česky Deutsch English

Projektový den pomohl žákům s orientací a inspirací

28.4.2020, Kultura a společnost
Ilustrační foto.

K příležitosti uplynutí 75 let od konce 2. světové války vyhlásil Památník Terezín výtvarnou a literární soutěž „Válka skončila, můžeme zapomenout?“. Protože válka je téma velmi obsáhlé a plné silných příběhů, nelze se do něj ponořit během pouhých dvou hodin výtvarné výchovy. Zorganizovali jsme proto pro zájemce na Základní škole Pionýrů projektový den, který měl žákům pomoci více se v tématu zorientovat a najít inspiraci pro svou tvorbu. Projektový den se uskutečnil ještě před uzavřením škol kvůli koronaviru.

Akce byla rozplánována na šest vyučovacích hodin a probíhala na naší škole ve vyhrazené učebně (jeden den pro žáky 6. a 7. tříd, druhý den pro osmáky a deváťáky). Program začal celkem klasicky brainstormingem, kdy si žáci ve skupinkách povídali o všem, co o 2. světové válce vědí, a informace si zapisovali. Někteří svými znalostmi opravdu vynikali. Následoval kvíz, v němž se žáci snažili vyluštit několik slov potřebných pro doplnění citátu s válečnou tématikou od A. Einsteina. Mezi úkoly byly například řazení koncentračních táborů od nejbližšího po nejvzdálenější, práce s pojmy úzce spojenými s válkou nebo identifikace skupin obyvatelstva, které se staly oběťmi holocaustu.

Před samotnou výtvarnou (či literární) tvorbou si žáci poslechli krátké ukázky z knih a zhlédli vybrané ukázky z filmů, jež čerpaly náměty právě ve 2. světové válce. V posledních dvou vyučovacích hodinách dostali žáci prostor pro vlastní tvorbu. Většina z nich se rozhodla pro výtvarné zpracování tématu, ale našli se i tací, kteří se pustili do skládání básně či konstrukce krátkého příběhu. Ač po celou dobu všichni pracovali s velkým zaujetím a pílí, vymezený čas mnohým nestačil k dokončení díla, a proto si jej brali domů a dotvořili ve svém volném čase.

Že tento malý projekt měl smysl, bylo patrné nejen ze zájmu a zvídavosti zúčastněných žáků, ale především z osobitých děl, která se jim nakonec povedla vyrobit a která s radostí z jejich tvořivosti a citlivosti pošleme do soutěže.

Mgr. Eva Litváková