česky Deutsch English

Logická olympiáda – Karlovarský kraj

8.11.2018, Ze sportu
Logická olympiáda – Karlovarský kraj

Semifinále Logické olympiády, pořádané Místní skupinou Mensy ČR, se konalo v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary. Tentokrát se všichni sešli v pátek 2. listopadu 2018. “Logická olympiáda je soutěž určená pro všechny žáky a studenty,” uvedl Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR. Jedním z cílů soutěže je i upozornit veřejnost, že schopnost logického a samostatného uvažování je typ nadání, které je přínosné pro celou společnost. “Pomoc s rozvojem nadání našich dětí je úkol pro celou společnost, a to nikoli jen pro školy. Investice do rozvoje nadání všech se nám všem mnohonásobně vrátí,” dodal.

Logická olympiáda – Karlovarský kraj

Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. „Nerozhodují nabiflovaná fakta, ale samostatné a logické myšlení. Tím je olympiáda unikátní. Navíc se daří najít skryté talenty,“ pokračuje. Letos se například umístili v kategorii B (žáci druhého stupně základních škol, 6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií, nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií) žák základní školy Jan Hlaváček ze Sokolova a žákyně Adéla Záhajská z Karlových Varů. Oba tak potvrdili, že i na základních školách zůstávají nadaní žáci. A že ne vždy je pro tyto žáky vhodný přechod na osmileté gymnázium. „Školy nyní stále častěji umožňují účast na olympiádě všem svým žákům. Pak se ukazuje, že se i někdo ‘ze zadní lavice’ může dostat na úžasné umístění v krajském kole.“

Samotná soutěž je rozdělena do tří kol.  Prvního, nominačního kola, se účastní žáci, kteří se do soutěže dobrovolně přihlásili. Soutěžící řeší úlohy samostatně na počítači, doma nebo ve škole. Nominačního kola se letos zúčastnilo 61 761 žáků a studentů z 3 007 škol z celé České republiky, z toho bylo 2 030 soutěžících ze 77 škol z našeho kraje. Opět byl překonán rekord jak v republice, tak i v počtu přihlášených v karlovarském kraji.

Do druhého, krajského, kola, pak postoupilo 44 nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii. Zde soutěžící zdolávali nejdříve tzv. otevřené logické úlohy, kdy se hodnotí správný postup řešení a po té uzavřené úlohy, v nichž vybírali správnou odpověď z nabízených pěti možností. Zadání těchto úloh bylo promítáno na projekční plátno v poměrně krátkých časových intervalech, takže se soutěžící již nemohli vracet zpět k dořešení úkolu.

Pro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny – elektronické čtečky knih, tablet a deskové hry, jako např. Osadníci z Katanu, Dominion, Ubongo, Bang a mnoho dalších. Tyto ceny se podařilo zajistit díky finanční podpoře Karlovarského kraje a měst Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Horní Slavkov.

Pořadí kategorie A - 1.st. základní školy, 2 - 5.třída

1. místo Daniel Skoupý, ZŠ jazyků, Libušina 31, Karlovy Vary

2. místo Natálie Anna Hrbatá, ZŠ jazyků, Libušina 31, Karlovy Vary

3. místo Barbora Ďurkavová, ZŠ, Truhlářská 19, Karlovy Vary

Pořadí kategorie B - 2.st. základní školy, 6. - 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

1. místo Samuel Janoch, Gymnázium a OA, Ruská 355, Mariánské Lázně
2. místo Markéta Kubátová, Gymnázium, Nerudova 7, Cheb
3. místo Leonard Oeding, První české gymnázium, Národní 25, Karlovy Vary

Pořadí kategorie C - střední školy

1. místo Nora Prokešová, První české gymnázium, Národní 25, Karlovy Vary

2. místo Klára Churá, Gymnázium, Nerudova 7, Cheb
3. místo Michael Kraus, První české gymnázium, Národní 25, Karlovy Vary

Finále proběhne dne 26. listopadu 2018 v prostorách Míčovny Pražského hradu. Míčovna je v uzavřených střežených prostorách hradu. Finalisté se tak dostanou do objektu, který není běžně veřejnosti dostupný.

Za skvělou připravenost žáků a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným školám. Především pak jejich ředitelům a učitelům, kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti.

Za pomoc s pronájmem prostor Krajského úřadu Karlovarského kraje děkuji pracovníkům Krajského úřadu. Nad akcí převzala záštitu hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková Vildumetzová.

Zdroj: Ing.Petr Čavojský - Místopředseda Mensy ČR

(ps)