česky Deutsch English

Lidé mohou opět žádat o dotace na výměnu kotlů

11.4.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Lidé mohou opět žádat o dotace na výměnu kotlů

Karlovarský kraj vyhlásil 1. dubna výzvu k předkládání žádostí pro občany k čerpání kotlíkových dotací. Od Ministerstva životního prostředí ČR získal pro třetí vlnu těchto dotací celkem 66, 5 milionu korun. Příjem žádostí bude zahájen 1. července 2019, ukončen pak 31. října 2022. Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, které jsou vlastníky či spoluvlastníky bytové jednotky v rodinném domě či vlastní nebo spoluvlastní rodinný dům na území Karlovarského kraje, ve kterém dojde k výměně starého kotle na tuhá paliva za nový ekologický zdroj vytápění. Dům či byt žadatele musí být vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním. S tím, že se řadí mezi zdroje nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5.

A v jaké výši lze dotace získat?

V případě pořízení plynového kotle ve výši 75 procent způsobilých výdajů, maximálně však 95 000 korun. V případě pořízení kotle na biomasu ve výši 80 procent způsobilých výdajů, maximálně pak 100 000 korun. U pořízení tepelného čerpadla ve výši 80 procent způsobilých výdajů, maximálně však 120 000 korun. Kombinované kotle na uhlí a biomasu již podporu nezískají. Podle ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana navíc bude od září 2022 zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy.

V období od vyhlášení výzvy do příjmu žádostí bude probíhat informační kampaň a semináře pro zájemce ve vybraných místech Karlovarského kraje. „Zájemci se s naším týmem budou moci setkat na seminářích v Karlových Varech, v Sokolově, v Chebu, Ostrově, Mariánských Lázních, v Aši, Nejdku i Kraslicích.  Další akce uspořádáme podle potřeby v konkrétní obci. Termíny seminářů uveřejníme na krajských internetových stránkách týkajících se kotlíkových dotací, kde lze naleznout také další důležité informace,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek. Tým, který má na krajském úřadě na starosti příjem žádostí i komunikaci s žadateli, bude připraven zodpovědět telefonické dotazy a pomoci s náležitostmi potřebnými k úspěšnému podání žádosti.

Na předfinancování i spolufinancování nového kotle v rámci kotlíkových dotací lze využít bezúročnou půjčku. U případných zájemců o tuto půjčku je třeba, aby se co nejdříve ohlásili Odboru rozvoje města Městského úřadu v Sokolově (Bc. Helena Srbová) na telefonním čísle 354 228 353 nebo prostřednictvím e-mailu  helena.srbova@mu-sokolov.cz