česky Deutsch English

Do podzimní olympiády se zapojily všechny školky

27.10.2021, Ze sportu
Úspěšné týmy podzimní olympiády školek.

Za velkého povzbuzování se konal již 16. ročník Netradiční podzimní olympiády, kterou pořádala Mateřská škola Barevný klíček, Vítězná. Zúčastnily se jí děti ze všech sedmi mateřských škol v Sokolově, sedm družstev po pěti zástupcích. Čili tělocvična ZŠ Běžecká byla plná malých sportovců a závodilo se tady v pěti hlavních disciplínách.

Děti šplhaly na tyči k zamotanému drakovi, lezly po žebříku pro jablka a hrušky, běžely si pro velkým větrem odfouknutý klobouk, házely do košíku ovoce a brambory a skákaly přes bláto a kaluže. Nechyběla ani prohlídka obrázků o nejrůznějších sportech. Děti si rovněž mohly zkusit zahrát míčové hry, pohoupat se na lanech, využít ke sportování i lavičky a žíněnky, seznámily se s prostory míčové i nářaďové tělocvičny, pojmenovaly si nářadí, náčiní. Zkrátka měly možnost nasát sportovní atmosféru, s níž se zatím tak běžně nesetkávají. Tedy pokud nevyužívají spolupráci se základními školami a do tělocvičen nemají možnost chodit.

První místo obsadila MŠ Alšova. Stříbro si vybojovaly děti z mateřské školy K. H. Borovského a třetí pozice patřila MŠ Kosmonautů. Za účast si ceny odvezly samozřejmě i děti MŠ M. Majerové, MŠ Pionýrů, MŠ Vítězná i MŠ Vrchlického.

Také z tohoto ročníku olympiády si děti odnesly spoustu zážitků i hodnotných cen, které byly stejné pro každého bez rozdílu v umístění. Akce se nesla ve zdravém sportovním duchu s přátelskou atmosférou plnou dětských úsměvů a spokojenosti. Podzimní olympiáda mateřských škol byla realizována za finanční podpory města Sokolova. A poděkování samozřejmě patří i celému kolektivu MŠ Barevný klíček.

Bc. Petra Weberová, MŠ Barevný klíček, Vítězná