česky Deutsch English

Podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro „Eurovolby“

10.4.2019, Novinky z města Sokolova a okolí

Město Sokolov podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává UPOZORNĚNÍ v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019. Podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (§ 29 odst. 1, 2 a 3 zákona) lze provést 14. dubna 2019 (neděle) od 8:00 do 16:00.

V uvedený den můžete žádost podat na Městském úřadě Sokolov, vchod přes Městskou policii Sokolov (z boku budovy úřadu, směr od parku).

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu: 

(1) Občan jiného členského státu, který má právo volit podle § 5 zákona a není veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

(2) K žádosti podle odstavce 1 občan jiného členského státu přiloží čestné prohlášení, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Při podání žádosti podle odstavce 1 se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti.

(3) Občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K této své žádosti přiloží čestné prohlášení podle odstavce 2. Při podání žádosti se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti.