česky Deutsch English

STAROSTKOU SOKOLOVA JE RENATA OULEHLOVÁ

6.11.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
STAROSTKOU SOKOLOVA JE RENATA OULEHLOVÁ

V pondělí 5. listopadu 2018 se konalo ustavující zastupitelstvo města Sokolov. Starostkou Sokolova byla zvolena Renata Oulehlová (hnutí ANO), pozici prvního místostarosty bude zastávat neuvolněný krajský radní Karel Jakobec (Hnutí pro město Sokolov) a druhého místostarosty Jan Picka (ČSSD). Devítičlennou radu města budou dále tvořit Ilona Medunová, Erik Klimeš, Petr Kubis (hnutí ANO), Ladislav Sedláček, Tomáš Provazník (Hnutí pro město Sokolov) a Michael Rund (ČSSD). Kontrolní výbor povede opozice, finanční výbor bude spravovat koalice.

„Dovolte mi, abych v první řadě poděkovala dnes už bývalému panu starostovi Janu Pickovi. Pod jeho vedením se mi jako dosavadní místostarostce výborně pracovalo. I případné nesnáze zvládal s grácií a nadhledem a i díky jeho záštitě máme na co navazovat,“ řekla na adresu Jana Picky čerstvě zvolená starostka. „Vám děkuji za podporu, budu se snažit být dobrou starostkou, na kterou se budete moci s čímkoliv obrátit.“ Následovala volba předsedů a členů výboru zastupitelstva, komisí rady města, nebo pověření vedení městské policie. To bylo opět svěřeno Petru Kubisovi. 

STAROSTKOU SOKOLOVA JE RENATA OULEHLOVÁ

Koaliční partneři si již při podpisu smlouvy stanovili několik priorit. Nechybí mezi nimi stavba domova pro seniory se zvláštním režimem, dokončení přestavby areálu Zdraposa, parkoviště ve městě, nebo stavba kočičího útulku.

Zastupitelé se na příštím veřejném zasedání sejdou 15. listopadu 2018 v 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti v 1. patře budovy A Městského úřadu Sokolov v Rokycanově ulici. Programy a výstupy zasedání jsou postupně zveřejňovány v sekci Samospráva - zastupitelstvo (rada) města - programy a usnesení.

Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností