunikaci stejného typu mezi Sokolovem a Dolním Rychnovem. Věříme, že po dokončení úseku mezi Tovární ulicí a sídlištěm Michal se jeho dostupnost nejen pro chodce výrazně zlepší.


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta města

 • 2.12.2019

  Kamionová doprava z chemických závodů a zákaz vjezdu do města

  dotaz:
  Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou v souvislosti s událostí (14. 11.) v ulici Tovární a ulici K.H. Borovského, kdy kolem 12 hodiny došlo k úniku chemické látky z kamionu. Vím, že kamionová doprava z chemičky má zákaz jezdit ulicí Tovární a měla by jezdit směr Královské Pořičí. Leč z mojí zkušenosti se tomu tak neděje a kamiony jezdí touto ulicí každý den, ostatně únik chemické látky z vozidla není ojedinělý. My v této ulici každý den zažíváme otřesy domů a tímto dochází k poškozování našich nemovitostí. Žádám vás tedy o vyřešení této situace, neboť jak je zřejmé, pouze zákazová značka nestačí.


  ~ MVDr. Jan Gargel

  odpověď:
  Situací, kdy někteří řidiči nerespektují dopravní značení, jsme se už několikrát se zástupci Policie ČR i Hasičského záchranného sboru zabývali. Na výjezdu z chemičky bylo umístěno viditelné dopravní značení, které upozorňuje, jaká vozidla nemohou do Sokolova vjíždět a směřuje nákladní automobily na obchvat ke Královskému Poříčí. Kudy mají jezdit, bývají řidiči kamionů upozorňování i v chemických závodech. Pokud se však některý rozhodne dopravní značení prostě ignorovat, těžko s tím lze něco dělat. Neni v našich silách, tedy Městské policie Sokolov, ani v silách Policie ČR, aby byly na místě nepřetržitě hlídky a provoz kontrolovaly.


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta města

 • 25.11.2019

  Kdy bude postavena nová Krejcarová lávka přes Ohři?

  dotaz:
  Dobrý den, šel jsem po mostě přes Ohři v Kraslické ulici a podíval jsem se doleva, a co nevidím, nebo spíš vidím. Most! Jak je možné, že Krejcarová lávka stojí? Neměla být v září zbourána? V létě bych zase rád chodil do parku za lávkou, ale nechce se mi to celé obcházet a začínám mít obavy, jestli už bude nová lávka hotova. Mohl bych se zeptat, jestli bude do února roku 2020 hotova a jestli má město nějak ošetřeno zpoždění na stavbě (např. sleva z ceny za každý den zpoždění)? Děkuji.


  ~ Robert H.

  odpověď:
  Přes řeku Ohři se po Krejcarové lávce nedostanete už od září. A to až do února roku 2021, kdy by mělo být otevřené nové přemostění spojující centrum Sokolova s lokalitou Jižní lom. Důvodem uzavření je výstavba nové Krejcarové lávky včetně demolice stávající. Podrobnosti o stavbě najdete v projektech odboru rozvoje města. Město Sokolov ovšem není ani vyhlašovatelem této investiční akce, a ani tuto stavbu nefinancuje. Jedná se o stavbu Ministerstva financí ČR hrazenou z programu Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zájmem města ale samozřejmě je, aby akce skončila v daném termínu, a předpokládáme, že tomu tak i bude.


  ~ Bc. Jan Picka, místostarosta města

 • 25.11.2019

  K čemu máme moderní autobusy v sokolovské MHD, když...

  dotaz:
  Dobrý den, k čemu máme moderní MHD autobusy, když je starší řidiči neumí, nebo spíš nechtějí umět používat? Uvedu příklad třeba automatických dveří... Jeden starší šofér nechce zapínat tuto funkci a nechává lidí zbytečně stát u dveří jak z venku tak vevnitř autobusu. Maminky s kočárky musí běžet k předním dveřím a vyslechnout si spoustu až drzých přípomínek. Snad město mělo tuto funkci v podmínkách ne? A další dotaz je na plánované zdražování za vjezd do Terminálu.. Jak to město s Lignetou vyřešilo?


  ~ Jiří

  odpověď:
  Společnost LIGNETA autobusy s.r.o. prověřila Váš podnět u starších řidičů a nikdo z nich nezaznamenal podobný dotaz ani spoustu drzých připomínek. Uvádíme, že za bezpečnou přepravu ve vozidle je odpovědný řidič, který rozhoduje, zda použije nebo nepoužije automatické otvírání dveří, kterými jsou vozidla vybaveny. V některých lokalitách se automatické otvírání používá více v jiných méně nebo vůbec. Jde o to, aby řidič měl vždy přehled o bezpečném výstupu a nástupu cestujících, aby nedošlo k žádné újmě a podle toho může použít automatické otvírání nebo režim pod plnou kontrolou řidiče. Při nástupu cestujícího s kočárkem „musí“ cestující řidiče informovat, že hodlá s kočárkem nastoupit a řidič dává cestujícímu souhlas, že to bere na vědomí a umožní mu nástup. (Nebo řidič cestujícímu s kočárkem souhlas nedá, pokud už je autobus kočárkem/kočárky obsazen.). Ve smluvních přepravních podmínkách MHD Sokolov v článku 5 je popis přepravy dětí a dětských kočárků v bodu 2 písm. b) a c) se uvádí:

  2) Přeprava dětského kočárku s dítětem: b. v každém vozidle MHD dopravce je povolena přeprava jednoho dětského kočárku; řidič může za předpokladu splnění podmínek uvedených v bodu 2 c povolit přepravu druhého dětského kočárku, c. cestující s dětským kočárkem může do vozidla nastoupit pouze s vědomím řidiče. O svém úmyslu nástupu s dětským kočárkem informuje řidiče. Řidič k tomuto nástupu dává cestujícímu souhlas (řidič vozidla dává najevo, že vzal na vědomí požadavek na nástup cestujícího s dětským kočárkem, např. souhlasným kývnutím hlavou apod.). Následně může cestující s dětským kočárkem nastoupit do vozidla. Nebude-li současně prováděna přeprava cestujícího na invalidním vozíku, je povolena přeprava druhého dětského kočárku v místě vyhrazeném pro přepravu cestujícího na invalidním vozíku. Každopádně pak řidič plně kontroluje daný nástup (výstup), aby nedošlo k přivření dveří ani žádné panice cestujících v reakci na hlášení, že se dveře automaticky zavírají. Obvykle to funguje tak, že pokud jsou obsluhovány zastávky s menší frekvencí a větší přehledností, popřípadě kde očividně není náznak k výstupu či nástupu, tak řidiči použijí automatické otvírání dveří, aby o své vůli zbytečně neotvírali dveře a nevětrali. Pokud je naopak větší počet cestujících ve vozidle či na zastávkách, použijí režim obsluhy dveří plně pod kontrolou řidiče. Ale je vždy na rozhodnutí řidiče, jak cestujícím zajistí bezpečný nástup a výstup.

  Zároveň sdělujeme, že poplatky za vjezd na autobusový terminál se nezvyšují, zůstávají ve stejné výši dle ceníku platného od 01. 02. 2017.


  ~ LIGNETA autobusy s. r. o., MěÚ Sokolov