česky Deutsch English

Město poskytuje dotace na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí

26.3.2019, Novinky z města Sokolova a okolí

Na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí poskytuje město Sokolov peníze z dotačního programu. Dotace podle stanovených pravidel se poskytuje k úhradě nákladů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, léčebnou rehabilitaci nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, pořízení zdravotních nebo rehabilitačních pomůcek, pokud je nelze hradit z jiných zdrojů (například z veřejného zdravotního pojištění), nebo na pořízení jiných zvláštních pomůcek, které žadatel potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků zdravotního postižení, pokud je nelze hradit z jiných zdrojů.

Dotace podle těchto pravidel je určena k odstranění, zmírnění nebo překonání zdravotního postižení žadatele. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků představuje 255 000 korun na kalendářní rok. Dotace je na jeden rok a rodiče mohou žádat opakovaně.

Výše dotace v jednotlivém případě dosahuje nejvýše 5 000 korun v případě žadatele, který se podle zvláštního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo 10 000 korun v případě žadatele, který se podle zvláštního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV (úplná závislost).

Žadatelem o dotaci (příjemcem dotace) může být pouze občan Sokolova do 18 let věku, který má trvalý v Sokolově a který se podle zvláštního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), a z tohoto důvodu mu byl přiznán příspěvek na péči.

Více informací k Programu pro poskytování dotací na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí najdete na: https://bit.ly/2FBORS4