česky Deutsch English

Z jednání zastupitelstva města Sokolov

27.3.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Z jednání zastupitelstva města Sokolov

Ke svému druhému letošnímu jednání se sokolovští zastupitelé sešli ve čtvrtek 21. března. Vybíráme některé z bodů, které zastupitelstvo projednalo a schválilo…

  • Spolek na zachování hutě v Šindelové získá individuální dotaci ve výši 25 000 korun na akci Záchrana technické památky Železárna - vysoká huť v Šindelové. Konkrétně na část akce týkající se dokončení oprav takzvané měřírny a náhonu, na přípravu a realizaci deponie pro uložení zbylých kamenů z celé huti, dokončení zdiva mezi měřírnou a deponií, na oplocení ze severovýchodní strany pozemku, úpravu prostoru okolí náhonu a zajištění převozu veškerého kameniva do deponie.
  • Poskytovatelé sociálních služeb získají dotace na zajištění činnosti v letošním roce. Jsou to Denní centrum Žirafa Karlovy Vary (50 000 Kč), Chráněné bydlení Sokolov (150 000 Kč), TyfloCentrum Karlovy Vary (80 000 Kč), Agentura osobní asistence a sociálního poradenství Sokolov (130 000 Kč), Denní centrum Mateřídouška Chodov (600 000 Kč, z toho 300 000 Kč denní stacionář a 300 000 Kč sociálně terapeutické dílny), Pomoc v nouzi Sokolov (600 000 Kč), Kotec pobočka Sokolov (350 000 Kč), Společnost Dolmen Liberec (200 000 Kč, z toho 100 000 Kč podpora samostatného bydlení a 100 000 Kč chráněné bydlení), Centrum sociálních služeb Sokolov (80 000 Kč), Centrum pro dítě a rodinu Valika Horní Slavkov (50 000 Kč).
  • Zastupitelé schválili poskytnutí individuální dotace následujícím organizacím: Střípky Sokolov na provoz domácího hospice ve výši 350 000 Kč, Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň, Karlovy Vary na jízdné, vstupné a sportovní pomůcky ve výši 20 000 Kč, SOS dětské vesničky na mzdové a provozní náklady ve výši 50 000 Kč, Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče Nejdek na inkontinenční pomůcky ve výši 10 000 Kč a Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb na pomůcky v ambulantní formě péče v Sokolově ve výši 30 000 Kč.
  • Za 10 milionů korun včetně DPH by mělo město získat od společnosti Euroferm Nejdek pozemky na hranicích Sokolova a Těšovic, jejichž součástí je rozestavěný objekt. S tím, že o náležitostech kupní smlouvy rozhodne zastupitelstvo města na příštím zasedání.
  • Od Českých drah koupí město za 380 000 Kč bývalý drážní domek, který je v současnosti prázdný. Překáží vybudování ochranného plotu v místě, kde si lidé bohužel stále krátí cestu přes koleje, byť je nedaleko podchod. Odkupem pozemku a stavbou plotu se zabrání riskantnímu přecházení kolejí a také dojde na revitalizaci tohoto nevzhledného koutu. Investice, která přispěje k ochraně lidských životů, má význam a její význam tak lze jen těžko vyčíslit.
  • Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o dílo na akci Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Vnitroblok, a to se společností OK GARDEN. Náklady jsou zhruba 2,2 milionu korun včetně DPH. Předpokládaný termín realizace je duben až červen 2019. Na akci byla přiznána dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení v rámci programu Regenerace sídlišť. Výše dotace představuje 50 procent z uznatelných nákladů.
  • Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem Regenerace veřejného prostranství na sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Parkoviště v ul. Atletická s účastníkem tendru Druhá severočeská stavební spol. s.r.o. Náklady v tomto případě dosahují necelých 3,5 milionu korun včetně DPH. Předpokládaný termín realizace je duben až září 2019. Na akci byla přiznána dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení v rámci programu Regenerace sídlišť. Výše dotace představuje 50 procent z uznatelných nákladů.
  • Město získalo do rozpočtu celkem přes 2,5 milionu korun poté, co zastupitelstvo schválilo prodej pozemků v ulici K. H. Borovského. Tady stojí už nějaký čas mycí linka na automobily, která ale dosud nebyla v provozu. Nabídku na odkoupení podaly tři subjekty, s tou nejvyšší uspěl pan Radek Makar.
  • Zastupitelstvo podpořilo petici s názvem Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů a její požadavky. Petiční archy jsou už k dispozici na recepci Městského úřadu v Sokolově a infocentru Městského domu kultury v Sokolově.