česky Deutsch English

Oáza hledá prostředky na obnovu interiéru. Pomůžete?

29.7.2019, Kultura a společnost
Oáza hledá prostředky na obnovu interiéru. Pomůžete?

Sokolovský sociální podnik Dolmen Oáza, který provozuje bistro se zaměřením na prodej jídel zdravé výživy a zaměstnává v něm lidi s mentálním postižením, hledá finanční prostředky na obnovu interiéru. O jejich získání usiluje i prostřednictvím veřejné sbírky, která byla zahájena koncem května. Dosud se na transparentním účtu zřízenému pro tyto účely sešlo necelých osm tisíc korun.

Obnova interiéru umožní Bistru zkulturnit prostory pro zákazníky a zvýšit počet míst pro sedící zákazníky. Tím i zvýšit produkci a následně tržby, což umožní zachovat pracovní místa pro osoby s mentálním postižením, pro které nejsou jinak dosažitelná pracovní místa na otevřeném i chráněném trhu práce v regionu Sokolovska. Přispět lze prostřednictvím vkladu do pokladničky umístěné v Bistru Oáza Sokolov, a také vkladem na transparentní účet č.2201617372/2010. Účet je veden u Fio banky a pro snadnější přehled je možné kliknout zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201617372

Společnost Dolmen například provozuje již od roku 2010 chráněné bydlení pro mentálně postižené. Společnost jim pomáhá se začleňováním do života, a jelikož hodně málo z nich bylo umístěno na Úřad práce a potřeba jejich seberealizace byla opravdu veliká, tak se rozhodli vytvořit projekt bistra s názvem Tréninkové pracoviště Oáza Sokolov v bezprostřední blízkosti Starého náměstí.

Tréninkové pracoviště Oáza v Sokolově vzniklo v rámci projektu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a byl spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu České republiky (15 %). Hlavním cílem projektu bylo zřízení tréninkového pracoviště, kde našli na základě úspěšně absolvovaného kurzu pracovní uplatnění lidé s mentálním znevýhodněním. 

V současnosti je hlavním cílem Společnosti Dolmen vytvořit z Tréninkového pracoviště Oáza ekonomicky stabilní sociální podnik, který bude částečně pokrývat nedostatečnou nabídku pestré, zdravé a cenově dostupné teplé a studené kuchyně v centru Sokolova, jejímž základem je produkce jídel z kvalitních, čerstvých surovin bez použití průmyslově vyráběných dochucovadel a přísad. Motivací k založení sociálního podniku je přesvědčení o potenciálu zaměstnanců, kterými jsou lidé s mentálním znevýhodněním, vytvářet produkty, o které bude na trhu zájem.