česky Deutsch English

Reprezentanti ZUŠ Sokolov slavili řadů úspěchů

25.5.2022, Kultura a společnost
Úspěšní reprezentanti sokolovské zušky.

Několik celostátních kol soutěží „zušek“, do nichž jako vítězové krajských kol postoupili rovněž žáci Základní umělecké školy Sokolov, se konalo letos v květnu. A reprezentantům sokolovské školy se dařilo, předvedli výborné výkony. Ocenění si tak přivezli z Turnova, Holic i z Prahy.

V Turnově to bylo celostátní kolo v sólovém a komorním zpěvu, kterého se zúčastnilo 98 žáků ze 68 ZUŠ. Sokolovskou „zušku“ reprezentovalo pěvecké Komorní trio ve složení Lucie Appeltauerová, Emily Kontová a Karolína Žejdlová. Po výborném výkonu a ve velmi silné konkurenci získalo Čestné uznání. Zpěvačky na soutěž připravila učitelka Zuzana Kolářová.

Celostátní kolo ve hře na bicí nástroje se uskutečnilo v Holicích. Tohoto kola se zúčastnilo 91 mladých bubeníků ze 68 škol. Po vynikajícím výkonu získal Kryštof Kolář ze ZUŠ Sokolov, (vedený učitelem Petrem Schneiderem), skvělé 2. místo.

Poslední celostátní kolo hostila Praha. V třídenním maratonu zde soutěžilo 300 žáků ze 150 škol z celé republiky ve hře na všechny typy dechových nástrojů. V kategorii Hra na tubu ZUŠ Sokolov výborně reprezentoval Matěj Bořík ze třídy učitele Jiřího Koláře. Předvedl vynikající vystoupení a po zásluze obsadil 1. místo.

Vedené školy blahopřeje všem soutěžícím a učitelům k jejich úspěchům v soutěžích a děkuje za skvělou reprezentaci školy i města Sokolov.

(šva)