česky Deutsch English

Z kostela se svatby stěhují kvůli opravě podesty

25.7.2022, Kultura a společnost
Ilustrační foto.

Svatební obřady se z klášterního kostela sv. Antonína Paduánského dočasně přesunou zpět do sokolovského zámku. A to od letošního října do 31. května 2023. Důvodem je oprava podesty před hlavním vstupem do kostela a restaurování soch, které na nich stály. Sochy zmizely již vloni, protože se začaly vlivem nestabilního podloží naklánět.

Zabránit tomu má právě oprava podesty. která bude využita i na restaurování soch. Jedná se však o poměrně náročnou akci, která si vyžádá omezení přístupu do kostela. Je to nezbytný krok pro zachování dědictví po předchozích obyvatelích města. Vznik soch tří světců (svatého Petra z Alkantary, svatého Antonína Paduánského a svatého Felixe z Kantalicie) financovali před více než 270 lety tehdejší sokolovští měšťané. Mimochodem obyvatelé kláštera - kapucíni byli v té době v Sokolově značně oblíbení a tvořili nežádoucí konkurenci sokolovskému arciděkanství. Pravděpodobně totiž díky své hudební produkci způsobili odliv věřících z kostela svatého Jakuba Většího. Sokolovský arciděkan si stěžoval, že mniši si zřídili hudební kůr, který zahrnoval i bubny a trumpety. Na oplátku arciděkanství nechalo postavit v blízkosti kláštera kapli nejsvětější Trojice, která stojí dodnes.