česky Deutsch English

Sokolovské infocentrum patří mezi nejoblíbenější

6.11.2021, Kultura a společnost
Setkání v Trutnově.

Infocentrum města Sokolov, které najdete v Městském domu kultury, patří mezi tři nejoblíbenější v Karlovarském kraji. Vyplývá to z ankety pro veřejnost vyhlášené Asociací turistických informačních center (ATIC) ČR. Sokolovské infocentrum obsadilo druhé místo se 75 hlasy za první Aši (248 hlasů). Na třetím místě bylo ostrovské infocentrum (19 hlasů). Celkem bylo v rámci kraje hodnoceno 13 infocenter.

Výsledky regionální i celostátní byly vyhlášeny na konferenci ATIC, která se konala v podkrkonošském Trutnově. Za Sokolov se jí zúčastnil místostarosta Ladislav Sedláček a z Městského domu kultury Kamila Heráková a Andrea Moulisová. „Regionální umístění našeho infocentra je určitě příjemné a jeho služby jsou podle veřejnosti, která se ankety zúčastnila, na úrovni. Setkání v Trutnově bylo ale také o jiných záležitostech,“ uvedl k akci místostarosta Sedláček.

Trutnov se vyrovnal s útlumem textilního průmyslu

Místostarosta si cení i toho, že se našel čas na setkání s trutnovským starostou Ivanem Adamcem (na snímku vlevo vedle místostarosty Sedláčka), který stojí v čele města už třiadvacet let. Došlo na výměnu zkušeností ať už s řízením města, na práci se seniory nebo kulturní aktivity. Trutnov byl městem s významnými podniky v oblasti textilního průmyslu. Ale vzhledem k tomu, že jich v uplynulých letech řada skončila, museli tu řešit problém, jak předejít sociálním otřesům. A podle Ladislava Sedláčka se jim to podařilo. „Trutnov například vždy dbal, aby v něm nebyly sociálně vyloučené lokality. Že by to vytvářelo špatný obraz města,“ podotkl.

Při setkání došlo i na vzpomínání na události z letošního února, kdy patřily Sokolovsko a Trutnovsko mezi první dva uzavřené okresy kvůli pandemii koronaviru.  O událostech v zablokovaných regionech vyprávělo společné internetové vysílání připravené Sokolov a Trutnovem. Základní škola Rokycanova v Sokolově se rozhodla originálním způsobem vyjádřit solidaritu nejen pedagogům a školákům, ale všem lidem v okresech postižených izolací, stejně jako tomu bylo na Sokolovsku. V oknech školy se tak objevily nápisy povzbuzující Trutnovsko.

Další východočeskou zastávkou byl sněm Svazu měst a obcí

Cesty na východ Čech využil místostarosta Ladislav Sedláček také k účasti na XVIII. sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se tentokrát konal v Hradci Králové. Hlavním úkolem sněmu bylo schválit dokument Priority 2021+, jenž vznikal dlouho za přispění řady odborníků. Jsou v něm zakotveny nejdůležitější úkoly pro příští období. Sněm přinesl i diskusi nad tématem evropské zelené legislativy. Svaz měst a obcí ČR připravil výzvu Parlamentu ČR, ve které nabádá k rozumnému přístupu při zavádění ekologických opatření a k respektování odlišných zeměpisných podmínek a historických zkušeností jednotlivých členských zemí. „Samozřejmě se debatovalo také o současném zdražování energií i stavebních materiálů a o tom, jaký to může mít dopad na investice měst a obcí,“ dodal Sedláček.

Na sněmu zazněl rovněž návrh na prodloužení funkčního období zastupitelstev obcí na 6 let a úpravu volebního systému tak, aby zastupitelstvo obcí bylo složené podle skutečné vůle voličů a byla posílena jeho legitimita.

(mel)