česky Deutsch English

Výstavu koronavirus oddálil, ale nepřekazil

3.9.2020, Kultura a společnost
PhDr. Vladimír Bružeňák při jedné z přednášek.

Pedagog, historik, spisovatel a kronikář PhDr. Vladimír Bružeňák se pustil s několika studenty sokolovského gymnázia do zajímavého výstavního projektu, který měla veřejnost poprvé vidět v rámci 75. výročí konce druhé světové války. Jenomže pandemie koronaviru vernisáž překazila. Uvidíme ještě tuto expozici, a co další souvisejícího s historií se ve městě připravuje? Na to jsme se zeptali právě PhDr. Vladimír Bružeňáka.

Se studenty gymnázia jste letos připravoval výstavu k 75. výročí konce 2. světové války. Můžete nám přiblížit její zrod, a jak měla expozice vypadat? A kde měla být k vidění?

K 75. výročí konce 2. světové války jsem měl v úmyslu se studenty badatelského kroužku připravit výstavu na téma "Zmizelí židovští sousedé ze Sokolova", která by na několika panelech ukazovala jednak stručné dějiny místní židovské komunity, jednak životní osudy několika vybraných židovských rodin z našeho města, jejichž příslušníci se většinou stali oběťmi nacistické perzekuce. Na tématu jsme se členy kroužku pracovali celý rok a podařilo se nám sestavit několik zajímavých životních peripetií, včetně fotodokumentace. Výstava měla být odhalena již v květnu v prostorách MDK, který výstavu podpořil, ovšem kvůli situaci kolem koronaviru byly plány změněny.

Bohužel, pandemie koronaviru a s tím související opatření vernisáži a představení výstavy v květnu zabránily. Znamená to, že už jí nikdy neuvidíme, nebo jí představíte při jiné příležitosti?

Vzhledem k tomu, že rok 2020 ještě nekončí a celá situace se poněkud zlepšila, rozhodli jsme se odhalit výstavu na Dni horníků 5. září, a sice v přízemních prostorách Městského domu kultury. Poté se 28. září v 18 hodin v prostorách nové městské knihovny uskuteční přednáška, na níž společně se členy badatelského kroužku seznámíme zájemce s daným tématem.

V současnosti se podílíte na přípravě další významné akce spojené s historií, která se uskuteční v Sokolově, a to na projektu Kameny zmizelých. Můžete nám alespoň ve stručnosti říci, co vlastně jsou kameny zmizelých?

 Tato akce měla být  původně časově koncipována společně s výstavou, tedy v květnu. Kameny zmizelých, takzvané stolpersteiny, je projekt pana Güntera Demniga, jenž je také osobně pokládá. Jedná se vlastně o takové kostky umisťované do dlažby před domy, ve kterých bydleli židovští občané zavraždění během holocaustu. Jde o připomínku vždy jednotlivé osoby, která v daném domě bydlela. V současnosti jsou po celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje, instalovány již stovky takových kamenů. V Sokolově však žádný dosud nebyl, i když z našeho města bylo nacisty zavražděno kolem sta židovských obyvatel.

Už bylo vybráno místo či místa, kde budou kameny zmizelých v Sokolově umístěny a v jakém to bude termínu?

Odhalení prvních dvou kamenů by mělo proběhnout k připomenutí výročí takzvané Křišťálové noci, konkrétně v úterý 10. listopadu v odpoledních hodinách na Starém náměstí, v jeho dolní části. Čas ještě ladíme, s největší pravděpodobností to bude v 16:00.

Budou tento významný pietní akt provázet nějaké další doprovodné akce, například výstava či přednášky? Nebo se uskuteční ještě před položením kamenů zmizelých?

Rádi bychom na akci využili několik panelů z výše zmíněné výstavy, která bude mezitím ukončena. Doprovodný program také zatím ladíme, bude ale spíše komorní. Veřejnost je samozřejmě co nejsrdečněji zvána, stejně jako na přednášku 28. září, jak jsem se zmínil výše.

Položení kamenů zmizelých v Sokolově je jednorázovou akcí, nebo se bude opakovat i v příštích letech?

Osobně bych byl rád, kdyby se akce stala tradicí, čemuž je příznivě nakloněno i vedení města. Nelze samozřejmě připomenout všechny bývalé židovské obyvatele před domy, kde dříve bydleli, neboť valná část z nich již neexistuje. Nabízí se proto prakticky jen prostor Starého náměstí, případně některé další jednotlivé lokality, jako je ulice Nádražní či J. K. Tyla. Nicméně si myslím, že odhalit každý rok jeden kámen na výročí Křišťálové noci by bylo důstojným připomenutím toho, že ani naše město na hrůzy dob teprve vlastně nedávno minulých nezapomíná.

Zůstaly po židovské komunitě v Sokolově nějaké stopy, například synagoga či jiné památky?

Sokolovská synagoga byla zničena v listopadu 1938 právě o Křišťálové noci. Jedinou připomínkou na zaniklou židovskou komunitu Sokolova je tak místní židovský hřbitov, který byl však v 60. letech zdevastován a jehož pozůstatky byly důstojně upraveny teprve před několika málo lety. 

(mel)