česky Deutsch English

Město Sokolov má svůj živý symbol ukrytý na komíně

21.5.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Město Sokolov má svůj živý symbol ukrytý na komíně

Sokolov má ve znaku sokola, což je všeobecně známo. Co ale asi jen málokdo ví, že ve městě v současnosti nechybí ani jeho živý symbol. Pár sokolů stěhovavých vyvedl tři mladé na vrcholu komína v chemičce. Osobně je tady před pár dny při kroužkování navštívil ornitolog Václav Beran z Muzea města Ústí nad Labem, který má dravce z našeho regionu tak říkajíc pod svými křídly v rámci své činnosti ve společnosti ALKA Wildlife. Mladým sokolíkům se zatím daří dobře, další čtyři mláďata sokola stěhovavého jsou pak na elektrárenském komíně v Tisové.

Podle Václava Berana jsou sokoli stěhovaví kriticky ohroženým druhem a v našem regionu se jich příliš nevyskytuje. Ostatně to platí obecně pro celé území České republiky. „Komín patří k relativně bezpečnému místo pro hnízdění, jsou tady jen minimálně ohroženi. Na rozdíl od skal, kde jsou jejich hnízda přece jen lépe přístupná pro různé škůdce,“ uvedl ornitolog. Pochválil jak vedení sokolovské chemičky, tak tisovské elektrárny, za umožnění přístupu na komíny a výbornou spolupráci s ornitology. „V chemičce začali dokonce uvažovat o umístění webkamery či fotopasti, tak doufám, že pro příští rok už to klapne,“ dodal Václav Beran.

Město Sokolov má svůj živý symbol ukrytý na komíněMěsto Sokolov má svůj živý symbol ukrytý na komíněMěsto Sokolov má svůj živý symbol ukrytý na komíněMěsto Sokolov má svůj živý symbol ukrytý na komíně

Přestože se sokolovští sokoli usadili a vyvedli mladé na komíně, který městu nepatří, vedení radnice zprávu o jejich rodince nadšeně vítá. „Nemůže být nic lepšího, než když nám tady po obloze létá dravec, kterého máme ve znaku. A zvláště, když je to tak vzácný pták. Doufáme, že se sokolům v Sokolově zalíbí a budou se sem vracet,“ poznamenal místostarosta Karel Jakobec.

Sokol stěhovavý je v České republice velmi vzácný, patří mezi kriticky ohrožené druhy. V mnoha zemích v průběhu šedesátých let vyhynul, především vlivem plošné aplikace DDT. Postupně se však navrací do naší přírody, jeho aktuální početnost v ČR se pohybuje okolo 75 hnízdících párů. Je to druh hnízdící na skalách, ale vzhledem k rostoucímu lidskému tlaku na přirozené biotopy se přizpůsobuje i dalším hnízdním možnostem. Zdá se, že v posledních letech se k nám šíří ze sousedního Německa nový fenomén – hnízdění sokolů na lidských stavbách. Populace na stavbách v Německu dosahuje již několika stovek párů a stále narůstá. Při hnízdění na lidských stavbách však často sokoli obtížně hledají vhodné místo pro hnízdění. Někdy vyberou špatně, hnízdění je pak neúspěšné či komplikuje provoz objektu. Ve snaze pomoci sokolům i provozovatelům objektů, kde sokoli hnízdí, jsou v daném objektu vyvěšovány speciální budky. Pokud je místo dobře vybráno, je hnízdění pro sokoly velmi bezpečné. Velké objekty typu elektráren jsou totiž bedlivě hlídány, sokolům tedy nehrozí vykradení, případně rušení za strany horolezců, turistů, fotografů a podobně, jak tomu je v přírodě.

Město Sokolov má svůj živý symbol ukrytý na komíněMěsto Sokolov má svůj živý symbol ukrytý na komíněMěsto Sokolov má svůj živý symbol ukrytý na komíněMěsto Sokolov má svůj živý symbol ukrytý na komíně

Společnost ALKA Wildlife, o.p.s., byla založena v roce 2007 skupinou šesti odborníků zabývajících se ekologií obratlovců a ochranou přírody. Jedním z projektů této společnosti je právě monitoring sokolů a instalace hnízdních budek pro sokoly v průmyslových areálech České republiky. „Na chladící věže, komíny a jiné výškové objekty postupně ve spolupráci s vlastníky a provozovateli instalujeme velmi odolné hliníkové budky. Začínali jsme v severních Čechách, ale postupně se oblast rozšiřuje na území celé ČR. První budka byla vyvěšena v roce 2010 v elektrárně Tušimice a od té doby každý rok přibude několik dalších míst. Obsazenost budek a případná hnízdní úspěšnost, počty vyvedených mláďat, značení rodičů a další detaily ze života hnízdících párů jsou pravidelně každoročně monitorovány,“ uvedl Václav Beran. 

(mel, foto Václav Beran)