česky Deutsch English

Zájmové útvary domu dětí pojedou opět naplno

21.5.2021, Kultura a společnost
Ilustrační foto.

Dům dětí a mládeže Sokolov (DDM) od pondělí 24. května opět obnovuje po dlouhé odmlce provoz všech zájmových útvarů. A to včetně činnosti ve vnitřních prostorách domu. Vstup do budovy DDM bude umožněn pouze členům zájmových útvarů, interním a externím zaměstnancům (vedoucím zájmových útvarů). Každý účastník bude mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Formulář ke stažení najdete na www.ddmsokolov.cz

Předávání a vyzvedávání účastníků bude probíhat před budovou areálu DDM, případně na jiném, předem dohodnutém místě. Žádáme všechny, aby dodržovali odstup minimálně 2 metry. Všichni účastníci nad 15 let, zaměstnanci a dospělí mají povinnost mít ve vnitřních prostorách DDM respirátor, děti roušku (mimo děti do 6 let a osoby s poruchou intelektu, autistického spektra apod.). Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky pro případ jejího odložení při specifických činnostech (sport, konzumace jídla, pití). Bližší informace ke schůzkám jednotlivých zájmových útvarů a ukončení činnosti ve školním roce podají vedoucí oddělení e-mailem, případně telefonicky.