česky Deutsch English

Město hledá způsob, jak zabránit obtěžování cestujících na nádraží

21.3.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Město hledá způsob, jak zabránit obtěžování cestujících na nádraží

Město Sokolov se snaží pomoci při hledání řešení, jak zabránit tomu, aby lidé bez přístřeší obtěžovali cestující v nové odbavovací hale sokolovského nádraží. Na tento negativní jev upozorňuje nejen veřejnost, ale také například Hospodářská a sociální rada Sokolovska. Vlastníkem objektu je přitom Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Považujeme to za problém a jev, který městu čest nedělá a je třeba se jím se vší vážností zabývat. Na možné riziko pohybu těchto osob v prostoru nádraží jsme vlastníka objektu, tedy SŽDC, upozorňovali již v době, když se rekonstrukce stanice připravovala. Při jednání se zástupci SŽDC jsme navrhovali například to, že by v prostoru stanice mohla vzniknout denní místnost se sociálním zařízením, kterou by mohli během své služby využívat policisté a strážníci,“ uvedl sokolovský místostarosta Jan Picka. Tak by se v areálu terminálu integrované dopravy objevovali mnohem častěji, vzrostl by i počet kontrol těchto bezpečnostních složek a jejich přítomnost by určitě osoby bez přístřeší od pobytu na stanici odrazovala.

Město Sokolov rovněž upozorňovalo SŽDC, aby zvážila, jak bude řešit ochranu prostor terminálu a jakou bezpečnostní agenturu přitom hodlá využívat. „Respektive, jaký personál bezpečnostní agentury, který by měl u těchto osob respekt, při ostraze stanice nasadí. Městská policie Sokolov i Asistenti prevence kriminality mají terminál zařazený ve svých kontrolách, ale dohlížet na pořádek v tomto prostoru nemohou trvale. Ochranu prostor nádraží musí prioritně zajistit vlastník objektu,“ poznamenal místostarosta. Město Sokolov dokonce nabízelo SŽDC, že v případě nedostatečného limitu na zajištění ostrahy stanice může nějakou přijatelnou formou finančně přispívat. „Ze strany SŽDC ale dosud není připravena denní místnost, kterou by bezpečnostní složky města a státu mohly využívat,“ podotkl Jan Picka.

SŽDC využívá bezpečnostní agenturu pouze v odpoledních a nočních hodinách a řešen tak není čas mezi tím. Což osoby bez přístřeší samozřejmě zaregistrují a v prostorách terminálu se pak vyskytují.

„Souhlasíme s Hospodářskou a sociální radou Sokolovska, že současná situace v prostorách terminálu integrované dopravy v Sokolově není optimální a hledáme možnost, jak přispět k jejímu řešení. Je ovšem třeba, aby se do tohoto procesu aktivně zapojily i další subjekty,“ dodala starostka města Renata Oulehlová.