česky Deutsch English

V DDM jsou opět otevřeny zájmové útvary

21.5.2020, Kultura a společnost
Ilustrační foto.

V Domě dětí a mládeže Sokolov byla od 11. května obnovena činnost zájmových útvarů. Vstup do budovy DDM bude však umožněn pouze členům zájmových útvarů, interním a externím zaměstnancům (vedoucím zájmových útvarů). Předávání a vyzvedávání účastníků bude probíhat před budovou v areálu DDM, případně na jiném, předem dohodnutém místě.

Vedení DDM žádá, aby byl dodržován odstup minimálně 1,5 metru. Před vstupem do budovy je pak nutné odevzdat vedoucímu činnosti toto čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, případně dospělým účastníkem. Bez tohoto prohlášení není možno se činnosti zúčastnit. Čestné prohlášení lze vyplnit i přímo v DDM.
Všichni účastníci mají povinnost mít ve společných prostorách, včetně venkovních, roušky. Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky pro případ jejího odložení při specifických činnostech.
Bližší informace ke schůzkám jednotlivých zájmových útvarů a ukončení činnosti z důvodu omezení provozu podají vedoucí oddělení e-mailem, případně telefonicky.

(kot)