česky Deutsch English

Online stereotyp pomohl narušit den prevence

15.5.2021, Kultura a společnost
Ilustrační foto.

Online výuka je náročná nejen pro učitele a rodiče, ale především pro děti. Pedagogové ZŠ Švabinského (Šestky) se snažili při uzavření škol zodpovědně vzdělávat své žáky, aby minimalizovali „škody“ vzniklé distanční výukou. Zároveň však s obavami sledovali narůstající apatii žáků, nedostatečnou motivaci k výuce, větší uzavření se do sebe. Proto se rozhodli přerušit ubíjející stereotyp online hodin dnem zaměřeným na preventivní aktivity.

V první části tohoto dne si třídní učitelé připravili netradiční činnosti do online třídnických hodin. Některé třídy soutěžily v přípravě snídaně, v jiných třídách se děti sešly v bláznivých účesech, s parukami, nebo v maskách a s makeupem. Někde žáci společně malovali kamínky, jinde hráli scénky, představovali své domácí mazlíčky, zpívali a soutěžili. Učitelé se samozřejmě nevyhýbali ani tématům, která žáky trápí. Vnímali obavy žáků z návratu do školy, kteří si uvědomují, že distanční forma vzdělávání je nepřiměla k pečlivému vzdělávání se, a snažili se rozptýlit obavy z přijímacích zkoušek. Žáci i třídní učitelé se při programu bavili, rozpovídali se i žáci, kteří jsou během online hodin uzavření. Často se stalo, že žáci přemluvili své třídní učitele, aby se vynechaly přestávky a využil se celý čas třídnických hodin.

Další část dne byla vyhrazena besedám zaměřeným na zdravý životní styl, relaxační techniky, fyzické změny v dospívání, kyberšikanu a nebezpečí sociálních sítí. Děti si z nabídky mohly vybrat téma besedy, o které měly zájem. A přestože byla účast na besedách dobrovolná, velmi příjemně nás překvapily svou velkou účastí.

Součástí dne bylo také online zasedání žákovského parlamentu. Hostem byla paní ředitelka Mgr. Černá. Žáci s paní ředitelkou diskutovali především o problémech spojených s distanční výukou. Na Šestce připravili pro žáky také výtvarnou soutěž a několik učitelů natočilo své sportovní výzvy, kterými chtěli vyprovokovat děti ke sportování.

Doufáme, že se nám v rámci Dne prevence podařilo alespoň částečně rozbít stereotyp, ve kterém všichni už řadu měsíců žijeme a pracujeme, a že jsme našim dětem - žákům připravili relaxační a zajímavý den.

Václav Srb