česky Deutsch English

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

18.11.2016, Novinky z města Sokolova a okolí
čtyřka

Dle stanovených priorit města byly, na základě výběrového řízení, zadány projekční práce na výstavbu nového pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově na pozemku po bývalé Základní škole Sokolov, Sokolovská 1507, jejíž objekt hlavní budovy bude odstraněn do 01/2017.

Stav projektu: projektová příprava

Vybudování nového objektu je situováno na pozemcích p.č. 1742/1, 2273/6, 2273/9, 2272/5, 2273/10 a 2273/8, vše v k.ú. Sokolov, v místech bývalé budovy ZŠ Sokolov, Sokolovská 1507 o kapacitě cca 60 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích (poměr 2:1) s vlastním sociálním zařízením splňující požadavky pro pokoje pro těžce pohybově postižené osoby

V 1. PP budovy školy určené k odstranění se nachází funkční výměníková stanice, která zásobuje teplem sousední objekty a která bude v rámci demolice hlavní budovy bývalé „4.ZŠ“ ochráněna, zastřešena a zachována.

Návrh novostavby pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově:

Navržen půdorys ve tvaru L, kdy přední strana je dlouhá cca 57 m a boční cca 42 m, který navazuje na stávající CO kryt a výměníkovou stanici. Jde o dispoziční dvoutrakt (šířka cca 10,5 m), kde jsou obslužné chodby orientovány na severní, respektive východní stranu. Díky této orientaci dojde k proslunění všech pokojů, které jsou orientovány jižním, respektive západním směrem. Půdorys ve tvaru L dále umožňuje ve vzniklém atriu vybudovat venkovní soukromý prostor pro potřeby obyvatele objektu. Zároveň je v každém patře navržena venkovní terasa. Budova je navržena třípodlažní se čtvrtým ustupujícím podlažím. Objekt integruje stávající výměník, kde se počítá s nastavěním dvou dalších podlaží pro potřeby provozu.

V rámci dispozice jsou v podzemním podlaží umístěny sklady, v prvním nadzemním podlaží recepce, komerční prostory, např. kavárna, kanceláře nutné pro provoz objektu, kuchyň se zázemím, jídelna, prádelna a sušárna se zázemím. Ve druhém, třetím a ustupujícím (podkrovním) patře jsou situovány pokoje s potřebným zázemím. Objektu dominuje vnitřní prosklené atrium, skrze které je otvor napříč celým objektem sloužící k lepší orientaci v rámci objektu. Atrium je prosklené směrem do vnitřní zahrady. Přilehlé okolí řeší parkoviště, komunikace a úpravy území.

Vnější vizualizace

Odbor rozvoje města

Zveřejnil: Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností