česky Deutsch English

V Heyrovského ulici bude nové parkoviště

31.3.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
V Heyrovského ulici bude nové parkoviště

Citelný nedostatek parkovacích ploch v Sokolově se snaží městský úřad systematicky řešit budováním nových parkovišť tam, kde je to možné. Lokalitou, kde nová místa pro automobily vzniknou, je část Heyrovského ulice v prostoru za úřadovnou České pošty. Stavba tady začne v první dubnové dekádě s tím, že už od 1. dubna dojde k úplné uzavírce části místní komunikace. Vše by mělo být hotovo nejpozději do konce srpna.

Práce bude provádět SWIETELSKY stavební s.r.o. a náklady dosáhnou zhruba 3,8 milionu korun. Na novém parkovišti bude 19 míst, z toho jedno je určeno pro zdravotně handicapované. Kromě vybudování parkoviště dojde také na úpravu s ním sousedící komunikace a výsadbou nové zeleně.

Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Heyrovského ulici platí od 1. dubna v místě jednosměrného provozu od křižovatky s ulicí Sokolovská u č. p. 1603 po výjezd z kruhového objezdu u č. p. 1609, a dále úsek komunikace od č. p. 1594 po vjezd do objektu na pozemku p. č. 1525/3. Zemní práce na komunikaci budou probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu a chodců. V případě potřeby a možností stavby bude umožněn průjezd jednotek IZS. Za údržbu a čištění přilehlých komunikací a kanalizačních vpustí, jejichž znečištění vznikne v souvislosti či v důsledku prováděných prací, odpovídá stavební firma.

V Sokolově by měla letos vzniknout nová parkoviště ještě na Starém náměstí, v ulici Závodu míru a v ulici Pionýrů. Počítá se také s budováním dalších parkovacích ploch K + R (z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď), umožňujících krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel například v blízkosti škol.

V Heyrovského ulici bude nové parkovištěV Heyrovského ulici bude nové parkovištěV Heyrovského ulici bude nové parkovištěV Heyrovského ulici bude nové parkoviště

(mel)