česky Deutsch English

Děkujeme vám za zájem o věci veřejné v našem městě. Vaším dotazem, nebo připomínkou se bude zabývat starosta, příslušný útvar městského úřadu, případně rada, nebo zastupitelstvo města.

Dotazy a odpovědi jsou průběžně zveřejňovány níže na této stránce webových stránek města Sokolov. Doporučujeme vám proto nejdříve se podívat, zda podobný podnět jako váš již nebyl řešen v minulosti. Odpověď zároveň s uveřejněním zašleme na vámi uvedený e-mail. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, uveďte tuto informaci v textu dotazu. Dovolujeme si upozornit, že anonymní dotazy nemusí být zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

 • 2.6.2023

  Nepořádek v ul. Heyrovského

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto,
  bydlím v ulici Heyrovského a můžu říct, že se pomalu a jistě mění na Nádražní ulici. Díky nepřizpůsobivým občanům je zde denně bordel, kdy vyhazují odpadky z oken, nebo je pohodí po chodníku, jsou zde všude střepy od rozbitých flašek, vyhozený nábytek, hračky, košíky z obchodů. Jejich skupinky, které postávají tak, že další lidé nemohou ani projít, kdy tyto procházející následně urážejí, jejich pořvávání na celou ulici....
  Necháme to dojít tak daleko jako v ulici Nádražní? Opravdu si to, my pracující a slušní, zasloužíme, žít vedle takových?
  Děkuji,

  ~ Veronika

  odpověď:
  Dobrý den paní Veroniko,
  tento problém se snažíme řešit. Městská policie proto na začátku května posílila hlídky v součinnosti s Policií České republiky. Společné skupiny strážníků a policistů se během své činnosti zaměřují mimo jiné i na ulici Heyrovského právě proto, aby předcházely a eliminovaly narušování veřejného pořádku a zvýšily dohled nad dodržováním zákonů a vyhlášek města. Do problémových lokalit také směřujeme hlídky Asistentů prevence kriminality.
  Uvítáme ale i spolupráci s veřejností. V případě, že se stanete svědkem protiprávního nebo přestupkového jednání, volejte Městskou policii (156) nebo státní policii (158).
  O nepořádku na ulici nás, prosím, informujte tak, že odpadky vyfotíte a zašlete fotografie prostřednictvím aplikace Čisté město, abychom mohli odpadky uklidit. Pokud se jedná o černé skládky, i těmi se Městská policie zabývá. Pokud je to možné, řeší věc na místě příkazním řízením, případně záležitost oznamuje správnímu orgánu.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 2.6.2023

  Chybějící byt v nabídce

  dotaz:
  Opravených bytů v ul. Chelčického bylo původně 16, nyní je jich 15, jeden byt 1+1 už v nabídce není z jakého důvodu?
  ~ Slovák

  odpověď:
  Dobrý den pane Slováku,
  byt, o kterém píšete, jsme vytipovali a rezervovali pro nově příchozího lékaře. Město se totiž snaží motivovat lékaře všemi dostupnými prostředky, aby vykonávali svou praxi právě v Sokolově a nabídka bytů je jedním z benefitů, které nabízíme. Pokud byt nebude obsazený, zařadíme ho, stejně jako ostatní, do veřejné soutěže.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 2.6.2023

  Prořezání stromů

  dotaz:
  Dobrý den,
  dne 24.2.2023 jsem vznášela dotaz ohledně prořezání stromů na parc. č. 1865/1 k.ú. Sokolov ve vlastnictví společnosti Lesy ČR. Město zažádalo o přořezávku správce lesního porostu LZ Kladská. Byla tato žádost úspěšná, či máte více informací o možnosti prořezání? Děkuji
  S pozdravem

  ~ Staňková

  odpověď:
  Dobrý den, paní Staňková,
  urgovali jsme u Lesů ČR, jako vlastníka pozemku a porostu, Vaši žádost na úpravu stromového porostu – prořezávku. Výrobní náměstek Ing. Michal Bolvári se omlouvá za zdržení z důvodu dlouhodobé nemoci a přislíbil provést v příštím týdnu terénní pochůzku s posouzením stavu porostů. Také přislíbil, že nás bude o výsledku informovat, čímž bychom mohli následně předat informaci o zjištěném stavu i Vám.
  Omlouváme se za zdržení, které nebylo způsobeno naší vinou.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 29.5.2023

  Podzemní kontejnery

  dotaz:
  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat v návaznosti na příspěvek o třídění odpadu a jeho kontaminaci. Jestli jsem to dobře pochopila jednalo se o velké podzemní kontejnery, které se vyváží jak často? jednou za měsíc? Jen by mne zajímalo, jak pracovníci SOTES přišli na to, že je obsah kontejneru kontaminován, zkoušeli jsme se do těchto kontejnerů na sídlišti Michal podívat a uvnitř opravdu nejde nic ale vůbec nic vidět. Tedy se naskytuje otázka, jak se přišlo na to, že je odpad kontaminován něčím jiným, když dovnitř nejde vidět?? Pochybuji, že se všechny kontejnery (papír, plast, sklo atd.) sváží v jeden den a jedním autem. Logicky, pokud budu vyvážet tyto velké kontejnery, tak nemůžu vyvézt všechny najednou, ale musím to rozprostřít na více částí a etap, kdy vyvezu papír, pak teprve plasty atd... Nehledě na to, že třeba na sídlišti Michal je okolí těchto kontejnerů již znečištěno, když se prostě některé věci dovnitř nevejdou a tak je jejich majitelé nechají ležet hned vedle stejně jako dříve. Moc velký smysl v tom nevidím a jen dodám, že se smícháním obsahu kontejnerů na plast a sklo jsme se všichni setkali již v minulosti. Nelze zabránit tomu, aby v takovýchto velkých kontejnerech, které se budou vyvážet pouze 1 - 2x do měsíce, nedocházelo k míchání jejich obsahu. Pořád mezi námi žijí lidé, kterým je to úplně ale úplně jedno.
  Děkuji

  ~ Alena

  odpověď:
  Dobrý den paní Aleno,
  nejprve k Vaší otázce ohledně četnosti vyvážení odpadů: Máte pravdu, že se kontejnery nevyváží v jeden den jedním autem. SOTES má vypracovaný plán svozů. Četnost svozů je pro každé stanoviště individuální a vypočítává se podle propočtu původního počtu kontejnerů. Konkrétně v lokalitě Michal se vyváží každé pondělí směsný odpad, v úterky papír, ve středy plasty. Sklo se bude vyvážet jedenkrát měsíčně a to v pondělky. Není tedy možné, aby pracovníci společnosti svévolně nebo z nedbalosti míchali různé druhy odpadů a vyváželi všechno najednou. Koncový odběratel by takový náklad ani nepřevzal- toleruje zhruba patnácti procentní kontaminaci odpadu.
  Co se týká kontroly odpadů: S částečnou kontaminací odpadů se zaměstnanci SOTESu setkávají denně. Obsah kontejnerů proto vizuálně kontrolují. Při natažení háku a otevírání kontejnerů do nich můžou nahlédnout. Na Michalu si tak všimli pytlů s komunálním odpadem v nesprávných kontejnerech. Usoudili, že jejich množství přesahuje stanovený limit patnáct procent a kontaktovali kancelář svozu odpadu. V takovém případě přijede na místo jiné vozidlo a obsah kontejneru se vysype do směsného odpadu. Není to ani ekologické ani ekonomické (město za každý kontejner sesypaný na skládku platí poplatek za uložení), ale lepší řešení bohužel není v našich silách.
  A nejedná se jen o problém Sokolova. S touto skutečností se potýkají města napříč celou republikou. Věřte ale, že cílem každé svozové společnosti je co nejméně takovýchto případů. Na třídění odpadů se klade čím dál větší důraz, ať už společenský nebo legislativní. Ve výsledku je ale na každém jednotlivci, jak se k tomu postaví.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 24.5.2023

  Označení parkovacích míst

  dotaz:
  Dobrý den,
  bylo by možné udělat šrafování parkovacích míst těch pár co chybí v ulici Marie Majerové v Sokolově? Jedná se o ty od prvních popelnic po levé straně až do zatáčky u vchodů 1636 a 1637.
  Děkuji s pozdravem

  ~ Mertl

  odpověď:
  Dobrý den, pane Mertle.
  Děkujeme Vám za Váš zájem o žití ve městě. Jak je ze skutečnosti zřejmé, jedná se o záměrně neinstalované vodorovné dopravní značky, a to z důvodu řešení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V těchto místech se řeší možnost rozšíření jízdního pruhu právě z důvodu bezpečnosti průjezdu nákladních vozidel před níže probíhající zatáčkou. Protože se však zdá, že vynaložené náklady na úpravu komunikace nepřinesou očekávaný užitek, pravděpodobně brzy dojde k ukončení šetření a vodorovné dopravní značky v chybějícím úseku doplníme.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 24.5.2023

  Poděkování za senior taxi

  dotaz:
  Dobrý den. Děkuji za službu Senior taxi, kterou často využívám. Děkuji "děvčatům", která mě/nás vozí, za jejich vstřícnost a velkou ochotu a ohleduplnost, jezdit s nimi je opravdu radost.
  ~ Raková

  odpověď:

 • 23.5.2023

  Posekané zlatice

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,
  není to ani 14 dnů a já znovu píši, abych poděkovala. Tentokrát opravdu děkuji pracovníkům SOTES Sokolov spol. s r.o. za perfektní práci při sekání trávníků. Spolu s trávou vzali i čtyři zlatice, které tam před časem sama společnost vysadila. Ze šesti vysazených zlatic, které měly alespoň trochu zkrášlit nechutné popelnicové stání před naším domem, zbyly dvě! Ani nebudu zakrývat, jak rozčílená a naštvaná jsem! Je to pár let, možná tři roky, co se stalo to samé, ale s jinými keři. Pak se vysadily zlatice. V horkých dnech jsem je chodila zalévat a ony se pěkně rozrostly. Minulý rok jsem zavčasu navázala na zlatice bílé stužky, aby byly při sekání dobře vidět a ony opravdu přežily. Opět zavčasu (před sekáním trávy na Švabině), jsem je letos znovu ovázala bílou stužkou, aby si ten, co bude sekat, všiml. Nevšiml, nebo nechtěl všimnout. Keře jsou pryč a stužky leží rozšmelcované na trávníku. Kdyby keře zničil nějaký vandal, je to smutné. Ale když je zničí pracovník firmy, která se má o zeleň v Sokolově starat, je to tragícké!!
  S pozdravem

  ~ Zimmelová

  odpověď:
  Dobrý den paní Zimmelová,
  děkuji za Váš podnět. Samotného by mě mrzelo, kdyby někdo poničil keře, o které jsem pečoval. Záležitost jsem nechal prověřit. Nejednalo se o zlý úmysl. Šlo o chybu zaměstnance SOTESu, který před Vaším domem sekal trávu. Vzhledem k množství ploch, které mají tito pracovníci na starosti, se to bohužel stát může. I když by k tomu docházet nemělo, v tom s Vámi souhlasím. SOTES na místě vysadí nové keře a zodpovědnému operátorovi sekačky se sníží osobní ohodnocení včetně ceny za zničené a nově vysazené zlatice.
  Pěkný den

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 22.5.2023

  Knihy o Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den,
  jsem dlouholetý sběratel historických pohlednic Sokolova a publikací o Sokolovu.
  Jelikož 10 let žiji na Semilsku, navštívím Sokolov tak jednou za rok. Na začátku května jsem navštívil Sokolov a v knihovně jsem objevil dvě publikace, které vyšly v nedávné době.
  Proměny Sokolova a nejbližšího okolí v obrázcích vyšlo 2019 a Chemické závody Sokolov 1917-2017
  vyšlo 2016. Nikdy a nikde jsem je v prodeji neviděl např. infocentrum, muzeum. Kontaktoval jsem pana Jiskru a doporučil mi zeptat se na úřadu. Tudíž se ptám, zda by jste neměli tyto knihy na prodej.
  Děkuji a s pozdravem

  ~ Škreno

  odpověď:
  Vážený pane Škreno,
  město Sokolov zakoupilo publikaci Proměny Sokolova a nejbližšího okolí v obrázcích, jejíž autorem je Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D. a je určena k propagačním účelům ne k prodeji. Co se týče druhé publikace, tu bohužel město Sokolov k dispozici nemá. Vydávala ji společnost Synthomer a.s., která je nástupnickou společností tehdejších Chemických závodů. Společnost jsme kontaktovali, přislíbila nám zaslat případnou informaci o dostupnosti knihy k prodeji.
  Pokud nám zašlete Vaši doručovací adresu, rádi Vám zašleme publikaci Proměny Sokolova a nejbližšího okolí v obrázcích.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 19.5.2023

  Plocha před garážemi

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli se dá něco udělat s plochou před garážemi v ulici Tovární naproti domu 1030-1031 u památného dubu. Před několika lety byla provedena oprava, ale jak povrch není pevný, tak po čase jsou zde znovu výmoly. Místo je hodně frekventované. Předem děkuji za odpověď.
  ~ Tomčík

  odpověď:
  Dobrý den, pane Tomčíku.
  Vámi popsanou lokalitu jsme prověřili se zástupci SOTESu, kteří provedou dosypání a srovnání terénu včetně částečné opravy chodníku. Od 22.05.2023 bude probíhat po dobu cca 14 dní oprava výtluků po městě a tato závada bude odstraněna v rámci této činnosti.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 19.5.2023

  Potkani v Sokolově

  dotaz:
  Dobrý den, v ulici Jednoty jsem již zahlédla několik potkanů, na parkovišti v ulici Jednoty jsem dnes zahlédla i mrtvé tělo potkana. Ráda bych se zeptala, jestli by bylo možné v tomto něco podniknout? Nechystá se nějaká plošná deratizace? Děkuji.
  ~ Pavla

  odpověď:
  Dobrý den, paní Pavlo,
  pokud jste spatřila potkana či víte o jejich větším výskytu v určité lokalitě, neprodleně prosím kontaktujte odbor správy majetku na tel. 354 228 264, který již učiní potřebné kroky k prověření situace a zajištění deratizace v zájmové lokalitě. Musíme Vás však také informovat, že pokud se potkani vyskytují na pozemku jež není ve vlastnictví města, je již na vlastníkovi pozemku, aby deratizaci učinil.
  Snahou města Sokolov je provádění deratizačních opatření na pozemcích ve vlastnictví města, čímž se město snaží korigovat nadměrný výskyt škodlivých hlodavců na přijatelné minimum. Od dubna do května 2023 probíhají pravidelné kontroly a provádí se deratizace v okolí domů, popelnicových stání a na travnatých plochách v lokalitách, kde již z praxe je potvrzené, že je zde výskyt potkanů pravidelný. Jedná se o sídliště Vítězná - vnitroblok Spartakiádní/Sportovní, Atletická 2000, Sportovní 2022, Spartakiádní 1957, Sokolovská 1575, Závodu míru 1861, Seifertova 1834, Slovenská 1820, B. Němcové 1519 – 1520, prostranství před Komerční bankou, Husovy sady – okolo rybníků, u krmítek pro ptáky, Rooseveltova 1454, prostranství mezi kostelem a bufetem Oáza, Jelínkova 1883, Komenského 113, Kosmonautů za domem, sídliště Michal – Alšova 1741-2, 1743-4, OD Plas, Švabinského 1789, 1715-16, 1703, Křížová 150, Nádražní – lokalita v okolí bytových domů a zdemolovaných garáží. V souběhu s probíhající deratizací také probíhá velká deratizace, která je zajištěna provozovatelem kanalizace, a to firmou Vodárna Sokolovsko s.r.o. Ta provádí pokládku nástrah přímo v kanalizaci a to každého čtvrt roku. V neposlední řadě jsou povinni provádět deratizaci alespoň jedenkrát ročně všechny podnikající subjekty na území města včetně SVJ.
  V příštím roce město plánuje celoplošnou deratizaci, která bude provedena na celém území města Sokolova a je určena pro všechny subjekty, které budou mít povinnost na svém pozemku/objektu deratizaci provést. Tímto krokem zajistí město redukci škodlivých hlodavců, zamezení přenosu infekčních onemocnění a zabránění vzniku ekonomicko-hospodářských škod.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 19.5.2023

  Dotace na kompostéry

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto,
  budou se ještě pořizovat kompostéry s dotací pro obyvatele Sokolova? Vlastním zahradu s nemovitostí na Vítkově a kompostér by se mi v této lokalitě hodil.
  Děkuji za odpověď

  ~ Andrea

  odpověď:
  Dobrý den, paní Andreo.
  V nejbližším období s nákupem kontejnerů pro obyvatele města nepočítáme. Jedná se o cekem nákladnou akci, kterou jsme v minulosti dokrývali z dotačních titulů, které v současné době nejsou spuštěny. Pokud by se takový program znovu otevřel a byly stanoveny přiměřené podmínky, obratem bychom se k takovéto dotaci přihlásili. V případě úspěšného přijetí bychom všemi možnými dostupnými prostředky (FB, stránky města, Patriot apod.) okamžitě informovali občany o možnosti využití takovéto nabídky.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 12.5.2023

  Třídění odpadu

  dotaz:
  Chtěla jsem se zeptat proč poctivě třídíme odpad, na papír, plast a sklo. Kolikrát člověk přemýšlí, jestli obal od mléka patří do papíru či plastu a podle návodu na popelnicích ho správně zařadí. Pak vidíme jak odvážejí poctivě roztříděný odpad nákladním vozem a vysypou ho z nových velkokapacitních podzemních nádob vše na jednu korbu, takže vše na jednu hromadu...
  Děkuji za odpověď

  ~ Nováková

  odpověď:
  Vážená paní Nováková,
  Váš podnět jsem prověřoval u společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. a níže zasílám vyjádření vedoucí střediska odpadů a čištění, paní Ilony Říhové. Celou záležitost se budeme snažit řešit tak, aby se již neopakovala.

  Dobrý den,
  Včera - 9.5.2023, byl zahájen první svoz podzemních kontejnerů a bohužel kvůli kontaminaci jednotlivých separovaných složek jsme byli opravdu nuceni sesypat vše do jednoho kontejneru (tedy v kontejneru na papír byly vyházeny pytle se směsným komunálním odpadem, atd...).
  Pevně věříme, že od příštího týdne (dne 10.5.2023 byla zveřejněna aktualita se žádostí o dodržování třídění odpadu) budeme moci svážet odpad po jednotlivých komoditách tak, jako obvykle. Opravdu bych Vás tímto ráda ujistila, že dbáme na třídění odpadu a na odevzdání koncovým zařízením dle jednotlivého roztřídění - je to prioritou naší svozové společnosti a jedná se především o hlídání nákladů za poplatky na skládkách.
  S pozdravem
  Ilona Říhová

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 10.5.2023

  Situace v ul. Švabinského

  dotaz:
  Dobrý den,
  chtěla bych poděkovat za opravu chodníku a tím pádem za vyřešení letitého problému s obrovskou kaluží, která se po každém větším dešti tvořila před domem Švabinského 1704. Další dík musím přidat za instalaci odpadkového koše před domem Švabinského 1708 a doufám, že některé majitele psů aspoň trkne, že by měli po svých psech uklízet. Ještě prosím instalovat jednoduchou stříšku nad nádobami na komunální odpad, aby do nich nepršelo, když je "vybírači" nechají přes noc otevřené, a neplatilo se tudíž na skládce za dešťovou vodu (počítám, že platba na skládce je odvislá od hmotnosti odpadu). A určitě by sousedé v pokročilém věku, kteří mají potíže s pohybem a přesto by chtěli zůstat v kontaktu se svým okolím, nemuseli vozit výtahem před dům kuchyňské židle, na které by si sedli a mohli tak prohodit slovo se sousedy a kolemjdoucími...nejbližší lavička je totiž vedle bývalého dopravního hřiště nebo v blízkosti Tesca. Za výše uvedené počiny města děkuji a na další zlepšení života na sídlišti se těším.

  ~ Zimmelová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Zimmelová.
  Děkujeme za milá slova poděkování a rádi je předáme konkrétním zaměstnancům.
  Co se týká kontejnerového stání, v tomto směru Vás asi zklamu. Nedávno byl odsouhlasen nový vzhled stání a proto budou průběžně v celém městě kontejnerová stání obměňována v momentě, kdy bude zapotřebí jejich oprava. Nová stání budou konstruována z kvalitních recyklovatelných materiálů, které budou mít lepší životnost, vzhled a v rámci zlepšování životního prostředí i reálné využití recyklátů.
  Na možnost umístění lavičky či obdobného posezení se podíváme přímo na místo z důvodu posouzení vhodného umístění, ale také z posouzení hlediska bezpečnostního. Pokud bude vše v pořádku, určitě se budeme umístěním posezení zabývat.
  Děkuji za Vaše náměty a jsem s pozdravem.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 5.5.2023

  Třídění odpadu

  dotaz:
  Vážený pane starosto,
  všude se apeluje na skutečnost, aby občané třídili odpad a tím aby se co nejméně vyváželo komunálního odpadu na skládku. Jenže jak to mají občane činit, když nádoby na plast i papír jsou neustále plné(konkrétně ul. Vítkovská a křižovatka ul. Šlikova a Luční). Neuvažovalo město někdy prostřednictvím své organizace SOTES o navýšení počtu nádob na tříděný odpad, když zde vyrůstají nové RD. Zároveň i pouze jeden kontejner na Bio odpad (resp. 2 umístěné v ul. Šlikova) je žalostně málo na celou tuto oblast RD a to všichni majitelé RD mají i vlastní komposty, ale 2 nádoby na jednom místě by byly i k počtu nových RD určitě málo, ale aspoň by to bylo trochu lepší než současný stav. Nebo neuvažovalo město o přidělení hnědých popelnic jednotlivým RD, tak jako to mají i jiná města v kraji?
  Děkuji

  ~ Radim

  odpověď:
  Dobrý den, pane Radime.
  Děkuji Vám za Váš podnět ohledně tříděného odpadu a věřte, že i mně záleží na co nejlepším třídění odpadů nejen z ohledem na životní prostředí, ale také jako na formu získávání nových zdrojů surovin a energií. V neposlední řadě jsou to samozřejmě také finance, kdy nás likvidace odpadů stojí cca 7,6 mil Kč ročně.
  Co se týká rozmístění kontejnerů na svoz biologicky rozložitelného odpadu, v letošním roce jsme v tomto měsíci rozšířili počet svozových kontejnerů o 13 kusů, tedy z 16 stávajících na 29 kontejnerů rozšířených po městě. Toto navýšení počtu sběrných míst znamená navýšení výdajů o 296 tis. Kč. Věřím, že byť se nejedná o malé finanční prostředky, jsou to prostředky vynaložené účelně a smysluplně. Nově, nebo posílené, budou kontejnery umístěny v ulicích Školní (přidání nádoby ke hřišti), Fügnerova (nové stanoviště), Lidické nábřeží (nové stanoviště), Šlikova (posílení stávajícího stanoviště), Slovenská (nové stanoviště), Halasova (posílení stávajícího stanoviště), Hornická (nové stanoviště), Sokolovská (nové stanoviště), Mičurinova (nové stanoviště), Jarošova (posílení stanoviště), Slovenská (posílení stanoviště), Švabinského (nové stanoviště) a Jasmínová ulice (nové stanoviště).
  Rozmístění nádob na separovaný odpad je taktéž finančně náročné. V této oblasti se využívají státní finanční prostředky a proto, pokud bychom nechtěli o tyto finance přijít, jejich rozšiřování nezávisí pouze na rozhodnutí rady města, ale podléhá také kontrole a schvalování externí firmou, která stát v této oblasti zastupuje. V těchto dnech proběhl audit na plnění legislativních podmínek a také na využitelnost jednotlivých kontejnerových stání i jednotlivých nádob na separovaný odpad. V této oblasti se můžeme pochlubit, že audit, který byl proveden nezávislou společností v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodním standardem pro ověřování zakázky ISAE 3000, proběhl bez jakýchkoliv problémů a výsledkem je konstatování, že při auditu nebyly zjištěny žádné závady.
  V nejbližším období se hodláme i nadále zabývat edukací občanů zejména v oblasti třídění odpadů, nebo např. uvedením do provozu nového pilotního projektu v oblasti separovaných odpadů, a to konkrétně bioodpadů. Zde se již reálně připravuje takzvaný systém „dooor-to-door“, kdy budou mít, z počátku jen vybrané, domácnosti k dispozici menší nádobu na biologický odpad poskytnutou městem Sokolov. V tomto případě se jedná o veškerý bioodpad z kuchyní před jejich tepelnou úpravou. Tento pak budou moci obyvatelé odkládat do určených nádob k dalšímu zpracování. Jak jsem již uvedl, projekt je ve fázi počáteční realizace a do tzv. zkušebního provozu bychom jej chtěli uvést na přelomu května a června letošního roku. Věříme, že tímto krokem docílíme dalšího snížení množství netříděného komunálního odpadu.
  Závěrem si Vás dovolím ujistit, že všichni zainteresovaní zaměstnanci dělají maximum pro to, aby naše město umožnilo občanům co nejlépe třídit odpad vzniklý na našem území.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 5.5.2023

  Potkani v ul. Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den
  Měl bych dotaz prosím. Tady na Michale na Slavíčkovce jsem zaregistroval zvyšující se počet potkanů. Dnes tu byl deratizátor a říkal že jich je hodně v kanálech. Můj dotaz zní jestli by se nemohly kanály vyčistit. Bydlím tu skoro dvacet let ale nepamatuji si že by se kanály čistily tak jako dříve. Prostě ty kanály pořádně pročistit těma fekálníma vozama.Když je špatný tlak v ovzduší tak to z nich pěkně táhne a když vám stojí blízko toho zaparkpvaný auto tak vám to v něm pěkně smrdí.
  Děkuji

  ~ Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, pane Sándore.
  Váš dotaz jsem projednal s provozovatelem kanalizace, a to s firmou VODÁRNA SOKOLOVSKO, s.r.o., kde jsem získal následující informace.
  Cit.:
  „Kanalizace v této ulici (upřesnění: Slavíčkova ulice) vede většinou v kolektoru, zrovna tak jako ulice Švabinského a Alšova. Kolektorem nevede kanalizace pouze u domů 1697 až 1700, 1686 až 1693,1678 až 1683, 1673 až 1676 a 1668 až 1671. V těchto „odbočkách“ jsme čistili kanalizace v roce 2020. Bohužel nemůžeme čistit častěji, jelikož Sokolov a okolí je veliké a my musíme prevenci rozložit mezi ostatní. Letos by ale měla přijít opět řada na tyto lokality (dle dlouhodobého plánu).“
  Co se týká deratizace, provozovatel ji provádí min. dvakrát ročně a to vždy s předností sídlištních lokalit. Letos již provedena byla, další deratizace se plánuje na podzim tohoto roku. Jsem si vědom, že se jedná o nepříjemnou situaci, a proto město Sokolov, mimo tuto deratizaci zajišťující provozovatelem kanalizace, plánuje velkou deratizaci celého města v roce 2024. Při této finančně náročné deratizaci, nejen kanalizací, bude zapotřebí koordinace s ostatními podnikateli ve městě, aby byla ošetřena co největší plocha města. Bohužel, obyvatelé často při zacházení s odpadními vodami nedodržují nejen smluvní, ale ani hygienické podmínky, a tak často do odpadů splachují i jiný odpad, včetně zbytků potravy, čímž napomáhají k výživě hladovců a tím i k jejich přemnožování. Toto však neplatí pouze o kanalizaci, kde se pasti ukládají do revizních šachet, ale také pro okolí nádob na odpadky, kde dochází k vyhazování odpadků mimo nádoby, což opět vede hlodavce běhat ve venkovních prostorách a v blízkosti popelnic a kontejnerů hledat potravu.
  Tento nekonečný boj s přemnoženými hlodavci nám snad pomůže, kromě deratizace, částečně vyhrát i kvalitní třídění odpadů, která má na rozmnožování krys a potkanů také výrazný vliv.
  Děkuji a jsem s pozdravem.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 5.5.2023

  Uschlý strom za Mateřídouškou

  dotaz:
  Dobrý den,
  mohla bych se zeptat, kdy dojde k pokácení stromu za Mateřídouškou? Psala jsem Vám na začátku února a bylo mi řečeno, že k pokácení dojde ješte v únoru, ale už je duben a stále se nic nestalo. Strom je uschlý a nakloněný, hrozí že spadne, jinak bych Vás o to nežádala.
  Děkuji,

  ~ Kašparová

  odpověď:
  Vážená paní Kašparová,
  v odpovědi na Váš první dotaz jsem zmiňoval, že předmětný strom má obvod větší než 80 cm a proto musí v tomto případě proběhnout povolovací řízení ke kácení a měl jsem na mysli, že předmětný návrh ke kácení bude projednán ještě v únoru.
  Dne 03.04.2023 odsouhlasila Rada města Sokolova pokácení Vámi navrženého stromu a proto bude v období vegetačního klidu, tedy na podzim letošního roku, poražen.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 26.4.2023

  Hnízdící kavky

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto
  Chtěl bych vás upozornit na jednu věc, která může na první pohled vypadat jako "prkotina".
  Na rozhraní Jeronýmovy a Chelčického ulice stojí uschlá vzrostlá borovice vejmutovka, která ale už bohužel uschla. Jistě i díky nešetrnému počínání stavební firmy, která tu dokončuje rekonstrukci obytného domu. Ta kolem stromu nakupila ještě nedávno nejrůznější stavební odpad. Já jsem si ale všimnul ještě toho, že na jejím vrcholku mají hnízdo kavky. Dá se proto očekávat, že i letos zde budou mít mladé. Proto se na vás obracím s prosbou, jestli by byl tento strom poražen až na na konci podzimu nebo v zimě, kdy už tato mláďata hnízdo nebudou potřebovat.
  Děkuji předem za kladné vyřízení mé žádosti. S pozdravem

  ~ Salák

  odpověď:
  Vážený pane Saláku,< br/> ani nevíte, s jakou radostí jsem četl Váš e-mail se starostí o zachování kavčího hnízda. Věřte, že není moc lidí, kteří by zareagovali jako Vy.
  Dovolte mi, abych Vás ubezpečil o maximální možné míře, jež věnujeme pro zachování hnízda a klidu pro pářící pár. Ve spolupráci odboru životního prostředí a odboru správy majetku jsme zajistili první kroky vedoucí k tomu, aby strom nebyl právě s ohledem na hnízdiště pokácen nejméně do září letošního roku. Následně budeme i nadále hnízdo sledovat a před samotným kácením bude muset být splněna podmínka dokončeného hnízdění. Dále se pokusíme před kácením hnízdo přemístit na některý z okolních stromů, abychom zachovali možnost hnízdění i pro další roky.
  Ještě jednou Vám děkuji za Váš zájem.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 26.4.2023

  Nenamalované parkovací pruhy

  dotaz:
  Zdravím, starosto-je s podivem jak město vybírá poplatky za park....u tržnice hned vedle kruh.obj, ale nikomu nevadí,že nejsou na parkování namalovány pruhy, protože jsme národ řidičů debilů a každý se staví jak chce,a ak jako dnes jsme ze dvou aut ani nemohli vylézt z místa řidič, je divné, že to nikomu ani z TS nedochází-co vy na to,je jasné,že toto píši i na TS,KDE ASI je to nezajímá??Tak dík
  ~ Kotous

  odpověď:
  Dobrý den, pane Kotousi.
  Na Vámi zmiňovaném parkovišti bohužel vyznačit vodorovné dopravní značení nemůžeme, protože již vyznačené je. Jak jste jistě postřehl, jedná se o parkoviště dlážděné, které má vyznačená parkovací stání vyznačené taktéž z dlažby, a to červené barvy.
  V případě vyznačení pakovacích stání vodorovným dopravním značení bílé barvy by tak došlo k dublování značení, což by bylo v rozporu s právní úpravou.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 25.4.2023

  Provoz venkovních zahrádek

  dotaz:
  Dobrý den,
  zajímalo by mě, odkdy mohou být venkovní zahrádky v provozu ve městě, jestli je na to určená doba ve smlouvě o pronájmu a kdo to kontroluje, případně kdo kontroluje určenou velikost k pronájmu. A ještě bych rád věděl, jakou zodpovědnost má pronajímatel, když si nechá nesložený nábytek na zahrádce venku a shromažďují se tam v noci lidé, zda je ve smlouvě zmínka, jak to má na zahrádce přes noc vypadat. A zda by mohla být tato smlouva k nahlédnutí na stránkách města.
  S pozdravem

  ~ Smokrý

  odpověď:
  Dobrý den, pane Smokrý.
  Smluvní vztah na pronájem pozemku pro předzahrádku je nastaven smlouvou o nájmu a pronajatá výměra pozemku je vždy určena geometrickým vytyčením a určením výměry. Ve smlouvě je stanovena zejména výměra pozemku, cena nájemného, popřípadě jiné podmínky, avšak ty jsou stanovovány individuálně dle místa, územního plánu apod. Smlouvy jsou uzavírány většinou na dobu neurčitou, tj. celoročně. Veškeré smlouvy jsou zveřejněny na stránkách města s příslušným schvalujícím usnesením rady města. Kontrolu dodržování smluvních podmínek, tedy např. výměry, provádí odbor správy majetku. Co se týče „časové“ kontroly, např. kvůli dodržování nočního klidu, je toto v kompetenci městské policie. Proto se v případě potřeby neváhejte obrátit na tísňovou linku 156-2.
  Kdy nájemce tzv. otevře předzahrádku pro své zákazníky, je plně v gesci nájemce. Stejně tak i to, jestli si na předzahrádce nechá potřebné vybavení či ne. Je to majetek nájemce a ten si za něj nese plnou zodpovědnost. Povinnosti vyplývající ze smlouvy se vztahují většinou pouze k pozemku, povinnosti vztahující se k podnikatelské činnosti jsou dány jinými předpisy, ať už to jsou zákony či vyhlášky.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 25.4.2023

  Zrušený ranní autobusový spoj ze Sokolova do Karlových Varů

  dotaz:
  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, zda je v řešení zrušený ranní autobusový spoj ze Sokolova do Karlových Varů, který zajišťovala společnost Ligneta. Byl to jediný ranní autobus, který stavěl u Krajského úřadu. Pracuji na ředitelství Zdravotnické záchranné služby ve Varech a nyní mi nezbývá než jet vlakem nebo jiným autobusem do Dvorů a odtud pěšky až k "záchrance". Tento autobus využívali také zaměstnanci policie, krajské knihovny, krajského úřadu a hasiči. Nyní jsou ve stejné situaci jako já.
  V průběhu školního roku autobus jezdí zcela plný, až přeplněný, takže i zde je znát výpadek.
  Do ostatních spojů se někteří nastupující v Těšovicích ani nevejdou.
  Prosím Vás o brzké vyřešení nastalé nepříjemné situace.
  Děkuji

  ~ Bartošová

  odpověď:
  Vážená paní Bartošová,
  děkujeme za zaslaný dotaz k řešení zrušeného ranního autobusového spoje ze Sokolova do Karlových Varů. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionální dopravu, Váš dotaz jsme směřovali na Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, jehož výňatek z vyjádření Vám níže předkládáme:

  Děkuji Vám za zaslané připomínky cestujících k omezení provozu linky 421702 Karlovy Vary – Sokolov – Kynšperk nad Ohří – Cheb. Tato linka je provozována na komerční riziko dopravce a Karlovarský kraj nemůže do provozu této linky zasahovat, kromě podmínek stanovených v zákoně, které jsou součástí licence. Běžně se jedná např. o omezující podmínky z důvodu souběžné dopravy se spoji zařazenými do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje.

  Na trase Karlovy Vary – Loket – Sokolov jsou v současnosti provozovány ještě linky 411440 společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. a 421304 dopravce Autodoprava Daniel Sládek s.r.o. Všechny linky na této trase jsou provozovány na komerční riziko dopravce, tzn. že dopravce si sám určuje časové polohy jednotlivých spojů, trasu spojů a jednotlivé provozní dny. Žádný objednatel tedy nemůže kromě podmínek zařazených do licence dopravu na těchto linkách jakkoliv omezovat.

  Od 10.4.2023 došlo k poslednímu omezení linky 421702. Níže diskutovaný zrušený spoj 421702/4 v úseku Sokolov,Terminál (6:58 hod.) – Sokolov,,Těšovice (7:06 hod.) – Karlovy Vary,Dvory,KÚ (7:26 hod.) – Karlovy Vary,,terminál (7:32 hod.) je možné nahradit jen velmi obtížně.

  Nabízí se využití komerčního spoje linky 411440/79 v úseku Sokolov,Terminál (6:53 hod.) – Sokolov,,Těšovice (7:01 hod.) – Karlovy Vary,,Sklářská (7:18 hod.) – Karlovy Vary,,terminál (7:28 hod.) s přestupem na zastávce Karlovy Vary,,Sklářská na linku MHD 425001/20 v 7:18 hod. a příjezdem do zastávky Karlovy Vary,Dvory,KÚ v 7:25 hod. Pokud by tento přípoj ujel, je možno využít následující spojení 425001/22 v 7:22 hod. do zastávky Karlovy Vary,,Dvory v 7:25 hod. V zastávce Karlovy Vary,,Dvory přestoupit na spoj 421006/17 v 7:30 hod. s příjezdem do zastávky Karlovy Vary,Dvory,KÚ v 7:33 hod. Spoj 411440/79 je dle dopravce AKV plně obsazený a změnit jeho trasu přes KÚ lze pouze po dohodě s dopravcem. Dopravce tuto možnost prověří.

  Dle telefonického rozhovoru s dopravcem bude také prověřena možnost přidání posilového páru spojů, který by byl veden přes Loket a Krajský úřad. Rovněž očekáváme návrh dopravce. Toto řešení by bylo nutné projednat v orgánech Karlovarského kraje, což znamená počítat s lhůtou min. 40 dní od doby, kdy obdržíme žádost města.

  Také je možné využít komerčního spoje linky 421304/4 v úseku Sokolov,Terminál (6:47 hod.) – Sokolov,,Těšovice (6:57 hod.) – Karlovy Vary,,rozc. u Koníčka (7:12 hod.) – Karlovy Vary,,terminál (7:19 hod.) s přestupem na zastávce Karlovy Vary,,rozc. u Koníčka na linku MHD 425001/20 v 7:16 hod. a příjezdem do zastávky Karlovy Vary,Dvory,KÚ v 7:25 hod.

  Zde si dovoluji doplnit ještě možnost vyjednat s dopravcem Autodoprava Daniel Sládek s.r.o. úpravu linky 421304 o zařazení zastávky Karlovy Vary,Dvory,KÚ a zajištění obsluhy této zastávky spojem 421304/4. Toto řešení je určitě nejrychleji proveditelné. Změnu licence lze vyřídit celkem rychle, myslím si, že je to otázky max. 14-ti dnů.

  Dalším možným řešením je zajištění přestupu mezi linkami dotovanými Karlovarským krajem a to:

  linkou 481630/9 v úseku Sokolov,Terminál (6:30 hod.) – Sokolov,,Těšovice (6:35 hod.) – Loket,,Buková (6:47 hod.)

  a linkou 481810/5 v úseku Horní Slavkov,,sídliště (6:30 hod.) – Loket,,Buková (6:45 hod.) – Karlovy Vary,,Sklářská (7:07 hod.) – Karlovy Vary,,terminál (7:19 hod.)

  Tato varianta je rovněž projednávána s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. Pokud bychom se s dopravcem dohodli na uspíšení spoje 481630/9 o 5 minut, aby byl zajištěn přestup na zastávce Loket,,Buková na linku 481810/5 a úpravou linky 481810 o obsluhu zastávky Karlovy Vary,Dvory,KÚ, tak budou mít cestující možnost se dostat s jedním přestupem, bez nutnosti přestupu na MHD Karlovy Vary. Toto řešení není časově tak náročné, pokud nebude dopravce vykazovat navýšení dopravního výkonu.

  O výsledné variantě Vás budeme informovat.

  Z vyjádření Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje tedy vyplývá, že v současnosti je možné využít jiné komerční spoje s tím, že je nutný přestup na MHD Karlovy Vary, a by byl požadovaný příjezd na zastávku Karlovy Vary, Dvory, KÚ.

  Dle návrhu Koordinátora je nejschůdnější možností, aby město Sokolov oslovilo dopravce Autodoprava Daniel Sládek s.r.o. a požádalo o úpravu linky 421304 se zařazením zastávky Karlovy Vary, Dvory, KÚ a zajištění obsluhy této zastávky spojem 421304/4 (nynější stav u tohoto spoje: Sokolov,Terminál (6:47 hod.) – Sokolov,,Těšovice (6:57 hod.) – Karlovy Vary,,rozc. u Koníčka (7:12 hod.) – Karlovy Vary,terminál (7:19 hod.)).

  Město Sokolov tedy osloví dopravce Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., zda by byla možnost rozšířit tento spoj o zastávku Karlovy Vary, Dvory, KÚ. O výsledku Vás budeme informovat.

  Děkujeme za zaslaný dotaz, bohužel pro Vás prozatím nemáme příznivější zprávu. Nyní je nezbytné vyčkat, jak bude Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje úspěšný s jednáními s dopravci na shora uvedených navržených možnostech řešení dopravního spojení.

  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 25.4.2023

  Rušení autobusových spojů do Sokolova

  dotaz:
  Vážený pane starosto,
  již od dob svého vysokoškolského studia s nelibostí sleduji, jak dochází k postupnému rušení autobusových spojů do Sokolova. Poslední zásahy do jízdního řádu od (nejen, ale nejvíce) společnosti Ligneta mě však poměrně výrazně komplikují dopravu do / z práce v Karlových Varech.
  Takto vypadal jízdní řád od letošního ledna - https://www.ligneta.cz/…tml, už ten byl po Covidu výrazně omezen (všechny spoje, co mají "nejede od 1.1.2023 do 1.9.2023", předtím normálně jezdili). Takto vypadá nyní - https://www.ligneta.cz/…tml. Zůstal jeden spoj z K. Varů ve 13.50 a ze Sokolova ve 14.35.
  Poměrně vytížená ranní linka v 6.50, která jako jediná měla zastávku ve Dvorech, kde sídlí krajské instituce, byla zrušena, což je pro mě opravdu šok. Mimo skupinku dospělých, kteří jezdí denně do práce, byla tato linka plná studentů a bylo pravidlem, že se muselo stát v uličce, protože již nebylo místo k sezení. Nedokáži si představit, že se nyní všichni vejdeme do autobusu konkurenční společnosti (která však nestaví ve Dvorech).
  Informaci o tom, že Ligneta de facto zrušila autobusy do K. Varů, jsem se dověděla náhodou po týdenní dovolené. Opravdu nechodím na stránky Lignety každý den a informace o rušení spojů rozhodně nebyla vylepena na zastávkách s předstihem. Bylo město nějakým způsobem informováno o rušení spojů? Chápu, že společnosti Ligneta chybí řidiči, ale poslední dva roky dochází k omezování spojů výhradně na lince Sokolov - K. Vary. Jedná se o další hřebíček do rakve tohoto regionu. Ne všichni vlastníme automobil a ani nemůžeme, protože bychom se do města prostě nevešli...
  Může se něco udělat pro zlepšení dopravní obslužnosti Sokolova?
  Rovnou připojím ještě dotaz ohledně chytrých zastávek, konkrétně té v ulici Jednoty. Jak jste spokojen s touto zastávkou po její rekonstrukci?
  Vzhledem k tomu, jak je zastávka poměrně vytížená a kolik tam běžně čeká lidí, jsem opravdu překvapená, že město při rekonstrukci nepřistoupilo na změnu dispozice a její rozšíření. Nejenže mi nyní připadá menší, ale je tam pouze jedna jediná lavička na kterou se vejdou dva, při dobré vůli tři lidé. Při dešti se opět neschováme. Musím říct, že mi to připadá poměrně nedomyšlené.
  Předem děkuji za Vaše vyjádření.
  S pozdravem

  ~ Kubíková

  odpověď:
  Vážená paní Kubíková,
  děkujeme za zaslání Vašeho dotazu týkajícího se rušení autobusových spojů do Sokolova. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionální dopravu byl dotaz předán Koordinátorovi integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje. Dle sdělení Koordinátora je linka 421702 Karlovy Vary – Sokolov – Kynšperk nad Ohří – Cheb provozována na komerční riziko dopravce a Karlovarský kraj nemůže do provozu této linky zasahovat, kromě podmínek stanovených v zákoně, které jsou součástí licence. Běžně se jedná např. o omezující podmínky z důvodu souběžné dopravy se spoji zařazenými do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje.
  Na trase Karlovy Vary – Loket – Sokolov jsou v současnosti provozovány ještě linky 411440 společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. a 421304 dopravce Autodoprava Daniel Sládek s.r.o. Všechny linky na této trase jsou provozovány na komerční riziko dopravce, tzn. že dopravce si sám určuje časové polohy jednotlivých spojů, trasu spojů a jednotlivé provozní dny. Žádný objednatel tedy nemůže kromě podmínek zařazených do licence dopravu na těchto linkách jakkoliv omezovat.
  Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje bude s dopravci projednávány možnosti řešení situace, a proto je třeba nyní vyčkat, jak budou jednání úspěšná.
  Ohledně poskytování informace o rušení spojů je třeba se přímo obrátit na dopravce.
  Je nám líto, že prozatím pro Vás nemáme příznivější zprávu.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 19.4.2023

  Zápach z chemičky

  dotaz:
  Dobrý den omlouvám se ale už mi to nedá vím že se to tady už s největší pravděpodobností řešilo ale jedná se o každo večerní zápach který trvá až do ranních hodin dle mích poznatků a dotazů na místní se jedná o zápach z chemických závodů (Tisová) rád bych se tedy touto formou zeptal zda li se touto skutečností někdo ze zástupců zabýval a popřípadě s jakou odpovědí se setkal děkuji za odpověď
  ~ Tůma

  odpověď:
  Vážený pane Tůmo,
  máte pravdu, v minulosti již byla několikrát řešena situace se zápachem z chemických závodů v Sokolově. Proto byla vytvořena nepřetržitá telefonní linka: 352 614 222, která je k dispozici pro občany Sokolova a okolních obcí (viz odkaz Infolinka Synthomer na webu města). Na tuto linku mají možnost lidé volat v případě, že budou mít podezření na jakýkoliv únik látek z chemických závodů, který se může projevovat silným zápachem. V případě ohlášení nebo podezření Synthomer okamžitě na místo vyšle výjezdovou skupinu, která záležitost v rychlosti vyřeší. Dále bych uvedl, že za poslední období nemáme žádné informace, že by v areálu Synthomer a.s. došlo k úniky chemických látek s pachovou postižitelností.
  S úctou

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 17.4.2023

  Bílé kolečko na zdi

  dotaz:
  Dobrý den, na nádraží v Sokolově jsem si všiml zvláštní aktivity místního puberťáka. Na stěně u vchodu, zhruba ve výšce mé hlavy, je umístěno bílé kolečko. Vypadá asi jako duck air trash disk do toaletní mísy. Puberťák k němu umístil mobil, něco se mu na zařízení načetlo, a pak pokračoval k dalšímu podobnému bodu. Tam jsem ho však již nesledoval.
  O jakou aktivitu se jedná? Zdá se mi to podezřelé, ale nechci vyvolávat paniku, proto se ptám nejdříve vás.
  Děkuji

  odpověď:
  Dobrý den,
  na stěně u vchodu ani nikde jinde jsme žádné bílé kolečko nenašli.
  Pěkný den.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 17.4.2023

  Špatný stav chodníku

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto, chtěla jsem upozornit na špatný stav chodníku kolem dětského hřiště v ulici Mičurinova před vchody 2073 a 2072.. rozjeté patníky, bláto, vyjeté koleje přímo na hřiště od auta společnosti Sotes... Je možná nějaká náprava? Děkuji za odpověď,
  ~ Mudrová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Mudrová.
  Děkuji Vám za Váš zájem o vzhled města a za upozornění na špatný technický stav chodníku u dětského hřiště v Mičurinově ulici.
  Při jednání o Vašem podnětu se společností SOTES Sokolov bylo domluveno, že terénní úpravy budou provedeny v průběhu příštího týdne souběžně s terénními úpravami na všech dětských hřištích a oprava chodníku, kde musí být provedeno přeskládání a doplnění obrub, proběhne v horizontu dvou až tří měsíců. Zároveň byli vedoucí pracovníci upozorněni na skutečnost, že musí být jejich zaměstnanci více obezřetní při provádění prací na zeleni a dětských hřištích. Je však třeba ale také poukázat na skutečnost, že v těchto dnech probíhá pravidelný úklid hřišť před jejich otevřením a součástí těchto prací je, mimo jiné, i výměna písků v dětském pískovišti. Z toho důvodu je potřeba i využití techniky k odvozu a dovozu písku. Vzhledem k tomu, že je svrchní zemina ještě stále nasátá vodou, technika svou vahou kolej může vyjet. To samozřejmě nic nemění na tom, že je potřeba zvýšeného ohledu při provádění obdobných prací.
  Ještě jednou Vám děkuji za Váš podnět a snahu zlepšit kvalitu života ve svém okolí.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 17.4.2023

  Žádost o instalaci odpadkového koše

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto.
  Bylo by možné instalovat odpadkový koš v ulici Švabinského, ideálně poblíž čp. 1708, kde je přechod pro chodce a nebo naproti u poštovní schránky.
  Důvod, tento prostor je výrazně znečištěn psími exkrementy a odpadky. Věřím, že by to pomohlo. Na krajích bloku jsou sice kontejnery, ale pro někoho je to asi daleko.
  Děkuji za odpověď, přeji pěkný den, hodně štěstí, zdraví a síly.

  ~ Doboš

  odpověď:
  Dobrý den, pane Doboši.
  Děkujeme Vám za Váš zájem o vzhled a zlepšení služeb města v Sokolově, nicméně Vám v tomto případě musíme odpovědět zamítavě.
  Osazení nového odpadkového koše stojí cca 2,5 tis. korun, plus je potřeba počítat s dalšími náklady na vývoz a údržbu, a vzhledem k tomu, že v docházkové vzdálenosti od Vámi udávaného místa je cca 50 metrů k jednomu a cca 80 metrů k druhému odpadkovému koši, domníváme se, že by bylo neúčelné budovat další odpadkový koš v tomto místě. Předpokládáme, že pokud pejskař venčí svého pejska, probíhá tak pochůzkou a proto je možné, aby po svém pejskovi vzniklý odpad došel vyhodit k nejbližšímu koši.
  Děkujeme Vám za Váš podnět.
  S pozdravem.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 17.4.2023

  Zklidnění provozu na parkovišti

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto, měl bych připomínku a dotaz. Bydlíme v Sokolovské ulici č.p. 1447. Za domem je parkoviště a za ním park. Máme malé děti, které si tu hrají s ostatními dětmi a často přebíhají od domu přes parkoviště do parku a zpět. Nabádáme je samozřejmě, aby dávaly pozor, ale jsou to pořád jen děti.
  Bylo by možné oba vjezdy na parkoviště označit třeba značkami "Obytná zóna" nebo zřídit jednosměrný provoz? Nebo nějakým jiným vhodným způsobem upozornit řidiče na hrající si děti. Ti řidiči, kteří to tu znají, jezdí myslím opatrně. Ale ti, kteří to tu neznají nebo je jim to jedno, tu někdy projedou dost rychle. A z toho běhá člověku mráz po zádech.
  Děkuji za odpověď

  ~ Kubelka

  odpověď:
  Dobrý den, pane Kubelko,
  děkuji za Váš dotaz a Vaši všímavost k životu ve městě. Váš podnět byl předán k posouzení Dopravnímu inspektorátu Policie ČR, který navrhl jako řešení daného problému komunikaci na pozemku p. č. 1525/239 uzavřít u č. p. 1444 a u č. p. 1449 osadit svislým dopravním značením IP 10a Slepá pozemní komunikace. Z boční strany budovy č. p. 1444 bude provedeno ještě další drobné dopravní opatření, které podpoří bezpečnost provozu. Toto vše by mělo zklidnit situaci na příjezdové cestě.
  Požadavek na provedení úprav na pozemní komunikaci byl již předán společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., která pro město tento druh činnosti zajišťuje.
  Věřím, že tato změna povede ke zlepšení celkové situace v dané oblasti.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 14.4.2023

  Poděkování

  dotaz:
  Za Klub seniorů J. z Poděbrad bych chtěla poděkovat panu místostarostovi J. Pickovi a ing. S. Linhové a dále paní učitelce Kolářové s žačkami ZUŠ, za velmi pěkné a dojemné přání k devadesátým narozeninám paní Vlastě Cachové, která náš klub navštěvuje již 11 let. Je stále aktivní a naše společné vycházky do okolí města zvládá bez problémů. Ještě jednou díky za krásné a pohodové odpoledne prožité ve společnosti chápajících a pozitivních lidiček.
  ~ Veithová

  odpověď:
  Vážená paní Veithová,
  poděkování jsme s potěšením předali. Děkujeme Vám za pochvalu, kterých je vždy poskrovnu.
  S úctou

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 14.4.2023

  Přidělení bytu

  dotaz:
  Vážený pane starosto. Již 8krate jsme si s přítelem dali žádost o městský byt v centru města, kvůli lepší dostupnosti lékaře a jiných sociálních potřeb, jsme oba již starší lidé, nikdy nám nebylo vyhověno aniž by nám byl sdělen důvod . prosím o sdělení kde děláme chybu a jak je možno v Sokolově získat byt pro starší důchodce !? děkuji za odpověď.
  ~ Melicharová 71 let a Malinovský 70 let

  odpověď:
  Vážená paní Melicharová,
  v pravomoci rady města je rozhodování o přidělení bytů města. Vaším žádostem nebylo vyhověno, a to s ohledem na skutečnost, že Váš partner je vlastníkem bytu v Sokolově. Vašemu partnerovi jsme již rubrice Sokolov Dotazy na starostu odpovídali.
  Městem Vám bylo doporučeno požádat si o nízkonákladový byt pro seniory, o ten však zájem nemáte. Přidělení většího bytu je ve Vašem případě nepravděpodobné i v budoucnu, vzhledem k velkému počtu zájemců, kteří nejsou vlastníky žádné nemovitosti a dále např. vyživují nezletilé osoby.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 11.4.2023

  Parkování u 6.ZŠ

  dotaz:
  Dobrý den.Ráda bych se zeptala na parkování u 6.ZŠ v Sokolově.Je tam,jak se někde zmiňovalo spousta parkovacích míst která jsou ale neustále obsazená.Od 7-7.45 je skoro nemožné zaparkovat natož vysadit bezpečně děti před školou nebo poblíž a odjet.To samé odpoledne, když jedu pro dítě do družiny nebo na plavání v podvečer do bazénu na 6ku.Není tam prostě kde zaparkovat,zastavit a nabrat dítě do auta a hned odjet.V kopci u jídelny-družiny odpoledne stojí na blikačky auta jedno přes druhé.Bylo by prosím možné nějak vyřešit tuto situaci?Nebydlíme v Sokolově,(Staré Sedlo)děti dojíždí většinou autobusem,ale někdy je potřeba dovézt-vyzvednout autem a to je o nervy.Kde se můžeme optat, zažádat jak zkusit zařídit třeba školní minibus pro svoz dětí alespoň do školy jako to má Mánesovka? Děkuji
  ~ Triži Jiřina

  odpověď:
  Vážená paní Triži,
  souhlasím s Vámi, že zaparkovat v okolí ZŠ Švabinského je obtížné. Je to dáno tím, že základní škola stojí na velkém sídlišti, obklopená panelovou zástavbou s minimálním meziprostorem. Vyřešit zde parkování je věc opravdu nelehká a již jsme se tímto úkolem v posledních letech několikrát zabývali. V první řadě připravujeme několik projektů na nová parkovací místa v prolukách panelové zástavby. Dále konzultujeme se správci podzemních sítí a dopravními inženýry parkování na (Vámi zmiňovaném) kopci, kde by mohlo na úkor zeleného pásu vzniknout pár parkovacích míst. O označení některého z nich dopravní značkou K+R budeme samozřejmě usilovat.
  Závěrem si dovolím podotknout, že je naší snahou utvářet město pro žití, s dostatečnou občanskou vybaveností, bohatou zelení a místy pro volnočasové aktivity.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 5.4.2023

  Situace na 2.ZŠ

  dotaz:
  Dobry den, bohužel se nemohu zúčastnit schůzky se starostou.
  Rada bych se alespoň takto zeptala kdy se bude konečně řešit situace na 2. ZŠ.
  Líný učitel - facebook
  Určitě to není pro nikoho novinka, jen se to stále neřeší. Dekuji, s přáním hezkého dne Markéta Vašíkova

  ~ Markéta Vašíkova

  odpověď:
  Vážená paní Vašíková,
  děkuji Vám za zaslaný podnět a níže zasílám vyjádření vedoucí odboru finančního a školství Ing. Bardonové.

  Vážená paní Vašíková,
  Vámi odkazovanou stránku nepovažujeme za relevantní zdroj informací o dění v základní škole. K hodnocení pedagogického procesu je kompetentní a odpovědná Česká školní inspekce (ČŠI). Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v Základní škole Sokolov, Rokycanova 258, bylo provedeno v listopadu 2022, s inspekční zprávou se můžete seznámit s inspekční zprávou se můžete seznámit.
  Zřizovatel školy nezasahuje do personálních, ani pedagogických otázek řízení školy, jelikož k tomu není oprávněn. Poté, co obdržíme od ČŠI výsledky šetření, které aktuálně provádí, budeme na základě relevantních podkladů dále reagovat. Do té doby bychom rádi poskytli škole prostor a klid na práci.
  Ing. Barbora Bardonová, vedoucí odboru finančního a školství

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 4.4.2023

  Prostory pro venčení psů

  dotaz:
  Vážený pane starosto,
  je správné, že hřiště za Základní školou Sokolov, Křižíkova ul., je také místem pro venčení psů? Já se domnívám, že ne.
  Děkuji.

  ~ Dana

  odpověď:
  Vážená paní Dano,
  dle obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, je povoleno venčení psů na vodítku na všech veřejných prostranstvích až na výjimky (část Areálu zdraví – psí hřiště a část areálu Bohemia), kde je umožněno venčení psů i bez vodítka. Pokud ale máte na mysli oplocené dětské školní hřiště, nejedná se o veřejné prostranství a je zde tudíž venčení psů zakázáno.
  Na tato hřiště město Sokolov ve spolupráci s Městkou policií Sokolov najímá správce hřišť, kteří dohlížejí na dodržování veřejného pořádku. Tito správci budou na hřištích opět od května 2023. V případě potřeby můžete volat linku Městské policie 156.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 14.3.2023

  Starý javor

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,
  ve městě probíhá kácení "nemocných stromů". Chtěla bych se proto zeptat, zda firma SOTES počítá s tím, že také dojde na starý a plný suchých větví javor u domu čp. 1276. Na možný pád suchých větví ze stromu na zaparkovaná auta jsem již dříve upozornila pracovníka SOTESU.
  Děkuji a přejí příjemný den

  ~ Holubová

  odpověď:
  Vážená paní Holubová,
  javor v ulici K. H. Máchy u domu 1276 byl v minulých letech dvakrát předmětem jednání komise životního prostředí, která nedoporučila Radě města Sokolova kácení dřeviny. Ani rada města neschválila kácení zmíněného javoru. Dřevina, dle sdělení certifikovaného arboristy, nevykazuje známky bezprostředního selhání a její zdravotní stav je pravidelně sledován. Na javoru by měl být v letošním roce proveden zdravotní řez, při němž dojde k odstranění suchých a nebezpečných větví.
  Děkuji za Váš podnět.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 9.3.2023

  Volná plocha za Čtyřkou

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat co se bude v budoucnu dít s volnou plochou za Čtyřkou. V jedné části má být parkoviště, ale v druhé, větší části, nemá být nic? Jako obyvatelka dané lokality bych ocenila travnatou plochu s posezením. Hodně laviček za poslední roky zmizelo, ani nevím proč. A chtěla bych vás požádat, zda by nešlo pokácet strom za Mateřídouškou. Dva stromy hned vedle se pokácely minulý týden, ale tenhle zůstal na místě a to je také ve velmi špatném stavu - je nakloněný a uschlý. Moc bych tyhle změny ocenila a bydlelo by se to zase o něco lépe.
  ~ Kašparová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Kašparová.
  V uvedené ploše plánujeme, Vámi taktéž navrhovanou, rekonstrukci povrchu na zeleň. Předpokládáme jak vysazení nových stromů, tak i případné posezení. Vše je zatím ve stavu příprav a předpokládáme rekonstrukci terénu v souběhu s budováním parkoviště.
  Co se týká pokácení Vámi zmiňovaného stromu, tak i ten bude pro svůj špatný stav pokácen. V dané lokalitě jsme tento týden káceli suché a neperspektivní dřeviny s obvodem do 80 cm, které nepodléhají povinnosti rozhodnutí o Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Další poškozený strom, o němž se zmiňujete, má obvod nad 80 cm a proto musí proběhnout povolovací řízení ke kácení. Nyní je součástí návrhu dřevin ke kácení, které by mělo proběhnout ještě v únoru 2023.
  Děkujeme Vám za Váš zájem a návrhy na zlepšení života ve městě.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 9.3.2023

  Volná plocha za Čtyřkou

  dotaz:
  Dobrý den,
  měla bych na vás dotaz. Co se bude dít s volnou plochou za Čtyřkou? V jedné části se má začít stavět parkoviště, a chtěla bych se zeptat, co je v plánu s částí druhou. Já osobně bych v této části ocenila nějaké posezení a výsadbu nové zeleně - za Mateřídouškou byli pár dní zpět pokáceny dva stromy, které byli ve špatném stavu, ale jeden z řady těchto stromů (u plotu za Mateřídouškou a za domem Heyrovského 1470 ) je stále na svém místě, tak bych se vás chtěla zeptat, zda by nebylo možné strom též pokácet, protože je také ve špatném stavu a je nevzhledný jako ostatní dva stromy o které už postaráno bylo. Jsem obyvatelkou této lokality a za tyto věci bych byla velmi vděčná.

  ~ Alena

  odpověď:
  Dobrý den, paní Aleno.
  V uvedené ploše plánujeme, Vámi taktéž navrhovanou, rekonstrukci povrchu na zeleň. Předpokládáme jak vysazení nových stromů, tak i případné posezení. Vše je zatím ve stavu příprav a předpokládáme rekonstrukci terénu v souběhu s budováním parkoviště.
  Co se týká pokácení Vámi zmiňovaného stromu, tak i ten bude pro svůj špatný stav pokácen. V dané lokalitě jsme tento týden káceli suché a neperspektivní dřeviny s obvodem do 80 cm, které nepodléhají povinnosti rozhodnutí o Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Další poškozený strom, o němž se zmiňujete, má obvod nad 80 cm a proto musí proběhnout povolovací řízení ke kácení. Nyní je součástí návrhu dřevin ke kácení, které by mělo proběhnout ještě v únoru 2023.
  Děkujeme Vám za Váš zájem a návrhy na zlepšení života ve městě.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 9.3.2023

  Poplatek za psa

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz ohledně poplatku za psa.... to jste nemohli odpustit v druhé polovině roku poplatek za psa (15.let) mojí mamce (65), někdo si řekne jaj ona řeší takový pakatel jenže kolik důchodců v 65 dopadlo stejně co? Někteří důchodci na tom nejsou moc dobře tak proč až snížená částka až při dovršení 65? Když moje mamka je v důchodu už 5.let a stále musí pracovat aby to vše zvládla, samozřejmě není jediná. A radši nebudu komentovat ohledně mladých lidí a rodin na ty se totiž též kašle.
  A pak mám jednu prosbu až bude lepší počasí a teplo jestli byste mohli znovu obnovit bílé značení na velkém parkovišti u TJ-Baníku s pozdravem

  ~ Gabriela B.

  odpověď:
  Vážená paní Gabrielo,
  z Vašeho dotazu k místnímu poplatku za psa nelze bohužel odvodit žádné údaje, podle kterých bychom správnost stanovené sazby místního poplatku prověřili. Obecně však vyhláška o místním poplatku ze psů nestanovuje sazbu tzv. pro důchodce, ale sazbu za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let. Pokud Vaše maminka nebyla na počátku letošního roku starší 65 let, nemohla jí být taková sazba stanovena a bude upravena od následujícího poplatkového období, od jehož začátku bude Vaše maminka splňovat věkovou sazbu dle vyhlášky. Svévolné odpouštění místního poplatku v průběhu poplatkového období není v naší pravomoci.
  CO se týče Vaší žádosti o lajnování sděluji Vám následující: Vodorovné dopravní značení na parkovišti u Brány borců, předpokládám, že myslíte toto parkoviště, bude obnoveno, ale nemůžeme zaručit, že to bude v letošním roce. Protože se jedná v takovémto rozsahu o celkem nákladnou opravu, budeme s její realizací vyčkávat až po dokončení kompletní rekonstrukce povrchů a kanalizace v ulici Slovenská, která bude letos probíhat, již byl vybrán ve výběrovém řízení zhotovitel prací. Pokud vše proběhne dle harmonogramu, předpokládáme, že bychom značení stihli obnovit ještě v tomto roce.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 9.3.2023

  Termín dokončení Krejcarové lávky

  dotaz:
  Dobrý den, zajímalo by mě kdy se otevře Krejcarová lávka. Myslím že termín dokončení stavby se již nestihne. Žádám o vysvětlení. Děkuji
  ~ Těhník

  odpověď:
  Dobrý den pane Těhníku, bohužel Vám nemůžeme s jistotou sdělit, kdy bude lávka dokončena a otevřena. Oba termíny jsou navázány na smluvní ujednání, jejichž sjednání je v režii ministerstva financí. Dovolím si připomenout, že výstavba lávky je hrazena z rozpočtu ČR z programu „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“, který spravuje Ministerstvo financí ČR. Veškeré změny díla musí být předmětem schvalovacího řízení, do kterého dle vládou schválené metodiky vstupují i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR. V tuto chvíli probíhá schvalování Dodatku č. 6, následně bude dokončení lávky otázkou pár týdnů.
  Pěkný den

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 2.3.2023

  Finanční podpora orchestru

  dotaz:
  Dobrý den,
  pokusím se napsat sem veřejně, nyní jste i mnou nově zvolený starosta a tak mám dotaz na ideálně celoroční grantový systém. Za pana Picky, paní Oulehlové či pana Sedláčka nebylo možné získat grant od města Sokolov na orchestr BMB, který reprezentuje město Sokolov a to jen díky nastaveným pravidlům, které se přeci dají změnit, ale není vůle. Tudíž jsem ze Sokolova velice zklamán. I Cheb dá městskému orchestru peníze na cokoliv, když je třeba. Kynšperk a jiné obce taktéž. Ve výpisu kultura není žádná kapela, jen sporty...roky mě to trápí. Poslední vyjádření, které jsme obdrželi, když kolegové zašli osobně jednat s panem Pckou a paní Oulehlovou, že max dají grant na danou akcí....ok potřebovali jsme tenkrát 45000 poplatit dopravu na Moravu a na to by nám možná dali 10000, které se ještě musí schválit. Tak taková pomoc nejistá je doslova k prdu. Chebský orchestr potřeboval do USA 3mil a jen město dalo 1mil. , to samé do Španělska......a Sokolov podpoří jen fotbal a hokej. Píši jak to je a jak to cítím. Přeji pěkný den.

  ~ Kučera

  odpověď:
  Vážený pane Kučero,
  město Sokolov má na Vámi zmiňovanou oblast kultury zřízen Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit, v rámci kterého lze přiznat dotace na celoroční činnost nebo dotace na jednotlivou akci. Pokud splníte stanovená kritéria týkající se žadatele, jeho bezdlužnosti a obsahově spadáte do ustanovení Programu, můžete si zažádat o danou dotaci z rozpočtu města ve stanovených termínech. Na celoroční činnost se žádosti o dotace předkládaly do 15. 11. 2022, a o těchto již zastupitelstvo města rozhodlo. Co se týká jednotlivých akcí, je pro oblast kultury v Programu vyčleněno pro rok 2023 Kč 150 000. Pokud se akce bude konat ve třetím čtvrtletí roku, můžete žádat, po splnění všech podmínek, do 15. 4. 2023 předepsaným způsobem; na akci konanou v posledním čtvrtletí tohoto roku pak do 15. 8. 2023. Znění Programu, rozpočet i formuláře najdete zde: https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_kancelare_tajemnika/formulare-34247. Město Sokolov v letošním roce, ani v létech předchozích, Vaši žádost neobdrželo. Dle výpisu z rejstříku je sídlo Vašeho zapsaného spolku v Dolním Rychnově. V tomto případě opravdu nemůžete město Sokolov žádat o finanční podporu celoroční činnosti. Zároveň si Vám touto cestou dovoluji navrhnout osobní jednání ve věci.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 1.3.2023

  Vývoz kontejneru na kov

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,
  bydlím na sídlišti Vítězná a u Domova důchodců stojí kontejnery a jeden z nich je na kov který se nevyváží už přes měsíc. Chtěla bych tam už konečně hodit to co jsem nasbírala, ale nemůžu jelikož je stále plný. Děkuji za nějakou odpověď

  ~ Vaňušová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Vaňušová,
  Vámi zmiňovaný kontejner na kovy bude vyvezen ve čtvrtek 2. 3. 2023. Vzhledem k tomu, že doposud docházelo k zaplnění kontejnerů na kov nejméně ze všech kontejnerů na separovaný odpad, je nasmlouván s odběratelskou firmou vývoz 1 × měsíčně.
  Děkujeme za podnět k dalšímu jednání, kdy ve spolupráci s firmou SOTES Sokolov spol. s r.o. budeme řešit četnost vývozu.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 28.2.2023

  Odměny členů okrskových volebních komisí

  dotaz:
  Pane starosto,
  kdy vidíte reálný termín zaslání odměny členům volebních komisí na jejich účty, Bude to ještě letos?
  Děkuji

  ~ Černík

  odpověď:
  Vážený pane Černíku,
  odměny členů okrskových volebních komisí budou vyplaceny v souladu s § 6, odst. 4, Vyhlášky 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ze dne 30. srpna 2012:

  (4) Odměnu podle odstavců 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 členům okrskových volebních komisí vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad a členům zvláštní okrskové volební komise obdobně zastupitelský úřad v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného v den volby prezidenta republiky. V případě, že se člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad a zastupitelský úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavců 1 a 2 poměrně zkrátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

  Ukončení činnosti okrskové volební komise je stanoveno v § 58, odst. 1, Zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ze dne 18. července 2012:
  (1) Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbě prezidenta je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí.

  Sdělení Státní volební komise č.27/2023 Sb., o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo), ze dne 30. ledna 2023, vyšlo ve sbírce zákonů částka 15 a bylo rozesláno dne 31. ledna 2023. Od tohoto data běží výše uvedená patnáctidenní lhůta pro určení data ukončení činnosti volební komise. K ukončení činnosti volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbě prezidenta tedy došlo dne 15. února 2023.
  Odměna tak musí být vyplacena nejpozději do 17. března 2023.
  Předpokládaný termín vyplacení odměny členů okrskových volebních komisí ze strany Městského úřadu Sokolov je pondělí 13. března 2023.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 24.2.2023

  Prořezání lesa

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné postarat se o les parc.č. 1865/1? Vím, že tento les není ve vlastnictví města Sokolov, nicméně o les se nikdo nestará, ač je ve vlastnictví Lesů ČR. Lidé v Tovární 1029-1033 se bojí pádu již vzrostlejších stromů na dům. Děkuji
  S pozdravem

  ~ Staňková

  odpověď:
  Vážená paní Staňková,
  Vámi zmiňovaná parcela č. 1865/1 k.ú. Sokolov je ve vlastnictví společnosti Lesy České republiky, s.p. Po dnešním terénním šetření město Sokolov kontaktovalo správce lesního porostu, kterým je LZ Kladská, s žádostí o prořezávku a zajištění provozní bezpečnosti dřevin. Děkujeme za Váš podnět.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 24.2.2023

  Kácení stromů v ulici Heyrovského

  dotaz:
  Dobrý večer,mám dotaz,v ulici Heyrovského se kácí stromy, během pár let cca.3 roky jich zmizelo nejmín 16 a to jen co vidím z okna, a bez náhrady.Tak bych měla dotaz proč? Dnes opět min. 6 stromu. tak bych měla dotaz, když už má každý plný usta ekologie, proč se bez náhrady vysekávají ulice, byla to jedna z nejhezčích ulic, ted planina.Děkuji za odpověd.
  ~ Kacsmárová

  odpověď:
  Vážená paní Kacsmárová,
  v ulici Heyrovského se v současné době kácí dožilé suché hlohy, které bohužel rostly v kolizi s inženýrskými sítěmi. Není tudíž možné je nahradit na stávajícím místě. Za pokácené hlohy město vysadilo stromy na jiných pozemcích v rámci celého města. Náhradní výsadba byla provedena v prosinci loňského roku, jedná se o zákonnou povinnost, kterou se město řídí. Město chápe problematiku kácení, proto konkrétně v ulici Heyrovského proběhne výsadba ovocných stromů za domy 1539-1542 na pozemku p.č. 1725/2 pravděpodobně letos na podzim. Děkuji za pochopení.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 21.2.2023

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,
  po dlouhé době jsme navštívili sokolovský kulturní dům při příležitosti konání 30. Reprezentačního plesu města Sokolova. A byli jsme příjemně překvapeni, jak se "horňák" proměnil. Vyřiďte prosím naše velké poděkování všem zaměstnancům, kteří se na přípravě plesu podíleli. Dobře jsme se bavili a celkově se ples moc povedl. Už teď se těšíme na další ročník. Děkujeme. S pozdravem

  ~ Kantorovi

  odpověď:

 • 20.2.2023

  Uschlý strom v ul. Heyrovského

  dotaz:
  Dobrý den,
  chtěl bych se Vás zeptat, zda by nebylo možné odstranit uschlý strom v ulici Heyrovského za bytovým domem č. 1470. Touto vyšlapanou cestou často chodím a všiml jsem si, že tento uschlý strom už nedrží v zemi, kvůli nedávným silným větrům a je opřený o druhý strom a při dalším větru hrozí, že spadne buď na kolemjdoucí, kteří zde chodí se psy, nebo do některého z bytů, které se nachází v blízkosti. Navíc strom zasahuje do cesty a musí se obcházet. O stromy v okolí bylo postaráno, ale o tuhle pětici stromů nebylo postaráno už velmi dlouho. Větve vedlejších stromů skoro sahají do oken Učňovského kadeřnictví které se nachází hned vedle bytového domu. Byl bych moc rád, kdyby o tyto stromy bylo postaráno a dalo se tudy lépe procházet. Děkuji.

  ~ Pavel

  odpověď:
  Vážený pane Pavle,
  děkuji Vám za Váš podnět a zároveň si Vás dovoluji informovat, že uschlý strom za bytovým domem Heyrovského č.p. 1470 bude dnes 20.02.2023 odstraněn spolu s neperspektivními dřevinami v okolí. Dále bude odříznuta větev, která zasahuje k domu Učňovského kadeřnictví.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 20.2.2023

  Trhy na náměstí Budovatelů

  dotaz:
  Dobrý večer,
  prosím o informaci, kdy opět budou na náměstí Budovatelů trhy? Už několikátý čtvrtek je náměstí prázdné.
  Děkuji

  ~ Sladká

  odpověď:
  Vážená paní Sladká,
  první trhy se budou konat 16. března 2023. Aktuálně projednáváme koncepci městských trhů na náměstí Budovatelů, včetně sortimentu a celkového vizuálu akce.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 16.2.2023

  Zdražování jízdného v MHD

  dotaz:
  Dobrý den,
  nedávno jsem četla článek o zdražování jízdného v MHD, což mě docela dohnalo k pláči a současně k úsměvu. Ne, že by to bylo tak zábavné, ale kam až se chcete s cenou jízdného dostat? Vždyť Sokolov je poměrně malé město a už teď je zde jízdné dražší než v Plzni a v Praze, a to v těchto městech si můžu vybrat jestli pojedu metrem, trolejbusem či autobusem, a to bych si i mile ráda připlatila, jelikož tam ani o víkendu nečekám na autobus 30 - 40 minut jako tady, naopak tam jezdí autobusy a jiné dopravní prostředky daleko častěji. Přijde mi celkem komické, že za tuhle cenu musím koukat ještě na otrávené obličeje řidičů, kteří mnohdy snědli všechnu moudrost světa. Současně mi třeba nejde do hlavy, proč v době školních prázdnin jsou zrušeny autobusy, kterými se lidé dostávají do práce (např. normálně jede v 6.00 hod. autobus č.5 a v době školních prázdnin nejede, v tomto autobuse nejezdí školáci, ale lidé do práce). Pochopila bych zrušení autobusů, kterými jezdí studenti, tzn. v době mezi 7 - 8 hodinou ranní, ale v 6 hodin??? No proč za autobus neplatit rovnou třeba 50,- Kč?? Už teď vyjde cesta pro 4členou rodinu autobusem na balík, tak proč ne ještě víc. Jo a jen tak mimochodem, za co si máme ještě připlácet? vždyť ty autobusy znějí jako kdyby se měli každou chvíli rozpadnout.
  S pozdravem

  ~ Alena

  odpověď:
  Dobrý den, paní Aleno,
  úprava cen jízdného v MHD reaguje především na rychle rostoucí inflaci a s tím i spojené rostoucí náklady dopravce (energie, pohonné hmoty, mzdy zaměstnanců, atp.). Tyto všechny náklady je nutné uhradit, přičemž část z nich je hrazena z veřejných rozpočtů měst a obcí a část cestujícími, prostřednictvím jízdného. Jedná se o velmi složitý výpočet nákladů na kilometr a zároveň složitý kompromis, jak velkým dílem přispívají na dopravu města a obce z veřejných rozpočtů, a kolik zaplatí přepravovaný cestující. Vaše přirovnání nákladů na provoz MHD v Sokolově a v Praze je z mého pohledu irelevantní, protože příspěvek veřejných rozpočtů na přepravu cestujícího v Praze je řádově vyšší, a to z mnoha důvodů, nejen z výše rozpočtu města. Pro cestující na Sokolovsku se snažíme zajistit i jiné možnosti, jak jezdit úsporněji. Ať už se jedná o čipové karty Ligneta (kde je cena jízdenky podstatně výhodnější než platba za hotové) nebo využití časového jízdného, které se vyplatí zejména cestujícím, kteří hromadnou dopravu využívají pravidelně. Uvádíte například cenu jízdného v Plzni, kde je cena nepřestupní jízdenky 22 Kč, ale v naší MHD při platbě čipovou kartou Ligneta zaplatíte jen 15 Kč a navíc tím získáte i přestupní lístek. Takže v konečném důsledku je cena sokolovské MHD výhodnější. Také např. jednodenní jízdenka stojí v Plzni 72 Kč, kdežto v sokolovské MHD ji pořídíte za 40 Kč, respektive za 35 Kč při platbě bankovní kartou či 30 Kč při zakoupení SMS jízdenky.
  Jízdní řády a frekvence dopravy je vždy kompromisem. V současné době jsou jízdní řády nastaveny tak, aby navzájem navazovaly na příjezdy a odjezdy vlaků a meziměstských autobusových linek. Byť se to nemusí na první pohled zdát, náš systém nastavení jízdních řádů slouží pro jiná města jako vzor.
  Co se týká Vaší stížnosti na výraz řidičů, dovoluji si podotknout, že prioritní náplní práce řidiče je přepravit cestující bezpečně po stanovené trase. I řidiči jsou však jen lidé a může se stát, že některého zrovna bolí třeba zuby, nebo je unaven, jelikož vytížení řidičů je v současné době na maximální možnou míru, v souladu s BOZP a platnou legislativou.
  Zároveň si stěžujete na špatný technický stav autobusů. Ani s tímto Vaším tvrzením nelze souhlasit. V oblasti Sokolovska jsou provozovány autobusy renomované evropské značky M.A.N v provedení Euro 6. Tato vozidla jsou aktuálně 4 roky stará, s předepsaným servisem a údržbou a splňují nejvyšší evropské standardy. Přesto, že se nejedná o stará vozidla, probíhá v současné době výběrové řízení na zajištění nových autobusů tak, jak je požadováno ve smlouvě o provozování MHD, ve které si nové autobusy město Sokolov zakotvilo jako podmínku.
  Paní Aleno, děkuji Vám za podnětné dotazy a věřím, že jsem Vám na všechny Vaše dotazy uspokojivě odpověděl.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 14.2.2023

  Podzemní parkování na Náměstí Budovatelů

  dotaz:
  Dobrý den.
  Rád bych se zeptal, jak to vypadá s možností vybudování podzemního parkování na Náměstí Budovatelů. Pokud si dobře pamatuji, v minulosti proběhly nějaké testovací vrty a od té doby to nějak utichlo. V jakém stavu je to v současnosti? Uvažuje se ještě o podzemním parkování nebo už tento nápad padl? Myslím, že je to jedna z mála variant, která by velmi ulehčila parkování ve středu města a to jak pro místní, kteří o všední den nemají kde parkovat i pro ostatní, kteří se vydají do centra něco vyřizovat. Děkuji

  ~ Šťastný

  odpověď:
  Dobrý den, pane Šťastný,
  máte pravdu, město Sokolov se podzemním parkováním na náměstí Budovatelů v minulých letech aktivně zabývalo. Nechalo provést geologický průzkum a na základě něj nechalo zpracovat studii podzemního parkování. Studie, dle našeho názoru velice zdařilá, navrhla 4 varianty podzemního parkování včetně úprav náměstí. Součástí studie je i předběžné ocenění realizace, které bylo v hodnotě od 400 do 800 mil. Kč. Více o projektu a variantách naleznete zde Sokolov Plány a studie rozvoje. Z důvodu finanční náročnosti stavby město dále v projektu nepokračovalo. V rozpočtu pro rok 2023 máme připravené finanční prostředky na zpracování projektu na stavební úpravy náměstí Budovatelů. Konkrétní zadání ještě nebylo stanoveno a bude předmětem jednání.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 14.2.2023

  Posečení plevelného porostu

  dotaz:
  Dobrý den, chěl jsem se zeptat zdali by nebylo možné odstranit část plevelného porostu (keře, mladé plané stromy pod velkými stromy) u zastávky CHEZA. Jedná se o výhled na přijíždějící autobus č.4 ze strany od města (západní strana). jakmile se opět zazelená, začnou lidé ze zastávky vyhlížet autobus a vstupují do vozovky. Občas se stalo, že autobusový řidič člověka na zastávce přehlédl a jel dál. Kdysi se to už městem čistilo, ale zarostlo to znovu.
  Děkuji

  ~ Simonyi

  odpověď:
  Dobrý den, pane Simonyi,
  po dohodě s vlastníkem pozemku (Lesy České republiky, s.p.) proběhlo dne 13.02.2023 odstranění náletů kolem zastávky Cheza, aby byla zajištěna dobrá viditelnost přijíždějícího autobusu. Práce provedla společnost SOTES Sokolov, spol. s r.o.
  Děkujeme za Váš podnět.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 13.2.2023

  Využitelnost městské parcely

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,
  dovoluji si vznést dotaz na využitelnost městské parcely 2372/1 mezi 3.ZŠ a panelovými domy Slovenská 1946-1948. Není možné tuto nevyužitou plochu upravit na hezké parkoviště (třeba terasovité se stromky) pro obyvatele sousedních paneláků ? Uvolnila by se parkovací místa před branou Baníku. Pro toto využití by snad uložený teplovod nemusel vadit.
  Děkuji za stanovisko.

  ~ Zbíral

  odpověď:
  Dobrý den, pane Zbírale,
  město Sokolov s tímto pozemkem počítalo na parcely pro výstavbu rodinných domů. Vzhledem k finanční náročnosti přeložek inženýrských sítí však město od tohoto záměru ustoupilo. Dle územního plánu lze pozemek využít pro individuální bydlení, takže veřejná parkoviště nejsou bohužel přípustná. Inženýrské sítě se navíc vyskytují i v místě příjezdu na pozemek, a i v tomto případě by byla nutná jejich přeložka.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 3.2.2023

  Úpravy břehů Lobezského potoka

  dotaz:
  Dobrý den. Mám takový nápad, možná je to blbost, ale za zamyslení to stojí. Jestli by nebylo dobré vybudovat u Lobzského potoka tzv. náplavky. Hlavně pro malé,ale i dospělé by to v létě byla paráda.Já vím, že by to bylo nákladné,ale co to nezkusit. Místa po obou stranách je dost. Děkujeme.
  ~ Pospíšil

  odpověď:
  Dobrý den,
  děkuji za podnět, který zde byl již v minulosti několikrát projednáván s Povodím Ohře, státním podnikem, který jakékoliv úpravy odmítal.
  V průběhu měsíce února mám domluvenou schůzku s ředitelkou správy povodí, se kterou budeme znovu řešit vybudování náplavky u Lobezského potoka.
  Dále bude předmětem jednání případné zakrytí parovodu v okolí břehu řeky Ohře.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 3.2.2023

  Díry na parkovišti v ul. Karla Čapka

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Chtěl bych Vás požádat o možnost zajištění opravy děr na parkovišti v ul. Karla Čapka (plocha bývalého autobazaru). Bohužel se zde nachází mnoho děr a pokud je po dešti, což je pomalu pořád, nelze již pomalu vystoupit z auta bez namočení. Dále zde jsou vzadu směrem ke garážím odstavená nepojízdná auta, která zabírají místa. I když zde v ulici byla vytvořena nová parkovací místa, je to pořád málo na tolik bytů. Neuvažuje se v této lokalitě o rozšíření parkovacích míst? Zároveň se ptám, zda by nešlo směrem k parkovací ploše nějak natočit stávající lampy, aby ve tmě bylo aspoň trochu vidět na stávající díry a nedošlo zbytečně ke zranění. Děkuji za odpověď.
  ~ Pollák

  odpověď:
  Dobrý den,
  opravu jednotlivých děr a velké propadliny v ulici Karla Čapka opravíme hned, jakmile to bude počasí dovolovat.
  Vámi zmiňovaná auta jsou v šetření a děláme maximum pro to, aby možnost jejich odtažení byla co nejrychlejší
  V prolukách mezi bytovými domy s rozšířením parkovišť nyní nepočítáme, pracujeme na vybudování záchytného parkoviště na pískové ploše v areálu Bohemia, který je v docházkové vzdálenosti 200 – 300 metrů od bytových domů.
  V okolí parkoviště lampy nejsou, jsou pouze na ulici K. H. Máchy na druhé straně komunikace. V současné době zpracovává společnost SOTES Sokolov, spol. s r. o. nabídku na zhotovení osvětlení z jedné strany parkoviště.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 30.1.2023

  Velké louže

  dotaz:
  Dobrý den, chtěla bych pouze upozornit na problém,který je už téměř měsíc viditelný v ul. Tovární( u plechového plotu areálu společnosti Synthomer).Z kopce nad hlavní silnicí od cyklostezky stéká celkem dost vody, která zůstává na této silnicí a je docela zážitek projít po chodníku suchou nohou,na silnici jsou trvale louže, přestože nejsou téměř žádné srážky.
  S pozdravem

  ~ Abrhámová

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Ve spolupráci se stavebními techniky budeme zjišťovat původ vody a zároveň hledat řešení, jak ji odklonit mimo komunikaci.
  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 24.1.2023

  Několik dotazů

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto.
  Dotaz č.1 : Bylo by možné opravit povrch vozovky v ulici Kovářská? Jedná se o cca 70m úsek, který je v katastrofálním stavu.
  Dotaz č.2 : Stejně tak i kolem OCL na Šenvertu? Tato komunikace je využívána místními pro směr Karlovy Vary. To že je to úzké, dejme tomu, ale zejména v horní časti (na horizontu) je už uprostřed poměrně vysoký hrbol. Když se stane pak nějaká nehoda na severním obchvatu města, tak tudy projíždí velký počet vozidel.
  Dotaz č.3 : Ad zálivy pro autobusy. Jak jste psal ,jsou vybudované podle norem.Dobře. A zeptal se někdo řidičů autobusů, jak jsou s nimi spokojeni? Jak se jim tam najíždí apod?
  Dotaz č.4 : Jak hojně jsou využívána nová krytá parkoviště pro jízdní kola na sídl. Michal (u zdravotního střediska v ul.M.Majerové) a v ul. Komenského ( U parkoviště Gymnázia).
  Dotaz č.5 : Kdy bude doděláno parkoviště v ul. Svatopluka Čecha po odstraněném domě?
  Dotaz č.6 : Jak to vypadá s novou lávkou přes Ohři (Krejcarová lávka) ?
  Dotaz č.7 : Parkování u Tesca a Lidlu. Vím, že se jedná o soukromý pozemek Tesca a Lidlu, ale dost řidičů nerespektuje vyhrazená místa jak pro ZTP ,tak pro rodiny s dětmi. A je tam také několik zjevných autovraků. Jestli by bylo nějaké řešení,když už tam projíždí hlídka PČR nebo MP.
  Dotaz č.8 : Parkovací automaty. Ne vždy má člověk u sebe drobné mince na zaplacení parkování. Neuvažuje město o výměně za trochu modernějších automatů, nebo placení parkovného přes aplikaci nebo sms?

  Abych nebyl tolik negativní, tak odstěhováním problémových nájemníků z Nádražní ulice,se nám na Šenvertě lépe bydlí. Každodenní křik a rámus do pozdních nočních hodin z domů,které koupilo město, je pryč. A je to hodně znát.

  S úctou

  ~ Robert Moutelík

  odpověď:
  Dobrý den,
  1. Oprava komunikace v ul. Kovářská je projekčně připravena a stavebně povolena. V rozpočtu města pro rok 2023 jsou schváleny finanční prostředky na opravy, předpoklad realizace je léto 2023.
  2. Návrh na opravu komunikace v ulici Pod Vyhlídkou nemůžeme bohužel v letošním roce realizovat. A to z důvodu vysokých finančních nákladů na realizaci. O opravě této komunikace budeme diskutovat ve vedení města pro rok 2024.
  3. Máme opakované stížnosti od občanů, že autobusy nezastaví v těsné blízkosti chodníku a pro cestující je následný vstup do vozidla nebezpečný stejně jako výstup z autobusu. V této záležitosti probíhají jednání se společností LIGNETA. Máme i natočená videa, ze kterých je zřejmé, že autobusy opravdu nezajedou až k chodníku. V rámci jednání nás samozřejmě zajímají i názory řidičů.
  4. Přístřešky na kola byly jedním z povinných indikátorů potřebných po získání dotace. Byl stanoven jejich počet a podmínky pro jejich umístění. I díky instalaci těchto přístřešků město získalo na obě cyklostezky dotaci ve výši 85 % z uznatelných nákladů.
  5. Parkoviště je zadáno ke zpracování projektové dokumentace. V současné době je zpracování PD pozastaveno z důvodu čekání na provedení přeložky vedení ČEZ, bez které společnost nevydá souhlasné stanovisko.
  6. Lávka je z 95 % kompletně hotová a v jarních měsících by měla začít sloužit veřejnosti. Bohužel na dokončení má teď vliv především klima, které brání dokončení některých technologických postupů a také schválení posledního a nejzásadnějšího 6. dodatku, ve kterém se zohledňuje nelehké období posledních událostí v letech 2020-2022.
  7. Hlídky Městské policie Sokolov kontrolují i parkoviště u obchodních domů Lidl a Tesco. Pokud hlídka zjistí jakýkoliv přestupek, tak ho řeší. U Tesca se především řeší parkování na chodníku. Pokud zjistíme nějaké vozidlo s neplatnou technickou kontrolou na těchto parkovištích, tak vozidlo oznamujeme na Odbor dopravy při Městském úřadě Sokolov (v současné době evidujeme jen dvě taková vozidla u Tesca).
  8. V současné době společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. neuvažuje o výměně parkovacích automatů ani o SMS platební bráně (jedná se o finančně náročnou operaci), a to z důvodu zachování velmi nízké ceny za parkování ve středu města.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 19.1.2023

  Semafor u Perly

  dotaz:
  Dobrý den, rád bych se zeptal proč v ranních hodinách - před šestou hodinou ranní jsou semafory na křižovatce u Perly jako jediné v provozu? Na mnohem větší a frekventovanější křižovatce u soudu jsou v tuto dobu vypnuté a na zmíněné křižovatce, kde tou dobou projede jedno auto za půl hodiny, musí člověk "čumět" na červenou, ačkoliv nikde žádné auto ani chodec. Popřípadě, bylo by možné nejen tuto křižovatku přeprogramovat na tzv. červený mód, kdy všude svítí červená a v případě, že se blíží auto a podmínky to dovoluji, tak se v daném směru semafor přepne na volno, i za předpokladu povolené rychlosti, což by svým způsobem přispělo i k větší bezpečnosti. Vím, že je to nejspíš otázka různých čidel a snímačů a také financí, ale myslím, že by to dopravu a průjezdnost města trochu zrychlilo. Stejně tak by se dal tento model uplatnit na křižovatce směrem k nádraží (Kraslická). Děkuji za odpověď
  ~ Šťastný

  odpověď:
  Dobrý den, pane Šťastný,
  děkujeme Vám za Váš podnět k provozu viditelné části světelných signalizačních zařízení, tzv. semaforům. Vaším dotazem jsme se zabývali zevrubněji a máte pravdu, že by bylo vhodné provést aktualizaci časového provozu.
  Dlouhodobé celostátní zkušenosti prokázaly, že je účelné dobu provozu světelných signalizačních zařízení stanovovat individuálně podle konkrétních poměrů na každé křižovatce nebo samostatném chodeckém přechodu. Z těchto zkušeností vycházejí i obecné zásady k době provozu světelných signalizačních zařízení, které jsou v současné době nastaveny tak, že křižovatky “U Perly“ a “U Wielandu“ se zapínají v 05:00 hod. ráno každý den. Pouze křižovatka “U soudu“ se uvádí do provozu v 6:00 hod., a to z důvodu stížností občanů bydlících v okolí na rušivý zvukový signál. Vývojem dopravy dochází samozřejmě i k vývoji časového provozu světelných signalizačních zařízení. S odborem dopravy jsme se dohodli na aktualizaci nastavení provozu světelných signalizačních zařízení tak, že v pracovní dny sjednotíme provoz od 6:00 do 22:00 hod. a o víkendech od 6:00 do 12:00 hod. Při stanovení tohoto časového pásma vycházíme z toho, že světelná signalizační zařízení nemají být v provozu v době, kdy důvod, který vedl ke zřízení světelných signalizačních zařízení, odpadá. Provoz diferencovaně omezujeme na dobu nezbytně nutnou, a to dle časového průběhu intenzity provozu a místních podmínek, a také s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
  Co se týče tzv. “červeného módu“, nejde jen o přeprogramování, ale bylo by zapotřebí zakoupit úplně nový software včetně kamer apod., dále by se muselo provést povolovací řízení, ve kterém by, dle předběžných informací, bylo vydáno zamítavé stanovisko dopravní policie ČR. Zároveň by se jednalo o finančně velmi náročnou úpravu.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 16.1.2023

  Nefunkční lampy veřejného osvětlení

  dotaz:
  Dobrý den za domem Švabinského 1709 už čtvrtý den nesvítí lampy děkuji za opravu.
  ~ Fuks

  odpověď:
  Dobrý den,
  dle informace ze společnosti SOTES Sokolov, spol. s r.o., jde o kabelovou poruchu s tím, že na opravě pracují a prosí o trpělivost.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 12.1.2023

  Nebezpečné otáčení autobusu

  dotaz:
  Dobrý den, může město oslovit firmu Ligneta, aby vysvětlili svým řidičům, aby k otáčení vozidel v křižovatce závodu míru - Lipová, využívali kruhový objezd u čs Ono? Na místě se již stalo několik nehod, situaci se snažila vyřešit i dopravní policie, ale bez výsledku. Dnes jsem byl i já na místě autobusem zablokován a řidič mi zamezil výhledu do křižovatky a ten nemohl bez mého vyjetí dále pokračovat. Jeho výrok "že si to můžeme jít vyřídit" mé emoce pouze umocňuje.
  Děkuji,

  ~ Sklenář ml.

  odpověď:
  Dobrý den, pane Sklenáři.
  Děkujeme Vám za podnět k dopravní situaci ve městě a za informaci o chování řidičů. Celou situaci budeme obratem s dopravcem řešit, nicméně již nyní Vám mohu plnohodnotně odpovědět.
  Co se týká otáčení vozidel městské hromadné dopravy ve Vámi zmiňované křižovatce, řidiči neporušují žádné dopravní předpisy a je zcela v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., O Pozemních komunikacích a příslušných navazujících předpisů. Svislé dopravní značení, pro zvýšení bezpečnosti průjezdu touto křižovatkou, udává povinnost řidičům přijíždějícím z ul. Lipová dát přednost vozidlům přijíždějícím z ulice Závodu Míru. V případě Vámi navrhovaného řešení, nechávat jezdit autobusy MHD otáčet se na křižovatku s kruhovým objezdem u čerpací stanice pohonných hmot ONO není, byť se to tak může zdát, zcela jednoduché. V křižovatce Závodu Míru – Lipová se otáčí spoje, které okamžitě pokračují v další jízdě. Toto je v souladu se schválenou trasou a jízdním řádem. Zavedení otáčení těchto spojů na křižovatce u ČS PHM ONO by mělo dopad na změnu jízdních řádů, nárůstu počtu nákladových kilometrů dopravce a z toho i plynoucí nárůst úhrady kompenzace měst, zapojených do systému MHD Sokolovsko, vůči společnosti Ligneta. Toto vše následně změní zadávací podmínky pro výběr dopravce, což by mohlo mít za následek dopad do průběhu výběrového řízení a smluvních vztahů.
  Autobusy, které zde mají pauzu a jsou odstaveny na odstavné ploše, se otáčí ve Vámi navrhované křižovatce u ONO.
  Co se týká Vámi zmiňovaného výroku řidiče, požádám ředitele společnosti Ligneta o proškolení řidičů z asertivního chování. Nicméně v aktuální dopravní situaci vždy také záleží na přiměřené toleranci účastníků silničního provozu, což neovlivní žádné školení.
  Jak jsem již uvedl, Vaši stížnost, i přes tuto moji odpověď, projednáme se zástupci dopravní společnosti Ligneta autobusy s.r.o. a budeme apelovat na jejich profesionalitu při vykonávání jejich pracovních povinností.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 12.1.2023

  Stravování alergiků ve školní jídelně

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,
  obdobný dotaz jsem zasílala již 4.3.2021 panu Pickovi, který mi odpověděl, že informaci přeposílá kompetentní osobě.
  Jiná odpověď již nepřišla.
  Jelikož následně začala covidová doba, nechala jsem tuto věc k řešení, až se vše vrátí k normálu.
  E-mail níže byl 21.2.2022 zaslán paní Oulehlové, bohužel bez odpovědi.

  Dobrý den,
  jsem matkou 8leté dcery, která je žákyní 6.ZŠ Sokolov. V říjnu 2020 ji byla diagnostikována celiakie.
  Děti s touto diagnózou jsou značně omezovány, ať již se jedná o možnost, resp. nemožnost, běžného stravování ve školní jídelně se spolužáky, omezený přístup nebo dokonce nemožnost účasti na školních aktivitách, jako jsou třídní výlety, školy v přírodě apod.Představuje to i komplikace pro začleňování do kolektivu vrstevníků.
  Stejně to platí, pokud jde o mimoškolní akce, jako letní tábory, soustředění se sportovním oddílem nebo zájmovým kroužkem atd.
  Přestože jsou děti schopny školní docházky jako takové, stejně tak i běžného kontaktu s vrstevníky, jejich zdravotní stav je kvůli nutnosti stálého dodržování diety, významně omezuje v možnosti plného (běžného) začlenění do kolektivu.
  Bylo by proto možné, dětem s touto či jinou dietou dopřát školní stravování?
  Jsem si vědoma, že stravování v jednotlivých jídelnách je značně finančně náročné.
  Jsou však města, kde tuto situaci mají již vyřešenou, jako například v Chebu.
  Bohužel děti i dospělých lidí s alergiemi je mnoho a stále přibývají.
  Budu ráda, když si najdete chvilku a tuto situaci projednáte.
  S pozdravem

  ~ Kateřina Rosprimová

  odpověď:
  Vážená paní Rosprimová,
  na základě Vašeho podnětu jsme provedli dotazování na mateřských a základních školách v Sokolově, abychom k tématu zajistili dostatečné podklady. Z dotazování jsme vyhodnotili, že pokud je u žáka prokázána alergie na více potravin najednou, popřípadě např. alergie na lepek, jsme i tak schopni žákům zajistit stravování ve škole, a to na základě dohody o úpravě stravování, kdy si žáci donáší vlastní stravu dle předem dohodnutých pravidel, popř. se provádí i úprava jídla v jídelně vařeného. S ohledem na to, že ostatní školy vycházejí v rámci svých možností svým žákům v dietním stravování vstříc, jsme oslovili ředitelku Základní školy Sokolov, Švabinského, aby poskytování stravování žákům s potravinovými alergiemi přehodnotila a navrhla, jak stravování alergikům umožní. Jednoznačně je však v tomto případě nejdůležitější úzká spolupráce s rodinou.
  Seznámili jsme se také s případy dobré praxe ve městech, kde vytvořili jídelnu určenou pro alergiky. Tuto možnost nevylučujeme, ale v současné době ji považujeme vzhledem k minimálnímu počtu strávníků za finančně nerealizovatelnou z důvodu normovaného počtu zaměstnanců na počet strávníků a dalších faktorů.
  S úctou

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 23.12.2022

  Výroky MUDr. Straky

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto. Obracím se na Vás se žádostí o vyjádření ve věci opakovaných výroků na FB a Twitteru pana primáře interny sokolovské nemocnice MUDr. Straky. Jeho patologické výroky odrazují nemocné lidi, aby se svěřili do péče sokolovské nemocnice. Je mi známo, že sice patří společnosti PENTA, ale město by se mělo dle mého názoru k tomuto vyjádřit. To už začíná být jaksi za hranou, zvláště z úst lékaře. Děkuji a zdravím. S úctou Vladimír Kodýdek.
  ~ Vladimír Kodýdek

  odpověď:
  Vážený pane Kodýdku,
  nejedná se o ojedinělou stížnost na výroky pana primáře interního oddělení Nemocnice Sokolov MUDr. Martina Straky ze strany občanů. Vzhledem k tomu, že MUDr. Martin Straka není zaměstnancem Městského úřadu Sokolov, informoval jsem o Vaší stížnosti ředitelku Nemocnice Sokolov Ing. Jitku Bureš Samákovou.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 23.12.2022

  Svoz komunálního odpadu na sídlišti Michal

  dotaz:
  Dnes byl realizován svoz komunálního odpadu na sídlišti Michal. Děkuji partě pracovníků technických služeb, kteří tento svoz odpadu realizují. Práce je prováděna velmi kvalitně. V prostoru sběrných míst realizují úklid, odpadové nádoby rovnají a zabrzdí. Skvělá práce. Jen škoda, že obyvatelé města svou nepořádností a bezohledností mnohdy pracovníkům technických služeb přidělávají práci. Děkuji.
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:
  Děkuji za pozitivní zpětnou vazbu, pochvala byla předána pracovníkům Sotesu.
  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 19.12.2022

  Zateplení bytových domů na nám. Budovatelů

  dotaz:
  Vážený pane starosto, ve své informaci ke dni se starostou píšete, že občané mohou posílat dotazy elektronicky. Před několika týdny jsem se Vás ptala kdy plánujete realizaci projektu zateplení bytových domů na nám. Budovatelů. Do dnešního dne jste mi neodpověděl. Celé nové náměstí je v duchu 60-tých let minulého století. Já jsem se ale ptala kvůli energetické krizi. Zateplení by určitě pomohlo.
  S pozdravem

  ~ Bc. Alena Matěchová

  odpověď:
  Vážená paní Matěchová,
  velice se omlouvám, že jsem se dostal k odpovědi až dnes. Dle sdělení odboru rozvoje města jsou realizační náklady zateplení bytových domů na náměstí Budovatelů v roce 2020 rozpočtovány na 95 mil. Kč. Vzhledem k růstu cen v posledních 2 letech částku odhadujeme přes 100 mil. Kč. Dotační výzvy na zateplení bytových domů vyhlašoval v minulém programovém období Integrovaný regionální operační program (IROP), kdy výše dotace byla stanovena podle energetických úspor a pohybovala se kolem 40% z uznatelných nákladů. Výše spoluúčasti města je vysoká a z toho důvodu město vyčkává na vhodnější výzvu.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 19.12.2022

  Zálivy na silnicích

  dotaz:
  Dobrý den, teď jsem se dočetla že chcete investovat opět do zálivů na silnicích. Myslím že ty poslední se nepovedli nebo neumí řidiči do nich najíždět. Při vystupování jsou u výstupních dveří až půlmetrové díry od obrubníku než si stoupnete na chodník. Lidé s berlemi, chodítky i kočárky mají problémy při vystupování. Myslete na postižené a starší lidi a zálivy udělejte delší ať tam může autobus pořádně zajet. Máme bezbariérové autobusy ale výstupy s bariérami.
  ~ Marta Kovacsiková

  odpověď:
  Vážená paní Kovacsiková,
  zálivy jsou vybudované v souladu s příslušnými normami a zkušený řidič autobusu nemá problém do nich zajet a zastavit tak, aby cestující vystoupil přímo na chodník. Děkujeme Vám za upozornění, obrátíme se na dopravce MHD, aby sjednal nápravu.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 15.12.2022

  Přechod pro chodce před školou

  dotaz:
  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jestli by se nedal udělat přechod pro chodce(hlavně děti) před školou na Běžecké ulici. Děti chodí z ulice Vítězná mezi domy Atletická 2223-2224 a přecházejí do školy přes silnici kde není přechod ,ale je tam velká koncentrace aut co vezou děti do školy. Je to pro děti dost nebezpečné.
  ~ Ivana Kalkušová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Kalkušová.
  Děkujeme Vám za Váš podnět a snahu řešit bezpečnost nejen dětí v místech se zvýšeným nebezpečím. K celé situaci Vám můžeme sdělit následující.
  V současné době je přecházení dětí v těchto místech řešeno místem pro přecházení, kde jsou platné zákonné povinnosti i pro řidiče, a to zejména skutečnost, že nesmí chodce nijak ohrozit. Umístění přechodů je legislativně trochu náročnější a ne vždy, když mají nezúčastnění pozorovatelé pocit, že je přechod nutný, lze přechod pro chodce vybudovat. Vybudování přechodu pro chodce je celkem složitý proces, jak z pohledu technického, tak z pohledu technologického a také z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
  Rozhodně ale jistě přivítáte skutečnost, že jsme Váš podnět také předali projektantům, kteří v současné době zpracovávají projektovou dokumentaci na úpravu silničního provozu v této oblasti, a požádali jsme je, aby se pokusili tento přechod zapracovat do právě tvořeného projektu. Neumíme předjímat, jak se k této problematice vyjádří dopravní Policie ČR a jak to ve finále celé dopadne, ale spolu s Vámi budeme doufat, že vše dopadne pro děti dobře.
  Ještě jednou Vám děkujeme za Váš podnět a přejeme klidné prožití vánočních svátků.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 15.12.2022

  Rychle jezdící auta v ul. Karla Čapka

  dotaz:
  Dobrý den, pane starosto,
  dnes jsme dostali doporučený list z MěÚ v Sokolově s výzvou o uhrazení pokuty 500 Kč za překročení rychlosti v ul. Závodu Míru. Jednalo se o překročení o 5 km/h. Auto řídila naše dcera. Pokutu samozřejmě uhradím, ale neodpustím si Vám nenapsat v jakém paradoxu to tady žijeme. My, jak asi víte, bydlíme v rodinném domě v ul. Karla Čapka, směrem od bývalé VS k Bille. Zde auta jezdí jak se komu zlíbí, večer a v noci se zde konají snad závody, kdo bude rychlejší. Odhaduji, že auta dosahují rychlosti i více než 100 km/h a zde je ten paradox, že to nikomu nevadí. Upozorňuji na to už po několikáté, byli jsme kvůli tomu s manželkou i osobně za bývalým starostou p. Pickou. Situace je taková, že čekáme, kdy se stane nějaké neštěstí. Takže tady se vesele závodí a tam se překročí rychlost fakt jen o trošičku a hned pokuta. Myslíte že je to takto správně a že je to spravedlivé? Navrhoval jsem, aby se zde také instalovali rychlostní kamery, retardéry, přechod pro chodce, nebo cokoliv, co by pomohlo. Myslíte, že by to bylo možné? Mimochodem, strážníky od městské policie jsem zde v životě neviděl a od státní policie už vůbec ne. Děkuji předem za pochopení a případnou pomoc.

  ~ Pavel Tavali

  odpověď:
  Vážený pane Tavali,
  v roce 2016 bylo do ulice Karla Čapka umístěno dopravně bezpečnostní a informační zařízení (měřič okamžité rychlosti projíždějících vozidel) právě v souvislosti se stížnostmi zde žijících občanů, kteří si stěžovali na nedodržování povolené rychlosti. Zařízení již není v provozu. Město Sokolov také žádalo dopravní policii o provádění měření rychlosti v tomto úseku, což bylo několikrát uskutečněno se závěrem, že zde nebyl zaznamenán zvýšený počet přestupků nedodržení povolené rychlosti. Poslední stanovisko je takové, že ulice Karla Čapka je jedinou tranzitní místní komunikací pro nákladní autodopravu, jejíž frekvence je během dne značná a počty vozidel tak brzdí i dopravu osobní. V této záležitosti jsem se sešel s dopravním inženýrem z PČR, kdy jsme se dohodli, že se v příštím roce tuto lokalitu pokusíme vyřešit instalací dopravního značení, které by vedlo k případnému zpomalení dopravy v této části.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 30.11.2022

  Přechod od papírnictví k Uralu

  dotaz:
  Dobrý den,
  chtěla bych poukázat na přechod, který se nachází v ulici K. H. Borovského ve směru od papírnictví Jiha k Uralu. Pokud jedete autem a míjíte Ural po pravé straně, tak je nemožné na přechod vidět. Po levé straně se zde nacházejí podélné parkovací místa a pokud zde stojí větší auto, tak lidi, které vcházejí na přechod vidíte příliš pozdě. Každé ráno vidím, že tam auta brzdí na poslední chvíli a myslím si, že je pouze otázka času, než tam dojde k nehodě. V zákoně je napsáno, že auta nesmějí stát na přechodu a v blízkosti 5m, takže nechápu jak je možné, že se zde nachází podélné parkování, které navazuje na přechod. Myslím si, že by pro řidiče i chodce bylo lepší, kdyby se poslední podélné místo u přechodu zrušilo a šlo lépe vidět. Z pohledu chodce jde přes auto také špatně vidět, takže si myslím, že by to pomohlo na obou stranách.
  Děkuji a hezký zbytek dne,
  S pozdravem

  ~ Hanzlíková

  odpověď:
  Vážená paní Hanzlíková,
  z pohledu zákona o silničním provozu je v tomto místě vše v pořádku. Dle § 27 odst. (1) Řidič nesmí zastavit a stát, bod c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi, což znamená, že stát těsně za přechodem může.
  Na zmíněný přechod upozorňují také dopravní značky IP 6 "Přechod pro chodce". Ač se tyto značky používají hlavně v nepřehledných místech a tam, kde by řidič přechod pro chodce nemusel očekávat, jsou umístěny i zde na rovném úseku a v městské zástavbě, kde se přechod pro chodce očekávat dá.
  I přesto, že je tedy z pohledu práva vše v pořádku, město si problém z pohledu bezpečnosti silničního provozu uvědomuje a také dlouhodobě o rekonstrukci celé komunikace Karla Havlíčka Borovského usiluje. Jedná se však o komunikaci III. třídy č. 2099, kterou vlastní Krajský úřad Karlovarského kraje a jejíž správa je tak v kompetenci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
  S uctivým pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 30.11.2022

  Neoprávněné parkování v ul. Husitská

  dotaz:
  Dobrý den,
  obracím se na Vás s žádostí o vyřešení neoprávněného parkování v ulici Husitská č.p 968.
  5.11.2021 naši žádost řešil pan Mgr. Václav Lev s přislíbením nápravy ,ale bohužel situace je stále stejná. V tomto domě bydlí naše babička, která má často problém vyjet z garáže, protože zde parkují jak ti , co chodí na blízkou polikliniku, tak ti, co bydlí v bytovém domě nad babičkou. Určitě mi budete chtít odepsat, že v případě, kdy bude mít takový problém, může se obrátit na městskou policii, to několikrát zkusila, ale než mohla městská policie dorazit byl už dotyčný pryč. Dali jsme na garáž i ceduli aby před ní nikdo neparkoval,ale tu nám někdo strhnul a zničil. Nebylo by třeba možné,udělat nějaké označení,které by zakazovalo parkování před garáží???
  Moc děkuji za jistě brzkou odpověď a přeji hezký den

  ~ Monika Knižková

  odpověď:
  Dobrý den, paní Knižková,
  děkujeme, že jste se s důvěrou obrátila na městský úřad s žádostí o pomoc při řešení dopravních problémů před nemovitostí Vaší babičky v ulici Husitská. Leč obáváme se, že Vám nebudeme umět vyhovět dle Vašich představ.
  Jakékoliv vodorovné dopravní značení (VDZ) před výjezdem z garáže Vaší babičky nic nevyřeší. Nejen, že bude nemožné získat souhlas dotčených orgánů, ale také vymahatelnost by byla možná pouze Policií ČR nebo MP Sokolov. Nikdo jiný tuto pravomoc nemá, a tudíž by Vám tak jako tak zbyla zmiňovaná možnost volat jednu či druhou policii. Zároveň by se zcela míjelo účinkem v zimním období, kdy by VDZ nebylo z důvodu sněhových či jiných, např. blátivých, podmínek vidět.
  Abychom trochu lépe vysvětlili stanovisko, proč nebude možné získat VDZ. Jednalo by se o duplicitu zákonných povinností, v tomto případě Zákona č. 361/2000 Sb., § 27, písm. n), kdy „Řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci“, kdy dopravní policie souhlas s jakýmkoliv dalším dopravním značením nevydává. Duplicita se nepovoluje také z důvodu přehlednosti dopravního značení. Zákon také řeší překážku provozu na pozemní komunikaci, což takové vozidlo je.
  Jedinou možností tak pro Vás zůstává opravdu jen volat Policii ČR nebo obecní policii, v tomto případě MP Sokolov.
  S uctivým pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 28.11.2022

  Poničené parkoviště a vozovka v ul. Vrchlického

  dotaz:
  Dobrý den,
  v Sokolově, v ulici Vrchlického jsou parkoviště a vozovka už dost poničené. Na výjezdu z této ulice poblíž kontejnerů na tříděný odpad je už tak hluboký výtluk, že auta dřou o vozovku rameny náprav. Psal jsem na Messenger města, jestli by se mohla zrealizovat alespoň provizorní oprava, ale zatím mi nikdo neodpověděl a tak to zkouším zde. Před delší dobou jsem se ptal na revitalizaci této ulice, která dlouhodobě nevyhovuje jak dopravní vytíženosti, tak průjezdu IZS. Bylo mi sděleno, že se s ničím takovým v této ulici nepočítá. V zimě se zde uklízí sníh jen výjímečně zřejmě proto, že tudy sypač neprojede.
  Chtěl bych tímto požádat o řešení této situace.
  Děkuji

  ~ S pozdravem, David Kaňka

  odpověď:
  Vážený pane Kaňko,
  děkujeme za Váš podnět, který jsme prošetřili na místě a projednali možnosti řešení.
  Ve čtvrtek 10.11.2022 došlo k obhlídce ulice Vrchlického za účasti správce komunikací, tj. SOTES Sokolov spol. s r.o., kde bylo domluveno, že do konce roku 2022 dojde k opravě propadlého místa na výjezdu z ulice, které ve svém dotazu zmiňujete.
  Celkovou situací v ulici Vrchlického se již nějakou dobu zabýváme. V létě letošního roku byl vysoutěžen projektant, který po konzultaci s dopravním inspektorem PČR připravil tři varianty řešení parkování v této ulici. Podmínkou dopravního inspektora PČR bylo zaslepení ulice. Rada města Sokolova na základě předložených variant uložila odboru rozvoje města provést dotazníkové šetření mezi obyvateli Vrchlického ulice. Toto zatím neproběhlo, a to z důvodu opětovného projednání navržených variant s dopravním inspektorem, jejímž smyslem bylo ponechat ulici průjezdnou. Tato schůzka proběhla 25.11.2022. Ulice by mohla dle PČR zůstat průjezdná, pokud se vyloučí parkování vozidel po pravé straně ulice.
  V současné době připravujeme dotazníkové šetření a vzhledem k Vašemu zájmu si Vám dovolujeme nabídnout osobní návštěvu na odboru rozvoje města, kde by Vám byly varianty řešení představeny. Získané informace byste mohl dále předat. V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Ing. Kateřinu Klepáčkovou, vedoucí odboru rozvoje města, na tel.: 354 228 340.
  S uctivým pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 23.11.2022

  Parkování v ulici Slavíčkova

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto,
  ve dnech 19. a 20.11.2022 probíhal v Sokolově velký volejbalový turnaj dívek do 16 let. Družstva byla téměř z celé republiky, jako příklad: z Liberce, Prahy, Kladna, Č. Budějovic, Rudolfova, .... a samozřejmě i domácího Sokolova. Měl jsem tu čest být po celou dobu na recepci ISŠTE v Sokolově v jejíž hale a v hale u centrálky turnaj vždy po celý den od rána a v sobotu do pozdního večera probíhal.
  V sobotu 19.11.2022 jsem po odchodu všech hráček, doprovodu i s fanoušky zkontroloval všechny objekty, zapnul všechna bezpečnostní zařízení a odjel nejdříve si nakoupit i na druhý den do Kauflandu, poté jsem se zastavil krátce na návštěvě něco vyřídit na tento týden a nakonec jsem rychle chvátal domů, protože jsem brzy ráno vstával na druhý den turnaje. V okolí domu nebylo nikde zádné místo k zaparkování a protože jsem měl křeče v žaludku a potřeboval hodně rychle na WC, tak jsem zastavil automobil RZ 4K5 2089 před vchodem domu, ve kterém bydlím, což je Slavíčkova 1677 a velmi rychle se pohyboval domů. Měl jsem co dělat, abych to stihnul, protože jsem měl velký průjem a strávil s velmi malými přestávkami na WC čas skoro do 2. hodiny ranní. Nakonec bylo přece nutné jít do vany a řádně se umýt. Únavou jsem pak ihned usnul, abych se probudil před půl šestou a rychle se začal připravovat do ISŠTE na pokračování turnaje.
  Jaké bylo mé zděšení, když jsem za sklem svého automobilu našel Výzvu Městské policie Sokolov č. 1830 na skutkovou podstatu: Zákaz stání ze dne 19.11.2022 čas 23:20. Ještě větší překvapení pro mne bylo, že automobil, který stál na stejné straně necelých 5 metrů tuto Výzvu pro porušení neměl. Zkontroloval jsem si tedy místo nad objektem, ve kterém bydlím, které je pro ZTP a kolem něhož musela hlídka projet a zjistil jsem, že jim vůbec nevadilo, že na tomto místě parkují automobily, které tam nemají co dělat, ale když zastavím v noci jen pár metrů dále, kde zastavit mohu a dokonce i musím a ráno už jsem pryč, zatímco ostatní na těchto místech stojí a porušují i několik dní, tak to hlídkám Městské Policie vůbec nevadí. Já při odstavení automobilu stačil dát v rychlosti za sklo i kartičku ZTP, protože jsem člověk pohybující se o berlích. Víte bydlím v přízemí objektu a ze svých oken mohu přímo sledovat vše z každého místa bytu, co se děje na cestách kolem poloviny tohoto objektu, tak vidím, jak jsou policisté Městské Policisté nevšímaví k řadě různých porušení, kolem kterých projíždějí a přehlížejí je - např. stání na trávníku či na chodníku kde to není povoleno, blokování cesty, blokování míst ZTP atp. Já totiž hodně vidím a velmi často tato jednání a konání. V mém případě, tím že opakovaně nejsou postihováni jiní řidiči, se skoro jedná o šikanozní jednání. Ještě jednou zdůrazňuji, že jsem ZTP a chodím o berlích a protože vím, že si policisté mohou zjistit majitele vozidla, tak by i mohli na mne zazvonit(bylo otázkou jen několika schodů ke zvonkům a já jsem hned na začátku) a já bych se k autu i doplazil, jen abzch nic neporušoval nebo mi to též připadá, že dostávají konkrétní typy přímo z našeho domu a ostatních porušovatelů(mezi kterými může být i typař) si nevšímají.
  Pane starosto, nejprve Vás žádám o prominutí mého prohřešku, pak děkuji, že jste si na mne a mé řádky udělal čas a pokud by jste si na mne někdy udělal čas, mohli bychom se i osobně setkat. Více o mně by Vám mohl sdělit manažer pan Matoušek.
  S pozdravem

  ~ Ing. Valíček Karel

  odpověď:
  Vážený pane inženýre,
  dle sdělení Městské policie Sokolov se ve Vašem případě jednalo o první dopravní přestupek, a tak byl vyřešen domluvou. V okolí domu č.p. 1677, ulice Slavíčkova v Sokolově, řeší strážníci městské policie přestupky často a opakovaně. Pokud však máte za to, že nedostatečně, dovoluji si Vás požádat, abyste v případě zjištění např. stání vozidla na trávníku či chodníku, kde to není povoleno, nebo blokování cesty, blokování míst ZTP atp., oznámil tato na linku 156. Se svými dotazy či oznámeními se můžete obrátit také přímo na velitele městské policie Mgr. Bc. Radka Nedělu na tel.: 775 867 664.

  Osobně se s Vámi samozřejmě velmi rád setkám a v této souvislosti si Vám dovoluji nabídnout termín ve středu 14.12.2022 v čase od 15:00 do 17:00 hod., kdy v budově Městského úřadu Sokolov, ve 2. patře, proběhne Den se starostou.

  Děkuji za Váš podnět a zůstávám
  s uctivým pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 15.11.2022

  Komunikace za domy Švabinského 1709 - 1714

  dotaz:
  Dobrý den šla by opravit komunikace za domy Švabinskeho 1714 -1709. Na komunikaci je spousta výmolů a u popelnic je velká boule. Špatně se jezdí i s kočárkem, protože musíme jen z této zadní části ze předu to nejde jelikož tam jsou schody a není to udělaná žádná rampa a ani chodnik kdyby se udělala tak je to taky super :-) moc děkuji kdyby se komunikace opravila a kdyby byla i ta rampa byl bych bych moc rád nebo klidně i jinak vymyslelo nějakým chodníkem z přední části domu Švabinského 1710 a 1709. Děkuji
  ~ Four

  odpověď:
  Vážený pane Foure,
  shodou náhod jsem ve Vaší lokalitě byl před 14 dny kvůli zadání projektové dokumentace na rozšíření parkování za domem čp 1709-1710. Součástí projektu bude i kompletní oprava komunikace. Nutno ale říci, že od zadání projektu po jeho realizaci uplyne spousta času a tak po dnešní obhlídce pana místostarosty s panem jednatelem technických služeb byla předjednána lokální oprava nejvíce postižených míst. Ta by se měla uskutečnit na jaře příštího roku. S rampou před domem čp 1709 – 1714 Vás ale bohužel zklamu. Jako bezbariérový vstup (tedy i vstup pro kočárky) jsou předně používané zadní vchody a budováním ramp na chodníku před domem bychom dle mého problém nevyřešili, ba naopak bychom vytvořili další problematický úsek na podzimní a zimní údržbu.
  Pěkný den

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 14.11.2022

  Nové parkoviště v ul. Karla Čapka

  dotaz:
  Dobrý den pane starosto.
  Zdravím Vás.
  Minulý týden jsem se z FB města dozvěděl, že od pondělí 14. listopadu bude SOTES budovat parkoviště v ulici Karla Čapka před domy 1410 a 1411.
  Jedná se o nových 7 parkovacích míst před naším domem.
  Když byla před několika lety dělána nová silnice s obrubníky, tak snížené obrubníky ukazovaly, kde má být nové, plánované parkoviště.
  Žádné jednání o novém parkovišti na Radnici s námi nikdy nebylo.
  Vypadalo to, že díky Covid 19 a nedostatku financí byla stavba parkoviště odložena.
  Teď jsme se tedy dozvěděli, že nikoliv.
  Podle zveřejněného plánku stavby na FB to vypadá, že budou poraženy 2 stromy.

  Chceme Vás požádat, abyste zachovali alespoň jeden strom, který je u laviček, kde rádi sedíme a odpočíváme. Důvody :
  1. Bohatou zelenou korunou nám dělá v létě nádherný stín, takže můžeme venku sedět, i když jsou vedra.
  2. Svou velikostí produkuje spoustu kyslíku. Je zde příjemný vzduch.
  3. Odpočinkové sezení na 3 lavičkách využívají obyvatelé okolních domů všech generací k odpočinku.

  Zmenšením nového parkoviště o 1 místo by jistě bylo možné tento krásný strom zachránit a zachovat.
  Současně my nebudeme muset na lavičkách čuchat zplodiny z přijížděcích a odjížděcích aut.
  Tak jak je to v současné době navrženo zcela znehodnocuje odpočinkové místo u našich laviček.
  Máme velké štěstí, že žijeme v opravdu klidném prostředí s možností oddechu na našich lavičkách.
  Víme, že parkování aut je velký problém ve všech částech našeho města.

  Pokud má opravdu dojít ke kácení našeho nádherného, velkého stromu, žádáme Vás tímto ještě jednou o jeho zvážení a posunutí parkoviště tak, aby strom nemusel být poražen.

  Je opravdu škoda každého stromu, který musí být poražen. Važme si jich. Rostou desítky let. Vytváří stín. Produkují nezbytný kyslík.

  Děkujeme Vám za pochopení a vyřízení naší žádosti.

  S uctivým pozdravem

  ~ VOZNICA Radomír Junior

  odpověď:
  Vážený pane Voznico,
  děkujeme za Váš dotaz a máme pro Vás potěšující zprávu. Parkovací místa jsou navržena tak, aby k žádnému kácení nedošlo. I nám není zeleň ve městě lhostejná a tak se ve stavebních projektech města v první řadě snažíme stromy ušetřit a návrh upravit tak, aby zůstala zeleň zachována.

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 9.11.2022

  Úprava zelených pásů po výkopech

  dotaz:
  Dobrý den.
  Dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím dotazem: V letošním roce došlo k výměně některých podzemních vedení inženýrských sítí. Bývalého pana místostarosty jsem se na FB dotázal, zda dojde k následné úpravě zelených pásů, to znamená ohumusování a zatravnění. Byl jsem ujištěn, že je to samozřejmost. Po cca 2 měsících od zásypu je vidět, že k následné úpravě nedošlo a zelené pásy jsou maximálně uhrabány... Zajímalo by mne, zda citovaná úprava dotčených pozemků byla položkou smlouvy o dílo, v jakém termínu měla být provedena a zda nebyla vyfakturována, aniž k plnění došlo. Nechodím "kontrolovat" město, ale min. trasa Sokolovská - B. Němcové, po které se denně pohybuji, vypadá běsně. Pro zajímavost průběžně jsem sledoval totožnou akci v Chodově v ulici U porcelánky a to byl koncert. Bezprostředně navazující výkopové práce, kladení vedení, zásyp, hutnění, zásyp ornicí, osev trávou.
  Děkuji za info a přeji hezký den.

  ~ V. Kodýdek

  odpověď:
  Dobrý den, pane Kodýdku,
  k Vašemu dotazu můžeme uvést následující. Výkopy jsou předány v pořádku, dle stanovených podmínek. Povolení k záboru bylo vydáno do 20.10.2022, v minulém týdnu probíhalo postupné přebírání. Kontrolou na místě jsme si ověřili, že jsou splněny všechny podmínky povolení, ba naopak, došlo k úpravám nad rámec těchto podmínek. Povrch měl být uveden do stavu, kdy neměl být terénní rozdíl mezi výkopem a okolní rovinou. Následně měla být rýha oseta travním semenem. Obě tyto podmínky byly splněny. Stavební firma zahazování výkopu upravila tak, aby jílovité podloží bylo uvnitř výkopu a odhozená svrchní zemina byla po odstranění větších kamenů vrácena zpět na povrch. Obě tvrzení, jak osetí, tak i úpravu povrchu, lze zdokladovat fotografiemi z provedené kontroly.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 4.11.2022

  Oprava komunikace v ulici Jiráskova

  dotaz:
  Dobrý den, děkuji za rychlou odpověď na můj dotaz ohledně opravy silnice v Jiráskové ulici, ale moc mne neuspokojila. Chápu, že celá oprava je finančně náročná a jsem ráda, že bude zařazena do plánu v příštím roce, ale přesto si myslím, že ještě do zimy by byla potřebná alespoň zase menší "záplata", aby zde opět nedošlo ke zbytečným úrazům, jak se již v minulosti stalo.
  Děkuji.

  ~ Veithová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Veithová.
  Chápeme, že stav Vaší ulice je pro Vás prioritní, a že se domníváte, že je zrovna Vaše ulice jakýmsi způsobem vyčleněna z řádných oprav. Takto to však rozhodně není. Město Sokolov spravuje vozovky v délce cca 142 km a k tomu přilehlých, většinou oboustranných, chodníků. U všech těchto komunikací musíme zajistit opravy a údržby a proto se tato oblast řeší dle priorit. Za zmínku také stojí, že finance na letošní rok na opravy jsou již rozpočtovány na jiné schválené opravy.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 3.11.2022

  Bambulíkův úžasný Halloween

  dotaz:
  Dobrý den, musím se se podělit se svým zážitkem z této akce. Vstoupila jsem se svou vnučkou do sálu MDK a vítal nás práskající zvuk balónků ,divný zápach mlhy a řev reproduktoru ,který se teprve ladil. Vnučka byla vyděšená a vypadalo to ,že to vzdáme .Jaký byl můj údiv ,když klaun si vybíral děti do soutěží hodem míčků mezi děti a dospělé a kdo chytne vítězí. Žádná bezpečnost, tolik dětí, vždyť jim mohl ublížit. Toto probíhalo celé 2 hod. Ostatní děti, čekají pod pódiem a možná budou mít štěstí příště. Vstupné nemá cenu rozebírat, očekávala bych aspoň lízátko pro všechny dětičky. Konec jsme neviděli, jelikož to fakt nešlo. Závěr otřesný zážitek za všechny prachy, už nikdy více
  ~ Dagmar

  odpověď:
  Vážená paní Dagmar,
  mrzí nás Vaše nespokojenost se sobotní akcí Bambulíkův úžasný Halloween. Doufali jsme, že v časech připadajících Halloweenu bude pořádaná akce vítaným zpestřením kulturního programu pro děti. Z vysoké účasti soudíme, že o akci byl mezi rodinami zájem a neregistrujeme nespokojenost dalších hostů. Jednalo se o akci, jejímž pořadatelem byla agentura DG PRODUCTION, Městský dům kultury v Sokolově poskytnul pouze prostory a prodej vstupenek. Ačkoli město nebylo pořadatelem akce, budeme se v budoucnu věnovat podrobněji i dramaturgii akcí externích subjektů, abychom předešli vzniku podobných nedorozumění. Děkujeme za pochopení.

  ~ Kamila Heráková, ředitelka MDK

 • 3.11.2022

  Bambulíkův úžasný Halloween

  dotaz:
  Děkuji za odpověď.
  Mám odezvy od rodičů stejného názoru a odcházeli průběžně také.
  Za váš postoj k této problematice vám děkuji.

  ~ Dagmar

  odpověď:

 • 2.11.2022

  Nefunkční lampy veřejného osvětlení

  dotaz:
  Dobrý večer na Šenvertě ulice Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce nejdou pouliční lampy, šlo by s tím něco udělat? Volala jsem ČEZ distribuce a není to v jejich kompetencí mám se obrátit na město, děkuji za kladné vyřízení.
  ~ Křížová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Křížová,
  porucha na vedení je již společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., která má obhospodařování veřejného osvětlení v gesci, známa. Pracovníci úseku veřejného osvětlení intenzivně pracují na zjištění místa poškození. Jakmile budeme vědět více podrobností o poruše, budeme občany města neprodleně informovat.
  Děkujeme za pochopení.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 2.11.2022

  Oprava komunikace v ulici Jiráskova

  dotaz:
  Dobrý den, bydlím v ulici Jiráskova a již několik let se marně snažíme alespoň o opravu naší přístupové , průjezdové silnice. Od roku 2016, kdy jsem poprvé vznesla dotaz, kdy se bude silnice opravovat, uběhlo už pár roků a silnice byla "opravena" ,tím že se udělalo pár záplat, které ale během času zase rychle zmizely . Vzhledem k tomu, že nastává období dešťů, plískanic a sněhu a bydlí zde starší obyvatelé,bylo by potřeba na zimu alespoň zase tu naší přístupovou cestu trochu opravit.
  Děkuji.

  ~ Alena Veithová

  odpověď:
  Dobrý den, paní Veithová.
  Děkujeme Vám za Váš podnět k opravě komunikace v ulici Jiráskova. Při místním šetření jsme došli k závěru, že by bylo vhodné provést opravu povrchu místní komunikace v celé šíři a proto bude předložena vedení města v návrhu Plánu oprav na rok 2023. Do tohoto plánu ji zařazujeme z důvodu rozsahu a finanční náročnosti opravy, kde bude zapotřebí ve spolupráci se Sokolovskou vodárenskou s.r.o. řešit také opravu stávající kanalizace.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 2.11.2022

  Dostupnost podatelny

  dotaz:
  Vážený pane starosto,
  předpokládám, že chcete být vstřícný a otevřený úřad. Chápu, že úředníci na odborech potřebují také někdy v klidu pracovat a zpracovávat agendu - proto nastavené úřední hodiny. Nechápu ale, proč není k dispozici podatelna (např. út, st do 15.00), kam bych mohla podat např. žádost o stavební povolení. Jako vzor je možné uvést např. Magistrát KV.
  S pozdravem

  ~ Ing. Věra Tomsová

  odpověď:
  Vážená paní inženýrko,
  děkujeme za zaslaný dotaz.
  V krátkosti si dovolím podat základní informace o možnosti podání listinné korespondence.
  Podatelna úřadu je pro občany dostupná po celé stanovené úřední hodiny, tj.
  - v pondělí a středu od 8,00 hodin do 17,00 hodin
  - v úterý a čtvrtek od 8,00 hodin do 14,00 hodin
  - v pátek od 8,00 do 12,00 hodin.
  V době nepřítomnosti pracovníka podatelny je plnohodnotně zajištěn zástup ze strany pracovníků recepce.
  Rozsah hodin podatelny úřadu je zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup Základní informace o Městském Úřadu Sokolov
  . Nad rámec těchto úředních hodin, pak můžete vložit korespondenci do označené schránky, která je umístěna před hlavním vchodem do úřadu, na adrese Rokycanova 1929, Sokolov, a je přístupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
  Mimo listinnou podobu je možné zaslat vybraná podání prostřednictvím datové schránky či na adresu epodatelna@mu-sokolov.cz
  . Bohužel však Vámi zmiňovanou žádost o stavební povolení je možné dle právních předpisů podat pouze v listinné podobě.
  Nicméně běžnou praxí je domluvit si telefonicky individuální termín předání dokumentace u příslušného pracovníka odboru, a to např. brzy ráno nebo odpoledne po úředních hodinách.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 27.10.2022

  Stavební práce v ul. Mičurinova

  dotaz:
  Dobrý den,
  povšiml jsem si stavební aktivity v areálu za rodinými domy v ul.Mičurinova.V domění že se jedná o katastr obce Těšovice jsem vznesl dotaz k čemu má tento areál v budoucnu sloužit, popř.kdo je nyní jeho vlastníkem, na starostu této obce.Úřednice OÚ Těšovice mi sdělila že areál patří do katastru města Sokolova proto prosím Vás o odpověď na můj dotaz.

  ~ Děkuji Schneider

  odpověď:
  Vážený pane Schneidere,
  děkujeme za Váš dotaz. Stavba v areálu, kterou jste zaznamenal za rodinnými domy v ulici Mičurinova je ve vlastnictví firmy Lasting Sport s.r.o. a bude sloužit jako sklady pro jejich potřeby.
  S pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta

 • 21.10.2022

  Problémoví sousedé

  dotaz:
  Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli byste mi neporadili co s problémovými sousedy (Romská rodina). Mají celý den nahlas hudbu, děti běhají v bytě a po chodbě a taky kouří na chodbě a mě to jde do bytu a já jsem astmatik. A také tu včera kolem 22:40 byla policie kvůli nim. Děkuji za odpověď
  ~ Martina

  odpověď:
  Vážená paní Martino,
  Vaším dotazem jsme se zabývali. Stížnosti, které uvádíte, Městská policie Sokolov již několikrát řešila. Výsledky šetření také odhalily skutečnost, že doposud nikdo z Vašich sousedů si na Vámi uvedené sousedy nestěžoval a neměl s nimi problém.
  Pokud je Vám ovšem nepříjemná například hlasitá hudba, která je puštěná ve dne v době, kdy není noční klid nebo kouření, které pociťujete jako zátěž, když jste astmatik a nemůžete se z jakéhokoliv důvodu domluvit na smírném řešení s Vašimi sousedy, obraťte se prosím na předsedu společenství vlastníků a uveďte ho do problematiky, pokud jste tak ještě neučinila.
  To především z toho důvodu, aby dané rodině domluvil a poučil je o vzájemném soužití.
  Pokud Vás tento problém trápí i v hodinách nočního klidu, tedy v době od 22. hodiny do 6. hodiny ranní, neváhejte prosím volat na linku 156 nebo 158 a naše městská policie se bude celou záležitostí zabývat.
  Děkuji za Váš dotaz,
  s pozdravem

  ~ Mgr. Petr Kubis, starosta města Sokolov

 • 19.10.2022

  Úklid na cyklostezce Tovární - Mičurinova

  dotaz:
  Dobrý den, mám dotaz zda se počítá s nějakou částečnou údržbou cyklostezky Tovární - Mičurinova. Na podzim tam vzniká opravdu velmi kluzká vrstva spadaného listí , která by se vyplatila po opadu odstranit. Děkuji za odpověď.
  ~ Vladan Trhlík

  odpověď:
  Dobrý den,
  Děkujeme za Váš podnět. Vámi zmiňovanou cyklostezku máme v plánu čištění na čtvrtek, 20.10.2022. Po opadu bude provedeno druhé čištění tak, aby na zimu zůstala cyklostezka schůdná.
  Bude se jednat o ruční zametání, jelikož se na tento úsek nedostaneme žádnou mechanizací.

  ~ Ilona Říhová, vedoucí střediska odpadů a čištění, SOTES Sokolov

 • 18.10.2022

  Kontejnery na bioodpad

  dotaz:
  Dobrý den,
  vím, že už sezona pro bioodpad koše zase pomalu končí, ale chtěla bych se zeptat, jestli plánujete přidat další kontejner. Hodil by se nám jeden v okolí starého náměstí.

  ~ Děkuji, Eliška.

  odpověď:
  Dobrý den, paní Eliško.
  Vytipovaná místa na rozšíření kontejnerových stání máme a Vaše lokalita je mezi zamýšlenými lokalitami. Bohužel, jak jistě sama víte, v současné bouřlivé době je ekonomický vývoj ve společnosti nepredikovatelný. Z toho důvodu musíme vyčkat s rozhodnutím o nákupu a rozšíření provozu kontejnerů do příštího roku. Každé rozšíření je značnou finanční zátěží pro město a nyní musíme řešit zajištění společensky závažnějších dopadů krize, např. nákup elektrické energie.
  Děkujeme za pochopení.

  ~ Ing. Robert Klíma, Odbor správy majetku

 • 13.10.2022

  Bezdomovci u Plase

  dotaz:
  Dobrý den, prosím Vás mohli by jste něco udělat s bezdomovci u Plase, ale z druhý strany od ul. Závodu Míru bydlí tam v těch kójích pod prodejnou. Každý den je tam vidím močit, vykonávat velkou potřebu a včera tam i ta bezdomovkyně na vozíku měla sex s dalšíma dvěma. Přijde mi to strašný takhle uprostřed sídliště a chodí tam maminky,děti atd...ať jim to zabetonuji ty co provozují tu prodejnu. Teď už opadaly stromy takže jdou více vidět a je to ostuda že se na to musíme dívat.
  Doufám že se s tím něco udělá děkuji

  ~ Luděk

  odpověď:
  Dobrý den,
  děkujeme Vám za Váš podnět a uděláme maximum pro řešení této značně nepříjemné situace. Neprodleně jsme kontaktovali firmu, která vlastní uváděnou nemovitost a vlastníky pozemku, který se nachází v zadním traktu této budovy. Začátkem listopadu proběhne společná schůzka s cílem domluvit se na takových opatření, aby byl znemožněn přístup osobám, které se zde dopouštějí závadného jednání.

  ~ za město Sokolov Mgr. P. Kubis

 • 5.10.2022

  Zlomená borovice v ul. Kosmonautů

  dotaz:
  Dobrý den šli by ořezat borovice nad mateřskou školou v ul. Kosmonautů vedle kamenných schodů k ul Švabinského. Je tam upadla borovice zasahuje do chodníku děkuji za vyřízení.
  ~ Filip

  odpověď:
  Dobrý den,
  zlomená borovice kleč byla odstraněna z chodníku, následně dojde v co nejbližším možném termínu k celkové úpravě okolního prostoru v ul. Kosmonautů. Děkujeme za Váš podnět.

  ~ Ing. Jaroslava Rohová, odbor správy majetku

 • 23.9.2022

  Pojmenování ulice, stromy a parkování automobilů

  dotaz:
  Dobrý den, tak jsem si přečetla, jak složité je přejmenování ulic. Horší je, že na nepořádku ve věci pojmenování ulice se podílí pracovníci MěU. Už jsem vám jednou psala ve věci naší adresy. Oficiální jméno ulice je Vítězná, dva domy mají ale adresu Atletická (také náš dům). A vrchol všeho je, že odpovědné pracovnice MěU pro tuto ulici používají v dokumentech jméno Běžecká. Ptám se Vaším prostřednictvím paní Živné a Klepáčkové, kde že je ta ulice Běžecká? Týká se to opět odloženého projektu na parkovací místa v této ulici. Kromě toho, chtěla bych vidět, kolik aut může zaparkovat na parkovišti o celkové délce 5,5 m - 19 m, určitě ne. Než něco zveřejníme, tak si to důkladně zkontrolujeme. Další problém je uvedený projekt jako takový. Absolutně nedostačující počet parkovacích míst, auta tady parkují podélně po obou stranách silnice a tím dochází k zúžení i tak nevyhovující slepé ulice a vjet nebo vyjet z této ulice bývá velké dobrodružství - hlavně během školního roku. Proč nemůže být připravované parkoviště po celé délce ulice, tak jako na jiných místech ve městě? Pro upřesnění, denně tu naprosto proti předpisům parkuje cca 40 aut - ať už v profilu silnice nebo v travních plochách.

  Další problém této ulice je příjezd ke škole. Sdělovali jste mi, že se tímto problémem budete zabývat - a zase nic. Přitom, pokud by byla snaha, řešení se nabízí několik.

  Poslední věc - bylo by maximálně vhodné odstranit přestárlé ovocné stromy, které rostou těsně vedle silnice proti domu 2224. Z těchto stromů už zase začaly na silnici opadávat shnilé a plesnivé hrušky, rojí se tu spousta vos a sršní. Mohu poslat foto, ale lepší bude, když toto místo si prohlédnete sami. Ráda se tu s Vámi uvidím a můžeme si o tomto problematickém místě promluvit.
  ~ Věra Jedličková

  odpověď:
  Dobrý den, připomínkám, které jste uvedla, jsme věnovali pozornost a pokusíme se na ně odpovědět co nejpodrobněji. Zmiňujete nepořádek v pojmenování ulic, přitom zmiňujete zaměstnance městského úřadu paní Živnou a Klepáčkovou. Stavební odbor, kde pracuje paní Živná, nemá s pojmenováním ulic co do činění. Vedoucí odboru rozvoje města paní Klepáčková v době, kdy k pojmenování ulice došlo, na úřadu ještě nepracovala. Těžko ji tedy můžete vinit, že se podílí na nějakém nepořádku souvisejícím s názvy ulic.

  Pokud jde o Vámi zmiňovanou adresu a to, že pracovnice městského úřadu používají v dokumentech jméno Běžecká, Vám můžeme sdělit toto: Jedná se o název projektu, který přiblíží lokalitu a nemá žádný vliv na stanovení názvu ulice. Stejně tak jako pracovní název Kendíkov nemá vliv na ulici Heyrovského, nebo název objektu „bývalá hygiena“ nemá vliv na využití tohoto objektu a tak dále.

  Bohužel v další části Vašeho dopisu, v níž zmiňujete parkovací místa a s nimi údajně související zveřejnění (zveřejnění čeho?), není zcela jasné, na co vlastně poukazujete. Dále se v dopise zabýváte připravovaným parkovištěm. K tomu uvádíme, že musí být zajištěna šířka jednoho jízdního pruhu, která je tři metry. To znamená, že parkování je navrženo v zeleni, mimo plochy, kde by byla potřeba kácení.

  Pokud jde o příjezd ke škole, není pravda, že bychom se touto záležitostí nijak nezabývali. V rozpočtu města Sokolov pro letošní rok máme vyčleněné finanční prostředky na projekt. A ještě poznámka k autům parkujícím proti předpisům. Jestliže jste takového jednání svědkem, potom se prosím obraťte na městskou policii, která je příslušná toto neprodleně řešit.

  Poslední Vaší připomínkou je návrh na odstranění ovocných stromů rostoucích u silnice. Odbor správy majetku města společně se společností SOTES jejich stav prověřoval a rozsáhlé kácení není v tomto případě na místě. V úvahu přichází pouze případné úpravy některých stromů, nikoliv jejich likvidace.

  Ceníme si Vašeho zájmu o dění ve městě i nabídky na setkání k lokalitě, kde žijete. Pokud Váš zájem nadále trvá, ozvěte se prosím vedoucí odboru rozvoje města ing. Kateřině Klepáčkové.
  ~ Vladimír Meluzín, peacovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 20.9.2022

  Sprejování graffiti na klášterní zdi a cena za sokola

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, kolik stálo graffiti se symbolem města, které na klášterní zdi vytvořil karlovarský umělec Tomáš Popelka alias @REAL143?
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Celková cena za zhotovenou malbu činí 14 000 Kč. V této ceně je započtena příprava podkladu pod malbu sprejem, tzn. provedení penetrace a fasádních nátěrů na oba panely zdi, a následná realizace umělecké malby. Další náklady spojené s realizací (doprava, práce a materiál) jsou též v ceně zahrnuty.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový nluvčí

 • 15.9.2022

  SOTES se stará o zeleň kolem domů a pomáhá i na požádání

  dotaz:
  Přeji dobrý den. Měli bych na vás tuto prosbu. Máme před vchodem túji vzrostlou do obřích rozměrů. Má ze všech stran vybočené větve a nevypadá to vůbec hezky. Nešlo by s tím něco udělat? Je to na ulici Závodu Míru před vchodem 1852. Děkuji.
  ~ Vlasta Krenžálková

  odpověď:
  Dobrý den, zaměstnanci společnosti SOTES vámi zmiňovanou túji již zastřihli a počítá se s její další úpravou, případně s redukcí.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 8.9.2022

  Díra v přechodu pro chodce byla po upozornění opravena

  dotaz:
  Dobrý den, jela jsem autobusem MHD číslo 33 a vystoupila u autoservisu Schöner. Chtěla jsem přejít přechodem přes ulici Křižíkova k 8. ZŠ. Šlápnu a upadnu, v každém bílém pruhu jsou díry tak 7 cm. Mám pěkně vymknutý kotník. Prosím opravte to.
  ~ Jolana

  odpověď:
  Dobrý den, v souvislosti s Vaší stížností bylo provedeno místní šetření a to ukázalo, že díry, které Vám způsobily problém, jsou otvory po demontovaném nefunkčním osvětlení přechodu. Tyto díry byly po odstranění světel zaplněny asfaltem, bohužel kvůli malému rozměru otvoru patrně došlo k vydrolení směsi. Díry už společnost SOTES opravila.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovníky vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 24.8.2022

  Jak to vypadá aktuálně s dokončením Krejcarové lávky

  dotaz:
  Dobrý den, chci se zeptat, jaký je reálný termín dokončení Krejcarové lávky? Děkuji.
  ~ J. Abrhámová

  odpověď:
  Dobrý den, termín dokončení Krejcarové lávky bohužel nelze v současnosti přesně určit, jelikož je předmětem dodatku č. 5, který je stále ve schvalovacím procesu. Dodatek č. 5 by měl být smluvními stranami podepsán v průběhu měsíce září. Stavba Krejcarové lávky není akcí města Sokolov, investorem je v tomto případě stát, respektive ministerstvo financí.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 22.8.2022

  Přejmenování ulic či náměstí není tak jednoduchá věc

  dotaz:
  Dobrý den, dívám se, jakou budeme mít pěknou vozovku na Novém náměstí a napadlo mě, zda neuvažujete o oficiální změně názvu. Od šedesátých let všichni Sokolováci říkají Nové náměstí. Náměstí Budovatelů je prázdný oficiální název. Nikdo jiný než my, co zde bydlíme, to nezaznamená. Vím, že máte  na starosti důležitější věci, ale tohle by nebylo nic složitého.
  ~ Bc. Alena Matěchová

  odpověď:
  Dobrý den, ceníme si Vašeho zájmu o dění ve městě související s návrhem na přejmenování náměstí Budovatelů. Takto pojmenované je už řadu desetiletí a jedná se o název, který není poplatný své době a ani nevzbuzuje negativní emoce. Alespoň si na jeho pojmenování nikdo nestěžoval. Přejmenovat náměstí nebo ulici není zase tak jednoduchou záležitostí, jak se domníváte. Jsou pro to daná určitá pravidla vyplývající například ze zákona o obcích. Pokud by někdo návrh na pozměnění jména podal, musí se jím zabývat vedení města, příslušná komise a případně i rada města a zastupitelstvo. Změna názvu je pak značně administrativně náročná pro obyvatele dané části města i pro živnostníky, firmy a organizace, které zde sídlí. Lidé si musí kromě jiného vyměnit občanské průkazy a doklady k automobilům. Organizace a firmy musí provést změnu sídla a veškerých materiálů používaných při komunikaci (razítka, hlavičkové papíry apod.), což znamená finanční zátěž. Občany by pak nezbytně čekalo změnu adresy trvalého pobytu oznámit především nestátním (komerčním) subjektům, kterými například jsou:

  -           banky nebo jiné finanční společnosti, kde má občan např. úvěr

  -           dodavatelé energií (elektro, plynu, tepla, vody), poskytovatelé internetu apod.

  -           komerční pojišťovny

  -           zdravotní pojišťovny

  -           ošetřující lékaři, zubaři

  -           zaměstnavatelé, školy, školky

  -           pošta (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků)

  -           telefonní operátoři

  -           dále např. různé spolky, zájmové instituce, knihovny apod.

  Vzhledem k výše uvedenému je tedy zřejmé, že změna názvu a vše, co s ní souvisí, není jednoduchým procesem. Proto se každá případná změna už používaného jména náměstí či ulice důkladně zvažuje. O změně jména sokolovského náměstí Budovatelů v současné době tedy neuvažujeme.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 11.8.2022

  K výměně veřejného osvětlení za úsporné dochází postupně

  dotaz:
  Dobrý den, se zvyšujícími se cenami energií, globálním oteplováním a nastavající ekonomickou krizí by bylo dobré šetřit energie a tím planetu i peníze. V Sokolově máme veřejné osvětlení, svítí od soumraku do svítání. Pravděpodobně je řízeno čidly, protože někdy svítí i během bouřky. To také znamená, že svítí i v době, kdy 99 % obyvatel Sokolov spí. Nejen, že toto osvětlení nevyužívají, ale aktivně se mu brání, aby jim nesvítilo do ložnice. Proto bych rád, kdyby se vedení města zamyslelo nad možností během noci osvětlení vypínat (nebo ztlumit na minimum, pokud to světelné zdroje umožňují). Například mezi 1. a 5. hodinou ranní, v zimě možná už od půlnoci. Za předpokladu, že lampy aktuálně svítí od západu do východu slunce, svítí tudíž 4 380 hodin v roce. V roce 2021 stála správa a údržba veřejného osvětlení 10 milionů korun. Pokud budeme předpokládat, že polovina byla údržba a opravy, a polovina provoz, tak provoz osvětlení stojí 2 300 Kč/hodinu. Pokud by se 4 hodiny denně nesvítilo, tak by úspory mohly přesáhnout 3 miliony (se stoupajícími cenami elektřiny klidně i násobky), to jistě není zanedbatelná částka. A pomohlo by to nejen rozpočtu, ale i zvířatům.
  ~ Robert H.

  odpověď:
  Děkujeme za Váš podnět k úsporám nákladů na veřejné osvětlení a také za Váš zájem o život v našem městě. S myšlenkou úspor u veřejného osvětlení se zabýváme opakovaně, zejména nyní při tak razantním zvýšení nákladů na nákup elektrické energie. Jednou z variant byla výměna světelných hlavic za moderní LED systémy. Toto již probíhá, avšak z důvodu vysokých pořizovacích nákladů se jedná o výměnu postupnou. Dále jsme zvažovali např. možnosti svícení pouze po jedné straně ulice, nebo jsme zvažovali možnost svítit ob lampu apod. Toto jsou však technicky náročná řešení, protože na takovéto možnosti není současný stav rozvodů uzpůsoben. Mimo další možnosti jsme zvažovali také Vámi navrhovanou variantu nesvítit vůbec, bohužel tato varianta není možná z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel. Můžeme Vás ujistit, že i nadále budeme hledat možnosti, jak snížit náklady, nejen na elektrickou energii, na nejnižší možné minimum.
  ~ Ing. Robert Klíma, vedoucí odboru správy majetku

 • 29.7.2022

  Rušení nočního klidu

  dotaz:
  Dobrý den, mohl by prosím vás někdo v rámci osvěty vysvětlit našim romským spoluobčanům, že někteří lidé vstávají a chodí brzy ráno do práce a tím pádem by se rádi vyspali. A to i v sobotu a v neděli. Jedná se o lokalitu ulice Heyrovského, a okolí pošty 5. I po 22-té hodině si rádi zpívají, hádají se a hlasitě diskutují.Já vím, že se nudí, nemají co na práci, chtějí se nějak prezentovat, ale takto prosím ne. Děkuji a přeji hezký den.
  ~ S pozdravem Švejk Josef

  odpověď:
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Ve Vámi uvedené lokalitě pobíhá již od měsíce dubna společné opatření s Policií ČR, jehož smyslem je právě potírání podobných excesů ze strany zde žijících obyvatel. Bohužel zde nemůžeme být neustále, a proto je pro nás velkou pomocí, když nás nebo Policii ČR na podobné chování občané telefonicky upozorní. Velice nám to pomůže k tomu, abychom přijeli na místo a případné přestupkové jednání vyřešili. Poslední dobou nám tímto způsobem občané velmi pomáhají, neboť nemáme takový počet strážníků, abychom mohli být v jednu dobu na všech místech ve městě, kde opakovaně dochází k narušování veřejného pořádku nebo občanského soužití. Pokud se tedy bude situace opakovat, prosím zavolejte na tísňovou linku 156-2 Městská policie Sokolov, popřípadě na tísňovou linku 158 Policie ČR, určitě na místo přijedeme a obtěžující chování budeme řešit. Velice děkuji.
  ~ S pozdravem Vrchní komisař Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov.

 • 18.7.2022

  Pochvala městu, která určitě každého potěší

  dotaz:
  Je krásné nedělní odpoledne a právě jsem se vrátila z pravidelné procházky. V našem parku jsem se setkala s mladým párem vodáků z Olomouce. Poprosili mne o pár fotek u rybníčku, aby měli nějakou vzpomínku na Sokolov, a tím byla naše vzájemná komunikace navázána. Byli v Sokolově poprvé a pochvalovali si především krásné prostředí parku. Tak jsem jim říkala, že by teprve koukali, kdyby navštívili Sokolov o trochu dřív, když kvetou rododendrony (a nebyly ještě posprejované infopanely k botanické stezce).  Bylo znát, že mají o Sokolově něco zjištěno, neboť se zmínili, že slyšeli, že má Sokolov i svůj pivovar. Nejsem pivař, tak nevím, zda jsem je poslala do nedaleké hospůdky U Permona správně. Bylo příjemné zjištění v dnešní době, kdy každý na něco nadává, že jsou lidé, co umí i pochválit, a tito dva si Sokolov doopravdy pochvalovali. Slíbili, že se mezi vodáky zmíní, jak je Sokolov pěkné město a že určitě stojí za návštěvu. Tak uvidíme, zda slib splní a Sokolov se bude hemžit nejen " pruhovanými " turisty.
  ~ Eva

  odpověď:

 • 20.6.2022

  Městská i státní policie věnují lokalitě U Plase pozornost

  dotaz:
  Dobrý den,  chtěla bych upozornit na zhoršující se situaci na sídlišti Michal. Jedná se o nepořádek, scházení adolescentů a bezdomovců u Plase. V minulosti se již tento problém řešil, chvíli zde byl i klid. Nyní ale opět dochází ke stejné situaci, kolem Plase se schází zejména adolescenti, popíjí, dělají nepořádek, to samé i u OC Tesco na Michalu, Lidl hřiště, kde je na zemi spoustu odpadků. Celkově se ze sídliště Michal stává "no go" zóna. Ve dne i po setmění se necítím bezpečně. Je hezké, že pořádáte nepřeberné množství kulturních a jiných akcí, stavíte hřiště pro děti apod., což jsem velice ráda a kvituji to. Nicméně občany, zejména ze sídliště Michal, by potěšilo, kdyby se dbalo o jejich bezpečnost. Budu doufat, že město přijde v nadcházejících letech s řešením této situace. Děkuji.
  ~ Markéta Kubátová

  odpověď:
  Dobrý den, o problému kolem restaurace Dukla víme a každý den zde řešíme Vámi popisované problémy. Jsme v kontaktu i s provozovateli místních obchodů, které upozorňujeme, že v blízkosti jejich obchodů dochází opakovaně k porušování obecně závazných vyhlášek města i zákonů, neboť prodávají alkoholická nápoje osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu. Situaci budeme řešit všemi možnými způsoby, aby došlo co nejrychleji k nápravě. Uvažujeme o umístění kamerového bodu, ale zatím jsme nenašli vhodné místo, které splňovalo požadavky k instalaci. Na místo posíláme každý den hlídky strážníků i Asistentů prevence kriminality. Na místě bude provádět kontroly i Policie ČR, se kterou situaci řešíme. Velmi by nám pomohlo, kdyby občané telefonicky oznámili na tísňové linky 158 nebo 156-2 jakékoliv porušení zákona. Ihned po oznámení na místo přijedeme a případné porušení zákonů nebo obecně závazných vyhlášek budeme řešit. Bohužel, nemůžeme zajistit nepřetržité střežení popisovaného prostoru.
  ~ Vrchní komisař Mgr. Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov

 • 15.6.2022

  Správa koupaliště se pokusí vylepšit chodníky s kamínky

  dotaz:
  Dobrý den. Nešlo by něco udělat s kamínkovým chodnikem na sokolovském městském koupališti? Koupaliště je krásné, ale po tom chodníku se nedá chodit, ty kamínky řežou do chodidel. A nedej bože, když dítě náhodou upadne tak je pěkně sedřený. Děkuji
  ~ Karel Sándor

  odpověď:
  Dobrý den, povrch  GraniSol, který byl v rámci rekonstrukce koupaliště použitý, se využívá k instalaci na zpevněné plochy, jako jsou chodníky, terasy, komunikace a ostatní plochy využívané k chůzi. V tomto případě se pojivo vzhledem k místu instalace a způsobu využívání vymývá rychleji, než dochází k obrušování kamínků. Dokud však bude zachována celistvost povrchu cest kolem koupaliště, nepočítáme s jejich rekonstrukcí. Samozřejmě si však uvědomujeme snížený komfort pro návštěvníky a proto budeme konzultovat s výrobcem možnosti úpravy stávajícího povrchu tak, aby došlo ke zlepšení jeho vlastností s ohledem na způsob využití.
  ~ Ing. Erik Klimeš, jednatel společnosti Sokolovská bytová

 • 7.6.2022

  Město má o stromech přehled a věnuje jim odpovídající péči

  dotaz:
  Před nedávnem byl zrekonstruován prostor před zdravotním střediskem na sídlišti Michal. Stav po rekonstrukci se již zhoršil. Jeden strom uschl. Vaky na vodu u stromů jsou prázdné. Přístřešek nad stojanem kol již někdo poničil – postupně jej uvolnil z betonového základu. Plánuje město vysazení nového stromu a opravu přístřešku nad stojanem kol? V případě, že poškozování majetku je v místě běžné je plánována instalace městského dohledového systému, umístění kamery, v uvedené lokalitě?

  Při procházkách městem jsem si všiml většího množství označených stromů značkou nebo číslem. Označení je rok nebo i dva staré. Jsou to stromy většinově v okolí potoka, řeky, pod hřbitovem a v jeho okolí. Jedná se o stromy ke kácení? Pokud ano, proč již nebyly odstraněny, když označeny jsou už až dva roky?
  ~ Jaroslav Novotný

  odpověď:
  Dobrý den, v prostoru před zdravotním střediskem na sídlišti Michal byl v loňském roce vyměněn suchý strom. Bohužel, po letošní zimě uhynul i další jedinec, který bude nahrazen na podzim. Zavlažovací vaky byly instalovány preventivně v jarním období, slouží k zálivce pouze v horkých letních dnech. Poškozený přístřešek evidujeme, prověřujeme možnost využití záruky provedeného díla. Co se týče označených stromů podél vodních toků, tak zde je potřeba se informovat u vlastníka pozemku, tj. Povodí Ohře s. p. Označené stromy pod hřbitovem sloužily k inventarizaci v rámci projektu Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – II. etapa. Znamená to, že ne všechny označené stromy jsou určeny ke kácení.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 3.6.2022

  O areál se stará SOTES, závady lze hlásit i pomocí aplikace

  dotaz:
  Chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaká správa sportovních hřišť. Konkrétně se jedná o Areál zdraví kde jsou čtyři basketbalové koše a z toho byl funkční jen jeden koš. Jeden byl kompletně uražen a dva byly bez síťky, a to již delší dobu. Pokud nepřežije ani ten poslední funkční basketbalový koš, tak už ta hřiště budou postrádat jaksi smysl. V případě, že nejsou na opravy peníze, tak rád přispěju. Děkuji.
  ~ Petr

  odpověď:
  Děkujeme za Vaše upozornění, předáme ho společnosti SOTES, která údržbu Areálu zdraví zajišťuje, aby co nejdříve zjednala nápravu. Pro Vaši informaci připojuji, že k hlášení různých závad ve městě, tedy například i poškozených košů na basketbal, lze využívat speciální aplikaci (z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že na podněty odeslané tímto způsobem je rychle reagováno). Aplikace je ke stažení na Google Play na adrese  https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.gisonline.hlaseni.pub Závadu kolemjdoucí vyfotí chytrým telefonem a pomocí aplikace ji se stručnou doplňující informací odešle úřadu. Při vyfocení se zaznamená i přesná poloha na mapě Sokolova. Vše je otázkou několika kliknutí. Záznam se vzápětí objeví na webu města, v sekci Podnikatel/Investor - Transparentní město, Mapa hlášení. Po nezbytné kontrole je záznam doplněn i o fotografii a doplňující informaci. Zároveň je hlášení předáno kompetentní osobě, která problém převezme a do hlášení i doplní způsob řešení.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 21.5.2022

  Ve městě budou dvě "chytré" zastávky, v centru a na sídlišti

  dotaz:
  Dobrý den. Zaslechl jsem v rozhlase, že chce město Sokolov investovat do nových autobusových zastávek s digitálními jízdními řády. Nezlobte se, ale je to úplná hovadina, protože vám to znudění puberťáci velice brzy poškodí. Je vidět, že máte dost peněz! Tak bych vám poradil, co v Sokolově chybí. Například od koupaliště až na kopec k Plasovi není ani jedna lavička, kde by si starší člověk odpočinul, to stejné je od servisu v Lipové až do města. Také žádná, až za spořitelnou jsou asi dvě v parku a na Starém náměstí je jich již dost. A stačily by jen obyčejné, jako jsou v areálu za koupalištěm. Pokud někdo chce jet autobusem, tak má buď doma jízdní řád nebo si čas odjezdu autobusu zjistí sám. Děkuji a omlouvám se za svůj názor.
  ~ Petr Holas

  odpověď:
  Dobrý den. Město Sokolov má skutečně v plánu investovat do takzvaných chytrých zastávek, a to do dvou. Jedna má stát v ulici Jednoty, druhá na sídlišti Michal. Tedy na místech s největším pohybem cestujících. A opravdu si nemyslíme, že by to byla "hovadina". Nové zastávky budou typově podobné, jako všechny ostatní v Sokolově, které byly vyměněny najednou v roce 2020. Až na tyto dvě (a jednu u ZŠ Rokycanova, která bude rovněž nahrazena novou, ale standardní), které chceme změnit na smart zastávky. Znamená to, že v nich bude například elektronický jízdní řád, mohou například informovat o městě, disponují osvětlením zastávky i reklamními plochami nástupiště, díky fotovoltaickým panelům jsou rovněž částečně energeticky soběstačné. Lze v nich instalovat SOS tlačítko a komunikaci s linkou tísňového volání či s městskou policií. Aby je nepoškodili "znudění puberťáci", jak píšete, o to se postarají speciální kamery. Moderní a inteligentní technologie, k nimž zcela jistě smart zastávky patří, zavádějí postupně všechna města či obce.

  Pokud jde o Vaši připomínku k lavičkám, tak umisťovat lavičky po městě mimo vybraná místa (parky, náměstí apod.) je dosti diskutabilní. Zvláště pak na sídlištích. Bohužel, praxe je většinou taková, že se na lavičkách "hromadí" výrostci nebo "znudění puberťáci" a hromadí se kolem nich množství odpadků. Lavičky k posezení jsou například za Tescem ve směru k autosalonu a také na několika dalších místech. Ale pokud jde o situaci obecně, pak ano, máte pravdu, laviček na sídlištích příliš není. A to z jediného prostého důvodu. Před lety byly lavičky k posezení skoro u každého paneláku. Postupně odtud ale musely být odstraňovány na přání obyvatel a po jejich stížnostech na rušení nočního klidu. Na lavičkách se totiž po večerech shromažďovala omladina nebo alkoholem posilnění jedinci i za hluboké noci a dělali tady, lidově řečeno, kravál a nepořádek.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 16.5.2022

  Sokolovská bytová zveřejňuje sazby za teplo a vodu

  dotaz:
  Obracím se na vás s touto žádostí. Bylo by nanejvýš vhodné, aby byly na jednom místě uveřejněny sazby za veškeré energie a všechny další platby účtované v Sokolově od 1. 1.2022. Je to velmi potřebná informace pro občany města (zejména nové nájemníky) tak, aby si správně nastavili výši měsíčních záloh.  Potom by třeba nedošlo k závažným chybám ve vyúčtování provedeném Sokolovskou bytovou. Děkuji
  ~ Věra Jedličková

  odpověď:
  Dobrý den. Jediné náklady, které město, respektive jeho společnost Sokolovská bytová zná a může zveřejňovat, jsou jednotkové sazby na teplo a vodu. Což také na přelomu každého roku vždy dělá. Skutečné náklady jsou pak pro každý byt či prostor individuální a záleží na více parametrech. O závažných chybách ve vyúčtování, které zmiňujete, nám není nic známo.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 12.5.2022

  V Areálu zdraví lze využívat toalety v občerstvení

  dotaz:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné umístit veřejný WC do Areálu zdraví. Jelikož tu chodí dost lidí v průběhu sezóny, určitě by se tu WC hodilo. Alespoň umístit 2 až 3 Tojky... Určitě by byli lidé moc rádi!
  ~ Martin Krassa

  odpověď:
  Dobrý den, v Areálu zdraví se nachází občerstvení se sociálním zařízením, které je k dispozici i veřejnosti. Umístění chemických toalet není v letošním roce zatím v plánu.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 7.5.2022

  Kvůli parkování nemůže být ohrožena bezpečnost dopravy

  dotaz:
  Dobrý den. Prosím o realizaci v rámci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o zatáčku a její průjezd v ulici Švabinského, mezi parkovací plochou u restaurace Alex a výměníkem. Téměř denně je zde parkujícími auty vytvořena ulička, kde jen stěží projede osobní auto. Navrhuji vyřešit bezpečný průjezd pomocí dopravní značky (žlutá čára) v této zatáčce.
  ~ Stanislava Hoangová

  odpověď:
  Děkujeme vám za podnět týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Víme, že ve vámi zmiňované lokalitě je problém s parkováním, tato situace ale nemůže být řešena na základě omezení bezpečnosti a plynulosti v dopravě. Vaše připomínka byla konzultována s Dopravním inspektorátem Policie České republiky v Sokolově (DI PČR) se závěrem, že v tomto místě by bylo použití vodorovného či svislého dopravního značení nadbytečné. Řidiči, kteří v tomto místě parkují, se podle vyjádření DI PČR dopouštějí přestupku, neboť nedodržují minimální průjezdní profil vozovky. Pokud tedy nastane situace, kterou popisujete, doporučujeme vám kontaktovat Městkou policii Sokolov.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí

 • 4.5.2022

  Květnové oslavy a projekt na oplocení pomníku

  dotaz:
  Zdravím vás. Chci se zeptat na časový program květnových oslav osvobození našeho města. A proč je památník sovětských válečných zajatců u městského hřbitova oplocen oproti venčení pejskařů jen z poloviny? Je to důstojné oproti jejich památce. Stálo nás to 600 000 Kč a není to dotažené do konce.
  ~ Radomír Voznica

  odpověď:
  Dobrý den. V rámci výročí Dne vítězství budou položeny květiny k pěti památníkům na území města Sokolov bez dalšího doprovodného programu. Časový harmonogram tedy není stanoven. Pokud jde o oplocení plochy s pochovanými ostatky válečných zajatců, projekt je dotažený do konce a realizovaný tak, jak bylo navrženo. S oplocením se počítalo pouze ze stran, odkud lidé na zelenou plochu nejčastěji vstupovali, aniž by si přitom mnozí uvědomovali, že se jedná o pietní místo. S oplocením celého areálu pomníku se nikdy nepočítalo.
  ~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí