česky Deutsch English

Zuška přijímá nové zájemce o studium řady oborů

3.6.2022, Kultura a společnost
Ilustrační foto.

V Základní umělecké škole Sokolov se ve dnech 6. až 9. června v čase od 13:00 do 17:00 uskuteční zápisy nových žáků pro školní rok 2022/2023. Zájemci ve věku od 5 do 18 let se mohou přihlásit ke studiu do následujících oborů:

Hudební obor – hra na klávesové nástroje, elektronické klávesové nástroje, smyčcové a strunné nástroje, dechové nástroje dřevěné a žesťové, sólový a sborový zpěv, bicí nástroje a Elektronické zpracování hudba y zvuková tvorba

Výtvarný obor – malba, grafika, prostorová tvorba, práce s keramikou, počítačová grafika

Taneční obor – taneční průprava, základy klasického a moderního tance, mažoretky

Literárně dramatický obor – dramatická průprava, dramatika a slovesnost, přednes

Přihlášky ke studiu lze vyplnit přímo na místě, popř. elektronicky na adrese https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k183

Ve dnech zápisů se postupně představí všechny obory školy svými vystoupeními v prostorách školy či na Starém náměstí v Sokolově.