česky Deutsch English

Učitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. Komenského

28.3.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Učitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. Komenského

Pět nominovaných učitelek ze základních škol v Sokolově pozvalo vedení města v rámci Dne učitelů, aby jim poděkovalo za práci, kterou jako pedagogové odvádějí. A nezůstalo pouze u slov, z rukou starostky Renaty Oulehlové, místostarosty Jana Picky a vedoucí odboru finančního a školského Barbory Bardonové převzali čtyři z kantorů plaketu J. A. Komenského. Pátá učitelka již v minulosti plaketu obdržela a nyní si převzala pamětní list starostky.

Plaketa J. A. Komenského letos patří:

Bohumíře Kotesové (ZŠ Pionýrů) za dlouholetý přínos ve školství a aktivitu v zajišťování mimoškolních aktivit

Naděždě Beňadíkové (ZŠ Rokycanova za dlouholetý přínos ve školství, inovativní trendy pro zpestření výuky a pracovní nasazení nad rámec povinností

Ivaně Vackové (ZŠ Švabinského) za dlouholetý přínos ve školství, úspěchy s mezinárodními projekty a aktivitu v zajišťování kulturní akcí s pěveckým sborem

Ludmile Koutecké (ZŠ Křižíkova) za dlouholetý přínos ve školství a úspěšnou přípravu žáků na reprezentaci školy v předmětových soutěžích

Pamětním listem starostky města byla oceněna Eva Bystřická (ZŠ Běžecká).

Všichni učitelé a učitelky ze sokolovských základních škol obdrželi 28. března dopis starostky města, v němž jim poděkovala za jejich práci.  V dopise starostka kromě jiného napsala: „Oceňovat pedagogy v den jejich svátku a oslavovat jejich práci v Den učitelů je tím nejmenším, co může společnost pro kantory udělat. Stejnou pozornost bychom ale měli věnovat vaší nelehké práci, která je spíše posláním, i ve zbývajících dnech roku. Cítíme, že máme vůči vám jistý dluh, který je nezbytné splatit a zasadit se o to, aby už v budoucnu nevznikal. Město Sokolov by v tom chtělo jít ostatním příkladem a „svým“ učitelům se věnovat po celý školní rok. Tedy nejen v den jejich svátku. Chtěli bychom se s vámi, pedagogy, pravidelně setkávat, debatovat o vašich problémech i úspěších. Dát zkrátka najevo, že město není pouhým zřizovatelem škol, ale že školy považuje za velmi důležité instituce. A že na radnici máte vždy dveře dokořán, budete-li to potřebovat. Vždyť na koho nejčastěji během svého života vzpomínáme… Kromě svých nejbližších jsou to právě učitelé, kteří nasměrovali naší cestu životem, byť jsme si to mnohdy ani neuvědomovali.“

Starostka Renata Oulehlová dále v dopise učitelům uvedla, že práce učitele nabývá v poslední době na čím dál větší důležitosti. „Práce s dětmi je totiž mnohem náročnější a složitější, než před dvaceti či třiceti lety. Jsou mnohdy nesamostatné, nesoustředěné, bohužel roste i jejich agresivita. A příliš potěšující není ani fakt, že na úctu k učitelům zapomínají nejen školáci, ale také jejich rodiče. Přitom vzájemná úcta, respekt mezi všemi zainteresovanými stranami a ochota vzájemně si naslouchat může pomoci s řešením věcí zdánlivě neřešitelných. Rodiče by měli být učitelům partnery, stejně tak jim chce být partnery a oporou také město,“ konstatovala starostka.

Učitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. Komenského

Učitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. Komenského

Učitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. Komenského

Učitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. Komenského

Učitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. Komenského

Učitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. KomenskéhoUčitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. Komenského

Učitelé převzali od města za svou práci plaketu J. A. Komenského

(mel)