česky Deutsch English

Sportovní centrum a také středisko mají opět licenci

1.3.2021, Ze sportu
Ilustrační foto.

Fotbalový klub Baník Sokolov obhájil existenci sportovního centra mládeže (SCM) i statut sportovního střediska mládeže (SpSM). O tom, Baník že zůstane jediným klubem v kraji, který na tyto oba statuty dosáhl, rozhodoval výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky. Kluby se účastnily licenčního řízení, ve kterém byla stěžejními kritérii počet hráčů v mládeži, kvalifikace trenérů mládeže a infrastruktura klubů.

Že FK Baník Sokolov uspěl v obhajobě, svědčí o kvalitní a hlavně komplexní péči o mladé fotbalisty, kteří se rozhodnou v klubu působit. Toto platí pro všechny sportovce od přípravkového věku až do doby, kdy hráč přechází do mužského fotbalu. Středisko i sportovní centrum mládeže FK Baník mohou fungovat i díky dotacím poskytovaným městem Sokolov.

Sportovní středisko mládeže (SpSM)

Motto: Výchova vzdělaného člověka a aktivního sportovce

Cílem klubu je profesionální fungování, zejména u mládežnických kategorií, a to již od přípravek až po kategorii U19. Profesionalizace znamená zvyšování nároků na trenéry, na pedagogy, na hráče, na obsah, počet a kvalitu tréninkových jednotek, na zvýšení spolupráce s rodiči a na úroveň soutěží. Jedním ze základních předpokladů naplnění sportovní koncepce, profesionalizace klubu je postupné zvyšování nároků a úrovně SpSM. Cílem spolupráce klubu a základní školy je vytvořit maximální předpoklady pro optimální propojení vzdělávání a sportovního tréninku žáků. Snahou vedení školy a klubu je vést hráče k zvládnutí školních a tréninkových povinností tak, aby v pozdějším věku vyhledávali sportovní aktivity jako prevenci negativních jevů (kriminalita, obezita, protidrogová prevence). Fotbalový klub aktivně sleduje školní výsledky a chování svých hráčů, motivuje je k dosažení maximálních výsledků sportovních i školních.

Sportovní centrum mládeže (SCM)

Motto: Hraj s námi, studuj s námi!

Sportovní centra mládeže (SCM) jsou společným projektem jednotlivých sportovních svazů (v našem případě FAČR) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. SCM jsou určena pro talentované sportovce studující na středních školách (dorostenecké kategorie) a svým účelem navazují na systém SpSM na základních školách. Na základě spolupráce mezi sportovním klubem majícím status SCM a středními školami a odbornými učilišti ve spádové oblasti umožňuje SCM talentovaným studentům adekvátní sportovní trénink vedený kvalifikovanými trenéry v době školního vyučování, kvalitní utkání na úrovni republikových soutěží. Významnou výhodou je spolupráce se školami, konzultace prospěchu a chování studentů s pedagogy.

V Karlovarském kraji byly přiznány také další statuty. Statut sportovního střediska mládeže, který zahrnuje žákovské kategorie, získala karlovarská Slavia. Další statut byl přidělen klubu FC Cheb, a to statut sportovního střediska mládeže OFS B2 a klub FK Ostrov získal statut sportovního střediska mládeže OFS B1.

(fkb)