česky Deutsch English

Slavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy Sokolov

7.6.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Slavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy Sokolov

Ve čtvrtek 6. června 2019 se v obřadní síni sokolovského zámku rozloučila Střední živnostenská škola Sokolov s letošními úspěšnými maturanty. Maturitní vysvědčení byla předána studentům denního studia oborů Kosmetické služby a Informační služby. Dálkové studium úspěšně zakončili studenti oboru Vlasová kosmetika a Podnikání. Medaile za město Sokolov předávala starostka Renata Oulehlová.

Slavnostní ceremoniál zahájila zástupkyně ředitele školy paní Jana Volfová, která přivítala nejen studenty, ale také jejich rodiny, blízké a učitelský sbor. Jako první se slova ujala ředitelka školy paní Ilona Medunová, která blahopřála absolventům k úspěšnému zakončení studia a děkovala učitelům.

Slavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy Sokolov

"Děkuji vám milí studenti za to, že jste k maturitní zkoušce přistupovali zodpovědně. Úspěch u maturitní zkoušky je především vaše zásluha a také odměna za úsilí, které jste studiu věnovali, ovšem poděkování patří i vašim rodičům a u absolventům dálkového studia také partnerům a dětem. Svatozář a andělská křídla během vašeho studia měli i vaši učitelé, kterým patří také velký dík. Otevírá se před vámi život ve své nové podobě a s maturitním vysvědčením v ruce máte mnohem větší a lepší příležitosti na pracovní uplatnění, či na další studium. Přeji vám, ať jste šťastní v pracovním i osobním životě a na naší škole vás vždy rádi uvidíme," dodala ředitelka školy.

Slavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy Sokolov

Slavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy Sokolov

Renata Oulehlová pozdravila všechny přítomné a rodičům a prarodičům vzkázala, že mohou být na své děti pyšní, protože právě vstoupili do dospělosti. K dálkovým studentům projevila obdiv nad zvládnutou maturitní zkouškou při zaměstnání a péči o rodinu. "Škola je v životě člověka to, na co nakonec nejraději vzpomíná. Přátelství, která získáte ve škole, jsou obvykle na celý život. Mějte v sobě úctu k lidem, lásku a pokoru, protože na to vše se v našem světě v poslední době zapomíná. Přeji vám mnoho úspěchů a ať je každý den tak, jak si přejete, " řekla starostka směrem k absolventům. 

Slavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy Sokolov

Slavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy Sokolov

Slavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy SokolovSlavnostní vyřazení maturantů Střední živnostenské školy Sokolov

Maturitní vysvědčení převzalo celkem 17 studentů z rukou ředitelky školy a každý absolvent se zapsal do kroniky města. Za město Sokolov přejeme mnoho úspěchů na další cestě životem. 

-AM