česky Deutsch English

Nové byty v areálu Zdraposo budou k dispozici na podzim

24.3.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Nové byty v areálu Zdraposo budou k dispozici na podzim

V areálu bývalého Zdraposa v sokolovské Gagarinově ulici bude letos na sklonku léta dokončeno 17 nových bezbariérových bytů, které nabídne město Sokolov coby investor zájemcům ve věku 60 a více let. S výjimkou jednoho bytu takzvaného zvláštního určení pro držitele ZTP/P, který nebude nabízen ve výběrovém řízení. Byty jsou o velikostech od 35 do 53 metrů čtverečních. O nových nájemcích těchto městských bytů rozhodne nabídková metoda, při níž bude základní cena za jeden metr čtvereční začínat na 95 korunách. K bytům v přízemí náleží zahrádky a sklepy, u nichž je stanovena pevná cena za metr čtvereční ve výši 3 koruny. Byty v podlaží mají balkony. V objektu budou i nebytové prostory, vzniknout by tady měla například malá pekárna, ordinace lékaře a už tam jsou prostory pro maséra. Náklady na celkovou rekonstrukci objektu včetně vybudování bytů se pohybují kolem 33 milionů korun a jsou hrazeny z rozpočtu města.

Bytový areál je uzavřený, je v něm možné parkování. Pro byty jsou k dispozici sklepní prostory s danou cenou 3 koruny za metr čtvereční. Základní cena pro výběrové řízení je podle vedení města přiměřená a předpokládá se, že zájemců o toto bydlení bude více, než bytů. V případě, že se o byt budou ucházet manželé nebo partneři, kteří žijí ve společné domácnosti, musí splňovat věkovou hranici „60 +“alespoň jeden z nich. „Uchazeč o byt nesmí být dlužníkem vůči městu Sokolov a ani některé z jeho organizací. Pokud je nájemcem bytu ve vlastnictví města, pak se zavazuje, že tento nájemní byt vrátí. Jestliže je vlastníkem nebo spoluvlastníkem k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, musí hradit dvojnásobek schváleného nájemného do doby, než doloží, že přestal být vlastníkem či spoluvlastníkem,“ uvedl místostarosta Jan Picka.

Nájemní smlouva bude stanovena na šest měsíců s možností dalšího prodlužování. Před podpisem nájemní smlouvy musí uživatel bytu složit kauci ve výši trojnásobku stanoveného nájmu. Nájemní smlouva nebude prodloužena pouze v případě, že nájemce nebude mít v bytě trvalý pobyt a bude v prodlení s úhradou za užívání bytu více než jeden měsíc. Podmínku trvalého pobytu v Sokolově musí splňovat i ostatní uživatelé bytu, jichž nemůže být více než tři.

Město Sokolov má v současnosti 320 nízkonákladových bytů pro seniory, kde je nájemné 33 korun za metr čtvereční. Nízkonákladové byty pro důchodce jsou ve třech domech v ulicích Hornická, Komenského a Jiřího z Poděbrad. Celkem vlastní Sokolov 1270 bytů, které spravuje společnost Sokolovská bytová. „O přidělování bytů žadatelům rozhoduje rada města po individuálním posouzení každé žádosti. Bere přitom samozřejmě v potaz situaci žadatelů i potřeby města a jeho organizací. Nájemné je v těchto bytech stanoveno na 50 korun a 65 korun za metr čtvereční. Cena se liší podle toho, jak město do úprav bytu investovalo. V mnoha dalších městech jsou přitom na rozdíl od Sokolova městské byty přidělovány například v rámci aukce s nejvyšší nabídkou nájemného,“ poznamenala starostka Renata Oulehlová.

Využít areál Zdraposa na objekt k bydlení se vedení města rozhodlo proto, aby byla budova zhodnocena a zabránilo se jejímu dalšímu chátrání. Původně se při této investici uvažovalo o získání dotace, což se ale nakonec ukázalo jako velmi komplikované. Muselo by se jednat výhradně o takzvané pečovatelské byty pro bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem nebo o komunitní bydlení. Při čerpání dotace na komunitní bydlení, kdy činil příspěvek maximálně 600 000 korun na jeden byt, by nebyla investice pro město vzhledem k mnoha omezením souvisejícím s čerpáním dotace výhodná. Jednou z restrikcí by například bylo, že sdílené prostory nelze využívat k jakémukoliv komerčnímu využití. Nebylo by tudíž možné, jak tomu bude nyní, využít související prostory pro malou pekárnu a podobné chráněné provozovny. Při čerpání dotace by bylo také nutné provádět složitější stavební úpravy, než nyní. „Získali bychom sice dotaci přibližně 10 milionů korun, jenomže celá akce by vyšla asi na 50 milionů korun. A při požadované udržitelnosti projektu v délce 20 let bychom nemohli provádět v objektu jakékoliv změny,“ podotkla starostka města.

Kromě bydlení v areálu Zdraposo připravuje město další bydlení. A to v Chelčického ulici, kde začne rekonstrukce obytného domu. V tomto případě nepůjde o bezbariérové bydlení, v domech není výtah. Což už samo o sobě napovídá, že byty budou pro mladší skupinu obyvatel Sokolova.

(mel)