česky Deutsch English

Pozornost je třeba věnovat nejen žákům, ale také učitelům

19.6.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Pozornost je třeba věnovat nejen žákům, ale také učitelům

Vedení Základní školy v ulici Pionýrů v Sokolově se ujme od 1. srpna nová ředitelka Iveta Kořínková poté, co uspěla ve výběrovém řízení. V této škole působí 17 let jako učitelka matematiky a fyziky, v posledních 12 letech byla zástupkyní ředitele pro druhý stupeň. Její posun o stupínek výše je tedy vcelku logický a umožní zachovat jistou kontinuitu práce. Jako jednu z priorit, které si Iveta Kořínková určila, je intenzivnější práce s pedagogickým sborem. Bez kvalitního a stabilizovaného týmu učitelů totiž lze jen těžko zajistit kvalitní výuku.

Váhala jste dlouho, než jste se přihlásila do výběrového řízení na místo ředitele Základní školy Pionýrů? Nebo jste v tom měla rychle jasno?

Platí to druhé, tedy že jsem se nemusela příliš dlouho rozmýšlet a přihlásit se do výběrového řízení byla vcelku jasná volba. Už proto, že jsem v této škole tak dlouhou dobu, znám dobře její provoz i učitele.  A také bývá vcelku obvyklé, že se zástupci posouvají na místa ředitelů, pokud dostanou od zřizovatele důvěru. Je to moje škola, mám ji ráda a věřím v její perspektivu.

Říkáte, že je to „vaše“ škola. Proč to tak vnímáte a co na ní máte tak ráda. Čím je podle vás jiná, než ostatní základní školy v Sokolově?

Za pozitivní považuji, že je tady poměrně široké spektrum žáků. Přesto spolu školáci poměrně dobře vycházejí, nemusíme řešit zásadní kázeňské problémy. Potkávají se tady děti nejen ze Sokolova, ale také z některých okolních obcí. Pokud jde o školu jako takovou, líbí se mi její architektonické řešení, unikátní jsou zahrady v jejím intravilánu.

Základní škola Pionýrů má určitou specializaci. Jaká to je?

Jsme do určité míry školou sportovní, máme sportovní třídy, kam chodí převážně fotbalisté a volejbalisté. Sportovní třídy chceme zachovat i do budoucna a výuku se zaměřením na sport dále rozvíjet. Ovšem lze říci, že sportuje skoro celá škola. Například jsme se stali již po osmé v řadě absolutními vítězi Putovního poháru krajské rady Asociace školních sportovních klubů v Karlovarském kraji. Jedná se o celoroční sportovní soutěže a na těchto dobrých výsledcích se podílejí všechny děti ze školy. Základní škole Pionýrů v Sokolově také připadla čest zúčastnit se letos jako jediná ze škol v  kraji Tréninku s olympionikem.  A do třetice byl naší škole, jako jediné škole v  kraji, udělen již potřetí titul Partnerská škola Českého volejbalového svazu. Tento titul byl udělen pouze třiceti školám v České republice. Za všechny tyto úspěchy patří dík jednak našim žákům, ale hlavně zapáleným učitelům – nejen tělocvikářům, ale i ostatním vyučujícím. A mimo sport, škola spolupracuje například s gymnáziem v německém Neustadtu.

Základní škola v ulici Pionýrů patří k nejstarším ve městě. Lze to říci také o jejím vybavení či stavu?

To určitě ne. Například v současnosti je každá učebna vybavena interaktivní tabulí s počítačem a připojením na internet – v tom jsme určitě unikátní. Navíc máme proškolené učitele, kteří s touto technikou umějí pracovat. Z hlediska výpočetní techniky jsme tedy určitě na špici mezi sokolovskými školami. Co mě mrzí, je to, že máme pouze jednu tělocvičnu, ale hned v sousedství leží sportovní zařízení v areálu Bohemia, které můžeme využívat. Před časem vznikla ve škole i herna, jíž lze využívat nejen ke sportovním aktivitám.

Určitě by se ale našlo i něco, co lze na stavu školy vylepšit. Jaké máte v tomto směru plány?

Velkou investicí bude modernizace školní kuchyně, která už neodpovídá současným požadavkům. Tato akce se nyní připravuje. Pro školáky chceme získat šatnové skříňky, které nahradí současné drátěné kóje. A po výměně volají veškeré rozvody elektřiny. Zaměřit se chceme také na vylepšování naší chlouby, a to zahrad a skleníku. Do zahrad bychom rádi získali například herní prvky a další mobiliář. Další novinkou, která sice se stavem školy nesouvisí, ale přesto je důležitá, je vznik studijního kroužku pro selhávající žáky. K dispozici v něm budou mít internet s výukovými programy.  Budeme mít tři asistenty pedagoga, tolik jich na škole nikdy nepůsobilo.

V úvodu jsme se zmiňovali o tom, že kvalitní výuku lze těžko zajistit bez kvalitních pedagogů. Jak jste na tom v tomto případě?

Dobrých učitelů máme dost a dobrá je i skladba pedagogického sboru. Poměrně početné zastoupení v něm mají muži a také věkový průměr je slušný. Mezeru po čtyřech učitelích a jedné vychovatelce, kteří dali výpovědi, se nám podařilo vyplnit. Takže jsme kompletní. Určitě chceme umožnit učitelům, aby se mohli dále vzdělávat, rozšiřovat svou odbornost a profesně růst. Budoucnost školy vidím pozitivně.

(mel)