česky Deutsch English

Tři základní školy už za sebou mají bezpečnostní audit

30.3.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Tři základní školy už za sebou mají bezpečnostní audit

Tři základní školy v Sokolově už prošly bezpečnostním auditem, který se konal v režii Asociace bezpečná škola. Trval vždy jeden týden a uskutečnil se v ZŠ Pionýrů, Švabinského a Křižíkova. Posláním Asociace bezpečná škola je pomoci ke smysluplnému řešení bezpečnosti školských zařízení. Sjednocuje kompletní metodiku a přístup podle příslušné normy v rámci celé České republiky. Školská zařízení, která budou chtít s asociací spolupracovat, dostanou odbornou pomoc a vedení.

Na závěr auditu byl pro pracovníky tří sokolovských základních připraven odborný seminář, který se konal 29. března v divadle Městského domu kultury. Zástupci asociace i přizvaní odborníci informovali o tom, jak zajistit bezpečnost na školách a také o poznatcích vyplývajících z jednotlivých auditů. Podle zástupců asociace není obecně v řadě školských zařízení v České republice jasná právní a přesná delegace rolí a postup v případě mimořádných událostí. Ve školských zařízeních není prováděno žádné systematické školení a cvičení pedagogického sboru a zaměstnanců pro případy ozbrojeného útočníka, aktivního střelce nebo umístění výbušniny.

Na mnoha školách neexistují preventivní opatření, která by vedla ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku a pohybu ozbrojeného útočníka ve školním prostředí, zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto případnou krizovou situaci účinně a správně reagovat a zmírnit tak dopady možného útoku.

Základním krokem k bezpečnosti každé organizace je identifikace rizik, přijetí opatření k jejich eliminaci a jejich následné periodické hodnocení uplatňování a účinnosti.  Cílem je návrh opatření, která rizika eliminuje na nejmenší možnou a únosnou míru. Na prvním místě by měl vždy být lidský život a jeho zdraví.

Přestože se hrozby a z nich plynoucí rizika v zásadě shodují, každá škola je zcela originální svojí lokalitou, stavebním provedením, izolovaností či propojením s komerčními subjekty, skladbou žáků a pedagogů, zavedenými řády, pravidly a dalšími parametry. To vše je nutné vzít v úvahu při posuzování a návrhu bezpečnostních opatření.

Smyslem auditu není kritizovat ředitele ani ukazovat na chyby v řízení této specifické bezpečnosti, ale provést v součinnosti se zadavatelem objektivní posouzení objektu (školského zařízení). Jedná se o objektivní zjištění a popis stavu z hlediska provozních, režimových či bezpečnostních opatření, při využití stavebně technických a technických zařízení.

V Karlovarském kraji byly úspěšně realizovány projekty Asociace bezpečná škola například už v Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově, v Základní škole v Kraslicích nebo ve Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary.

Tři základní školy už za sebou mají bezpečnostní auditTři základní školy už za sebou mají bezpečnostní auditTři základní školy už za sebou mají bezpečnostní auditTři základní školy už za sebou mají bezpečnostní auditTři základní školy už za sebou mají bezpečnostní audit

(mel, s využitím informací Asociace bezpečná škola)