česky Deutsch English

Sokolovský zámek čekají velké změny v interiérech

30.12.2021, Kultura a společnost
Ilustrační foto.

Sokolovský zámek, jehož část využívá i město například pro svatební obřady, čeká rekonstrukce části interiérů. Prvním krokem je vypracování projektové dokumentace na revitalizaci areálu. K financování této akce chce kraj, který je vlastníkem objektu, využít možnost čerpání evropské dotace z programu ITIKA (Integrované teritoriální investice Karlovarská aglomerace).

Projekt by měl zahrnovat rekonstrukci části areálu zámku a vytvoření nových depozitárních prostor Muzea Sokolov, které v zámku sídlí. Počítá se i s vytvořením nové atraktivní muzejní expozice a nového okruhu prohlídek. Vzniknout by mělo také badatelské a návštěvnické centrum, zámecká kavárna a muzejní infocentrum.
Nejprve nechá vedení krajského Muzea Sokolov připravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí projekt včetně rozpočtu stavby pro stavební úpravy severovýchodního křídla sokolovského zámku v prvním a ve druhém nadzemním podlaží včetně elektroinstalace a podlah. Stavební úpravy se dotknou bývalé čítárny městské knihovny, bývalého oddělení pro děti a pro dospělé.
Revitalizace sokolovského zámku by se měla uskutečnit v letech 2023 až 2025. Celkový rozpočet projektu byl předběžně stanoven na 30 milionů korun.

(pav, red)